Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!"

Transkript

1 Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare - missa inte detta tillfälle! Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Ibland behöver du, dina medarbetare eller dina kunder en egen kursdag, helt anpassad efter era önskemål. Vi skräddarsyr den gärna åt er. Ni har möjlighet att kombinera våra befintliga utbildningar med era önskemål både vad gäller innehåll, tider och var arrangemanget ska hållas. Här följer exempel på intressanta områden som kan vara aktuella. Aktualitetsdag med skattenyheter Moms Fåmansföretag Handelsbolag Aktiebolag Husavdragen ROT och RUT Kassaregisterlagstiftningen Har du andra idéer? Hör av dig med dina önskemål så tar vi tillsammans fram det bästa arrangemanget för dig! Intresseanmälan Lämna den under dagen eller skicka in den så hör vi av oss! Skräddarsydd kursdag Heldag (6 tim) pris kr* Halvdag (3 tim) kr* Dokumentation PDF-fil med bilder ingår. Som alternativ erbjuder vi vår ordinarie Skattedagsdokumentation, 180 kr/st. eller ett speciellt framtaget texthäfte med bilder, 80 kr/st. Alla priser exkl. moms Företag Adress Kontaktperson Postadress E-post Telefon *Ingår ej: Lokal, förtäring samt resor och eventuell övernattning för två föreläsare. Erbjudandet gäller fram till Skattehuset i Göteborg AB Box Göteborg Tel Fax

2

3 Välkommen till SKATTEDAGARNA 2009/2010! Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter,. jobbskatteavdrag, HUS-avdrag, näringsbetingade handelsbolag, rättsfall m.m Lunch Nya regler avseende tjänstemoms, ny kassaregisterlag, fåmansföretagens aktuella regler och framtid, fordringar på eget bolag m.m Avslutning Skattehuset i Göteborg AB är ett informations- och rådgivningsföretag inom skatteområdet, som funnits sedan Med lång erfarenhet och bred kompetens erbjuder vi dig skattedagar, övriga kursdagar, utlandskonferenser, skatteinformation och konsultationer. Vår information uppdaterar dig med alla nyheter och förändringar inom skatteområdet. I vårt kursutbud finner du både endagskurser och veckolånga kurser, i Sverige och utomlands. Behöver du hjälp med att lösa skatteproblem kan du anlita någon av våra skattekonsulter. Välkommen till Skattehuset! Orter och datum: 2009: Stockholm 4.12 Linköping 7.12 Jönköping 8.12 Malmö 9.12 Stockholm Göteborg Örebro Karlstad Falun Stockholm : Luleå 12.1 Umeå 13.1 Sundsvall 14.1 Stockholm 15.1 Lidköping 18.1 Göteborg 19.1 Visby 20.1 Gävle 21.1 Stockholm 22.1 Växjö 25.1 Kristianstad 26.1 Halmstad 27.1 Stockholm 28.1 Göteborg 1.2 Västerås 3.2 Stockholm 4.2 Malmö 8.2 Stockholm 16.2 Följande personer träffar du på skattedagarna 2009/2010. Ola Aronsson, Beatrice Hultman, Jan- Åke Jernhem, Jan Johansson, Jan-Olof Johansson och Klara Medberg. /2010

4

5 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Tjänstebeskattningen samt budgeten... 7 Skattefrågorna i budgetpropositionen... 7 Fastighetsrättsliga skattefrågor... 9 Stämpelskatt vid vissa förvärv Kapitalbeskattningsfrågor m.m Företagsbeskattningsfrågor Energi- och miljöskatter m.m Obehandlade frågeställningar Ändringar av reseavdraget för vissa Skattetillägg ger dubbel bestraffning? Skattenyheterna för Utvidgning för hushållsnära tjänster Matvaruleverans är inte hushållstjänst Trappstädning gav skattereduktion Mobiltelefon utan förmånsbeskattning Dubbel bosättning och flyttat Sponsorersättning i hobbyverksamhet Avgift till Revisorsnämnden m.m Personaloptioner eller värdepapper? Båtförmån för företagsledare Kapital och fastighet - Skattenyheter Skattenyheterna för Ägarlägenheter Ersättning för avstående av lägenhet Uppskov på två ursprungsbostäder Utvidgat reparationsbegrepp Skatt och fastighetsavgift vid ombildning Blandat fång och bostadsrätt Kapitaltillskott och nedsättning av insats... 51

6 2 ROT-avdragsreglerna ROT-avdrag och äkta makar Bostadsbegreppet Skattereduktionsgrundande arbeten Godkända eller icke godkända arbeten Säljaren Fakturamodellen Fakturamodellen hur går det till? Framtida kapitalvinst Ikraftträdande Återkrav av preliminär skattereduktion Näringsverksamhet och bolagsbeskattning - Skattenyheter Skattenyheterna för Beslut om förhöjt avdrag för inventarier Goodwill var inget inventarium Självständig näringsverksamhet Verksamhet i uppbyggnadsskede Avdrag för utbildningskostnader Komplementärer uttagsbeskattades ej Resultatfördelning i handelsbolag Stoppregler för handels- och kommanditbolag Fastighetsmoduler var inventarier Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Handelsbolagsandelar blir näringsbetingade Handelsbolag ägt av fysiska personer Justerad anskaffningsutgift Handelsbolag och underprisreglerna Inkomstfördelning Skalbolagsbeskattning Övrigt Ikraftträdande Aktiebolagsbeskattningen för Räntesnurra och skatteflykt Gränsöverskridande koncernbidrag

7 3 Skärpta fusionsregler Fordran och skuld som möts vid fusion Omvänd fusion - underskott och spärr Omvänd fusion och 100 basbeloppsregeln Prissättningsbesked SKV om sänkt aktiekapital till 1 krona Förenklingar i aktiebolagslagen Underskottsbolag och företagsledare Beloppsspärr och flera ägarbyten Marknadsvärde som anskaffningsutgift Indragning av aktier till underpris Stopp för lån i utländska bolag Villkorat tillskott blev förbjudet lån Återuttag av förbjudet lån beskattades ej Förvärvslån från systerbolag går bra Moms Nyheter Nyheterna för Inte endast tillfälligt vid byggmoms Inget momsavdrag vid försäljning av DB Avdrag för förvärvsmoms? Avgift för lagerbolag utlägg? Inget momsavdrag på osanna fakturor Bolag bedrev skattefri social omsorg Redovisningstidpunkt för bonuskuponger Nya tjänstemomsregler Gällande rätt De nya reglerna Huvudregel Undantag Periodisk rapportering Återbetalningsrätt Ikraftträdande Fåmansföretag - Skattenyheter Skattenyheterna för

8 4 Kvalificerade andelar Verksam i betydande omfattning Verksam i betydande omfattning, fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning inte kvalificerat Verksam i betydande omfattning, värdepappersförvaltning Samma och likartad verksamhet Upprepade internare är skatteflykt Utomståenderegeln Regeringsrätten om utomståenderegeln på lageraktier Utomståenderegeln och femårsperioden Begränsat skattskyldig fåmansföretagare Underhåll var förtäckt utdelning Differentierad utdelning Skattefrågor vid differentierad utdelning Omvandling av aktier var ej avyttring Löneunderlag och omräkningskurs Fordringar på eget bolag - rättsläget Omvandling av fordran Återbetalning av aktieägartillskott Skatteverket om förlust på fordringar Sammanfattning Beskattning av bortskänkt utdelning? Övriga nyheter, tips m.m Sammanfattning av övriga nyheter Anstånd med inbetalning av skatt mm Sambandet skatt och redovisning BFN och SKV avvisar SAMROB-utredningen Bokföringsnämndens yttrande Skatteverket yttrande RR om förenings bolagisering Begreppet stadigvarande vistelse Fiskal tolkning av konferensresor Ändringar i stiftelselagen Personalliggare för tillfällig servering

9 5 Skattetillägg blev nedsatt av KR Oriktig uppgift eller ej? Basräntan sänkt till 0 procent Beslut om införande av räntegolv Kursförlust inom EG är fullt avdragsgill Skatterabatt på aktieförvärv m.m Höjt skattefritt belopp för gåvor Avdragsgilla gåvor till forskning? En gång lageraktier alltid lageraktier? Förändring bland förvaltningsdomstolar Nya skatteregler för all ideell verksamhet? Förslag på en ny skatteförfarandelag Företrädaransvar enligt SBL Byråanstånd vid 2010 års taxering Kassaregisterlagstiftningen Allmänt Den nya kassaregisterlagen Undantag Självständiga verksamheter Tillsyn och kontroll Skatteverkets föreskrifter Frågor och svar Index Innehållsförteckning bilder

10 6

11 7 Tjänstebeskattningen samt budgeten Skattefrågorna i budgetpropositionen Höstens budgetproposition Regeringen har lämnat höstens budgetproposition till Riksdagen, prop. 2009/10:1. Skatteavsnittet omfattar 55 sidor, men innehåller i allt väsentligt bara information om förslag, som kommer att lämnas till Riksdagen senare och som får effekter tidigast budgetåret Arbetsgivar- och egenavgifter Budgetpropositionen innehåller bara två konkreta skatteförslag. Det ena är en sänkning av den allmänna löneavgiften 2010, det andra en omfördelning mellan övriga avgifter, med resultatet att arbetsgivar- och egenavgifter blir oförändrade vid det kommande årsskiftet. Utöver det finns en aviserad sänkning av egenavgifterna, tänkt att träda i kraft den 1 juli Så här ser tabellerna ut (i tabellen för egenavgifter finns också den aviserade sänkningen av egenavgifterna): Arbetsgivaravgifter, procent Sjukförsäkringsavgift 6,71 5,95 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 Arbetsmarknadsavgift 2,43 4,65 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 Summa socialavgifter 23,93 25,39 Allmän löneavgift 7,49 6,03 Summa socialavgifter och allmän löneavgift 31,42 31,42

12 8 Egenavgifter, procent 2009 T.o.m. juni 2010 Fr.o.m. juli 2010 Sjukförsäkringsavgift 6,93 6,78 6,04 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 2,20 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 1,70 Arbetsmarknadsavgift 0,50 2,11 2,11 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 0,68 Summa socialavgifter 22,22 23,68 22,94 Summa socialavgifter och allmän löneavgift Summa socialavgifter och allmän löneavgift 7,49 6,03 6,03 29,71 29,71 28,97 Utöver detta innehåller budgetpropositionen en aviserad sänkning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i åldern år. Till denna punkt återkommer vi längre fram i denna artikel. Ett fjärde jobbskatteavdrag Det s.k. jobbskatteavdraget skattreduktionen på förvärvsinkomster förstärks 2010 i ett fjärde steg. Det ger som mest en skattelättnad på kronor/år. Med en månadslön på kronor blir skattesänkningen 226 kronor/månad. Förslaget finns i propositionen 09/10: 42. Pensionärerna Den 1 januari 2009 sänktes skatten för de flesta pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag vid taxerade förvärvsinkomster upp till ca kronor. Nu aviseras en ytterligare höjning av grundavdraget Alla som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång och som betalar skatt får en skattesänkning med ca kronor/år (gäller en pensionär med full garantipension). Förslaget finns i propositionen 09/10: 29. Nedsatta egenavgifter för näringsidkare I budgetpropositionen aviseras en sänkning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, i åldrarna år. Sänkningen kommer att bli 5 procentenheter, dock högst kronor/år. En förutsättning för nedsättningen är att överskottet av näringsverksamheten överstiger kronor. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2010, men tillämpas på inkomster som uppbärs fr.o.m. den 1 januari 2010.

13 9 Sänkta egenavgifter vid förlängd karenstid Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna kommer att sänkas med 0,74 procentenheter för den egenföretagare, som ökar sin karenstid från 1 till 7 dagar. För sådana personer blir det sammanlagda uttaget 28,97 procent. Det kommande förslaget skall träda i kraft den 1 juli Fastighetsrättsliga skattefrågor I budgeten aviserade regeringen att nuvarande system med kommunal fastighetsavgift kommer att utvidgas till att omfatta även fastigheter med småhus som saknar taxeringsvärde och tomtmark för småhus som är bebyggda med småhus på ofri grund. För småhus på ofri grund tomtmark som är bebyggd med småhus på ofri grund kommer takbeloppet för fastighetsavgiften att bli hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet. Denna ändring kommer att finansieras genom att taket för uppskovsbelopp vid kapitalvinstbeskattningen sänks från kronor till kronor. Förslaget finns i propositionen 09/10:16 som redovisas nedan. Utvidgning av kommunal fastighetsavgift I regeringens nu avlämnade proposition föreslås att systemet med kommunal fastighetsavgift utvidgas så att det även omfattar fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde (hus med värde under kronor) och tomtmark för småhus som är bebyggd med småhus på ofri grund. Skälen till ändringen Som skäl till en ändring av reglerna varigenom fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde flyttas från reglerna om fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift, anger regeringen att det för dem som bor i småhus som saknar byggnadsvärde annars kan inträffa att den statliga fastighetsskatten blir betydligt högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut om ett värde hade fastställts för huset. Ifråga om beskattningen av tomtmark med ett småhus på ofri grund kan, om man inte ändrar reglerna, den sammanlagda fastighetsbeskattningen bli betydligt högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut om småhusets ägare i stället hade innehaft tomtmarken med tomträtt. Sammantaget leder det till att regeringen menar att den ibland betydligt högre fastighetsskatten för de aktuella fastigheterna inte kan anses legitim, och därmed skadar den förtroendet för skattesystemet.

14 10 Beräkningen Fastighetsavgiften för småhus som saknar byggnadsvärde föreslås beräknas på samma sätt som för småhus med byggnadsvärde. Det innebär att den beräknas som den ordinarie fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften för tomtmark som är bebyggd med småhus på ofri grund föreslås däremot beräknat som hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av markvärdet. För småhus på ofri grund, som redan tidigare omfattas av systemet med kommunal fastighetsavgift, föreslås fastighetsavgiften bli hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet. Ändring i uppskovsreglerna I propositionen föreslås även förändringar av reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. 10-procentstillägget tas bort Det nuvarande särskilda tillägget, 10 procent vid återföring av preliminärt uppskov, föreslås tas bort. Istället skall återföring omfattas av den generella räntebeläggningen av uppskovsbelopp. Begränsat skattskyldiga juridiska personer föreslås bli skattskyldiga för inkomster i form av återfört uppskovsbelopp samt räntebeläggningens schablonintäkt. Sänkt tak för uppskov För att finansiera förändringarna ovan föreslår regeringen att taket för uppskovsbelopp sänks från nuvarande kronor till kronor. Sänkningen föreslås gälla avyttringar som sker efter den 1 januari Ikraftträdande Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Stämpelskatt vid vissa förvärv Stämpelskatt bör, som aviserades i budgetpropositionen, tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning (reglerat i 24 kap. 1 2 st 2 ABL. Inom skatterätten kallas den här typen av åtgärder partiell fission och regleras i 38 a kap. IL. Regeringen har under hösten lämnat en proposition, 2009/10:9 vari föreslås att stämpelskatt tas ut vid sådan partiell fission som regleras i 38 a kap. IL och partiell delning i 24 kap.abl. Bakgrund Propositionen bygger på en promemoria från Finansdepartementet som kom redan den 7 april 2009 där man flaggade för ett framtida stopp för detta skatteupplägg där

15 11 en skattskyldig genom att överföra en fastighet till ett nytt bolag genom partiell fission, kan undkomma att betala stämpelskatt. Stämpelskatt Enligt 1 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) skall stämpelskatt erläggas vid bl.a. förvärv av fast egendom och tomträtter. Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde, och förvärvas egendomen av en juridisk person är skatten trettio kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde, 8 stämpelskattelagen. Av 4 1 st. stämpelskattelagen framgår att förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom: 1. köp eller byte, 2. tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening, 3. expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom. Skattefria fång Fång som inte är uppräknade i 4 är således skattefria. Exempel på skattefria fång är arv, gåva, bodelning, fusion, fission och fång genom fastighetsbildning. Fission Syftet med fissioner är att de skall kunna ske utan beskattningskonsekvenser. Förvärv av fast egendom genom fission omfattas därför inte, som sagts ovan, av stämpelskatt. Det finns två olika typer av fission, fullständig och partiell fission. Fullständig fission regleras tillsammans med reglerna om fusion i 37 kap. IL, och innebär en ombildning av ett bolag där samtliga tillgångar och skulder och andra förpliktelser hos det överlåtande företaget tas över av två eller flera andra företag och det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. Även i civilrätten finns dessa två typer av fission, s.k. delning. Reglerna om delning återfinns i 24 kap. ABL. Partiell fission Med partiell fission avses enligt 38 a kap. 2 IL en ombildning som uppfyller följande förutsättningar: 1. Ett företag (det överlåtande företaget) skall överlåta tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar (de överlåtna tillgångarna) till ett annat företag (det övertagande företaget). 2. Det överlåtande företaget skall behålla minst en verksamhetsgren. 3. Ersättningen skall vara marknadsmässig och lämnas till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget. Om det överlåtande företaget har skulder eller andra förpliktelser som hänför sig till de överlåtna tillgångarna, får ersättning lämnas också på det sättet att det övertagande företaget tar över ansvaret för förpliktelserna. 4. Ersättningen till ägarna av andelarna i det överlåtande företaget skall lämnas i form av andelar i det övertagande företaget eller i pengar.

16 12 Skillnad skatterättsligt och civilrättsligt Förutsättningarna för partiell fission skiljer sig åt på en punkt mellan skatterätten och civilrätten, nämligen att det i 24 kap. 1 2 st. 2 ABL saknas krav på att minst en verksamhetsgren skall överlåtas och att minst en verksamhetsgren skall finnas kvar i det överlåtande företaget. Om de skatterättsliga förutsättningarna för en partiell fission är uppfyllda kan egendom föras över från ett bolag till ett annat utan att det får några omedelbara konsekvenser för inkomstbeskattningen. En partiell fission har flera likheter med en verksamhetsavyttring i 38 kap. IL. Bestämmelserna om partiell fission har därför utformats med bestämmelserna om verksamhetsavyttring som förebild. En överlåtelse av fast egendom genom en verksamhetsavyttring betraktas som ett köp och stämpelskatt utgår därmed. Förslag I propositionen föreslås att stämpelskatt skall tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell fission. Detta då likheterna med fånget köp och verksamhetsavyttring är överhängande. En partiell delning kan exempelvis gå till på så sätt att F AB övertar en fastighet från Ö AB och aktieägarna i Ö AB får ersättning i form av andelar i F AB. I detta exempel går äganderätten till fastigheten över till F AB och såväl överlåtande som övertagande bolag lever vidare efter transaktionen, på samma sätt som vid en verksamhetsavyttring. Ett förvärv genom en partiell fission och en verksamhetsavyttring skiljer dock sig åt på några punkter, bl.a. avseende mottagare av ersättningen för förvärvet (aktieägarna respektive överlåtande bolag) och tillvägagångssättet för att uppnå avsedda rättsverkningar (upprättande av delningsplan m.fl. steg som följer av ABL respektive ingående av avtal enligt avtalsrättsliga regler). De rättsverkningar som uppnås genom de respektive förvärvsformerna, uppvisar dock sådana likheter att det talar för att dessa förvärv bör behandlas på samma sätt vad gäller skyldigheten att erlägga stämpelskatt. Fusion och fullständig fission omfattas ej Fusioner och fullständiga fissioner kommer inte att omfattas av förslaget, eftersom det överlåtande bolaget upphör att existera vid fusion eller fullständig fission. Utländsk motsvarighet till partiell fission Även förvärv av fast egendom som sker genom en utländsk åtgärd som motsvarar en sådan partiell delning i 24 kap. 1 2 st. 2 ABL, skall vara stämpelskattepliktiga. Underlag för stämpelskatt vid partiell fission Underlaget för bestämmande av stämpelskatten kommer att följa reglerna som gäller idag. Vid förvärv av fast egendom bestäms värdet som skall ligga till grund för beskattningen normalt genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas, 9 stämpelskattelagen. Stämpelskatten skall beräknas på det högsta av dessa värden.

17 13 Vid förvärv av fast egendom genom partiell fission utgår ersättning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (fissionsvederlag). Detta innebär att vid förvärv av fast egendom genom partiell fission skall normalt det högsta värdet vid en jämförelse av fissionsvederlaget och taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas utgöra grund för beskattning. Ikraftträdande Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december Kapitalbeskattningsfrågor m.m. Beskattning av andelsbyten vid utflyttning I budgeten aviserades att reglerna för beskattning av andelsbyten skulle anpassas till EG-rätten. Det innebär att EES-området kommer att jämställas med Sverige. Regeringen presenterade i oktober det konkreta förslaget, proposition 09/10:24, med följande innehåll. Förslag I propositionen föreslår regeringen bestämmelser om att en fysisk person inte skall beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte bara för att personen inte längre uppfyller villkoret att vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här. En beskattning skall istället ske om personen inte längre är bosatt inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. Tioårsregeln Regeringen klargör också att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 IL skall tillämpas när begränsat skattskyldiga skall beskattas för kapitalvinst som uppkommit vid ett andelsbyte. Vidare föreslår regeringen bestämmelser som säger att kapitalvinst som tagits upp vid utflyttning från EES enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning skall räknas in i omkostnadsbeloppet vid en senare avyttring av de mottagna andelarna. Framskjuten beskattning I propositionen föreslås också att bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten skall vara tillämpliga om säljaren är bosatt i en stat inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. På motsvarande sätt skall bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten, när säljaren är en fysisk person och har avyttrat en andel som var en lagertillgång eller en andel i en kooperativ förening som är en tillgång i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 IL vara tillämpliga om säljaren är bosatt i en stat inom EES eller stadigvarande vistas inom EES. Ikraftträdande Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

18 14 Att tänka på! RR har i en dom den 24 april 2008, RÅ 2008 not. 71, funnit att avskattning inte skall ske om en skattskyldig som fått uppskov enligt de regler som gällde år 2001 bosätter sig i ett annat EU-land. RR fann att dåvarande bestämmelser stred mot EG-fördraget. Redan tidigare har Skatteverket gått ut med två skrivelser, den senaste den 11 november 2008 (dnr /111). I skrivelsen görs liksom tidigare bedömningen att uppskovsbeloppet enligt reglerna för uppskovsgrundande andelsbyten respektive framskjuten vinst, inte skall beskattas vid utflyttning till ett annat EG- eller EES-land. Beskattning skall istället ske när de mottagna andelarna avyttras. Vad regeringen nu gör är att ändra reglerna så att de inte kan anses strida mot EGrätten. Företagsbeskattningsfrågor Ny utredning om företagsbeskattning En ny företagsskatteutredning kommer att tillsättas. Den skall utreda olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och därmed göra villkoren mer lika för investeringar som finansieras med eget kapital respektive lånt kapital. Utredningen skall lägga särskild vikt vid att olika åtgärder skall vara hållbara och försvarbara i ett EU-perspektiv. Näringsbetingade andelar inom handelsbolagssektorn Andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag kommer att infogas i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster (näringsbetingade andelar). Skatteverket har tidigare lämnat en promemoria varefter regeringen i en stoppskrivelse till Riksdagen aviserat kommande avdragsbegränsningar för kapitalförluster på företagsägda handelsbolagsandelar. I oktober lämnade regeringen sin proposition 09/10:36 till riksdagen. Vi redovisar det längre fam i dokumentationen. Beskattning av förbjudna lån Reglerna om beskattning av förbjudna lån kommer att utvidgas till att även omfatta lån från utländska juridiska personer. Ränteutgifter på sådana lån kommer inte att få dras av. De nya reglerna skall tillämpas från och med den 13 februari Tidpunkten är vald med hänsyn till Regeringens stoppskrivelse till Riksdagen i detta ärende. Vi redovisar den separata propositionen under avsnittet om näringsverksamhet längre fram i dokumentationen. Beskattning av underskottsföretag I skattereglerna om underskottsföretag finns särskilda spärregler för kapitaltillskott (40 kap. 16 IL). I budgetpropositionen aviseras en ändring i dessa regler. Den innebär att även kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen skall omfattas av spärren.

19 15 Den kommande ändringen bör tillämpas från och med den 5 juni Tidpunkten är vald med hänsyn till Regeringens stoppskrivelse till Riksdagen den 4 juni Avdrag för slutliga förluster i utländska dotterföretag Det kommer att införas särskilda regler för svenska moderföretag att i vissa, begränsade fall få göra avdrag för en slutlig förlust hos ett utländskt dotterföretag, som hör hemma inom EES-området. Det här förslaget är kopplingen mellan våra interna koncernbidragsregler och EG-s krav på etableringsfrihet (artikel 43 i EG-fördraget). Rättsläget före införandet av de särskilda reglerna i är behandlat i Skatteverkets ställningstagande, dnr /11. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Det bör, enligt budgetpropositionen, införas ett särskilt förfarande för prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Tanken är att Skatteverket skall kunna lämna besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap. Regeringen lämnade en lagrådsremiss den 3 juni Förslag till Riksdagen lämnades i oktober, proposition 09/10:17. Kommande regler bör träda i kraft den 1 januari Anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning I budgeten aviserades kommande förslag som berör reglerna om uttagsbeskattning när Sverige förlorar beskattningsrätten till en näringsverksamhet på grund av ett skatteavtal med en EES-stat kommer att ändras. Den skattskyldige kommer att kunna ansöka om anstånd med betalning av skatten på grund av uttaget. Periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfonder skall inte bli föremål för omedelbar återföring, när näringsverksamhet inte längre skall beskattas i Sverige, p.g.a. ett skatteavtal med en stat inom EES. I oktober lämnade sedan regeringen en proposition, 09/10:39, till riksdagen med nedanstående innehåll. Förslag I en proposition föreslår regeringen bestämmelser om anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning när Sverige förlorar rätten att beskatta en näringsverksamhet på grund av ett skatteavtal med en stat inom EES. Återföring av periodiseringsfonder m.m. Det föreslås också att återföring av periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfonder, istället för att ske omedelbart när en näringsverksamhet inte längre skall beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med en stat inom EES, skall ske enligt de generella reglerna om återföring av fonderna i 30, 31 och 34 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

20 16 Årsvis anstånd Anstånd skall efter ansökan ges årsvis och nytt anstånd kan beviljas så länge förutsättningar för fortsatt anstånd föreligger. Anståndsbeloppet kan högst motsvara tidigare beviljat belopp, men kan också vara mindre än detta, bl.a. om den skattskyldige har avyttrat eller på annat sätt gjort sig av med tillgångar som har legat till grund för det tidigare anståndet. För inventarier och immateriella tillgångar sker dessutom en successiv upplösning av det ursprungliga anståndet under fem respektive tio år, varefter rätten till anstånd helt upphör. Ikraftträdande Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december Energi- och miljöskatter m.m. På energi- och miljöskatteområdet aviseras drygt 20 skatteändringar. Gemensamt för dem är att de syftar till att effektivisera miljö- och energipolitiken så att skattesystemet på klimat- och energiområdet blir mer träffsäkert och ändamålsenligt. Ändringarna avser träda i kraft under perioden Regeringen har i slutet på oktober lämnat sin proposition med dessa ändringar, proposition 09/10:41. Reklamskatten försvinner inte Regeringen konstaterar att förutsättningar för finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för närvarande inte föreligger. Mervärdesskatt Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning bör, enligt budgetpropositionen, införas. De kommande förslagen bör i flertalet fall träda i kraft den 1 januari 2010 och i övrigt den 1 januari 2011, den 1 januari 2012 respektive den 1 januari Vi redovisar förslaget separat nedan. Obehandlade frågeställningar Vissa frågor som kan uppfattas som särskilt intressanta behandlas inte alls budgetpropositionen. Det gäller bland annat följande. Kvalificerade andelar i fåmansföretag Dit hör t.ex. vad som händer med kapitalvinstbeskattningen av kvalificerade andelar i fåmansföretag. Enligt gällande övergångsregel skall kapitalvinst motsvarande 200 inkomstbasbelopp till hälften beskattas i inkomstslaget tjänst, till hälften i inkomstslaget kapital.