1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) Socialnämnden Torsdagen den 28 april 2011 Lastberget Konferens och upplevelse i Bålsta Socialnämnden kommer att hålla budgetdagar den april vid Lastberget i Bålsta. Anmälan till deltagande dessa två dagar görs till Marie Normalm via utskickad länk Socialnämndens arbetsutskott Måndagen den 18 april, kl 15:30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Björn Falkeblad (M) Ordförande 1 Dnr Son Socialnämndens Mål och budget år Dnr Son 2011/215 Ändring av socialnämndens sammanträdestider 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Kallelse doc Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Stöd- och utvecklingsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Maria Sandberg, Verksamhetskonsult Telefon växel: Telefon: (direkt) Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) 3 Dnr Son 2011/157 Slutrapport Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter, IKKR 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport från projektet som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet, bilaga 1 3. Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet, bilaga 2 4. Begäran om komplettering, bilaga 3 5. Komplettering till Järfälla kommun angående slutrapport, bilaga 4 6. Svar på komplettering till slutrapport, Dnr , bilaga 5 4 Dnr Son 2009/138 Slutrapport Järfälla Tjejjour 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Slutrapport Tjejjouren, bilaga 1 5 Dnr Son 2011/93 Svar på KSL:s remiss med förslag om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Remiss angående förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m.m 3. Vårdavtal mellan Stockholms Läns Landsting och Sigtuna kommun 4. Remissförslag angående Hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS 6 Dnr Son 2011/217 Redovisning av användning av stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre för år Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Redovisning v 2010 års stimulansmedel Uppgifter inskickade till SoS 3. Översikt över användningen av stimulansmedel för år 2010

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) 7 Dnr Son 2010/145 Projekt vårdhund 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Utvärdering av vårdhundsprojektet 3. Projektplan vårdhund 4. Utvärderingsfrågor från projektet vårdhund 8 Dnr Son 2011/224 Korttidsplats för äldre utomlands samt anhörigstöd för äldre i samband med vistelse utomlands. 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljning som legat till grund för beslut om permanentande av verksamheten, Dnr Son 2010/459 Krav på riksorganisationer för representation i kommunala pensionärsrådets arbetsordning 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 3. Skrivelse från pensionärsorganisationer gällande arbetsordning 10 Dnr Son 2011/223 Kerstin Alms minne 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse för år 2010 med redovisning av använda fondmedel

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) 11 Dnr Son 2011/1 och 2011/2 Anmälningsärenden 1. Delegerade beslut, Skrivelser för kännedom, INFORMATIONSÄRENDEN 12 Dnr Son Information från socialdirektören 13 Dnr Son Information från programchefen för individ- och familjeomsorgen - Samverkan mellan socialförvaltningen och Landstinget, barn/ungdomar - Genom lysning av Ungdomsslussens ärenden 14 Dnr Son Information från programchefen för handikappomsorgen - Psykiatriföreningar - Frihetshöjden - Nyöppning - Östprojektet Filmvisning 15 Dnr Son Information från programchefen för äldreomsorgen - Olovslunds äldreboende - Konst på Flottiljen - Köläget vid vård- och omsorgsboende - Lex Sarah

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) SEKRETESSÄRENDEN 16 Dnr Son Vårdnadsöverflyttning kommer i enskilt utskick. 1. Socialförvaltningens utredning, Samtycke för vårdnadsöverflyttning, Personbevis barn, Personbevis mamma, Personbevis pappa, Personbevis kvinna, familjehemmet, Personbevis man, familjehemmet, Dnr Son 2011/2 Anmälningsärende 1. Delegerade beslut,