Utbildning för arbetslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för arbetslivet"

Transkript

1 Anna Holmgren Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling

2

3 Anna Holmgren Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling

4 Skriften är en av flera studier på temat kompetensförsörjning - lärcentrum - lokal och regional utveckling som presenteras i en skriftserie under Initiativet till studierna togs av 3M-nätverket, ett nationellt nätverk av myndigheter och organisationer som verkar för utveckling av en ny infrastruktur för vuxnas utbildning och lärande. Studierna har finansierats av NTG Lärande miljöer inom ESF-programmet Equal och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Arbetet har genomförts av APeL Forskning och Utveckling. Vi hoppas att skrifterna ska bidra till kunskapsbildningen inom området samt som stöd och inspiration i fortsatt utvecklingsarbete i landets regioner. Vi vill tacka alla som har bidragit med sina erfarenheter! NTG-Lär Institutionen för Arbetsvetenskap Luleå Tekniska Universitet LULEÅ Med stöd av: Europeiska Unionen Europeiska Socialfonden Svenska ESF-Rådet APeL ISBN Foto: Anna Holmgren - där inget annat anges. Grafisk form: Relatera AB, Skinnskatteberg Tryck: Katarina Tryck, Stockholm 2007 Upplaga: ex

5 Utbildning för arbetslivet en reportagebok om hur lärcentra bidrar till lokal och regional utveckling Förord 5 Inledning 7 ARVIKA Från tom tobaksfabrik till ett centrum för tillväxt 9 LYCKSELE Guld, gröna skogar och turism i Lycksele 21 TJÖRN Vi vill ta vara på människors livskompetens 39 NÄSSJÖ Framtidens arbetskraft kommer från Nässjö 55 ÖSTRA GÖINGE Vi utbildar till jobb, inte till arbetslöshet 73 LIDKÖPING Det är vi som kommer nära de nya grupperna 79 Vad är receptet för framgång? en analys av framgångsfaktorer och hinder 101 3

6

7 Förord Arbetslivet förändras allt snabbare. I Sverige försvinner ungefär en tiondedel av alla jobb under ett år, och ungefär lika många nyskapas. Men de regionala skillnaderna är stora, på många håll förloras arbeten och kraften för nyskapande är svag. Global konkurrens, ny teknik och förändrade produktionsmetoder innebär att jobbens livslängd blir kortare. Förmågan till omställning både för företag och för individer blir avgörande för förutsättningarna att skapa fler och bättre jobb än de som försvinner. Eftersom arbetsmarknaden förändras snabbare än arbetskraftens kunskaper utvecklas, måste vi skapa helt andra möjligheter att lära nytt, lära mera att lära hela arbetslivet. För arbetsgivarnas krav på utbildningsnivå höjs och det måste mötas, dels med kompetensutveckling i arbetslivet och dels att högskoleutbildning på allvar öppnas för vuxna yrkesverksamma. Vi vet att människors möjligheter att delta i utbildning varierar, med studievana, med ålder, med ekonomiska förutsättningar och förstås med motivation. Att göra utbildning tillgänglig genom geografisk närhet är avgörande för att många ska kunna eller våga ta steget för att satsa. Därför är spridningen av universitet och högskolor över landet så viktiga, därför är lärcentra en avgörande nyckel för att låsa upp porten till utbildning för många. Och utbildningar kan anpassas till företagens behov, så att brist på kompetens inte leder till att tillväxten bromsas. Utbildning för arbetslivet visar ett antal exempel på vad regionalt anpassad utbildning betytt för företag och individer. Av boken framgår betydelsen av samarbete och samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och arbetslivet för att åstadkomma utveckling lokalt och regionalt. Samtidigt visar boken att människor i ett modernt arbetsliv måste få flera chanser. Om mitt jobb försvinner krävs en andra möjlighet till utbildning, om jag inte ska förbli arbetslös. Men boken visar också att människor kan, att det är fel att sortera i de som kan och inte kan plugga vidare. Vi hör idag i debatten att alla har inte läshuvud, och det föreslås kortare praktiska utbildningar, som riskerar bli 5

8 återvändsgränder på en dynamisk arbetsmarknad. Argumenten luktar unket och påminner om diskussionen när den allmänna folkskolan skulle införas för ungefär 160 år sen. Då sa man: - Varför ska en dräng kunna läsa, inte sköter han korna bättre för det! Människor kan och vill växa genom utbildning och kunskap. Som sociala och kulturella varelser, som aktiva och ansvarstagande medborgare, som starka och stolta yrkesmänniskor. Utbildning och kunskap förbättrar företagens konkurrenskraft och förvaltningarnas kvalitet i tjänsterna. Utbildning och kunskap är avgörande för möjligheterna att skapa jobb och regional utveckling. Det livslånga lärandet måste bli verklighet och möjligt för människor på deras villkor. Det har hela samhället nytta av. Det är klart att många fler faktorer än utbildning spelar roll, men vem tror att vi möter framtiden bättre med en sämre utbildad arbetskraft? Sture Nordh, TCO:s ordförande

9 Inledning Den här boken består av en serie reportage från våren 2007 om hur lärcentra medverkar till lokal och regional utveckling runt om i Sverige. I boken får läsaren en detaljerad bild av hur sex olika lärcentra samverkar med andra aktörer för att svara upp mot medborgarnas behov av utbildning och arbetslivets behov av kompetent arbetskraft. Reportagen speglar vad som händer i Arvika, Tjörn, Lycksele, Nässjö, Lidköping och Östra Göinge, både lokalt och regionalt. Syftet med den här reportageboken är att sprida idéer och erfarenheter på temat lärcentra och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Författare till boken är Anna Holmgren, frilansjournalist. Arbetet har finansierats av NTG-Lär och projektet har letts av en styrgrupp som bestått av Stefan Ekenberg, NTG-Lär/Luleå tekniska universitet, Elisabeth Isaksson, Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, Kenny Jonsson och Carina Åberg, APeL AB, och Roger Karlén, 3M-nätverket/ Nitus. Projektledare är Stefan Bergkvist, APeL AB. Ett varmt tack riktas till alla de personer i Arvika, Tjörn, Lycksele, Nässjö, Lidköping och Östra Göinge som delat med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande och därmed gjort den här boken möjlig. 7

10

11 ARVIKA Arvika Näringslivscentrum. Arvika Näringslivscentrum - från tom tobaksfabrik till ett centrum för tillväxt Allt som finns kvar i dag av den gamla tobaksfabriken i Arvika är en hemlig snus tillverkning bakom en stängd blå dörr. Resten av fabriksbyggnaden är vigd åt kunskap och utveckling. Lasse Hägglund är utbildningsledare vid Arvika Näringslivscentrum, ANC. - Vi har i uppdrag att tillgodose arbetslivets behov av kompetens och utbildning. Vi ordnar inga kurser som arbetsmarknaden inte efterfrågar, säger han. Tobaksbolaget och Swedish Match har lämnat skutan, men ett litet minne finns kvar. Utanför restaurangen Skeppet står en modell av skeppet Borkum Riff, ett segelfartyg som fraktade tobak till Sverige från varmare breddgrader. - När Swedish Match lade ner tobaksfabriken i april 1996, var det en epok som gick i graven, minns Claes Pettersson, kommunalråd i Arvika. - Det var ett tryggt och säkert jobb som försvann, så det blev landssorg i hela Arvika. Förstamajtåget det året var deppigt. 9

12 Den 17 december 1997 tillverkades det sista tobakspaketet. Vid samma tid var det fler företag som lade ner i Arvika, till exempel mejeriet och Electrolux fabrik. Inom några år försvann femhundra jobb från kommunen. Det medförde en ordentlig svacka i Arvika och det gällde att snabbt hitta på något nytt i stället. Några ledande män i kommunen samlades för att hitta en lösning. Det var chefen för Westra Wermlands Sparbank i Arvika Ulf Christoffersson, chefen för Arbetsförmedlingen, näringslivschef Lars Emthammar och Claes Pettersson, som var kommunalråd redan på den tiden. - Vi kunde inte ha en stor tom fabrik mitt i centrum i Arvika, så vad skulle vi göra? Skulle vi bygga upp något annat? På en servett skissade de fram sin gemensamma idé: ett centrum för utveckling av näringslivet i Arvika. Verksamhetens ena ben var företagsutveckling, det andra benet vidareutbildning, det tredje benet ett småföretagshotell där nya företag kunde få växa sig större. Detta idémöte var starten för Arvika Näringslivscentrum. ANC konstruerades som en fristående ekonomisk förening till största delen ägd av Arvika kommun. Westra Wermlands Sparbank, IUC Wermland AB, företagarna i Arvika och LO-facken i Arvika och Eda äger några procent var av föreningen ANC. Den ekonmiska föreningen ger en fristående ställning mot kommunen och betonar samverkan med näringslivet. - Det fanns en investeringsberedskap både offentligt och privat. Finansieringen för att renovera de kvadratmetrarna klarade vi genom att bygga i etapper. Man började riva ut i ena änden på fabriken redan innan tillverkningen slutade, säger Claes Pettersson. ARVIKA Claes Pettersson, kommunalråd i Arvika. I maj 1998 stod ett nytt kompetenscentrum klart i den gamla tobaksfabriken. Utbildningsministern kom och invigde och sedan dess har verksamheten i Möjligheternas Hus bara vuxit. Fabriksbyggnaden har fyllts med företag och utbildning. Det senaste tillskottet är en sporthall med ett träningscentrum som har tusen medlemmar. Renoveringen har rullat fram i åtskilliga etapper. -Pengarna kom från kommunen, från EU-projekt och från Länsarbetsnämnden, och så lånade vi en del till bygget. Det behövdes till exempel en speciell dyr färg för att få bort tobakslukten, säger Claes Pettersson. 10

13 ARVIKA Den gamla fabriken vid Glafsfjordens strand rymmer i dag 400 arbetstillfällen, och över 800 studenter läser högskoleutbildningar, KY-utbildningar, SFI, grundvux och gymvux. Fem procent av arvikaborna besöker huset varje dag. På nyrenoverade kvadratmeter pågår företagande, lärande och utveckling. Där utbildas skolpersonal och sjukvårdspersonal till kommun och sjukhus, men också produktionstekniker, chefer och gruppledare för näringslivet, liksom truckförarutbildning, hydraulik och elutbildningar. Genom det industriella utvecklingscentret i Värmland, IUC, har ANC fått representanter i styrelsen från stora industrier i regionen. I styrelsen finns också representanter för landstinget i Värmland och för de tre största partierna i kommunen - (m), (s) och (fp). Arvika har en framgångsrik och stor industri. Av jobb är industrijobb. Tjänstesektorn är relativt liten. - ANCs mål är att stötta kommunens arbetslivslivsutveckling genom att utbilda kompetent arbetskraft bland annat för industrin. Ett delmål vi har är att stimulera tillväxten av tjänsteföretag, säger Mikael Engstig. - Vi har fyllt huset med nya tjänsteföretag. Särskilt vill vi uppmuntra etableringar utifrån. Småföretagen som hyrt in sig på ANC får rådgivning och stöd i marknadsföringen, till exempel hjälp att delta i mässor som Elmia, Arvikafestivalen, Rejsliv och Tur. Det kan vara femtio företag från Arvika som delar på utställningsplats, sedan turas de om att bemanna montern och gå runt på mässan. Mikael Engstig betonar starkt att ANC inte är en skola. Det här är ingen institution. Det är en arbetsplats med en blandning av företagare, anställda och studerande. Den här dagen är en talangscout på besök på Game Maker, en KY-utbildning på ANC. Talangscouten kommer från Dice, ett av Sveriges största spelföretag, och hon är på ANC för att intervjua studenter på spelutbildningen Game Maker. En och en får studenterna komma in till henne för att bli grillade i en halvtimme om sina förmågor och framtidsdrömmar. Martin Blomqvist och Lo Wallmo hör till de unga som hoppas på jobb i spelbranschen. De går den tvååriga KY-utbildningen Game Maker på Arvika Näringslivscenter. Martin inriktar sig på grafisk design och Lo utbildar sig till projektledare. Dagen innan var Martin och Lo med en grupp studenter från ANC på företagsbesök hos Dice kontor i Stockholm. -Det var fint där. De hade team på tolv personer som satt tillsammans och gjorde spel, sedan testar de spelen och hittar problemen. På Game Maker i Arvika får man lära sig att gör dataspel. Man kan inrikta 11

14 sig på programmering (11 studenter) eller grafik (27) och bygga på med projektledning (5). - Grafiker bygger en värld med skolor, hus och människor, animatörerna ger dem rörelser och projektledarna håller ihop projektet och tar fram en berättelse och en dramaturgi i spelet, förklarar Martin och Lo. För att träna upp elevernas förmåga att göra spel anordnar Game Maker tävlingar bland kursdeltagarna. Martin visar sitt bidrag som han döpt till Zombie Striker. Där anfaller grymma zombies och hjältarna försvarar sig med bältdjur som rullar ihop sig till krossande bowlingklot. STRIKE! och ännu en mordisk zombie rasar ihop i en pöl av cyberblod. Martin visar det vinnande spelet som heter SkyChamps. På skärmen dyker deltagarnas farkoster upp. De bärs av ballonger och spelet går ut på att skjuta prick på de andras ballonger och bli sist kvar. Landskapet är en avstannad värld i framtiden där gravitationen sviktar. Små palmöar hänger i luften över havet och avgaserna från fordonen bildar vackra vita mönster mot den blå spelhimlen. - Spelen går att utveckla hur mycket som helst. Därför är det viktigt att sätta uppnåeliga mål för gruppen, säger Christian Johannesén. Han var projektledare för det vinnande spelet Sky Champs. Som sina kamrater vill han helst arbeta i spelindustrin, men han kan också tänka sig en annan framtid, kanske i verkstadsindustrin. Dataspelen är inte bara en lek, 3D-tekniken går också att tillämpa i andra branscher. I första steget handlar det om marknadsföring. Ett exempel Christian nämner är bilindustrin. Volvo har hört sig för om de kan få en animerad 3-D film, kanske som en förbättrad rundtur på fabriken. Marin Blomqvist och Lo Wallmo går den tvååriga KY-utbildningen Game Maker vid ANC. ARVIKA En annan idé som han varit med om att utveckla handlar om att visa klimat och luftströmmar på ett kontor. Den idén kom från Ulf Jonsson, ledamot av ledningsgruppen för KY-utbildningen. I den gruppen finns spelföretag som Avalanche och Dice, men också representanter för verkstadsindustrin. Ulf Jonsson är platschef på Swegon, ett företag som gör ventilationssystem för kontorslokaler. På 1990-talet var han produktionschef på den gamla tobaks- 12

15 ARVIKA fabriken. När den lades ner flyttade han några år till Södertälje och arbetade på Scania, men återvände hem till Arvika. - Det känns skönt i hjärtat att det blivit så väldigt bra av den gamla fabrikslokalen, säger Ulf Jonsson, som själv studerat teknisk fysik på KTH i Stockholm. Han är nöjd med 3D-presentationen som studenterna på Game Maker gjorde åt Swegon. - Det är en verklighetsnära tillämpning som våra säljare kan använda. Nu kan de visa kunderna vad som händer när man använder våra produkter i en kontorslokal. Det finns beräkningsprogram för det, men de är dåliga på att visa vad som verkligen händer, säger Ulf Jonsson. Han hoppas att det i framtiden kan finnas en hel produktkatalog i 3D på nätet. - Där kan man vandra runt i ett cyberkontor och titta på hur våra produkter fungerar. Och i framtiden när kunden klickar i programmet så kan vi få en beställning direkt till fabriken. Ulf Jonsson är också ledamot av ledningsgruppen för KY-utbildningen i produktionsteknik och logistik på ANC. -Produktionstekniker är en utbildning som försvunnit. Men produktionstekniker behövs i i alla fabriker, säger Ulf Jonsson. När ledningsgruppen gjorde upp kursplanen hade de en önskelista över vad de blivande teknikerna skulle kunna: produktionslayout, CAD, arbetsorganisation, fackliga frågor, ekonomi. - Vi hittade gamla läroböcker från1960-talet, mest från Volvo. Den tekniska utbildning som fanns i övrigt var för teoretisk. Produktionsteknik är ett hantverk. Där går man ut på arbetsplatsen och kartlägger var man kan göra förbättringar, säger Jonsson. Hans Olsson och Sören Olsson är utbildare på KY-linjen för produktionsteknik och logistik. Hans Olsson är före detta produktionschef, Sören Olsson är verktygsmakare och yrkeslärare. De gör en kritisk betraktelse av nedläggningen av tobaksfabriken utifrån sitt produktionstekniska perspektiv. - Fabriken gick med vinst, den omsatte en miljon per anställd och år, berättar de. Men så lade företaget ner fabriken och flyttade tillverkningen till Malmö. Det skulle rationaliseras, kan man tänka sig. - Sex av 130 anställda följde med till Malmö, och alla sex kom tillbaka till Arvika efter någon månad. Men tillverkningen i Malmö funkade inte. Kunskapen fanns kvar här i Arvika. I dag arbetar de båda i den gamla fabriken med att förmedla produktionstekniskt kunnande. 13

16 Sören Olsson är utbildare på KYlinjen för produktionsteknik och logistik. - KY-utbildningen får inte bli en klassisk skola. Det här ska vara en arbetsplats utan det traditionella förhållandet mellan lärare och elev. Vi har nästan inga anställda lärare, utan de som undervisar här är ofta konsulter och industrifolk, säger Sören Olsson. Urvalet av studenter är viktigt. Först gör skolan en grovsållning bland de sökande utifrån kvalifikationer, livs- och yrkeserfarenhet. Sedan intervjuas de. Då deltar en representant från industrin. Bland årets studenter är det elva av 23 som är kvinnor, medelåldern ligger på 34 år med en spridning mellan 19 och 50 år. De blivande produktionsteknikerna lär sig på tre terminer produktionsteknik, processplanering, produktionsekonomi, logistik, presentationsteknik, projektledning, konstruktion, kvalitet, arbetsorganisation och arbetsmiljö. -Vuxnas lärande handlar mycket om att ta fram den kunskap som man inte är medveten om själv att man har. Ofta handlar det om studieovana elever, därför har vi få föreläsningar och mycket grupparbete, och lärarledd undervisning blandad med självstudier, säger han. Studenterna får LIA-praktik under studietiden. LIA betyder Lärande i Arbetet, och är en omfattande praktik i samarbete med branschen inom ramen för den kvalificerade yrkesutbildningen. Praktikanterna går ut två och två på företagen där de ska lösa en uppgift under sin praktik. Ett färskt exempel på LIA-praktik är företaget Vänerbränsle som säljer avfall från sågverk. Företaget ville importera aska från Norge, och gav ett par av studenterna på ANC i uppdrag att utreda exakt hur importen skulle gå till. Resultatet blev en checklista över alla kontakter som behövdes och vilka regler som gällde. Hur lätt är det att få tag i företag som är villiga att öppna dörrarna för praktikanter? - I början var vi ute mycket och bedrev lobbyverksamhet för utbildningen, säger Sören Olsson. I dag är utbildningen etablerad och efterfrågad och det är lätt att hitta praktikföretag. - KY-studenterna får fria händer på företagen och de får tillgång till allt de behöver, säger Sören Olsson. - Det är ett klimat på ANC som underlättar när man ska prata med folk i näringslivet. De båda utbildarna själva arbetat inom industrin och har personliga kon- ARVIKA 14

17 ARVIKA takter i regionen. En kontakt som blivit varaktig är VD-gruppen i Arvika. - LIA-praktiken är första punkten på deras dagordning. De säger att de inte kan få nog många LIA-praktikanter nog ofta, säger Sören Olsson. - Men vi ska inte utbilda fler än vad som finns avsättning för, tillägger han. Det händer att studenterna blir uppringda av arbetsgivare de aldrig hört talas om. Ett företag i Norge som hört talas om utbildningen via VD-gruppen anställde en av de kvinnliga produktionsteknikerna som produktionsteknisk konsult. Oftast börjar karriären mer blygsamt med att de nya produktionsteknikerna får sitt första jobb som operatör på en industri, med en del av sin tjänst som produktionstekniker. Lena Wikström studerar till produktionstekniker på ANC. Hon har fått nästan hela sin vidareutbildning finansierad med ett friår. - Det är skönt med en paus i livet, att få pröva något annat, säger hon. Lena är i fyrtioårsåldern och har två barn, elva och femton år gamla. Hon bor med sin familj i Karlstad och är tjänstledig från marknadsavdelningen på en bank, där hon jobbar med marknadsföring och reklam. - Jag läste om utbildningen till produktionstekniker i tidningen och tyckte upplägget lät intressant. Lena har gjort sin första LIA-praktik på Löfbergs Lila i Karlstad. Hennes uppgift var att kvalitetsmäta en packmaskin. Resultatet var ett nytt rapportsystem. produktionstekniker på ANC. Lena Wikström studerar till -I fem veckor levde jag i en helt annan värld på fabriksgolvet, säger Lena. Nästa praktikperiod ska hon följa upp sitt rapportsystem på Löfbergs Lila och se hur det fungerar. 15

18 Dessa företag i Arvika tar emot praktikanter från utbildningen till produktionstekniker på ANC: Arvika gjuteri RagnSells i Karlstad Reningsverket i Arvika Vattenverket i Arvika Arvika smide Fundo i Charlottenberg KHK:s Ventil&Mekservice i Arvika Kongsbergs Automotive i Åmotsfors Lars Höglund AB i Töcksfors Löfbergs Lila i Karlstad Metso Paper i Karlstad Nolato i Sunne AB Nordic Paper i Sunne Norma Precision, en ammunitionsfabrik i Åmotsfors Scan Module i Glava Stora Enso i Skoghall Swegon ventilation i Arvika TI Automotive i Kongsvinger Tanderudshöjdens husbyggnation i Arvika Thermia Värme AB i Arvika Westmatic fordonstvättar i Arvika Volvo Buss i Säffle Volvo Wheel Loaders i Arvika Vänerbränsle i Kristinehamn ARVIKA Ett av företagen som tar emot LIA-praktikanter från ANC är Thermia Värme AB i Arvika. Personalchefen Siri Unander-Scharin sitter också i styrelsen för Arvika Näringslivscentrum, ANC. Siri visar runt i den moderna rymliga verkstadslokalen på Thermia. Kopparrören blänker i de nya varmvattenberedarna. Arbetet är organiserat i grupper om tio tolv personer som arbetar med lödning, montering och kvalitetskontroll av beredarna längs produktionsflödet fram till den färdiga produkten. Just nu inför företaget lean production för att höja produktiviteten. - Vi håller inte på med rationaliseringar så att folk måste sluta, det behövs inte, företaget går bra. Lean production för oss handlar om att vi effektiviserar produktionen. Det gäller att göra rätt saker vid rätt tid, med rätt ergonomi och smartare. För att klara det kompetensutvecklar vi hela tiden. Då är arbetsplatsträning och arbetsrotation viktigt, säger Siri. Thermia är en del av det danska familjeföretaget Danfoss med anställda. Företaget rekryterade Siri från ett jobb på Rolls Royce. Hon bor i Karlstad och pendlar varje dag till Arvika där hon arbetar som personalchef för Thermia och som chef för affärsområdet Human Relations inom hela Danfosskoncernen. Som ledamot av ANCs styrelse är Siri Unander-Scharin med och formulerar det regionala näringslivets framtida behov av utbildning. Thermia köper olika utbildningar av ANC. Deras utbildning av produktionschefer 16

19 ARVIKA och gruppledare på företaget har pågått i flera år. - Jag behövde en chefsutbildning när vi anställde en ny produktionsledare, och jag ville bygga upp en ledarkompetens för både gruppledare och produktionsledare, säger hon. - Jag kunde ha hållit i utbildningen själv, men jag ville ha ett nätverk och då var det bättre att låta andra sköta saken. Siri understryker hur viktigt det är att företagen i regionen samarbetar kring kompetensutveckling och att de inte konkurrerar med varandra om arbetskraften. Genom kontakten med IUC, ANC och deras kontakter med ett skotskt universitet har hon fått upp ögonen för möjligheterna att införa lean production också för tjänstemännens arbete. - Vi gör en gap-fit analys. Det vill säga en Personalchefen Siri Unander-Scharin vid analys av glappet mellan vad vi behöver och Thermia Värme AB visar runt i fabriken i Arvika. var vi står i dag. Den kompetensanalysen gör vi med hjälp av en konsult. Analysen visade till exempel att Thermia behövde fler installatörer av värmepumpar. - Nu planerar vi en installationskurs tillsammans med ANC, och den ska genomföras av yrkestekniska gymnasiet, säger Siri. Hon tycker samarbetet med ANC fungerar bra. Hon är också nöjd med den service Thermia får från Arbetsförmedlingen i Arvika. - De kommer också ut till oss och intervjuar oss om vad vi behöver och de ser till att det finns utbildad personal. Arbetsförmedlingen köper utbildningar av Lernia och av ANC för att tillgodose Thermias behov av personal. I framtiden kommer företaget att behöva kurser bland annat i ledarskap, språk och data. - Thermia är ett teknikföretag och vi behöver också personal med gedigen utbildning i marknadsföring. Vårt rekryteringsbehov är främst på tjänstemannasidan. Om det saknas några kollektivanställda, till exempel svetsare, då hyr vi in dem från ett bemanningsföretag. Det finns en svetsutbildning i Arvika som anordnas av utbildningsföretaget High Tech Welding Team på Arvikaverken. 17

20 Det sker en stark ökning av andelen tjänstemän på Thermia. Sedan Siri Unander Scharin började har andelen tjänstemän vuxit från tjugo procent till en tredjedel av de anställda. I dag är man 100 tjänstemän och 180 kollektivanställda. Förskjutningen hänger samman med företagets utveckling. - År 2008 ska vi vara bäst i Europa på att tillverka värmepumpar. Då krävs det forskning och utveckling. Alla kan producera pumpar, men utveckla nya produkter, det kan inte alla. Ska man plagiera då ligger man alltid ett steg efter. I dag har Thermia 290 anställda i Arvika och man planerar att bygga ett forsknings och utvecklingscentrum i Arvika för 30 miljoner. - Vi har alltid haft en utvecklingsavdelning på Thermia. Nu bygger vi ut den och anställer många nya. Det är lätt att rekrytera civilingenjörer till Arvika, säger Siri Unander-Scharin. ARVIKA Ytterligare ett expansivt företag i regionen som ANC samarbetar med är Scanmodule Solenergi i Glava. ANC har stöttat deras utveckling med att utbilda gruppledare och produktionschefer. Hur Scanmodule kom till Glava är en solskenshistoria. Det var ett glatt sällskap med turister från Norge som kom förbi den natursköna trakten vid en paddeltur på Glafsfjorden. En av turisterna var Alf Björseth, fysiker och ägare till Scan Modules moderföretag Renewable Energy Corporation, en koncern med 900 anställda. Björseth fastnade för det läget innanför svenska gränsen och bestämde sig för att förlägga en fabrik för solcellspaneler till Glava, ett litet samhälle med 915 invånare. Det norska företaget behövde starta produktion i ett EU-land, som inte fick ligga för långt från Oslo. Investeringen har varit en lysande framgång. Sommaren 2003 startade verksamheten i med nio anställda. I dag 2007 har fabriken vuxit till ett par hundra anställda, som årligen tillverkar solceller motsvarande en yta på femtio fotbollsplaner. För tjugo år sedan var den svenska kronan 20 procent starkare än den norska, i dag är förhållandet omvänt. På ett år har norska kronan stärkts med tio procent. Det får gränshandeln i Sverige att blomstra. Stora köplador växer som svampar ur marken i gränskommuner som Charlottenberg, Årjäng och Eda när norrmännen kommer till Sverige för att köpa billigt allt från kläder, kött och tobak och till starka varor från Systembolaget. På ANC planerar Lars Hägglund att starta en ny butikschefsutbildning som ska utbilda personal till den snabbt expanderande gränshandeln. - Vi anordnar utbildningen tillsammans med företagen i branschen. Det 18

21 ARVIKA blir minst trettio butiker som medverkar, säger Lasse Hägglund. Butikschefsprogrammet är en Yrkeshögskoleutbildning i samverkan med Högskolan i Skövde, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Utbildningen har tagits fram av Högskolan i Skövde. Deltagarna kommer att lära sig att göra en affärsplan för en butik, marknadsföring, ekonomistyrning och företagsledning. Det kommer att finnas plats för trettio elever per kurs, och ANC samarbetar med trettio butiker som medverka i utbildningen. ANC ordnar samarbetet och utbildningen tillsammans med köpmannaföreningen i Arvika. Lasse Hägglund, utbildningsledare vid ANC. - I går var jag på ett möte på Rotary för att få flera kontakter med butiker, berättar Lasse Hägglund som planerar och marknadsför utbildningen. ANC fokuserar sin verksamhet på att utveckla näringslivet, men en stor del av utbildningarna på ANC riktar sig också mot den offentliga delen av arbetslivet. På ANC vidareutbildas sjuksköterskor för landstinget och systemvetare som lär sig logistik inom sjukvården. Det finns också en utbildning av förskollärare som ger behörighet att undervisa barnen ända upp till årskurs fem. All vuxenutbildning i Arvika flyttade till ANC för några år sedan. Christina Nordin är vård- och omsorgslärare och ansvarig för Gymvux på ANC. - Jag kom från vårdgymnasiet i Arvika. Vi tänker annorlunda här på ANC. Alla får samma bemötande här i huset oavsett om man går på SFI, vuxengymnasium är företagare, eller ska gå och träna i gymet, säger hon. Alla som verkar i huset blir betraktade som hyresgäster inte som elever och alla får samma service - Skolans problem försvann och ljudnivån sjönk när vi flyttade till ANC. Centret är till för alla vuxna oavsett behov, om man behöver en kurs i svenska eller en högskoleutbildning, säger Christina. När vuxenutbildningen flyttade till ANC organiserade Christina om skolarbetet. - Målet var att vi ville blir bli mer tillgängliga, utåtriktade och ge ett kursutbud som passade för regionen och för vuxna som vill läsa koncentrerat och på bestämda tider. 19

22 Christina Nordin är ansvarig för Gymvux vid ANC. För att öka tillgängligheten togs terminssystemet bort och läsåret delade in i sju perioder i stället för två terminer. En tredjedel av tiden är lärarledd, resten är grupparbeten och självstudier med stöd av en webbplattform. Den som inte hänger med i studietakten har möjlighet till en schemalagd fortsättning på kurserna med mer lärarstöd och individuell studieplan. Lärarna på ANC går på tjänstemannaavtal. - Det var nödvändigt för att klara den nya organisationen av undervisningen, säger Christina Nordin. Avtalet betyder att lärarna arbetar på arbetslivets normala tider i stället för skolans läraravtal med sommarlov och undervisningstimmar. Lärarna deltar i marknadsföring och genomför uppdragsutbildningar. - Vi har en uppsökare som besöker arbetsplatserna. Det har gjort att arbetslivet numera ser GymVux som en resurs, säger Christina Nordin. Det är dags för bokslut. Hur har det gått för kommunens tioåriga satsning på utbildning och utveckling? När Tobaksfabriken i Arvika lades ner 1997 var det 130 arbetstillfällen som försvann. I dag är 1300 personer verksamma i den gamla tobaksfabriken, som återuppstått som Möjligheternas hus. Den största delen av intäkterna till ANC kommer från hyresgäster i fastigheten, till exempel SFI, GymVux och KY-utbildningar. En stor del av intäkterna kommer in från uppdragsutbildningar. Arbetsmarkandsutbildnin gar, som är en basfinansiering för många lärcentra, utgör en liten och krympande del av budgeten på ANC, som är på 25 miljoner. När kommunalrådet Claes Pettersson ser tillbaka på de tio åren konstaterar han att planen lyckades. - I början fanns det arvikabor som kallade ANC för bidragshuset. Huset lever så länge det får bidrag, trodde de, minns Claes Pettersson. - Pessimisterna hade fel. Nu är det tio år sedan starten. I dag går ANC bra och har god ekonomi. ARVIKA 20

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör RINMANGYMNASIET T4 Teknikprogrammet fjärde året Bli gymnasieingenjör Spännande skolår ger efterfrågad examen Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år knutet till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Redo för nya utmaningar?

Redo för nya utmaningar? Redo för nya utmaningar? Högskole- utbildning på distans, halvfart Produktionsledning för yrkesverksamma 30 hp Är du framtidens produktionsledare?! Du känner att det finns mer att förbättra på företaget.

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

Utbildningsöversikt vindkraft

Utbildningsöversikt vindkraft Utbildningsöversikt vindkraft Bakgrund Den historiska händelse som är startskottet för byggandet av vindkraftparken i Markbygden är när Piteås kommunalråd Peter Roslund och Landshövdingen i Norrbotten

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum

Vimmerby HögskoleCentrum Vimmerby HögskoleCentrum Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby HögskoleCentrum ingår,

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Högskoleingenjör i bilsystemteknik. Mål

Högskoleingenjör i bilsystemteknik. Mål Högskoleingenjör i bilsystemteknik Mål att tillgodose fordonsindustrin med kompetenta ingenjörer rustade för framtiden att utbilda ingenjörer åt testföretagen i norra Norrlands inland. Högskoleingenjör

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Behandlingspedagog Integrationspedagog Kulturkommunikatör Medicinsk sekreterare Tandsköterska Affärsinriktad redovisningsekonom Lönekonsult Avancerad GIS-användare IT-säkerhetstekniker Etisk hackare Javautvecklare

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten Om Skanska Skanska är ett internationellt ledande byggföretag med lång erfarenhet inom branschen (grundades 1887). Skanska arbetar med projektutveckling och

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Hemligheten är att välja rätt plats

Hemligheten är att välja rätt plats Hemligheten är att välja rätt plats För framgångsrikt företagande och tid för livet ETABLERA I SÖDERHAMN ETT SAMARBETE MELLAN SÖDERHAMNS KOMMUN OCH FASTIGHETSÄGARNA 3 För oss är du alltid VIP Som företagare

Läs mer