Utbildning för arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för arbetslivet"

Transkript

1 Anna Holmgren Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling

2

3 Anna Holmgren Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling

4 Skriften är en av flera studier på temat kompetensförsörjning - lärcentrum - lokal och regional utveckling som presenteras i en skriftserie under Initiativet till studierna togs av 3M-nätverket, ett nationellt nätverk av myndigheter och organisationer som verkar för utveckling av en ny infrastruktur för vuxnas utbildning och lärande. Studierna har finansierats av NTG Lärande miljöer inom ESF-programmet Equal och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Arbetet har genomförts av APeL Forskning och Utveckling. Vi hoppas att skrifterna ska bidra till kunskapsbildningen inom området samt som stöd och inspiration i fortsatt utvecklingsarbete i landets regioner. Vi vill tacka alla som har bidragit med sina erfarenheter! NTG-Lär Institutionen för Arbetsvetenskap Luleå Tekniska Universitet LULEÅ Med stöd av: Europeiska Unionen Europeiska Socialfonden Svenska ESF-Rådet APeL ISBN Foto: Anna Holmgren - där inget annat anges. Grafisk form: Relatera AB, Skinnskatteberg Tryck: Katarina Tryck, Stockholm 2007 Upplaga: ex

5 Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling Förord 5 Inledning 7 ARVIKA Från tom tobaksfabrik till ett centrum för tillväxt 9 LYCKSELE Guld, gröna skogar och turism i Lycksele 21 TJÖRN Vi vill ta vara på människors livskompetens 39 NÄSSJÖ Framtidens arbetskraft kommer från Nässjö 55 ÖSTRA GÖINGE Vi utbildar till jobb, inte till arbetslöshet 73 LIDKÖPING Det är vi som kommer nära de nya grupperna 79 Vad är receptet för framgång? en analys av framgångsfaktorer och hinder 101 3

6

7 Förord Arbetslivet förändras allt snabbare. I Sverige försvinner ungefär en tiondedel av alla jobb under ett år, och ungefär lika många nyskapas. Men de regionala skillnaderna är stora, på många håll förloras arbeten och kraften för nyskapande är svag. Global konkurrens, ny teknik och förändrade produktionsmetoder innebär att jobbens livslängd blir kortare. Förmågan till omställning både för företag och för individer blir avgörande för förutsättningarna att skapa fler och bättre jobb än de som försvinner. Eftersom arbetsmarknaden förändras snabbare än arbetskraftens kunskaper utvecklas, måste vi skapa helt andra möjligheter att lära nytt, lära mera att lära hela arbetslivet. För arbetsgivarnas krav på utbildningsnivå höjs och det måste mötas, dels med kompetensutveckling i arbetslivet och dels att högskoleutbildning på allvar öppnas för vuxna yrkesverksamma. Vi vet att människors möjligheter att delta i utbildning varierar, med studievana, med ålder, med ekonomiska förutsättningar och förstås med motivation. Att göra utbildning tillgänglig genom geografisk närhet är avgörande för att många ska kunna eller våga ta steget för att satsa. Därför är spridningen av universitet och högskolor över landet så viktiga, därför är lärcentra en avgörande nyckel för att låsa upp porten till utbildning för många. Och utbildningar kan anpassas till företagens behov, så att brist på kompetens inte leder till att tillväxten bromsas. Utbildning för arbetslivet visar ett antal exempel på vad regionalt anpassad utbildning betytt för företag och individer. Av boken framgår betydelsen av samarbete och samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och arbetslivet för att åstadkomma utveckling lokalt och regionalt. Samtidigt visar boken att människor i ett modernt arbetsliv måste få flera chanser. Om mitt jobb försvinner krävs en andra möjlighet till utbildning, om jag inte ska förbli arbetslös. Men boken visar också att människor kan, att det är fel att sortera i de som kan och inte kan plugga vidare. Vi hör idag i debatten att alla har inte läshuvud, och det föreslås kortare praktiska utbildningar, som riskerar bli 5

8 återvändsgränder på en dynamisk arbetsmarknad. Argumenten luktar unket och påminner om diskussionen när den allmänna folkskolan skulle införas för ungefär 160 år sen. Då sa man: - Varför ska en dräng kunna läsa, inte sköter han korna bättre för det! Människor kan och vill växa genom utbildning och kunskap. Som sociala och kulturella varelser, som aktiva och ansvarstagande medborgare, som starka och stolta yrkesmänniskor. Utbildning och kunskap förbättrar företagens konkurrenskraft och förvaltningarnas kvalitet i tjänsterna. Utbildning och kunskap är avgörande för möjligheterna att skapa jobb och regional utveckling. Det livslånga lärandet måste bli verklighet och möjligt för människor på deras villkor. Det har hela samhället nytta av. Det är klart att många fler faktorer än utbildning spelar roll, men vem tror att vi möter framtiden bättre med en sämre utbildad arbetskraft? Sture Nordh, TCO:s ordförande

9 Inledning Den här boken består av en serie reportage från våren 2007 om hur lärcentra medverkar till lokal och regional utveckling runt om i Sverige. I boken får läsaren en detaljerad bild av hur sex olika lärcentra samverkar med andra aktörer för att svara upp mot medborgarnas behov av utbildning och arbetslivets behov av kompetent arbetskraft. Reportagen speglar vad som händer i Arvika, Tjörn, Lycksele, Nässjö, Lidköping och Östra Göinge, både lokalt och regionalt. Syftet med den här reportageboken är att sprida idéer och erfarenheter på temat lärcentra och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Författare till boken är Anna Holmgren, frilansjournalist. Arbetet har finansierats av NTG-Lär och projektet har letts av en styrgrupp som bestått av Stefan Ekenberg, NTG-Lär/Luleå tekniska universitet, Elisabeth Isaksson, Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, Kenny Jonsson och Carina Åberg, APeL AB, och Roger Karlén, 3M-nätverket/ Nitus. Projektledare är Stefan Bergkvist, APeL AB. Ett varmt tack riktas till alla de personer i Arvika, Tjörn, Lycksele, Nässjö, Lidköping och Östra Göinge som delat med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande och därmed gjort den här boken möjlig. 7

10

11 ARVIKA Arvika Näringslivscentrum. Arvika Näringslivscentrum - från tom tobaksfabrik till ett centrum för tillväxt Allt som finns kvar i dag av den gamla tobaksfabriken i Arvika är en hemlig snus tillverkning bakom en stängd blå dörr. Resten av fabriksbyggnaden är vigd åt kunskap och utveckling. Lasse Hägglund är utbildningsledare vid Arvika Näringslivscentrum, ANC. - Vi har i uppdrag att tillgodose arbetslivets behov av kompetens och utbildning. Vi ordnar inga kurser som arbetsmarknaden inte efterfrågar, säger han. Tobaksbolaget och Swedish Match har lämnat skutan, men ett litet minne finns kvar. Utanför restaurangen Skeppet står en modell av skeppet Borkum Riff, ett segelfartyg som fraktade tobak till Sverige från varmare breddgrader. - När Swedish Match lade ner tobaksfabriken i april 1996, var det en epok som gick i graven, minns Claes Pettersson, kommunalråd i Arvika. - Det var ett tryggt och säkert jobb som försvann, så det blev landssorg i hela Arvika. Förstamajtåget det året var deppigt. 9

12 Den 17 december 1997 tillverkades det sista tobakspaketet. Vid samma tid var det fler företag som lade ner i Arvika, till exempel mejeriet och Electrolux fabrik. Inom några år försvann femhundra jobb från kommunen. Det medförde en ordentlig svacka i Arvika och det gällde att snabbt hitta på något nytt i stället. Några ledande män i kommunen samlades för att hitta en lösning. Det var chefen för Westra Wermlands Sparbank i Arvika Ulf Christoffersson, chefen för Arbetsförmedlingen, näringslivschef Lars Emthammar och Claes Pettersson, som var kommunalråd redan på den tiden. - Vi kunde inte ha en stor tom fabrik mitt i centrum i Arvika, så vad skulle vi göra? Skulle vi bygga upp något annat? På en servett skissade de fram sin gemensamma idé: ett centrum för utveckling av näringslivet i Arvika. Verksamhetens ena ben var företagsutveckling, det andra benet vidareutbildning, det tredje benet ett småföretagshotell där nya företag kunde få växa sig större. Detta idémöte var starten för Arvika Näringslivscentrum. ANC konstruerades som en fristående ekonomisk förening till största delen ägd av Arvika kommun. Westra Wermlands Sparbank, IUC Wermland AB, företagarna i Arvika och LO-facken i Arvika och Eda äger några procent var av föreningen ANC. Den ekonmiska föreningen ger en fristående ställning mot kommunen och betonar samverkan med näringslivet. - Det fanns en investeringsberedskap både offentligt och privat. Finansieringen för att renovera de kvadratmetrarna klarade vi genom att bygga i etapper. Man började riva ut i ena änden på fabriken redan innan tillverkningen slutade, säger Claes Pettersson. ARVIKA Claes Pettersson, kommunalråd i Arvika. I maj 1998 stod ett nytt kompetenscentrum klart i den gamla tobaksfabriken. Utbildningsministern kom och invigde och sedan dess har verksamheten i Möjligheternas Hus bara vuxit. Fabriksbyggnaden har fyllts med företag och utbildning. Det senaste tillskottet är en sporthall med ett träningscentrum som har tusen medlemmar. Renoveringen har rullat fram i åtskilliga etapper. -Pengarna kom från kommunen, från EU-projekt och från Länsarbetsnämnden, och så lånade vi en del till bygget. Det behövdes till exempel en speciell dyr färg för att få bort tobakslukten, säger Claes Pettersson. 10

13 ARVIKA Den gamla fabriken vid Glafsfjordens strand rymmer i dag 400 arbetstillfällen, och över 800 studenter läser högskoleutbildningar, KY-utbildningar, SFI, grundvux och gymvux. Fem procent av arvikaborna besöker huset varje dag. På nyrenoverade kvadratmeter pågår företagande, lärande och utveckling. Där utbildas skolpersonal och sjukvårdspersonal till kommun och sjukhus, men också produktionstekniker, chefer och gruppledare för näringslivet, liksom truckförarutbildning, hydraulik och elutbildningar. Genom det industriella utvecklingscentret i Värmland, IUC, har ANC fått representanter i styrelsen från stora industrier i regionen. I styrelsen finns också representanter för landstinget i Värmland och för de tre största partierna i kommunen - (m), (s) och (fp). Arvika har en framgångsrik och stor industri. Av jobb är industrijobb. Tjänstesektorn är relativt liten. - ANCs mål är att stötta kommunens arbetslivslivsutveckling genom att utbilda kompetent arbetskraft bland annat för industrin. Ett delmål vi har är att stimulera tillväxten av tjänsteföretag, säger Mikael Engstig. - Vi har fyllt huset med nya tjänsteföretag. Särskilt vill vi uppmuntra etableringar utifrån. Småföretagen som hyrt in sig på ANC får rådgivning och stöd i marknadsföringen, till exempel hjälp att delta i mässor som Elmia, Arvikafestivalen, Rejsliv och Tur. Det kan vara femtio företag från Arvika som delar på utställningsplats, sedan turas de om att bemanna montern och gå runt på mässan. Mikael Engstig betonar starkt att ANC inte är en skola. Det här är ingen institution. Det är en arbetsplats med en blandning av företagare, anställda och studerande. Den här dagen är en talangscout på besök på Game Maker, en KY-utbildning på ANC. Talangscouten kommer från Dice, ett av Sveriges största spelföretag, och hon är på ANC för att intervjua studenter på spelutbildningen Game Maker. En och en får studenterna komma in till henne för att bli grillade i en halvtimme om sina förmågor och framtidsdrömmar. Martin Blomqvist och Lo Wallmo hör till de unga som hoppas på jobb i spelbranschen. De går den tvååriga KY-utbildningen Game Maker på Arvika Näringslivscenter. Martin inriktar sig på grafisk design och Lo utbildar sig till projektledare. Dagen innan var Martin och Lo med en grupp studenter från ANC på företagsbesök hos Dice kontor i Stockholm. -Det var fint där. De hade team på tolv personer som satt tillsammans och gjorde spel, sedan testar de spelen och hittar problemen. På Game Maker i Arvika får man lära sig att gör dataspel. Man kan inrikta 11

14 sig på programmering (11 studenter) eller grafik (27) och bygga på med projektledning (5). - Grafiker bygger en värld med skolor, hus och människor, animatörerna ger dem rörelser och projektledarna håller ihop projektet och tar fram en berättelse och en dramaturgi i spelet, förklarar Martin och Lo. För att träna upp elevernas förmåga att göra spel anordnar Game Maker tävlingar bland kursdeltagarna. Martin visar sitt bidrag som han döpt till Zombie Striker. Där anfaller grymma zombies och hjältarna försvarar sig med bältdjur som rullar ihop sig till krossande bowlingklot. STRIKE! och ännu en mordisk zombie rasar ihop i en pöl av cyberblod. Martin visar det vinnande spelet som heter SkyChamps. På skärmen dyker deltagarnas farkoster upp. De bärs av ballonger och spelet går ut på att skjuta prick på de andras ballonger och bli sist kvar. Landskapet är en avstannad värld i framtiden där gravitationen sviktar. Små palmöar hänger i luften över havet och avgaserna från fordonen bildar vackra vita mönster mot den blå spelhimlen. - Spelen går att utveckla hur mycket som helst. Därför är det viktigt att sätta uppnåeliga mål för gruppen, säger Christian Johannesén. Han var projektledare för det vinnande spelet Sky Champs. Som sina kamrater vill han helst arbeta i spelindustrin, men han kan också tänka sig en annan framtid, kanske i verkstadsindustrin. Dataspelen är inte bara en lek, 3D-tekniken går också att tillämpa i andra branscher. I första steget handlar det om marknadsföring. Ett exempel Christian nämner är bilindustrin. Volvo har hört sig för om de kan få en animerad 3-D film, kanske som en förbättrad rundtur på fabriken. Marin Blomqvist och Lo Wallmo går den tvååriga KY-utbildningen Game Maker vid ANC. ARVIKA En annan idé som han varit med om att utveckla handlar om att visa klimat och luftströmmar på ett kontor. Den idén kom från Ulf Jonsson, ledamot av ledningsgruppen för KY-utbildningen. I den gruppen finns spelföretag som Avalanche och Dice, men också representanter för verkstadsindustrin. Ulf Jonsson är platschef på Swegon, ett företag som gör ventilationssystem för kontorslokaler. På 1990-talet var han produktionschef på den gamla tobaks- 12

15 ARVIKA fabriken. När den lades ner flyttade han några år till Södertälje och arbetade på Scania, men återvände hem till Arvika. - Det känns skönt i hjärtat att det blivit så väldigt bra av den gamla fabrikslokalen, säger Ulf Jonsson, som själv studerat teknisk fysik på KTH i Stockholm. Han är nöjd med 3D-presentationen som studenterna på Game Maker gjorde åt Swegon. - Det är en verklighetsnära tillämpning som våra säljare kan använda. Nu kan de visa kunderna vad som händer när man använder våra produkter i en kontorslokal. Det finns beräkningsprogram för det, men de är dåliga på att visa vad som verkligen händer, säger Ulf Jonsson. Han hoppas att det i framtiden kan finnas en hel produktkatalog i 3D på nätet. - Där kan man vandra runt i ett cyberkontor och titta på hur våra produkter fungerar. Och i framtiden när kunden klickar i programmet så kan vi få en beställning direkt till fabriken. Ulf Jonsson är också ledamot av ledningsgruppen för KY-utbildningen i produktionsteknik och logistik på ANC. -Produktionstekniker är en utbildning som försvunnit. Men produktionstekniker behövs i i alla fabriker, säger Ulf Jonsson. När ledningsgruppen gjorde upp kursplanen hade de en önskelista över vad de blivande teknikerna skulle kunna: produktionslayout, CAD, arbetsorganisation, fackliga frågor, ekonomi. - Vi hittade gamla läroböcker från1960-talet, mest från Volvo. Den tekniska utbildning som fanns i övrigt var för teoretisk. Produktionsteknik är ett hantverk. Där går man ut på arbetsplatsen och kartlägger var man kan göra förbättringar, säger Jonsson. Hans Olsson och Sören Olsson är utbildare på KY-linjen för produktionsteknik och logistik. Hans Olsson är före detta produktionschef, Sören Olsson är verktygsmakare och yrkeslärare. De gör en kritisk betraktelse av nedläggningen av tobaksfabriken utifrån sitt produktionstekniska perspektiv. - Fabriken gick med vinst, den omsatte en miljon per anställd och år, berättar de. Men så lade företaget ner fabriken och flyttade tillverkningen till Malmö. Det skulle rationaliseras, kan man tänka sig. - Sex av 130 anställda följde med till Malmö, och alla sex kom tillbaka till Arvika efter någon månad. Men tillverkningen i Malmö funkade inte. Kunskapen fanns kvar här i Arvika. I dag arbetar de båda i den gamla fabriken med att förmedla produktionstekniskt kunnande. 13

16 Sören Olsson är utbildare på KYlinjen för produktionsteknik och logistik. - KY-utbildningen får inte bli en klassisk skola. Det här ska vara en arbetsplats utan det traditionella förhållandet mellan lärare och elev. Vi har nästan inga anställda lärare, utan de som undervisar här är ofta konsulter och industrifolk, säger Sören Olsson. Urvalet av studenter är viktigt. Först gör skolan en grovsållning bland de sökande utifrån kvalifikationer, livs- och yrkeserfarenhet. Sedan intervjuas de. Då deltar en representant från industrin. Bland årets studenter är det elva av 23 som är kvinnor, medelåldern ligger på 34 år med en spridning mellan 19 och 50 år. De blivande produktionsteknikerna lär sig på tre terminer produktionsteknik, processplanering, produktionsekonomi, logistik, presentationsteknik, projektledning, konstruktion, kvalitet, arbetsorganisation och arbetsmiljö. -Vuxnas lärande handlar mycket om att ta fram den kunskap som man inte är medveten om själv att man har. Ofta handlar det om studieovana elever, därför har vi få föreläsningar och mycket grupparbete, och lärarledd undervisning blandad med självstudier, säger han. Studenterna får LIA-praktik under studietiden. LIA betyder Lärande i Arbetet, och är en omfattande praktik i samarbete med branschen inom ramen för den kvalificerade yrkesutbildningen. Praktikanterna går ut två och två på företagen där de ska lösa en uppgift under sin praktik. Ett färskt exempel på LIA-praktik är företaget Vänerbränsle som säljer avfall från sågverk. Företaget ville importera aska från Norge, och gav ett par av studenterna på ANC i uppdrag att utreda exakt hur importen skulle gå till. Resultatet blev en checklista över alla kontakter som behövdes och vilka regler som gällde. Hur lätt är det att få tag i företag som är villiga att öppna dörrarna för praktikanter? - I början var vi ute mycket och bedrev lobbyverksamhet för utbildningen, säger Sören Olsson. I dag är utbildningen etablerad och efterfrågad och det är lätt att hitta praktikföretag. - KY-studenterna får fria händer på företagen och de får tillgång till allt de behöver, säger Sören Olsson. - Det är ett klimat på ANC som underlättar när man ska prata med folk i näringslivet. De båda utbildarna själva arbetat inom industrin och har personliga kon- ARVIKA 14

17 ARVIKA takter i regionen. En kontakt som blivit varaktig är VD-gruppen i Arvika. - LIA-praktiken är första punkten på deras dagordning. De säger att de inte kan få nog många LIA-praktikanter nog ofta, säger Sören Olsson. - Men vi ska inte utbilda fler än vad som finns avsättning för, tillägger han. Det händer att studenterna blir uppringda av arbetsgivare de aldrig hört talas om. Ett företag i Norge som hört talas om utbildningen via VD-gruppen anställde en av de kvinnliga produktionsteknikerna som produktionsteknisk konsult. Oftast börjar karriären mer blygsamt med att de nya produktionsteknikerna får sitt första jobb som operatör på en industri, med en del av sin tjänst som produktionstekniker. Lena Wikström studerar till produktionstekniker på ANC. Hon har fått nästan hela sin vidareutbildning finansierad med ett friår. - Det är skönt med en paus i livet, att få pröva något annat, säger hon. Lena är i fyrtioårsåldern och har två barn, elva och femton år gamla. Hon bor med sin familj i Karlstad och är tjänstledig från marknadsavdelningen på en bank, där hon jobbar med marknadsföring och reklam. - Jag läste om utbildningen till produktionstekniker i tidningen och tyckte upplägget lät intressant. Lena har gjort sin första LIA-praktik på Löfbergs Lila i Karlstad. Hennes uppgift var att kvalitetsmäta en packmaskin. Resultatet var ett nytt rapportsystem. produktionstekniker på ANC. Lena Wikström studerar till -I fem veckor levde jag i en helt annan värld på fabriksgolvet, säger Lena. Nästa praktikperiod ska hon följa upp sitt rapportsystem på Löfbergs Lila och se hur det fungerar. 15

18 Dessa företag i Arvika tar emot praktikanter från utbildningen till produktionstekniker på ANC: Arvika gjuteri RagnSells i Karlstad Reningsverket i Arvika Vattenverket i Arvika Arvika smide Fundo i Charlottenberg KHK:s Ventil&Mekservice i Arvika Kongsbergs Automotive i Åmotsfors Lars Höglund AB i Töcksfors Löfbergs Lila i Karlstad Metso Paper i Karlstad Nolato i Sunne AB Nordic Paper i Sunne Norma Precision, en ammunitionsfabrik i Åmotsfors Scan Module i Glava Stora Enso i Skoghall Swegon ventilation i Arvika TI Automotive i Kongsvinger Tanderudshöjdens husbyggnation i Arvika Thermia Värme AB i Arvika Westmatic fordonstvättar i Arvika Volvo Buss i Säffle Volvo Wheel Loaders i Arvika Vänerbränsle i Kristinehamn ARVIKA Ett av företagen som tar emot LIA-praktikanter från ANC är Thermia Värme AB i Arvika. Personalchefen Siri Unander-Scharin sitter också i styrelsen för Arvika Näringslivscentrum, ANC. Siri visar runt i den moderna rymliga verkstadslokalen på Thermia. Kopparrören blänker i de nya varmvattenberedarna. Arbetet är organiserat i grupper om tio tolv personer som arbetar med lödning, montering och kvalitetskontroll av beredarna längs produktionsflödet fram till den färdiga produkten. Just nu inför företaget lean production för att höja produktiviteten. - Vi håller inte på med rationaliseringar så att folk måste sluta, det behövs inte, företaget går bra. Lean production för oss handlar om att vi effektiviserar produktionen. Det gäller att göra rätt saker vid rätt tid, med rätt ergonomi och smartare. För att klara det kompetensutvecklar vi hela tiden. Då är arbetsplatsträning och arbetsrotation viktigt, säger Siri. Thermia är en del av det danska familjeföretaget Danfoss med anställda. Företaget rekryterade Siri från ett jobb på Rolls Royce. Hon bor i Karlstad och pendlar varje dag till Arvika där hon arbetar som personalchef för Thermia och som chef för affärsområdet Human Relations inom hela Danfosskoncernen. Som ledamot av ANCs styrelse är Siri Unander-Scharin med och formulerar det regionala näringslivets framtida behov av utbildning. Thermia köper olika utbildningar av ANC. Deras utbildning av produktionschefer 16

19 ARVIKA och gruppledare på företaget har pågått i flera år. - Jag behövde en chefsutbildning när vi anställde en ny produktionsledare, och jag ville bygga upp en ledarkompetens för både gruppledare och produktionsledare, säger hon. - Jag kunde ha hållit i utbildningen själv, men jag ville ha ett nätverk och då var det bättre att låta andra sköta saken. Siri understryker hur viktigt det är att företagen i regionen samarbetar kring kompetensutveckling och att de inte konkurrerar med varandra om arbetskraften. Genom kontakten med IUC, ANC och deras kontakter med ett skotskt universitet har hon fått upp ögonen för möjligheterna att införa lean production också för tjänstemännens arbete. - Vi gör en gap-fit analys. Det vill säga en Personalchefen Siri Unander-Scharin vid analys av glappet mellan vad vi behöver och Thermia Värme AB visar runt i fabriken i Arvika. var vi står i dag. Den kompetensanalysen gör vi med hjälp av en konsult. Analysen visade till exempel att Thermia behövde fler installatörer av värmepumpar. - Nu planerar vi en installationskurs tillsammans med ANC, och den ska genomföras av yrkestekniska gymnasiet, säger Siri. Hon tycker samarbetet med ANC fungerar bra. Hon är också nöjd med den service Thermia får från Arbetsförmedlingen i Arvika. - De kommer också ut till oss och intervjuar oss om vad vi behöver och de ser till att det finns utbildad personal. Arbetsförmedlingen köper utbildningar av Lernia och av ANC för att tillgodose Thermias behov av personal. I framtiden kommer företaget att behöva kurser bland annat i ledarskap, språk och data. - Thermia är ett teknikföretag och vi behöver också personal med gedigen utbildning i marknadsföring. Vårt rekryteringsbehov är främst på tjänstemannasidan. Om det saknas några kollektivanställda, till exempel svetsare, då hyr vi in dem från ett bemanningsföretag. Det finns en svetsutbildning i Arvika som anordnas av utbildningsföretaget High Tech Welding Team på Arvikaverken. 17

20 Det sker en stark ökning av andelen tjänstemän på Thermia. Sedan Siri Unander Scharin började har andelen tjänstemän vuxit från tjugo procent till en tredjedel av de anställda. I dag är man 100 tjänstemän och 180 kollektivanställda. Förskjutningen hänger samman med företagets utveckling. - År 2008 ska vi vara bäst i Europa på att tillverka värmepumpar. Då krävs det forskning och utveckling. Alla kan producera pumpar, men utveckla nya produkter, det kan inte alla. Ska man plagiera då ligger man alltid ett steg efter. I dag har Thermia 290 anställda i Arvika och man planerar att bygga ett forsknings och utvecklingscentrum i Arvika för 30 miljoner. - Vi har alltid haft en utvecklingsavdelning på Thermia. Nu bygger vi ut den och anställer många nya. Det är lätt att rekrytera civilingenjörer till Arvika, säger Siri Unander-Scharin. ARVIKA Ytterligare ett expansivt företag i regionen som ANC samarbetar med är Scanmodule Solenergi i Glava. ANC har stöttat deras utveckling med att utbilda gruppledare och produktionschefer. Hur Scanmodule kom till Glava är en solskenshistoria. Det var ett glatt sällskap med turister från Norge som kom förbi den natursköna trakten vid en paddeltur på Glafsfjorden. En av turisterna var Alf Björseth, fysiker och ägare till Scan Modules moderföretag Renewable Energy Corporation, en koncern med 900 anställda. Björseth fastnade för det läget innanför svenska gränsen och bestämde sig för att förlägga en fabrik för solcellspaneler till Glava, ett litet samhälle med 915 invånare. Det norska företaget behövde starta produktion i ett EU-land, som inte fick ligga för långt från Oslo. Investeringen har varit en lysande framgång. Sommaren 2003 startade verksamheten i med nio anställda. I dag 2007 har fabriken vuxit till ett par hundra anställda, som årligen tillverkar solceller motsvarande en yta på femtio fotbollsplaner. För tjugo år sedan var den svenska kronan 20 procent starkare än den norska, i dag är förhållandet omvänt. På ett år har norska kronan stärkts med tio procent. Det får gränshandeln i Sverige att blomstra. Stora köplador växer som svampar ur marken i gränskommuner som Charlottenberg, Årjäng och Eda när norrmännen kommer till Sverige för att köpa billigt allt från kläder, kött och tobak och till starka varor från Systembolaget. På ANC planerar Lars Hägglund att starta en ny butikschefsutbildning som ska utbilda personal till den snabbt expanderande gränshandeln. - Vi anordnar utbildningen tillsammans med företagen i branschen. Det 18

21 ARVIKA blir minst trettio butiker som medverkar, säger Lasse Hägglund. Butikschefsprogrammet är en Yrkeshögskoleutbildning i samverkan med Högskolan i Skövde, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Utbildningen har tagits fram av Högskolan i Skövde. Deltagarna kommer att lära sig att göra en affärsplan för en butik, marknadsföring, ekonomistyrning och företagsledning. Det kommer att finnas plats för trettio elever per kurs, och ANC samarbetar med trettio butiker som medverka i utbildningen. ANC ordnar samarbetet och utbildningen tillsammans med köpmannaföreningen i Arvika. Lasse Hägglund, utbildningsledare vid ANC. - I går var jag på ett möte på Rotary för att få flera kontakter med butiker, berättar Lasse Hägglund som planerar och marknadsför utbildningen. ANC fokuserar sin verksamhet på att utveckla näringslivet, men en stor del av utbildningarna på ANC riktar sig också mot den offentliga delen av arbetslivet. På ANC vidareutbildas sjuksköterskor för landstinget och systemvetare som lär sig logistik inom sjukvården. Det finns också en utbildning av förskollärare som ger behörighet att undervisa barnen ända upp till årskurs fem. All vuxenutbildning i Arvika flyttade till ANC för några år sedan. Christina Nordin är vård- och omsorgslärare och ansvarig för Gymvux på ANC. - Jag kom från vårdgymnasiet i Arvika. Vi tänker annorlunda här på ANC. Alla får samma bemötande här i huset oavsett om man går på SFI, vuxengymnasium är företagare, eller ska gå och träna i gymet, säger hon. Alla som verkar i huset blir betraktade som hyresgäster inte som elever och alla får samma service - Skolans problem försvann och ljudnivån sjönk när vi flyttade till ANC. Centret är till för alla vuxna oavsett behov, om man behöver en kurs i svenska eller en högskoleutbildning, säger Christina. När vuxenutbildningen flyttade till ANC organiserade Christina om skolarbetet. - Målet var att vi ville blir bli mer tillgängliga, utåtriktade och ge ett kursutbud som passade för regionen och för vuxna som vill läsa koncentrerat och på bestämda tider. 19

22 Christina Nordin är ansvarig för Gymvux vid ANC. För att öka tillgängligheten togs terminssystemet bort och läsåret delade in i sju perioder i stället för två terminer. En tredjedel av tiden är lärarledd, resten är grupparbeten och självstudier med stöd av en webbplattform. Den som inte hänger med i studietakten har möjlighet till en schemalagd fortsättning på kurserna med mer lärarstöd och individuell studieplan. Lärarna på ANC går på tjänstemannaavtal. - Det var nödvändigt för att klara den nya organisationen av undervisningen, säger Christina Nordin. Avtalet betyder att lärarna arbetar på arbetslivets normala tider i stället för skolans läraravtal med sommarlov och undervisningstimmar. Lärarna deltar i marknadsföring och genomför uppdragsutbildningar. - Vi har en uppsökare som besöker arbetsplatserna. Det har gjort att arbetslivet numera ser GymVux som en resurs, säger Christina Nordin. Det är dags för bokslut. Hur har det gått för kommunens tioåriga satsning på utbildning och utveckling? När Tobaksfabriken i Arvika lades ner 1997 var det 130 arbetstillfällen som försvann. I dag är 1300 personer verksamma i den gamla tobaksfabriken, som återuppstått som Möjligheternas hus. Den största delen av intäkterna till ANC kommer från hyresgäster i fastigheten, till exempel SFI, GymVux och KY-utbildningar. En stor del av intäkterna kommer in från uppdragsutbildningar. Arbetsmarkandsutbildnin gar, som är en basfinansiering för många lärcentra, utgör en liten och krympande del av budgeten på ANC, som är på 25 miljoner. När kommunalrådet Claes Pettersson ser tillbaka på de tio åren konstaterar han att planen lyckades. - I början fanns det arvikabor som kallade ANC för bidragshuset. Huset lever så länge det får bidrag, trodde de, minns Claes Pettersson. - Pessimisterna hade fel. Nu är det tio år sedan starten. I dag går ANC bra och har god ekonomi. ARVIKA 20