DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER 1981 1"

Transkript

1 DAGBOK FRÅN UD BO J THEUTENBERG DEL I HÖGDRAMATIK I UD - UBÅTAR, PROTESTNOTER OCH ANNAT 1. PERIODEN 28 OKTOBER 31 DECEMBER A. OKTOBER 1981 (U 137) 1 B. NOVEMBER 1981(U 137 Polen) 4 C. DECEMBER 1981 (U 137 Polen) OM DAGBÖCKERNAS INNEHÅLL NÅGRA HUVUDTEMA UD:s FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE 1976 REGERINGAR OCH UTRIKESMINISTRAR TIDSMARKÖRER UBÅTSJAKTEN I HÅRSFJÄRDEN I OKTOBER OCH EN TID DÄREFTER (PERIODEN 28 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 1982) 5. UBÅTSKOMMISSIONEN INTERNATIONELLA 41 DOMSTOLEN (PERIODEN 1 DECEMBER JANUARI 1983) 6. PROFESSURER OCH UNIVERSITET PALME OCH 49 FOLKRÄTTEN : I PRESIDENTSLOTTET I HELSINGFORS FÖRSPELET TILL UBÅTSNOTEN TILL SOVJET 26 APRIL : KIRUNA-VERSIONEN APRIL 1983 AV

2 PROTESTNOTEN SOVJETUNIONENS STATSANSVAR : MOTVERSIONEN 22 APRIL ÄNDRAR HELT ATMOSFÄREN : MÖTET HOS STATSMINISTER PALME SÖNDAG 24 APRIL 1983 PROTESTNOTEN FASTSTÄLLS : UTRIKESNÄMND PROTESTNOTEN 26 APRIL 1983 ÖVERLÄMNAS AV STATSMINISTERN FRÅGAN OM DUBBLA BUDSKAP (FERM-ARBATOV) : PALME TVINGAD BODSTRÖMS TVIVLAR DEN AMERIKANSKA KÄRNVAPENSKÖLDEN : DET SOVJETISKA SVARET DEN 5 MAJ 1983 NYA SJUNKBOMBER I SUNDSVALL : VITA ZONEN OCH GOTLAND DEBACLET I ALMEDALEN 1982 HITTA PÅ NÅGOT! : SAMARBETE MED DE NEUTRALA SCHWEIZ OCH ÖSTERRIKE RÅKURR I UTRIKESNÄMNDEN BATALJEN PALME-BILDT OM ÅLAND OCH FÄRÖARNA : Ö- PROBLEMATIKEN MED DANMARK OCH SOVJET HESSELÖ OCH GOTLAND NY PROTEST- NOTE 4 AUGUSTI : BRÅK MED DANMARK HESSELÖKONFLIKTEN NEDSKJUTNA KOREANSKA PASSAGERARPLANET : SENARE DELEN AV ÅRET MÖTE MED ÖB 3 OKTOBER I HELSINGFORS OCH HAAG FERMBREVET AV DEN 25 MAJ 1983 DYKER UPP HOS STATSMINISTERN I TV DEN 9 DECEMBER MITT DRAMATISKA DECENNIUM POLEMIK 121 OM NEUTRALITETS- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

3 DEL II MEN HUR BÖRJADE DET DÅ? I FÖRSVARET FRÅN ORDINARIE DIPLOMAT I UD LITE OM MIG SJÄLV I FLYGVAPNET STRIL 60-CENTRALEN O 5 i BÅLSTA SPIONNÄTET IB I FÖRSVARSSTABEN 23. ATTACHÉ I UD SVENSKA AMBASSADEN I BAGDAD SHARIARÄTTENS STRUKTUR RESOR I MESOPOTAMIEN 25. T F SKYDDSMAKTSCHEF FÖR STORBRITANNIEN VÄNSTERSVÄNG I SVENSK UTRIKESPOLITIK ERINRAN OM STALINTERRORN GULAG UMAYYADER OCH ABBASIDER ISLAM GENERALKONSULATET I NEW YORK 1969 NIXON INSTALLERAS SOM PRESIDENT FN-DELEGATIONEN I NEW YORK DEN UNDÉNSKA NEUTRALITETSDOGMATIKEN FOLKRÄTTSLIGA UTMANINGAR FROSTENS ÅR I WASHINGTON VÄSTSAMARBETET NATO-PÄRMEN STRIMLAS FOLKRÄTTEN OCH FN TANKAR PÅ AVHANDLING ÖSTEN UNDÉN STURE PETRÉN TORSTEN GIHL HANS BLIX OLOF PALMES USA-BESÖK 1970 NÅGOT OM AMBITIÖSA UD-KOLLEGOR 172

4 33. STOCKHOLM 1970 AVHANDLINGEN UD ÅTER PÅ O NATO:s SPANINGSPLAN M M UD:s RAPPORTSEKRETARIAT 1971 UTRIKES- MINISTER WICKMAN VIETNAMPOLITIKEN TEMASTUDIER STUDIE I DEN SOCIALISTISKA FOLKRÄTTSSKOLAN BREZJNEVDOKTRINEN DISPUTATIONEN 31 MAJ PÅ POL 2 PÅ UD VÄNSTERKOTTERIETS HÄRJNINGAR I UD SVEN ANDERSSON NY UTRIKES- MINISTER 1973 HEMLIGHETER PÅ UD POL 2 SÖKER PROFESSUREN ERBJUDANDE OM TJÄNST I MOSKVA CYPERNKRISEN 1974 EVAKUERAR TUSENTALS SVENSKAR MED HJÄLP AV FLYGVAPNET FÖRBEREDER MOSKVA EUROPEISKA SÄKERHETSKONFERENSEN (ESK) ALLA ÅKER TILL ÖSTBERLIN MEN INGEN TILL BONN TILLTRÄDER I MOSKVA DEN 3 DECEMBER 1974 LITE OM VSB-PAKTEN OCH FINLAND OM NEUTRALITET OCH NEUTRALITETSPOLITIK OM GEORG KENNAN OCH CHARLES BOHLEN I MOSKVA FÖRSTA DELEN AV WALLENBERG I MOSKVA FRÅN APRIL 1975 ANSÖKER OM PROFESSUREN I UPPSALA DÄR SKÖTS BERIA DEN FREDLIGA SAMEXISTENSEN 1956 I KOMMUNISMENS MOSKVA PÅ VÄG TILL PYONGYANG OLOF PALMES

5 MOSKVABESÖK APRIL ÖVERRASKANDE BESKED 11 OKTOBER 1976 BLIR UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE 247 DEL III MITT DECENNIUM SOM UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNGE 47. INTRÄDER I TJÄNST PÅ UD 25 NOVEMBER ÅRET 1977 SMOLK I BÄGAREN - DRAR IGÅNG SVERIGES NYA POLARPOLITIK OUVERTYRER MOT NORGE EN SVENSK POLARPOLITIK ÄR VÄSENTLIG FÖR SVERIGES SÄKERHET OXFORD 1977 MARXISMEN PÅ MARSCH I SÖDRA AFRIKA ANDRA HALVÅRET 1977 BENCKERTSKA VILLAN SÄNDEBUD TILL ISLAM HÖGA PORTEN HELIGA STOLEN KÄRNKRAFTEN OCH SVEKDEBATTEN REGERINGEN GÅR MELLANÖSTERNKRISEN OCH FOLKRÄTTENS PRINCIPER MIN UD-STUDIE 1978 INFÖR MOSHE DAYANS BESÖK SANSLÖST VÅLD I PALESTINA OLIKA FREDSINITIATIV BLICKAR UPP I NUTID 293

6 56. PERSPEKTIV MOT 2000-TALET - YASSIR ARAFAT I SIN BUNKER I RAMALLAH 2002 UTKAST TILL PALESTINSK SJÄLVSTÄNDIGHETSFÖRKLARING I FÖRSVARSSTABEN SOMMAREN 1978 FÖRÄNDRAD BILD I SOVJETISKA UBÅTS- FLOTTANS MÖNSTER ÅRET 1979 RELIGIONERNAS ÅTERKOMST I VÄRLDS- POLITIKEN KHOMEINI TAR MAKTEN I IRAN PÅVERKAR STABILITETEN I FOLKRÄTTEN KAMPEN MOT APARTHEID DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JAN 31 DEC ÅRET 1980 DRAR IGÅNG DIALOGEN MED ISLAM BESÖK HOS SHEJK AL- AZHAR I KAIRO YMER 80 TILL ARKTIS BESÖK STATE DEPARTMENT I WASHINGTON KRÄNK INTE SVENSKT TERRITORIUM! DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JAN 31 DEC ÅRET 1981 SOVJETISKA UBÅTSFLOTTANS 1978 ÄNDRADE MÖNSTER RESULTERAR I U 137:S GRUNDSTÖTNING 28 OKTOBER 1981 JUS 81- SEMINARIET I UPPSALA POST-YMER POLEN OCH PÅVEN DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JANUARI 28 OKTOBER 1981 (resterande del av 1981 se Del I) ÅRET 1982 IDELIGA UBÅTSINDIKATIONER HELA ÅRET MED CRESCENDO I HÅRSFJÄRDEN I OKTOBER 1982 (SE DEL I) SVERIGE ÖPPNAR DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER MED VATIKANEN GOTLANDSKRIS I ALMEDALEN OM VITA ZONEN I ÖSTERSJÖN FÄLLDIN FÖRLORAR VALET 1982 OLOF PALMES ÅTERKOMST NYA KVASTAR I UD DAGBOKSANTECKNINGAR 1 JANUARI 27 SEPTEMBER 1982 (resterande del av 1982 se Del I) 417 A. TEMAN

7 B. I KONSTITUTIONSUTSKOTTET KRÄNKNING AV ÅLAND SOVJETISK KRIGSPLANLÄGGNING 418 C. FALKLANDSKRIGET OCH ANTARKTIS 422 D. DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER MED VATIKANEN 425 E. ARIEL SHARON OCH LIBANON F. GOTLANDSKRIS I ALMEDALEN 435 (se Del I kap 16) G. SAMTAL I WASHINGTON 27 JULI H. TILL NEW YORK OCH FN: ANFÖRANDE I FN- ORGANET UNITAR SAMT MÖTE FN:S RÄTTSCHEF ERIC SUY 28 JULI I. VALFÖRLUST OCH VALVINST NYA KVASTAR I UD ÅRET 1983: DET DRAMATISKA ÅRET 1983 MITT 7:E ÅR SOM UD:S FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE BEHANDLAS I DEL I DRAMATIK I UD ÅRET 1984 MITT 8:E ÅR SOM UD:S FOLKRÄTTS- SAKKUNNIGE AVGÖRANDENAS ÅR 443 A. JANUARI 1984: förberedelser för min professur 444 vid Stockhoms universitet. Utreder frågan om kryssningsmissiler och neutraliteten. Neutralitetsförsvaret måste riktas västerut mot NATO. Känsligt! Propositionen läggs om anslutning till 1959 års Antarktisfördrag. Då rättschefen Danelius skall sluta föreslår jag omorganisation av folkrättsfrågorna i UD och inrättandet av ett Legal Adviser s Office. B. FEBRUARI 1984: Schweiz och Österrike har 447 samma problem med kryssningsmissilerna. Folkrättskommitténs slutbetänkande. Skriver om

8 begreppet ockupation och om hur hemskt det vore om Sverige blev ockuperat i ett krig, som Danmark och Norge av Nazi-Tyskland Motstånd får alltid göras mot ockupationsmakten. Ny skarp ubåtsjakt i Karlskrona, den allvarligaste hitintills. C. MARS 1984: ubåtsjakten i Karlskorna. Främmande 452 dykare springer på land. Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien om Neutraliteten och kryssningsmissilerna. Skriver om kärnvapenfri zon i Östersjön. D. APRIL 1984: IKFN-gruppen arbetar med kränkningarna. 456 Seminariet I Ymers kölvatten i Oslo. Försök till samarbete i Arktis. Deponerar den 24 april i State Department i Washington Sveriges anslutning till 1959 års Antarktisfördrag. Ny uppmaning till USA: kränk inte de svenska gränserna. Samtal i FN i New York den 27 april. Möte i kanadensiska miljödepartementet i Ottawa om regionalt samarbete i Arktis. E. MAJ 1984: samtal i Foreign Office i London. Rapport 460 om ubåtsindikationerna i Karlskrona. Allvarliga. Lagman Steens rapport om dykare på land. Danske Grönlandsministern Tom Høyem på besök. Diskuterar arktiskt samarbete. Dechargedebatten den 23 maj om Bildt-Ferm- Arbatov-affären. Arbetar för omorganisation av folkrättsfrågorna i UD. Ta chansen och gör det nu, säger jag till Bodström och UD! F. JUNI 1984: diskussion om folkrättsordningen i huset. 467 Ny organisation med folkrättsliga rådgivare i försvarsmakten enligt Tilläggsprotokoll I. Svensk-schweiziska militärkommissionen sammanträder. Symposiet Hur bevara Sveriges frihet och fred. Besök på Gotland problem i vita zonen. Folkrättskommittén överlämnar den 20 juni till försvarsminister Thunborg sitt slutbetänkande om krigets lagar. Kabinettssekreterare Schoris tal om Östersjön vid Stockholmskonferensen. G. JULI 1984: förordnad som professor i folkrätt vid 470 Stockholms universitet från 1 juli. Förbereder resa till Svalbard och till Antarktis (Sydpolen)

9 H. AUGUSTI 1984: konferens på Svalbard om arktiskt 471 samarbete. Norska UD stöder planerna arktiskt samarbete. Inbjuder Sovjet att delta i det arktiska samarbetet. Hjälp till Lesotho mot Sydafrika. Påtalar ny sovjetiskt kränkning i luften och förföljelse av civilt Scanairplan. Socialdemokraten Bernt Karlsson förhör sig om problemen i UD. I. SEPTEMBER 1984: utrikesnämnd om sovjetiska 476 kränkningen syd Gotland, saken skärps med ny formell protestnote. Deltar Försvarsstabschefens samtal med danska militärer. Problemet Lesotho hamnar på mitt bord. Mer problem i Vita zonen öster om Gotland. Åter i FN i New York om Lesotho. Samtal i New York med domare i Internationella domstolen om valproblemen. Lunch i New York på tu man hand med FN-ambasssadören Anders Ferm. Briefing i Helsingfors. J. OKTOBER 1984: stormöte Karlskrona med landshöv- 486 dingarna i Blekinge och Gotland om allt akutare problemen i Vita zonen. Skriver PM med handlingsplan. Jag försöker få kontroll över detta ärende då situationen farlig för Sverige. Får inte fortgå så här. Lesotho. Sydafrika. Om svensk dubbelpolitik och dubbla budskap. Om UD:s grinige folkrättssakkunnige. Kommer äntligen iväg till Lesotho 25 oktober. Överläggningar i Lesotho. K. NOVEMBER 1984: Hjälpen till Lesotho. Lunch med 493 Kung Moshoeshoe III. Tar avsked av premiärminister Jonathan. Till Pretoria. Visit sydafrikanska utrikesministeriet. Besök FN:s miljöorgan UNEP i Nairobi. Föreläser Haagakademien om internationell miljörätt. Bodström utnämner ny rättschef i UD. Bortser därmed totalt från mina argument om reorganisation av folkrätten i huset. Får dra konsekvenserna av detta. Arbetar med nya organisationen med folkrättsliga rådgivare i försvaret. Hur gör vi med problemen i Vita zonen? Åter till FN i New York om Lesotho och Antarktis.

10 L. DECEMBER 1984: Åter till State Department i 499 Washington. Kränk inte Sveriges gränser! Hos FN:s generalsekreterare. Vi måste vidga våra vyer! Allt akutare problem i Vita zonen och Östersjön. Har nu en plan! Resan till Antarktis och Sydpolen. Samtal i thailändska utrikesministeriet. Nyåret i Bangkok. 64. JANUARI MAJ 1985: TILL ANTARKTIS SÄTTER 503 FLAGGAN PÅ SYDPOLEN SAMTAL MED SOVJET OM VITA ZONEN PÅ ANTARKTIS IS BODSTRÖM- AFFÄREN OM UBÅTARNA SPRICKER MISSTRO- ENDEVOTUM BESVÄRLIGT I UD NYA SOVJETISKA SIGNALER OM ÖSTERSJÖN I RIO OCH BRYSSEL DU FÅR ÅKA TILL MOSKVA A. JANUARI 1985: till Sydney och Canberra. Överläggning 504 i australiska UD. Till Beardmore Glacier Base Transantarktiska bergen för konferensen om Antarktis. 10 jan till Sydpolen. Sätter flaggan där. Öppning med ryssen Rybakov om Vita zonen i Östersjön. Överläggning nyzeeländska UD Wellington. Till Honululu Hawaii. Samtal havsrätt. Besök energiprojektet OTEC. Besök hos ÖB hela Stilla havet i Pearl Harbour. Till New York. B. FEBRUARI 1985: samtal i FN. Bodström misstror 511 existensen av ubåtar i en journalistintervju. Bodströmaffären växer. Konferens i London om mineralresursregimen för Antarktis. Miljöskydd och resursutnyttjande. 7 februari misstroendevotum mot Bodström. Dålig stämning i UD. Vill lämna min post. Schori: Håll ut till efter valet! Redogör för öppningen på Antarktis med Sovjet om Vita zonen. Vi är igång med en dialog om zonen! C. 26 FEBRUARI 12 MARS 1985: konferensen i Rio de 516 Janeiro om Antarktis mineralresursregim. Nya samtal med Sovjet om Vita zonen i Östersjön. Överläggningar i Brasilia D. MARS APRIL 1985: nya intressanta signaler från 519 Sovjet om Vita zonen vid Riomötet. Öppning gjord! Du får åka till Moskva. Håller säkerhetspolitiskt

11 tal i Malmö. Atmosfären förgiftad i UD. Bodström jagar läckor. Fortsatta samtal om folkrätten i UD. Åter i Försvarsstaben. Samtal med ÖB E. APRIL 1985: tempelvakt i UD. Palme vill jag reser 524 till Moskva om Vita zonen. Nytt neutralitetsmöte i Wien. Sovjetisk bordning av svenska och danska fiskebåtar. Läget skärps i zonen. Till Köpenhamn för samtal om zonen och samarbete i Arktis F APRIL 1985: möte i Bryssel om Antarktis. 526 Fortsatta sonderingar med Rybakov i Bryssel om Vita zonen. Samtal i norska UD om våra respektive mittlinjer i Östersjön och Barents hav. Får inte slå krokben för varandra. G. MAJ 1985: förberedelser för mina Moskvasamtal om 528 den Vita zonen i Östersjön. Min resa dras för Palme och regeringen. Partiledaröverläggning 22 maj om mina sonderingar i Moskva. 65. MAJ JUNI 1985: TILL ARKTIS LEDER SVENSK 532 DELEGATION TILL GRÖNLAND REGIONALT SAMARBETE ARKTIS FÖRESLÅR BILDANDET AV NORDISKT POLARRÅD 66. JUNI 1985: MIN FÖRSTA SONDERING I MOSKVA JUNI 1985 OM LÖSNING AV ELÄNDET I VITA ZONEN FALL FRAMÅT I DEN SOVJETISKA HÅRDA POSITIONEN MIN 100-SIDIGA RAPPORT OM SAMTALEN MOSKVA 67. JULI SEPTEMBER 1985: PALME OCH BODSTRÖM 544 POSITIVA TILL MIN RAPPORT NY RONDA I MOSKVA NYTT HOT MOT LESOTHO SANKTIONER MOT SYDAFRIKA DEN SKÄRA ELEFANTEN I UTRIKESNÄMNDEN NEUROTISKT I UD INFÖR VALET ARKTISKT SAMARBETSORGAN BILDAT 68. SEPTEMBER-OKTOBER 1985: VALET PALME 552 STANNAR PARALYSERAT UD ALLA VÄNTAR PÅ BESKED SCHORI: JAG LÄMNAR DIG INTE UTE I

12 KYLAN MÖTER RYBAKOV I PARIS TAL I BRYSSEL: SVERIGE BLIR KONSULTATIV MEDLEM AV ANTARKTIS- FÖRDRAGET POLARPOLITIKEN HAR LYCKATS STEN ANDERSSON NY UTRIKESMINISTER SCHORI VANN 69. NOVEMBER 1985: UTRIKESMINISTER STEN ANDERSSON 563 VATTENDELAREN I MITT 20-ÅRIGA LIV I UD PLANAR UT I UD MIN ANDRA SONDERING I MOSKVA NOVEMBER 1985 OM DEN VITA ZONEN 70. FRÅN 22 NOVEMBER TILL 31 DECEMBER 1985: 571 STARKA MOTSÄTTNINGAR I UD OM FORTSÄTT- NINGEN MOT SOVJET SONDERINGAR ELLER OFFICIELLA FÖRHANDLINGAR MINDRE POLITISK RISK FÖR REGERINGEN OM JAG SONDERAR VIDARE INGER MIN AVSKEDSANSÖKAN 5 DECEMBER 1985 TILL PIERRE SCHORI 71. JANUARI FEBRUARI 1986: LÅT MIG FORTSÄTTA 580 MINA HEMLIGA SAMTAL MINDRE POLITISK RISK FÖR REGERINGEN FORMELLA FÖRHANDLINGAR INLEDS ÄNDÅ FORMALISM OCH BENEFIT OF THE DOUBT - DOKTRINEN VINNER RYKTEN OM EFTERGIFTER PÅ UPP TILL 50 % AV ZONEN DU FÅR ÅTFÖLJA PALME TILL MOSKVA 7-11 APRIL JAG RATAS SOM FÖRHANDLARE BORTKOPPLAR MIG SJÄLV FRÅN VITA ZONEN INGER ÅTER MIN AVSKEDSANSÖKAN 18 FEBRUARI 1986 BEVILJAS INTE I NATIONENS INTRESSE! A. JANUARI 1985: Schori vill inte ha mig med på sin 580 Moskvaresa till den sovjetiske förste vice utrikesministern Maltsev. Jag kan ge dig och regeringen folkrättsligt skydd om jag är med. Det ryktas och skrivs om kraftiga kompromisser. Jaha, då förhandlar vi då, sade Maltsev till Schori i Moskva. Diskussion med Sten Andersson, Pierre Schori och de borgerliga partiledarna om hur Sverige skall förhandla. Partiledaröverläggningar. Palmes planerade besök i Moskva 7-11 april 1986 får användas som hävstång i våra förhandlingar om Vita zonen

13 B. FEBRUARI 1985: Utrikesministern vill ha annan 584 förhandlare. Hade gärna lett förhandlingarna. Kunde gett folkrättsligt skydd åt regeringen. Rykten om kraftiga kompromisser/ utsäljningar i svang. Schori: någon av de borgerlig partiledarna ville inte ha mig som förhandlare. Carl Bildt till mig: detta är högst osannolikt komplott i UD istället. Inger min formella avskedsansökan den 18 februari Vill inte vara kvar i UD Beviljas inte i Nationens intresse! MARS 28 JULI 1986: STATSMINISTER PALME 589 MÖRDAD DEN 28 FEBRUARI KL SKER 10 DAGAR EFTER MIN AVSKEDSANSÖKAN FRÅN UD PÅ GRUND AV DE OMSTRIDDA FÖRHANDLINGARNA MED SOVJET OM GRÄNSEN I ÖSTERSJÖN RYKTEN OM KRAFTIGA EFTERGIFTER I SVANG FANNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN SOVJETFÖRHANDLINGARNA OCH MORDET HIT OCH DIT OM HUR MIN POST SKULLE OMORGANISERAS JAG HAR AVGÅTT MEN ÄR ÄNDÅ KVAR PÅ NÅGOT SÄTT JULI 31 OKTOBER 1986: INGRIPER I DEBATTEN OM 596 SANKTIONER MOT SYDAFRIKA SVERIGE PÅ VÄG ÖVERGE DEN 40-ÅRIGA UNDÈN-LINJEN UTRIKES- NÄMND PÅ SLOTTET STATSMINISTERN RINGER MIG I AVIGNON OM MIN BRÄNNPUNKTSARTIKEL OM SVENSK SANKTIONSPOLITIK SKICKA RUNT DEN TILL ALLA SAMTAL PÅ SVALBARD OM ARKTISKT SAMARBETE HAVERERADE FÖRHANDLINGAR OM ÖSTERSJÖN NYTT BRÅK MED SOVJET I VITA ZONEN KAN DU INTE TALA MED RYBAKOV IGEN IGEN UTNÄMND TILL MAJOR I FLYGVAPNETS RESERV 74. NOVEMBER DECEMBER 1986: SAMTAL MED RYBAKOV 605 I TOKYO JAG VILL HA % AV VITA ZONEN NEJ, FÖR MYCKET KOM IGEN NU! OK, KANSKE 75% DÅ FÖRHANDLINGARNA MINERALRESURS- REGIMEN SAMTAL OCH FÖRELÄSNING I PEKING KONFUCIUS, MARX OCH HIMMELENS MANDAT SVERIGE KLAR SOM KONSULTATIV STAT I ANTARKTIS REDAN 1987/1988 SAMARBETET NORDPOLEN OCH SYDPOLEN

14 75. JANUARI MARS 1987: MIN AVGÅNG SOM UD:S 618 FOLKRÄTTSSAKKUNNIGE UTRIKESMINISTERN: STANNA, DU FÅR VAD DU VILL! TILL NEW YORK ORDENTLIGT PRESSPÅDRAG OM MIN AVGÅNG KRITIK MOT UD INTERIÖRER BLAND PALMES POJKAR NÄMNS I RIKSDAGENS UTRIKESDEBATT AVSKED I OSLO VIKTIGT MED FLAGGVISNING I ARKTIS A. JANUARI B. FEBRUARI C. MARS DEL IV AMBASSADÖR TILL UTRIKESMINISTERNS FÖRFOGANDE POLARAMBASSADÖR APRIL 1987 SLUTET 1988 ÖB:S FOLKRÄTTSLIGE RÅDGIVARE 76. APRIL JUNI 1987: AVSKED I KÖPENHAMN BLIR 633 ÖB:S FOLKRÄTTSLIGE RÅDGIVARE ARBETAR MED KRIGETS LAGAR OCH POLAROMRÅDENA VILL TILLSKAPA GOTISKA SJÖN SOM SVENSKT INRE VATTEN MOT UBÅTSHOTET A. APRIL 1987: 633 B. 1 8 MAJ 1987: MAJ JUNI 1987 : KONFERENSEN I MONTEVIDEO 638 NYA SAMTAL MED RYBAKOV 75 % AV VITA ZONEN ÄR MAX, TAR NI DET? HELA SVENSKA JOURNALIST- KÅREN I MONTEVIDEO AV ALLA STÄLLEN RYBAKOV

15 GER SJÄLV INTERVJU OM ÖSTERSJÖN GNIDER IN BUDSKAPET ATT SVERIGE VILL IN SOM KONSULTATIV MEDLEM 1988 I WASHINGTON HOS V UTRIKESMINISTER JOHN NEGROPONTE AVSKED I HELSINGFORS I HAAGDOMSTOLEN: KAN NI HJÄLPA OSS MOT SOVJET? A MAJ B. JUNI JULI SEPTEMBER 1987: NYA UBÅTAR I NORRLAND 648 BOFORSAFFÄREN, REGERINGEN ÄR INSYLTAD EBBE CARLSSON-AFFÄREN SWEDARP-BASEN PÅ ANTARKTIS PUSHAR PÅ I FLERA POLARMÖTEN MÅSTE HA LÄNGRE BASLINJER FÖR ATT SKYDDA MOT UBÅTAR ÄR NI INTE NÖJDA MED ATT HA FÅTT MIG ATT AVGÅ? OLIDLIGT I UD FLYTTPLANER UTOMLANDS A. JULI 1987: 648 B. AUGUSTI 1987: 653 C. SEPTEMBER 1987: OKTOBER DECEMBER 1987: DEN DÅLIGA 663 BEHANDLINGEN AV MIG I UD GÖR ATT JAG VILL BORT FRÅN ALLTSAMMANS SAMTAL MED ÖB BENGT GUSTAFSSON SOVJET ÖPPNAR SIG I ARKTIS ÅTER TILL RIO STATSRÅDSBEREDNINGEN SKYDDAR MIG FRÅN UD ÅTER I WASHINGTON MISSTRON MOT REGERINGEN ÄR STOR BLAND HÖGA MILITÄRER FENOMENET SOVJETUNIONENS ÄNGEL I UD SLUTFÖRHANDLING MED SOVJET OM ÖSTERSJÖN KATASTROFALT DÅLIGT SKÖTT ÄRENDE! A. OKTOBER 1987: 663 B. NOVEMBER 1987: 673 C. DECEMBER 1987: 676

16 JANUARI 1988: SLUTFÖRHANDLING MED 681 SOVJET OM GRÄNSEN I ÖSTERSJÖN STATS- MINISTERN BER MIG KOMMA UPP KAN VI ACCEPTERA? SÄGER: DET ÄR SIFFRORNA % SOM GÄLLER OK MED DESSA MEN INTE MINDRE UPPRÖRT OPINIONSMÖTE PÅ GOTLAND ÅTER I BRÄSCHEN FÖR REGERINGEN JANUARI 1988: SLUTFASEN I SVERIGES 685 INTRÄDE SOM KONSULTATIV STAT I ANTARKTIS- FÖRDRAGET LÅNGA FÖRHANDLINGAR I NYA ZEELAND MIN EMISSARIERESA TILL DE KONSULTATIVA STATERNA DU FÅR INTE BESÖKA VISSA STATER! DE ARGA STATERNA FEBRUARI 1988: BYGGER UPP STÖD FÖR 690 SVERIGE I ASIEN OCH STILLA HAVET EMISSARIE- BESÖK I JAPAN, KINA, INDIEN, NYA ZEELAND OCH AUSTRALIEN VI STÖDER ER! MARS 15 APRIL 1988: HOS PRESIDENT ALFONSIN 694 I CASA ROSADA I BUENOS AIRES I PINOCHETS CHILE GÖR NOTIFIKATIONEN I STATE DEPARTMENT I WASHINGTON 17 MARS 1988 WE DID IT! SEPTEMBER 1988: SVERIGE UPPTAS SOM 700 KONSULTATIV STAT I ANTARKTISFÖRDRAGET PARIS 21 SEPTEMBER 1988 MITT SISTA UPPDRAG I UD ALLT DETTA ARBETE OCH ALL DENNA ENERGI FÖR ABSOLUT INGENTING!

17

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009 debatt Konspiration eller panikreaktion? Sverige och ubåtskränkningarna under 1980-talet Av Gunnar Åselius I boken I mörka vatten (2009) för ambassadör Mathias Mossberg

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg 4 ilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt m3 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt med uppdragslista regionalt internationellt Utställningar markerade med röd bakgrund har ingen svensk representation eller kommissarie men kan ändå vara intressanta för svenska utställare och besökare.

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Från skrivelsediarium till ärendediarium

Från skrivelsediarium till ärendediarium Från skrivelsediarium till ärendediarium Införandet av ett elektroniskt diarium och nya arbetsrutiner inom utrikesförvaltningen Arkivsektionens uppdrag 2006 Omorganisera arkivsektionen och införliva UD:s

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

Sommelier Spring Class 2012

Sommelier Spring Class 2012 Sommelier Spring Class 2012 F.V: Michael Gruden, Katarzyna Sidor, Kajsa Texmo & Kjetil Gaarder Reseskildringen om en Norsk, en Österrikare, en Polack och en Svensk som åker till Tyskland för att representera

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Sveriges historia 1965 2012

Sveriges historia 1965 2012 Sveriges historia 1965 2012 Några kommentarer av Bengt Gustafsson vi bör vara bekymrade över hur även erfarna forskare brister i källkritik och på grunt underlag tar ställning även i komplicerade frågor.

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 september 2006 Nr 853 854 INNEHÅLL Nr Sidan 853 Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen... 2437 854 Utrikesministeriets

Läs mer

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185 Globala frågor Globala problem s. 179 180 1 Montrealprotokollet handlade om att lösa ett miljöproblem. Vilket? Försurning av land och vatten. Förstörandet av ozonskiktet i atmosfären. Klimatförändringarna.

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 december 2010 Nr 1047 1048 INNHÅLL Nr Sidan 1047 Lag om ändring av 7 ilagen om tillhandahållande av tjänster... 1048 Utrikesministeriets förordning

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Catalina-affären 1952

Catalina-affären 1952 Catalina-affären 1952 Michael Karlsson CRISMART 2009 1 Catalina-affären 1952 Synopsis I juni 1952 sköt Sovjetunionen ned två svenska militärflygplan över Östersjön. Det första planet, en obeväpnad DC-3:a

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

BALANS AKTEN Nordiskt samarbete om Utbildning för Hållbar Utveckling

BALANS AKTEN Nordiskt samarbete om Utbildning för Hållbar Utveckling BALANS AKTEN Nordiskt samarbete om Utbildning för Hållbar Utveckling Ett projekt från Idébanken, Ekocentrum och Øko-net till FN:s tio år för Utbildning för Hållbar Utveckling 2005-2014 Vill ni vara med

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi?

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Olle Björk Sammanhanget: Milstolpar i klimatförhandlingarna Klimatkonventionen i Rio 1992 Kyotoprotokollet 1997 Bali Action Plan 2007 Köpenhamn 2009 Mexiko 2010

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

NYHETSBREV V.17. - Almanacka; Vad händer snart? - Media; Tips på artiklar! - Artikel skriven av Ingela Mårtensson Sverige och Nato. Trevlig Läsning!

NYHETSBREV V.17. - Almanacka; Vad händer snart? - Media; Tips på artiklar! - Artikel skriven av Ingela Mårtensson Sverige och Nato. Trevlig Läsning! Här kommer veckans nyhetsbrev från IKFF Göteborgskretsen. Från och med förra medlemsbrevet kommer vi att publicera dessa varannan vecka. Tips till alla medlemmar är att följa Göteborgskretsen på facebook

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

han att den nya regeringen i Bonn gör det? Eller ens medlemmarna i Palmekommissionen?

han att den nya regeringen i Bonn gör det? Eller ens medlemmarna i Palmekommissionen? Dagens frågor Mannen i elfenbenstornet En läsning av riksdagsprotokollen från utrikesdebatten den 16 mars ger en otäck känsla. I det läge där landet befinner sig behövs en samförståndsvilja mellan partierna,

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys TENTAMEN Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys Moment 1: Turism, 7,5 hp 2013-xx-xx Lördag i ÖP 8 Kl 9-13.00 Antal frågor: Del RM: tot: 35p. 5 frågor (1-5) med svarsalternativ

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

FHT-Marin, Arne Ahlström 1

FHT-Marin, Arne Ahlström 1 FHT-Marin, Arne Ahlström 1 Guglielmo Marconi Född i Bologna 1874 Död i Rom 1937 FHT-Marin, Arne Ahlström 2 Vad händer i Sverige efter Marconis uppfinning av radion? * Marinens korvett Balder besöker 1899

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nya exportregler för vapen

Nya exportregler för vapen 1992 Nya exportregler för vapen Nya lagar ska strama upp, Sveriges export av högteknologivaror, krigsmateriel och kärnteknologi. Men tullen i Göteborg kräver ökade insatser inom tullkriminalen för att

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer