Detta är Cancerfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Cancerfonden"

Transkript

1 ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002

2 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamhet som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling. BAKOM CANCERFONDEN som bildades 1951 står 38 huvudmän som representerar praktiskt taget hela organisations-sverige. SOM IDEELL ORGANISATION får Cancerfonden inga statliga bidrag utan är helt beroende av svenska folkets gåvor. Via dessa gåvor, testamenten och kampanjer finansierar Cancerfonden 75 procent av alla svenska forskningsprojekt om cancer. AV FONDENS ÅRLIGA omsättning går 70 procent direkt till forskningen och 30 procent till Cancerfondens övriga verksamhet, bl a prevention, information och vårdutveckling. UNDER 2002 BEVILJADES 314 MILJONER KRONOR den hittills största summan i fondens drygt 50-åriga historia till 419 forskningsprojekt och 18 planeringsgrupper för att samordna forskningen under ANSLAGSFÖRDELNINGEN är ett grannlaga arbete som kräver strikta principer. Bedömningsprocessen tar totalt fem månader och varje ansökan granskas och bedöms i fem steg. CANCERFONDEN STÖDER CANCERFORSKNINGEN PÅ BRED FRONT. Större delen av medlen, cirka 80 procent, fördelas till forskarinitierade projekt som omfattar såväl grundforskningsprojekt som epidemiologiska och kliniska projekt. Resterande medel fördelas framför allt till tjänster på olika nivåer och till resor. CANCERFONDENS INFORMATION omfattar allt från patientbroschyrer och tidningsproduktion till landsomfattande kampanjer. TILL CANCERFONDENS INFORMATIONS- OCH STÖDLINJE PÅ kan allmänheten ringa för att få svar på alla typer av frågor om cancer. Jourtelefonen är bemannad av medicinskt kunnig personal med lång erfarenhet av cancervård. ALLT DU BEHÖVER VETA om cancer och Cancerfonden besök

3 Innehåll Årsredovisning 2002 ÅRSREDOVISNING Generalsekreteraren har ordet 2 Förvaltningsberättelsen 6 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 10 Fyra år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper 11 Noter 12 Revisionsberättelse 17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning & Utveckling 24 Internationellt samarbete 32 Information & Prevention 34 Insamling 42 Huvudmannaorganisationer 46 Styrelsen 47 Bilaga 1: Värdepapper 50 Bilaga 2: Tabeller Forskning & Utveckling 60 Bilaga 3: Anslagsmottagare för forskningsoch vårdutvecklingsprojekt 66 Bilaga 4: Organisation, tjänster, stipendier 70 Bilaga 5: Anslag NCU 75 Bilaga 6: Testamentariska förordnanden 76 Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

4 Marianne af Malmborg, till höger, tackar för sig efter sju år som generalsekreterare för Cancerfonden. Till vänster hennes efterträdare fr o m 1 april 2003 Ursula Tengelin. Möt henne på nästa uppslag. 2 Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

5 Tack för sju fantastiska år Efter sju spännande och innehållsrika år som generalsekreterare för Cancerfonden är det dags att tacka för mig. Den 1 april 2003 lämnar jag över till Ursula Tengelin. Jag känner att jag överlämnar en organisation i gott skick och med ett grundmurat gott rykte. Det visar sig bäst genom de goda resultat som Cancerfonden åtnjuter år efter år. Även 2002 blev ett framgångsrikt år. Trots den svaga konjunkturen som slagit hårt mot många insamlingsorganisationer har Cancerfonden kunnat behålla och stärka sin ställning. Vi når fortsatt mycket goda insamlingsresultat, vi får omfattande och positiv uppmärksamhet och vi upplevs som en trovärdig organisation som många människor gärna vill stödja. Och vi har än en gång fördelat en rekordsumma, 314 miljoner kronor, till forskningen. Men visst finns det problem även för Cancerfonden. Konjunkturläget påverkar även oss och styrelsen har tvingats strama åt ekonomin. För att kunna fullfölja vårt åtagande som långsiktig forskningsfinansiär måste vi ha en budget i balans. Ett annat orosmoln är de extra kostnader som drabbar forskningen till följd av statmakternas beslut om att även så kallade overheadkostnader ska belasta anslagen. Cancerfonden har meddelat utbildningsdepartementet att vi inte accepterar dessa extrakostnader. Under 2002 flyttade Cancerfonden till nya egna lokaler. Det var ett klokt beslut som innebär att vi har bättre kontroll över våra egna administrativa kostnader. De nya lokalerna erbjuder också en god arbetsmiljö för kansliet. Från mina sju år i Cancerfonden vill jag gärna lyfta fram det kvalitetsarbete vi genomfört. Cancerfonden är i dag en organisation som präglas av helhetssyn och professionalitet. Det är mycket stimulerande att se den arbetsglädje som råder på kansliet och med vilket stort ansvar personalen tar sig an arbetsuppgifterna. När jag nu slutar vill jag önska alla lycka och framgång i det viktiga arbete som Cancerfonden har åtagit sig. Jag vill också hälsa Ursula Tengelin varmt välkommen till ett fascinerande ledarjobb. Marianne af Malmborg Generalsekreterare Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

6 NYA GENERALSEKRETERAREN URSULA TENGELIN HAR ETT MÅL Jag vill avskaffa Cancerfonden Det var i årskurs åtta på Kungsholmen i Stockholm som hon bestämde sig. Sätter man upp ett mål måste man jobba hårt för att nå det. Den viktigaste uppgiften då var att komma in på gymnasiet. Nu tar Cancerfondens nya generalsekreterare sedan den 1 april, Ursula Tengelin, som sin främsta uppgift att med hjälp av framgångsrik cancerforskning göra Cancerfonden överflödig i framtiden. VÄGEN FRÅN ÅRSKURS åtta till chef för Cancerfonden har gått via studentliv i Lund, en ekonomexamen vid 22 års ålder, chefsposter inom läkemedelsindustrin efter 25 och positionen som verkställande direktör vid 35. Före årskurs åtta fanns inte tid för så mycket läxläsning i unga fröken Tengelins liv. Hon måste ju hinna med fotbollen, kompisarna och musiken under de första sju skolåren. Men efter det avgörande beslutet i åttan gick karriären spikrakt. Tidigt fick hon upp ögonen för spänningen i att lägga upp strategier, leda folk i samma riktning och känna tillfredsställelse när målet är nått. Det märks. Orden faller lätt, blicken blir stabil och rösten glödgad när hon talar om detta. Vi har hamnat inom det intresseområde som engagerar henne. Hon talar om den verktygslåda för yrkeslivet som den senaste ledarskapsutbildningen gett henne. Att ständigt förkovra sig, bygga nätverk och utvecklas i arbetet är glädjeämnen. SOM UNGKARLSFLICKA i chefsposition gick det alldeles utmärkt med 80-timmars arbetsvecka. Hon utgick ifrån att hon fick mycket gjort när alla andra gått för dagen och ingen väntade ju heller på henne därhemma. Hon tyckte att hon blev så effektiv när arbetskamraterna gått hem. Sedan kom barnen. Ursula Tengelin ville inte tänka sig ett liv utan barn. Och hon ville adoptera dem. Nu är hon mamma till 15-årige Carlos och Lorena, 7 år, båda födda i Colombia. Det är hos dem och tillsammans med dem hon inser vad som verkligen räknas i livet. Att barnen skulle komma från Sydamerika var en önskan. Den latinska kulturen tilltalar Ursula. Som ensamstående var det då för tio år sedan enbart äldre barn som kom i fråga. Det viktigaste för mig är att barnen skall växa upp till harmoniska människor. Barnen och andra omständigheter har fått henne att prioritera om en del och varva ner från 80-timmarsveckan. En fransk filosof har sagt att Frankrikes kyrkogårdar är fulla av oumbärliga människor. Ursula Tengelin tog till sig det budskapet. Hon lyssnar på musik, både pop och traditionell jazz, i sin freestyle i stället för att hetsa upp sig om hon får vänta tio minuter på en försenad tunnelbana. Hon mediterar varje dag. I mörkret. Tio minuter, en kvart. Hon kallar det att rensa dagen. 4 Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

7 När vi smygtittar på ryggarna i bokhyllan i det tengelinska hemmet finner vi mycket modern skönlitteratur. Vid sidan om böcker om marknadsföring och ledarskap. Men inga deckare. Teater- och filmintresset står på sparlåga numera. Vänner finns som försöker dra med henne ut men hon sätter samvaron med barnen främst. Det som däremot understundom lockar ut Ursula Tengelin är golfen eller skidåkningen. EN ARBETSKAMRAT beskriver Ursula Tengelin som kreativ och initiativrik. Har för bråttom ibland och måste bromsas något. Vad tror Ursula att barnen gillar bäst hos henne? Sekunderna går, hon funderar med blicken i taket. Att jag älskar dem, ställer upp för dem och hjälper dem. Uppfostrarrollen är väl inte alltid så populär, så de kanske inte märker det. Vad blir de mest irriterade över? Att jag är så krävande, kommer det rappt. Att jag är målinriktad och önskar ordning och reda. Så tycker de nog att jag lägger mig i deras liv lite för mycket. Det är inte så lätt att samtidigt coacha en 15-åring och en på sju. Det blir många snabba vändningar när jag skall överföra moral och värderingar. Vad tycker du bäst om hos dig själv? Att jag uppmärksammar det positiva. Vi ser lätt bara det som är eländigt, men vi bör sätta oss ner och gå igenom vad vi gjort för bra saker och peppa oss själva att fortsätta med dem. Jag vill också ta vara på de små samtalen, de kreativa stunderna. I en arbetsorganisation vill jag ge tid för reflektion, luft för nyskapande. Ibland har vi perioder med hög arbetsbörda, men inte ens idrottsmännen tränar för OS hela tiden. Vad blir du arg av, ja rent av förbaskad på? Orättvisor och oschysst bemötande. Hur blir du då? Jag försöker hantera min ondska och reflekterar över om det är värt att hetsa upp sig. Tidigare var planering A och O för mig. Jag levde gärna i vecka 17 eller vecka 34 trots att almanackan visade att det var mars månad. Nu vill jag leva här och nu och då blir det färre aggressioner också. När är du nöjd med dig själv? Förr måste jag försätta berg för att bli nöjd. Nu mår jag bra när omgivningen har det bra. Dessutom uppskattar jag mer och mer vardagliga glädjeämnen. Det är ett lyft att gå och träna i stället för att ligga kvar i tv-soffan. Nu är det de små milstolparna som räknas. Det gäller även i ledarskapet. Är du rädd för något? Att inte vara en tillräckligt god förebild för barnen. Själv har inte Ursula Tengelin några riktiga förebilder, har aldrig haft någon mentor utan plockar guldkorn i varje människa, i varje enskild situation. Alla som hon mött har lärt henne något, resonerar hon. Även dåliga chefer har hon fått ut något av. De modiga har givit henne ansvar. Det viktigaste är att hitta rätt person på rätt plats. De finns alltid. Alla är ju rätt någonstans. Det gäller bara för både arbetsgivare och arbetstagare att ta lika stort ansvar för att hitta matchningen. Har du kommit dit du vill i karriären? Jag har hela tiden sökt intellektuella utmaningar för att se om jag skulle klara av dem. Inför uppgiften som generalsekreterare på Cancerfonden har jag reflekterat mycket både över mig själv och min livssituation; jag kände att jag ville göra mer nytta. Jag har levt i den så kallade kvartalsekonomin och i globala organisationer det gav bra erfarenheter men nu har jag kommit fram till att Cancerfonden är min rätta arbetsuppgift. Hur långt sträcker sig dina visioner? Resultat om tre år, eller vill du inte se längre än till kvartal två? Jag tror på långsiktiga mål nedbrutna i greppbara vägsträckor. Många i näringslivet känner att de springer runt i ekorrhjulet, i kvartalsekonomin och man jagar den sista tiondelsprocenten mera vinst men till vilken nytta? Ett rätt ledarskap ger långsiktig lönsamhet, så det handlar om uthållighet och tålamod. Vad är målet? Jag ser en välskött organisation med starkt varumärke. Mer pengar till cancerforskningen måste vara den yttersta uppgiften. Visionen är att kunna avskaffa oss själva när cancern är utrotad. Som högsta ansvarig har jag ett uppdrag att under tiden se till att det är en levande och professionell organisation. Det är med skräckblandad förtjusning jag börjar min tjänst. Att ta över en så här fin och välskött organisation är en grannlaga uppgift. Jag vill försöka vidareutveckla det goda arbete som är påbörjat, säger Ursula Tengelin. Marita Önneby Eliasson Fredrik Hjerling foto Jag vill ta vara på de små samtalen, de kreativa stunderna. I en arbetsorganisation vill jag ge möjligheter för reflektion och nyskapande, säger Ursula Tengelin. Hon tillträdde som Cancerfondens generalsekreterare den 1 april Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

8 Förvaltningsberättelse CANCERFONDEN Riksföreningen mot cancer (organisationsnummer ) har till uppgift att verka för cancersjukdomarnas bekämpande i Sverige. Det sker huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning och att främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid cancer. I samma syfte bedriver och stöder Cancerfonden upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om cancersjukdomars förebyggande, symtom och behandling. Föreningen understöder även andra åtgärder i de cancersjukas intresse och för att förebygga cancer. Cancerfondens pengar används dock inte till sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat och kommun. Cancerfonden finansierar i dag cirka 75 procent av de cancerforskningsprojekt som bedrivs i landet. Detta är möjligt tack vare ett mycket generöst stöd från allmänheten. Utöver detta gör Cancerfonden betydande insatser för prevention och utveckling av cancervården. Allmänhetens förtroende för Cancerfonden är stort och föreningens varumärke är starkt starkare än för någon annan ideell organisation. Även 2002 lyckades Cancerfonden, trots den svaga konjunkturen, överträffa sitt insamlingsmål på 260 Mkr. Totalt uppgick intäkterna till 277 Mkr, främst tack vare rekordsumman 138 Mkr i testamentsförordnanden. asamtidigt uppgick kostnaderna till 435 Mkr. Den främsta utgiftsposten är forskningsstöd. Under året fördelades 323 Mkr till forskningen, vilket är den högsta siffran någonsin. I längden går det inte att låta utgifterna överskrida intäkterna. För att säkra Cancerfondens ställning som långsiktig forskningsfinansiär har styrelsen vidtagit åtgärder i syfte att till 2005 åter ha en budget i balans. Riksdagen har beslutat att öka uttaget för täckande av indirekta kostnader vid universiteten. Cancerfonden har emellertid anmält att det inte är acceptabelt att belasta forskningsanslagen med ytterligare kostnader och verkar för att få förståelse för detta beslut. Beslutet skulle, om det genomfördes, innebära att 30 procent av cancerforskningen är hotad VAR CANCERFONDENS ANHÖRIGÅR. En rad konferenser, kampanjer och informationsaktiviteter genomfördes där de anhöriga sattes i fokus. 350 personer anmälde sig via Cancerfondens hemsida att vara samtalsvän till anhöriga. Mot slutet av året utgav Cancerfonden reportagetidningen NÄRA som distribuerades i exemplar via ICA och Statoil. ICA har tillsammans med Skandia varit Cancerfondens huvudsponsorer. Samarbetet har fördjupats under det gångna året. Flera av Cancerfondens sedvanliga kampanjer genomfördes även 2002, några av dem under nya former. Sola sakta-turnén vände sig främst till målgruppen små barn i syfte att grundlägga sunda solvanor tidigt i livet. Kampanjen Män och cancer lanserade via Internet en metod att undersöka sig själv för att tidigt upptäcka eventuell testikelcancer. På hemsidan lanserades också rökavvänjningsprogrammet Pepp. En tydlig tendens är att nätet får fler användningsområden och uppmärksammas av allt fler. Även Cancerfondens informations- och stödlinje märker av att cancersjuka och anhöriga i ökad utsträckning hör av sig via e-post. HUVUDMANNAORGANISATIONER/ MEDLEMMAR. Cancerfonden har 38 huvudmannaorganisationer (se förteckning på sidan 46). Fonden har också enskilda medlemmar. Antalet registrerade medlemmar uppgick 2002 till Medlemmarna erhåller som tidigare Cancerfondens tidning Rädda Livet. Ordinarie huvudmannamöte hölls den 4 juni 2002 i Stockholm. Resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning. På valberedningens förslag omvaldes Dag Andersson och Åke Natt och Dag samt nyvaldes Ingrid Jonasson Blank och Ulrik Ringborg till ledamöter i styrelsen. Vidare omvaldes Kristina Lindberg Werner och Barbro Westerholm och nyvaldes Christina Husmark Pehrsson och Anita Ljusberg till suppleanter i styrelsen. Auktoriserade revisorn Birgitta Axnér och ekonom Nils Lampa omvaldes som revisorer och Lena Agneby Boström och Erik Brusewitz omvaldes som revisorssuppleanter. Till valberedning omvaldes Rolf Lindh, ordförande, Bo Nordenskjöld, Louise Ungerth och Elisabeth Fleetwood. Som ersättare omvaldes Annelie Nordström. Årsavgifterna fastställdes för 2003 till oförändrade 150 kronor för huvudmedlem och till 75 kronor för familjemedlem, pensionär och ungdom. Avgiften för företag och organisationer fastställdes till oförändrade kronor. Huvudmännens årsavgift är även i fortsättningen 500 kronor. 6 Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

9 Ett extra huvudmannamöte hölls den 22 november där bland annat en långtidsplan för fastställdes. STYRELSEN OCH ARBETSUTSKOTTET. Styrelsen har haft sju sammanträden och arbetsutskottet sex sammanträden under KANSLIET. Den 22 mars flyttade Cancerfondens kansli till egna lokaler på David Bagares gata 5 i Stockholm. Medelantalet anställda uppgick till 40 (samma som 2001). Därav utgjordes 2,5 årsarbetstider av tillfällig arbetskraft och konsulter som utnyttjats för att kapa arbetstoppar. DET KOMMANDE ÅRET. Cancerfondens tema för 2003 är Forskningens framsteg. Redan den 5 januari inleddes temaåret med en tv-kväll i samarbete med TV4 som gav ett gott insamlingsresultat. Den 1 april tillträder Urusla Tengelin som ny generalsekreterare i Cancerfonden efter Marianne af Malmborg som går i pension. Ursula Tengelin kommer närmast från posten som vd för bemanningsföretaget Proffice Sverige. Hon har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin. Under mars 2003 får Cancerfondens forskningsnämnd ny ordförande. Professor Bengt Westermark efterträder då professor Kenneth Nilsson. Bengt Westermark är en internationellt ansedd tumörbiolog som ägnat hela sitt yrkesliv åt cancerforskning. Han är verksam vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala där han främst har forskat på gliom som är en svår form av hjärntumör. För forskning och utveckling har för 2003 budgeterats 293 Mkr, varav 282 till rena forskningsanslag. Ekonomi INTÄKTER. Cancerfondens verksamhetsintäkter uppgick 2002 till 277 Mkr. Under 2001, som var jubileumsår, uppgick intäkterna totalt till 316 Mkr, vilket är en minskning med 12 procent. Testamentsförordnandena uppgick till 138 Mkr (134 Mkr), en ökning med 3 procent. Gåvorna från allmänheten uppgick till 115 Mkr (155 Mkr), en minskning med 26 procent. Nettointäkterna från lotterier uppgick till 13 Mkr (13 Mkr). Medlemsavgifter jämte övriga intäkter uppgick till 12 Mkr mot 14 Mkr föregående år, en minskning med 15 procent. I övriga intäkter ingår avkastning från fonder och stiftelser med 6 Mkr (7 Mkr). KOSTNADER. Verksamhetskostnaderna uppgick totalt till 435 Mkr (449 Mkr). Huvuddelen, eller 323 Mkr (310 Mkr) avsåg anslag till forskning och utveckling. Detta motsvarar 74 procent av de totala kostnaderna. Till information och prevention avsattes 49 Mkr (76 Mkr). Därmed åtgick till ändamålet totalt 371 Mkr (386 Mkr) eller 85 procent (86) av de totala kostnaderna. Insamlingskostnaderna uppgick till 37 Mkr (41 Mkr). Det motsvarar 13 procent (13) av insamlat belopp. Av insamlingskostnaderna utgör 28 procent (28) datautvecklingskostnader. Administrationskostnaderna, vari ingår kansliets flyttkostnader, uppgick till 27 Mkr (22 Mkr) eller 6,1 procent (4,9) av de totala kostnaderna. RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTE- RINGAR. Nedskrivning av de finansiella tillgångarna har gjorts med 297 Mkr. Härtill kommer realiserade förluster på avyttrade värdepapper med 116 Mkr. Placeringsresultatet uppgick därvid totalt till -413 Mkr (+17 Mkr 2001). Räntor och utdelningar för året uppgick till 54 Mkr (49 Mkr). Kostnaderna för förvaltningen uppgick till 4 Mkr (4 Mkr). Nettoresultatet från finansiella investeringar blev -361 Mkr (63 Mkr). ÅRETS RESULTAT efter fördelning uppgick till -534 Mkr mot -161 Mkr Finansnämnden FINANSNÄMNDEN ansvarar under styrelsen för förvaltningen av föreningens medel. Nämnden har under året haft fem sammanträden. Cancerfondens tillgångar har inom vissa fastställda ramar diskretionärt förvaltats av fyra förvaltare. Ramarna har bland annat föreskrivit hur mycket som får placeras i utländska värdepapper. Placeringar sker inte i värdepapper utgivna av tobaksbolag. Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick vid 2002 års utgång till Mkr ( Mkr). Marknadsvärdet var Mkr (2 075 Mkr). De likvida medlen uppgick till 104 Mkr (100 Mkr). Tillgångsfördelningen var följande: 22 procent i svenska aktier, 20 procent i utländska aktier samt 58 procent i räntebärande värdepapper och likviditet. Likviditetsförvaltningen har skötts av fondens kansli. Totaltavkastningen på förvaltat kapital 2002 uppgick till -15,8 procent. Totalavkastningen i procent under de nio föregående åren var: , , , , , , , , ,8 Genomsnittet för de senaste tio åren uppgår till 10,3 procent. Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

10 Resultaträkning Tkr Verksamhetsintäkter Insamlade medel Not Medlemsavgifter och övriga intäkter Not Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Not 3 Anslag till Forskning och Utveckling Not Information och Prevention Not Insamlingskostnader Administrationskostnader Not Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

11 Balansräkning Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och aktiefonder Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 14 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Not Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

12 Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållna utdelningar Förvaltningskostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Fyra år i sammandrag Tkr VERKSAMHETSINTÄKTER Insamlade medel Medlemsavgifter och övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter VERKSAMHETSKOSTNADER Anslag till forskning och utveckling Information och prevention Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat Eget kapital Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

13 Redovisningsprinciper ÅRSREDOVISNINGEN har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och med vägledning av FRIIs årsredovisningsmall. Intäkter redovisas till det verkliga värde som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor i form av kontanter redovisas av naturliga skäl enligt kontantprincipen. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Aktier och andelar som erhålls genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Långfristiga innehav av aktier och andelar värderas till anskaffningsvärdet, om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång bedöms vara varaktig görs nedskrivning. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte och stadgar. Sådana kostnader inkluderar löner och sociala avgifter, forskningsanslag och utrustning som behövs för ändamålet. Ändamålskostnader delas upp mellan Anslag till Forskning och Utveckling samt Information och Prevention. Insamlingskostnader är de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas således kostnader för annonser, reklam, lönekostnader och tackbrev. Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på organisationens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Gemensamma kostnader har fördelats på respektive verksamhetsdel efter medelantalet anställda. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Fastigheter: 50 år Inventarier: Datorer och hårdvara 3 år, övriga inventarier 5 år Driftsnettot av den uthyrda delen av fastigheten redovisas under övriga intäkter. Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

14 Noter NOT 1 Insamlade medel Testamentsförordnanden Gåvor Riksmarschen Lotterier * Summa insamlade medel * Lotteriförsäljning Vinster Marknadsföring och distribution Netto lotterier NOT 2 Medlemsavgifter och övriga intäkter Medlemsavgifter Avkastning från fonder och stiftelser Försäljning och övriga intäkter Fastighetsintäkter Summa medlemsavgifter och övriga intäkter NOT 3 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar Styrelse och generalsekreterare Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (3 893) (2 751) Summa Av pensionskostnaderna avser tkr (646 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. Generalsekreteraren har rätt att påkalla pension från 60 års ålder. Pensionsåtagandet är täckt med pensionsförsäkring. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden högst 24 månader. Cancerfonden tillämpar inte avgångsvederlag. Medelantalet anställda Kvinnor Män 7 8 Summa NOT 4 Anslag till Forskning och Utveckling Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Patientstödsprojekt Övriga forskningsprojekt Nämnder, kommittéer och vetenskapliga sekretariat Summa Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

15 NOT 5 Information och Prevention Informationskampanjer och material Riksmarschen Internationellt samarbete Jubileumsaktiviteter Summa NOT 6 Administrationskostnader Forskningsadministration Ekonomi/Personal/IT Gemensamma kostnader Övriga verksamhetskostnader, fastighet Summa NOT 7 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Utdelningar Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Summa NOT 8 Fastighet Tomträtten Österbotten 6, Stockholm Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Årets inköp Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Taxeringsvärden, byggnader NOT 9 Inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Nyanskaffningar under året Utrangeringar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Årets utrangeringar 708 Ackulmulerade avskrivningar vid årets slut Summa Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

16 [ Noter ] NOT 10 Finansiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Aktier och aktiefonder Svenska marknadsnoterade aktier och aktiefonder Övriga svenska aktier Utländska marknadsnoterade aktier och aktiefonder Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska räntebärande papper Summa finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1. NOT 11 Övriga fordringar Fordran Alecta Övriga fordringar Summa NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa NOT 13 Kortfristiga placeringar Statsskuldväxlar och likviditetsfonder Fastigheter under försäljning Summa Marknadsvärde statsskuldväxlar och likviditetsfonder För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

17 NOT 14 Eget kapital Långsiktig forskning Anslagen forskningsram Rehabilitering Summa ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Totalt Utgående balans enligt balansräkningen föregående år Omfördelning Föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Återbetalade anslag Anslagen ram, ännu ej beviljad Nyttjande av rehabilitering Utgående balans efter omfördelning NOT 15 Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Summa NOT 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster Summa Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

18 Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet med de syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen skall kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete. STOCKHOLM DEN 18 MARS 2003 Ingemar Eliasson Ordförande Lars Bern Dag Andersson Eva Cavallin-Ståhl vice ordförande Nils Gustavsson Inge Hesselius Leif Håkansson Ingrid Jonasson Blank Elisebeht Markström Åke Natt och Dag Ulrik Ringborg För Forskningsnämnden För Finansnämnden Kenneth Nilsson Marianne af Malmborg Thomas Halvorsen Ordförande Generalsekreterare Ordförande 16 Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU 2003

19 Revisionsberättelse Till huvudmannamötet i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. STOCKHOLM DEN 19 MARS 2003 Birgitta Axnér Auktoriserad revisor Nils Lampa Ekonom Cancerfondens årsredovisning 2002 ForskningNU

20