Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!"

Transkript

1 Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare - missa inte detta tillfälle! Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Ibland behöver du, dina medarbetare eller dina kunder en egen kursdag, helt anpassad efter era önskemål. Vi skräddarsyr den gärna åt er. Ni har möjlighet att kombinera våra befintliga utbildningar med era önskemål både vad gäller innehåll, tider och var arrangemanget ska hållas. Här följer exempel på intressanta områden som kan vara aktuella. Aktualitetsdag med skattenyheter Moms Fåmansföretag Handelsbolag Aktiebolag Husavdragen ROT och RUT Kassaregisterlagstiftningen Har du andra idéer? Hör av dig med dina önskemål så tar vi tillsammans fram det bästa arrangemanget för dig! Intresseanmälan Lämna den under dagen eller skicka in den så hör vi av oss! Skräddarsydd kursdag Heldag (6 tim) pris kr* Halvdag (3 tim) kr* Dokumentation PDF-fil med bilder ingår. Som alternativ erbjuder vi vår ordinarie Skattedagsdokumentation, 180 kr/st. eller ett speciellt framtaget texthäfte med bilder, 80 kr/st. Alla priser exkl. moms Företag Adress Kontaktperson Postadress E-post Telefon *Ingår ej: Lokal, förtäring samt resor och eventuell övernattning för två föreläsare. Erbjudandet gäller fram till Skattehuset i Göteborg AB Box Göteborg Tel Fax

2

3 Välkommen till SKATTEDAGARNA 2009/2010! Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter,. jobbskatteavdrag, HUS-avdrag, näringsbetingade handelsbolag, rättsfall m.m Lunch Nya regler avseende tjänstemoms, ny kassaregisterlag, fåmansföretagens aktuella regler och framtid, fordringar på eget bolag m.m Avslutning Skattehuset i Göteborg AB är ett informations- och rådgivningsföretag inom skatteområdet, som funnits sedan Med lång erfarenhet och bred kompetens erbjuder vi dig skattedagar, övriga kursdagar, utlandskonferenser, skatteinformation och konsultationer. Vår information uppdaterar dig med alla nyheter och förändringar inom skatteområdet. I vårt kursutbud finner du både endagskurser och veckolånga kurser, i Sverige och utomlands. Behöver du hjälp med att lösa skatteproblem kan du anlita någon av våra skattekonsulter. Välkommen till Skattehuset! Orter och datum: 2009: Stockholm 4.12 Linköping 7.12 Jönköping 8.12 Malmö 9.12 Stockholm Göteborg Örebro Karlstad Falun Stockholm : Luleå 12.1 Umeå 13.1 Sundsvall 14.1 Stockholm 15.1 Lidköping 18.1 Göteborg 19.1 Visby 20.1 Gävle 21.1 Stockholm 22.1 Växjö 25.1 Kristianstad 26.1 Halmstad 27.1 Stockholm 28.1 Göteborg 1.2 Västerås 3.2 Stockholm 4.2 Malmö 8.2 Stockholm 16.2 Följande personer träffar du på skattedagarna 2009/2010. Ola Aronsson, Beatrice Hultman, Jan- Åke Jernhem, Jan Johansson, Jan-Olof Johansson och Klara Medberg. /2010

4

5 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Tjänstebeskattningen samt budgeten... 7 Skattefrågorna i budgetpropositionen... 7 Fastighetsrättsliga skattefrågor... 9 Stämpelskatt vid vissa förvärv Kapitalbeskattningsfrågor m.m Företagsbeskattningsfrågor Energi- och miljöskatter m.m Obehandlade frågeställningar Ändringar av reseavdraget för vissa Skattetillägg ger dubbel bestraffning? Skattenyheterna för Utvidgning för hushållsnära tjänster Matvaruleverans är inte hushållstjänst Trappstädning gav skattereduktion Mobiltelefon utan förmånsbeskattning Dubbel bosättning och flyttat Sponsorersättning i hobbyverksamhet Avgift till Revisorsnämnden m.m Personaloptioner eller värdepapper? Båtförmån för företagsledare Kapital och fastighet - Skattenyheter Skattenyheterna för Ägarlägenheter Ersättning för avstående av lägenhet Uppskov på två ursprungsbostäder Utvidgat reparationsbegrepp Skatt och fastighetsavgift vid ombildning Blandat fång och bostadsrätt Kapitaltillskott och nedsättning av insats... 51

6 2 ROT-avdragsreglerna ROT-avdrag och äkta makar Bostadsbegreppet Skattereduktionsgrundande arbeten Godkända eller icke godkända arbeten Säljaren Fakturamodellen Fakturamodellen hur går det till? Framtida kapitalvinst Ikraftträdande Återkrav av preliminär skattereduktion Näringsverksamhet och bolagsbeskattning - Skattenyheter Skattenyheterna för Beslut om förhöjt avdrag för inventarier Goodwill var inget inventarium Självständig näringsverksamhet Verksamhet i uppbyggnadsskede Avdrag för utbildningskostnader Komplementärer uttagsbeskattades ej Resultatfördelning i handelsbolag Stoppregler för handels- och kommanditbolag Fastighetsmoduler var inventarier Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Handelsbolagsandelar blir näringsbetingade Handelsbolag ägt av fysiska personer Justerad anskaffningsutgift Handelsbolag och underprisreglerna Inkomstfördelning Skalbolagsbeskattning Övrigt Ikraftträdande Aktiebolagsbeskattningen för Räntesnurra och skatteflykt Gränsöverskridande koncernbidrag

7 3 Skärpta fusionsregler Fordran och skuld som möts vid fusion Omvänd fusion - underskott och spärr Omvänd fusion och 100 basbeloppsregeln Prissättningsbesked SKV om sänkt aktiekapital till 1 krona Förenklingar i aktiebolagslagen Underskottsbolag och företagsledare Beloppsspärr och flera ägarbyten Marknadsvärde som anskaffningsutgift Indragning av aktier till underpris Stopp för lån i utländska bolag Villkorat tillskott blev förbjudet lån Återuttag av förbjudet lån beskattades ej Förvärvslån från systerbolag går bra Moms Nyheter Nyheterna för Inte endast tillfälligt vid byggmoms Inget momsavdrag vid försäljning av DB Avdrag för förvärvsmoms? Avgift för lagerbolag utlägg? Inget momsavdrag på osanna fakturor Bolag bedrev skattefri social omsorg Redovisningstidpunkt för bonuskuponger Nya tjänstemomsregler Gällande rätt De nya reglerna Huvudregel Undantag Periodisk rapportering Återbetalningsrätt Ikraftträdande Fåmansföretag - Skattenyheter Skattenyheterna för

8 4 Kvalificerade andelar Verksam i betydande omfattning Verksam i betydande omfattning, fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning inte kvalificerat Verksam i betydande omfattning, värdepappersförvaltning Samma och likartad verksamhet Upprepade internare är skatteflykt Utomståenderegeln Regeringsrätten om utomståenderegeln på lageraktier Utomståenderegeln och femårsperioden Begränsat skattskyldig fåmansföretagare Underhåll var förtäckt utdelning Differentierad utdelning Skattefrågor vid differentierad utdelning Omvandling av aktier var ej avyttring Löneunderlag och omräkningskurs Fordringar på eget bolag - rättsläget Omvandling av fordran Återbetalning av aktieägartillskott Skatteverket om förlust på fordringar Sammanfattning Beskattning av bortskänkt utdelning? Övriga nyheter, tips m.m Sammanfattning av övriga nyheter Anstånd med inbetalning av skatt mm Sambandet skatt och redovisning BFN och SKV avvisar SAMROB-utredningen Bokföringsnämndens yttrande Skatteverket yttrande RR om förenings bolagisering Begreppet stadigvarande vistelse Fiskal tolkning av konferensresor Ändringar i stiftelselagen Personalliggare för tillfällig servering

9 5 Skattetillägg blev nedsatt av KR Oriktig uppgift eller ej? Basräntan sänkt till 0 procent Beslut om införande av räntegolv Kursförlust inom EG är fullt avdragsgill Skatterabatt på aktieförvärv m.m Höjt skattefritt belopp för gåvor Avdragsgilla gåvor till forskning? En gång lageraktier alltid lageraktier? Förändring bland förvaltningsdomstolar Nya skatteregler för all ideell verksamhet? Förslag på en ny skatteförfarandelag Företrädaransvar enligt SBL Byråanstånd vid 2010 års taxering Kassaregisterlagstiftningen Allmänt Den nya kassaregisterlagen Undantag Självständiga verksamheter Tillsyn och kontroll Skatteverkets föreskrifter Frågor och svar Index Innehållsförteckning bilder

10 6

11 7 Tjänstebeskattningen samt budgeten Skattefrågorna i budgetpropositionen Höstens budgetproposition Regeringen har lämnat höstens budgetproposition till Riksdagen, prop. 2009/10:1. Skatteavsnittet omfattar 55 sidor, men innehåller i allt väsentligt bara information om förslag, som kommer att lämnas till Riksdagen senare och som får effekter tidigast budgetåret Arbetsgivar- och egenavgifter Budgetpropositionen innehåller bara två konkreta skatteförslag. Det ena är en sänkning av den allmänna löneavgiften 2010, det andra en omfördelning mellan övriga avgifter, med resultatet att arbetsgivar- och egenavgifter blir oförändrade vid det kommande årsskiftet. Utöver det finns en aviserad sänkning av egenavgifterna, tänkt att träda i kraft den 1 juli Så här ser tabellerna ut (i tabellen för egenavgifter finns också den aviserade sänkningen av egenavgifterna): Arbetsgivaravgifter, procent Sjukförsäkringsavgift 6,71 5,95 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 Arbetsmarknadsavgift 2,43 4,65 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 Summa socialavgifter 23,93 25,39 Allmän löneavgift 7,49 6,03 Summa socialavgifter och allmän löneavgift 31,42 31,42

12 8 Egenavgifter, procent 2009 T.o.m. juni 2010 Fr.o.m. juli 2010 Sjukförsäkringsavgift 6,93 6,78 6,04 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 2,20 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 1,70 Arbetsmarknadsavgift 0,50 2,11 2,11 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 0,68 Summa socialavgifter 22,22 23,68 22,94 Summa socialavgifter och allmän löneavgift Summa socialavgifter och allmän löneavgift 7,49 6,03 6,03 29,71 29,71 28,97 Utöver detta innehåller budgetpropositionen en aviserad sänkning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i åldern år. Till denna punkt återkommer vi längre fram i denna artikel. Ett fjärde jobbskatteavdrag Det s.k. jobbskatteavdraget skattreduktionen på förvärvsinkomster förstärks 2010 i ett fjärde steg. Det ger som mest en skattelättnad på kronor/år. Med en månadslön på kronor blir skattesänkningen 226 kronor/månad. Förslaget finns i propositionen 09/10: 42. Pensionärerna Den 1 januari 2009 sänktes skatten för de flesta pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag vid taxerade förvärvsinkomster upp till ca kronor. Nu aviseras en ytterligare höjning av grundavdraget Alla som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång och som betalar skatt får en skattesänkning med ca kronor/år (gäller en pensionär med full garantipension). Förslaget finns i propositionen 09/10: 29. Nedsatta egenavgifter för näringsidkare I budgetpropositionen aviseras en sänkning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, i åldrarna år. Sänkningen kommer att bli 5 procentenheter, dock högst kronor/år. En förutsättning för nedsättningen är att överskottet av näringsverksamheten överstiger kronor. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2010, men tillämpas på inkomster som uppbärs fr.o.m. den 1 januari 2010.

13 9 Sänkta egenavgifter vid förlängd karenstid Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna kommer att sänkas med 0,74 procentenheter för den egenföretagare, som ökar sin karenstid från 1 till 7 dagar. För sådana personer blir det sammanlagda uttaget 28,97 procent. Det kommande förslaget skall träda i kraft den 1 juli Fastighetsrättsliga skattefrågor I budgeten aviserade regeringen att nuvarande system med kommunal fastighetsavgift kommer att utvidgas till att omfatta även fastigheter med småhus som saknar taxeringsvärde och tomtmark för småhus som är bebyggda med småhus på ofri grund. För småhus på ofri grund tomtmark som är bebyggd med småhus på ofri grund kommer takbeloppet för fastighetsavgiften att bli hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet. Denna ändring kommer att finansieras genom att taket för uppskovsbelopp vid kapitalvinstbeskattningen sänks från kronor till kronor. Förslaget finns i propositionen 09/10:16 som redovisas nedan. Utvidgning av kommunal fastighetsavgift I regeringens nu avlämnade proposition föreslås att systemet med kommunal fastighetsavgift utvidgas så att det även omfattar fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde (hus med värde under kronor) och tomtmark för småhus som är bebyggd med småhus på ofri grund. Skälen till ändringen Som skäl till en ändring av reglerna varigenom fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde flyttas från reglerna om fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift, anger regeringen att det för dem som bor i småhus som saknar byggnadsvärde annars kan inträffa att den statliga fastighetsskatten blir betydligt högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut om ett värde hade fastställts för huset. Ifråga om beskattningen av tomtmark med ett småhus på ofri grund kan, om man inte ändrar reglerna, den sammanlagda fastighetsbeskattningen bli betydligt högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut om småhusets ägare i stället hade innehaft tomtmarken med tomträtt. Sammantaget leder det till att regeringen menar att den ibland betydligt högre fastighetsskatten för de aktuella fastigheterna inte kan anses legitim, och därmed skadar den förtroendet för skattesystemet.

14 10 Beräkningen Fastighetsavgiften för småhus som saknar byggnadsvärde föreslås beräknas på samma sätt som för småhus med byggnadsvärde. Det innebär att den beräknas som den ordinarie fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften för tomtmark som är bebyggd med småhus på ofri grund föreslås däremot beräknat som hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av markvärdet. För småhus på ofri grund, som redan tidigare omfattas av systemet med kommunal fastighetsavgift, föreslås fastighetsavgiften bli hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet. Ändring i uppskovsreglerna I propositionen föreslås även förändringar av reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 10-procentstillägget tas bort Det nuvarande särskilda tillägget, 10 procent vid återföring av preliminärt uppskov, föreslås tas bort. Istället skall återföring omfattas av den generella räntebeläggningen av uppskovsbelopp. Begränsat skattskyldiga juridiska personer föreslås bli skattskyldiga för inkomster i form av återfört uppskovsbelopp samt räntebeläggningens schablonintäkt. Sänkt tak för uppskov För att finansiera förändringarna ovan föreslår regeringen att taket för uppskovsbelopp sänks från nuvarande kronor till kronor. Sänkningen föreslås gälla avyttringar som sker efter den 1 januari Ikraftträdande Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Stämpelskatt vid vissa förvärv Stämpelskatt bör, som aviserades i budgetpropositionen, tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning (reglerat i 24 kap. 1 2 st 2 ABL. Inom skatterätten kallas den här typen av åtgärder partiell fission och regleras i 38 a kap. IL. Regeringen har under hösten lämnat en proposition, 2009/10:9 vari föreslås att stämpelskatt tas ut vid sådan partiell fission som regleras i 38 a kap. IL och partiell delning i 24 kap.abl. Bakgrund Propositionen bygger på en promemoria från Finansdepartementet som kom redan den 7 april 2009 där man flaggade för ett framtida stopp för detta skatteupplägg där

15 11 en skattskyldig genom att överföra en fastighet till ett nytt bolag genom partiell fission, kan undkomma att betala stämpelskatt. Stämpelskatt Enligt 1 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) skall stämpelskatt erläggas vid bl.a. förvärv av fast egendom och tomträtter. Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde, och förvärvas egendomen av en juridisk person är skatten trettio kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde, 8 stämpelskattelagen. Av 4 1 st. stämpelskattelagen framgår att förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom: 1. köp eller byte, 2. tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening, 3. expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom. Skattefria fång Fång som inte är uppräknade i 4 är således skattefria. Exempel på skattefria fång är arv, gåva, bodelning, fusion, fission och fång genom fastighetsbildning. Fission Syftet med fissioner är att de skall kunna ske utan beskattningskonsekvenser. Förvärv av fast egendom genom fission omfattas därför inte, som sagts ovan, av stämpelskatt. Det finns två olika typer av fission, fullständig och partiell fission. Fullständig fission regleras tillsammans med reglerna om fusion i 37 kap. IL, och innebär en ombildning av ett bolag där samtliga tillgångar och skulder och andra förpliktelser hos det överlåtande företaget tas över av två eller flera andra företag och det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. Även i civilrätten finns dessa två typer av fission, s.k. delning. Reglerna om delning återfinns i 24 kap. ABL. Partiell fission Med partiell fission avses enligt 38 a kap. 2 IL en ombildning som uppfyller följande förutsättningar: 1. Ett företag (det överlåtande företaget) skall överlåta tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar (de överlåtna tillgångarna) till ett annat företag (det övertagande företaget). 2. Det överlåtande företaget skall behålla minst en verksamhetsgren. 3. Ersättningen skall vara marknadsmässig och lämnas till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget. Om det överlåtande företaget har skulder eller andra förpliktelser som hänför sig till de överlåtna tillgångarna, får ersättning lämnas också på det sättet att det övertagande företaget tar över ansvaret för förpliktelserna. 4. Ersättningen till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget skall lämnas i form av andelar i det övertagande företaget eller i pengar.

16 12 Skillnad skatterättsligt och civilrättsligt Förutsättningarna för partiell fission skiljer sig åt på en punkt mellan skatterätten och civilrätten, nämligen att det i 24 kap. 1 2 st. 2 ABL saknas krav på att minst en verksamhetsgren skall överlåtas och att minst en verksamhetsgren skall finnas kvar i det överlåtande företaget. Om de skatterättsliga förutsättningarna för en partiell fission är uppfyllda kan egendom föras över från ett bolag till ett annat utan att det får några omedelbara konsekvenser för inkomstbeskattningen. En partiell fission har flera likheter med en verksamhetsavyttring i 38 kap. IL. Bestämmelserna om partiell fission har därför utformats med bestämmelserna om verksamhetsavyttring som förebild. En överlåtelse av fast egendom genom en verksamhetsavyttring betraktas som ett köp och stämpelskatt utgår därmed. Förslag I propositionen föreslås att stämpelskatt skall tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell fission. Detta då likheterna med fånget köp och verksamhetsavyttring är överhängande. En partiell delning kan exempelvis gå till på så sätt att F AB övertar en fastighet från Ö AB och aktieägarna i Ö AB får ersättning i form av andelar i F AB. I detta exempel går äganderätten till fastigheten över till F AB och såväl överlåtande som övertagande bolag lever vidare efter transaktionen, på samma sätt som vid en verksamhetsavyttring. Ett förvärv genom en partiell fission och en verksamhetsavyttring skiljer dock sig åt på några punkter, bl.a. avseende mottagare av ersättningen för förvärvet (aktieägarna respektive överlåtande bolag) och tillvägagångssättet för att uppnå avsedda rättsverkningar (upprättande av delningsplan m.fl. steg som följer av ABL respektive ingående av avtal enligt avtalsrättsliga regler). De rättsverkningar som uppnås genom de respektive förvärvsformerna, uppvisar dock sådana likheter att det talar för att dessa förvärv bör behandlas på samma sätt vad gäller skyldigheten att erlägga stämpelskatt. Fusion och fullständig fission omfattas ej Fusioner och fullständiga fissioner kommer inte att omfattas av förslaget, eftersom det överlåtande bolaget upphör att existera vid fusion eller fullständig fission. Utländsk motsvarighet till partiell fission Även förvärv av fast egendom som sker genom en utländsk åtgärd som motsvarar en sådan partiell delning i 24 kap. 1 2 st. 2 ABL, skall vara stämpelskattepliktiga. Underlag för stämpelskatt vid partiell fission Underlaget för bestämmande av stämpelskatten kommer att följa reglerna som gäller idag. Vid förvärv av fast egendom bestäms värdet som skall ligga till grund för beskattningen normalt genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas, 9 stämpelskattelagen. Stämpelskatten skall beräknas på det högsta av dessa värden.

17 13 Vid förvärv av fast egendom genom partiell fission utgår ersättning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (fissionsvederlag). Detta innebär att vid förvärv av fast egendom genom partiell fission skall normalt det högsta värdet vid en jämförelse av fissionsvederlaget och taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas utgöra grund för beskattning. Ikraftträdande Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december Kapitalbeskattningsfrågor m.m. Beskattning av andelsbyten vid utflyttning I budgeten aviserades att reglerna för beskattning av andelsbyten skulle anpassas till EG-rätten. Det innebär att EES-området kommer att jämställas med Sverige. Regeringen presenterade i oktober det konkreta förslaget, proposition 09/10:24, med följande innehåll. Förslag I propositionen föreslår regeringen bestämmelser om att en fysisk person inte skall beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte bara för att personen inte längre uppfyller villkoret att vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här. En beskattning skall istället ske om personen inte längre är bosatt inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. Tioårsregeln Regeringen klargör också att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 IL skall tillämpas när begränsat skattskyldiga skall beskattas för kapitalvinst som uppkommit vid ett andelsbyte. Vidare föreslår regeringen bestämmelser som säger att kapitalvinst som tagits upp vid utflyttning från EES enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning skall räknas in i omkostnadsbeloppet vid en senare avyttring av de mottagna andelarna. Framskjuten beskattning I propositionen föreslås också att bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten skall vara tillämpliga om säljaren är bosatt i en stat inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. På motsvarande sätt skall bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten, när säljaren är en fysisk person och har avyttrat en andel som var en lagertillgång eller en andel i en kooperativ förening som är en tillgång i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 IL vara tillämpliga om säljaren är bosatt i en stat inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. Ikraftträdande Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

18 14 Att tänka på! RR har i en dom den 24 april 2008, RÅ 2008 not. 71, funnit att avskattning inte skall ske om en skattskyldig som fått uppskov enligt de regler som gällde år 2001 bosätter sig i ett annat EU-land. RR fann att dåvarande bestämmelser stred mot EG-fördraget. Redan tidigare har Skatteverket gått ut med två skrivelser, den senaste den 11 november 2008 (dnr /111). I skrivelsen görs liksom tidigare bedömningen att uppskovsbeloppet enligt reglerna för uppskovsgrundande andelsbyten respektive framskjuten vinst, inte skall beskattas vid utflyttning till ett annat EG- eller EES-land. Beskattning skall istället ske när de mottagna andelarna avyttras. Vad regeringen nu gör är att ändra reglerna så att de inte kan anses strida mot EGrätten. Företagsbeskattningsfrågor Ny utredning om företagsbeskattning En ny företagsskatteutredning kommer att tillsättas. Den skall utreda olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och därmed göra villkoren mer lika för investeringar som finansieras med eget kapital respektive lånt kapital. Utredningen skall lägga särskild vikt vid att olika åtgärder skall vara hållbara och försvarbara i ett EU-perspektiv. Näringsbetingade andelar inom handelsbolagssektorn Andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag kommer att infogas i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster (näringsbetingade andelar). Skatteverket har tidigare lämnat en promemoria varefter regeringen i en stoppskrivelse till Riksdagen aviserat kommande avdragsbegränsningar för kapitalförluster på företagsägda handelsbolagsandelar. I oktober lämnade regeringen sin proposition 09/10:36 till riksdagen. Vi redovisar det längre fam i dokumentationen. Beskattning av förbjudna lån Reglerna om beskattning av förbjudna lån kommer att utvidgas till att även omfatta lån från utländska juridiska personer. Ränteutgifter på sådana lån kommer inte att få dras av. De nya reglerna skall tillämpas från och med den 13 februari Tidpunkten är vald med hänsyn till Regeringens stoppskrivelse till Riksdagen i detta ärende. Vi redovisar den separata propositionen under avsnittet om näringsverksamhet längre fram i dokumentationen. Beskattning av underskottsföretag I skattereglerna om underskottsföretag finns särskilda spärregler för kapitaltillskott (40 kap. 16 IL). I budgetpropositionen aviseras en ändring i dessa regler. Den innebär att även kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen skall omfattas av spärren.

19 15 Den kommande ändringen bör tillämpas från och med den 5 juni Tidpunkten är vald med hänsyn till Regeringens stoppskrivelse till Riksdagen den 4 juni Avdrag för slutliga förluster i utländska dotterföretag Det kommer att införas särskilda regler för svenska moderföretag att i vissa, begränsade fall få göra avdrag för en slutlig förlust hos ett utländskt dotterföretag, som hör hemma inom EES-området. Det här förslaget är kopplingen mellan våra interna koncernbidragsregler och EG-s krav på etableringsfrihet (artikel 43 i EG-fördraget). Rättsläget före införandet av de särskilda reglerna i är behandlat i Skatteverkets ställningstagande, dnr /11. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Det bör, enligt budgetpropositionen, införas ett särskilt förfarande för prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Tanken är att Skatteverket skall kunna lämna besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap. Regeringen lämnade en lagrådsremiss den 3 juni Förslag till Riksdagen lämnades i oktober, proposition 09/10:17. Kommande regler bör träda i kraft den 1 januari Anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning I budgeten aviserades kommande förslag som berör reglerna om uttagsbeskattning när Sverige förlorar beskattningsrätten till en näringsverksamhet på grund av ett skatteavtal med en EES-stat kommer att ändras. Den skattskyldige kommer att kunna ansöka om anstånd med betalning av skatten på grund av uttaget. Periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfonder skall inte bli föremål för omedelbar återföring, när näringsverksamhet inte längre skall beskattas i Sverige, p.g.a. ett skatteavtal med en stat inom EES. I oktober lämnade sedan regeringen en proposition, 09/10:39, till riksdagen med nedanstående innehåll. Förslag I en proposition föreslår regeringen bestämmelser om anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning när Sverige förlorar rätten att beskatta en näringsverksamhet på grund av ett skatteavtal med en stat inom EES. Återföring av periodiseringsfonder m.m. Det föreslås också att återföring av periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfonder, istället för att ske omedelbart när en näringsverksamhet inte längre skall beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med en stat inom EES, skall ske enligt de generella reglerna om återföring av fonderna i 30, 31 och 34 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

20 16 Årsvis anstånd Anstånd skall efter ansökan ges årsvis och nytt anstånd kan beviljas så länge förutsättningar för fortsatt anstånd föreligger. Anståndsbeloppet kan högst motsvara tidigare beviljat belopp, men kan också vara mindre än detta, bl.a. om den skattskyldige har avyttrat eller på annat sätt gjort sig av med tillgångar som har legat till grund för det tidigare anståndet. För inventarier och immateriella tillgångar sker dessutom en successiv upplösning av det ursprungliga anståndet under fem respektive tio år, varefter rätten till anstånd helt upphör. Ikraftträdande Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december Energi- och miljöskatter m.m. På energi- och miljöskatteområdet aviseras drygt 20 skatteändringar. Gemensamt för dem är att de syftar till att effektivisera miljö- och energipolitiken så att skattesystemet på klimat- och energiområdet blir mer träffsäkert och ändamålsenligt. Ändringarna avser träda i kraft under perioden Regeringen har i slutet på oktober lämnat sin proposition med dessa ändringar, proposition 09/10:41. Reklamskatten försvinner inte Regeringen konstaterar att förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för närvarande inte föreligger. Mervärdesskatt Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning bör, enligt budgetpropositionen, införas. De kommande förslagen bör i flertalet fall träda i kraft den 1 januari 2010 och i övrigt den 1 januari 2011, den 1 januari 2012 respektive den 1 januari Vi redovisar förslaget separat nedan. Obehandlade frågeställningar Vissa frågor som kan uppfattas som särskilt intressanta behandlas inte alls budgetpropositionen. Det gäller bland annat följande. Kvalificerade andelar i fåmansföretag Dit hör t.ex. vad som händer med kapitalvinstbeskattningen av kvalificerade andelar i fåmansföretag. Enligt gällande övergångsregel skall kapitalvinst motsvarande 200 inkomstbasbelopp till hälften beskattas i inkomstslaget tjänst, till hälften i inkomstslaget kapital.

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning 1 Innehållsförteckning 1 Lagförslag...4 2 Bakgrund...5 3 Gällande rätt...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 6 oktober 2008 i mål nr 1609-08,

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 Målnummer: 4325-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-11-27 Rubrik: En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av termer och uttryck i IL

Sammanställning av termer och uttryck i IL 615 Sammanställning av termer och uttryck i IL A allmänna saluvärdet andel andel av s.k. äkta bostadsföretag anskaffningsutgift anskaffningsvärde arbetsresor avdragsgill utgift avliden avsättningar B befriad

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer