Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013"

Transkript

1 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen Patientsäkerhet: Komplexa system och säkerhet mer än frånvaro av olyckor Logistik, gränssnitt med andra specialiteter, praktiska erfarenheter och påverkan på övriga sjukhuset vad kan vi lära av akutläkare i USA? Åtta år efter akutläkarprocessens införande resultat och effekter? Paneldiskussion: Akutsjukvård som egen specialitet utmaningar och förutsättningar Service Design för ökad patientnöjdhet och effektivare flöden Talare: Gustav Gullberg Transformator Design Annika Berglund Länssjukhuset Sundsvall Camilla Sjödin Neren Länssjukhuset Sundsvall Hanna Vahlund Landstinget Västernorrland Andreas Rönnersten Universitetssjukhuset, Linköping Nicholas Aujalay Fairbanks Memorial Anders Widmark Sophiahemmets högskola Gunnar Modin Sophiahemmets högskola Henrik Andersson Högskolan Borås Anna K Ekwall Lunds Universitet Marie Källman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Bengt Hellberg Ambulanssjukvården Vansbro Erik Lexne Länssjukhuset Kalmar Representanter Örnsköldsviks sjukhus Fredrik Svensson Regionförbundet Örebro Christer Borg Borg Psykologtjänst Jenny Arhammar Danderyds sjukhus Mirjam Ekstedt KTH Moderator Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Hur bemöta självmordsnära i den somatiska vården? Seminarieledare: Daniel Frydman, spec. allmänpsykiatri, psykoterapeut u Konferens mars 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Tisdag 19 mars 9:00 Löpande registrering med the/kaffe & smörgås 9:20 Konferensen inleds av Anders Widmark Anders Widmark, sjuksköterska, specialist intensivvård och anestesisjukvård, adjunkt, Sophiahemmets högskola Anders är programansvarig för specialistutbildningen Specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, på Sophiahemmet Högskola. 9:30 Service Design för ökad patientnöjdhet och effektivare flöden Transformator Design utvecklar tjänster inom tjänstedesign. En kundinsiktsdriven utvecklingsmetod som Transformator har skapat för tjänsteinnovationer, tjänstestrategier och kunddriven förändringsledning hos organisationer. Målet är att skapa en bättre vardag för så många människor som möjligt. Hur organiseras vården hur ser organisationen ut i patienternas ögon? Att skapa en akutmottagning invånarinvolvering vilka verktyg behövs? Vad innebär Service Design i praktiken för akutvården ta del av konkreta exempel! Hur Service Design och Lean hänger ihop och kompletterar varandra Konsten att lyckas skapa en patientoptimerad målbild utifrån och in! Gustav Gullberg, Service Design Director, ansvarig för vård- och omsorgsprojekt, Transformator Design Som industridesigner har Gustav varit drivande i att utveckla metoder och verktyg för tjänstedesign. Gustav har bland annat arbetat med projekt som handlar om att skapa fungerande patientflöden på exempelvis Sophiahemmet och vuxenakuten på Karolinska Universitetssjukhuset. 10:20 Daglig styrning att visualisera verksamheten i praktiken och lära av gårdagens framgångar och fallgropar Vilka verktyg finns att tillgå för systematisk utveckling vid daglig styrning simulering av daglig styrning Resultat utifrån arbete med daglig styrning här står vi idag Hur kan andra komma igång med daglig styrning? Annika Berglund, Verksamhetschef Akutcentrum, Camilla Sjödin Neren, Vårdplatskoordinator/Sjuksköterska Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Hanna Vahlund, Utvecklare, Landstinget Västernorrland 11:30 Var står vi idag med akutläkarprocessen? Åtta år efter akutläkarprocessens införande resultat och effekter? Vad kan vi lära oss av framgångar & motgångar? Vinster med akutläkare kortare handläggningstider och säkrare bedömningar! Teambaserat arbete med akutläkare ta del av teamets erfarenheter Få konkreta tips och idéer i arbetet med akutläkarprocessen! Andreas Rönnersten, Akutläkare, Akutmottagning, Universitetssjukhuset, Linköping 12:30 Lunch 13:30 Logistik, gränssnitt med andra specialiteter, praktiska erfarenheter och påverkan på övriga sjukhuset vad kan vi lära av akutläkare i USA? Hur fungerar logistiken med akutläkare i USA? Gränssnitt med andra specialiteter Vilken vetenskap ligger bakom beslut att ha akutläkare på akutmottagningen? Praktiska erfarenheter från USA respektive Sverige en jämförelse Akutläkare - hur påverkar det övriga sjukhuset? Nicholas Aujalay, Akutläkare, Fairbanks Memorial, Fairbanks, AK Nicholas har en erfarenhet både som yrkesverksam och studerande inom den akuta verksamheten på sjukhus, både i Sverige och USA. Han har utbildat sig till akutläkare i USA och sedan ca tio år tillbaka arbetar han som akutläkare i USA. Nicholas har bland annat varit involverad i arbetet med Akutläkarprojektet på Södersjukhuset. Han sitter idag med i styrelsen för Svensk Förening för Akutsjukvård, SWESEM. 14:30 Specialiseringsutbildning med inriktning mot akutsjukvård vikten av rätt kompetens! Vad är egentligen akutsjukvård? Hur ser vidareutbildningen för akutsjuksköterskor ut idag vad efterfrågas i framtiden? Vilken kompetens behövs på akutmottagningen hur påverkar det dig i ditt arbete? Vikten av rätt kompetens på rätt plats för att upprätthålla patientsäkerheten i en högteknologisk verksamhet Anders Widmark, Sjuksköterska, specialist intensivvård och anestesisjukvård, adjunkt, Sophiahemmets högskola 15:00 fika 11:15 Paus

3 Konferensprogram Onsdag 20 mars 15:30 Paneldiskussion: Akutsjukvård som egen specialitet utmaningar & förutsättningar Vilken kompetens behöver sjuksköterskor för att möta morgondagens patienter? Att ge en person-centrerad vård vad krävs? Vad för ansvar har chefer att säkerställa att sjuksköterskor har nödvändig kompetens för att möta patienters behov av vård och behandling? Rekrytering av personal hur får vi kompetensen att stanna kvar? Akutsjukvård blir en egen basspecialitet från 1 januari vad innebär detta för det multiprofessionella teamet på akutmottagningen? Att stärka sjuksköterskans profession på akutmottagningen hur lyfta kompetensen? Specialistsjuksköterskor - är det lönt? Moderator: Jenny Arhammar, Narkos- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus Panelen: Anders Widmark, Specialist intensivvård och anestesisjukvård, adjunkt, Sophiahemmets högskola, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor Gunnar Modin, Sjuksköterska, Sophiahemmets Högskola Henrik Andersson, Universitetsadjunkt institutionen för vårdvetenskap, Högskolan Borås, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor Anna K Ekwall, Leg SSK, Dr Med Vet, Docent i omvårdnad Institutionen för hälsa, vård och samhälle Lunds universitet, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor Nicholas Aujalay, Akutläkare, Fairbanks Memorial, Fairbanks, AK 16:40 Moderatorn summerar dagen 16:50 Konferensens första dag avslutas 16:50 18:00 Mingel och tilltugg 9.00 Konferensens andra dag startar 9:05 Akutförbättring ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningen Vad innebär akutprocessen för hela sjukhuset? Att arbeta lokalt med förbättringsarbeten från teori till praktik Nationellt perspektiv på akutprocessen Vilka resultat har kunnat ses hittills i projektet? Marie Källman, projektledare, SKL Marie arbetar med nationella genombrottsprojekt och förbättringsarbeten. Hon har bl. a drivit projekten Bättre flyt på opererande verksamheter och Akutenprojektet på Akademiska sjukhuset. 9:45 fika 10:10 Rätt patient på rätt vårdnivå med rätt transport Vansbro- vs Högsbymodellen att anpassa modeller efter verksamheters förutsättningar Så har vi lyckats minska onödiga besök på akutmottagningen! Att öka ambulansens tillgänglighet och möjlighet att styra patientflöden Ökat samarbete med vårdcentralen Vinster med Vansbro- respektive Högsbymodellen Bengt Hellberg, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, ambulanssjukvården, Vansbro Bengt har lång erfarenhet av ambulanssjukvården och efter att ha arbetat som distriktssköterska kom idén till Vansbromodellen. Ambulanspersonalen i Vansbro behandlar idag även palliativa patienter nattetid. Erik Lexne, överläkare, verksamhetschef, Prehospitala kliniken, Länssjukhuset i Kalmar Efter att ha sett den lyckade Vansbromodellen valde Kalmar att anpassa modellen efter sin verksamhets förutsättningar och Högsbymodellen skapades. 11:10 Snabbspår samarbete för en åldrande befolkning i Örnsköldsvik! Hur öka samverkan mellan kommun, primärvård, akuten och ambulansen i det prehospitala kedjan? Ta del av Hälsodagboken att ge äldre patienter vård i tid Geriatriska slutenvårdplatser flödesoptimering som genomsyrar hela vårdkedjan Så har vi lyckats förbättra flödet på akutmottagningen!

4 Representanter, Akutmottagningen, Örnsköldsviks sjukhus För att kunna ge den åldrande befolkningen vård i tid har ett projekt startats mellan Örnsköldsviks kommun och landstinget som syftar till att göra en bedömning i hemmet med unika bedömningsinstrument. 12:10 Lunch 13:10 ViSam projektet prehospital triagering och bedömning utförd av kommunsjuksköterskan Går det ur ett kommunalt perspektiv att avgöra optimal vårdnivå? Hur effektivisera patientflödet i flera steg? Vikten av beslutsstöd att optimera valet av rätt patient på rätt plats tidigt i vårdkedjan Presentation av resultat utifrån test av beslutsstöd Hur kan ViSam appliceras i andra verksamheter? Individuell planering och samordning för patienten redan i hemmet Fredrik Svensson, Projektledare ViSam, Regionförbundet Örebro, leg sjuksköterska ambulansverksamheten Universitetssjukhuset Örebro Projektet ViSam är en del i SKLs nationella satsning bättre liv för sjuka äldre 14:00 Teamarbetets psykologi vad styr arbetsgruppen? Vad karaktäriserar en trygg arbetsgrupp? Kommunikationens betydelse för att utveckla gruppens potential Formella och informella roller vilka problem kan uppstå? Vad är en konflikt - hur kan vi förebygga, hantera och följa upp? Teamarbete verktyg för att utveckla samverkan mellan yrkesgrupperna Christer Borg, Leg psykolog/psykoterapeut, handledare, organisationskonsult, Borg Psykologtjänst Christer har sedan ca 10 år arbetat med kriminalvårdens grundutbildning avseende psykologiska aspekter på yrket i form av föreläsningar och anpassade övningar. På senare år har Christer alltmer arbetat som konsult inom företagshälsovård med konflikthantering, grupputveckling, hot och våld, arbetsmiljökartläggningar etc. 15:00 fika 15:30 Interprofessionell teamträning på akuten ett projekt för att förbättra kommunikationen och öka patientsäkerheten på akuten Hur ni genom simuleringsövningar kan skapa starka team som samarbetar effektivt på akuten Ta del av hur Danderyds sjukhus praktiskt arbetar för att förbättra kommunikationen och öka patientsäkerheten på akuten Så ökar ni trivseln och känslan av samhörighet på akuten genom gemensamma simuleringsövningar! Jenny Arhammar, Narkos- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus Utöver det kliniska arbetet som läkare undervisar Jenny på simuleringsenheten, där syftet med enheten är att stärka det goda lagarbetet på akuten Genom tvärprofessionellt samarbete kring simulerade akutsituationer i trygg miljö, skapas ett unikt forum att samtala kring det som är bra och det som kan göras bättre. 16:00 Komplexa system och säkerhet mer än frånvaro av olyckor Varför klarar vården i de flesta fall att hantera komplexa situationer, snabba oväntade förändringar och hög belastning utan att allvarliga fel inträffar? Vad kännetecknar en organisation som kan anpassa sin funktion före, under, och/eller efter oväntade händelser så att säkerheten upprätthålls? Hur kan vi stärka människans flexibilitet och adaptiva förmåga för att skapa hållbara organisationer? Mirjam Ekstedt, Med dr, sjuksköterska, forskare KTH, avdelningen för patientsäkerhet Mirjam forskar på samband mellan trötthet och stress i arbetet kommunikation och kontinuitet i vårdkedjan samt patienters och anhörigas delaktighet. 16:50 Konferensen summeras av moderator 17:00 Konferensen avslutas Röster från tidigare deltagare: Fantastisk bra blandning på innehållet. Högaktuella ämnen som känns igen på alla sjukhus, både stora och små Mycket bra innehåll, väldigt aktuellt och användbart Konferensen innehöll en hel del guldkorn som jag tar med mig hem till verksamheten Intressanta föreläsningar som väcker en hel del tankar

5 Separat bokningsbar seminariedag Torsdag 21 mars Hur bemöta självmordsnära i den somatiska vården? Varje år inträffar mellan självmord eller suicid som det också benämns i Sverige. Majoriteten av de som begår självmord har den sista månaden före dödsfallet haft kontakt med vården i någon form. Den vård som söks kan vara såväl psykiatrisk som somatisk och uppmärksamheten på problemet behövs var man än arbetar. Vårdpersonals kunskap om risk- och skyddsfaktorer och om hur man gör en systematisk suicidriskbedömning är en förutsättning för bra suicidprevention. Seminariedagen Hur bemöta självmordsnära i den somatiska vården? vänder sig till dig som arbetar inom den somatiska vården. Under seminariets gång får du lära dig fakta om suicid, koppling mellan suicid och psykisk ohälsa, att bemöta och riskbedöma suicidnära patienter och hur du kan dokumentera en suicidriskbedömning. Det är sjukvårdens uppgift att tidigt identifiera och behandla riskpatienter. För att kunna förebygga suicid och suicidförsök måste vi bli bättre på att även inom somatiken identifiera riskfaktorer som ska göra att vi förstår att risken är högre än för genomsnittsbefolkningen. För att kunna göra det på ett professionellt sätt är det avgörande att du som vårdgivare har möjlighet att förbättra och utveckla din förmåga att identifiera självmordsnära personer. Seminariet består av ett samspel mellan föreläsning, rollspel och praktiska övningar. Som deltagare får du öva på att göra en suicidriskbedömning baserad på aktuella riskfaktorer och skyddande faktorer. Efter avslutat seminarium kommer du att känna dig tryggare i mötet med suicidnära patienter i den somatiska vården. 9:00 Dagen startar Öka din kunskap om suicid och suicidriskbedömning Fakta om suicid, myter och tabun Lär dig mer om suicid och psykisk ohälsa! Vikten av ett öppet samtalsklimat att våga tala om suicid Mötet med suicidala patienter i somatiken vad bör du tänka på? Bemötande av suicidnära patienter och det professionella förhållningssättet Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på? Skyddande faktorer för suicidhandling det akuta skedet! Unga och suicid orsak, behandling och prevention Att möta närståendes behov - frågorna, sorgen och krisbearbetningen Syftet med en suicidriskbedömning varför behövs den och när ska den utföras? Suicidriskbedömning att bedöma hur allvarlig risken är Hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Vad bör du vara uppmärksam på när patienten söker sjukvård inom somatiken? Det inre språket suicidalitetens språk Att våga fråga rädslan för samtalet och mötet med människor med suicidtankar Vilka stöd finns att ta till - riktlinjer, hjälpmedel och frågor för dig i som möter suicidala patienter i somatiken? Seminarieledare: Daniel Frydman, Specialist allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker Daniel arbetar som psykiater och psykoterapeut, har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har arbetat med barnneuropsykiatriska utredningar. Han är projektledare i noll självmord i Stockholms Län, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete. Akutmottagningar inom såväl psykiatri som somatik har också fått denna utbildning. 16:00 Dagen avslutas Vi bryter för lunch samt fikapauser under för- och eftermiddagen. Stora priset för bästa arbetsplats i vården 2013 Nominera din arbetsplats och tävla om kr i kompetensmedel! För mer information se eller kontakta projektledare Lisa Schultz på UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Lisa Schultz på telefon Eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Akutsjukvård 2013 Praktiska upplysningar Missa inte årets konferens och mötesplats Akutsjukvård 2013! För sjätte året i rad har vi samlat experter, framgångsrika praktikfall och den senaste forskningen. Du får två fullspäckade dagar med ny kunskap och inspiration. Årets konferens fokuserar bland annat på hur framtidens akutmottagningar kan minska den direkta tillströmningen av patienter till akutmottagningen via olika snabbspår, faktorer som ökar patientsäkerheten samt vikten av rätt kompetens på rätt plats inom akutsjukvården för bättre flöden. Lyssna bland annat till hur olika snabbspår minskar belastningen på akutmottagningen, såsom Vansbro och Högsbymodellen, akutläkaren Nicholas Auyalay delar med sig av hur arbetet med akutläkare fortskrider i USA och du får det senaste inom patientsäkerhet. Första dagen avslutas med en paneldiskussion där den högaktuella frågan om Akutsjukvård som egen specialitet diskuteras och debatteras. Konferensen Akutsjukvård 2013 ger dig möjlighet att bredda, uppdatera och fördjupa dina yrkeskunskaper i syfte att förbättra akutprocessen och akutsjukvårdens utveckling! Du får tips och idéer för hur ni kan samarbeta kring utmaningen att höja kvaliteten på vården samtidigt som kraven på effektivisering ökar. På plats möter du sjuksköterskor och läkare från både stora och små akutmottagningar som berättar om resultatrika arbeten och uppnådda effekter. Missa inte heller den separata bokningsbara seminariedagen Hur bemöta självmordsnära i den somatiska vården? Varmt välkommen till Akutsjukvård 2013 konferensen och mötesplatsen för dig som arbetar inom akutsjukvård! Katarina Forsberg Projektledare, leg Sjuksköterska Teknologisk Institut TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefon: E-post: Webben: datum och plats Konferens mars 2013 (3647-6) Seminariedag 21 mars 2013 (3865-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie 4 personer och fler: pris Konferens två dagar 5980 kr/person 4980 kr/person Seminariedag 3980 kr/person - I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Lisa Schultz på tiutbildning.se. Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Telefonrådgivning inom psykiatrin n Hematologi 2013 n Akutpsykiatri 2013 n Kvinnohälsa 2013 n Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm