VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens"

Transkript

1 VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

2 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens Inledning Ingrid Grönlund Kaffe Nya referenskommittén för planeringssamverkan Kunddriven effektiv planeringsprocess, tips för en bättre planeringsprocess Gemensamma Biljett- och betallösningar, nya köpknappen Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid Peter Nilsson X2AB Nicklas Lindersson X2AB Bussrevolutionen, hur blev det så Bengt Benjaminsson Workshop/Redovisning och diskussion Rast/ vila, hotellincheckning mm Middag Kollektivtrafikens hus Magnus Andersson Wille Jansson Ingrid

3 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

4 Ladda ner appen! så har du färsk programinfo och kan dela med dig av dina kontaktuppgifter

5 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

6 Kollektivtrafikens Hus Christina Djurestål

7 Referenskommitté Planeringssamverkan Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

8 Syfte Referenskommittéer Ge ägare och styrelse kompletterande forum för ökad insyn i Samtrafikens arbete och möjlighet att löpande påverka Samtrafikens verksamhet, samt i övrigt lyfta frågor av intresse för verksamheten Ge Samtrafiken ett forum för feed-back, stöd för verksamhetsplanering samt prioritering av inriktning och aktiviteter Skapa bättre förutsägbarhet för ägarna vad gäller medverkan och tidsåtgång

9 Generella områden att behandla Kundbehov och input till affärsplan och tjänsteutveckling

10 Kommittén för Planeringssamverkan Ledamot ska företräda och ha löpande dialog med de ägares som de representerar och vid behov sammankalla arbetsgrupper för att behandla specifika frågor. Organisationer som inte företräds uppdateras av referenskommitténs sekreterare och genom Samtrafikens hemsida. Ägarorganisation Ledamot Företräder Ordförande Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg Skånetrafiken Länstrafiken i Västerbotten Fredrik Forslund, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör Norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland Länstrafiken i Jämtland Anna Jernse, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Mitt: Dalarna, Gävle SLL Trafikförvaltn. Västmanlands Lokaltrafik Vakant (rekrytering pågår) Adjungerad: Thomas Montgomery Jakob Klasander, Trafikutvecklare RKTM/trafikorganisatör: Stockholm, Uppsala RKTM/trafikorganisatör Mälardalen: Sörmland, Västermanland, Örebro Västtrafik Kerstin Omland, Trafikplanerare RKTM/trafikorganisatör Väst: Västra Götaland, Halland, Värmland SJ AB Bertil Hellgren, Chef tidtabell basplan Tåg: Botniatåg, Öresundståg, Arlanda Express Tågkompaniet Jan Brundin, Trafikplanerare Tåg: MTR, BT Buss/Bergslagståget, Snälltåget Swebus Peter Johnsson, Ansvarig kapacitetsplanering Kommersiell buss: Nettbuss, Ybuss, Flygbussarna Jönköpings Länstrafik Thomas Adelöf, Trafikutvecklare stadstrafik RKTM/trafikorganisatör Syd: Kronoberg, Bleking, JLT, Kalmar Östgöta Trafiken Tobias Runesson, Trafikplanerare tåg RKTM/trafikorganisatör Östergötland

11 Övriga referenskommittéer Informationssamverkan

12 Övriga referenskommittéer Trafikstörningssamverkan

13 Kunddriven effektiv planeringsprocess Peter Nilsson X2AB

14 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Slutrapport förstudie Presentation

15 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal där trafik med potential för utveckling upphandlas med tydliga resandeincitament för trafikföretaget samt med ett ansvar för utveckling av utbud, tidtabell och lokal marknadsföring Alla följer inte modellavtalet, men många gör det, och med variationer Förutsättningarna att tillämpa modellavtalet i praktiken varierar Det finns ett behov att ta nästa kliv för att få det att hända i praktiken 15

16 Önskat läge Vi ska ha ett enhetligt arbetssätt i den svenska kollektivtrafiksmarknaden för att ta fram ett kunddrivet och effektivt trafikutbud Över tid ska vi ständigt bli bättre att möta kundernas krav, behov och förväntningar samtidigt som utbudet effektiviseras Kunskapen och kompetensen skall öka varje år och vi ska vara trygga med att vi har ett bra arbetssätt och ett bra systemstöd 16

17 Förstudiens uppdrag var att ta fram: En övergripande process med nyckeltal som mäter processen En nedbrytning i aktiviteter av respektive steg i den övergripande processen En definition av respektive aktivitets input och output samt en beskrivning av vilka förutsättningar, tjänster och verktyg som krävs för att aktiviteten skall kunna genomföras En rekommendation om hur vi fortsätter arbetet 17

18 Projektgrupp SLL: Per Ekberg och Linda Meurling Västtrafik: Eva Constantin, Maria Lindqvist och Michael Stjernberg Skånetrafiken: Maria Holmgren, Joakim Agartson, Fredrik Schell, Eva Rosén, Annika Bondesson, Annika Reis, Maria Löfgren och Madeleine Nilsson Karlstadsbuss: Mattias Bergh Hallandstrafiken: Daniel Modiggård Jönköpings länstrafik: Erik Andersson Keolis: Stefan Gustavsson, Erik Asklund, Mark Kesper och Stefan Zetterberg Nobina: Henrik Birath, Tom Olsson, Christer Berg, Åsa Löwner och Erik Almlöf 18

19 Vi har bedrivit arbetet i tre workshops vintern /1 Workshop 1 Definiera branschens behov av en gemensam process för planering av utbud och tidtabeller samt ta fram ett första utkast på processen 6/2 Workshop 2 Färdigställ första utkast på processen, enas om övergripande nyckeltal och definiera vilka aktiviteter som ingår i respektive steg 24/2 Workshop 3 Ta fram input, output och förutsättningar för aktiviteterna och enas om beslutsunderlag avseende eventuell fortsättning 19

20 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud FÖRSTUDIENS RESULTAT 20

21 Projektgruppen är enig om att en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering behövs! Med utbud avser projektgruppen i detta dokument linjesträckning, turtäthet, fordonstyp, inre specning av fordon, kopplade tjänster (ex wifi ombord), etc. 21

22 Projektgruppen definierar kunddriven och effektiv enligt nedan: Kunddriven: Känna kundernas behov, inte bara dagens utan även framtidens. Ha god kunskap om kundernas resor och resmönster, som bygger på omvärldsbevakning och analys. Se till att vi får nya kunder i starka stråk, bibehålla eller avveckla trafik i svaga stråk. Effektiv: Säkra att vi använder våra resurser på bästa sätt genom att både säsongs- och dygnsanpassa vårt utbud efter kundernas behov. Nyttja olika trafikslag i en mix som ger optimal beläggning. Ha förmåga att snabbt kunna ställa om utbudet utifrån förändrade behov och förutsättningar. Säkra att utbudet är väl kommunicerat till kunderna. Tillse att vi använder samhällets resurser på bästa sätt genom att ha ett situationsanpassat utbud vad gäller antal turer, fordonsstorlek, öppettider och produkt. 22

23 De viktigaste skälen till en branschgemensam process för kunddriven och effektiv utbudsplanering Se långsiktigt på affären, gemensamma nyckeltal med målstyrning och uppföljning för ökad lönsamhet och samhällsnytta mer trafik för pengarna Lika arbetssätt mellan alla parter där vi säkrar kompetens och ansvarsförflyttning av utveckling och planering av trafikutbudet Gemensam utveckling av effektiva verktyg för kundanalys och utbudsutveckling Säkra samverkan och nyttja gemensamma resurser på bästa sätt samt skapa förståelse mellan parterna Gemensamt ansvar mellan upphandlare och utförare, där också politik och infrastrukturförvaltare är involverade 23

24 Den övergripande processen för kunddriven och effektiv planering av trafikutbud i kollektivtrafiken: Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål 24

25 Utkast på Nyckeltal som mäter den övergripande processen för ett kunddrivet och effektivt trafikutbud i kollektivtrafiken: Nyckeltal Beskrivning Antal påstigande resenärer (rullande 12) Marknadsandel / Potential Antal påstigande resenärer per tidtabellstimme Kabinfaktor Skattesubvention (kr) per resa / Kostnadstäckningsgrad Månatlig mätning av det totala antalet påstigande resenärer senaste 12 månaderna Kollektivtrafikens marknadsandel eller potential, behöver definieras och säkerställas gemensamt Totalt antal påstigande resenärer delat med totalt antal utförda tidtabellstimmar (Antal påstigande resenärer x medelrestid (tim)) / (Tidtabellstimmar x medeltal sittplatser) Total skattesubvention i kronor delat med totalt antal genomförda resor alternativt kostnadstäckningsgrad Restidskvot Kollektivtrafikens restid / Bilens restid (bör vara högst 1,5) Teoretisk snitthastighet Verklig snitthastighet Kundtid Punktlighet avgång Punktlighet framkomst Sammanfattande kundnöjdhet Relevans Upplevd snabbhet Upplevd lyhördhet Upplevd punktlighet Tidtabellens teoretiska snitthastighet Trafikens snitthastighet enligt realtidssystemet Totalt antal tidtabellstimmar / totalt antal arbetade timmar Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid avgång (% godkända turer) Enligt realtidssystemet mätt punktlighet vid framkomst (% godkända turer) Barometern Barometern fråga K3, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets relevans Barometern fråga 11, Allmänhetens uppfattning avseende trafikutbudets snabbhet Barometern fråga 16, Allmänhetens uppfattning avseende RKTM:s och trafikföretagens lyhördhet Barometern fråga K5, Kundernas uppfattning avseende trafikutbudets tidpassning 25

26 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det första steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Sammanställ fysiska planer Analysera befintliga kunders resande och resebehov Sammanställ politiska direktiv Analysera potentiella kunders resande och resebehov Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Sammanställ infrastrukturprojekt Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Sammanställ demografisk data Analysera strategiska förutsättningar Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Sammanställ ekonomiska ramar 26

27 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ omvärldsfaktorer Sammanställ förutsättningar från RKM Sammanställ fysiska planer Sammanställ politiska direktiv Förändringar inom EU, stat, region som påverkar kollektivtrafiken. Tekniska landvinningar, ekonomi, etc. Trafikförsörjningsprogram, strategier, inriktningar, planer, etc. Översiktsplaner, regionala planer, nationella planer, detaljplaner, etc. Politiska direktiv, beslut avseende tågtrafik och infrastruktur, etc. Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställning Sammanställ infrastrukturprojekt Infrastrukturprojekt med påverkan Sammanställning N/A Sammanställ demografisk data Demografisk data Sammanställning N/A Sammanställ trafikavtalets mål och inriktning Trafikavtalet med bilagor Sammanställning N/A Sammanställ ekonomiska ramar Ekonomiska ramar för utbudet Sammanställning N/A Analysera politik och omvärld Sammanställningar av punkterna ovan Sammanfattande analys av sammanställningarna N/A N/A N/A N/A N/A 27

28 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Analysera måluppfyllnad mot tidigare satta mål Analysera befintliga kunders resande och resebehov Analysera potentiella kunders resande och resebehov Analysera utbud, punktlighet och effektivitet Satta mål Utfall nyckeltal Resandestatistik, kundsynpunkter, restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar, ombordundersökningar etc. Restidskvot, barometern, resvaneundersökning, ev. resenärsundersökningar Statistik punktlighet Statistik avseende leverans Statistik effektivitet Analys avseende måluppfyllnad Analys avseende befintliga kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende potentiella kunders krav, behov och förväntningar samt potential per stråk och område Analys avseende utbudet Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal Totalt resande, egen statistik avseende resande, restidskvoter marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer), resvaneundersökningar, statistik kundsynpunkter, statistik ombordundersökningar Totalt resande, egen resandestatistik, marknadsandel per stråk och område, etc. Barometern (med tillräckligt många intervjuer) och resvaneundersökningar. Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. 28

29 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sätt gemensamma kund- och effektivitetsdrivna mål Analyser Riskanalyser Slutsatser Sammanställ analyser, risker och slutsatser Sammanställning Satta mål N/A Statistikdatabas: Realtidsdata, tidtabellsdata, avvikelser, resande etc. Definierade nyckeltal 29

30 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det andra steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Bedöm ekonomisk effekt (RKM och trafikföretag) Bedöm effekt på resande Förslag avseende ramar för utbud Ta fram förslag på förändringar i utbud Bedöm samhällsekonomisk effekt Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Besluta om utbud Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent 30

31 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Förslag avseende ramar för utbud Satta mål från steg 1 i processen Förslag avseende ramar för utbud N/A Ta fram förslag på förändringar i utbud Utvecklingsplan med kund- och effektivitetsdrivna mål Förslag på förändringar av utbudet Behov av verktyg? Bedöm ekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets kostnad Modell för kostnadsberäkning Bedöm effekt på resande Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på resandet Bedöm samhällsekonomisk effekt Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets samhällsekonomiska effekt Bedöm effekt av föreslagna förändringar mot satta mål Visualisera konsekvenser per intressent Förslag på förändringar av utbudet Förslag på förändringar av utbudet Bedömning av förslagets effekt på satta mål Visualisering av effekt per intressent Modell för simulering av effekt på resande Modell för bedömning av samhällsekonomisk effekt N/A N/A 31

32 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samråd med intressenter Dokumentera beslutsunderlag utbudsförändringar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar Förslag på förändringar av utbudet med bedömningar och intressenternas input Intressenternas input Beslutsunderlag Besluta om utbud Beslutsunderlag Beslut om utbud N/A N/A N/A 32

33 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det tredje steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Stäm av tidtabell mot satta mål Omsätt utbud i tidtabell Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Godkänn tidtabell 33

34 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Omsätt utbud i tidtabell Beslutat utbud Preliminär tidtabell Verktyg för tidtabellsplanering Omsätt tidtabell i produktionsplaner Stäm av tidtabell mot satta mål Stäm av tidtabell med övriga trafiksystem Preliminär tidtabell Produktionsplaner Verktyg för produktionsplaner Preliminär tidtabell Satta mål Avstämd tidtabell Preliminär tidtabell Avstämd tidtabell N/A Godkänn tidtabell Avstämd tidtabell Godkänd tidtabell N/A N/A 34

35 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Det fjärde steget i processen består av följande aktiviteter: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Genomför åtgärder Samla in utfallsdata om respektive mål Analysera och utvärdera utfall Identifiera avvikelser Analysera och dra slutsatser Besluta om åtgärder För över åtgärd till nästa års cykel 35

36 Ta fram gemensam utvecklingsplan med nuläge, förutsättningar samt kund- och effektivitetsdrivna mål Aktiviteternas Input, output och förutsättningar: Ta fram trafikutbud utifrån satta mål Ta fram tidtabell utifrån satta mål Följ upp utfall mot satta mål Aktivitet Input Output Förutsättningar Samla in utfallsdata om respektive mål Kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, resandestatistik, punktlighetsstatistik, ekonomisk data, avvikelserapporter etc. Statistik avseende utfall Analysera och utvärdera utfall Statistik avseende utfall Analys av utfallsdata N/A Identifiera avvikelser Analys av utfallsdata Satta mål Avvikelser mot satta mål Analysera och dra slutsatser Avvikelser mot satta mål Slutsatser avseende avvikelserna N/A Besluta om åtgärder Slutsatser avseende avvikelserna Beslutade åtgärder N/A Genomför åtgärder Beslutade åtgärder Genomförda åtgärder N/A För över åtgärd till nästa års cykel Beslutade åtgärder Åtgärder till nästa års cykel N/A System för kundsynpunkter, barometern, ombordundersökningar, system för resandestatistik, system för punktlighetsstatistik, system för ekonomisk data, system för avvikelserapportering etc. System för måluppföljning (nyckeltalsdatabas) 36

37 Projektgruppen rekommenderade följande fortsättning: Förankra processen med identifierade behov med övriga aktörer Ta fram gemensam separat process inför upphandling inkl. datatillgång Standardisera begrepp Standardisera processens nyckeltal, eventuell gemensam databas Utred behov av standard avseende processdata (resandestatistik, punktlighet etc.) Säkerställ tillgång till Kollektivtrafikbarometern och påverkan avseende dess utveckling 37

38 Status - Ny styrgrupp är utsedd och en workshop skall hållas under våren där projektets fortsättning diskuteras, paketeras och beslutas - Styrgruppen består av: - Charlotte Wäreborn Schultz, X2AB (beställare) - Maria Holmgren, Skånetrafiken - Karin Isberg, SLL - Mikael Olsson, Västtrafik - Sören Bergeland, Blekingetrafiken - Henrik Birath, Nobina - Stefan Gustavsson, Keolis - Stefan Sedin, Svensk kollektivtrafik 38

39 Projektet Gemensamma biljett- och betallösningar Nicklas Lindersson X2AB

40 Gemensamma biljett- och betallösningar Gemensamma biljett och betallösningar, filen ligger separat på hemsidan Resrobot

41 Bussrevolutionen, hur blev det så. Bengt Benjaminsson, trafikchef Dalatrafiken

42 Bussrevolutionen, hur blev det så X

43 AB Dalatrafik anno AB Dalatrafik 43

44 Fakta Dalatrafik har nästan resenärer om dagen. En kall vinterdag reser med oss. 13 miljoner resor varje år. Bussarna rullar varje dag en sträcka som motsvarar drygt ett varv runt jorden AB Dalatrafik 44

45 Ny kollektivtrafiklag Den nya kollektivtrafiklag började gälla i januari Dalatrafik fick en ny ägare. Region Dalarna tog över ägandet från Landstinget Dalarna och länets kommuner AB Dalatrafik 45

46 Dalatrafiks huvuduppgift Upphandla kollektivtrafik Dalatrafik beslutar om tidtabeller, priser, marknadsföring och är ansiktet utåt mot allmänheten Särskild kollektivtrafik AB Dalatrafik 46

47 Kostnader och intäkter Landstinget är beställare av stråken (regionala trafiken). Kommunerna delar lika på ansvaret för mellankommunal trafik. Kommunerna tar finansiellt ansvar för lokaltrafik / tätortstrafik AB Dalatrafik 47

48 Dalatrafiks organisation Dalatrafik har ca 46 anställda med kontor i Borlänge. VD Claes Annerstedt. Ledningsgruppen består utöver VD av: Pär Selgeryd - Ekonomi Bengt Benjaminsson - Trafik Tomas Nordholm - Marknad Peter Holmberg - Särskild kollektivtrafik Janne Andersson - Projektledare AB Dalatrafik 48

49 Dalatrafiks dotterbolag Dalatrafik bussgods AB (Avvecklat ) Dalatrafik service AB Tåg i Bergslagen överfört till Region Dalarna Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan Region Dalarna och länstrafikbolagen X-trafik, Länstrafiken Örebro, Västmanlands Lokaltrafik samt intresseföreningen Bergslaget och statliga Rikstrafiken. Trafiken körs av Tågkompaniet AB Dalatrafik 49

50 Entreprenörer SamBus och Keolis är entreprenör för all trafik i 6 avtalsområden. 600 anställda förare, 260 bussar och 250 småfordon för 4 till 21 personer. Tågkompaniet är entreprenör för tågtrafiken i TiB AB Dalatrafik 50

51 AB Dalatrafik 51

52 AB Dalatrafik 52

53 I media Juni 2014: Stora förändringar väntas i kollektivtrafiken Dyrare kollektivtrafik från årsskiftet Nytt trafiksystem från 1 juli som kan bli avtalslöst Osäkerhet kring hur kostnader ska fördelas i avtal kring kollektivtrafiken Augusti 2014: Kritik mot landstinget för indragna busslinjer Landstinget slår ifrån sig kritik om ändrad kollektivtrafik Mer än var tionde hållplats saknar resenärer Fler hållplatser kan försvinna Krångligare resor för busspendlare Den nya busstrafiken är ännu inte helt färdig Gör om gör rätt - Dalatrafik De små byarna får vänta DT: Chatt om busskaos, Region Dalarna och Dalatrafik svarar på frågor Förändringar att vänta (Om busstrafiken) Dalatrafik drar tillbaka kampanjen Dalatrafik efter kritiken: Det kan säkert förbättras Nu backar Dalatrafik Så mycket kostar bussfiaskot Ledare: Det var ingen bussrevolution! Dalatrafik rådgör med trafikexperter Insändare: Ge oss bussen tillbaka Insändare: Och hur hade ni tänkt nu, Dalatrafik, Region Dalarna och våra kära kommunpolitiker? Trafikverket rasar mot busskaoset Dalatrafiks indragna kampanj kostade halvannan miljon Insändare: Kollektivt självmord för kollektivtrafiken? Dalatrafik kallar till krismöte Skrotad busslinje kan räddas Fler krismöten väntar Dalatrafik DT direktsänder debatt om busskaoset Efter en veckas kaos Dalatrafik ser ljust på framtiden Busskaoset i Dalarna har blivit en valfråga Havererad revolution gör kollektivtrafiken dyrare Se debatten om busskaoset i efterhand AB Dalatrafik 53

54 I media September 2014: För viktigt för att spela bort (debatt kring busstrafik) Nu utökar Region Dalarna busstrafiken mellan kommunerna Dalatrafik gör stora förändringar i trafiken Turistnäring vill ha tillbaka bussturer Insändare från landstingsanställd om försämringar med nya bussturer bland annat Oppositionsråd oroas för kostnader på grund av busstrafik Insändare om busskaoset Dalatrafik lovar förändringar i trafiken Insändare om att det inte längre går att åka buss till Falu lasarett Oktober 2014: Premiär för nya busslinjer Insändare med frågan om gamla och sjuka är ointressanta för Dalatrafik Dalatrafik avbryter upphandling inför krav på personalövertagande Insändarsvar om serviceresor Insändarsvar om bättre busservice på landsbygden November 2014: Busstrafiken rullar på igen Chaufförer inom Dalatrafik får fast lön Insändare om trafikrevolution som gick fel AB Dalatrafik 54

55 I media December 2014: Nästan 500 ändringar efter bussrevolutionen Bussrevolutionen har kostat skattebetalarna miljoner Kostnader för sjukresor ökar Längre väntetider för sjukresor efter bussrevolutionen Insändare om Region Dalarna och busstrafiken Busstrid trappas upp Demonstrerar för färdtjänst Busschaufförer på krigsstigen efter Region Dalarnas beslut Angående Färdtjänst - Synskadade protesterar: Det är katastrof Demonstration vid Region Dalarna gav resultat Seger för demonstranterna Kräver att Region Dalarnas bussupphandling görs om Politikerna kovänder Politikerna behandlar resenärerna som slaktavfall Januari 2015: Nu ska bussåkandet bli enklare i Dalarna Insändare: svårt att resa till läkarbesök Dalatrafiks nya trafikförändringar träder i kraft idag Härdsmälta i Dalatrafiks information Dalatrafik: möjligt att det blivit fel Insändare: Var ligger ansvaret för tidtabellerna? Insändare: livsfarlig bussrevolution! Insändare: Heja Dalatrafik Insändare: beklagar att ni blev frånåkta Kaos i busstrafiken, Falun Bussrevolutionen ett stort skämt Falu kommun ser över busslinjerna i stan Insändare: Knutpunkten tar död på Falu centrum Insändare: Vår tids slaveri med sjuk/färdtjänstresor 800 i bussprotest Insändare: beröm till Dalatrafik Förtroendet för busstrafiken måste höjas AB Dalatrafik 55

56 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK STADSBUSS DIREKTBUSS LANDSBYGDSBUSS FLEXTRAFIK och TÅG AB Dalatrafik 56

57 Förutsättningar, direktiv & målbilder vägledande i arbetet FÖRUTSÄTTNINGAR DEN GODA RESAN TÅGPENDLARUTREDNINGEN DIREKTIV UPPHANDLA ETT EFFEKTIVT GEMENSAMT TRAFIKSYSTEM FÖR ALLMÄN- OCH SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK MED TILLHÖRANDE SAMORDNINGSTJÄNSTER FÖR PERSONTRANSPORTER AV GOD KVALITET INOM DALARNAS LÄN SAMT I FÖREKOMMANDE FALL ÄVEN ÖVER LÄNSGRÄNS. MÅLBILDER (3 av 9) 1. VI SKA KNYTA SAMMAN OMRÅDEN OCH KONCENTRERA RESURSER OCH ÅTGÄRDER TILL DE STRÅK DÄR KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN GE STÖRST NYTTA. Skapa snabba direktlinjer i regionala och interregionala stråk med lokala anslutningar från närliggande områden med bra resandeunderlag. 90 % av länets befolkning når regioncentrum Falun/Borlänge inom en timmes restid. 2. VI SKA GÖRA RESAN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE GENOM ATT UTVECKLA KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA TILL VILKA ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK KOPPLAS IHOP MED STRÅK. KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA SKA ÄVEN FUNGERA BRA FÖR ANSLUTNINGSRESOR MED BIL OCH CYKEL. ALLA SKA HA LIKA POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVELSER AV TILLGÄNGLIGHETEN. Etablera väl fungerande reskedjor med samordnade och så få byten som möjligt såväl mellan som inom olika trafikslag. 3. VI SKA GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL ETT ATTRAKTIVT RESEALTERNATIV FÖR ARBETS- OCH STUDIEPENDLING VAD GÄLLER RESTIDER, TILLFÖRLITLIGHET, TURUTBUD, SNABBHET, PUNKTLIGHET OCH STANDARD PÅ FORDON OCH HÅLLPLATSER I SYFTE ATT SKAPA REGIONFÖRSTORING AB Dalatrafik 57

58 Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK Marknadsförs som fyra trafikslag: LINJETRAFIK Stadsbussar Direktbussar är en del av stråken som även omfattar Tåg Landsbygdsbussar SERVICETRAFIK Flextrafik anropsstyrd allmän trafik Servicetrafiken omfattar även andra trafiktyper så som sjukresor, färdtjänst, skolresor m.m. som kräver särskilda legitimeringar AB Dalatrafik 58

59 Idre Sälen Stråk i det nya trafiksystemet Regionala linjer med direktbuss och tåg Östersund Buss Tåg Edsbyn Binder ihop alla Dalarnas kommuner med snabb trafik och ett tätare utbud viktiga kopplingar till interregional stråktrafik Trysil Skapar nya förutsättningar för all annan trafik Hofors Storvik Sandviken Gävle Sala Uppsala AB Dalatrafik Örebro Fagersta Västerås Arlanda 59 Stockholm

60 Så fungerar stråken Direktbussar och tåg Direktbussar är tåg på landsväg Saxat utbud tåg och buss Snabbare trafik rakare färdvägar Få stopp endast viktiga knutpunkter Tätare trafik i första hand i pendlingsläge Trafik mellan samtliga kommuncentra Kopplingar med interregional stråktrafik Kommunal trafik ansluter vid bytespunkter Hög komfort i bussarna AB Dalatrafik 60

61 Den kommunala trafiken Landsbygdsbussar, Stadsbussar, Servicetrafik med Flextrafik Fast linjetrafik i landsbygd för skola, arbetspendling m.m. anpassade fordon Anropsstyrda turer och områdestrafik för allmänheten i landsbygd och glesbygd - Flextrafik Stadsbussar i Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta och Mora Flextrafik i tätort i Borlänge, Ludvika och Hedemora Servicetrafik i landsbygd och tätort sjukresor, färdtjänst, särskoleresor m.m. Många resande = stor buss, färre resande = mindre fordon AB Dalatrafik 61

62 Färdtjänst Sjukresor Från Linjetrafik och Särskild kollektivtrafik till Ett gemensamt kollektivtrafiksystem Omsorgsresor Kommunresor Linjetrafik Direktbussar Tåg Olika trafikslag har mer eller mindre levt sitt eget liv Flextrafik Linjetrafik - landsbygdsbussar Linjetrafik - Stadsbussar Anropsstyrda linjeturer Särskilda skolskjutsar Särskoleskjutsar Vi utgår nu från det som är lika för en gemensam trafik och därefter skapar vi lösningar för övriga behov AB Dalatrafik 62

63 Det nya trafiksystemet Linje- och Servicetrafik Direktbuss, Landsbygdsbuss och Stadsbuss är Linjetrafik Flextrafik är en del av Servicetrafiken (tillsammans med övriga legitimerade behov) Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbussar Flextrafik (& Servicetrafik) Flextrafik (& Servicetrafik) Landsbygdsbuss Stadsbussar Direktbuss och/eller Tåg Linjetrafik besöker alltid alla hållplatser efter en fast linjetabell och ett givet utbud. Flextrafik kör endast från/till de hållplatser/adresser där bokning finns och alltid till/från givna målpunkter utifrån ett fast turutbud. Flextrafik samordnas med övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m., vi hämtar samtidigt legitimerade resenärer på adressnivå med samma fordon där så är möjligt. Anslutning till/från linjetrafiken från Servicetrafik inkl. Flextrafik är möjlig, turutbud och tidtabellar är synkroniserade. Flextrafik kan även samordnas med skoltrafik och mindre fordon, allmänheten bokar då alltid sin plats. AB Dalatrafik

64 Byte av trafikslag Sker endast vid särskilt utvalda och anpassade hållplatser Chaufför i det mindre fordonet bevakar och assisterar i bytet för legitimerade resenärer Chaufför i linjebuss kvitterar till Driftledning att legitimerad resenär är på plats i bussen Driftledning övervakar alla byten för varje enskild legitimerad resenärer och vidtar direkta åtgärder vid behov AB Dalatrafik 64

65 En gemensam kollektivtrafik behöver en Driftledning Trafikföretag A Trafikföretag B - förändrat synsätt Trafikföretag C Trafikföretag E Trafikföretag D Trafikföretag G Vi kan inte i realtid styra och övervaka ett integrerat trafiksystem från många eller flera platser! Ett trafiksystem måste ha 1 Driftledning med fullt ansvar och mandat att styra och övervaka all trafik i realtid! Trafikföretag F Trafikföretag H Trafikföretag I AB Dalatrafik 65

66 Driftledning för en gemensam kollektivtrafik Är ansvariga för all operativ trafikstyrning och koordinerar all trafik. Följer upp, ser, säkerställer och tar alla beslut för all trafik i realtid. Betjänar alla resenärer med trafiklösningar med hänsyn till vad vi lovar, kontrollerar att byten mellan trafikslagen fungerar för den enskilde och legitimerade resenären. Alla ärenden loggas och återrapportering sker löpande till Dalatrafiks Kundservice och Trafikplanering = kvalitetshöjande AB Dalatrafik 66

67 Trafikområden 1. Avesta/Hedemora/Säter 2. Smedjebacken/Ludvika 3. Borlänge/Falun 4. Gagnef/Vansbro/Malung-Sälen Ett gemensamt kollektivtrafiksystem - 6 Trafikområden Linjetrafik med direkt-, landsbygdsoch stadsbussar inkluderar skolskjutsar Servicetrafik med flextrafik; anropsstyrda turer och anropsstyrd områdestrafik trafik med särskilda behov samt även mindre skolskjutsar Naturliga kopplingar mellan dessa trafikslag och tågen Bytespunkter vid Resecentrum och andra viktiga hållplatser Stor flexibilitet i fordonsutnyttjandet 5. Leksand/Rättvik 6. Mora/Orsa/Älvdalen AB Dalatrafik 67

68 Konsekvenser Det finns inte linjetrafik för alla enskilda behov Det finns ändå möjligheter för alla att resa Tydliga beställarroller och ansvar; KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I DALARNA; REGION DALARNA Landstinget; stråk och sjukresor Kommunerna; övriga trafikbehov Dalatrafik; samordning, planering och utveckling REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM AB Dalatrafik 68

69 Resultatet En snabbare trafik för många Ett tydligare trafiksystem Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande En miljövänligare trafik Med en framgångsrik marknadsföring och ett utförande med hög kvalité: Ett ökat resande i kollektivtrafiken AB Dalatrafik 69

70 Utmaningar för Dalatrafik Återupprätta förtroendet Utveckla trafiksystemet Miljön - kollektivtrafiken visar vägen Kostnadseffektivitet i förhållande till en omogen marknad AB Dalatrafik 70

71 Workshop Magnus Andersson, Wille Jansson, Ingrid Grönlund

72 Målbild Värna om kollektivtrafikens nätverk, ökat samarbete för kundens bästa. Utveckla möjlighet till bättre bytestid och bättre anslutningar, undersöka behovet av IT-stöd Utveckla samverkan för bästa informationsutbyte vid banarbeten, vägtrafikarbeten etc. Kommunikationsplan för att klara både information och input

73 Och nu: RAST/ VILA! Kvällen fortsätter med middag, plats: Kollektivtrafikens Hus, tid: kl 18.30

74 GOD MORGON! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015

75 4 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 8.30 Morgonsamling Ingrid 8.35 Samtrafikens nya avtal Zizi Krantz 9.00 Resplus och kom-fram-garanti Adam Laurell 9.30 Trafikdata till Samtrafiken Kaffe Anders Flodén Ingrid Lars Löfqvist Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm Sammanfattning och avslutning Lunch

76 Samtrafikens Partneravtal SPA-09 giltigt from Zizi Krantz

77 Skillnaden mellan SPA-09 och SPA-08 Enklare uppdelning i fyra samverkansområde ( Tjänstebeskrivning i bilagor) Tydligare beskrivning av grund- respektive tilläggstjänster Ägarna utser Referenskommittéer för respektive samverkansområde Ny avräkningstrappa gäller från 1 juli 2014 Alla bestämmer själva sitt biljettpris i biljettsamarbetet Partner företag som skjuter till resurs kan begära ersättning Partnerföretag som upplever att annat Partnerföretag åsidosätter sina skyldigheter inom SPA-09 kan göra anspråk på ersättning Trafikstörningssamverkan En neutral Nationell reseplaneraren med köpfunktion omhändertas i SPA-09 Avtalets giltighet

78 Planeringssamverkan Tilläggstjänster Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet Social Tillgänglighet Digital tillgänglighet Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Nätverksbyggande genom konferenser Hantering av korrektur Tar fram planerings-förutsättningar Bevakning av partnerföretagens intressen av tillgänglighet ur ett nationellt perspektiv Resultat Kombinerbar med andra Fungerande byten Attraktiva resekedjor Nätverksbyggande Planeringsprocess Avrapportering av vad som pågår inom lagstiftning och regleringar

79 Informationssamverkan Konsultation & Kundunika lösningar Tilläggstjänster Tryckta tidtabeller Vikblad Tåganslag Minitabeller Lösblad Anpassad Resrobot Eget gränssnitt Resrobots gränssnitt API:er Utökad exponering Trafiklab plus Trafikinformation Mötesplanerare Parkera & res Nåbarhetskarta Talsvar Grundtjänst - GTI Grundtjänst Vad vi gör: Samordnar och hanterar nationellt hållplatsregister, producentregister Insamlande av data Kvalitetssäkring (gemensam standard) Resultat Utbud Exponeras i nationella kanaler (Google, Eniro etc) Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab Tillhandahåller databas för info om fordon & stationer Exponerad i Resrobot & Resplus Tågtider Vad vi gör: Samma som Infosamverkan Resultat Nationellt utbud tillgängliggörs till utvecklare via Trafiklab

80 Biljettsamverkan Tilläggstjänster Konsultation & Kundunika lösningar Hostning Resebyråförsäljning Biljettdistr. Resplustillägg för årskort Betalväxel Anpassad Biljett Anpassat pris Tjänstegrupp styrning och uppföljning Tjänstegr upp utökad service Vad vi gör: Biljetterna är kombinerbara, gemensamma resevillkor, biljetter & kundlöften Förvaltar tjänst för verifiering av Resplusbiljetter Tar fram och tillhandahåller info och utbildningsmaterial Säkerställer biljettdistribution via olika kanaler Grundtjänst Resultat Säljbar i nationella sälkanaler Når ut till hela marknaden Ökad försäljning/ökat resande Möjlighet att köpa resor dörr till dörr Ett färdbevis för en mängd olika resor

81 Trafikstörningssamverkan Tilläggstjänster TLS Kommunikationsplattform Chattverktyg Beslutsstöd Konsultation & Kundunika lösningar Grundtjänst Vad vi gör: Framtagande och förvaltande av kom-fram-garanti Framtagande och förvaltande av gemensam restidsgaranti Nätverksbyggande genom konferenser Resultat Effektivare hantering av resenärer i stört läge (bättre samarbete mellan Trafikföretagen) Snabbare info och beslutsvägar Nätverksbyggande

82 Resplus och Kom-fram-garanti Adam Laurell

83 Kom-fram-garanti (KFG) Västtrafik 11:45 11:55 Öresundståg 13: min Bytestid 10 min 12:35 SJ 13:38 13:35 Öresundståg 14:38 Resevillkor Assistans innebär, att utförande Resplusföretag ska ge den resande ett skäligt omhändertagande under resan och garantera att den resande, om han så önskar snarast möjligt når den slutliga ankomstplatsen för sin resa (Kom-Fram-Garanti) 83 Planeringskonferens

84 Kom-fram-garanti (KFG) SPA-09 Vid upprättandet av en Ny Resplan på grund av Akut Trafikstörning äger Felande Resplusföretag rätt att, i mån av plats och utan ersättningsskyldighet, använda en förbindelse hos de Resplusföretag som omfattas av den resandes ursprungliga bokning som motsvarar den sträcka som omfattas av den ursprungliga bokningen. Detta gäller även om resan enligt den Nya Resplanen sker på annan väg än den som finns utskriven på färdbeviset. Felande Resplusföretag har inte rätt att utan utfästelse enligt Bilaga 11(Utfästelse avseende Trafikstörningssamverkan), separat överenskommelse eller köp av ny biljett, använda Resplusföretags övriga förbindelser. 84 Planeringskonferens

85 Omfattning KFG Ca Resplusresor/mån varav i brutna anslutningar Bästa alternativa resa X Y +15 min Bytestid 10 min Y X Z Ca. 50% av fallen Ca. 15% av fallen Ca. 35% av fallen Vi bedömer att det i färre än ärenden per månad det finns praktisk anledning att nyttja nytt trafikföretag. Det motsvarar under 2% av alla Resplusresor. De fyra största Resplusföretagen är Felande part i ca. 90% av fallen 85 Planeringskonferens

86 Restidsgaranti för Resplus (RTG) 86 Planeringskonferens

87 RTG imorgon SPA-09 Tåg+Tåg Felande part Överlämning Fond/Pott Andel Resplus resor som leder till +60 min försening bedöms vara ca. 9% Antal RTG ärenden bedöms bli ca /år Kostnaden för utbetalning av RTG för tåg+tåg beräknas till ca 16,5 Mkr/år Planeringskonferens

88 Nästa steg Besluta datum för att RTG och KFG ska börja gälla Kommunicera förändringen hjälpa Resplusföretagen att förbereda sig Implementera webbformulär och informationsväxel för RTG Implementera nya Resevillkor mot resenär Vid frågor hör av er eller Planeringskonferens

89 TLS Reidar Larsson

90 TLS Trafikledningssamverkan I systemstödet för Trafikledningssamverkan (TLS) kan alla anslutna företag se störningsinformation, realtidsinformation om trafiken, t.ex. var ett tåg befinner sig och om det är försenat. Genom chattfunktionen delar man snabbt och enkelt information med varandra. Man kan också enkelt hitta kontaktuppgifter till rätt personer och se vilka som är uppkopplade just nu. Chattfunktionen har också utvecklats till en kanal för att nå ut bredare. Massmedia som SR P4, Mix Megapol och TV4 Stockholm finns som användare och hämtar information direkt från chatten.

91 En bild på chatten på TLS, här ifrån Stockholm

92 Trafikdata till Samtrafiken Anders Flodén, Ingrid Grönlund

93 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI)

94

95 Samtrafikens åtagande gentemot Transportstyrelsen Avsiktsförklaringen System klart för att ta emot och lagra trafik from 1/ Ta emot trafik som levereras Upprätthålla och utveckla IT miljöer för ändamålet Nationellt register för hpl, bytestider, mm. Tillhandahålla kanal för tredje part Publik informationskanal

96 Gemensamt system för trafikantinformation (GTI) Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Bytestider Hållplatser Tidtabeller RDB

97 Exempel GTI-användning App ar Samtrafikens TLS

98

99 Resplus Företag med kollektivtrafik Tågoperatörer, länstrafik, expressbuss, färjor mfl Priser Säljbara hållplatser Säljbara linjer GTI RDB

100 Resplus

101 Information och datum för ändringar i Resplus Försäljningsdata till Samtrafiken: sista onsdagen i månaden!

102

103 Tid för leverans Tidig leverans från trafikföretag Bokningen tillgänglig innan trafikstart innebär ökad kvalité Felrapport från bokningsupport och övriga tidtabellsanvändare innan resdatum Möjlighet att informera/boka om resenär innan resan vid ev fel Återkoppling till trafikföretagen om ev felaktigheter i leveransfilen, fel som kan finnas även i deras sökmotor Möjlighet till ökad intäkt för trafikföretagen Tidigare leverans(90 dagar) innebär att anslutningsresor till tåg(resplus) är bokningsbara redan då tex SJ släpper sina billiga biljetter.

104 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Ändrade bytestider Nya knutpunkter Nya gånglänkar

105 Kvalité i leverans Vi ser inte alla ändringar utan behöver hjälp! Nya säljbara hållplatser Nya/slopade säljbara linjer

106 Tågtidtabellerna

107 Bra att ha på Information och datum för ändringar i resplus: Tidtabeller (snart kommer tidtabellerna att finnas på både de preliminära och de publika) Statistikportalen: https://login.samtrafiken.se/login.jsp;jsessionid=6d832e0a3a21ef956c ad73e39d7a 611a12fe b11aef8e8

108 Resa med funktionshinder Thomas Wilhelm

109 Hur tillgänglig är kollektivtrafiken? Planeringskonferensen 2015

110 Planeringskonferensen 2015

111 Planeringskonferensen 2015

112 Planeringskonferensen 2015

113 Planeringskonferensen 2015

114 Planeringskonferensen 2015

115 Birger Planeringskonferensen 2015

116 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

117 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

118 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

119 Planering av resan Planeringskonferensen 2015

120 Planeringskonfer ensen 2015

121 Men det kan också se ut så här. Planeringskonfer ensen 2015

122 Planeringskonfer ensen 2015

123 Planeringskonfer ensen 2015

124 Planeringskonfer ensen 2015

125 Planeringskonfer ensen 2015

126 Planeringskonfer ensen 2015

127 Lägg till tågtavla Planeringskonfer ensen 2015

128 Planeringskonfer ensen 2015

129 Planeringskonfer ensen 2015

130 Planeringskonfer ensen 2015

131 Planeringskonfer ensen 2015

132 Planeringskonfer ensen 2015

133 Framme! Planeringskonfer ensen 2015

134 Summering - många tärningsspel, skulle ni genomföra denna resa? Information inför resa Erbjudanden och kampanjer Bokning/Köp av biljetter Distribution av biljetter Hållplatser/Stationer Fordons utformning Hjälp vid på- och avstigning Information under resa Service ombord Ledsagning på hållplats/station Fullt tillgängliga bytespunkter? Planeringskonfer ensen 2015

135 Tack för denna gång!

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Minnesanteckningar, Referenskommitté Planeringssamverkan, Kollektivtrafikens hus, 2015-04-20

Minnesanteckningar, Referenskommitté Planeringssamverkan, Kollektivtrafikens hus, 2015-04-20 Minnesanteckningar, Referenskommitté Planeringssamverkan, Kollektivtrafikens hus, 2015-04-20 Deltagare Magnus Andersson, Skånetrafiken Wille Jansson Samtrafiken Ingrid Grönlund Samtrafiken Anna Jernse,

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus!

Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Välkomna till Kollektivtrafikens Hus! Samtrafiken Kimiko Sörensen Samverkansstrateg Samtrafiken utvecklar Sveriges kollektivtrafik Samtrafiken är branschens gemensamma utvecklings- och samverkansarena.

Läs mer

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling 2014 - Bemanningsplan Uppdragsgivare: Region Dalarna Styrgrupp: Projektledare: Projektsekreterare: Dalatrafiks ledningsgrupp Peter Holmberg Lena

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK

Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK Ett gemensamt kollektivtrafiksystem med LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK STADSBUSS DIREKTBUSS LANDSBYGDSBUSS FLEXTRAFIK och TÅG 2014-08-25 AB Dalatrafik 1 Mellankommunal trafik För att trafiksystemet skall

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2016... 2 1 Allmänt om planeringssamverkan... 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte

Läs mer

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7 1/7 Innehåll 1. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2014 2 1 Allmänt om planeringssamverkan 3 2. Gemensam tidplan för arbetet med tåg- och busstidtabeller för vintersommar-höst 2014 4 3 Långsiktig plan år 2014-2019

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig Varför X2AB Det behövs en arena med mandat och resurser att genomföra strategiskt viktiga

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Reseplanerare med köpfunktion 2013-06-10 Nicklas Lindersson, Unicon Konsult AB

Reseplanerare med köpfunktion 2013-06-10 Nicklas Lindersson, Unicon Konsult AB Reseplanerare med köpfunktion 2013-06-10 Nicklas Lindersson, Unicon Konsult AB Uppdraget Reseplanerare Neutral och komplett Samtliga transportslag Samtliga aktörer Underlag - resenär 3st kvantitativa resenärsstudier

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1/7 Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2015 2 1 Allmänt om planeringssamverkan 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte för

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Ändra sidfot under "I nfoga - Sidhuvud/sidfot" 1

Ändra sidfot under I nfoga - Sidhuvud/sidfot 1 201 6-1 2-02 Ändra sidfot under "I nfoga - Sidhuvud/sidfot" 1 Tåg i Bergslagen - Om den gemensamma affären Kl. 10.15 Organisation Tåg i Bergslagen Region Gävleborg Region Dalarna Region Örebro Landstinget

Läs mer

Trafikförsörjningsplan

Trafikförsörjningsplan Rev. 2014-12-10 Förslag till beslut: Dalatrafiks styrelse har berett ärendet vid sammanträde den 1 december 2014 och föreslår, att Region Dalarnas direktion fastställer trafikförsörjningsplanen för 2015.

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-06-01 110 Beställning av trafik 2010 Dnr LD09/01162 Beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt Mål Avtal, som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen Ett reducerat antal överklaganden Avtal, som gör det möjligt att få mer trafik pengarna Utveckla den gemensamma affären mellan

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-27 Sida 1(4) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess REGION VÄRMLAND Planerings- och uppföljningsprocess Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 PU RTFP Antagen av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31 Ärendenummer

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Förarcertifiering. Linjetrafik

Förarcertifiering. Linjetrafik Förarcertifiering Linjetrafik Inledning I det nya avtalet som SamBus tecknat med Dalatrafik så finns ett krav på att alla chaufförer som kör bussregistrerade fordon ska certifieras enligt den nationella

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik 2017-10-25 Mats Reimbertsson Trafikinformation från Kalmar Länstrafik Mats Reimbertsson, Trafikplanerare Jobbar på kontoret i Högsby Lite punkter Fyra grundbultar i trafiken Trafikupphandlingen 2017 Starten

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Rekommendation från Kollektivtrafikens avtalskommitté juni 2016 Viten och bonusar i trafikavtal

Rekommendation från Kollektivtrafikens avtalskommitté juni 2016 Viten och bonusar i trafikavtal Rekommendation från Kollektivtrafikens avtalskommitté juni 2016 Viten och bonusar i trafikavtal Bakgrund Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, underställd Styrgruppen för Partnersamverkan har under

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommittés (KollA) årliga seminarium

Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommittés (KollA) årliga seminarium Välkommen till Kollektivtrafikens Avtalskommittés (KollA) årliga seminarium Program Kl. 10-12 Hur kan vi gemensamt förbättra våra avtalsmallar? Presentation av inkomna synpunkter och diskussion och KollAs

Läs mer

Seminarium samordning trafikantveckan. 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef

Seminarium samordning trafikantveckan. 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef Seminarium samordning trafikantveckan 2011-05-23 Anna Claesson, marknadschef Blekingetrafiken AB 38 anställda i Karlskrona och Karlshamn Trafiken körs på entreprenad Landstinget Blekinge och kommunerna

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Resplus Resevillkor. Frågor och Svar om. Om villkoren* Före Resplusresan

Resplus Resevillkor. Frågor och Svar om. Om villkoren* Före Resplusresan Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Om villkoren* Vad är en Resplusresa? En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag då det utfärdats en biljett för den kombinerade resan

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren

Frågor och Svar. Nya resevillkor för Resplus. Övergripande. Om villkoren Frågor och Svar Nya resevillkor för Resplus Övergripande Vad innebär förändringen? De nya resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter

Läs mer

Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan

Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan 1 (4) 2013-09-30 Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan Uppdraget Önskemål om översyn av kollektivtrafiken fanns med redan i kommunens

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Resplustillägg säljs f.n. endast som tillägg på SJs årskort för resa inom länstrafiken.

Resplustillägg säljs f.n. endast som tillägg på SJs årskort för resa inom länstrafiken. Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2016-11-23 Tjänstegrupp Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37

bilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 sidan 1 av 37 sidan 2 av 37 sidan 3 av 37 bilaga 1 RSS 2016-11-24 Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 bilaga 1 Henrik Dagnäs tog en kontakt med undertecknad och KLT i början

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Leverans av trafik- och pris-data

Leverans av trafik- och pris-data Utgåva 140307 Leverans av trafik- och pris-data Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt... 2 1. Innehåll i leveranser... 3 1.1 Administrativa uppgifter... 3 1.2 Trafikdata... 3 1.2.1 Format... 3 1.2.2

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Presentation av Svensk Kollektivtrafik

Presentation av Svensk Kollektivtrafik Presentation av Svensk Kollektivtrafik Direktionens utbildningsdag - Norrbotten Mattias Andersson, 2015-02-17 Så här styrs Svensk Kollektivtrafik Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

FÖRSTUDIE. Bilaga 4 NATIONELL RESEPLANERARE MED KÖPFUNKTION. Beställare: X2 AB. Författare: Nicklas Lindersson, Unicon Konsult AB.

FÖRSTUDIE. Bilaga 4 NATIONELL RESEPLANERARE MED KÖPFUNKTION. Beställare: X2 AB. Författare: Nicklas Lindersson, Unicon Konsult AB. box 715, SE-191 27 Sollentuna BESÖKSADRESS Hammarbacken 6A TEL +46 (0)8 625 89 80 FAX +46 (0)8 625 89 90 www.unicon.se Bilaga 4 FÖRSTUDIE NATIONELL RESEPLANERARE MED KÖPFUNKTION Beställare: X2 AB Författare:

Läs mer

Minnesanteckningar för Referenskommitté Informationssamverkan (RKI)

Minnesanteckningar för Referenskommitté Informationssamverkan (RKI) Minnesanteckningar för Referenskommitté Informationssamverkan (RKI) Plats: Samtrafiken, Centralplan 3 Tid: 3 februari 2016, kl.10.00-15.30 Närvarande: Henrik Normark, SLL (HN) Marcus Weiland, Samtrafiken

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-09-19 21-28 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.10 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

Resplusbiljetter och distribution

Resplusbiljetter och distribution Resplusbiljetter och distribution 1 Definitioner Samtrafikens biljettsamverkan innebär att resor med över 50 trafikföretag finns tillgängligt för försäljning via ett nationellt biljettsystem. Det finns

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik

Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik Kommersiell och samhällsfinansierad trafik i samverkan Crister Fritzson, vd SJ AB 2015-09-18 Så här går det PUNKTLIGHET 81 procent (78) SJUKFRÅNVARON 6,1 (5,6)

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län registrator.ktf@lul.se Stockholm 2016-03-11 Ref KTN2012-0006 Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Sveriges Bussföretag är

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Startmöte för Realtidsrådet 2013-08-27

Startmöte för Realtidsrådet 2013-08-27 Startmöte för Realtidsrådet Framtiden är nu och den är realtid Gerhard Wennerström Samverkan Samtrafiken X2AB Bred förankring bland kollektivtrafikföretagen 3 Realtid i verkligheten 4 Resenärens verklighet

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer