Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är gott Gå på fotboll eller mässa, sid 12 2

2 Seko Vägbanan är medlemstidningen för Seko väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson (Södra Götaland) Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Maria Johansson () Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Lotta Hansson Kommande nummer: september 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 10 augusti Årgång 18 Upplaga: 4600 ex (Södra Götaland) 4300 ex (Väst) 4900 ex (Bergslagen) 5900 ex (Östra Sverige) 5000 ex () Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Inledaren Ordning & reda Nya ordningsregler och villkor på arbetsmarknaden är någonting som LO och Socialdemokraterna föreslår och är överens om och det borde vara en självklarhet att vi ska ha. Det ska inte spela någon roll var arbetstagaren kommer från (vilket land) eller var arbetsgivaren är registrerad, det är våra kollektivavtal och svenska arbetsvillkor som ska gälla för arbeten i Sverige. Det innebär också att utländska företag som bedriver verksamhet här ska registrera sig i Sverige och ha en person (juridisk) som kan ställas till svars om det händer något och som har rätten att skriva på avtal. Självklart tycker vi, men så är det inte ute på arbetsplatserna. Arbetstagare från tredje land måste få rätt villkor och kollektivavtalsenliga villkor när de kommer hit. Det ska inte vara möjligt att dumpa lön och villkor. Det måste vara svårare att få F-skattesedel. Det är i dagens läge är det på tok för lätt. Jag anser även att man inte ska kunna hyra in arbetskraft för stadigvarande arbete och inte heller kunna säga upp anställd personal, för att sen hyra in personal från bemanningsföretag för att utföra samma arbetsuppgifter. Byggnads har drivit kravet om huvudentreprenörsansvar för hela entreprenörskedjan och fått in en skrivning om detta i sitt kollektivavtal. Vi i Seko måste göra detsamma i vår avtalsrörelse. Det är inte bara yrkesarbetarna som får betala ett pris för att det saknas huvudentreprenörskap utan även de seriösa företagen som måste konkurrera med de som inte är det. Det handlar om vår arbetsmiljö, löner och utnyttjande av människor ute på våra arbetsplatser. Vi måste väl ändå ha rätt att kräva ordning och reda på våra arbetsplatser? Till sist vill jag säga några ord om lokala löneökningarna, som i dagsläget bara är några företag som gjort klart. Man blir förvånad över hur de tre stora företagen i branschen kan vara så överens om att det inte finns något utrymme för lokala påslag. Är det inte sådant man kallar kartell? De anställda börjar tröttna på det här. Snart finns det kanske inte så många som vill ställa upp under den bästa tiden på året om man inte får något extra i plånboken. Nu vill jag avsluta med att önska er en varm och skön sommar och semester. Ingvar Bengtsson Ordförande Klubb väg & ban Väst SM för unga Maskinförare Sedan flera år tillbaka arrangeras SM för Unga Maskinförare varje år. Bakom arrangemanget står Seko väg & ban, ME (Maskinentreprenörerna), BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) tillsammans med gymnasieskolorna runt om i landet. Kvalificeringen till tävlingen sker genom att man på alla skolor med maskinförarutbildning gör ett teoretiskt prov i början av året. Varje skola deltar med 3 elever från årskurs 3. Tävlingen är dels en skoltävling men också en individuell tävling, vilken består av en teoretisk och en praktisk del. I år gick tävlingarna i Ingelstad, utanför Växjö, som bjöd på strålande vackert väder. Tävlingen startade efter invigningen med den teoretiska delen där de tävlande ska svara på 40 frågor om bl.a. samhällskunskap, arbetsmiljö, maskinteknik och matematik. Tidigt på lördag förmiddag kom 36 taggade tävlingsdeltagare till tävlingsbanan iklädda sina varselkläder, skyddsskor och ID 06 för att genomföra den praktiska delen av tävlingen. Denna består av att tre elever från respektive skola ska genomföra olika kör- och lastmoment med antingen hjulgrävare, bandgrävare eller lastmaskin. De tävlande får dock inte välja själva vilken maskintyp de ska köra utan det är redan lottat. Efter att lagtävlingen för de deltagande skolorna var genomförd, stod det klart att bästa skola i tävlingen blev Allbo Lärcenter i Alvesta. Vi lyfter på hjälmen för tävlande och funktionärer och säger grattis och tusen tack för ännu ett fantastiskt SM! Text & Bild Christine Karlsson Resultat Hjulgrävare 1. Anton Sylvén, De la Gardiegymnasiet, Lidköping 2. Anton Degerman, Allbo Lärcenter, Alvesta 3. Mattias Holmberg, Edströmska, Västerås Bandgrävare 1. Klas Svensson, Allbo Lärcenter, Alvesta 2. Linus Ellström, Herrgårdsgymnasiet, Säffle 3. Isak Broström, Björknäsgymnasiet, Boden Lastmaskin 1. Arvid Blomster, Ingelstadgymnasiet, Ingelstad 2. Emil Ervik, Allbo Lärcenter, Alvesta 3. Oscar Jönsson, Björknäsgymnasiet, Boden De tre bästa skolorna i lagtävlingen 1. Allbo Lärcenter, Alvesta 2. Edströmska, Västerås 3. Nifsarpsskolan, Eksjö Sanktionsavgifter Från och med 1 juli 2014 träder nya regler för sanktionsavgifter i kraft. Sanktionsavgifter är en avgift, till skillnad från böter som är ett straff och som kan tas ut först efter domstolsbeslut. Det handlar om överträdelse av föreskrifter som meddelas av Arbetsmiljöverket, AV. Aktuellt vid byggnads- och anläggningsarbete är t.ex. M Brott mot föreskrifterna om att lämna en förhandsanmälan till AV innan byggnadsarbetet påbörjas. M Brott mot föreskrifterna om upprättande och anpassning av arbetsmiljöplanen (AMP) samt om att hålla AMP tillgänglig på arbetsplatsen. M Brott mot föreskrifterna om utbildning för att uppföra och/eller montera ned ställningar. M Brott mot föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar. De nya reglerna innebär ingen ändring av vad som skall göras i sak eller vem som ansvarar för att reglerna följs, utan handlar om vilka konsekvenserna kan bli om reglerna inte följs. Avgiften kommer att variera mellan kr. Glöm inte att kontakta klubben om du: byter adress byter arbetsgivare ändrar telefonnummer skaffar eller ändrar mailadress får ny lön börjar studera ska vara föräldraledig Allt för att vi ska kunna ge dig så korrekt information som möjligt och du får betala rätt avgift. Ring

3 Förtjockare Peab byggde under vår/vintern 2014 ytterligare en s.k. förtjockare (slam och vattenseparerare). Den blir ca 50 meter i diameter och 20 meter hög. Processvattnet ska användas i driftlinje 2 i anrikningsverket åt Northland i gruvan i Kaunisvaara. Svevia i Pajala jobbar som UE med ångpanna för is- och snörensning i gjutformarna direkt före gjutning. Vårkänslor Äntligen kom snösmältningen i gång. Personalen på Svevia i Pajala har en rolig men hektisk tid i snöfyllda diken framför sig. Ångpannan går varm på Trafikverkets 110 mil långa vägnät inom Pajala Kommun. Mattias Funck ångrensar. Roger Niemi Knut Wanhatalo Stefan Brandlöv Stefan Brandlöv fotade och textade Avtackning SEKO-Svevia höll repskap och årsmöte den 28-29/4 på Lastberget i Bålsta. I samband med den gemensamma middagen på kvällen avtackades Jan Salkert, SEKO:s representant i Svevia s bolagsstyrelse. Janne började som vägarbetare i driftområde Länna i Stockholm 1990 och 1995 blev han facklig på heltid. I december fick han nytt jobb som arbetsmiljöingenjör och lämnar nu sina fackliga uppdrag. Ordförande Moody Israelsson och vice ordf Thomas Skoog överlämnade blomster och höll tal. Moody Israelsson, Jan Salkert och Thomas Skoog. 4 5

4 Seko NCC Säsongen är i full gång och bara några veckor kvar till en välförtjänt semester. Innan semestern vet jag att det går på fullt tryck, men det innebär inte att det skall göras avkall på säkerheten. Lokala löner Under förhandlingen (i skrivande stund 20 maj) är läget inte inte annorlunda än de två senaste åren, då Sveriges Byggindustrier (BI) lade ett politiskt stopp för lokala löneförhandlingar genom att påstå att hela löneutrymmet gått ut. Detta är fel, fel, fel! Vi har alltid rätt att förhandla lokalt. Har vårt företag gått bra skall vi också kunna ta del av det. På Roads förhandlas löner sen flera år tillbaka centralt i företaget, men sedan BI s stopp har det inte fungerat och vi valde då att lägga förhandlingsframställningar om lokala löner på före detta arbetschefsnivå. Företaget svarade med att vilja lyfta upp det centralt och Seko valde att gå dem tillmötes. Fallerar förhandlingarna igen så är det på arbetsplatsnivå vi förhandlar framöver. Det är viktigt att visa företaget att vi också vill ha del av det vi producerar tillsammans. Arbetsmiljö Construction: Vid samtal med ett skyddsombud framgick att han verkade lite uppgivna över att fokus låg på användandet av hjälm på arbetsplatsen. Känslan var att bara man hade hjälm så kunde arbetsmiljön i övrigt se ut hur tusan som helst Detta är inte ok! Vi skall ha det skydd som krävs för att vi skall kunna utföra arbetet säkert. Roads: Vi använder oss av en mängd signalvaktsföretag och de anställda i dessa företag har vid upprepade tillfällen tagit kontakt med ombudsmän och klagat på att de inte har avbytare, bodar och inga möjligheter att hålla sina raster. Vid arbetsmiljörådet i Roads krävde Seko att få ta del av upphandlingar som finns gjorda för våra kontrakt. Detta för att säkerställa att det inte är vi som köper är undermåligt. Ett förtydligande angående varselkläder har kommit. Alla ska ha fullständig varselklädsel ute på arbetsplatsen och detta gäller även tjänstemän. Karl-Johan Andersson Ordförande Kompetens och säkerhet vid arbete på väg och järnväg Arbete vid väg och järnväg där det samtidigt pågår trafik innebär stor risk för de som jobbar där. Ett felsteg kan betyda allvarlig skada och i värsta fall döden. Risken för olyckor ökar med mer trafik och ökad hastighet hos den förbipasserade trafiken. För att möta detta har kraven på ett intensifierat säkerhetsarbete bland annat genom ett högre säkerhetsmedvetande hos de som jobbar blivit allt viktigare. Fram till 1990-talet såg vi en sjunkande olycksfrekvens. Detta trots ökande trafik, mer underhållsåtgärder och högre hastigheter. När Vägverket och Banverket hade egen produktion och anlitade underentreprenörer (UE), kontrollerade man att de UE-anställda hade vederbörlig utbildning och kompetens för arbetet. Man hade för vana att ta ett ansvar över hela arbetsplatsen. Från 2011 är all verksamhet för byggande och underhåll av vägar och järnvägar i konkurrens och Trafikverket är en ren beställare. I jakten på billigare tjänster utförs allt mer av arbetet i entreprenadkedjor, där den som har huvudkontraktet inte alltid har koll på läget, än mindre anläggningsägaren som beställt jobbet vid den trafikerade vägen eller järnvägen. Därför blir det allt viktigare att systematiskt följa upp hela arbetsplatsen, att hela kedjan av underentreprenörer gör rätt. Utveckling åt fel håll De senaste tio åren har olycksfrekvensen ökat både vid arbete på väg och på järnväg. Under några år har Seko tittat allt djupare på orsakerna till olycksorsaken. Viktiga faktorer är: M Verksamhet har blivit konkurrensutsatt och ansvaret för samordningen Av B-I Björnberg & Ingvar Carlsson SIK och TrV har bistått med material diffust, uppföljning av och efterlevnad av säkerheten fungerar sämre. M Företagens egenkontroll har ersatt anläggningsägarnas ansvar för vad som händer på väg och järnväg i stor utsträckning. M Efter 2007 har Arbetsmiljöverkets resurser minskat, med minskad tillsyn som följd talets väg- och järnvägskontrakt bedrivs till mindre än hälften med egen personal, andra hälften av en rad av underleverantörer, inte sällan i långa kedjor. Detta ger en komplicerad situation när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbete som krävs för ett effek tivt skydd för dem som jobbar i anläggningen. För att få ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som ger effekt för alla verksamma på arbetsplatsen, bör alla företrädare hos alla entreprenörer delta i byggmöten och dylikt där arbetsmiljöfrågorna tas upp. De höga ambitionerna trappas ofta ner i varje led som inte tar del av och deltar i arbetsmiljömål och arbetet med att nå dem. Sveriges Byggindustrier och flera andra arbetsgivarorganisationer lägger nu ner mycket resurser på arbetsmiljöfrågorna. Frågan är: Gör man rätt saker? Incident- och olycksstatistik på järnväg talar ett tydligt språk. Framtiden Även om Trafikverket skulle få tillbaka en del av underhållsarbetet på järnvägen, kommer många anställda finnas hos entreprenörer ute i anläggningarna. Krav på ett effektivt säkerhetsarbete för att få ner olycksfrekvensen kommer att kvarstå. Säkerhetsarbetet måste fungera hos varje arbetsgivare. Forskare har konstaterat att ju fler parter som är involverade i ett projekt, desto större risk är det att tolkningar av reglerna skiljer sig åt (Jordan & Levi-Faur, 2004). Det är viktigt att få en jämn kompetens och ansvarstagande hos alla företag. Några viktiga frågor som då måste lösas är: M Hur ska huvudentreprenören ta ansvar för ett sammanhållet systematiskt arbetsmiljöarbete för hela arbetsplatsen? M Hur ska huvudentreprenören samverka med alla aktörer på arbetsplatsen? M Hur upprätthålls en god kompetensnivå på ansvariga chefer för arbetsmiljöfrågor i alla företag? M Hur upprätthålls en god kompetensnivå i säkerhetsfrågor hos alla anställda i produktionen, oavsett arbetsgivare? I de två första punkterna har vi inte sett något bra konkret arbete ännu. På den sista punkten pågår ett arbete med en uppbyggnad av ett så kallat behörighetsregister med koppling till ID06 och som på sikt kan ta över Trafikverkets kompetensdatabas. Möjligheten att bekräfta kompetensen på arbetsplatsen går ut på M Att definiera tydligt vad man ska kunna för att exempelvis vistas i spår eller arbeta på väg. Detta arbete är startat. M Att kompetensen/kunskapen ska bekräftas av en utbildare eller genom ett kunskapstest. Detta arbete pågår. M Verifierad kunskap som sedan ska registreras i en databas. En sådan databas (ID06) håller Sveriges Byggindustrier på att bygga upp. M Att kontroll kan ske digitalt direkt på arbetsplats för registrerade behörigheter för varje individ. ID06 i en app kopplad till en kompetensdatabas kan vara en variant. De olika intressenterna i detta, bland annat Seko, söker nu finna en lösning hur detta ska gå till rent praktiskt. Visionen är att man enkelt ska ta fram, exempelvis via en app aktuell kompetens på individnivå. Men det måste gå att lita på det man får fram. Sammanfattningsvis kan man uttrycka att inom väg & ban är man på väg att definiera vad man ska kunna för att få utföra respektive arbete, där utgångspunkten är de utbildningskrav som redan finns. Det man kan ska bekräftas genom utbildningsintyg men att i allt större utsträckning genom kunskapsprov. Det kommer att ställas större krav på arbetsgivare att utbilda sin personal i framtiden för att hålla en hög säkerhetsnivå. Nu vill vi se konkreta förslag från arbetsgivarorganisationerna på de andra ovan nämnda kritiska momenten i arbetsmiljöarbetet. Seko har lagt tydliga förslag i dessa frågor i de senaste två avtalsrörelserna och i arbetsgrupper och fått NEJ till svar. Seko Trafikverket En arbetsplats där medarbetare inte upplever att det är högt i tak och att kritik är välkommen, har stora problem. För då är det vanligt att även folket i ledningen inte säger vad de verkligen tycker. Den grundläggande och mest angelägna åtgärden är att skapa ett klimat där medarbetare känner sig trygga med att kunna varna för risker och där larm tas på allvar samt att återkoppling ges och hur frågan är omhändertagen. Ett öppet klimat har många vinster. Budskapet från ledningen om hur bra allting går och vilka bra saker ledningen gör får helt enkelt inte stå alltför bjärt kontrast till vad vi upplever där ute i verksamheten. Vilka konsekvenser felräkningen av underhållsbehovet kommer att få bekymrar. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån, och som vanligt är budskapet klart och tydligt Trafikverket har alla de pengar vi behöver. Jag upplever att det ibland verkar vara tufft nog att täppa igen glappet mellan verkligt utfall och de ibland kanske lite för optimistiskt uppskattade besparingarna effektiviseringsarbetet förväntas ge. Sverige behöver en fungerande infrastruktur, och är det inte dags att låta politikerna ta hand om politiken. Löneförhandlingar pågår i Trafikverket ny lön beräknas om allt går planenligt tidigast kunna utbetalas i december. Charlotte Olsson Ordförande Här finner ni bland annat: Fackliga förtroendemän på företaget Arbetsgrupper Avtal Dina försäkringar Studier Vägbanan Du glömmer väl inte att titta in på branschorganisationens hemsida emellanåt? 6 7

5 Kvinnligt nätverk februari träffades 18 glada kvinnliga representanter från väg & banbranschen på Lastberget för årets konferens. Konferensen diskuterade frågor som rör kvinnor inom branschen. En del frågor kring avtalen och arbetsmiljön diskuterades med stort engagemang bland deltagarna. Samt den eviga frågan varför kvinnor tjänar mindre än män. Johan Danielsson kandiderar till EUparlamentet. Ojämställdhet i siffror Annika Ödebrink(ombudsman på Seko) hade ett föredrag om jämnställdhet och hur det ser ut inom LO-facken. Statistiken idag visar en jämnare könsfördelning bland LO s medlemmar men lönegapet mellan män och kvinnor har legat på ca15 procent lägre för kvinnor sedan 1980-talet. Skillnaden i livslön mellan män och kvinnor är ca 3,6miljoner och den genomsnittliga pensionen för kvinnor är 6000 kr lägre än för män. Johan Danielsson EU-samordnare på LO var på besök. Johan är en 31 år gammal dalmas bördig från Borlänge. Han har tidigare varit politiskt sakkunnig för Socialdemokraterna i Eu ropaparlamentet. Johan Danielsson brinner för de fackliga fri- och rättigheterna och målet med kandidaturen är att finna en bättre balans mellan EU:s ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Arbetstagare ska behandlas lika, oavsett nationalitet. Det ska råda en sund konkurrens på EU:s inre marknad. Susanna Oscarsson (Försäkrings- och medlemsrådgivare på Seko) informerade om Seko s medlemsförsäkringar och pensioner. Annika Ödebrink förstår inte varför kvinnliga och manliga kollegor som har samma arbetsuppgifter inte har lika lön? Text: Maria Johansson Foto: Jenny Söderberg Skyddsombudsdag i Mellannorrland Den fjärde april bjöd Seko Mellannorrland in alla skyddsombud till en informationsdag. Det kom skyddsombud från Västernorrland, Jämtland och Härjedalen till Älggårdsberget i Bispgården. Ann-Cathrine Danielsson från Arbetsmiljöverket informerade om nyheter inom arbetsmiljö och den pågående omorganisationen (läs neddragningen) som pågår inom arbetsmiljöverket. Nya straffpåföljder i form av sanktionsavgifter i stället för vite eller böter. Syftet är att få en snabbare handläggning mot i dag, när det ska avgöras i domstol. Detta börjar gälla från 1 juli Vidare informerade Ann-Cathrine om vibrationsskador och helkroppsvibrationer. Under 2015 kommer Arbetsmiljöverket att minska antalet regioner i Sverige till fem. Regionkontoret för Norrland kommer att finnas i Umeå, satellitkontor kommer att finnas i Sundsvall och Luleå. För mer information gå in på Per-Åke Persson arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko gick igenom utbildningsmaterialet som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet inom Seko. Per-Åke gick också igenom hur vi kan stärka skyddsombudets roll på arbetsplatsen och den gemensamma utbildningsplan vi har med arbetgivarorganisationen. Företagshälsovård är en annan viktig fråga. Vikten av att det finns ett avtal mellan arbetsgivare och godkänd företagshälsovård poängterades. Text och foto: Janne Halvarsson Andreas Ekström från företaget Kojapo redogjorde för ett system gällande säker schakt. Andreas menar att det finns många olika system inom detta område, men att det han företräder är ett av de bättre, säkrare och förhållandevis billigt alternativ. Agneta Tiger ombudsman i Mellannorrland med placering i Jämtland visade vår gemensamma webbsida inom 6F. som handlar om skyddsarbete, blanketter etc. Den klassiska gruppbilden... För att vi ska kunna vara så representativa i vårt nätverk som möjligt vill vi gärna ha synpunkter eller idéer och även information om hur det fungerar på din arbetsplats och ni får gärna höra av er till oss: Utbildningsdag Ett litet inslag från en utbildningsdag som 6F anordnat i Umeå den 29/4 inför EU valet 25 maj samt Riksdagsvalet 14 september. Andemeningen med kursen var att deltagarna bättre skulle kunna förklara för våra arbetskamrater hur viktigt det är att rösta i de stundande valen. Deltagarna kom från de fem fackförbund som ingår i 6F och föredragande var Peter Kennerfalk från LO. Text: Kenny Westerlund Foto: Lars Jakobsson 8 9

6 Seko-Peab Seko Skanska Säsongen har dragit igång för fullt för folket ute på vägarna och det ser ut att finnas ganska gott om jobb även i år. Däremot ser det mörkt ut för lokala lönepåslag även i år. När vi lade fram våra yrkanden fick vi bara en motfråga från företaget om vad vi kunde erbjuda i gengäld. Men vi har inget mer att erbjuda Vi skiter ju till och med ute i skogen, dessutom får vi inte ens Skanska att stå för papperet! Hade vi haft något att erbjuda hade företaget kanske varit villiga att ge ett litet lokal påslag. Och det ser vi som ett hopplöst uppdrag. Vi har ju bara en kropp och det finns ju bara 24 timmar på ett dygn. Man kan fundera på om samma resonemang gäller det alla som är anställda av Skanska, eller är det bara vi längst ner på näringskedjan? Vecka 19 var det Safety Week inom Skanska och det var fullt pådrag från chefer högst upp ända ner till våra skyddsombud ute på arbetsplatserna. ARBETA SÄKERT ELLER INTE ALLS är budskapet och det känns positivt. Det såg bra ut på de flesta arbetsplatser. Det ställs stora krav på oss medarbetare och vi måste hjälpa varandra. Vi vill inte heller ha några flera uppsägningar på grund av stölder och vi vill inte ha någon häxjakt. Så hjälp varandra, inte stjälp varandra, och var positiva och stötta varandra. Fråga gärna hur kollegorna mår eller visa att ni bryr er. Det är bättre än att gömma sig bakom en policy. Ni som har uppdrag som skyddsombud eller MB-uppdrag: Kolla med er klubb så att ni är rätt rapporterad med organisationsnummer och mandattid så ni inte faller ur systemet. Ha en oootrolig skön sommar Asfalt & betong: Ola Fält, Lennart Karlsson, Nicklas Ericksson och Roger Karlström Väg & anläggning: Per-Erik Eriksson, Christer Lindahl, Tomas Karlsson, Glenn Nordström, Eric Ragnarsson och Anders Wernander 100 år av ojämlikhet Minskningen av löneskillnaderna mellan män och kvinnor har stagnerat. De senaste 30 åren har nästan ingen utjämning ägt rum. Med nuvarande utjämningstakt kommer det att ta hundra år innan löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher utjämnas visar en ny rapport från LO. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88% av männens lön. Inom industrin har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit till runt 50 %. Det visar den senaste rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön från LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Hur stora skall löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare tillåtas bli, frågar sig projektledaren Claes-Mikael Jonsson. Kan LO-förbunden enas om en gemensam lösning hur de vill minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Det är frågor som vi ställer till LO-förbunden för att skapa oss en bild av de långsiktiga lönepolitiska målen inom LO, säger Jonsson. En procent kapar 90 år Om LO förbunden istället för att acceptera dagens utveckling väljer att öka lönerna för kvinnorna med en procentenhet per år skulle löneskillnaderna kunna vara borta om 10 år. När det gäller förhållande mellan tjänstemännens och arbetarnas löner kommer lönegapet att öka ytterligare om utvecklingstendensen håller i sig. År 2032 skulle lönegapet öka från dagens drygt kr till kr. Om man istället tar fasta på de senaste tre årens löneutveckling med jämnare utveckling så ökar lönegapet bara till kr år Om LO-förbunden vill minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemännen, till samma nivåer som innan 1990-talskrisen, krävs det en löneökningstakt på 1 procentenhet högre lön än nuvarande under sju år för att arbetarna ska vara i kapp igen. Med denna rapport hoppas vi från projektet att LOs medlemsförbund inom och mellan sig kan börja diskutera löneskillnader. Ska det finnas löneskillnader? Hur stora skall de vara? Och vad motiverar löneskillnader? Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i en sådan diskussion, säger Claes-Mikael Jonsson. Vill du läsa mera Rapporten Hundra år av ojämlikhet finns att att ladda ner på Lönefakta M Medellönen var år kronor i månaden för arbetare och kronor för tjänstemän. Medellönen är alltså 43 procent högre för tjänstemän än för arbetare. M Även mellan kvinnor och män är löneskillnaden tydlig. Bland samtliga anställda är medellönen kronor högre för män än för kvinnor. Bland arbetare är skillnaden 3100 kronor till männens favör och bland tjänstemän 7700 kronor. M Lönerna skiljer sig även mellan olika sektorer, yrken, åldrar och regioner. Klass och kön tycks dock vara gemensamma nämnare för alla löneskillnader. MaskinExpo 2014 Facklig information i montern! Jan-Christer Söderström och Roger Isaksson från Seko väg & ban. Seko väg & bans monter! Foto: Magnus Ljungstedt Seko Branschorganisationen väg & ban möter medlemmar på MaskinExpo vid Stoxa i Stockholm Arlanda Maj! Under dagarna tre har vi från väg & ban varit på maskinmässan MaskinExpo och träffat mycket branschfolk samt nya och gamla medlemmar. Vi har pratat kollektivavtal, försäkringar, EU-valet och ordningsregler för svensk arbetsmarknad. Många givande samtal om allt mellan himmel och jord, många varierande frågeställningar, men där alla har gått i från oss nöjda och belåtna. Detta är en viktig del för oss i branschorganisationen, att vara nära våra medlemmar och ge dom en god service. Träffa oss i Seko på ENTREPRENAD LIVE på Stora Holm i Göteborg 4-6 September Samtal på MaskinExpo. Jan-Christer Söderström från Seko. Ringkastning! T-shirt i vinst! Arbetet med att få fram en fungerande skyddsombuds- och medbestämmandeöverenskommelse håller på att bli klart. Vi är i skrivande stund i princip överens om hur vi skall mötas och förhålla oss till varandra och det känns bra. Vi har i och med detta arbetat fram en samverkansöverenskommelse som känns riktigt bra och som kommer kunna fungera framåt. En stor del av arbetet under våren har varit att ta fram en ny lönemodell på Peab drift och underhåll och just nu så går den på remiss ute i verksamheten. En del av arbetet har också varit att plocka fram nya befattningsbeskrivningar för yrkena inom drift och underhåll. De lokala avtalsförhandlingarna går trögt och det är svårt att komma fram. Det verkar inte finnas någon vilja att släppa till mer pengar i ett ökat löneutrymme. Det känns riktigt illa in i själen då det verkar vara Sveriges Byggindustrier och de stora bolagen i landet som ska bestämma värdet på vårt arbete och i förhållande till övriga yrken i byggbranschen. Jag vet inte idag exakt vad vi behöver göra för att få ordning på torpet men vi kan inte ha det så här mycket längre. Två år utan ordentliga lokala lönelyft är två år för mycket! Det kanske är dags att göra som en del andra branscher, vi får helt enkelt vänta med att göra klart det centrala avtalet innan de lokala avtalen på de stora drakarna är färdiga. Vi har nu äntligen nått fram med en överenskommelse som gör att vi som arbetar fackligt kan arbeta över affärsområdesgränserna och det innebär att vi kan nu se till att du som medlem ska få en bättre service och ha en kortare väg till din regions representant. Om du går in på Seko s hemsida och letar under väg och banbranschen så hittar du våra kontaktuppgifter. Om du vill vara skyddsombud eller prova på MB-rollen så hör av dig. Vi behöver bli fler. Var försiktiga därute så hoppas jag att vi ses i sommar. Christer Strömberg

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Box 377, Östersund Östersunds FK-biljetter Klubben i Jämtland har köpt in biljetter till Östersunds Fotbollsklubbs hemmamatcher under säsongen Inför varje match finns det två biljetter att nyttja för medlemmar i Jämtland. Biljetterna bokas via (Zandra) och hämtas på OSD (Folkets Hus) under kontorstid inför match. I första hand får de som inte tidigare gått möjligheten att gå, i övrigt gäller först till kvarn. Matcherna bokas i turordning, när en match är spelad går nästa att boka. För spelschema, se ÖFK hemsida. Vi bjuder alla SEKO-medlemmar på Load up North Kom och besök oss i monter Mässan har öppet: torsdag den 28 augusti 11:00 17:00, fredag den 29 augusti 10:00 17:00 och lördag den 30 augusti 10:00 16:00 Platsen är Bodens Arena. Fri entré AUG BODEN ARENA MASKINER TRANSPORT REKRYTERING DENNA BILJETT GÄLLER SOM INTRÄDE TILL LOAD UP NORTH, BODEN ARENA AUG. 2014, TORS 11-17, FRE OCH LÖR FÖR ATT BILJETTEN SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT DEN ÄR FULLSTÄNDIGT IFYLLD. TEXTA GÄRNA. FÖRETAG NAMN ADRESS Fri entré POSTNUMMER ORT E-POST VÄLKOMMEN AKTUELL UTSTÄLLARFÖRTECKNING: LOADUPNORTH.SE TELEFON SAMARBETSPARTNERS INBJUDANDE FÖRETAG ARRANGÖRER VÄG & BAN monter nr