SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA..."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION STYRELSE KANSLI Personal MEDLEMMAR SKR:s medlemsstatistik ÅRSMÖTET VALBEREDNING SKR SOM MEDLEM I ANDRA ORGANISATIONER (KOLLA MED MO) SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA INTERNA UTBILDNINGAR/KONFERENSER Tjejjoursutbildningar Utvecklingsgruppen Tjejjoursutbildningen 9-11 oktober i Södertälje Grundutbildning och Kursledarutbildning Styrelseutbildning Inspirationshelg EXTRA ANSLAG TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA NYHETSBREV SKR:S BESÖK HOS MEDLEMSORGANISATIONER JURISTJOUREN OPINIONSBILDNING OCH INFORMATIONSARBETE SKR I MEDIA SKR:S HEMSIDA SKR MED TYDLIGARE PROFIL PRESSMEDDELANDEN SKR:S FOKUSFRÅGOR UNDER ÅRET ÖPPNA SEMINARIER Almedalen REPRESENTATION OCH SAMVERKAN SAMVERKAN MED ORGANISATIONER, MYNDIGHETER OCH FÖRETAG SKR REPRESENTATION ÅRSMÖTEN SOM SKR HAR DELTAGIT VID STUDIEBESÖK HOS SKR KONFERENSER OCH SEMINARIER Nordiska kvinnor mot våld Hultsfred Internationella Brottsofferdagen, 22 februari, IBD Bok & Biblioteksmässan i Göteborg INTERNATIONELLT Internationellt nätverk för Kvinnojoursorganisationer WAVE - konferens WAVE arbetsmöte Pride Stockholm PROJEKT I SAMVERKAN Killnorm Tjejjouren.se Kommunal Folksam Våld i samkönade relationer nätverket Tynningögruppen Trafficking och prostitution tillsammans med ROKS

3 4.7.8 Barnhandbok AKH Don t be a part of it! INTERNA PROJEKT UR BARNENS PERSPEKTIV ETIK OCH VÄRDEGRUND FORSKNING REMISSER MAILJOUREN KVINNOJOUR PÅ NÄTET BAKGRUND SAMORDNING AV MAILJOUREN FRÅGESVARARE STATISTIK SLUTORD BILAGA 1 - ÅRSPLAN 2009, FASTSTÄLLD AV ÅRSMÖTET BILAGA 2 - FÖRTECKNING ÖVER SKR:S MEDLEMMAR 31 DECEMBER BILAGA 3 - REDOVISNING AV FÖRDELNING AV DET EXTRA ANSLAGET TILL MEDLEMSORGANISATIONER BILAGA 4 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

4 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Verksamhetsberättelse 2009 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet bildades 27 oktober 1996 och är partipolitiskt och religiöst obundet. 1 Organisation 1.1 Styrelse SKR:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter. Carina Ohlsson Lidköping Ordförande Katarina Björkgren Göteborg Vice ordförande Margaretha Olofsson Nyköping Kassör Lotta Sonemalm Falkenberg Sekreterare Aisha Mussa Gaas Järfälla Ledamot Catarina Andersson Eskilstuna Ledamot Fariba Shojaei Malmö Ledamot Sara Bäckström Stockholm Ledamot Sabina Nilsson Kristianstad Ledamot Gabriella Nilsson slutade vara verksam i styrelsen i och med årsmötet. Vid årsmötet april omvaldes Margaretha Olofsson som kassör och Aisha Mussa-Gaas, Katarina Björkgren, Lotta Sonemalm och Sara Bäckström till styrelsen för ytterligare 2 år. Till ledamot, fyllnadsval efter Gabriella Nilsson, valdes Sabina Nilsson, Kristianstad, 1 år (nyval). Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande möte. Arbetsutskott har utgjorts av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare och har haft särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning av extra anslag. Arbetsutskottet har hållit 5 protokollförda möten. 4

5 1.2 Kansli Kansliet har under året arbetat för medlemmarnas frågor bland annat genom opinionsbildning och omvärldsbevakning. I detta har SKR:s hemsida, nyhetsbrevet till medlemsföreningarna och Kvinnojour på nätet varit viktiga delar. Kansliet besvarar dagligen många förfrågningar från hjälpsökande, journalister och allmänhet via telefon och e-post. Förbundskansliet har bevakat forskning och utvecklingsarbete inom förbundets intresseområden, samverkat med andra frivilligorganisationer och myndigheter, till exempel genom deltagande i referensgrupper och arbetsgrupper. Kansliet har även varit delaktigt i planeringen av förbundets egna utbildningar och konferenser, samt bistått förbundsstyrelsen i dess arbete. Margaretha Olofsson, Nyköping, har ansvarat för förbundets bokföring, löner och övrig ekonomisk administration Personal Under året har SKR haft följande anställda: Ingrid Rosmark Maria Munkhammar Susanne McCusker Kanslichef fr o m september Samordnare (föräldraledig t o m augusti) Samordnare för Kvinnojour på nätet (deltid) Clara Christiansson Informatör (tjänstledig sept mars 2011) Hannah Zackrisson Linnéa Halvarsson Åse Wulcan Informatör (vikarie fr o m september, för Clara Christiansson) Handläggare (föräldraledig fr o m september) Kanslist 1.3 Medlemmar Vi har under år 2009 kunnat hälsa 6 medlemsorganisationer välkomna till SKR, bestående av fyra kvinnojourer och två tjejjourer: Kvinnojouren Malva, Flen Tjejjouren Elina, Skövde Kvinnojouren i Boden Kvinnojouren i Huddinge, SFMK Tjejjouren Linnéan, Lidköping Länsföreningen i Södermanlands län Tänk om! i Malmö Kvinnohuset & Kvinnojouren Tranan, Skövde Vid verksamhetsårets slut var totalt 80 medlemsorganisationer anslutna till SKR varav: 55 kvinnojourer 3 kvinno- och tjejjourer 17 tjejjourer 2 anhörigföreningar 5

6 1 halvvägshus 1 självhjälpsgrupp 1 länsförening SKR:s medlemsstatistik 2009 Av de 80 föreningar som var medlemmar i SKR under år 2009 har 42 lämnat in uppgifter om kommunala anslag och om antalet kontakter med hjälpsökande för år Under 2009 har SKR:s medlemsföreningar haft kontakter med hjälpsökande via telefon, besök, brev, fax och e-post samt erbjudit 616 kvinnor och 562 barn skyddat boende. Antal kvinnor och barn som övernattat i skyddat boende hos SKR:s medlemsföreningar Siffrorna baseras på uppgifter från 33 medlemsföreningar som uppgivit att de erbjudit skyddat boende under Antal Antal dygn Antal dygn i snitt Kvinnor ,4 Barn ,9 Totalt ,2 Kommunala anslag till SKR:s medlemsföreningar under Baseras på uppgifter från 42 medlemsföreningar varav 37 som uppgett att de fått anslag från sammanlagt 83 kommuner. Sammanlagda kommunala anslag till SKR:s medlemsföreningar kr 1.4 Årsmötet 2009 Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Årsmötet består av ombud från de anslutna föreningarna. SKR:s årsmöte hölls detta år i Lidköping den april. På fredagen den 24 april inleddes helgen med att Kvinnojouren Linnéan bjudit in till föreläsningen Att hantera livet efter en våldtäkt Olga Persson från Alla Kvinnors Hus, Team för våldtagna kvinnor föreläste för ett fyrtiotal åhörare. Årsmötet inleddes av SKR:s ordförande, kvinnojouren Linneans ordförande Ulla-Britt Gustafsson tillsammans med Marita Bengtsson från Lidköpings kommun. Välkomsthälsningen togs sedan över av manskören Harmoni som underhöll deltagare med vårsånger och andra kända och mindre kända melodier. Därefter var det fri tid och möjlighet att besöka Lidköpings rika torgliv samt Rörstrand m.fl. Efter att lunchen var avklarad tog årsmötesförhandlingarna vid och vi avslutade lördagen med en god middag där vi fick möjlighet att lyssna till Carina Nyman som sjöng och berättade om sitt liv. Vid årsmötet beslutades att SKR skulle ändra sitt namn och heter därefter Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR. Ett trevligt inslag i årsmötet var det nyinstiftade Idépriset. Pristagarna som fick ta emot en check på kr var ATSUB Göteborg och Juventas systrar. 1.5 Valberedning På årsmötet utsågs Elisebeht Markström från Nyköping, Halina Mamcarz från Eskilstuna och Gabriella Nilsson från Södertälje till valberedning. 6

7 1.6 SKR som medlem i andra organisationer SKR är medlem i ett flertal organisationer för att bevaka och föra fram våra medlemmars intressen. SKR var vid utgången av 2009 medlem i följande organisationer: UNIFEM Forum Kvinnor och Funktionshinder ECPAT KFO Sveriges Kvinnolobby Forum för frivilligt socialt arbete KSAN 1 2 Service och stöd till medlemsorganisationerna SKR:s högsta prioritet är att stödja sina medlemsorganisationer och den lokala utvecklingen av jourer. SKR är medlemmarnas serviceorgan och tar därmed tillvara på deras gemensamma intressen, erbjuder dem utbildningar, konferenser och aktuell information. Genom hemsidan har SKR tillhandahållit uppdaterad information till både medlemmar och andra intresserade, där SKR också publicerat medlemmarnas jourtelefonnummer och andra kontaktuppgifter. SKR stödjer medlemmarna i det lokala opinionsbildande arbetet. SKR har även gett stöd och råd till medlemmar i bland annat förenings- och organisationsfrågor. 2.1 Interna utbildningar/konferenser Under 2009 valde SKR att fokusera utbildningsinsatserna på en nystartad grundutbildning för medlemsföreningarna. Grundkurser genomfördes i tre steg, se nedan. Under året genomfördes också en tjejjoursutbildning Tjejjoursutbildningar Utvecklingsgruppen Starten av utvecklingsgruppen började hösten Syftet med gruppen är att stärka tjejjourerna inom SKR och få dem mer delaktiga i förbundets arbete. I utvecklingsgruppen är det tjejer från olika SKR-jourer som jobbar med olika projekt för alla tjejjourer som är med i SKR som till exempel tjejjoursutbildningarna, Hultsfredsfestivalen Tjejjoursutbildningen 9-11 oktober i Södertälje Fredagen den 9: e oktober samlades ca 30 tjejjourstjejer i Södertälje. Inledningsvis fick alla lära känna varandra. Kort därefter kom Kalle och informerade om Killnorm. Lördagen började med ett pass med Jonna Eriksson som handlade om vilka ramar och roller man själv och jouren har. Vi fick reflektera över det personliga engagemanget, det personliga bagaget och skillnaden mellan det personliga och privata. Eftermiddagen ägnades sedan åt att ge 1 Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor 7

8 verktyg för att jobba med chatt och mejl. Under vår sista dag kom Josefine Grände och gav oss tips om hur vi kan möta våldsutsatta tjejer och unga kvinnor genom motiverande samtal Grundutbildning och Kursledarutbildning SKR:s referensgrupp planerade och tog fram ett underlag till ett pilotprojekt; grundkursen steg 1, steg 2 och steg 3. Syftet med utbildningen var att ge medlemmarna en grundutbildning av hög kvalitet så att deltagarna känner sig trygga i arbetet hemma på jouren och för att höja kompetensen lokalt ute hos medlemsorganisationerna. Steg 1 genomfördes på Rönneberga kursgård, Lidingö, jan 2009 med ca 115 deltagare. Innehållet bestod av en introduktion till SKR och rörelsens historia, våldsproblematik, jourkunskap och bemötande av utsatta. Utbildningen var processinriktad och tid las på att lära känna varandra och nå större grad av självkännedom. Steg 2 som också genomfördes på Rönneberga kursgård, maj med ca 100 deltagare. Innehållet bestod av erfarenhetsutbyte om jourarbetet i gruppdiskussioner. Fokus under helgen var på barns situation och unga kvinnors vardag samt juridisk information. Även steg 3 genomfördes på Rönneberga kursgård, 2-4 oktober, med ca 95 deltagare. Under utbildningen gavs tjejjourstjejer ett eget pass om tjejjourskunskap och kvinnojourskvinnor egna pass om samverkan med socialtjänst och boendet på jouren. Resten av helgen ägnades åt hedersrelaterad våldsproblematik samt om våld inom samkönade partnerrelationer samt kunskap om och förståelse för hbt-identiteter. Efter pilotprojektet avslutats beslutades att innehållet i steg 1 är vad som skall vara SKR:s Grundutbildning i fortsättningen samt att SKR rekryterar kursledare från medlemsorganisationerna för att kunna ge så många medlemsorganisationer som möjligt tillfälle att utbilda sina nya jourare. Alla medlemsorganisationer fick nominera jourare till kursledarutbildningen som hölls i augusti. 15 erfarna jourare valdes ut i rekryteringsprocessen och i Södertälje fick de ta del av grundkursmaterialet och ledarpärmen. Då fick de vidare utbildning i att representera SKR och pedagogiskt ledarskap samt innehållet i grundkursen november i Södertälje hölls sedan den första grundkursen av SKR:s nya kursledare Styrelseutbildning För andra året hade vi nu styrelseutbildning istället för ordförandekonferens, den här gången på hotell Statt i Katrineholm. Helgen erbjöd både utbildning, information och erfarenhetsutbyte. Utifrån tidigare önskemål fick alla nu möjlighet att få information och träning i mediahantering från medieföretaget Global Reporting. Vi träffade Hanna Broberg från Socialforum som talade om överenskommelsen mellan regering och idéburna organisationer och IDEAs vd som informerade om en styrelses ansvar och arbetsgivarrollen. Åsa Linder från Teatermaskinen bjöd på en tänkvärd och mycket uppskattad monolog, En dum blondin, som följdes av reflektioner och tillfälle till diskussion. Ett 30-tal deltagare kom till utbildningen. 8

9 2.1.4 Inspirationshelg Årets Inspirationshelg hölls i Malmö, Falsterbo Kursgård som tog emot under några regniga dagar, mars. Här fick närvarande medlemsorganisation möjlighet att visa upp material som arbetats fram via de extra anslag man beviljats. Systerjouren Somaya och Stjärnjouren berättade på ett mycket beskrivande och inspirerande sätt om sina projekt som genomförts under En framtidsverkstad fanns också tillgänglig, Linnea och Clara från SKR:s kansli hade förberett frågeställningar med utgångspunkt SKR Utifrån tankar och diskussioner som var mycket livliga enades man om sju områden som ska diskuteras vidare. Därefter kom Erik Blennberger, forskningsledare på institutionen för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal. Erik genomförde en mycket uppskattad föreläsning om värdegrund, etik och identitet. Det blev en hel del utmanande frågor som alla närvarande kände var angelägna att ta ställning till, bland annat samarbetet med kommunerna. 2.2 Extra anslag till medlemsorganisationerna SKR:s styrelse beslutade att 2 miljoner av anslaget skulle fördelas i form av projektbidrag till medlemsorganisationerna för att stödja och prioritera sina medlemsorganisationers lokala arbete under En del av anslaget, kronor, reserverades för att genomföra en Inspirationshelg. Inspirationshelgen för 2009 års extra anslag hölls mars projektansökningar kom in från medlemsorganisationer till ett sammanlagt belopp på kronor. SKR beslutade att fördela projektbidrag till en sammanlagd summa av kronor. Se bilaga 3. Av 106 projektansökningar har 84 beviljats helt eller delvis. 22 ansökningar har helt avslagits. Besked om beviljat projektbidrag meddelades under juni månad. Några ansökningar beviljades tidigare då de var av skyndsam karaktär. Dessa rörde deltagande till konferensen Nordiska Kvinnor mot Våld, som krävde anmälan i god tid. SKR har begärt redovisningar med sammanställning av kostnader av samtliga som beviljats projektmedel. 2.3 Nyhetsbrev SKR:s nyhetsbrev är ett internt nyhetsblad riktat till medlemsföreningarna. I nyhetsbrevet finns information om SKR:s arbete, aktuella händelser, ny litteratur, förbundets remissyttrande, kalendarium och ordförandebrev bl.a. Medlemsföreningarna är själva välkomna med insändare och information om sin lokala verksamhet. Under 2009 har 6 stycken nyhetsbrev skickats ut till SKR:s medlemmar via post och e-post. Nyhetsbrevet finns också publicerat på medlemswebben i pdf-format (Ordförandebrevet publiceras separat på den externa hemsidan). Syftet med nyhetsbrevet är att hålla medlemmarna informerade om SKR:s interna och externa arbete samt informera om aktuella händelser inom SKR:s ämnesområden. 2.4 SKR:s besök hos medlemsorganisationer Under året har representanter från SKR bl a besökt följande medlemsorganisationer: Kvinnojouren i Boden Kvinnojouren Nike, Gällivare Änglagård Tjej- och Kvinnojour, Kiruna Stjärnjouren, Sundbyberg 9

10 Kvinnojouren MOA, Eskilstuna Kvinnojouren Malva, Flen 2.5 Juristjouren SKR har under 2009 ett samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB för att kunna ge sina medlemmar svar på frågor av juridisk karaktär. Juristjouren används av SKR:s medlemmar, förtroendevalda, anställda och frågesvararna på mailjouren. Återkommande har varit frågor avseende familjerätt och då framför allt vårdnadsfrågor. 3 Opinionsbildning och informationsarbete SKR deltar i den offentliga debatten och informerar media och allmänhet om medlemmarnas kunskaper, erfarenheter och arbete. Efterfrågan på SKR:s kunskap och erfarenhet växer och har de senaste åren ökat dramatiskt. Debattunderlag skickades ut till medlemsföreningarna inför den 8 mars och 25 november. Varumärkesbarometern med uppföljning Under 2009 genomfördes en marknadsundersökning av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB på uppdrag av SKR. SKR:s logotyp och namn publicerades i en tryckt version av TV-Bilagan augusti/september Syftet för undersökningen är att ta fram analysmaterial för kännedom, omdömen och lojalitet dvs. om allmänheten känner till SKR:s namn och verksamhet genom logotyp/varumärke. Målgruppen för undersökningen är de som köpt TV-Bilagan samt en frivillig svarspanel. Respondenterna fyller frivilligt i enkäten som i detta fall publicerats i TV-Bilagan. Därefter sker ett obundet slumpmässigt urval av respondenterna. (Underlaget för enkäten och svaren i undersökningen är alltså inte hundraprocentiga.) Vid frågan om man kände till företagen/namnen/logotypen i undersökningen svarade 11,2% att de kände till SKR (att jämföra med t.ex. Elkedjan med 80,9% ). Totalt antal respondenter var 1842 stycken. Det positiva med undersökningen var att respondenterna förknippade SKR med bra saker det mindre positiva var väl att så få känner till förbundets verksamhet. Undersökningen visar helt enkelt att SKR behöver marknadsföra sig mer aktivt. 3.1 SKR i media SKR:s styrelseledamöter har under året medverkat i radio- och tevesändningar, samt blivit intervjuade för flera olika tidningar, i både riks - och lokalpress. SKR har även fått utrymme i media i samband med seminariedagar och andra aktuella händelser. 3.2 SKR:s hemsida SKR:s hemsida utgör en stor och viktig del av SKR:s opinions- och informationsarbete. Målet är att hålla den ständigt levande genom att kontinuerligt uppdatera och utveckla innehållet. Hemsidan innehåller nyheter, kalendarium och pressmeddelanden, en kunskapsbank med fakta om våld mot kvinnor, information om SKR, telefonnummer till alla kvinnojourer i Sverige samt Kvinnojour på nätet. Under 2009 lanserades såväl den externa publika hemsidan som medlemswebben (det intranät som endast medlemsföreningarna har tillgång till). Intranät/Medlemswebb Syftet med SKR:s intranät/medlemswebb är att den skall vara en mötesplats för medlemmarna. Här finns relevant information om SKR, aktuella utbildningar och andra 10

11 evenemang, juridisk information, en utförlig kunskapsbank samt ett diskussionsforum där medlemsföreningarna kan ställa frågor till varandra direkt. De pressklipp SKR får in via sin omvärldsbevakning publiceras också på medlemswebben så att dagsaktuella artiklar i frågor som rör SKR alltid finns till hands. 3.3 SKR med tydligare profil Namnbytet Under 2009 bytte SKR namn till Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. Den engelska titeln lyder Swedish Association of Women s Shelters and YoungWomen s Empowerment Centers, SKR. I samband med detta fick SKR:s logotype göras om och bytas ut. Arbetet med att uppdatera dokument och hemsidor med nytt namn och logotyp kommer fortgå under Pressmeddelanden SKR har under 2009 skickat och publicerat pressmeddelanden med följande rubriker: Kompetenshöjning lockar SKR:s medlemsorganisationer SKR:s kvinno- och tjejjourer låter sig inspireras i Falsterbo Lidköping bjuder in Sveriges Kvinnojourers Riksförbund till årsmöte Fortsatt stort intresse för SKR:s satsning på utbildning BOJ, SKR och HOPP kräver stärkta rättigheter för utsatta barn SKR:s tjejjourer mer närvarande än någonsin på Hultsfredsfestivalen 3.5 SKR:s fokusfrågor under året SKR vill alltid genom opinionsbildning, kunskapsspridning, interna och externa evenemang synliggöra förbundets prioriterade frågor. Under 2009 valde vi att jobba mer internt med en grundutbildning i tre steg som genomfördes med långt över 100 deltagare och sedan utbilda kursledare som har möjlighet att erbjuda SKR:s medlemsorganisationer grundutbildning lokalt och/eller regionalt. Styrelsen och personalen har också besökt medlemmar för att efterhöra vad det finns för förväntningar på förbundet. Detta påbörjades 2009 och i början på 2010 hoppas vi ha besökt ett 20-tal medlemmar. Denna satsning är ett led i det kvalitet och värdegrundsarbete som inleddes Detta ser vi som extra viktigt nu när Socialstyrelsen har fokus på kvalitet och då har tagit fram Allmänna råd till kommunerna för att de ska efterleva Socialtjänstlagen vad det gäller stöd och hjälp till kvinnor utsatta för våld i nära relationer och deras barn av god kvalitet. Detsamma kan märkas när det gäller utvärderingen av kvinnojourernas arbete som Socialstyrelsen också genomför just nu. Med tanke på detta och naturligtvis även för förbundets egen vidareutveckling har det startats ett arbete med att ta fram en värdegrund för SKR, som kommer att presenteras på Årsmötet 2010, för att sedan skickas ut internt och externt. 11

12 3.6 Öppna seminarier Almedalen Under Almedalsveckan höll SKR ett seminarium tillsammans med BOJ och Hopp om barn som bevittnar/upplever våld. Innan seminariet så hade en opinionsundersökning gjorts som bl a visade att ca tre av fyra anser att det är ett brott att utsätta barn för att bevittna våld. Barnombudsmannen, forskaren Carolina Överlien och Åsa Landberg från Rädda Barnen medverkade. Ett dokument med yrkanden överlämnades till representanter från riksdagens barngrupp. 4 Representation och samverkan 4.1 Samverkan med organisationer, myndigheter och företag Styrelseledamöter och kanslipersonal har samarbetat med en rad organisationer och myndigheter inom SKR:s områden och deltagit i samarbetsmöten med bland andra: BOJ 1 Brottsoffermyndigheten Sveriges Kvinnolobby Eureka film Socialstyrelsen Kommunal Polismyndigheten i Stockholm RFSL Ungdomsstyrelsen Män för jämställdhet Roks Hopp Rikspolisstyrelsen Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB Forum för kvinnor med handikapp Kvinnofridslinjen Brukardelegationen Tjejjouren.se Bris Samordningsgrupp om överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer 4.2 SKR representation SKR har under året deltagit som sakkunnig eller representerats vid bl a följande seminarier, utbildningar och konferenser: Filmfestivalen i Göteborg, 13/1 Våld i samkönade relationer, 6/2 Samtal om religion och kvinnors rättigheter, 6/2 Tryggare Sverige, 12/2 Möte om avtalet mellan staten och den ideella sektorn, 5/2 IBD-dagen, 20/2 Föreläsning om våldtäkt och deltagande i 8-marskommitténs manifestation, 8/3 09-nätverkets frukostmöte, 11/3 Invigningen av Dialoga och VKV i Göteborg, 13/3 Våld i samkönade relationer, 20-21/3 Kommunal Våld i nära relationer, 30/3 Samverkansgruppen BROM, 1/4 Våld i samkönade relationer, 3-4/4 Seminarium av Dubbelt utsatt, 21/4 Kriminalvårdens premiärvisning av IDAP-filmer, 27/4 1 Brottsofferjourernas Riksförbund 12

13 Stora Rådet, 28/5 BOJ:s riksförbundsmöte, maj Hultsfredsfestivalen Bok- och Biblioteksmässan, 24-26/9 WAVE-konferens, 24-26/9 Behandling och myter om mäns våld mot kvinnor, Malmö, 24/9 Konferens arrangerad av Tänk om!, 29/9 Copsat, internationell konferens om människohandel, 1-2/10 Kvinnojouren Månas 25-årsjubileum, 9/10 Folkhälsoinstitutet om de ideellas roll, 15/10 Ungdomsstyrelsen om sexuell exploatering av barn och ungdomar på Internet, 12/10 BOX-projektet, 20/10 Samverkansgruppen BROM, 21/10 NGO forum, Örebro, 27-28/10 Kvinnojoursutvärderingen, 28/10 Brukardelegationen, 4/11 SOG, 6/11 EU-konferens, ordföranderådet om våld mot kvinnor, 9/11 ROKS 30-årsjubileum, 28/11 FORUM Q, möte, 28/ Årsmöten som SKR har deltagit vid Sveriges Kvinnolobby i Stockholm KSAN 1 i Stockholm Ecpat i Stockholm Forum Q 4.4 Studiebesök hos SKR Under året har bland andra följande besökt SKR:s kansli: Kvinnojouren i Boden 4.5 Konferenser och seminarier Nordiska kvinnor mot våld Den 4-6 september 2009 var det återigen dags för konferensen Nordiske Kvinner Mot Vold, denna gång på Bella center utanför Köpenhamn, med titeln Fra græsrødder til professionelle - i arbejdet med vold mod kvinder og børn. Många spännande seminarier och workshops från de Nordiska länderna fick deltagarna sig till dels. SKR fick möjligheten att göra en presentation bl a om våra projekt som Ur barnens perspektiv och Killnorm. Vi fick också tillfälle att lämna över filmen Jag sa att jag hade en mardröm till Danmarks kronprinsessa Mary Hultsfred Utvecklingsgruppen var i år ansvarig för tjejjourstältet på Hultsfredsfestivalen. Där var 14 jourtjejer från olika SKR-jourer och jobbade. I år var Hultsfredsfestivalen mellan den 8-11 juli. 1 Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor 13

14 Tältet hade vi öppet mellan kl varje dag. Tältets syfte var att ungdomarna skulle ha någonstans att ta vägen samtidigt som vi spred information om SKR:s tjejjourer som finns runt om i landet och att svara på deras frågor. Under dagen i tältet fanns det lite olika aktiviteter som besökarna kunde delta i. Mellan kl och16.00fanns pysslet framme så man kunde göra t ex armband eller halsband. Ritpapper och pennor fanns också framme så att de kunde rita och skriva vad de ville. Runt 17-tiden var det temasnack på schemat. Den gruppen som jobbade det passet hade förberett ett ämne. Man samlade i grupp och diskuterade det specifika ämnet och hade lite värderingsövningar kring det. Spelet Tjejkompassen gick också varmt i tältet. Under hela dagen kunde ungdomar komma in och värma sig med en kopp te eller kaffe sitta ner i våra soffor och mysa eller sitta i kuddhörnet och läsa tidningar. Under de dagar som festivalen pågick fanns vi där för tjejerna som behövde stöd och prata av sig om saker som hände på festivalen och även saker som hade hänt innan. Vi kom i kontakt med sexuella trakasserier, våldtäktsförsök och våldtäkt. Samarbetet med Rockparty, sjukvårdspersonal och Röda Korset fungerade bättre i år än någonsin. Nytt för i år var nattvandringen. Vi var fyra till sex stycken tjejer som nattvandrade åt gången. Nattvandringen skedde mellan kl Under nätterna gav det ett gott intryck att vi var ute och visade upp oss. Vi hade många bra diskussioner med både killar och tjejer Internationella Brottsofferdagen, 22 februari, IBD IBD anordnas av Brottsoffermyndigheten, SKR och alla de ideella samverkanspartners som arbetar för brottsoffer var temat för dagen - Upp till bevis. På programmet stod många intressanta föreläsningar och seminarier med tyngdpunkt på barn och ungas utsatthet. Bland de seminarier som bevakade våra områden fanns, Susanne Namaani, Tio års erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och för tryck, Carolina Överlien, - Att tvingas lyssna - hur barn upplever pappas våld mot mamma Anneli Svensson m fl HBT-ungdomar och våld, ett Nordiskt möte mellan forskning och praktik, Carl Göran Svedin, Sexuella övergrepp, sexuell exploatering och pornografi barns och ungas utsatthet, Monica Nebelius, Offer för människohandel - lagstiftning, praxis och reformförslag. Detta var ett tioårsjubileum sedan Internationella Brottsofferdagen började firas. SKR deltog även med ett informationsbord Bok & Biblioteksmässan i Göteborg SKR deltog i Bok & Biblioteksmässan september tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och andra organisationer (bl.a. ROKS, Föreningen Kvinna Skaraborg och VSQL-VästSvenska Quinnors Lobby. Soroptimisterna, Fredrika Bremer-Förbundet och Nationellt Resurscentrum samt Moder Jords vänner deltog med material på plats men ej med personal vid mässan.). Under mässans fyra dagar representerades SKR av såväl styrelse och kansli: Catarina Andersson, Aisha Mussa Gaas, Hannah Zackrisson, Maria Munkhammar och Carina Ohlsson mötte besökare och informerade om SKR:s verksamhet. Temat för organisationernas aktiviteter i montern var våld i nära relationer ur ett barnperspektiv. SKR presenterade filmen Jag sa att jag hade en mardröm och delade bl.a. ut information om Mailjouren. Intresset från besökarnas sida var ganska stort och vi pratade med både lärare, elever, psykologer och bibliotekarier. 14

15 4.6 Internationellt Internationellt nätverk för Kvinnojoursorganisationer Ett internationellt nätverk för Kvinnojoursorganisationer har bildats, Global Network of Women Shelters, GNWS Under några dagar i april var SKR inbjuden att tillsammans med 20 delegater från hela världen samlas i ett försök att bygga upp en struktur för ett fungerande världsomspännande nätverk. Vi träffades i Ottawa, Kanada och arbetade intensivt under två dagar. Arbetet präglades i hög grad av respekt för det faktum att vi alla verkar i vitt skilda kontexter. Mycket tid lades på att utforma en vision som alla kunde ställa sig bakom, förslaget blev An equal world where women and their children live free from violence. Syftet diskuterades också ingående och vi enades kring en formulering som påtalar styrkan i att som rörelser enas för att bättre kunna arbeta mot våldet mot kvinnor och barn över alla gränser. Genom att enas får vi också en röst globalt som förhoppningsvis leder till att arbetet för att eliminera våldet mot kvinnor och barn får större status i olika internationella sammanhang. Arbetet med världsnätverket kommer i nuläget att hanteras av den organisation som tog initiativet till att bygga ett globalt nätverk. De startar ett sekretariat i Edmonton, Kanada inom sin befintliga verksamhet. De deltagande organisationerna arbetar interimistiskt fram till nästa möte som antagligen kommer att äga rum under vintern SKR har mycket kunskap att bidra med i internationella sammanhang och därför känns det spännande att vi har fått vara med i bildandet av det första världsomspännande nätverket för kvinnojoursorganisationer WAVE - konferens Den elfte WAVE konferensen ägde rum i Wien, Österrike. WAVE Women against Violence, Europé - är ett nätverk som samverkar över 49 nationsgränser. Medlemmarna är nationella och regionala organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Konferensen pågick under tre dagar. SKR höll en workshop tillsammans med organisationer från flera länder där vi fick möjlighet att beskriva svensk lagstiftning på området och ställa denna lagstiftning i relation till den nationella handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor från Vi diskuterade också vad detta har inneburit rent praktiskt i Sverige vad gäller arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. 250 representanter från hela Europa deltog WAVE arbetsmöte I december bjöd WAVE in till ett arbetsmöte kring nätverkets fortsatta arbete. Mötet hölls i Wien, Österrike. De flesta regioner som ingår i nätverket var representerade, SKR deltog med en representant. Detta var ett uppstartsmöte för en blivande arbetsgrupp med fokus på hur vi bättre ska kunna samverka under demokratiska former inom nätverket. Förhoppningen är att medlemsorganisationer ska få större möjlighet att påverka arbetet i nätverket. Mycket av diskussionerna fokuserade på hur vi kan skapa förutsättningar för större delaktighet och därmed större ansvarstagande från medlemsorganisationerna. WAVE har ett kontor i Wien, nätverkets arbete utgår härifrån Pride Stockholm 2009 SKR medverkade på flera aktiviteter. Fler av våra medlemsorganisationer medverkade i Pride Park inne på festivalområdet för att synliggöra att alla kvinnor utsatta för våld är välkomna till våra jourer, och att göra reklam för vår handbok. Vi hade ett gemensamt tält och projekt med 15

16 RFSL:s Brottsofferjour, BOJ, Hopp och Roks. Under veckan så var det också en reklamkampanj på bussar och i tunnelbanan (både i tågen och på stationerna). SKR medverkade också i Pride House på panelsamtal genom ordförande. 4.7 Projekt i samverkan Killnorm Killnorm är ett projekt som drivs av Män för jämställdhet, SKR och Roks i samarbete med Amnesty. Syftet är att lyfta upp och diskutera kopplingen mellan maskulinitet och våld, via ett framtaget film- och metodmaterial. Målgruppen är unga killar och tjejer. Under 2009 har 12 filmer spelats in och ett gediget metodmaterial arbetats fram. Pilottester har genomförts under 2009 och detta kommer att fortsättas med under våren Projektet presenterades av Mfj och projektledningen under Almedalsveckan och en förhandsvisning har ägt rum i Stockholm, båda med positivt gensvar. En expertgrupp av bl.a. forskare är knuten till projektet och har gått igenom materialet vid flera tillfällen under Tjejjouren.se Tjejjouren.se är ett samarbete mellan SKR och Roks för tjejjourer i Sverige. Det är riksorganisationerna tillsammans med tjejjourerna som förvaltar och driver Tjejjouren.se. Tjejjouren.se är en webportal med många funktioner för unga tjejer, t.ex. en frågelåda, möjlighet att se vilka jourer som har chatt en viss dag, en tjejguide med texter m.m. och ett intranät för landets tjejjourer samt information om vad en tjejjour är för andra intresserade. Projektet drivs med medel från Allmänna arvsfonden, Ungdomsstyrelsen och SKR och Roks. Projektet har fyra projektanställda och en styrgrupp med tjejjoursrepresentation från båda riksförbunden, samt en styrelseledamot från vardera riksförbund. Projektet har stor förankring hos tjejjourerna då nära 60 st finns med på "tjejjourskartan" på sidan. Under 2009 har en tjejjoursturné genomförts av de anställda tillsammans med styrgruppen. Under början av 2010 hålls ett nytt stormöte med stor representation av tjejjourer och portalen lanseras Kommunal Folksam Samarbetet som har pågått i flera år med Folksam och Kommunal fortsätter. Under året har SKR medverkat vid utbildning anordnad för av Kommunal utsedda kontaktpersoner Våld i samkönade relationer Utbildning i bemötande av våldsutsatta homosexuella, bisexuella och transpersoner anordnades vid tre tillfällen i samverkan med Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) Utbildningen riktade sig till dem som arbetar på kvinnojour, brottsofferjourer eller annan ideell verksamhet som vänder sig till våldsutsatta personer och som är intresserad av att utöka sin hbt-kunskap samt kunskap om bemötande av hbt-personer. Utbildningen gav möjlighet till utveckling i bemötandefrågor samt en fördjupad kunskap om våldsutsatta, oavsett kön och sexuell läggning. Den stärkte också det lokala och regionala samarbete i frågor som rör våld i parrelationer i allmänhet och i samkönade parrelationer i synnerhet. Genom deltagande i utbildningen fick alla en spetskompetens i dessa frågor. 16

17 nätverket SAMMANFATTNING 09-nätverket bildades i slutet av 2007 och har haft som mål att arbeta för att regeringen under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 ska uppmärksamma EU:s roll för att säkra människors sexuella och reproduktiva hälsa oavsett kön och sexuell läggning i och utanför Europa. I början av november 2007 anordnade initiativtagarna till nätverket ett seminarium om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och EU där bland annat regeringsföreträdare bjöds in för att informera om det svenska ordförandeskapet. I samband med seminariet bildades 09-nätverket, som idag består av: RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty, RFSL Ungdom, Forum Syd, Svalorna Latinamerika samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. I oktober 2008 lanserade vi 09-nätverkets programförklaring, som ett svar på regeringens fem prioriteringar inför ordförandeskapet, där vi lyfte fram kopplingarna mellan prioriteringarna och SRHR med konkreta uppmaningar på hur vi anser att regeringen bör arbeta för frågorna. Från start fram till ordförandeskapets slut har 09-nätverket genomfört en rad seminarier och aktiviteter för att uppmärksamma SRHR och Sveriges ansvar som ordförandeland. Ansvariga politiker, internationella gäster och representanter från våra organisationer har medverkat. Bland annat har vi anordnat panelsamtal på EuroPride 2008 och Stockholm Pride 2009 samt på Bokmässan båda åren. Under Almedalsveckan 2008 arrangerade vi politikerutfrågningar och året efter hade vi ett välbesökt mingel om Sex, religion och politik där stå-upp komikern Magnus Betnér uppträde. Under våren 2009 anordnade vi en serie frukostseminarier på Kulturhuset i Stockholm. Vidare deltog vi på European Development Days med två stora seminarier där bland annat Kasha Nabagasera, hbt-aktivist från Uganda medverkade. I slutet av november anordnade vi en avslutande seminariedag Jämställdhetsministern Nyamko Sabuni medverkade samt Rebecca Gomperts från Women on Waves, som arbetar med kvinnors rätt till abort i Europa och Jelena Djordevic, hbt-aktivist från Serbien. Utöver våra aktiviteter har vi även uppvaktat EU-ministern Cecilia Malmström. Vi har bjudits in till Sida för att presentera vårt arbete samt för att samtalsleda Sidas lansering av UNFPA rapporten om kvinnor, befolkning och klimat. Vi har publicerat flera debattartiklar i dagspress samt spridit vår programförklaring och våra krav till allmänheten och ansvariga beslutsfattare. Vi har marknadsfört oss på våra hemsidor, Facebook (182 medlemmar) och via flyers samt självklart via våra breda kontaktnät. Tillsammans har vi haft en stark och enad röst för människors sexuella och reproduktiva hälsa oavsett kön och sexuell läggning i och utanför Europa. I och med att Sverige lämnar över ordförandeskapsklubban till Spanien den 1 januari 2010, avslutas även 09-nätverkets uppdrag. Nätverket kommer dock att finnas kvar som nätverk för Sveriges roll inom EU för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SAMMANSTÄLLNING AV AKTIVITETER 2008 Juni/juli, Almedalsveckan Politikerutfrågning på Donnersplatsen Seminarium Mödradödlighet milleniemålet som glömdes 17

18 31 juli EuroPride What should Sweden do during the EU presidency? September, Bok och biblioteksmässan Seminarium om mödradödlighet 16 oktober, Lansering av 09-nätverkets programförklaring 19 november, Uppvaktning av EU-ministern Cecilia Malmström 2009 Serie frukostseminarier på Kulturhuset i Stockholm 18 februari: Diskriminering Kan EU enas om skydd för alla? 4 mars: Kvinnorättsaktivister, säkerhet och SRHR 11 mars: Sverige ett föregångsland för att bekämpa sexualiserat våld? 25 mars: Kairogenerationen 7 maj, Möte med Sida Träffade avdelningen för Demokrati, Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet samt avdelningen för Hälsa och Kunskap. Juni/juli, Almedalsveckan Sex, religion och politik - mingel med stå-upp komikern Magnus Betnér 29 juli Stockholm Pride Vad kan Sverige göra för hbt-personers rättigheter i Europa under ordförandeskapet i EU? September, Bok och biblioteksmässan Seminarium om Varför talar EU så tyst om sex? 1 oktober, Lansering: Vad gör Sverige när EU sviker? Sexualitet, rättigheter och bistånd 18 november, Sidas lansering av UNFPA rapporten om befolkning, klimat och kvinnor oktober, European Development Days The Strategy of Silence - Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) is met with silence. What are the consequences of these politics? Key to Survival: Defending Human, Sexual and Reproductive Rights leading experts and activists share their experiences and testimonies (23 okt) 18 november, Tystnadsstrategikonferens Ta bladet från munnen Tystnad som strategi, fungerar den? Vem ska driva SRHR-frågor? Ger den nya tekniken nya möjligheter för den politiska kommunikationen? SKRIVELSER 22 oktober Brev samt 09-nätverkets programförklaring skickades till utrikes-, bistånds-, social-, folkhälso-, jämställdhets- och EU-ministern. 18

19 22 december Svar från biståndsministern med anledning av vår programförklaring Efterföljande brev till Cecilia Malmström (efter uppvaktning 19 nov 2008) med förtydligande av de krav vi lyfte upp 30 mars nätverket skickade ett brev till Vatikanens Ambassad i Sverige för att officiellt protestera mot Vatikanens inställning till kondomer vid hiv-prevention. DEBATTARTIKLAR (undertecknad av hela eller delar av 09-nätverket) EU sviker i frågor om sexuell hälsa, Sydsvenska Dagbladet 30 sep 2009 Att tiga är ingen bra väg, Arbetaren 2 juli 2009 Skydda alla kvinnor mot våld, DN Debatt den 26 maj 2009 Ord som förpliktar, replik på DN Debatt 4 nov 2008 Mödradödligheten en nutidsskandal, publicerad i bland annat Sundsvalls Tidning, TRYCK 09-programförklaring (på svenska, engelska och i kortversion) Flyers till bland annat frukostseminarieserien, Almedalen, European Development Days, Tystnadsstrategikonferensen m.m. Rollup Tynningögruppen Under 2009 har SKR samverkat med Rädda Barnen, Roks och Professionella Kriscentra för män. Den gemensamma viljan har varit att genomföra ett projekt med inriktning på barnen i våldsamma relationer. Gruppen har träffats ett flertal tillfällen under året och olika modeller för samverkansprojekt har diskuterats Trafficking och prostitution tillsammans med ROKS Några av SKR:s och ROKS kvinnojourer ska genom utbildning och information förbättra stöd, skydd och verka för att kvinnor i prostitution och människohandel kan få möjlighet till ett säkert återvändande Barnhandbok AKH Alla Kvinnors Hus, AKH, har påbörjat en barnhandbok som kommer att vara klar under SKR är med och finansierar denna för att den ska kunna komma fler till del och då kunna utgöra en uppföljning av den barnhandbok vi tog fram för flera år sedan Don t be a part of it! En dokumentärfilm om trafficking och prostitution tas fram av Fataneh Nik khakian från Aida Film för att SKR ska kunna använda för att öka kunskapen om problematiken och för opinionsarbete. Tanken med denna dokumentärfilm är att den kommer att belysa FN:s definition på människohandel, nämligen tvång, våld, maktmissbruk och utnyttjande i samband med prostitution. Intention med filmen är att göra en jämförelse mellan Sverige och Tyskland och låta prostituerade i Sverige och Tyskland själva berätta om sin situation. Problematiken kommer att diskuteras med t ex en kriminalinspektör som arbetar med att bekämpa trafficking samt en psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla prostituerade. Sexköpare och hallickar ska också synas i dokumentärfilmen. Utan efterfråga inga hallickar och prostitution. 19

20 5 Interna projekt 5.1 Ur barnens perspektiv Projektet ur barnens perspektiv som ägs av SKR har drivits av Systerjouren Somaya med Annika Ernst som projekt ledare. En referensgrupp som utformade det omfattande arbetet utsågs. Filmen "Jag sa att jag hade en mardröm" var till grund för projektet och översattes till sex språk; arabiska, somaliska, kurdiska, tigrinja, persiska och turkiska. Tolv informatörer utbildades. Informatörerna som kom från respektive kultur och språk visade på stor kompetens och engagemang. För att väcka och stimulera diskussioner har projektet använt spelet Måsvägen 12. I spelet visades ett samhälle och en bild av en lägenhet med tre scener. Deltagarna fick redovisa för olika scenarion genom att möblera och berätta vad som pågick i de olika rummen. Resultat från detta projekt var över förväntan. Samtalsserier hos 72 grupper och 32 informationsträffar har genomförts. Sammanlagt har över 2000 människor deltagit. Projektet visade på hög kvalité och en jämlik könsfördelning. 5.2 Etik och värdegrund Bakgrund På årsmötet 2009 beslutades det om att man inom SKR skall arbeta fram ett gemensamt dokument kring frågorna om en gemensam värdegrund och en etisk policy. De policydokument som finns inom SKR bl.a. ändamålsparagrafen behöver kompletteras och fördjupas. Ett fortsatt arbete med policy- och värdegrundsfrågor kan även leda till en förändring av ändamålsparagrafen. Projektet om en utvecklad policy och klargjord värdegrund för SKR ska leda till ett dokument som är vägledande för arbetet på kansliet och styrelsen men även framledes för arbetet ute på SKR:s medlemsjourer. Arbetet leds av en extern projektledare med uppdraget att skriva texten i samråd med den utsedda referensgruppen bestående av kanslipersonal och styrelsemedlemmar. Sammanställning av aktiviteter November; första referensgruppsmötet. Referensgruppens deltagare beskriver vad man ser som viktiga frågor/problem att få en fördjupad reflektion om. Projektledaren ger förslag på olika frågor/teman för ett policydokument. Styrelseledamöter och kanslimedarbetare som inte ingår i referensgruppen erbjuds att ge motsvarande synpunkter skriftligt. December, andra referensgruppsmötet Ett första textförslag diskuteras inom gruppen tillsammans med projektledaren. 5.3 Forskning Under hösten 2009 var SKR i kontakt med Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället, för en första diskussion kring ett kommande forskningssamarbete. SKR träffade Professor Lars Svedberg och hans forskarsteam med utgångspunkten att få igång ett forskarsamarbete kring SKR utbrytning ur Roks, sett ur ett historiskt perspektiv. Fortsatt forskningsarbete kommer att ske under

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016 Afrosvenskarna i Stockholm, ASR - Stockholm Projektet kapacitetshöjning mot hatbrott Alla Kvinnors Hus, Karlstad Alla kvinnors jour Grundutbildning för volontärer Alla kvinnors jour Alla kvinnors jour

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och utvärdering Charlotta Hansell charlotta.hansell@socialstyrelsen.se (k,

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2011 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB, Göteborg Föreläsningsdag om sexuella övergrepp mot barn Anhöriga till sexuellt

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 2 Inledning Min resa

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän!

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän! NYHETSBREV MAJ Hej kära medlem och VHEKs vän! Så blev det äntligen vår! Under den senaste månaden har vi hunnit besöka skolor, bibliotek och även kulturdepartementet! Vi var inbjudna för att tala med infrastrukturminister

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Vår verksamhet. Vår värdegrund

Vår verksamhet. Vår värdegrund Vår verksamhet Roks är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor. Detta

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 13 Bidragsansökan för verksamhetsbidrag för Uppsala Tjejjour SN-2016/25. Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Vår verksamhet. Vår värdegrund

Vår verksamhet. Vår värdegrund Vår verksamhet Roks är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor. Detta

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer