innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7."

Transkript

1 Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska kyrkans visuella strategi nationell nivå, antagen mars 2005.

2 kap 1. Inledning Om vårt uppdrag sid 2 manual 1.0, inledning Svenska kyrkan är en del av en världsvid gemenskap mitt i en trasig värld. Tillsammans med människor runt om i världen är vi kallade att gestalta hoppet om försoning och rättvisa. I gudstjänst och diakoni, i mission och undervisning uttrycker kyrkan sitt uppdrag i vårt land och i andra länder. Genom det internationella arbetet delar Svenska kyrkan i solidaritet ansvar för arbete bland människor som lever i utsatthet. Arbetet och engagemanget som tidigare utvecklats inom SKM och Lutherhjälpen förs nu vidare under benämningen Hela världen. Världen angår oss eller som Kyrkornas världsråd uttryckte det i samband med sin generalförsamling i Uppsala 1968: Världen skriver kyrkans agenda och kyrkan möter behoven i världen utifrån sitt uppdrag. Världen behöver helas, bli till en enda mänsklighet så som Gud vill. I trotsigt hopp om att det är möjligt lever de kristna runt om i världen. I den gemenskapen är Svenska kyrkan en del. Fastställd av nämnden för internationell mission och diakoni, 24 april Svenska kyrkans grafiska manual är ett redskap för alla oss som arbetar i och med Svenska kyrkan. Ett redskap för att göra det möjligt för fler att känna igen Svenska kyrkan i bredden av hela sitt uppdrag. Denna manual har tagits fram för att göra det enkelt att vara en brukare av Svenska kyrkans visuella identitet. Denna manual är fastställd av informationschef Ingrid Andersson, september För mer information om den visuella strategin kontakta Marie Malm vid Svenska kyrkans informations avdelning: , eller

3 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 3 manual 1.0, logotyp och grafiskt element En logotyp är en symbol för en organisation, en kyrka eller ett företag, en bild som alla kan känna igen och minnas. Svenska kyrkans logotyp finns dels för den övergripande nationella verksamheten, dels för lokala och regionala delar samt för specifika enheter inom Svenska kyrkan. Det finns nu en ny logotyp för Svenska kyrkans internationella arbete. Logo typen består av två delar, dels Svenska kyrkans ordinarie logotyp med det deskriptiva tillägget, dels ett grafiskt element, en jordglob med texten hela världen. Dessa två delar ska alltid finnas med och får inte hanteras separat. Jordgloben ska placeras på behörigt avstånd, vilket framgår i dessa riktlinjer. Ett grafiskt element kan förstärka kommunikationen och öka tydligheten förutsatt att avsändaren Svenska kyrkan tydliggörs. Det grafiska elementet skall lyfta fram verksamheten och inte förväxlas med en avsändare. För att garantera ett konsekvent och tydligt användande finns några få och enkla regler. Reglerna omfattar bland annat logotypens färger, storlek och logotypens frizon till kompletterande information. Om dessa regler kan du även läsa i Svenska kyrkans grafiska manual för församlingar, stift och samfälligheter. Läs mer på: 2.1 logotyp Svenska kyrkans logotyp med deskriptivt tillägg för. 2.2 grafiskt element Det grafiska elementet jordgloben med texten Hela världen. Jordgloben får inte användas enskilt utan placeras alltid på samma sida som logotypen.

4 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 4 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.3 placering Svenska kyrkans logotyp, med deskriptivt tillägg, används som avsändare och jordgloben som ett fristående grafiskt element. Logotypens placering följer Svenska kyrkans nationella riktlinjer. Jordgloben kan också kopplas ihop med ett konkret insamlingsändamål och då används aktivitetstypografin.

5 uppsala i januari 2009 adress: Kyrkokansliet, Uppsala telefon: fax: kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 5 vi vill prata om mikrolån manual 1.0, logotyp och grafiskt element Och om 2.3 placering Det grafiska elementet jordgloben placeras gärna nära intill rubriker, text eller papperets kant. vi vill prata om mikrolån. Och om Alex Kargolo. Kargolo. När det grafiska elementet används som vattenstämpel kan det tryckas som övertryck, det innebär att texten trycks ovanpå det grafiska elementet. Minst ca 60 procent av vattenstämpeln bör synas. uppsala i januari 2009 vi vill prata om nätverk för kvinnor. Vad kan hända? Man skulle kunna tro att kampen mot hiv främst handlar om forskning och bromsmediciner. Men situationen för den som smittats av hiv, eller utvecklat aids, är mer komplicerad än så. Den effektivaste hjälpen kan lika gärna vara att lära ut hem sjukvård till en drabbad familj, så att den sjuke kan få bo kvar hemma. Att se till att föräldralösa barn tas om hand av grannar i stället för att hamna på barnhem. Att lära en hiv smittad mer om kostens betydelse, så att bromsmedicinerna verkligen fungerar. Att arbeta med attitydförändring för att bryta tystnaden kring hiv och aids. Vem vet, ibland kanske den effektivaste hjäl pen till en aidsdrabbad är att helt enkelt lyssna. Detta arbetar Svenska kyrkan med. Vi samarbetar med lokala kyrkor och finns på plats innan sjukdomen slår till. Vi finns där under tiden. Vi finns där för anhöriga efteråt. Det är vi ganska ensamma om. Anna-Clara Söderberg insamlingsansvarig vi vill prata om nätverk för kvinnor. Vad kan hända? Man skulle kunna tro att kampen mot hiv främs mediciner. Men situationen för den som smittats komplicerad än så. Den effektivaste hjälpen kan sjukvård till en drabbad familj, så att den sjuke k

6 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 6 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.3 placering Om utrymmet kring rubriken är för litet kan jordgloben placeras negativ i bilden. Alternativ placering av logotypen. Nukwamba Nokigi Wisim num iril dolorem aliquam ing exero dolessit nulluptatem euguerat. Sitat Cillum dolum dolore dolore exer sequis dolore facin utatim Reet si conse uscilisiat euisit utan. Klimatet drabbar hela världen. vi vill prata om mikrolån Och om Florah Sibandah.

7 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 7 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.4 minsta rekommenderade storlek Minsta storlek på Svenska kyrkans logotyp 30 mm. Jordglobens minsta storlek är 20 mm. 30 mm 20 mm 2.5 förhållande mellan jordglob och logotyp Jordgloben får aldrig vara mindre i förhållande till logotypen än bredden av ordet Svenska. Den får däremot gärna vara större.

8 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 8 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.6 frizon Logotypen visas ofta tillsammans med annan information, text eller bilder. För att logotypen skall framgå tydligt även i dessa situationer bestäms en frizon runt logotypen. Innanför denna yta får inget annat placeras. En bra generell regel är att alltid hålla rent från andra grafiska element runt logotypen. Frizonen bygger på samma avstånd som två tredjedelar av bildmärket, lika avstånd runt hela logotypen. Det grafiska elementet jordglobens frizon bygger på bredden av bokstaven H. När jordgloben trycks som vattenstämpel har den ingen frizon utan kan tryckas som övertryck, då trycks text ovanpå det grafiska elementet, samt även beskäras.

9 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 9 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.7 bakgrund För att alltid bibehålla tydligheten hos en logotyp är det viktigt att vi hanterar den på ett respektfullt och klokt sätt. Det betyder bland annat att vi i första hand placerar den på vita ytor, för tydlighetens skull. Men ibland behöver logotypen ligga på en färgad bakgrund eller på en bild, då kan det behövas en specialvariant av logotypen. Dessa logotypvarianter bör användas sällan och med omsorg. Undvik överlag att placera logotypen på oroliga bakgrunder, där den kan bli otydlig Baslogotyp Baslogotypen fungerar bra på de flesta lite ljusare bilder. Se alltid till att bakgrunden till logotypen är lugn. Baslogotyp placerad på en fyrfärgsbild. Grafiskt element placerat på en fyrfärgsbild.

10 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 10 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Negativ logotyp Den här speciallogotypen skall användas när bakgrunden är för mörk för den vanliga logotypen. Se alltid till att bakgrunden till logotypen är lugn. Negativ logotyp kan vara lämplig på till exempel en mörk eller svartvit bild. Negativ logotyp bör även användas på mörkare färgbilder. Negativt grafiskt element kan vara lämpligt på till exempel en mörk eller svartvit bild. Negativt grafiskt element bör även användas på mörkare färgbilder.

11 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 11 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.8 rätt logotyp till rätt ändamål Logotypens grundfärger är svart, rött och gult. Logotypens färger är en signal som gör Svenska kyrkans internationella arbete, församlingar, stift och samfälligheter lätta att känna igen. Därför är det viktigt att färgerna är så lika som möjligt vid olika användningstillfällen. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta som PMS eller fyrfärg (CMYK); på ett bestruket (blankt) eller obestruket (matt) papper eller om de visas på en datorskärm. För att få största möjliga likhet har vi tagit fram logotyperna anpassade på bästa sätt till de vanligaste ändamålen. Dessa logotyper tas fram centralt och får inte skapas på egen hand Till tryck, CMYK (4-färg) Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på färgutskrifter. Denna logotyp används såväl vid tryck på bestruket som obestruket papper. Röd: CMYK 0/100/100/5 Gul: CMYK 0/20/100/0 Svart I logotypbanken heter denna logotyp Svk_Int_arb_CMYK.eps Till tryck, CMYK (4-färg), Negativ Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på färgutskrifter. Denna logotyp används såväl vid tryck på bestruket som obestruket papper. Röd: CMYK 0/100/100/5 Gul: CMYK 0/20/100/0 Svart I logotypbanken heter logotyperna Svk_Int_arb_neg_CMYK.eps och Svk_Int_arb_neg_red_CMYK.eps

12 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 12 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till tryck, PMS Coated Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186C Gul: PMS 123C Svart I logotypbanken heter denna logotyp Svk_Int_arb_PMS_C.eps Till tryck, PMS Coated, Negativ Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186C Gul: PMS 123C Svart I logotypbanken heter logotyperna Svk_Int_arb_neg_PMS_C.eps och Svk_Int_arb_neg_red_PMS_C.eps Till tryck, PMS Uncoated Denna logotyp skall användas vid tryck på obestruket papper. Pms-färger ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186U Gul: PMS 115U Svart I logotypbanken heter denna logotyp Svk_Int_arb_PMS_U.eps

13 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 13 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till tryck, PMS Uncoated, Negativ Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186U Gul: PMS 123U Svart I logotypbanken heter logotyperna Svk_Int_arb_neg_PMS_U.eps och Svk_Int_arb_neg_red_PMS_U.eps Till Word och PowerPoint Dessa logotyper är i formatet png. Det är ett format som är optimerat för Microsoftprogram. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en skrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer som skall ses på skärm. Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter denna logotyp Svk_Int_arb_RGB.png Till Word och PowerPoint, Negativ Dessa logotyper är i formatet png. Det är ett format som är optimerat för Microsoftprogram. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en skrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer som skall ses på skärm. Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter logotyperna Svk_Int_arb_neg_RGB.png och Svk_Int_arb_neg_red_RGB.png

14 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 14 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till webben Här finns två logotyper, en i det lättanvända formatet gif samt en i formatet eps för lite mer vana användare. (Om du sparar om logotyperna så notera att färgerna är framtagna för srgb.) Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter logotyperna Svk_Int_arb_RGB.gif och Svk_Int_arb_RGB.eps Svart/vit (gråskala) De här logotyperna används när man inte har möjlighet att trycka i färg. Logotyperna är specialritade för bästa funktion, så använd inte en färglogotyper när du inte kan trycka i färg, resultatet blir då inte lika bra. Om du skall trycka på tryckeri, använd då logotyperna i mappen Till tryck. Skall du infoga logotypen i ett Word- eller PowerPoint dokument bör du använda logotypen du hittar i mappen Till Word och PowerPoint. Svart: 100% Grå: 28% I logotypbanken i mappen Till tryck heter logotyperna Svk_Int_arb_SV.eps, Svk_Int_arb_SV_text.eps och Svk_Int_arb_SV_text+skold.eps I logotypbanken i mappen Till Word och PowerPoint heter denna logotyp Svk_Int_arb_SV.png

15 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 15 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.9 rätt jordglob till rätt ändamål Det grafiska elementet jordglobens färg är röd. I vissa fall kan den även förekomma svart, negativ/vit eller som vattenstämpel. Tänk på att färgen röd är svår att använda på vissa färgade underlag, använd då hellre en svart eller negativ/vit jordglob. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta som PMS eller fyrfärg (CMYK); på ett bestruket (blankt) eller obestruket (matt) papper eller om de visas på en datorskärm. För att få största möjliga likhet har vi tagit fram logotyperna anpassade på bästa sätt till de vanligaste ändamålen. Dessa grafiska element tas fram centralt och får inte skapas på egen hand Till tryck, CMYK (4-färg) Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på färgutskrifter. Dessa grafiska element används såväl vid tryck på bestruket som obestruket papper. _rod _vattenstamp I logotypbanken heter dessa grafiska element Svk_glob_[respektive färg]_cmyk.eps Till tryck, PMS Coated Dessa grafiska element skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. _rod _vattenstamp I logotypbanken heter dessa grafiska element Svk_glob_[respektive färg]_pms_c.eps

16 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 16 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till tryck, PMS Uncoated Dessa grafiska element skall användas vid tryck på obestruket papper. Pms-färger ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. _rod _vattenstamp I logotypbanken heter dessa grafiska element Svk_glob_[respektive färg]_pms_u.eps Till Word och PowerPoint Dessa grafiska element är i formatet png. Det är ett format som är optimerat för Microsoft program. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en skrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer som skall ses på skärm. _rod _vattenstamp I logotypbanken heter dessa grafiska element Svk_glob_ [respektive färg] _RGB.png Till webben Här finns elementet i två filformat, ett i det lättanvända formatet gif samt ett i formatet eps för lite mer vana användare. (Om du sparar om logotyperna så notera att färgerna är framtagna för srgb.) _rod _vattenstamp I logotypbanken heter de grafiska elementen Svk_glob_ [respektive färg]_rgb.gif och Svk_glob_ [respektive färg]_rgb.eps

17 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 17 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Svart/vit De här grafiska elementen används när man inte har möjlighet att trycka i färg. Elementen är specialritade för bästa funktion, så använd inte ett färgelement när du inte kan trycka i färg, resultatet blir då inte lika bra. Om du skall trycka på tryckeri, använd då de grafiska elementen i mappen Till tryck. Skall du infoga jordgloben i ett Word- eller PowerPoint dokument bör du använda elementet du hittar i mappen Till Word och PowerPoint. Svart: 100% I logotypbanken i mappen Till tryck heter det grafiska elementet Svk_glob_SV.eps I logotypbanken i mappen Till Word och PowerPoint heter det grafiska elementet Svk_glob_svart_RGB.png Negativ De här grafiska elementen används på svart eller mörk bakgrund. Om du skall trycka på tryckeri, använd då elementet i mappen Till tryck. Skall du infoga jordgloben i ett Word- eller PowerPoint dokument bör du använda elementet du hittar i mappen Till Word och PowerPoint. I logotypbanken i mappen Till tryck heter det grafiska elementet Svk_glob_NEG.eps I logotypbanken i mappen Till Word och PowerPoint heter det grafiska elementet Svk_glob_neg_RGB.png

18 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 18 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.10 inte tillåtet Logotypen är unik och varumärkesskyddad. Det betyder att man inte får skapa en egen variant med en liknande form och liknande bokstäver eller använda delar av den separat. Den får inte manipuleras formmässigt på något sätt. Detta för att det alltid skall vara enkelt att känna igen Svenska kyrkans internationella arbete, församlingar, stift och samfälligheter som avsändare Logotyp Logotyperna är specialritade för Svenska kyrkans internationella arbete och får inte förändras formmässigt på något sätt. Logotyperna får inte tryckas ihop eller dras ut. Varken storleks förhållandet mellan de enskilda delarna eller dess placering får ändras. Logotypernas färger får inte ändras. Svenska kyrkan INTERNATIONELLT ARBETE Bokstävernas form är ritade unikt för logotyperna. De är ej tillåtet att byta ut dem mot något annat typsnitt.

19 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 19 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Grafiskt element Det grafiska elementet jordgloben är specialritat för Svenska kyrkans internationella arbete och får inte förändras form mässigt på något sätt. Hela världen Jordgloben får inte ges andra färger än de som beskrivs i kapitel 3. Jordgloben får inte återskapas i annat typsnitt eller annan form. Jordgloben får inte tryckas ihop eller dras ut. Jordglobens lutning får inte ändras Tillsammans Logotypen och det grafiska elementet får inte placeras så att de kan uppfattas som en enhet. Inte heller när det grafiska elementet trycks som vattenstämpel får det placeras tillsammans med logotypen.

20 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 20 manual 1.0, logotyp och grafiskt element 2.11 logotyp utomlands När vi kommunicerar utomlands är vi alltid Church of Sweden. Då använder vi följande logotyp. Logotypen Church of Sweden får aldrig användas tillsammans med jordgloben Till tryck, CMYK (4-färg) Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på färgutskrifter. Denna logotyp används såväl vid tryck på bestruket som obestruket papper. Röd: CMYK 0/100/100/5 Gul: CMYK 0/20/100/0 Svart I logotypbanken heter denna logotyp Sk_ENG_logo_CMYK.eps Till tryck, CMYK (4-färg), Negativ Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på färgutskrifter. Denna logotyp används såväl vid tryck på bestruket som obestruket papper. Röd: CMYK 0/100/100/5 Gul: CMYK 0/20/100/0 Svart I logotypbanken heter logotyperna Sk_ENG_logo_neg_CMYK.eps och Sk_ENG_logo_neg_red_CMYK.eps Till tryck, PMS Coated Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186C Gul: PMS 123C Svart I logotypbanken heter denna logotyp Sk_ENG_logo_PMS_C.eps

21 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 21 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till tryck, PMS Coated, Negativ Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186C Gul: PMS 123C Svart I logotypbanken heter logotyperna Sk_ENG_logo_neg_PMS_C.eps och Sk_ENG_logo_neg_red_PMS_C.eps Till tryck, PMS Uncoated Denna logotyp skall användas vid tryck på obestruket papper. Pms-färger ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186U Gul: PMS 115U Svart I logotypbanken heter denna logotyp Sk_ENG_logo_PMS_U.eps Till tryck, PMS Uncoated, Negativ Denna logotyp skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett säkrare tryckresultat än fyrfärgsblandningar. Röd: PMS 186U Gul: PMS 123U Svart I logotypbanken heter logotyperna Sk_ENG_logo_neg_PMS_U.eps och Sk_ENG_logo_neg_red_PMS_U.eps

22 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 22 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Till Word och PowerPoint Dessa logotyper är i formatet png. Det är ett format som är optimerat för Microsoftprogram. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en skrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer som skall ses på skärm. Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter denna logotyp Sk_ENG_logo_RGB.png Till Word och PowerPoint, Negativ Dessa logotyper är i formatet png. Det är ett format som är optimerat för Microsoftprogram. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en skrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer som skall ses på skärm. Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter logotyperna Sk_ENG_logo_RGB.png och Sk_ENG_logo_RGB.png Till webben Här finns två logotyper, en i det lättanvända formatet gif samt en i formatet eps för lite mer vana användare. (Om du sparar om logotyperna så notera att färgerna är framtagna för srgb.) Röd: RGB 205/0/20 Gul: RGB 255/210/0 I logotypbanken heter logotyperna Sk_ENG_logo_RGB.eps och Sk_ENG_logo_RGB.gif

23 kap 2. Logotyp och grafiskt element sid 23 manual 1.0, logotyp och grafiskt element Svart/vit (gråskala) De här logotyperna används när man inte har möjlighet att trycka i färg. Logotyperna är specialritade för bästa funktion, så använd inte en färglogotyper när du inte kan trycka i färg, resultatet blir då inte lika bra. Om du skall trycka på tryckeri, använd då logotypen i mappen Till tryck. Skall du infoga logotypen i ett Word- eller PowerPoint dokument bör du använda logotypen du hittar i mappen Till Word och PowerPoint. Svart: 100% Grå: 28% I logotypbanken i mappen Till tryck heter logotypen Sk_ENG_logo_SV.eps I logotypbanken i mappen Till Word och PowerPoint heter logotypen Sk_ENG_logo_SV.png Förbjudet Den engelskspråkiga logotypen får aldrig användas tillsammans med det grafiska elementet jordgloben.

24 kap 3. Färg sid 24 manual 1.0, färg Svenska kyrkan s huvudsakliga identitetsfärg är rött. Det syns främst genom att jordgloben så ofta som möjligt skall förekomma i rött. Jordgloben kan också förekomma i svart, grått (vattenstämpel) och negativt/vitt. 3.1 identitetsfärger Röd CMYK: 0/100/100/5 RGB: 205/0/20 PMS: 186 C/U Svart CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 Vattenstämpel CMYK: 10/0/0/0 RGB: 234/246/252 PMS: 7457 C/U 3.2 utökad färgpalett De här färgerna kan tillsammans med identitetsfärgerna användas till dekor element, diagram, färgplattor etc. De kan användas i en ljusare procentsats. Färgvalet bör vara sparsamt och konsekvent genom hela trycksaken. Endast på profilprodukter kan jordgloben ha färger ur den utökade färgpaletten. Jordgloben ska dock alltid tryckas i 100 procent. Blå CMYK: 60/0/10/0 RGB: 89/196/221 PMS: 311 C/U Grön CMYK: 60/0/100/0 RGB: 103/178/29 PMS: 368 C/U Rosa CMYK: 0/50/0/0 RGB: 241/155/193 PMS: 218 C/U

25 kap 4. Typografi sid 25 manual 1.0, typografi En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all kommunikation. Den typo grafi vi använder behöver vara tydlig och stämma väl överens med Svenska kyrkans kommunikation. Typografin för Svenska kyrkan nationell nivå, församlingar, stift och samfälligheter är indelade i två områden: identitetstypografi och vardags typografi. Vid trycksaksproduktion används identitetstypografi: Foundry Sterling (en linjär, det vill säga ett typsnitt utan fötter ) och Sabon (en antikva, ett typsnitt med fötter ). När Foundry Sterling inte finns tillgänglig eller vid vardagstypografi används Arial som rubriksnitt och Times New Roman i brödtext. Vardagstypografin är de typsnitt vi använder i vår dagliga kommunikation, till exempel när vi skriver brev. I digitala medier, exempelvis i en PowerPointpresentation, är det lämpligt att använda typsnitt som är bäst utformade för visning på skärm. Vi använder Arial som är ett typsnitt som förekommer i nästan alla datorer. 4.1 identitetstypografi Identitetstypografi innebär att man väljer ut ett fåtal typsnitt och arbetar konsekvent med dem i alla trycksaker. Identitetstypografin hjälper till att göra det lättare att känna igen Svenska kyrkan som avsändare. Svenska kyrkans identitetstypografi består av två typsnitt: Foundry Sterling och Sabon. Information om inköp av Foundry Sterling och Sabon finns på:

26 kap 4. Typografi sid 26 manual 1.0, typografi 4.2 rubriktypografi, sabon En antikva med tydlig humanistisk prägel. Den ger fina kombinationer tillsammans med Foundry Sterling. En antikva ger oftast ett mjukare intryck än en linjär. Sabon bör användas som rubrik- och i undantagsfall brödtexttypografi i t ex böcker. I rubriker används en generös grad. Rubriker måste knipas med ca -20 och sätts med litet radavstånd. Sabon Roman OSF EXEMPEL: uppsala i januari 2009 vi vill prata om nätverk för kvinnor. Vad kan hända? Man skulle kunna tro att kampen mot hiv främst handlar om forskning och bromsmediciner. Men situationen för den som smittats av hiv, eller utvecklat aids, är mer komplicerad än så. Den effektivaste hjälpen kan lika gärna vara att lära ut hem sjukvård till en drabbad familj, så att den sjuke kan få bo kvar hemma. Att se till att föräldralösa barn tas om hand av grannar i stället för att hamna på barnhem. Att lära en hiv smittad mer om kostens betydelse, så att bromsmedicinerna verkligen fungerar. Att arbeta med attitydförändring för att bryta tystnaden kring hiv och aids. Vem vet, ibland kanske den effektivaste hjäl pen till en aidsdrabbad är att helt enkelt lyssna. Detta arbetar Svenska kyrkan med. Vi samarbetar med lokala kyrkor och finns på plats innan sjukdomen slår till. Vi finns där under tiden. Vi finns där för anhöriga efteråt. Vi vill prata om Florah Sibandah och nätverk för kvinnor. Det är vi ganska ensamma om. Anna-Clara Söderberg insamlingsansvarig adress: Kyrkokansliet, Uppsala telefon: fax:

