VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: E - post:

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Stockholms Golfförbund får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december STYRELSEN Efter val vid Årsmötet den 13 mars 2013 och därpå följande konstituering har styrelsen haft följande sammansättning Stefan Bengtsson Ordförande HaningeStrand GK Vald t.o.m Marie Lilja Ledamot Ingarö GK Vald t.o.m Jens Zander Vice ordförande Wäsby GK Vald t.o.m Birgit Bodlund Sekreterare Waxholms GK Vald t.o.m Lars Pettersson Tävling Botkyrka GK Vald t.o.m Ulf Boëthius Utvecklingsutskottet Wäsby GK Vald t.o.m Rolf Lindskog Skattmästare Wäsby GK Vald t.o.m Roar Hagen Adjungerad Idrottssektionen Bro Hof Slott GC REVISORERNA Vid Årsmötet 2013 valdes följande revisor och revisorssuppleant Revisor Bertil Rosenblad Stockholm GK Revisorssuppleant Maria Söderstam Wäsby GK VALBEREDNINGEN Till ledamöter i distriktets valnämnd utsågs vid Årsmötet den 13 mars 2013 Bo Nilsson Nynäshamn GK Ordförande Lars- Göran Eriksson Ingarö GK Kristina Neimert Carne Wäsby GK Maria Guslin Waxholms GK Ulf Boëthius Wäsby GK Styrelsens representant utan rösträtt

3 STYRELSEN Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Kansliet har varit representerat vid de flesta av styrelsens möten. Vid sidan av protokollförda styrelsemöten hanteras löpande ärenden vid informella möten med ordförande, kansli, övriga styrelseledamöter och kommittéordföranden. Stadgeenligt Årsmöte hölls den 13 mars. Då Stefan Bengtsson i samband med SGFs förbundsmöte i april invaldes i Förbundsstyrelsen, kunde han enligt SGF:s policy inte kvarstå som Distriktsordförande. Detta meddelades vid styrelsemötet den 17 juni. Jens Zander, i egenskap av vice ordförande, har sedan dess övertagit ordförandeskapet. Han avgick i samband med detta från sin post som Idrottssektionens ordförande, en roll som övertogs av Roar Hagen. Hagen har sedan dessa varit adjungerad vid styrelsemötena. I enlighet med tidigare årsmötesbeslut och stadgeändring ersattes för andra året SGDFs Höstmöte av en bred Temakonferens för klubbarnas ordförande, andra förtroendevalda, klubbchefer och övriga intresserade. Årets konferens på temat Golfens Värde hur attraherar vi framtidens golfare hölls på Best Western Hotell Sthlm Bromma den 30 november. Två huvudfrågor behandlades: Golfens ekonomi: Bo Bengtsson, SGF, informerade om aktuell statistik vad avser medlemsformer och avgifter, medan Marie Lilja och Pelle Sättare ledde en diskussion på temat Vad kostar en golfrond? Golfens samhällsnytta: Björn- Anders Larsson presenterade sin forskningsrapport kring golf och samhällsekonomin. En paneldebatt med representanter för politiker, golfförbund och golfklubbar avslutade konferensen. 40 personer från 24 klubbar deltog i konferensen. Till Årets Golfklubb 2012 utsågs Arninge Golfklubb. Utmärkelsen Årets ledare 2012 tilldelades Johan Götbring, Waxholms Golfklubb. Vid SGFs Förbundsmöte den 20 april utövades distriktets sju rösträtter av Stefan Bengtsson och Bo Nilsson från styrelsen, samt av representanter för Brollsta GK, Lidingö GK, Jarlabanke GK och Huvudstaden GK. Även Täby GK skulle deltagit, men fick tyvärr lämna återbud och därför fick Stefan Bengtsson två röster.

4 Jens Zander har företrätt distriktet vid SGFs möten med distriktsordföranden såsom Beredningsmöte i Stockholm och det s.k. ERFA- mötet, som i år arrangerades i Trosa. där Jens bl. a redogjorde för Stockholmsklubbarnas syn på den av SGF föreslagna verksamhetsinriktningen och den s.k. demokratiprocessen. Under året har följande förtjänsttecken utdelats: Förtjänsttecken i guld - Inga Lill Norlin. Totalt uppgick antalet klubbar inom distriktet per den 31 december till 62 stycken. KANSLIET Stockholms Golfförbunds kansli har under verksamhetsåret 2013 ansvarat för att ge service inom tre huvudområden; distriktets klubbar, styrelsens ledamöter och sektionerna i deras arbete samt till allmänheten. Kansliet har varit bemannat fem dagar i veckan med telefontid mellan klockan Johanna Holmberg och Maria Magnusson har under året delat upp ansvarsområdena efter sektionerna, där Johanna ansvarat för bl.a. tävling och utvecklingsutskottet. Maria har ansvarat för bl.a. idrott och ekonomi. Under sommaren lanserades SGDFs nya hemsida.

5 IDROTTSSEKTIONEN Sektionen bestod vid utgången av 2013 av följande personer: Roar Hagen Sollentuna GK Ordförande Claes Lundblad Ulriksdal GK Spelarutvecklingsansvarig Michael Lundquist Bro- Bålsta GK Spelarutveckling Stefan Lundqvist Bro- Bålsta GK Spelarutveckling Maria Magnusson Arninge GK Spelarutveckling, Sekreterare Lars Waerland Lidingö GK Tävlingsansvarig Björn Örtenblad Saltsjöbaden GK Tävling Börje Carlson Huvudstadens GK Tävling Lars Jäderfeldt Kungsängen GC Tävling Thomas Tauberman Wäsby GK Handigolf Avgående medlemmar under 2013 Jens Zander Wäsby GK Ordförande Allmänt SGDFs nya organisation med sektioner infördes i början av Sektion Idrott består av den gamla Elit och Junior Kommittén samt Handigolf. Verksamheten har fortsatt i stort som förut där HandiGolfen har skötts av Thomas Tauberman. Jens Zander tog över som tf. ordförande för SGDF under sommaren och avgick då från sektionen. En omorganisation gjordes efter sommaren genom att en spelarutvecklingsgrupp bildades och sektionen förstärktes då med Michael Lundquist och Stefan Lundkvist från Bro- Bålsta GK. Spelarutvecklingsgruppen har hand om Team SGDF, Talangträffar, tjejsatsningen Golftjej STHLM, golfgymnasier. Ansvaret för TD (Tournament Director) gruppen har under året överförts till regelkommittén i sektion tävling. Möten Sektionen har hållit fyra protokollförda möten. Därutöver har hållits två möten med elit-, junior- och tävlingsledare. Nya ledamöter Lars Jäderfeldt, Kungsängen GC har lång erfarenhet som tävlingsledare. Han är även aktiv som distriktsdomare och TD på SGDFs juniortävlingar. Michael Lundquist och Stefan Lundkvist från Bro- Bålsta GK har lång erfarenhet i spelarutveckling genom deras engagemang i Bro- Bålsta GK. Medlemsutveckling - juniorer Antalet aktiva juniorer har under säsongen varit 8684 (föregående år 8557). Antalet juniorer har under året ökat med knappt 2 % jämfört med Introduktionskort Introduktionskort har tilldelats 201 pojkar och flickor. Fördelningssystemet baseras på antalet juniorer upp till och med hcp 9,4 för pojkar och 18,4 för flickor inom respektive klubb. Klubbarna har disponerat 1 kort/4 juniorer, samt ett extra kort till en flicka som uppfyllt hcp- kravet, dock minst 2 kort per klubb. Under året har 22 (17) extrakort delats ut till klubbarna. Minst 2 per klubb. Spelarutvecklingsverksamheten Intresset för sektionens spelarutvecklingsprogram har under året varit mycket gott. Fokus på distriktets verksamhet ligger på talangfulla juniorer upp till 16 år. I snitt 20 juniorer har deltagit vid de fem talangträffar med olika teman som distriktet inbjudit till under året. Utöver dessa tematräffar

6 har 28 juniorer ingått i Team SGDF, distriktets fasta team med ett årsprogram. Verksamheten kompletterats med gruppen Team SGDF Plus med 18 spelare, där lite äldre spelare som året innan deltagit i Team SGDF fortsätter. Tyngdpunkten i verksamheten har lagts på ett årsprogram med en inledande Kick- off, närspelsdagar vid två tillfällen samt fystester, likaledes vid två tillfällen, på Bosön. Dessutom har 3 tävlingar genomförts med 3 olika distriktslag. SGDF har skapat ett projekt som vi kallar GOLFTJEJ STHLM. Vi vill få igång fler tjejer på er klubb! Säkert är att tjejer framförallt idrottar för att det är roligt. Vi hoppas vi få fram verktygen för att skapa glädje, gemenskap och utveckling. Den 13 februari startade vi upp årets verksamhet med en teoretisk kick- off för ledare/förälder på klubben. Den 19 maj arrangerades en praktisk kick- off på Arninge GK för tjejer, ledare, tjejansvarig och föräldrar, på träffen deltog 55 tjejer i ålder år och 20 st. tjejansvariga från klubb. Den 26 juni arrangerade vi en inspirationsträff för distriktets tjejer med bl.a. spel på Waxholms GK. Vid SGFs satsning på unga juniorer, SuperCamp- lägret, i Ljungbyhed deltog 6 flickor och 4 pojkar från distriktet. Följande tävlingar har spelats inom ramen för spelarutveckling: SGDF- mästerskapet där samtliga deltagare i utvecklingsgrupperna bjöds in, ett lag i landskapsmatchen mot Uppland, Dalarna och Västmanland samt ett lag i matchutbytet med finländska juniorer från Helsingfors. Tävlingsverksamheten Inom distriktet finns en omfattande tävlingsverksamhet för juniorer i alla åldrar i form av en tävlingstrappa. Vi vill erbjuda bra genomförda tävlingar med hög kvalité som genomförs på ett sportligt och rättvist sätt för samtliga deltagare. Målet är att öka intresset och rekryteringen av tävlande juniorer inom SGDF. För att underlätta tävlingsplanering produceras en Juniorkalender med syfte att öka kännedom och kunskap om SGDFs och SGFs Skandia Junior Tours alla tävlingar som arrangeras för våra juniorer i distriktet. Distriktets deltävlingar i den riksomfattande tävlingen Skandia Tour var fortsatt många till antalet under Skandia Tour Elit omgång 6 spelades på Wäsby GK, Skandia Tour Riks omgång 3 spelades på Huvudstadens GK och Skandia Tour Riks omgång 4 spelades på Salems GK. Antalet spelomgångar i Skandia Tour Regional och Skandia Tour SGDF var även detta år 6 till antalet. Skandia Tour Regional har genomförts i form av 2 spelplatser per omgång på totalt 11 klubbar inom

7 distriktet. Distriktstourens tävlingar hade en spelplats per omgång denna säsong men istället med ett utökat startfält i form av 90 pojkar och 30 flickor. Distriktet arrangerade även en distriktsfinal i slutet av säsongen på Ljusterö GK där ca 50 pojkar och 15 flickor deltog. Traditionsenligt genomfördes årets distriktsmatch mot Göteborgs GDF i Ryder cup format för 3:e året i följd, denna gång på Kungsbacka GK. Efter inspel och två dagars matchspel stod åter igen SGDF som segrare. Laguttagningen gjordes efter resultatet i Skandia cup Regionkval där de bästa treorna och fyrorna bland pojkarna, och de bästa treorna bland flickorna bjöds in att representera SGDF. Vidare har det tävlats i Skandia cup på klubbnivå, Gruppkval och Regionkval och flera spelare från distriktet lyckads utmärkt i Riksfinalen med 3 klass segrare från SGDF. Ett fortsatt stort intresse finns för vår handicap- tour Rookie Tour och antalet spelare ökade med 8 % jmf Totalt spelades 5 omgångar med fulla startfält samt final med 30 pojkar och 15 flickor. Slutsegrare i Order- of- Merit blev Laura Andersson från Österåkers GK och Erik Strömfelt från Ågesta GK. Valter Andersson vinnare av riksfinalen Skandia Cup P16 På SGDF Minitour, som spelas över 9 hål och vänder sig till våra yngsta spelare, har det spelats 6 omgångar samt final. Slutsegrare i Order- of- Merit för flickor blev Filippa König och för pojkar Carl- Johan Moquist båda från Waxholms GK. Antalet deltagare ökade med 34 % jmf med 2012! Junior SM för Klubblag spelades för tredje året med öppet kval i distrikten. SGDF hade 6 platser i kvalomgång 2 att spela om och arrangerade kval i 2 grupper om 7 och 8 lag, totalt 15 lag. Tyvärr lyckades inget lag inom distriktet ta sig vidare till Riksfinalen vilket vi varit bortskämda med tidigare år. I Future League deltog totalt 17 lag under säsongen. Playoff spelades på Mälarö GK där de lag som tagit sig vidare till Playoff I och II slogs ihop till en gemensam Playoff grupp och segrade gjorde Viksjö GK som i finalen besegrade Salems GK. Inför denna säsong så gjorde vi om kvalspelet i Lilla Stockholmsligan och Tjejligan till poolspel över två omgångar där alla lag möte varandra i respektive pool i matchspel över 9 hål. Finalspelet avgjordes även detta år på Huvudstadens GK Lövsättra och Täby GK segrade i Lilla Stockholmsligan medan Arninge GK segrade i Tjejligan. Totalt startade 28 lag (36/2012) i Lilla Stockholmsligan och 13 lag (16/2012) i Tjejligan. Junior- DM spelades på Saltsjöbadens GK i juni. Anna Appert Lund från Troxhammars GK och Oscar Bergqvist från Saltsjöbadens GK blev distriktsmästare.

8 Handigolf Golf för funktionshindrade Totalt genomfördes 10 träningar och prova på dagar för senior och juniorer på två golfklubbar, Wäsby GK och Fors GK. Ansvarig för träningen på Wäsby GK var pron Michael Lundbäck, Fors GK pron Sandra Westerdahl. Distriktsmästerskapet blev inställt på grund av för få anmälda deltagare. Genomförde 3 st. separata prova på dagar för ungdomar i samarbetet med Stockholms Handikappidrottsförbund i Bromma samt för, Stockholm Döva/Hörselskadade förbund på Wäsby GK. 4 st. av våra deltagare har deltagit i SGF Handigolftouren, tourtävlingar som går över hela landet. Varav 2 spelade final på Halmstad GK. TÄVLINGSSEKTIONEN Sektionsansvarig: Lars Pettersson Juridiska kommittén Juridiska kommittén har under det gångna året haft följande sammansättning: Magnus Göransson (ordf.) Mälarö GK Skytteholm Cecilia Landelius Mälarö GK Skytteholm Leif Ledmyr Lidingö GK Christer Palmborg Huvudstadens GK Annika Rudestad Waxholms GK Kommittén har under året handlagt ett bestraffningsärende. Det avsåg till en början en anmälan mot en spelare för olämpligt uppträdande som bestått i att han uttalat sig hotfullt mot anmälaren. Den anmälde spelaren gjorde i sin tur en motanmälan i vilken han gjorde gällande att också anmälaren genom egna uttalanden hade gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande. Kommittén fann att den först anmälde spelaren hade gjort sig skyldig till en straffbar förseelse genom att han hotat att utöva våld mot anmälaren. Förseelsen kunde inte anses som ringa. Däremot beaktade kommittén att den anmälde spelaren hade utsatts påtagliga provokationer från anmälaren och att detta måste beaktas både vid bedömningen av om förseelsen skulle anses som grov och vid bestämmande av påföljd. Sammantaget ledde detta till att den anmälde avstängdes under sex månader. Den hotade spelaren ansågs visserligen ha uppträtt olämpligt men kommittén fann att han inte hade gjort sig skyldig till någon straffbar förseelse. Anmälan mot honom lämnades därför utan bifall. Beslutet överklagades inte. Kommittén har i enlighet med sitt stående uppdrag följt utvecklingen på sitt område inom RF och SGF och har tagit del av avgöranden från Juridiska Nämnden och Riksidrottsnämnden. En ledamot från kommittén deltog vidare i ett seminarium angående bestraffningsärenden som anordnats av Juridiska nämnden.

9 Banvärdering Birgit Bodlund, som är teamleader har tillsammans med banvärderingslaget värderat 4 banor om 18 hål och en bana med 27. Dessutom har 3 banor besökts för kompletteringar eller översyn av värderingarna. Banvärderarnas fortbildning sker på kalibreringsseminarium. Några banor har fått kompletteringar med en kort tee framför röd tee. Birgit bistår kontinuerligt SGF med utvärdering av Easyrating som är grunden för datainsamlandet. Tävlingskommittén 2013 Lars Pettersson Botkyrka GK Ordförande Christina Birke Bro Hof Slott GC Ia Olsson Troxhammar GK Lars Leander Viksjö GK Börje Lundquist Viksjö GK Bengt Norén Wäsby GK Tävlingskommittén ansvarar för utläggning av förbunds- och distriktstävlingar, distriktets seriespel, distriktsmästerskap och Nationella Damdagar. Tävlingskommittén har under året utöver tre träffar haft en omfattande mail- och telefonkontakt. Två enkäter har avhandlats, Herrar 65 spel från blå tee i seriespelet. Borttagande av segerpremier i seriespelet vilket möjliggör lägre anmälningsavgift. Sammanfattningsvis har totalt 490 seniorlag indelade i 103 serier deltagit i seriespelet vilket är en minskning med 27 lag jämfört med Distriktsserierna för såväl damer som herrar är mycket uppskattade av alla kategorier. Klubbarnas Damkommittéordförande (eller motsvarande) har under året träffats vid ett tillfälle. Seriespel har ägt rum i 5 kategorier (Stockholmsserien, D22, D50, D60 och D70) med totalt 145 lag. Två av de fem kategorierna har haft avslutningar med spel och erfarenhets- diskussioner för lagledare och pristagande lag. Segrande klubbar Div. 1 Damer i Stockholmsserierna Stockholmsserien Damer Haninge GK D 22 Ågesta GK D 50 Stockholms GK D 60 Täby GK D 70 Kungl. Drottningholms GK 17 Nationella Damdagar har arrangerats i distriktet. Order of Merit vanns av Christina Birke Bro Hof Slott Golf Club Herrarnas seriespel har varit indelat i fem kategorier (Stockholmsserien, H35, H45, H55 och H65) med sammanlagt 204 lag som spelat matchspelsserier och tre kategorier (H55, H65 och H75) med sammanlagt 141 lag som spelat serier med slagspel. Samtliga klubbar för både herrarnas matchspel och slagspel bjöds in till en träff på Arninge GK lördagen den 12 januari, då spelplatser för 2013 lades fast. De flesta matchspelsserierna har spelats med 4 lag i varje serie och slagspelsserierna med 12 lag i varje serie.

10 Segrande klubbar Div. 1 Herrar i Stockholmsserierna Stockholmsserien Herrar Salems GK H 35 match Stockholms GK H 45 match Kungl. Drottningholms GK H 55 match Stockholms GK H 65 match Ågesta GK H 55 slag Lidingö GK H 65 slag Kungl. Drottningholms GK H 75 slag Wäsby GK Distriktsmästerskapen DM damer och herrar spelades på Ullna GC, 36 hål. Distriktsmästare Damer: Distriktsmästare Herrar: Sofie Levin, Österåkers GK Pontus Widegren, Bro Hof Slott GC Sofie Levin, Österåkers GK och Pontus Widegren, Bro Hof Slott Golf Club DM för ålderskategorier spelades på Husby Golf Club Österhaninge. Kategori- DM för Damer slogs ihop till en klass pga. få anmälda spelare. Sammanlagt deltog 138 personer i årets DM. Vinnare i de genomförda klasserna blev: Damer 60: Maj- Britt Hedén, Täby GK Herrar 35: Michael Rydén, Brollsta GK Herrar 45: Mats Dornell, Österåkers GK Herrar 55: Sten- Åke Larsson, Kungl. Drottningholms GK Herrar 65: Yasuro Harasaki, Stockholms Golfklubb Herrar 75: Bo- Göran Bengtsson, Wäsby GK Nordea Masters Stockholm var i år ensamt ansvarig för att bemanna funktionärsbefattningarna vid Nordea Masters på Bro Hof Slott GC den 30 maj- 2 juni. Delar av tävlingskommittén har varit engagerade med ett stort ansvar i ledande befattningar. Distriktets klubbar ställde upp med ca 700 funktionärer fördelat på 24 klubbar som sammanlagt gjorde ca dagsverken. Ett stort tack till samtliga funktionärer!

11 Regel & hcpkommittén 2013 Bertil Rosvall Ordförande Hcp- frågor Lars Pettersson Sekreterare Kristina Carne Utbildningsfrågor Mats Behre Domartillsättningar Roar Hagen Lokala Regler Kjell Nilsson TD- frågor (från okt 2013) Kommittén har haft 5 protokollförda möten samt regeljour och mail/telefonkontakter vid behov. Tillsatt domare på distrikts och vissa förbundstävlingar. Servat med regeljour för klubbarna, tävlingsledarna och spelarna under 2013 ERFA- möten med domarna under året. Regelkurser på tre nivåer under våren samt en regel 1- kurs i nov- dec. Administrerat regelprov samt auktoriserat Distrikts- Domare för säsongen 2013 Möte i december med klubbarnas Hcp- ansvariga inför den årliga revisionen. Granskat och godkänt lokala regler för 13 banor under året. Övertagit ansvaret för TD- gruppen från Idrottssektionen. UTVECKLINGSUTSKOTTET Utvecklingsutskottet är en ny funktion inom SGDFs styrelse, och skall bistå styrelsen med utredningar, underlag och aktiviteter, som inte faller in under de två verksamhetsdrivande sektionerna för Idrott och Tävling. Utskottets sammansättning har under året bestått av fyra ledamöter inom SGDF styrelse med Ulf Boëthius som ordförande. Ett viktigt uppdrag för UU är att bereda vissa ärenden som ska behandlas i styrelsen. UU:s möten har därför i allmänhet ägt rum i anslutning till ordinarie styrelsemöte, där de formella besluten tas. Viktiga aktiviteter som UU haft ett särskilt ansvar att förbereda, är bl.a. temakonferensen den 30 november på Best Wester i Bromma Blocks. Konferensen hade som tema Golfens Värde med underrubrikerna Vad ska en golfrunda kosta och Golfen och Samhället med bl.a. ledningen i Golfens Hus och ett par av distriktets klubbar samt under eftermiddagen en forskningsrapport om golfens ekonomi i samhället följd av en panel med representanter från golfens organisation, kommunala förvaltningar och kommunikationsexpertis. UU har också medverkat i att genomföra ett strategiseminarium för SGDFs styrelse, vars viktigaste syfte var att slutformulera och lägga fast SGDFs vision för de närmaste åren. Ordförande i Utvecklingsutskottet har ett särskilt uppdrag att som ULD samarbeta med SGF och golfdistriktens utbildningsledare.

12 EKONOMI Resultatet av SGDFs verksamhet under verksamhetsåret samt dess ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna. I budgeten beräknades att antal golfspelare inom Stockholms Golfförbund skulle minska, men eftersom dessa i stort sett varit oförändrade är årsavgifterna ca 45 tkr högre än budgeterade. I övrigt har intäkterna inte nått budget primärt beroende på minskat antal deltagare på kurser och läger. Årets ersättningar ifrån Nordea Masters har uppgått till 320 tkr. Efter att rese- ersättningar och andra kostnader för SGDFs funktionärer har utbetalts återstår 175 tkr som under nästa år kommer att gå till särskilda satsningar inom Elit- & Juniorverksamheten. Personalkostnader har varit lägre eftersom bemanningen på kansliet varit lägre än budgeterat. Även i övrigt har kostnaderna varit lägre än budgeterat vilket till stor del beror på den nya effektivare organisationen som genomfördes år Avseende sektion IDROTT inställdes talangträffar under våren av väderskäl. Även under hösten har ett antal läger inställts av olika skäl. Detta innebar att intäkter och kostnader minskade kraftigt jämfört med budget. För sektion TÄVLING minskade kostnaderna jämfört med budget primärt beroende på lägre kostnader för sammankomster. Verksamheten har för året medfört ett överskott på kronor. Styrelsen föreslår att balanserat resultat jämte årets överskott överförs i ny räkning.

13

14

15

16

Verksamhetsberättelse 2014. Stockholms Golfförbund

Verksamhetsberättelse 2014. Stockholms Golfförbund Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Golfförbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Stockholms Golfförbund får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. STYRELSEN

Läs mer

Page 1 of 9. Datum Tour Omgång

Page 1 of 9. Datum Tour Omgång Page 1 of 9 Datum Tour Omgång Skandia Tour Elite 017-09-08--10 (3 dgr) Skandia Tour Elite (Skandia Junior Open) Omgång 6 Skandia Tour Future 017-05-13(1dgr) Skandia Tour Future Omg 1 P/F 017-06-10(1dgr)

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Program 19.00-20.00 Informationsprogram: More Than Golf - Intäktshantering och verksamhetsutveckling - Fredrik Kocon Nya Golfäventyret - Nybörjarutbildning 2.0 - Roar Hagen PAUS 20.15 Årets ledare, förtjänstmärken,

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Golfförbund

Verksamhetsberättelse Stockholms Golfförbund Verksamhetsberättelse 2015 Stockholms Golfförbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 STYRELSEN Efter val vid Årsmötet den 26 mars 2015 och därpå följande konstituering har styrelsen haft följande sammansättning.

Läs mer

Juniorkalendern.

Juniorkalendern. Juniorkalendern ern 2013 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Junior- & Tävlingsledarmöte 16 november 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

Junior- & Tävlingsledarmöte 16 november 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Junior- & Tävlingsledarmöte 16 november 2016 Program 18.00-18.15 Fika 18.30-19.00 Allmän information Golfgrabb Golftjej 19.15-ca 20.30 Information Tävling Nyheter om Skandia Tour 2017 Tävlingsplanering

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Juniorkalendern.

Juniorkalendern. Juniorkalendern ern 2016 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2013 I distriktet ingår följande klubbar Funäsdalsfjällens GK Klövsjö-Vemdalens GK Sandnäset GK Norderöns GK Rossöns GK Sonfjällets GK Storsjöbygdens

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2013-09-13/14 Protokoll

STYRELSEMÖTE 2013-09-13/14 Protokoll Styrelsemöte 2013-09 13/14 117-131 Start 22.00/09.00 Plats Medlefors Folkhögskola, Skellefteå Närvarande Michael Sikström Ordförande Adrian Bordeianu Ungdom Berith Nilsson Damer Bo Elmgren Kassör Börje

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

Junior KALENDERN

Junior KALENDERN Junior KALENDERN 2017 www.sgdf.se 1 Gemenskap, glädje och uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2013-12-01 Sida 1 (5) Tid: 2013-12-10 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén Verksamhetsberättelse 2015 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHETEN... 3 GOLFKUL... 3 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 3 UTVECKLING OCH BREDDGRUPPER... 4 UTVECKLING JSM...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ALLMÄNT Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2012/01/01 2012/12/31. Förtroendevalda under

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort Juniorledarträff #1 Barsebäck Resort 2015-12-01 LAGTÄVLING 13 år eller yngre 13 år eller yngre 16 år 21 år eller yngre 21 år eller yngre 21 år eller yngre Handicap 18,0 54,0 Handicap 54,0 eller lägre Handicap

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Skandia Tour Elit 2012

Skandia Tour Elit 2012 Skandia Tour Elit 2012 1 5-6 maj Skåne Ystad GK Slag 54 hål (36+18) 2 25-27 maj Halland Varbergs GK Västra Slag 54 hål (18+18+18) 3 27-29 jun Skåne Ljunghusens GK JSM Slag (36+18+18) 4 1-3 aug Uppland

Läs mer

Välkommen *ll Gol,jej STHLM på Waxholms GK den 26 juni! Deltagarlista

Välkommen *ll Gol,jej STHLM på Waxholms GK den 26 juni! Deltagarlista Gol$jej STHLM Waxholm 26 juni 2013 Välkommen *ll Gol,jej STHLM på Waxholms GK den 26 juni! Deltagarlista 1 Cecilia Sahlen Bro Bålsta GK 2 Nora Moro Djursholms GK 3 Caroline Söderberg Haninge GK 4 Alva

Läs mer

SKANDIA TOUR ELIT 2014

SKANDIA TOUR ELIT 2014 2013-10-16 Juniortävling 1(7) SKANDIA TOUR ELIT 2014 1 10-11 maj Blekinge Slag 36+18 2 24-25 maj Slag 36+18 3 14-15 jun Örebro Slag 36+18 4 27-29 jun Slag 36+18+18 JSM Slag 5 31 jul-2 aug Match, sex ronder

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Philip Sjödin 2013. Sammanfattning. av Michael Sjödin, november 2013 (reviderad ranking 2014-01-28) Philip representerar Sverige i Danmark

Philip Sjödin 2013. Sammanfattning. av Michael Sjödin, november 2013 (reviderad ranking 2014-01-28) Philip representerar Sverige i Danmark Philip Sjödin 2013 Philip representerar Sverige i Danmark Sammanfattning av Michael Sjödin, november 2013 (reviderad ranking 2014-01-28) Liten årssammanfattning 2013 Först av allt: Stort tack för stöd

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Tävlingsgruppen och Juniorelit Kalender 2015

Tävlingsgruppen och Juniorelit Kalender 2015 Tävlingsgruppen och Juniorelit Kalender 2015 Aktiviteter och Tävlingsöversikt Nedan hittar ni en översikt över aktiviteter och tävlingar som går att anmäla sig till. När det gäller JMI finns alla tävlingar

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Välkommen till SGF Juniorkonferens 2016

Välkommen till SGF Juniorkonferens 2016 Välkommen till SGF Juniorkonferens 2016 Trädgårdsmetaforen Ingredienser i juniorverksamheten Vilken meny? Flera alternativ Juniorkonferensen Vilka är här Svenska Golfförbundet Spelarutveckling Bo Bengtsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten

Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten Regler för bidrag gällande tävlings- och träningsverksamheten 1. Syfte 2. Förväntningar Spelare 3. Bidragsnivåer 4. Riktlinjer bidrag tävling 5. Riktlinjer bidrag träningsläger 6. Riktlinjer bidrag förbundsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Skandia Tour Distrikt Göteborg Skandia Tour Distrikt Göteborg är första steget i Skandia Tour trappan för flickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart i Göteborgsdistriktet.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Smålands Golfförbund

Smålands Golfförbund Smålands Golfförbund Inbjudan Smålands Golfförbunds Golfting & Höstmöte Ekerums Resort Öland den 21 22 oktober = två betydelsefulla dagar Vi har glädjen att få bjuda in till ett Golfting med ett program

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1(6) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

Läs mer

1. Bakgrund och förutsättningar

1. Bakgrund och förutsättningar sidan 2 1. Bakgrund och förutsättningar GDF är självständiga juridiska personer (ideella föreningar) som verkar inom ett bestämt geografiskt område. Samtliga golfklubbar i detta område blir genom medlemskapet

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Juniorverksamheten

Juniorverksamheten Juniorverksamheten 2017 2017-06-27 Juniorkommitén 2017 Maria Lockman marialockman@gmail.com 070-328 27 74 Janne Dannberg janne@luleahockey.se 070-592 51 23 Malin Högström malin.hogstrom@gmail.com 070-258

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Vi arbetar med golfens regler.

Vi arbetar med golfens regler. Vi arbetar med golfens regler. REGELKOMMITTÉN 2016 2017 För en roligare golf! Svenska Golfförbundets Regelkommitté är det organ inom Svenska Golfförbundet (SGF) som, på direkt delegation från SGF:s styrelse,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Golftjej Sverige Hej!

Golftjej Sverige Hej! Golftjej Sverige 2015 Hej! här kan du läsa om vilka aktiviteter och tjejsatsningar som är på gång 2 GOLFTJEJ SVERIGE 2015 2015 GOLFTJEJ SVERIGE 3 Största tjejlägret Den 13 17 maj hålls landslagets största

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer