Överraskande möte på höstupptakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överraskande möte på höstupptakt"

Transkript

1 Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr (10 december) Överraskande möte på höstupptakt s höstupptakt hölls på Kuggaviksgården i Åsa. Men första dagen ställdes kosan till Mölnlycke med besök hos Miljonlotteriet och IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Lunch intogs på Wendelsbergs folkhögskola och som överraskning serverades en teaterföreställning till kaffet. Det var eleverna på teaterlinjens tredje årskurs som tolkade en del texter av Hasse och Tage (Alfredsson och Danielsson). Och plötsligt var alla partiledarna på scenen, eller kanske inte? Mer om höstupptakten berättas på sidan 4. Kongressdags för Halland? Sidan samlades IOGT-NTO-rörelsen till kongresser i Köping. Bilden är från samlingen på torget efter festtåget. Det står inte på förrän det är dags för IOGT-NTOkongress. Den 29 juni 2011 tar Åre i Jämtland emot ombud och alla andra, som är intresserade av att träffa andra medlemmar från olika delar av landet, delta i seminarier, utflykter, festligheter och allt annat spännande som brukar hända på IOGT- NTO-rörelsens kongresser. När är det Hallands tur att stå för inbjudan till rörelsens största och viktigaste arrangemang? Bingo i Tvååker Förslag för soptunnan Om gårdsförsäljning på sid 2 IOGT-NTO-rörelsens bingoverksamhet har flyttat från Björkgården i Himle (se Kustvärnet nr 3). Premiär i Tvååkers Medborgarhus, som är den nya bingoadressen, hölls den 5 oktober och bingoutroparen (och distriktsordföranden) Ulf Johansson kunde blicka ut över en fullsatt lokal.

2 Kustvärnet Förslag för soptunnan I början av året presenterade regeringens alkohollagsutredare sitt betänkande om den svenska alkoholpolitiken. Bl a konstaterade utredaren att gårdsförsäljning av hemtillverkat vin inte skulle vara möjligt om Sverige samtidigt skulle kunna behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Det var tydligen ett besked som inte var riktigt önskvärt, så man tillsatte ännu en utredning med uppdrag att se om gårdsförsäljning kan vara förenligt men monopolet. Nu avslöjar den nye utredaren att man till årsskiftet kommer att lämna ett förslag som innebär att det skulle kunna gå bra med gårdsförsäljning, dock inte hur det ska gå till. Då kan man ju undra vad det är som ändrats det senaste halvåret. Vad har hänt som gör att det som tidigare inte var möjligt nu är möjligt? Inte ens den som följer frågan kan svara på det. Nu kan ju frågan om gårdsförsäljningens vara eller inte vara tyckas vara en småsak. Det handlar om ett fåtal entusiaster, som vill få möjlighet att sälja sina egenhändigt tillverkade viner. Viner, som sannolikt kommer att vara mycket dyra och av tveksam kvalitet. Att odla vin i Sverige är nämligen ingen enkel match. Startinvesteringen är skyhög och det tar åratal innan vinstockarna ger sådan avkastning att det blir några större produktionsvolymer. Det är dessutom en arbetskrävande process att framställa vinerna. Sett i ett större perspektiv får frågan andra mått. Med gårdsförsäljning släpps det privata vinstintresset loss i konsumentledet och vi har säljställen som ligger vid sidan av vårt svenska Systembolags de- Kustvärnet Medlemstidning för. Kustvärnet distribueras kostnadsfritt till alla IOGT- NTO:s medlemshushåll (dock ej medlemmar som inte betalt medlemsavgiften) i Hallands län. Tidningens adress Kustvärnet, IOGT-NTO, Box 175, Falkenberg E-post: Redaktör, lay-out och ansvarig utgivare Leif Arne Gustavsson, tel Tryck: V-TAB Civiltryckeriet AB, Falkenberg ISSN Utgivningsplan Manusstopp Utgivningsdag Nr februari 18 mars Nr april 13 maj Nr augusti 2 september Nr november 2 december Vingård inget för Sverige. taljhandelsmonopol. Alltså har vi inte något monopol längre. Det kommer inte att ta lång tid innan bryggerier och destillerier då också tycker att de har rätt att sälja sina egna produkter på tillverkningsstället. En prövning av den frågan i EU:s domstol skulle med största säkerhet få till följd att Sverige genom att tillåta gårdsförsäljning inte kan hävda Systembolagets monopolställning och måste släppa försäljningen av alkohol fri. Då har vi alkoholförsäljning i livsmedelsaffärer istället för i 400 systembutiker. Systembolagets monopol är avgörande för den svenska folkhälsan. Utan Systembolaget skulle alkoholkonsumtionen enligt internationellt ledande alkoholforskare öka kraftigt med ökade skadeverkningar som följd. Hur skulle det t ex bli med ålderskontrollen? Redan idag visar exempelvis Ungdomens Nykterhetsförbunds inköpskontroller att det slarvas alldeles för mycket med att kolla legitimation vid köp av folköl i livsmedelsbutiker och bensinstationer. I debatten nämns ofta att gårdsförsäljning är en möjlighet för landsbygdsutveckling och turism. Finland nämns som ett exempel på att gårdsförsäljning är förenligt med deras monopol Alko. Då ska man vara medveten om att den finländska gårdsförsäljningen av vin var tillåten redan före landets inträde i EU. Nyligen fick man nej från EU när man ville utöka gårdsförsäljningen till att även omfatta fruktlikörer. Arbetstillfällen på landsbygden har också framförts som ett argument för gårdsförsäljning. I exemplet Finland har antalet anställda på vingårdarna tvärtom minskat. Men turismen då? Skulle vingårdarna inte locka turister att söka sig ut på den svenska landsbygden? Ja, hur många tyskar, fransmän, spanjorer, italienare etc skulle finna nöje i att besöka en svensk vingård och handla dyra viner av osäker kvalitet? Nackdelarna med gårdsförsäljning överstiger vida fördelarna. Att tillåta gårdsförsäljning blir ett grundskott mot den svenska solidariska och restriktiva alkoholpolitiken. Förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol bör därför omgående förpassas till soptunnan. Leif Arne Gustavsson Verksamhetschef 2

3 Fyra koppar kaffe Halland kan ståta med tolv ledamöter i den riksdag som utsågs vid valet den 19 september En del är gamla kända namn, några är nya och en är inte ens hallänning. IOGT-NTO:s distriktsstyrelse har för vana att då och då på olika sätt påminna de folkvalda om IOGT- NTO:s existens och den första åtgärden när det stod klart vilka som blivit valda var att bjuda var och en på fyra koppar KRAVmärkt kaffe. Dock måste riksdagsledamöterna själva brygga kaffet eftersom det serverades i en påse med påtryckt information om alkovåldet och som skickades med posten. En mer personlig kontakt blir förhoppningsvis av mellan jul och 13-helgen, då riksdagsledamöterna erbjuds två lunchtillfällen att möta IOGT-NTO i Halland. Drogfrågor från Halland i Riksdagen motioner lyckades de 349 riksdagsledamöterna knåpa ihop under den allmänna motionstiden. Fyra av dessa berörde drogfrågor och hade halländska riksdagsledamöter som undertecknare. Flitigast på området var socialdemokraten Hans Hoff. Hoff konstaterar i den ena motionen, tillsammans med partikamraterna Adnan Dibrani och Jennie Nilsson, att forskningen visar att rattfylleri är en indikator på alkoholproblem. De vill därför lagstadga om obligatorisk alkotest vid trafikolyckor. Idag testas som regel föraren i samband med olyckor, men det är inte självklart att det sker. I sin andra motion efterlyser Hans Hoff en nationell strategi där staten i samverkan med kommuner och landsting skapar ett sammanhållet program för att motverka droger och kriminalitet bland unga. Det behövs för att samhället ska reagera i tid på ett konstruktivt sätt behövs. Det är viktigt att såväl De halländska riksdagsledamöterna efter valet 2010 enskilda vuxna som samhället i stort reagerar på de mer eller mindre kriminella ungdomsgängen, liksom på tillgängligheten till droger, skriver han. De båda andra motionerna handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Henrik von Sydow och Per Bill (båda M) anser att nuvarande bestämmelser hämmar den inhemska produktionen av vin och fruktvin. Svenskt vin och fruktvin har inte samma villkor som utländsk produktion när det gäller tillgång till den viktiga egna närmarknaden. I praktiken diskrimineras närproducerade (svenska) drycker i förhållande till drycker från övriga EU och världen, menar de båda motionärerna. Producenterna av svenskt vin och fruktvin måste ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Vinodlingarna blir allt fler, och alkohollagstiftningen måste anpassa sig till förändringen. Det vore också till gagn för Sverige, särskilt landsbygden, om fruktvinsproduktionen åter kunde etablera sig som en svensk näring, vilket den var före monopolets införande vid början av 1900-talet. Det skulle skapa nya arbetstillfällen och ökad avsättning för svensk frukt- och bärodling liksom för tillvaratagandet av vilda bär, skriver von Sydow och Bill. De anser också att det skulle bidra till en ökad inhemsk turism och avslutar sin sju sidor långa motion med att slå fast att alla dessa positiva konsekvenser till följd av möjligheterna till gårdsförsäljning visat sig i Finland. Moderaten Michael Svensson, som titulerade sig traktör på valsedeln, beskriver i sin betydligt kortare motion alla de problem svenska vinproducenter brottas med. Han nämner investeringar, ett mycket strikt regelverk från miljö- och hälsoskyddsinstanser samt klimatet, vilket gör det svårt att nå lönsamhet. Att det sedan bara finns en inköpare (Systembolaget) gör att det ter sig Kustvärnet 1. Jennie Nilsson (S) 2. Adnan Dibrani (S) 3. Lars Gustafsson (KD) 4. Henrik von Sydow (M) 5. Anne Marie Brodén (M) 6. Jenny Petersson (M) 7. Michael Svensson (M) 8. Jan Ertsborn (FP) 9. Mikael Jansson (SD) 10. Ola Johansson (C) 11. Agneta Börjesson (MP) 12. Hans Hoff (S) näst intill omöjligt, enligt Svenssons uppfattning. Han uppskattar att det rör sig om små kulturföretag med små nischade produkter, oftast på prisnivåer som gör dem helt ointressanta för s k riskgrupper. På sikt tror Michael Svensson att dessa företag kommer att bidra till en mer levande landsbygd, öka turismen och besöksnäringen, även utanför de stora besöksmålen och städerna. Fler företag får möjligheten att etablera sig och växa sig starka. Det bidrar också till ökad sysselsättning på landsbygden. Till detta bör läggas att mångfalden ökar samt intresset för kulturdrycker och kulturbrygder, skriver Svensson avslutningsvis. 3

4 Kustvärnet Miss att bomma höstupptakten För första gången på flera år inbjöd IOGT-NTO Halland till en höstupptakt som sträckte sig över två dagar. Den egna kursgården Kuggavik fick utgöra centralort för arrangemanget, som även gav sig iväg på utflykt till Mölnlycke. Där besöktes först Miljonlotteriet. Per Erlandsson tog emot och presenterade den omfattande lotteriverksamhet som sköts från Mölnlycke och som finansierar mycket av IOGT-NTO-rörelsens verksamhet, såväl centralt och regionalt som lokalt. Föreningarna får nämligen provision vid försäljning av lotter och prenumerationer. Per Erlandsson visade även runt i lotteriets lokaler, där det också finns en utställning av vinsterna i Miljonlotteriet. Efter rundvandringen i lotterilokalerna ställdes färden till den närbelägna Wendelsbergs folkhögskola. Här bjöd Miljonlotteriet på en välsmakande lunch och som extra dessert serverade skolans tredjeårselever på teaterlinjen föreställningen Spik i foten, som byggde på klassiska revynummer av Tage Danielsson och Hans Alfredsson. Världen runt Programmet i Mölnlycke avslutades med en visit hos IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut, som är förlagt till lokaler på Wendelsberg. Jenny Gustafsson berättade om rörelsens olika biståndsprojekt runt om i världen samt om den vid tillfället snart förestående riksinsamlingen för Världens Barn. Alkokoll Den första dagen på upptakten var dock inte slut med det. Åter på Kug- 4 Per Erlandsson visade en del av det man kan vinna i Miljonlotteriet. Han berättade även om lotteriföretagets omfattande verksamhet. I början av hösten flyttade verksamheten över bit för bit till nykterhetsfolkets fastighet på Muraregatan i Halmstad. Där tog projektet källaren i besittning och påbörjade en renovering av lokalerna såsom målning och byte av samtliga golv. Projektet har från sommaren också varit ute i grannföreningarnas fastigheter och utfört allehanda arbete såsom renovering av scenen i Våxtorps Godtemplargård, målning på Kärleken och dörrbyte i gaviksgården presenterade Sören Eriksson grundfakta om alkohol utifrån sin bok Alkokoll. Dag två på samlingen ägnades åt medlemsfrågor, såsom rekrytering och att behålla medlemmar, samt åt aktuella verksamhetsfrågor. Dessa avsnitt leddes av Robert Lind, verksamhetskonsulent för värvningsfrågor, och Johnny Johansson, utvecklingskonsulent. Efter två innehållsrika och intressanta kursdagar kunde sedan de 16 kursdeltagarna nöjda vända hemåt med ny energi för den lokala verksamheten. Leif Arne Gustavsson LÅT DRÖMMEN BLI SANN Projekt Muraren i full gång Projekt Muraren som drivs av Fasta Förbundet i Halmstad startade i liten skala under hösten 2009 av Lena Hardin. Under vintern och våren växte verksamheten fram. I april 2010 skrevs arrendeavtal med Sven Rautenberg om att projektet arrenderar Laxön 25 år framåt. I mitten av april togs ön i besittning och började renoveras. Våren och sommaren ägnades åt att renovera, måla och starta upp caféverksamhet. Det blev allsång, dans och familjeaktiviteter. Åled. Projektet har också totalrenoverat ett kök på Sperlingsgatan som är en del av fastigheten Fasta förbundet förvaltar. Projektet ombesörjer städning, hjälp med att handla, trädgårdssysslor, flyttstädningar, renoveringar, målningsarbeten och mycket mer. Projektet omfattar idag utöver Lena Hardin, som är projektledare, även Janne Fryklund som är verksamhetsansvarig. I projektet arbetar 28 stycken kvinnor och män. En ny undersökning från IQ-initiativet visar att hälften av de unga vuxna ser alkoholreklam på nätet varje vecka. De uppger att nätreklam för alkohol har ökat de senaste två åren. Var fjärde person mellan 18 och 25 år har fått inbjudningar till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, trots att alkoholreklam inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Majoriteten av de unga vill ha samma strikta regler för alkoholreklam på nätet, som i tidningar. Varannan ung (50 procent) ser alkoholreklam på nätet varje vecka. Lika många (52 procent) tycker att alkoholreklamen på nätet har ökat de senaste två åren, bara tre procent tycker att den har minskat. Av alkohollagen framgår att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. [IQ] En av Laxöns byggnader före och efter uppfräschningen. För frågor och bokningar av jobb ring Lena Hardin eller Janne Fryklund

5 Den 29 juni till 3 juli 2011 håller IOGT-NTO kongress i Åre. Det är första gången kongressen arrangeras på en ort som inte är en stad står Borås som värd för IOGT-NTO-rörelsens kongresser. Men sedan då? Kanske är det dags för Halland att stå för värdskapet? 2015? 2017? Varberg, Falkenberg eller Halmstad? Hyltebruk, Laholm eller Kungsbacka? Vad tycker du? Gå in på och lämna dina synpunkter och tankar om kongress i Halland. Senast rörelsen hade kongress i Halland var 1959 när SGU (Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund) samlades i Falkenberg. Dessförinnan hade NTO riksungdomsstämma i Halmstad Och för riktigt länge sedan höll NGTO årsmöte (1912) och IOGT storlogemöte (1916) i Halmstad. Kustvärnet Hallänningar på kongress i Växjö. Året var Alla borde göra en kongress! Det finns få utmaningar inom en svensk folkrörelse som är större än att få arrangera en kongress eller ett förbundsmöte. I IOGT-NTO-rörelsen är utmaningen att göra Kongressen. Alla vill göra den största och den bästa. Så var det också med oss i Göteborg. Vi blev lite uppmuntrade av att det var 130 år sedan IOGT bildades i Göteborg. Det kunde blivit en jubileumskongress, men det tonade vi ner. Redan 1979 hade vi 100-årskongress och många var med och jobbade både då och nu. Vad får man ut av att driva allt det arbete som en kongress innebär? Några saker är toppengrejer. Jag ska ge några exempel: Att få driva ett så stort projekt tillsammans med alla verkligt professionella medarbetare på kansliet tror jag är störst. Att driva ett stort arbete tillsammans med alla tre ungdomsförbunden är också stort. Man ser att det finns en god återväxt. Det tredje och också viktigt är att få leta rätt på alla duktiga och arbetsvilliga medlemmar som finns runt om i länet (och näraliggande län) är också kul. De som inte vill sitta i en styrelse under lång tid med rädslan att bli kvar livslångt, de ställer upp och jobbar två år eller kortare. För mig var det också stort att få lära känna Göteborg så där i detalj. Spaningen efter miljöer och lokaler för ett sådant här arrangemang var också kul. Lönsamt Någon undrar kanske om det går att tjäna pengar på en kongress. Enkelt! Det finns lättare sätt att tjäna de pengarna. Tror att arbetsinsatsen skulle vara mindre om man stod utanför GeKås i Ullared med insamlingsbössor och samlade in pengar till dess de var fyllda till bredden och man var nöjd. Då är det färre arbetstimmar. Men visst, vi hade ett litet överskott på kr som distriktsstyrelsen troligen satt sprätt på så här ett år efter det att de fick pengarna. Om jag fick frågan om jag vill göra en kongress en gång till skulle jag nog säga ja. Men det behöver gå en Artikelförfattaren Jan Linde. Foto: Pierre Andersson tid mellan. Nu när jag ser hur de jobbar i Åre skulle jag gärna åka dit och lägga mig i. Snart är det Borås och kanske Halmstad eller någon annanstans i Halland. Spännande. Vad ska man tänka på? Det finns tre saker som är viktigare än andra. Om ni ska göra en kongress ska ni veta detta: Vilka ska leda kongressarbetet? Har vi någon som har tillräcklig kraft för att driva ett sådant här projekt i hamn utan osämja? Var ska vi vara? Lokalerna är utomordentligt viktigt. Tre, kanske fyra, förbund ska ha varsin likvärdig lokal. Helst med skolsittning och platta golv. Var ska vi ha öppnings- och avslutningsfesten? Hur kan vi fixa nattvila till mellan 1000 och 2000 personer i alla åldrar och prislägen? Har vi tillräckligt med personer som arbetar före och under kongressen. Tror man på 2000 deltagare (som vi trodde och hade) handlar det om 20 personer från fyra förbund som ska förarbeta kongressens alla detaljer. Under kongressveckan behöver man en person per tio deltagare, så det betyder att 2000 deltagare har 200 som tar hand om dem. Ska man fixa mat och boende så behöver ni flera. Vad är då den bestående glädjen? Direkt efter kongressen har man ett trött gäng som både är fysiskt utmattade och har lite skavsår i sina relationer. Det får man räkna med. Men det kommer också att finnas nya och intresserade krafter att satsa på för framtiden. Förutsatt att alla gamla uvar är beredda att ta in nya och oprövade på viktiga platser. Det jag är stoltast över var att vi (jag) kunde delegera mycket ansvar ut till många i de olika grupper som jobbade. Det är en chans att låta medlemmar växa och få organisationen att blomma. Jan Linde Kongressgeneral i Göteborg 2009 och sommarboende i Falkenberg 5

6 Kustvärnet Lapp på lapp, men ingen söm! Så lyder en välkänd gåta, som inte fick något svar och inte heller ställdes. Men onekligen var det många lappar med i leken när anordnade dialogcafé den 21 oktober. Dialogcaféet var det första steget i att ta fram innehållet till den framtida mål och verksamhetsinriktning som ska beslutas på IOGT-NTO:s kongress i Åre till sommaren. Det var ett tjugotal medlemmar som mötte upp på träffen, som genomfördes under ledning av IOGT-NTO-förbundets utvecklingskonsulent Johnny Johansson. Han samlade in allas idéer och synpunkter utifrån de sex huvudrubrikerna i den nuvarande verksamhetsinriktningen på lappar, hur många man ville lämna, från var och en. Det blev en hel del lappar, som placerades upp på väggen och sorterades efter innehåll. Som slutkläm gjorde cafégästerna gemensamt en prioritering av vad som upplevdes som det viktigaste för IOGT- NTO:s utveckling. Sammanställningen av det som framkom levereras efter caféet till IOGT- NTO centralt, där det läggs samman med motsvarande resultat från de dialogcaféer som ordnats i samtliga distrikt i landet. Det kommer sedan att bearbetas och processas till ett första förslag om mål och verksamhetsinriktning för åren I början av nästa år presenteras det förslaget för distrikten Johnny Johansson med några av alla lappar som skrevs på dialogcaféet. med möjlighet att lämna synpunkter innan ett slutligt kongressförslag läggs fast. Fullt hos IOGT-NTO Valdagen den 19 september 2010 innebar att det blev fullt hus i Godtemplargården i Falkenberg. Kommunen hade nämligen upphöjt IOGT-NTO-huset till vallokal och cirka centralt boende falkenbergare vallfärdade dit för att avlägga sina röster i de tre valen. Det här är det viktigaste, ordagrant enl de insamlade lapparna: Hur kan IOGT-NTO bli en stark folkrörelse? Att ge mer aktivitet till ungdomar. Att driva fler skolor, speciellt fritids och förskola där vår profil syns. Mellanstadiets barn, som antirök kampanjen tidigare. Hur gör vi för att få IOGT-NTO välkänt? Utåtriktade aktiviteter, Informera andra föreningar om IOGT-NTO:s verksamhet, Fler offentliga sammankomster i lokalerna till medborgarna, Konkurrera på lika villkor. Finns det ett fotbollslag i Halmstad ska det finnas ett IOGT-NTO fotbollslag. Eller som NSF är man scout vet man om att NSF också finns. Hur kan IOGT-NTO bidra till att minska alkoholkonsumtionen? Nyktra arrangemang och aktiviteter, Anordna nyktra arrangemang, inte bara för medlemmar. Värva medlemmar. Fler medlemmar. Arrangera nyktra resor. Arrangera nyktra danser. Personlig förebild. Vara förebild, glad utan alkohol. Vara en nykter förebild. Hur kan IOGT-NTO bli en aktiv samhällsaktör? Bjuda in politiker, Möta politiker, Bjuda in politiska partier, Besöka kommunfullmäktige. Besöka regionfullmäktige. Hur kan IOGT-NTO bli en aktiv samhällsaktör? Bjuda in politiker, Möta politiker, Bjuda in politiska partier, Besöka kommunfullmäktige. Besöka regionfullmäktige. Hur kan IOGT-NTO bli mer självfinansierat? Verksamhet ger pengar. Anordna dans m m. Folkligt, populärt, fullsatt, trångt och mysigt var det på IOGT- NTO:s valfika i Falkenberg. Väl innanför dörren fick de också ett fjärde val. De bjöds nämligen också på möjligheten att tacka ja eller nej till en gratis valfika hos IOGT-NTO. 16 procent valde att säga ja tack och tog sig en trappa upp i huset, där Karl-Erik Persson, Margareta Svensson, Ove Jonsson och Leif Arne Gustavsson serverade kaffe, kakor och information om IOGT-NTO. Trevligaste vallokalen Det här måste vara Sveriges trevligaste vallokal, sa en av kaffegästerna. Det har aldrig hänt att jag blivit bjuden på kaffe när jag varit och röstat, sa någon annan. Valfikat var alltså ett uppskattat initiativ, som också innebar att Godtemplargården fick några nya hyresgäster. Leif Arne Gustavsson 6

7 Kustvärnet Föreningarnas program Datum Tid Förening Aktivitet/plats Sista glimten från Brofästet? IOGT-NTO-föreningen Brofästet i Falkenberg har varit flitiga glimtare i den här spalten. Nu är det antagligen slut med det. Den 8 oktober hade föreningen möte och där beslutades att man skulle söka samgående med IOGT- NTO Framtiden, som är den andra IOGT-NTOföreningen i Falkenberg. Beslutet har sedan processats mellan berörda föreningar, distriktsstyrelsen och förbundet. Den 31 december 2010 blir de båda föreningarna en. Paret har antaget namnet Framtiden. Vandring Rekreation Kultur IOGT-NTO Älvsborg anordnar resa till Dolomiterna 1-10 juli 2011 Mer information lämnas av Svening Svenningson, tel maj 2011 Falkenberg 11 dec Ådalen Julbasar med lucia. Stationshuset, Åled 12 dec Leon Gambetta Varbergs lucia med tärnor besöker oss. Godtemplargården, Varberg 13 dec Fasta Förbundet Lucia. Muraregatan 30, Halmstad 25 dec Leon Gambetta Julottekaffe med julmusik. Godtemplargården, Varberg 29 dec Syskonringen Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp jan Ådalen Julfest. Stationshuset, Åled 6 jan Magnus Stenbock Julfest. NTO-gården, Kärleken 8 jan Vega Julagille i Karlstorpsstugan 10 jan Fasta Förbundet Knutsfest med underhållning. Föranmälan tel Muraregatan 30, Halmstad 12 jan Västkusten Gröt med eller utan rim. Björkängsgården 16 jan Ådalen Filmafton. Stationshuset, Åled 20 jan Magnus Stenbock Året som gick med Jan Olsson. NTO-Gården, Kärleken 23 jan Leon Gambetta Högtidsmöte. Jonny Olofsson presenterar CD:n "Det finns ett äppelträd". Godtemplargården, Varberg 24 jan Fasta Förbundet Vägen ut. Föredrag med Janne Fryklund och Lena Hardin. Muraregatan 30, Halmstad 30 jan Våxtorps Lycka Vad vi ser framemot det nya året??. Godtemplargården, Våxtorp 30 jan MHF Falkenberg Frågesport med underhållning. Godtemplargården, Falkenberg 1 febr Vega Musikleken 1 febr Leon Gambetta Musikleken. Godtemplargården, Varberg 2 febr Västkusten Årsmöte. Björkängsgården 3 febr Magnus Stenbock Västergruppen. NTO-Gården, Kärleken 6 febr Ådalen Bingo. Stationshuset, Åled 7 febr Fasta Förbundet Teaterminnen. Gunnar Strandqvist berättar. Muraregatan 30, Halmstad 13 febr Syskonringen Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp 13 febr Aktiv och Trofast Årsmöte hos Astrid och Erik Svensson, Simlångsdalen 13 febr Leon Gambetta Årsmöte. Bildvisning. Godtemplargården, Varberg 13 febr Vega Årsmöte 17 febr Magnus Stenbock Årsmöte. NTO-Gården, Kärleken 20 febr Ådalen Årsmöte. Stationshuset, Åled 21 febr Fasta Förbundet Årsmöte. Underhållning. Muraregatan 30, Halmstad 23 febr Framtiden Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg 27 febr Våxtorps Lycka Årsmöten: "Logen-Junis-LP-Fondens Stiftelse". Godtemplargården, Våxtorp 27 febr Brofästet Frågesport med underhållning. Godtemplargården, Falkenberg 2 mars Västkusten Kloka kameler går till källorna. Besök i Tvååkers hembygdsarkiv, Tvååkers Medborgarhus 3 mars Magnus Stenbock "Jazzkväll" med Lasse Svensson. Allmänheten bjuds in. NTO-Gården, Kärleken 6 mars Ådalen Systrarnas afton. Stationshuset, Åled 7 mars Fasta Förbundet Rosenmetoden - föredrag och demonstration med Marie Thorén. Muraregatan 30, Halmstad 17 mars Magnus Stenbock Furetgruppen. NTO-Gården, Kärleken 20 mars Ådalen Allsång. Stationshuset, Åled 21 mars Fasta Förbundet Singing in the rain (filmen). Muraregatan 30, Halmstad 24 mars Leon Gambetta Medlemsmöte med våfflor. Peter Börjesson berättar om Varberg förr i tiden. Godtemplargården, Varberg 27 mars Våxtorps Lycka Årsmöte med Byggnadsföreningen. Godtemplargården, Våxtorp 27 mars Västkusten Frågesportsfinal med underhållning. Björkängsgården 31 mars Magnus Stenbock "Fritjof Piraten" med Mikael Persson. Allmänheten bjuds in. NTO-Gården, Kärleken 4 apr Fasta Förbundet Hemlig gäst. Muraregatan 30, Halmstad 9 apr Distriktsårsmöte med. Falkenberg 14 apr Leon Gambetta Medlemsmöte. Rapport från studiecirkeln "I författarens fotspår". Godtemplargården, Varberg 18 apr Fasta Förbundet Årsstämma med Nykterhetsfolkets i Halmstad byggnadsförening. Underhållning. Muraregatan 30, Halmstad Aktiviteter märkta med är kulturprogram i samverkan med NBV Halland. Med reservation för ändringar och ev feltryck. 7

8 B Avsändare Box Falkenberg BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). Kärleken bäst Pumpen 2010: På torsdagskvällen den 11 november tävlades det i riksfrågetävlingen Pumpen runt om i landet. Det var 45:te gången den årliga kampen genomfördes. Som vanligt är alla medel (inom lagens råmärken) tillåtna för att klura ut svaren på de ofta ganska knepiga uppgifterna. Tävlingstiden är begränsad till en timme. I årets upplaga kämpade fem halländska lag och hur det gick för dem framgår av tabellen här intill. Bäst av alla lyckades Arken/Trots allt!, Uppsala, och IOGT-NTO-föreningen Gustaf Wasa i Borås, som delade segern med 64 poäng av 66 möjliga. 118 lag fullföljde tävlingen, som återkommer i november nästa år. Hallands-listan 1. (5) Magnus Stenbock Halmstad 62 p 2. (10) Framtiden Falkenberg 61 p 3. (59) Aktiv & Trofast Simlångsdalen 52 p (59) Leon Gambetta Varberg 52 p 5. (94) Hyltebruk 42 p Siffran inom parentes anger placeringen i riket. Alla frågorna och svaren samt den kompletta resultatlistan finns på Två av tre vill ha kvar Systembolaget Systembolagets alkoholförsäljning ökade marginellt, +0,1 procent, omräknat i ren alkohol, tredje kvartalet jämfört med samma period ifjol. Stödet för monopolet är starkt, hela 66 procent av tillfrågade vill ha kvar Systembolaget och dess monopol. Stödet för Systembolaget, som mätts av Sifo under juli till september, är något högre än tidigare mätningar i år, (65 procent andra kvartalet). Och är den högsta kvartalssiffran någonsin, 66 procent. Två av tre stöder monopolet. Det är glädjande att svenska folket uppskattar den service och det sortiment som Systembolaget erbjuder och även inser vikten av att alkohol säljs under ansvarsfulla former, säger Systembolagets presschef Lennart Agén. nyhetsbyrån som tar tempen på drogkampen Vi vill gärna ha din e-postadress! Allt fler skaffar sig en e-postadress och allt mer information skickas ut via den kanalen. IOGT-NTO är en organisation som vill hänga med i tiden. Därför vill vi ha din e-postadress. Då kan du som medlem nämligen snabbt få information om vad som är på gång inom organisationen, t ex inbjudningar till utbildningar och andra aktiviteter. Enklaste sättet att meddela adressen till oss är via s hemsida. Surfa in på och följ sedan länken Anmäl e-postadress. Anmäl din adress senast den 17 december 2010, så är du med i en utlottning av Miljonlotter. 8

Benny Haag. Inte mer än fullt, tack! Distriktsårsmöte i Hyltebruk 17 april. 80-åring höll flyttkalas. kommer till Halland under Folknykterhetens

Benny Haag. Inte mer än fullt, tack! Distriktsårsmöte i Hyltebruk 17 april. 80-åring höll flyttkalas. kommer till Halland under Folknykterhetens Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2010 (26 mars) Skådespelaren och Spritpartiets grundare Benny Haag kommer till Halland under Folknykterhetens vecka Inte mer än fullt, tack! Sidan 3

Läs mer

Medlemstidning för Nr 1 2015 IOGT-NTO Halland

Medlemstidning för Nr 1 2015 IOGT-NTO Halland Medlemstidning för Nr 1 2015 Kustvärnet Ulf Johansson Lokalt i IOGT- NTO Ådalen har det inneburit många gånger som ledamot i föreningens programkommitté. Där har jag också fått förtroendet som styrelseledamot

Läs mer

MURAREN. Ungnykterister blockerade E6. Poliser vill köpa sprit. Boris, ambassadör för Vit Jul. Ljus tändes för narkotikans offer Sid 3

MURAREN. Ungnykterister blockerade E6. Poliser vill köpa sprit. Boris, ambassadör för Vit Jul. Ljus tändes för narkotikans offer Sid 3 Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2009 (11 december) MURAREN Ny IOGT-NTO-verksamhet i Halmstad Sidan 3 Ljus tändes för narkotikans offer Sid 3 Poliser vill köpa sprit Sidan 2 Ungnykterister

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2553 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av öl Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Det skulle

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande Totte Ljunggren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland

Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Vice ordf: Halmstad/Ådalen Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland 6 Styrelsens verksamhet Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad Vice ordförande: Anneli Hammar, Harplinge Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

Kustvärnet nr 3 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 3 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 3 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 3 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 3 /2015 Medlemstidning för Nr 3 2015 2 Bakgrunden till den ekonomiska utvecklingen ligger i att antalet betalande medlemmar understigit 800, vilket är en gräns för att förbundet ska ge distriktet

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) S2010/9077/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-05-10 Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner Med framtiden i kikaren Distrikts- årsmöte 18 april 2009 Motioner Motion nr 1 ang verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare Under november månad 2008 kallades skolornas rektorer till

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Vice ordf: Halmstad/Ådalen Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare:

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 2 /2015 Medlemstidning för Nr 2 2015 2 Kustvärnet nr 2 /2015 IOGT-NTO:s Lundakongress kan bli historisk Om valberedningens förslag blir kongressens beslut blir Johnny Mostacero förste hallänning

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland Styrelsens arbete 6 Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Vänsterframgång i Falkenberg /sid 3

Vänsterframgång i Falkenberg /sid 3 Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr 3 2011 (2 september) IOGT-NTO:s kongress i Åre Ja och nej till halländska motioner Inga hallänningar i förbundsstyrelsen Ingen kongress i Halland, eller?

Läs mer

Tillflyktsorten blir beviljad och föreställningen

Tillflyktsorten blir beviljad och föreställningen Millimeter-rättvisa. Mätning pågår under IOGT-NTO:s boule-dm. Rolf Olsson och Märtha Larsson har tagit fram tumstocken, medan Marianne Karlsson och Boris Gabrielsson övervakar. Medlemstidning för Nr 2

Läs mer

Årsmötesdags. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2007 (23 mars)

Årsmötesdags. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2007 (23 mars) Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2007 (23 mars) Nicklas Kartengren från Göteborg sitter blir förbundsstyrelsens representant på distriktsårsmötet. Nicklas, som också är ordförande i

Läs mer

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj)

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Distriktsårsmötet Örnaskolan i Hyltebruk var platsen för IOGT-NTO Hallands viktigaste möte under 2010. Distriktsårsmötesförhandlingarna

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

på sidan 3 Medlemstidning för

på sidan 3 Medlemstidning för Värvningstalong på sidan 3 Webb-TV-sändning från Scandic Hotel i Halmstad. Gäst i premiärprogrammet av Sobra tankar talkshow var fotbollsspelaren Per Texas Johansson. Här intervjuad av Johnny Mostacero

Läs mer

Brott och skratt. Rösta nyktert! Kustvärnet har listan på Hallands nyktra politiker Sidan 3. Höstupptakt på Kuggavik och i Mölnlycke!

Brott och skratt. Rösta nyktert! Kustvärnet har listan på Hallands nyktra politiker Sidan 3. Höstupptakt på Kuggavik och i Mölnlycke! Läs om insamlingen på sid 4. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2010 (3 september) Brott och skratt på IOGT-NTO-teater i Tiraholm. Sid 3 Konst på Kuggaviksgårdens café Rösta nyktert!

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

K ustvärnet. Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 4 2005 (16 december)

K ustvärnet. Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 4 2005 (16 december) K ustvärnet Medlemstidning för Nr 4 2005 (16 december) Unikt arkiv firar 75 år Den första kassaboken för arkivverksamheten finns givetvis bevarad i Nykterhetsfolkets länsarkiv. ykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

Medlemstidning för. Musikalisk kamp för nykterhet!

Medlemstidning för. Musikalisk kamp för nykterhet! Musikalisk kamp för nykterhet! Totte Ljunggren, understödd av Karl-Erik Kea Hjalmarsson, berättade om nykterhetsrörelsens kampsånger och ledde distriktsårsmötet i allsång. Mer om distriktsårsmötet på mittuppslaget.

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerad cider.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerad cider. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2556 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av egenproducerad cider Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

Alla barn har rätt till en Vit Jul! Medlemstidning för. Vit Jul-foto:Pernilla Förnes

Alla barn har rätt till en Vit Jul!  Medlemstidning för. Vit Jul-foto:Pernilla Förnes Alla barn har rätt till en Vit Jul! www.vitjul.se Vit Jul-foto:Pernilla Förnes Medlemstidning för Nr 4 2011 Kustvärnet Fast i fikat? Så löd en rubrik i Accent nr 8. Anledningen var en sammanställning av

Läs mer

Congressus Upsalaensis

Congressus Upsalaensis Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2007 (14 september) Congressus Upsalaensis IOGT-NTO har, tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund och IOGT-NTO:s Juniorförbund, den 4-8 juli haft

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland

Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland 6 Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

ustvärnet Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 4 2004 (6 december)

ustvärnet Medlemstidning för IOGT-NTO Halland Nr 4 2004 (6 december) ustvärnet Medlemstidning för Nr 4 2004 (6 december) s verksamhetschef har besökt Europaparlamentet i Bryssel. och Sigrid Söderholm V i har numera två huvudstäder, Stockholm och dessutom Bryssel. I vilket

Läs mer

Hus östra fasad, men är inte längre fastighetens huvudentré. Folkets Hus-entrén anno 2008. Foto: Leif Arne Gustavsson. sidan 5.

Hus östra fasad, men är inte längre fastighetens huvudentré. Folkets Hus-entrén anno 2008. Foto: Leif Arne Gustavsson. sidan 5. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2008 (14 mars) Så samlas vi ånyo här... Någon gång år 1900 såg det ut så här när medlemmar från nykterhetslogerna Westkusten och Warbergs Väl ställt

Läs mer

Med framtiden i kikaren

Med framtiden i kikaren Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2009 (27 mars) Karl-Erik Persson, eldsjäl bakom allsångskvällarna i Godtemplargårdens trädgård, representerade IOGT-NTO Framtiden när KD överlämnade

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

K ustvärnet. Omvalda och nyvalda. Så mycket tårta! Sista sidan. Nominerad igen! Sid 6. Våra Gårdar Sid 6. Läs om distriktsårsmötet på sid 3 och 4

K ustvärnet. Omvalda och nyvalda. Så mycket tårta! Sista sidan. Nominerad igen! Sid 6. Våra Gårdar Sid 6. Läs om distriktsårsmötet på sid 3 och 4 K ustvärnet Medlemstidning för Nr 2 2006 (12 maj) Omvalda och nyvalda Nominerad igen! Sid 6 Våra Gårdar Sid 6 Så mycket tårta! Sista sidan et blev en del ommöbleringar och en del nya ledamöter i den D

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 för IOGT-NTO Halland

Verksamhetsberättelse 2009 för IOGT-NTO Halland Verksamhetsberättelse 2009 för IOGT-NTO Halland Styrelsens arbete Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande

Läs mer

Kustvärnet nr 4/2016 Nr

Kustvärnet nr 4/2016 Nr Kustvärnet nr 4/2016 Nr 4 2016 2 Kustvärnet nr 4 /2016 och i skrivande stund funderar jag på nästa år. Om drygt en vecka ska en utvecklingsplan finnas klar att presentera för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

IOGT NTO:s sociala företagande

IOGT NTO:s sociala företagande IOGT NTO:s sociala företagande Presenterat av Peer Olof Moberg IVK Ideell Växtkraft Arbetskooperativet Drivbänken IOGT NTO Vårblomman, Örnsköldsvik Örnsköldsviks krets av IOGT NTO IOGT NTO Sveriges största

Läs mer

ustvärnet Inne att vara nykter! Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr 3 2005 (23 sept)

ustvärnet Inne att vara nykter! Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr 3 2005 (23 sept) K ustvärnet Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d Nr 3 2005 (23 sept) Inne att vara nykter! Ovan: Medlemsvärvning utanför Ge-Kås i Ullared. Ovan till höger: Ulf Johansson bjuder på Godtemplaredricka

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Utvecklingsstöd till distrikten 2014

Utvecklingsstöd till distrikten 2014 STOCKHOLM 2013-09-24 Utvecklingsstöd till distrikten 2014 Vi går nu in i tredje året för den modell på utvecklingsstöd till distriktet som fastslogs av kongressen i Åre 2011, men där nivån höjdes i på

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

5602:an. Vit Jul i Trädgårdsföreningen. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December Mars 2016

5602:an. Vit Jul i Trädgårdsföreningen. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December Mars 2016 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December 2015 - Mars 2016 Vit Jul i Trädgårdsföreningen 5602:an är en digital tidningen som skickas ut med epost till

Läs mer

Vanligt i Halland. Laxa-Kalle hälsar välkommen till distriktsårsmötet i Falkenberg. Läs mer i inbjudan på sidan 5.

Vanligt i Halland. Laxa-Kalle hälsar välkommen till distriktsårsmötet i Falkenberg. Läs mer i inbjudan på sidan 5. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2011 (18 mars) Vanligt i Halland allänningarna är bland de som dricker mest H alkohol i Sverige. Det framgår i SoRAD:s (Centrum för socialvetenskaplig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

där importen står för en tredjedel av konsumtionen. Mest alkohol dricks det i Stockholms län (10 liter/inv.) och minst i Norrland (7,5 liter/inv.

där importen står för en tredjedel av konsumtionen. Mest alkohol dricks det i Stockholms län (10 liter/inv.) och minst i Norrland (7,5 liter/inv. . Av Länsnykterhetskonsulent Lars Newman I februari presenterade Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms Universitet, ny statistik angående alkoholkonsumtionen i

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Idékraft & Inspiration

Idékraft & Inspiration Falkenbergs kommun, Falkenbergs Näringsråd, Falkenbergs Sparbank och Svenskt Näringsliv inbjuder till Idékraft & Inspiration Falkenberg växer för en hållbar framtid! Onsdagen 23 januari Falkenbergs Stadsteater

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare:

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2006 (29 september) nya medlemmar i sommar

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2006 (29 september) nya medlemmar i sommar ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 3 2006 (29 september) På fjärilsjakt Sidan 3 nya medlemmar i sommar et har varit bra D fart på medlemsrekryteringen till IOGT- NTO i Halland

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2012 2013 Utgångspunkter för vårt arbete Mål och verksamhetsinriktningen för 2012 2013 tar sin utgångspunkt i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program, IOGT-NTO:s

Läs mer

ustvärnet Full fart framåt! Nu vänder vi uppåt! Distriktets årsmöte i Landeryd Kuggavik klarade stormen Skomakare omvänd Nu finns hon

ustvärnet Full fart framåt! Nu vänder vi uppåt! Distriktets årsmöte i Landeryd Kuggavik klarade stormen Skomakare omvänd Nu finns hon ustvärnet Medlemstidning för Nr 1 2005 (18 mars) Distriktets årsmöte i Landeryd Sid 2 och 3 Kuggavik klarade stormen Sid 5 Sid 6 Skomakare omvänd Sid 4 Nu finns hon Sid 4 Full fart framåt! Nu vänder vi

Läs mer

5602:an. Sommaru lykt ll Unön

5602:an. Sommaru lykt ll Unön 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 36 Årgång 12. Oktober - December 2015 Sommaru lykt ll Unön Förändringar av 5602- dningen: Tidningen skickas numera bara ut med epost.

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

arrangemang i Varberg och Falkenberg

arrangemang i Varberg och Falkenberg Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2008 (23 maj) Svettig nykterhetsvecka kulminerade med regnig Folknykterhetens dag Minska alkovåldet var temat för Folknykterhetens vecka 2008. I Halland

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi!

Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi! Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi! I juni är det kongress i Lund. Då träffas hundra ombud från IOGT-NTO:s alla distrikt för att tillsammans visa vägen för framtidens IOGT-NTO.

Läs mer

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 35, Årgång 12. Juni 2015 - Augusti 2015 lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar Förändringar av 5602- dningen: Från och med de a nummer

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december)

ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december) ustvärnet Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2006 (22 december) Fullt hus öndagen den 22 oktober inbjöd flera av S IOGT-NTO-föreningarna i Halland till Fullt hus i nykterhetsrörelsens

Läs mer

Det borde räcka med en plastkasse!

Det borde räcka med en plastkasse! Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2009 (15 maj) Det borde räcka med en plastkasse! Monica Ståhl, Storfors, från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse gästade s distriktsårsmöte i IOGT-NTO-Gården

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Arkiv X. Tack för 12 år! Distriktsårsmötet sa ja till sex i styrelsen. Sid 4. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2007 (11 maj)

Arkiv X. Tack för 12 år! Distriktsårsmötet sa ja till sex i styrelsen. Sid 4. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2007 (11 maj) Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2007 (11 maj) Foto: Amou Jobe, NBV Halland Spännande värre kan det bli om man följer med på NBV:s resor. Här försöker Eva Olsson från Varberg bli vän

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

IOGT-NTO Halland. Gemenskap Nykterhet Påverkan

IOGT-NTO Halland. Gemenskap Nykterhet Påverkan IOGT-NTO Halland Gemenskap Nykterhet Påverkan Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Inne att vara. sista sidan! Sidan 2. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr (28 november) Jan Linde, kongressgeneral

Inne att vara. sista sidan! Sidan 2. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr (28 november) Jan Linde, kongressgeneral Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2008 (28 november) Sidan 2 Foto: Leif Arne Gustavsson Kongresstid! Nja, inte riktigt än, men förberedelserna för sommarens kongress är i full gång.

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015 Mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Antagen av kongressen 2015 1 IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Ideologisk ram IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Läs mer