KOMPETENS& UTVECKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENS& UTVECKLING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige, världens mest jämställda land, så få kvinnor på ledande poster? Är det männen som inte släpper ifrån sig makten? Saknar kvinnorna kompetens? Är det för att kvinnorna inte har lärt sig att ta makten över sig själva och ännu mindre över andra? Läs mer om Barbro Dahlbom- Hall på sidan 4. Stefan Sebö Ha en vision! Sätt upp ett mål! Skapa en strategi! Det är lätt att fastna i tron att vi inte kan. Men vi föds med en massa förutsättningar, inte en massa begränsningar. Det gäller bara att göra det man ska göra, inte vad andra förväntar sig På sidan 8 kan du läsa mer om Stefan Sebö och hans fem steg mot framgång och positivt tänkande. I de flesta av oss finns slumrande, unika kompetenser som med rätt stimulans och väl anpassade studier kan förmås blomstra och föra oss framåt såväl i karriären som på det personliga planet. Ny och ökad kunskap ger individen ett ökat självförtroende som i sin tur ger kraft och lust att engagera och entusiasmera andra. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sikander Kahn, prefekt vid FEI: Företag som satsar på humankapital är morgondagens vinnare..... Sid 2 Barbro Dahlbom-Hall lär chefer chefa Sid 4 Master of Business Administration, MBA vad är det? Sid 6 Intervju med Henrik Kolga, utexaminerad MBA-studerande, om fördelarna med vidarestudier Sid 7 Peppa dig själv till högre mål Stefan Sebö presenterar fem steg mot ett positivt tänkande Sid 8 Folkuniversitetet erbjuder valmöjligheter för alla Sid 9 Kompetensgalan med fokus på människor och företag som främjar kompetensutveckling Sid 10 ANNONS INFORMATIONSKOLLEGIET INBJUDER ER TILL SEMINARIUM MED NOBELPRISTAGAREN I EKONOMI OCH VÄRLDENS FRÄMSTA VARUMÄRKESEXPERTER De senaste nyheterna och de viktigaste kunskaperna För första och förmodligen enda gången är världens främsta varumärkes- och brandingexperter samlade i ett och samma seminarium. Dessutom delar den senaste Nobelpristagaren i ekonomi med sig av sina fantastiska kunskaper inom bl a prissättning. Dessa föreläsares forskning idag är vår framtid i morgon. GARANTERAT T FULLBOKAT. Förra gången Al Ries var i Sverige var det fullbokat. Förra gången professor Kapferer kom till Stockholm var det också utsålt. Så lär det bli även 2 april. Varumärkets hälsa viktigare än börsvärdet! Varumärket är inte bara marknadsförarnas ensak utan även Ditt som VD, marknadschef eller resultatansvarig. Den närmaste framtiden kommer att ställa helt nya krav på våra företag och hur vi sköter det som kallas Brand Management. Välkommen till årets främsta näringslivsseminarium! VERNON SMITH, AL RIES, KAPFERER, URDE Plats, tid & pris: Stockholms Konserthus 2 april, kr per person ex moms inkl den unika dokumentationen. Grupprabatt: Kom 10, betala endast för 7. Fullständigt program och schema på ANMÄL ER PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT: TEL: SMS: FAX: TALSVAR (24h): Dr Vernon Smith erhåller Nobelpriset ur Hans Majestät Konungens hand i Stockholms Konserthus. Missa inte Nobelpristagarens unika föreläsning den 2 april! Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

2 SID 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Morgondagens vinnare är de som idag satsar på humankapital ATT ÄVEN I DYSTRA tider se över behovet av utbildning och vidareutveckling bland de anställda, låta talanger blomstra genom att öppna dörrar leder ofelbart till starkare konkurrenskraft och bättre förmåga att snabbt anpassa verksamheten till ökade krav på produktivitet när efterfrågan väl kommer. En anställd som får sin arbetsgivares stöd och förtroende är självklart också mer benägen att känna engagemang och delaktighet i arbetsprocessen. I DE FLESTA AV OSS finns slumrande, unika kompetenser som med rätt stimulans och väl anpassade studier kan förmås blomstra och föra oss framåt såväl i karriären som på det personliga planet. Ny och ökad kunskap ger individen ett ökat självförtroende som i sin tur ger kraft och lust att engagera och entusiasmera andra. Att studera i grupp ger dessutom unika möjligheter till möten och erfarenhetsutbyte med människor inom helt andra yrkesområden. Detta ger inte bara nya insikter utan också bra verklighetsförankring och bredd i de gemensamma diskussionerna. ALLA; POLITIKER, företagsledare och medarbetare inom alla verksamhetsformer, är överens om vikten av kontinuerlig kompetensutveckling. Verkligheten speglar emellertid inte alltid detta. Kortsiktiga perspektiv och strama budgetramar tar alltför ofta överhand, med stagnation och vikande motivation som givna resultat. Genom att aktivt stimulera och uppmuntra lusten att lära, växa och utvecklas som människa och medarbetare, banar man vägen för dynamik och innovation och sunt nytänkande. Kunskap föder insikt och insikt föder vilja att dela med sig av sina erfarenheter. I och med det stärks också lagandan på en arbetsplats och därmed också det genuina engagemanget i det man jobbar med. Var och en av oss föds med unika förmågor. Men utan näring och stimulans kan dessa förmågor inte utvecklas och blomma. Att investera i humankapital borde vara den tryggaste av alla investeringar, eftersom vinsten är garanterad, både för samhället, näringslivet och på det personliga planet. Visst vet alla att det är så, men fler borde få tillfälle att bevisa det. SIKANDER KHAN PREFEKT VID FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN I LÅGKONJUNKTURENS spår ser vi inte bara fallande börskurser och skenande arbetslöshetssiffror. Det tycks som om även humankapitalet sätts på sparlåga. Få arbetsgivare vågar i orostider satsa på att utbilda och förädla begåvad personal. Ändå är det just dessa som har framtiden i sina händer. När så konjunkturen vänder står företag och institutioner dåligt rustade för att möta ökad efterfrågan på varor och tjänster och därmed resurser och en vältrimmad organisation. Utbildning och vidareutveckling i alla dess former är paradoxalt nog det första som får stryka på foten i besparingstider, tvärt emot sunt förnuft och förmågan att se bortom nedskärningar och negativa resultat. Men det är just när det ser som mörkast ut som skälen att stimulera och uppmuntra är som starkast, både för individens och för samhällets bästa. Det är då tid finns, och det är också då många yrkesaktiva ifrågasätter sin arbetssituation och finner det svårare att hitta den naturliga drivkraften som en högkonjunktur för med sig. DE SOM HAFT KLOKHET och agerat utifrån ett mer långsiktigt perspektiv, och därmed utnyttjat tillgänglig tid till att låta duktiga medarbetare utveckla sina förmågor, är också de som drar den längsta stickan när hjulen börjar snurra snabbare igen. Det är då de behövs, alla de begåvade, motiverade och lojala män och kvinnor som utgör själva navet i en framgångsrik verksamhet. Kompetensutveckling är att betrakta som rena växtnäringen när den ekonomiska snålblåsten förlamar marknaden. Drivhuseffekten är uppenbar, inte minst då man läser de intervjuer vi gjort i denna bilaga, där studerande berättar om sina erfarenheter av att vidareutbilda sig mitt i karriären. Trots svårigheter att hinna med både jobb, familj och barn upplever de flesta nästan förbehållslöst positiva effekter av sina studier. PPS International 2003 PPS International comprises three basic courses in Project Management PPS Step 1, PPS Step 2 and PPS Leadership and lasts for five intensive working days. PPS International is conducted in English and is held in an international environment, with participants from different countries. The purpose of the course is to provide participants with a substantial knowledge base and to equip them with a portfolio of professional project management skills. Dates and locations for 2003 May September November Mallorca, Spain Mallorca, Spain Gran Canaria, Spain Who should attend? Experienced project managers who need a concentrated but comprehensive picture of PPS People who aim to attend a Step 2 course but need to refresh their earlier Step 1 course People who need PPS training and want to acquire international contacts Registration May we remind you that the number of participants is limited and that confirmed registrations cannot be cancelled. To register, please contact: Anne Norström Elisabeth Erholt Phone: Phone: com Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus KOMPETENS & UTVECKLING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Annonsförsäljning: Oscar Stern, MediaPlanet Text: Kristin Rydberg. Grafisk form: Pontén & Engwall Repro: Ordbild. Tryck: Tidningtryckarna. För info. om bilagor i dags och kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet februari

3 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN TIETOENATOR Projektledning i internationell miljö Internationalisering och samgående företag emellan leder även till att projekten blir mer gränslösa. Därmed ställs allt högre krav på kompetent projektledning som behärskar en metodik applicerarbar på internationell verksamhet. TietoEnator är en ledande aktör inom den nordiska IT-sektorn. Deras rika utbud består bland annat av kvalificerade, engelskspråkiga projektledarutbildningar i internationell miljö, PPS International. Kurserna är baserade på TietoEnators egenutvecklade projektstyrningsmetod, Praktisk Projekt- Styrning, och ingår i ett koncept med en integrerad lösning för projektverksamhet i både stora och små organisationer. Utbildningen omfattar 5 intensiva dagar med högt ställda krav på deltagare såväl som kursledare. Idag har över personer genomgått en PPS-utbildning av något slag. Själva begreppet har blivit så välkänt att många företag använder PPS som argument i sin marknadsföring. Här nedan möter vi två personer från olika yrkesmiljöer. Båda har genomgått PPS International. Med egna ord ger de sin syn på PPS som metod och på vilket sätt de nya kunskaperna påverkat dem i deras yrkesliv. Hans Norgren, konsult på SIPU International: Min roll är att jag är samordnare av de internationella konsultprojekt som SIPU International driver i Asien, främst Thailand, Vietnam, Kina och Mongoliet. Vi arbetar med utveckling av offentlig förvaltning inom områden som organisation, utbildning, chefsutveckling och ekonomi- och budgetfrågor. Vilka var Dina främsta skäl att vilja genomgå PPS International? Jag blev rekommenderad att gå kursen av en branschkollega som arbetar med internationell konsultverksamhet. Upprinnelsen var att jag nämnde att det var svårt att finna utbildningar för personer med 25 års erfarenhet av konsultarbete, varpå han tyckte att den här kuren gav en del nya perspektiv. Kan Du ge några exempel på hur Du kunnat applicera Dina kunskaper i praktiken? Jag använder flera PPS-instrument för uppföljning och bedömning av ett projekts utveckling. Jag tycker framför allt att instrumenten ger mig mycket god hjälp när det gäller att kontinuerligt följa utvecklingen. Hur skulle Du vilja sammanfatta Dina intryck av PPS International? Min helhetssyn är positiv. Utbildningen var bra för mig personligen. Det finns framför allt i material och modell en hel del analysinstrument som är användbara vid planering och uppföljning av projekt. Vissa formulär har jag redan använt med viss modifikation. Utbildningen ger en bra struktur över projektarbete och projektledning. På den negativa sidan kan man säga att modellen kan bli väl mekanisk, man kan bli fångad av alla stegen. Cornelia Wikström-Seltman, projektledare på AstraZeneca: Jag leder lokala och globala inköps-, anpassnings- och/eller systemutvecklingsprojekt, så kallade IS-projekt. Kvalitet och Dokumentation är oerhört viktiga parametrar när man driver dessa projekt. PPS står ju för Praktisk ProjektStyrning och det var just den praktiska biten jag var ute efter. Jag valde PPS International eftersom engelska är koncernspråket på min arbetsplats, säger Cornelia. Utbildningen var bra på flera sätt och uppfyllde mina förväntningar. Det var väldigt nyttigt att åka iväg till annan ort, i detta fall utomlands. Man kan helhjärtat ägna sig åt intensivkursen på dagarna och smälta de nya intrycken ihop med de andra deltagarna på kvällarna. Dagarna var späckade med föreläsningar varvade med grupparbeten och avslutades ofta med presentationer av deltagarnas erfarenheter från riktiga projekt. En intensiv 5-dagarskurs gör att man kan fördjupa sig på ett effektivt sätt och man slipper uppstartsfasen. Vi var 16 deltagare vilket gjorde att vi fick väldigt fin kontakt med varandra, perfekt grogrund för kompetensnätverk. Jag gillar korta men intensiva kurser. Vi jobbade visserligen väldigt hårt men det var oerhört givande och roligt. Jag gillar PPS-metoden för att den är så enkel, säger hon. Den går att applicera på många typer av projekt och är flexibel, man kan använda sig av de delar som man anser sig behöva. I mitt arbete inom läkemedelsbranschen är PPS ett komplement till andra metoder. PPS är så flexibelt att det är mycket lätt att använda tillsammans med andra projektlednings-, systemutvecklings- och kvalitetsmodeller. Två små PPS-godbitar som jag redan har haft nytta av i mina projekt är checklistor/ underlag för "start up seminar" och "closure meeting". Det många betrakar som självklarheter tas upp och ventileras. Då visar det sig ofta att vissa saker inte alltid är lika självklara för alla! För mer information om PPS International och konceptet, kontakta TietoEnator PPS.

4 SID 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Konsten att lära chefer chefa Lära Läkare Leda, Lära Män Leda Kvinnor, Lära Kvinnor Chefa Män, Lära Kvinnor Leda Kvinnor.. Det är titlarna på några av Barbro Dahlbom-Halls böcker om hur man når framgång i sitt ledarskap, vare sig man är man eller kvinna, verksam inom landsting, kommun eller inom det privata näringslivet. Framgångsrikt ledarskap bygger på samma fundament: att få medarbetarna på sin sida och försäkra sig om att alla springer åt samma håll. Och, inte minst, att alla förstår varför de ska göra det! I över trettio år har hon lärt chefer hur man lyckas i sin ledarroll. För Barbro Dahlbom-Hall är ledarskap ett mycket vidare begrepp än en precisering av en organisatorisk företeelse. Alla medarbetare måste ha en och samma målsättning. Men för att få medarbetarna på sin sida måste en chef lära sig skapa förutsättningar så att alla verkligen kan följa en mot det mål man ställt upp. Ett framgångsrikt ledarskap måste bygga på ett gott samarbete. Detta är utgångspunkten för Barbro Dahlbom-Halls absoluta övertygelse, vare sig det handlar om kvinnligt eller manligt ledarskap, något som återkommer i alla hennes böcker om hur man lär chefer leda. Den senast utkomna boken handlar om hur kvinnor kan lära sig att leda andra kvinnor på ett framgångsrikt sätt. - Det finns inga som arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. Å andra sidan finns det inga som arbetar så dåligt ihop som kvinnor som inte har det bra tillsammans säger Barbro Dahlbom-Hall, och fortsätter - Verbet "lära" i bokens titel står för att få läsarna att bli medvetna, se mönster och förstå sammanhang. Att inte falla för andras utsagor och snäva fördömanden eller när man känner sin position hotad. Sällan eller aldrig hör man män oroa sig för att det ska bli för många män på en arbetsplats eller att - Det finns inga som arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. arbetsplatsen är för mansdominerad. Aldrig säger män "typiskt män" om andra män eller att män är "männens största fiende". Men alltför ofta säger kvinnor så här om andra kvinnor. Varför? - Svaret på många frågor om hur kvinnor relaterar till andra kvinnor finns att hämta i historien och i ideologierna säger Barbro Dalhbom- Hall. Både problem och åsikter har ärvts från en tid innan kvinnor var yrkesverksamma. Dagens kvinnor har inte fått börja sitt arbetsliv förutsättningslöst utan har burit med sig ett tungt arv av uppfattningar och känslor kring hur det är att samarbeta med andra kvinnor. Barbro Dahlbom-Hall har arbetat som konsult i chefs- och ledningsfrågor i över 30 år inom både privat och offentlig sektor. Hon har genom åren även haft, och har fortfarande, många internationella uppdrag åt bl a SIDA, UNICEF och FN. Den 5 februari 2002 förlänades Barbro Dahlbom-Hall H M Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band. FRIARE REGLER VID HÖGSKOLEINTAGNING Från och med den 1 januari 2003 är reglerna för intagningen till högskolan friare och mer flexibla. Skolorna kan numera själva bedöma Din behörighet, även om Du inte uppfyller de formella intagningskraven. Basåret omfattar numera alla högskoleprogram. det alltså fritt fram att göra så vid vissa skolor. Varje högskola får också själva bestämma över hur 10 procent av platserna på nybörjarnivå ska tillsättas. Exempel på när dessa kriterier kan tillämpas är när det finns ett behov av personal av ett visst kön eller med ett annat språk än svenska som förstaspråk, eller om det finns regionala behov av att utbilda en viss typ av arbetskraft. Detta kallas för alternativt urval eller fri kvot. Saknar Du fullständig behörighet för den utbildning du vill söka? Det behöver inte betyda att Du inte kan söka, för just den utbildning som Du vill genomgå kanske utnyttjar det nya systemet för intagning som går under benämningen reell kompetens. Respektive högskola kan från och med den 1 januari i år avgöra om du ska kan antas till en utbildning oavsett Din formella behörighet, vilket ger betydligt fler möjlighet att studera på eftergymnasial nivå. Reell kompetens Med begreppet reell kompetens menas till exempel att Du har adekvat arbetslivserfarenhet, utländsk utbildning eller någon form av personalutbildning. Hittills har dessa meriter varit svåra att tillgodoräkna sig vid en ansökan till högre utbildning, men nu är Collegeutbildningar Från och med den 1 januari finns ytterligare ett högskolealternativ som kallas collegeutbildning, en kombination av gymnasie- och högskolestudier som närmast kan betraktas som en introduktion till högre utbildning. Collegeutbildningen ska bestå högst 20 veckor på gymnasienivå följt av en högskoledel omfattande högst 20 poäng, sammanlagt 40 veckors studier. Utbildningarna sker i samverkan mellan komvux och högskolorna. Basåret utökas också till att gälla alla utbildningar på högskole- och universitetsnivå. Tidigare har basår använts i samband tekniska och naturvetenskapliga utbildningar men nu kan det ges i anslutning till alla sorters högskoleprogram. Kravet är att programmet ska ha haft fler platser än sökande under en tid. Det ska även finnas ett behov av utbildad arbetskraft inom området på arbetsmarknaden

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 5 KAROLINSKA À LA CARTE Har du tänkt på att vi får små stänk av Karolinska Institutets kunnande till livs i stort sett i varje nyhetssändning på TV. Vi ger en unik möjlighet för organisationer och företag att få ta del av det medicinska universitetets samlade kunskap säger Elisabet Asplund, VD för Karolinska Education sedan 1,5 år tillbaka. Karolinska Institutet, europas största medicinska universitet, garanterar kunskapsinnehållet och Karolinska Education garanterar processen för kunskapsöverföring. I internationella sammanhang är samarbeten mellan universitet, högskolor och näringsliv ett etablerat fenomen sedan många år tillbaka. I Australien är forskning och högskoleutbildning en av landets viktigaste exportprodukter. I Sverige har universitetsoch högskolekopplade näringslivsutbildningar endast 1,6 % av den totala personalutbildningsmarknaden. En klar potential. Elisabet Asplund har mångårig erfarenhet från näringsliv, högskolesektor och industri. Kunskapsmarknaden är i sin linda i Sverige och det är ett spännande uppdrag att leda Karolinska Education mot framtiden. Både nationella och internationella uppdrag finns idag på företagets dagordning. Regeringens uppdrag till universitet och högskolor är idag att öppna upp verksamheten. Uppdragsutbildning är bra, det finns redan i vår omvärld och ska finnas även i Sverige. Man talar ibland om den tredje uppgiften och syftar då på högskolans roll som kunskapsproducent till det omgivande samhället. Regeringen uppmanar idag högskolor och universitet att också bedriva verksamheten under former så att det inte ska bli någon sammanblandning av verksamhetsområden forskning och grundutbildning vs. uppdragsutbildning. Det finns också en förordning per 1/ som säger att det inom högskolorna ska finnas en samordnande funktion där man kan utforma utbildningarna och synliggöra dem för omvärlden. Ledningen för Karolinska Institutet har tagit uppgiften på allvar i och med etablerandet av Karolinska Education AB. VD Elisabet Asplund fick uppdraget att från start bygga upp verksamheten. Och utvecklingen går fort men så har ju Karolinska Education ett rikligt material att ösa ur. Alla Karolinska Institutets samlade kompetenser finns tillgängliga för en allt större omvärld via kundanpassade uppdragsutbildningar. Kunskapsinnehållet är alltid de senaste rönen inom respektive forskningsområde. Karolinska Education tillhandahåller utbildningar inom t ex medicin, ekonomi, odontologi, vård och ledarskap. Utbildningarna kan ges i olika former specialprogram, kurser, konferenser och spetsföreläsningar. Finns det då inte en konflikt mellan marknadens behov av snabba resultat och universitetets behov av sitt eget tempo? Karolinska Educations roll är att balansera och samordna dessa faktorer så att ett möte möjliggörs. En utmaning ligger i att docka marknadens tempo med universitetets tempo. Fördelen är att många inom universitetet kan leverera vilket gör att Karolinska Education oftast kan leverera det kunderna önskar och frågar efter. Bland aktuella uppdrag just nu hittar vi konkreta frågeställningar, t ex ohälsotalen. Karolinska Institutets forskning ger kunskap om t ex stress och stresshantering. Kunskapen kan nyttjas av näringslivet som har ett arbetsgivaransvar, av individen som drabbas och av vården som ska behandla stress. Karolinska Education kan tillhandahålla kunskap och idéer för nytänkande. En utbildning i sjukdomsförekomst och dess utbredning i samhället har samlat deltagare från myndigheter, vetenskapsjournalister och specialistläkare. Ett annat uppdrag är att utveckla kurser om demens för den japanska marknaden. Vi tittar också på modeller för äldreomsorgen och dess utbildningsbehov i vår egen huvudstad. I Elisabet Asplunds vision tillhandahåller Karolinska Education de senaste forskningsrönen, den färskaste kunskapen förpackad och pedagogiskt förmedlad på ett professionellt sätt. Relevant kunskap som skapar nytta. Kunskapsöverföring behöver alla samverka kring för att säkerställa livslångt lärande. Kommunikation kring vård, medicin och hälsa, forskning och utveckling, egenvårdsmetoder det som påverkar och främjar hälsoutvecklingen i vårt land är en viktig uppgift. Forskningen går före och visar vägen, utbildningen stödjer processen och sätter in den i ett sammanhang. Karolinska Institutets samlade kunskap är ett smörgåsbord alltid med den färskaste kunskapen att välja bland för företag och organisationer, som vill skapa mervärde i sina verksamheter avslutar Elisabet Asplund. CAROLINA WELIN aktuella programstarter STOCKHOLM SIGTUNA BRUSSELS Företagsledning, 6 veckor Ledarutveckling med huvudinriktning på affärsutveckling. Programstarter: 4 april, 16 juni, 10 oktober Integrerat Ledarskap, 10 veckor För ett medvetet, personligt ledarskap. Programstarter: 17 mars, 8 september Offentliga sektorns managementprogram, 18 dagar Stärker ditt personliga ledarskap. För högre chefer inom offentlig sektor. Programstart: 26 mars Communication Dialogue, 13 dagar Ledarskapsutveckling med tillits-, förtroende- och hederlighetsfrågorna i fokus. För informations- och kommunikationsdirektörer. Programstart: 10 mars Marketing Executive Programme, 13 dagar Kreativ marknadsstrategi och resultatinriktat genomförande. För marknadsansvariga. Programstart: 12 mars LIV Ledarskap i Vården, 21 dagar Utgår ifrån och belyser vårdsektorns särdrag. Programmet är utvecklat av IFL i samarbete med Dagens Medicin. Programstart: 8 april Genom ett kvalificerat utbud av öppna och interna utvecklingsprogram vill IFL bidra till att öka företags och organisationers konkurrenskraft och effektivitet. I nära samarbete med våra kunder designar vi skräddarsydda partnerprogram med fokus på det enskilda företagets behov. IFL Institutet för Företagsledning Telefon Fax E-post Vi vill väcka din lust att lära med den kan du bli framgångsrik i kunskapssamhället Din kapacitet att lära bestämmer din förmåga att utvecklas som ledare. Förmågan till perspektivseende och tolkningsrikedom är nyckelkompetenser för framtidens ledare. Att delta i ett IFL-program ger dig en god grund för din fortsatta professionella och personliga utveckling. Genom att använda IFL som din partner för utveckling av ledarskap och affärer kan din organisation trygga en långsiktig utveckling. IFLs utvecklingsprogram tar sin utgångspunkt i din egen arbetssituation och lärprocess och bygger på vår nära kännedom om organisationers och chefers situation och villkor. Vi arbetar med verkliga frågeställningar och kunskapen relateras till din egen roll och arbetssituation. Genom att du själv får möjlighet att aktivt söka kunskaper och i dialog med andra deltagare reflektera över dina och andras erfarenheter formas praktisk kunskap du växer som människa och ledare.

6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 6 Lära ledare leda Master of Business Administration En executive MBA-utbildning är internationellt sett en av de mest prestigefyllda utbildningar befattningshavare inom näringslivet kan genomgå. Det finns över 1500 olika MBA-program globalt sett, varav de flesta i engelskspråkiga delar av världen. MBA, som står för Master of Business Administration, är en akademisk påbyggnadsutbildning med ledarskapsperspektiv. Utbildningen har sitt ursprung i USA och startade omkring det föregående sekelskiftet. Under 50-talet utvecklades utbildningen och kom också att innefatta ämnen inom områdena ekonomi och management. Tid och pengar Intresset för MBA har ökat i Sverige de senaste tio åren. Eftersom utbildningen inte är skyddad kan varje institution själva utforma sin utbildning. Det enda kriteriet som finns är att utbildningen skall motsvara ett års heltidsstudier, 40 akademiska poäng. För att få gå en Executive MBA krävs behörighet och yrkeserfarenhet, något som säkrar att diskussionerna blir mer verklighetsanknutna och utbytet av erfarenheter deltagare emellan blir också djupare. Tack vare att utbildningen står nära forskningen kvalitetssäkras den. Utbildningen kostar omkring kronor per termin och bekostas vanligtvis av arbetsgivaren. Studierna sker delvis under arbetstid. MBA på hemmaplan Vid Stockholms Universitet erbjuder man sedan 6 år tillbaka en Executive MBA. Höstterminen börjar samtidigt som övriga terminer på Universitetet, det betyder att den inleds i slutet av augusti och pågår till i mitten av januari. Vårterminen inleds omedelbart därpå och avslutas i juni. Studenterna kommer från alla delar av näringslivet, och könsfördelningen har i genomsnitt varit 40 procent kvinnor och 60 procent män. Teori och praktik Louise Nicolin är Valideringsledare på Validera och har uppdrag för AstraZeneca. Hon har genomgått en Executive MBA vid Stockholms Universitet och känner att hon haft lätt att omsätta teori i praktiken. - Utbildningen ger mig kunskap som jag direkt kan omsätta i praktiken. Jag upplever också att jag fått värdefulla kontakter i mina kurskamrater och föreläsare, säger Louise Nicolin. Röster från skolbänken: Därför läste jag till en MBA! Det kändes som ett steg i takt med min egen "karriärutveckling" Möjligheten att fritt kunna kombinera med arbetet. Jag ser hela denna utbildning som en möjlighet att ta till mig ny kunskap/forskning inom olika intressanta områden. Det är bra att deltagarna har olika bakgrund, inklusive ett antal år i arbetslivet. Man kan dra paralleller mellan sin egna och andras branscher. Att få nya input för mitt arbete, nya intryck och bredare kunskap för att kunna tänka mer konstruktivt och innovativt, att även i min privata utveckling visa för olika aktörer att man är öppen för kunskapsinhämtning t ex vid tankar på nyanställningar -Lär dig att göra professionella omvärlds- & marknadsanalyser Konkurrent- och branschanalys kursdatum mars Trend- & scenarioanalys kursdatum 1-3 april Annika Sandström -LauritzenCool Jag tyckte att kursen var väldigt bra upplagd. Teori varvades med många praktikfall. Den gav mig de verktyg som jag behöver i mitt arbete. Diplomutbildning i omvärldsanalys kursstart 9 april Kurskatalog för 2003 ute nu eller e-post till Docere Intelligence är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom Omvärldsanalys-Business Intelligence. Vi erbjuder tjänster inom områdena: Analysis, Education, Technology och Consulting. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

7 SID 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Henrik Kolga, tidigare informationschef på Connex Transport, idag konsult på OTW Communication. För tre år sedan diplomerades du från Executive MBA Program på Stockholms universitet. Vidareutbildning på den här nivån är en investering i tid, energi och pengar. Vad var det som motiverade dig att börja läsa? Nyfikenhet kombinerat med viljan att utveckla mig själv på både det personliga och professionella planet. Lärandet pågår hela livet har någon klok människa sagt. Förhoppningsvis lär man sig något nytt varje dag. Men gammal kunskap är inte per automatik en tillgång i dag. En anledning är att man gömt det man lärt långt inne i hjärnan. En större anledning kan vara att den lämnats outnyttjad. Den stora utmaningen är att omsätta teori i praktik. Först då kan man dra egna slutsatser och generera nya kunskaper till egen och andras nytta. Många från näringslivet tvekar inför att sätta sig i skolbänken igen. Var det svårt? Hade det varit enkelt hade vem som helst gjort det. Inget illa om kortkurser, men många vill testa sina gränser. Själv kände jag ett starkt behov att ge mig in i en mer kvalificerad utbildning där jag skulle möta andra människor med samma vilja att ge järnet, utveckla sig själva, bidra med egna erfarenheter och lärdomar. Jag kände instinktivt att den här utbildningen skulle motsvara mina förväntningar. Upplevde du att akademins teorier är kompatibla med näringslivets verklighet? Det låter som en klyscha men sanningen är att spänningen uppstår i själva mötet mellan individer. Den stora behållningen har för mig varit den energi som skapas när teorier och EMBA-studenternas egna praktiska erfarenheter möts i föreläsningssalen. Där sitter oerhört kunniga professorer tillsammans med studenter som var och en har egna mångåriga erfarenheter av det praktiska livet. Det säger sig självt att det slår gnistor som i sin tur genererar nya insikter för samtliga inblandade. Och det underlättar ju om man dessutom har förbannat roligt under resans gång. Vad hände på just din utbildningsresa? Personligen fick jag en kick som ledde mig in på entreprenörsbanan. Utifrån en affärsidé som vi fick tack vare EMBA-utbildningen startade vi ett företag som snabbt växte till 50 medarbetare med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid och Tokyo. Du behöver inte vara bäst, men du måste uppfattas som nummer ett på banan. Och agera nu - inte i morgon. Vi rusade på i ett hejdlöst tempo och upptäckte att vi inte alltid gjorde hemläxan. Ibland funkade det, ibland gick det åt helvete. Vi hade definitivt kunnat undvika en del misstag om vi konsekvent praktiserat det vi hade lärt oss Hur kunde du motivera din arbetsgivare att låta dig gå en vidareutbildning? Min VD var insiktsfull nog att förstå värdet av ett inflöde av färsk kunskap. Det finns samtidigt många exempel på payback till företaget. En av kurserna jag läste var Omvärldsbevakning och den lärde mig att se på omgivningen med helt nya ögon. Att morgondagens konkurrenter inte nödvändigtvis är de bolag som agerar inom samma bransch. Andra penningstarka aktörer kan ge sig in i branschen och skapa helt nya förutsättningar och helt enkelt strunta i det traditionella sättet att göra business. Vi höjde blicken och såg samtidigt nya utmaningar som utgick mer från kundens behov. Har utbildningen gjort dig till en bättre företagare? Det tycker jag absolut. Överbryggandet av gränslandet mellan affärs- och kommunikationsstrategi är oerhört intressant. Det har sporrat mig att fördjupa mig för att kunna se och förstå helheten i företagandet. Drivkraften för mig har varit att vidareutveckla mig både på ett personligt och yrkesmässigt plan. Förvärvade kunskaper blir snabbt gamla, och utan att tillföra färskvara så halkar man efter. Så enkelt är det. Karolinska Institutet är Europas största och mest forskningsintensiva medicinska universitet. Den kunskap som ständigt utvecklas är nu, genom Karolinska Education AB, tillgänglig för företag och organisationer. Vi arbetar med kompetensutveckling nationellt och internationellt. Vi är helägda av Karolinska Institutet. Porten till kunskap Axplock från vårt utbud inom kompetensutveckling av ledare: Stress och stresshantering Kursen för dig som har personalansvar och behöver reell kunskap för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Via denna Internetbaserade distansutbildning får du på ett spännande sätt möta ett 20-tal av världens främsta experter inom området. Chefs- och ledarskap Kursen för dig som arbetar som verksamhetschef inom vården. Genom ökad självkännedom ges nödvändiga och grundläggande kunskaper i ledarskap samt personlig utveckling. Som kursdeltagare arbetar man med att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Medicin för finansbranschen Kursen riktar sig till analytiker och förvaltare med intressen inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag. Målsättningen är att deltagaren ska få baskunskap inom området och därigenom bättre kunna förstå och använda resultat som framkommer i medicinsk forskning. Välj bland befintliga kurser eller skräddarsy med innehåll och pedagogik efter dina önskemål. Välkommen att genom oss utveckla din kompetens inom medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa!

8 SID 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Träna Hjärnan Nå Dit Du vill! - Hur många av oss har inte fastnat i tron att vi inte kan, men alla kan utvecklas, det handlar om att göra det man ska. För vi är inte födda med begränsningar vi är födda med massor av förutsättningar! D ET ÄR STEFAN SEBÖS budskap. Under 25 år har han jobbat med förändringsarbete inom företag, personlig utveckling och coatching. - VI LÄGGER 80 PROCENT av vår energi till att älta vad som varit istället för att blicka framåt och se möjligheterna, säger Stefan. HUR VI KLARAR OSS I livet handlar inte om begåvning eller talang utan om hur vi utnyttjar de förmågor vi har. Ingenting är gratis, det krävs en insats för att bli en vinnare. Och det är ganska sällan de som har det bäst förspänt från början som når hela vägen fram. Det är snarare så att de som tidigt lärt sig att kämpa för det de vill ha som når äkta framgång. Och framgång föds av motgång. VI VET MYCKET VÄL vad som krävs när det gäller fysisk träning men när det kommer till intellektuell träning är det inte alltid vi inser vad som krävs för att nå framgång. Många av oss är fångna i trygghetsfilosofin man vet vad man har men man vet inte vad man får. Detta leder alltför ofta till att vi stannar kvar i vad vi ser som trygghet och inte vågar ta steget och vidareutveckla oss. Och ju äldre vi blir desto större blir det här steget. Men fler av oss borde ta språnget, blicka utanför det invanda och bejaka nyfikenhet, lust och upptäckarglädje. Alltför ofta hamnar vi i fällan att tänka mer negativt än positivt. Och det är inget konstigt med det: det negativa är konkret problemen finns där, är lätta att definiera och sätta fingret på. Det positiva däremot är något vi skapar det är svårare att greppa och ofta något som bara är en bild inom oss om hur vi skulle vilja att det vore. Det positiva är inte framför oss nu utan något vi måste jobba för att förverkliga. Alla situationer har mer än en sida och man kan välja vilken man vill koncentrera sig på, den positiva eller den negativa. Det kan jämföras med ett smörgåsbord. Man måste försöka selektera och välja det man bäst tycker om. Men det finns en viktig skillnad mellan smörgåsbordet och livet: Smörgåsbordet betalar man för när man ätit. När det gäller personlig vidareutveckling betalar man först och får sedan ta del av det goda. STEFAN SEBÖ JOBBAR MED FÖRÄNDRINGSARBETE INOM FÖRETAG, PERSONLIG UTVECKLING OCH COATCHING. Fem steg mot målet att bli en positiv tänkare: 1. Säg bara positiva saker 2. Mata hjärnan med positiva budskap från böcker, musik och filmer Du tycker om. 3. Umgås med de positiva av Dina vänner 4. Använd Din positiva energi till Din egen utveckling och framgång istället för att slösa den på avundsjuka och skvaller. 5. Försök att hitta möjligheter i alla svårigheter, du måste hela tiden tro på Dig själv, Din förmåga och vad Du klarar av. Så länge Du tvekar om att tanken styr och att Du styr tanken, kommer Du att vara kvar där Du är. Då måste Du fråga Dig om det är där Du vill vara? Utan människor med visioner hade vi bott kvar i grottor. Och det gäller även i det lilla perspektivet. Vill Du stanna där Du är eller fatta mod och bygga den tillvaro Du drömmer om? Planera Din resväg. Tro på Din förmåga så når Du också Ditt mål! HA EN VISION SÄTT UPP ETT MÅL SKAPA EN STRATEGI

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 9 Folkuniversitetet beslutsångest eller valfrihet, välj själv! Resultat Sökningen gav 4767 träffar. Din sökning gav en stor mängd resultat, nedan visas de 80 första. Vi råder dig att utföra en mer detaljerad sökning. Så här kan det se ut på Folkuniversitetets hemsida när man söker på kvällskurser över hela landet. Nästan 5000 alternativ får man i knäet. Således bör man kanske fundera lite närmare på vad det är man vill förkovra sig inom för ämne innan man letar vidare. Detta oerhört rika utbud innefattar nästan allt man kan tänka sig: Bild, Biologi, Data, Dans, Ekonomi, Filosofi, Hälsa, Konsthistoria, Litteratur, Jägarskola, Marknadsföring, Musik, Navigation, Psykologi, Språk och Teater. Plus mycket, mycket mer. Vissa av dem är diplomerade utbildningar, där teori och praktik varvas under en eller två terminer, medan andra är allmänt meriterande inom ett område man redan är aktiv inom eller gärna vill bli. Diplomutbildningarna är kvalificerade och målinriktade. De vänder sig till den som har arbetat en tid och vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningarna innehåller teori, praktikfall och examensarbete. Ekonomi- och språkinriktade utbildningar är de mest eftertraktade. För många kan dessa studier innebära steget till ett nytt jobb eller avancemang. För allt fler blir affärsengelska en nödvändighet i det dagliga arbetet. Dessa studier behöver inte ta hela ens tid i anspråk. Att avsätta en kväll i veckan kan räcka som investering för att nå uppsatta mål eller komma vidare i sin karriär. Vi har många vuxna, yrkesaktiva som vill vidareutbilda sig, säger Annika Magnusson, avdelnings-chef för högre utbildning vid Folkuniversitetet i Stockholm. Studierna leder ibland till väsentliga lyft karriärmässigt. En person som skött traditionella kontorssysslor får ta hand om personalärenden om han eller hon går en kurs i personalutbildning, eller får sköta hela eller delar av redovisningen om han eller hon utbildar sig till ekonomiassistent, säger Annika Magnusson. Plugga på distans Oavsett var i Sverige eller resten av världen Du bor, om Du är morgonmänniska eller gillar att vara uppe om nätterna, så har du möjlighet att studera på distans, via Din dator. En distanskurs har mycket gemensamt med vanliga studier. Du jobbar tillsammans med andra, byter tankar och åsikter, letar efter rätt information på Våra program är inget för höjdrädda. Vi ger dig ett helikopterperspektiv på din omvärld. nätet, diskuterar och slänger iväg frågor till de andra deltagarna. Kurserna bygger på dina och dina studiekamraters gemensamma frågor och diskussioner. Ju aktivare du är desto mer får du ut av studierna. Över hundra kurser och cirklar finns att välja mellan, alla bedrivs helt på distans och med folkbildningskvalitet. Läs mer på SIGMUND DDB Omfattning Diplomutbildningarna omfattar 180 lektionstimmar (à 45 min.) och pågår under en eller två terminer med undervisning två kvällar i veckan. Viss tid under helgerna går också åt till främst litteraturstudier på egen hand, grupparbete, övningar och examensarbete. Den här typen av studier är speciellt anpassad för den som vill kombinera studier med arbete. Stor vikt läggs vid att snabbt kunna omsätta kunskap i praktiskt arbete. Teori och praktik varvas under hela utbildningen. Både lärare och deltagare bidrar med sina egna erfarenheter. Mest eftertraktade Deltagare i våra program utvecklar ofta helt oväntade sidor hos sig själva. Ökad lyhördhet och förmåga att se saker ur helt nya perspektiv är bland de vanligaste. Varje år erbjuder Handelshögskolan i Stockholm Executive Education ett tjugotal öppna ledar- och affärsutvecklingsprogram alla med det gemensamma syftet att utveckla enskilda nyckelpersoner inom näringsliv och förvaltning.* Företagsledare, chefer och vd:ar, ekonomiansvariga, hrm-ansvariga, finansanalytiker, beslutsfattare på läkemedelsmarknaden och ansvariga inom hälso- och sjukvård, it-chefer mfl så gott som alla kan hitta en utmaning och en väg till sin egen och sin verksamhets utveckling hos oss. Vi delar in våra program i fyra kategorier Executive mba, Management & Leadership, Finance & Accounting, *) År 2002 rankade Financial Times våra utbildningar som nr 1 i Norden och nr 6 i Europa. Du hittar utförligare information om våra öppna program på executiveeducation.hhs.se. Där kan du även läsa om våra Partner- och Alliansprogram samt Utvecklingstjänster program som vi skräddarsyr utifrån din organisations specifika behov. executiveeducation.hhs.se E-post: Box 6501, Stockholm, tel: , fax: Health Care Management & Economics. Deltar du i ett av våra utvecklingsprogram, ger vi dig det senaste av kunskap, teorier och verktyg nyttigheter som du kan applicera direkt på din verklighet. Vi hjälper dig också att överblicka din omvärld och de nya förutsättningar som gäller för just ditt verksamhetsområde. Som ledare eller nyckelperson behöver du ha fötterna på jorden, men det krävs också att du vågar kasta dig ut i det okända. Vi ger dig knuffen. I gengäld deltar du i ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte, där samtliga deltagare delar med sig av sina misstag såväl som sina framgångar. Det sätter din invanda värld på prov och låter dig upptäcka det oväntade hos dig själv. Släpp greppet bara välkommen!

10 SID 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens i galaförpackning DEN 25 OKTOBER FÖRRA året samlades de tillsammans med medarrangörer och branschens profiler för att diskutera idéen och den 12 mars i år är det premiär för den första Kompetensgalan, ett evenemang som man hoppas ska bli årligen återkommande. - VI KÄNDE ATT VI VILLE göra något radikalt för att öka uppmärksamheten och på allvar etablera Kompetensbranschen som en avgörande faktor för framgång inom svenskt näringsliv, säger Henrik Frenkel, tidningen Chef, som redan tidigare delat ut priser i kategorierna Årets Chef och Framtidens Ledare. NYINSTIFTADE PRISER ÄR Ideella prestationer, Idémässig mångfald, Bästa Human Resource-arbete, Förnyare av Kompetensutveckling är den enskilt viktigaste faktorn för samhällets och näringslivets utveckling och framgång. Det anser i alla fall initiativtagarna till en nyinstiftad gala vars syfte är att uppmärksamma och skapa fokus på människor och företag som på olika sätt främjar kompetensutveckling. De tre grundarna är Henrik Frenkel, Tidningen Chef, Lennart Dreyer, IHM Business School samt Kari Rahkonen, Skandia. svenskt arbetsliv, Opinionsbildning för kompetensbranschen och Mänskligt Ledarskap. Dessutom kommer någon att föräras det Stora Hederspriset. - Vi känner att detta är bra sätt att skapa en referenspunkt för det som händer inom kompetensområdet i och för svenskt näringsliv, säger Lennart Dreyer, IHM Business School. Vi vill skapa insikt i betydelsen av kompetens som grund för framgång och vi vill visa på goda förebilder som i sig skapar engagemang för kompetensutveckling, säger Lennart Dreyer. Kompetens är att omsätta kunskap till praktisk användbarhet i arbetslivet Kompetensbranschen i sig består av en rad branscher med vitt skilda intressen. Kompetensgalan har visserligen sina rötter i näringslivet men enligt Kari Rahkonen, Skandia, har ambitionen varit att inkludera så många aktörer som möjligt. - Kompetensbranschen består av verksamheter som producerar tjänster eller produkter vars syfte är att stimulera till ökad kompetens och därmed stärkt konkurrenskraft på individ- såväl som organisationsnivå, säger Kari Rahkonen. Vi anser inte att alla goda insatser blir tillräckligt uppmärksammade idag, trots att de i många fall utgör grunden till våra framgångar konstaterar han. YTTERLIGARE INFORMATION FINNS PÅ Sök bidrag för vidareutbildning Flera svenska myndigheter erbjuder nu bidrag till de som planerar att söka projektmedel ur sjätte ramprogrammet. Det är Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova. Läs mer här nedan. Detaljerad information finns på respektive myndighets webbplats. Energimyndigheten Energimyndigheten avsätter under 2003 maximalt 2,5 miljoner kr för bidrag till planering av EU-projekt. Ansökningarna bedöms och handläggs löpande. Läs mer om ansökningar om planeringsbidrag på www6.stem.se Naturvårdsverket Naturvårdsverket inbjuder forskare att inkomma med ansökningar om bidrag för deltagande som koordinator eller partner i EU:s miljö- och hållbarhetsforskning. Bidragen avser framförallt omkostnader för resor men kan också omfatta allmänna omkostnader för planering av europeiska projekt inom ramen för de traditionella instrumenten (STREP). För särskilda ändamål, t ex planering av de nya instrumenten i EU:s forskning, "Integrated Project" respektive "Network of Excellence" kan särskilt stöd utgå om maximalt SEK. Ansökan inlämnas fortlöpande. Forskningssekretariatet ( Jan Byman, tel ) skall kontaktas innan ansökan lämnas in för en preliminär bedömning. Läs mer på Formas För att uppmuntra och förstärka möjligheterna för svenska forskare att delta i sjätte ramprogrammets första fas på ledande nivå utlyser Formas förberedelsemedel för ändamålet. Medlen avser tjänstetid, resor och övriga omkostnader för planering av ansökan. Medlen är enbart avsedda för sådana tydligt angivna tematiska områden som framgår av EU-utlysningen. Medlen avser områden av relevans för Formas. Dessutom är kravet att den sökande skall ha avsikten och möjligheten att gå in som "koordinator" eller i en bärande europeisk roll i ett framtida möjligt EU-projekt. Detta skall göras troligt i ansökan. Här avses endast något av de två "nya" instrumenten "Integrated Project" eller "Network of Excellence". Stödet till förberedelsearbete kan uppgå till högst SEK per projekt. Läs mer på Vinnova Vinnova erbjuder bidrag som kan uppgå till max kr. Vinnova tänker bevilja bidrag. Välkomna att söka bidrag är företag och organisationer i såväl näringslivet som den offentliga sektorn samt FoU-organisationer. Ansökan till VINNOVA ska gälla stöd till arbetet med att bereda ansökan till Kommissionen med sikte på att bli koordinator för ett Integrerat projekt i den första utlysningen inom det sjätte ramprogrammet. Varje ansökan skall presentera en projektidé, inklusive ett konsortium, som kan konkurrera inom sjätte ramprogrammet. De sökande bör observera att beviljandet av ett planeringsanslag inte innebär någon förbindelse från VINNO- VA om fortsatt finansiering av deltagande i ramprogrammet. Läs mer på Studierna har gett mig ökad kompetens att koppla praktiska frågor och problem på företaget till teorier som ökar förståelsen för vissa komplexa fenomen. Dessa är svåra att se när man står mitt i verksamheten. Utbildningen ger en nyttig distans som förbättrar möjligheterna att lösa problem i verkligheten, ute på företagen. LENA ÅHMAN, 42, KONSULT, UTEXAMINERAD FRÅN EXECUTIVE MBA Nyblivna chefer förtjänar en bra start! Boka nästa utbildning på Nyblivna Chefer Sverige AB

11 ÄR SÄLJ- STYRKAN EN SVAGHET? Vi utbildar, hyr ut, rekryterar och coachar kompetenta säljare. Vi kan även utveckla nya säljkoncept för ditt företag. Beställ vår kurskatalog med flera intressanta nyheter SÄLJUTBILDNING SÄLJREKRYTERING SÄLJUTHYRNING SÄLJUTVECKLING För stora och små konferenser. I Stockholms skärgård bland klippor och hav finner du stimulans och arbetsro. Behöver ni en lokal för 300 personer eller få konferera avskilt i en liten grupp så är Djurönäset din konferensanläggning. Sammanlagt finns här 64 lokaler och 271 rum. VI HAR DET! Tel Utbildning och konsultation i organisationspsykologi Risling Partners är ett konsultteam med legitimerade psykologer, beteendevetare, läkare och skådespelare. Vi arbetar med organisationsutveckling, konflikthantering, teambuilding, karriärutveckling, ledarskap, medarbetarskap, och stresshantering. Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingsprogram och handledning med individer, team och organisationer. Dessutom arrangerar vi utbildning i vårt utvecklingscentrum i Gamla Stan. Certifierande konsult- och ledarskapsutbildning Tvåårig utbildning i tre steg med start varje höst. Varje steg kan fungera som en fristående utbildning. Certifiering genomförs efter steg 3. Steg 1: Processledarskap, start 22 september 2003 Steg 2: Teambuilding med personligt ledarskap, vecka 19 våren 2003 Steg 3: Avancerad konsult- och ledarskapsutbildning, start 29 september 2003 Handledarutbildning Ettårig utbildning, start 7 mars 2003 Assessment Center 3 dagars workshop för personalfolk: 19, 20, 21 maj 2003 Utbildning för internkonsulter Fokus på internt utvecklingsarbete och personligt ledarskap, start 25 mars Se gärna vår hemsida! RISLING PARTNERS Kindstugatan Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida:

12 Tänk om du utbildar din personal och de slutar, men begrunda samtidigt om de stannar kvar och du inte utbildar dem På IHM Business School har vi som mål att skapa framgång i näringslivet för individer och företag. Det har vi gjort i över trettio år genom utbildningar inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, kommunikation och ledarskap. Och det tänker vi fortsätta med. Information om våra skräddarsydda utbildningar och öppna program hittar du på Du är också välkommen att ringa oss för att diskutera kompetensutveckling på EXECUTIVE MASTER PROGRAMME IN PROJECT MANAGEMENT PMEX PMEX is an Master Programme in Project Management. It is a partnership programme that affiliates Linköping the. is the needs of aged thirty-five Participants will have an equivalent) and atleast five years experience as project manager. We welcome those with of international business. Objectives and learning principles PMEX is an accelerated learning programme for dissemination of front-line expertise in project organisation and management. Front-line research findings on project management are delivered by academics. Best-case industrial practices are addressed by senior executives. Cross-fertilisation ofideas occurs through project work in the partnership firms. Real-life case studies are analysed and documented by academics in collaboration with partership managers and submitted for analysis in PMEX. Studies combined with worklife Seven internship modules will run over an18 month period; each module Next Programme Next PMEX will start in May 2003 and the last date for application is April 1, For more information visit our web site: or send an to:

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Ränteinstrument och makroanalys Ränteinstrument och makroanalys Programmet Ränteinstrument och makroanalys består av två ämnesmoduler. Den ena behandlar ränteinstrument och

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer