Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1

2 Innehåll 3. Inledning Donald Forssten, förbundsordförande 4. Medlemmar. En värld av möjligheter 6. Kunskap och utveckling. Idéer förverkligas 8. Opinion. Engagemang som smittar 9. Ombudsmöte 10. Förbundsstyrelsen 10. Hedersledamöter 10. Kansli 11. Personal 11. Arbetsgrupper 12. Rikstäckande kurser och konferenser 13. Lokala kurser och uppdrag 13. I samarbete 13. Mikroprojekt 14. Projekt 16. Nätverk 17. Partnerskap 17. Internationellt 18. Förvaltningsberättelse Omslagsbild. Projektet Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment. Foto Lotta Andersson. 2

3 2012 Vi kan se tillbaka på ett år som enligt min mening saknar motstycke. Det var året då allting hände... Alla arrangemang, program, projekt, kurser, konferenser och aktiviteter är var för sig viktiga och angelägna. Men, om något höjer sig över mängden är det absolut genomförandet av The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) internationella konferens. I ett sommarlikt Stockholm under en vecka i maj kunde internationella gäster delta i många spännande och inspirerande seminarier. Fritidsforum klarade att arrangera en konferens i världsformat och visade samtidigt att vi är en betydelsefull aktör på den internationella arenan. Kvällen då konferensdeltagarna mixades med gårdsungdomar, som deltog på Livet Är En Fest, under kristallkronorna på Berns är oförglömlig. Vilket party! Gårdsfestivalen Livet Är En Fest har stor dragningskraft och genomfördes i år av Lidingö kommun och fritidsgårdar. Det är glädjande att det finns ett fortsatt stort intresse från kommunerna för att vara värd för arrangemanget. Festivalen är bokad ända fram till Det är viktigt att konceptet hela tiden förnyas och utvecklas men samtidigt behåller den grundläggande idén om ungdomars inflytande och delaktighet. Antalet ungdomsföreningar fortsätter att växa inom förbundet. Det visar på att det finns kraft och engagemang inför framtiden. Det ökade antalet unga medlemmar stärker också Fritidsforums roll i ungdomspolitiken. Ett stort grattis skickar vi till Birkagården, Sveriges första hemgård, som firade 100-år. Att det är en vital 100- åring vittnade många om, med egna berättelser och upplevelser, under en fantastisk jubileumsvecka i oktober. Den numera årliga studieresan gick denna gång, påpassligt nog med tanke på Birkagårdens jubileum, till London och settlementrörelsens vagga, Toynbee Hall. Vi som var med fick uppleva möten med människor som visade ett aldrig sinande medmänskligt engagemang och intresse. Vi startade en satsning kring fritidsledarens yrkesroll, "Från tyst kunskap till kompetent fritidsledare", i samarbete med fackförbundet Kommunal. Under året som kommer skall vi tillsammans fördjupa dialogen och inbjuda till diskussionsträffar om yrkesrollen. Och till sist vill jag nämna det glädjande beskedet från Arvsfonden som kom under årets allra sista månad. Vårt nationella projekt självbestämmande, inkludering och hälsa har antagits. Det handlar om rätten att bestämma, över sig själv och sin fria tid, självklart är lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra. Ett arbete som kommer att avspegla sig i verksamheten under många år framöver. Donald Forssten Förbundsordförande 3

4 Medlemmar En värld av möjligheter Fritidsforum är i förändring. I grunden är det samma värderingar idag som när den första hemgården i Sverige, Birkagården, startade för 100 år sedan. En organisation för empowerment. Det är när vi tillsammans agerar, möts och nätverkar i angelägna frågor regionalt, nationellt och internationellt, som vi kan påverka den egna utvecklingen och vår omvärld. Det behövs eftersom vår verksamhet inte befinner sig högt på den politiska dagordningen - det vill vi ändra på. När vi som förbund står tillsammans kan vi påverka. Aktörer verksamma inom grannskapscenter från hela världen möttes i Stockholm maj. Fritidsforum höll i värdskapet för konferensen The Settlement Summit: Democracy, Inclusion, Youth som arrangerades av internationella settlemenströrelsen, International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS). Fokus låg på ungas inkludering och egenorganisering. Avsikten med konferensen var att öka medvetenheten om uppväxtmiljöer och mötesplatsers betydelse som en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur i synnerhet för unga människor. Under fyra intensiva dagar i ABF huset på Sveavägen fick deltagarna ta del av aktuell internationell och svensk forskning, utbyta erfarenheter och idéer med aktörer inom ideell sektor, intresseorganisationer och nonprofitföretag från stora delar av världen. Förutom föreläsningar och workshops erbjöds ett brett program med studiebesök. Arrangemanget avslutades på Berns salonger där artister, som på fritidsgården en gång börjat sin karriär, delade scenen tillsammans med dagens gårdsungdomar. Festen på Berns var också invigningen av ungdomsfestivalen Livet är en fest som Fritidsforum årligen inbjuder till. Tionde upplagan arrangerades av Lidingö kommun och Kulans fritidsgård med fler än 600 deltagare. Den 26 oktober 1912 startades i Stockholm den första hemgården i Sverige som fick namnet Birkagården. Idén härstammar från settlementrörelsen i industrialismens England med den tidens stora klyftorna mellan rik och fattig. Att det gått 100 år sedan grundandet firades oktober då Birkagården inbjöd till föreläsningar, stadsvandringar, utställningar och tidstypisk underhållning. Fritidsforum uppvaktade jubilaren och medverkade med en föreläsning om Birkagårdens kvinnor. Fler ungdomsföreningar startar och ansluter sig. De ser medlemskapet som möjligheten att förverkliga sina idéer och att genom våra sammanhang träffa andra. Vi får också fler medlemmar som driver nya former av mötesplatser. De ser också sitt sammanhang i förbundet med dess värdegrund. Det finns medlemmar som tidigare lämnat förbundet som kommer tillbaka på grund av den medlemsnytta de upplever sig få. Tyvärr ser vi att chefer, högre upp i organisationerna, har mindre kännedom om möjligheterna med medlemskapet. De har ofta små ekonomiska resurser och svårt att argumentera för verksamhetens betydelse och sammanhang. Vi behöver därför bli än mer tydliga och också vara självkritiska. Vi stödjer ungas egen organisering med projektoch startbidrag som gör det möjligt att starta ungdomsföreningar för olika intressen. Inspiratörer är erfarna fritidsledare och ungdomar som medlemmarna erbjuds att besökas av för att bli inspirerade och se möjligheterna med ungdomsföreningar på gården. Nätverken, Kommunstrategiska, Funkis, 16+, Fritid- Mötesplats-Skola, Mötesplatser för alla åldrar och Kultur på gården möter olika behov. Nätverken ger nationellt och internationellt sammanhang, erfarenhetsutbyte och värdefull kunskapsutveckling. Fritidsforum är en resurs för internationella kontakter och via ett flertal nätverk främjas utbyte av erfarenheter och kunskaper. Det ger möjlighet för medlemmar att delta i internationella ungdoms- och ledarutbyten samt i volontärverksamhet. Vi samarbetar med Setlementtiliitto, det finska hemgårdsförbundet, i ett volontärarbete i Tanzania. Ett volontärprogram har utvecklats tillsammans med The Door, som är en del av University Settlement i New York, där volontärer från 4

5 Fritidsforum har möjlighet att arbeta på olika verksamheter i NY. Under året har också ett samarbete initierats mellan Fritidsforum, finska Setlementti, estniska Association of Estonian Open Youth Centers samt ryska Believe In Miracles med ambitionen att med start hösten 2012 kunna genomföra job shadowing och att utbyta erfarenheter om ungdomsarbete. Förbundet är medlem i tre internationella organisationer: The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS). Ungdom och Fritid i Norden (UFN). European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Fritidsforum är kontaktpunkt för Eurodesk. Ett nätverk som informerar om ungas möjligheter inom EU. Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen, är ledamot i styrelsen för IFS. Åsa Morén, Fyrisgården Uppsala, representerar Fritidsforum i ECYC. Emil Kovacs, förbundsstyrelsen, är ledamot i styrelsen för UFN. Vi kommunicerar via olika kanaler. Nyhetsbrevet Fritidsforum Aktuellt utkommer via e-post till medlemmar. Förberedelser pågår för att under 2013 sjösätta en ny hemsida som även vänder sig till ungdomsföreningar. Vi syns även på facebook och med twitter. Deltagare på studieresan i september till hemgårdsrörelsens vagga, Tonybee Hall, i London. 5

6 Kunskap och utveckling Idéer förverkligas För att belysa och argumentera för våra frågor bevakar vi kunskapsläget och utvecklar sektorn. Med projekt, kurser och konferenser stärker vi utveckling av erfarenhetsbaserat lärande. Fritidsforum ingår i Partnerskap för kunskapsutveckling i dialog (KiD). Ett partnerskap tillsammans med Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Ungdomsstyrelsen. Målsättningen är att stimulera kunskapsutvecklingen av öppen fritidsverksamhet utifrån tre områden: Politiska mål för verksamheten; Ledarrollens betydelse; Ungas behov. I september genomförde KiD konferensen Om Ungas mötesplatser i Stockholm på temat Lärande, trygghet och kreativitet. Fritidsforum ingår i det nordiska samarbetsorganet Ungdom och Fritid i Norden (UFN) där forskning och utveckling kring icke formellt lärande och ungas hälsa står i fokus. Tillsammans med medlemmarna utvecklar vi nya metoder och verksamheter bland annat genom projekt. Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment utvecklar metoder och kompetens kring hur vi kan arbeta med att stärka ungas makt och inflytande. I projektet samarbetar vi med DemokratiAkademin. När möten betyder något samlar verksamheter för alla åldrar som bidrar till möten över generationsgränser. Vi utvecklar arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, för att stimulera till fler mötesplatser där man ser värdet av verksamhet för alla åldrar. Unga leder unga syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det ickeformella lärandet. 1+3 synliggör samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbyte mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet genom tio exempel på samverkan. Intresset att söka medel för Mikroprojekt är stort. Projekt Fritidsforum stödjer, med medel från Kronprinsessan Margaretas minnesfond och Svenska Spel, skall vara framtagna och drivas av ungdomar. Det är lokala projekt framför allt inom demokrati, jämställdhet, mångkulturell verksamhet, påverkan, behörighetsprocesser samt olika former av ungdomsledarutbildningar. Ansökan är enkel och uppbyggd så att unga erövrar kunskap om hur de kan söka medel även från andra bidragsgivare. Kursverksamhets tyngdpunkt är på metoder utifrån vår grundsyn att skapa miljöer med möjligheter att utvecklas och kunna hävda sina intressen. Grundutbildning för fritidsledare, i samverkan med Valla folkhögskola, är sedan flera år en efterfrågad utbildning. Kursen är i tre fristående steg och vänder sig till de som inte har formell utbildning men arbetar som fritidsledare i öppen verksamhet med i huvudsak ungdomar. 6

7 Några grupper från gårdarna som deltagit i projektet. Foto Ronny Bengtsson Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment Projektet genomfördes under tre år med stöd av Arvsfonden och avslutades 2012 Idén är att förverkliga ungdomars inflytande och empowerment på fritidsgårdar. De sex gårdarna som deltog var Treffen i Gävle, Hässlehus i Borås, Tjängan i Borlänge, Lillån i Örebro, Kulan på Lidingö och Legenden i Gävle. Gårdarna i Gävle är föreningsdrivna övriga kommunala. Projektledare var Anette Dahlqvist, DemokratiAkademin och David Nilsson, Fritidsforum. Fritidsgårdar och liknande mötesplatser har förutsättningar att vara den arena där unga blir delaktiga, kan praktiserar demokrati på riktigt och skaffar verktyg för att erövra makten över sina egna liv. En av utmaningarna i vår tid är att unga blir delaktiga i samhället och i frågor som rör dem. Det är inte en självklarhet idag att alla barn och ungdomar växer upp med förutsättningar som gör att de känner sig delaktiga i samhället. Alltfler unga upplever utanförskap. Många deltar inte på arenor där möjligheten att öva demokrati finns, de skaffar sig inte positiva erfarenheter av att vara behövda, sedda och kapabla att påverka sitt eget liv. Uttrycken för maktlöshet kan ses i form av våld, ohälsa och destruktiva livsval. En välfungerande gårdsdemokrati kan ge ungdomarna chans att utveckla talanger och intressen, det stärker självförtroendet, gemenskapen och förmågan att forma sin egen fritid (Pettersson). Idag har begreppet empowerment visat sig vara framgångsrikt i arbetet med unga och möjlighet till inflytande (Chowdhury Wahl). Kommunikation via sociala medier sätter också prägel på nya former av möten och inflytande. Många erfarenheter från projektet kommer att i leva vidare då allt fler ungdomsföreningar startas på landets fritidsgårdar. 7

8 Opinion Engagemang som smittar Förbundets opinionsbildande arbete handlar om att visa på betydelsen av mötesplatser. Det gör vi genom att lyfta fram kunskapsläget, visa på strukturer som stärker ungas möjligheter att göra sin röst hörd, samverka med nationella och internationella organisationerna och att inventera förutsättningar genomförde Fritidsforum en undersökning om utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten. Tendensen visade på fortsatt minskning av verksamhetsresurser till kommunala fritidsgårdar med minskat antal fritidsledare. Generellt visar undersökningen också på att verksamheterna har större områdesfokus. Undersökningen följdes upp under verksamhetsåret med genomförande av fem konferenser: Stockholm, Örnsköldsvik, Luleå, Karlstad och Halmstad under rubriken Samtal om nya fritidsledarrollen. Undersökningen och samtalen väcker frågor om en ny fritidsledarroll som följs upp med riksomfattande dialogträffar under kommande år. för att förstärka agendan. Som idé-organisation är vi beroende av goda ambassadörer. Genom att aktivt arbeta med budskapet visar vi tydligt vad vi vill och vad vi gör. Fritidsforum arbetar långsiktigt för att skapa opinion för våra frågor bland annat genom att arrangera eller medverkan i konferenser, genomföra undersökningar, vara remissinstans, möta kommunal- och rikspolitiker. Kontakter med medierna (press, radio, TV) är en viktig del i vår externa kommunikation. Metod är förbundets fördjupande tidskrift. Ett magasin kring aktuella teman, forskning, utveckling och metoder. På grund av minskat ekonomiska resurser har vi inte kunnat utkomma med tidskriften under året. Förbundet återupptar inte utgivningen av tidningen Fria Tider. Kostnad för prenumerationsregister och distribution är allt för stor. Den nya medlemsstrukturen har inneburit förändringsarbete när det gäller att agera som idéburen rörelsen och att agera politiskt och opinionsbildande. Mötesplatser med möjlighet att uppleva, göra och samtala är viktig infrastruktur. Då skapas förståelse för andra, möjligheter att driva sina intressen och att utveckla det demokratiska samhället. Eftersom det är få som pratar om mötesplatser ur ett samhällsperspektiv blir uppgiften än viktigare. Kommunikationsplanens syfte är att åstadkomma strukturer för systematiskt och anpassad information för de olika målgrupper som Fritidsforum berörs av. Planen skall ge stöd och riktlinjer i kommunikationen för styrelse, medarbetare och medlemmar och är ett verktyg Tidningsklipp ur Norran, Skellefteå. 8

9 Ombudsmötet Ombudsmöte 38:e ordinarie Ombudsmötet ägde rum oktober på Södergården i Stockholm. Förbundsstyrelsen valde att lägga ombudsmötet på hösten denna gång eftersom genomförandet av den internationella IFS konferensen under våren krävde mycket energi av både personal och förtroendevalda. Ombudsmötet öppnades av förbundsordförande Donald Forssten och fortsatte sedan med genomförande av ett "Åsiktstorg", där ombuden hade möjlighet att förbereda sig inför ombudsmötets förhandlingar och beslut dagen därpå. Ombudsmötet fattade beslut om stadgeändringar för kallelse av ombudsmötet och vid nedläggning av förbundet. Donald Forssten omvaldes till förbundsordförande. Avgående ledamöter var Staffan Lindqvist och Tosin Akinsiku. Till nya ledamöter invaldes Andrew Almqvist och Mediha Ahmadi. 9

10 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen väljs av ombudsmötet och består av tio ledamöter varav en ledamot är adjungerad. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Därutöver har ledamöterna verkat i nätverk och arbetsgrupper. Ledamöter i alfabetisk ordning. Tosin Akinsiku, Malmö. Andrew Almqvist, adjungerad, Kalmar. Mediha Ahmadi, adjungerad, Malmö. Erika Erkstam, Uppsala. Donald Forssten, förbundsordförande, Umeå. Emil Kovacs, Lund. Johan Lindgren, Umeå. Staffan Lindqvist, Lund. Berith Markstedt, Skellefteå. Ewa Melin Larsson, Stockholm. Dao Phuoc, Borås. Vid ombudsmötet i oktober avgick. Staffan Lindqvist, Lund. Tosin Akinsiku, Malmö. Vid ombudsmötet i oktober valdes. Andrew Almqvist, nyval, Kalmar. Mediha Ahmadi, nyval, Malmö. Hedersledamöter Ulla Bergqvist Gunilla Carlson Lennart Håkansson Kjell Nilsson Två av förbundets hedersledamöter har avlidit under perioden. Åke Larsson, tidigare förbundsordförande samt Maj Sundevall, tidigare mångårig föreståndare på Södergården. Kansli Kansliet är beläget på Birkagården, Karlbergsvägen 86 b, i Stockholm. Förbundet har även kontor i Göteborg. Kansliorganisationen har vid behov kompletterats med arvoderingar av förtroendevalda och med projektanställningar. 10

11 Personal Ronny Bengtsson, 100 % konsulent med ansvar för opinion och information. Projektledare, 50 % När möten betyder något. Frida Dahlberg, 75 %, administration, konsulent med ansvar för kulturverksamhet. Projektadministratör Ungdomsinflytande t.o.m. november. Lisa Ingestad, förbundssekreterare. 100 %. Projektledare, 20 %, Fritidsledarens yrkesroll med stöd av fackförbundet Kommunal. Staffan Lindqvist, 60 %, ansvarar för internationell verksamhet, grundkurs för fritidsledare i öppen verksamhet. Projektledare 50 % 1+3 fr.o.m. maj. Kimmo Liitti, 50 %, medlemsadministration och allmänna kontorsuppgifter. David Nilsson, 100 % konsulent med ansvar för administration och medlemsfrågor t.o.m. oktober. Projektledare 75 % Ungdomsinflytande t.o.m. november. Fredrik Thelander, medlemskonsulent. Projektledare Självbestämmande, Inkludering och Hälsa fr.o.m. december. Viktoria Wisén, konsulent 75 % med ansvar för utbildning och projektledare 50 % Unga leder unga, t.o.m. augusti. Arbetsgrupper Internationella arbetsgruppen har bestått av MajLis Blomqvist (kansliet), Staffan Lindqvist, Åsa Morén, Emil Kovacs. Gruppen har sammanträtt två gånger under året. Arbetsgruppen för förbundets kommunikationsplan har bestått av Ronny Bengtsson (kansliet) och Erika Erkstam. 11

12 Noter Rikstäckande kurser, konferenser & nätverksträffar Namn Deltagare Plats och tid Kurs Ung och nyfiken på förening?! 22/24 28 januari Nätverk Mötesplats för alla åldrar 11 Fenix, Stockholm. 7 februari Nätverk Funkis: Om självbestämmande och ungas aktiva fritid 42/44 Stockholm. 20 februari Konferens: Synas & höras, om opinionsarbete 8/10 Södergården, Stockholm. 22 februari Nätverk 16+: Tema bemötande Inspirationsträff och erfarenhetsutbyte om ungas egen organisering Arena 305, Malmö mars 22/27 Grand, Uppsala. 20 mars Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 58/60 Stockholm. 28 mars Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 28/30 Örnsköldsvik. 2 april Grundutbildning. Del 1 17 Valla folkhögskola, Linköping. 2-4 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 28/29 Luleå. 3 april Makt, Genus & HBTQ 12 Stockholm. 18 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 18/20 Karlstad. 19 april Konferens Samtal om nya fritidsledarrollen 69/71 Halmstad. 23 april Nätverk Mötesplats för alla åldrar: Studieresa 13/17 Toynbee Hall, London september Nätverk 16+: Tema utveckling & framtid 21/23 Visby, Ungdomens Hus Fenix september Grundutbildning. Del 1 12 Valla folkhögskola, Linköping. 2-4 oktober, 6-7 november. Nätverk Funkis: Extremsport för alla Nätverk Kommunstrategiskt: Fritidens roll i lokalt utvecklingsarbete Sundsvall, Kulturmagasinet. 8 oktober 45/48 Malmö, Malmö högskola. 14 november Från tyst kunskap till kompetent ledare 17 Stockholm 15 oktober (forts. 7 november) Grundutbildning. Del 2 27 Valla folkhögskola, Linköping november, 4-6 december. E = Empowerment 10 Stockholm november Nätverk Mötesplats för alla åldrar: Hemgården, den generationsövergripande mötesplatsen 17/22 Stockholm, Sensus. 3-4 december 12

13 Lokala kurser och uppdrag Kurs Jämställdhetskurs Plats och tid Matfors fritidsgård, Sundsvall. 40 deltagare. I samarbete Konferens Om Ungas Mötesplatser. Tema: Lärande, trygghet & kreativitet Plats, tid och partner Stockholm, Debaser september. KiD Kunskapsutveckling i Dialog. Mikroprojekt Borås Hässlehus fritidsgård, ungdomsföreningen Breaking stars, 1500 kr till projektet Inspirationsresa till Halmstad, uppstart till ett dansläger. Hässlehus fritidsgård 1500 kr för projektet Ungdomsfestival Falun Arenans fritidsgård, ungdomsföreningen Renkai som vill sprida japansk kultur i Sverige, 2500 kr till projektet J-rock till Sverige. Flen Malmagårdens fritidsgård 2500 kr för projektet Malmköpings ungdomsfestival. Gällivare Stackens fritidsgård 3000 kr för Stackens sommarläger. Gävle Legendens fritidsgård 8000 kr till projektet Vinterpunken, 2 dagars rockfestival. Järfälla Tallbohovs fritidsgård 3500 kr till projektet ung tjej, event för unga tjejer. Kalmar Smedby fritidsgård 2000 kr för projektet MKH Hörnan där högstadieungdomar ordna träffar för 5:or så att de känner sig välkomna när de börjar 6:an. Karlstad Tolvmansgatans fritidsgård kr för projektet 12AN Sommar Öppet. Lidingö Kulan fritidsgård 2500 kr för projektet Super fritidsgårdens sommarverksamhet. Linköping Berga Slott 3000 kr för projektet Norooz, att arrangera fester för att bygga broar mellan ungdomar. Luleå Bergviksgården, lokalföreningen Catch and Release, kr fiskeresa för att få ungdomar att komma ut i naturen. Gammelstads Fritidsgårds Gårdsråd 2000 kr för att arrangera ett disco som lockar tjejer och ungdomar från andra kommuner. Bergviksgården 2000 kr till projektet Fisketripp för att inspirera andra ungdomar. Gammelstads fritidsgård, ungdomsföreningen Älska Luleå, 1500 kr för projektet Hejja Luleå, ett stort tifo på fotbollsmatch. Gammelstad fritidsgård, Luleåungdomars Spontanidrottsförening, 4000 kr för projektet Basket för nyanlända svenska flickor, en basketturnering för 30 nyanlända invandrartjejer. Lund Lunds Ungdoms- och hemgård, lokalföreningen Lokal produktion, 1500 kr för projektet Elektronisk Bergsprängning. Spelning med elektronisk musik. Lunds Ungdoms- och hemgård mikrobidrag för projektet Critters and Harmony som syftar till att skapa större kulturutbud för ungdomar i Lund. Lunds Ungdoms- och hemgård 2810 kr till projektet Next Step på Berns Malmö Bricks fritidsgård 2500 kr för projektet Brightful workshops med ämnen som t.ex. självförtroende, utveckling, inspiration. 13

14 Nydals fritidsgård 2000 kr för Integrationsprojekt, fotbollsturnering som samlar unga med olika bakgrund. Nacka Glada Henkans fritidsgård 2000 kr för Man blir rånad på Henkan, fotoprojekt samt utställning för att belysa fördomar. Glada Henkans fritidsgård 2000 kr för Dancehall projekt att lära sig fotografering i samband med en dansuppvisning. Skellefteå Fritidsgården Söder 2500 kr för projektet Konsert/Disco för att ungdomar ska ha något att göra på kvällar. Fritidsgården Söder 1500 kr för projektet Made in, att skapa ett disco som är som en riktig nattklubb. Fritidsgården Söder 1500 kr för projektet Lan på Söder event som är gratis för besökarna. Sundsvall Nacksta Fritidsgård 1500 kr för projektet Skoj i skogen. Nacksta Fritidsgård 2000 kr för projektet Kul i backen, ungdomarna vill att så många som möjligt ska få prova på att åka skidor. Ulricehamn Forum fritidsgård mikrobidrag för att arrangera musikkvällar, Global DJ. Umeå Mariehemsgården 3200 kr för Magic Touch på Berns. Uppsala Stenhagens Fritidsgård, lokalföreningen Uppsala Powerrockförening, 2000 kr för en Välgörenhetsgala. Stenhagens fritidsgård 1500 kr för projektet Music is a drug, workshop där man lär sig DJ:a. Stenhagens fritidsgård 2500 kr för projektet Uppsala reggae picknick, ett reggae-evenemang. Stenhagens fritidsgård 4000 kr för projektet Julmarknad, att samla Stenhagens invånare från olika områden och kulturer på ett och samma ställe. Åhus Åhus fritidsgård 3000 kr för Kickbike på gården som syftar till att göra i ordning en källarlokal för inomhus-kickbike. Projekt Namn När möten betyder något Projektledare Ronny Bengtsson, kansliet. Med stöd av Folkhälsoinstitutet. Syfte Utveckla metoder och exempel för träffpunkter där barnoch unga möter vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Syftet är att visa på vikten av generationsmöten, där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang utan alkohol, som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, att med förebild från mötesplatser med generationsövergripande arbetssätt stimulera till fler mötesplatser med positiva vuxenkontakter för barn- och unga. Projektet ingår i en studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet vid Örebro universitet. Studien inriktas mot att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Studien handlar om fritiden som en arena för ANDT-förebyggande och hälsofrämjande arbete. Medverkande: Föreningen Trädet, Örebro, Aktivitetshuset, Majornas Samverkansförening, Göteborg och Fyrisgården, Uppsala. 14

15 Ungdomsinflytande, demokrati & empowerment. Projektledare David Nilsson, kansliet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden. Treårigt projekt med syfte att stärka delaktighet, demokrati och ungdomars makt över sina egna liv. Deltagande fritidsgårdar: Hässlehus fritidsgård, Borås. Kulans fritidsgård, Lidingö. Lillåns fritidsgård, Örebro. Tjängan, Borlänge. Legenden och Treffen, Gävle. Fritidsledarens yrkesroll Projektledare Lisa Ingestad, kansliet. Med stöd av fackförbundet Kommunal. Satsningen påbörjades under 2012 och kommer att avslutas vid årsskiftet 2013/2014. Syftet med satsningen är att ta fram en skrivning om yrkesrollen tillsammans med fritidsledare, föreståndare, enhetschefer och verksamhetsansvariga. Vi ska gå från tyst kunskap och synliggöra den kompetenta professionella fritidsledare. Tydliggöra funktionen och uppdraget, beskriva yrkesrollen baserat på forskning, beprövad erfarenhet och praktik. Utgångspunkten är att det ska finnas kompetens som kan verka för lokalt samspel för ungas uppväxtvillkor samt att stödja ett brett fritidsutbud. Det ska finnas tillgång till kompetenta fritidsledare som stödjer empowerment och egen organisering. Det ska finnas stödjande infrastrukturer dvs. arenor - mötesplatser för sociala, kulturella och demokratiska möten. Den kompetenta ledaren samverkar med lokala aktörer. Unga leder unga, ULU Projektledare Viktoria Wisén, kansliet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projekt som pågår i två år syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 25 år på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet. Under år 1 har projektledaren träffat projektgårdarna som genom fokusgrupper och processer varit delaktiga i att utforma innehållet på pilotutbildningarna. Medverkande: Linerogården, Lund. Älvans fritidsgård, Karlstad. Bergsjögården, Göteborg. Fritidsgården Söder, Skellefteå. 15

16 1+3, samverkan mellan första och tredje sektorn som metod Projektledare Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen. Med stöd av Ungdomsstyrelsen. Synliggöra samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbytet mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet. 10 exempel på samverkan där medlemmar från Fritidsforums är en av parterna deltar. Projektet genomförs parallellt av Fritidsforum, Biblioteksföreningen och Sveriges Musik- och Kulturskolor. Det innebär att det deltar 10 lärande exempel från vart och ett av dessa områden. De huvudsakliga aktiviteterna består av två nationella träffar där alla 30 strålar samman för erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer. Projektet dokumenteras av Sektor Tre, en tankesmedja inriktad på forskning kring det civila samhället. Processen följs och dokumenteras av forskare som kommer att presentera resultaten i en skriftlig rapport. För Fritidsforum deltar: Athena fritidsgård i Umeå Ursvikens fritidsgård i Skellefteå Björna fritidsgård i Örnsköldsvik Stenhagens fritidsgård i Uppsala Kultur- och Fritidsförvaltningen i Karlstad Fisksätra Folkets Hus i Nacka Ungdom I Centrum i Växjö Vivalla fritidsgård i Örebro Sofielunds fritidsgård i Malmö Allaktivitetshuset i Lindängen, Malmö Nätverk Namn Alla åldrars mötesplats Samordnare Ewa Melin Larsson, förbundsstyrelsen. Syfte Nätverk för engagerade i generationsövergripande mötesplatser och verksamheter på Hemgårdar, Allaktivitetshus, Alla åldrars hus, Områdesgårdar, m.fl. Ungdomens hus, 16+ Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Fritidgård - Mötesplatser Skola Samordnare Lisa Ingestad, kansliet. Funkis (LSS) Samordnare David Nilsson, kansliet. Nätverket riktar sig till personal som arbetar kreativt med äldre ungdomar i ungdomens hus eller liknande verksamheter. Nätverk för att utveckla former och metoder i samspel mellan verksamheter i den fria tiden och skolan. Intressenätverk för gårdar och mötesplatser. Genom bl.a. inspirationsträffar utbyter vi erfarenheter och kunskap kring funktionsskillnader. 16

17 Kultur på gården Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverk för de som arbetar med och utvecklar olika former av kulturverksamheter på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Ett intressenätverk där yrkesverksamma på gårdar och mötesplatser träffas och inspireras av varandra. På nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter och kunskap kring att hantera kultur på gården. Partnerskap Partners och verksamhet Fritidsforum ingår i partnerskapet KiD, Kunskapsutveckling i Dialog. Övriga parter i KiD är Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting. Kunskapsutveckling i dialog (KiD) är ett nationellt partnerskap som arbetar för kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga. Beskrivning I fokus för KiDs gemensamma arbete står pedagogisk metod- och kompetensutveckling samt policy- och kvalitetsarbete. Centralt är också arbetet med att göra synligt ungas behov och perspektiv och att stödja deras delaktighet i ett samtida och framtida samhälle. Internationellt Konferens UFN. Generalförsamling. Föreläsning kring nordisk forskning om ungdomsarbete i samband med generalförsamlingen. Tid och plats maj. Malmö Konferens. Ungas väg in. Konferens. Locality 11. A New Moral World Volontärverksamhet. The Door, en del av University Settlement i New York för ungdomar mellan år och som servar ca ungdomar maj. Espo, Finland 1-2 november. Manchester, England. Under sommaren The Door, New York. 17

18 Förvaltning Styrelsen för Fritidsforum ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Fritidsforum är en idéburen ideell riksorganisation. Vi driver på och agerar för öppna och demokratiska mötesplatser som resurs för människors självorganisering och självbestämmande, nätverk och möten. Fritidsforum är en stark nationell aktör för empowerment. Det betyder att vi står för ömsesidighet, öppenhet, ansvar, likvärdighet, frivillighet och tror på människans egen kraft och resurs. Medlemmar i förbundet är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus eller liknande). Mötesplatser som inte är föreningsdrivna är associerade. Associerade är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser och aktiebolag som ansvarar för verksamheten. Fritidsforum är berättigat till bidrag från Ungdomsstyrelsen. Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och på ombudsmötet beslutade verksamhetsplan: Agenda Fritidsforum arbetar utifrån agendans fyra verksamhetsgrenar: Medlem & support (support, medlemsförmåner, nätverk och lokala träffar, medlemsvärvning, Livet är en fest), Kunskap & utveckling (kompetens- och metodutveckling, projekt, förlag, forskning och utveckling), Kommunikation & opinion (positionering, medlemskommunikation, påverkan, kampanjer, samarbete och allianser) samt Internationellt & utbyten (internationella nätverk, nationellt nätverk för internationellt arbete, volontärservice, projektsupport och internationella utbyten, studieresor). Ombudsmöte 2012 beslutade om verksamhetsperioden, som inleddes hösten 2013, att särskilt ska satsa på följande: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen. I maj var Fritidsforum arrangör för International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS) generalförsamling i Stockholm och i samband med den - konferensen Democracy. Inclusion. Youth. Vi uppmärksammade att svenska settlementsrörelsen första gård, Birkagården, fyllde 100 år. Vi firade, tillsammans med IFS och alla ungdomar som deltog på fritidsgårdsfestivalen Livet är en fest, med en stor fest på Berns Salonger med över 700 deltagare och många unga talanger på scen. Gemensamt med en kommun genomför Fritidsforum årligen ungdomsarrangemanget Livet är en fest. Vi har också lokala inspiratörer som visar på möjligheten för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Inspiratörer finns i hela landet. Vi organiserar lokala, nationella och internationella möten, intressenätverk kring aktuella områden och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Vi driver ett flertal projekt och samverkar med andra för att utveckla kunskap och stödja forskning. Med ökad erfarenhet, forskning och kunskap bildar vi opinion för allas rätt till goda mötesplatser. Under 2011 genomförde Fritidsforum en undersökning med syfte att följa upp verksamhetsutvecklingen. Enkätsvaren väckte frågor om en ny fritidsledarroll. Vi följde upp resultaten under 2012 och träffade, i olika sammanhang, cirka 700 fritidsledare för att diskutera yrkesrollen. Under hösten inleddes samarbete med fackförbundet Kommunal för att utarbeta en tydligare fritidsledarroll utifrån vad som framkom vid träffar med fritidsledarna. Nyckeltal Verksamheten fortsätter att växa och fler medlemmar är aktiva i våra sammanhang. Vi noterar däremot att kommunerna drar ned på verksamhetsmedel och även på utbildningsinsatser. Mer än 600 ungdomar deltog i Livet är en fest på Lidingö. 26 ungdomsinitierade mikroprojekt beviljades medel. 355 deltog i något av våra intressenätverk, 190 deltog i kurser, 175 deltagare på IFS konferensen, av dessa ca 30 ungdomar. Inom ramen för partnerskapet Kunskapsutveckling i dialog (KiD) genomförde vi i Stockholm konferensen Om ungas mötesplatser med 284 deltagare och medverkande. Totalt 31 gårdar medverkade i projekt varav 5 gårdar deltog i internationella samarbeten och utbyten. Vi har supportat 8 deltagare för volontäruppdrag inom internationella Settlementrörelsen. 17 deltagare i studieresa till London och Toynbee Hall, det första settlementet som grundades Ansökan för 2011 års bidrag till Ungdomsstyrelsen, med underlagsår 2010, visar på en kraftig tillväxt av ungdomsföreningar. Från 47 lokalföreningar 2009 till 77 lokalföreningar Utvecklingen fortsatte under 2011 med 91 lokalföreningar som var bidragsgrundande. Den positiva utvecklingen fortsätter även Antalet associerade kommuner minskar (det som tidigare kallades huvudmän). Antalet kommunalt drivna gårdar har, efter att ha minskat och planat ut, åter ökat något. Sammantaget har året präglats av vår 100-åriga historia, ökat antal internationella kontakter och utbyten och diskussioner om fritidsledarens yrkesroll. Behovet av mötesplatser, som en viktig del i hållbar stads- och byggdeutveckling, ser vi även framöver kommer att vara ett stort och prioriterat område. Med årets resultat har vi ytterligare stabiliserat ekonomin i förbundet. Styrelsen har beslutat att föra över årets resultat i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. Fritidsforum 2012 Tosin Akinsiku, Erika Erkstam, Donald Forssten (förbundsordförande), Emil Kovacs, Johan Lindgren, Staffan Lindqvist, Berith Markstedt, Ewa Melin Larsson, Dao Phuoc. 18

19 Livet är en fest Lidingö. 19 Foto Ronny Bengtsson

20 Democracy. Inclusion. Youth i Stockholm maj Settlementsrörelsen internationella konferens arrangerades av Fritidsforum. Workshops, studiebesök, party på Berns Salonger och mycket, mycket mer När människor med olika synsätt möts för att uppleva, göra och samtala händer något viktigt. Då skapas förståelse och möjligheter för att driva sina intressen och att utveckla samhället. Fritidsforums idé utgår från möten där alla människors lika värde bejakas oavsett ålder, kön, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Fritidsgården, träffpunkten, ungdomens hus, hemgården. Mötesplatser där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i samspel med vuxna. Platser som är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. 20 Fritidsforum Box Stockholm Fritidsforum twitter.com/#!/fritidsforum

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll Vårens kurser 2015 Innehåll Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet. Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser i New York, 13-17 april. Marknadsför verksamheten med film!

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Kunskap som förändrar

Kunskap som förändrar Kunskap som förändrar Vi ger dig nya perspektiv och kunskaper - kurser, konferenser & studieresor våren 2016 www.fritidsforum.se tel: 08-16 07 25 kansli@fritidsforum.se Utbilda hela personalgruppen tillsammans!

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Innehåll. Kort om Fritidsforum

Innehåll. Kort om Fritidsforum Innehåll Medlem & Support 3 Ombudsmöte Förbundsstyrelsen 5 Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Samverkan och representation Kansli Personal Kunskap & Utveckling 7 Kurser och konferenser Kommunikation

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S- 117 28 STOCKHOLM www.kulturskoleradet.se Verksamhetsplan 2016 Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Dokumentation. KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014. 2015-05-22 Liz Modin Konsult

Dokumentation. KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014. 2015-05-22 Liz Modin Konsult Dokumentation KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014 2015-05-22 Liz Modin Konsult Inledning Kunskapsutveckling i Dialog, KiD, är ett partnerskap med fokus på kunskapsutveckling kring mötesplatser på den

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer