Tid och plats Torsdag 16 oktober 2014, Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå, Västerbottensrummet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Torsdag 16 oktober 2014, Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå, Västerbottensrummet."

Transkript

1 (8) Minnesanteckningar Ing-Marie Nilsson Tid och plats Torsdag 16 oktober 2014, Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå, Västerbottensrummet. Program Se bilaga 1. Deltagare Se bilaga 2. Karin Nordin från ÖSU kunde tyvärr inte delta. Östersunds pensionärsuniversitet kunde tyvärr inte heller delta. 1., ÖSU Ginger Wedin presenterade vår förening som är den yngsta i församlingen med start i februari Styrelsen består av 9 personer inkl programråd. 70-talet medlemmar redan. Två föreläsningar inplanerade till hösten, vårens fyra föreläsningar nästan klara. Marknadsföring: Mun-mot-mun, information i övriga föreningar, broschyr, hemsida. Planerar för två programkataloger per år, vår- och hösttermin. 2. Norrbottens senioruniversitet, Luleå. Norrsen Föreningen har varit igång ett år. 10 personer ingår i styrelsen.?? medlemmar. Medlemsavgift 200 kr/år. Avgift vid föreläsning100 kr, varierande avgifter för studiecirklar. Dåligt medlemsengagemang, det kommer få till föreläsningarna. Lokaler: En skola i ett industriområde. Svårt att hitta dit, tråkiga omgivningar. Dyrt att hyra lokaler. Hemsida och folder finns. Mycket är på gång i Luleå, man upplever stark konkurrens från bl.a. Kulturens Hus, Aktiva Seniorer. 3. Senioruniversitetet i Sollefteå Föreningen har varit igång ett par år. 6 personer ingår i styrelsen. Man hade i starten som målsättning att få 100 medlemmar, nu har man 130. Medlemsavgift 100 kr/år. Avgift vid föreläsning 50 kr. Man har och har haft stort stöd från Sundsvall och även Härnösand. Sollefteå är ju inte någon utvecklingsort, men det finns ett starkt intresse för föreningen från medlemmarna. Man satsar på föreläsningar, 4-5 per termin med föreläsare från Umeå och Sundsvall företrädesvis. Vid den senaste föreläsningen med professor Lars Westin, regional ekonomi kom det 100 betalande. Lokal: Missionskyrkan mitt i staden. Kostnad 600 kr/gång. Marknadsföring: e-post, medlemsblad, hemsida.

2 (8) Övriga medlemsaktiviteter: Minst en aktivitet per termin, senast till exempel besök på Mannaminne med information av Anders Åberg och föreningen bjöd på lunch. 4. Härnösands pensionärsuniversitet Man har varit igång i flera år. Styrelsen? 660 medlemmar. Medlemsavgift 150 kr/år. Lokal är alltid ett stort bekymmer. Universitetet tar till exempel kr i lokalhyra. Man måste ha föranmälan till kurserna annars blir det svårt att planera, det kan komma personer. Till exempel en jazzkurs har 128 anmälda! Man satsar på föreläsningar, gärna hemvändarföreläsningar, inga studiecirklar. Föreläsningarna är inte öppna för allmänheten. Målsättningen är 8 10 föreläsningar per termin. Svårt att rekrytera föreläsare från staden, inte bara ämnen utan föreläsare också. Två kataloger per år. Åtta gratis månadsmöten med mellan deltagare. 5. Senioruniversitetet i Sundsvall Detta är den äldsta föreningen hade man 20-årsjubileum. 6 personer i styrelsen och 8 programråd = 14 st. Man har god ekonomi! Över 1100 medlemmar. Medlemsavgift 160 kr och 50 kr för fredagscafé + föreläsning. Föreläsningarna är inte öppna, det skulle man inte klara av. Vid föreläsningarna kommer mellan personer. Man satsar på fredagscaféer (inte varje fredag) med lokala förmågor, då ingen föranmälan behövs. Till exempel en person kunnig på Rolf Lidberg. Föreläsningsserier = kulturarrangemang. Utflykter, till exempel skulpturparken i Umeå, bildmuséet. Man arrangerar inte resor, det överlämnas till en resebyrå. Förra terminen besökte man Island. Lokal: Tidigare oftast Folkets Park, men nu har hotell Quality övertagit parken, och hyran är då kr/2 timmar! Varje evenemang bör bära sig självt. Eftersom man har så pass många medlemmar har det blivit väldigt tungt (och dyrt) att anlita Folkuniversitetets system Sluggo. I Sluggo registreras personnummer, namn, e-post och telefon, obligatoriska uppgifter i systemet. Folkuniversitetet tar 38 kr/transaktion. Det har även varit svårigheter om medlemmarna inte anmält rätt e- postadress, eller om den har saknats, då måste man själva ta reda på de uppgifterna och rapportera vidare till Folkuniversitet. Svårigheterna med registrering mm har gjort att man har vänt sig till systemleverantören SEDAB i Stockholm. Systemet administrerar medlemsregister, evenemangsregister, min sida, e-post integrerad med medlemsregistret, hemsidan och Bulletinen som utkommer vår och höst. Se bilaga 3. Väldigt spännande! Medlemmarna får själva registrera sig via Min sida och vad tycker medlemmarna? Det har varit få klagomål. Det behövs bara ett konto till SEDAB, ett OCR-nummer skapas när man bokar. Nu har man hållit på i två månader, och det har visat sig att mer än hälften betalar med kort. Det blir alltså en minimal manuell insats vid

3 (8) bokning, betalning, anmälan. Tyvärr kunde man inte redogöra för vad SEDAB kostar. Svårt att hitta föreläsare som inte kostar något. Svårt få till stånd samarbete med universitetet. Hemsidan ingår som tidigare nämnts i SEDAB. Bulletinen två gånger per år. 6. Umeå pensionärsuniversitet, UmPu Start 1983, haft 25-årsjubileum. 950 medlemmar, under hösten har tillkommit 50 nya medlemmar. För närvarande är det 9 personer i styrelsen. Tyvärr dog ordföranden i somras, 10 personer annars. Programrådet består av 4 personer. Medlemsavgift 150 kr/år. Planerar samarbete med FU eftersom man i föreningen funderar över hur mycket orkar man med när det gäller administrationen hade man kr i föreningen, men för dagen kunde man inte redogöra för ekonomin. Lokalerna har man gratis i FU:s regi. I princip är aktiviteterna enbart för medlemmar. Man satsar för studiecirklar, föreläsningsserier och program. 4 personer med var sina uppgifter administrerar studiecirklarna, vilket är ett jättearbete! Det gäller att få tag på bra cirkelledare, räkna på avgifter, planera lokaler o.s.v. I våras hade man 34 cirklar, varav 8 måste ställas in av olika orsaker. Minimiantal deltagare 10. För närvarande är 26 cirklar igång. 10 föreläsningsserier eller kulturarrangemang planeras. Avgift för cirkel 250 kr, samma för föreläsningsserier. Vi fick också veta hur man betalar cirkelledarna, det noterade jag inte så noga. Föreläsningarna förläggs oftast på fredag eftermiddagar, minuter. Det är också bra att samarbeta med andra föreningar. På våren planeras ofta en resa med olika guider. Exempel på antal deltagare: Förläsningsserie om opera = 160 deltagare, Medicinhistoria = 40 och arkeologi (museet) 20. Vidare brukar man anordna julbuffé, luncher, upptaktsträffar då man bjuder cirkelledarna. Ett av de största problemen är administrationen av anmälningsförfarandet. Medlemmarna sätter in avgiften på ett konto, utifrån kontot får man en aktuell namnlista. Ett annat problem är generationsväxlingen gällande cirkelledarna. Hur många cirklar kan vi ha? 7. Deltagare från FU:s regionkansli Anna-Karin Lövgren från FU:s regionkansli deltog senare i träffen och vi fick tillfälle att ställa frågor. Hon arbetar med regional kvalitetssäkring, regeltant för hur regionstödet. Folkbildningsbidraget är politiskt styrt och i praktiken blir det en stor minskning eftersom det varken ökat eller minskat. De regionala och kommunala bidragen är mycket varierande.

4 (8) Kriterierna för statligt bidrag är utifrån verksamheterna nu, men betalas om 2-3 år och ligger på volymbas. Det kan också vara riktade målgrupper. FU avsätter medel till att satsa på nya föreningar, men Anna-Karin kunde inte lämna uppgift om hur mycket. Från Folkuniversitetets hemsida bildade några studenter vid Stockholms högskola en studieledarförening med syfte att ge kurser och föreläsningar för allmänheten. Motsvarande verksamheter startades i Uppsala 1935, Göteborg 1941 och Lund Studieledarföreningarna bildade1942 samarbetsorganisationen Folkuniversitetet som 1947 blev studieförbundet Folkuniversitetet. Under 1960-talet omvandlades de tidigare föreningarna till stiftelser. Huvudmän blev universiteten och studentkårerna i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund samt Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet tillkom Redan från starten stöddes studieledarföreningarna av Folkuniversitetsföreningen som bildades 1917 med syfte att ge föreläsningar, kurser och seminarier till den stora del av allmänheten som inte läst vid universitet och högskolor. Uppdelning i fem regioner Under 1970-talet delades Folkuniversitetet in i fem regioner med numera totalt 40 fasta kontor. Inom varje region har en stiftelse det operativa ansvaret. Stiftelserna leds av en styrelse med företrädare för universitet, studentkårer och Folkuniversitetsföreningen. Respektive styrelse utser i sin tur en rektor som är ansvarig för verksamheten i regionen. Stiftelserna bildar tillsammans riksorganisationen (studieförbundet) Folkuniversitetet som är en ideell förening. Arbetet vid förbundskansliet leds av generalsekreteraren som utses av förbundsstyrelsen. Förbundet svarar framför allt för de uppgifter som rör Folkuniversitetets statsbidrag. Det löpande samarbetet inom Folkuniversitetet sköts av rektorernas arbetsutskott, som består av generalsekreteraren och de fem rektorerna. Högsta beslutande organ för Folkuniversitetet är årsmötet som utser förbundsstyrelsens ordförande samt tar bland annat ställning till frågor om ansvarsfrihet. Såväl årsmötet som förbundsstyrelsen består av företrädare för stiftelsernas styrelser samt Folkuniversitetsföreningen. Folkuniversitetets mål Folkuniversitetets syfte är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning i nära samverkan med universitet och högskolor. Folkuniversitetet ska också se till att studenter, lärare och forskare vid universitet och högskolor engageras i arbetet samt ständigt utveckla och förnya verksamhetens form och innehåll. Slutligen ska Folkuniversitetet verka för en internationalisering av studiearbetet. Folkuniversitetet är oberoende av politiska, fackliga, religiösa och andra särintressen. Här skiljer vi oss från övriga studieförbund, som i första hand utgår från sina medlemsorganisationers värderingar och prioriteringar. Vi hämtar våra ideal från den fria forskningen och principerna för den akademiska utbildningen. Vi tillhör alltså Region Norr med folkbildning och vuxenutbildning i 26 kommuner i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionens juridiska inte namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet". För att få medel från FUF, som är en av stiftarna ska föreläsningarna vara öppna för alla och föreläsarna ska vara disputerade, inte doktorander. 8. Tredje uppgiften Universiteten har som uppgift bland annat att sprida information om sin forskning till allmänheten, och detta ska ske utan avgift. Vi funderade över hur mycket tid som

5 (8) avsatts för detta i en persons tjänst, men vi kunde inte få något svar på det. Kan det vara först till kvarn som gäller?? 9. Nästa regionala samrådskonferens 2016 Tidigare har beslutats att regional samrådskonferens ska hållas vart annat år, och Sollefteå senioruniversitet erbjöd sig att arrangera kommande konferens år Övrigt Mycket matnyttig och intressant konferens. Vi fick med oss många tips och idéer och framför allt kunde vi knyta kontakter. Det hela blev inte sämre av att togs emot med kaffe, te och goda smörgåsar och att vi blev bjudna på en mycket god lunch. Vi hann också med att se Sara Lidman-tunneln. En gångtunnel under järnvägen i centrala stan med citat på glasväggar av författarinnan Sara Lidman. Konstverket heter Lev! Innan vi åkte hem hann Ginger W gå runt och få tips om pärlor, bra föreläsare och föreläsningar.

6

7

8