KOMPETENS& UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENS& UTVECKLING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige, världens mest jämställda land, så få kvinnor på ledande poster? Är det männen som inte släpper ifrån sig makten? Saknar kvinnorna kompetens? Är det för att kvinnorna inte har lärt sig att ta makten över sig själva och ännu mindre över andra? Läs mer om Barbro Dahlbom- Hall på sidan 4. Stefan Sebö Ha en vision! Sätt upp ett mål! Skapa en strategi! Det är lätt att fastna i tron att vi inte kan. Men vi föds med en massa förutsättningar, inte en massa begränsningar. Det gäller bara att göra det man ska göra, inte vad andra förväntar sig På sidan 8 kan du läsa mer om Stefan Sebö och hans fem steg mot framgång och positivt tänkande. I de flesta av oss finns slumrande, unika kompetenser som med rätt stimulans och väl anpassade studier kan förmås blomstra och föra oss framåt såväl i karriären som på det personliga planet. Ny och ökad kunskap ger individen ett ökat självförtroende som i sin tur ger kraft och lust att engagera och entusiasmera andra. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sikander Kahn, prefekt vid FEI: Företag som satsar på humankapital är morgondagens vinnare..... Sid 2 Barbro Dahlbom-Hall lär chefer chefa Sid 4 Master of Business Administration, MBA vad är det? Sid 6 Intervju med Henrik Kolga, utexaminerad MBA-studerande, om fördelarna med vidarestudier Sid 7 Peppa dig själv till högre mål Stefan Sebö presenterar fem steg mot ett positivt tänkande Sid 8 Folkuniversitetet erbjuder valmöjligheter för alla Sid 9 Kompetensgalan med fokus på människor och företag som främjar kompetensutveckling Sid 10 ANNONS INFORMATIONSKOLLEGIET INBJUDER ER TILL SEMINARIUM MED NOBELPRISTAGAREN I EKONOMI OCH VÄRLDENS FRÄMSTA VARUMÄRKESEXPERTER De senaste nyheterna och de viktigaste kunskaperna För första och förmodligen enda gången är världens främsta varumärkes- och brandingexperter samlade i ett och samma seminarium. Dessutom delar den senaste Nobelpristagaren i ekonomi med sig av sina fantastiska kunskaper inom bl a prissättning. Dessa föreläsares forskning idag är vår framtid i morgon. GARANTERAT T FULLBOKAT. Förra gången Al Ries var i Sverige var det fullbokat. Förra gången professor Kapferer kom till Stockholm var det också utsålt. Så lär det bli även 2 april. Varumärkets hälsa viktigare än börsvärdet! Varumärket är inte bara marknadsförarnas ensak utan även Ditt som VD, marknadschef eller resultatansvarig. Den närmaste framtiden kommer att ställa helt nya krav på våra företag och hur vi sköter det som kallas Brand Management. Välkommen till årets främsta näringslivsseminarium! VERNON SMITH, AL RIES, KAPFERER, URDE Plats, tid & pris: Stockholms Konserthus 2 april, kr per person ex moms inkl den unika dokumentationen. Grupprabatt: Kom 10, betala endast för 7. Fullständigt program och schema på ANMÄL ER PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT: TEL: SMS: FAX: TALSVAR (24h): Dr Vernon Smith erhåller Nobelpriset ur Hans Majestät Konungens hand i Stockholms Konserthus. Missa inte Nobelpristagarens unika föreläsning den 2 april! Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

2 SID 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Morgondagens vinnare är de som idag satsar på humankapital ATT ÄVEN I DYSTRA tider se över behovet av utbildning och vidareutveckling bland de anställda, låta talanger blomstra genom att öppna dörrar leder ofelbart till starkare konkurrenskraft och bättre förmåga att snabbt anpassa verksamheten till ökade krav på produktivitet när efterfrågan väl kommer. En anställd som får sin arbetsgivares stöd och förtroende är självklart också mer benägen att känna engagemang och delaktighet i arbetsprocessen. I DE FLESTA AV OSS finns slumrande, unika kompetenser som med rätt stimulans och väl anpassade studier kan förmås blomstra och föra oss framåt såväl i karriären som på det personliga planet. Ny och ökad kunskap ger individen ett ökat självförtroende som i sin tur ger kraft och lust att engagera och entusiasmera andra. Att studera i grupp ger dessutom unika möjligheter till möten och erfarenhetsutbyte med människor inom helt andra yrkesområden. Detta ger inte bara nya insikter utan också bra verklighetsförankring och bredd i de gemensamma diskussionerna. ALLA; POLITIKER, företagsledare och medarbetare inom alla verksamhetsformer, är överens om vikten av kontinuerlig kompetensutveckling. Verkligheten speglar emellertid inte alltid detta. Kortsiktiga perspektiv och strama budgetramar tar alltför ofta överhand, med stagnation och vikande motivation som givna resultat. Genom att aktivt stimulera och uppmuntra lusten att lära, växa och utvecklas som människa och medarbetare, banar man vägen för dynamik och innovation och sunt nytänkande. Kunskap föder insikt och insikt föder vilja att dela med sig av sina erfarenheter. I och med det stärks också lagandan på en arbetsplats och därmed också det genuina engagemanget i det man jobbar med. Var och en av oss föds med unika förmågor. Men utan näring och stimulans kan dessa förmågor inte utvecklas och blomma. Att investera i humankapital borde vara den tryggaste av alla investeringar, eftersom vinsten är garanterad, både för samhället, näringslivet och på det personliga planet. Visst vet alla att det är så, men fler borde få tillfälle att bevisa det. SIKANDER KHAN PREFEKT VID FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN I LÅGKONJUNKTURENS spår ser vi inte bara fallande börskurser och skenande arbetslöshetssiffror. Det tycks som om även humankapitalet sätts på sparlåga. Få arbetsgivare vågar i orostider satsa på att utbilda och förädla begåvad personal. Ändå är det just dessa som har framtiden i sina händer. När så konjunkturen vänder står företag och institutioner dåligt rustade för att möta ökad efterfrågan på varor och tjänster och därmed resurser och en vältrimmad organisation. Utbildning och vidareutveckling i alla dess former är paradoxalt nog det första som får stryka på foten i besparingstider, tvärt emot sunt förnuft och förmågan att se bortom nedskärningar och negativa resultat. Men det är just när det ser som mörkast ut som skälen att stimulera och uppmuntra är som starkast, både för individens och för samhällets bästa. Det är då tid finns, och det är också då många yrkesaktiva ifrågasätter sin arbetssituation och finner det svårare att hitta den naturliga drivkraften som en högkonjunktur för med sig. DE SOM HAFT KLOKHET och agerat utifrån ett mer långsiktigt perspektiv, och därmed utnyttjat tillgänglig tid till att låta duktiga medarbetare utveckla sina förmågor, är också de som drar den längsta stickan när hjulen börjar snurra snabbare igen. Det är då de behövs, alla de begåvade, motiverade och lojala män och kvinnor som utgör själva navet i en framgångsrik verksamhet. Kompetensutveckling är att betrakta som rena växtnäringen när den ekonomiska snålblåsten förlamar marknaden. Drivhuseffekten är uppenbar, inte minst då man läser de intervjuer vi gjort i denna bilaga, där studerande berättar om sina erfarenheter av att vidareutbilda sig mitt i karriären. Trots svårigheter att hinna med både jobb, familj och barn upplever de flesta nästan förbehållslöst positiva effekter av sina studier. PPS International 2003 PPS International comprises three basic courses in Project Management PPS Step 1, PPS Step 2 and PPS Leadership and lasts for five intensive working days. PPS International is conducted in English and is held in an international environment, with participants from different countries. The purpose of the course is to provide participants with a substantial knowledge base and to equip them with a portfolio of professional project management skills. Dates and locations for 2003 May September November Mallorca, Spain Mallorca, Spain Gran Canaria, Spain Who should attend? Experienced project managers who need a concentrated but comprehensive picture of PPS People who aim to attend a Step 2 course but need to refresh their earlier Step 1 course People who need PPS training and want to acquire international contacts Registration May we remind you that the number of participants is limited and that confirmed registrations cannot be cancelled. To register, please contact: Anne Norström Elisabeth Erholt Phone: Phone: com Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus KOMPETENS & UTVECKLING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Annonsförsäljning: Oscar Stern, MediaPlanet Text: Kristin Rydberg. Grafisk form: Pontén & Engwall Repro: Ordbild. Tryck: Tidningtryckarna. För info. om bilagor i dags och kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet februari

3 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN TIETOENATOR Projektledning i internationell miljö Internationalisering och samgående företag emellan leder även till att projekten blir mer gränslösa. Därmed ställs allt högre krav på kompetent projektledning som behärskar en metodik applicerarbar på internationell verksamhet. TietoEnator är en ledande aktör inom den nordiska IT-sektorn. Deras rika utbud består bland annat av kvalificerade, engelskspråkiga projektledarutbildningar i internationell miljö, PPS International. Kurserna är baserade på TietoEnators egenutvecklade projektstyrningsmetod, Praktisk Projekt- Styrning, och ingår i ett koncept med en integrerad lösning för projektverksamhet i både stora och små organisationer. Utbildningen omfattar 5 intensiva dagar med högt ställda krav på deltagare såväl som kursledare. Idag har över personer genomgått en PPS-utbildning av något slag. Själva begreppet har blivit så välkänt att många företag använder PPS som argument i sin marknadsföring. Här nedan möter vi två personer från olika yrkesmiljöer. Båda har genomgått PPS International. Med egna ord ger de sin syn på PPS som metod och på vilket sätt de nya kunskaperna påverkat dem i deras yrkesliv. Hans Norgren, konsult på SIPU International: Min roll är att jag är samordnare av de internationella konsultprojekt som SIPU International driver i Asien, främst Thailand, Vietnam, Kina och Mongoliet. Vi arbetar med utveckling av offentlig förvaltning inom områden som organisation, utbildning, chefsutveckling och ekonomi- och budgetfrågor. Vilka var Dina främsta skäl att vilja genomgå PPS International? Jag blev rekommenderad att gå kursen av en branschkollega som arbetar med internationell konsultverksamhet. Upprinnelsen var att jag nämnde att det var svårt att finna utbildningar för personer med 25 års erfarenhet av konsultarbete, varpå han tyckte att den här kuren gav en del nya perspektiv. Kan Du ge några exempel på hur Du kunnat applicera Dina kunskaper i praktiken? Jag använder flera PPS-instrument för uppföljning och bedömning av ett projekts utveckling. Jag tycker framför allt att instrumenten ger mig mycket god hjälp när det gäller att kontinuerligt följa utvecklingen. Hur skulle Du vilja sammanfatta Dina intryck av PPS International? Min helhetssyn är positiv. Utbildningen var bra för mig personligen. Det finns framför allt i material och modell en hel del analysinstrument som är användbara vid planering och uppföljning av projekt. Vissa formulär har jag redan använt med viss modifikation. Utbildningen ger en bra struktur över projektarbete och projektledning. På den negativa sidan kan man säga att modellen kan bli väl mekanisk, man kan bli fångad av alla stegen. Cornelia Wikström-Seltman, projektledare på AstraZeneca: Jag leder lokala och globala inköps-, anpassnings- och/eller systemutvecklingsprojekt, så kallade IS-projekt. Kvalitet och Dokumentation är oerhört viktiga parametrar när man driver dessa projekt. PPS står ju för Praktisk ProjektStyrning och det var just den praktiska biten jag var ute efter. Jag valde PPS International eftersom engelska är koncernspråket på min arbetsplats, säger Cornelia. Utbildningen var bra på flera sätt och uppfyllde mina förväntningar. Det var väldigt nyttigt att åka iväg till annan ort, i detta fall utomlands. Man kan helhjärtat ägna sig åt intensivkursen på dagarna och smälta de nya intrycken ihop med de andra deltagarna på kvällarna. Dagarna var späckade med föreläsningar varvade med grupparbeten och avslutades ofta med presentationer av deltagarnas erfarenheter från riktiga projekt. En intensiv 5-dagarskurs gör att man kan fördjupa sig på ett effektivt sätt och man slipper uppstartsfasen. Vi var 16 deltagare vilket gjorde att vi fick väldigt fin kontakt med varandra, perfekt grogrund för kompetensnätverk. Jag gillar korta men intensiva kurser. Vi jobbade visserligen väldigt hårt men det var oerhört givande och roligt. Jag gillar PPS-metoden för att den är så enkel, säger hon. Den går att applicera på många typer av projekt och är flexibel, man kan använda sig av de delar som man anser sig behöva. I mitt arbete inom läkemedelsbranschen är PPS ett komplement till andra metoder. PPS är så flexibelt att det är mycket lätt att använda tillsammans med andra projektlednings-, systemutvecklings- och kvalitetsmodeller. Två små PPS-godbitar som jag redan har haft nytta av i mina projekt är checklistor/ underlag för "start up seminar" och "closure meeting". Det många betrakar som självklarheter tas upp och ventileras. Då visar det sig ofta att vissa saker inte alltid är lika självklara för alla! För mer information om PPS International och konceptet, kontakta TietoEnator PPS.

4 SID 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Konsten att lära chefer chefa Lära Läkare Leda, Lära Män Leda Kvinnor, Lära Kvinnor Chefa Män, Lära Kvinnor Leda Kvinnor.. Det är titlarna på några av Barbro Dahlbom-Halls böcker om hur man når framgång i sitt ledarskap, vare sig man är man eller kvinna, verksam inom landsting, kommun eller inom det privata näringslivet. Framgångsrikt ledarskap bygger på samma fundament: att få medarbetarna på sin sida och försäkra sig om att alla springer åt samma håll. Och, inte minst, att alla förstår varför de ska göra det! I över trettio år har hon lärt chefer hur man lyckas i sin ledarroll. För Barbro Dahlbom-Hall är ledarskap ett mycket vidare begrepp än en precisering av en organisatorisk företeelse. Alla medarbetare måste ha en och samma målsättning. Men för att få medarbetarna på sin sida måste en chef lära sig skapa förutsättningar så att alla verkligen kan följa en mot det mål man ställt upp. Ett framgångsrikt ledarskap måste bygga på ett gott samarbete. Detta är utgångspunkten för Barbro Dahlbom-Halls absoluta övertygelse, vare sig det handlar om kvinnligt eller manligt ledarskap, något som återkommer i alla hennes böcker om hur man lär chefer leda. Den senast utkomna boken handlar om hur kvinnor kan lära sig att leda andra kvinnor på ett framgångsrikt sätt. - Det finns inga som arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. Å andra sidan finns det inga som arbetar så dåligt ihop som kvinnor som inte har det bra tillsammans säger Barbro Dahlbom-Hall, och fortsätter - Verbet "lära" i bokens titel står för att få läsarna att bli medvetna, se mönster och förstå sammanhang. Att inte falla för andras utsagor och snäva fördömanden eller när man känner sin position hotad. Sällan eller aldrig hör man män oroa sig för att det ska bli för många män på en arbetsplats eller att - Det finns inga som arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. arbetsplatsen är för mansdominerad. Aldrig säger män "typiskt män" om andra män eller att män är "männens största fiende". Men alltför ofta säger kvinnor så här om andra kvinnor. Varför? - Svaret på många frågor om hur kvinnor relaterar till andra kvinnor finns att hämta i historien och i ideologierna säger Barbro Dalhbom- Hall. Både problem och åsikter har ärvts från en tid innan kvinnor var yrkesverksamma. Dagens kvinnor har inte fått börja sitt arbetsliv förutsättningslöst utan har burit med sig ett tungt arv av uppfattningar och känslor kring hur det är att samarbeta med andra kvinnor. Barbro Dahlbom-Hall har arbetat som konsult i chefs- och ledningsfrågor i över 30 år inom både privat och offentlig sektor. Hon har genom åren även haft, och har fortfarande, många internationella uppdrag åt bl a SIDA, UNICEF och FN. Den 5 februari 2002 förlänades Barbro Dahlbom-Hall H M Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band. FRIARE REGLER VID HÖGSKOLEINTAGNING Från och med den 1 januari 2003 är reglerna för intagningen till högskolan friare och mer flexibla. Skolorna kan numera själva bedöma Din behörighet, även om Du inte uppfyller de formella intagningskraven. Basåret omfattar numera alla högskoleprogram. det alltså fritt fram att göra så vid vissa skolor. Varje högskola får också själva bestämma över hur 10 procent av platserna på nybörjarnivå ska tillsättas. Exempel på när dessa kriterier kan tillämpas är när det finns ett behov av personal av ett visst kön eller med ett annat språk än svenska som förstaspråk, eller om det finns regionala behov av att utbilda en viss typ av arbetskraft. Detta kallas för alternativt urval eller fri kvot. Saknar Du fullständig behörighet för den utbildning du vill söka? Det behöver inte betyda att Du inte kan söka, för just den utbildning som Du vill genomgå kanske utnyttjar det nya systemet för intagning som går under benämningen reell kompetens. Respektive högskola kan från och med den 1 januari i år avgöra om du ska kan antas till en utbildning oavsett Din formella behörighet, vilket ger betydligt fler möjlighet att studera på eftergymnasial nivå. Reell kompetens Med begreppet reell kompetens menas till exempel att Du har adekvat arbetslivserfarenhet, utländsk utbildning eller någon form av personalutbildning. Hittills har dessa meriter varit svåra att tillgodoräkna sig vid en ansökan till högre utbildning, men nu är Collegeutbildningar Från och med den 1 januari finns ytterligare ett högskolealternativ som kallas collegeutbildning, en kombination av gymnasie- och högskolestudier som närmast kan betraktas som en introduktion till högre utbildning. Collegeutbildningen ska bestå högst 20 veckor på gymnasienivå följt av en högskoledel omfattande högst 20 poäng, sammanlagt 40 veckors studier. Utbildningarna sker i samverkan mellan komvux och högskolorna. Basåret utökas också till att gälla alla utbildningar på högskole- och universitetsnivå. Tidigare har basår använts i samband tekniska och naturvetenskapliga utbildningar men nu kan det ges i anslutning till alla sorters högskoleprogram. Kravet är att programmet ska ha haft fler platser än sökande under en tid. Det ska även finnas ett behov av utbildad arbetskraft inom området på arbetsmarknaden

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 5 KAROLINSKA À LA CARTE Har du tänkt på att vi får små stänk av Karolinska Institutets kunnande till livs i stort sett i varje nyhetssändning på TV. Vi ger en unik möjlighet för organisationer och företag att få ta del av det medicinska universitetets samlade kunskap säger Elisabet Asplund, VD för Karolinska Education sedan 1,5 år tillbaka. Karolinska Institutet, europas största medicinska universitet, garanterar kunskapsinnehållet och Karolinska Education garanterar processen för kunskapsöverföring. I internationella sammanhang är samarbeten mellan universitet, högskolor och näringsliv ett etablerat fenomen sedan många år tillbaka. I Australien är forskning och högskoleutbildning en av landets viktigaste exportprodukter. I Sverige har universitetsoch högskolekopplade näringslivsutbildningar endast 1,6 % av den totala personalutbildningsmarknaden. En klar potential. Elisabet Asplund har mångårig erfarenhet från näringsliv, högskolesektor och industri. Kunskapsmarknaden är i sin linda i Sverige och det är ett spännande uppdrag att leda Karolinska Education mot framtiden. Både nationella och internationella uppdrag finns idag på företagets dagordning. Regeringens uppdrag till universitet och högskolor är idag att öppna upp verksamheten. Uppdragsutbildning är bra, det finns redan i vår omvärld och ska finnas även i Sverige. Man talar ibland om den tredje uppgiften och syftar då på högskolans roll som kunskapsproducent till det omgivande samhället. Regeringen uppmanar idag högskolor och universitet att också bedriva verksamheten under former så att det inte ska bli någon sammanblandning av verksamhetsområden forskning och grundutbildning vs. uppdragsutbildning. Det finns också en förordning per 1/ som säger att det inom högskolorna ska finnas en samordnande funktion där man kan utforma utbildningarna och synliggöra dem för omvärlden. Ledningen för Karolinska Institutet har tagit uppgiften på allvar i och med etablerandet av Karolinska Education AB. VD Elisabet Asplund fick uppdraget att från start bygga upp verksamheten. Och utvecklingen går fort men så har ju Karolinska Education ett rikligt material att ösa ur. Alla Karolinska Institutets samlade kompetenser finns tillgängliga för en allt större omvärld via kundanpassade uppdragsutbildningar. Kunskapsinnehållet är alltid de senaste rönen inom respektive forskningsområde. Karolinska Education tillhandahåller utbildningar inom t ex medicin, ekonomi, odontologi, vård och ledarskap. Utbildningarna kan ges i olika former specialprogram, kurser, konferenser och spetsföreläsningar. Finns det då inte en konflikt mellan marknadens behov av snabba resultat och universitetets behov av sitt eget tempo? Karolinska Educations roll är att balansera och samordna dessa faktorer så att ett möte möjliggörs. En utmaning ligger i att docka marknadens tempo med universitetets tempo. Fördelen är att många inom universitetet kan leverera vilket gör att Karolinska Education oftast kan leverera det kunderna önskar och frågar efter. Bland aktuella uppdrag just nu hittar vi konkreta frågeställningar, t ex ohälsotalen. Karolinska Institutets forskning ger kunskap om t ex stress och stresshantering. Kunskapen kan nyttjas av näringslivet som har ett arbetsgivaransvar, av individen som drabbas och av vården som ska behandla stress. Karolinska Education kan tillhandahålla kunskap och idéer för nytänkande. En utbildning i sjukdomsförekomst och dess utbredning i samhället har samlat deltagare från myndigheter, vetenskapsjournalister och specialistläkare. Ett annat uppdrag är att utveckla kurser om demens för den japanska marknaden. Vi tittar också på modeller för äldreomsorgen och dess utbildningsbehov i vår egen huvudstad. I Elisabet Asplunds vision tillhandahåller Karolinska Education de senaste forskningsrönen, den färskaste kunskapen förpackad och pedagogiskt förmedlad på ett professionellt sätt. Relevant kunskap som skapar nytta. Kunskapsöverföring behöver alla samverka kring för att säkerställa livslångt lärande. Kommunikation kring vård, medicin och hälsa, forskning och utveckling, egenvårdsmetoder det som påverkar och främjar hälsoutvecklingen i vårt land är en viktig uppgift. Forskningen går före och visar vägen, utbildningen stödjer processen och sätter in den i ett sammanhang. Karolinska Institutets samlade kunskap är ett smörgåsbord alltid med den färskaste kunskapen att välja bland för företag och organisationer, som vill skapa mervärde i sina verksamheter avslutar Elisabet Asplund. CAROLINA WELIN aktuella programstarter STOCKHOLM SIGTUNA BRUSSELS Företagsledning, 6 veckor Ledarutveckling med huvudinriktning på affärsutveckling. Programstarter: 4 april, 16 juni, 10 oktober Integrerat Ledarskap, 10 veckor För ett medvetet, personligt ledarskap. Programstarter: 17 mars, 8 september Offentliga sektorns managementprogram, 18 dagar Stärker ditt personliga ledarskap. För högre chefer inom offentlig sektor. Programstart: 26 mars Communication Dialogue, 13 dagar Ledarskapsutveckling med tillits-, förtroende- och hederlighetsfrågorna i fokus. För informations- och kommunikationsdirektörer. Programstart: 10 mars Marketing Executive Programme, 13 dagar Kreativ marknadsstrategi och resultatinriktat genomförande. För marknadsansvariga. Programstart: 12 mars LIV Ledarskap i Vården, 21 dagar Utgår ifrån och belyser vårdsektorns särdrag. Programmet är utvecklat av IFL i samarbete med Dagens Medicin. Programstart: 8 april Genom ett kvalificerat utbud av öppna och interna utvecklingsprogram vill IFL bidra till att öka företags och organisationers konkurrenskraft och effektivitet. I nära samarbete med våra kunder designar vi skräddarsydda partnerprogram med fokus på det enskilda företagets behov. IFL Institutet för Företagsledning Telefon Fax E-post Vi vill väcka din lust att lära med den kan du bli framgångsrik i kunskapssamhället Din kapacitet att lära bestämmer din förmåga att utvecklas som ledare. Förmågan till perspektivseende och tolkningsrikedom är nyckelkompetenser för framtidens ledare. Att delta i ett IFL-program ger dig en god grund för din fortsatta professionella och personliga utveckling. Genom att använda IFL som din partner för utveckling av ledarskap och affärer kan din organisation trygga en långsiktig utveckling. IFLs utvecklingsprogram tar sin utgångspunkt i din egen arbetssituation och lärprocess och bygger på vår nära kännedom om organisationers och chefers situation och villkor. Vi arbetar med verkliga frågeställningar och kunskapen relateras till din egen roll och arbetssituation. Genom att du själv får möjlighet att aktivt söka kunskaper och i dialog med andra deltagare reflektera över dina och andras erfarenheter formas praktisk kunskap du växer som människa och ledare.

6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 6 Lära ledare leda Master of Business Administration En executive MBA-utbildning är internationellt sett en av de mest prestigefyllda utbildningar befattningshavare inom näringslivet kan genomgå. Det finns över 1500 olika MBA-program globalt sett, varav de flesta i engelskspråkiga delar av världen. MBA, som står för Master of Business Administration, är en akademisk påbyggnadsutbildning med ledarskapsperspektiv. Utbildningen har sitt ursprung i USA och startade omkring det föregående sekelskiftet. Under 50-talet utvecklades utbildningen och kom också att innefatta ämnen inom områdena ekonomi och management. Tid och pengar Intresset för MBA har ökat i Sverige de senaste tio åren. Eftersom utbildningen inte är skyddad kan varje institution själva utforma sin utbildning. Det enda kriteriet som finns är att utbildningen skall motsvara ett års heltidsstudier, 40 akademiska poäng. För att få gå en Executive MBA krävs behörighet och yrkeserfarenhet, något som säkrar att diskussionerna blir mer verklighetsanknutna och utbytet av erfarenheter deltagare emellan blir också djupare. Tack vare att utbildningen står nära forskningen kvalitetssäkras den. Utbildningen kostar omkring kronor per termin och bekostas vanligtvis av arbetsgivaren. Studierna sker delvis under arbetstid. MBA på hemmaplan Vid Stockholms Universitet erbjuder man sedan 6 år tillbaka en Executive MBA. Höstterminen börjar samtidigt som övriga terminer på Universitetet, det betyder att den inleds i slutet av augusti och pågår till i mitten av januari. Vårterminen inleds omedelbart därpå och avslutas i juni. Studenterna kommer från alla delar av näringslivet, och könsfördelningen har i genomsnitt varit 40 procent kvinnor och 60 procent män. Teori och praktik Louise Nicolin är Valideringsledare på Validera och har uppdrag för AstraZeneca. Hon har genomgått en Executive MBA vid Stockholms Universitet och känner att hon haft lätt att omsätta teori i praktiken. - Utbildningen ger mig kunskap som jag direkt kan omsätta i praktiken. Jag upplever också att jag fått värdefulla kontakter i mina kurskamrater och föreläsare, säger Louise Nicolin. Röster från skolbänken: Därför läste jag till en MBA! Det kändes som ett steg i takt med min egen "karriärutveckling" Möjligheten att fritt kunna kombinera med arbetet. Jag ser hela denna utbildning som en möjlighet att ta till mig ny kunskap/forskning inom olika intressanta områden. Det är bra att deltagarna har olika bakgrund, inklusive ett antal år i arbetslivet. Man kan dra paralleller mellan sin egna och andras branscher. Att få nya input för mitt arbete, nya intryck och bredare kunskap för att kunna tänka mer konstruktivt och innovativt, att även i min privata utveckling visa för olika aktörer att man är öppen för kunskapsinhämtning t ex vid tankar på nyanställningar -Lär dig att göra professionella omvärlds- & marknadsanalyser Konkurrent- och branschanalys kursdatum mars Trend- & scenarioanalys kursdatum 1-3 april Annika Sandström -LauritzenCool Jag tyckte att kursen var väldigt bra upplagd. Teori varvades med många praktikfall. Den gav mig de verktyg som jag behöver i mitt arbete. Diplomutbildning i omvärldsanalys kursstart 9 april Kurskatalog för 2003 ute nu eller e-post till Docere Intelligence är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom Omvärldsanalys-Business Intelligence. Vi erbjuder tjänster inom områdena: Analysis, Education, Technology och Consulting. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

7 SID 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Henrik Kolga, tidigare informationschef på Connex Transport, idag konsult på OTW Communication. För tre år sedan diplomerades du från Executive MBA Program på Stockholms universitet. Vidareutbildning på den här nivån är en investering i tid, energi och pengar. Vad var det som motiverade dig att börja läsa? Nyfikenhet kombinerat med viljan att utveckla mig själv på både det personliga och professionella planet. Lärandet pågår hela livet har någon klok människa sagt. Förhoppningsvis lär man sig något nytt varje dag. Men gammal kunskap är inte per automatik en tillgång i dag. En anledning är att man gömt det man lärt långt inne i hjärnan. En större anledning kan vara att den lämnats outnyttjad. Den stora utmaningen är att omsätta teori i praktik. Först då kan man dra egna slutsatser och generera nya kunskaper till egen och andras nytta. Många från näringslivet tvekar inför att sätta sig i skolbänken igen. Var det svårt? Hade det varit enkelt hade vem som helst gjort det. Inget illa om kortkurser, men många vill testa sina gränser. Själv kände jag ett starkt behov att ge mig in i en mer kvalificerad utbildning där jag skulle möta andra människor med samma vilja att ge järnet, utveckla sig själva, bidra med egna erfarenheter och lärdomar. Jag kände instinktivt att den här utbildningen skulle motsvara mina förväntningar. Upplevde du att akademins teorier är kompatibla med näringslivets verklighet? Det låter som en klyscha men sanningen är att spänningen uppstår i själva mötet mellan individer. Den stora behållningen har för mig varit den energi som skapas när teorier och EMBA-studenternas egna praktiska erfarenheter möts i föreläsningssalen. Där sitter oerhört kunniga professorer tillsammans med studenter som var och en har egna mångåriga erfarenheter av det praktiska livet. Det säger sig självt att det slår gnistor som i sin tur genererar nya insikter för samtliga inblandade. Och det underlättar ju om man dessutom har förbannat roligt under resans gång. Vad hände på just din utbildningsresa? Personligen fick jag en kick som ledde mig in på entreprenörsbanan. Utifrån en affärsidé som vi fick tack vare EMBA-utbildningen startade vi ett företag som snabbt växte till 50 medarbetare med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid och Tokyo. Du behöver inte vara bäst, men du måste uppfattas som nummer ett på banan. Och agera nu - inte i morgon. Vi rusade på i ett hejdlöst tempo och upptäckte att vi inte alltid gjorde hemläxan. Ibland funkade det, ibland gick det åt helvete. Vi hade definitivt kunnat undvika en del misstag om vi konsekvent praktiserat det vi hade lärt oss Hur kunde du motivera din arbetsgivare att låta dig gå en vidareutbildning? Min VD var insiktsfull nog att förstå värdet av ett inflöde av färsk kunskap. Det finns samtidigt många exempel på payback till företaget. En av kurserna jag läste var Omvärldsbevakning och den lärde mig att se på omgivningen med helt nya ögon. Att morgondagens konkurrenter inte nödvändigtvis är de bolag som agerar inom samma bransch. Andra penningstarka aktörer kan ge sig in i branschen och skapa helt nya förutsättningar och helt enkelt strunta i det traditionella sättet att göra business. Vi höjde blicken och såg samtidigt nya utmaningar som utgick mer från kundens behov. Har utbildningen gjort dig till en bättre företagare? Det tycker jag absolut. Överbryggandet av gränslandet mellan affärs- och kommunikationsstrategi är oerhört intressant. Det har sporrat mig att fördjupa mig för att kunna se och förstå helheten i företagandet. Drivkraften för mig har varit att vidareutveckla mig både på ett personligt och yrkesmässigt plan. Förvärvade kunskaper blir snabbt gamla, och utan att tillföra färskvara så halkar man efter. Så enkelt är det. Karolinska Institutet är Europas största och mest forskningsintensiva medicinska universitet. Den kunskap som ständigt utvecklas är nu, genom Karolinska Education AB, tillgänglig för företag och organisationer. Vi arbetar med kompetensutveckling nationellt och internationellt. Vi är helägda av Karolinska Institutet. Porten till kunskap Axplock från vårt utbud inom kompetensutveckling av ledare: Stress och stresshantering Kursen för dig som har personalansvar och behöver reell kunskap för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Via denna Internetbaserade distansutbildning får du på ett spännande sätt möta ett 20-tal av världens främsta experter inom området. Chefs- och ledarskap Kursen för dig som arbetar som verksamhetschef inom vården. Genom ökad självkännedom ges nödvändiga och grundläggande kunskaper i ledarskap samt personlig utveckling. Som kursdeltagare arbetar man med att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Medicin för finansbranschen Kursen riktar sig till analytiker och förvaltare med intressen inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag. Målsättningen är att deltagaren ska få baskunskap inom området och därigenom bättre kunna förstå och använda resultat som framkommer i medicinsk forskning. Välj bland befintliga kurser eller skräddarsy med innehåll och pedagogik efter dina önskemål. Välkommen att genom oss utveckla din kompetens inom medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa!