Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10"

Transkript

1 Bygdegården Nr Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr Torsö Årets bygdegårdsförening Sidan4 Ny replokal i Bolmsö Sidan10 Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17 Kadir Meral på turné Sidan16

2 LEDARE Framtidsfrågor i fokus Bygdegårdsrörelsen är aktiv i en rad viktiga framtidsfrågor, som just nu står i fokus. Kulturutredningen är ute påremiss. När detta skrivs pågår remissarbetet som bäst. En av de viktigaste frågorna för bygdegårdsrörelsen är att framhålla nyttan av de allmänna samlingslokalerna. Samtidigt synliggörs de många ideella insatserna en förutsättning för att kultur i alla dess former ska finnas i hela landet. Utan de kulturaktiviteter som bygdegårdsföreningarna svarar för skulle kulturlivet vara utarmat på många platser. Genom det nybildade nätverket Ideell kulturallians vill vi vara en samtalspart och en garanti för att den ideella sektorn blir delaktig i att forma den framtida kulturpolitiken. Liknande allianser kommer att behöva bildas regionalt framöver. Då finns vi där. Bygdegårdarnas Riksförbund har yttrat sig över kulturutredningen. Utredningen Utveckling av lokal service i samverkan är ocksåinne i ett intressant skede. Till den utredningen har de ideella organisationerna via en referensgrupp möjligheter att göra inspel. Vi visar vilka resurser som finns inom bygdegårdsrörelsen och tror att ett antal bygdegårdar i landet i framtiden skulle kunna vara lokala servicepunkter. Bygdegården är redan idag navet i bygden på många platser. Med en servicepunkt förstärker vi bygdegården som nav än mer. Ett antal projekt i den riktningen jobbar vi för under Anmäl gärna intresse om din bygdegård vill vara med! Kan fler bygdegårdar bli digitala hus? I mars arrangerade samlingslokalorgani- 2 BYGDEGARDEN sationerna en konferens kring den digitala tekniken och dess framtidsmöjligheter. Tre samlingslokaler var ihopkopplade till en konferens. Läs mer i detta nummer av Bygdegården. Två bygdegårdar har i dag digital teknik så att de kan delta i sändningar från exempelvis Dramaten och Metropolitan. Hur kan fler bygdegårdar bli digitala och hur löser vi finansieringsfrågorna? Det är frågor som i högsta grad är aktuella. Vi lyfter behoven i våra påtryckningar på statsmakterna samtidigt som vi själva arbetar vidare för att finna lösningar. Sommaren står för dörren. Naturligtvis hör ocksåsommaraktiviteterna framtiden till. Fler och fler efterfrågar det genuina och upplevelser under sina sommarvistelser. Många fler bygdegårdsföreningar än tidigare erbjuder idag aktiviteter under sommaren. Det inbjuds till sommarkaféer, bygdedagar, teater och sport- och trivselaktiviteter. Kan bygdegårdsföreningar i högre grad bli en del av turistnäringen? Om vi kan erbjuda mötesplatser och upplevelser är det mycket positivt. Det är ocksåviktigt att även under sommaren kunna stärka föreningens kassa. Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuder från 2009 ett kalendarium över bygdegårdsaktiviteter Det händer på vår hemsida med en extra satsning under sommaren. Besök sidan för inspiration och information! Reser du i Sommar- Sverige besök en bygdegårdsaktivitet! Förbundssekreterare Tidningen Bygdegården utges av Bygdegårdarnas Riksförbund Box 26017, Stockholm Tel: Fax: E-post: Besöksadress: Eriksbergsgatan 8A, Stockholm Internet: Chefredaktör och ansvarig utgivare: Monica Eriksson Redaktion: Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli Annonser: 4-färg Helsida kr Halvsida kr Kvartsida kr Prenumeration: 4 nummer kostar 100 kronor Pg Manusstopp för nr 3/2009: 17 augusti Grafisk form, redaktionellt arbete & produktion: NYMEDIA, tel Nina Soneson & Stig Lindberg Tryck: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2009 Tryckt påmiljövänligt papper Upplaga: ex ISSN Omslaget: Torsö. Foto: Torsö BIF. Bolmsö: Foto: Anders Karlsson. Åvestbo: Foto: Torsten Ålund. Kadir Meral: Foto: Veronika Lindgren.

3 FORBUNDSAKTUELLT Sommar Under flera år har vi marknadsfört sommaraktiviteter på vår hemsida. Detta har varit uppskattat, så vi fortsätter även i år. Nu med möjligheten för alla att registrera direkt i Det händer på Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsida Under sommaren lägger vi Det händer under Aktuellt på hemsidan. Vill eller kan ni inte registrera via hemsidan skriv till eller sänd in ett brev! Kulturvecka 2009 Vi följer upp det fantastiska kulturåret 2008! Vecka 43, oktober, blir Bygdegårdarnas Riksförbunds kulturvecka Man kan delta genom att planera in en eller flera kulturaktiviteter under veckan. Att vi bjuder in till en hel vecka, behöver inte betyda att man som enskild förening arrangerar något varje dag, utan det kan vara någon av dagarna. Däremot kan vi på distrikts- och förbundsnivåmarknadsföra hela veckan! Mer information har sänts ut till alla föreningsordförandena och finns ocksåpåvår medlemsinformation påhemsidan. Tio miljödiplom utdelade Vid Hallands distriktsstämma kunde tio miljödiplom delas ut. Detta var resultatet av ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommunerna under 2009 med informationsträffar och studiecirkelarbete. Följande bygdegårdsföreningar fick motta miljödiplom: Asige, Fagered, Fegen, Glommen, Källsjö, Köinge, Okome, Ullared och Älvsered i Falkenbergs kommun och Galtabäck i Varbergs kommun. KURSRUTAN Regionala distriktsstyrelsekonferenser Distriktens styrelser (plast för fem per distrikt) inbjuds till konferens 5 6 september. Innehåll: Ledarskap, organisationsutveckling, försäkring, kultur, miljö och samverkan. Norr: BD, AC, Z, X, Y, W, C, AB. Aronsborg konferenshotell, Bålsta. Mellan: S, T, U, E, D, I, R, Hn. Solbacka kursgård, Stjärnhov. Söder: G, Hs, K, LM, N, OPn, Ps, F. Ekbackens kursgård, Grimslövs folkhögskola. Avgift: kronor inkl. kost och logi (resebidrag endast Norrlandsdistrikten). Anmälan: Senast den 5 augusti. Distriktsstyrelseintroduktion 18 september Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli, bygdegården Anna Whitlock, Stockholm. Introduktion för nyvalda i distriktsstyrelsen: Organisation, kultur, bygg, försäkring. Avgift: 700 kronor inkl. kost och resa. Anmälan: Senast den 10 september. Filmvisningsdagar september Östra Frölunda bygdegård, Sjuhärad. Biografer och filmintresserade. Innehåll: Filmvisning och seminarium. Avgift: kronor inkl. kost, logi och resa. Anmälan: Senast den 25 augusti. Här mottar företrädare för bygdegårdsföreningarna miljödiplomet. Foto: Eva Werdien. Jan-Olof Andersson från Agenda 21 i Falkenberg talar. Till vänster om honom står en stolt miljöansvarig i Halland: Tommy Larsson. Foto: Eva Werdien. Anmäl e-postadress! Är du funktionär i en bygdegårdsförening och har e-post? Har du inte fått någon från Bygdegårdarnas Riksförbund under april och maj? Dåhar vi inte din e-postadress eller rätt adress. Vill du fåinformation via e-post, sänd din adress till Meddela föreningens namn och ditt uppdrag i föreningen. BYGDEGARDEN 3

4 Årets bygdegårdsförening:torsö Samverkan ger resultat Text: REDAKTIONEN Foto: TORSÖ BIF Årets bygdegårdsförening 2009 är vald: Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening i Mariestad. På Torsö vid Fågelöviken vid Vänerns sydsida ligger denna bygdegård som är medelpunkten för motion, idrott, kultur och turism i bygden. David Fridborn var visionären från Laxhall, som redan 1935 insåg att en levande landsbygd med ett rikt föreningsliv förutsätter en bra samlingslokal. I ett upprop vädjar han om att man i bygden borde bilda en förening för att realisera detta. --- En dylik lokal skulle sedan ståöppen för sammanslutningar av skilda slag. --- Särskilt vädjas till ungdomen att visa sitt intresse.--- Hans visioner och önskemål har gått i uppfyllelse och det med råge. Men det har krävt sin insats. För att kunna fåen förening att fungera och en förening med många grenar och inriktningar måste alla samarbeta och organisera sig. År 1991 fattade man påön beslut om att slåsamman bygdegårdsföreningen och idrottsföreningen. Syftet var just att skapa en gemensam, effektiv organisation med det fördubblade medlemsantalet och påsåsätt samla krafterna. Man fick helt enkel en möjlighet att utveckla den potential som fanns i anläggningarna. Genom åren har föreningens viktigaste tillgång varit varje medlem som arbetar aktivt, konstaterar Benny Jansson, ordförande från sammanslagningen 1991 och fram till Man får naturligtvis inte räkna bort dem som stödjer via sitt medlemskap och dem som besöker och medverkar på våra aktiviteter. Det är en glädjande och fantastisk utveckling som vi varit med om i femtio år. Framtiden ser lovande ut, och bygdegården ska vara den naturliga och centrala mötesplatsen påtorsö. Nu och framledes, konstaterar Benny med emfas. Att vägen fram är målet har dagens förening insett. I ett inriktningsdokument för hur styrelsen, valberedningen, sektioner och arbetsgrupper ska arbeta står att läsa: Under en längre tidsperiod har olika verksamhets- och organisationsfrågor diskuterats i föreningen. Vissa av oss kan tycka att diskussionen pågått under en lång tid, ja kanske till och med för lång tid. --- Nu känns det som om det mesta har ventilerats --- Syftet med dokumentet är att hos föreningens olika funktionärer sprida en bred och god kännedom om huvudinriktningen avseende föreningens arbetssätt. Förmodligen är det här grunden för bygdens engagemang ligger det gemensamma engagemanget. Man arbetar tillsammans och man vet vad man ska göra eller vad som förväntas. Arbetet för turism och camping tog fart under slutet av 80-talet. Föreningar från olika delar av landet började lägga sina träningsläger påtorsö. Därefter har man inriktat sig påatt erbjuda inkvartering. Ombyggnaden av bygdegården, inköpet av Strannavillan och fyra små campingstugor har gjort ön mycket attraktiv. Auktion på Torsö. 4 BYGDEGARDEN

5 År 1996 togs det första miljöbeslutet i föreningen. Bygdegårdsföreningen har installerat för sol- och pelletsanvändning och rekvirerat de miljökvitton som funnits i bygdegårdsrörelsen. Nu står för dörren en renovering av vatten- och avloppsanläggningen. Mariestads kommun har beslutat att bilda ett biosfärsområde och föreningen har anmält intresse för att medverka i detta. Just nu är miljöpolicyn aktuell för om- och bearbetning. Fastigheten ska erbjuda den moderna tekniken. Därför har en storbildsanläggning införskaffats, likaså kanoner som via datorn ska underlätta föredragningar. Förutom samlingslokal, scen, kök och rum för sammanträden och studier finns ett ungdomsrum och ett motionsrum med god utrustning. Den rymmer också fyra omklädningsrum. Föreningen äger och driver en fotbollsplan, arrenderar en plan som är campingplats på sommaren, arrenderar mark för en motionsbana och äger en tennisbana. Höst, vinter och vår har ungdomarna sin ungdomsgård i lokalerna. Pub-aftnar, midsommarfirande, valborgsmässofirande, julfester, tipspromenader, innebandy och fotboll för killar och tjejer, barngymnastik, bastukvällar och körkvällar tillsammans med öns egen kör Mix. Uppräkningen kan göras ännu längre. Under de senaste åren har föreningen satsat på turismen. Detta har stärkt ekonomin, utvecklat verksamheten och bidragit till mer sysselsättning och högre livskvalitet. Föreningen känner stort ansvar för miljöfrågor, jämlikhetsaspekter i verksamheten och för ungdomarnas medverkan. Detta är grunden för allt arbete i Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening. Föreningen erbjuder campingstugor. Konkurrensen har varit hård. Sju nomineringar hade kommit in. Juryn, som tillsatts av förbundsstyrelsen, har bestått av Solveig Carlsson, Susanne Öberg och Gabriel Ehrling. De hade inget lätt arbete. Förutom den vinnande Torsö var det Bjursnäs, Södra Kalmar; Lundsbrunn, Skaraborg; Fredsberg, Skaraborg; Årås kvarn, Sjuhärad; Ramhäll, Uppsala; Högås, Västerbotten. Lite historik 2009 Årets bygdegårdsförening och föreningens 75-årsjubileum 2007 Lokalen fyller 50 år 1996 Miljöarbetet inleds 1993 Ombyggnad av bygdegården 1991 Sammanslagning av bygdegårdsföreningen och idrottsföreningen 1989 Campingverksamheten tar fart 1958 Bastun färdigställs 1957 Invigning 1955 Beslut om bygglov 1952 Beslut om ansökan om bygglov 1949 Bygdegårdsföreningen bildas 1935 Upprop om behovet av en samlingslokal Korvgrillning skapar gemenskap. God återväxt via ungdomsverksamheten. BYGDEGARDEN 5

6 1200 pådistriktsstämmor Text & foto: REDAKTIONEN Kring några givna områden fick ombuden i Västergötland tycka till! Ivan Karlsson, byggansvarig i Östergötlandsdistriktet, mottog silvernålen av distriktets ordförande Karin Eriksson bygdegårdsfunktionärer har under mars och april varit samlade till distriktsstämmor i landets 24 distrikt. Här har tankar utbytts, beslut fattats, kunskap fyllts på och konst deponerats. Följ med till Västerbotten, Östergötland och Örebro. Harry Tunong, Söderala, blev ny ordförande i Gävleborgs distrikt. Thomas Andersson lämnar över klubban till Gunilla Åsell, Trångsviken nyvald ordförande i Jämtlands distrikt. 6 BYGDEGARDEN I Västerbotten samlades man tidigt i april till stämma i Kassjö bygdegård. Ett av inslagen påstämman var att ombuden fick delta i ett så kallat påverkanstorg. Från detta torg kom 37 förslag, som styrelsen nu har att bearbeta: uppdatera foldern över Västerbottens bygdegårdar, öka informationen om distriktets arbete och ta initiativ till att utveckla ny verksamhet inom turistnäringen tillsammans med entreprenörer. Både för ungdom och äldre. Ett inför-möte skulle kunna läggas pånätet, såatt medlemmarna hade möjlighet att tycka till om de frågor som ska behandlas av distriktsstyrelsen. Vi hade påverkanstorg även förra året, berättar distriktsordförande Kerstin Marquart. Det uppskattades; fler blev delaktiga och många bra förslag kläcktes. Detta besannades även vid denna stämma, som givetvis ocksåinnehöll sedvanliga årsmötesförhandlingar. Silvernål och konstdeposition Vid Östergötlands distriktsstämma 1994 skänkte LRF:s länsförbund ett konstverk av Gunnar Gebbe Björkman. Tavlan skulle enligt beslut i distriktsstyrelsen deponeras för ett år i den bygdegård som stod värd för distriktsstämman. Så har skett i alla år. Årligt överlämnande sker i samband med distriktsstämman. Konstverket har bytt plats varje år. Det började i Skärkind 1994 och överlämnades i år av Georg Nilsson från Långrådna bygdegård till värden för årets distriktsstämma Klockrikegårdens Bo Arvidsson. Stationer i Örebro PåÖrebro-stämman prövande man för första gången stationer före stämmoförhandlingarna, där ombuden kunde få kontakt och information. I styrelsen hade man funderat över hur man skulle kunna följa upp årets tema: Samverkan. Sagt och gjort. Olika samverkanspartners bjöds in: representanter för Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga samt Kenneth Nilshem, förbundets inspiratör kring Landsbygdsprogrammet. Det fanns ocksåstationer kring information, försäkring och konst och kultur. Kristina Haglund, distriktsordförande i Örebro, är nöjd. Samtalen gav tillfälle till fördjupad information, men också en möjlighet för funktionärerna från de olika föreningarna att lära känna varandra bättre. Det tror jag vi har glädje av i framtiden, säger Kristina.

7 Stämma i den vackra staden Ulricehamn Text: REDAKTIONEN Foto: ULRICEHAMNS KOMMUN Stämma 2009 årets viktigaste händelse för Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att gå av stapeln i Ulricehamn i Sjuhärads bygdegårdsdistrikt. Vid sjön Åsunden ligger den vackra staden med ett gediget förflutet inom svensk textilindustrialism och som ett starkt centrum för friluftsliv och föreningar. Staden blir en medelpunkt för allt föreningsliv i Ulricehamns kommun, som ligger mellan tvåstörre kommuner: Borås och Jönköping. Den är Västra Götalands största kommun till ytan, berättar Roland Karlsson, kommunalråd i Ulricehamn. Intresset för fritid och föreningar har gett resultat; bland annat kommer Oskar Svärd, flerfaldig Vasaloppsvinnare från Tvärred. Och det finns 12 bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund inom kommunens gränser, berättar Roland vidare. I kommunen finns 21 utvecklingsgrupper som slutit sig samman i en landsbygdsallians. När det gäller annan kultur än förenings- och friluftsliv kan nämnas att Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun. författarinnan Birgit Th Sparre har gjort bygden välkänd genom sin romansvit Gårdarna runt sjön. Apropåsjöar såhar regissören Colin Nutley planer påatt spela in en tredje Änglagårdsfilm; historierna i dessa utspelas kring sjön Lönnern, som ocksåden ligger i kommunen. Ulricehamn har sina anor ifrån talet eller tidigt1100-tal. Staden hette tidigare Bogesund, men döptes om efter drottning Ulrika Eleonora. Namnet Ulricehamn togs för att blidka drottningen såatt staden skulle kunna fåtillbaka sina handelsrättigheter. År 1520 stod slaget pååsundens is, dådanskarna med Kristian II besegrade Sten Sture den yngre. Sen dess har mycket blomstrat och förändrats. Den textilindustri som växte sig såstark under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet har till största delen flyttats till andra delar av världen. Det textila centret för Sverige ligger dock kvar i Sjuhäradsbygden med Textilmuseet i Borås och Högskolan med ingenjörsutbildning med textil inriktning samt Rydals museum i Marks kommun. Sjuhärads distrikt består av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Totalt finns 53 bygdegårdsföreningar i distriktet anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdarna betyder oerhört mycket för spridningen av kultur. Och med hjälp av regionens förlusttäckningsbidrag kan de ideellt arbetande styrkorna lägga mer kraft påkulturen. Bygdegårdsdistriktet arbetar med utbildning för att skapa en sammanhållning och gemenskap. Bland annat håller vi en årlig kursdag i januari och arrangerar en bussresa påhösten, berättar Christer Olausson, ordförande i Sjuhärads bygdegårdsdistrikt. Kallbadhuset var vinnare av Årets Hus 2008 i kommunen. En vacker byggnad som tillkommit genom kallbadhusföreningen. --- ett lyckat resultat av att integrera en ny byggnad i strandmiljön vid sjön Åsunden, en byggnad som knyter an till Ulricehamns historia som kurort och profilerar staden som en plats med rent vatten och frisk luft. --- Rådhuset vid Stora Torget är Ulricehamns mest kända byggnad och har ett mycket stort värde för stadskärnan. Det uppfördes Nuvarande utseende med mansardtak, brutna gavelspetsar och frontespis är resultatet av arkitekt Lars Kellmans ombyggnad BYGDEGARDEN 7

8 Två nya ungdomsprojekt Text: REDAKTIONEN Malin Gruffman, ungdomsutvecklare för projektet i Västerbotten. Maja Olsson, ungdomsutvecklare för projektet i Kalmar. Det saknas inte idéer och kontakter för att få igång aktiviteter för ungdomar. Nu finns också projektmedel för detta. Bygdegårdarnas Riksförbund har fått ett stöd via Boverket och har den här gången valt att samarbeta med Västerbottens och Kalmars distrikt. Förbundet Vi Unga har också tillskjutit medel såväl centralt som regionalt. I Bygdegården nr kunde vi läsa om det lyckade ungdomsprojektet i Dalarna under 2008, som lyckades med att få igång mer ungdomsverksamhet i länets bygdegårdar. Ytterligare två projekt har nu startat i Västerbottens och Kalmars län. Koordinatorer är Malin Gruffman i Västerbotten och Maja Olsson i Kalmar. Tillsammans med Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan, som är samarbetspartner, finns det gott om idéer, ett stort kontaktnät och stora möjligheter att bygdegårdarna inom en snar framtid ska sprudla av ungdomliga aktiviteter. Genom ungdomsprojekten åker Malin och Maja runt och inspirerar, utbildar och peppar ungdomarna att ta initiativ. Idéerna både hos ungdomar och bygdegårdsengagerade är verkligen inte få, men steget från idé till handling kan ibland kännas stort. Intresset hos bygdegårdsföreningarna har varit gott i det inledande skedet; många vill verkligen få till en föryngring. Det gäller både aktiviteter och deltagare i bygdegården. Förhoppningen är att ungdomarna ska känna sig hemma i bygdegården, precis som de äldre. Men man måste nog ha i åtanke att den klassiska föreningsorga- 8 BYGDEGARDEN

9 på gång niseringen med struktur och ordning inte alltid passar majoriteten av dagens ungdomar, säger Malin Gruffman. Det är de enskilda aktiviteterna och den absolut närmaste framtiden som driver ungdomarna. Inom projektet bedrivs mindre lokala projekt eller arbetsgrupper kring varje bygdegård. Förutsättningarna och behoven är ju så olika. Detta gör att verksamheten kommer att se väldigt skiftande ut, och det känns otroligt spännande, fortsätter Malin. När ungdomarna själva får skapa något, växer både initiativförmågan och ansvaret. Kontakt med Malin får man via e-post eller tel Maja nås på e-post eller tel Ungdomsgård återuppstår i Västerbotten Redan efter en kort tid har Malin kommit en god bit på väg. Hon konstaterar att i en del bygdegårdar finns redan verksamhet, i en del kommer ungdomsaktiviteter att återuppstå och i en del är det nytt på gång. I Gravmarks bygdegård fanns för några år sen en ungdomsgård. Nu kommer denna att återuppstå. Bygdegårdsföreningens styrelse är framsynt och entusiastisk och önskar bland annat hjälp med att söka finansiering av verksamheten. Kalmar i startgroparna I Jämteböle har några ungdomar i 14- årsåldern bestämt sig för att driva verksamhet i en Vi Unga-klubb. Bygdegårdsföreningens styrelse är engagerad och hjälpsam. I Kassjö har man tidigare haft barnverksamhet och vill nu komma i gång med ungdomsaktiviteter. Föreningen har fått medel till att ungdomsanpassa lokalerna. Vid ett möte med ungdomarna har man gjort ung husesyn, vars resultat snabbt ska presenteras för styrelsen. Därefter I Kalmardistrikten ligger flera föreningar i startgroparna. Till exempel i Tvärskog finns önskemål sedan flera år om en fritidsgård eller träffpunkt. Föreningen har nu tankar på att iordningställa en lokal för att tillfredsställa ungdomarnas behov. Maja har börjat skapa kontakter med ungdomar i byn via skolor, affischer och mötesplatserna Facebook och Lunarstorm på internet, så att man snart kan träffas och diskutera lokaler och organisation. Att projektet har kommit så här pass långt på så kort tid beror på att det är min egen förening. Det kändes enklast att köra igång här, där jag redan har kontaktytor, berättar Maja. I övrigt i Södra Kalmar-distriktet har hon haft kontakt med eller fått andrahandsinformation om några föreningar som skulle kunna vara intresserade. Maja berättar, att hon bäst håller på att kontakta dessa. Därutöver söker hon föreningar som valt ungdomsansvariga. Jag har förstått att det handlar om allt från filmvisning och småbarnsaktiviteter till fritidsgårdar och sommaraktiviteter. Det är jättespännande att det finns så mycket olika idéer. I Öndal-Skedshult bygdegårdsförening och Storebro byggnadsförening i Norra Kalmar distrikt finns funderingar på att organisera redan befintlig barn- och ungdomsverksamhet som Vi Unga-klubbar. Ytterligare två föreningar har jag planerat in närmare kontakt med. Vi får se vad det leder till, säger Maja entusiastiskt. kan man göra inköp till lokalerna och ungdomarna planera sin verksamhet. I Rödåsel vill man komma i gång med regelbunden ungdomsverksamhet. I Stöcke arbetar man för att engagera tjejer i 18-årsåldern. Föreningen vill ge dem möjligheter att stärka självförtroendet. Malin har också kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för att finna vägar och områden till samarbete. Detta gäller alla bygdegårdsprojekt i distriktet. BOKA ER Teater musik dans poesi show komik hos tel: e-post: För alla åldrar & små scener: MORFAR OCH DRÖMTUTAN En pjäs för unga & gamla, om minnen, musik och drömmar. Spelas hösten 2009 & våren 2010 INFO/BOKN Tel Pantomimteatern BYGDEGARDEN 9

10 Anders Olsson och Solveig Carlsson gläds över den replokal som kommit till stånd i Bolmsö bygdegårds källare tack vare pengar från Boverket. Ett band med ungdomar har redan börjat använda lokalen och tanken är att det ska bli fler efter hand. Bolmsö satsar på ungdom och musik Text & foto: ANDERS KARLSSON För två år sedan sökte Bolmsö bygdegårdsförening ungdomspengar från Boverket. Numera rymmer bygdegården en replokal i källaren och modern teknik i stora salen. Vid årsskiftet är målet att tre ungdomsgrupper ska ha verksamhet i lokalerna. För tredje året i rad går det i år att söka pengar från Boverket för att ungdomsanpassa allmänna samlingslokaler. Bolmsö bygdegårdsförening i Kronobergs län var på hugget redan första året 10 BYGDEGARDEN och sökte drygt kronor för en musiksatsning. Vi strävar alltid efter att förnya oss, berättar föreningens ordförande Solveig Carlsson. Att valet föll påen musiksatsning kom sig helt enkelt av att det finns ett stort musikintresse bland ungdomar på Bolmsö. Vi i bygdegårdsföreningen ska vara hjälpen som ser till att det finns förutsättningar för ungdomarna, säger Solveig Carlsson. Gensvaret från Boverket lät inte vänta på sig. Bygdegårdsföreningen beviljades nästan hela det sökta beloppet, eller närmare bestämt kronor. Föreningen är nu i full färd att, med hjälp av bidraget, teknikupprusta bygdegården. I källaren har ett rum som tidigare mestadels stod tomt gjorts om till replokal. Ett biljardbord och en piltavla har fått lämna plats för trumset och elgitarrer. Dessutom har vi satt färg påväggarna och akustikplattor påtvåav väggarna och i taket, berättar Anders Olsson, ledamot i styrelsen och ansvarig för ungdomsprojektet. I stora salen har en ny ljudanläggning kommit påplats och en ny ljusanläggning är på väg. Tekniken är sådan att bygdegården numera också kan fungera som förstklassig biosalong. Ett mäktigt

11 ljud kommer från högtalarna placerade runt om i salen när Anders Olsson ger ett smakprov på kapaciteten. Utöver utrustningen till replokalen och stora salen har föreningen med hjälp av projektpengarna från Boverket köpt in en mobil ljudanläggning för att de musicerande ungdomarna ska kunna spela även på andra platser än i bygdegården. Ett band med sex killar i åldern år har redan tagit den nya tekniken i bruk ochsolveig Carlsson räknar med att det ska bli fler efter hand. I slutet av året hoppas vi att vi ska ha tre grupper i gång: den vi har nu, en tjejgrupp ochen grupp till. Det skulle vara kul om den tredje gruppen blir en dansgrupp, säger hon. Vilka tips har då Bolmsö bygdegårdsförening till andra föreningar som känner sig inspirerade att söka pengar från Boverket för en ungdomsanpassning av lokalerna? Nummer ett, menar Solveig Carlsson, är att sätta sig ner ochfundera på vad man vill göra. Det är viktigt med en idé som man tror på. Det går inte att göra något bara för att någon annan har gjort det utan det ska vara en idé som är rätt för vår bygd, vår förening och vår lokal, säger hon. Nästa steg, konstaterar hon, är att göra en så bra ansökan som möjligt. En ansökan som är attraktiv, sticker ut och får Boverkets företrädare att intressera sig lite extra. Anton Johansson och Pontus Lööv vid mixerbordet. Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet Senast den 31 augusti kan man ansöka hos Boverket om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidrag är till för att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som främjar ungdomars kultur- ochfritidsverksamhet. Även andra insatser som syftar till att utveckla verksamheten för ungdomar i lokalen kan få stöd. Beslut fattas senast under december månad. Under 2009 finns 4,8 miljoner kronor att fördela. Bidrag & stöd därefter lokal därefter Allmänna samlingslokaler utvecklingsbidrag. Allmänna arvsfonden Det finns möjlighet att söka medel via allmänna arvsfonden, www. arvsfonden.se Alexander Schäring hjälper Hanna Svensson spela på elgitarren, bakom dem syns Frida Andersson, Lina Palm och Elin Svensson. Kanske dessa tjejer kommer att vara med i den tjejmusikgrupp som kommer att starta i vår. BYGDEGARDEN 11

12 Den digitala tiden är här! Text: REDAKTIONEN Foto: MONICA ERIKSSON I mars hölls den välbesökta konferensen Den digitala samlingslokalen. 170 personer samlades till något så ovanligt som en digitalt direktsänd, interaktiv konferens. Den hölls samtidigt i tre allmänna samlingslokaler: Grästorps bygdegård, Kallhälls Folkets hus och Söråkers Folkets hus. Samtliga tre lokaler var sammankopplade till ett enda möte. Det rådde en stor enighet under dagen om att digitaliseringen av samlingslokalerna både är önskvärd och nödvändig. Konferensen inleddes med några korta inlägg om hur man såg på de digitala husens möjligheter. Jag har stora förhoppningar. Tänk vilka möjligheter att sprida tyst teater, sade Loredana Jelmini från Riksteatern. Majcen Ekman från Folkbildningsförbundet var ocksåmycket positiv: Vi vill genomföra en digital konferens redan i höst. Vi planerar nämligen en EU-konferens. Och dåser vi fram emot ett samarbete. Inez Abrahamzon, vice ordförande i Hela Sverige ska leva, framhöll att den digitala tekniken skulle kunna vända på 12 BYGDEGARDEN perspektiven. En huvudföreläsare skulle lika gärna kunna befinna sig i en by i glesbygden som i huvudstaden. Landet skulle bli rundare. Efter lunchen genomfördes grupparbeten på de tre platserna för att åter kopplas ihop för redovisning. Överraskande positivt, var kommentaren från många. Visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig, sade en deltagare. Detta är ju framtiden, sade en annan. Inez Abrahamzon, vice ordförande i Hela Sverige ska leva och Calle Nathanson, projektledare på Sveriges kommuner och landsting, samtalar. Båda höll föredrag under konferensen. Gunno Sandahl, kulturchef på Folkets Hus och Parker ledde ett samtal med Maicen Ekman, generalsekreterare på Folkbildningsförbundet, Mats Abrahamsson, producent på Programbolaget, och Loredana Jelmini, kommunikationschef på Riksteatern. Folke Brinckmann från LRF i Mälardalen såg genast möjligheter i att ordna en konferens bara inom Mälardalsregionen. Det är fullt möjligt idag här finns minst sju Folkets hus med digitala möjligheter. Utmärkt, när man har tillgång till en bra föreläsare, att kunna förmedla budskapet till många, var Folkes kommentar. Många påpekade också i grupparbetet att behovet av samverkan och gemensamma grepp var nödvändigt för att kunna lösa exempelvis finansieringsfrågorna. Dagen gav mersmak. Tänk vilka fantastiska möten vi skulle kunna fåmed spännande föreläsare, teater, musik, körsång med mera bara vi lär oss tänka digitala samlingslokaler, hälsar Britt- Marie Jobacker från Studieförbundet Vuxenskolan i en kommentar efter konferensen. Konferensen direktsändes även via internet till allmänheten. Vill du se konferensen i repris? Gåin påsamlingslokaler.nu (utan bindestreck) såkan du se fem och en halv timme digitala samlingslokaler. Konferensen var ett gemensamt initiativ av de samlingslokalägande föreningarnas riksorganisationer Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar och genomförs med stöd från Landsbygdsnätverket, Europeiska jordbruksfonden.

13 En ny medlem Uppgränna vid Vätterns strand Text: ROLAND JOHNSSON Foto: TOMMY BJUREK En efterlängtad mötesplats i Uppgränna i Jönköpings distrikt har under 2008 blivit medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Föreningen är nybildad och lokalen är ombildad till ett byahusför allehanda aktiviteter. Uppgränna Byagård är viktig för gemenskapen i trakten. Uppgränna byalag startade sin verksamhet 2001 och syftet var att fungera som en samhällsförening för Uppgränna by. Som kanske framgår av namnet ligger Uppgränna strax intill Gränna, närmare bestämt 3 km norr om staden och intill Vätterns östra kant. Sedan starten har man haft återkommande arrangemang som midsommarfest, luciafest, tipspromenader och researrangemang, men inte haft någon egen lokal för sin verksamhet. Under våren 2007 erbjöds byalaget att överta Uppgränna missionhus. Medlemsantalet hade minskat i församlingen och de som var kvar hade inte längre krafter att driva församlingen vidare. Frågan diskuterades i byalagets styrelse, och man tog kontakt med Bygdegårdarnas Riksförbund och fick genom distriktets representant information om vad medlemskapet innebar. Man fick också information om hur liknande föreningar arbetade. Sommaren 2007 drabbades trakterna kring Gränna av kraftiga skyfall, så även Uppgränna. Detta fick till följd att missionshuset fick stora delar av källaren vattenfylld med omfattande skador på såväl byggnad som inventarier. Eftersom församlingen redan tidigare fört diskussioner med byalaget, kunde man tillsammans diskutera med försäkringsbolaget om hur man skulle återställa efter skadan. I januari 2008 kallade man byborna till ett stormöte och där beslutades att man skulle mottaga gåvan: missionshuset, som senare döptes om till Uppgränna Byagård. Under våren och sommaren vidtog ett intensivt arbete med att renovera källaren efter vattenskadan och ställa i ordning ett ändamålsenligt kök. Man bytte också ut oljepannan mot en luftvärmepumpförattfånerenergikostnaden. Den 28 september var det så dags att inviga lokalen. Medlemmarna bjöds in till middag och 300-årsjubileum ; det är nämligen 300 år sedan i stort sett hela Uppgränna by brann ner till grunden. För att minnas detta har man byggt upp en tidsenlig skorsten intill byagården som ett monument över vad som hände. Man kan konstatera att byns behov av en samlingslokal nu har tillgodosetts. Redan är studiecirklarna i full gång och efterfrågan på att hyra lokalen är stor. Vi kan konstatera att ännu en bygdegård fyller sin funktion som ett viktigt nav i byn. Mer att läsa: BYGDEGARDEN 13

14 LANDET RUNT Konstrunda i bygdegårdar Konstnärer i Folkarebygden i södra Dalarna arrangerar framgångsrikt konstrunda varje påsk. I år levde tre bygdegårdar i Avesta kommun upp som konsthallar med både konst och konstnärer på plats. Det var Fors, Solbacka och Åsgarn. Per-Inge Ishedens målning Yrväder i april i dialog med verket Ett stycke tid av Tomas Nordberg en skulptur i plexiglas som Bygdegårdarnas Riksförbund har deponerat i Åsgarns bygdegård. Verket har även visats i Avesta Art. Foto: Karin Perers. Åsgarn hade glädjen att vara värd för årets gästkonstnär Per-Inge Isheden från Stockholm. Per-Inge har rottrådar i Folkare och sitt sommarboende i Åsgarnsdalen. (Dalarna) Ruben Forsberg levererar bänkar i Mörtarbo. I bakgrunden syns sjön Åsgarn, vars strandängar nu är öppnade tack vare bygdegårdsföreningens stora satsning på att återställa det vackra öppna kulturlandskapet. Foto: Karin Perers. Ruben tar initiativ för ekonomin Årets bygdegårdsförening 2008 Åsgarn i södra Dalarna verkar på många fronter. För att stärka föreningens ekonomi har en nestor i bygdegårdsrörelsen tagit ett eget initiativ Ruben Forsberg har snickrat trevliga trädgårdsbänkar till alla som skänker en slant till föreningen. Ruben är redan i sin levnad en legendarisk föreningsledare i Folkärna. Under många år var han också ordförande i Dalarnas bygdegårdsdistrikt. (Dalarna) Konst vid Sörmlandsstämman Konstverken Vit kaprifol, Honeysuckle och Hängande kaprifol av konstnären Maud Probst-Rönnbom deponerades i Fogdö bygdegård vid distriktsstämman i Sörmland. (Sörmland) Framför sin målning Tidig morgon vid Långholmsvarvet möter Per-Inge Isheden konstnären Meg Ersbacken-Engman. Meg hade öppet i egen ateljé. Med i samspråket är också Megs dotter Frida Engman. Båda konstnärerna är medlemmar i bygdegårdsföreningen. Under påskens fyra dagar tog Åsgarn emot 800 besökare. Foto: Karin Perers. Konstdepositionen mottages av Siv Persson, kassör, Kristina Karlsson, vice ordförande, och Randi Wetterhus, sekreterare, från Fogdö bygdegårdsförening. Foto: Monica Eriksson. 14 BYGDEGARDEN

15 Eleverna tar över bion Glödhet påstämma Nu finns handboken om hur man gör ett projekt mellan skolan och biografen Eleverna tar över biografen. Projektet har bedrivits i Västmanland och författare till boken är Anders Westin. Syftet var att lärare, elever och de aktiva i biografen skulle fåmer kontakt med varandra. Eleverna skulle fålära sig arbeta som entreprenörer med sådana uppgifter som förekommer påen biograf planering, ekonomi och marknadsföring. I boken finns förslag på aktiviteter, övningar, metoder, tips och frågor som skulle kunna användas för att ta sig fram i ett projekt och göra det lärorikt för alla. Och verklighetsnära: Fröken, det känns som att vi jobbar påriktigt! (Johanna, 12 år) (Västmanland) Anders Westin med handboken. Foto: Monica Eriksson. Vid Västerbottens stämma utlottades en deposition av ett konstverk: Glödhet (en monotypi) av Kate Balderud. Depositionen tillföll Tegs byagårdsförening i Umeå. (Västerbotten) Arne Lundgren instruerar deltagare om hur filmen ska spolas och skarvas inför visningar. Maskinister på kurs Ett gott skratt ger värme Att ett gott skratt förlänger livet, det vet vi. Men att det också ger värme får vi bekräftat från Vamlingbo bygdegård på Gotland. Behållningen från årets revy kommer att finansiera det nya värmesystemet i bygdegården. Den april genomfördes en biografmaskinistkurs i Grimslövs bygdegård i Kronobergs distrikt i samarbete med Folkets Hus och Parker. (Kronoberg) Det var nog sådet började med revyerna i bygdegården; att fåin pengar för att rusta. Årets revy, som hade premiär påvalborgsmässoaftonen, heter Upp och ner i lundar. (Gotland) Pär Berglund, distriktets vice ordförande, överlämnar depositionen till Anna Granberg. Hasse Andersson och hans musikanter. Hasse Kvinnaböske Andersson påturné Ett tiotal bygdegårdar har under våren haft besök av Hasse Andersson, när han var ute på en skånsk turné. Mycket uppskattat. Vi hade över 200 personer i Erikslund, berättar Ronny Persson. Även från fler bygdegårdar vittnar man om höga besökssiffror. (Skåne) BYGDEGARDEN 15

16 Vem kör traktorn? Text & foto: STEFAN LÖFGREN Fredagen den 6 mars var det vernissage på fotoutställningen Vem kör traktorn?. Då presenterades också vinnaren av LRFs Kulturpris för Nu ger sig vinnarbilden och totalt 30 bilder från svensk landsbygd ut på en turné i bygdegårdarna utlyste LRF en novelltävling, som resulterade i novellsamlingen Den siste veterinären och som gavs ut tillsammans med En bok för alla. En vinnare tilldelades även LRFs Kulturpris 2007: Anders Nilsson från Göteborg med sin berättelse Majros 2. I fjol var det en fototävling som låg till grund för kulturpriset och den här gången vann Anders med sin bild Farfars traktor! Jag tycker att det är stora likheter mellan att fotografera och att skriva, säger Anders Nilsson. Det är tvåolika sätt att berätta en historia, fortsätter han. Och att berätta historier tycker han om att göra. Gärna med filmen som verktyg. Förra året vann han en kortfilmstävling i Italien. När jag gör film skriver jag först manus och sedan får jag sätta bilder till det. Då får jag chansen att använda båda formspråken som jag tycker om! berättar Anders Nilsson. Vinnarbilden finns nu med i den fotoutställning som är påturné i bygdegårdarna och som bär titeln Vem kör traktorn?. Sista helgen i maj finns den på plats i Ulricehamn, under Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma och sedan ger den sig vidare ut i landet. Mer information om hur man går tillväga för att få den till sin bygdegård finns på Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsida. Vinnaren av fototävlingen, Anders Nilsson, flankeras av LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson, Ingmarie Andersson, LRF, och Karin Wennerberg, kulturansvarig på LRF. Utställningen Vem kör traktorn? vid vernissagen i LRF-huset i Stockholm. Urpremiär på Kadirs bygdegårdsturné Text: STEFAN LÖFGREN Foto: VERONIKA LINDGREN Kadir Meral är gymnasieläraren, sonen, invandraren, dalmasen, maken, komikern och pappan som just nu är på turné i Sveriges bygdegårdar. Det är Bygdegårdarnas Riksförbund och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som gemensamt erbjuder detta arrangemang till alla bygdegårdar. 16 BYGDEGARDEN Vi ville prova nya former för våra kulturaktiviteter, berättar LRF:s kulturansvarige Karin Wennerberg, som svar på varför de gör en stand-up-turné i samarbete med bygdegårdarna. Vi har många yngre bönder bland våra medlemmar och vi hoppas locka dem med nya former av kulturaktiviteter, fortsätter hon. Kadir har ju sin bakgrund från landsbygden och jordbruket i den turkiska delen av Kurdistan. Det här är ett sätt att koppla ihop också hans erfarenheter därifrån. Upplägget för kvällen är stand-up i första akten och sedan ett samtal i andra akten ett samtal om bland annat likheter och olikheter. Urpremiären för Kadir Merals bygdegårdsturné blev i Örsåsgården i Sjuhärad, där Christer Olausson är ordförande: Kombinationen av stand-up och samtal var jättebra. Han gjorde det hela påett väldigt bra sätt och plockade upp frågorna som kom. Och han förde fram sådant som kan vara problem när man kommer som invandrare till ett nytt land. Turnéplan och mer information om Kadirs turné finns på Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsida. En kväll med stand-up, jordbruk, allvar och komik är underrubriken för ett turnésamarbete mellan LRF och Bygdegårdarnas Riksförbund. Kadir Meral är ute med stand-up och samtal och hade sin premiär i Örsåsgården i Sjuhärad.

17 Nybyggd bygdegård ÅVESTBO Text: MARIE EKMAN Foto: TORSTEN ÅLUND Kommunalrådet Stig Henriksson invigningstalar. Åvestbo är den andra nybyggda bygdegården som invigs i år. Den ligger i Fagersta kommun i Västmanland. I förra numret av tidningen stod att läsa om Tynningö bygdegård i Vaxholms kommun, som hade sin invigning i början av maj i år. Avtäckning av bygdegårdsskylten. Åvestbo byalag hade den 4 april 2009 öppet hus i nya bystugan. Officiell invigning förrättades högtidligen kl av Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson. Han avtäckte skylten Åvestbogården på bystugans fasad. Vädret var det bästa tänkbara med strålande solsken. Byns äldsta invånare Nancy Forsell, 99 år, var ocksåpåplats. Stor uppslutning hela dagen, cirka 300 Distriktets ordförande P-O Graaf överlämnar gåvolitografin Bygdegården av EWK till föreningen. personer kom och smakade påde goda snittarna och det fina hembakade brödet med dryck därtill. Alla var positiva och tyckte att det blev ett fint hus. Flera verkade intresserade av att hyra lokalen också. På kvällen blev det stor fest med det trevliga bandet Rönnas Treo från Köping, som lockade fram många goda skratt. En viktig mötesplats för bygden har tillkommit. Bygdegårdarnas Riksförbund, BR Gotland och Väskinde bygdegård bjuder in till I september, när havet är uppvärmt och de varma, sköna vindarna blåser in över ön, då blir det festival i bygdegården i Väskinde. Där finns en bra utrustad scen samt en salong som rymmer drygt 150 personer. Antalet platser är begränsat till 180 deltagare så anmäl er redan idag! september 2009 Gotland Info & anmälan eller mejla/ring Stefan Löfgren BYGDEGARDEN 17

18 BYGDEGARDSFORSAKRINGEN Text: ANETTE JOHANSSON Foto: BÖRJE KARLSSON Egenkontroll av brandskyddet allas ansvar! Brandkåren har varit här och tittat på brandskyddet så det är nog bra. Sålät det kanske förr men den brandsynen finns inte längre. Ansvaret vilar inte längre i någon brandsyneförrättares händer när det gäller brandskyddet i bygdegårdarna. Kommunens räddningstjänst finns till hands för att ge stöd, information och utöva tillsyn men den detaljerade myndighetskontrollen har ersatts utav egenkontroll av brandskyddet. Systematisk Brandskyddsarbete Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövas för att förebygga brand och förhindra och begränsa skador. För att kunna efterleva de krav som lagen ställer påägare eller nyttjanderättshavare, bör ett systematiskt brandskyddsarbete utföras sålänge byggnaden eller anläggningen används. Bygdegårdarnas Riksförbund har producerat en informationsskrift och ett arbetsmaterial för att underlätta för bygdegårdsföreningarna att bedriva och dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Arbetsmaterialet är ett grundmaterial och kan beställas kostnadsfritt från försäkringskansliet i pappersformat eller digitalt format, föreningen kan därigenom anpassa dokumentationsmallarna efter sina behov. Bygdegårds försäkringen SKADEANMÄLAN MÄRKPAKET INVENTARIELISTOR FÖRSÄKRINGSFRÅGOR ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM INVESTERINGSBIDRAG Bygdegårdsförsäkringen Box Träslövsläge Tel Säkrast E-post: Se över ert brandskydd! Vilket arbete föreningen lägger ner påbrandskyddsarbetet beror givetvis på den egna ambitionsnivån. En god dokumentation underlättar för kommande styrelser och visar ocksåatt man tar sitt ansvar. För det viktigaste utav allt är genom ett systematiskt brandskyddsarbete ökar säkerheten för besökarna och för den egendom som förvaltas till kommande generationer. Skriftlig redogörelse Samlingslokaler som får lov att användas för fler än 150 personer, ska enligt lagen dokumentera sitt brandskydd och som ägare av byggnaden eller anläggningen är man skyldig att lämna en kortfattad skriftlig redogörelse för brandskyddet till den kommunala räddningstjänsten. Ta kontakt med räddningstjänsten i kommunen för att fåen blankett att fylla i. Om de ej kan tillhandahålla någon blankett kan man hämta en sådan från räddningsverkets hemsida www. srv.se Informera er mera Att ordna kommunträffar med tema brandkunskap är kanske en bra början för att starta ett systematiskt brandskyddsarbete. Bjud in er kommunala räddningstjänst som kan informera om hur rutinerna är i just er kommun eftersom det kan skilja från kommun till kommun. Påförsäkringskansliet finns ett antal filmer som handlar om brandkunskap till utlåning. 18 BYGDEGARDEN

19 BYGG Text: REDAKTIONEN Foto: MONICA ERIKSSON HENRIK ÖHLIN Uppgradering för bygg och miljö Miljö, tillgänglighet, uppvärmning och attraktionskraft var teman vid årets bygg- och miljökonferenser, som hölls i mars. Konferenserna vände sig till distriktens bygg- respektive miljöansvariga. Syftet med konferenserna var att utbyta erfarenheter och fylla påkunskaperna. Med ett fullspäckat program över två dagar hann vi med att beröra många områden. Miljöfrågorna, som rör både bygg- och miljöansvariga, diskuterades gemensamt. I grupper funderande man på hur vi skulle kunna fåfart på arbetet med diplomeringen. En förändring till ett mer lättillgängligt material och en uppdelning mellan de olika diplomen, framfördes av flera deltagare. Det arbetet har startat, på konferensens inrådan, och kommer att vara klart till hösten. Andra dagen arbetade de båda grupperna var för sig. Byggansvariga fick bland annat se påbra bord och stolar och diskutera tillgänglighet och energibesiktningar. De miljöansvariga granskade miljöplanen och föreslog konkreta revideringar. Efter konferensen har Miljödiplom 1 reviderats. Information och ansökningsblanketter finns att hämta påhemsidan under Medlemsinformation. Ansökningar om miljödiplom har börjat komma i en strid ström. Kontakta era bygg- och/eller miljöansvarig om ni vill veta mer. Adressuppgifter hittar ni påbygdegårdarnas Riksförbunds hemsida, under distrikten. Edvardssons trä presenterade rejäla fällbord på bygg- och miljökonferenserna. Skönt att slippa benet på hörnet. Nu kan man placera stolar oberoende av bordsbenen, säger Dick Karlsson och Åke Jansson. Torsö Bygdegård Camping Stugor Fester Konferens Kurser Läger Fiskecamp Välkommen till natursköna Torsö. Låt oss locka dig med orörd natur och sköna bad på ön där solen oftast skiner. Här finns många möjligheter till aktiviteter: fiske, bad, fotboll, cykel och kanotutflykter. Bo bekvämt i rum, stugor eller på campingen med utsikt över Fågelöviken Info/bokning De miljöansvariga inledde sin konferens med att redovisa vad som gjorts i den egna bygdegården. I förgrunden syns Ingemar Johansson, Norrbotten och Eva Dahlänger, Jämtland. BYGDEGARDEN 19

20 Styr värmen spara energi Text & foto: STEFAN NORBERG Tofta bygdegård utanför Varberg i Halland sparar energi, värnar om miljön och underlättar fastighetsskötseln genom ett effektivt styrsystem. Sedan drygt ett år finns ett styrsystem i Tofta bygdegård som underlättar skötseln av lokalerna. En styrdator har installerats i bygdegården och via internet kan vaktmästaren sätta påvärmen, kontrollera energi- och vattenförbrukningen, få larm från avloppspumpstationen med mera. Inom kort kommer man även att installera ett elektriskt lås i huvuddörren. Med hjälp av detta kan man via styrdatorn ordna med öppning och låsning av bygdegården utan en omfattande nyckelhantering. De mest frekventa hyresgästerna har egen nyckel, men för alla tillfälliga hyresgäster kommer låset att underlätta arbetet för vaktmästaren. Den största vinsten är att jag som ansvarig för uthyrningen inte behöver åka till bygdegården enbart för att sätta påvärmen. Jag sparar tid och det är ju bra för miljön också, när jag slipper ta bilen, säger Ramona Möller, som ansvarar för uthyrningen. Det var i samband med att bygdegården skulle byta värmesystem som idén kom om att samtidigt installera en styrdator. Idag finns bergvärme i bygdegården. Kyrkan i bygden hade haft ett liknande system sedan många år och hade enbart goda erfarenheter. Man kunde visa att man sparat stora mängder energi. Styrsystemet är en standardprodukt från företaget Systeminstallation i Varberg. Styrdatorn i bygdegården är kopplad till företagets server, och vaktmästaren eller någon annan når datorn via internet. All information sker i realtid. Vaktmästaren Ramona Möller vid sin dator som är uppkopplad med styrdatorn. Vår erfarenhet är att investeringen ofta betalar sig redan under första året, säger Bjarne Johansson påsysteminstallation. Det finns egentligen inga begränsningar för vad man kan använda styrdatorn till. Samtidigt som någon bokar lokalen kan vaktmästaren i styrdatorn lägga in tiderna för bokningen. Sen sköter systemet om såatt lokalen har rätt temperatur beroende påinner- och yttertemperatur, vindförhållanden med mera. Den största besparingen görs nog av att lokalerna har rätt temperatur när de inte används. Det fungerar påalla typer av värmesystem. Många uppskattar ock- 20 BYGDEGARDEN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013 RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING SIDA 1 AV 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013 ORGANISATION Verksamheten har under året bedrivits under ledning av en styrelse bestående

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Multifunktionshall Sjövik - förstudie Multifunktionshall Sjövik - förstudie I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Riks-Klippans styrelse Riks-Klippans styrelse hade möte den 16-18 september 2016. Det här är en del av vad de pratade om: Verksamhetsplanen 2016-2018. Samtal

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014 Väv i Väst Informationsblad nr 1, febr 2014 Ordföranden har ordet Den här gången tänker jag ta upp lite om vad som hänt och är på gång i föreningen utöver de aktiviteter som vi normalt arrangerar. Vi kan

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn!

Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn! Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn! Aldrig har intresset för utbildning och utveckling varit så stort i distriktet som just nu och därför erbjuder vi alla halländska

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Rapport Fyrdagen 9 april 2014 på Vänermuseet. Galeasen Gurli vid Navens fyr. Olja, Benjamin Lidholm

Rapport Fyrdagen 9 april 2014 på Vänermuseet. Galeasen Gurli vid Navens fyr. Olja, Benjamin Lidholm Rapport Fyrdagen 9 april 2014 på Vänermuseet Galeasen Gurli vid Navens fyr. Olja, Benjamin Lidholm Fyrdagen Dagen arrangerades av Vänermuseet i Lidköping, med stöd av Vänersamarbetet (Västra Götalands-Regionen).

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Vad kan vi samverka kring? Deltagare: Tino Braun, Kenneth Moberg, Ewa Nilsson, Karin Brunsberg Ideella krafter är

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2012

Distriktsinfo nr 2/2012 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2012? I detta nummer: Sidan 2 Fru ordförande har ordet Infoblad Sidan 3 Sidan 4 Rörospols kurs Sidan 5 Röros forts Sidan 6 Ledarkurs Dans på stan Sidan 7 Liljkonvaljeholmen.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna!

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna! Hej! Nu minsann börjar man känna att värmen och våren är på väg.. Åsens Bygdedag närmar sig med stormsteg och planeringen är i full gång. Jag behöver verkligen hjälp med idéer och planering för att göra

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer