Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård"

Transkript

1 Stiftelsen Årsta Gård Under 50 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård. Sedan 1994 bedriver Stiftelsen Årsta Gård obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, daglig verksamhet och boende för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrat. Huvuddelen av verksamheten återfinns på Årsta Gård, i en 1700-talsherrgård, belägen i en mycket naturskön omgivning strax söder om Stockholm. Vårt syfte är att på ett medvetet sätt skapa en miljö och en tillvaro för barn, ungdomar och vuxna som ger en möjlighet till utveckling. Hörnstenar i vårt arbete inom skla och boende är waldorfpedagogiken och läkepedagogiken s t i ftelse n Årsta Gård

2 Årsta Gårds särskola Årsta Gårds särskola bedrivs i vår vackra herrgård från 1700-talet. En heldagsskola som omfattar förskoleklass, särskola årskurs 1-10 och fritidshem. I en harmonisk miljö där eleverna kan känna trygghet anpassas undervisningen helt efter varje elevs förutsättningar och behov. Obligatorisk särskola Här kan eleverna börja när de är 7 år och fortsätta till och med det år de fyller 16. Undervisningen har waldorfpedagogiken som grund och kursplanen anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar och behov. Förskola I Årsta Gårds sexårsverksamhet kan eleverna börja när de är sex år. Fritids - Skolbarnsomsorg Årsta Gårds skola erbjuder skolbarnsomsorg, fritids, för barn upp till tolv år. Vårt mål är att erbjuda barnen: Stöd i vardagen så att de kan bli så självständiga som möjligt En meningsfull och rolig fritid. Korttidstillsyn - Fritids På läkepedagogisk grund eftersträvar vi att: Skapa en harmonisk miljö där eleverna kan känna trygghet Med utgångspunkt från varje elevs specifika behov tillhandahålla den undervisning och det stöd som hjälper fram elevens individuella resurser Sträva efter att varje elev ska kunna ingå i en social gemenskap Den pedagogiska verksamheten utformas så att den även har en terapeutisk inverkan på eleven. Alla verksamheter har tillstånd.

3 Gymnasiesärskola I Liljeholmen bedriver Årsta Gård gymnasiesärskola med tillhörande fritidsverksamhet. Vi arbetar med att väcka lust och vilja till inlärning genom att ha tonvikten i undervisningen på det praktiska. Genom hantverk får eleven möjlighet att vidareutveckla sitt tänkande till nytta även i den mer teoretiska undervisningen. Som stöd i inlärningen använder vi oss av olika terapier tex läkeeurytmi, målning, modellering, bad och massage. Gymnasiesärskola I Liljeholmen ligger vår gymnsiesärskola Helenedal. Här är tonvikten i undervisningen på hantverk. Eleverna lär sig att använda sina händer i matlagning samt trämetall, textil och läderarbeten. Genom skolning i praktiskt arbete ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretiska undervisningen. Elevernas vilja stärks och intresset väcks för omgivningen genom vardagssysslor på skolan och under utflykter. Det sociala livet stimuleras i samarbete med andra elever och medarbetare. Som stöd i inlärningen använder vi oss av olika terapier tex läkeeurytmi, målning, modellering, bad och massage. Med tillstånd att bedriva fristående gymnasiesärskola med offentligt stöd enligt skollagen. Korttidstillsyn - Fritids I Liljeholmen bedriver Årsta Gård korttidsstillsyn - fritids tillsammans med gymnasiesärskolan. Vi erbjuder korttidstillsyn enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 7. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn är samma som fritids, men har ett annat namn eftersom det är en insats enligt LSS. Föräldrarna ansöker om insatsen från sin biståndsbedömare/lss-handläggare. Mål för korttidstillsyn är att erbjuda ungdomarna: Stöd i vardagen så att de kan bli så självständiga som möjligt. En meningsfull och rolig fritid.

4 Boende På Årsta Gård har vi tre olika boenden: elevhem, korttidshem och eget boende med personlig assistans. Vi har också en rymlig verkstad för daglig verksamhet där vi bl a utför trädgårdsarbete och enklare trähantverk på beställning. Vi har en miljö som bidrar till att skapa trygghet, gemenskap och positiv utveckling. Vi eftersträvar att stärka eleverna på alla sätt vi kan. Elevhem I två parhus på Årsta Gård har vi våra två elevhem Enebo och Fågel Fenix. Här har vi en så hemlik miljö som möjligt, eleven har sitt eget rum som man inreder själv. På elevhem bor man kontinuerligt, vi har öppet 365 dagar per år, men målsättningen är att eleven åker hem minst varannan helg. Här kan man vara i åldrarna 7-21 år. Vi har plats för tio boende. Med tillstånd att bedriva boende för barn och ungdomar enligt 9 8p LSS. Daglig verksamhet I Solberga, strax utanför Stockholm, har vi en rymlig verkstad för daglig verksamhet. Här finns arbetstagare i åldrarna 22 år och uppåt. I byggnaden som kallas Sleipner vill vi kunna erbjuda ett riktigt arbete. Här utför vi trädgårdsarbete, återvinning eller erbjuder flytthjälp. Här producerar vi också varor efterfrågade av omvärlden. Allt vi tillverkar håller hög kvalitet och våra elever känner stor yrkesstolthet. Här finns inga krav på produktionstakt utan arbetsschemat utformas individuellt så att varje arbetstagares egna vilja, behov och möjligheter kan utvecklas. Vi har fyra platser för arbetstagare. Med tillstånd att bedriva daglig verksamhet för vuxna enligt 9 10p enligt LSS. Eget boende med assistans I midsommarkransen bedriver Årsta Gård eget boende. Här bor fyra unga vuxna i egen lägenhet med personlig assistans. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid i en harmonisk miljö. De boende umgås efter förmåga och önskemål. Här anpassar vi oss helt efter de boendes behov och vi som personal finns tillgängliga dygnet runt. Eget boende med personlig assistans-lass Korttidshem I två angränsande hus har vi våra två korttidshem Gråskägg och Hans och Greta. Här har vi plats för åtta elever per dygn och vi är tio personer i den fasta medarbetargruppen. Eleverna kan vara här både på vardagar och på helger. Hur många dygn och hur ofta eleven är här beror på det individuella behovet. Här kan man vara i åldrarna 7-21 år. Med tillstånd att bedriva korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar enligt 9 6p LSS.

5 Stiftelsen Årsta Gård Stiftelsen Årsta Gård Svärdlångsvägen 16, Årsta Telefon Fax E-post Organisationsnummer: s t i ftelse n Årsta Gård

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer