Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening"

Transkript

1 Nr Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten på sid.3 Omslag_fram_2015_1_final.indd :13:26

2 Ordförande har ordet våren 2015 När detta skrivs är våren i antågande. Snödropparna tittar fram i rabatterna. Nu har det gått drygt ett år sedan F1 Kamrat förening själv betalar hyra och övriga driftkostnader. Det är tufft, men föreningen har lyckats klara av löpande reparationskostnader. Budgeten som styrelsen har antagit visar underskott. Med stram ekonomisk uppföljning, kan föreningen ta sig an kommande verksamhetsår med friskt mod. Styrelsens ambition är att göra Gula Villan till ett Flygets Hus där medlemmar kan träffas och prata gamla minnen och diskutera sociala problem i samhället. Om någon medlem inte kan komma ringer vi upp och frågar hur han mår, samt erbjuder hjälp att komma till Gula Villan. Sista torsdagen i månaden är det föredrag och ärtsoppa. Mycket uppskattat. Besöksantalet brukar vara st. Hässlöbladet skickas ut till medlemmarna 2 gånger per år. Föreningen får tackkort från hela vårt avlånga land för en fin tidning. Det är glädjande och det är styrelsens förhoppning att vi kan fortsätta att ge ut tidningen i nuvarande form. Tryck och portokostnader har ökat kraftigt. Föreningen har avtal med LSS. I detta står det att LSS skall stödja produktionen av porto och kuvert. Dessutom skall LSS ge ekonomiskt stöd för traditionsbevarande arbete. Mycket viktigt. Avslutningsvis är det längtan till sommaren, så att vi kan ta ut trädgårdsmöblerna och sitta ute och dricka kaffe samt spela boule. Detta är friskvård. Gösta Martinson Ordförande QR-kod för att hitta till Hemsidan Produktion Lars-Ove Johansson Redaktionsgrupp Lars-Ove Johansson Gösta Martinsson Hans Wiren Omslagsfoto: F1 Kamratförenings Arkiv / Eric Olsson Besöksadress: Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås * P-giro * B-giro * Sekr. e-post: Omslag_fram_2015_1_final.indd :13:27

3 1 Innehåll Öppet Hus sid 2 Info Västerås Flygmuseum sid 2 Hemsida sid 2 Föredrag sid 2 Rapport från medlemsansvarig sid 2 Kallelse till årsmöten sid 3 Verksamhetsberättelse för 2014 sid 3-5 Verksamhetsplan 2015, F1 Kamratförening sid 5-6 Rapport från Konferens för Kamratföreningar sid 6 Västerås Flygande Museum sid 6 Dagordning - Veteransektionens årsmöte sid 7 Veteransektionens Verksamhetsberättelse för år 2014 sid 7-8 Verksamhetsplan för år 2015 sid 8-9 Kamratföreningens vårresa sid 10 Hässlö Flygplats - tidningsklipp sid 11 Bildkollage sid Personnytt, Föredrag, Från Redaktionen sid 15 Nya kompisar i Gula Villan sid 16 OBS! OBS! OBS! Med början den 10 Juni 2015 kommer det nuvarande telefonnumret till F1 Kamratförening att upphöra. Varför nu detta! Jo, det fasta abonnemanget kommer, av kostnadsskäl, att sägas upp. Det är inte försvarbart att betala c:a 2500:-/år när samtalskostnaden blir ungefär 100:-/år. Resten är fasta avgifter. Styrelsen fattade beslut om denna förändring vid styrelsemöte Vid kontakt med F1 Kamratförening kan de i rutan nedanstående telefonnummer användas, samt också de angivna e-postadresserna Styrelsen för F1 Kamratförening F1 Kamratförening Ordförande Gösta Martinson / Sekreterare Christer Olofsson / Kassör/Medlemsfrågor Kjell Andersson / e-post: Adress: Hässlögatan 4, Västerås. Bankgiro: Veteransektionen Ordförande Lars-Åke Lindholm / Sekreterare Berit Nord / Kassör Marita Stomberg / Adress: Hässlögatan 4, Västerås HB_2015_1_final_16.indd :02:08

4 Organisationsblad för F 1 Kamratförening Utgivningsdag 9april En bra lögn går från Kiruna till Malmö medan sanningen letar efter skorna Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick och konstaterar vad som hänt. Vad händer? Öppet Hus Torsdagar kl April 16, *23, 30 * Årsmöte 23 april se sid 3 Maj 07, 21,28 Juni 04, 11, 18, 25 Juli 02, 09, 16, 23, 30 Augusti 06, 13, 20, 27 September 03, 10, 19, 24 Oktober 01, 08, 15, 22, 29 November 05, 12, 19, 26 Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje månad. Mötet börjar kl. 11. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen. Västerås Flygmuseum Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Besökare betalar 80 kr, barn under 15 år i målsmans sällskap går in gratis. Att flyga någon av simulatorerna kostar extra. Föredrag Reservation för eventuella ändringar September 24 Info kommer senare Oktober 29 Info kommer senare November 26 Info kommer senare Föredragen börjar kl. 11:00 och är minuter långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undvika de störningar för såväl föredragshållare som publik, som det annars innebär. 2 Hemsidan Svenskt ordspråk Gå in och sök/läs aktuell information. Adress: Rapport från medlemsansvarige Under 2014 minskade antalet medlemmar något men hittills under 2015 har antalet ökat något igen. Några medlemmar har utträtt på egen begäran eftersom medlemsavgiften höjdes med 50:- Under 2015 räknar vi med att kunna starta ett månatligt medlemsblad som, utöver Hässlöbladet, kommer att distribueras till de medlemmar som uppgivit adress. Så om Du inte har lämnat Din adress till oss, gör det snarast. I detta månadsblad kommer vi att belysa aktuella aktiviteter, föredragsämnen o dyl samt annat som hänt och kommer att hända inom den närmsta tiden. Enklast gör Du Din anmälan av adressen till: Vi räknar med att göra första utskicket c:a en vecka efter årsmötet. Så vi ber Dig, om Du har adress, lämna den till oss. Ett ovärderligt hjälpmedel för att få kontakt utan att betala stora summor till Posten. Hässlöbladet kommer, så vitt vi kan förstå, att även framledes distribueras i pappersform två gånger per år. En liten bön till: Har Ni flyttat, eller skall Ni flytta, meddela oss Er nya adress. Vi får den inte med automatik från Adressändring utan måste förlita oss på att medlemmarna själva meddelar förändringar. Sådana meddelanden kan också lämnas på: eller via vanligt brev eller kort till: F 1 Kamratförening Hässlögatan Västerås Kjell Andersson HB_2015_1_final_16.indd :02:08

5 3 Kallelse till årsmöten Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 23 april 2015 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15. I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund. Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel eller anmälningslista i Gula Villan. Välkommen. Styrelsen Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Gösta Martinson Vice ordförande Hans Andréassen Sekreterare Christer Olofsson Kassör Kjell Andersson Styrelseledamot Curt Franzén Styrelseledamot Mary Eriksson Styrelseledamot Anders Hård af Segerstad Styrelseledamot Torsten Olsson Styrelseersättare Marita Stomberg Styrelseersättare Kristoffer Wadelius Suppleant Ragnar Eriksson Adjungerad Robert Lindberg Revisorer Hans Hellqvist, Sture Andersson Revisorssuppleanter Mari-Anne Engström, Erik Elvelin Valberedning Nils Johansson, Bengt Björk, Christer Olofsson ( sammankallande utses av styrelsen ) Befattningshavare med visst ansvarsområde Gula Villan med cafeansvar Västerås Flygmuseum Robot och Avionikmuseet Hässlöbladet Föredrag Resor och studiebesök Lotteri och försäljning AV- teknik Uppvaktningar/ födelsedagar Medlemsmatrikel Kontakt mot valberedning Redaktionsgrupp Curt Franzén Ragnar Eriksson Bengt Björk Lars-Ove Johansson Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Mary Eriksson Lars-Ove Johansson Kjell Andersson/Christer Olofsson/Gösta Martinson Kjell Andersson Christer Olofsson Gösta Martinson/Lars-Ove Johansson HB_2015_1_final_16.indd :02:08

6 4 Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tio protokollförda sammanträden samt ett årsmöte. Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli. Medlemsantal Ekonomi Som framgår av resultaträkningen, måste vi, trots ett verksamhetsbidrag på kronor från LSS, ändå redovisa ett underskott för verksamhetsåret mest p.g.a. reparationer och allmänna fördyringar. Öppet husverksamheterna i Gula Villan har under året har gett ett nettotillskott till kassan på kronor. I kassan fanns vid årsskiftet en summa av kronor. Årsmötet Medlemsantalet har minskat något igen till lite under 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya medlemmar och har mottagit ett dussin nyanmälningar, speciellt i samband med Roll Out, men även via bekanta och vid guidade visningar av Flygmuseet. Årsmötet avhölls i Gula Villan den 17 april 2014 och samlade nära 40 medlemmar. Förhandlingarna leddes som vanligt av Nils Johansson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och smörgås i Gula Villans övervåning. Årsavgift Årsmötet beslutade om en höjning av årsavgiften från 100 kronor 150 kronor Aktiviteter Öppet Hus- verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift. En vanlig torsdag samlar i genomsnitt kring tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under större delen av året bjuds det på intressanta föredrag och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sådan torsdag ökar då till upp mot fyrtio-femtio personer. Flera medlemmar har också anlitats som guider i Flygmuseet under året. Den 20 maj åkte Kamratföreningen på Vårutflykt till Uppsala och guidad visning av Uppsala domkyrka och därefter lunch på Uppsala Koncert & Kongress och samtidigt kunna se Uppsala von oben på taket. Sedan kom huvudattraktionen Tågresan med Lännakatten från Uppsala till Faringe nära kusten och tillbaka. En oförglömlig resa med ett gammalt välskött tåg med träbänkar och doft av ett ånglok. Den 6 juni deltog Kamratföreningen, i strålande väder, med fanbärare vid Nationaldagsfirandet från Fiskartorget till Djäkneberget i Västerås. Den 19 augusti gjordes en bussresa till Karlsborg med stopp i Askersund för frukost på Best Western sedan till Forsvik för titt på en ombyggd hjulångare. Ett enormt arbete nedlagt på restaureringen. Där kom också färdens enda rejäla åskskur som fick alla att söka skydd snabbt. Färden sedan vidare mot Karlsborgs fästning, kyrkan och Göta Kanal. Lunch intogs sedan på K3 Militärrestaurang och därefter eskorterade major Jonas Eriksson oss på F 6. Bl.a. visades ett flertal obemannade flygplan, oftast använda för fotografering och spaning. På hemvägen åter stopp vid Best Western Askersund för kaffestund innan hemfärden via Köping. Ordförande Gösta Martinson och Kjell Andersson deltog i ordförandekonferens för Flygvapnets Kamratföreningar vid LSS Ärnaförläggningen i Uppsala. Christer Olofsson SMKR informerade om samarbetet mellan SMKR och Kamratföreningarna. Efter en lång dag intogs en god kvällssupé och därefter lite mingel på Mässen. En mycket givande och trevlig träff. Årets jultallrik intogs för fjärde året på Jonnys Krog och blev välbesökt och var väldigt god. Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Mycket har plockats bort ur hyllorna. Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av våra medlemmar boule på den egen banan. HB_2015_1_final_16.indd :02:08

7 5 Under året har åtta oftast flyganknutna föredrag hållits i Gula Villan. Alla både spännande och intressanta. Efter föredragen finns möjlighet till god ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen. Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar och annan flygpost. Ett flertal medlemmar har uppvaktats på sina högtidsdagar tack vare Kjell Anderssons snygga utskick till jubilarerna. Gula Villan Efter förhandlingar med berörda parter och Kommunens Fastighetskontor Flygfastigheter kan användandet av Gula Villan, mot en kostnad av 2000 kronor per månad, fortsätta som förut. Västerås flygande museum (VFM) har beslutat att upphöra med sin verksamhet och har frånträtt lokalerna i Gula Villan till förmån för F 1 Kamratförening. Hässlöbladet I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se). Ändringar i postens avgifter och porton har fördyrat utskicken till viss del. Mediautrustning Kjell Andersson har bidragit med utrustning och uppdaterat den mediautrustning som nu finns att tillgå i Gula Villan. Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera sätt bidragit till föreningens framgång och vidare fortlevnad. Västerås i mars 2015 Christer Olofsson Verksamhetsplan, F1 Kamratförening Hässlöbladet Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet, kommer ut med två nummer per år. Vårens utgåva utgör samtidigt kallelse till årsmötet. I höstupplagan bifogas inbetalningsblanketter till medlemmarna för nästkommande år. Öppet-Hus verksamheten på torsdagar är den överlägset största aktiviteten och bör samla medlemmar. Det är också öppet under sommar och semesterdagarna. Föredrag Sista torsdagen varje månad ska föredrag hållas. Kamratföreningen försöker alltid att hitta intressanta föredragshållare. Efter föredraget bjuds det på ärtsoppslunch och kaffe. Hemsidan Kamratföreningens hemsida ska hållas väl uppdaterad för att tjäna medlemmarna på bästa sätt. AV-hjälpmedel. Över 200 DVD-skivor finns att låna hem. I Gula Villan finns även dator och videoprojektor till förfogande för föredragshållare som stöd för att visa filmer och bilder. Resor En resa till Siljanstrakten planeras till försommaren och en tur med ångbåten Engelbrekt inklusive lunch. Andra besöksmål under den långa dagsturen blir Leksands Kyrka, Axel Muntes gård och på hemvägen ett besök på Leksandsbröd som ligger längs hemvägen. Troligen har föreningen en bra guide under hela resan(bröms). Utöver detta är några andra aktiviteter också under betänkande. Kvartalsorientering Kvartalsorienteringen/ordförandekonferans samlas vid LSS Ärna Uppsala vartannat år varför det är uppehåll nästa år. Kamratföreningen brukar skicka två personer till konferensen. HB_2015_1_final_16.indd :02:08

8 6 Gula Villan Hässlö Gula Villan, den fantastiska sociala samlingsplatsen har börjat uthyras till föreningar som behöver en lokal för möten. Mest flyganknutna så här långt dock. Kommer att kosta några hundringar. Rekrytering Genom bekanta försöker föreningen öka medlemsantalet, men även på andra sätt ex. Flygdagen. Boulespel Under stor del av sommaren lockas ett dussin av ett enkelt och roligt spel där alla kan vara med. Nationaldagen Föreningen deltar med egen fana och bärare på Djäkneberget och Nationaldagsfirandet. Konferens för Kamratföreningar, den 25-26/3, 2015 Den vartannat år anordnade konferensen för Kamratföreningarna hölls denna gång på Luftstridsskolan i Uppsala. Deltagare från F1 Kamratförening var Ordförande, Sekreterare och Kassör. Alla Kamratföreningar fick redovisa vad nytt de åstadkommit sedan senaste konferensen men tyvärr tog en del tillfället i akt att presentera sin kamratförening från dess början, vilket som vanligt, resulterade i att programmets tidsplanering gick åt fanders med en gång. Bidragande till förseningarna var också att den tekniska apparaturen inte fungerade varför lokal fick bytas. Vid redovisningarna framgick dock att, i stort sett, alla Kamratföreningar drogs med likartade problem (ålderstruktur, ekonomi). Vissa hade sina lokaler fritt medan andra, som F1 Kamratförening, får betala hyra. En del Kamratföreningar hade rejält med stöd från det förband de tillhörde medan andra bara fick småsmulor om ens det, i hjälp räknat, både personellt och ekonomiskt. Förhoppningsvis kommer det att ljusna för vår del betydligt till nästa konferens om två år. Ett avtal är på gång mellan F1 Kamratförening och LSS som skall ersätta det nu gällande vilket inte infriats särskilt mycket från LSS sida. Västerås Flygande Museum Förvaltningsgruppen Kjell Andersson Som inneboende hos F 1 Kamratförening så kan det vara på sin plats att vi presenterar oss. Vi hyrde Gula Villan fram till maj 2014 då F 1 Kamratförening tog över hyreskontraktet. M a o så blev hyresvärden hyresgäst och tvärtom. Under några år framöver kommer den Förvaltningsgrupp som tillsatts att i lagom takt avveckla VFM så att arbetet skall vara avslutat I första hand skall vi aktivt stödja veteranflyget på olika sätt. Vi skall också bistå med råd och dåd till F 1 Kamratförening så att Gula Villan kan hållas i hyfsat skick. Detta kostar stora summor och där kan vi räcka en hjälpande hand för att få sådana arbeten utförda. Dessutom stöttar vi Svensk Flyghistorisk Förening- Region Mälardalen på olika sätt. I Förvaltningsgruppen ingår representanter från f d VFM, från SFF-M och F 1 Kamratförening Detta borgar för ett fruktsamt samarbete mellan föreningarna i strävandet efter ett Flygets Hus i Västerås. Men vilka är det då som ingår i Förvaltningsgruppen? Namn Uppdrag Från Gunnar Brynolfsson Ordf. VFM Rune Domås Led VFM, SSF-M, F 1 Kamratför. Sören Hedberg Led VFM, SFF-M, F 1 Kamratför Kjell Andersson Led F 1 Kamratför, SSF-M Gösta Martinson Adj. F 1 Kamratför Hans Hellqvist Rev F 1 Kamratför Med förhoppning om ett fortsatt, mycket gott samarbete mellan föreningarna. Kjell Andersson HB_2015_1_final_16.indd :02:08

9 7 Veteransektionen - årsmöte Dagordning för årsmötet den 23 april 2015 Gula Villan 1 Mötets Öppnande 2 Godkännande av kallelse till årsmötet 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av sekreterare för årsmötet 6 Föredragande och godkännande av: a Verksamhetsberättelse för verksamhets-året 2014 b Ekonomisk verksamhetsberättelse med balansräkning för 2014 c Revisorernas berättelse 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Val av: a Ordförande - Väljes med 1 års mandatperiod b Sekreterare - Väljes med 2 års mandatperiod c Kassör - Väljes med 2 års mandatperiod d Styrelseledamot 1 - Väljes med 2 års mandat period e Styrelseledamot 2 - Väljes med 1 års mandat period f Styrelseledamot suppl - Väljes med 1 års mandatperiod g Revisorer - *1 h Revosorssuppleanter - * i Valberedning - * *Revisorer och valberedning i F1 Kamratförening fullgör uppgiften också i Veteransektionen. 10 Motioner och propositioner - Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetför Styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret Övriga frågor av informationskaraktär 12 Mötets avslutande Veteransektionens Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen fär F1Kamratförening Veteransektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse och funktionärer. Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1 Ledamot 2 Revisor Lars-Åke Lindholm Berit Nord Marita Stromberg Sören Eriksson Hans Andreasen Hans Hellqvist Sture Andersson Valberedning Bengt Björk Nils Johansson Sammanträden Verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden. Efter som vi träffas var torsdag så har vi många informella möten. Medlemsantal Vid avstämningen den 31/ hade föreningen 228 registrerade medlemmmar varav 175 var bosatta i västerås kommun. Ekonomi Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, som är en stor del i föreningens verksamhet. Tyvärr så har kostnaden för hyran ökat beroende på ändrat avtal med kommunen. Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt och fått aktivitetsbidrag och projektbidrag från Västerås kommun. Årsmöte 2014 Årsmöte avhölls i Gulavillan den 18/ varav ca 35 medlemmar deltog. Efter mötet samlades vi vid F1 minnessten med en kort ceremoni med blomsternedläggning. Årsavgift Årsmötet beslutade årsavgiften för 2015 skall vara 10kr per medlem. Aktiviteter under året Som tidigare år så är Öpptet husverksamheten till- HB_2015_1_final_16.indd :02:08

10 8 sammans med F1 Kamratförening den viktigaste verksamhet som vi bedriver. Det är den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är viktig. En mix av nyblivna pensionärer och de som varit med länge i flygbranchen eller har ett stort intresse för flyg både med civil och militär bakgrund utbyter erfarenheter. Vanliga torsdagar så är det i genomsnitt medlemmar närvarande. Sista torsdagen var månad under vintern så inbjuds någon att hålla en timmes företag, som exempel har f.d. biskopen i Västerås stift hållit föredrag, från försvarsmakten har von Knorring berättat om svensk beredskapsplanering, Jacob Holländer berättade om hur han kunde genomföra en flyguppvisning i Erbil i Kurdistan. Årets stora utflykt gjordes till Karlsborg där vi på ditvägen besökte Forsvik, där Ångaren Erik Nordvall ligger vid kaj. Sedan fortsatte resan till Karlsborgs fästning för lunch. På eftermiddagen besöktes f.d..flygflottiljen F6 där man numera utvecklar förarlösa spanings farkoster UAV Veterannsektionens medlemmar gjorde ca 1000 besök på Öppet hus dagarna under året. Traditionsenligt avåts julbordet på Jonnys Resturang med lite intern underhållning. Lars-Åke Lindholm Ordf Veteransektionens Verksamhetsplan för år 2015 Mål och syfte med verksamheten Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift är att vårda minnet av den nedlagda Flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Detta sker genom att ge medlemmarna, i huvudsak pensionärer, möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull. Den uppsökande verksamhet vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem. Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bland annat fysiskt genom Boulespel på egen bana, samt mentalt genom den föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret. Våra studiebesök- och resor bidrar även till att vidga våra medlemmars vyer. Målgrupp Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås flygflottilj F1. Sedan ett tiotal år har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och har någon form av pension. Medlemsantal F1 Kamratförening har totalt 495 medlemmar varav 225 är bosatta i Västerås kommun. F1 Kamratförening Veteransektion har 228 medlemmar, varav 175 är bosatta i Västerås kommun. Omfattning av verksamheten, verksamhetsplan Gula Villan Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygplats, var det hus som sedan många år kallas Gula Villan. Den ägs av Västerås stad och hyrs av F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Öppet Hus Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Årets föredragshållare är ej beslutade. Men vi kommer att kunna fylla torsdagarna med intressanta föredrag. Antalet besökare är cirka 30 på vanliga torsdagar, och omkring 45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare ca 1200 besök i Gula Villan på HB_2015_1_final_16.indd :02:08

11 9 torsdagarna. Samtliga föredrag dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kan delta i träffarna. Uppsökande verksamhet Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare att de är inspelade på video och DVD. Hässlöbladet Vårt med F1 Kamratförening gemensamma medlemsorgan Hässlöbladet utkommer två gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt för medlemmarna att känna samhörighet och vara uppdaterade om vad som händer i föreningen. Här har vi möjlighet att med text och bilder berätta om de aktiviteter som genomförts eller skall genomföras. Hemsida på internet F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi presenterar vår verksamhet. Adressen är: www. f1kamratforening.se Resor, studiebesök Minst en längre bussresa genomförs varje år, och dessutom någon kortare studieutflykter. För år 2015 har beslut fattats att under juni månad göra en utflykt till Dalarna, där vi skall åka med ångbåten Engelbrekt, samt besöka Leksands kyrka, resan företas med buss. Ytterligare en gemensam aktivitet skall genomföras under hösten. Boule-spel Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i Boule. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i liten skala, men vi verkar för att få flera förreningar att ha utbyte med på banan. Den egna banan håller god klass men kräver kontinuerligt underhåll. Bibliotek Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Som en sidogren till biblioteket finns - för utlåning - arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inspelade månadsföredrag. Övrigt Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala sidan igång genom att vara aktiva i Västerås Flygmuseum som guider, tekniker och allmänna hjälpredor. Styrelsen Flygarhumor Från felrapporter från pilot som mekanikern sedan skrev vilken reperation som gjordes P= Pilot S= Svar från mekaniker P: Innersta hjulet på vänster sida borde nästan bytas. S: Har nästan bytt ut det innersta hjulet på vänster sida. P: Testflygningen gick OK, bortsett från att den automatiska landningen var något hård. S: Det är inte installerat något automatiskt landningssystem på detta flygplan. P: Autopiloten ger ett fall på 200 fot när flyghöjden skall låsas. S: Kan inte återskapa problemet på marken. P: Tecken på läckage på höger sidas landningsställ. S: Tecknet borttaget. P: Misstänker att det är en spricka i framrutan. S: Misstänker att du har rätt. P: Flygplanet uppför sig lustigt. S: Flygplanet har beordrats att ta sig samman, flyga ordentligt och vara lite mer seriöst. HB_2015_1_final_16.indd :02:08

12 10 Kamratföreningens Vårresa 2015 S/S Engelbrekt Veteranresa 2015 Leksands mäktiga Kyrka PASSA PÅ. Den 12/6-15 kl är det dags att samlas vid Gula villan, för den årliga F1 resan, som i år går till Leksand. Med en tur på Dalälven med den anrika ångbåten Engelbrekt (lunch ombord ), samt besök i Leksands kyrka och Axel Munthes Herrgård Hildasholm blir det en högintressant resa. På hemvägen gör vi ett stopp vid Leksandsbröd. Priset för medlemmar i Kamratföreningens Veteransektion är 250 kr. Övriga 300 kr. Priset inkluderar resa, mat och guidning men Ej förtäring vid stopp efter vägen. Sista anmälningsdag är den 28/5-15. Hemkomsten till Västerås beräknas vid 19-tiden. Avgiften betalas vid avresan, och då helst med kort. Kassören tar emot betalning från kl 7,30 vid Gula Villan. Kontaktman Anders Hård af Segerstad mobil OBS. Bussen avgår kl 0800!!!!! Researrangörer Anders Hård af Segerstad Olle Bröms S/S Engelbrekt på tur i Dalälven. Axel Munthes Herrgård Hildasholm Foton erhållna av Anders Hård af Segerstad HB_2015_1_final_16.indd :02:09

13 11 Hässlö Flygplats Hässlö Flygplats är fortfaraned ett hett debatt ämne i VLT s insändarspalter. Nedan några klipp från den senaste tidens inlägg. HB_2015_1_work.indd :20:29

14 12 Flera av USA:s bombflyg hamnade på F1 i slutet av kriget för c:a 70 år sedan. Här intill några bilder från denna tid, samt också en flygbild över F1. Bilderna från F1 Kamratförenings bildarkiv HB_2015_1_work.indd :20:31

15 13

16 14 Öppet Hus från ett fotocollage HB_2015_1_final_16.indd :02:10

17 15 Överste Tore Persson fyllde 90 år den 2 december Föredragen Föredragen hålls den sista torsdagen varje månad utom under perioden maj till augusti. I januari gästade Åsa Eriksson, Kommunalordförande i Norberg, Kamratföreningen och berättade om den Stora branden i Västmanland som inträffade i juli - augusti I februari berättade F1 Kamratförenings medlem Gunnar Wall om sina Flygarminnen som innehöll bl.a. hans flygupplevelser då han hade tjänst utomlands i bl.a. Etiopien. I mars månad gästade journalisten Ulf Enerot Kamratföreningen och berättade om sin bok Haveriet och Haveriet i Vikbo år 1961 Samtliga nämnda föredrag är inspelade på DVD och finns för hemlån i Gula Villan. F1 Kamratförening uppvaktade f.d. CF1, Överste Tore Persson på hans 90-årsdag den 2 december Tidigare föredrag som Kamratföreningen anordnat finns också inspelade och kan lånas från Gula Villan. Ny redaktionsmedlem Från Redaktionen Hans Wiren Hans Wiren är ny redaktionsmedlem fr.o.m. detta nummer av Hässlöbladet. Han är nu en pensionerad lokförare med nästan 40 år i yrket, och har samtidigt jobbat fackligt som sekreterare. Han har alltid haft ett flygintresse och vill engagera sig i F1 Kamratförenings verksamhet. Detta nummer av Hässlöbladet har blivit ett ganska tunt nummer. Varför? Det har varit svårigheter att få fram material till artiklar och bilder. Redaktionen har alltid arbetat hårt för att få fram material till tidningen men inte lyckats denna gång. Vi hoppas att läsarna ändå finner innehållet läsvärt. I och med detta nummer av tidningen kommer Lars-Ove Johansson ej att medverka i tidningens redaktion framledes. Vi tackar honom för det arbete han nedlagt i utgivandet av Hässlöbladet. Redaktionen HB_2015_1_final_16.indd :02:10

18 16 Nya Rumskompisar i Gula Villan Svensk Flyghistorisk Förening SFF är en ideell organisation och en betydelsefull remissinstans som bl. a. stöder iståndsättande och bevarande av historiska flygplan och lämnar ekonomiskt stöd till framtagande och produktion av flyglitteratur. Man driver en bokförsäljning och har en hemsida med ofattbart mycket historiskt material. Föreningen ger sex gånger om året ut den högt ansedda Svensk Flyghistorisk Tidskrift och alla medlemmar får dessutom varje jul en årsbok som behandlar ett intressant avsnitt ur flyghistorien. SFF har ca 6000 flygintresserade medlemmar. Därmed är man inte bara Sveriges största flygförening utan troligen också världens största. I avsikt att skapa en regelbunden och konkret verksamhet på det lokala planet har SFF bildat Regioner. Här i Västerås är det SFF Mälardalen www. sffmälardalen.se som gäller. Området sträcker sig från Norberg i norr till Katrineholm i söder och från Arboga i väst till Bålsta i öst. SFF Mälardalen har nu tecknat avtal att dela lokalerna i Gula Villan med F1 Kamratförening och VFM Förvaltningsgrupp. Tillsammans hoppas vi kunna göra begreppet Flygets Hus känt för Västeråsarna och gärna även för alla Mälardalingar också. Region Mälardalens verksamhet har hittills huvudsakligen bestått av månatliga föredrag, någon utflykt och/eller resa, kontaktskapande mellan flygklubbar och föreningar, medlemsvärvning, dokumentation av flyghistoriskt intressanta händelser samt arbete med en bok som avser att täcka områdets Flyghistoria från första början och fram till våra dagar. Under 2015 beräknas också en digital CD-version av den sedan länge slutsålda boken om F1:s historia vara klar för distribution. Föredragen äger normalt rum lördagsförmiddagar i Gula Villan. Hittills har vi lyckats engagera klart spännande kända föredragshållare. Fyra på våren och tre på hösten. Utflykterna har begränsat sig till nog så intressanta Arlandabesök men önskemål finns om längre vikingatåg. Kanske kan samarrangemang med andra föreningar fylla en buss? Regionsrepresentanter gör regelbundna besök hos andra flygintresserade föreningar inom området. Målet är dels en allmänt närmare kontakt mellan oss alla och dels att på vår hemsida skapa en komplett lista över flygaktiviteter i Mälardalen. SFF är i dag en förening där en ny 65-årig medlem sänker medelåldern. Av naturliga skäl har då medlemsantalet de senaste 10 åren konstant minskat. Centralt har därför med hjälp av regionerna under 2014 en mycket aktiv värvningskampanj genomförts. Glädjande nog har därmed medlemsantalet ökat. För Mälardalens del från 304 till 314. Några flyghistoriskt intressanta händelser har noterats under Dels har privatflyget i stort sett förvisats från Bromma och dels har vi haft besök av brandsläckningsflyg. Avvisningen från Bromma har lett till att Flygande Veteraner med sin DC-3:a Daisy och Stockholms Flygklubb nu har valt Hässlö som sina hemmabaser. Den stora skogsbranden norr om Västerås förde med sig att man begärde hjälp från EU. Fyra stycken Canadair 415 Super Scooper anlände i början av augusti till Hässlö. Enligt räddningsledningen blev deras insatser avgörande för släckningsarbetet. Förutom dessa fyra specialflygplan deltog också 15 helikoptrar blandat civila och militära i släckningsarbetet. Brandsläckarna tankade ca liter på Hässlö. Tur att fältet fanns kvar innan några politiker bestämt sig för nedläggning. Bilder på motstående sida Bild 1 En fransman på plattan efter väl utfört värv Bild 2 En av italienarna sticker i väg på sitt första släckningsuppdrag Bild 3 Svensk Puma vänder åter till branden efter tankning och måltidspaus. Bild 4 Nya fåglar solar sig på Hässlö. Flygande Veteraners Daisy och några individer från Stockholms Flygklubb. Lägg märke till hangaren på gräsmattan. Text och bilder: Ulf Norman HB_2015_1_final_16.indd :02:10

19 Bild 1 En fransman på plattan efter väl utfört värv Bild 2 En av italienarna sticker i väg på sitt första släckningsuppdrag Bild 3 Svensk Puma vänder åter till branden efter tankning och måltidspaus. Bild 4 Nya fåglar solar sig på Hässlö. Flygande Veteraners Daisy och några individer från Stockholms Flygklubb. Omslag_bak_2015_1_final.indd :16:23

20 Foto: Lars-Ove Johansson Omslag_bak_2015_1_final.indd :16:24

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Villastaden Solhem Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Tisdagen den 4 april kl 19 00-21 30 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. 19 00 Årsmötesförhandlingar enligt dagordning på baksidan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Dagordning årsmöte 14 mars 2016

Dagordning årsmöte 14 mars 2016 Dagordning årsmöte 14 mars 2016 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer