VÄSTERNORRLAND Box 218, Härnösand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se"

Transkript

1 VÄSTERNORRLAND Box 218, Härnösand

2 Verksamhetsberättelse LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN 5 V. VERKSAMHET/ PROJEKT 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer A. Interna nätverk 7 B. Utbildningar 8 2. Konsumentinformation /NTF Konsument 9 3. Barnsäkerhet Hastighet Ökad användning av skyddssystem 16 A. Bilbälte 16 B. Cykelhjälm Nyktra och drogfria trafikanter Upphandlade projekt 19 A. Regional samling B. Aktörsmätningar C. Säkrare idrottsresor D. Sparsam körning E. Mopedinformation föräldrar F. Riskutbildning gymnasiet VI. KOMMUNERNAS TS-ARBETE 21 VII. KURSER OCH KONFERENSER 23 XIII. SLUTORD 24 2

3 I. FÖRBUNDETS SYFTE Förbundet bildades 1971 för att verka för ökad trafiksäkerhet i länet. I detta syfte verkar förbundet bl. a. för - att inom länet stödja, planera, organisera och samordna frivilligt trafiksäkerhetsarbete - att vara NTF:s regionala organ - att samarbeta med organisationer, myndigheter, institutioner, företag och andra organ. - att i sitt arbete samverka med Vägverket, Landstinget och Kommunförbundet i länet. - att stödja och samordna det frivilliga lokala trafiksäkerhetsarbetet och samarbeta med kommunerna och deras trafiksäkerhetsorgan. Som medlemmar i förbundet kan ingå: * länsorganisationer eller motsvarande * landsting och kommuner * regionala myndigheter Företag kan mot avgift beviljas stödjande medlemskap. Förbundets beslutande organ är årsmöte och styrelse. II. VERKSAMHETSIDÉ NTF ska skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik, där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga lösningar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 3

4 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 2009 Ordförande: Hans Mattsson, Landstinget Ordinarie Suppleanter Svante Näsström, Polismyndigheten Västernorrland Sture Lantz, Länstrafiken Lars-Olov Olsson, Landstinget, vice ordförande Lars-Håkan Nilsson, Landstinget Barbro Nyberg, Länsstyrelsen Elisabeth Wiklund, Sv. Åkerif. Norr Anna Hillström, Kommunförb, Västernorrland Gunder Lidén, Sollefteå kommun Jan Håkansson, Öviks kommun Stefan Åsén, Ånge kommun Anders Weinemo, Timrå kommun Lars Östberg, FAK - Y Malin Svanholm, Kramfors kommun Kristina Stenehäll, RTP Leif Nilsson, Sundsvalls kommun Katarina Funseth, SMC Västernorrl. Leif Jonsson, Härnösands kommun. Kjell Hamrin, STR Mitt Ove Sundström, Äldrerådet Karl-G Ström, SPRF Agneta Tjernberg, SKBR Robert Grönblad, FMK Lars G Norberg, Motormännen Stig Öhrnell, MHF Region Mitt Charina Nordwall, Yrkesförarrådet Ruby Ottosson, FMK Mats Hamberg, VIF Yngve Nilsson, Röda Korset Stefan Karlsson, Folksam ARBETSUTSKOTT Hans Mattsson, Ordförande Lars-Olov Olsson, Vice ordf. Lars Rehnström, sekr. Svante Näsström, Ledamot Lars G Norberg, Ledamot CHEFSKONSULENT Lars Rehnström KANSLIST/INFORMATÖR Mona-Lill Landström BOKFÖRING NTF:s kansli, Solna REVISORER Ordinarie Suppleanter Sara Deutschman, Revidacta Åke Norberg, Härnösand Eva Höglund, Revidacta Kjell-Åke Johansson, Härnösand VALBEREDNING Håkan Kyhle, Härnösand, Sammankallande Helge Westman, Örnsköldsvik Petra Ebbing, Sundsvall 4

5 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN Den preliminära statistiken för 2009 visar en glädjande fortsatt minskning av antalet dödade i trafiken. Minskningen av antalet omkomna kan förklaras av dels lågkonjunkturen, som i sin tur påverkar trafikens omfattning och sammansättning, dels av de trafiksäkerhetsåtgärder som har genomförts under senare år. Trafikdödade i Sverige Januari-december * I slutet av 90 talet fanns cirka 150 mil mötesfria vägar och vid utgången av 2009 är den sammanlagda sträckan över 420 mil. Det motsvarar att mer än 50 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker på mötesseparerade vägar. Säkerheten hos bilar har fortsatt att förbättras kraftigt, inte minst andelen bilar med antisladdsystem, som nu är mellan 97 och 98 procent av nybilsförsäljningen. Hastighetsnivån har gått ned något, särskilt gäller det personbilstrafiken Trafikdödade i Västernorrland Januari-december * 5

6 Svårt skadade i Västernorrland Januari-december Diagrammet nedan visar vägen till de nya trafiksäkerhetsmålet Siffrorna anger de kritiska dödstalen för varje år fram till målåret. De svarta staplarna visar det verkliga antalet omkomna per månad i landet. För 2009 kan vi alltså notera en lägre totalsiffra än etappmålet på knappt 400. V. VERKSAMHET / PROJEKT 6

7 V. VERKSAMHET / PROJEKT Inledning Det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet uppvisar även i år en stor bredd av olika åtgärder. I verksamhetsberättelsen nedan redovisas genomförda insatser inom verksamhetsområdet nätverk och medlemsorganisationer och de olika projekt som genomförts under året, såväl centrala NTF projekt som regionala projekt finansierade/upphandlade av Vägverket och av Landstinget i Västernorrland. 1. NÄTVERK OCH MEDLEMSORGANISATIONER A. Interna nätverk Årsmötet Förbundsordförande Hans Mattsson hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och förklarade detta för öppnat. Kommunalrådet Ewa Lindstrand hälsade alla deltagare välkomna till Timrå kommun och informerade därefter om kommunen och dess vision om livskvalité och tillväxt. Aktuellt på trafiksäkerhetsområdet i kommunen var bl a ny 30 -zon i centrum och översyn av övergångsställen. Magnus Lundberg, projektledare på Vägverket Region Mitt, informerade därefter om arbetet med nya E4 syd Sundsvall och den nya bron Dubbelkrum som planeras. Sträckan tillhör de 100 farligaste i Sverige och när den står färdig beräknas 20 färre personer / år skadas svårt eller dödas. Som mest passerar fordon och sträckan innehåller 58 plankorsningar och oskyddade trafikanter korsar vägen varje dag. Den nya bron kommer att delfinansieras med avgifter för den yrkesmässiga trafiken, däremot åker personbilar gratis över bron. Projektet är kostnadsberäknat till 4 miljarder kr. Jan Sandberg, VD vid NTF berättade sedan under rubriken Utmaningar för trafiksäkerhetsarbetet om kontakter och opinionsbildning med anledning av den successiva indragningen av det statliga organisationsstödet. Förnyelsearbetet och sökandet efter nya finansieringsformer pågår för fullt inom organisationen. NTF måste hitta fler ekonomiska ben att stå på och tjäna pengar för att tjäna saken, dvs att vara en ideell organisation som bedriver folkbildning och opinionsbildning på trafiksäkerhetsområdet. Jan avslutade ändå med att uttrycka positiva förhoppningar om framtiden och att något gott kommer att komma ut av denna förändringsprocess. I samband med anförandena gavs tillfälle för åhörarna att både ställa frågor och ifrågasätta. Gästerna avtackades med blommor för intressanta och tankeväckande anföranden. Styrelse /AU Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen. Arbetsutskottet har haft sex sammanträden. Ordförande har bl a deltagit i central ordförandekonferens i Stockholm och i regionala möten med NTF:s centrala ledning. Centrala arbetsgrupper Lars R har under året vid fem tillfällen deltagit i Vägverkets centrala Grupp för Nationell Samling, GNS. 7

8 Äldreråd Förbundets äldreråd har under året sammanträffat vid sex tillfällen. Ordförande i rådet är Everth Lundin, SPRF. Övriga ledamöter är Ove Sundström, vice ordförande och Bert Ågren, SPF, Roland Ericsson RPG samt Rolf Henriksson, SKPF och Gunnar Söderberg, SKTF. PRO representeras av Leif Vesterlund, Medelpad och Henry Jönsson, Ångermanland. Rådet har fortsatt sina insatser för att utbilda föreningarnas lokala trafiksäkerhetsombud och att marknadsföra cirkelverksamhet med särskild inriktning på trafiksäkerhet för äldre. Förbundet har medverkat i eller samarrangerat fem endagsutbildningar i Sundsvall, Sollefteå, och Kramfors med sammantaget drygt 100 deltagare i form av lokala trafiksäkerhetsombud i länet. Förbundet har även medverkat i ett flertal pensionärsmöten och studieupptakter med trafiksäkerhetsinformation och bistått med material till andra träffar. Genom TS-ombuden i lokala pensionärsföreningarna har under året uppskattningsvis mer än personer fått trafiksäkerhetsinformation på möten i olika aktuella frågor. Äldrerådet och TS-ombuden har även varit engagerade i olika projekt, t ex Äldre som hastighetsambassadörer, som beskrivs längre fram i texten samt i särskilda Insatsveckor. Dessutom har rådet genom TS-ombuden vid olika tillfällen informerat om cykelhjälmar. I opinionsbildningssyfte har fem olika insändare har producerats som vid nästan varje tillfälle publicerats i fyra tidningar. Yrkesförarråd Det regionala yrkesförarrådet har under året sammanträtt vid fyra tillfällen och där behandlat ett antal frågor som berört trafiksäkerheten för denna yrkesgrupp. Inom ramen för projektet Ökad bältesanvändning har rådet genomfört bältesmätningar på yrkestrafikanter, som redovisas under avsnitt Bilbälte. Det regionala rådet har under året haft följande sammansättning: Hans-Åke Zachrisson, Transport avd 29 Jan Eriksson, Handels Christer Norberg, Taxi Härnösand Charina Nordwall, Transport avd 33, Ordf. Stefan Eriksson Transport avd.29 Harry Kohtala, Kommunal Mitt Lars Kempe SEKO Väg och Ban Elisabeth Wiklund, Åkeriför. Fredrik Bylund, Handels Anna Bengtsson, Vägverket Gunnar Nyberg Transport, avd.33 Mikael Törnlund, Polisen Kristina Klittervall, Kommunal Mitt B. Utbildningar Studiecirklar NTF:s olika studie- och arbetsmaterial har under året marknadsförts till studieförbund och medlemsorganisationer. PRO:s Trafikbok "Trafikanter är vi alla och "65 plus" är de mest använda materialen. Ett stort antal trafikcirklar har genomförts i länet under året i pensionärsföreningarna. 8

9 2. KONSUMENTINFORMATION / NTF KONSUMENT Information /Service Antalet samtal till butiken av konsumentupplysningskaraktär fortsätter att vara stort. Under år 2009 har vi haft c:a 700 telefonförfrågningar/besök i butiken, vilket är ungefär samma antal som året innan. Statistiken är dock inte riktigt rättvisande bl a beroende på att våra öppethållandetider och tillgänglighet varierar. På grund av arbetets utåtriktade karaktär tvingas vi t ex under året ha kansliet obemannat under ett antal dagar. Informationscentral/butik Kansliet på Storgatan i Härnösand fungerar också som en informationscentral för trafiksäkerhetsmaterial. Här hyrs och lånas olika hjälpmedel som videofilmer, krocksläde, hastighetsmätutrustningar, reflexmätare, utställningar och annat utbildnings- och informationsmaterial. Här finns även möjlighet att hyra bilbarnstolar under kortare tidsperioder. NTF-butiken ger närservice genom att marknadsföra och sälja trafiksäkerhetsmaterial som t ex reflexer och cykelhjälmar till allmänhet, organisationer, skola, förskola, företag och institutioner. I slutet av 1998 producerades vår första hemsida med konsumentinformation och nyheter på trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan har sedan dess kontinuerligt utvecklats med ett antal nya funktioner, bl a direktlänkar om aktuellt väglag i länet och krocktester på bilar. Många nya sidor och funktioner har tillkommit. På sidan samlas nu aktuell dokumentation från Regional samling i form av avsiktsförklaringar från lokala aktörer. Vidare finns alla idrottsföreningar med certifierad trafiksäkerhets- och miljöpolicy dokumenterade, liksom en särskild skolportal med länkar till utbildningstips och material för trafiksäkerhetsarbetet i skolan. En särskild sida beskriver kortfattad med bilder och text vad medlemsorganisationerna gör, som bygger på att MO själva skickar in material till oss. Trots att vi haft små resurser att marknadsföra hemsidan i lokala media ökar antalet träffar under den tid vi har haft möjlighet att följa utvecklingen. Totalt hade vår hemsida drygt besökare under Bilprovningar och Konsumentvägledningar Förbundet har gjort utskick till samtliga bilprovningsstationer och konsumentvägledningar i Västernorrland av informationsmaterial, Äldre och bilkörning, Medicinska krav i trafiken, Var vaken mot trötthet och information om Plus test, en ny märkning av bilbarnstolar. Konsumentundersökningar I samverkan med NTF centralt deltog vi i stickprovsundersökningar om barnfackhandeln, Säker taxi och Säkra barn i buss samt Säkra bussföretag. Mopedhandlare Under 2009 har vi i samverkan med SMC Västernorrland fortsatt ett samarbete för att marknadsföra och få mopedhandlare i länet med i vår centrala nätbaserade marknadsöversikt Säg nej till trimning. 9

10 Synbarhet / reflexer FMK Örnsköldsvik och förbundet genomförde reflexinformationer på torget i Örnsköldsvik och medverkade också vid Ljusets dag i november. Kunderna som besökte Coop Forum, Birsta under en dag i december kunde testa sina reflexer när FMK Sundsvall var ute med reflexmätaren. NTF Västernorrland har även i år tillsammans med medlemsorganisationerna mätt reflexanvändningen bland gående i länets alla sju kommuner. Resultaten av mätningarna är inte uppmuntrande. I sex av sju kommuner har reflexanvändningen minskat. Undantaget är Timrå, som var bland de sämsta Sollefteåborna ligger kvar som i särklass bäst i länet även i år. Där använder 38 % av de gående reflexer. Sämst på att använda reflex är Sundsvallsborna. I vår undersökning, som bygger på närmare 2000 observationer, kan vi notera en försämring av reflexanvändningen i länet som helhet. 18 % av de gående använde reflex jämfört med 19 % ifjol. Mätningar görs i tätort, där det är lika viktigt att använda reflexer som på landsbygd. Reflexanvändning tätort gående Västernorrland Procent Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Ö-vik Totalt Opinionsbildning / Media I syfte att föregå med gott exempel i trafiksäkerhets- och miljöarbetet har förbundet under året använt tjänstebil som också är miljöbil och har fem stjärnor enligt EuroNcap. Bilen är utrustad med bl a alkolås, ISA och antisladdsystem. Bilen är också stripad med detta budskap tillsammans med webadress och används förutom till transporter även för demonstration av säkerhetsutrustning. Fr o m 2009 är bilen också utrustad med Econen bränslemätare för att möjliggöra utbildning i sparsam körning. Media i länet Genom en tjänst på internet, Retriever, kan vi nu mäta vilken genomslagskraft förbundets samlade verksamhet har haft i media. Det handlar alltså både om reportage kring de olika projekt som NTF Västernorrland genomför och vår opinionsbildande verksamhet i form av insändare och debattartiklar i länets media. Den statistik som redovisas nedan är dock inte heller fullständig utan innehåller visserligen artiklar på webben från alla fyra tidningar i länet 10

11 men tidningsartiklar endast från Sundsvalls tidning, där ordkombinationen NTF förekommit. Enligt Retriever omfattar materialet 135 artiklar under BARNSÄKERHET Barnavårdscentraler Under året har 35 utbildnings- och informationsträffar genomförts på BVC centraler runt om i länet varav ett tillfälle för invandrarkvinnor. Sammantaget har vi på detta sätt nått nästan 400 nyblivna föräldrar med aktuell kunskap trafiksäkerhet för små barn. Dessutom har vi genom utskick distribuerat nytt konsumentmaterial till alla BVC/MVC. Vet du hur mycket sprit en öl motsvarar? Vår Alkoholutställning har varit ute på sju platser i Västernorrland, på ungdomsmottagningarna i Sollefteå, Härnösand, Sundsvall, Ånge och Timrå, dessutom på Örnsköldsviks sjukhus och vid Hotell- och restauranglinjen, Härnösands gymnasium. 11

12 Mopedinformation I samverkan med Polisen, Landgrenskolan och Kiörningsskolan har förbundet genomfört information för ungdomar och föräldrar i årskurs 8 med ca 100 elever, lärare och föräldrar. Volontärutbildning moped Utbildningskvällen vände sig till funktionärer bland medlemsorganisationerna med syftet att ge kunskaper och tips på material för att man skulle kunna vara ute på t ex föräldramöten med information om moped och hur man kan gå till väga med att nå fram med informationen till föräldrar till ungdomar som är på väg att köpa en moped. 11 personer deltog på träffen. En träff/utbildning med fältassistenter vid Örnsköldsviks kommun har även gjorts för att de ska kunna ta upp mopedtemat på föräldramöten vid skolorna i kommunen. Boken Tänk på mig Förbundet har fortsatt att distribuera presentboken Tänk på mig genom ett samarbete med Vägverket och Landstinget via mödravårdscentralerna. Uthyrning skyddsutrustning Under hela året har förbundet erbjudit korttidsuthyrning av skyddsutrustning för barn i bil vid tillfälliga behov. Det är en tjänst som är mycket uppskattad och utnyttjas av t ex många moroch farföräldrar med barnbarn på besök. Antalet uthyrningstillfällen under fjolåret var c:a 200 st. Det innebär förutom information och rådgivning i samband med uthyrningen även praktisk monteringshjälp i många fall. Barn i bil undersökning Många barn åker inte säkert till skolan - nästan var 5:e barn saknar rätt skyddsutrustning. Det visar den undersökning som Bilkåren i Sundsvall tillsammans med NTF Västernorrland genomfört och där vi undersökt hur många barn som reser säkert med bil till skolan i Sundsvall och Ånge. Undersökningen visade att av 222 barn var det 196 som åkte till skolan reste säkert. 26 barn, vilket motsvarar 12 procent, gjorde inte det. Undersökningen genomfördes vid fyra skolor. NTF Västernorrland gjorde under 2008 en liknande undersökning i Sollefteå och Timrå och i Härnösand och Örnsköldsvik 2007 med ungefär samma resultat. Från och med första januari 2007 skärptes lagen om hur barn ska färdas i bil och idag säger lagen att barn som är kortare än 135 cm måste använda särskild skyddsutrustning, t ex. babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde då de färdas bil. Barn i bil dagar Vi har medverkat vid två tillfällen vid Barnens Hus, Sundsvall på Barnibil-dagar 30/5 och 27/9 med information om bilbarnstolar, cykelhjälmar och cykel. Förbundet har medverkat vid Volvodag vid Bilbolaget Härnösand, 17/10, med information och utställning om alkohol och bilkörning, barnsäkerhet i bil. De besökande fick också pröva de nyinköpta promilleglasögon som vi med stöd av Länsförsäkringar har införskaffat. 12

13 Barn i bil-utbildning Under rubriken Säljer Ni bilbarnstolar? genomfördes en utbildningsdag för bilhandlarna i Sundsvall med 6 deltagare från bl a Bilbolaget och Berners. Plus-test Medverkat i lanseringen av Plus-test till barnfackhandeln med broschyrställ och broschyrer om Plus testet. Plustestet är ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade stolar är E-godkända för montering på samtliga platser i bilen. En plustestad stol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Välj en plusmärkt stol upp till 25 kg eftersom den tillåter ditt barn att sitta bakåtvänt och i samma skydd tills det är dags att byta till en framåtvänd bältesstol eller kudde. 4. HASTIGHETSPROJEKT Med anledning av det omfattande arbetet med översyn av hastighetsgränserna på både det statliga och det kommunala vägnätet har tre olika centrala projekt genomförts i länet a. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad b. Lägre hastigheter för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan c. Äldre som ambassadörer för säkra och miljöanpassade hastigheter De första projektet genomfördes i samverkan med våra medlemsorganisationer. Det andra har genomförts tillsammans med Naturskyddsföreningen och det tredje har drivits med stöd av pensionärsorganisationerna och vårt Äldreråd. Projekten har sammantaget omfattat en rad olika aktiviteter som kortfattat beskrivs nedan. Hastighetsmätning på två kritiska 90-sträckor i länet. Mätningarna genomfördes i samverkan med Motormännen på länsväg 331 och riksväg 86. Sammantaget mättes 731 fordon och vi kunde konstatera att mellan 15 och 30 procent av alla personbilar körde fortare än hastighetsgränsen, som var 90 km/tim. Med en sänkt hastighetsgräns till 80 km/tim och antagandet att genomsnitthastigheten skulle sänkas lika mycket kunde vi teoretiskt räkna ut både trafiksäkerhetseffekten och miljöeffekten. Till exempel skulle miljöeffekten av en sänkt hastighetsgräns bara på dessa båda vägsträckor, enligt Naturskyddsföreningen, resultera i en minskning av koldioxidutsläppen på 169 ton per år. Testförare / enkät Med hjälp av bilarnas registreringsnummer som passerade hastighetskontrollerna kontaktades med hjälp av Bilkåristerna i Härnösand cirka 200 personer varav 150 st ställde upp på att under en vecka testa att köra 80 km/tim istället för 90 km/tim. Dessa fick sedan en skriftlig enkät med frågor om hur man upplevde testet. Resultaten av enkäten sammanställdes centralt 13

14 och publicerades. Bland de inkomna svaren bland trafikanterna på Rv86 och Lv331 lottades ett antal trisslotter ut. Remissvar NTF Västernorrland skrev remissvar på Vägverkets hastighetsutredningar och förslag till nya hastighetsgränser. Dessutom utarbetades remissvar på Länsstyrelsens infrastrukturplan och tre förstudier på olika Vägverksprojekt. Debattartikel I samband med remisstiden för Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser publicerade vi en debattartikel, som framhöll vikten av sänkta hastighetsgränser, i länets fyra tidningar undertecknad av NTF Västernorrland, Landstinget, Polisen och Motormännen i Sundsvall. Artikeln gav också upphov till debatt på insändarsidorna. Kvällsseminarium Den 29/9 arrangerade Naturskyddsföreningen i samverkan med NTF ett seminarium på Kulturhuset i Sundsvall kring de nya förslaget till nya hastighetsgränser. Medverkade gjorde också representanter från Sundsvalls kommun och Vägverket. Information till kommunpolitiker NTF medverkade med information om resultatet av våra hastighetsmätningar, fakta och motiv till våra synpunkter på hastighetens betydelse för trafiksäkerheten och miljön i tre kommuners politiska nämnder med ansvar för trafiksäkerheten. Sammantaget deltog ett 50-tal politiker i dessa tre informationstillfällen. Utbildning Rätt fart i staden Den 10/11 arrangerade förbundet en utbildningsdag för ett 25-tal funktionärer bland medlemsorganisationerna. Under dagen medverkade bl a Birgitta Larsson, trafikingenjör på Sundsvalls kommun. Syftet var att ge kunskaper i den arbetsmetodik som tagits fram för att genomföra hastighetsöversynerna på det kommunala vägnätet. Kartläggning kommunerna Inom ramen för projektet Äldre hastighetsambassadörer opinionsbildade Äldrerådet bl a för en hastighetsgränsöversyn genom en skrivelse till kommunerna och dessutom gjordes genom telefonintervjuer en kartläggning av hur långt varje kommun kommit i frågan. Skolstartsprojekt Hemläxa för föräldrar Genom skolstartsaktiviteten "Hemläxa" i samverkan med Vägverket och Länstrafiken distribuerades ett material i c:a ex till föräldrar till nybörjare i alla länets kommuner. Projektet uppmärksammar frågan om säkra skolvägar och föräldraansvaret, men vi erbjuder även föräldrarna stöd i arbete för en säkrare trafikmiljö. Ett 30-tal föräldrar hörde av sig med anledning av Hemläxan och ville ha mer information eller stöd i arbetet för att förbättra trafiksäkerheten på väg till och från skolan eller i bostadsområdet. 14

15 Rådgivning och stöd till opinionsgrupper Vi har under året även haft kontakt med människor som vill ha hjälp med skrivelser och kontakter med beslutsfattare. Hastighetsmätningar och annan dokumentation är det som man främst vill ha hjälp med. Ett tiotal sådana endagsmätningar har genomförts. Dessutom har vi stöttat personer som kontaktat oss med telefonsupport och faktamaterial. De vanligaste trafiksäkerhetsproblemen rör höga hastigheter vid skolvägar, av- och påstigningsplatser eller i bostadsområden. Flera av kontakterna genereras via projektet Hemläxa. Hastighetsmätningar har också genomförts på uppdrag av Metso Paper vid fyra olika tillfällen. Personalen vid företaget har dessutom erhållit information om bl a hastigheter och krockvåld av förbundet vid personalträff. Insatsvecka Hastighet v.17 MO genomförde trafikantdialoger och delade ut hastighetsbroschyrer vid affärscentra och parkeringsplatser i sex kommuner. I samverkan med Motormännen gjorde vi hastighetsmätningar vid skolor i Härnösand, Timrå, Sundsvall. Resultatet av mätningarna kommunicerades även till media och de fick även ett pressmeddelande om hastighetsveckan. Insatsvecka Hastighet och skolstart v. 34 Under olika dagar under vecka 34 genomfördes mätning av hastigheter utanför skolor och dagis som har 30 km/tim. Aktiviteten genomfördes på 10 platser i 4 kommuner, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Dessutom kontaktades ett antal skolor för att få dem att göra egna hastighetsmätningar tillsammans med elever. Gerestaskolan, Härnösand, Ängetskolan, Örnsköldsvik, Fränstaskolan och Björkbackaskolan i Ånge deltog och mätte hastigheten runt sina skolor. Även denna gång kommunicerades resultaten till media och kommunerna. Samma vecka genomfördes utskicket av foldern Hemläxa för föräldrar, se ovan. Projekt dödsolyckor

16 NTF Västernorrland följde även under 2009 upp alla dödsolyckor i länet med avseende på systembrister. Analyser och beskrivningar dokumenterades kontinuerligt under året på vår hemsida. 5. ÖKAD ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING A. Bilbälte Sju bältesmätningar har genomförts oktober månad. Resultaten bygger på sammantaget observationer och har kommunicerats till media, polis, MO och kommunerna under hösten. Resultaten finns även publicerade på vår hemsida. Under polisens intensivvecka specialövervakades bältesanvändningen särskilt i de kommuner som hade sämst resultat vid fjolårets mätningar. Procent Bältesanvändning i framsätet, tätort Västernorrland Okt.02 Jan.03 Apr.03 Juni.03 Okt.03 Mars.04 Okt.04 Apr.05 Sept.05 Maj.06 Sept.06 Maj.07 Sept.07 Maj.08 Sept.08 Sept.09 Totalresultatet i länet visade 92 % bältesanvändning vid höstmätningen 2009, vilket innebär samma resultat som året innan. Nu ligger vi i jämförelse med andra län kring genomsnittet, Bältesanvändning, framsäte, tätort Hösten Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Ö-vik 16

17 men med utgångspunkt från den första mätningen som genomfördes år 2002, då resultatet var 66 %, har det skett en mycket kraftig förbättring i länet under 2000-talet. Kommunerna Även om totalresultatet för länet förbättrats avsevärt så är det fortfarande några kommuner som har alltför låg användning. Se diagram ovan. Yrkestrafiken I samverkan mellan vårt Yrkesförarråd och Transportarbetarförbundet genomfördes bältesmätningar på yrkestrafiken enligt samma modell som tidigare år. Fortfarande är taxiförarna bäst på att använda bilbälte. Både bland taxi och tunga fordon noterar vi ökningar jämfört med ifjol. Procent Bältesanvändning yrkestrafik Västernorrland Taxi Bud/Hantv. Tung trafik Gemensamma pressinformationer med Polisen har genomförts i anslutning till både vårens och höstens mätningar. Resultaten har dessutom kommunicerats till kommunernas TSansvariga nämnder och till förbundets övriga nätverk. Resultaten publicerades även på vår hemsida. Insatsvecka Bilbälte v. 8 Aktiviteten genomfördes under två dagar 22-23/2. MO delade ut bältesbroschyrer och man förde samtal med bilförare vid affärscentra och parkeringsplatser på 9 platser i tre kommuner, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik. I samverkan med Transportarbetarförbundet avd 33 skickades bältesbroschyrer ut via post till medlemmar i Transport. Informationsaktiviteter i samverkan med MHF med vältebil/krocksläde genomfördes på köpcentra och skolor. Insatsvecka Bilbälte v. 37 Även denna vecka genomfördes trafikantdialoger på 6 platser i 4 kommuner i samverkan med bl a medlemsorganisationerna SPF, SPRF, SKPF MHF och FAK. B. Cykelhjälm Under året har förbundet medverkat i eller stött en rad olika cykelhjälmsaktiviteter i samverkan med olika samarbetspartners, t ex: 17

18 - Information till äldre angående cykelhjälm vid två möten PRO, SPF, SPRF - Information på Coop Forum, Birsta tillsammans FMK, Sundsvall NTF Västernorrland har även under 2009 mätt cykelhjälmsanvändningen i länet. Mätningen har gjorts på allmänna cykelstråk i alla sju kommuner och på samma platser som tidigare år. Det betyder att alla cyklister räknats, barn, ungdomar och vuxna. Sammantaget är det 51% av cyklisterna som använder hjälm. Totalt observerades 1243 cyklister varav 632 personer med cykelhjälm. Enligt VTIs mätningar 2008 var cykelhjälmsanvändningen i landet 24,1 procent. En tydlig förändring från 2008 i vår mätning är att fler män än kvinnor använder hjälm i Örnsköldsvik och Sundsvalls kommun och att kvinnorna i Timrå kommun är klart bäst på att använda cykelhjälm i hela Västernorrland. Cykelhjälmsanvändning Almänna cykelstråk, Västernorrland Procent 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sundsvall 65% 59% 51% 47% 41% 40% 40% 42% 41% 29% 30% 35% 35% 26% Härnösand Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Timrå Ånge Mätningarna har genomförts i anslutning till allmänna cykelstråk. Inte helt oväntat är grundskolebarn mellan 6-15 år de flitigaste användarna. Tydligast var det i Sollefteå och Timrå där 59 % respektive 65 % av 6-15-åringarna använde hjälm. Sedan sjunker användningen med stigande ålder. Antalet dödade cyklister har under 2000-talet haft en positiv utveckling, från år 2000 med 47 döda personer till år 2009 med 18 döda. Åldersfördelningen visar tydligt att det i första hand var vuxna som dog, varav hälften är över 65 år. Bland svårt skadade (polisrapporterade olyckor) är dock spridningen större; ungefär 60 % är vuxna, 15 % är barn och 25 % är äldre. Utvecklingen av svårt skadade cyklister har under lång tid varit positiv, men under de senaste åren har utvecklingen stagnerat. Det är viktigt att vara medveten om att denna statistik bygger på polisrapporterade olyckor, vilket gör att siffrorna troligen är betydligt högre i verkligheten. Preliminärt skadades svårt 310 personer under 2009, men det finns anledning att tro att antalet skadade cyklister är betydligt större. Många svårt skadade cyklister drabbas av skallskador, vilka skulle kunna undvikas, alternativt mildras, om en cykelhjälm hade använts. Äldrerådet har också i samband med pensionärsmöten och utbildningar av trafiksäkerhetsombud genomfört ett antal informationstillfällen om cykelhjälm för äldre. 18

19 Samarbete med Särskolan vid Solenskolan i Härnösand Avdelningen Fyrklöven vid Solenskolan i Härnösand har under hösten haft trafik på schemat. NTF Västernorrland har medverkat vid 4 tillfällen med ämnen som cykel, reflexer, mopeder och alkohol. Trygg och säker bakom ratten igen Ett pilotprojekt i studiecirkelform tillsammans med Hem och Samhälle i Västernorrland har påbörjats. Detta är för att skapa förutsättningar för en permanent form av förarutbildning riktad mot kvinnor som har körkort, men som av en eller annan anledning inte känner tillräcklig trygghet för att sätta sig bakom ratten. Dessa utbildningar kommer sedan att marknadsföras som en del av den övergripande konsumentupplysningen inom NTF. Målet med pilotprojektet är att skapa tre årligen återkommande förarutbildningar med god geografisk spridning i glesbygd för kvinnor med körkort, men som av en eller annan anledning inte känner sig tillräckligt trygga för att sätta sig bakom ratten. 6. NYKTRA OCH DROGFRIA TRAFIKANTER Manifestationer mot rattfylleri Skolavslutning och Lucia Inför skolavslutningen skickades en påminnelse ut till 15 gymnasieskolor i länet om videofilmen Vi fick låna en ängel. Även inför Lucia skickades en påminnelse om filmen och affischen Don t Drink and Drive. Under veckorna 23 och 24 visades DDD-utställningen på Sambiblioteket i Härnösand. Utskick gjordes även till alla högstadierektorer (41 st) angående filmen Gräsmark var så tyst och stilla. I samverkan med Härnösands Taxi erbjöds studenterna billigare taxi och infomaterial om alkohol och bilkörning distribuerades via restauranter och pubar. Trafiknykterhetens dag 24 september Den 24/9 genomfördes i 5 kommuner en manifestation på trafiknykterhetens dag med olika aktiviteter, som bestod av att vi i samverkan med olika medlemsorganisationer med att uppmärksammade och hedrade rattfylleriets offer genom att tända marschaller i rondeller och dela ut informationsmaterial vid bilprovningar och utanför systembolagen på olika platser i Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall och Timrå. Text på Timrå och Örnsköldsviks kommuners hemsida. Varje vecka, året runt, hålls två begravningar i Sverige helt i onödan. Orsaken är alkohol i trafiken. En rad organisationer gick samman i opinionsmöten för att belysa rattfylleriets följder. Samtidigt var polisen ute på vägarna med nykterhetskontroller. Polisen intensifierade övervakningen på vägarna denna dag och resultatet från den 24/9 var att totalt genomfördes 5122 alkotester. 7 personer rapporterades för rattfylleri och 3 för drograttfylleri. 19

20 Projektarbete Två elever vid ledarskapsprogrammet Skvaderns fristående gymnasieskola, Sundsvall har under hösten tagit fram ett Körkortsspel med eget UF-företag, Easy To Learn, och varit med på UF-mässan den 8/12, där har vi varit med extern handledare. 7. UPPHANDLADE PROJEKT A. Regional samling Uppdraget innebar att genom kontakter med åtta befintliga aktörer i länet försöka stimulera dessa att följa upp och revidera befintliga avsikter. Dessutom skulle fyra nya aktörer inom transportsektorn förmås att utarbeta avsiktsförklaringar. Ett seminarium med de inblandade aktörerna genomfördes under hösten i Härnösand. Uppdraget samordnas av Säker Trafik AB. På en särskilt hemsida har arbetet med Regional samling i Västernorrland dokumenterats, B. Aktörsmätningar På Vägverket Region Mitts uppdrag har förbundet i samverkan med Motormännen genomfört aktörsmätningar hastighet under hösten på sju aktörer i länet som erbjudits möjligheten att på detta sätt följa upp sina avsiktsförklaringar och / eller trafiksäkerhetspolicies. Motsvarande mätningar görs över hela landet och det sammantagna resultatet presenterades i en rapport som offentliggjordes i samband 2010 års VTI-seminarium. Resultatet av mätningarna i länet har kommunicerats till respektive aktör med erbjudande om medverkan vid personalmöten mm. Sammantaget gjordes närmare 800 mätobservationer i länet. C. Säkrare idrottsresor Projektet, som startade 2006 var ett samarbete mellan NTF Västernorrland, Idrottsförbundet i länet och Vägverket. Projektet avslutades under 2009 med ett seminarium i Gävle och en utvärderingsrapport skrevs som finns tillgänglig för den intresserade. D. Sparsam körning Under året genomgick personalen en utbildning för handledare i Sparsam körning i Falun och vi investerades även i en Econen bränslemätare för att kunna erbjuda utbildning. För Säker Trafik AB genomfördes sedan en utbildning för Vattenfall i Sundsvall. Genom utskick till bl a kommunerna marknadsförde vi utbildningar för anställda som kör bil i tjänsten. E. Mopedinformation till föräldrar På uppdrag av Vägverket genomförde förbundet ett mopedprojekt med fokus på föräldrarnas ansvar. I samverkan med Polisen, Landgrenskolan och Kiörningsskolan i Härnösand arrangerades informationsaktivitet för ungdomar och föräldrar i årskurs 8 med ca 100 elever, lärare och föräldrar. Vi anordnade även volontärutbildning för mopedinformatörer moped, som vände sig till medlemsorganisationer och syftet var förmedla kunskaper för att informatörerna ska kunna medverka på föräldramöten och informera allmänheten om mopeden, regler, risker, körkort, försäkringar och föräldraansvar och hur man kan gå till väga med att nå ut med informationen till föräldrar och ungdomar som är på väg att köpa en moped. 11 personer deltog på träffen. En kombinerad informationsträff och utbildning med fältassistenter vid Örnsköldsviks kommun har även gjorts för att de ska kunna ta upp moped på föräldramöten vid skolorna i kommunen. 20

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2010 11 02 21 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Några kommentarer från ordföranden

Några kommentarer från ordföranden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2016 Några kommentarer från ordföranden NTF FyrBoDal är ett av 13 självständiga NTF-förbund i Sverige. Ett centralt kansli finns i Stockholm och för vår del har vi ett kansli i

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008.

Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2008. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 Verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Fyris Version.pmd 1 2007-03-29, 09:45 Innehåll NTFs verksamhetsberättelse för 2006 och planer för 2007

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Storgatan 3, Härnösand

VÄSTERNORRLAND Storgatan 3, Härnösand VÄSTERNORRLAND Storgatan 3, 871 31 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2015 16 01 MLL INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 1 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET?

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? Tylösandsseminariet augusti 2004 HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? En sammanställning av Polisens och Vägverkets arbete inom trafiksäkerhetsområdet För att nå framgång i Nollvisionen krävs handlingskraft

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet

Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet 1(6) Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet Länsstyrelsens avsikt den 24 november 2004 Länsstyrelsen arbetar såväl i sin myndighetsroll som i sin roll

Läs mer

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter 1. Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun? Upphandlad skolskjuts (använd endast frågorna under rubrik 2) Buss i linjetrafik (använd

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli PROTOKOLL nr 1/05 Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli Närvarande: Livs Livs SEKO SEKO NTF, sekreterare Meddelat förhinder: Kommunal Per-David

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare.

NTF Västerbotten skall bedriva konsumentupplysning med hög kompetens och tillgänglighet, men också aktivt påverka produkt- och systemutformare. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2007 INLEDNING Bakgrund och nuläge NTF är en folkrörelsebaserad organisation med uppgift att skapa samarbete mellan frivilligorganisationer, intresseorganisationer, fack- och

Läs mer

Säkra och trygga skolvägar

Säkra och trygga skolvägar Säkra och trygga skolvägar Vägverket Region Mitt Britt-Inger Gustafsson Samhällsavdelningen Nattviksgatan 8 871 24 Härnösand britt-inger.gustafsson@vv.se 0611-441 83, 070-521 50 23 Samhällsmål och styrande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

Barn och trafiksäkerhet

Barn och trafiksäkerhet Barn och trafiksäkerhet Innehållsförteckning Barn och trafiksäkerhet................. 1 Om NTF........................... 2 För gravida.......................... 3 9 månader......................... 4

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer