NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006"

Transkript

1 NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr Välkommen till Visby! Rekreation och dialys på Gotland sida 11 och 13 Dialys i medelhavet Resereportage, sida 7 Taxi Kurir Behövda förare, sida 9 Boule Kul motion, sida 14 Högt blodtryck Kom på en informerande föreläsning, sida 14 Vattengympa Lediga platser! sida 15 Njursvikt i media Temat för den första Världsnjurdagen någonsin, den 9 mars 2006, var tidig upptäckt och förebyggande. I många länder i världen fick detta tema stor uppmärksamhet i media. Sid 4-5 Lillsved NjSG bjuder in till ett veckoslut fyllt av rekreation och avkoppling. Sid 8

2 NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Föreningens ändamål att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer. att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och i övrigt verka för de njursjukas sak. Föreningens uppgifter är bl a att driva vårdpolitiska och andra frågor för medlemmarnas räkning. att arrangera olika program för medlemmarnas utbildning, rekreation och rehabilitering. NjSG får betydande ekonomiskt stöd för sin verksamhet av Stockholms läns landsting. Medlemskap Att bli medlem kostar 200 kronor per år och 50 kronor för barn och ungdom under 18 år, boende på samma adress som vuxen anhörig medlem. Du kan bli medlem genom att sätta in rätt belopp till NjSG på bankgiro eller plusgiro , och på inbetalningskortet ange namn, adress och för vilka det gäller. Vi vill också veta födelseår och om du är njursjuk eller stödjande medlem. Lämna bidrag Njurföreningen Stockholm Gotland är en ideell förening. Ekonomiska bidrag är därför varmt välkomna som stöd för verksamheten, t ex i form av: föreningens minnesadress till efterlevande i samband med begravningar. direkta gåvor förordnanden i testamenten Kontakta gärna kansliet för mer information. Styrelse Erik Herland, ordförande tel e-post Margareta Wihlborg, vice ordförande tel e-post Per Åke Zillén, kassör tel e-post Lars Ekholm tel e-post Karin Franck tel e-post Kent Wisell tel e-post Helena Dahlin tel e-post Suppleanter Margareta Lindahl tel Britt-Marie Alm tel Ola Lindvall, Gotland tel e-post Valberedning Ingegärd Mellgard, sammankallande tel Björn Nilsson tel Christine Olsbro Kansli Anmälningar till program och andra meddelande kan lämnas per post, e-post och på föreningens telefon(svarare) 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kansliet är bemannat på deltid av Christina Engström, som besvarar all kommunikation direkt eller så snart det är möjligt. Kontakt med NjSG Adress S:t Göransgatan Stockholm Telefon Fax Bankgiro Plusgiro E-post Hemsida regionforeningar/sthlm NJURsVIKTIGT Redaktion Kent Wisell, redaktör Freddie Kaplan, redigering och layout Karin Franck Ansvarig utgivare Erik Herland Omslag Wisbyströvet, Österport. Foto: Mats Jansson Redaktionen välkomnar bidrag via e-post eller post. NJURsVIKTIGT är ett medlemsblad från NjSG och utkommer fyra gånger om året: i augusti, oktober, januari och mars. 2

3 NjSG menar att alla patienter som önskar fler behandlingar skall ha rätt till detta, också på en vanlig dialysenhet. NjSG kräver mer resurser till dialysvården Antalet personer i Stockholms län som kräver dialysbehandling har under det senaste årtiondet ökat förhållandevis långsamt och resurserna har i stort motsvarat behovet. Men nu kommer oroande signaler från länets njurkliniker om att antalet patienter som behöver dialys åter ökar snabbare. Att inflyttningen till länet ökar och att befolkningen blir äldre är två orsaker som vi inte kan göra så mycket åt. Förklaringen att antalet njurtransplantationer minskat är däremot oacceptabel liksom att det görs för lite för att förebygga njursvikt. Njurföreningen har därför skrivit till Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) som är det politiskt sammansatta organ som sitter på pengarna. NjSG ser det som en självklarhet att resurserna för dialysvård byggs ut så att de motsvarar det ökande antalet patienter. Men det räcker inte! En rad studier visar att hemodialyspatienternas hälsotillstånd och livskvalitet förbättras om de dialyserar fler gånger per vecka än de gängse tre. De modeller som förefaller ge de bästa resultaten för patienterna är korta dialyser, 2-3 timmar, upp till Ordföranden har ordet 6 dagar per vecka eller långa långsamma dialyser varje eller nästan varje natt. Man känner sig då betydligt piggare efter dialysen och inte så trött och påverkad som man kan bli med bara tre dialyser per vecka. Själv försöker jag sedan ett år köra två timmar varje kväll och skulle något annat komma i vägen så kompenserar jag det med fyra timmar vid nästa dialys. Jag klarar, om så behövs, att hoppa över två dagar, men ser då till att komma upp i minst 14 timmar per vecka. Ett påtagligt resultat är att jag kan dricka nästan normalt och aldrig drabbas av blodtrycksfall eller kramper under dialysen. Klådan har också blivit bättre om än inte försvunnit helt. De positiva effekterna av frekventare dialys är helt logiska. En normal njure arbetar dygnet runt sju dagar i veckan. Ju närmare man kan komma efter detta, desto mindre blir påfrestningarna för kroppen. I de studier som gjorts med tätare dialys har patienterna i allmänhet inte velat gå tillbaka till den tidigare frekvensen. Att det blir fler resor till dialysen kompenseras för de flesta väl med att varje dialys blir kortare och av att man mår så mycket bättre. Idag är det i stort sett bara de som går på en s.k. självdialysenhet eller har dialysen hemma som har möjlighet att få fler dialyser per vecka än tre. NjSG menar att alla patienter som önskar fler behandlingar skall ha rätt till detta, också på en vanlig dialysenhet. Självklart ökar detta ytterligare behovet av resurser till länets dialysvård. Men föreningen är övertygad om att nettokostnaden för länets sjukvård av ett sådant erbjudande, med hänsyn till patienterna förbättrade hälsa, är mycket liten eller tom obefintlig. Nytt namn på medlemsbladet och ny redaktör Som ni ser har vi nu fått ett namn på medlemsbladet. Jag tycket att NJURsVIKTIGT på ett fyndigt sett anger vad vi skriver om. Jag gläds också åt att vi fått en ny redaktör, Kent Wisell, som läsarna tidigare lärt känna genom hans filmrecensioner och dialysbetraktelser. TILL SIST: Glöm inte att fylla i och posta medlemsenkäten. Vi behöver dina synpunkter och förslag för att kunna göra en ännu bättre njurförening. Erik Herland 3

4 Världsnjurdagen en viktig årlig manifestation Tidig njursvikt kan upptäckas med två enkla test och därför är test av njurfunktionen rekommenderat för alla med ökad risk. I många länder i världen väckte den första Världsnjurdagen, den 9 mars 2006, stor och berättigad uppmärksamhet. Den allmänna debatten om njurar och njursjukvård har så länge varit nästan uteslutande fokuserad på frågor kring transplantation och dialys. Med temat för årets Världsnjurdag tillfördes en ny och annorlunda dimension, nämligen vikten ja, nödvändigheten av att upptäcka begynnande njursvikt så tidigt som möjligt för att kunna förebygga, stoppa eller i vart fall bromsa utvecklingen mot terminal njursvikt. Den som har tillgång till Internet kan få en god överblick över många av de aktiviteter, som planerades och genomfördes på och omkring Världsnjurdagen runt om i världen genom att gå in på www. worldkidneyday.org och sedan klicka på organised events. Där finns en lång lista, land för land, över mängder av aktiviteter. Media I de flesta länder hölls presskonferenser om Världsnjurdagens tema. I många länder gjordes också speciella intervjuer i press, radio och TV, njurläkare deltog i pratprogram. I vissa länder användes också möjligheten till public service announcements eller direkta annonser. Gensvaret i media varierade förstås. Politiker Politiker i allmänhet och hälsovårdspolitiker i synnerhet fick information om möjligheterna till tidig upptäckt och förebyggande av njursvikt. Det gjordes formella uppvaktningar. I några länder deltog hälsovårdsdepartementet aktivt i aktiviteterna, bl a med stödjande uttalanden av landets hälsovårdsminister. Läkare och personal Utbildningsprogram och nationella eller lokala konferenser anordnades för personal inom njursjukvården. Kampanjer med både skriftlig information och föreläsningar var också inriktade på att uppdatera läkare och annan personal inom primärvården det är ju där som njursvikt kan upptäckas tidigt och tidig behandling sättas in. 4

5 Expressens löpsedel 14 april 2006 World Kidney Day, Världsnjurdagen, lanserades gemensamt av the International Society of Nephrology (ISN) och the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) för att öka medvetenheten om kronisk njursjukdom och uppmärksamma det globala behovet av dess tidiga upptäckt och förebyggande. Allmänheten Allmänheten fick på de flesta håll information via media. Men på många platser ordnades också t ex föreläsningar för allmänheten, öppet hus på njurkliniker med erbjudande om testning av njurfunktionen. För människor med ökad risk (blodtryck, kreatinin, albumin) erbjöds fri screening på arbetsplatser och torg och andra tillfälliga lokaler. Det förekom också demonstrationståg med Världsnjurdagens tema, teckningstävlingar för barn med priser, njurpromenader typ tipsrunda, videos om njurar på offentliga platser (t ex en järnvägsstation), broschyrer, affischer, specialnummer av tidskrifter, information via apotek, etc. Sammantaget visar listan på en fantastisk kreativitet och påhittighet för att föra ut det centrala budskapet nämligen: Tidig njursvikt ger inga symtom när de första symtomen med t ex trötthet kommer har man förlorat klart mer än hälften av sin njurfunktion. Men tidig njursvikt kan upptäckas med två enkla test och därför är test av njurfunktionen rekommenderat för alla med ökad risk. Sverige Den mediaaktivitet, som anordnades den 9 mars på initiativ av NjSG (och som beskrevs i förra numret av detta medlemsblad) ledde till ett femtontal artiklar i dagspress (framför allt regionala och lokala tidningar) samt ett inslag i Radio Stockholm. Världsnjurdagen 2007 Uppmuntrade av det goda genomslaget i år har initiativtagarna ISN och IFKF bestämt sig för att Världsnjurdagen skall återkomma andra torsdagen i mars varje år. Nästa Världsnjurdag kommer alltså att infalla den 8 mars 2007 och förhoppningen är att många inom föreningen, inom njursjukvården och inom hela sjukvården skall känna sig inspirerade och planera för att just den dagen verkligen sätta njurar och njursjukvård på kartan i vårt landsting. Per Åke Zillén 5

6 REDAKTÖR NS REFLEXIONER Av Kent Wisell Fr o m med det här numret övertar jag ansvaret som redaktör. Vid ett styrelsemöte ställde jag två krav. Att byta namn till något smartare och mer positivt, och som ni ser heter vi nu NJURSVIKTIGT. Mitt andra krav var att få skriva om friskvård, inte sjukvård. På annan plats i medlemsbladet hittar ni min artikel En dialytikers dagbok - positivt tänkande, där jag förmedlar mina synpunkter på sjukvårdens för- och nackdelar. När jag i maj förra året råkade ut för blödande magsår svävade jag under ett dygn mellan liv och död. Hängiven och duktig personal på SÖS räddade mig. Vid så na tillfällen känner man sig liten och ödmjuk. Många tycker att ödmjukhet är ett svaghetstecken, själv tycker jag det är ett tecken på inre styrka. Min sjukdom började kännas lite lättare att handskas med i våras. Det händer något oförklarligt när vårens första solstrålar tittar fram. Lyckokänslan stiger, vi ler mot främlingar på sta n. Berusad av all kvinnlig fägring som syns överallt blir man (i alla fall jag) salig. Sen kom sommar, sol och fotbolls-vm. Efter Ljungbergs nick i 89:e minuten mot Paraguay var glädjen HöSTFILMER Efter bröllopet Susanne Bier som regisserade Livet är en Schlager med Helena Bergström, Björn Kjellman m fl är på banan igen. Efter bröllopet handlar om Jacob som har vigt sitt liv åt att hjälpa gatubarn i Indien. När hans barnhem hotas av nedläggning blir han av den excentriske industrimagnaten Jörgen erbjuden en donation på åtskilliga miljoner dollar. Men det finns en hake. Jacob måste ställa upp som gäst på Jörgens och hans fru Helenes bröllop för dottern Anna. Det visar sig att Jacob haft ett förhållande med Helene och att Anna är hans dotter. En fascinerande film med Mads Mikkelsen i högform. Rolf Lassgård total. Svenskar som aldrig tidigare träffats kramade om varandra. Ett positivt tecken: Det är enklare att mötas om man bygger broar, inte murar. Andra höjdpunkter var Argentinas urladdning mot Serbien- Montenegro och Portugals uppvisning i gladfotboll med 2-1 mot Mexico. Efter att ha arbetat, och till och från bott, i Barcelona under 80-talet tillbringade jag mycket tid på hemmaarenan Camp Nou och njöt av spansk fotbollskonst. Efter matcherna inmundigades tapas, boccerones och cervezas på Quinet & Quinet (Barcelonas äldsta och bästa tapasbar) Sen fortsatte man till Jazz Si Club för att lyssna på Miles Davis-musik.Alltså var Spaniens 4-0 mot Ukraina en höjdare för mig. Mitt i allt detta årets höjdpunkt. Midsommarafton. Ingen klarblå himmel men i alla fall uppehåll. I goda vänners sällskap satt jag i min trädgård med matjessill, gräddfil. färskpotatis och egen trädgårdsgräslök samt naturligtvis immiga nubbar. Då är det som After Shave och Galenskaparna sjunger Dä ä gött å leva. Vid femtiden överraskades vi av regn och tvingades inomhus. Midsommardagen bjöd på P1 s Sommar med Rikard Wolff som värd/sommarpratare, lysande om hans barndom och faderskap, blandat med kanonbra musik. Radio som bäst. Över till allvaret. Hösten närmar sig. Det blir mörkare. Tänd hellre ett ljus än klaga över mörkret. Läs också på nedan mina tips på filmer som lyser upp i mörkret. av Kent Wisell (Jörgen) har aldrig varit bättre. Ett minus: på tok för många närbilder när man nästan kan räkna aktörernas pormaskar. (Premiär 1/9) 7 miljonärer Måns Lundin, stenrik arvtagare till Himlabackens herrgård ska gifta sig med den minst lika rika Judith Fahlén, ägare till ett av Europas största hotellimperium. Både inbjudna och oanmälda gäster smider planer på hur de ska komma över bröllopsparets miljoner. Suzanne Reuter, Loa Falkman och Peter Andersson spelar några av rollerna i 7 miljonärer, en skruvad komedi i högt tempo. (Premiär 20/9) 6

7 Tropisk utflykt till Bergianska trädgården Torsdagen den 21 september kl får vi en guidad visning av Edvard Anderssons växthus i Bergianska trädgården. Den stora glaskonstruktionen innehåller ett fascinerande växtlandskap från Medelhavet till Tropikerna. Växthuset är handikappanpassat så besökare med rullstol är välkomna. Efter visningen som tar drygt en timme finns det möjlighet att äta en enklare lunch, typ macka eller paj. Lämplig resväg Alternativ 1: Ta Roslagsbanan från Östra Station till Bergianska, med avgång eller Restid: 4 min plus 5 min promenad. Alternativ 2: Ta tunnelbanan från T-centralen till Edvard Anderssons växthus Universitet. Avgång var 10 minut. Restid: 10 min plus 10 min promenad. Det är även möjligt att ta buss 540 som går var 15:e minut från Universitet. Deltagarna betalar själva entrávgiften på 50 kr ( 50 % rabatt med Kulturarvskortet) och eventuell förtäring. NjSG betalar vår guide. Anmälan till NjSGs kansli tel senast 11 september. Drömskön dialys i medelhavet I början av juli när vädret i Stockholm var som bäst genomförde jag något jag länge sett fram emot. Jag flög till Italien för en dialyskryssning på lyxskeppet Costa Fortuna. Jag är 52 år, bor på Östermalm och har gått i dialys på Sophiahemmet i tre års tid. Allt fungerar bra men jag hade länge känt att jag behövde luftombyte. Den här dyra kryssningen, ca kr för 8 dagars kryssning var inbokad sen lång tid. Tilläggas bör att Costa Fortuno är handikappsanpassad och att personalen var väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Den här resan vill jag gärna göra igen och genom det här resereportaget vill jag uppmana våra politiker och makthavare att avsätta pengar så att alla njursjuka kan få ekonomisk hjälp att uppleva det jag har gjort. Vi behöver se nåt annat än en dialysapparat på ett sjukhus. Göran, gör något! Vid ankomsten till Genoa fick vi först en flytväst och information hur den fungerar. Det kunde ju komma en katastrofvåg som i filmen Poseidon. Nu började en vecka proppad med aktiviteter. Fartyget stannade upp i Palermo, Tunis, Palma de Mallorca och Marseille där vi fick möjlighet till guidad tur och shopping. I Barcelona ligger hamnen mitt i smeten. Jag promenerade uppför Las Ramblas, kärnan i staden, där folk i alla åldrar vandrar bland blomster- och fågelaffärer. Fantastiska statyer kantade min väg. Vid avenyns slut (eller början?) vilade jag mig på Bar Zürich och bara njöt av folkvimlet och stämningen. Tillbaks till fartyget, där allt, och då menar jag allt, fanns. Nio barer och en mängd restauranger med allt från buffé till pizzerior. Det fanns bastu och gym, Elton John-aftnar med en jättebra pianist, Casino, tennisbanor, konstgalleri och Internetcafé. Mikael Källström Micke (mitten) tillsammans med ett par kompisar ombord på Costa Fortuna. 7

8 Rekreation för kropp och själ Välkommen till Lillsved oktober 2006 Ett veckoslut i friskvårdens tecken med stimulans och avkoppling i lagom doser. Ta ledigt från det vanliga, koppla av i skön skärgårdsmiljö, förnya din motivation, ruska och rör på kroppen och lär dig igen varför det är så nyttigt. Njut av naturen, umgås med trevliga kamrater, lyssna och diskutera, ät och drick balanserat och sov så gott. Datum Ankomst och incheckning på eftermiddagen, fredagen den 20 oktober. Avresa efter lunch, söndagen den 22 oktober Program På lördag efter frukost föreläser Ingemar Holm om varför det är så bra med regelbunden fysisk aktivitet följt av ett lätt friskvårdspass. Aktiviteterna på övriga tider kommer att i mån av möjlighet anpassas efter gruppens behov och önskemål alla kommer att tillfrågas. Samverkan Veckoslutet arrangeras i samverkan mellan NjSG och Lillsveds Idrottsfolkhögskola på Värmdö, som är välkänd för alla som gått Kom-i-form-kurserna. De aktiviteter som kan tänkas på Lillsved i oktober är t ex: lättgympa, stavgång, mer motiverande teori, promenader i skog och mark, kanske svamp, Pilates, ligga på sängen, jobba i gymmet, läsa en god bok, prata med och få del av andras erfarenheter, m.m. Deltagare Njursjuka medlemmar i NjSG och närstående i mån av plats. Pris Arrangemanget omfattar helpension från middag klockan på fredagen till och med lunch på söndagen. Två nätters övernattning i antingen enkeleller dubbelrum. Frukost, kaffe, lunch, kaffe, middag samt alla aktiviteter i programmet. Genom generöst bidrag från Stockholms läns landsting och genom samverkan med Lillsved är priset för hela arrangemanget starkt subventionerat: 950 kr i enkelrum och 700 kr i dubbelrum. Anmälan Senast den 18 september 2006 till NjSGs kansli 8

9 Taxi Kurir UPPSKATTADE FÖRARE Tack, Taxi Kurir! När jag är klar med fyra timmars dialys tre da r varje vecka mår jag som en prins. Pigg som en mört. Hungrig. Kanske är jag undantaget som bekräftar regeln. Flertalet dialyspatienter verkar trötta och slitna efter behandlingen. Då är det skönt och tryggt att bli hemkörd av Taxi Kurir. Chaufförerna är genomgående trevliga, hjälpsamma och personliga. De vet vilka vi är, våra intressen och hobbies. Bara en så n sak, man är en människa av kött och blod, inte nå t jävla personnummer. Vid ett tillfälle råkade jag nämna att jag funderat på att köpa en espressobryggare, men att dom var för dyra för min redan ansträngda ekonomi. Döm om min förvåning när chauffören på kvällen ringer mig och berättar att han haft ett ärende till Claes Ohlson där han sett en kombinerad espresso-latte-bryggare för cirka 600 kronor. Som hittat jämfört med de italienska dyrgriparna i klassen kronor. En så enkel gest värmde mig. dialyspersonalen i allmänhet är mycket nöjda med hur Taxi Kurir sköter sitt uppdrag. Taxiresor till och från dialysen med en hög servicegrad är en nödvändighet för nästan alla patienter. Därför är det oroande att de som sedan en tid utreder Landstingets sjuk- och dialysresor har ifrågasatt Taxi Kurir-modellen. Självklart skall inget taxibolag ha ensamrätt på dialysresor. Det är en tjänst som bör handlas upp i konkurrens. Men vi menar att Landstinget i sådana avtal skall ställa höga krav på service och tillgänglighet och ge möjlighet för taxibolagen att ha specialutbildade förare. Erik Herland Kent Wisell Kommentar från NjSGs ordförande Vi behöver specialutbildade taxiförare Taxi Kurir svarar för en stor del av dialysresorna till Huddinge, Kungsholmen, SöS och Sofiahemmet. För beställning får patienterna ett s k elevnummer. Överenskommelsen med Landstinget innebär att bolaget kör på den ordinarie färdtjänsttaxan men har särskilt utbildare förare som hittar till dialyserna och patienternas bostäder eller arbetsplatser och känner deras behov. Förarna vet exempelvis vad man de skall göra om någon får problem under resan. Taxi Kurir har också korta beställningstider och är duktiga på att passa dessa. Vi uppfattar att såväl de som reser som Landstinget skall ställa höga krav på service och tillgänglighet och ge möjlighet för taxibolagen att ha specialutbildade förare. 9

10 Åbergs museum är inrymt i en tegelladugård från Lasse Åbergs MuseuM i Bålsta Denna sommar arrangerade Njurföreningen Stockholm Gotland en utflykt till Lasse Åbergs museum i Bålsta. En strålande fin junidag, närmare bestämt lördagen den 17 juni, var vi ett glatt gäng på drygt 20 personer som åkte buss från Vasagatan i Stockholm till Bålsta och Lasse Åbergs museum. På bussen ut så hälsade vår ordförande Erik Herland oss varmt välkomna! Väl där blev vi varmt välkomna och fick en ca timmes guidad tur av Lasse Åbergs kollega och tillika serietecknare. I serie- och konstsamlingarna fanns Disneyfigurer så som Musse Pigg och Kalle Anka, från de första figurerna till dagens Musse och Kalle. Det som visades var ca en tredjedel av Lasse Åbergs samling. Samlingarna vi såg är original en del riktigt gamla. Bland dyrgriparna fans leksaker, serietidningar, affischer, skulpturer och många föremål man kände igen. Efter den guidade turen var det dags att intaga en vällagad och mycket god lunch. Vid kaffet så presenterade sig en del av Njurföreningens styrelse: Karin Franck, Margareta Wihlborg, Helena Dahlin, Erik Herland och kanslisten Christina Engström. Efter det fanns det tid att handla i shoppen och vara ute i solskenet innan det bar iväg tillbaka till Stockholm. Helena Dahlin Viktigt hålla reda på naturläkemedel, alkohol och levervärden I Dagens Medicin 23/11-05 finns en intressant betraktelse av en distriktsläkare, Björn Olsson. En av hans patienter hade leverprover som signalerade risk för nedsatt leverfunktion. Patienten brukade dricka vin till middagen vid helgen men var annars försiktig med alkohol. Läkaren föreslog ändå att hon skulle avhålla sig helt från alkohol i tre veckor och sedan komma tillbaka för ny provtagning. Då var levervärdena helt normala och läkaren frågade patienten hur det var att vara helt utan alkohol. Patienten talade då om, att hon funderat på saken och haft svårt att tro att hennes synnerligen måttliga alkoholkonsumtion kunde spöka. Så hon hade fortsatt med vinet till helgen, däremot hade hon slutat med den naturmedicin hon tagit de sista månaderna. Läkaren kontrollerade sammansättningen på naturmedicinen, som innehöll ca 30 olika komponenter, johannesört, vitaminer och mineraler och en del ämnen som var okända för läkaren. Inga studier om hur alla dessa ämnen påverkar kroppen fanns redovisade. Denna erfarenhet är inte något vetenskapligt bevis för sambandet naturläkemedel-leverfunktion men bör vara ett memento för alla och speciellt för oss njursjuka som redan äter flera mediciner. Att de som äter Sandimmun inte ska äta johannesört är förhoppningvis allmänt bekant. Ingegärd Mellgard 10

11 Foto: Magnus Ritz, FÖLJ MED NjSG TILL GOTLAND I SEPTEMBER Dialys- och rekreationsveckor september I september är det fortfarande varmt och vackert på Gotland men billigare och mindre trångt. Vi bor i Snäckhagens stugor vid havet strax norr om Visby. Det ger möjlighet till självhushåll och gemenskap. Den som behöver dialys får detta på den nya Visby-kliniken med underbar Östersjöutsikt. Kostnaden för stughyran varierar mellan 1100 kr och kr per person och vecka beroende på om man delar stuga respektive rum. Kostnaden för pendeltåg till Nynäshamn och båt till Visby tur och retur är 480 kr för pensionärer och 560 kr för övriga. Dialyserande medlemmar får ett bidrag från NjSG på kr och övriga njursjuka medlemmar får kr. Härutöver ordnar NjSG med taxi mellan båten och stugorna samt utflykter till rabatterade priser. Maten får var och en själv stå för. Vi behöver din anmälan snarast. Dialyserande och de som inte var med på föreningens Göteborgsresa eller Häringe har förtur. INFORMATION OCH ANMÄLAN Christina Engström, eller Erik Herland, NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND

12 En dialytikers dagbok positivt tänkande Av Kent Wisell Förra året var ett rent helvete. Några dagar innan min födelsedag den 10 juni drabbades jag av blödande magsår. Strax därefter upptäcktes sår på tolvfingertarmen. Se n njursvikt, och under sjukhusvistelsen på Huddinge fick jag en liten hjärtinfarkt. Som grädde på moset åkte jag på en sanslöst smärtsam rygginfektion i ländryggen. Allt detta kan få vem som helst att bara lägga sig ner passivt och hoppas att allt blir bättre, men tidigt insåg jag att det gällde att organisera livet så att positiva känslor uppmuntrades och negativa tonades ner. Grunden för inre styrka är självdisciplin. Om man tänker för mycket på nästa steg får man förmodligen tillbringa resten av livet på ett ben. Tänk inte på framtiden, den kommer tids nog. Jag började använda mig av hoppfulla ord och fraser i stället för bittra. Ett exempel är ordet sjukhus, det skriker nedslagenhet rakt ut. Tänk er Söders Vårdspecialist, visst ger det ljusare vibrationer än Södersjukhuset. Själv får jag min dialys på Sophiahemmet och nog känner man sig tryggare i ett hem än på en sjukinrättning. En del människor är diabetiker, astmatiker eller neurotiker. Det låter kanske inte så farligt. Själv är jag en njursjuk dialyspatient, men har börjat kalla mig dialytiker. Visst låter det bättre! Ett annat gott råd är att tänka på några verkligt härliga ögonblick eller händelser i livet. När jag i januari var helt under isen drömde jag mig tillbaks till den grekiska övärlden. Det var kväll på Santorini och jag skulle äta middag. Jag gick mot hamnen och hittade en taverna där man inte serverade turistmenyer, utan genuin grekisk mat. Kyparen tog mig till köket och visade vad som fanns av fiskar, och jag valde en stor havsabborre att grillas, och som förrätt blev det små bitar av bläckfisk marinerade i vinäger. Dessutom en halv flaska torrt vitt vin från trakten, fetaost och svarta oliver. Det var en varm och lugn kväll. Bruset från havet nådde mina öron och ovanför mitt huvud växte en vinranka. Med andra ord, en fulländad kväll. När jag drömt färdigt om min semester kände jag mig helt upprymd. I tidigare krönikor har jag berättat om CVK n som länge irriterat mig. Den 2 maj, på min mammas födelsedag, blev jag äntligen av med den. Johan Pollack på Huddinge behövde bara 8 minuter som försvann utan att jag märkte något. Se n blev det kaffe och tårta hos mamma. Två gånger under våren har jag träffat Dr Börje Åkerlund på Huddinge för att gå igenom resultaten av de senaste provtagningarna och röntgenbilderna i samband med rygginfektionen. Lika konfunderad som tidigare kunde inte (den enormt skicklige och sympatiske) Åkerlund förklara de smärtor jag haft i ryggen se n december, men att de försvunnit beror till stor del på att jag under dialysen förenar nytta med nöje genom att cykla. Under fyra timmars dialys tre dagar i veckan cyklar jag i genomsnitt 4-5 timmar/vecka. Det har stärkt mina muskler och förbättrat konditionen. Cykelträning är ett klart bättre alternativ till att ligga som soffpotatis och glo på TV under dialysen. I mitt eget fall har det inneburit att jag inte längre behöver rullstolstransport. Jag kan gå själv. Med en krycka, men so what? Vilken skillnad! I nästa nummer hoppas jag kunna berätta att jag äntligen fått AV-fisteln inoperead och hur dialysen då fungerar. Tills dess, njut av den färgsprakande hösten! 12

13 Den nya Visbydialysen har öppnat Njurenheten i Visby har sedan några månader tillbaka helt nya lokaler. Det innebär att dialysverksamheten kan bedrivas med större säkerhet och mera rationellt. Förutsättningarna att ta emot gästdialyser har ökat väsentligt. Gotlandssektionen av NjSG hoppas nu att medlemmarna i Stockholm skall passa på och utnyttja möjligheten att besöka Gotland. Dels för att utnyttja den nya Visbydialysen om det finns behov eller för att göra studiebesök. Gotlandssektionens styrelse har utlovat att ställa upp med utflyktsprogram och guidning i Visby och på den gotländska landsbygden. Beträffande anmälan om intresse för att åka till Gotland, se annons på annan plats i medlemsbladet. Margot Kahlbom ny ledare för Gotlandssektionens verksamhet Under försommaren har Gotlandssektionen haft möte för att välja funktionärer för verksamheten på Gotland. Efter att Ola Lindvall avsagt sig omval av ordförandeskapet valdes Margot Kahlbom, Hangvar, till ny ordförande. Vidare utsågs följande funktionärer: vice ordförande, Sören Holmstedt, Visby, kassör, Liliann Gahm, Gerum och sekreterare, Ola Lindvall, Dalhem. Till övriga ledamöter i sektionsstyrelsen utsågs Maj-Britt Annas, Visby, Annelie Gahm, Fardhem och Barbro Lindvall, Dalhem. Medlemsökning pga medverkan på njurskolor Njurenheten i Visby har genomfört ett flertal njurskolor där njurföreningens Gotlandssektion fått möjlighet att medverka. Kontakten med njursjuka på njurskolorna har resulterat i att medlemsantalet i föreningen på Gotland ökat med ett 10-tal. Det kunde konstateras vid mötet med deltagarna på njurskolorna att man i stor utsträckning efterfrågar kontinuitet i läkarbemanningen vid njurenheten. Välkomna till Gotland! Gotlandssektionen/Ola Lindvall Njurenheten har en lokal på Gotland som är utformad som en njure och ligger mycket naturskönt vid stranden i Visby. Foto: Ola Lindvall 13

14 Högt blodtryck Orsaker, förebyggande och behandling Högt blodtryck är ett starkt ökande hälsoproblem och drabbar väldigt många. Att högt blodtryck kan leda till njursvikt och att njursvikt leder till högt blodtryck, är väl känt. Och högt blodtryck har också många andra negativa hälsoeffekter. Vilka är orsakerna till högt blodtryck? Hur kan det förebyggas? Vilka effekter på hälsan kan ett för högt blodtryck ha? Vad kan man göra för att bibehålla eller återfå ett normalt eller lägre blodtryck? Svaren på de här frågorna får du genom en rykande aktuell uppdatering av Professor Lars Weiss, Karlstad. Tid Tisdagen den 3 oktober klockan Idrottsprinsen Prins Bertil mitt i ett kast. Bli Bouleprins för en dag Under våren har vi träffats varje torsdag på City Boule vid Rådhuset för att spela boule och umgås. Plats Handikapporganisationernas hus på S:t Göransgatan 82 D på Kungsholmen. Närmaste T- bana är Fridhemsplan. Programmet vänder sig till Föreningens medlemmar och njursjukvårdens personal. För att försäkra dig om en plats (och liten förfriskning) anmäl dig till NjSGs kansli. Ingen avgift. Vi är glada amatörer som spelar för att det är kul och trevligt att träffa andra medlemmar i föreningen. Spelet börjar kl Efter någon timme tar vi fikapaus till en billig penning. Sen fortsätter vi spela så länge vi orkar, dock längst till Boule är ett kul socialt spel som ger fysisk aktivitet för hela kroppen utan alltför stor ansträngning. Till hösten planerar vi fortsätta och preliminärt börjar vi vecka 39 och håller på varje torsdag på City Boule mellan fram t o m vecka 48. Kostnad för 10 gånger är 200 kronor för medlemmar, och vi vill gärna att fler och fler kommer. Är du intresserad men osäker? Kom och hälsa på oss torsdagen den 28 september mellan kl Slå några klot och bestäm dig därefter. För mer information, anmälan och betalning, prata med Christina på kansliet, telefon Professor Lars Weiss 14

15 Glöm inte medlemsenkäten För ett par veckor sedan fick alla medlemmar ett litet frågeformulär med posten. Enkäten omfattar 14 enkla frågor som går snabbt att besvara. Vi behöver Din hjälp med att utforma en bra verksamhet. Jag hoppas därför att Du redan fyllt i och returnerat enkäten. Returportot är betalt, men vi har inte råda att gå ut med några påminnelser. Däremot lovar vi att i kommande nummer av NJURsVIKTIGT redovisa svaren i sammandrag. Vi ordnar också en särskild kväll den 12 oktober för att ge medlemmarna möjlighet att diskutera och ge synpunkter på svaren och föreningens verksamhet. Att Njurföreningen skall bevaka de njursjukas intressen och arbeta för bästa möjliga förebyggande vård och dialysbehandling samt fler transplantationer är självklart. Till stor del handlar det om att få landstinget att anslå nödvändiga resursers. Men det handlar också om att i vården få en ökad lyhördhet för den enskilda patientens behov. Inom det senare området hoppas jag att Du i enkäten ger idéer om vad som kan förbättras. Sen har vi föreningens verksamhet för att ge medlemmarna rehabilitering, ökad kunskap, rekreation och sociala kontakter. Här behöver styrelsen också vägledning. Vi har idag ingen bra statistik över hur många som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter, men bedömer att det bara rör sig om ett par hundra av totalt nästan medlemmar. Att många känner sig för gamla eller för sjuka för att orka delta i föreningens verksamhet är inte så konstigt, men om det relativt låga deltagandet beror på att vi ordnar fel typ av aktiviteter, på fel platser eller på fel tider så vill vi få reda på detta. Och självklart vill vi ha uppslag på nya aktiviteter. Ditt svar behövs och kommer så långt som möjligt beaktas. Erik Herland Medlemsmöte om föreningens verksamhet Torsdagen den 12 oktober kl är alla välkomna till våra möteslokaler på S:t Göransgatan 82 D. Då presenterar vi och diskuterar svaren på medlemsenkäten se ovan. Vi bjuder på fika och vill därför ha förhandsanmälan till kansliet senast 9 oktober. Välkomna! Lediga platser på vattengympan Vattengympa är kanske den bästa motionen för oss njursjuka och passar alla med undantag för de med PD. Njurföreningens vattengympagrupp på Rosenlunds sjukhus intill SÖS har några platser kvar. Engagerad ledning av sjukgymnasten Jill, bra musik under 45 minuter och minst 30 grader i vattnet utlovas. Efteråt brukar de flesta bada bastu och fika. Tack vare bidrag från Landstinget är medlemsavgiften endast 950 kr för hela höstterminen. Vi träffas på onsdagar kl från 30 augusti. Anmäl dig till kansliet på telefon Illustration av Bengt Edman 15

16 Adressat B Föreningsbrev Porto betalt NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND S:t Göransgatan 84, Stockholm KALENDARIUM Missa inte våra aktuella aktiviteter! Onsdagar Vattengympa, Rosenlunds Rehabsjukhus, kl Från 30/8. Torsdagar Boule på City Boule, kl 13.00, T-bana Rådhuset. Från 28/ /9 Gotlandsveckor med möjlighet till dialys. 21/9 Edvard Anderssons växthus, Bergianska trädgården. 3/10 Föreläsning om högt blodtryck. S:t Göransgatan 82 D, Kungsholmen. 12/10 Medlemsmöte om enkäten, S:t Göransgatan 82 D, Kungsholmen /10 Rekreation på Lillsved. NJUR(TA)REN Av Kent Wisell Just nu är jag och min kollega Roffe Arsenius (Radio Vinyl) helt upptagna med förberedelserna inför vårt nya program Fredagsfiesta, som vi hoppas kunna sända 10 fredagkvällar med start början september. Roffe är Povelfreak och kommer ha sin Roffes Ramel. Själv ska jag recensera nya filmer samt dela ut några visdomsord i skepnad av Fredagsfilosofen. Några av visdomarna tänker jag dela med mig till NJURsVIKTIGTs läsare. Det finns inga moraliska gränser för människors sätt att leva och för deras njutningar. Allting som inte skadar någon annan är tillåtet. Jag minns mitt 60-tals Sturebadet dit vi, några kompisar från Enskede Läroverk, gick en fredag varje månad. Dåförtiden gällde ännu att det gemensamma badet var en social rit män emellan. Vi hade några flaskor Carlsberg med oss (burköl fanns inte på den tiden) och personalen såg gärna mellan fingrarna. För oss hårdfestande ynglingar var badet inte minst ett sätt att restaurera kroppen efter en natt på stadens nöjeslokaler. Livsandarna återvände efter en pilsner, en rejäl svettning i herrturken samt några snabba simtag i den gradiga bassängen. Så ska det vara; frid och kontemplation. Det fanns en sinnlighet i Hemingways sätt att beskriva njutning. I debutboken En fest för livet skildrar han på följande vis en middag på Brasserie Lipp i Paris: Medan jag åt ostronen med deras smak av hav och lätta anstrykning av metall, som det kalla vinet sköljde bort så att bara havssmaken och den saftiga konsistensen fanns kvar, och medan jag drack den kalla saften ur skalen och njöt vinets arom, försvann känslan av tomhet och jag började känna mig lycklig igen. Bättre kan cafénjutandet knappast beskrivas. Personligen föredrar jag en kall mörk öl som Guiness Stout istället för vin. Känn själen börja spela flöjt! En annan njutning är att bry sig hur ens nära och kära mår. Om man intresserar sig sörjer man för sin egen lycka såväl som för deras. Finns det något mer storslaget än det som skänker frid och lycka åt alla? Till sist NJUR(TA)RENS filosofiska funderingar: Frågan är inte hur gammal man är utan hur man är gammal. Nästa kommer från Kina: De som pratar vitt och brett vet ingenting, de som något vet är tysta. Hoppas ni njuter så gott det går. I nästa nummer återkommer jag med fler tips och funderingar.

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Hjärtat skall gro av drömmar, Annars är hjärtat armt Liv, ge oss regn som strömmar Liv, ge oss sol och varmt Så blir det ax omsider, Och med ett

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj

Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj Näsbyparks TK välkomnar Er till tennislägret i Kroatien våren 2014! Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj Med början hösten 2010 samt våren 2011-2013 arrangerade vi våra första 4 tennisresor till

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 Återhämtningsresa med Lise och Anna en härlig och inspirerande resa som passar både vana yogautövare och nybörjare. Tillsammans med Anna Hallén och Lise

Läs mer

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se Sommarens resor 2016 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Näsbyparks TK välkomnar Er till tennislägret i Kroatien våren 2013! Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Med början hösten 2010 samt våren 2011-2012 arrangerade vi våra första tennisresor till Kroatien.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Strax före kl. sju på lördagmorgonen samlades 47 förväntansfulla resenärer på Gärdes parkering. Nu var det äntligen dags för årets höjdpunkt och ordningssamma

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK Namn: Kerstin Berghman Resa: Dressyr andalusier Mallorca Datum: 18-25 /5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK 2. Hur

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv Under v. 35 och 36 anordnar Hälsokraft aktiviteter och föreläsningar för Falkenbergs kommuns anställda att

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer