Försvarshögskolan. Utbildningskatalog HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2016 2017 HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN"

Transkript

1 Försvarshögskolan Utbildningskatalog HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

2 Formgivning och produktion: Informationssektionen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Försvarshögskolan. Fotografer: Rickard Kilström, omslag, sid 4,5, 6 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38 39, 44 45, 66, 68, 69, 74. Lennart Weibull, sid 36. Christoffer Edling, sid 68. Anders Sjöden Försvarsmakten, sid 32. AFP Photo /Louisa Gouliamaki, sid 8. REUTERS/Osman Orsal, sid 12. REUTERS/Jerry Lampen, sid 16. AFP Photo /Hazem Bader, sid 20. AP Photo/ Sgt Ruper Frere, sid 24. AP Photo/The White House, Pete Souza, sid 28. Tryck: Arkitektkopia. Upplaga: exemplar.

3 Innehåll "Kris, krig och elände" 4 Vill du bidra till en säkrare framtid? 5 Våra ämnen Statsvetenskap 8 Ledarskap under påfrestande förhållanden 12 Folkrätt 16 Militärhistoria 20 Militärteknik 24 Krigsvetenskap 28 Ledningsvetenskap 32 Anna Lindh-biblioteket 36 Våra program Kandidatprogram inriktning statsvetenskap 40 Kandidatprogram inriktning militärhistoria 41 Master's Programme in Politics and War 42 Officersprogrammet 43 Våra kurser Statsvetenskap 46 Ledarskap under påfrestande förhållanden 50 Folkrätt 52 Militärhistoria 54 Krigsvetenskap 60 Ledningsvetenskap 61 Mer än studier 62 Bra att veta 66 Våra uppdragsutbildningar Militära uppdragsutbildningar 72 Krisberedskap 85 Informationssäkerhet 90 Ledarskap 91 Militärhistoria 101 En högskola tre platser 102

4 "Kris, krig och elände" I din hand håller du ett unikt utbildningsutbud från en unik högskola i Sverige. Vi gillar det påståendet. För att vi tycker att det är sant. Inriktningarna på våra kurser och program hittar du nämligen ingen annanstans än hos oss. Det handlar om om vi ska prata klartext kris, krig och elände. Och om hur vi på bästa sätt förebygger det, eller hanterar det när det är ett faktum. Hur leder man en civil-militär insats under påfrestande förhållanden? Hur når man uppsatta mål i en kris- eller krigssituation? Och hur tillämpas folkrätten i cyberrymden? Det är exempel på frågor som studeras på våra kurser i ledarskap under påfrestande förhållanden, ledningsvetenskap och folkrätt. Hos oss kan du också läsa Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap, ett av de mest sökta statsvetarprogrammen i Sverige. Försvarshögskolan är en spännande mötesplats för de militära och de civila perspektiven. Du möter dem i vår forskning, i våra utbildningar och i mixen av våra studenter. Hos oss möts framtidens officerare, statsvetare och militärhistoriker. De som ska hantera morgondagens kriser och konflikter, både här hemma och utomlands. Vill du bli en av dem? Välkommen till oss! Romulo Enmark, fil.dr Rektor 4

5 Vill du bidra till en säkrare framtid? Vad blir nästa stora kris? En storm som gör stora områden strömlösa? Ett hot om militär konflikt? För att hantera stora kriser krävs kunskap, ledarskap och samordning. Hur samhället ska skydda sina medborgare vid katastrofer och hur man begränsar konsekvenserna av det som inträffat kan du lära dig på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan möts det nationella och det internationella. Vi utbildar dem som ska hantera framtidens säkerhetspolitiska kriser. Vissa kommer att ägna sig åt storpolitik i New York och Bryssel, andra åt samhällsplanering i en svensk glesbygdskommun. Alla kommer de att göra viktiga insatser för andra människors trygghet. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Vi utbildar studenter som ska bli officerare inom Försvarsmakten och studenter som siktar på en karriär inom civil krishantering. Internationella insatser präglas alltmer av en samverkan mellan både militära och civila experter, och vi förser dem med en kunskapsbas. På Försvarshögskolan möts historia och framtid. Här finns en lång rad välrenommerade forskare i ämnen som statsvetenskap och militärhistoria. Vi studerar gårdagens kriser och konflikter i syfte att få erfarenheter inför framtiden. På Försvarshögskolan möts forskare och studenter. Våra studenter får utbildning och handledning av framstående forskare som har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt och ofta är efterfrågade experter i media. På Försvarshögskolan möts teknik och humaniora. Tre av våra ämnen, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärteknik, hittar du inte på någon annan svensk högskola. Vi har dessutom unika inriktningar i bland annat statsvetenskap, folkrätt, ledarskap och militärhistoria. Försvarshögskolan utbildar för samhällets skydd och säkerhet, i dag och för framtiden. Vill du också bidra till en säkrare framtid? Välkommen med din ansökan. 5

6 Våra ämnen

7

8

9 Statsvetenskap All makt utgår från folket står det i grundlagen. Statsvetarens uppgift är att ta reda på var makten sedan tar vägen. Ämnet statsvetenskap studerar hur makt fördelas och omfördelas, och beskriver på ett djupare plan de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och tillstånd. Stats vetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser. Den ges på grundnivå och avancerad nivå och leder till kandidat- och magister examen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Våra ämnen 9

10 STATSVETENSKAP Charlotte Wagnsson Professor Vad är statsvetenskap? Statsvetenskap handlar om hur människor organiserar sig i olika samhällen och hur makten fördelas mellan olika aktörer; för att citera en statsvetenskaplig klassiker av Harold Lasswell: who gets what, when and how? På Försvarshögskolan är de statsvetenskapliga kurserna fokuserade på internationella relationer och säkerhetsstudier, det vill säga frågor som rör krishantering och säkerhetspolitik. Varför ska man studera statsvetenskap och varför på Försvarshögskolan? Politik berör alla människor på jorden. Om du väljer att studera hos oss får du en bred utblick över en mängd samhällsfrågor, över både problem och möjligheter till politisk utveckling. Är du intresserad av krishantering, internationell samverkan och säkerhetspolitik är det här du ska studera. Vi har den bästa forskningsmiljön inom området och det märks i utbildningen. Vilka yrken kan bli aktuella? Vanliga framtida yrken för våra studenter är handläggare eller utredare på myndigheter eller ickestatliga organisationer. Våra studenter lär sig ett kritiskt förhållningssätt som är till nytta i en mängd yrken, exempelvis som forskare, analytiker eller inom kommunikationsområdet. Jobben för statsvetare finns också på den internationella arenan och goda språkkunskaper ökar därför chanserna. 10 Våra ämnen

11 Alexander Lantz Student Vad fick dig att läsa statsvetenskap? Jag blev intresserad av politik när jag insåg att jag faktiskt själv hade möjlighet att påverka de beslut som fattas. Jag blev aktiv i ett ungdomsförbund och för att kunna fortsätta med politik på ett effektivt sätt bestämde jag mig för att fördjupa mig inom statsvetenskap. Vilken användning har du av statsvetenskap i framtiden? Förutom den kunskap jag fått i statsvetenskap har jag lärt mig källkritik och att relativt snabbt kunna plocka ut det väsentliga ur omfattande textmassor, vilket kan vara till stor nytta i arbetslivet. Utbildningen omfattar också en hel del praktiska moment, som exempelvis träning i krishantering. Blandningen av teori och praktik gör att jag känner mig väl rustad inför framtiden. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? Försvarshögskolan har en helt unik miljö där man blandar både det civila och det militära. Vi har tillgång till några av de främsta forskarna inom de fält vi studerar och tack vare att skolan är så liten får man möjlighet att träffa och diskutera med lärare och forskare även utanför den schemalagda tiden. Under min studietid har jag varit väldigt engagerad i studentkåren och jag vet att vi har stor möjlighet att påverka våra utbildningar. Kåren har en stark ställning på Försvarshögskolan och studenternas erfarenheter och synpunkter lyssnas på. FORSKNING I ÄMNET Ämnet statsvetenskap finns på flera högskolor i landet och är väldigt brett, men på Försvarshögskolan fokuserar vi på den del av statsvetenskapen som rör kriser, krig och konflikter. Den säkerhetspolitiska forskningen på Försvarshögskolan fokuserar på centrala aktörer som EU, USA, FN och Nato. De forskare som jobbar hos oss, och som du som student kommer träffa regelbundet, har bland annat bidragit till forskningen om internationell samverkan, security governance och till forskning inom modern internationell politisk teori. Inom krishantering är Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart) en viktig del av Försvarshögskolans forskning där forskarna kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå. Program sidan 40 Kurser sidan 46 Våra ämnen 11

12

13 Ledarskap under påfrestande förhållanden Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra att nå mål. Ämnet ledarskap vid Försvars hög skolan skiljer sig från det du kan studera vid andra högskolor och universitet, då vi fokuserar på ledar skap under påfrestande förhållanden. Det handlar om både civilt och militärt ledarskap och om hur dessa fungerar till sammans i kris- och krigssituationer. Utbildningen består av grund kurs, fortsättnings kurs och påbyggnadskurs och leder till en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden. Våra ämnen 13

14 LEDARSKAP UNDER PÅFRESTANDE FÖRHÅLLANDEN Nicole Kaiser Student Vad fick dig att läsa ledarskap under påfrestande förhållanden? Jag har jobbat mycket med att leda andra. Ledarskap har alltid intresserat mig och ett bra ledarskap är en konst. Utbildningen var därför ett bra sätt att fördjupa mina kunskaper i ämnet. Vilken användning har du av ledarskap under påfrestande förhållanden i framtiden? Jag har fått kunskaper om hur ledarskap fungerar under både påfrestande och normala förhållanden. Oavsett yrke och arbetsplats är jag övertygad om att jag kommer ha användning av detta. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? I en värld som blir mer komplex för varje dag och där relationer över gränser blir allt viktigare, ger studierna här dig goda verktyg för att kunna se och förstå världen. Utbildningen ges bara av Försvarshögskolan och fungerar väldigt bra ihop med högskolans generella inriktning mot kris, krig och säkerhet. 14 Våra ämnen

15 Louise Weibull Universitetsadjunkt Vad är ledarskap under påfrestande förhållanden? Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra för att nå uppsatta mål. Att leda under påfrestande förhållanden, till exempel krig och kris, skiljer sig från att leda under mer vardagliga former eftersom det handlar om att leda under stor osäkerhet, risk eller hot. Som grund för att förstå ledarskap i olika kontexter ingår en översikt av ett antal generella teoribildningar i ledarskap inom främst psykologi, socialpsykologi och organisationsteori. Varför ska man studera ledarskap under påfrestande förhållanden? Är du intresserad av ledarskapsteori och vill fördjupa dig i denna med fokus på komplexa nationella och internationella krissituationer är utbildningen ett utmärkt val för dig. Vilka yrken kan bli aktuella? Den kunskap och kompetens som du får blir värdefull för arbete inom många olika typer av organisationer civila, militära, ideella, offentliga och privata och då speciellt med ledarskapsutmaningar som har koppling till kris- och konflikthantering. FORSKNING I ÄMNET Vår forskning inom ledarskap tar sin utgångspunkt i disciplinerna pedagogik, psykologi och sociologi. Den del av ledarskap vi studerar är ledarskap under påfrestande förhållanden, det vill säga ledarskap i krig, kris och extraordinära händelser såväl internationellt som nationellt. Resultaten av vårt arbete inriktas både mot att bidra till generell kunskapsutveckling och att svara mot sektorspecifika behov, som till exempel Försvarsmaktens och officersprofessionens, men även civila aktörers behov. Forskningen spänner från individ, över grupp och organisation, till samhälle. Där belyser vi ledarskapets villkor före, under och efter insatser, speciellt beaktande de kontextuella villkoren på olika hierarkiska nivåer. Den valda inriktningen innefattar dels en traditionell akademisk kunskapsinriktning ("om" ämnet), dels en färdighets- och förmågeutvecklande del ("i" ämnet). Kurser sidan 50 Våra ämnen 15

16

17 Folkrätt Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folk rättsaktörers inbördes rättigheter och skyldigheter. Till ämnet hör bland annat FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättig heter. Det är ett spännande ämne som ständigt utvecklas. Hur tillämpas exempelvis folkrätten i dagens väpnade konflikter mot bakgrund av den tekniska utvecklingen? Vid För svars högskolan studeras folkrätt ur ett kris- och konflikt perspektiv. Utbild ningen tar upp aktuella kriser och konflikter och som student får du själv pröva regelverket mot verkliga händelser. Våra ämnen 17

18 FOLKRÄTT Heather Harrison Dinniss Universitetslektor Vad är folkrätt? Folkrätten är det regelverk som styr hur stater ska bete sig i förhållande till varandra och till andra internationella organ. Inom folkrätten studeras gällande rätt, såsom de tolkas och tillämpas av stater. Varför ska man studera folkrätt och varför på Försvarshögskolan? Folkrätten ger dig värdefulla insikter om hur det internationella systemet fungerar. Att förstå folkrätt hjälper dig att förstå hur internationella samfundet hanterar dagens mest angelägna ämnen. Studier i folkrätt gör dig också attraktiv på arbetsmarknaden eftersom du lär dig att lösa komplexa problem på ett sätt som många arbetsgivare efterfrågar. Våra kurser på Försvarshögskolan inriktar sig främst på hur folkrätten används och fungerar i krigs- och krissituationer. Vi anknyter mycket av det vi studerar till aktuella händelser i omvärlden. Vilka yrken kan bli aktuella? Folkrätt ger dig kunskaper i många aktuella frågor och en förståelse för det internationella rättssystemet. Denna kunskap kan användas i många olika yrken, till exempel inom regeringskansliet, internationella organisationer, NGO:s och tankesmedjor. Alla arbetsgivare som regelbundet arbetar med stater eller relationer på en internationell nivå har användning av denna kunskap. 18 Våra ämnen

19 Martin Forslund Student Vad fick dig att läsa folkrätt? Folkrätt var en av de valbara kurser vi kunde läsa på Kandidatprogrammet. Folkrätten är det grundläggande ramverket för internationella relationer, och är därför en vital del när det kommer till att förstå världen. Vilken användning har du av folkrätt i framtiden? Folkrätt är ett ämne som är nyttigt att studera, oavsett om du läser statsvetenskap eller juridik. Folkrätten, med dess regler och normer, är applicerbart inom de flesta områden samtidigt som det ger en grundläggande förståelse för staters handlande. Den ligger även till grund för, och reglerar, många mellanstatliga organisationer, vilka kan vara en framtida arbetsgivare. Att vara bekant med de stadgar, deklarationer och konventioner som det internationella samfundet kommit överens om är avgörande för att kunna utföra ett statsvetenskapligt arbete på ett riktigt sätt. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? Försvarshögskolan är en unik högskola. Utbildningsmiljön är dynamisk och spännande. Föreläsarna är väldigt duktiga, och inbjudna gästföreläsare bidrar till att komplettera de ordinarie lärarnas expertis i relevanta ämnen. Jag tycker också att det är en trevlig studiemiljö, där det finns möjlighet till aktiviteter även utanför studierna. Vi har exempelvis tillgång till idrottshall, gym och mäss vilket är väldigt fördelaktigt. FORSKNING I ÄMNET På Folkrättscentrum vid Försvarshögskolan är forskningen främst inriktad på folkrättsliga aspekter av militära operationer. Vi kombinerar teoretiska och praktiska angreppssätt och skapar på så sätt synergieffekter mellan grundforskning och tillämpad forskning. Forskningen fokuserar på folkrättsliga regler som bland annat handlar om rätten att använda militärt våld, krigets lagar och mänskliga rättigheter under kris och konflikt, samt regelverket som omgärdar internationella fredsinsatser. Forskningen inkluderar också ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang. Vår forskning är en integrerad del i forskningsmiljön på Försvarshögskolan eftersom en stor del av högskolans forskning handlar om förhållanden i kris och väpnad konflikt. Kurser sidan 52 Våra ämnen 19

20

21 Militärhistoria Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle. I vår internationaliserade värld krävs en ökad insikt om historiska faktorer och olika länders förflutna för att förstå nutidens drivkrafter. Utan historien kan vi inte orientera oss i vardagen. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser och leder till en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Våra ämnen 21

22 MILITÄRHISTORIA Margarita Sallinen Student Vad fick dig att läsa militärhistoria? Eftersom jag vill jobba med försvarsfrågor och säkerhetspolitik i framtiden kändes det som ett självklart val att skaffa en historisk bakgrund till hur världen ser ut idag. Försvarshögskolan har dessutom en unik profil på historiekursen vilket stämmer bra överens med mina intressen och ambitioner. Vilken användning har du av militärhistoria i framtiden? Efter mina studier på Försvarshögskolan ska jag under tre år plugga terrorismbekämpning och säkerhet i Australien. Eftersom många av dagens problem grundar sig på gamla konflikter har militärhistoria gett mig en bra grund att stå på. Studierna har lärt mig att tänka kritiskt och ifrågasätta historieskrivning från olika perspektiv. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? Det bästa med högskolan är att våra lärare är så inspirerande och tar sig tid för studenterna. Vi har små klasser där alla blir sedda, vilket bidrar till en bra studiemiljö. Kvalitén på utbildningen är väldigt hög om man jämför med andra universitet jag studerat på och man känner sig motiverad till fortsatta studier här. Eftersom vi är en relativt liten högskola blir gemenskapen studenter emellan också väldigt bra. 22 Våra ämnen

23 Gunnar Åselius Professor Vad är militärhistoria? Militärhistoria är ett brett ämne som omfattar studier av enskilda krig i det förflutna och hur krigföringen och sättet att tänka kring detta har förändrats genom århundradena. Militärhistoria handlar också om de militära yrkesgruppernas historia, om hur relationen mellan militären och samhället sett ut under olika perioder, men också om hur olika samhällen organiserat sig och avsatt resurser för att kunna föra krig. Varför ska man studera militärhistoria? Militärhistoria gör dig allmänbildad eftersom krig berör så många aspekter av samhället. Genom att studera historia får du träning i att tänka kritiskt utifrån en faktisk, förfluten verklighet. Vi vet vad som hände, men ser när vi studerar historien att det också fanns alternativa utvecklingsmöjligheter och vi blir mer ödmjuka och öppna inför de problem som vår egen tid ställs inför. Historiska perspektiv är alltid aktuella. De senaste årens händelser i länder som Afghanistan, Syrien och Ukraina är exempelvis omöjliga att förstå utan ett historiskt perspektiv. Vilka yrken kan bli aktuella? Yrken som ligger nära till hands är handläggare, junioranalytiker och utredare i Försvarsmakten samt angränsande myndigheter inom säkerhetssektorn. Arbete inom journalistik, arkiv, museer och pedagogiska verksamhetsfält kan också bli aktuella. FORSKNING I ÄMNET Militärhistoria är ett ämne som ger förklaringar till dagens konflikter inom och mellan stater, men också till könsroller och kulturella identiteter. Ämnet är en specialinriktning inom historieämnet och det har traditionellt spelat en viktig roll inom officersutbildningen. Exempelvis är militärteorin, kunskapen om krigföringens principer, till stor del en generalisering av militärhistoriska erfarenheter. Den militärhistoriska forskningen vid Försvarshögskolan syftar främst till att stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia. Vi studerar också förhållandet mellan krigsmakt och samhälle i förfluten tid, och belyser hur dåtiden även påverkar dagens kontext. De vetenskapliga studierna av krig i dess olika aspekter är ett viktigt verktyg för att förstå världen i dag. När vi förstår kopplingen mellan krigsmakt och samhälle i äldre tid, kan vi också se på vår egen tid med andra ögon. Program sidan 41 Kurser sidan 54 Våra ämnen 23

24

25 Militärteknik Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verk sam het på strategisk, operativ och taktisk nivå, samt hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. Kurser i militärteknik ingår i Försvarshögskolans officersutbildningar. Våra ämnen 25

26 MILITÄRTEKNIK Hans Liwång Universitetsadjunkt Vad är militärteknik? Militärteknik beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet. Självklart behöver man lära sig en del om teknik men det är inte det som är fokus, utan förståelsen för hur olika teknikval eller lösningar påverkar användandet av teknik. Teknikutvecklingen är här viktig men även förmågan att kunna avgöra om ny teknik behövs eller om befintlig kan användas på ett nytt sätt eller i en ny miljö. Varför ska man studera militärteknik? Idag är ingen eller inget oberoende av teknik, och teknikens komplexitet medför att allt färre kan hantera den vid oförutsedda händelser. Det krävs inte bara teknisk kompetens utan också kunskap om arbetssätt, miljön och organisationen. Militärteknik ger dig kompetens att arbeta med dessa utmaningar. Vilka yrken kan bli aktuella? Militärteknik är sprunget ur officersutbildningen, men kan användas långt utanför den militära sfären. I princip alla samhällsfunktioner kämpar med frågor som har med teknikens nytta, möjligheter och begränsningar att göra. 26 Våra ämnen

27 Andreas Klint Student Vad fick dig att läsa militärteknik? Jag har alltid varit intresserad av teknik och efter tre års tekniskt gymnasium började jag jobba som sambandsmekaniker inom ett arméförband. Under två år hade jag tekniskt ansvar och jobbade mycket inom tekniska områden. Officersprogrammet med militärteknisk inriktning blev därför ett naturligt val för mig. Vilken användning har du av militärteknik i framtiden? Som blivande teknisk officer i flygvapnet kommer utbildningen att ge mig en stabil och bra grund i framtiden. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? För mig var Försvarshögskolan det naturliga valet eftersom jag ville kombinera mina intressen för teknik och försvar. Officersprogrammet med militärteknisk inriktning ger mig inte bara en yrkeskarriär utan också förutsättningarna för att bättre förstå försvarsfrågor i ett större sammanhang. FORSKNING I ÄMNET Inom ämnet militärteknik studerar vi hur tekniken och tekniska system inverkar på, och påverkas av, militär verksamhet. Ämnet är nyttoinriktat och inom forskningen undersöker vi till exempel vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik, samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Det vi främst undersöker inom militärteknik är nyttan av teknik för militära syften. Exempel på frågor som studeras är vilka nya möjligheter till ledning och underrättelser utvecklingen inom telekommunikation och informationsteknologi ger. Vi undersöker även hur materialteknik inverkar på förmågorna verkan och skydd och hur navigationsteknik påverkar förmågorna verkan, ledning och rörlighet. Sammantaget innebär detta att flera perspektiv är nödvändiga för att behandla militärtekniken i dess helhet. Det naturvetenskapliga, matematiska och teknologiska perspektivet bidrar till ökad förståelse för teknikens egenskaper, möjligheter och begränsningar. Den militära professionens praktikperspektiv, juridiken, beteendevetenskapen och kunskap om politiska och etiska bedömningsgrunder bidrar till förståelse för villkoren för och sammanhanget i vilken tekniken används. Program sidan 43 Uppdragskurser sidorna 73, 77, 82, 83, 84 Våra ämnen 27

28

29 Krigsvetenskap Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Ämnet är unikt i Sverige och finns endast vid Försvarshögskolan. Forsknings frågor inom ämnet rör krigets natur, militära medels användbarhet samt stridskrafters användning och ledning. Vi studerar också hur militära resurser skapas och hur man förklarar seger och neder lag i krig. Kurser i krigsvetenskap ingår även i Försvarshögskolans officersutbildningar. Våra ämnen 29

30 KRIGSVETENSKAP Jesper Ekström Student Vad fick dig att läsa krigsvetenskap? Kursen ger kunskaper som gör att man tydligare förstår försvarets roll i relation till säkerhetspolitik och krishantering. Att läsa krigsvetenskap har gjort att jag idag har ett annat förhållningssätt när jag studerar exempelvis Försvarsmaktens roll i samhället eller tittar på militära interventioner runt om i vår samtid. Vilken användning har du av krigsvetenskap i framtiden? Att läsa krigsvetenskap innebär att jag idag kan analysera och förstå konflikter, militära interventioner och användandet av de militära resurserna på ett bättre sätt. Krigsvetenskapen har gett mig perspektiv på många olika saker, exempelvis strategi. Jag tror att jag kommer ha användning av kunskaperna inom många olika yrkesområden som har kontakt med den svenska Försvarsmakten. Varför ska man plugga på Försvarshögskolan? Lärarna här är både civila och militära med bra och relevanta erfarenheter. Upplägget på kurserna är superbra och lärarna finns nästan alltid inom räckhåll. Eftersom högskolan är så liten blir allt mer personligt. 30 Våra ämnen

31 Marcus Mohlin Universitetslektor Vad är krigsvetenskap? Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Vanligtvis studeras krig som en svart låda, det vill säga orsaker till krig och hur fred ska skapas. På Försvarshögskolan öppnar vi lådan och undersöker krigets dynamik och hur krig kan vinnas. Varför ska man studera krigsvetenskap? Studier i krigsvetenskap ger ett fördjupat perspektiv inte bara på orsaker till krig, utan också på den dynamik som råder inom själva konflikten. Krigsvetenskap är ett bra komplement till exempelvis statsvetenskap eftersom det ger en mycket tydlig inriktning mot ett arbete inom statsförvaltningen, i synnerhet med fokus på de delar som ingår i försvarsfamiljen. Kombinerat med andra ämnen eller examina får du en mycket unik kunskapsprofil. Vilka yrken kan bli aktuella? Beroende på vilka ämnen du läser utöver krigsvetenskap kan studierna leda till en civil karriär inom Försvarsmakten eller inom andra myndigheter och organisationer som samverkar med Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Det finns också jobbtillfällen med fokus på samhällsskyddsoch beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser samt i olika EU-organ. FORSKNING I ÄMNET Som ämnets namn antyder så är de grundläggande studieobjekten inom krigsvetenskapen krig och militär maktutövning. Forskningen vid Försvarshögskolan syftar både till kunskapsutveckling och till utveckling av praktiska förmågor hos främst militära yrkesutövare. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor handlar om krigets natur, hur militära medel kan användas, hur militära organisationer agerar och hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser. Inom krigsvetenskapen studerar vi också drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, och hur man förklarar seger och nederlag i krig. Krigsvetenskapen handlar även om kunskapsutveckling kring systemfunktioner, till exempel ledningssystem och interaktion människa teknik organisation, samt kring praktisk ledning av militärt förmågeskapande före insats, förmågenyttjande under insats och förmågeåteruppbyggande efter insats. Program sidan 43 Kurser sidan 60 Våra ämnen 31

32

33 Ledningsvetenskap Ledning innebär att inrikta och samordna verksamheter för att uppnå ett visst syfte. Att leda verk samhet under kris och krig innebär andra utmaningar än vid normala förhållanden. För att kunna leda krävs både att man vet vad som ska göras, och att man genom gott ledarskap kan motivera andra för att få det gjort. Inom ämnet ledningsvetenskap studerar vi den första av dessa två frågor: hur man kommer fram till vad som ska göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Våra ämnen 33

34 LEDNINGSVETENSKAP Martin Holmberg Professor Vad är ledningsvetenskap? I ledningsvetenskap är vi intresserade av vilka krav på ledning som ställs vid en insats. Hur kan man utforma insatsledningen för att möta dessa krav så att resurserna som finns kan användas så effektivt som möjligt? Varför ska man studera ledningsvetenskap? Samhället kräver att många organisationer samverkar för att lösa kriser. Detta kräver i sin tur att varje organisation är förberedd på hur de ska leda sin egen verksamhet och samverka med andra under en kris. För att kunna ta fram ett ledningssystem som fungerar i kris behövs en helhetssyn på hur människa, teknik, organisation, metoder och mandat tillsammans ger effekt i organisationen. För den som är intresserad av ett brett samhällsperspektiv i kombination med lednings- och samverkansfrågor är det en spännande utmaning att ta tag i de här frågorna. Vilka yrken kan bli aktuella? Aktuella jobb i framtiden kan handla om att ta fram krisledningsplaner, ansvara för krisledningsövningar eller jobba med krisledningsutveckling på företag och myndigheter. Motsvarande behov finns även på den militära sidan, så officerare med ett stort intresse för ledning kan exempelvis använda sina kunskaper i Försvarsmaktens ledningssystem. 34 Våra ämnen

35 Therese Palmqvist Student Vad fick dig att läsa ledningsvetenskap? Jag valde att läsa ledningsvetenskap inom ramen för Kandidatprogrammet eftersom jag tyckte att det var ett bra komplement till min inriktning. Jag gillar ämnesområdet. Hur leder man en insats och hur löser man uppgifter i skarpa situationer vid olika scenarier? Vilken användning har du av ledningsvetenskap i framtiden? Ledningsvetenskap handlar om hur man ska organisera själva ledningen vid insatser i allt från olyckor till konflikter och krig. Om du känner till vilka problem som brukar uppstå vid ledning i krissituationer och hur ledningssystem fungerar så blir det enklare att fatta rätt beslut i skarpa lägen. Varför ska man läsa på Försvarshögskolan? Jag tycker alla borde ta chansen att plugga på Försvarshögskolan! Här finns engagerade lärare och spännande kurser som ger dig kunskaper som kan användas i verkligheten. Eftersom det är en liten högskola känner man de flesta och atmosfären är genuint trevlig. Om du vill få en bra utbildning och samtidigt ha roliga dagar på en högskola där det alltid händer något ska du definitivt söka hit! FORSKNING I ÄMNET Ledningsvetenskap är ett ämne som bara finns vid Försvarshögskolan och forskningen inom ämnet är inriktad mot att förstå vad ledning av främst militära insatser innebär och kräver. Syftet är att stödja utvecklingen av Försvarsmaktens nya ledningskoncept, ledningsmetoder och ledningssystem. En viktig utgångspunkt för den ledningsvetenskapliga forskningen är att all ledning utövas inom ramen för ledningssystem. Begreppet ledningssystem får i detta sammanhang en vid innebörd. Det innefattar inte bara de olika stödsystemen utan också hur ledningen organiseras och de metoder och procedurer som kommer till användning. För att uppnå inriktning och samordning vid en insats krävs ett ledningssystem som består av bland annat personal, teknik, organisation, metoder och mandat. I ämnet ledningsvetenskap studerar vi hur detta ledningssystem bör designas för att bäst lösa uppgiften, till exempel genom att studera hur användandet av olika ledningsmetoder påverkar inriktning och samordning. Kurser sidan 61 Våra ämnen 35

36

37 En kreativ mötesplats Anna Lindh-biblioteket ligger centralt placerat på Försvarshögskolan. Det är Sveriges ledande bibliotek inom försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Här finns böcker, elektroniska samlingar och en samlad kunskap som du inte hittar någon annanstans i landet. Som ny student vid Försvarshögskolan kommer du snabbt att förstå och uppskatta värdet av Anna Lindh-biblioteket både som bibliotek och som studiemiljö. Här hittar du inte bara dina böcker, du får också tillgång till en mängd e-böcker och tidskrifter, samt stöd i avancerad informationssökning och hur ett referenshanteringsprogram används på bästa sätt. Hjälp inför uppsatsen Biblioteket finns med som ett stöd från grundkurs hela vägen upp till magisternivå på de allra flesta kurser. Här får du hjälp med att värdera vetenskaplig information, formulera rätt sökord och hitta bland tryckta och elektroniska källor. Bibliotekarierna erbjuder både direkt stöd vid informationsdisken men också gruppundervisning i informationssökning. Kreativ studiemiljö Anna Lindh-biblioteket är en kreativ mötesplats där du kan studera på egen hand eller i grupp. Här finns datorer, studieplatser och grupprum. Och öppettiderna för dig som studerar på Försvarshögskolan är generösa: du kan komma hit redan klockan sex på morgonen och vara kvar till klockan tio på kvällen. 37

38 Våra program

39

40 Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap 180 HÖGSKOLEPOÄNG STUDIEPERIOD HT16 VT19 ANMÄLNINGSKOD FHS-S1501 Den statsvetenskapliga inriktningen av Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil krishantering och säkerhetspolitik. Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Om du vill förstå de förhållanden som ligger bakom politiska händelser så ska du läsa statsvetenskap. Vid Försvarshögskolan fokuserar vi särskilt på politik och skeenden vid konflikter, kriser och krig. Krishantering och säkerhet Programmet inleds med en introduktionstermin som ger en bred bas inom det område utbildningen berör. Terminen består av tre kurser som behandlar internationella relationer, samtida krigföring samt beslutsfattande och beslutsprocesser. Därefter läser du grundkursen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Den tredje terminen är valbar; du väljer själv en kurs ur Försvarshögskolans utbud eller vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därefter följer fortsättningskurs och påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Kontakt med arbetsliv I slutet av programmet finns möjlighet att göra en termins praktik, nationellt eller internationellt, eller läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller annat lärosäte. Därmed erbjuds du en god möjlighet till arbetslivskoppling under utbildningen. Forskningen vid Försvarshögskolan och framväxten av den statsvetenskapliga inriktningen har sin bakgrund i ett behov av kunskap inom krishanterings- och säkerhetssektorn. Som student får du på olika sätt ta del av professionserfarenheter under utbildningen. Den pedagogik som tillämpas i den statsvetenskapliga utbildningen, med flera praktiska inslag som spel och övningar, är ett uppskattat inslag bland studenter. Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare. Krishantering och säkerhet är viktiga frågor för ett flertal aktörer inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både nationellt och internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter i samhället har också behov av kompetens inom säkerhetspolitik och krishantering. INNEHÅLL Internationella relationer Samtida krigföring Beslutsfattande och beslutsprocesser Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet grundkurs Valbar kurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet fortsättningskurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet påbyggnadskurs Praktik eller valbar kurs 10 hp 10 hp 10 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp PROGRAMINFORMATION Studieperiod: HT16 VT19. Studietakt: Helfart. Behörighet: Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Nivå: Grundnivå. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, 40 Våra program

41 Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria 180 HÖGSKOLEPOÄNG STUDIEPERIOD HT16 VT19 ANMÄLNINGSKOD FHS-S1502 För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska situation. Försvarshögskolans kandidatprogram med militärhistorisk inriktning ger dig de verktyg som krävs för ett framtida yrke som analytiker och utredare. Kunskaper om krigföring och sambandet mellan militär utveckling och samhällsutveckling över tid är en viktig förutsättning för förståelse av vår samtids komplexa säkerhets- och försvarsproblem. Utbildningen är en bra ingång om du är intresserad av militära och säkerhetspolitiska studier eller en karriär inom försvarsområdet. Relationen krig och samhälle Militärhistoria handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker, något som löper som en råd tråd genom hela programmet. Viktigt är att förstå de faktorer som påverkat relationen mellan krigföring och samhälle, men också faktorer som möjliggjort skapandet av militär kapacitet. Under introduktionsterminen tittar vi närmare på internationella relationer, samtida krigföring, samt beslutsfattande och beslutsprocesser. Du fortsätter sedan studera grundkursen i militärhistoria där du får följa den historiska utvecklingens huvudlinjer från antiken till idag. Efter den tredje terminen, där du väljer en kurs ur Försvarshögskolans utbildningsutbud, följer fortsättnings- och påbyggnadskurserna i militärhistoria. Då får du fördjupa dina kunskaper och skriva självständiga arbeten. I slutet av programmet kan du välja mellan praktik eller ytterligare ämnesstudier vid Försvarshögskolan eller ett annat lärosäte. Praktiken förläggs huvudsakligen till organisationer, företag och myndigheter med koppling till försvars- och säkerhetssektorn, där informationsbehandling och utredningsarbete står i centrum. Programmet genomförs också i nära relation med dessa aktörer. Militärhistoriker: analytiker och utredare De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika problem och förklaringar. Det här ger dig goda möjligheter att efter examen arbeta som utredare och analytiker inom en rad olika områden. Med den särskilda profil som studier vid Försvarshögskolan ger dig är ett framtida yrke inom försvars- och säkerhetssektorn troligt. INNEHÅLL Internationella relationer Samtida krigföring Beslutsfattande och beslutsprocesser Militärhistoria grundkurs Valbar kurs Militärhistoria fortsättningskurs Militärhistoria påbyggnadskurs Praktik eller valbar kurs 10 hp 10 hp 10 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp PROGRAMINFORMATION Studieperiod: HT16 VT19. Studietakt: Helfart. Behörighet: Historia A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2. Nivå: Grundnivå. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, Våra program 41

42 Master's Programme in Politics and War 60 CREDITS EXTENT: AUTUMN 16 SPRING 17 APPLICATION CODE POLITICAL SCIENCE FHS-S1503 WAR STUDIES FHS-S1504 The Master's Programme in Politics and War is an international master's programme, leading to a one-year Master's degree in either War Studies or Political Science with a focus on Security Studies. As a student, you will be situated within a vibrant research environment and thrive among fellow high-performing students. War Studies or Political Science You apply to, follow, and graduate in either one of two tracks: War Studies or Political Science with a focus on Security Studies. The first semester consists of a track specific course and a jointly taught methods course. The second semester starts with an elective course where you are provided with an opportunity to develop a more individual profile of your studies as well as to integrate with students from the other track. The programme ends with the master's thesis course. All classes are taught in English and upon completion of the programme, you will have acquired a thorough under standing of complex issues related to security, war and crisis management. Teaching anchored in research In the programme, the teaching staff goes to great lengths to anchor their teaching in research. In doing so, the education can maintain high academic quality, while keeping its traditionally strong focus on topical practices in the field of security, war and crisis management. The substantive knowledge in the courses is imparted and assimilated through lectures, extensive readings, seminar discussions, tutorials, and individual oral and written work. Throughout the programme considerable emphasis is placed on developing skills for both written and oral presentations. Future careers By focusing to a great extent on developing generic skills such as the ability to independently and critically examine, evaluate and analyse complex processes and decision-making related to war, security and crisis, the programme prepares you for professional careers as analysts or researchers in both the private and the public sector both nationally and internationally. Former students that have acquired Master's degrees in War Studies or Political Science at the Swedish Defence University are pursuing careers in media, government ministries, government agencies, international and non-governmental organisations. The programme also prepares students for research and teaching and qualifies students to apply for doctoral studies in Political Science and War Studies. Former students from the Swedish Defence University are completing their PhD studies at, for example, New York University, King s College in London as well as various other Swedish universities. CONTENT, POLITICAL SCIENCE Politics, security and crisis Methods Elective course Master's thesis CONTENT, WAR STUDIES Use of force Methods Elective course Master's thesis 15 credits 15 credits 15 credits 15 credits 15 credits 15 credits 15 credits 15 credits PROGRAMME INFORMATION Extent: Autumn 16 spring 17. Rate of study: 100%. Entry requirements: See the programme page at Level of study: Second cycle. Location: Stockholm, on-campus. Language of instruction: English. Fee: Applicants who are not citizens of EU/EEA countries or Switzerland must pay an application fee and tuition fees for this programme. See and the programme page at for more information. Miscellaneous: International students apply at during the period 15 March 15 April POINT OF CONTACT The Department for Security, Strategy and Leadership, at 42 Våra program

43 Officersprogrammet 180 HÖGSKOLEPOÄNG STUDIEPERIOD HT16 VT19 Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till officersexamen. Programmet utbildar morgondagens militära befattningshavare inför de komplexa uppdrag som är en naturlig del av officersyrket. En chefsutbildning Varje år antas mellan personer till Officersprogrammet. Antalet utbildningsplatser styrs av Försvarsmaktens personalbehov. Efter utbildningen kan du bli anställd som officer i Försvarsmakten ett yrke som erbjuder många olika karriärmöjligheter. Du kan exempel vis tjänstgöra som chef vid något förband och leda utbildning av soldater och sjömän, du kan också tjänstgöra i staber nationellt och internationellt. Du har också möjlighet att bli anställd som del tids tjänstgörande officer och tjänstgöra under vissa perioder parallellt med en civil karriär. Programmets tre inriktningar Programmet ges med tre inriktningar och du väljer inriktning utifrån vilket område du vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Krigsvetenskaplig inriktning: Ger behörighet att tjänstgöra inom arméns truppslag, amfibiekåren samt lednings - och logistikbefattningar inom hela Försvarsmakten. Militärteknisk inriktning: Ger behörighet att tjänstgöra inom armén och flygvapnet med militär teknisk kompetens. Inriktningen kräver tekniska eller naturvetenskapliga gymnasiestudier och är ett bra sätt att bygga vidare på dina tekniska eller naturvetenskapliga kunskaper. Nautisk inriktning: Ger behörighet att tjänstgöra inom marinen. Teori och praktik Utbildningen på Officersprogrammet sker i olika former. Du kommer att möta traditionell utbildning som föreläsningar i större samlingar, seminarier, självstudier och grupparbeten såväl som truppföring och trupputbildning. En del av utbildningen sker även på engelska för att du ska kunna verka i internationella miljöer. Under termin 1, 2, 3 och 6 genomförs utbildningen på Karlbergs slott i Stockholm. Studierna är huvudsakligen teoretiska inom ämnen som krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande för hållanden och fysiskt stridsvärde, men varvas med verksamhet av mer praktisk karaktär, som skjut övningar, fysisk träning och truppföring. Termin 4 och 5 genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor runt om i Sverige. Då får du lära dig mer om den tekniska och taktiska tillämp ningen av den materiel och organisation som är specifik för olika typer av förband. Personlig utveckling Under hela utbildningen läggs stora resurser och mycket tid på individ utveckling genom personlig handledning. Du följs under utbildningen av din plutonchef som genomför ett antal aktiviteter vilka utvecklar dig som individ och på bästa sätt förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten. Förmåner När du läser på Officersprogrammet är du dels högskolestudent vid För svars högskolan men också officersaspirant i Försvarsmakten. Utbild ningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurs litteratur och dag penning. Detta gör att du inte behöver ta några studielån. INNEHÅLL Termin 1 3 Utbildning på Karlbergs slott. Till huvuddelen teoretiska kurser som ger en grund läggande yrkesförståelse samt nödvändig behörig het för fortsatta studier i ämnena. Termin 4 5 Verksamhetsförlagd utbildning vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor runt om i Sverige. Termin 6 Utbildning på Karlbergs slott. PROGRAMINFORMATION Studietakt: Helfart. Behörighet: Läs mer på Nivå: Grundnivå. Studieort: Stockholm. Militära programledningen. INFORMATION OM ANSÖKAN Våra program 43

44 Våra kurser

45

46 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs 30 HÖGSKOLEPOÄNG STUDIEPERIOD VT17 ANMÄLNINGSKOD FHS-S2501 På grundkursen får du ta del av statsvetenskapliga frågeställningar och analys av politik. Statsvetenskap innehåller ett flertal kunskaps områden, som politisk teori, förvaltningspolitik, jämförande politik och internationella relationer. Dessa kan ses som grundelement som kursen inviger dig i. Genom dessa grundelement ges en introduktion till ämnes inrikt ningen krishantering och säkerhet. Säkerhetspolitik, demokrati, rättvisa och kön Studiet av säkerhetspolitik problematiseras och grundläggande teorier på området introduceras. Du får inblick i den förändring som svensk säkerhetspolitik har genomgått sedan det kalla krigets slut samt perspektiv på den internationalisering som skett. Diskussioner förs även kring samhällets säkerhet, liksom dess risker och sårbarheter. Politisk och administrativ hantering av påfrestningar behandlas i ett jämförande perspektiv. Under kursen behandlas några centrala begrepp såsom demokrati, rättvisa och kön. Vidare behandlas politiska styrelseformer och för valtningstraditioner i Sverige och andra länder samt den Europeiska unionen. Utöver substantiell kunskap om politiska idéer, institutioner, statsskick och processer presenteras relevanta ansatser och metoder inom ämnet. INNEHÅLL Politisk teori Politik och förvaltning i förändring Jämförande politik Introduktion till säkerhetspolitik Samhällssäkerhet 7,5 hp 5,5 hp 5 hp 5 hp 7 hp Studieperiod: VT17, vecka Studietakt: Helfart. Behörighet: Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhälls kunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Nivå: Grundnivå. Studieort: Stockholm. Dan Hansén, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Självständighet och kritiskt tänkande Det är i kursen angeläget att skapa förståelse för vad självständighet och kritiskt tänkande innebär, och att förse dig med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdig hets träning ger denna grundkurs dig ökad förmåga att muntligen introducera och presentera frågeställningar och att i skriftlig form författa seminarie- och inlämningsrapporter. Under delkurserna ges såväl litteraturanknutna som fristående före läsningar. Undervisningen består i övrigt av seminarier. För seminarie arbetet delas du in i en grupp där kurs litteraturen diskuteras och analyseras. 46 Våra kurser

47 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Fortsättningskurs 30 HÖGSKOLEPOÄNG STUDIEPERIOD VT17 ANMÄLNINGSKOD FHS-S2502 På fortsättningskursen får du studera säkerhetspolitik och analysera dagens säkerhetsproblem. Du får också bekanta dig med grundläggande frågeställningar kring krishantering och internationell samverkan. Kursen omfattar även en uppsats och avslutas med en scenariobaserad övning. Säkerhetspolitik Vi inleder med att behandla säkerhetspolitik, med fokus på problem, möjliga lösningar och etiska frågeställningar. Som student får du analysera frågor kring säkerhet och makt, säkerhet och identitet, och säker het och undantag eller frihet. Originaltexter studeras för att möjlig göra en diskussion om hur man kan betrakta och analysera samtida säkerhetsproblem ur olika teoretiska perspektiv. Krishantering och internationell samverkan Den andra delkursen fokuserar på krishantering och internationell samverkan. Du får bekanta dig med centrala synsätt, begrepp och grundläggande frågeställningar inom detta forskningsfält. Exempelvis diskuteras vilken roll informationsunderlag och osäkerhet spelar för beslutsfattande, eller hur gruppdynamik i och mellan besluts enheter påverkar beredskap och skadebegränsning. Och vad har medier för betydelse i krishanteringen? Vi tittar särskilt på hur politikens organisering sätter ramar för beslutsfattande och kris hantering. I sam band med detta behandlas politik och doktriner för krishantering inom regionala formationer och internationella institutioner. Fortsättningskursen avslutas med en laborativ beslutsövning. Vi inleder med övningsförberedelser som består av exempelvis studie besök och före läsningar. Övningen baseras på ett scenario med en händelse utveckling som behandlar en försämring av det säker hets politiska läget. Till stöd för genomförandet finns lärare och resurs personer med praktisk erfarenhet av stabstjänst och internationella operationer. INNEHÅLL Säkerhetspolitiska problem, lösningar och etiska dilemman 7,5 hp Politisk krishantering: grunder och problem 7,5 hp Samhällsvetenskaplig metod 4,5 hp Självständigt arbete 7,5 hp Övning i strategiskt operativt beslutsfattande 3 hp Studieperiod: VT17, vecka Studietakt: Helfart. Behörighet: Grundkurs i statsvetenskap eller motsvarande. Nivå: Grundnivå. Studieort: Stockholm. Dan Hansén, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Uppsats och beslutsövning Inför uppsatsskrivandet får du grundläggande kunskaper i veten skaplig metod. Du introduceras i praktisk forskning och i hur olika metod val påverkar undersökningsuppläggning och resultat. Tyngd punkten ligger på grundläggande metodbegrepp och kvalitativa metoder. Du skriver sedan din uppsats under handledning, försvarar den och opponerar på en annan students uppsats. Våra kurser 47

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Utbildningsplan 1 (8) 20-06-09 Programmets benämning Officersprogrammet med Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod: 1OPK5 Gäller från:

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2014 2015. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2014 2015. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2014 2015 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 6-18, 28, 32, 36 och 52) För övrig text svarar berörda institutioner

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2015 2016 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, grundnivå Bachelor s Programme in Public Administration S1OFF 140619 2 (6) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Benämningen

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Military Strategy Kurskod: 1OP404 Gäller från: HT 2015 Fastställd:

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för musik- och ljuddesign, 120 högskolepoäng. Programme in Design of Music and Sound, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för musik- och ljuddesign, 120 högskolepoäng. Programme in Design of Music and Sound, 120 Higher Education Credits Dnr: 144/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för musik- och ljuddesign, 120 högskolepoäng Programme in Design of

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser. Väljer

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Förskollärarprogrammet 6. Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1-3 8. Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6 10

Förskollärarprogrammet 6. Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1-3 8. Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6 10 Vill du ha ETT AV världens viktigaste jobb där du påverkar sveriges framtid? 2015 2016 Rektor har ordet Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points SCA105 - Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_sca105.html Code: SCA105 Date: Beginning of September - Mid-December Name:

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen 2012-05-30 Utbildningsplan för Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign Gäller från HT 2012. Prefektbeslut 2011-09-09. Fastställd av KU-nämnden 2012-05-30. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer