3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978"

Transkript

1 TVBKno Author Title PY 1001 Källsner Bo Post-buckling Behaviour and Load-carrying Capacity 1977 of Thin-walled Box and Hat-section Beams Christiansson Per Påkörningslaster orsakade av fordon Johansson Hans-Erik, Tvärkraftsupptagande förmåga hos inlimmade 1977 Johnsson Roger skruvar i limträ. Handledare: Sture Åkerlund 5002 Tullberg Sten Prefabricerade betongkonstruktioners förbindningar 1977 inom sektorn pelare-balkar vid montering. Handledare: Roland Wester 1002 Sentler Lars Live Loads on Floors in Buildings Sentler Lars Stochastic Representation of Loads Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner Hansson Gert, Hedenblad Wire-wood, balkar och väggelement. Handledare: 1978 Göran Tryggve Degerman 3004 Petersson Örjan Undersökning av plåtarmerade lättballastelement Öfverbeck Per Control and Gross Errors Degerman Tryggve, Åkerlund Stabilisering av småhus : beräkningsmodeller för 1979 Sture horisontella bärverk 5004 Rubin Peter Utveckling av datorprogram rörande stomstabilitet Handledare: Sture Åkerlund 5005 Albrektsson Lars Ramverkstakstolar. Handledare: Sture Åkerlund Skjöld Jan, Söderberg Leif Fiberbetongs hållfasthetsegenskaper. Handledare: 1979 Tryggve Degerman 5007 Svensson Anders Statistiska beräkningar till en takkonstruktion av trä 1979 uppbyggd av ytbärande kassettelement. Handledare: Sture Åkerlund 3007 Albrektsson Lars Ramverkstakstolen Sentler Lars En metod för analys av krav på byggnader Öfverbeck Per Small Sample Control and Structural Safety Petersson Örjan Bestämning av spänningskollektiv på en järnvägsbro Elgh Per, Karlsson Hans-Olof Fiberbetong, undersökning av funktion hos element sammansatta av fiberbetong och trä. Handledare: Tryggve Degerman 1003 Degerman Tryggve Dimensionering av betongkonstruktioner enligt sannolikhetsteoretiska metoder Sentler Lars Icke förstörande provningsmetoders praktiska användning på betong 3012 Degerman Tryggve Byggelement sammansatt av betong och trä: undersökning av olika förbindningstyper 3013 Lundberg Pär, Persson Per- Undersökning av skjuvarmering med varierande Ingemar töjningsegenskaper 5009 Eriksson Mats, Hultin Rickard, Thor Mats Teoretisk utvärdering av bärförmågan för takelement av tunnplåt. Handledare: Lars Sentler Herrera Alberto Datorprogram för dimensionering av svetsade stålbalkar enligt HSI-norm. Handledare: Sture 1981

2 Åkerlund 3014 Östlund Lars, Sentler Lars Säkerhet, laster och lastkombinationer OBS! FINNS 1982 EJ! (aldrig tryckt) 3015 Östlund Lars Dimensionering av betongkonstruktioner hållfasthetsvärden och mått OBS! FINNS EJ! (aldrig tryckt) 3016 Andersson Inge, Lundh Provning av byggplåt i aluminium 1982 Anders, Sentler Lars 5025 Norelius Åke Ett studium av sprickor i betongkonstruktioner 1982 Handledare: Tryggve Degerman 5011 Andersson Inge, Lindh Anders Provning av byggplåt i aluminium. Handledare: Lars 1982 Sentler 5012 Reima Mika Program för beräkning av interaktionsdiagram Handledare: Sture Åkerlund 3017 Christiansson Per, Östlund Synpunkter på beräkningsredovisning 1983 Lars 3018 Sentler Lars Service Life Predictions of Concrete Structures Thorén Kent, Åblad Jan Bigbalk: datorprogram för dimensionering av kontinuerliga balkar enligt BBK-79. Handledare: Sture Åkerlund 5013 Carlsson Håkan, Persson Mats Jämförelse mellan första och andra ordningens beräkning av trätakstolar, del 1. Handledare: Sture Åkerlund 5014 Linde Peter, Lindgren Hans Pelardäck : program för dimensionering av pelardäck enligt Betonghandboken med kontroll enligt BBK-79. Handledare: Sture Åkerlund 5016 Georgiadis Pavlos Praktiskt utformning av konstruktiva detaljer i konstruktioner utsatta för jordbävningar. Handledare: Lars Sentler 5017 Grsinic Danor, Thuresson Stefan Jämförelse mellan takstolsdimensionering enligt första och andra ordningens teori. Handledare: Sture Åkerlund 5018 Eriksson Anders Interaktionsdiagram för armerad betongpelare. Handledare: Sture Åkerlund 3019 Christiansson Per Datorstödd projektering, CAD. Besök vid företag och universitet, USA hösten Christiansson Per Europeiskt undervisningssamarbete inom Datorstödd Projektering. ECAADE, European Computer Aided Architectural Design Education. Delft okt Bryssel okt Christiansson Per Internationell konferens om datorstöd i arkitektarbetet. PARC 83, International Conference on the Use of Computers in Architecture. London okt Sentler Lars A Stochastic Theory of the Brittle Strength of Concrete 5020 Nilsson Göran Glasfiberarmerade betongbalkar. Handledare: Sture Åkerlund och Lars Sentler 5019 Puurula Arto Datorprogram avsett att beräkna konstruktionsuppgift i Bärande Konstruktioner FK 2. Handledare: Sture Åkerlund 5021 Nilsson Göran Modellering av skivor på regelstomme. Handledare: Sture Åkerlund Xourafis Georgios Plåttakstol, fastställande av brottlasten genom fullskaleprovning och datorberäkning. Handledare: 1984

3 Sture Åkerlund 5023 Torvaldsson Baldur Tor Optimering av spännvidder för efterspända 1984 standardiserande broar. Handledare: Sture Åkerlund 1004 Danewid Robert En undersökning av armerade betongbalkar utsatta 1985 för utmattningslast Sentler Lars Krav på betongkvalitet och täckskikt med avseende 1985 på armeringskorrosion 3024 Öfverbeck Per Kontrollfunktion och byggkvalitet: ett 1985 diskussionsinlägg 5024 Waernborg Per Databasstrukturer för modellering av byggprojekt : en 1985 jämförelse mellan GDS, Medusa och Intergraph. Handledare: Per Christiansson 5026 Shahidi Ali, Moghadam Takkassettelement. Handledare: Tryggve Degerman 1985 Mohammad 5027 Baldursson Kristjan S. Landfästen för broar: undersökning av 1986 dimensioneringsmetoder. Handledare: Sture Åkerlund 5028 Boklund Christer Demonstrationsprogram: belastning av fritt upplagd 1986 balk. Handledare: Sture Åkerlund 5029 Mussie Kaleab Glasfiberarmerad betong. Handledare: Lars Sentler Jönsson Robert, Östlund Lars Säkerhetsproblem för träkonstruktioner Persson Mats Modell av 1 1/2-planshus. Handledare: Sture 1987 Åkerlund 5031 Bystedt Tommy Huset: en film om hur en byggnad kommer till (kommentarer till examensarbetet). Handledare: Sture Åkerlund 5032 Christoffersson Stefan Metodförbättring av lastnedräkningar (diskett lastnedräkning ingår). Handledare: Sture Åkerlund 5035 Gudmundsson Jòn Isländsk betong: experimentell och teoretisk 1988 undersökning av hållfasthetsegenskaper. Handledare: Lars Sentler 5036 Dahlberg Mats, Hansson Snölast på glastak. Handledare: Sture Åkerlund 1988 Lars, Lindh Thomas 5038 Trulsson Kalle, Björklund Tokbalk: ett konstruktionshjälpmedel. En tillämpning 1988 Thomas av Artificiell Intelligens med programspråket Prolog. Handledare: Alberto Herrera 5033 Nilsson Göran Modellering av skivor på regelstomme. Handledare: 1988 Sture Åkerlund 5034 Ranby Anders, Shivonen Skiva som stabiliserande element på glespanel Mats Handledare: Sture Åkerlund och Tomas Alsmarker 5037 Below Nisse, Påhlsson Patrik Icke bärande innerväggar: en samverkanskonstruktion. Handledare: Sture Åkerlund 1988 K001 Mårtensson Annika, Behaviour of wooden structural elements under combined mechanical and hygral loading. International Conference on Timber Engineering, Seattle. (11p) Linde Peter Analytical Modeling Methods for R/C shear Walls Gustavsson Peter, Tiedtke Christoph Lamellerade balk- och bågkonstruktioner av trä. Handledare: Anders Nilsson och Carl-Magnus Dolby 5039 Andersson Jonas Går det att torka betongprover i mikrovågsugn? Handledare: Anders Nilsson 5040 Andersson Stefan Diagram, tabeller och exempel till Murverkshandboken. Handledare: Sture Åkerlund

4 5041 Fureby Christer, Persson Ulf Industrigolv. Handledare: Robert Danewid Heyden Susanne, Johnsson Silo-lätt: ett beräkningsprogram. Handledare: Alberto 1989 Eva Herrera 3027 Herrera Alberto Integrerade databaser vid datorstödd projektering Sigurjonsson Kristjan, Jonsson Sigbjörn 5046 Månsson Anne, Caprile Roberto 5044 Andersson Ewa, Netzell Lars, Nilsson Tore 5047 Davidsson Madelaine, Karlsson Anders 5048 Carlsson Stefan, Thomasson Anders T01 Mårtensson Annika, Kompositkonstruktioner: en undersökning av Jesmonites materialegenskaper och funktionssätt. Handledare: Lars Sentler Fuktinducerade deformationer hos trä. Handledare: Annika Mårtensson Fiberkompositarmering. En teoretisk och experimentell analys av fiberkompositarmering som böjarmering i balkar. Handledare: Lars Sentler Kapning av Siporexbalkar. Handledare: Robert Danewid Glasfiberkompositers hållfasthetsegenskaper. Handledare: Lars Sentler och Anders Nilsson Effects of moisture and mechanical loading on wooden materials. Wood Science and Technology, 24, (pp ) K002 Variation of moisture content in timber structures Notes for RILEM TC112, London (12p) 5049 Jungestad Johan Transformera: från beräkningsprogram till CAD Handledare: Pål Hansson 5051 Bergman Peter, Hagberg Pär Datorstödd rumsbeskrivning. Handledare: Pål 1991 Hansson 5052 Josefsson Anna, Larsson Ramkonstruktioner av fanerträ. Handledare: Sven 1991 Kristina Thelandersson och Carl-Magnus Dolby 5053 Svensson Staffan Att limma gipsskivor på stålreglar. Handledare: Sven 1991 Thelandersson 3028 Follin Anders, Hansson Pål, CAE-system för svensk träindustri 1991 Mårtensson Annika 5050 Hagman Anders Temperaturspänningar i betong vid tidig ålder K003, Czmoch I., Larsen Hans- Jörgen Effect of within member variability on bending strength of structural timber. CIB/W18A, Oxford (26p) 1006 Mårtensson Annika Mechanical Behaviour of Wood Exposed to Humidity Variations Söderstedt Håkan, Sekund Introduction of New Technique in Argentina - Ingemar Multimedia in training & Education. Handledare: Per Christiansson och Alberto Zanetta (Comertaza, Inc.) 5055 Levin Mats, Persson Pär Datorprogram för kontroll av stålpelare enligt BSK. Handledare: Alberto Herrera 5056 Hermodsson Thomas Bjälklagskryss av prefabricerade väggelement och förespända håldäckselement. Handledare: Jan-Erik Paulsson och Sven Thelandersson 5057 Molander Jan Förspänd rambalk. Handledare: Sture Åkerlund och Paul Rehn 5058 Nilsson Magnus Horisontalstabilisering av småhus med skivverkan i gipsskiva på glespanael. Handledare: Tomas Alsmarker 5059 Fridlund Anders, Svensson Trågbroar: järnvägsbroar med genomgående ballast Jonas Handledare: Annika Mårtensson 1007 Alsmarker Tomas Gypsum Plasterboards as Vind Bracing Elements in 1992 Timber Framed Buildings. 3029, Morén Tom Tensile Stresses and Cracking in Drying Timber

5 T02 Nagy Agnes, Thelandersson Sven Modelling thermal effects in young concrete. Cracking in reinforced concrete caused by hydration. Nordic Concrete Research 1/93. (pp72-89) K004 Mårtensson Annika Effect of moisture variations on creep of structural timber. IUFRO/S 5.02, Timber Engineering Meeting, Bordeaux. (22p) K005 Mårtensson Annika, Control of deflections in timber structures with reference to Eurocode 5. CIB/W18A, paper , Åhus, Sweden (23p) K006 Wood and timber research at the department of structural engineering at the Lund University. The international seminar. Poznan, Polen. (pp 28-31) 7039 Nagy Agnes, Thelandersson Modelling Thermal Effects in Young Concrete 1992 Sven 5061 Persson Lars, Sandahl Stefan Ett träregelsystem med möjligheter. Handledare: Sven Thelandersson och Staffan Svensson 5064 Kölfors Johan Genomstansning av betongplattor: en jämförelse av några europeiska normer. Handledare: Robert Danewid 5065 Carlsson Hans, Johansson Ola, Paulsson Lars Glasfiberkomposit som spännarmering i slipers.handledare: Lars Sentler 5066 Lundin Niklas, Samuelsson Optimering av bärlina i bärande lättregelväggar av Patrik trä. Handledare: Robert Danewid 5067 Gunnarsson Ola, Hjalmarsson Aramid Fiber Rods as Reinforcement in Concrete. Jonas Handledare: Lars Sentler 5068 Namazi Masood Bestämning av betongens dynamiska E-modul vid tidig ålder: jämförelse med statisk E-modul. Handledare: Agnes Nagy 5060 Norlin Peter, Fosseli Trond Långtidsegenskaper och beständighet hos limfogar mellan reglar och gipsskivor. Handledare: Sven Thelandersson och Staffan Svensson 5062 Jonsell Stina Datorprogram för beräkning av tunnväggiga ståltvärsnitt. Handledare: Sven Thelandersson 5063 Nordh Jan, Nordh Thomas Långtidseffekter i träbaserade skivmaterial. Handledare: Sven Thelandersson 5069 Isaksson Tord Utmattning av armerade balkar i högpresterande betong: en jämförelse med vanlig betong. Handledare: Robert Danewid 5070 Spets Karin Postprocessor till Boxdim: Integration av AutoCAD och beräkningsprogram. Handledare: Anders Follin och Carl-Magnus Dolby PT03 Nagy Agnes Sprickor i betongkonstruktioner med hänsyn till tvångsbelastning. Bygg och Teknik 7/93. (pp 30-32) K007 Nagy Agnes Cracking in concrete at early age, Nordiskt betongforskningsmöte i Göteborg, Sweden. (3p) 7040 Nagy Agnes, Thelandersson Sprickbeteende hos lång grundmur av betong utan Sven rörelsefogar Nilsson Magnus Theory and Measurements of Growth Stresses. -A literature review 7046 Kölfors Johan Temperatursprickor i grova betongkonstruktioner. En undersökning av olika sprickreducerande åtgärder vid bygget av Forss kraftstation i Nätraån Follin Anders Digital Product Catalogues - an Evaluation of Presentation and Visualization Techniques Nagy Agnes Cracking of Concrete Structures Due to Early Thermal Deformations Jónsson Vidar Gränssnittsprogrammet ELVAR - Gränssnitt mot CAD-komponenter på NICK-format och Autocad. Handledare: Per Christiansson

6 5072 Runsten Cecilia GraphCase: grafiska erfarenhetsdata för val av bärande system. Handledare: Per Christiansson 5073 Tuvesson Ulrika Inom brobyggnadsteknik. Handledare: Sven Thelandersson och Karl Lundstedt T04 Mårtensson Annika Creep behavior of structural timber under varying humidity conditions. Journal of Structural Engineering. Vol 120, No 9, (pp ) T05 Mårtensson Annika Mechano-sorptive effects in wooden material. Wood Science and Technology, 28 (pp ) K013 Isaksson Tord Within member variability of bending stregth of timber.1:st European Symposium on NDE of wood, Hungary (10 p ) K014 Mårtensson Annika Stress development in drying timber. A theoretical description. 4 th IUFRO, International Wood Drying Conference, Roturua, N.Z. ( pp ) K015 Mårtensson Annika, Design principles for deflection control in timber structures Pacific Timber Engineering Conference. Gold Coast Australia. ( pp ) K008 Nagy Agnes Material characterization of young concrete to predict thermal stresses. Int. RILEM Symp.Thermal Cracking in Concrete at Early Ages, Munchen (pp ) K009 Svensson Staffan Elementary tensile tests in a controlled Cimate. IUFRO, Wood Drying Conference, New Zeeland. (pp ) K010 Alsmarker Tomas Multi-storey timber buildings in Sweden. Pacific Timber Engineering Conference. Australia. (7p) K011 K012, Sandahl Stefan, Isaksson Tord, Pedersen Möller Tom Creep in wood based panels under natural climate conditions IUFRO/S5.02 Timber Engineering Meeting, Sydney. (14p) Within member variability of bending strength of timber. Pacific Timber Engineering Conference, Australia. (8p) 1010 Svensson Staffan Hygro - Mechanical Behaviour of Drying Wood Oredsson Jens Steel Columns under Partial Fire Exposure - a Theoretical Study. Handledare: Sven Thelandersson 5075 Svensson Roger Brandsäkerhet i flervånings bostadshus med trästomme: utformning av en REI 90 vägg. Handledare: Tomas Alsmarker 5076 Rudén Anneli Deformationer hos trä under tryck vinkelrätt fiberriktningen i kombination med fuktvariationer. Handledare: Annika Mårtensson 5077 Herne Andreas Utveckling av system för hantering av fastighetsinformation. Handledare: Anders Follin och Niklas Pettersson T07 Nagy Agnes A non-destructive method to determine the E- modulus of concrete at early ages. Materials and Structures, may (10 pp) T08 Svensson Staffan Strain and shrinkage force in wood under kiln drying conditions. I. Meusering strain and shrinkage under controlled climate conditions. Equipment and preliminary results. Holzforschung vol.49, (pp ) K016 Isaksson Tord, Thelandersson Sven Effect of test standard, length and load configuration on bending strength of structural timber. CIB/ W18A, Copenhagen. (18 p)

7 K017 Canisius T.D.G., Isaksson Tord, Grading machine readings and their use in the calculation of moment configuration factors. CIB/W18A, Copenhagen (28 p) 7050 Nagy Agnes Softening and Cracking Due to Coling in Concrete Provided wich Supplementary Reinforcement Isaksson Tord Variability of Bending Strength within Timber Elements Alhasani Mohammed Ali, Design of Industrial Floors: Principles for Control of Zaraei Ahmed Warping. Handledare: Sven Thelandersson 5079 Jordow Niklas, Enocksson Fuktrörelser och deformationer i stomsystem av trä. Per Handledare: Annika Mårtensson 5080 Svensson Charlotte Konstruktion och arkitektur i samarbete: träets arkitektoniska möjligheter.handledare: Annika Mårtensson 5082 Paulsson Maria Måste fönstervirke komma från norra Sverige och vad betyder ytbehandlingen (Arbetet är gjort vid Byggnadsmaterial, Chalmers, E-96:2, Arb.nr 582) 5083 Magnusson Henrik Lateral Resistance of Wood Shear Walls with Openings Using Oversized Oriented Srandboard Panels. Handledare: Sven Thelandersson och Frank Lam UBC, Canada 5084 Norlin Magnus Fatigue Behaviour of LVL Subjected to Repeated Shear Stresses. Handledare: Sven Thelandersson och Frank Lam UBC, Canada PT09 Stomsystem i trä - ett konkurrenskraftigt alternativ. Byggforskning 3/96, (pp12-15) PT10 Gustavsson Tomas Åter tid för bärande murverk. Byggforskningen 3/96, (pp31-32) T12 Svensson Staffan Strain and shrinkage force in wood under kiln drying conditions. II.Strain, shrinkage and stress measurements under controlled climate conditions. Holzforschung 50, (pp ) PT13 Gustavsson Tomas Bärande Murverk. Bygg & teknik 5/96 K018 Isaksson Tord Variability of bending strength of timber. European Workshop on Applications of Statistics and Probabilities in Wood Mechanics. Bordeaux, Frankrike. (12 p) K019 Mårtensson Annika, Svensson Staffan Application of a material model describing drying stresses in wood. IUFRO Wood Drying Conference. Quebec, Canada.(10p) K020 Svensson Staffan Experimental study on the hygro-mechanical behaviour of drying wood. IUFRO Wood Drying Conference. Quebec, Canada. (7p) K021 Svensson Staffan Hygro-mechanical behaviour of drying wood. International COST 508 Wood Mechanics Conference. stuttgart, Germany. (10 p) K022 K023 K024 K025 Mårtensson Annika,, Enocksson Per Moisture induced deformations in timber framed buildings. IWEC96, New Orleans, USA. (8p) Isaksson Tord, Thelandersson Variability and prediction of bending strength of Sven timber. IWEC96, New Orleans, USA.(8p) Alsmarker Tomas, Persson Medium-rise buildings with timber frame in Sweden. Stefan, IWEC96, New Orleans, USA. (7p) Larsen Hans Jörgen, Model code for the probabilistic design of timber, structures. CIB-W18/29. Bordeaux, France. (8p) Isaksson Tord K026 Nagy Agnes Themally induced softening and cracking in reinforced concrete. Nordic Concrete Research Meeting. Espoo, Finland. (2p)

8 K027 Isaksson Tord, Cansius T. D.G. K028 Frater G.S., Mårtensson Annika, Determination of moment configuration factors using grading machine readings. CIB-W18, paper , Bordeaux, France. (36p) Bearing performance of dimensioned lumber in a platform frame - An experimental study. CSCE. Annual conference. Edmonton, Alberta, USA (12p) K029 Conclusions from the workshop Timber Frame Housing in Europe Current Status and Development. The first workshop of COST Action E5. Timber Frame Building Systems. (3p) K030, Mårtensson Annika Moisture effects and deformations in timber frame building systems. The first workshop of COST Action E5. Timber Frame Building Systems. (11p) K031 Alsmarker Tomas, Persson Stefan, Medium-rise buildings with timber frame in Sweden. IWEC 96, New Orleans, USA (10p) K051 Pettersson Dan Thermally induced restraint stresses for concrete structures on a frictional surface. XVI Symposium on Nordic Concrete Research Espoo, Finland. (2p) PT27 Gustavsson Tomas Bärande murverk: Viktigt samspel mellan arkitektur och konstruktion. Husbyggaren, nr 7-8, (pp16-20) 7051 Pettersson Dan Restraint Stresses Due to Uniform Thermal Action in Walls and Floors of Concrete on a Frictional Surface Frater George S, Bearing Performance of Dimensiones Lumber in a Platform Frame. An Experimental Study Christiansson Per, Engborg Skadeförebyggande erfarenhetsuppföljning för Uno, Stjernfeldt Fredrik fastighetsförvaltning på Internet, SERFIN Christiansson Per, Engborg SWEBU. Svensk byggforskning på World Wide Web. Uno, Stjernfeldt Fredrik De globala nätverkens möjligheter i byggforskningen Nagy Agnes Cracking in Reinforced Concrete Structures Due to Imposed Deformations Svensson Staffan Internal Stress in Wood Caused by Climate Variations Döhlmark Anders Acoustic emission: a way to stress grade radiata pine. U.T. Australia. Handledare: Sven Thelandersson och Peter Doe 5086 Wallentin Oscar Svikt- och deformationsegenskaper hos massiva träbjälklag. Handledare: Tomas Alsmarker och Tord Iskasson 5087 Karlsson Birgir Armeringsspecifikation: utveckling av en armeringsmodul till AutoCAD. Handledare: Dan Pettersson 5088 Andersson Göran, Gilljam Magnus Endimensionell lastmodell för plattrambroar - med tyngdpunkt på trafiklaster. Handledare: Sven Thelandersson 5089 Johansson Per-Anders Un concept de sections minces en béton renforcé de fibres (An application with fibre reinforced cementitious composites). Handledare: Sven Thelandersson 5090 Gullne Erik Skjuvkapacitet i vertikalarmerade murverksbalkar. Handledare: Miklós Molnár T06 Nagy Agnes Simulation of thermal stress in reinforced concrete at early ages with a simplified models. Materials and Structures, Vol 30. (pp ) T11 Nagy Agnes Thermally induced softening and cracking in concrete with minimal reinforcement. Materials and Structures, Vol.30. (pp ) T14 Nagy Agnes Determination of E-modulus of young concrete with nondestructive method. Journal of materials in civil engineering, vol 9, No 1, (pp 15-20)

9 T15 Svensson Staffan, Stress-strain relationship of drying wood. Part 2: Mårtensson Annika Verification of a one-dimensional model and development of a two-dimensional model. Holzforschung Vol. 51, (pp ) K039 Alhasani Mohammed, Initial, internal stresses in logs from Norway spruce., Runge Tobias Int. Conf. on Wood-Water relations, COST Action E8, Wood Mechanics Copenhagen, Denmark. (pp ) K032 Mårtensson Annika, Behaviour of Drying Wood in the Direction Per Svensson Staffan pendicular to Grain. Int. Conf. of COST Action E8 Wood Mech. Copenhagen, Denmark. (14p) K033 Toratti Tomi, Svensson Experimental study on mechano-sorptive strains and Staffan internal stresses under fluctuations of humidity Int. conf. of COST Action E8 Wood Mechanics Copenhagen, Denmark. (9p) K034 Svensson Staffan, Toratti Mechano-sorptive behaviour of wood perpen- dicular Tomi to grain. Int. Conf. of COST Action E8 Wood Mech. Copenhagen, Denmark. (15p) K036 Isaksson Tord, Freysoldt Julia Load carrying capacity of timber beams with narrow moment peaks. CIB-W18, meeting 30, Vancover, Canada.. (7p) K038 Isaksson Tord Length and moment configuration effect using simulated timber elements. Reliability based desing of timber structures - Seminar on Reliability Based K037, Mårtensson Annika Design of Timber Structures. CTBA, Paris. (18p) Design principles for timber in compression perpendicular to grain. CIB-W18, meeting 30, Vancouver, Canada. (12p) K040 Safety evaluation of timber elements and systems - State of art and research needs. Seminar on reliability Based design of Timber Structures, CTBA, Paris. (6p) K041 Buildings with timber frame - Experience from Scandinavia. 16. Proccedings, Dreiländer Holztagung, Graz, Austria.(8p) T22 Mårtensson Annika, Svensson Staffan Stress-strain relationship of drying wood. Part I: Development of a constitutive model. Holzforschung, Vol. 51 no 5 (pp ) 7055 Foley Christina Strength Predictions in Structural Timber. State of the Art Report and Analytic Discussion Persson Stefan Wälludden trähus i fem våningar: Erfarenheter och 1998 lärdomar 1014 Pettersson Dan Stesses in Concrete Structures from Ground 1998 Restraint Larsson Mikael Stabilisering av flerbostadshus med Lättbyggnad i stål. Handledare: Sverker Andreasson och Helena Burstrand Danevid Robert Utmattning av armerade och förspända balkar med 1998 högpresterande betong (ej klar) 3034 Gustavsson Tomas Kanalmurad tegelvägg med isolering av lättklinker Ingströmer Per, Lindblad Erik Hygro-mekaniskt beteende hos trä under olika 1998 klimatförhållande. Handledare: Staffan Svensson 5093 Reding Christian Internal Stresses in Wood Caused by Humidity 1998 Variations. Handledare Staffan Svensson 5094 Burón Leandro Israel Modulus of Elasticity of Norway Spruce using 1998 Different Techniques. Handledare: Mohammed Alhasani 5095 Stefan Havner Dimensionering och utformning av diafragmaväggar i 1998 tegel. Handledare: Tomas Gustavsson

10 PT16 Gustavsson Tomas Murverk i Byggsystem. Ekoark, nr 2 (pp2-4) 1998 PT17 Gustavsson,Tomas Is there a renaissance in brick building? 1998 Ziegelindustrie International 4/98, (pp ) PT18 Gustavsson Tomas Bärande murverk - en idag återetablerad byggmetod Bygg & teknik, 5/98, (pp44-47) T19, Alemo Cracking of concrete structures due to imposed 1998 Jan, Nagy Agnes strains with regard to design of reinforcement. Materials and Structures,Vol31, (pp ) PT20 Gustavsson Tomas Ny roll för konstruktören i designen. Husbyggaren, nr (pp6-11) 3035 Christiansson Per, Stjernfeldt Skadeförebyggande erfarenhetsuppföljning för 1998 Fredrik, Engborg Uno fastighetsförvaltare på internet - SERFIN-I K042 Andreasson Sverker, System aspects of force transfer in multi-storey timber framed buildings. Procedings, COST Action E5, Workshop Timber frame building systems. Building Research Establishment, Garston, UK K043 Isaksson Tord Length and moment configuration factors. CIB-W18, Meeting 31, Savonlinna, Finland. (20p) K044 Pettersson Dan Dimensionering av plattor på mark utsatta för tvångsspänningar. Kraftindustrins Betongdag, Älvkarleby, Sweden. (2p) K045 Multi-storey timber housing in the Nordic countries. WCTE 98, Part I, Montreaux. (pp ) K046, Persson Multi-storey timber frame buildings in Scandinavia. Stefan 3rd Cardington Conf., Building Research Establishment, Watford. (8p) PT28 Gustavsson Tomas Skall bärande murar få en ny chans? Byggnadskultur , (pp11-15) PT29 Gustavsson Tomas Bärande murverk. Konstruktion som en integrerad 1998 del av arkitekturen. Byggbalken (pp18-20) 1015 Isaksson Tord Modelling the Variability of Bending Strength in Structural Timber. Length and Load Configuration Effects. 3039, Larsen Hans Jörgen, Isaksson Tord, Svensson Staffan Säkerhetsnivåer för trä och träprodukter i konstruktioner 5096 Carlsson Fredrik, Jönsson Johan Analys av sprickrisker i murverk. Handledare: Miklós Molnár 5098 Varfeldt Christian Metoder för visualisering och virtual realityframställningar av byggnader. Handledare: Stefan Persson och Martin Olsson Kader Ali Kawa Investigation on Friction between concrete slabs and Subgrades. Handledare: Dan Pettersson K047 Svensson Staffan Hygro-mechanical model for wood drying from material model to applicable tool. 6th International IUFRO Wood Drying Conf. Stellenbosch, South Africa. (8p) K049 Andreasson Sverker System aspects of stabilisation of multi-storey timber framed buildings. PTEC,, Int. Conf. on Timber Engineering, Roturoa, New Zealand. (8p) K057 K058 Hansson Martin, Svensson Staffan,, Larsen Hans Jörgen System reliability of timber trusses. RILEM Symposium in Timber Engineering, Stockholm. (10p) Reliability of timber structures under long term loads. RILEM, Symposium in Timber Engineering, Stockholm(10p) 1016 Alhasani Mohammed Ali Growth Stresses in Norway Spruce

11 3036 Christiansson Per K3 Resultat 3037 Christiansson Per, Dahlström Serfin 2 Gustav, Eresund Bengt, Nilsson Hans, Stjernfeldt Fredrik 3038 Persson Stefan Användning av IT-stöd i projektering av stomsystem i trä. En undersökning av besluts- och arbetsporcesser 5100 Håkansson Thomas, Mauritz Camilla Systemeffekter i träbjälklag. Med beaktande av hållfasthetsvariationer mellan och inom bjälkar. Handledare: Tord Isaksson 5101 Johansson Ann-Charlotte Svikt och vibrationer hos lätta bjälklag. Handledare: Sven Thelandersson, Per Hammer 5102 Karlsson Peter Digital produktkatalog för flervåningshus i trä. Handledare: Stefan Persson K048, Modern multi-storey timber houses in the Nordic Riberholt Hilmer, Larsen Hans Countries. International Conf. on Effective Utilization J. of Plantation Timber. Chi-Tou, Taiwan, R:O:C. K050 Jeppsson Joakim Shear behaviour of beams with reduced bond on longitudinal reinforcement. XVII Symposium on Nordic Concrete Research Reykjavik, Island. (3p) K052 Pettersson Dan Stresses in slabs ground restrain. XVII Symposium on Nordic Concrete Research Reykjavik, Island.(3p) K053 Pettersson,Dan Crack development in concrete structures due to restraint stresses. XVII Symposium on Nordic Concrete Research Reykjavik, Island. (3p) K054 Andreasson Sverker Three-dimensional interaction in stabilisation of multistorey timber frame buildings. CIB-W18 Meeting 32 Graz, Austria. (12p) K055 Larsen Hans J., Svensson Staffan, Determination of partial coefficients and modification factors.cib-w18 Meeting 32, Graz, Austria. (11p) K056 Isaksson Tord Length and load configuration effects in the code format. CIB-W18 Meeting 32, Graz, Austria. (13p) K059 Timber as a structural material in competitive building systems. RILEM, Symposium in Timber Engineering, Stockholm. (10p) T21 T24 Svensson Staffan, Mårtensson Annika Toratti Tomi, Svensson Staffan Simulation of drying stresses in Wood. Part I: Comparison between one- and two-dimensional models. Holz als Roh- und Werkstoff 57 (pp ) Mechanical response of wood perpendicular to grain when subjected to changes of himidity. Wood Science and Technology. 34 (pp ) T25 Svensson Staffan,, Larsen Hans Jörgen, Reliability of timber structures under long term loads. Materials and Structures, Vol. 32 (pp ) 7059 Rapporter av kursdeltagarna i forskarkurs Bärande Konstruktioner säkerhet Tolle Leif Market Potential of Multi-Storey Timber Frame Building. Developments in Scandinavia and their Market Meaning Andreasson Sverker Three-Dimensional Interaction in Stabilisation of Multi-Storey Timber Frame Buildings K077 Advanced wood Building technology- a challenge for the future. Markus Wallenberg Prize Symposium, Stockholm Okt. 13 K064 Jönsson Johan, Svensson Staffan Internal stresses in the cross-grain direction of wood induced by climate variations. CIB W18, Delft,

12 T30 T31 Pettersson Dan, Pettersson Dan, Netherlands. (10p) Crack development in concrete structures due to imposed strains - Part :I. Modelling. Materials and Structures, Vol 34 (pp7-13) Crack development in concrete structures due to imposed strains - Part II. Parametic study of a wall fully restrained at the base. Materials and Structures, Vol 34 (pp 14-20) 3042 Gustavsson Tomas Rustika huset, Bo97. Fukt- och temperaturmätningar i ytterväggar. Fjärrvärmeförbrukning Svensson Staffan, Gustafsson Trämekanikdagarna Per Johan T32 Jeppsson Joakim Contract-free monitoring of cracked concrete. Structural Concrete, no 3 (pp ) T33 Pettersson Dan, Design for crack control in concrete structures on ground exposed to imposed strains. Structural Concrete, no 4 (pp ) T34 Pettersson Dan, Alemo Jan Characterization of restraint from friction tests with slabs cast on ground. Structural Concrete, no 4 (pp ) PT35 Molnár Miklós Rationellt materialval till murverksväggar; är starkast alltid bäst? Bygg & Teknik 8/00 (pp 20-24) T36 Mårtensson Annika Bearing performance of timber. Journal of structural engineering, ASCE. Accepted for publication K068 Foley Christina Modeling the effect of knots in dimension lumber. Conference on Wood and Wood Fiber Composites, Stuttgart, Germany (11p) K066 Jönsson Johan, Svensson Staffan Internal stresses in the cross-gain direction of wood induced by climate variations. CIB W18, Delft Netherlands. Aug 29 K067 Molnár Miklós In-plane tension behaviour of horizontally loaded masonry experimental and numerical study.12 th IBMAC, Madrid, Spain (13p) K065 Hansson Martin, Effect of within member variability on the reliability of timber trusses. World Conference on Timber Engineering. Whistler, Canada (8p) 1018 Molnár Miklós In-Plane Tension Behaviour of Horizontally Loaded Masonry. Experimental and Numerical Study. T26 Svensson Staffan, Toratti Mechano-sorptive experiments perpendicular to grain Tomi under tensile and compressive loads. Wood Science and Technology 34 (pp ) 1017 Andreasson Sverker Three-Deminsional Interaction in Stabilisation of Multi-Storey Timber Frame Building Systems Simfors Andreas Finita element-baserad utmattningskontroll av järnvägsbro. Handledare: Joakim Jeppsson 3040 Stone Gunnar, Stone Per Flervånings trähus Kostnadsjämförelse mellan alternativa byggmetoder 1019 Jeppsson Joakim Assessment of Residual Load Carrying Capacity of Damaged Concrete Pettersson Dan Control of Cracking due to Imposed Strains in Concrete Structures. (140p) 5104 Artigas Monge Ana Relation between Growth Characteristics and Warp of Sawed and Dried Timber. Supervisor: Staffan Svensson 5105 Bruck Fredrik Interaktiv distansutbildning över Internet/intranät. Handledare: Stefan Persson K060 Jeppsson Joakim, Carlsson Sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys av skadad Fredrik bropelare.workshop om beständiga

13 betongkonstruktioner - Sammanfattningar. KTH, Stockholm, (4p) K061 Jeppsson Joakim CONcrete TECnology VETting. CBI:s informationsdag ,(4p) K062 Carlsson Fredrik, Jeppsson Joakim, Reliability analysis of corroded bridge columns. Integrated life-cycle design of materals and structures. ILCDES, Finland, MayRILEM/CIB/ISO. (pp ) 1021 Persson Stefan Informationsstöd för stomsystem i trä - Ett sätt att skapa mervärde 7062 Eisenmann Oliver Defining Critical Parameters in Dimension Timber. K063 Svensson Staffan, Aspects on reliability calibration of safety factors for timber structures. CIB W18, Delft Netherlands. Aug 29. System effect in sheathed parallel timber beam structures. CIB W , Venice, Italy (17p) K072 Hansson Martin, Isaksson Tord Hansson Martin Reliability of Timber Structural Systems, trusses and 2001 jousts 3044 Gustavsson Tomas Moderna murade småhus - teknisk utformning Gustavsson Tomas Perlit som isolering i kanalmur Rietz Daniel Bärförmåga hos ytterväggar för lättbyggnadssystem. Handledare:Sven Thelandersson 5107 Olsson Martin, Svensson Principer för beräkning av deformationer i armerade Staffan betongkonstruktioner. Handledare: Sven Thelandersson 5108 Torrens Fonoll Alexandre, Length effect of structural timber. Supervisor:Tord Mercadal Sorinas Albert Isaksson K070 Molnár Miklós Influence of material properties and vertical precompression on the shear behaviour of mortar joints. 9th Canadian Masonry Symposium, Fredericton, Canada, (13p) K071 Molnár Miklós Modelling of masonry cracking due to in-plane horizontal tension. Computer Methods in Structural Masonry -5, Rome, Italy (8p) T37 Foley Christina A three-dimensional paradigm of fiber orientation in timber. Wood Science and Technology 35 (pp ) PT38 Molnár Miklós Traditionellt och rationellt informationshantering 2001 kring murat och putsat byggande. Bygg & teknik, 8/2001 (pp34-35) 5109 Frühwald Eva Investigation of stability of glulam roof trusses with 2001 large spans. Supervisor: Sven Thelandersson 5110 Petit Carole Compression perpendicular to the grain. Supervisor: 2001 Annika Mårtensson K069 Jönsson Johan Moisture induced stresses in glulam cross sections CIB W18/34, Venice, Italy. (13p) P01 Att bygga högt. Teknisk utmaning. Väg- och Vattenbyggaren, nr 2 (4p) P02 Gustavsson Tomas Plats för hantverk i modernt byggande. Byggnadskultur, nr 3 (2p) P03 Gustavsson Tomas Tegel, tegel på väggen där. Tidevarv, nr 5-6 (4p) P04 Gustafsson Tomas, Gaffner Dan Perlit som isoleringsmaterial i kanalmurar. Bygg & teknik, nr 8 (3p)

14 T40 Svensson Staffan, Toratti Tom Mechanical responce of wood perpendicular to grain when subjected to changes of humidity. Wood Science and Technology 36 (pp ) Sannolikhetsbaserad utvärdering av bärförmåga hos befintliga broar Carlsson Fredrik, Jeppsson Joakim, 1025 Carlsson Fredrik Reliability Based Assessment of Bridges with Short Spans 5115 Höst Folke Bärande murverk i flerbostadshus. Handledare Tomas Gustafsson 5116 Nilsson Andreas Tillförlitlighetsanalys av betongkonstruktioner i bruksgränstillståndet. Handledare: Sven Thelandersson, Fredrik Carlsson PT41 Jeppsson Joakim Kvarvarande bärförmåga hos nedbrytningsskadad betong.bygg &Teknik 7/02 (pp43-48) T42 Pettersson Dan, Alemo Jan, T43 Hansson Martin, K073 Jeppsson Joakim, Ryden N, Park C Influence on crack development in concrete structures from imposed strains and varying boundary conditions. Construction and Buildning Materials 16 (pp ) Assessment of probabilistic system effects on the reliability of timber trusses. Materials and Structures, Vol 35, (pp ) Destructive and non-destructive assessment of concrete structures. XVIIISymposium on Nordic Concrete Research. Elsinore, Denmark (4p) K074 Wood products - future markets - doubling the increase. Buildnings (Visions). European Wood Conference, Hamburg, Germany (7p) 1024 Jönsson Johan Moisture Induced Internal Stresses in Structural Wood Elements 5117 Sten Henrik Villa Nöbbele. Projektering, kostnad och analys av en tvåplans trävilla. Handledare: Sven Thelandersson, Catarina Warfvinge T45 T47 K078 Svensson Staffan, Andreasson Sverker, Yasumura Motoi, Daudeville Laurent Hansson Martin, Isaksson Tord Aspects on reliability calibration of safety factors for timber structures. Holz als Roh und Werkstoff. 61. In press Sensitivity study of the finite element model for woodframed shear walls.the Japan Wood Research Society. J Wood Sci (8p) System effect in sheathed parallel timber beam structures. Part ll. Paper CIB-W 18 Timber Structures, Meeting 35, Kyoto T39 Molnár Miklós Shear and horizontal tension behaviour of masonry Model development and verification. Masonry International, Vol 15, No 2 (pp53-58) 5111 Kristensson Jonas, Lindell Kenth Vridnings- och välvningsanalys av betongbrolådor. Handledare: Joakim Jeppsson 5112 Nilsson Karin Skruvarmering som förstärkning i trä vid belastning vinkelrätt fiberriktningen - en försöksstudie. Handledare: Sven Thelandersson 5113 Lagerås Anders Evaluation of analytical and finite element models for design of partially anchored wood-framed shear walls. Supervisor: Sverker Andreasson 5114 Eklund Rasmus Spännarmering i olika bronormer. Handledare: Joakim Jeppsson T23 Svensson Staffan, Simulation of drying stresses in wood. Part II: Mårtensson Annika Convective air drying of sawn timber. Holz als Rohund Werkstoff 60 (pp72-80) 1023 Gustavsson Tomas Moderna murverk

15 P05 Lätta träbyggnadssystem. Bygg & teknik, nr 2 (4p) 2003 P06 Gustavsson tomas Tegel, hållbarheten själv. LTH-nytt, maj (1p) 2003 P07 Gustavsson Tomas, Svensson Gunilla, Axelsson Christer "Murade mönsterhus" -projekt för ökat murat småhusbyggande. Bygg & teknik, nr 5 (2p) 2003 P08 Gustavsson Tomas Tiden talar för tegel. Arkitekten, dec (3p) Jeppsson Joakim Reliability-Based Assessment Procedures for 2003 Existing Concrete Structures 3047 Molnár Miklós Traditionellt och rationellt. Konkurrenskraftigt 2003 murverksbyggande genom effektiviserad informationshantering. Enkätundersökning med villaköpare Isaksson Tord, Jermer Jöran, Utformning för beständighet hos trä i utomhusmiljö 2003 Edlund Marie-Louise 5119 Karlsson Martin Deformationstillstånd hos håldäcksplattor Handledare:Sven Thelandersson 5118 Orskaug Thomas Identification of main problem areas, and lacks in 2003 design principles, for stability design of multi-storey timber frame buildings. Handledare:Sverker Andreasson 3048 Molnár Miklós Murat och putsat byggande på offensiven med 2003 effektiv informationshantering i fokus. T44 Hansson Martin, Capacity of timber roof trusses considering statistical 2003 system effects. Holz als Roh und Werkstoff. 61, no 3 (pp ) 1027 Foley Christina Modeling the Effects of Knots in Structural Timber 2003 K075 T48 K076 Jeppsson Joakim, Bernstone Christian Jeppsson Joakim, Anderson Patrick, Berglund Lars-Erik, Gustavsson Jan On-line residual service life assessment of a concrete dam using probabilistic methods and data from monitoring systems. Commission Internationale Des Grands Barrages, Montréal, June 2003 Behavior of Reinforced Concrete Beams with loss of bond at longitudinal reinforcement. Journal of structural engineering, ASCE. Oct 2003 The measurement of tendon forces in Swedish reactor containments. RILEM Workshop on Life Prediction, Paris, May 5120 Quarti Ralf, Persson Magnus Calculation of Crack Widths in Mesh Reinforced Shell Structures. Handledare Sven Thelandersson, Ola Kristensson 5121 Nilsson Annelie Temperaturpåverkan på betongbroar. Handledare: Sven Thelandersson, Annika Mårtensson T49 Jönsson Johan, The effect of moisture gradients on tensile strength perpendicular to grain in gulam. Holz als Roh- und K079 Hanssson Martin, Ellegaard Peter Werkstoff 61, (pp ) Monte Carlo simulation and reliability analysis of roof trusses with puched metal plate fasteners. Paper , CIB-W18, Meeting 36, Colorado USA 5125 Malmborg Pernilla The Influence of End- and Edge Distances on the Load-Carrying Capacity in Joints with Inclined Screws. Handledare: Martin Hansson, Sven Thelandersson P09 Anderson Patrick Kvarvarande spännkraft efter 30 års drift. Utredning av tillståndet för svenska reaktorinneslutningar.nucleus, Ski, nr 2 (3p)

16 5126 Sjöberg Erik Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner vid termisk och mekanisk samberkan med betong. Handledare:Sven Thelandersson, Dan Pettersson 5127 Larsson Rebecca, Heimdahl Fuktinducerad deformation i limträ. Handledare: My Annika Mårtensson, Jönsson Johan 3051 Assessment of material property data for structural analysis of nuclear containments. K084 Molnár Miklós Restrained shrinkage of massive masonry walls. 13 th International Brick and Block Masonry, Conference, Amsterdam,July 4-7(10p) K087 Hansson, Martin, Larsen H J Recent failures in glulam structures and their causes. First International Conference on Engineering Failure Analysis, Lisbon, Portugal, July (p10) T46 K081 K082 Jönsson Johan, Svensson Staffan Häglund Martin, Isaksson Tord, Holst Jan, Aasheim Erik, Ranta Maunus Alpo A contact free measuring method to determine internal stress states in glulam. Holzforschung, Vol. 58 (pp ) Modelling moisture exposure on timber structures. World Conterence on Timber engineering, Lahtis, Finland (6p) New timber construction in Nordic countries.world Conference on Timber Engineering, Lahtis, Finland (6p) K083 Frühwald Eva Twist during high-temperature drying and conditioning with and without restraint. Cost E15 Action "Wood Drying for value-added products", Aten Grekland T50 Jönsson Johan Internal stresses in the cross-grain direction in glulam induced by climate variations. Holzforschung, Vol 58 (pp ) 7064 Anderson Patrick Preliminary study of methods for measuring the prestress level in nuclear containments. Material Test Project at Barsebäck 1 (p8) K080 Frühwald Eva Experimental study of twist during drying and conditioning. World conference on Timber Engineering, Lahtis, Finland (6p) 1028 Molnár Miklós In-Plane Tension Behaviour of Masonry 3050 Jeppsson Joakim, Carlsson Klassningsberäkning med hjälp av Fredrik, tillförlitlighetsanalys 5123 Hatami Naghme Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymers for Flexural Strengthening of Concrete Beams: Rupture Failure Mode. Handledare: Sven Thelandersson, Dr. Hayder A. Rasheed 5124 Svensson Stefan Visualisering och animering i anläggningsprocessen. Handledare: Pål Hansson K113 Larsson Robert, Andersson Ronny Benefit of reduced fuel consumption from economic and environmental perspectives - A novel approach. Istanbul, April. From the proceedings of the 9th K114 Andersson Karin, Andersson Ronny International Symposium on Concrete Roads. (15p) Life cycle assessment (LCA) of a concrete road. Istanbul April. From the proceedings of the 9th International Symposium on Concrete Roads. (12p) K115 Andersson Ronny Abrasion resistance of concrete pavements. Istanbul April. From the proceedings of the 9th International Symposium on Concrete Roads. (12p) 5128 Lindgren Sara Analys av status hos spännsystem på Ringhals kärnkraftverk. Handledare: Anderson Patrick 5129 Cederberg Mathias, Wingren Bärförmåga hos skråspikade förband. Handledare: Peter, Jörntell Tommy

17 3052 Carlsson Fredrik, Probabilistisk modellering samt säkerhetsprinciper för befintliga broar T51 Jönsson Johan Internal stresses in glulam due to moisture gradients in the grain direction. Holzforschung, Vol 59 (pp118-22) 1029 Anderson Patrick Evaluation of the prestress level in nuclear reactor containments 5130 Allouko Alain, Hoff Henrik Tvärkraftsdimensionering för tvådimensionella membranelement. Handledare: 1031 Jönsson Johan Moisture Induced Stresses in Timber Structures 1030 Hansson Martin Probabilistic System Effects in Timber Structures K085 Anderson Patrick Statistical assessment of the prestress level based on in-service inspections of unbonded tendons, CSNI Workshop on International Standard Problem 48. Lyon, France - April 6-7 (p10) K088 Frühwald Eva High-temperature drying of Norway Spruce with and without restraint Effects on twist. Proceedings of 9th International IUFRO Wood Drying Conference, Nanjing, China, August, (p6) P10 Utvärdering av mekaniska egenskaper hos befintliga betongkonstruktioner, Betong,nr 2 (pp49-51) T52 Anderson Patrick, Berglund Lars-Erik, Gustavsson Jan Average force along unbonded tendons: a field study at nuclear reactor containments in Sweden. Nuclear Engineering and Design 235, (pp91-100) T53 Anderson Patrick Thirty years of measured prestress at Swedish nuclear reactor containments. Nuclear Engineering and Design. Accepted for publication (pp ) 5131 Fredrikson Magnus, Persson Johan Modellering av extrema istryck. Handledare: Bengtsson Lars, K086 Hansson Martin, Ellegaard P Monte Carlo simulation and reliability analysis of roof trusses with punched metal. Plate Fasteners. CIB-W18 Timber Structures, meeting 36, Estes Park, Colorado, USA Berggren Torbjörn, Månsson 3D-modellering och dimensionering av volymhus. Sara Handledare: Persson Stefan, Frühwald Eva, Lindgren Persson Camilla 5133 Kumair Alaa 3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system. Handledare: Persson Stefan 5134 Kron Magnus, Olsson Nilla Sprickvidd nära armeringsjärn 1 betongkonstruktioner. Handledare: Tammo Kristian 5135 Nielsen Jens Utvärdering av nyutvecklat gipsskivesystem. Handledare: Isaksson Tord 5136 Hansson Andreas, Hanzén Alternativa sätt att överbygga öppningar i skalmurar Sven av tegel. Handledare: Jönsson Johan P11 Anderson Patrick Spännkraftsförluster för svenska reaktorinneslutningar. Betong, Svenska betongföreningens tidskrift, Nummer 3 - Oktober (pp74-76) T55 Jönsson Johan Load carrying capacity of curved glulam beams reinforced with self-tapping screws. Holz als Rohund Werkstoff 63, (pp ) K089 Häglund Martin, Consideration of moisture exposure of timber structures as an action.cib-w18 Meeting, Karlsruhe, August 29-31

18 K090 Häglund Martin Time series analysis and moisture exposure on timber structures. COST E24, Arcachon, Frankrike, September 8-9 K092 Tammo Kristian, Effect of concrete cover on crack widths close to the bar. XIX Symposium on Nordic Concrete Research & Development, Sandefjord June. T56 Tammo Kristian, Crack opening near reinforcement bars in concrete structures. Structural Concrete, Journal of the fib. P12 Molnár Miklós Trettio meter långa tegelfasader utan dilatationsfogar? Bygg&Teknik, nr 8, (p15-18) K093 Westberg Marie Updated reliability analysis of concrete dam based on monitoring of uplift pressure. Symposium on Nordic Concrete Research& Development, Sandefjord June P13 Gustavsson Tomas Tegel Tegel på väggen där. Bostad nov DN K112 Rydberg Tomas, Andersson Ronny Environmental life cycle assessment (LCA) of soil stabilization. Stockholm May 23-35,. From the Proceedings of International Conference on Deep Mixing Best Practice and Recent Advances. (6p) K095 Persson Stefan Information management regarding the production of precast concrete structures. Joint International Conference and Decision Making in Civil and Building Engineering, Montreal K096 Westberg Marie Structural reliability analysis of concrete damsgeostatistical approach to describe uplift pressures. Hydropower International Conference, Kunming ChinaOctober Persson Stefan, Malmgren Linus, Johnsson Helena, Tarandi Väino, Bremme Jesper IT_stöd för industriellt byggande i trä Molnár Miklós, Sandin Undvik misstag i murat och putsat byggande. Utgiven Kenneth av Sveriges Byggindustrier ISSN T54 Frühwald Eva Improvement of shape stability by high-temperature treatment of Norway spruce - Effects of drying at 120 C with and without restraint on twist. Holz als Roh- und Werkstoff, 64(1) pp Davidsson Jerry, Dreifaldt Martin StabPier. Test och provbelastning av en ny typ av grundläggningsplint. Handledare:Thelandersson Sven 5138 Danielsson Henrik, Malmgren Utformning av byggnader för säkerhet mot Linus fortskridande ras. Handledare: 5139 Helgadóttir Ásthildur Structural Systems for Office Buildings. Handledare: 5140 Horvath Attila, Pilav Arman Utvärdering av nytt reparationssystem för tegelbalkar. Handledare: Jönsson Johan 5141 Kannius Mattias, Zakrzewski Automatic Reinforcement Generation in FEM-Plate. Maciej Handledare: Mólnar Miklós 5142 Björk Marcus, Johanson Strength Tests of Shell Bedded Autoclaved Aerated Daniel Concrete. Handledare: Isaksson Tord 5143 Paulsson Stefan Grundläggning för industriellt volymhusbyggande. Handledare:,Burke Stephen, Lindgren Persson Camilla 5144 Hallevåg Jenny Transportlyft av volymelement för småhus. Handledare:, Lindgren Persson Camilla K091 Häglund Martin Varying moisture content and eigen-stresses in timber elements, WCTE, World Conference on Timber engineering, Portland Oregon USA, August 6-10

19 1032 Carlsson Fredrik Modelling of Traffic Loads on Bridges. Based on Measurements of Real Traffic Loads in Sweden. K094 Bayissa Wirtu, Haritos Structural condition assessment from recorded Nicholas, Thelandersson Sven earthquake response data. Australian Earthquake Engineering Society. AEES Conference, Canberra, Nov T57 Hansson M, Ellegaard P System reliability of timber trusses based on nonlinear structural modelling. Materials and Structures 39 (pp ) 5145 Pasqualetti Rylander Enrico Dynamic Effects Generated by Trains on Railway Bridges P14, Frühwald Eva De kan stoppa takrasen. LTH-nytt nr Jonasson Martin, Månsson Erik Mjukfogars inverkan på fast förankrade keramikgolv - En experimentell och numrerisk studie. Handledare Molnár Miklós Sprickvidd nära armeringsjärn i betongbalkar. Handledare:Tammo Kristian 5149 Aronsson Fredrik, Larsson Oskar 5150 Alsén Lucas, Holmberg Jill Utvärdering av säkerhet för betongdammar. Handledare:Westberg Marie 5151 Osbäck Magnus Jämförande ramberäkning enligt första och andra ordningens elasticitetsteori. Handledare: Molnar Miklos,, Holm Lars 1033 Westberg Marie Reliability-Based Evaluation of Concrete Dams Frühwald Eva Effect of High-Temperature Drying on Spruce and Larch. Shape Stability, Mechanical Properties and Mould Growth K097 Frühwald Eva, Yujing Li, Wadsö Lars 3053 Frühwald Eva, Serrano Erik, Toratti Tomi, Emilsson Arne, K098 Malmgren Linus, Persson Stefan, Johnsson Helena Mould growth on high-temperature dried and heattreated Norway Spruce, Nordic Workshop on Wood Engineering, Skellefteå, February 21 Design of Safe Timber Structures - How Can we Learn from Structural Failures in Concrete, Steel and Timber. ICT support for industrial production of houses the Swedish case, CIB W78, Maribor, June T58 Frühwald Eva Effect of high-temperature drying on properties of Norway spruce and larch, Holz als Roh- und Werkstoff 65(6) (pp ) 3055 Gustavsson Tomas, Jönsson Johan, Molnár Miklós, Reparation av murade fasader med korrosionsskador. Utgiven av Svensk Byggtjänst ISBN Anderson Patrick Structural Integrity of Prestressed Nuclear Reactor Containments Malmlöf Morgan, Andersson Skivverkan i oisolerade plåttak. Handledare: Robert, Emilsson Arne K102 Frühwald Eva, Thelandersson Design of safe timber structures How can we learn Sven from structural failures? CIB W18 conference, Bled, Slovenia, august. (9p) 5146 Lennartsson Tobias Analys av ett lätt stålbjälklag: Svikt, vibrationer och nedböjning. Handledare: Molnár Miklós 5147 Kruglyak Ilya, Olsson Markus Restaurering av korrosionsskadade murverksbalkar genom återförankring. Handledare: Jönsson Johan, Molnár Miklós 5153 Fannar Saemundsson Ánundi Wind Effects on High Rise Buildings. Handledare:, Carlsson Fredrik T59 Frühwald Eva Effect of high-temperature drying and restraint on twist of Norway spruce. Drying Technology 25(3) (pp )

20 T60 Frühwald Eva Effect of high drying temperatures and restraint on twist of larch (Larix), Wood Material Science and Engineering, 2 (pp55-65) T63 K106 K108 K110 Häglund Martin, Isaksson Tord, Holst Jan Molnár Miklós, Andersson Ronny, Ekholm Anders Tammo Kristian, Lundgren Karin, Sven Thelandersson Molnár Miklós, Andersson Ronny, Ekholm Anders K111 Zarli Alain, Kazi Samad, Hannus Matti, Bourdeau Marc, Ekholm Anders, Andersson Ronny 3056 Carlsson Fredrik, Plos Mario, Norlin Bert, Thelandersson Time-series modeling of moisture exposure om timber structures. Building and Environment 42 (pp ) Benefits of ICT in the construction industry Characterisation of the present situation in the house building processes. 24th W78, Maribor, Slovenia. (12p) Crack widths Close to the Reinforcement, IABSE SYMPOSIUM, Weimar, German, September (2p) Benefits of ICT in the construction industry characterization of the present situation in housebuilding processes. Proceedings of the 24th W78 Conference, Maribor & EG-ICE Workshop & 5th Workshop. (12p) A strategic and comprehensive vision for future R&D in construction ICT. Proceedings of the 24th W78 Conference, Maribor & EG-ICE Workshop & 5th Workshop. (13p) Säkerhetsprinciper för bärighetsanalys av broar med icke-linjära metoder Sven K099 Larsson Robert Simulation of construction operations for the erection of In-situ cast concrete frameworks in multifamily buildings. Nordic Concrete Research, Bålsta, Sweden (2p) K100 Larsson Robert Simulation of construction operations applied to in situ concrete frameworks. IGLC 16, Manchester, UK (10p) K101 Larsson Robert Erection of in-situ cast concrete frameworks - model development and simulation of construction activities. ECPPM, Nice, France. (9p) K103 Frühwald E., Thelandersson S, Fülöp L, Toratti T Robustness Evaluation of Failed Timber Structures. COST Action TU0601 Robustness of Structures, 1st Workshop, Zürich, Switzerland. (10P) 5167 Sandgren Jenny Samordning av installationer och plastgjuten betongstomme i flerbostadshus. Handledare: Robert Larsson K104 Frühwald Eva,Thelandersson Sven Design of safe timber structures How can we learn from structural failures in concret, steel and timber? 10th World Conference on Timber Engineering WCTE, Miyazaki, Japan. (8p) K105 Frühwald E, Kolte O, Mullai A, Combining assessment elements into a holistic Nordqvist J, Persson M assessment concept. Working paper, LTH. (20p) T61 Persson S, Malmgren L, Information management in industrial housing design Johnsson H and manufacturing. Journal of Information Technology in Construction Liljenberg Cezanne Brandtekniska egenskaper för samverkansbalk. Handledare:, Larsson Oskar 5155 Lundström Mats, Runquist Utvärdering av produktionsmetod platsgjutet Linn stombyggande. Tillämpning av värdeflödesanalys och activity sampling. Handledare:Larsson Robert 5156 Grünbaum, Catarina Structures of tall buildings. Handledare: 5157 Gullberg Mikael, Halldin Utvärdering av trafikmätningar vid Ölandsbron. Jonatan Handledare Carlsson Fredrik