Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region"

Transkript

1 Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region Slutrapport Kerstin Kårén, Matambassadör Ångermanland Hushållningssällskapet/Augeri Resurs ek. för Paulina Rytkönen, Docent i ekonomisk historia Södertörns Högskola,

2 Kan vi bygga kulinariska regioner i Västernorrland? - Svaret är utan tvekan ja. Västernorrland har en unik och distinkt naturgeografi, som över tid har kommit att prägla de ekonomiska aktiviteterna, försörjningsstrategierna, valet av livsmedel och skapandet av en matkultur. Med sina landskapstyper, sjöar, älvar, skärgård och klimat hittar vi en bred flora av traditionella livsmedel och unika rätter som samtliga präglas av de olika terroir som länet omfattar. Säger Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och forskare vid Södertörns högskola som i förstudien arbetat med att ta fram en Västernorrländsk smakatlas och förslag på konkreta åtgärder hur vi driver arbetet vidare med kulinariska regioner i Västernorrland och Höga Kusten. - Vi har börjat en intressant resa i arbetet med att bygga kulinariska regioner och allt fler både företag och organisationer inser affärsnyttan med en långsiktig satsning. Västernorrland och Höga Kusten sitter på ett guldägg och vi är säker på att maten blir en stor dragare inom besöksnäringen i framtiden säger Kerstin Kårén matambassadör och projektledare. Vad är en kulinarisk region? Ett avgränsat geografiskt område som kännetecknas av en unik kulinarisk tradition som bygger på den lokala och regionala maten, på lokala råvaror och förädlade produkter och på regionens gastronomiska tradition. En organiserad och långsiktig kundnära plattform för samarbete och interaktion och samordning av resurser inom geografiskt avgränsat område Råvarorna och produkterna präglas av regionens naturgivna förutsättningar (klimat, jordmån, topografi, med mera), platsens livsmedelshistoria, regional know-how, och kultur. Den omfattar en innovativ kraft som förnyar och utvecklar regionens primärproduktion, förädling och gastronomi Resele och Huddinge den 10 mars 2015 Kerstin Kårén och Paulina Rytkonen

3 SLUTRAPPORT Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region Projektägare Hushållningssällskapet Västernorrland Personer som kan svara på frågor om projektet: Kerstin Kårén projektledare Hushållningssällskapet Anders Segebo VD Hushållningssällskapet Jonny Lundin projektsamordnare Hushållningssällskapet Rapporten har följande innehåll: 1. Sammanfattning och resultat 2. Bakgrund 3 Syfte och målgrupp 4. Mål 5. Förstudiens organisation 6. Förstudiens genomförande 7. Omvärldsbevakning 8. Spridning av förstudiens resultat 9. Västernorrlands smakatlas 10. Slutsatser och rekommendationer. Bilaga 1. Bilder från tv inspelning i Höga Kusten med Tareq Taylor Bilaga 2. Bilder från Smaka på Höga kusten i Örnsköldsvik Bilaga 3. Bilder slutseminarium Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland Bilaga 4. Media

4 1. Sammanfattning: En kulinarisk region är ett avgränsat geografiskt område som kännetecknas av en unik kulinarisk tradition. En tradition som bygger på lokal och regional mat, på lokala råvaror och lokalt förädlade produkter och på regionens gastronomiska tradition. Vi vill med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet Smakstart och som en del i den pågående destinationsutvecklingen inom besöksnäringen belysa Höga Kusten som en möjlig kulinarisk region. Förstudiens avgränsning är Västernorrland med fokus på Höga Kusten. I samverkan med Södertörns Högskola har en terroiratlas (smakatlas) för Västernorrland tagits fram. Förstudien ska även utgöra en grund för kommande längre projekt. Resultat av förstudien: En terroiratlas(smakatlas) för Västernorrland har tagits fram av Södertörn Högskola och finns presenterad på Hushållningssällskapets hemsida (direktlänk Drygt 50 företag inom mathantverk/restaurang/ besöksnäring har informerats om affärsnyttan med kulinarisk region. Ett första steg till partnerskap med organisationer och företag har börjat ta form som grund för en möjlig kulinarisk region. Partnerskapet är inte färdigbyggt och målbilden inte gemensam ännu. Vi har arrangerat/samverkat i fem publika arrangemang för att synliggöra Höga Kusten som en möjlig kulinarisk region. Smaka på Höga Kusten i Örnsköldsvik sept -14, Landsbygdskonferensen i Kramfors okt -14, Kerstin och Paulina presenterade förstudien vid seminarium i Sundsvall 22 jan-15 Kulturarv som stimulans för regional utveckling företagande och besöksnäring i fokus. Jonny presenterade förstudien vid företagsfrukost i Härnösand 13 feb-15 på temat Härnösand en del av en kulinarisk region. Samt förstudiens slutseminarium Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland. Residenset 10 feb -15. Kerstin har omvärldsbevakat och medverkat i två nationella aktiviteter inom Mat. Matlandet konferensen i Jokkmokk juni -14 med Landsbygdsdepartementet som inbjudare och en konferens i Umeå 11 nov -14 kring gastronomiska regioner som Jordbruksverket bjudit in till. Hur ska vi gå vidare: Vi har identifierat två utvecklingsvägar i förstudien att arbeta vidare med. Dels förankring och fördjupningsarbete och åtgärder med utgångspunkt från Västernorrlands smakatlas för att bilda kulinariska regioner. Dels etablering av en gastronomisk akademi i Höga Kusten -området.

5 2. Bakgrund Projektet Smakstart Västernorrland ( ) startade på initiativ av länets mathantverkare och köttproducenter och drevs av Hushållningssällskapet. Syftet med Smakstart var att göra Västernorrland känd för sin goda och smakrika mat av hög kvalitet. Ett bestående resultat av Smakstart, förutom fler företag och att regional mat synliggjorts tydligare är Västernorrlandsgården som säljer produkter från Västernorrland, mathantverk/kött/fisk på fler än 50 butiker i länet. Anledningen till förstudien Höga Kusten en möjlig kulinarisk region är att råvaruproducenter, mathantverkare, gårdsbutiker, krögare som nästa steg efter projektet Smakstart vill koppla ihop mat och besöksnäring, för att hitta koncept och nya affärsmöjligheter. Den lokala maten ska bli en viktig reseanledning i regionen. Men liknande tankar finns också på regional nivå hos berörda organisationer. Det handlar om att fler företag ska bidra till livsmedelsexport och att regional mat ska lyftas fram gentemot konsumenter. Att matupplevelser ska vara en reseanledning för besöksmål och att utländska turister ska öka sin matkonsumtion i Sverige. I Länsstyrelsen Västernorrlands regionala SWOT- analys för Landsbygdsprogrammet betonas För att öka effekterna av satsningarna på den regionala livsmedelsproduktionen är det betydelsefullt att samverka med exempelvis besöksnäringen för att bidra till en större helhet. Västernorrland har en särpräglad natur och flera intressanta besöksmål knutna till ett antal destinationer där maten kan fungera som en viktig del i upplevelsen och bidra till att stärka länets attraktivitet. 3. Syfte och målgrupp Syftet är att med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet Smakstart och som en del i pågående destinationsutveckling inom besöksnäringen belysa Höga Kusten som en möjlig kulinarisk region Målgrupp är företag, nätverk och organisationer inom mat och besöksnäring i Västernorrland samt berörda offentliga aktörer. 4. Projektets mål: 1. Presentera en terroiratlas (Smakatlas) för Västernorrland/Höga Kusten 2. Medvetandegöra 50 företag inom mathantverk/besöksnäring i länet om kulinariska regioners affärsnytta 3. Etablera ett partnerskap som grund för Höga Kusten som möjlig kulinarisk region 4. Synliggöra Höga Kusten som möjlig kulinarisk region genom minst två publika arrangemang 5. Omvärldsbevaka och medverka i minst två nationella aktiviteter inom Matlandet Sverige 6. Presentera projektbeskrivning och finansiering gällande ett längre projekt om kulinariska regioner i Västernorrland 5. Projektorganisation Ägare är Hushållningssällskapet Västernorrland. Finansiärer är Hushållningssällskapet, Landstinget Västernorrland, och Länsstyrelsen Västernorrland. Förstudiens styrgrupp består av av Jonny Lundin Hushållningssällskapet, Gudrun Lindberg Landstinget, Ritha Jonsson Länsstyrelsen, Peter Sagebro Visit Västernorrland och Kerstin Kårén projektledare. Styrgruppen har haft två möten (den 18 augusti och 7 november). Kerstin har haft kontakt med styrgrupp och projektledning via mejl, telefon och möten.

6 Förstudiens referensgrupp består av företrädare för företag, nätverk och organisationer inom mat och besöksnäring i Västernorrland samt berörda offentliga aktörer. Referensgruppen har haft dialogmöten (18 augusti Örnsköldsvik och 20 januari Härnösand.) Vilka genomförde projektet? Kerstin Kårén var projektledare, Jonny Lundin projektsamordnare och Paulina Rytkönen (FD/docent Södertörns Högskola) arbetade fram Västernorrlands Smakatlas. 6. Förstudiens genomförande: Två dialogmöten (den 18 augusti i Örnsköldsvik och 21 januari i Härnösand) har genomförts i med företrädare för berörda organisationer, föreningar och nätverk. Hushållningssällskapet i Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Visit Västernorrland, LRF, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, kommunerna i Höga Kusten, Augeri Resurs ek. för. Mathantverkare i Västernorrland, Västernorrlands Köttklubb, odlare, Surströmmingsakademin och intresserade restauranger och krögare. Arbetet i förstudien har för Kerstin inneburit mycket fotarbete och både informella och formella möten med matföretag, berörda organisationer och media. Kerstin har samarbetat med Paulina Rytkönen Södertörn kring Västernorrlands smakatlas under hela förstudien. Paulina har besökt länet vid flera tillfällen under hösten och vintern för att forska och inventera matkultur, produkter och recept och måltidsupplevelser. Kerstin har även i arbetet med förstudien samarbetat med Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Kerstin har som projektledare deltagit i en rad samverkansaktiviteter kring mat i regionen under hösten och vintern och samtidigt spridit information om förstudien vid aktiviteterna. En TV inspelning i september med BBC och Nordic Cookery kring mat och upplevelser i Höga Kusten med TV kocken Tareq Taylor där Kerstin var spindel kring råvaror och bakade även tunnbröd vid inspelningen. Arbetet gjordes i samverkan med Höga Kusten Destinationsutveckling AB. TV programmet kommer att visas i drygt 80 länder under Mat event Smaka på Höga Kusten den september med Örnsköldsviks kommun som värd i samverkan med LRF, kommunerna i Höga Kusten, Leader Höga Kusten, Hushållningssällskapet, Höga Kusten Turism AB, Länsstyrelsen och många engagerade matföretag. Lördag var den publika dagen med matmarknad och fokus på utomhusmatlagning med kockdueller med restaurangskolorna, Ulrika Brydling lagade mat utomhus från scenen, Höga Kustens godaste paj korades, Richard Sångkock underhöll och lagade mat och uppropet kring måltidskultur presenterades. Allt i syfte att lyfta och synliggöra Höga Kustens läckra mat.

7 Landsbygdskonferens Höga Kusten oktober i Kramfors genomfördes i samarbete Höga Kustens kommuner, Hushållningssällskapet och Leader Höga Kusten med flera. Den lokalproducerade maten fick stort utrymme bägge dagar både i föredrag och i menyn. Samverkat med projekt Kulturarv i utveckling Kerstin Kårén har deltagit och informerat om förstudien vid möten i Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand som arrangerats av projekt Kulturarv i utveckling. Kerstin och Paulina presenterade förstudien vid seminarium i Sundsvall 22 januari Kulturarv som stimulans för regional utveckling företagande och besöksnäring i fokus. Jonny Lundin presenterade förstudien vid en välbesökt företagsfrukost i Härnösand 13 feb- 15 på temat Härnösand en del av en kulinarisk region. Förstudiens slutseminarium Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland den 10 februari hölls på residenset i Härnösand. Vid seminariet redovisades förstudien och en plattform för det framtida arbetet utifrån matkulturen presenterades. Dagen bjöd på inspirerande presentationer om vårt kulinariska arv och Västernorrlands smakatlas, den hemsida (www.sh.se/smakatlas) där gamla recept på produkter och rätter och annat intressant kommer att finnas fritt tillgängliga för alla intresserade. Under dagen fick deltagarna uppleva en smakresa i vårt kulinariska matarv genom provsmakning vid en dignande buffé av maträtter som Barbro Uhlin tillagat och berättade om med inlevelse, stor kunskap och stolthet över våra mattraditioner. - En oförglömlig lunch som deltagarna uttryckte det. Seminariets deltagare var hälften företagare (råvaruproducenter, mathantverkare och krögare)och hälften tjänstemän och trycket var oerhört stort till de femtio platserna. Media intresset var också på topp med både tidningar och radio som intervjuade. 7. Omvärldsbevakning: Vi har tittat på internationella trender och hur man arbetar utomlands med lokal mat. Vi har bland annat träffat och intervjuat Andrea Bertucci från Italien och Slow Food rörelsen som gav många idéer om hur vi kan värdesätta den lokala och unika maten som en viktig del av kultur- och även naturupplevelser. Han betonade att viktigast var underifrån perspektiv, en gemensam målbild och enas om gemensamma produkter som lämpliga dragare i en region. Vi har också tittat på USA om de senaste mattrenderna där entreprenöriella lantbrukare, kockar och matbutiker har kunnat skapa stort mervärde i det nära och lokala. Mat med fokus på lokal matproduktion och olika hälso- och miljöaspekter är en av de hetaste trenderna generellt vilket öppnar för ökande möjligheter när det gäller matturism såväl som lokal livsmedelsproduktion och förädling. Vi har tittat på framgångsrika modeller för hur andra regioner i Sverige gjort som kommit längre än Västernorrland i arbetet med lokal mat som reseanledning. Vi har intervjuat Jill

8 Axelsson Västra Götaland som länge arbetat med måltidsturism i destinationsutvecklingen och skapat olika måltider för olika syften. Restaurangmåltider, PR-måltider, måltidsmässor, måltidsevenemang, mötesmåltider och måltidspaket. En viktig framgångsfaktor för Västra Götaland har varit deras nära samarbete med Handelshögskolan Göteborgs universitet. Route Gastronomique är ett projekt med Akademi Norr är som projektägare, Projektledare har varit Ulla Blomkvist (arbetade tidigare på restauranghögskolan i Umeå). Projektet har varit lyckosam, ca 15 kockar på etablerade matställen efter Vindelälven har utbildats genom kursdagar med stjärnkockar, träffar mellan kockar & råvaruleverantörer. Matevent Fine dining m lokala råvaror, kunskap att använda hela djuret, storytelling m.m. Resultatet är höjd kompetens på kockar, stärkt nätverk och större motivation att använda lokal mat i menyerna och förstå mervärdet och se sitt företag som en del i besöksnäringen. Regional matkultur/culinary Heritage firar 20-årsjubileum nästa år. Initiativet kommer från Skåne och det är också därifrån koordineringen sker. Varumärket och nätverket har genom åren drivit flera projekt med stöd av EU, både internationella samverkansprojekt och idag skriver man på ett projekt för Historical trails. Kontaktperson är Niclas Fjellström, Regional Matkultur Europa. Skånes dryckesstrategi Skånes Livsmedelsakademien tog under 2012 fram en dryckesstrategi för att kunna utveckla den skånska dryckessektorn. Kontaktpersonen för strategin, Jannie Verstergaard intervjuades av Paulina Rytkönen för att inhämta kunskap om hur arbetet organiserades och på vilket sätt framtida tillväxt kommer att konkretiseras. Strategin omfattar en konkret målsättning för dryckessektorn i Skåne, en kartläggning över befintliga produkter, råvaror, producenter, kunskaper och erfarenheter, en inventering över framtida behov för att kunna lyckas uppnå målsättningen. 8. Information om förstudien All information kring förstudien och Västernorrlands Smakatlas finns på Hushållningssällskapets hemsida. 9. Västernorrlands Smakatlas Södertörns högskola har på uppdrag av Hushållningssällskapet i Västernorrland och med finansiering från Länsstyrelsen och Landstinget i Västernorrland genomfört en första inventering över länets terroir, kulinariska arv, samt aktuell matproduktion. Syftet med inventeringen är att kunna visualisera kulinariska regioner och deras avgränsningar. Inventeringen har genomförts genom litteraturstudier och arkivarbete på Nordiska Museets arkiv och bibliotek, Örnsköldsviks museums arkiv, Murbergets bibliotek, Landsarkivet i Härnösand, Sambiblioteket, samt Libris. Det finns två arkiv som på grund av tidsbrist inte har kunnat besökas, dessa är SOFI (folklivsarkivet i Uppsala) och Folklivsarkivet i Lund. Vi har även genom uppgifter från SCB kunnat få fram information om aktuell jordbruksproduktion i länet.

9 Som ett led i inventeringen startades också ett upprop med frågor om länets kulinariska arv. Uppropet riktar sig till allmänheten, de gröna näringarna, livsmedelsproducenter och andra som på olika sätt har äldre recept, kunskap om olika livsmedel eller berättelser om mat från förr. Uppropet kommer att pågå under hela 2015 och levereras till lämplig avnämare i samråd med Länsstyrelsen vid uppropets avslutande. Vi som har arbetat med inventeringen heter Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och Björn Wahlqvist, historiker. Båda för närvarande anställda på Institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik, vid Södertörns högskola. Kontaktuppgifter: Varför har vi tagit fram en smakatlas? Produkter som Parmiggiano Reggiano, Champagne och Parmaskinka skapar årligen stora ekonomiska värden i form av intäkter för producenter, turismnäringen och andra sektorer i sina respektive regioner. Dessa unika produkter kom till under historisk tid som ett resultat av samverkan mellan den geografiska platsens beskaffenhet och den livsmedelsproduktion och de försörjningsmönster som över tid kommit att prägla platsens kulinariska arv och matkultur. Det är denna typ av livsmedel som genom sin starka territoriella förankring utgör grundstenen i byggandet av kulinariska regioner. En kulinarisk region är: Ett avgränsat geografiskt område som kännetecknas av en unik kulinarisk tradition som bygger på den lokala och regionala maten, på lokala råvaror och förädlade produkter och på regionens kulinariska tradition. En organiserad, långsiktig och kundnära plattform för värdeskapande, samarbete, interaktion och samordning av resurser inom geografiskt avgränsat område Råvarorna och produkterna präglas av regionens naturgivna förutsättningar (klimat, jordmån, topografi, med mera), platsens livsmedelshistoria, regional know-how, och kultur.

10 Den omfattar en innovativ kraft som förnyar och utvecklar regionens primärproduktion, förädling och gastronomi Ett viktigt särdrag av en kulinarisk region är skapandet av en territoriell organisering utifrån typiska produkter som möjliggör skapandet av vinster som, på grund av den kulinariska traditionens lokala förankring också underlättar bibehållandet av skapade mervärden lokalt. I Västernorrlands smakatlas finns en kunskapsbas som kan underlätta identifieringen, visualisering och avgränsningen av kulinariska regioner i Västernorrlands län. Smakatlasen bidrar med en historisk och samtida kunskap om de livsmedelstraditioner som funnits och finns i hela eller delar av länet. Materialet kan också användas som grund för utveckling av nya produkter. Hur avgränsar man en kulinarisk region? De kulinariska regionerna förutsätter någon slags uppdelning och gränsdragning annars blir det ju frågan om kulinariska Sverige som helhet. Principen för hur indelningen görs är väldigt viktig. Inom besöksnäringen och det administrativa Sverige är vi vana vid att marknadsföra just administrativa regioner kommuner, kommunförbund eller län. De kulinariska regionerna avgränsas istället utifrån jorden och dess natur- och kulturgeografiska egenskaper. Ett exempel är de franska vindistrikten som inte sammanfaller med den franska länsindelningen istället är det vinets karaktär som fått rita upp gränserna för distrikten. Detta är ett perspektiv som utgår från det franska uttrycket terroir (platsens smak och själ). Med denna utgångspunkt blir det de unika produkterna som blir dragare till en viss region, vars utsträckning definieras av just denna produkt. Om det finns två olika produkter i närheten av varandra kan gränserna för dessa antingen vara åtskilda, delvis överlappa eller också helt överlappa, precis som franska ostars utbredningsområden inte följer de franska vindistriktens indelning det är två skilda saker och detta är en möjlighet inte ett problem! Här överförs markens värde på ett tydligt sätt till produkten. Genom starka partnerskap kring produkten kan också en nedsippring av värdet till samtliga aktörer i värdekedjan garanteras. Är det möjligt att bygga kulinariska regioner i Västernorrlands län? Svaret är utan tvekan ja. Västernorrland har en unik och distinkt naturgeografi, som över tid har kommit att prägla de ekonomiska aktiviteterna, försörjningsstrategierna, valet av livsmedel och skapandet av en matkultur. Med sina sju landskapstyper, sjöar, älvar, skärgård och klimat hittar vi en bred flora av traditionella livsmedel och unika rätter som samtliga präglas av de olika terroir som länet omfattar. Det som återstår att göra för att kunna bygga slagkraftiga kulinariska regioner är skapandet av partnerskap med intressenter kring varje produkt (råvaruproducenter, förädlare, detaljister, turismföretag, kommuner, konsumenter, m fl), samt att ta reda på vilka unika egenskaper som flaggskeppsprodukten i den kulinariska regionen är bärare av. Då underlaget visar på möjligheten att utveckla ganska många kulinariska regioner är det lämpligt att välja några få produkter som kan utgöra en pilot för de framtida kulinariska regionerna. Några lämpliga kandidater är exempelvis surströmming, tunnbröd, korn, Grevéost, Norrlands Guld/Höga kusten (öl), samt gran och tall.

11 Nedan finns fem exempel på möjliga kulinariska regioner: Avgränsningsmöjligheter för mejeriprodukter Grevéost. Örnsköldsvik med omnejd. Eventuellt framtida region. Långmjölk. Delar av Medelpad Mejeritraditionen i Västernorrlands län är sprungen ur äldre tiders fäboddrift där fäboden utgjorde en integrerad del av lantbruket och som syftade till att utöka betesarealen genom att utnyttja skogsbete under sommaren. Detta möjliggjorde att inägorna och ängarna närmast byn eller den egna gården kunde slås och därmed sparas som vinterfoder åt kreaturen. Idag finns, enligt uppgift från Murberget, inga fäbodar med traditionell mejerihantering och under 1900-talet moderniserades och industrialiserades mejeridriften i länet. Det kanske viktigaste beviset på mejeritraditionen är osten grevé, som såg dagens ljus på SMR:s ostutvecklingsstation i Örnsköldsvik år Osten Grevé är därför en viktig kandidat till bildande av kulinarisk region. Man kan givetvis välja hela länet, men då produkten kommer ifrån länets nordöstra del och då en stor del av länets mjölk också produceras i trakten är Örnsköldsvik med omnejd en lämplig avgränsningsgrund. En annan produkt som förekommer, främst i de historiska recepten är långmjölk. Recepten kommer främst från Medelpad och de södra delarna föreslås därför utgöra en eventuell framtida kulinarisk region.

12 Avgränsningsmöjlighet för skog Avgränsningsmöjlighet ett. Skog, alternativt gran och tall Avgränsningsmöjlighet två. Gran i Medelpad (landskapets landskapsblomma och tall i Ångermanland. I länet finns troligtvis en lång tradition av att använda gran och tall i smaksättnings- och konserveringssyfte. Men det har tyvärr inte bedrivits någon forskning på gran och tall som livsmedel, därför saknas källor för att kunna fastställa hur man eventuellt har använt dem. Trots avsaknaden av historisk kunskap kan det ändå konstateras att granen är Medelpads landskapsblomma, men länet är och har alltid varit till stor del täckt av skog. Idag används granskott för att utvinna sirap och olja och det finns uppgifter på att barren kan användas i safttillverkning och snapskryddning. Även tall kan användas i livsmedelsproduktion och idag används det främst för bakning av bröd på den vitaminrika vårbarken. Barkbrödsbakningen introducerades i norra Sverige av samerna, men den rikliga tillgången på tall borde utgöra en grund för att etablera en ny tradition i länet. Förslaget att skapa kulinariska regioner utifrån gran och tall bygger främst på deras innovationspotential.

13 Avgränsningsmöjligheter för surströmming Surströmming är en självklar galjonsprodukt för länet, men länets gränser utgör inte en självklar grund för avgränsning. Suströmming produceras idag längs hela kustlinjen mellan Enånger och Kalix. Att samarbeta över länsgränser kan utgöra en styrka och medföra möjlighet att öka försäljningen norröver. Men möjligheten att avgräsa strikt längs länets kustlinje finns också. Konstnären Gunnar Erkner har genom sina efterforskningar gjort en noggrann kartläggning av fiskelägena i länet, vilket kan utgöra en utmärkt grund för avgräsning.

14 Avgränsningsmöjligheter för öl Existerande kulinarisk region för öl. Sollefteå med omnejd. Bygger på historisk och aktuell produktion. Möjlig framtida kulinarisk region för öl. Sundsvall med omnejd. Bygger på historisk produktion. I Sollefteå finn en historisk och idag levande tradition av ölbryggning. Traditionen etablerades med all säkerhet på grund av vattenkvaliteten i Ångermanälven, samt på grund av tillgången till korn från älvdalen. I Sundsvall har det funnits ett stort antal bryggerier. Ingen av dessa har dock överlevt näringens strukturrationalisering. Det kan dock finnas möjlighet att återskapa traditionen.

15 Avgränsningsmöjlighet tunnbröd Tunnbröd har bakats över hela länet och är än idag något som kännetecknar länet. Den enda lämpliga avgränsningen är hela länet. Avgränsningsförslag för korn Korn är den gröda som kanske mest sticker ut bland inventeringens resultat. Jämfört med övriga landet är korn länets viktigaste sädesslag. Vi vet att det har odlats i minst 500 år. Kornet har använts till brödbakning, som råvara till öl, men det allra viktigaste i forna tider var att det användes i den historiskt viktiga gröten. Korn har odlats i älvdalarna och de mosaikartade odlingslandskapen och förekommer historiskt över hela länet. Även idag odlas korn över hela länet, men de absolut viktigaste produktionsområdena finns i Ånge och Örnsköldsviks kommuner.

16 Övriga förslag från inventeringen Under inventeringen har projektet kommit i kontakt med en stor mängd information som kanske inte direkt passar bland inventeringens resultat, men som kan vara av värde för det framtida utvecklingsarbetet. Denna information har omvandlats till förslag och presenteras nedan i tematisk ordning. Skarpa förslag för framtiden som kan konkretiseras omgående och utan ytterligare utredningar: Uppvakta Norrmejerier för framtagning av en premium grevéost med mjölk från Örnsköldsvikstrakten i syfte att stärka mjölkproducenterna i länet och Norrmejeriers varumärke. Uppvakta Spendrups om möjligheten att lyfta Sollefteå som Norrlands Gulds födelseort. Utveckla nya livsmedel utifrån gran och tall. Förslaget kommer att vidarebearbetats av Augeri Ekonomisk Förening, Södertörns högskola med flera. Förslag för vidareutveckling av dryckessektorn i länet: Utnyttja existerande produkter för att profilera Sollefteå och den bryggeritradition som funnits i generationer (både Norrlands Guld och Zeunerts julmust och Höga Kusten) Bygg vidare på vattnets kvalitet som grund för bra drycker Profilera de lokala råvarorna i dryckerna Skapa en innovationsverkstad för att främja utvecklingen av moderna drycker med stöd av bland annat historisk kunskap och äldre recept. Ta fram en dryckesstrategi för länet. Lär gärna av erfarenheter från Skåne och Småland Förslag för vidareutveckling av kornet Ansöka om SUB för tunnbröd, och/eller Ansöka om SGB för kornet. (SUB) Kräver återstart av kvarn inom länets ramar. Starta egen kvarn för att ge möjlighet till ökade intäkter för länets odlare. Dra nytta av mångfalden i recepten genom att ordna publika aktiviteter som ökar intresset för tunnbrödet. Använd den geografiska kopplingen för att profilera tunnbrödet och dess koppling till Västernorrland. Profilera det lokala kornmjölet genom att använda en regional paraplymärkning.

17 Förslag för vidareutveckling av mejerinäringen Dra nytta av äldre tiders mejeriproduktion kunskap om produktion koppling till platsen. Framtagning av en gemensam ost som aktuella kulinariska regioner/ alternativt hela länets aktuella och potentiella producenter kan enas kring (utgå gärna från ett äldre recept gör osten modern och tilltalande) Bilda ett kooperativ för försäljning och marknadsföring av osten. (Följ exemplet Jämtspira!!) Undersök möjligheten att ta fram en grevéost med mjölk från Västernorrland eller ännu hellre från Örnsköldsvik och som också marknadsförs av mejerier som Grevé från Örnsköldsvik Utnyttja arvet från fäbodbruket i marknadsföring och storytelling. Förslag för vidareutveckling av fiskenäringen Stöd till ansökan om SUB för surströmming Ta fram en utvecklingsstrategi för kustfisket Skapa en strategisk allians mellan de kvarvarande 15 kustfiskarna i länet och besöksnäringen Utveckla upplevelsepaket kopiera framgångsrika exempel. T ex Ålagille, Löjromssafari, mm. Förädla produkten! Utnyttja existerande kanaler för feedback (t ex matverk och SM i mathantverk) Bilda team mellan fiskare och restauranger Använd historisk kunskap om recept och för story-telling. Produkter som saknar historisk tradition men som idag produceras i länet Bygg strategiska allianser utifrån produkter Produktutveckla och innovera Förstärk och använd det regionala paraplyvarumärket västernorrlandsgården för att dra nytta av de inhemska konsumenterna 10. Slutsatser och rekommendationer Västernorrländsk Mat - tradition, innovation och framtid Titta bakåt och tänk framåt! Västernorrland och Höga Kusten är på gång att förvandla lokal mat till en reseanledning i framtiden. Det ligger i tiden och är efterlängtat både bland producenter, krögare och berörda organisationer. Det finns också en stark tro på att vi kommer att lyckas. Men det kommer att ta tid och det krävs långsiktighet. Mer tid och mer arbete än många kan förstå. Förstudien inklusive Smakatlas har visat flera intressanta resultat. Västernorrland har potential till att bilda kulinariska regioner. Men det är viktigt att vi bygger noggrant från början.

18 En viktig pusselbit i arbetet med kulinariska regioner är Höga Kusten Destinationsutveckling AB som bildades 2014 och deras vision att fylla varumärket Höga Kusten med lokal mat som en av dragarna. Vi har sett ett växande intresse för kulinariska regioner under förstudiens gång, men det krävs mycket information om vad det egentligen innebär att bilda en kulinarisk region både bland organisationer och företag. Det måste finnas en gemensam målbild och en långsiktig strategi. Vi har i arbetet med förstudien insett att bildande av kulinariska regioner kräver mer arbete än vad vi tidigare förstod. En kulinarisk region måste byggas underifrån med möten, förankring med producenter och företagen delaktiga från start. Förstudien har lagt grunden till ett embryo av partnerskap med berörda organisationer, vi har pratat med intresserade företag, men mycket mer arbete återstår i förankringsarbetet. Det behöver tas fram gemensamma mål inom samtliga berörda organisationer och företag, råvaruproducenter, förädlare och kockar och krögare. Nästa steg efter förstudien två spår Vi har identifierat två utvecklingsvägar i förstudien att arbeta vidare med. Dels förankring och fördjupningsarbete och åtgärder med utgångspunkt från Västernorrlands smakatlas för att bilda kulinariska regioner. Dels etablering av en gastronomisk akademi i Höga Kusten -området. Restaurangerna är ofta regionens budbärare när det gäller lokal mat och dryck. I dag finns det några bra restauranger i varje kommun och bara enstaka kommer in i White Guide. Ett mål är att vi om några år ska ha minst 10 restauranger från länet varje år i White Guide och för att ta sig dit måste vi tänka utbildning och kompetenshöjning bland kockar och krogar på både mat och dryck. Titta på hur andra regioner gjort och gör lika i Västernorrland och Höga Kusten. Vi ser ett lyckat exempel i utbildning och nätverksbyggande i Västerbotten Route Gastronomique. Vi vill även utveckla utomhusmatlagning med stil och finess. Vi har kocken Tareq Taylors sätt att arbeta med uthusmatlagning som ett konkret exempel. Höga Kusten förknippas med natur och upplevelser och utomhusmatlagning har en väldigt stor potential i Höga Kusten, men kräver en rejäl kompetenshöjning bland både kockar och upplevelseföretag som behöver kunskap om regelverk, råvaror, tillagning ute i det fria och storytelling. Smakresor är utvecklingsbar inom besöksnäringen. Barbro Uhlins smakresor i vårt kulturarv är kända och väldigt populära och det behövs många fler än Barbro som kan mathistorien och kan förmedla den. Likaså Ruben Madsens smakresor kring surströmming är bra exempel på hur man lyfter matkultur, smaker och story och det hela blir en oförglömlig upplevelse för besökaren.

19 Västernorrlands Smakatlas en nyckel till kulinariska regioner och nya affärsidéer. Vi behöver utöka arbetet i partnerskapet med nyckelpersoner och verksamma företag. Varje länk i kedjan är viktig och underarbetet är viktigast. Förstudien har dessutom öppnat dörren för flera intressanta idéer kring affärsutveckling som vi hittat under arbetet i förstudien och som vi naturligtvis måste gå vidare med omgående. Vi ser en låga som brinner och vi vill ha elden vid liv, inte tända en ny nästa år. Det är viktigt att ta höjd i det fortsatta arbetet med kulinariska regioner och inte tappa tid och engagemang. Vi har tittat på intressentgrupper som Paulina forskat fram i Smakkartan och som vi anser är lämpliga att bygga en kulinarisk region kring. Då underlaget visar på möjligheten att utveckla ganska många kulinariska regioner är det lämpligt att välja några få produkter som kan utgöra en pilot för de framtida kulinariska regionerna. Några lämpliga kandidater är exempelvis surströmming, tunnbröd, korn, Grevéost, Norrlands Guld/Höga kusten (öl), samt gran och tall. Projektförslag 1 Producent/partnerskapsprojekt 2015 (projektägare är förslagsvis Södertörns Högskola) Förankring och fördjupningsarbete och åtgärder med utgångspunkt från Västernorrlands smakatlas för att bilda kulinariska regioner. Viktigt att vi tar höjd i det fortsatta arbetet med kulinariska regioner och inte tappar tid och engagemang under Vi vill ha hjulen rullande och föreslår därför ett projekt i syfte att utveckla producent/intressepartnerskap för att kunna gå vidare med byggande av kulinariska regioner. Projektförslag 2 Etablering av en gastronomisk akademi i Höga Kusten-området (projektägare är förslagsvis Hushållningssällskapet Västernorrland) Restaurangerna är ofta regionens budbärare när det gäller lokal mat och dryck. I dag finns det några bra restauranger i varje kommun och bara enstaka kommer in i White Guide. Ett mål är att vi om några år ska ha minst 10 restauranger från länet varje år i White Guide och för att ta sig dit måste vi tänka utbildning och kompetenshöjning bland kockar och krogar på både mat och dryck. Titta på hur andra regioner gjort (exempelvis i Skåne) och gör lika i Västernorrland och Höga Kusten. Vi ser ett lyckat exempel i utbildning och nätverksbyggande i Västerbotten Route Gastronomique.

20 Bilaga 1. Bilder från tv inspelningen med Tareq Taylor i Höga Kusten 7-9 sept 2014

Gastronomiska regioner ett verktyg för att främja regional tillväxt

Gastronomiska regioner ett verktyg för att främja regional tillväxt Gastronomiska regioner ett verktyg för att främja regional tillväxt Paulina Rytkönen Södertörns Högskola Sören Persson LRF FD Madeleine Bonow Magnus Svensson Restaurangakademien Docent Paulina Rytkönen

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN HÖGA KUSTENS ERBJUDANDE Höga Kusten har alla förutsättningar att bli en smakdestination. Genom att lyfta fram sina unika smaker och de tillgångar

Läs mer

Platsens smaker Terroiratlas för Stockholms län

Platsens smaker Terroiratlas för Stockholms län Platsens smaker Terroiratlas för Stockholms län Mat som kulturarv verktyg för regional- och landsbygdsutveckling Presentation i Ekenäs 12 oktober 2016 Maria Malmlöf Kulinariska regioner Sverige - Det nya

Läs mer

Redovisning av resultat för projektet SUB för Surströmming under 2012

Redovisning av resultat för projektet SUB för Surströmming under 2012 Redovisning av resultat för projektet SUB för Surströmming under 2012 Styrelsen i SurströmmingsAkademien vill genom denna skrivelse redogöra för aktiviteter i ovan nämnda projekt samt resultat efter seminariet

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

1. Slutrapport Förankring och Fördjupning. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: 3. Bakgrund: Journalnummer Y 6854 Projektnummer

1. Slutrapport Förankring och Fördjupning. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: 3. Bakgrund: Journalnummer Y 6854 Projektnummer 1. Slutrapport Förankring och Fördjupning Journalnummer Y 6854 Projektnummer 2009-6901 Projektägare: Hushållningssällskapet Västernorrland 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: Anders Segebo,

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt?

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? Sverige det nya matlandet En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? 2 Sverige det främsta matlandet i Europa Sverige är i dag kanske inte det första landet

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Dokumentation från 9 mars 2015 Bakgrund Enligt konkurrenskraftsutredningen om jordbruks- och trädgårdsnäringens framtida konkurrenskraft

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Välkommen till projektupptakten Ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige- det nya Matlandet!

Välkommen till projektupptakten Ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige- det nya Matlandet! Kunskap för Gotlands framtid Gotland är utsedd till årets Matlandethuvudstad 2013 och då passar det bra att titta på möjligheterna att kunna ursprungscertifiera karaktäristiska livsmedelsprodukter/råvaror

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Kunskap för Gotlands framtid

Kunskap för Gotlands framtid Kunskap för Gotlands framtid Hur utvecklar vi Gotland till en stark kulinarisk region? Sammanfattande seminariedag Tisdagen den 15 april 2014 kl 09.30-15.30 Stora Konferenssalen, Lövsta Hålltider Presentation

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

PROGRAM Seminarium nr I (Presentationer) Kl 09:30-11:15 Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby

PROGRAM Seminarium nr I (Presentationer) Kl 09:30-11:15 Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby Referat Seminarier fredagen den 5 juli Almedalsveckan Regional Matkultur och Gastronomiska regioner Hushållningssällskapet Gotland/Regional Matkultur i samarbete med LRF och Södertörns högskola PROGRAM

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Innovation landsbygd Journalnummer: 2010-3610

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Webbsidan/Beställningssystemet Vi börjar nu få klart den publika webbsidan www.soderslattsmat.se samt beställningssystemet.

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Sveriges Toscana i gamla fabriken

Sveriges Toscana i gamla fabriken Sveriges Toscana i gamla fabriken Malin Floridan och Anders Åkerberg i fabriken där det åter bakas handgräddat knäckebröd. Projektägare: Stora Skedvi - Sveriges Toscana och Dalarnas gourmetiska mittpunkt,

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Närproducerat Ystad-Österlen Det här är kort en sammanfattning

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Program & inbjudan. nov.

Program & inbjudan. nov. Program & 12 inbjudan. nov. Senast den vi vill 5 november älan! ha din anm Välkommen till Den stora matdagen Hösten kommer och dagarna blir kortare. Vi drar oss inåt efter denna fantastiska sommar. Nu

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet Helhetssyn och samverkan Kronjuvelen i matlandet Mål Bättre hälsa Bättre miljö Bättre matupplevelser Attraktivare turistregion 1000 nya jobb på landsbygden Medel helhetssyn och samverkan En folkbildningsresa

Läs mer

Skåne en stark kulinarisk region

Skåne en stark kulinarisk region Program till höstens temadag med Knytkalas: Skåne en stark kulinarisk region Välkommen till en dag med smak av kunskap, inspiration, möten och god mat! Vad kännetecknar en kulinarisk frontregion? Hur kan

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 1 (5) 2013-08-21 Avdelningen för landsbygd Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 Länsstyrelsen i Stockholm nominerar härmed Värmdö till tävlingen Årets Matlandethuvudstad. Länsstyrelsen har

Läs mer

Gastronomiska regioner. Ett verktyg för regional utveckling

Gastronomiska regioner. Ett verktyg för regional utveckling Gastronomiska regioner Ett verktyg för regional utveckling Jordbruksverkets diarienummer 19-10895/12 Södertörns högskola SE-141 89 Huddinge www.sh.se/publikationer Text Paulina Rytkönen Layout Magnus

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

matregionen Sörmland tillsammans

matregionen Sörmland tillsammans Våren 2015 Vi utvecklar och profilerar matregionen Sörmland tillsammans Innehåll 2. Tillsammans mot framtiden 3. Vision och verksamhetsområden 4. Övergripande mål 6. Arbetsmodell Tusen små steg 7. Bra-lägen

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det?

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det? Regional livsmedelsstrategi för Stockholm Behövs det? Trendspaning Stockholm historiskt en plats för nya intryck och innovation Många miljömedvetna konsumenter och många olika matkulturer Stockholms uppfattas

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Facebook, festivaler och framtidstro

Facebook, festivaler och framtidstro Foto: Trons Facebook, festivaler och framtidstro Emelie Kårén Inflyttningsgruppen i Resele Resele Framtidsbygd 2020 Emelie Kårén Gift med Jonas. Två barn, Wilhelm, 6 och Signe 4 år. Högstadielärare och

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer