Överraskande möte på höstupptakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överraskande möte på höstupptakt"

Transkript

1 Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr (10 december) Överraskande möte på höstupptakt s höstupptakt hölls på Kuggaviksgården i Åsa. Men första dagen ställdes kosan till Mölnlycke med besök hos Miljonlotteriet och IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Lunch intogs på Wendelsbergs folkhögskola och som överraskning serverades en teaterföreställning till kaffet. Det var eleverna på teaterlinjens tredje årskurs som tolkade en del texter av Hasse och Tage (Alfredsson och Danielsson). Och plötsligt var alla partiledarna på scenen, eller kanske inte? Mer om höstupptakten berättas på sidan 4. Kongressdags för Halland? Sidan samlades IOGT-NTO-rörelsen till kongresser i Köping. Bilden är från samlingen på torget efter festtåget. Det står inte på förrän det är dags för IOGT-NTOkongress. Den 29 juni 2011 tar Åre i Jämtland emot ombud och alla andra, som är intresserade av att träffa andra medlemmar från olika delar av landet, delta i seminarier, utflykter, festligheter och allt annat spännande som brukar hända på IOGT- NTO-rörelsens kongresser. När är det Hallands tur att stå för inbjudan till rörelsens största och viktigaste arrangemang? Bingo i Tvååker Förslag för soptunnan Om gårdsförsäljning på sid 2 IOGT-NTO-rörelsens bingoverksamhet har flyttat från Björkgården i Himle (se Kustvärnet nr 3). Premiär i Tvååkers Medborgarhus, som är den nya bingoadressen, hölls den 5 oktober och bingoutroparen (och distriktsordföranden) Ulf Johansson kunde blicka ut över en fullsatt lokal.

2 Kustvärnet Förslag för soptunnan I början av året presenterade regeringens alkohollagsutredare sitt betänkande om den svenska alkoholpolitiken. Bl a konstaterade utredaren att gårdsförsäljning av hemtillverkat vin inte skulle vara möjligt om Sverige samtidigt skulle kunna behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Det var tydligen ett besked som inte var riktigt önskvärt, så man tillsatte ännu en utredning med uppdrag att se om gårdsförsäljning kan vara förenligt men monopolet. Nu avslöjar den nye utredaren att man till årsskiftet kommer att lämna ett förslag som innebär att det skulle kunna gå bra med gårdsförsäljning, dock inte hur det ska gå till. Då kan man ju undra vad det är som ändrats det senaste halvåret. Vad har hänt som gör att det som tidigare inte var möjligt nu är möjligt? Inte ens den som följer frågan kan svara på det. Nu kan ju frågan om gårdsförsäljningens vara eller inte vara tyckas vara en småsak. Det handlar om ett fåtal entusiaster, som vill få möjlighet att sälja sina egenhändigt tillverkade viner. Viner, som sannolikt kommer att vara mycket dyra och av tveksam kvalitet. Att odla vin i Sverige är nämligen ingen enkel match. Startinvesteringen är skyhög och det tar åratal innan vinstockarna ger sådan avkastning att det blir några större produktionsvolymer. Det är dessutom en arbetskrävande process att framställa vinerna. Sett i ett större perspektiv får frågan andra mått. Med gårdsförsäljning släpps det privata vinstintresset loss i konsumentledet och vi har säljställen som ligger vid sidan av vårt svenska Systembolags de- Kustvärnet Medlemstidning för. Kustvärnet distribueras kostnadsfritt till alla IOGT- NTO:s medlemshushåll (dock ej medlemmar som inte betalt medlemsavgiften) i Hallands län. Tidningens adress Kustvärnet, IOGT-NTO, Box 175, Falkenberg E-post: Redaktör, lay-out och ansvarig utgivare Leif Arne Gustavsson, tel Tryck: V-TAB Civiltryckeriet AB, Falkenberg ISSN Utgivningsplan Manusstopp Utgivningsdag Nr februari 18 mars Nr april 13 maj Nr augusti 2 september Nr november 2 december Vingård inget för Sverige. taljhandelsmonopol. Alltså har vi inte något monopol längre. Det kommer inte att ta lång tid innan bryggerier och destillerier då också tycker att de har rätt att sälja sina egna produkter på tillverkningsstället. En prövning av den frågan i EU:s domstol skulle med största säkerhet få till följd att Sverige genom att tillåta gårdsförsäljning inte kan hävda Systembolagets monopolställning och måste släppa försäljningen av alkohol fri. Då har vi alkoholförsäljning i livsmedelsaffärer istället för i 400 systembutiker. Systembolagets monopol är avgörande för den svenska folkhälsan. Utan Systembolaget skulle alkoholkonsumtionen enligt internationellt ledande alkoholforskare öka kraftigt med ökade skadeverkningar som följd. Hur skulle det t ex bli med ålderskontrollen? Redan idag visar exempelvis Ungdomens Nykterhetsförbunds inköpskontroller att det slarvas alldeles för mycket med att kolla legitimation vid köp av folköl i livsmedelsbutiker och bensinstationer. I debatten nämns ofta att gårdsförsäljning är en möjlighet för landsbygdsutveckling och turism. Finland nämns som ett exempel på att gårdsförsäljning är förenligt med deras monopol Alko. Då ska man vara medveten om att den finländska gårdsförsäljningen av vin var tillåten redan före landets inträde i EU. Nyligen fick man nej från EU när man ville utöka gårdsförsäljningen till att även omfatta fruktlikörer. Arbetstillfällen på landsbygden har också framförts som ett argument för gårdsförsäljning. I exemplet Finland har antalet anställda på vingårdarna tvärtom minskat. Men turismen då? Skulle vingårdarna inte locka turister att söka sig ut på den svenska landsbygden? Ja, hur många tyskar, fransmän, spanjorer, italienare etc skulle finna nöje i att besöka en svensk vingård och handla dyra viner av osäker kvalitet? Nackdelarna med gårdsförsäljning överstiger vida fördelarna. Att tillåta gårdsförsäljning blir ett grundskott mot den svenska solidariska och restriktiva alkoholpolitiken. Förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol bör därför omgående förpassas till soptunnan. Leif Arne Gustavsson Verksamhetschef 2

3 Fyra koppar kaffe Halland kan ståta med tolv ledamöter i den riksdag som utsågs vid valet den 19 september En del är gamla kända namn, några är nya och en är inte ens hallänning. IOGT-NTO:s distriktsstyrelse har för vana att då och då på olika sätt påminna de folkvalda om IOGT- NTO:s existens och den första åtgärden när det stod klart vilka som blivit valda var att bjuda var och en på fyra koppar KRAVmärkt kaffe. Dock måste riksdagsledamöterna själva brygga kaffet eftersom det serverades i en påse med påtryckt information om alkovåldet och som skickades med posten. En mer personlig kontakt blir förhoppningsvis av mellan jul och 13-helgen, då riksdagsledamöterna erbjuds två lunchtillfällen att möta IOGT-NTO i Halland. Drogfrågor från Halland i Riksdagen motioner lyckades de 349 riksdagsledamöterna knåpa ihop under den allmänna motionstiden. Fyra av dessa berörde drogfrågor och hade halländska riksdagsledamöter som undertecknare. Flitigast på området var socialdemokraten Hans Hoff. Hoff konstaterar i den ena motionen, tillsammans med partikamraterna Adnan Dibrani och Jennie Nilsson, att forskningen visar att rattfylleri är en indikator på alkoholproblem. De vill därför lagstadga om obligatorisk alkotest vid trafikolyckor. Idag testas som regel föraren i samband med olyckor, men det är inte självklart att det sker. I sin andra motion efterlyser Hans Hoff en nationell strategi där staten i samverkan med kommuner och landsting skapar ett sammanhållet program för att motverka droger och kriminalitet bland unga. Det behövs för att samhället ska reagera i tid på ett konstruktivt sätt behövs. Det är viktigt att såväl De halländska riksdagsledamöterna efter valet 2010 enskilda vuxna som samhället i stort reagerar på de mer eller mindre kriminella ungdomsgängen, liksom på tillgängligheten till droger, skriver han. De båda andra motionerna handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Henrik von Sydow och Per Bill (båda M) anser att nuvarande bestämmelser hämmar den inhemska produktionen av vin och fruktvin. Svenskt vin och fruktvin har inte samma villkor som utländsk produktion när det gäller tillgång till den viktiga egna närmarknaden. I praktiken diskrimineras närproducerade (svenska) drycker i förhållande till drycker från övriga EU och världen, menar de båda motionärerna. Producenterna av svenskt vin och fruktvin måste ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Vinodlingarna blir allt fler, och alkohollagstiftningen måste anpassa sig till förändringen. Det vore också till gagn för Sverige, särskilt landsbygden, om fruktvinsproduktionen åter kunde etablera sig som en svensk näring, vilket den var före monopolets införande vid början av 1900-talet. Det skulle skapa nya arbetstillfällen och ökad avsättning för svensk frukt- och bärodling liksom för tillvaratagandet av vilda bär, skriver von Sydow och Bill. De anser också att det skulle bidra till en ökad inhemsk turism och avslutar sin sju sidor långa motion med att slå fast att alla dessa positiva konsekvenser till följd av möjligheterna till gårdsförsäljning visat sig i Finland. Moderaten Michael Svensson, som titulerade sig traktör på valsedeln, beskriver i sin betydligt kortare motion alla de problem svenska vinproducenter brottas med. Han nämner investeringar, ett mycket strikt regelverk från miljö- och hälsoskyddsinstanser samt klimatet, vilket gör det svårt att nå lönsamhet. Att det sedan bara finns en inköpare (Systembolaget) gör att det ter sig Kustvärnet 1. Jennie Nilsson (S) 2. Adnan Dibrani (S) 3. Lars Gustafsson (KD) 4. Henrik von Sydow (M) 5. Anne Marie Brodén (M) 6. Jenny Petersson (M) 7. Michael Svensson (M) 8. Jan Ertsborn (FP) 9. Mikael Jansson (SD) 10. Ola Johansson (C) 11. Agneta Börjesson (MP) 12. Hans Hoff (S) näst intill omöjligt, enligt Svenssons uppfattning. Han uppskattar att det rör sig om små kulturföretag med små nischade produkter, oftast på prisnivåer som gör dem helt ointressanta för s k riskgrupper. På sikt tror Michael Svensson att dessa företag kommer att bidra till en mer levande landsbygd, öka turismen och besöksnäringen, även utanför de stora besöksmålen och städerna. Fler företag får möjligheten att etablera sig och växa sig starka. Det bidrar också till ökad sysselsättning på landsbygden. Till detta bör läggas att mångfalden ökar samt intresset för kulturdrycker och kulturbrygder, skriver Svensson avslutningsvis. 3

4 Kustvärnet Miss att bomma höstupptakten För första gången på flera år inbjöd IOGT-NTO Halland till en höstupptakt som sträckte sig över två dagar. Den egna kursgården Kuggavik fick utgöra centralort för arrangemanget, som även gav sig iväg på utflykt till Mölnlycke. Där besöktes först Miljonlotteriet. Per Erlandsson tog emot och presenterade den omfattande lotteriverksamhet som sköts från Mölnlycke och som finansierar mycket av IOGT-NTO-rörelsens verksamhet, såväl centralt och regionalt som lokalt. Föreningarna får nämligen provision vid försäljning av lotter och prenumerationer. Per Erlandsson visade även runt i lotteriets lokaler, där det också finns en utställning av vinsterna i Miljonlotteriet. Efter rundvandringen i lotterilokalerna ställdes färden till den närbelägna Wendelsbergs folkhögskola. Här bjöd Miljonlotteriet på en välsmakande lunch och som extra dessert serverade skolans tredjeårselever på teaterlinjen föreställningen Spik i foten, som byggde på klassiska revynummer av Tage Danielsson och Hans Alfredsson. Världen runt Programmet i Mölnlycke avslutades med en visit hos IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut, som är förlagt till lokaler på Wendelsberg. Jenny Gustafsson berättade om rörelsens olika biståndsprojekt runt om i världen samt om den vid tillfället snart förestående riksinsamlingen för Världens Barn. Alkokoll Den första dagen på upptakten var dock inte slut med det. Åter på Kug- 4 Per Erlandsson visade en del av det man kan vinna i Miljonlotteriet. Han berättade även om lotteriföretagets omfattande verksamhet. I början av hösten flyttade verksamheten över bit för bit till nykterhetsfolkets fastighet på Muraregatan i Halmstad. Där tog projektet källaren i besittning och påbörjade en renovering av lokalerna såsom målning och byte av samtliga golv. Projektet har från sommaren också varit ute i grannföreningarnas fastigheter och utfört allehanda arbete såsom renovering av scenen i Våxtorps Godtemplargård, målning på Kärleken och dörrbyte i gaviksgården presenterade Sören Eriksson grundfakta om alkohol utifrån sin bok Alkokoll. Dag två på samlingen ägnades åt medlemsfrågor, såsom rekrytering och att behålla medlemmar, samt åt aktuella verksamhetsfrågor. Dessa avsnitt leddes av Robert Lind, verksamhetskonsulent för värvningsfrågor, och Johnny Johansson, utvecklingskonsulent. Efter två innehållsrika och intressanta kursdagar kunde sedan de 16 kursdeltagarna nöjda vända hemåt med ny energi för den lokala verksamheten. Leif Arne Gustavsson LÅT DRÖMMEN BLI SANN Projekt Muraren i full gång Projekt Muraren som drivs av Fasta Förbundet i Halmstad startade i liten skala under hösten 2009 av Lena Hardin. Under vintern och våren växte verksamheten fram. I april 2010 skrevs arrendeavtal med Sven Rautenberg om att projektet arrenderar Laxön 25 år framåt. I mitten av april togs ön i besittning och började renoveras. Våren och sommaren ägnades åt att renovera, måla och starta upp caféverksamhet. Det blev allsång, dans och familjeaktiviteter. Åled. Projektet har också totalrenoverat ett kök på Sperlingsgatan som är en del av fastigheten Fasta förbundet förvaltar. Projektet ombesörjer städning, hjälp med att handla, trädgårdssysslor, flyttstädningar, renoveringar, målningsarbeten och mycket mer. Projektet omfattar idag utöver Lena Hardin, som är projektledare, även Janne Fryklund som är verksamhetsansvarig. I projektet arbetar 28 stycken kvinnor och män. En ny undersökning från IQ-initiativet visar att hälften av de unga vuxna ser alkoholreklam på nätet varje vecka. De uppger att nätreklam för alkohol har ökat de senaste två åren. Var fjärde person mellan 18 och 25 år har fått inbjudningar till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, trots att alkoholreklam inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Majoriteten av de unga vill ha samma strikta regler för alkoholreklam på nätet, som i tidningar. Varannan ung (50 procent) ser alkoholreklam på nätet varje vecka. Lika många (52 procent) tycker att alkoholreklamen på nätet har ökat de senaste två åren, bara tre procent tycker att den har minskat. Av alkohollagen framgår att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. [IQ] En av Laxöns byggnader före och efter uppfräschningen. För frågor och bokningar av jobb ring Lena Hardin eller Janne Fryklund

5 Den 29 juni till 3 juli 2011 håller IOGT-NTO kongress i Åre. Det är första gången kongressen arrangeras på en ort som inte är en stad står Borås som värd för IOGT-NTO-rörelsens kongresser. Men sedan då? Kanske är det dags för Halland att stå för värdskapet? 2015? 2017? Varberg, Falkenberg eller Halmstad? Hyltebruk, Laholm eller Kungsbacka? Vad tycker du? Gå in på och lämna dina synpunkter och tankar om kongress i Halland. Senast rörelsen hade kongress i Halland var 1959 när SGU (Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund) samlades i Falkenberg. Dessförinnan hade NTO riksungdomsstämma i Halmstad Och för riktigt länge sedan höll NGTO årsmöte (1912) och IOGT storlogemöte (1916) i Halmstad. Kustvärnet Hallänningar på kongress i Växjö. Året var Alla borde göra en kongress! Det finns få utmaningar inom en svensk folkrörelse som är större än att få arrangera en kongress eller ett förbundsmöte. I IOGT-NTO-rörelsen är utmaningen att göra Kongressen. Alla vill göra den största och den bästa. Så var det också med oss i Göteborg. Vi blev lite uppmuntrade av att det var 130 år sedan IOGT bildades i Göteborg. Det kunde blivit en jubileumskongress, men det tonade vi ner. Redan 1979 hade vi 100-årskongress och många var med och jobbade både då och nu. Vad får man ut av att driva allt det arbete som en kongress innebär? Några saker är toppengrejer. Jag ska ge några exempel: Att få driva ett så stort projekt tillsammans med alla verkligt professionella medarbetare på kansliet tror jag är störst. Att driva ett stort arbete tillsammans med alla tre ungdomsförbunden är också stort. Man ser att det finns en god återväxt. Det tredje och också viktigt är att få leta rätt på alla duktiga och arbetsvilliga medlemmar som finns runt om i länet (och näraliggande län) är också kul. De som inte vill sitta i en styrelse under lång tid med rädslan att bli kvar livslångt, de ställer upp och jobbar två år eller kortare. För mig var det också stort att få lära känna Göteborg så där i detalj. Spaningen efter miljöer och lokaler för ett sådant här arrangemang var också kul. Lönsamt Någon undrar kanske om det går att tjäna pengar på en kongress. Enkelt! Det finns lättare sätt att tjäna de pengarna. Tror att arbetsinsatsen skulle vara mindre om man stod utanför GeKås i Ullared med insamlingsbössor och samlade in pengar till dess de var fyllda till bredden och man var nöjd. Då är det färre arbetstimmar. Men visst, vi hade ett litet överskott på kr som distriktsstyrelsen troligen satt sprätt på så här ett år efter det att de fick pengarna. Om jag fick frågan om jag vill göra en kongress en gång till skulle jag nog säga ja. Men det behöver gå en Artikelförfattaren Jan Linde. Foto: Pierre Andersson tid mellan. Nu när jag ser hur de jobbar i Åre skulle jag gärna åka dit och lägga mig i. Snart är det Borås och kanske Halmstad eller någon annanstans i Halland. Spännande. Vad ska man tänka på? Det finns tre saker som är viktigare än andra. Om ni ska göra en kongress ska ni veta detta: Vilka ska leda kongressarbetet? Har vi någon som har tillräcklig kraft för att driva ett sådant här projekt i hamn utan osämja? Var ska vi vara? Lokalerna är utomordentligt viktigt. Tre, kanske fyra, förbund ska ha varsin likvärdig lokal. Helst med skolsittning och platta golv. Var ska vi ha öppnings- och avslutningsfesten? Hur kan vi fixa nattvila till mellan 1000 och 2000 personer i alla åldrar och prislägen? Har vi tillräckligt med personer som arbetar före och under kongressen. Tror man på 2000 deltagare (som vi trodde och hade) handlar det om 20 personer från fyra förbund som ska förarbeta kongressens alla detaljer. Under kongressveckan behöver man en person per tio deltagare, så det betyder att 2000 deltagare har 200 som tar hand om dem. Ska man fixa mat och boende så behöver ni flera. Vad är då den bestående glädjen? Direkt efter kongressen har man ett trött gäng som både är fysiskt utmattade och har lite skavsår i sina relationer. Det får man räkna med. Men det kommer också att finnas nya och intresserade krafter att satsa på för framtiden. Förutsatt att alla gamla uvar är beredda att ta in nya och oprövade på viktiga platser. Det jag är stoltast över var att vi (jag) kunde delegera mycket ansvar ut till många i de olika grupper som jobbade. Det är en chans att låta medlemmar växa och få organisationen att blomma. Jan Linde Kongressgeneral i Göteborg 2009 och sommarboende i Falkenberg 5

6 Kustvärnet Lapp på lapp, men ingen söm! Så lyder en välkänd gåta, som inte fick något svar och inte heller ställdes. Men onekligen var det många lappar med i leken när anordnade dialogcafé den 21 oktober. Dialogcaféet var det första steget i att ta fram innehållet till den framtida mål och verksamhetsinriktning som ska beslutas på IOGT-NTO:s kongress i Åre till sommaren. Det var ett tjugotal medlemmar som mötte upp på träffen, som genomfördes under ledning av IOGT-NTO-förbundets utvecklingskonsulent Johnny Johansson. Han samlade in allas idéer och synpunkter utifrån de sex huvudrubrikerna i den nuvarande verksamhetsinriktningen på lappar, hur många man ville lämna, från var och en. Det blev en hel del lappar, som placerades upp på väggen och sorterades efter innehåll. Som slutkläm gjorde cafégästerna gemensamt en prioritering av vad som upplevdes som det viktigaste för IOGT- NTO:s utveckling. Sammanställningen av det som framkom levereras efter caféet till IOGT- NTO centralt, där det läggs samman med motsvarande resultat från de dialogcaféer som ordnats i samtliga distrikt i landet. Det kommer sedan att bearbetas och processas till ett första förslag om mål och verksamhetsinriktning för åren I början av nästa år presenteras det förslaget för distrikten Johnny Johansson med några av alla lappar som skrevs på dialogcaféet. med möjlighet att lämna synpunkter innan ett slutligt kongressförslag läggs fast. Fullt hos IOGT-NTO Valdagen den 19 september 2010 innebar att det blev fullt hus i Godtemplargården i Falkenberg. Kommunen hade nämligen upphöjt IOGT-NTO-huset till vallokal och cirka centralt boende falkenbergare vallfärdade dit för att avlägga sina röster i de tre valen. Det här är det viktigaste, ordagrant enl de insamlade lapparna: Hur kan IOGT-NTO bli en stark folkrörelse? Att ge mer aktivitet till ungdomar. Att driva fler skolor, speciellt fritids och förskola där vår profil syns. Mellanstadiets barn, som antirök kampanjen tidigare. Hur gör vi för att få IOGT-NTO välkänt? Utåtriktade aktiviteter, Informera andra föreningar om IOGT-NTO:s verksamhet, Fler offentliga sammankomster i lokalerna till medborgarna, Konkurrera på lika villkor. Finns det ett fotbollslag i Halmstad ska det finnas ett IOGT-NTO fotbollslag. Eller som NSF är man scout vet man om att NSF också finns. Hur kan IOGT-NTO bidra till att minska alkoholkonsumtionen? Nyktra arrangemang och aktiviteter, Anordna nyktra arrangemang, inte bara för medlemmar. Värva medlemmar. Fler medlemmar. Arrangera nyktra resor. Arrangera nyktra danser. Personlig förebild. Vara förebild, glad utan alkohol. Vara en nykter förebild. Hur kan IOGT-NTO bli en aktiv samhällsaktör? Bjuda in politiker, Möta politiker, Bjuda in politiska partier, Besöka kommunfullmäktige. Besöka regionfullmäktige. Hur kan IOGT-NTO bli en aktiv samhällsaktör? Bjuda in politiker, Möta politiker, Bjuda in politiska partier, Besöka kommunfullmäktige. Besöka regionfullmäktige. Hur kan IOGT-NTO bli mer självfinansierat? Verksamhet ger pengar. Anordna dans m m. Folkligt, populärt, fullsatt, trångt och mysigt var det på IOGT- NTO:s valfika i Falkenberg. Väl innanför dörren fick de också ett fjärde val. De bjöds nämligen också på möjligheten att tacka ja eller nej till en gratis valfika hos IOGT-NTO. 16 procent valde att säga ja tack och tog sig en trappa upp i huset, där Karl-Erik Persson, Margareta Svensson, Ove Jonsson och Leif Arne Gustavsson serverade kaffe, kakor och information om IOGT-NTO. Trevligaste vallokalen Det här måste vara Sveriges trevligaste vallokal, sa en av kaffegästerna. Det har aldrig hänt att jag blivit bjuden på kaffe när jag varit och röstat, sa någon annan. Valfikat var alltså ett uppskattat initiativ, som också innebar att Godtemplargården fick några nya hyresgäster. Leif Arne Gustavsson 6

7 Kustvärnet Föreningarnas program Datum Tid Förening Aktivitet/plats Sista glimten från Brofästet? IOGT-NTO-föreningen Brofästet i Falkenberg har varit flitiga glimtare i den här spalten. Nu är det antagligen slut med det. Den 8 oktober hade föreningen möte och där beslutades att man skulle söka samgående med IOGT- NTO Framtiden, som är den andra IOGT-NTOföreningen i Falkenberg. Beslutet har sedan processats mellan berörda föreningar, distriktsstyrelsen och förbundet. Den 31 december 2010 blir de båda föreningarna en. Paret har antaget namnet Framtiden. Vandring Rekreation Kultur IOGT-NTO Älvsborg anordnar resa till Dolomiterna 1-10 juli 2011 Mer information lämnas av Svening Svenningson, tel maj 2011 Falkenberg 11 dec Ådalen Julbasar med lucia. Stationshuset, Åled 12 dec Leon Gambetta Varbergs lucia med tärnor besöker oss. Godtemplargården, Varberg 13 dec Fasta Förbundet Lucia. Muraregatan 30, Halmstad 25 dec Leon Gambetta Julottekaffe med julmusik. Godtemplargården, Varberg 29 dec Syskonringen Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp jan Ådalen Julfest. Stationshuset, Åled 6 jan Magnus Stenbock Julfest. NTO-gården, Kärleken 8 jan Vega Julagille i Karlstorpsstugan 10 jan Fasta Förbundet Knutsfest med underhållning. Föranmälan tel Muraregatan 30, Halmstad 12 jan Västkusten Gröt med eller utan rim. Björkängsgården 16 jan Ådalen Filmafton. Stationshuset, Åled 20 jan Magnus Stenbock Året som gick med Jan Olsson. NTO-Gården, Kärleken 23 jan Leon Gambetta Högtidsmöte. Jonny Olofsson presenterar CD:n "Det finns ett äppelträd". Godtemplargården, Varberg 24 jan Fasta Förbundet Vägen ut. Föredrag med Janne Fryklund och Lena Hardin. Muraregatan 30, Halmstad 30 jan Våxtorps Lycka Vad vi ser framemot det nya året??. Godtemplargården, Våxtorp 30 jan MHF Falkenberg Frågesport med underhållning. Godtemplargården, Falkenberg 1 febr Vega Musikleken 1 febr Leon Gambetta Musikleken. Godtemplargården, Varberg 2 febr Västkusten Årsmöte. Björkängsgården 3 febr Magnus Stenbock Västergruppen. NTO-Gården, Kärleken 6 febr Ådalen Bingo. Stationshuset, Åled 7 febr Fasta Förbundet Teaterminnen. Gunnar Strandqvist berättar. Muraregatan 30, Halmstad 13 febr Syskonringen Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp 13 febr Aktiv och Trofast Årsmöte hos Astrid och Erik Svensson, Simlångsdalen 13 febr Leon Gambetta Årsmöte. Bildvisning. Godtemplargården, Varberg 13 febr Vega Årsmöte 17 febr Magnus Stenbock Årsmöte. NTO-Gården, Kärleken 20 febr Ådalen Årsmöte. Stationshuset, Åled 21 febr Fasta Förbundet Årsmöte. Underhållning. Muraregatan 30, Halmstad 23 febr Framtiden Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg 27 febr Våxtorps Lycka Årsmöten: "Logen-Junis-LP-Fondens Stiftelse". Godtemplargården, Våxtorp 27 febr Brofästet Frågesport med underhållning. Godtemplargården, Falkenberg 2 mars Västkusten Kloka kameler går till källorna. Besök i Tvååkers hembygdsarkiv, Tvååkers Medborgarhus 3 mars Magnus Stenbock "Jazzkväll" med Lasse Svensson. Allmänheten bjuds in. NTO-Gården, Kärleken 6 mars Ådalen Systrarnas afton. Stationshuset, Åled 7 mars Fasta Förbundet Rosenmetoden - föredrag och demonstration med Marie Thorén. Muraregatan 30, Halmstad 17 mars Magnus Stenbock Furetgruppen. NTO-Gården, Kärleken 20 mars Ådalen Allsång. Stationshuset, Åled 21 mars Fasta Förbundet Singing in the rain (filmen). Muraregatan 30, Halmstad 24 mars Leon Gambetta Medlemsmöte med våfflor. Peter Börjesson berättar om Varberg förr i tiden. Godtemplargården, Varberg 27 mars Våxtorps Lycka Årsmöte med Byggnadsföreningen. Godtemplargården, Våxtorp 27 mars Västkusten Frågesportsfinal med underhållning. Björkängsgården 31 mars Magnus Stenbock "Fritjof Piraten" med Mikael Persson. Allmänheten bjuds in. NTO-Gården, Kärleken 4 apr Fasta Förbundet Hemlig gäst. Muraregatan 30, Halmstad 9 apr Distriktsårsmöte med. Falkenberg 14 apr Leon Gambetta Medlemsmöte. Rapport från studiecirkeln "I författarens fotspår". Godtemplargården, Varberg 18 apr Fasta Förbundet Årsstämma med Nykterhetsfolkets i Halmstad byggnadsförening. Underhållning. Muraregatan 30, Halmstad Aktiviteter märkta med är kulturprogram i samverkan med NBV Halland. Med reservation för ändringar och ev feltryck. 7

8 B Avsändare Box Falkenberg BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). Kärleken bäst Pumpen 2010: På torsdagskvällen den 11 november tävlades det i riksfrågetävlingen Pumpen runt om i landet. Det var 45:te gången den årliga kampen genomfördes. Som vanligt är alla medel (inom lagens råmärken) tillåtna för att klura ut svaren på de ofta ganska knepiga uppgifterna. Tävlingstiden är begränsad till en timme. I årets upplaga kämpade fem halländska lag och hur det gick för dem framgår av tabellen här intill. Bäst av alla lyckades Arken/Trots allt!, Uppsala, och IOGT-NTO-föreningen Gustaf Wasa i Borås, som delade segern med 64 poäng av 66 möjliga. 118 lag fullföljde tävlingen, som återkommer i november nästa år. Hallands-listan 1. (5) Magnus Stenbock Halmstad 62 p 2. (10) Framtiden Falkenberg 61 p 3. (59) Aktiv & Trofast Simlångsdalen 52 p (59) Leon Gambetta Varberg 52 p 5. (94) Hyltebruk 42 p Siffran inom parentes anger placeringen i riket. Alla frågorna och svaren samt den kompletta resultatlistan finns på Två av tre vill ha kvar Systembolaget Systembolagets alkoholförsäljning ökade marginellt, +0,1 procent, omräknat i ren alkohol, tredje kvartalet jämfört med samma period ifjol. Stödet för monopolet är starkt, hela 66 procent av tillfrågade vill ha kvar Systembolaget och dess monopol. Stödet för Systembolaget, som mätts av Sifo under juli till september, är något högre än tidigare mätningar i år, (65 procent andra kvartalet). Och är den högsta kvartalssiffran någonsin, 66 procent. Två av tre stöder monopolet. Det är glädjande att svenska folket uppskattar den service och det sortiment som Systembolaget erbjuder och även inser vikten av att alkohol säljs under ansvarsfulla former, säger Systembolagets presschef Lennart Agén. nyhetsbyrån som tar tempen på drogkampen Vi vill gärna ha din e-postadress! Allt fler skaffar sig en e-postadress och allt mer information skickas ut via den kanalen. IOGT-NTO är en organisation som vill hänga med i tiden. Därför vill vi ha din e-postadress. Då kan du som medlem nämligen snabbt få information om vad som är på gång inom organisationen, t ex inbjudningar till utbildningar och andra aktiviteter. Enklaste sättet att meddela adressen till oss är via s hemsida. Surfa in på och följ sedan länken Anmäl e-postadress. Anmäl din adress senast den 17 december 2010, så är du med i en utlottning av Miljonlotter. 8