MAX STÄD KOP. CODECO LÅNEAPP. 1 ST DATA 1 ST EL X2 KOPIERING MM 2 ST DATA 1 ST EL X2 56 ST TIDSKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAX 1 000 201 STÄD KOP. CODECO LÅNEAPP. 1 ST DATA 1 ST EL X2 KOPIERING MM 2 ST DATA 1 ST EL X2 56 ST TIDSKRIFTER"

Transkript

1 FÖRRINGR RRISN OO ÅN. 1 ST T 1 ST X2 O. OIRING MM 2 ST T 1 ST X2 MX 201 STÄ HYOR 30 MM 3828 OYMR 33 OYMR = 0,9 MT. 56 ST TISRIFTR 2 ST T 2 ST X2 MÅTT I MM = ÅS T G ONYHTR M-INFO 1 ST T 1 ST X2, MONTRS ON U-T 1 ST -UTTG ON T FÖR N YSNIN 202 IIOT NRF.ST 2 ST T 2 ST X2 2 ST T 2 ST X2 122 YTHNING Ö RMÅG 56 ST TISRIFTR RGSÅ SYRFST RF M HO -34(340X400) / TTN YTHNING 110 ORR 2 ST T 2 ST X , IIOT 206 W T T 223 O./SRIR M. FR NSGST MÅTT ONTRORS Å TS INNN TIRNING T T T. NT. ÄNRINGN SR TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk RF.ST T/ 2 ST - OR NSGST 216 SSG NS.T 216, SSG T I URG NR TUM S ONSTNTI ONSUTING GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ONSTNTI. 31, IINGÖ T: ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ 1=1:50 3=1:100 M RUM 122 YTHNING, 202 IIOT, 216 SSG USTÄNINGSRITNINGR I 49:100 T

2 ÄROS FÖRRINGR 217 UTSTÄNING MÅTT I MM = ÅS NSGST IHOO M X T G 217, UTSTÄNING T 220 ONTOR NSGST T OS! HNTG T. NT. ÄNRINGN SR TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG NRF.ST T/ inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö ONSTNTI ONSUTING ONSTNTI. 31, IINGÖ T: Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk 220 ONTOR MIN. FÖRRING 2 ST - OR T T 223 O./SRIR M. FR T T I URG NR TUM S GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ RUM 217 UTSTÄNING, 220 ONTOR 1=1:50 3=1:100 M USTÄNINGSRITNINGR I 49:101 T

3 FÖRRINGR MÅTT I MM = ÅS NÅR STOR NS.TOR 530 T. NT. ÄNRINGN SR OR 700X TSR 236 ÄROS FIMU SRIT 217 T G T , ÄROS IHOO M X MOI SRIT 239 IS 2100 TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö ONSTNTI ONSUTING ONSTNTI. 31, IINGÖ T: Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk GISSIJR GOSY N 20 ST TZR SOW 20 ST HÖG TRÄ XX ST OR, HÖJ O SÄNR XX ST ÄTTITSSIOR, MINT MOOI F NÅR STOR NS.TOR IS T G / - ST 650 T FIMU I URG NR TUM S GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ RUM 236 ÄROS, 239 IS 1=1:50 3=1:100 M USTÄNINGSRITNINGR I 49:102 T

4 FÖRRINGR 1HOO M XR SRIT FIMU NSGST 900 MÅTT I MM = ÅS T T T FÄRGO 244 OIRING OTTR 240 IT MOIT SORT OR OIRING T 900 T 245 GRURUM T SRIT FIMU NSGST 900 T T 244, OIRING 245, GRURUM ÖRR FYTT!!! 249 ONTOR FÖR.SÅ 15 ST, 2X4 I HÖJ R 1200, SYN Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk T - SRIT? NRF.ST T/ 2 SI SO T OS! HNTG T. NT. ÄNRINGN SR I URG NR TUM S ONSTNTI ONSUTING GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö ONSTNTI. 31, IINGÖ T: ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ 249 ONTOR RUM 244 OIRING, 245 GRURUM, 1=1:50 3=1:100 M 249 ONTOR USTÄNINGSRITNINGR I 49:103 T

5 FÖRRINGR FIMU MÅTT I MM = ÅS SRIT N RSONRUM/ ONFRNS F. MTTSONOR 4300 X 1200 T - SRIT? TISRIFTR SRIT TS G. O NÄTRÄNN T T 120 SRIR , RSONRUM/ONFRNS T 260, TS T HY-03 HY-04 HY-05 HY-04 HY-03 NSGST T ÅS 3 000, T T. NT. ÄNRINGN SR TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG 01 SITS FÖR UNR OR NSGST NSGST R 3000 inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö ONSTNTI ONSUTING ONSTNTI. 31, IINGÖ T: Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk MTRI HÅ FÖR MOR SÄRMR MM 256 MSTRROGRM - MÖSIGN 450 IIOT - TISRIFTR FIMU ÅS NSGST 3 000, T FIMU I URG NR TUM S GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ RUM 250 RSONRUM/ONFRNS, 256 MSTRROGRM-MÖSIGN, 260 TS USTÄNINGSRITNINGR 1=1:50 3=1:100 M I 49:104 T

6 FÖRRINGR MÅTT I MM = ÅS SRIT Ä NSGST 317 R T T 264 GRURUM RITNINGSSÅ 800 ST RITN. NSGST T T 264 GRURUM 317 RUM T. NT. ÄNRINGN SR TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG IHOO M X inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö 3300 FIMU, T Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk 311 SSG 313 GRURUM/ ÄSTSR FIMU MOI SRIT 313 GRURUM ÄSTSR I URG NR TUM S ONSTNTI ONSUTING GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ONSTNTI. 31, IINGÖ T: ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ RUM 264 GRURUM, 313 GRURUM ÄSTSR, 317 RUM USTÄNINGSRITNINGR 1=1:50 3=1:100 M I 49:105 T

7 FÖRRINGR 249 ONTOR MÅTT I MM = ÅS J 150X100X3 N RUM 249 ONTOR FÖNSTR 900 ÖFG 40 IT MINT 22MM MTRÄ IT -IST J 150X300X3 J 150X100X3 T. NT. ÄNRINGN SR 40 -N 40 IT TUM FÖRFRÅGNINGSUNRG N OR inköpings universitet / arl Malmsten T arsberg idingö ONSTNTI ONSUTING ONSTNTI. 31, IINGÖ T: Skala1:ROJT:IU:STOHOM: MMSTN:06-Y:lan_Uppställning_#10440.lbk 1 ST INJÄRN IT FRONT OR SI I URG NR TUM S GIRG RITTR / S RITTR S RITTR ONRT NRGO RT NRGO RT S. OINRG RIT NSRIG NUMMR ÜTZNGTN 5, STOHOM T: OX 4020, STOHOM T: MMGÅRS. 28, STOHOM T: WINGTN. 37, STOHOM T: OX 1130, N STRN OX 1130, N STRN SÖRMNNG. 5, STOHOM T: HNÄGGR R MMSTN T. RSRG IINGÖ OR O-09 1=1:50 3=1:100 M I 49:106 T