27 kap 4. Typografi sid 27 manual 1.0, typografi 4.3 aktivitetstypografi, foundry sterling bold En bold variant av Foundry Sterling används i samma färger som jordgloben för identitetselement samt i aktivitetstypografi. När texten används tillsammans med det grafiska elementet jordgloben bör den lutas 7. Foundry Sterling Bold OSF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX YZÅÄÖ.,!? abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Foundry Sterling Bold Versala siffror EXEMPEL: Folket i Burma behöver din hjälp! JA! Jag vill ge fler människor chans att försörja sig själva genom mikrolånsprojekt. Jag skänker 100 kr till Svenska Kyrkans arbete i Afrika Namn Namnsson Väggatan xx STADEN Aktivitetstypografin används som minst i tre rader och som mest i sex rader tillsammans med jordgloben.

28 kap 4. Typografi sid 28 manual 1.0, typografi 4.4 brödtexttypografi, foundry sterling book En rak, öppen och enkel linjär. Detta är ett typsnitt som lämpar sig till brödtext. Använd främst gemena siffror, det ger en större känsla av bearbetning. Till vinjetter används Foundry Sterling Book Expert alternativt Bold Expert. Foundry Sterling Book OSF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX YZÅÄÖ.,!? abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuv Foundry Sterling Book Expert EXEMPEL: uppsala den 14 mars 2008 Namn Namnsson Väggatan xx xxx xx STADEN Hej, tack för att du vill vara med och stötta Svenska kyrkans utvecklingsarbete. Ditt bidrag behövs och förändrar här och nu, men också på sikt. Jag har sett resultaten av Svenska kyrkans arbete i Zimbabwe. De brunnarna och 400 dammarna gör till exempel att fler barn får växa upp friska och får bättre mat. I kombination med små lån och utbildning heter framtiden självförsörjning och självförtroende. Det finns hopp i Zimbabwe och tillsammans kan vi göra ännu mer! Med en enkel inbetalning kan du ge ett folk drabbat av översvämningar, inflation och förtryck mod att fortsätta växa. Under de senaste månaderna har situationen förvärrats med brist på mat och vatten varför allt fler lämnar landet. Det är en utveckling som går att lindra. Din gåva ger kraft. Den ger bland annat vuxna och barn i Zimbabwe chans till självklarheter som rent vatten, utbildning, bättre mat och möjlighet till självförsörjning via små lån. Den ger aidssjuka och hiv-positiva vård men också tröst och respekt. Din gåva ger kraft. Under de senaste månaderna har situationen förvärrats med brist på mat och vatten varför allt fler lämnar landet. Allt du behöver göra är att använda ditt inbetalningskort. Gör det idag! Den ger bland annat vuxna och barn i Zimbabwe chans till självklarheter som rent vatten. Stort tack för att du vill ge växtkraft! Eva Berglund informatör och folkbildare Visste du att: Inflationen i Zimbabwe galopperar. Det är idag stor bris på livsmedel. Nästan 20 procent av befolkningen i Zimbabwe har hiv. Över 1 miljon barn är föräldralösa pga hiv och aids. Mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro i Zimbabwe. Polisiärt våld och tortyr förekommer. Eva Berglund har under tre år arbetat med folk bildning och kommunikation i ett projekt med sparbanker på Zimbabwes landsbygd. Idag finns 30 sparbanker och arbetet pågår fortfarande. Eva Berglund var senast i Zimbabwe december adress: Kyrkokansliet, Uppsala telefon: fax:

29 kap 4. Typografi sid 29 manual 1.0, typografi 4.5 typografi, storleksförhållanden Typografin är utformad för att skapa en spänning mellan de två typsnitten. Tänk på kontrasten mellan rubrik och övrig typografi. Vinjetten bör vara i ungefär samma grad som texten i logotypen och rubriken väsentligt mer generös. Vinjett: Liten grad Foundry Sterling Bold Expert eller Foundry Sterling Book Expert Rubrik och kommunikationstext: Generös grad Knip ca -20 Sabon, Roman OSF hiv och aids Kristi kärlek tvingar oss att göra detta Vem skulle arbeta med hiv och aids om inte kyrkan! Vi har sjukhus, resurser och erfarenheter. Det är ganska enkelt, Kristi kärlek tvingar oss att göra detta, säger den indiska läkaren Daisy Dharmaraj. Hon understryker att hiv och aids inte kan begränsas till att enbart vara ett medicinskt problem. Det handlar om hela människan och hela samhället. Daisy Dharmaraj anser att det stora antalet sexarbetare i Indien är ett tecken på att hiv och aids är en fattigdomsfråga. Många kvinnor och ganska många män prostituerar sig för att överleva. De som drabbas är outbildade och socialt förtryckta. Mottagningar, vårdplatser, samtalsgrupper och rehabilitering, utbildning av ungdomar, kamp för de hivsmittades rättigheter och för bromsmediciner är de stora delarna i arbetet. Daisy Dharmaraj summerar: Vårt arbetslag gör ett gott arbete. Vi blir sorgsna när vi ser allt lidande, men stärks i vårt beslut att fortsätta att göra vårt bästa. Be för oss! sjukvårdarna uttrycker närvaro, uthållighet och hopp mitt i det svåra. Sådana arbetar bland annat i Zimbabwe, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Indien. En del av dem ägnar sig särskilt åt familjer som enbart består av barn sedan föräldrarna dött. På fyra universitet i Afrika genomfördes en ettårig magisterutbildning. Deltagarna har nu en viktig uppgift i hivarbetet inom sina respektive kyrkor. I Kina får familjer där en eller flera är hivsmittade, lån för att försörja sig. I Eritrea utbildas medlemmar i kyrkan till utbildare i sina församlingar. I El Salvador och Peru pågår arbete för ökad jämställdhet för att flickor och kvinnor inte ska utnyttjas. Frivilligarbetare på väg till aidssjuka i slummen i Moçambiques huvudstad Maputo. närvaro, uthållighet och hopp En viktig uppgift för kyrkan är att bryta tystnaden kring hiv och aids och motverka social brännmärkning av hivsmittade och deras anhöriga. Alla människor är skapade till Guds avbild och har samma värde. Hemsjukvården går som en röd tråd genom kyrkornas arbete mot hiv och aids. De frivilliga hem- foto: jonas eriksson/ikon foto: leif gustavsson/ikon Dommeti Sridevi togs inte emot på sjukhusen i Rajamunderi, Indien, när hon skulle föda. Men på kyrkans sjukhus var hon välkommen. Mellanrubrik: Foundry Sterling Bold Expert eller Foundry Sterling Book Expert Spärra ca +20 Tänk på att inte blanda versaler och kapitäler Brödtext: Foundry Sterling, Book OSF och italic OSF Bildtext: Foundry Sterling Bold Liten grad

30 kap 5. Bilder sid 30 manual 1.0, bilder 5.1 att välja bilder Vi väljer bilder som förmedlar en dokumentär känsla och andas trovärdighet. De människor som förekommer ska skildras på ett värdigt sätt. Tänk på perspektiv och hur kameran är riktad. Undvik helst bilder som är tagna snett ovanifrån. Bilderna bör också förmedla en känsla av att aktivitet pågår och att en utveckling mot en bättre framtid är möjlig. Människorna på bild skall i största möjliga utsträckning vara namngivna individer vars personliga historia berättas. De skall finnas med i sammanhang där vi samarbetar och framställas som aktiva personer och inte som passiva offer.

31 ringarna. En ekologiskt hållbar landsbygdsutveckling som växer fram till kap 5. Bilder sid 31 manual 1.0, bilder 5.2 bildhantering Vi kan använda bilder på lite olika sätt. Om bilden håller bra kvalitet och har ett intressant innehåll så låt den ta stor plats. Om bildkvaliteten inte tillåter ett stort format och bilden ändå måste vara med, som t ex ett porträtt av en person i en text, dra ner storleken och försök att använda den i svartvitt. Blanda gärna bilder i färg och svartvitt för att öka dynamiken och förstärka den dokumentära känslan. landsbygdsutveckling Min uppgift är att bruka jorden 4 5 När jag inte orkar mer, hoppas jag att mina barn kan skörda frukterna av mitt arbete, säger Sebastian Delgado. Han och hustrun Domitila bor i en by på Andernas bergssluttningar i norra Peru. Avskogning, miljöförstöring och klimatförändringar har slagit hårt mot jordbruket, och de flesta invånarna är utan rent vatten. Genom Svenska kyrkans samarbetspartner Diaconia fick Sebastian Delgado prova nya odlingsmetoder och torktåliga grödor. Han byggde bevattningsdammar och började kompostera för att få naturlig gödning och bördigare jord. Redan tidigare hade han byggt odlingsterrasser för att bevara åkrarnas mylla. Då tyckte grannarna att han var lite galen. Nu odlar Sebastian Delgado också äpplen. Droppbevattning vid varje planta sparar på det dyrbara vattnet. Domitila och Sebastian Delgado har fostrat tolv barn. Tack vare hårt arbete på det lilla jordbruket har familjen aldrig behövt svälta även om det varit knapert. Mjölken från familjens kor har bidragit till att bekosta barnens utbildning. Gud har satt mig på denna plats, och det är min uppgift att bruka jorden här, säger han. jordbrukets centrala roll Landsbygdsutveckling handlar både om att förbättra människors möjlighet att försörja sig och att dämpa effekterna av klimatföränd- mans med de fattiga bönderna, leder till större skördar, bättre mat och hälsa, inkomster och skola för barnen. År 2000 enades världens länder om att halvera andelen hungrande i världen fram till år Svenska kyrkan arbetar för att jordbrukets centrala roll för att bekämpa fattigdomen ska få större plats i Sveriges bistånd. Vi verkar också för att nya handelsavtal ska gynna jordbruksutveckling och livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna. Landsbygdsutveckling pågår i Washera i Etiopiens högländer, i det torra södra Zimbabwe, i den karga miljön på Andernas sluttningar i Peru och i det platta och tättbefolkade nordvästra hörnet av Bangladesh. Men detta är bara exempel, liknande arbete i många fler områden stöds av Svenska kyrkan. Sebastian och Domitila Delgado i byn Montanmayo, Peru. foto: eva pérez-järnil/ikon foto: leif gustavsson/ikon Vilzoneick Margues Batista i Afogados da Ingazeira i Brasilien har en tank som samlar regnvatten. Tack vare det har familjen dricksvatten. En mer övergripande bild på aktivitet ligger i stort format och i färg. fred, demokrati och mänskliga rättigheter Vi får aldrig ge upp arbetet för fred Palestinska arbetare väntar kl 4.30 på att ingången i den flera meter höga israeliska säkerhetsmuren i Betlehem ska öppnas. foto: anna jonasson/ikon Försoning kan ta lång tid och vara arbetsamt, men Gud har kallat oss att stå i försoningens tjänst och att arbeta för fred, så vi får aldrig ge upp! säger Fessahaye Estefanos i Eritreas evangelisk-lutherska kyrka. Eritrea är ett land med djupa sår efter långvariga krig, och ämnen som konflikt, fred och försoning är viktiga att bearbeta. Om jag inte har fred i mig själv och i min familj, avspeglar det sig i mitt liv och det i sin tur påverkar samhället. Det måste också vara fred och försoning i församlingen. Vi måste börja med oss själva, förklarar Fessahaye Estefanos. För honom är arbetet för ett rättvisare samhälle och för mänskliga rättigheter ett sätt att förebygga konflikter. Det är viktigt att i förväg analysera konsekvenserna av sitt handlande, och att lösa konflikter med en gång. dialog och förändring Svenska kyrkan deltar tillsammans med kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter. Det sker genom ekonomiskt stöd, genom att ifrågasätta våld, förtryck och orättvisor, analysera grundorsakerna och påverka nationella och internationella beslut. Svenska kyrkan har under många år engagerat sig i Israel-Palestinakonflikten. Tillsammans med lokala kyrkor och ickevåldsorganisationer arbetar vi för fred och försoning i dialog mellan kristna, judar och muslimer. Genom det ekumeniska följeslagarprogrammet kommer människor från olika delar av världen för att stödja dem som arbetar för en rättvis fred. Kyrkan i Liberia spelar en viktig roll för att människor ska få en fungerande tillvaro igen efter det långa inbördeskriget. Kyrkan följer med människor när de återvänder till sina hembyar och stöder med traumabearbetning och utbildning. Centret Talitha Kumi i Pakistan är en fristad för kvinnor som misshandlats och utnyttjats. Där kan de bland annat få juridisk hjälp. Kyrkorna i Moldavien arbetar mot prostitution och människohandel och för att förbättra den sociala situationen. Att det råder fred och försoning i kyrkan är en förutsättning för ett trovärdigt arbete. Ungdomskören sjunger i gudstjänsten i Himberty, Eritrea. foto: leif gustavsson/ikon Porträtt på personer i texten ligger som liten bild i gråskala. Exempel på bildhantering ur 16-sidig folder.

32 kap 5. Bilder sid 32 manual 1.0, bilder 5.2 bildhantering Samma bild kan användas på olika sätt. Antingen som en utfallande bild eller med en marginal som är anpassad efter hur logotypen ligger. Utfallande svarvit bild, där bakgrunden har lättats upp för att göra rubrik och övrig text tydlig. Klimatet drabbar hela världen. Nukwamba Nokigi Wisim num iril dolorem aliquam ing exero dolessit nulluptatem euguerat. Sitat Cillum dolum dolore dolore exer sequis dolore facin utatim Reet si conse uscilisiat euisit utan. Klimatet drabbar hela världen. Mindre beskuren svarvit bild för att rubrik och övrig text skall vara tydlig. Marginalen måste följa logotypens placering

33 kap 6. Tillämpningar sid 33 manual 1.0, tillämpningar Här följer förslag på hur de grafiska riktlinjerna kan tillämpas på olika typer av produkter. 6.1 affischer och stora annonser Exempel på textbaserade affischer/stora annonser Rubik och kommunikationstext: Generös grad Litet radavstånd Sabon, Roman OSF Istället för att ge vattenflaskor som bara släcker törsten, gräver vi brunnar som ger rent vatten varje dag Aktivitetsblock: Lutning 7 Samma färg som det grafiska elementet Foundry Sterling Bold och Book OSF Webbadress Istället för att ge matpaket som bara stillar hungern för stunden, stöder vi lokal odling som ger mat varje dag Folket i Burma behöver din hjälp! Alternativ placering av webbadress

34 Nukwamba Nokigi Wisim num iril dolorem aliquam ing exero dolessit nulluptatem euguerat. Sitat Cillum dolum dolore dolore exer sequis dolore facin utatim Reet si conse uscilisiat euisit utan. kap 6. Tillämpningar sid 34 manual 1.0, tillämpningar 6.1 affischer och stora annonser Exempel på bildbaserade affischer/stora annonser. Folket i Burma behöver dig! Aktivitetsblock: Lutning 7 Negativt på mörk bakgrund Foundry Sterling Bold och Book OSF Klimatet drabbar hela världen. Alternativ affisch med vita marginaler runt bilden. Marginalen följer logotypens placering. Klimatet drabbar hela världen.

35 kap 6. Tillämpningar sid 35 manual 1.0, tillämpningar 6.2 roll up Olika exempel på roll up cm. Istället för att ge matpaket som bara stillar hungern för stunden, stöder vi lokal odling som ger mat varje dag. Alternativ med Svenska kyrkans logotyp överst. Alternativ med Aktivitetstypografi och Svenska kyrkans logotyp på var sin roll up. De måste alltid stå tillsammans.

36 kap 6. Tillämpningar sid 36 manual 1.0, tillämpningar 6.3 små annonser Aktivitetsblock: Lutning 7 Samma färg som det grafiska elementet Foundry Sterling Bold och Book OSF Exempel på pluggannonser

37 adress: Kyrkokansliet, Uppsala telefon: kap 6. Tillämpningar sid 37 manual 1.0, tillämpningar 6.4 brev Två varianter på brev. Ett enklare som fungerar mer som ett vanligt brev (underst) och det andra med högre bearbetningsgrad för DR (överst). uppsala den 14 mars 2008 Rubik och kommunikationstext: Generös grad Sabon, Roman OSF Brödtext: Foundry Sterling, Book OSF Exempel på jordgloben som vattenstämpel. fax: vi vill prata om nätverk för kvinnor. Vad kan hända? Hej, Man skulle kunna tro att kampen mot hiv främst handlar om forskning och bromsmediciner. Men situationen för den som smittats av hiv, eller utvecklat aids, är mer komplicerad än så. Den effektivaste hjälpen kan lika gärna vara att lära ut hem sjukvård till en drabbad familj, så att den sjuke kan få bo kvar hemma. Att se till att föräldralösa barn tas om hand av grannar i stället för att hamna på barnhem. Att lära en hiv smittad mer om kostens betydelse, så att bromsmedicinerna verkligen fungerar. Att arbeta med attitydförändring för att bryta tystnaden kring hiv och aids. Vem vet, ibland kanske den effektivaste hjäl pen till en aidsdrabbad är att helt enkelt lyssna. Detta arbetar Svenska kyrkan med. Vi samarbetar med lokala kyrkor och finns på plats innan sjukdomen slår till. Vi finns där under tiden. Vi finns där för anhöriga efteråt. tack för att du vill vara med och stötta Svenska kyrkans utvecklingsarbete. Ditt bidrag behövs och förändrar här och nu, men också på sikt. Jag har sett resultaten av Svenska kyrkans arbete i Zimbabwe. De brunnarna och 400 dammarna gör till exempel att fler barn får växa upp friska och får bättre mat. I kombination med små lån och utbildning heter framtiden självförsörjning och självförtroende. Det finns hopp i Zimbabwe och tillsammans kan vi göra ännu mer! Med en enkel inbetalning kan du ge ett folk drabbat av översvämningar, inflation och förtryck mod att fortsätta växa. Under de senaste månaderna har situationen förvärrats med brist på mat och vatten varför allt fler lämnar landet. Det är en utveckling som går att lindra. Din gåva ger kraft. Den ger bland annat vuxna och barn i Zimbabwe chans till självklarheter som rent vatten, utbildning, bättre mat och möjlighet till självförsörjning via små lån. Den ger aidssjuka och hiv-positiva vård men också tröst och respekt. Din gåva ger kraft. Under de senaste månaderna har situationen förvärrats med brist på mat och vatten varför allt fler lämnar landet. Allt du behöver göra är att använda ditt inbetalningskort. Gör det idag! Den ger bland annat vuxna och barn i Zimbabwe chans till självklarheter som rent vatten. Stort tack för att du vill ge växtkraft! Eva Berglund informatör och folkbildare Eva Berglund har under tre år arbetat med folk bildning och kommunikation i ett projekt med sparbanker på Zimbabwes landsbygd. Idag finns 30 sparbanker och arbetet pågår fortfarande. Eva Berglund var senast i Zimbabwe december Namn Namnsson Väggatan xx xxx xx STADEN Visste du att: Inflationen i Zimbabwe galopperar. Det är idag stor bris på livsmedel. Nästan 20 procent av befolkningen i Zimbabwe har hiv. Över 1 miljon barn är föräldralösa pga hiv och aids. Mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro i Zimbabwe. Polisiärt våld och tortyr förekommer. adress: Kyrkokansliet, Uppsala telefon: fax: Rekommenderad storlek på logotyp för A4-format: 65 mm Förslag på hur man kan använda faktarutor. Använd samma färgton som jordgloben. Adress och infotext: Liten grad Foundry Sterling Book Expert/OSF Det är vi ganska ensamma om. Anna-Clara Söderberg insamlingsansvarig

38 kap 6. Tillämpningar sid 38 manual 1.0, tillämpningar 6.5 foldrar Exempel på foldrar (fram och baksida), broschyrer och inbetalningskort med text baserad förstasida Beskuren A65 och A65 Aktivitetstypografi: Foundry Sterling Bold i samma färg som det grafiska elementet Rubik och kommunikationstext: Generös grad Sabon, Roman OSF Grafiskt element: Istället för att att ge vattenflaskor skicka matpaket som bara som bara släcker stillar törsten, hungern gräver vi för stunden, brunnar som stöder ger rent vi vatten lokal odling varje dag. som ger mat varje dag. JA! Jag vill ge fler människor chans att försörja sig själva genom mikrolånsprojekt. Jag skänker 100 kr till Svenska Kyrkans arbete i Afrika Du ger, vi flerdubblar Ja tack, skicka mer information. Tidningen Lutherhjälpen till min hemadress i fortsättningen Plusgiro. De fattigas universitet, ett 30-sidigt häfte om utvecklingsarbetet i Bangladesh. Du ger, vi flerdubblar Bankgiro. Förändringen, ett 36-sidigt häfte om kyrkornas utvecklingssamarbete i Rumänien. En enda jord, ett 36-sidigt häfte om ekologi och hållbar utveckling. Ett nummer av Globen tidningen för unga. Information om hur jag kan stödja SKM och Lutherhjälpen regelbundet. Jag vill att ni kontaktar mig. Namn Adress svenska kyrkan lutherhjälpen och skm adress: kyrkokansliet, uppsala telefon: fax: fyll 07 i och skicka in talongen. portot är redan betalt.

39 kap 6. Tillämpningar sid 39 manual 1.0, tillämpningar 6.5 foldrar Exempel på foldrar, broschyrer och inbetalningskort med bildbaserad förstasida Beskuren A65 och A65. Jag vill ge fler människor chans att försörja sig själva genom mikrolånsprojekt. Jag skänker 100 kr till Svenska Kyrkans arbete i Afrika vi vill prata om mikrolån. Och om Alex Kargolo. JA! vi vill prata om mikrolån. Och om Alex Kargolo. Vinjettypografi: Foundry Sterling Book Expert Rubrik och kommunikationstext: Generös grad Sabon, Roman OSF Grafiskt element: Negativt på mörk bakgrund JA! Jag vill ge fler människor chans att försörja sig själva genom mikrolånsprojekt. Jag skänker 100 kr till Svenska Kyrkans arbete i Afrika Namn Namnsson Väggatan xx STADEN vi vill prata om mikrolån Och om Alex Kargolo. Aktivitetstypografi: Lutas 7 när den används tillsammans med jordgloben. Foundry Sterling Bold Alternativ folder med vita marginaler runt bilden. Marginalen följer logotypens placering.

40 kap 6. Tillämpningar sid 40 manual 1.0, tillämpningar 6.5 foldrar Exempel på foldrar och broschyrer med bildbaserad förstasida A5. Alternativ placering av logotypen. vi vill prata om nätverk för kvinnor. Och om Florah Sibanda. vi vill prata om mikrolån Och om Florah Sibandah. Alternativ folder med vita marginaler runt bilden. Marginalen följer logotypens placering.

41 kap 6. Tillämpningar sid 41 manual 1.0, tillämpningar 6.6 kuvert Exempel på kuvert C5 och E65 Kampanjbrev Aktivitetsblock: Lutning 7 Typografi i samma färg som det grafiska elementet Foundry Sterling Bold och Book OSF Darfurprovinsen behöver dig. Ge för livet! Namn Namnsson Väggatan xx STADEN Logotyp med deskriptivt tillägg som avsändare: Rubik och kommunikationstext: Generös grad Sabon, Roman OSF Mina månadsgåvor april juni. Darfurprovinsen behöver dig. Namn Namnsson Väggatan xx STADEN Brev till befintliga givare Namn Namnsson Väggatan xx STADEN Neutralt kuvert, utan kampanjtema.

42 kap 6. Tillämpningar sid 42 manual 1.0, tillämpningar 6.7 bössa

43 kap 6. Tillämpningar sid 43 manual 1.0, tillämpningar 6.8 profilprodukter Exempel på profilprodukter t-shirt, tygpåse, scarves och knappar Det här är det enda stället där jordgloben kan förekomma i fler färger än rött.

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer