VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: E - post:

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Stockholms Golfförbund får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december STYRELSEN Efter val vid Årsmötet den 13 mars 2013 och därpå följande konstituering har styrelsen haft följande sammansättning Stefan Bengtsson Ordförande HaningeStrand GK Vald t.o.m Marie Lilja Ledamot Ingarö GK Vald t.o.m Jens Zander Vice ordförande Wäsby GK Vald t.o.m Birgit Bodlund Sekreterare Waxholms GK Vald t.o.m Lars Pettersson Tävling Botkyrka GK Vald t.o.m Ulf Boëthius Utvecklingsutskottet Wäsby GK Vald t.o.m Rolf Lindskog Skattmästare Wäsby GK Vald t.o.m Roar Hagen Adjungerad Idrottssektionen Bro Hof Slott GC REVISORERNA Vid Årsmötet 2013 valdes följande revisor och revisorssuppleant Revisor Bertil Rosenblad Stockholm GK Revisorssuppleant Maria Söderstam Wäsby GK VALBEREDNINGEN Till ledamöter i distriktets valnämnd utsågs vid Årsmötet den 13 mars 2013 Bo Nilsson Nynäshamn GK Ordförande Lars- Göran Eriksson Ingarö GK Kristina Neimert Carne Wäsby GK Maria Guslin Waxholms GK Ulf Boëthius Wäsby GK Styrelsens representant utan rösträtt

3 STYRELSEN Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Kansliet har varit representerat vid de flesta av styrelsens möten. Vid sidan av protokollförda styrelsemöten hanteras löpande ärenden vid informella möten med ordförande, kansli, övriga styrelseledamöter och kommittéordföranden. Stadgeenligt Årsmöte hölls den 13 mars. Då Stefan Bengtsson i samband med SGFs förbundsmöte i april invaldes i Förbundsstyrelsen, kunde han enligt SGF:s policy inte kvarstå som Distriktsordförande. Detta meddelades vid styrelsemötet den 17 juni. Jens Zander, i egenskap av vice ordförande, har sedan dess övertagit ordförandeskapet. Han avgick i samband med detta från sin post som Idrottssektionens ordförande, en roll som övertogs av Roar Hagen. Hagen har sedan dessa varit adjungerad vid styrelsemötena. I enlighet med tidigare årsmötesbeslut och stadgeändring ersattes för andra året SGDFs Höstmöte av en bred Temakonferens för klubbarnas ordförande, andra förtroendevalda, klubbchefer och övriga intresserade. Årets konferens på temat Golfens Värde hur attraherar vi framtidens golfare hölls på Best Western Hotell Sthlm Bromma den 30 november. Två huvudfrågor behandlades: Golfens ekonomi: Bo Bengtsson, SGF, informerade om aktuell statistik vad avser medlemsformer och avgifter, medan Marie Lilja och Pelle Sättare ledde en diskussion på temat Vad kostar en golfrond? Golfens samhällsnytta: Björn- Anders Larsson presenterade sin forskningsrapport kring golf och samhällsekonomin. En paneldebatt med representanter för politiker, golfförbund och golfklubbar avslutade konferensen. 40 personer från 24 klubbar deltog i konferensen. Till Årets Golfklubb 2012 utsågs Arninge Golfklubb. Utmärkelsen Årets ledare 2012 tilldelades Johan Götbring, Waxholms Golfklubb. Vid SGFs Förbundsmöte den 20 april utövades distriktets sju rösträtter av Stefan Bengtsson och Bo Nilsson från styrelsen, samt av representanter för Brollsta GK, Lidingö GK, Jarlabanke GK och Huvudstaden GK. Även Täby GK skulle deltagit, men fick tyvärr lämna återbud och därför fick Stefan Bengtsson två röster.

4 Jens Zander har företrätt distriktet vid SGFs möten med distriktsordföranden såsom Beredningsmöte i Stockholm och det s.k. ERFA- mötet, som i år arrangerades i Trosa. där Jens bl. a redogjorde för Stockholmsklubbarnas syn på den av SGF föreslagna verksamhetsinriktningen och den s.k. demokratiprocessen. Under året har följande förtjänsttecken utdelats: Förtjänsttecken i guld - Inga Lill Norlin. Totalt uppgick antalet klubbar inom distriktet per den 31 december till 62 stycken. KANSLIET Stockholms Golfförbunds kansli har under verksamhetsåret 2013 ansvarat för att ge service inom tre huvudområden; distriktets klubbar, styrelsens ledamöter och sektionerna i deras arbete samt till allmänheten. Kansliet har varit bemannat fem dagar i veckan med telefontid mellan klockan Johanna Holmberg och Maria Magnusson har under året delat upp ansvarsområdena efter sektionerna, där Johanna ansvarat för bl.a. tävling och utvecklingsutskottet. Maria har ansvarat för bl.a. idrott och ekonomi. Under sommaren lanserades SGDFs nya hemsida.

5 IDROTTSSEKTIONEN Sektionen bestod vid utgången av 2013 av följande personer: Roar Hagen Sollentuna GK Ordförande Claes Lundblad Ulriksdal GK Spelarutvecklingsansvarig Michael Lundquist Bro- Bålsta GK Spelarutveckling Stefan Lundqvist Bro- Bålsta GK Spelarutveckling Maria Magnusson Arninge GK Spelarutveckling, Sekreterare Lars Waerland Lidingö GK Tävlingsansvarig Björn Örtenblad Saltsjöbaden GK Tävling Börje Carlson Huvudstadens GK Tävling Lars Jäderfeldt Kungsängen GC Tävling Thomas Tauberman Wäsby GK Handigolf Avgående medlemmar under 2013 Jens Zander Wäsby GK Ordförande Allmänt SGDFs nya organisation med sektioner infördes i början av Sektion Idrott består av den gamla Elit och Junior Kommittén samt Handigolf. Verksamheten har fortsatt i stort som förut där HandiGolfen har skötts av Thomas Tauberman. Jens Zander tog över som tf. ordförande för SGDF under sommaren och avgick då från sektionen. En omorganisation gjordes efter sommaren genom att en spelarutvecklingsgrupp bildades och sektionen förstärktes då med Michael Lundquist och Stefan Lundkvist från Bro- Bålsta GK. Spelarutvecklingsgruppen har hand om Team SGDF, Talangträffar, tjejsatsningen Golftjej STHLM, golfgymnasier. Ansvaret för TD (Tournament Director) gruppen har under året överförts till regelkommittén i sektion tävling. Möten Sektionen har hållit fyra protokollförda möten. Därutöver har hållits två möten med elit-, junior- och tävlingsledare. Nya ledamöter Lars Jäderfeldt, Kungsängen GC har lång erfarenhet som tävlingsledare. Han är även aktiv som distriktsdomare och TD på SGDFs juniortävlingar. Michael Lundquist och Stefan Lundkvist från Bro- Bålsta GK har lång erfarenhet i spelarutveckling genom deras engagemang i Bro- Bålsta GK. Medlemsutveckling - juniorer Antalet aktiva juniorer har under säsongen varit 8684 (föregående år 8557). Antalet juniorer har under året ökat med knappt 2 % jämfört med Introduktionskort Introduktionskort har tilldelats 201 pojkar och flickor. Fördelningssystemet baseras på antalet juniorer upp till och med hcp 9,4 för pojkar och 18,4 för flickor inom respektive klubb. Klubbarna har disponerat 1 kort/4 juniorer, samt ett extra kort till en flicka som uppfyllt hcp- kravet, dock minst 2 kort per klubb. Under året har 22 (17) extrakort delats ut till klubbarna. Minst 2 per klubb. Spelarutvecklingsverksamheten Intresset för sektionens spelarutvecklingsprogram har under året varit mycket gott. Fokus på distriktets verksamhet ligger på talangfulla juniorer upp till 16 år. I snitt 20 juniorer har deltagit vid de fem talangträffar med olika teman som distriktet inbjudit till under året. Utöver dessa tematräffar

6 har 28 juniorer ingått i Team SGDF, distriktets fasta team med ett årsprogram. Verksamheten kompletterats med gruppen Team SGDF Plus med 18 spelare, där lite äldre spelare som året innan deltagit i Team SGDF fortsätter. Tyngdpunkten i verksamheten har lagts på ett årsprogram med en inledande Kick- off, närspelsdagar vid två tillfällen samt fystester, likaledes vid två tillfällen, på Bosön. Dessutom har 3 tävlingar genomförts med 3 olika distriktslag. SGDF har skapat ett projekt som vi kallar GOLFTJEJ STHLM. Vi vill få igång fler tjejer på er klubb! Säkert är att tjejer framförallt idrottar för att det är roligt. Vi hoppas vi få fram verktygen för att skapa glädje, gemenskap och utveckling. Den 13 februari startade vi upp årets verksamhet med en teoretisk kick- off för ledare/förälder på klubben. Den 19 maj arrangerades en praktisk kick- off på Arninge GK för tjejer, ledare, tjejansvarig och föräldrar, på träffen deltog 55 tjejer i ålder år och 20 st. tjejansvariga från klubb. Den 26 juni arrangerade vi en inspirationsträff för distriktets tjejer med bl.a. spel på Waxholms GK. Vid SGFs satsning på unga juniorer, SuperCamp- lägret, i Ljungbyhed deltog 6 flickor och 4 pojkar från distriktet. Följande tävlingar har spelats inom ramen för spelarutveckling: SGDF- mästerskapet där samtliga deltagare i utvecklingsgrupperna bjöds in, ett lag i landskapsmatchen mot Uppland, Dalarna och Västmanland samt ett lag i matchutbytet med finländska juniorer från Helsingfors. Tävlingsverksamheten Inom distriktet finns en omfattande tävlingsverksamhet för juniorer i alla åldrar i form av en tävlingstrappa. Vi vill erbjuda bra genomförda tävlingar med hög kvalité som genomförs på ett sportligt och rättvist sätt för samtliga deltagare. Målet är att öka intresset och rekryteringen av tävlande juniorer inom SGDF. För att underlätta tävlingsplanering produceras en Juniorkalender med syfte att öka kännedom och kunskap om SGDFs och SGFs Skandia Junior Tours alla tävlingar som arrangeras för våra juniorer i distriktet. Distriktets deltävlingar i den riksomfattande tävlingen Skandia Tour var fortsatt många till antalet under Skandia Tour Elit omgång 6 spelades på Wäsby GK, Skandia Tour Riks omgång 3 spelades på Huvudstadens GK och Skandia Tour Riks omgång 4 spelades på Salems GK. Antalet spelomgångar i Skandia Tour Regional och Skandia Tour SGDF var även detta år 6 till antalet. Skandia Tour Regional har genomförts i form av 2 spelplatser per omgång på totalt 11 klubbar inom

7 distriktet. Distriktstourens tävlingar hade en spelplats per omgång denna säsong men istället med ett utökat startfält i form av 90 pojkar och 30 flickor. Distriktet arrangerade även en distriktsfinal i slutet av säsongen på Ljusterö GK där ca 50 pojkar och 15 flickor deltog. Traditionsenligt genomfördes årets distriktsmatch mot Göteborgs GDF i Ryder cup format för 3:e året i följd, denna gång på Kungsbacka GK. Efter inspel och två dagars matchspel stod åter igen SGDF som segrare. Laguttagningen gjordes efter resultatet i Skandia cup Regionkval där de bästa treorna och fyrorna bland pojkarna, och de bästa treorna bland flickorna bjöds in att representera SGDF. Vidare har det tävlats i Skandia cup på klubbnivå, Gruppkval och Regionkval och flera spelare från distriktet lyckads utmärkt i Riksfinalen med 3 klass segrare från SGDF. Ett fortsatt stort intresse finns för vår handicap- tour Rookie Tour och antalet spelare ökade med 8 % jmf Totalt spelades 5 omgångar med fulla startfält samt final med 30 pojkar och 15 flickor. Slutsegrare i Order- of- Merit blev Laura Andersson från Österåkers GK och Erik Strömfelt från Ågesta GK. Valter Andersson vinnare av riksfinalen Skandia Cup P16 På SGDF Minitour, som spelas över 9 hål och vänder sig till våra yngsta spelare, har det spelats 6 omgångar samt final. Slutsegrare i Order- of- Merit för flickor blev Filippa König och för pojkar Carl- Johan Moquist båda från Waxholms GK. Antalet deltagare ökade med 34 % jmf med 2012! Junior SM för Klubblag spelades för tredje året med öppet kval i distrikten. SGDF hade 6 platser i kvalomgång 2 att spela om och arrangerade kval i 2 grupper om 7 och 8 lag, totalt 15 lag. Tyvärr lyckades inget lag inom distriktet ta sig vidare till Riksfinalen vilket vi varit bortskämda med tidigare år. I Future League deltog totalt 17 lag under säsongen. Playoff spelades på Mälarö GK där de lag som tagit sig vidare till Playoff I och II slogs ihop till en gemensam Playoff grupp och segrade gjorde Viksjö GK som i finalen besegrade Salems GK. Inför denna säsong så gjorde vi om kvalspelet i Lilla Stockholmsligan och Tjejligan till poolspel över två omgångar där alla lag möte varandra i respektive pool i matchspel över 9 hål. Finalspelet avgjordes även detta år på Huvudstadens GK Lövsättra och Täby GK segrade i Lilla Stockholmsligan medan Arninge GK segrade i Tjejligan. Totalt startade 28 lag (36/2012) i Lilla Stockholmsligan och 13 lag (16/2012) i Tjejligan. Junior- DM spelades på Saltsjöbadens GK i juni. Anna Appert Lund från Troxhammars GK och Oscar Bergqvist från Saltsjöbadens GK blev distriktsmästare.

8 Handigolf Golf för funktionshindrade Totalt genomfördes 10 träningar och prova på dagar för senior och juniorer på två golfklubbar, Wäsby GK och Fors GK. Ansvarig för träningen på Wäsby GK var pron Michael Lundbäck, Fors GK pron Sandra Westerdahl. Distriktsmästerskapet blev inställt på grund av för få anmälda deltagare. Genomförde 3 st. separata prova på dagar för ungdomar i samarbetet med Stockholms Handikappidrottsförbund i Bromma samt för, Stockholm Döva/Hörselskadade förbund på Wäsby GK. 4 st. av våra deltagare har deltagit i SGF Handigolftouren, tourtävlingar som går över hela landet. Varav 2 spelade final på Halmstad GK. TÄVLINGSSEKTIONEN Sektionsansvarig: Lars Pettersson Juridiska kommittén Juridiska kommittén har under det gångna året haft följande sammansättning: Magnus Göransson (ordf.) Mälarö GK Skytteholm Cecilia Landelius Mälarö GK Skytteholm Leif Ledmyr Lidingö GK Christer Palmborg Huvudstadens GK Annika Rudestad Waxholms GK Kommittén har under året handlagt ett bestraffningsärende. Det avsåg till en början en anmälan mot en spelare för olämpligt uppträdande som bestått i att han uttalat sig hotfullt mot anmälaren. Den anmälde spelaren gjorde i sin tur en motanmälan i vilken han gjorde gällande att också anmälaren genom egna uttalanden hade gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande. Kommittén fann att den först anmälde spelaren hade gjort sig skyldig till en straffbar förseelse genom att han hotat att utöva våld mot anmälaren. Förseelsen kunde inte anses som ringa. Däremot beaktade kommittén att den anmälde spelaren hade utsatts påtagliga provokationer från anmälaren och att detta måste beaktas både vid bedömningen av om förseelsen skulle anses som grov och vid bestämmande av påföljd. Sammantaget ledde detta till att den anmälde avstängdes under sex månader. Den hotade spelaren ansågs visserligen ha uppträtt olämpligt men kommittén fann att han inte hade gjort sig skyldig till någon straffbar förseelse. Anmälan mot honom lämnades därför utan bifall. Beslutet överklagades inte. Kommittén har i enlighet med sitt stående uppdrag följt utvecklingen på sitt område inom RF och SGF och har tagit del av avgöranden från Juridiska Nämnden och Riksidrottsnämnden. En ledamot från kommittén deltog vidare i ett seminarium angående bestraffningsärenden som anordnats av Juridiska nämnden.

9 Banvärdering Birgit Bodlund, som är teamleader har tillsammans med banvärderingslaget värderat 4 banor om 18 hål och en bana med 27. Dessutom har 3 banor besökts för kompletteringar eller översyn av värderingarna. Banvärderarnas fortbildning sker på kalibreringsseminarium. Några banor har fått kompletteringar med en kort tee framför röd tee. Birgit bistår kontinuerligt SGF med utvärdering av Easyrating som är grunden för datainsamlandet. Tävlingskommittén 2013 Lars Pettersson Botkyrka GK Ordförande Christina Birke Bro Hof Slott GC Ia Olsson Troxhammar GK Lars Leander Viksjö GK Börje Lundquist Viksjö GK Bengt Norén Wäsby GK Tävlingskommittén ansvarar för utläggning av förbunds- och distriktstävlingar, distriktets seriespel, distriktsmästerskap och Nationella Damdagar. Tävlingskommittén har under året utöver tre träffar haft en omfattande mail- och telefonkontakt. Två enkäter har avhandlats, Herrar 65 spel från blå tee i seriespelet. Borttagande av segerpremier i seriespelet vilket möjliggör lägre anmälningsavgift. Sammanfattningsvis har totalt 490 seniorlag indelade i 103 serier deltagit i seriespelet vilket är en minskning med 27 lag jämfört med Distriktsserierna för såväl damer som herrar är mycket uppskattade av alla kategorier. Klubbarnas Damkommittéordförande (eller motsvarande) har under året träffats vid ett tillfälle. Seriespel har ägt rum i 5 kategorier (Stockholmsserien, D22, D50, D60 och D70) med totalt 145 lag. Två av de fem kategorierna har haft avslutningar med spel och erfarenhets- diskussioner för lagledare och pristagande lag. Segrande klubbar Div. 1 Damer i Stockholmsserierna Stockholmsserien Damer Haninge GK D 22 Ågesta GK D 50 Stockholms GK D 60 Täby GK D 70 Kungl. Drottningholms GK 17 Nationella Damdagar har arrangerats i distriktet. Order of Merit vanns av Christina Birke Bro Hof Slott Golf Club Herrarnas seriespel har varit indelat i fem kategorier (Stockholmsserien, H35, H45, H55 och H65) med sammanlagt 204 lag som spelat matchspelsserier och tre kategorier (H55, H65 och H75) med sammanlagt 141 lag som spelat serier med slagspel. Samtliga klubbar för både herrarnas matchspel och slagspel bjöds in till en träff på Arninge GK lördagen den 12 januari, då spelplatser för 2013 lades fast. De flesta matchspelsserierna har spelats med 4 lag i varje serie och slagspelsserierna med 12 lag i varje serie.

10 Segrande klubbar Div. 1 Herrar i Stockholmsserierna Stockholmsserien Herrar Salems GK H 35 match Stockholms GK H 45 match Kungl. Drottningholms GK H 55 match Stockholms GK H 65 match Ågesta GK H 55 slag Lidingö GK H 65 slag Kungl. Drottningholms GK H 75 slag Wäsby GK Distriktsmästerskapen DM damer och herrar spelades på Ullna GC, 36 hål. Distriktsmästare Damer: Distriktsmästare Herrar: Sofie Levin, Österåkers GK Pontus Widegren, Bro Hof Slott GC Sofie Levin, Österåkers GK och Pontus Widegren, Bro Hof Slott Golf Club DM för ålderskategorier spelades på Husby Golf Club Österhaninge. Kategori- DM för Damer slogs ihop till en klass pga. få anmälda spelare. Sammanlagt deltog 138 personer i årets DM. Vinnare i de genomförda klasserna blev: Damer 60: Maj- Britt Hedén, Täby GK Herrar 35: Michael Rydén, Brollsta GK Herrar 45: Mats Dornell, Österåkers GK Herrar 55: Sten- Åke Larsson, Kungl. Drottningholms GK Herrar 65: Yasuro Harasaki, Stockholms Golfklubb Herrar 75: Bo- Göran Bengtsson, Wäsby GK Nordea Masters Stockholm var i år ensamt ansvarig för att bemanna funktionärsbefattningarna vid Nordea Masters på Bro Hof Slott GC den 30 maj- 2 juni. Delar av tävlingskommittén har varit engagerade med ett stort ansvar i ledande befattningar. Distriktets klubbar ställde upp med ca 700 funktionärer fördelat på 24 klubbar som sammanlagt gjorde ca dagsverken. Ett stort tack till samtliga funktionärer!

11 Regel & hcpkommittén 2013 Bertil Rosvall Ordförande Hcp- frågor Lars Pettersson Sekreterare Kristina Carne Utbildningsfrågor Mats Behre Domartillsättningar Roar Hagen Lokala Regler Kjell Nilsson TD- frågor (från okt 2013) Kommittén har haft 5 protokollförda möten samt regeljour och mail/telefonkontakter vid behov. Tillsatt domare på distrikts och vissa förbundstävlingar. Servat med regeljour för klubbarna, tävlingsledarna och spelarna under 2013 ERFA- möten med domarna under året. Regelkurser på tre nivåer under våren samt en regel 1- kurs i nov- dec. Administrerat regelprov samt auktoriserat Distrikts- Domare för säsongen 2013 Möte i december med klubbarnas Hcp- ansvariga inför den årliga revisionen. Granskat och godkänt lokala regler för 13 banor under året. Övertagit ansvaret för TD- gruppen från Idrottssektionen. UTVECKLINGSUTSKOTTET Utvecklingsutskottet är en ny funktion inom SGDFs styrelse, och skall bistå styrelsen med utredningar, underlag och aktiviteter, som inte faller in under de två verksamhetsdrivande sektionerna för Idrott och Tävling. Utskottets sammansättning har under året bestått av fyra ledamöter inom SGDF styrelse med Ulf Boëthius som ordförande. Ett viktigt uppdrag för UU är att bereda vissa ärenden som ska behandlas i styrelsen. UU:s möten har därför i allmänhet ägt rum i anslutning till ordinarie styrelsemöte, där de formella besluten tas. Viktiga aktiviteter som UU haft ett särskilt ansvar att förbereda, är bl.a. temakonferensen den 30 november på Best Wester i Bromma Blocks. Konferensen hade som tema Golfens Värde med underrubrikerna Vad ska en golfrunda kosta och Golfen och Samhället med bl.a. ledningen i Golfens Hus och ett par av distriktets klubbar samt under eftermiddagen en forskningsrapport om golfens ekonomi i samhället följd av en panel med representanter från golfens organisation, kommunala förvaltningar och kommunikationsexpertis. UU har också medverkat i att genomföra ett strategiseminarium för SGDFs styrelse, vars viktigaste syfte var att slutformulera och lägga fast SGDFs vision för de närmaste åren. Ordförande i Utvecklingsutskottet har ett särskilt uppdrag att som ULD samarbeta med SGF och golfdistriktens utbildningsledare.

12 EKONOMI Resultatet av SGDFs verksamhet under verksamhetsåret samt dess ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna. I budgeten beräknades att antal golfspelare inom Stockholms Golfförbund skulle minska, men eftersom dessa i stort sett varit oförändrade är årsavgifterna ca 45 tkr högre än budgeterade. I övrigt har intäkterna inte nått budget primärt beroende på minskat antal deltagare på kurser och läger. Årets ersättningar ifrån Nordea Masters har uppgått till 320 tkr. Efter att rese- ersättningar och andra kostnader för SGDFs funktionärer har utbetalts återstår 175 tkr som under nästa år kommer att gå till särskilda satsningar inom Elit- & Juniorverksamheten. Personalkostnader har varit lägre eftersom bemanningen på kansliet varit lägre än budgeterat. Även i övrigt har kostnaderna varit lägre än budgeterat vilket till stor del beror på den nya effektivare organisationen som genomfördes år Avseende sektion IDROTT inställdes talangträffar under våren av väderskäl. Även under hösten har ett antal läger inställts av olika skäl. Detta innebar att intäkter och kostnader minskade kraftigt jämfört med budget. För sektion TÄVLING minskade kostnaderna jämfört med budget primärt beroende på lägre kostnader för sammankomster. Verksamheten har för året medfört ett överskott på kronor. Styrelsen föreslår att balanserat resultat jämte årets överskott överförs i ny räkning.

13

14

15

16