Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014"

Transkript

1 Kulturdepartementet Stockholm Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden genom att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. NFH redovisade 30 september 2013 genomförda insatser samt plan för fortsatt medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad I regleringsbrev uppdras åt NFH att senast 1 mars 2015 redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbetet med Umeå kulturhuvudstad Samverkansparter NFH har till största delen koncentrerat sina insatser till att arbeta med länshemslöjdskonsulenterna i norrlänen samt deras huvudmän. Huvudmännen utgörs av Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns hemslöjdsförening Landstinget Västernorrland/ Murberget och regionförbundet Jämtlands län. Norrlänen har i detta samarbetsprojekt tydligt uttryckt en vilja att vidareutveckla det interregionala samarbetet. Målsättningen har varit att under och efter Europas kulturhuvudstadsår 2014 i Umeå gemensamt skapa aktiviteter i samtliga fyra län. Civilsamhället involveras i samarbetet via Västerbottens länshemslöjdsförening som varit projektägare för Next Level Craft och Sloydify Society. NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR THE NATIONAL SWEDISH HANDICRAFT COUNCIL POSTADRESS Box Stockholm. BESÖKSADRESS Götgatan 74 TEL E-POST

2 Tillväxtverket bjöd in NFH och ytterligare ett tiotal myndigheter/organisationer att vara medarrangörer i konferensen The impact of culture - creative businesses for sustainable cities. 2. Myndighetens arbete Under 2013 har NFH stöttat länshemslöjdskonsulenterna i de fyra länen med projektstöd () för att förbereda genomförande av de framtagna projektförslagen för Umeå Europas kulturhuvudstad NFH har även stöttat hemslöjdskonsulenterna med processtöd samt i arbetet med att söka extern finansiering för projekten Next Level Craft och Sloydify Society lämnade NFH totalt 500 tkr i projektbidrag till genomförandet av de fyra norrlänens gemensamma satsningar Next Level Craft och Sloydify Society. Myndigheten har även utgjort stöd i arbetet med att förbereda utställningens vandring i de övriga norrlänen. 3.Genomförda projekt Next Level Craft 13 juni -21 september visades utställningen Next Level Craft på Västerbottens museum. Fotografen och curatorn Aia Jüdes ansvarar för utställningens koncept, film och innehåll. Aia Jüdes har arbetat tillsammans med ett 40-tal slöjdare, hantverkare, konstnärer, musiker och dansare i de norra länen för att ta fram unika slöjdföremål och miljöer till utställningen. Miljön utgörs bl a av en spektakulär dansfilm i slöjdens tecken. Utställningen kan beskrivas som en färgsprakande procession av mystiska väsen som vandrar genom ett nordligt landskap och bär med sig magiska föremål. Frågorna väcks kring vilka processionens deltagare är och vart är de på väg. Är det ett sagobröllop, ett demonstrationståg, en karneval, ett begravningståg, en modevisning eller kanske en blandning av allt detta? Next Level Craft, har skapats för den primära målgruppen unga vuxna (19-25 år). Unga vuxna är en grupp som länshemslöjdskonsulenterna inte tidigare haft i fokus och det var därför angeläget att visa samtida slöjd i en samtida kontext för denna målgrupp. Utställningens utgångspunkt har varit modernt slöjdande med rötter i traditionella tekniker och material. Mötet mellan dansformen vouging, musik, street-art och fashion har givit publiken en ny bild av vad slöjd kan vara och hur den kan visas.

3 personer besökte museet under utställningsperioden Programaktiviteter i samband med Next Level Craft Vernissageslöjd 13 juni, 150 personer deltog i vernissagedagens prova på aktivitet. Slöjdmanifestation i Rådhusparken i Umeå 14 juni, av sly och stavagran byggde slöjdare och intresserad allmänhet en slöjdlounge i parken under ledning av Jögge Sundqvist. Västerbottens museum 6 juli, slöjdare från Västerbotten demonstrerar olika slöjdtekniker i anslutning till utställningen. UxU festivalen juli, slöjdarna Felix Wink och Petra Eriksson byggde tillsammans med unga vuxna ett slöjdnäste och informerade om Next Level Craft. Västerbottens museum 31 juli, Elin Ivre, ung designer och slöjdare föreläste och ledde en workshop september, Amok design bjöd besökarna på en slöjdinstallation i Glashuset på Rådhustorget. 21 september, designseminarium på Västerbottens museum anordnat av Västerbottens läns hemslöjdsförening med föreläsning av professor Otto von Busch. 3.2 Sloydify Society Sloydify Society är ett idékoncept framtaget av professor Otto von Busch (Konstfack) och Helena Hansson (HDK). Idékonceptets aktiviteter har avsett att undersöka hur slöjden som näringsverksamhet kan vara en aktiv del av, eller till och med tjäna, samhället. Detta innebär en förskjutning av slöjdarens enskilda entreprenörskap mot ett socialt entreprenörskap, från en traditionell försäljning av individuella alster till samhällstillvända tjänster. Projektet har avsett att pröva nya arenor och sociala sätt att utöva slöjd, baserat på hemslöjdens tekniker, samt koppla ihop slöjdare med andra samhällsfunktioner där nya arbetssätt och former av företagande undersöks.

4 Projektets vision har varit att manifestera ett flertal sätt där hemslöjden som verksamhet kan vara den strategiska bryggan mellan individuellt skapande och socialt tillvänt entreprenörskap, offentlig sektor, upplevelseturism, skola, och andra samhällsinstitutioner. Projektet pågår och en rapport kommer att sammanställas i slutet av Exempel på tillämpningar av Sloydify Society I Västerbotten har samarbete etablerats med föreningen Kulturstorm och UNIK (Ung Ny I Kommunen), slöjdaren Petra Eriksson har lett workshops i virkning med återbruksmaterial. Ankomstboendet Noor i Lövånger, slöjdaren Lena Larsson har arbetat med unga kvinnor som återbruksslöjdar och reflekterar över sin livssituation. Klädd i saga heter ett av Västernorrlands Sloydify Society-projekt, barnen på Tullportens förskola har beställt teaterkostymer som under slöjdaren Lisbeth Malm tillverkas av brukarna på kommunens dagliga verksamhet. Resultatet har varit mycket lyckat med ökad arbetsglädeje och ansvarstagande hos brukarna. It s cold out there but my hart is warm är ett annat projekt där slöjdaren Karin Jakobsson lär romska tiggare att slöjda för försäljning. I Jämtland drivs två textilt inriktade projekt, Broderi integration och Slöjddesignprocess i syverkstan Fristads entreprenad. I det första projektet möts Broderiets Vänner och kvinnor från flyktingförläggningen Grytan i Brunflo i gränsöverskridande dialog för inspiration. I det andra exemplet arbetar formgivaren Emma Dahlqvist med deltagare som står utanför arbetsmarknaden för att ta fram och tillverka säljbara produkter under eget varumärke. Görandet som metod i arbetet med långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa undersöks i ett samarbete mellan slöjd och konst i Norrbotten Finansiering av Next Level Craft och Sloydify Society Administrativt har Next Level Craft och Sloydify Society varit ett projekt med Västerbottens läns hemslöjdsförening som projektägare och de tre övriga norrlänen som samarbetspartners. Den totala gemensamma projektbudgeten var tkr.

5 Kulturrådet Umeå Kulturhuvudstadsår Nämnden för hemslöjdsfrågor Tillväxtverket Region Västerbotten Regionförbundet Jämtland Västernorrland Murberget/ konsulentverksamhet Norrbottens läns landsting SUMMA: tkr 500 tkr 250 tkr tkr 3.3 Konferenser The i impact of culture - creative businesses for sustainable cities Konferensen var ett gemensamt arrangemang mellan Tillväxtverket och Umeå 2014/Umeå kommun, Konstnärligt campus/umeå universitet, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Riksarkivet, Statens fastighetsverk, Kulturrådet, Svenska institutet, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH. Syftet var att lyfta fram konkreta metoder för att skapa dynamiska mötesplatser i städer, där kreativa företag och kulturutövare kan utveckla innovativa lösningar tillsammans. NFH bidrog med ett valbart seminarium kallat Sloydify society - Craft Interventions For Creative Play(ces) vilket leddes av Otto von Busch och Helena Hansson. Workshopen tog sin utgångspunkt i att slöjden traditionellt är något man gör för sin egen skull och sitt eget välbefinnande. Frågan ställdes om vad som händer om slöjden går ut på gator och torg med lekfulla aktiviter som skapar nya rum och sammanhang? Kan slöjden vara mer än skickligt görande och leken mer än en barnaktivitet? NFH förlade en av sina årliga fortbildningskonferenser för landets cirka 60 hemslöjdskonsulenter till Umeå för att bl a ge möjlighet att se utställningen Next Level Craft.

6 3. Projektens fortsättning 2015 Under 2015 kommer utställningen Next Level Craft att visas på Excercishallen i Östersund 20 mars-3 maj, på Murberget i Härnösand 30 maj- 27 september och hösten 2015 alternativt våren 2016 i Luleå. NFH arbetar aktiv för att utställningen Next Level Craft ska kunna visas i Stockholm 2015/2016 samt undersöker efter förfrågningar möjligheterna för utställnigen att visas i internationellt. Inför budgetåret 2015 har Norrbottens läns landsting av NFH beviljats 50 tkr i projektbidrag för Vidareutveckling av nätverksbyggande för slöjdare. Projektet har som mål att främja nätverkande mellan de slöjdare som deltar i utställningen Next Level Craft. Via gemensamma aktiviteter i samband med att Next Level Craft visas i respektive län utvecklas nätverket och slöjdarnas sammarbeten. 4. Slutord NFH är mycket nöjda med de utvecklingsinsatser som genomförts på slöjdområdet inom ramen för Umeå kulturhuvudstad Att projekten kommer att vara fortsatt aktiva under 2015 och förmodligen 2016 innebär att NFH driver vidare arbetet med att föra ut de metoder och goda resultat som slöjdsatsningen i Umeå 2014 givit. Stockholm Bo-Erik Gyberg Ordförande Nämnden för hemslöjdsfrågor Friedrike Roedenbeck Kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor Kopia: Kulturrådet