VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lad för ationsb Inform er Numm -KFUM KFUK Centrals mmar medle ntrals M Ce -KFU r KFUK lad fö ationsb Inform er Numm mmar medle UM! t, KF20 år er lig å Mäst guldet p rsta Fö emmar T OPPE IDSH MED MTVÄ XER FRARA L ONEN UM Centrals medl d för KFUK-KF Informationsbla Nummer CENT GGNATI STI! OMBY AUGU T 3-9 EVEN FAR PRAG TRÄF LLA IONE RNAT R INTE ARLÄGE SOMM ONSERTER VÅRK NTUS M CA N LE KHOL ROFI RA! STOC RALP ET ME CENT MYCK OCH 1 SHOPPET FRAMTID VÄXER MED CENTRAL IONEN OMBYGGNAT lad ionsb 8 rmat 200 Info mer 1 Num trals Cen UM -KF UK KF för emmar UM Centrals medl för KFUK-KF KFUM! Aloha, från Hawaii, sidan 19 Vykort år 20 l s Mä sta gu 07 ng 20 föreni CANTUS STOCKHOLM ROFILEN CENTRALP MERA! OCH MYCKET! UM KF, ligt på ter det ELLA TRÄFFAR INTERNATION d ER Informationsbla SOMMARLÄG ER VÅRKONSERT Nummer lem med 1 KK KFU USTI! NT 3-9 AUG PRAG EVE mar ts - Åre olmen Ängsh FUM 1 För ar trals medlemm K-KFUM Cen blad för KFU Informations Nummer sidan 13 artikel på INDERI JULENS BLOMB FILEN RESOR OCH Informationsblad Nummer för KFUK-KFU val På körfesti 1n - Å nolme i Serbieh UM sidan 13 KF mar edlem als m Centr 1!, KFUM19 Aloha Hawaii, sidan gs Än sid 13 artikel på UK M K-KFU FU för K blad 7 ations 200 Inform nerin4g2008 rem um Nfö s ret KF CENTRALPRO KONSERTER mmar M Centrals medle Vykort ger Sommarlän från - Ängsholme sid Basket YMCA Europe Festival sid 8-9 a tern - Gymnas sid 10 sid 4-6 och n sista sida 1 På kör festival i Serbien ar rals medlemm K-KFUM Cent för KFU Informationsblad Nummer sid 13 mmar ls medle KFUK-KFUM Centra Informationsblad för marläger Nummer Som - Ängsholmen sid 6-7 artikel på sidan 13 CENT sid 8-9 Vykort från Gymnasterna KONSERTER OCH sid 10 R RESO sid 4-6 och sista sidan 1 1 al På kör festiv i Serbien sid 13 ger Sommarlän - Ängsholme sid Basket YMCA Europe Festival sid 8-9 RESOR OCH KONSER a - Gymnastern TER EN CENTRALPROFIL DERI JULENS BLOMBIN sid 10 sid 4-6 och sista sidan 1 1 KFUK-KFUM CENTRAL I NDER OMBI NS BL JULE EN ROFIL RALP Bask KFUetM!19 Aloha,-Hawaii, sidan YMCA Europe Festival

2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet 3 KFUK-KFUM Centrals ändamål 4 KFUK-KFUM Central har till uppgift att arbeta med 5 Styrelsens sammanställning 6 Arbetsutskott inom föreningen 7 Verksamhet inom föreningen 8 Internationella kommittén 10 KFUK-KFUM Central Gym 11 KFUK-KFUM Central Senior 12 Semianrier och arrangemang 13 Styrelsekonferens på Ängsholmen 14 Kansliberättelse 15 Våra informationskanaler 16 Projekt Rosenbusken 17 Koncernen KFUK.KFUM Central 18 Stipendier 22 Verksamhetsbidrag 23 Föreningarnas berättelser 24 KFUK-KFUM Ängsholmen 26 KFUM Central Basket 27 KFUMs Gymnastikavdelningar 29 KFUMs Kammarkör 30 Stockholm Cantus 30 Royal Big Band och Swinging Tunes 31 KFUM Ursus Kammarkör 32 KFUM-Kören i Stockholm 33 Symfoniorkestern Pro Musica 34 Plats för egna anteckningar 35 2

3 ORDFÖRANDEN HAR Årets styrelsekonferensen hölls på Ängsholmen under tre dagar i november. En av huvudfrågorna handlade om vår kommunikation. KFUK-KFUM Sveriges Vägval Framtids- arbete som går tillbaka till 2005 ligger till grund för beslutet om en gemensam kommunikationsplattform och policy inom förbunden. Detta arbete har KFUK-KFUM Sverige som målsättning att implementera inom rörelsen KFUK-KFUM. Genom den presentation nya generalsekreteraren Patrik Schröder och informationsansvarige Johan Åhrgren gjorde fick vi en presentation av ovanstående plattform och policy. Detta blev då startskottet för KFUK-KFUM Central eget kommunikationsarbete som fortsätter under Ett annat viktigt ämne som diskuterades var vårt stundande 125-års jubileum. ORDET KFUK-KFUM Central deltog för andra gången i YMCA Europe Festival i Prag under en vecka i augusti. Med närmare 90 deltagare från KFUK-KFUM Central var vi en av de största grupperna från Sverige. Deltagarna kom från de flesta föreningarna inom Central och kör- och orkestermedlemmarna framförde flera konserter under veckan. Precis som vid förra festivalen 2003 reste större delen av den svenska gruppen om cirka 700 personer med chartrat tåg tur och retur Stockholm - Prag. Internationella gruppen har åter igen varit väldigt aktiva i sitt arbete. Till förmån för våra samarbetspartners i KFUK i Palestina och KFUK i Vitryssland har det samlats in pengar. I augusti genomfördes för tredje gången Womens Leadership på Kärsögården med deltagare från Palestina, Libanon och Sverige. Under oktober hade vi glädjen att för sjätte året vara med och arrangera Väldens Barn insamlingen. Drygt 125 personer från föreningen deltog i insamlandet samt det praktiska arbetet runt insamlingen. Insamlingsresultatet blev nästan kronor. Året 2008 har varit projekteringens år vad gäller ombyggnationen av våra lokaler på Rosengatan. Besluten har varit många, arbetet kommer att påbörjas under Lagom till vårt 125-års jubileum kommer lokalerna att stå färdiga. Under hösten 2008 hade vi en 3-månaders projektanställning med syfte att intensifiera det sedan ett flertal år pågående arbetet för barn och ungdomar med särskilda behov. En projektansökan till Arvsfonden har skrivits för medel till projektanställning. KFUK-KFUM Central har från Stockholm Stad övertagit värdskapet för den så kallade Wattenfestival där en stor grupp ungdomar och vuxna med ledsagare kommer att ha verksamhet på Ängsholmen under några dagar våren Stora delar av verksamheten som beskrivs i verksamhetsberättelsen har kunnat genomföras tack vare den goda ekonomin i de bolag vi äger. Jag vill avsluta med att framföra ett tack till alla som på olika sätt gör verksamheten inom KFUK-KFUM Central möjlig. Ingen nämnd och ingen glömd. Ett speciellt tack vill jag dock framföra till vår kompetenta och duktiga personal, utan er skulle det inte bli någon verksamhet. Tack! Claes Eliason, ordförande KFUK-KFUM Central. 3

4 KFUK-KFUM CENTRALS ÄNDAMÅL KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen organisation med helhetssyn på människan. Inom KFUK-KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, mental stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar vikten på unga människors inflytande. I andra spalten står de punkter som KFUK- KFUM Sverige har tagit beslut om för verksamheten: Vi vill: genom vår verksamhet inspirera till kristen tro stimulera till personligt ansvarstagande i samhället verka för kristen gemenskap och för samverkan mellan olika religoner. verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, baserat på övertygelsen om männis kors lika värde verka för internationell solidaritet och rättvisa genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 4

5 KFUK-KFUM CENTRAL HAR TILL UPPGIFT ATT ARBETA MED Utdrag ur Verksamhetsplanen 2008: Att på alla sätt arbeta för att barn, ungdomar, medlemmar, unga som gamla inom föreningen kan utvecklas, trivas och känna sig hemma i våra lokaler och inom hela KFUK-KFUM. Detta görs genom att: stödja respektive förenings verksamhet, arrangemang och lokalbehov anordna gemensamma aktiviteter, seminarier och utbildningar dela ut stipendier från avkastningen från Centrals fonder, där framförallt unga medlemmar kan få uppmuntran och inspiration till att delta i både nationella och internationella evenemang lokaler och fastigheter förvaltas och underhålls på ett ändamålsenligt sätt för att på alla vis passa föreningens verksamhet idrottshall, café, kansli, och möteslokaler hålls öppna och tillgängliga för medlemmar och intresserade föreningens personal får kontinuerlig kompetenshöjning och har god arbetsmiljö ge stöd till föreningarna för att utveckla möjligheterna till bra verksamhetslokaler Kontinuerligt arbete med att stärka banden till andra föreningar och omgivningar. Det sker genom utbildning och informationsspridning om vår egen organisation KFUK-KFUM i Sverige och YMCA respektive YWCA i hela världen. Vi bör även vara lyhörda för andra föreningar och partners som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Information om föreningen sprids och utvecklas genom framförallt vår tidning Centralbladet, internt i våra lokaler och via hemsidan; Utdrag ur Verksamhetsplanen 2008: Föreningen har under året 2008 speciellt till uppgift att arbeta med: stimulera till verksamheter som överbryggar våra olika intressen inom föreningen. att verka för att nya verksamheter kommer igång med hjälp av enkel projektstart arbeta för att lokalen Triangelns blir väl använd och att aktiviteterna är i samklang med KFUK-KFUM:s idé driva projektet Rosenbusken så att fastigheten anpassas efter föreningens behov uppmuntra och informera föreningens medlemmar att medverka i den internationella festivalen ymca europe 2008 som äger rum i Prag, Tjeckien 3-9/ program- och verksamhetsinnehåll, idé och värdegrunder för föreningen dels genom ett fortsatt deltagande i KFUK- KFUM Sveriges kommunikationsstrategiarbete dels med ett aktivt informationsarbete till våra föreningar att för sjätte året i rad arbeta med insamlingen till den nationella Världens Barn kampanjen. Arbetet sker genom bössinsamling och informationsspridning om kampanjen som framförallt fokuserar på barn i utvecklingsländer över hela världen aktivt samarbete med framförallt två internationella partners; YWCA of Palestine och YWCA of Belarus. Det sker genom insamling och informationsspridning. Dessutom genom ett utbyte mellan medlemmar för att på så vis förmedla kunskap om respektive länders situationer och kulturer. 5

6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING KFUK-KFUM Centrals styrelse har under året 2008 bestått av följande personer: Ordförande: Ordinarie ledamöter: Claes Eliason Mari Muresu Marinella Bergström Maria Fayez Henrik Feldhusen Christer Sjöström Giggi Steijer Bengt Strömgren Lena Rydhäll Ordförande i ekonomiutskottet Ordförande i musikutskottet och verksamhetsbidragsutskottet Suppleanter: Corinna Björk Ordförande i stipendiebidragsutskottet Mai Göteman Kristian Berg Jenny Klein Föreningsråd: Adjungerad kansliet: Jonas Gawell Björn Jonsson Sixten Wohlin Kea Lagerquist REVISORER Ordinarie: Jörgen Schumacher Auktoriserad Kersti Hedqvist Suppleanter: Monica Ekegård Aktoriserad Carl-Johan Burack 6

7 ARBETSUTSKOTT INOM FÖRENINGEN ARBETSUTSKOTTET Arbetsutskottet har bestått av ordförande Claes Eliason, vice ordförande Marie Muresu, Maria Fayez, Bengt Strömgren och Kea Lagerquist,kanslichef. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden inför styrelsens sammanträden. EKONOMIUTSKOTTET Utskottet har haft följande medlemmar: Christer Sjöström (ordförande), Lars Erik Alm, Per-Anders Aglert, Stefan Karlsson, Mariella Bergström och Kea Lagerquist. Utskottet har under året upprättat budget, genomfört budget- och likviditetsuppföljningar och i samarbete med revisorerna upprättat bokslut och deklarationer. Utskottet har även samarbetat med Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. INTERNATIONELLA UTSKOTTET Utskottet ansvarar för det ekonomiska inom Centrals internationella arbete och ingår i internationella kommittéen. Utskottet har bestått av Anna Magnusson(ordf.), Maria Fayez, Yulia Kanavalava, Veronica Holtsjö, Göran Stenfelt samt John Sternå(sek.). VERKSAMHETS- BIDRAGSUTSKOTTET Verksamhetsutskottet har bestått av Lena Rydhäll(ordf.), Tova Sören gymnasterna, Marinella Bergström, basket, Erik Zeidlitz, Änghsholmen, Bengt Strömgren(musik) och John Sternå(sek.). Utskottet har emottagit bidragsansökningar från Centrals föreningar, behandlat dessa och föreslagit utdelning. KFUK-KFUM Centrals styrelse har efter dessa förslag beslutat om utdelning. STIPENDIE- BIDRAGSUTSKOTTET KFUK-KFUM Central förvaltar 15 äldre fonder där dess avkastning delas ut till stipendier. Dessa stipendier kan sökas av medlemmar inom KFUK- KFUM Central och alla dess föreningar. Ca 75 % av de pengar som delas ut går till ungdomar. Styrelsen utser en ordförande till utskottet. Sedan ingår det personer från ungdomsföreningarna. Dessutom har utskottet en sekreterare som är anställd inom KFUK-KFUM Central. Stipendiebidragsutskottet har bestått av följande personer: Corinna Björk(ordf.), Charlotte Barrdunge, basket, Maria Isacson, Ängsholmen och Christian Schager, gymnastik och John Sternå(sek.) MUSIKUTSKOTTET Utskottet har följande medlemmar: Första namnet är ordinarie deltagare, andra är suppleant. Pro Musica, Lena Rydhäll, ordf. Ingar Lindholm RBB, Thomas Lycke, Jan Bång KFUM-kören, Christer Sjöström, Bengt Stömgren Stockholm Cantus, Ingrid Lundeborg, Göran Lundqvist. Ursus Kammarkör, Birgitta André, Linda Broström Kammarkören, Christina Alm, Anders Lillienau. MUSK (Musikutskottet) verkar för: - Stärka musiklivet inom Centralföreningen genom gemensamma aktiviteter. - Utveckla musiklivet kvalitativt och pröva nya former. - Skapa musikaliska aktiviteter för att locka unga att musicera. Under 2008 har MUSK samordnat Centrals musikdeltagare till YMCA Europé 2008 och funderat runt musikens medverkan i Centrals 125- års jubileum och behandlat övriga frågor som berör musiken i Central. 7

8 VERKSAMHET INOM FÖRENINGEN SUZUKI Under 2008 fortsatte vi med suzukiveksamheten på Central med undervisning i piano och fiol. Ny fiollärare från och med höstterminen är Lina Söderholz - utbildad suzukilärare och musiker. Lina är själv uppväxt med suzukimetoden eftersom hennes pappa är suzukilärare på cello. På lektionerna arbetar vi med lyssnande och gehörsspel och bygger upp en repertoar av melodier som barnen spelar. De som tagit lektioner i ett par år arbetar desutom med notläsning. Den 15/11 hade vi en fin gemensam konsert för alla elever i Gröna rummet på Central och efter konserten en fikastund i cafe Gulan. Mona Frame Hanning, suzukiledare GOSPELCENTRAL Jag, Johanna Grüssner leder ungdomskören GospelCentral. Vi är en grupp barn och ungdomar som sjunger varje vecka onsdagar, kl , på Rosengatan 1. Vi sjunger allt från gospel och soul till pop och musikal. Eftersom många av medlemmarna är från olika länder så går språket och sångerna till största delen på engelska, men ibland sjunger vi på både engelska och svenska. Jag har själv studerat och arbetat i USA i många år och växlar gärna mellan språken så alla förstår vad både jag och sångerna säger. I slutet på varje termin ger vi en konsert då kören framför de sånger som de lärt sig under terminen. I maj 2008 gav vi konserter både på Internationella skolan och i Spegelsalen på KFUK-KFUM. LEDARKLUBBEN Under 2008 startade huvudstyrelsen en Ledarklubb. Denna är en ny verksamhetsöverskridande klubb som riktar sig till alla KFUK-KFUM Centrals föreningars ledare. Klubben vill att ledarna möts för att dela erfarenheter, få inspiration och lära nytt om KFUK-KFUM. Första träffen hölls 18:e november där bl a Anna Magnusson som har internationellt och KFUK-KFUM kunskaper berättade om flera av sina upplevelser inom KFUK- KFUM. Vidare pratade Marcus Dahlberg från Metodix om ideella föreningar, dess varanden och dilemmor. Henrik Karlsson Vi gav också konsert på Världens Barn-insamlingen 11 oktober i samband med middagen som hölls i Idrottshallen. Sedan avslutade vi 2008 med konsert på Fest i Advent, 3 december som hölls i Spegelsalen. Alla dessa uppträdanden har varit lyckade med mycket publik. Johanna Grüssner, körledare 8

9 YOGA Vi har erbjudit öppen yogakurs för alla åldrar i vår lokal Body på Kammakargatan 5 under vår- och höstterminen. Kursen hölls av Fredrik Binette, lic lärare i hathayoga. Projektet KASAM RENJUVERKSAMHETEN Renjuverksamheten har under år 2008 haft nio medlemmar. Under hela året har vi träffats en gång varannan vecka för att tillsammans analysera positioner, spela mot varandra etc. Vi brukar också ha några träningstillfällen under året som är hemma hos våra klubbmedlemmar. Klubben har under året som gick organiserat två stora tävlingar det svenska mästerskapet som gick i mars och Lag SM i november. Den regerande svenska mästaren i renju, Stefan Karlsson, är medlem i KFUK-KFUM Centrals renjuverksamhet. Lag SM fick för första gången deltagare från Ryssland. Deras lag från Podjuga blev tvåa med mycket knapp marginal efter Jönköpingslaget. Då det gångna året var jämt var årets största internationella tävling världsmästerskapet för lag. Tävlingen hölls i maj och spelplatsen var Finlands huvudstad Helsingfors. Sverige, där två av fem spelarna tillhör KFUM-KFUK Central kom sexa. Estland blev världsmästare. Stockholm den 15:e februari 2009, Irene Karlsson, Ordförande, Renju verksamheten KFUK-KFUM Central verkar främst på Norrmalm och har ett upptagningsområde som sträcker sig över stora delar av länet, även om merparten av medlemmarna återfinns inom Stockholm. Två tredjedelar av KFUK-KFUM Centrals medlemmar är ungdomar upp till 25 år. Föreningen strävar efter att erbjuda alla människor en mötesplats, oavsett handikapp, religiös tro eller politisk uppfattning. KFUK-KFUM Central har påbörjat ett projekt som ska stärka ungdomar med utvecklingsstörning och deras roll i föreningen. Föreningen vill ta ett aktivt ansvar för att skapa och utveckla meningsfull fritid för målgruppen. Genom projektet tar vi ett helhetsgrepp om en målgrupp ungdomar vars särskilda behov inte alltid tillgodoses i samhället. Projektet Kasam syftar till att skapa meningsfull verksamhet för utvecklingsstörda ungdomar och integrera det med föreningens ordinarie verksamhet. Projektet handlar lika mycket om att förändra värderingar och attityder som att skapa nya sammanhang och möjligheter för möten och fritidsaktiviteter. Projektet ska förhoppningsvis sjösättas fullt ut under 2009 då föreningen söker finansiering för verksamheten. Kea Lagerquist 9

10 INTERNATIONELLA KOMMITTÉN Inom KFUK-KFUM Central finns många livade och engagerade medlemmar, några av dem finns med i föreningens internationella kommitté. Internationella kommittén bedriver ett insamlingsarbete till förmån för KFUK-KFUM Centrals internationella samarbetspartners i Vitryssland och Palestina. Under året har flera olika aktiviteter ägt rum för att samla in pengar, utbyta erfarenheter och ha skoj tillsammans. Gemensamt för oss alla oavsett ålder eller föreningstillhörighet är att vi alla brinner för internationella solidaritetsfrågor och vill genom vårt engagemang GÖRA SKILLNAD. YWCA Palestine 2008 års projekt är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt med vår partner YWCA i Palestina. I projektet är målgruppen unga människor mellan år i och runt staden Ramallah. Man samlar ungdomar för att engagera, diskutera och interagera kring frågor och problem som är aktuella för unga människor i dagens Palestina. Inom projektet jobbar man kring fem teman; självkänsla och självförtroende, kommunikationsträning med inriktning på konflikthantering, ledarskapsträning, träning i alternativa uttryckssätt som konst, drama, sport och dans och till sist jobbar men att öka medvetenheten kring riskerna med alkohol och droger. Alla fem teman är starkt kopplade till hur man som ung ska klara att leva under de ibland mycket tragiska och hemska förhållanden som unga i Palestina idag tvingas växa upp i. Sammanfattningsvis kan säga att YWCA Palestine arbetar förebyggande där man fokuserar på att stärka och utveckla unga till att verka i ett stabilt och fredligt samhälle. YWCA Belarus Även vårt samarbetsprojekt med YWCA Belarus är en fortsättning på tidigare projekt. Tidigare projekt har syftat till att uppmärksamma skolelever kring frågor om jämställdhet och genus. Nästa steg i processen är att säkerhetsställa att informationen sprids, och det är just detta som årets projekt syftar till. Totalt räknar vi med att involvera cirka 1500 elever inom projektet i de båda länderna. Inom projektet ligger ett utbyte mellan en skola söder om Stockholm och Slonim, Vitryssland. Under utbytet har man speciellt diskuterat skillnader mellan de två länderna och på så vis uppmärksammat genusfrågor och unga människors tankar om jämställdhet. På detta vis har även projektet nått skolelever i Sverige. Vidare har man utbildat 16 lärare i Vitryssland kring jämställdhet, HIV-prevention och allmän hälsa. Dessa lärare har i sin tur hållit lektioner i skolor runtom i hela landet kring dessa tre ämnen. Slutligen har YWCA Belarus tillsammans med lärare och elever genomfört informationskampanjer kring temat genus och jämställdhet där syftet är att även media i större utsträckning ska börja uppmärksamma genus- och jämställdhetsfrågor. Projektet kommer att fortsätta under 2009 under liknande förutsättningar som under Women s Leadership Efter hårt arbete av Emma Idestrand och Veronica Holtsjö genomfördes 10

11 också Women s Leadership för tredje gången på Kärsön i augusti månad. Under några dagar samlades en grupp karismatiska, starka och uttrycksfulla unga kvinnor från Libanon, Palestina och Sverige för att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och diskutera frågor kring ledarskap, jämställdhet och genus. Under dagarna var det workshops och seminarium, man lyssnade, diskuterade och jämförde respektive länders situationer och förhållanden. Med sig från alla möten mellan kulturer, workshops och seminarium tar deltagarna på Women s Leadership med sig kunskaper, konkreta verktyg, mod och inspiration för att jobba vidare med frågor kring ledarskap, genus och jämställdhet. Women s Leadership har på nytt entusiasmerat och berört unga kvinnor från olika delar av världen. Varmt tack Under året har många personer och föreningar bidragit med ekonomiska bidrag till våra samarbetspartners i Palestina och Vitryssland. På våra samarbetspartners vägnar tackar kommittén varmt och innerligt för allas bidrag, både stora och små gåvor. Anna Magnusson, ordf. internationella KFUK-KFUM CENTRAL GYM Central Gym ägs av KFUK-KFUM Central och drift- och verksamhetsansvarig är Personal Training School genom Alan Bergström. Central Gym i nuvarande form har funnits i lokalerna på Rosengatan sedan Kortpriser Central Gym har tillsammans med KFUK-KFUM Central utarbetat ett rabatterat terminsträningskort för aktiva medlemmar inom föreningar. Detta körde igång under slutet av 2008 och kommer att implementeras fullt ut under Lokaler Gruppträningsytan som ligger där de gamla kontorsrummen låg blev helt klar under december månad. Under året har gruppträningsytan använts framförallt av personliga tränare och av medlemmar för till exempel stretching och enskild träning. Från och med december fick vi klart med boxningssäckar samt mjukmattor. Målsättningen är att vi skall bedriva boxpass. Personal Maria Persson har under 2008 varit anställd som receptionsansvarig. Maria slutade sin anställning under augusti månad, ersattes av Pernilla Stjernfeldt. Vår ambition med verksamheten är att erbjuda billig styrketräning på en bemannad anläggning som har god kompetens inom träning samt hög kvalitet på såväl utrustning som lokaler. Vi vill också fortsätta med att vara Europas finaste hotellgym. Alan Bergström, drift- och verksamhetsansvarig 11

12 KFUK-KFUM CENTRAL KFUK-KFUM Central Senior har genomfört sin verksamhet i stort efter samma linjer som tidligare år, 5 sammankomster på våren och 4 på hösten. Ett stående inslag vid våra sammankomster är förtäringen. Den är liksom grundförutsättningen för det hela. Föreningen föreslog för Huvudstyrelsen att en Ledarklubb borde startas, en verksamhet för alla ledare i Centralföreningen. Huvudstyrelsen tackade för förslaget, med förfrågan om Senior kunde ta hand om de två första samlingarna. Första träffen hölls 18 november. Morgongymnasterna, spänstiga kvinnor och män, är en del av Senior. Under 2008 har följande program genomförts: 31 jan Miljö- och framtidsfrågor Vårt medlem Folke Larsson gav oss en värdefull inblick i Värderingar och livsstil i ett samhälle med ekologisk balans. 28 feb Seniors årsmöte Förutom stadgeenligt, gästades vi av förbundets generalsekreterare Andreas Sandin. Innehållsrikt i alla avseenden. 27 mars Besök i Slottskyrkan Besöket gjordes under ledning av hovpredikanten Erland Roos. Vår gamla bekante och organisten i kyrkan Mary Ljungqvist-Hen gladde oss med exempel på såväl sin egen som orgelns välljudande kapacitet. 24 april Film om YWCA En film från KFUK s Världsrådsmöte i Kenya Filmare och berättare var Julia Kanavalava. En kvartett ur KFUM-kören sjöng in våren tillsammans med oss. SENIOR 22maj Vårutflykt i Södertörn. En härlig vårresa med såväl besök i Sorunda kyrka, som berättelse om Moa Martinson, och inte minst Sorundatårta. 29 sept Humor i kyrkan Hovpredikanten Erland Roos berättade minnen och upplevelser från sin långa tid som präst. Stor uppskattningsfaktor från medlemmarnas sida. 30 okt Omistligt byggnadsverk Vi besökte Trefaldighetskyrkan (metodistkyrka) på Östermalm. En praktfull byggnad med innehållsrik verksamhet 20 nov Henry Söderberg Tidligare förbundssekreterare Anita Andersson berättade om Henry Söderbergs liv och gärning, samt visade en DVD från amerikanska vänner. 11 dec Traditionell Luciafest Mycket sång ledd av en ung skolklass från Backeboskolan i Saltsjö-Duvnäs, Inga Tobiasson och en grupp från KFUM-kören. Julgröt, lotteri, fredsljus och mycket annat. Ett varmt tack till föreningens huvudstyrelse för ett gott samarbete, och till föreningens personal som på många sätt ställt upp och givit oss ett hjälpande handtag. Håkon-Stein Korshavn, ordförande 12

13 SEMINARIER OCH ARRANGEMANG YMCA Europe festival I augusti åkte över 80 medlemmar från KFUK- KFUM Central till Prag för att delta på YMCA Europe festival. Festivalen samlade över 550 svenskar och totalt personer från hela världen. I parken Vystaviste i centrala Prag blev det en vecka med uppträdanden, upplevelser, konserter och idrottsaktiviteter. Flera av föreningens kör- och musikmedlemmar uppträdde vid flera tillfällen, och uppförde tillsammans Förklädd Gud. Centralföreningen bidrog med bidrag om kronor per anmäld deltagare. Världens Barn Under sommaren och tidigare på hösten var det insamlingar som gjordes av flera KFUK-KFUMs medlemmar för Världens Barn. Drygt 80 milj kr blev resultatet i hela Sverige för Ca 90 % av dessa pengar går till olika projekt med barn i många länder runt om i världen. De tre viktiga ämnena för Världens Barn är: Hälsa, Utbildning och Framtid. Flera internationella projekt inom KFUK-KFUM Sverige och lokala föreningar får en hel del pengar från 2008 som kommer att användas redan 2009 KFUK-KFUM Central samlade lördag 11 oktober in nästan kr för Världens Barn. Den 11 oktober var vi ca125 insamlare samt drygt 30 personer som gjorde praktiska saker denna dag. Det var även insamlare från andra föreningar Clowner utan Gränser, Coop, Lions, Rädda Barnen och Röda Korset. På Central hade vi filmvisning och några Ängsholms-grupper hade egna träffar vilket var mycket trevligt. Drygt 120 personer åt enkel lunch och vi blev sedan ca 100 personer till middagen som vi hade i idrottshallen. Här uppträdde GospelCentral med Johanna Grüssner vid pianot och de sjöng fina engelska gospel-låtar. Som avslutning gjorde vi allesammans en allsång. Sedan höll vår ordförande Claes Eliason ett tal med stort tack till engagemanget för barn i världen. Tack alla ni som var med i insamlingen! Böckerna Noveller för Världens Barn såldes också i vår reception under hösten. John Sternå 13

14 Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 STYRELSEKONFERENS PÅ ÄNGSHOLMEN 2008 års STYKO genomfördes på Ängsholmen 3-5 oktober. Temat för året var Kommunikation, information och ombyggnation. Det var mycket om framtiden, både för KFUK-KFUM i Sverige och för Centralföreningen. ämnen som diskuterades var Kommunikationskonceptet, Information om KFUK-KFUM Ombyggnation och 125-årsfirande. Gästföreläsare var den nytillträdde generalsekreteraren Patrik Schröder och Johan Åhrgren, informatör, båda från KFUK-KFUM Sverige. Ett resultat av STYKO var att styrelsen beslutade att börja implementera kommunikationsplattformen i Centralföreningen. Det blev också en hel del information av ombygg- 14 naden i Rosenbusken 22. Sedan kom det flera olika idéer om 125-årsfirandet för KFUK-KFUM Central som äger rum under Då STYKO var på Ängsholmen gjorde deltagarna flera samverkansövningar och fick mycket information om hur arbetet och aktiviteterna äger rum på denna roliga ö. John Sternå

15 KANSLIBERÄTTELSE KFUK-KFUM Centrals kansli arbetar i linje med KFUK-KFUM Centrals verksamhetsplan och på uppdrag av dess styrelse. Kansliet bemannar reception och café på Rosengatan 1 under vardagar och helger. Kansliet har även ansvar för att lokalerna i fastigheten Rosenbusken är ändamålsenliga, trivsamma och uppfyller de krav som ställs av våra medlemmar och övriga besökare. Kanslipersonalen har till uppgift att informera skriftligt och muntligt om verksamhet inom organisationen samt att hjälpa våra medlemmar, föreningar och andra gruppers önskemål med kontorsservice och övriga ärenden. Kanslipersonal Under året 2008 har KFUK-KFUM Central haft följande personer anställda: Ulrika Alexandersson, verksamhet och information, föräldraledig tom Jimmy Forsberg, föräldravikarie för Ulrika samt därefter projektanställd 3 månader. Armineh Karapet, reception och café. Kea Lagerquist, personal, ekonomi och fastighet. Olle Molin, fastighetstekniker, nyanställd fr.o.m John Sternå, verksamhet och information. Kvälls- och helgreceptionister Anne-Christine Ericson, Amanda Fennö Runsiö, Jimmy Forsberg, Catharina Isaksson, Helena Lind, Kristina Lind, Tamim Mirzad och Karolina Szymanska har under året arbetat som timanställda i café och reception. Övrig personal Johanna Grüssner har varit anställd av Centralföreningen som körledare för GospelCentral. Louise Lollo Kasten från Teckentullens (fd. Färgargården) dagliga verksamhet arbetar hos oss varannan onsdag med diverse administration och praktiska göromål. Dessutom har ytterligare två brukare från Teckentullen dagliga verksamhet praktiserat med olika praktiska göromål. Björn Henningsson har skött datasupporten då det gäller kansliet och caféts datorer. Åsa Zetterberg har varit tjänstledig under ett antal år pga. studier och from juni upphörde hennes tjänst. Genom Kom Hotel får vi även ta del av tjänster avseende städ, vaktmästeri och ekonomi. Övriga kansliers anställda Följande föreningar har anställda som arbetar i lokalerna på Rosengatan; Central Basket Philip Aluko, kanslist och Eivind Möstl, sportchef arbetar på baskets kansli. Gymnasterna Tova Sörén har arbetat som timanställd administratör på gymnasternas kansli. 15

16 Ängsholmen Lägerkonsulenterna Andreas Ekeberg och Erik Zeidlitz har arbetat på Ängsholmens kansli, Ulrika Alexandersson har varit föräldraledig hela Kompetensutveckling för personal Armineh Karapet har genomfört två terminskurser i bokföring på Företagsekonomiska Institutet (FEI). Kea Lagerquist deltog i Europeiska YMCA årsmöte i Litomysl, Tjeckien. Hon gick även en fördjupningskurs i arbetsrätt två dagar via arbetsgivarorganisationen IDEA. Jimmy Forsberg, Kea Lagerquist, Olle Molin och John Sternå deltog under 3 dagar på STYKO på Ängsholmen. Jimmy Forsberg, Kea Lagerquist och John Sternå deltog en dag i en HIV/Aids konferens Point of View arrangerad av KFUK-KFUM Sverige. Ulrika Alexandersson har under höstterminen gått på kurs i dataprogrammen; InDesign, Photoshop samt Adobe. Dessutom har delar av personalen deltagit i bl.a. följande utbildningar och arrangemang: 1:a hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandutbildning och KFUK-KFUM kunskap. VÅRA INFORMATIONS- Centralbladet Vår medlemstidning har under 2008 utkommit i 4 nummer. I år har det gjorts en modell så att alla tidningar blivit lika stora och med flera likartade artiklar. Bl a Centralprofilen, presentation av KFUK-KFUMs körer, egna sidor för ungdomsföreningarna Basket, Gymnastik och Ängsholmen. Flera artiklar har också varit lite kortare för att få personer att läsa hela artikeln och tidningen. Sidorna 1-2 och har varit i full färg. Hela tidningen i färg finns på vår hemsida; KANALER Kansliplanering och information I januari hade Centrals dagpersonal samt Ängsholmens kansli en planeringsdag ombord på s/y Söderarm i Stockholms skärgård. Under hösten genomfördes ett två-dagars studiebesök i KFUM Jönköpings Ungdomens Hus, då deltog personal från Central, Ängsholmen och Baskets kanslier. Vi har även haft personalmöten kvällstid för alla helg- och kvällsreceptionister. Övrig kansliplanering och information sker löpande med regelbundna möten veckovis kombinerat med personalbrev. Övriga personalarrangemang I juni var hela personalstyrkan hemma hos Erik Zeidlitz som upplät sin tomt för grillning och sina kanoter för paddling. I början av december var nästan samma skara av personal iväg på julbord och tomtegala. Kea Lagerquist HEMSIDAN En viktig kanal för att få ut information om verksamheten är hemsidan. På KFUK-KFUM Centrals hemsida finns kopplingar till alla lokala föreningar inom Central. Vidare finns det länkar till Svenska KFUK-KFUMförbunden, YWCA och YMCAs Världsförbund samt andra som KFUK-KFUM Central har kontakt med. Varje månad läggs det ut inbjudningar och affischer till aktiviteter, t ex konserter, läger, internationella träffar med mera. På vår hemsida finns hela Verksamhetsberättelsen 2007 och Vidare finns det mycket mer om KFUK-KFUM Central och våra föreningar. Adressen är: 16

17 Projekt Rosenbusken Sedan 2006 har projekt Rosenbusken bestått av en grupp som har arbetat med att göra en total översyn av nuvarande lokalanvändning och diskutera framtida behov inom föreningen. Gruppen representeras av Olle Molin, fastighetstekniker på Central, Svante Bengtsson ordförande i Basket, Andreas Ekeberg lägerkonsulent på Ängsholmen, Claes Eliason ordförande i Central, Kea Lagerquist kanslichef på Central, Magnus Lindhe ordförande i Gymnasterna, Thomas Lycke representant för MUSK och Göran Stenfelt som kunnig om fastigheten och föreningens historia. I stora drag innebär projektet att hela plan 3 skall byggas om så att verksamheten blir mer synlig och tillgänglig för fler. Det ska bli en mötesplats för alla, antalet sittplatser ökar, café och reception får en rejäl ansiktslyftning. Det innebär att befintliga kontorsrum byggs bort på, istället flyttar delar av kansliet upp på plan 6 och 5 samt att nuvarande garage i gatuplan byggs om till kontor. På sikt kan även plan 1 och 2 komma att projekteras och anpassas ytterligare till verksamheten. Översynen och behovsbeskrivningarna har sedan projektet startade blivit så genomtänkta och förankrade att det under 2008 var dags att konsultera projektledare och byggkonsult Owe Hansson samt arkitekter från A1 och Kökspennan. Styrelsen tog beslut om att ombyggnation ska projekteras och genomföras i ett första steg på plan 3, 5 och 6. Projekteringen har pågått under hela 2008 och byggstart beräknas till tidig vår PROJEKT ROSENBUSKEN Tre orsaker kan man säga har legat till grund för planerna av byggprojektet: Dels att verksamhetslokalernas användning bör anpassas i högre grad till verksamheten som har utvecklats och förändrats de sista 10 åren. Det är större tryck på vårt café idag och vid vissa tidpunkter har vi inte lokaler till alla föreningars och gruppers aktiviteter. Dessutom hyr vi i högre grad ut lokaler dagtid och på helger till externa besökare, huvudsakligen till andra ideella föreningar och organisationer. Dels bör säkerhetsaspekten tas med då det gäller hur vi har överblick över vilka som vistas i våra lokaler men även ur utrym ningngssynpunkt vid eventuell brand eller annan akut situation. Viktigt är även den arbetsmiljö som de anställda har då de bokstavligen sitter mitt i verksamheten vilket inte alls är fel men inte alltid så effektivt som man kan önska för arbetsgivarna och de anställda. Kea Lagerquist 17

18 KONCERNEN KFUK- KFUM CENTRAL Koncernen KFUK-KFUM Central består av en förening och två bolag KFUK-KFUM Central är en förening och idkar ideell föreningsverksamhet. KFUK-KFUM Central har 2 dotterbolag, Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB KFUK-KFUM Central äger fastigheten Rosenbusken 22 KFUK-KFUM Central hyr ut lokaler i fastigheten Rosenbusken till Kom Hotel AB. KFUM Central Fastighet AB äger fastigheten Oxen Mindre 21. KFUK-KFUM Central äger och förvaltar 15 fonder. Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB redovisas separat i koncernredovisningen på KFUK-KFUM Centrals årsmöte. KFUM Central Fastighet AB Bolaget köpte den 15 mars 2002 fastigheten Oxen Mindre 21 på Döbelnsgatan 15/ Kammakargatan 5 i Stockholm. I sin fastighet Oxen mindre 21 bedriver bolaget uthyrning av lokaler och garage samt fastighetsförvaltning. Fyra våningsplan är uthyrda till bolagets systerföretag Kom Hotel AB för hotellverksamhet. Under år 2005 ansökte bolaget om uppdelning av fastigheten i en bostadsfastighet och en lokalfastighet en uppdelning av fastigheten i en stamfastighet Oxen Mindre 21 och en bostadsfastighet Oxen Mindre 37. KFUK-KFUM Central hyr fr.o.m. sommaren 2007 ett våningsplan för föreningsverksamhet. Under 2008 har plan 7 byggts om till 8 hotellrum för uthyrning till systerföretaget Kom Hotel AB from Under 2009 ska Kom Hotel AB hyra plan 3 för att etablera konferensverksamhet i lokalerna. Bolaget köper tjänster från KFUK-KFUM Central då det gäller förvaltning och administration samt från Kom Hotel då det gäller ekonomitjänster. Bolagsstyrelsen har under 2008 bestått av: Svante Bengtsson, Henrik Feldhusen, Hans Lagerquist (ordförande) och Christer Sjöström. Kea Lagerquist har varit adjungerad som protokollsekreterare och Olle Molin som branschkunnig. Fastigheterna Rosenbusken 22 och Oxen mindre 21 Fastigheten Rosenbusken 22 disponeras till drygt 48 % av hyresgästen Kom Hotel AB. Övriga delar av fastigheten disponeras för föreningsverksamhet. Idrottshallen hyrs ut till externa hyresgäster bl.a. Franska Skolan och Internationella skolan för daglig verksamhet. Kvällstid disponeras hallen av föreningens verksamhet. Liksom tidigare år finns det en konstant efterfrågan av lokaler och bl.a. har plan 5 utnyttjats flitigt av våra egna grupper och föreningar. Vi har ett flertal externa grupper som bokar lokaler hos oss, de flesta med föreningsanknytning och även andra KFUK-KFUM föreningar och förbund. Under året har uthyrningen fortsatt att öka ordentligt framförallt i Spegelsalen och Idrottshallen under dagtid. Vår lokal på Kammakargatan som har fått namnet Triangeln används till ordinarie verksamhet men hyrs även ut då den står ledig till externa grupper. 18

19 Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 KOM HOTEL AB FONDFÖRVALTNINGEN Fondförvaltningen, vilken är tillsatt av årsmötet har under 2008 bestått av Hans Lagerquist, PA Aglert och Stefan Karlsson. Fondförvaltningen har till uppdrag att handha placeringen av de tillgångar inom KFUK-KFUM Central vilka svarar mot föreningens 15 fonder. Fonderna leder sin historia tillbaka till våra ursprungsföreningar, KFUK Central respektive KFUM Central. Hotellet har än en gång haft ett fantastiskt år med bra beläggning och 9 % högre omsättning. Under året har vi expanderat ytterligare med 8 hotellrum, belägna i kvarteret Oxen. Detta har bidragit till den ökade omsättningen. Vi har färdigställt lobbyn och mosaiktavlan gjord av Marika Lang som har blivit en succé. Fonderna är enligt följande i bokstavsordning; Beronius fond, Beskows fond, Bodins fond, Emmausfonden, Födelsedagsfonden, Förselius fond, Hiertas fond, Högbergs fond, Kåkenhusfonden, Medlemsvårdsfonden, Nilssons fond, Sommarhemsfonden, Ungdomsvärnsfonden, Utvecklingsfonden, Wasenbergs fond. Vi har byggt om 9 duschrum och 1 vandrarhemsrum, renoverat rummen på våning 5 och 8 med slipning av golv och målning av väggar. Och vi är fortsatt mycket nöjda med medlemskapet i Best Western. PA Aglert, ordförande Kom Hotel ur Arvet dom gav oss 19

20 KFUK-KFUM Central Koncernen Tkr Fyra år i sammandrag Resultaträkning Nettoomsättning Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkning 31-dec Tillgångar Fastigheter och byggnadsinv Övriga anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel S:a tillgångar Eget kapital och Skulder Eget kapital Skulder Banklån Kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober STYKO 08 Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober Start Båtresa från Skeppsbron, Gamla Stan ut till Ängsholmen. Här blev det en god lunch och Claes Eliason gav information inför årets STYKO. Senare fick alla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2007 1 KFUK KFUM Centrals ändamål KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen organisation med helhetssyn på människan. Inom KFUK-KFUM ser vi till

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är en ungdomsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Kreta en veckas ledarutbildning

Kreta en veckas ledarutbildning Kreta en veckas ledarutbildning I våras fick jag och Fernando chansen att tillsammans med andra verksamma inom KFUK- KFUM att delta i en ledarskaputbildning.. PÅ KRETA!! Denna utbildning som arrangeras

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär:

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär: KFUK-KFUM CENTRALS STRATEGIKONFERENS 2011 Plats: Helsingfors 21-23 oktober Moderator och protokoll: Hanna Hallin, Sektor3 Bilagor: Program, deltagarlista, utvärdering OM STRATKO 2011 Strategikonferensen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE KFUK-KFUM CENTRAL 2009

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE KFUK-KFUM CENTRAL 2009 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE KFUK-KFUM CENTRAL 2009 SID 1 INNEHÅLL Inledning 3 KFUK-KFUM Centrals ändamål 4 KFUK-KFUM Central har till uppgift att arbeta med 5 KFUK-KFUM Centrals styrelse 6 Arbetsutskott inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling.

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling. Stadgar rev 2008-03-12 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUM-föreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Den regionala nivåns

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna 2016-04-13 1 ÄNDAMÅL KFUK-KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år KFUK KFUM Ängsholmen 1 - Årets förening 2007 Hej kära läsare! CENTRALBLADET NUMMER 1 2008 Innehållet

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai

802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2012 Umekawa budokai 802434-4429 2 av 8 Under verksamhetsåret 2012 har föreningen slagit rekord i antal graderingar. Elva personer tog nya grader och Mattias Sjölander

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. ÅRSBERÄTTELSE 08-09 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. Medlemmar Under HT08 hade ELSA 124 medlemmar 6 styrelsemedlemmar 6 ledare 110 medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Musikens Hus Akademin får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund Årsbokslut för Rädda Barnens Ungdomsförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00

Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00 Nyköping och Oxelösunds Spelsällskap Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Mötets behörighet 4) Val av mötets ordförande 5) Val av mötets

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening VERKSAMHETSPLAN Höganäs Gymnastikförening 2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Inledning Under 2011 är den övergripande och långsiktiga målsättningen och visionen för föreningen att gymnaster och ledare stannar

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Styrelsens sammansättning och Målsättning och vi vill-satser 3 Rapport från verksamhetsutskottet 4 Rapport

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för den ideella föreningen ARILDS BYALAG får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 08 1 / 5 SJ / CKS 2009-04-05 Förvaltningsberättelse Arilds Byalag är en ideell förening,

Läs mer