Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1

2 Innehåll 3. Inledning Donald Forssten, förbundsordförande 4. Medlemmar. En värld av möjligheter 6. Kunskap och utveckling. Idéer förverkligas 8. Opinion. Engagemang som smittar 9. Ombudsmöte 10. Förbundsstyrelsen 10. Hedersledamöter 10. Kansli 11. Personal 11. Arbetsgrupper 12. Rikstäckande kurser och konferenser 13. Lokala kurser och uppdrag 13. I samarbete 13. Mikroprojekt 14. Projekt 16. Nätverk 17. Partnerskap 17. Internationellt 18. Förvaltningsberättelse Omslagsbild. Projektet Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment. Foto Lotta Andersson. 2

3 2012 Vi kan se tillbaka på ett år som enligt min mening saknar motstycke. Det var året då allting hände... Alla arrangemang, program, projekt, kurser, konferenser och aktiviteter är var för sig viktiga och angelägna. Men, om något höjer sig över mängden är det absolut genomförandet av The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) internationella konferens. I ett sommarlikt Stockholm under en vecka i maj kunde internationella gäster delta i många spännande och inspirerande seminarier. Fritidsforum klarade att arrangera en konferens i världsformat och visade samtidigt att vi är en betydelsefull aktör på den internationella arenan. Kvällen då konferensdeltagarna mixades med gårdsungdomar, som deltog på Livet Är En Fest, under kristallkronorna på Berns är oförglömlig. Vilket party! Gårdsfestivalen Livet Är En Fest har stor dragningskraft och genomfördes i år av Lidingö kommun och fritidsgårdar. Det är glädjande att det finns ett fortsatt stort intresse från kommunerna för att vara värd för arrangemanget. Festivalen är bokad ända fram till Det är viktigt att konceptet hela tiden förnyas och utvecklas men samtidigt behåller den grundläggande idén om ungdomars inflytande och delaktighet. Antalet ungdomsföreningar fortsätter att växa inom förbundet. Det visar på att det finns kraft och engagemang inför framtiden. Det ökade antalet unga medlemmar stärker också Fritidsforums roll i ungdomspolitiken. Ett stort grattis skickar vi till Birkagården, Sveriges första hemgård, som firade 100-år. Att det är en vital 100- åring vittnade många om, med egna berättelser och upplevelser, under en fantastisk jubileumsvecka i oktober. Den numera årliga studieresan gick denna gång, påpassligt nog med tanke på Birkagårdens jubileum, till London och settlementrörelsens vagga, Toynbee Hall. Vi som var med fick uppleva möten med människor som visade ett aldrig sinande medmänskligt engagemang och intresse. Vi startade en satsning kring fritidsledarens yrkesroll, "Från tyst kunskap till kompetent fritidsledare", i samarbete med fackförbundet Kommunal. Under året som kommer skall vi tillsammans fördjupa dialogen och inbjuda till diskussionsträffar om yrkesrollen. Och till sist vill jag nämna det glädjande beskedet från Arvsfonden som kom under årets allra sista månad. Vårt nationella projekt självbestämmande, inkludering och hälsa har antagits. Det handlar om rätten att bestämma, över sig själv och sin fria tid, självklart är lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra. Ett arbete som kommer att avspegla sig i verksamheten under många år framöver. Donald Forssten Förbundsordförande 3

4 Medlemmar En värld av möjligheter Fritidsforum är i förändring. I grunden är det samma värderingar idag som när den första hemgården i Sverige, Birkagården, startade för 100 år sedan. En organisation för empowerment. Det är när vi tillsammans agerar, möts och nätverkar i angelägna frågor regionalt, nationellt och internationellt, som vi kan påverka den egna utvecklingen och vår omvärld. Det behövs eftersom vår verksamhet inte befinner sig högt på den politiska dagordningen - det vill vi ändra på. När vi som förbund står tillsammans kan vi påverka. Aktörer verksamma inom grannskapscenter från hela världen möttes i Stockholm maj. Fritidsforum höll i värdskapet för konferensen The Settlement Summit: Democracy, Inclusion, Youth som arrangerades av internationella settlemenströrelsen, International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS). Fokus låg på ungas inkludering och egenorganisering. Avsikten med konferensen var att öka medvetenheten om uppväxtmiljöer och mötesplatsers betydelse som en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur i synnerhet för unga människor. Under fyra intensiva dagar i ABF huset på Sveavägen fick deltagarna ta del av aktuell internationell och svensk forskning, utbyta erfarenheter och idéer med aktörer inom ideell sektor, intresseorganisationer och nonprofitföretag från stora delar av världen. Förutom föreläsningar och workshops erbjöds ett brett program med studiebesök. Arrangemanget avslutades på Berns salonger där artister, som på fritidsgården en gång börjat sin karriär, delade scenen tillsammans med dagens gårdsungdomar. Festen på Berns var också invigningen av ungdomsfestivalen Livet är en fest som Fritidsforum årligen inbjuder till. Tionde upplagan arrangerades av Lidingö kommun och Kulans fritidsgård med fler än 600 deltagare. Den 26 oktober 1912 startades i Stockholm den första hemgården i Sverige som fick namnet Birkagården. Idén härstammar från settlementrörelsen i industrialismens England med den tidens stora klyftorna mellan rik och fattig. Att det gått 100 år sedan grundandet firades oktober då Birkagården inbjöd till föreläsningar, stadsvandringar, utställningar och tidstypisk underhållning. Fritidsforum uppvaktade jubilaren och medverkade med en föreläsning om Birkagårdens kvinnor. Fler ungdomsföreningar startar och ansluter sig. De ser medlemskapet som möjligheten att förverkliga sina idéer och att genom våra sammanhang träffa andra. Vi får också fler medlemmar som driver nya former av mötesplatser. De ser också sitt sammanhang i förbundet med dess värdegrund. Det finns medlemmar som tidigare lämnat förbundet som kommer tillbaka på grund av den medlemsnytta de upplever sig få. Tyvärr ser vi att chefer, högre upp i organisationerna, har mindre kännedom om möjligheterna med medlemskapet. De har ofta små ekonomiska resurser och svårt att argumentera för verksamhetens betydelse och sammanhang. Vi behöver därför bli än mer tydliga och också vara självkritiska. Vi stödjer ungas egen organisering med projektoch startbidrag som gör det möjligt att starta ungdomsföreningar för olika intressen. Inspiratörer är erfarna fritidsledare och ungdomar som medlemmarna erbjuds att besökas av för att bli inspirerade och se möjligheterna med ungdomsföreningar på gården. Nätverken, Kommunstrategiska, Funkis, 16+, Fritid- Mötesplats-Skola, Mötesplatser för alla åldrar och Kultur på gården möter olika behov. Nätverken ger nationellt och internationellt sammanhang, erfarenhetsutbyte och värdefull kunskapsutveckling. Fritidsforum är en resurs för internationella kontakter och via ett flertal nätverk främjas utbyte av erfarenheter och kunskaper. Det ger möjlighet för medlemmar att delta i internationella ungdoms- och ledarutbyten samt i volontärverksamhet. Vi samarbetar med Setlementtiliitto, det finska hemgårdsförbundet, i ett volontärarbete i Tanzania. Ett volontärprogram har utvecklats tillsammans med The Door, som är en del av University Settlement i New York, där volontärer från 4

5 Fritidsforum har möjlighet att arbeta på olika verksamheter i NY. Under året har också ett samarbete initierats mellan Fritidsforum, finska Setlementti, estniska Association of Estonian Open Youth Centers samt ryska Believe In Miracles med ambitionen att med start hösten 2012 kunna genomföra job shadowing och att utbyta erfarenheter om ungdomsarbete. Förbundet är medlem i tre internationella organisationer: The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS). Ungdom och Fritid i Norden (UFN). European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Fritidsforum är kontaktpunkt för Eurodesk. Ett nätverk som informerar om ungas möjligheter inom EU. Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen, är ledamot i styrelsen för IFS. Åsa Morén, Fyrisgården Uppsala, representerar Fritidsforum i ECYC. Emil Kovacs, förbundsstyrelsen, är ledamot i styrelsen för UFN. Vi kommunicerar via olika kanaler. Nyhetsbrevet Fritidsforum Aktuellt utkommer via e-post till medlemmar. Förberedelser pågår för att under 2013 sjösätta en ny hemsida som även vänder sig till ungdomsföreningar. Vi syns även på facebook och med twitter. Deltagare på studieresan i september till hemgårdsrörelsens vagga, Tonybee Hall, i London. 5

6 Kunskap och utveckling Idéer förverkligas För att belysa och argumentera för våra frågor bevakar vi kunskapsläget och utvecklar sektorn. Med projekt, kurser och konferenser stärker vi utveckling av erfarenhetsbaserat lärande. Fritidsforum ingår i Partnerskap för kunskapsutveckling i dialog (KiD). Ett partnerskap tillsammans med Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Ungdomsstyrelsen. Målsättningen är att stimulera kunskapsutvecklingen av öppen fritidsverksamhet utifrån tre områden: Politiska mål för verksamheten; Ledarrollens betydelse; Ungas behov. I september genomförde KiD konferensen Om Ungas mötesplatser i Stockholm på temat Lärande, trygghet och kreativitet. Fritidsforum ingår i det nordiska samarbetsorganet Ungdom och Fritid i Norden (UFN) där forskning och utveckling kring icke formellt lärande och ungas hälsa står i fokus. Tillsammans med medlemmarna utvecklar vi nya metoder och verksamheter bland annat genom projekt. Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment utvecklar metoder och kompetens kring hur vi kan arbeta med att stärka ungas makt och inflytande. I projektet samarbetar vi med DemokratiAkademin. När möten betyder något samlar verksamheter för alla åldrar som bidrar till möten över generationsgränser. Vi utvecklar arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, för att stimulera till fler mötesplatser där man ser värdet av verksamhet för alla åldrar. Unga leder unga syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det ickeformella lärandet. 1+3 synliggör samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbyte mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet genom tio exempel på samverkan. Intresset att söka medel för Mikroprojekt är stort. Projekt Fritidsforum stödjer, med medel från Kronprinsessan Margaretas minnesfond och Svenska Spel, skall vara framtagna och drivas av ungdomar. Det är lokala projekt framför allt inom demokrati, jämställdhet, mångkulturell verksamhet, påverkan, behörighetsprocesser samt olika former av ungdomsledarutbildningar. Ansökan är enkel och uppbyggd så att unga erövrar kunskap om hur de kan söka medel även från andra bidragsgivare. Kursverksamhets tyngdpunkt är på metoder utifrån vår grundsyn att skapa miljöer med möjligheter att utvecklas och kunna hävda sina intressen. Grundutbildning för fritidsledare, i samverkan med Valla folkhögskola, är sedan flera år en efterfrågad utbildning. Kursen är i tre fristående steg och vänder sig till de som inte har formell utbildning men arbetar som fritidsledare i öppen verksamhet med i huvudsak ungdomar. 6

7 Några grupper från gårdarna som deltagit i projektet. Foto Ronny Bengtsson Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment Projektet genomfördes under tre år med stöd av Arvsfonden och avslutades 2012 Idén är att förverkliga ungdomars inflytande och empowerment på fritidsgårdar. De sex gårdarna som deltog var Treffen i Gävle, Hässlehus i Borås, Tjängan i Borlänge, Lillån i Örebro, Kulan på Lidingö och Legenden i Gävle. Gårdarna i Gävle är föreningsdrivna övriga kommunala. Projektledare var Anette Dahlqvist, DemokratiAkademin och David Nilsson, Fritidsforum. Fritidsgårdar och liknande mötesplatser har förutsättningar att vara den arena där unga blir delaktiga, kan praktiserar demokrati på riktigt och skaffar verktyg för att erövra makten över sina egna liv. En av utmaningarna i vår tid är att unga blir delaktiga i samhället och i frågor som rör dem. Det är inte en självklarhet idag att alla barn och ungdomar växer upp med förutsättningar som gör att de känner sig delaktiga i samhället. Alltfler unga upplever utanförskap. Många deltar inte på arenor där möjligheten att öva demokrati finns, de skaffar sig inte positiva erfarenheter av att vara behövda, sedda och kapabla att påverka sitt eget liv. Uttrycken för maktlöshet kan ses i form av våld, ohälsa och destruktiva livsval. En välfungerande gårdsdemokrati kan ge ungdomarna chans att utveckla talanger och intressen, det stärker självförtroendet, gemenskapen och förmågan att forma sin egen fritid (Pettersson). Idag har begreppet empowerment visat sig vara framgångsrikt i arbetet med unga och möjlighet till inflytande (Chowdhury Wahl). Kommunikation via sociala medier sätter också prägel på nya former av möten och inflytande. Många erfarenheter från projektet kommer att i leva vidare då allt fler ungdomsföreningar startas på landets fritidsgårdar. 7

8 Opinion Engagemang som smittar Förbundets opinionsbildande arbete handlar om att visa på betydelsen av mötesplatser. Det gör vi genom att lyfta fram kunskapsläget, visa på strukturer som stärker ungas möjligheter att göra sin röst hörd, samverka med nationella och internationella organisationerna och att inventera förutsättningar genomförde Fritidsforum en undersökning om utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten. Tendensen visade på fortsatt minskning av verksamhetsresurser till kommunala fritidsgårdar med minskat antal fritidsledare. Generellt visar undersökningen också på att verksamheterna har större områdesfokus. Undersökningen följdes upp under verksamhetsåret med genomförande av fem konferenser: Stockholm, Örnsköldsvik, Luleå, Karlstad och Halmstad under rubriken Samtal om nya fritidsledarrollen. Undersökningen och samtalen väcker frågor om en ny fritidsledarroll som följs upp med riksomfattande dialogträffar under kommande år. för att förstärka agendan. Som idé-organisation är vi beroende av goda ambassadörer. Genom att aktivt arbeta med budskapet visar vi tydligt vad vi vill och vad vi gör. Fritidsforum arbetar långsiktigt för att skapa opinion för våra frågor bland annat genom att arrangera eller medverkan i konferenser, genomföra undersökningar, vara remissinstans, möta kommunal- och rikspolitiker. Kontakter med medierna (press, radio, TV) är en viktig del i vår externa kommunikation. Metod är förbundets fördjupande tidskrift. Ett magasin kring aktuella teman, forskning, utveckling och metoder. På grund av minskat ekonomiska resurser har vi inte kunnat utkomma med tidskriften under året. Förbundet återupptar inte utgivningen av tidningen Fria Tider. Kostnad för prenumerationsregister och distribution är allt för stor. Den nya medlemsstrukturen har inneburit förändringsarbete när det gäller att agera som idéburen rörelsen och att agera politiskt och opinionsbildande. Mötesplatser med möjlighet att uppleva, göra och samtala är viktig infrastruktur. Då skapas förståelse för andra, möjligheter att driva sina intressen och att utveckla det demokratiska samhället. Eftersom det är få som pratar om mötesplatser ur ett samhällsperspektiv blir uppgiften än viktigare. Kommunikationsplanens syfte är att åstadkomma strukturer för systematiskt och anpassad information för de olika målgrupper som Fritidsforum berörs av. Planen skall ge stöd och riktlinjer i kommunikationen för styrelse, medarbetare och medlemmar och är ett verktyg Tidningsklipp ur Norran, Skellefteå. 8

9 Ombudsmötet Ombudsmöte 38:e ordinarie Ombudsmötet ägde rum oktober på Södergården i Stockholm. Förbundsstyrelsen valde att lägga ombudsmötet på hösten denna gång eftersom genomförandet av den internationella IFS konferensen under våren krävde mycket energi av både personal och förtroendevalda. Ombudsmötet öppnades av förbundsordförande Donald Forssten och fortsatte sedan med genomförande av ett "Åsiktstorg", där ombuden hade möjlighet att förbereda sig inför ombudsmötets förhandlingar och beslut dagen därpå. Ombudsmötet fattade beslut om stadgeändringar för kallelse av ombudsmötet och vid nedläggning av förbundet. Donald Forssten omvaldes till förbundsordförande. Avgående ledamöter var Staffan Lindqvist och Tosin Akinsiku. Till nya ledamöter invaldes Andrew Almqvist och Mediha Ahmadi. 9

10 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen väljs av ombudsmötet och består av tio ledamöter varav en ledamot är adjungerad. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Därutöver har ledamöterna verkat i nätverk och arbetsgrupper. Ledamöter i alfabetisk ordning. Tosin Akinsiku, Malmö. Andrew Almqvist, adjungerad, Kalmar. Mediha Ahmadi, adjungerad, Malmö. Erika Erkstam, Uppsala. Donald Forssten, förbundsordförande, Umeå. Emil Kovacs, Lund. Johan Lindgren, Umeå. Staffan Lindqvist, Lund. Berith Markstedt, Skellefteå. Ewa Melin Larsson, Stockholm. Dao Phuoc, Borås. Vid ombudsmötet i oktober avgick. Staffan Lindqvist, Lund. Tosin Akinsiku, Malmö. Vid ombudsmötet i oktober valdes. Andrew Almqvist, nyval, Kalmar. Mediha Ahmadi, nyval, Malmö. Hedersledamöter Ulla Bergqvist Gunilla Carlson Lennart Håkansson Kjell Nilsson Två av förbundets hedersledamöter har avlidit under perioden. Åke Larsson, tidigare förbundsordförande samt Maj Sundevall, tidigare mångårig föreståndare på Södergården. Kansli Kansliet är beläget på Birkagården, Karlbergsvägen 86 b, i Stockholm. Förbundet har även kontor i Göteborg. Kansliorganisationen har vid behov kompletterats med arvoderingar av förtroendevalda och med projektanställningar. 10

11 Personal Ronny Bengtsson, 100 % konsulent med ansvar för opinion och information. Projektledare, 50 % När möten betyder något. Frida Dahlberg, 75 %, administration, konsulent med ansvar för kulturverksamhet. Projektadministratör Ungdomsinflytande t.o.m. november. Lisa Ingestad, förbundssekreterare. 100 %. Projektledare, 20 %, Fritidsledarens yrkesroll med stöd av fackförbundet Kommunal. Staffan Lindqvist, 60 %, ansvarar för internationell verksamhet, grundkurs för fritidsledare i öppen verksamhet. Projektledare 50 % 1+3 fr.o.m. maj. Kimmo Liitti, 50 %, medlemsadministration och allmänna kontorsuppgifter. David Nilsson, 100 % konsulent med ansvar för administration och medlemsfrågor t.o.m. oktober. Projektledare 75 % Ungdomsinflytande t.o.m. november. Fredrik Thelander, medlemskonsulent. Projektledare Självbestämmande, Inkludering och Hälsa fr.o.m. december. Viktoria Wisén, konsulent 75 % med ansvar för utbildning och projektledare 50 % Unga leder unga, t.o.m. augusti. Arbetsgrupper Internationella arbetsgruppen har bestått av MajLis Blomqvist (kansliet), Staffan Lindqvist, Åsa Morén, Emil Kovacs. Gruppen har sammanträtt två gånger under året. Arbetsgruppen för förbundets kommunikationsplan har bestått av Ronny Bengtsson (kansliet) och Erika Erkstam. 11

12 Noter Rikstäckande kurser, konferenser & nätverksträffar Namn Deltagare Plats och tid Kurs Ung och nyfiken på förening?! 22/24 28 januari Nätverk Mötesplats för alla åldrar 11 Fenix, Stockholm. 7 februari Nätverk Funkis: Om självbestämmande och ungas aktiva fritid 42/44 Stockholm. 20 februari Konferens: Synas & höras, om opinionsarbete 8/10 Södergården, Stockholm. 22 februari Nätverk 16+: Tema bemötande Inspirationsträff och erfarenhetsutbyte om ungas egen organisering Arena 305, Malmö mars 22/27 Grand, Uppsala. 20 mars Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 58/60 Stockholm. 28 mars Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 28/30 Örnsköldsvik. 2 april Grundutbildning. Del 1 17 Valla folkhögskola, Linköping. 2-4 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 28/29 Luleå. 3 april Makt, Genus & HBTQ 12 Stockholm. 18 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 18/20 Karlstad. 19 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 69/71 Halmstad. 23 april Nätverk Mötesplats för alla åldrar: Studieresa 13/17 Toynbee Hall, London september Nätverk 16+: Tema utveckling & framtid 21/23 Visby, Ungdomens Hus Fenix september Grundutbildning. Del 1 12 Valla folkhögskola, Linköping. 2-4 oktober, 6-7 november. Nätverk Funkis: Extremsport för alla Nätverk Kommunstrategiskt: Fritidens roll i lokalt utvecklingsarbete Sundsvall, Kulturmagasinet. 8 oktober 45/48 Malmö, Malmö högskola. 14 november Från tyst kunskap till kompetent ledare 17 Stockholm 15 oktober (forts. 7 november) Grundutbildning. Del 2 27 Valla folkhögskola, Linköping november, 4-6 december. E = Empowerment 10 Stockholm november Nätverk Mötesplats för alla åldrar: Hemgården, den generationsövergripande mötesplatsen 17/22 Stockholm, Sensus. 3-4 december 12

13 Lokala kurser och uppdrag Kurs Jämställdhetskurs Plats och tid Matfors fritidsgård, Sundsvall. 40 deltagare. I samarbete Konferens Om Ungas Mötesplatser. Tema: Lärande, trygghet & kreativitet Plats, tid och partner Stockholm, Debaser september. KiD Kunskapsutveckling i Dialog. Mikroprojekt Borås Hässlehus fritidsgård, ungdomsföreningen Breaking stars, 1500 kr till projektet Inspirationsresa till Halmstad, uppstart till ett dansläger. Hässlehus fritidsgård 1500 kr för projektet Ungdomsfestival Falun Arenans fritidsgård, ungdomsföreningen Renkai som vill sprida japansk kultur i Sverige, 2500 kr till projektet J-rock till Sverige. Flen Malmagårdens fritidsgård 2500 kr för projektet Malmköpings ungdomsfestival. Gällivare Stackens fritidsgård 3000 kr för Stackens sommarläger. Gävle Legendens fritidsgård 8000 kr till projektet Vinterpunken, 2 dagars rockfestival. Järfälla Tallbohovs fritidsgård 3500 kr till projektet ung tjej, event för unga tjejer. Kalmar Smedby fritidsgård 2000 kr för projektet MKH Hörnan där högstadieungdomar ordna träffar för 5:or så att de känner sig välkomna när de börjar 6:an. Karlstad Tolvmansgatans fritidsgård kr för projektet 12AN Sommar Öppet. Lidingö Kulan fritidsgård 2500 kr för projektet Super fritidsgårdens sommarverksamhet. Linköping Berga Slott 3000 kr för projektet Norooz, att arrangera fester för att bygga broar mellan ungdomar. Luleå Bergviksgården, lokalföreningen Catch and Release, kr fiskeresa för att få ungdomar att komma ut i naturen. Gammelstads Fritidsgårds Gårdsråd 2000 kr för att arrangera ett disco som lockar tjejer och ungdomar från andra kommuner. Bergviksgården 2000 kr till projektet Fisketripp för att inspirera andra ungdomar. Gammelstads fritidsgård, ungdomsföreningen Älska Luleå, 1500 kr för projektet Hejja Luleå, ett stort tifo på fotbollsmatch. Gammelstad fritidsgård, Luleåungdomars Spontanidrottsförening, 4000 kr för projektet Basket för nyanlända svenska flickor, en basketturnering för 30 nyanlända invandrartjejer. Lund Lunds Ungdoms- och hemgård, lokalföreningen Lokal produktion, 1500 kr för projektet Elektronisk Bergsprängning. Spelning med elektronisk musik. Lunds Ungdoms- och hemgård mikrobidrag för projektet Critters and Harmony som syftar till att skapa större kulturutbud för ungdomar i Lund. Lunds Ungdoms- och hemgård 2810 kr till projektet Next Step på Berns Malmö Bricks fritidsgård 2500 kr för projektet Brightful workshops med ämnen som t.ex. självförtroende, utveckling, inspiration. 13

14 Nydals fritidsgård 2000 kr för Integrationsprojekt, fotbollsturnering som samlar unga med olika bakgrund. Nacka Glada Henkans fritidsgård 2000 kr för Man blir rånad på Henkan, fotoprojekt samt utställning för att belysa fördomar. Glada Henkans fritidsgård 2000 kr för Dancehall projekt att lära sig fotografering i samband med en dansuppvisning. Skellefteå Fritidsgården Söder 2500 kr för projektet Konsert/Disco för att ungdomar ska ha något att göra på kvällar. Fritidsgården Söder 1500 kr för projektet Made in, att skapa ett disco som är som en riktig nattklubb. Fritidsgården Söder 1500 kr för projektet Lan på Söder event som är gratis för besökarna. Sundsvall Nacksta Fritidsgård 1500 kr för projektet Skoj i skogen. Nacksta Fritidsgård 2000 kr för projektet Kul i backen, ungdomarna vill att så många som möjligt ska få prova på att åka skidor. Ulricehamn Forum fritidsgård mikrobidrag för att arrangera musikkvällar, Global DJ. Umeå Mariehemsgården 3200 kr för Magic Touch på Berns. Uppsala Stenhagens Fritidsgård, lokalföreningen Uppsala Powerrockförening, 2000 kr för en Välgörenhetsgala. Stenhagens fritidsgård 1500 kr för projektet Music is a drug, workshop där man lär sig DJ:a. Stenhagens fritidsgård 2500 kr för projektet Uppsala reggae picknick, ett reggae-evenemang. Stenhagens fritidsgård 4000 kr för projektet Julmarknad, att samla Stenhagens invånare från olika områden och kulturer på ett och samma ställe. Åhus Åhus fritidsgård 3000 kr för Kickbike på gården som syftar till att göra i ordning en källarlokal för inomhus-kickbike. Projekt Namn När möten betyder något Projektledare Ronny Bengtsson, kansliet. Med stöd av Folkhälsoinstitutet. Syfte Utveckla metoder och exempel för träffpunkter där barnoch unga möter vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Syftet är att visa på vikten av generationsmöten, där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang utan alkohol, som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, att med förebild från mötesplatser med generationsövergripande arbetssätt stimulera till fler mötesplatser med positiva vuxenkontakter för barn- och unga. Projektet ingår i en studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet vid Örebro universitet. Studien inriktas mot att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Studien handlar om fritiden som en arena för ANDT-förebyggande och hälsofrämjande arbete. Medverkande: Föreningen Trädet, Örebro, Aktivitetshuset, Majornas Samverkansförening, Göteborg och Fyrisgården, Uppsala. 14

15 Ungdomsinflytande, demokrati & empowerment. Projektledare David Nilsson, kansliet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden. Treårigt projekt med syfte att stärka delaktighet, demokrati och ungdomars makt över sina egna liv. Deltagande fritidsgårdar: Hässlehus fritidsgård, Borås. Kulans fritidsgård, Lidingö. Lillåns fritidsgård, Örebro. Tjängan, Borlänge. Legenden och Treffen, Gävle. Fritidsledarens yrkesroll Projektledare Lisa Ingestad, kansliet. Med stöd av fackförbundet Kommunal. Satsningen påbörjades under 2012 och kommer att avslutas vid årsskiftet 2013/2014. Syftet med satsningen är att ta fram en skrivning om yrkesrollen tillsammans med fritidsledare, föreståndare, enhetschefer och verksamhetsansvariga. Vi ska gå från tyst kunskap och synliggöra den kompetenta professionella fritidsledare. Tydliggöra funktionen och uppdraget, beskriva yrkesrollen baserat på forskning, beprövad erfarenhet och praktik. Utgångspunkten är att det ska finnas kompetens som kan verka för lokalt samspel för ungas uppväxtvillkor samt att stödja ett brett fritidsutbud. Det ska finnas tillgång till kompetenta fritidsledare som stödjer empowerment och egen organisering. Det ska finnas stödjande infrastrukturer dvs. arenor - mötesplatser för sociala, kulturella och demokratiska möten. Den kompetenta ledaren samverkar med lokala aktörer. Unga leder unga, ULU Projektledare Viktoria Wisén, kansliet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projekt som pågår i två år syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 25 år på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet. Under år 1 har projektledaren träffat projektgårdarna som genom fokusgrupper och processer varit delaktiga i att utforma innehållet på pilotutbildningarna. Medverkande: Linerogården, Lund. Älvans fritidsgård, Karlstad. Bergsjögården, Göteborg. Fritidsgården Söder, Skellefteå. 15

16 1+3, samverkan mellan första och tredje sektorn som metod Projektledare Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen. Med stöd av Ungdomsstyrelsen. Synliggöra samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbytet mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet. 10 exempel på samverkan där medlemmar från Fritidsforums är en av parterna deltar. Projektet genomförs parallellt av Fritidsforum, Biblioteksföreningen och Sveriges Musik- och Kulturskolor. Det innebär att det deltar 10 lärande exempel från vart och ett av dessa områden. De huvudsakliga aktiviteterna består av två nationella träffar där alla 30 strålar samman för erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer. Projektet dokumenteras av Sektor Tre, en tankesmedja inriktad på forskning kring det civila samhället. Processen följs och dokumenteras av forskare som kommer att presentera resultaten i en skriftlig rapport. För Fritidsforum deltar: Athena fritidsgård i Umeå Ursvikens fritidsgård i Skellefteå Björna fritidsgård i Örnsköldsvik Stenhagens fritidsgård i Uppsala Kultur- och Fritidsförvaltningen i Karlstad Fisksätra Folkets Hus i Nacka Ungdom I Centrum i Växjö Vivalla fritidsgård i Örebro Sofielunds fritidsgård i Malmö Allaktivitetshuset i Lindängen, Malmö Nätverk Namn Alla åldrars mötesplats Samordnare Ewa Melin Larsson, förbundsstyrelsen. Syfte Nätverk för engagerade i generationsövergripande mötesplatser och verksamheter på Hemgårdar, Allaktivitetshus, Alla åldrars hus, Områdesgårdar, m.fl. Ungdomens hus, 16+ Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Fritidgård - Mötesplatser Skola Samordnare Lisa Ingestad, kansliet. Funkis (LSS) Samordnare David Nilsson, kansliet. Nätverket riktar sig till personal som arbetar kreativt med äldre ungdomar i ungdomens hus eller liknande verksamheter. Nätverk för att utveckla former och metoder i samspel mellan verksamheter i den fria tiden och skolan. Intressenätverk för gårdar och mötesplatser. Genom bl.a. inspirationsträffar utbyter vi erfarenheter och kunskap kring funktionsskillnader. 16

17 Kultur på gården Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverk för de som arbetar med och utvecklar olika former av kulturverksamheter på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Ett intressenätverk där yrkesverksamma på gårdar och mötesplatser träffas och inspireras av varandra. På nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter och kunskap kring att hantera kultur på gården. Partnerskap Partners och verksamhet Fritidsforum ingår i partnerskapet KiD, Kunskapsutveckling i Dialog. Övriga parter i KiD är Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting. Kunskapsutveckling i dialog (KiD) är ett nationellt partnerskap som arbetar för kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga. Beskrivning I fokus för KiDs gemensamma arbete står pedagogisk metod- och kompetensutveckling samt policy- och kvalitetsarbete. Centralt är också arbetet med att göra synligt ungas behov och perspektiv och att stödja deras delaktighet i ett samtida och framtida samhälle. Internationellt Konferens UFN. Generalförsamling. Föreläsning kring nordisk forskning om ungdomsarbete i samband med generalförsamlingen. Tid och plats maj. Malmö Konferens. Ungas väg in. Konferens. Locality 11. A New Moral World Volontärverksamhet. The Door, en del av University Settlement i New York för ungdomar mellan år och som servar ca ungdomar maj. Espo, Finland 1-2 november. Manchester, England. Under sommaren The Door, New York. 17

18 Förvaltning Styrelsen för Fritidsforum ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Fritidsforum är en idéburen ideell riksorganisation. Vi driver på och agerar för öppna och demokratiska mötesplatser som resurs för människors självorganisering och självbestämmande, nätverk och möten. Fritidsforum är en stark nationell aktör för empowerment. Det betyder att vi står för ömsesidighet, öppenhet, ansvar, likvärdighet, frivillighet och tror på människans egen kraft och resurs. Medlemmar i förbundet är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus eller liknande). Mötesplatser som inte är föreningsdrivna är associerade. Associerade är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser och aktiebolag som ansvarar för verksamheten. Fritidsforum är berättigat till bidrag från Ungdomsstyrelsen. Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och på ombudsmötet beslutade verksamhetsplan: Agenda Fritidsforum arbetar utifrån agendans fyra verksamhetsgrenar: Medlem & support (support, medlemsförmåner, nätverk och lokala träffar, medlemsvärvning, Livet är en fest), Kunskap & utveckling (kompetens- och metodutveckling, projekt, förlag, forskning och utveckling), Kommunikation & opinion (positionering, medlemskommunikation, påverkan, kampanjer, samarbete och allianser) samt Internationellt & utbyten (internationella nätverk, nationellt nätverk för internationellt arbete, volontärservice, projektsupport och internationella utbyten, studieresor). Ombudsmöte 2012 beslutade om verksamhetsperioden, som inleddes hösten 2013, att särskilt ska satsa på följande: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen. I maj var Fritidsforum arrangör för International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS) generalförsamling i Stockholm och i samband med den - konferensen Democracy. Inclusion. Youth. Vi uppmärksammade att svenska settlementsrörelsen första gård, Birkagården, fyllde 100 år. Vi firade, tillsammans med IFS och alla ungdomar som deltog på fritidsgårdsfestivalen Livet är en fest, med en stor fest på Berns Salonger med över 700 deltagare och många unga talanger på scen. Gemensamt med en kommun genomför Fritidsforum årligen ungdomsarrangemanget Livet är en fest. Vi har också lokala inspiratörer som visar på möjligheten för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Inspiratörer finns i hela landet. Vi organiserar lokala, nationella och internationella möten, intressenätverk kring aktuella områden och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Vi driver ett flertal projekt och samverkar med andra för att utveckla kunskap och stödja forskning. Med ökad erfarenhet, forskning och kunskap bildar vi opinion för allas rätt till goda mötesplatser. Under 2011 genomförde Fritidsforum en undersökning med syfte att följa upp verksamhetsutvecklingen. Enkätsvaren väckte frågor om en ny fritidsledarroll. Vi följde upp resultaten under 2012 och träffade, i olika sammanhang, cirka 700 fritidsledare för att diskutera yrkesrollen. Under hösten inleddes samarbete med fackförbundet Kommunal för att utarbeta en tydligare fritidsledarroll utifrån vad som framkom vid träffar med fritidsledarna. Nyckeltal Verksamheten fortsätter att växa och fler medlemmar är aktiva i våra sammanhang. Vi noterar däremot att kommunerna drar ned på verksamhetsmedel och även på utbildningsinsatser. Mer än 600 ungdomar deltog i Livet är en fest på Lidingö. 26 ungdomsinitierade mikroprojekt beviljades medel. 355 deltog i något av våra intressenätverk, 190 deltog i kurser, 175 deltagare på IFS konferensen, av dessa ca 30 ungdomar. Inom ramen för partnerskapet Kunskapsutveckling i dialog (KiD) genomförde vi i Stockholm konferensen Om ungas mötesplatser med 284 deltagare och medverkande. Totalt 31 gårdar medverkade i projekt varav 5 gårdar deltog i internationella samarbeten och utbyten. Vi har supportat 8 deltagare för volontäruppdrag inom internationella Settlementrörelsen. 17 deltagare i studieresa till London och Toynbee Hall, det första settlementet som grundades Ansökan för 2011 års bidrag till Ungdomsstyrelsen, med underlagsår 2010, visar på en kraftig tillväxt av ungdomsföreningar. Från 47 lokalföreningar 2009 till 77 lokalföreningar Utvecklingen fortsatte under 2011 med 91 lokalföreningar som var bidragsgrundande. Den positiva utvecklingen fortsätter även Antalet associerade kommuner minskar (det som tidigare kallades huvudmän). Antalet kommunalt drivna gårdar har, efter att ha minskat och planat ut, åter ökat något. Sammantaget har året präglats av vår 100-åriga historia, ökat antal internationella kontakter och utbyten och diskussioner om fritidsledarens yrkesroll. Behovet av mötesplatser, som en viktig del i hållbar stads- och byggdeutveckling, ser vi även framöver kommer att vara ett stort och prioriterat område. Med årets resultat har vi ytterligare stabiliserat ekonomin i förbundet. Styrelsen har beslutat att föra över årets resultat i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. Fritidsforum 2012 Tosin Akinsiku, Erika Erkstam, Donald Forssten (förbundsordförande), Emil Kovacs, Johan Lindgren, Staffan Lindqvist, Berith Markstedt, Ewa Melin Larsson, Dao Phuoc. 18

19 Livet är en fest Lidingö. 19 Foto Ronny Bengtsson

20 Democracy. Inclusion. Youth i Stockholm maj Settlementsrörelsen internationella konferens arrangerades av Fritidsforum. Workshops, studiebesök, party på Berns Salonger och mycket, mycket mer När människor med olika synsätt möts för att uppleva, göra och samtala händer något viktigt. Då skapas förståelse och möjligheter för att driva sina intressen och att utveckla samhället. Fritidsforums idé utgår från möten där alla människors lika värde bejakas oavsett ålder, kön, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Fritidsgården, träffpunkten, ungdomens hus, hemgården. Mötesplatser där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i samspel med vuxna. Platser som är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. 20 Fritidsforum Box Stockholm Fritidsforum twitter.com/#!/fritidsforum