DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER 1981 1"

Transkript

1 DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER A. OKTOBER 1981 (U 137) 1 B. NOVEMBER 1981(U 137 Polen) 4 C. DECEMBER 1981 (U 137 Polen) OM DAGBÖCKERNAS INNEHÅLL NÅGRA HUVUDTEMA UD:s FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE 1976 REGERINGAR OCH UTRIKESMINISTRAR TIDSMARKÖRER UBÅTSJAKTEN I HÅRSFJÄRDEN I OKTOBER OCH EN TID DÄREFTER (PERIODEN 28 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1982) 5. UBÅTSKOMMISSIONEN INTERNATIONELLA 41 DOMSTOLEN (PERIODEN 1 DECEMBER JANUARI 1983) 6. PROFESSURER OCH UNIVERSITET PALME OCH 49 FOLKRÄTTEN : I PRESIDENTSLOTTET I HELSINGFORS FÖRSPELET TILL UBÅTSNOTEN TILL SOVJET 26 APRIL : KIRUNA-VERSIONEN APRIL 1983 AV

2 PROTESTNOTEN SOVJETUNIONENS STATSANSVAR : MOTVERSIONEN 22 APRIL ÄNDRAR HELT ATMOSFÄREN : MÖTET HOS STATSMINISTER PALME SÖNDAG 24 APRIL 1983 PROTESTNOTEN FASTSTÄLLS : UTRIKESNÄMND PROTESTNOTEN 26 APRIL 1983 ÖVERLÄMNAS AV STATSMINISTERN FRÅGAN OM DUBBLA BUDSKAP (FERM-ARBATOV) : PALME TVINGAD BODSTRÖMS TVIVLAR DEN AMERIKANSKA KÄRNVAPENSKÖLDEN : DET SOVJETISKA SVARET DEN 5 MAJ 1983 NYA SJUNKBOMBER I SUNDSVALL : VITA ZONEN OCH GOTLAND DEBACLET I ALMEDALEN 1982 HITTA PÅ NÅGOT! : SAMARBETE MED DE NEUTRALA SCHWEIZ OCH ÖSTERRIKE RÅKURR I UTRIKESNÄMNDEN BATALJEN PALME-BILDT OM ÅLAND OCH FÄRÖARNA : Ö- PROBLEMATIKEN MED DANMARK OCH SOVJET HESSELÖ OCH GOTLAND NY PROTEST- NOTE 4 AUGUSTI : BRÅK MED DANMARK HESSELÖKONFLIKTEN NEDSKJUTNA KOREANSKA PASSAGERARPLANET : SENARE DELEN AV ÅRET MÖTE MED ÖB 3 OKTOBER I HELSINGFORS OCH HAAG FERMBREVET AV DEN 25 MAJ 1983 DYKER UPP HOS STATSMINISTERN I TV DEN 9 DECEMBER MITT DRAMATISKA DECENNIUM POLEMIK 121 OM NEUTRALITETS- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

3 DEL II MEN HUR BÖRJADE DET DÅ? I FÖRSVARET FRÅN ORDINARIE DIPLOMAT I UD LITE OM MIG SJÄLV I FLYGVAPNET STRIL 60-CENTRALEN O 5 i BÅLSTA SPIONNÄTET IB I FÖRSVARSSTABEN 23. ATTACHÉ I UD SVENSKA AMBASSADEN I BAGDAD SHARIARÄTTENS STRUKTUR RESOR I MESOPOTAMIEN 25. T F SKYDDSMAKTSCHEF FÖR STORBRITANNIEN VÄNSTERSVÄNG I SVENSK UTRIKESPOLITIK ERINRAN OM STALINTERRORN GULAG UMAYYADER OCH ABBASIDER ISLAM GENERALKONSULATET I NEW YORK 1969 NIXON INSTALLERAS SOM PRESIDENT FN-DELEGATIONEN I NEW YORK DEN UNDÉNSKA NEUTRALITETSDOGMATIKEN FOLKRÄTTSLIGA UTMANINGAR FROSTENS ÅR I WASHINGTON VÄSTSAMARBETET NATO-PÄRMEN STRIMLAS FOLKRÄTTEN OCH FN TANKAR PÅ AVHANDLING ÖSTEN UNDÉN STURE PETRÉN TORSTEN GIHL HANS BLIX OLOF PALMES USA-BESÖK 1970 NÅGOT OM AMBITIÖSA UD-KOLLEGOR 172

4 33. STOCKHOLM 1970 AVHANDLINGEN UD ÅTER PÅ O NATO:s SPANINGSPLAN M M UD:s RAPPORTSEKRETARIAT 1971 UTRIKES- MINISTER WICKMAN VIETNAMPOLITIKEN TEMASTUDIER STUDIE I DEN SOCIALISTISKA FOLKRÄTTSSKOLAN BREZJNEVDOKTRINEN DISPUTATIONEN 31 MAJ PÅ POL 2 PÅ UD VÄNSTERKOTTERIETS HÄRJNINGAR I UD SVEN ANDERSSON NY UTRIKES- MINISTER 1973 HEMLIGHETER PÅ UD POL 2 SÖKER PROFESSUREN ERBJUDANDE OM TJÄNST I MOSKVA CYPERNKRISEN 1974 EVAKUERAR TUSENTALS SVENSKAR MED HJÄLP AV FLYGVAPNET FÖRBEREDER MOSKVA EUROPEISKA SÄKERHETSKONFERENSEN (ESK) ALLA ÅKER TILL ÖSTBERLIN MEN INGEN TILL BONN TILLTRÄDER I MOSKVA DEN 3 DECEMBER 1974 LITE OM VSB-PAKTEN OCH FINLAND OM NEUTRALITET OCH NEUTRALITETSPOLITIK OM GEORG KENNAN OCH CHARLES BOHLEN I MOSKVA FÖRSTA DELEN AV WALLENBERG I MOSKVA FRÅN APRIL 1975 ANSÖKER OM PROFESSUREN I UPPSALA DÄR SKÖTS BERIA DEN FREDLIGA SAMEXISTENSEN 1956 I KOMMUNISMENS MOSKVA PÅ VÄG TILL PYONGYANG OLOF PALMES

5 MOSKVABESÖK APRIL ÖVERRASKANDE BESKED 11 OKTOBER 1976 BLIR UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE 247 DEL III MITT DECENNIUM SOM UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNGE 47. INTRÄDER I TJÄNST PÅ UD 25 NOVEMBER ÅRET 1977 SMOLK I BÄGAREN - DRAR IGÅNG SVERIGES NYA POLARPOLITIK OUVERTYRER MOT NORGE EN SVENSK POLARPOLITIK ÄR VÄSENTLIG FÖR SVERIGES SÄKERHET OXFORD 1977 MARXISMEN PÅ MARSCH I SÖDRA AFRIKA ANDRA HALVÅRET 1977 BENCKERTSKA VILLAN SÄNDEBUD TILL ISLAM HÖGA PORTEN HELIGA STOLEN KÄRNKRAFTEN OCH SVEKDEBATTEN REGERINGEN GÅR MELLANÖSTERNKRISEN OCH FOLKRÄTTENS PRINCIPER MIN UD-STUDIE 1978 INFÖR MOSHE DAYANS BESÖK SANSLÖST VÅLD I PALESTINA OLIKA FREDSINITIATIV BLICKAR UPP I NUTID 293

6 56. PERSPEKTIV MOT 2000-TALET - YASSIR ARAFAT I SIN BUNKER I RAMALLAH 2002 UTKAST TILL PALESTINSK SJÄLVSTÄNDIGHETSFÖRKLARING I FÖRSVARSSTABEN SOMMAREN 1978 FÖRÄNDRAD BILD I SOVJETISKA UBÅTS- FLOTTANS MÖNSTER ÅRET 1979 RELIGIONERNAS ÅTERKOMST I VÄRLDS- POLITIKEN KHOMEINI TAR MAKTEN I IRAN PÅVERKAR STABILITETEN I FOLKRÄTTEN KAMPEN MOT APARTHEID DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JAN 31 DEC ÅRET 1980 DRAR IGÅNG DIALOGEN MED ISLAM BESÖK HOS SHEJK AL- AZHAR I KAIRO YMER 80 TILL ARKTIS BESÖK STATE DEPARTMENT I WASHINGTON KRÄNK INTE SVENSKT TERRITORIUM! DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JAN 31 DEC ÅRET 1981 SOVJETISKA UBÅTSFLOTTANS 1978 ÄNDRADE MÖNSTER RESULTERAR I U 137:S GRUNDSTÖTNING 28 OKTOBER 1981 JUS 81- SEMINARIET I UPPSALA POST-YMER POLEN OCH PÅVEN DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JANUARI 28 OKTOBER 1981 (resterande del av 1981 se Del I) ÅRET 1982 IDELIGA UBÅTSINDIKATIONER HELA ÅRET MED CRESCENDO I HÅRSFJÄRDEN I OKTOBER 1982 (SE DEL I) SVERIGE ÖPPNAR DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER MED VATIKANEN GOTLANDSKRIS I ALMEDALEN OM VITA ZONEN I ÖSTERSJÖN FÄLLDIN FÖRLORAR VALET 1982 OLOF PALMES ÅTERKOMST NYA KVASTAR I UD DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JANUARI 27 SEPTEMBER 1982 (resterande del av 1982 se Del I) 417 A. TEMAN

7 B. I KONSTITUTIONSUTSKOTTET KRÄNKNING AV ÅLAND SOVJETISK KRIGSPLANLÄGGNING 418 C. FALKLANDSKRIGET OCH ANTARKTIS 422 D. DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER MED VATIKANEN 425 E. ARIEL SHARON OCH LIBANON F. GOTLANDSKRIS I ALMEDALEN 435 (se Del I kap 16) G. SAMTAL I WASHINGTON 27 JULI H. TILL NEW YORK OCH FN: ANFÖRANDE I FN- ORGANET UNITAR SAMT MÖTE FN:S RÄTTSCHEF ERIC SUY 28 JULI I. VALFÖRLUST OCH VALVINST NYA KVASTAR I UD ÅRET 1983: DET DRAMATISKA ÅRET 1983 MITT 7:E ÅR SOM UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE BEHANDLAS I DEL I DRAMATIK I UD ÅRET 1984 MITT 8:E ÅR SOM UD:S FOLKRÄTTS- SAKKUNNIGE AVGÖRANDENAS ÅR 443 A. JANUARI 1984: förberedelser för min professur 444 vid Stockhoms universitet. Utreder frågan om kryssningsmissiler och neutraliteten. Neutralitetsförsvaret måste riktas västerut mot NATO. Känsligt! Propositionen läggs om anslutning till 1959 års Antarktisfördrag. Då rättschefen Danelius skall sluta föreslår jag omorganisation av folkrättsfrågorna i UD och inrättandet av ett Legal Adviser s Office. B. FEBRUARI 1984: Schweiz och Österrike har 447 samma problem med kryssningsmissilerna. Folkrättskommitténs slutbetänkande. Skriver om

8 begreppet ockupation och om hur hemskt det vore om Sverige blev ockuperat i ett krig, som Danmark och Norge av Nazi-Tyskland Motstånd får alltid göras mot ockupationsmakten. Ny skarp ubåtsjakt i Karlskrona, den allvarligaste hitintills. C. MARS 1984: ubåtsjakten i Karlskorna. Främmande 452 dykare springer på land. Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien om Neutraliteten och kryssningsmissilerna. Skriver om kärnvapenfri zon i Östersjön. D. APRIL 1984: IKFN-gruppen arbetar med kränkningarna. 456 Seminariet I Ymers kölvatten i Oslo. Försök till samarbete i Arktis. Deponerar den 24 april i State Department i Washington Sveriges anslutning till 1959 års Antarktisfördrag. Ny uppmaning till USA: kränk inte de svenska gränserna. Samtal i FN i New York den 27 april. Möte i kanadensiska miljödepartementet i Ottawa om regionalt samarbete i Arktis. E. MAJ 1984: samtal i Foreign Office i London. Rapport 460 om ubåtsindikationerna i Karlskrona. Allvarliga. Lagman Steens rapport om dykare på land. Danske Grönlandsministern Tom Høyem på besök. Diskuterar arktiskt samarbete. Dechargedebatten den 23 maj om Bildt-Ferm- Arbatov-affären. Arbetar för omorganisation av folkrättsfrågorna i UD. Ta chansen och gör det nu, säger jag till Bodström och UD! F. JUNI 1984: diskussion om folkrättsordningen i huset. 467 Ny organisation med folkrättsliga rådgivare i försvarsmakten enligt Tilläggsprotokoll I. Svensk-schweiziska militärkommissionen sammanträder. Symposiet Hur bevara Sveriges frihet och fred. Besök på Gotland problem i vita zonen. Folkrättskommittén överlämnar den 20 juni till försvarsminister Thunborg sitt slutbetänkande om krigets lagar. Kabinettssekreterare Schoris tal om Östersjön vid Stockholmskonferensen. G. JULI 1984: förordnad som professor i folkrätt vid 470 Stockholms universitet från 1 juli. Förbereder resa till Svalbard och till Antarktis (Sydpolen)

9 H. AUGUSTI 1984: konferens på Svalbard om arktiskt 471 samarbete. Norska UD stöder planerna arktiskt samarbete. Inbjuder Sovjet att delta i det arktiska samarbetet. Hjälp till Lesotho mot Sydafrika. Påtalar ny sovjetiskt kränkning i luften och förföljelse av civilt Scanairplan. Socialdemokraten Bernt Karlsson förhör sig om problemen i UD. I. SEPTEMBER 1984: utrikesnämnd om sovjetiska 476 kränkningen syd Gotland, saken skärps med ny formell protestnote. Deltar Försvarsstabschefens samtal med danska militärer. Problemet Lesotho hamnar på mitt bord. Mer problem i Vita zonen öster om Gotland. Åter i FN i New York om Lesotho. Samtal i New York med domare i Internationella domstolen om valproblemen. Lunch i New York på tu man hand med FN-ambasssadören Anders Ferm. Briefing i Helsingfors. J. OKTOBER 1984: stormöte Karlskrona med landshöv- 486 dingarna i Blekinge och Gotland om allt akutare problemen i Vita zonen. Skriver PM med handlingsplan. Jag försöker få kontroll över detta ärende då situationen farlig för Sverige. Får inte fortgå så här. Lesotho. Sydafrika. Om svensk dubbelpolitik och dubbla budskap. Om UD:s grinige folkrättssakkunnige. Kommer äntligen iväg till Lesotho 25 oktober. Överläggningar i Lesotho. K. NOVEMBER 1984: Hjälpen till Lesotho. Lunch med 493 Kung Moshoeshoe III. Tar avsked av premiärminister Jonathan. Till Pretoria. Visit sydafrikanska utrikesministeriet. Besök FN:s miljöorgan UNEP i Nairobi. Föreläser Haagakademien om internationell miljörätt. Bodström utnämner ny rättschef i UD. Bortser därmed totalt från mina argument om reorganisation av folkrätten i huset. Får dra konsekvenserna av detta. Arbetar med nya organisationen med folkrättsliga rådgivare i försvaret. Hur gör vi med problemen i Vita zonen? Åter till FN i New York om Lesotho och Antarktis.

10 L. DECEMBER 1984: Åter till State Department i 499 Washington. Kränk inte Sveriges gränser! Hos FN:s generalsekreterare. Vi måste vidga våra vyer! Allt akutare problem i Vita zonen och Östersjön. Har nu en plan! Resan till Antarktis och Sydpolen. Samtal i thailändska utrikesministeriet. Nyåret i Bangkok. 64. JANUARI MAJ 1985: TILL ANTARKTIS SÄTTER 503 FLAGGAN PÅ SYDPOLEN SAMTAL MED SOVJET OM VITA ZONEN PÅ ANTARKTIS IS BODSTRÖM- AFFÄREN OM UBÅTARNA SPRICKER MISSTRO- ENDEVOTUM BESVÄRLIGT I UD NYA SOVJETISKA SIGNALER OM ÖSTERSJÖN I RIO OCH BRYSSEL DU FÅR ÅKA TILL MOSKVA A. JANUARI 1985: till Sydney och Canberra. Överläggning 504 i australiska UD. Till Beardmore Glacier Base Transantarktiska bergen för konferensen om Antarktis. 10 jan till Sydpolen. Sätter flaggan där. Öppning med ryssen Rybakov om Vita zonen i Östersjön. Överläggning nyzeeländska UD Wellington. Till Honululu Hawaii. Samtal havsrätt. Besök energiprojektet OTEC. Besök hos ÖB hela Stilla havet i Pearl Harbour. Till New York. B. FEBRUARI 1985: samtal i FN. Bodström misstror 511 existensen av ubåtar i en journalistintervju. Bodströmaffären växer. Konferens i London om mineralresursregimen för Antarktis. Miljöskydd och resursutnyttjande. 7 februari misstroendevotum mot Bodström. Dålig stämning i UD. Vill lämna min post. Schori: Håll ut till efter valet! Redogör för öppningen på Antarktis med Sovjet om Vita zonen. Vi är igång med en dialog om zonen! C. 26 FEBRUARI 12 MARS 1985: konferensen i Rio de 516 Janeiro om Antarktis mineralresursregim. Nya samtal med Sovjet om Vita zonen i Östersjön. Överläggningar i Brasilia D. MARS APRIL 1985: nya intressanta signaler från 519 Sovjet om Vita zonen vid Riomötet. Öppning gjord! Du får åka till Moskva. Håller säkerhetspolitiskt

11 tal i Malmö. Atmosfären förgiftad i UD. Bodström jagar läckor. Fortsatta samtal om folkrätten i UD. Åter i Försvarsstaben. Samtal med ÖB E. APRIL 1985: tempelvakt i UD. Palme vill jag reser 524 till Moskva om Vita zonen. Nytt neutralitetsmöte i Wien. Sovjetisk bordning av svenska och danska fiskebåtar. Läget skärps i zonen. Till Köpenhamn för samtal om zonen och samarbete i Arktis F APRIL 1985: möte i Bryssel om Antarktis. 526 Fortsatta sonderingar med Rybakov i Bryssel om Vita zonen. Samtal i norska UD om våra respektive mittlinjer i Östersjön och Barents hav. Får inte slå krokben för varandra. G. MAJ 1985: förberedelser för mina Moskvasamtal om 528 den Vita zonen i Östersjön. Min resa dras för Palme och regeringen. Partiledaröverläggning 22 maj om mina sonderingar i Moskva. 65. MAJ JUNI 1985: TILL ARKTIS LEDER SVENSK 532 DELEGATION TILL GRÖNLAND REGIONALT SAMARBETE ARKTIS FÖRESLÅR BILDANDET AV NORDISKT POLARRÅD 66. JUNI 1985: MIN FÖRSTA SONDERING I MOSKVA JUNI 1985 OM LÖSNING AV ELÄNDET I VITA ZONEN FALL FRAMÅT I DEN SOVJETISKA HÅRDA POSITIONEN MIN 100-SIDIGA RAPPORT OM SAMTALEN MOSKVA 67. JULI SEPTEMBER 1985: PALME OCH BODSTRÖM 544 POSITIVA TILL MIN RAPPORT NY RONDA I MOSKVA NYTT HOT MOT LESOTHO SANKTIONER MOT SYDAFRIKA DEN SKÄRA ELEFANTEN I UTRIKESNÄMNDEN NEUROTISKT I UD INFÖR VALET ARKTISKT SAMARBETSORGAN BILDAT 68. SEPTEMBER-OKTOBER 1985: VALET PALME 552 STANNAR PARALYSERAT UD ALLA VÄNTAR PÅ BESKED SCHORI: JAG LÄMNAR DIG INTE UTE I

12 KYLAN MÖTER RYBAKOV I PARIS TAL I BRYSSEL: SVERIGE BLIR KONSULTATIV MEDLEM AV ANTARKTIS- FÖRDRAGET POLARPOLITIKEN HAR LYCKATS STEN ANDERSSON NY UTRIKESMINISTER SCHORI VANN 69. NOVEMBER 1985: UTRIKESMINISTER STEN ANDERSSON 563 VATTENDELAREN I MITT 20-ÅRIGA LIV I UD PLANAR UT I UD MIN ANDRA SONDERING I MOSKVA NOVEMBER 1985 OM DEN VITA ZONEN 70. FRÅN 22 NOVEMBER TILL 31 DECEMBER 1985: 571 STARKA MOTSÄTTNINGAR I UD OM FORTSÄTT- NINGEN MOT SOVJET SONDERINGAR ELLER OFFICIELLA FÖRHANDLINGAR MINDRE POLITISK RISK FÖR REGERINGEN OM JAG SONDERAR VIDARE INGER MIN AVSKEDSANSÖKAN 5 DECEMBER 1985 TILL PIERRE SCHORI 71. JANUARI FEBRUARI 1986: LÅT MIG FORTSÄTTA 580 MINA HEMLIGA SAMTAL MINDRE POLITISK RISK FÖR REGERINGEN FORMELLA FÖRHANDLINGAR INLEDS ÄNDÅ FORMALISM OCH BENEFIT OF THE DOUBT - DOKTRINEN VINNER RYKTEN OM EFTERGIFTER PÅ UPP TILL 50 % AV ZONEN DU FÅR ÅTFÖLJA PALME TILL MOSKVA 7-11 APRIL JAG RATAS SOM FÖRHANDLARE BORTKOPPLAR MIG SJÄLV FRÅN VITA ZONEN INGER ÅTER MIN AVSKEDSANSÖKAN 18 FEBRUARI 1986 BEVILJAS INTE I NATIONENS INTRESSE! A. JANUARI 1985: Schori vill inte ha mig med på sin 580 Moskvaresa till den sovjetiske förste vice utrikesministern Maltsev. Jag kan ge dig och regeringen folkrättsligt skydd om jag är med. Det ryktas och skrivs om kraftiga kompromisser. Jaha, då förhandlar vi då, sade Maltsev till Schori i Moskva. Diskussion med Sten Andersson, Pierre Schori och de borgerliga partiledarna om hur Sverige skall förhandla. Partiledaröverläggningar. Palmes planerade besök i Moskva 7-11 april 1986 får användas som hävstång i våra förhandlingar om Vita zonen

13 B. FEBRUARI 1985: Utrikesministern vill ha annan 584 förhandlare. Hade gärna lett förhandlingarna. Kunde gett folkrättsligt skydd åt regeringen. Rykten om kraftiga kompromisser/ utsäljningar i svang. Schori: någon av de borgerlig partiledarna ville inte ha mig som förhandlare. Carl Bildt till mig: detta är högst osannolikt komplott i UD istället. Inger min formella avskedsansökan den 18 februari Vill inte vara kvar i UD Beviljas inte i Nationens intresse! MARS 28 JULI 1986: STATSMINISTER PALME 589 MÖRDAD DEN 28 FEBRUARI KL SKER 10 DAGAR EFTER MIN AVSKEDSANSÖKAN FRÅN UD PÅ GRUND AV DE OMSTRIDDA FÖRHANDLINGARNA MED SOVJET OM GRÄNSEN I ÖSTERSJÖN RYKTEN OM KRAFTIGA EFTERGIFTER I SVANG FANNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN SOVJETFÖRHANDLINGARNA OCH MORDET HIT OCH DIT OM HUR MIN POST SKULLE OMORGANISERAS JAG HAR AVGÅTT MEN ÄR ÄNDÅ KVAR PÅ NÅGOT SÄTT JULI 31 OKTOBER 1986: INGRIPER I DEBATTEN OM 596 SANKTIONER MOT SYDAFRIKA SVERIGE PÅ VÄG ÖVERGE DEN 40-ÅRIGA UNDÈN-LINJEN UTRIKES- NÄMND PÅ SLOTTET STATSMINISTERN RINGER MIG I AVIGNON OM MIN BRÄNNPUNKTSARTIKEL OM SVENSK SANKTIONSPOLITIK SKICKA RUNT DEN TILL ALLA SAMTAL PÅ SVALBARD OM ARKTISKT SAMARBETE HAVERERADE FÖRHANDLINGAR OM ÖSTERSJÖN NYTT BRÅK MED SOVJET I VITA ZONEN KAN DU INTE TALA MED RYBAKOV IGEN IGEN UTNÄMND TILL MAJOR I FLYGVAPNETS RESERV 74. NOVEMBER DECEMBER 1986: SAMTAL MED RYBAKOV 605 I TOKYO JAG VILL HA % AV VITA ZONEN NEJ, FÖR MYCKET KOM IGEN NU! OK, KANSKE 75% DÅ FÖRHANDLINGARNA MINERALRESURS- REGIMEN SAMTAL OCH FÖRELÄSNING I PEKING KONFUCIUS, MARX OCH HIMMELENS MANDAT SVERIGE KLAR SOM KONSULTATIV STAT I ANTARKTIS REDAN 1987/1988 SAMARBETET NORDPOLEN OCH SYDPOLEN

14 75. JANUARI MARS 1987: MIN AVGÅNG SOM UD:S 618 FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE UTRIKESMINISTERN: STANNA, DU FÅR VAD DU VILL! TILL NEW YORK ORDENTLIGT PRESSPÅDRAG OM MIN AVGÅNG KRITIK MOT UD INTERIÖRER BLAND PALMES POJKAR NÄMNS I RIKSDAGENS UTRIKESDEBATT AVSKED I OSLO VIKTIGT MED FLAGGVISNING I ARKTIS A. JANUARI B. FEBRUARI C. MARS DEL IV AMBASSADÖR TILL UTRIKESMINISTERNS FÖRFOGANDE POLARAMBASSADÖR APRIL 1987 SLUTET 1988 ÖB:S FOLKRÄTTSLIGE RÅDGIVARE 76. APRIL JUNI 1987: AVSKED I KÖPENHAMN BLIR 633 ÖB:S FOLKRÄTTSLIGE RÅDGIVARE ARBETAR MED KRIGETS LAGAR OCH POLAROMRÅDENA VILL TILLSKAPA GOTISKA SJÖN SOM SVENSKT INRE VATTEN MOT UBÅTSHOTET A. APRIL 1987: 633 B. 1 8 MAJ 1987: MAJ JUNI 1987 : KONFERENSEN I MONTEVIDEO 638 NYA SAMTAL MED RYBAKOV 75 % AV VITA ZONEN ÄR MAX, TAR NI DET? HELA SVENSKA JOURNALIST- KÅREN I MONTEVIDEO AV ALLA STÄLLEN RYBAKOV

15 GER SJÄLV INTERVJU OM ÖSTERSJÖN GNIDER IN BUDSKAPET ATT SVERIGE VILL IN SOM KONSULTATIV MEDLEM 1988 I WASHINGTON HOS V UTRIKESMINISTER JOHN NEGROPONTE AVSKED I HELSINGFORS I HAAGDOMSTOLEN: KAN NI HJÄLPA OSS MOT SOVJET? A MAJ B. JUNI JULI SEPTEMBER 1987: NYA UBÅTAR I NORRLAND 648 BOFORSAFFÄREN, REGERINGEN ÄR INSYLTAD EBBE CARLSSON-AFFÄREN SWEDARP-BASEN PÅ ANTARKTIS PUSHAR PÅ I FLERA POLARMÖTEN MÅSTE HA LÄNGRE BASLINJER FÖR ATT SKYDDA MOT UBÅTAR ÄR NI INTE NÖJDA MED ATT HA FÅTT MIG ATT AVGÅ? OLIDLIGT I UD FLYTTPLANER UTOMLANDS A. JULI 1987: 648 B. AUGUSTI 1987: 653 C. SEPTEMBER 1987: OKTOBER DECEMBER 1987: DEN DÅLIGA 663 BEHANDLINGEN AV MIG I UD GÖR ATT JAG VILL BORT FRÅN ALLTSAMMANS SAMTAL MED ÖB BENGT GUSTAFSSON SOVJET ÖPPNAR SIG I ARKTIS ÅTER TILL RIO STATSRÅDSBEREDNINGEN SKYDDAR MIG FRÅN UD ÅTER I WASHINGTON MISSTRON MOT REGERINGEN ÄR STOR BLAND HÖGA MILITÄRER FENOMENET SOVJETUNIONENS ÄNGEL I UD SLUTFÖRHANDLING MED SOVJET OM ÖSTERSJÖN KATASTROFALT DÅLIGT SKÖTT ÄRENDE! A. OKTOBER 1987: 663 B. NOVEMBER 1987: 673 C. DECEMBER 1987: 676

16 JANUARI 1988: SLUTFÖRHANDLING MED 681 SOVJET OM GRÄNSEN I ÖSTERSJÖN STATS- MINISTERN BER MIG KOMMA UPP KAN VI ACCEPTERA? SÄGER: DET ÄR SIFFRORNA % SOM GÄLLER OK MED DESSA MEN INTE MINDRE UPPRÖRT OPINIONSMÖTE PÅ GOTLAND ÅTER I BRÄSCHEN FÖR REGERINGEN JANUARI 1988: SLUTFASEN I SVERIGES 685 INTRÄDE SOM KONSULTATIV STAT I ANTARKTIS- FÖRDRAGET LÅNGA FÖRHANDLINGAR I NYA ZEELAND MIN EMISSARIERESA TILL DE KONSULTATIVA STATERNA DU FÅR INTE BESÖKA VISSA STATER! DE ARGA STATERNA FEBRUARI 1988: BYGGER UPP STÖD FÖR 690 SVERIGE I ASIEN OCH STILLA HAVET EMISSARIE- BESÖK I JAPAN, KINA, INDIEN, NYA ZEELAND OCH AUSTRALIEN VI STÖDER ER! MARS 15 APRIL 1988: HOS PRESIDENT ALFONSIN 694 I CASA ROSADA I BUENOS AIRES I PINOCHETS CHILE GÖR NOTIFIKATIONEN I STATE DEPARTMENT I WASHINGTON 17 MARS 1988 WE DID IT! SEPTEMBER 1988: SVERIGE UPPTAS SOM 700 KONSULTATIV STAT I ANTARKTISFÖRDRAGET PARIS 21 SEPTEMBER 1988 MITT SISTA UPPDRAG I UD ALLT DETTA ARBETE OCH ALL DENNA ENERGI FÖR ABSOLUT INGENTING!

17