NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor"

Transkript

1 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor

2 Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har mycket att erbjuda och står inför en spännande framtid. Det finns många olika miljöer i Mölndal. Mycket natur finns att upptäcka. Rekreationsområden som Torrekulla, Safjället och Sandsjöbacka naturreservat, många fina badsjöar och den stolta Mölndalsån. Gunnebo slott med sin vackra park i 1700-tals anda och Kvarnbyn med sin historia är pärlor att upptäcka och uppleva. Andra platser såsom Hills Golfklubb, IKEA, Åbytravet, Åby simhall med sitt äventyrsbad sätter också Mölndal på kartan. Mölndal har också ett rikt föreningsliv som ger ett brett utbud för att erbjuda en bra fritid. Musik, teater, museum, bibliotek, kulturhuset Möllan med sin moderna digitala bio och Åby fritidsområde ger dig ännu fler möjligheter. Vår fina Kulturskola är känd utanför stadens gränser. Skulle det inte räcka till så ligger ju vi centralt i Göteborgsregionen. Det betyder närhet till allt vad en storstad kan erbjuda. Vi har en mångfald i vårt näringsliv. Allt från företag i världskoncernen till flera småföretag. Mölndal har en välskött ekonomi och god kommunal service. En service som du som kommuninvånare är beroende av för att få växa, vara och verka i din stad. Om sju år så fyller vi 100 år och då vill vi att Mölndal ska ha vuxit sig ikapp vår antagna vision 2022, då vi vill vara invånare och vi ska växa utan växtvärk. I visionen så finns bland annat fokus på fler attraktiva bostäder, fler gemensamma mötesplatser, ett livligt kultur- och fritidsliv, en skola med fokus på kunskaper som rustar för ett livslångt lärande och en modern stadskärna i form av Mölndals innerstad. Centrala Mölndal, Kållered och Lindome ska komplettera varandras utbud så att du som kommuninvånare känner dig till freds. Skulle du ha frågor om någonting så ta gärna en kontakt. På stadens hemsida molndal.se hittar du både information och kontaktuppgifter. En spännande tid går oss tillmötes och du är en del av den. Åter igen, varmt välkommen till Mölndal! Marie Östh Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (S) Häng med i politiken I Mölndal arbetar fem politiker heltid. De är alla kommunalråd och har sina arbetsplatser i stadshuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa diskussionerna från åskådarläktaren i stadshuset. Sammanträdena sänds även i närradion på 90,7 Mhz. Du kan lyssna direkt via webbradio eller på ljudfiler som läggs ut på molndal.se efter sammanträdet. I lokalpressen kan du läsa när sammanträdena äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas. Föredragningslistor och protokoll finns på och i Mölndals informationscentral samt på biblioteken. På hemsidan finns också kontakuppgifter till alla politiker. Fem kommunalråd i den politiska ledningen Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marcus Claesson (FP) Kommunfullmäktige Ordf Sven-Ove Johansson (S) 1:e vice ordf Maria Rantsi (M) 2:e vice ordf Kader Hamakarim (MP) Sekr Suzanna Bengtsson Kommunstyrelsen Ordf Marie Östh Karlsson (S) Vice ordf Hans Bergfelt (M) Byggnadsnämnden Ordf Lennart Svensson (V) Vice ordf Anders Enelund (M) Kultur- och fritidsnämnden Ordf Karin Vedlin (S) Vice ordf Ingvar Paulsson (M) Skolnämnden Ordf Solveig Hallin (S) Vice ordf Kajsa Hamnén (M) Social- och arbetsmarknadsnämnden Ordf Bernt A Runberg (S) Vice ordf Carina Ekedahl (FP) Tekniska nämnden Ordf Peter Berg Johnson (KD) Vice ordf Christer Brattås (M) Utbildningsnämnden Ordf Annika Bjerrhede (MP) Vice ordf Johanna Rantsi (M) Valnämnden Ordf Anders Karlsson (KD) Vice ordf Margareta Eklund-Jimar (C) Vård- och omsorgsnämnden Ordf Ove Dröscher (S) Vice ordf Margareta Krakowski (FP) Miljönämnden Ordf My Blomgren (MP) Vice ordf Ingemar Johansson (C) Överförmyndarnämnden Ordf Jan Åke Johansson (S) Vice ordf Ulla Nilmander Jensen (FP) Mandatfördelning I Mölndal har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gemensam majoritet. I opposition är Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Även Sverigedemokraterna är representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Mandatfördelningen ser ut så här: (S) 18, (M) 14, (MP) 7, (FP) 6, (SD) 6, (V) 4, (KD) 3, (C) 3 MÖLNDALS INFORMATIONSCENTRAL Stadshuset, Göteborgsvägen 11 17, MÖLNDAL Öppet: måndag torsdag , fredag Sommartid 22 juni - 7 augusti: måndag fredag Lunchstängt sommartid kl Gilla oss på facebook! Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonstraffic: Tove Svensson. Annonsavd.: Negin Löfborg. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Mölndals stad, informationsenheten och Storstadspress AB. Foto omslaget: Sonja Skäär. MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden februari januari 2016 i Mölndals stad. Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Västerås 2015, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 8 Foto: Sonja Skäär 2

3 r vi Västsverige. ion för Mölndals stad jubileum Mölndal har en vision Håkan Ahlström Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. är stadsdirektör Så lyder i sammanfattning i Mölndals den stad. vision för Mölndals stad Han som kommente- siktar på stadens hundraårsjubileum rar fokusområdena så här: Mölndal Vision 2022 ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling av Mölndal. Den har tre fokusområden med en gemensam framtidsbild, att En göra Mölndal aktiv till stads- en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här. Mölndal Vision 2022 har utformats tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningar och grannkommuner. är viktig för att hela staden ska ra men naturliga mötesplatser finnas i hela Mölndal. Mölndal t bra Visionens läge nära tre Göteborg. fokusområdeni framska Mölndal En modig stad vara med tydlig en historia attraktiv Mölndal förstärker Västsverige v storstaden, En hållbar stad men där vi med växer en och mår egen bra som aktivt bidrar till utveckn i hela regionen. När vi tänker r det ska se ut i Mölndal i fram- Håkan Ahlström är stadsdirektör i Mölndals stad. Han kommenterar fokusområdena så här: En aktiv stadskärna är viktig för att hela staden ska fungera men naturliga mötesplatser måste finnas i hela Mölndal. Mölndal har ett bra läge nära Göteborg. I framtiden ska Mölndal vara en attraktiv del av storstaden, men med en egen profil som aktivt bidrar till utvecklingen i hela regionen. När vi tänker på hur det ska se ut i Mölndal i framtiden är den sociala dimensionen extra viktig. Vilket samhälle vill vi att våra unga medborgare ska mötas av 2022? Foton: tiden är den sociala dimensionen extra viktig. Vilket samhälle vill vi att våra unga medborgare ska mötas av 2022? Mölndal Kållered Lindome Mölndals stad Foton: Hans Wretling och Peter Lloyd Hans Wretling och Peter Lloyd Gudstjänst i Fässbergs kyrka varje söndag kl 11. tel Gudstjänst varje söndag, se hemsidan i vilken kyrka. tel Gudstjänst i Lindome kyrka varje söndag kl 11 (juni-aug kl 10). tel Gudstjänst i Stensjökyrkan varje söndag kl 10. tel

4 Mölndals skolor erbjuder Foto: Hans Wretling Foto: Hans Wretling Grundskola, grundsärskola och förskola Mölndals elever lyckas bra Chansen att lyckas i någon av Mölndals skolor är stor. Kompetenta lärare, satsningar på kultur och stora möjligheter till internationellt utbyte är något av det som inspirerar till fina prestationer. Vi satsar på IKT Vi satsar stort på IKT, informations- och kommunikationsteknik, i både skola och förskola. Nya arbetssätt, lärmiljöer och läromedel behövs för att rusta barnen och eleverna för morgondagen, en utveckling som kräver att det finns moderna digitala redskap. Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd till elever, pedagoger och föräldrar parallellt med att nya metoder och arbetssätt utvecklas. Naturen som klassrum Mölndals skolor och förskolor har en unik möjlighet till utomhuspedagogik tack vare sina 16 skolskogar. Tillsammans är det cirka 70 ha skog som sköts och nyttjas av barn. Skolskogarna ligger i nära anslutning till skolorna och förskolorna och fungerar som ett extra klassrum där barnen erbjuds både naturupplevelser och en spännande miljö att röra sig och fördjupa sina kun skaper i. Miljöarbete i skolor och förskolor De flesta förskolor och skolor i Mölndal har valt att arbeta med det pedagogiska miljöledningssystemet Grön Flagg. Samtliga skolor och förskolor källsorterar och många har också en egen kompost. Miljöombud och kontaktpersoner för skolskogarna finns på skolenheterna och får kontinuerligt kompetensutveckling kring miljöarbete. En miljökoordinator hjälper och stödjer skolornas arbete med att utveckla miljöarbetet. Skola I Mölndals stad finns 23 kommunala grundskolor. Nio av dessa har elever i åk 7 9. Det finns också två fristående skolor i kommunen. Fritidshem och förskoleklass finns på alla skolor som har yngre elever. Grundsärskolan finns integrerad i fyra av skolorna. Val av skola Som förälder har du rättighet att välja skola för dina barn inom ramen för de platser som finns. Barn i en skolas närområde har företräde. Sexåringar erbjuds förskoleklass tre timmar/ dag. Föräldrar kan välja att deras barn skall börja skolan vid sex års ålder. Väljer du en annan skola än den som ligger närmast geografiskt anmäler du det på en särskild blankett som finns på vår hemsida. Du får då själv ordna med resor till och från skolan. Barnomsorg Du kan ansöka om barnomsorg genom att fylla i ett formulär på vår hemsida Webbtjänsten är till för dig ansöker om eller har barn i barnomsorgen. Förskolebarn 1 5 år får plats i förskola om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetslös. Vi kan också erbjuda pedagogisk omsorg för förskolebarn. Det är dagbarnvårdare som arbetar med barnen i det egna hemmet. Fristående förskolor som drivs av kooperativ, förening eller bolag finns också. 3 5 åringar där du som förälder löser barnomsorgen på egen hand har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan. Foto: Hans Wretling Ansökan om plats kan du göra tidigast sex månader innan barnet behöver barnomsorg. Mölndals stad tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften beräknas i procent av familjens månadsinkomst före skatt. För 3 5 åringar reduceras avgiften för den allmänna förskolan. Öppna förskolor riktar sig till föräldrar och barn som är hemma samt till dagbarnvårdare. Familjecentraler - i Lindome och Balltorp finns familjecentraler som är öppna för alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. På dessa mötesplatser samverkar MVC, BVC, öppna förskolan, biblioteket och arbets- och familjestödsförvaltningen för att erbjuda familjer stöd och gemenskap Mölndals Kulturskola Mölndals kulturskola med över elever har i många år varit ansedd som en av landets främsta. Kulturskolan vill att du ska få möjlighet att utveckla just dina förmågor. Upplevelsen sätts i centrum och varje individ ses som unik. Målet är att ge dig det du förväntar dig, men också det som du inte visste att du ville ha! Mölndals kulturskola är till för dig mellan 0 19 år. Vi har ett brett utbud inom sång, musikinstrument, dans, musikdrama, samt musik och dans för dig med funktionsskillnad. Utöver kursen kan du gå med i en orkester, kör eller ensemble, och flera gånger per termin får du möjlighet att uppträda. Kontakt: Fässbergsgymnasiet, Fiskargatan Foto: Mölndals kulturskola Skolbarn 6 12 år får plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare, om du arbetar eller studerar. 4 Vill du veta mer om barnomsorg är du välkommen att e-posta eller ringa Läs mer om våra verksamheter på

5 många möjligheter Foto: Martin Söderqvist Foto: Hans Wretling Gymnasium och vuxenutbildning I Mölndal finns möjlighet att läsa vidare på gymnasiet direkt efter grundskolan eller att studera som vuxen om du är över 20 år. På Krokslättsgymnasiet finns yrkesprogram med inriktning mot vård- och omsorg. Vi är också stolta över vår gymnasiesärskola och möjligheten att kunna erbjuda en bred vuxenutbildning. Våra elever som läser hos oss trivs och är nöjda. Krokslättsgymnasiet På Krokslättsgymnasiet erbjuder vi yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor. Här kan du studera Vård- och omsorgsprogrammet. I utbildningen ingår 16 veckors praktik som ger nyttig erfarenhet från det verkliga arbetslivet. Skolan är certifierad enligt vård- och omsorgscollege. Det innebär att arbetsgivarna inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård varit med och kvalitetssäkrat utbildningens innehåll och upplägg så att det stämmer med deras behov av personalkompetens för framtiden. På Krokslättsgymnasiet får du därför en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Skolan främjar internationella kontakter och erbjuder utbyten och praktikplatser utomlands. För mer information: Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan i Mölndal erbjuder både nationella och individuella program för elever som har en utvecklingsstörning och som avslutat grundsärskola. Vi har också specialutformade program som riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Delar av gymnasiesärskolans verksamhet driver den egna lunchrestaurangen Freja samt utbildning i det egna växthuset. För mer information: Vuxenutbildning och studievägledning För dig som är över 20 år finns vuxenutbildning i Mölndal där du kan läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. Gymnasiala yrkesutbildningar kan du läsa i Mölndal och inom GR. SFI, svenska för invandrare och Sprint (Språkintroduktion för ungdomar) finns för dig som är nyanländ till kommunen. På Krokslättsgymnasiet och Vuxenutbildning Mölndal, kan du också välja att läsa eftergymnasiala YH-utbildningar. Du som vill studera vänd dig till Vägledning och Kompetens Mölndal. Där finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att ta steget mot att förverkliga dina drömmar när det gäller jobb och studier. För mer information: Studera som vuxen! Kurser på grundläggande eller gymnasial nivå Kurser med yrkesinriktning Sfi utbildning i svenska för invandrare Särvux särskild utbildning för vuxna Yrkeshögskoleutbildning Vägledning & Kompetens, Krokslätts fabriker, Göteborgsvägen 97, ingång 1, Mölndal. Tel E-post: Se också Edward satt hos oss i 210 dagar. Nu har han nytt hem. Edwards historia fick ett lyckligt slut. Men för att vi ska kunna fortsätta ge underbara hundar, som precis som Edward blivit vanvårdade, en ny chans, så behövs mycket stöd. Ditt stöd. Ge ditt bidrag på PG eller gå in på vår hemsida En andra chans! 5

6 Fritid för alla Föreningsliv och fritidsanläggningar I Mölndal har vi ett rikt föreningsliv med nära 300 föreningar, studieförbund och organisationer inom de mest skiftande områden alltifrån idrott, dans, teater och musik till djur och natur. Här finns också en rad idrottsanläggningar med simhall, ishallar, bowling, tennisbanor, friidrott med mera i till exempel Åby Fritidscentrum, Aktiviteten, Kållered Sportcenter och Lindevi. Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningarna ekonomiskt. Förvaltningen ger gärna råd och hjälper till att starta nya föreningar med mera. Mer information om föreningsliv och fritidsanläggningar kan du få på eller genom att kontakta oss: Föreningsservice , Lokalbokningen Måndag fredag kl Aktiviteten Enhetschef/Bokning, Engagera dig som volontär Vaktmästare Åby fritidscentrum Samordnare Begränsad telefontid Åbybadet Foto: Maria Johanesson Har du tid över som du vill använda till något meningsfullt? Engagera dig frivilligt! Som volontär får du möjlighet att lära känna en vän för livet, få nya erfarenheter, chansen att utvecklas som människa och samtidigt känna den glädje det ger att finnas till för någon annan. Kontakt Samordnare Margareta Samuelsson eller Fritidsgårdar Till våra fritidsgårdar är du som är mellan 13 och 19 år välkommen. Hos oss hjälps vi åt att förverkliga små och stora drömmar. Du är med och skapar en fritid på dina villkor, efter dina intressen och idéer. Det som får dig att må bra. Här kan du möta vänner, vara med i alla möjliga aktiviteter eller delta i olika grupper. Du får stöd av personal och du kan även söka pengar till att genomföra just det du vill. Välkommen in till oss! Internationellt Vi jobbar med olika internationella projekt och har ungdomsutbyten. Hos oss har vi även volontärer från Europas alla hörn som jobbar med olika projekt som bland annat dans och musik. Trygghet och trivsel i ditt bostadsområde Mölndals stad arbetar med samhällsarbete i fyra bostadsområden: Bifrost, Lindome, Kållered och Åby. Gemensamt för projekten är att förbättra trivsel, trygghet och delaktighet för de boende. Delaktighet och medskapande från de som bor i området är centralt i samhällsarbetet. Du som bor i ett område kan delta i trygghetsvandringar, framtidsverkstäder och besvara boendeenkäter. I varje bostadsområde arbetar också tio gymnasieungdomar tre timmar i veckan för att stärka sitt område. De samarbetar med dig som bor där, polis, olika föreningar, hyresvärdar, socialtjänsten och skolan. Ungdomarna arrangerar evenemang, håller föreläsningar, skapar Ungdomsråd Under 2014 startade vi tre nya ungdomsråd i Mölndal. Till våra möten är ungdomar mellan år välkomna. Ungdomsråden har skapats för att ungdomar ska få möjlighet att påverka sin och andra ungdomars vardag att skapa en rolig och meningsfull fritid. Ungdomsråden ska också skapa dialog och hitta sätt för ungdomar, politiker och andra beslutsfattare att mötas och kommunicera. Balltorpsgården Broslättsgården Eklanda fritidsgård Kållered fritidsgård Lindhaga fritidsgård Lindomegården Internationell samordnare Fritidsledare östra Mölndal Mer information och kontaktuppgifter hittar du på generationsöverskridande möten och arbetar indelade i intressegrupper som demokrati, miljö, läxhjälp och arrangemang. Är du intresserad och vill veta mer så hör gärna av dig. Samhällsarbete i Åby Samhällsarbete i Bifrost , Samhällsarbete i Kållered Samhällsarbete i Lindome Foto: Nina Eriksson Åbybadet 50 m-bassäng, rutschkanor, spacebowl, varmvattenpool, djungellagun, bubbelpooler Idrottsvägen BLI VÄRLDSFÖRÄLDER. Var med och kämpa för alla barn, varje dag, året om. Anmäl dig på unicef.se När Du behöver parkeringsplats hjälper vi gärna till Mpab Mölndals Parkerings AB Det är en naturlig rättighet: Det är en naturlig rättighet: P Frölundagatan Att slippa onaturliga klimatförändringar. Att slippa onaturliga klimatförändringar. Stöd Svenska Stöd Svenska Naturskyddsföreningens Naturskyddsföreningens arbete med arbete att med försvara att försvara våra våra naturliga rättigheter. rättigheter. Bli Miljöfadder! Bli För mer information ring För mer information eller besök ring eller besök UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 6 164x43 VF.indd :38:42

7 Alltid nära och trevligt i Mölndal Centrum Det ska vara kul att handla Urverk eller tandvärk? Blåklockor eller armbandsur? Hårborste eller rotborste? I Mölndal Centrum fi nner du det du inte längre trodde fanns: Personliga butiker med kunniga handlare i en genuin småstadsmiljö. Välkommen hit och bli du med alla! Fyll dina kassar med glädje och runda av med en kopp kaffe och något gott därtill i något av våra mysiga caféer. Alltid träffar du några kända ansikten! Kom till fots, med cykel, spårvagn, buss, bil eller pendeltåg. För våra bilburna besökare har vi 1200 parkerings platser med fri parkering i två timmar. Välkommen till ditt personliga centrum! NOGA UTVALT FÖR DIG 7

8 Foto: Hans Wretling Omsorg och hjälp när du behöver Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd av staden så att du kan leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Kanske behövs ett särkskilt boende eller extra stöd i vardagen. Även den som är anhörig kan få hjälp och stöd. Våra biståndshandläggare och LSShandläggare kan svara på frågor och berätta hur ansökan om stöd går till. Stöd och service för dig som är lite äldre Du som är äldre kan få stöd hemma genom exempelvis hemtjänst och trygghetslarm. Om du inte längre klarar ett självständigt boende kan du ansöka om plats på ett särskilt boende. Hemtjänst Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan till exempel få mat levererad eller få hjälp med personlig omvårdnad och service i form av städning och tvätt. Mölndals stad har valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst kan själv välja vilken av stadens godkända utförare som ska göra detta. Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggarna. Trygghetslarm För en fast månadskostnad kan du som är äldre eller funktionshindrad anslutas till trygghetslarmet. Larmet tas emot av jourpersonal dygnet runt. Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggarna. Äldreboende I Mölndals äldreboenden har alla boende egen lägenhet med tillgång till omsorg och omvårdnad dygnet runt. Lägenheterna är utrustade med eget pentry och handikappanpassad toalett. Det finns äldreboenden som har inriktning mot personer med demenssjukdom. Hälso- och sjukvård utförs av sjuksköterska på boendet och rehabilitering av stadens sjukgymnast och arbetsterapeut. Du ansöker om plats på äldreboende hos biståndshandläggarna. Du som bor i äldreboende ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Du som flyttar till ett äldreboende får en individuell planering som utgår från dina behov. Planen är en överenskommelse kring vilken stöd och hjälp som du ska få på äldreboendet och den följs upp varje år och vid förändrat behov. På alla äldreboenden finns ett varierat utbud av till exempel konserter, sång, dans, promenader och andra sociala aktiviteter. Biståndshandläggarna Råd, stöd och ansökan om omsorg Måndag-fredag kl Träffpunkter för äldre Mölndal har träffpunkter dit alla seniorer är välkomna för att umgås och delta i aktiviteter. Kontakta respektive träffpunkt för aktuellt program och mer information. Träffpunkt Centrum, Kulturhuset Möllan Göteborgsvägen 19, Mölndal Träffpunkt Kållered, Brattåsgården Streteredsvägen 5, Kållered Träffpunkt Lindome, Lindomegården Almåsgången 1, Lindome centrum Aktivitetscentrum i Berzelius äldreboende Terrakottagatan 1 A, Mölndal Fixaren för dig som är 70+ Fixaren hjälper dig som är 70 år eller äldre med sådana uppgifter som hemtjänst, hantverkare och annat yrkesfolk inte utför. Tjänsten är kostnadsfri. Ring för att boka tid med fixaren. Stöd och service för dig med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att klara ditt dagliga liv. Insatserna är behovsprövade. De utgår från dig och vilken hjälp du behöver för att kunna arbeta, studera, delta i aktiviteter och leva ett så självständigt liv som möjligt. Exempel på insatser biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för sådan assistans ledsagarservice biträde av kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet bostad med särskild service daglig verksamhet korttidstillsyn boendestöd Dessutom kan du som har en funktionsnedsättning, efter behovsprövning, även få hjälp med personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning och tvätt. Mer information får du av LSS-handläggarna (LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). LSS-handläggarna (vx) Träffas säkrast kl 9-10 Öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning SPIRA, på Frölundagatan 39, är en öppen verksamhet för dig som är över 18 år och har någon form av psykisk funktionsnedsättning. SPIRA erbjuder daglig sysselsättning, förberedande arbetsträning och social samvaro i en aktiv och positiv miljö. Mer information om öppettider med mera lämnas på telefon Kommunal hälso- och sjukvård Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården är anpassad efter dina individuella behov och sker i nära samarbete med primärvård och sjukhus. Du kan få vård i hemmet under en kortare eller längre period. Bostadsanpassning Du som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver göra vissa anpassningar i ditt hem kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan sökas för anpassning i en bostad för permanent bruk och för de fasta funktioner som behöver anpassas på grund av funktionsnedsättningen. Bostadsanpassning Mer information Mer att läsa om omsorg och hjälp finns på Vård och omsorg Direkt Vi hjälper dig få svar på frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning måndag-fredag kl

9 Foto: Lars Ekberg När du behöver någon att tala med När egna resurser, familj och vänner inte räcker till eller helt saknas har kommunen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov och värna om din ekonomiska och sociala grund trygghet. Du kan få hjälp med till exempel försörjningsstöd (socialbidrag), stöd för dig som är missbrukare eller hjälp när det gäller barn och ungdomar. Samarbetssamtal, faderskap och adoptioner Hos familjerättssekreterarna kan du få råd och stöd i frågor som rör familjerätt, som till exempel vårdnad av barn och rutiner för umgänge. Föräldrar som separerat och inte kan komma överens kan få hjälp genom samarbetssamtal. När ett ogift par får barn ska faderskapet fastställas och föräldrarna kallas därför till oss för underskrift. Vid besöket har föräldrarna möjlighet att anmäla om man önskar gemensam vårdnad. Vid adoption av utländska barn är det familjerättssekreterarna som gör den utredning som behövs. Familjerätten: Södra Ågatan 4 B, Mölndal Våld i nära relationer Blir du utsatt för hot eller våld av din partner? Det finns hjälp att få. Du kan vända dig till oss om du är orolig för att någon i din omgivning far illa eller om du själv har problem med ilska och aggression. Du som blivit utsatt för hedersrelaterat våld kan också vända dig till oss för stöd och hjälp. Ring (växel). Barn som far illa Om du får kännedom om något som kan innebära att ett barn eller en tonåring far illa genom misshandel, försummelse eller av andra orsaker - kan du kontakta socialtjänsten. Du får vara anonym. Ring (växel). Öppenvård I öppenvården kan du och din familj få stöd i olika former. Du kan få familjebehandling för bara din familj. Det finns även olika gruppverksamheter, för föräldrar som vill bli stärkta i sin föräldraroll, eller för barn och unga som behöver någon att prata med. Det finns också verksamheter för kartläggning och behandling av unga missbrukare och unga lagöverträdare, samt för medling vid brott. Ring öppenvården som lotsar dig vidare till rätt stöd: (växel). Familjerådgivning Familjerådgivning kan vara ett alternativ när du upplever att du kört fast i en parrelation och behöver hjälp att komma vidare. Hos familjerådgivarna kan du också gå en studiecirkel i kärleksvård, kallad PREP, för par som vill stärka sin relation. Varje år startas också en samtalsgrupp om svårigheter i samband med separation. Familjerådgivning: Norra Ågatan 32, Mölndal. Ring för tidsbeställning. Rådgivningsbyrån i alkoholoch narkotikafrågor Vuxna med alkohol- eller narkotikaproblem och du som är anhörig till en person med missbruksproblem kan få hjälp av rådgivningsbyrån. Mottagningen erbjuder råd, samtal och behandling. Som sökande kan du vara anonym och registreras inte. Besök och behandling är kostnadsfria. Rådgivningsbyrån i alkohol och narkotikafrågor: Katrinebergsgatan 1. Telefontid: måndag och fredag kl 9 10, Sociala jouren Sociala jouren kan du kontakta när du eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde och det är omöjligt att invänta kontorstid. Sociala jouren Konsumentrådgivning Konsumentrådgivaren informerar dig om vad du har för rättigheter och skyldigheter som konsument. Om du har klagat på en vara eller tjänst och inte fått gehör kan du få råd och stöd i kontakterna med företaget eller hjälp med att föra ett tvistigt ärende vidare. Kanske har du synpunkter på hur samhället fungerar för dig som konsument. En av konsumentrådgivarens uppgifter är att föra allmänhetens synpunkter vidare och påverka i konsument frågor. Konsument Göteborg måndag-torsdag kl 9-12 Ekelundsgatan 1, Göteborg Besök endast efter överenskommelse. Budget- och skuldrådgivning Räcker inte pengarna till månadens slut? Tar hyran för stor del av din inkomst? Riskerar du att få sämre inkomster? Håller din livssituation på att förändras? Du kan få hjälp av stadens budget- och skuldrådgivare, med en översyn av din ekonomi. Tillsammans går vi igenom din ekonomi som den ser ut idag och ser vad som kan göras för att förbättra den. Budget- och skuldrådgivning Södra Ågatan 4 B, Mölndal Besök efter överenskommelse Energi- och klimatrådgivning Mölndals stads energi- och klimatrådgivare ger råd till privatpersoner, organisationer och företag. Du kan få tips och råd om hur du ska använda den energi du köper på bästa sätt, vilket energislag som är bäst för uppvärmning av just ditt hus och vilka investeringar som är rimliga att göra för att hålla energiförbrukningen nere. Du kan även få information om hur du gör när du ska byta elleverantör och hur du kan producera din egen el. Energi- och klimatrådgivare Tibellska villan, Nämndemansgatan 11, Mölndal tisdag - fredag Besök efter överenskommelse. Mölndals informationscentral Du kan vända dig till informationscentralen för att få hjälp med frågor som rör stadens verksamheter och hjälp med att komma i kontakt med rätt avdelning eller tjänsteman. Du kan också få tips om utflyktsmål, aktiviteter och evenemang och du kan köpa fiskekort och kartor hos oss. Mölndals informationscentral Stadshuset, Göteborgsvägen 11 17, Mölndal Öppet: måndag-torsdag kl , fredag kl Sommartider 2015: 22 juni - 7 augusti kl Lunchstängt kl Mer information Mera att läsa finns på Mölndal stads hemsida Du kan också ringa för att få hjälp att nå rätt person. 9

10 Välkommen, willkommen, welcome till Mölndal och TEAM hälso & friskvård Vi är ett företag med över 25 år i branschen och har ett brett utbud av tjänster inom träning, rehabilitering, friskvård och hälsa för privatpersoner, företag samt privata sjukvårdsförsäkringar. Bl.a. naprapati, massage, sjukgymnastik, friskvård samt individuell eller PT-ledd träning. Grattis till alla med nytt boende, det är verkligen superkul för er! Och för oss. Veteranpoolens att göra lista Din att göra lista Läs mer på eller ring Hjälp barn med cancer Tack vare forskningens framsteg botas idag ca 75 procent av alla cancersjuka barn. Vi fortsätter stödja forskningen med sikte på att inga barn ska drabbas av cancer. När jag blir stor ska jag uppfinna fisk som smakar korv... Måla och tapetsera Passa barn Slipa golv Hämta nya soffan Montera möbler Klippa häcken Spika fast lister Köra till tippen Flyttstäda Gå till gymmet Provsitta nya soffan Inreda barnens rum Umgås med familjen Bjuda på middag postgiro: Mölndal Din egen vårdcentral Ibland är det skönt att ha nära till hjälpen. Vi på Närhälsan tar hand om dig som blivit sjuk, skadat dig eller upplever psykisk ohälsa. Hos oss får du en trygg kontakt genom hela livet och vi hälsar barn och vuxna i alla åldrar välkomna! Närhälsan Krokslätt Vårdcentral Vardagar Telefon Fredåsgatan Mölndal Närhälsan Lindome Vårdcentral Vardagar Telefon Almåsgången Lindome Närhälsan Åby Vårdcentral Vardagar Telefon Katrinebergsgatan Mölndal Sjuk kväll eller helg? Primärvårdsakuten Mölndal Vardagar Helger Telefon Vid Mölndals sjukhus huvudentré 10

11 Välkommen till Läkargruppen Mölndalsbro. Vi är en privat läkarmottagning i Mölndals Centrum som är godkänd inom VG Primärvård. Hos oss finns specialistläkare i allmänmedicin, ÖNH-specialist, specialist i ortopedi, specialistläkare i internmedicin, diabetessköterska, distrikts -sköterska, astma/allergi/kol-sköterska, psykologer och Barnavårdscentral. I närliggande lokaler finns även gynekolog och sjukgymnaster. Patientavgifter och frikort enligt Västra Götalandsregionen gäller. Välkomna att boka tid hos oss. Ni når oss på telefon: Vaccinationer och kostnadsfria hälsoråd inför utlandsresan. Drop In Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag VÄLKOMMEN TILL FOLKTANDVÅRDEN Drop in Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Infl uensavaccinering startar i oktober! Nygatan 1, Mölndal Fri parkering Telefon: Frisk i munnen hela livet Funderar du på hur du bäst tar hand om dina tänder? Vi på Folktandvården i Mölndal och Lindome erbjuder tandvård för alla barn som vuxna. Vi möter dina behov, vare sig det handlar om en vanlig undersökning eller avancerad specialisttandvård, så att du kan vara frisk i munnen hela livet. Broplatsen 12, Mölndals Centrum Fri parkering! Telefon: Välkommen till din vårdcentral Välkommen till och BVC din vårdcentral och BVC Ett gott liv kräver lite underhåll Hos Folktandvården kan du teckna avtal om Frisktandvård tandvård till fast pris ett smart sätt att hålla koll på både tänderna och plånboken. Undersökningar, personligt tandvårdsprogram, akuttandvård, lagningar, specialisttandvård, kirurgiska behandlingar det mesta ingår utom dyra räkningar. Ungefär som en försäkring med andra ord. Du får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Läs mer på folktandvarden.se/vgregion eller kontakta oss för att boka en tid! Kliniker i Mölndal Mölndals sjukhus Biskopsbogatan 27 Tel Bifrost Blandsädesgatan 6 A Tel Krokslätt Fredåsgatan 13 Tel Åby Katrinebergsgatan 1 Tel Lindome Almåsgången 5 Tel Jungfruplatsen www. allemanshalsan.se Jungfruplatsen www. allemanshalsan.se Mölndal Mölndal Drop in mån fre 8 16 Drop in mån fre

12 Foto: Lina Ikse Gunnebo Slott och Trädgårdar - ett historiskt besöksmål som lever Gunnebo slott byggdes i slutet av 1700-talet och kom att bli ett av Sveriges mest magnifika sommarnöjen. Tvåhundra år senare har stora delar av anläggningen återskapats och är idag ett av regionens mest populära besöksmål. Välkommen att uppleva Gunnebo Slott och Trädgårdar I slutet på 1700-talet önskade den förmögne grosshandlaren John Hall med familj en exklusiv lantvilla som komplement till bostaden inne i Göteborg. Stadsarkitekt Carl Wilhelm Carl berg, nyss hemkommen från lång studieresa i Europa, anlitades för att skapa sommaridyllen. Carlberg ritade såväl anläggningens olika byggnader som slottets inredning och den omgivande parken. Slottets smakfulla utförande väckte stor beundran bland samtida besökare. Återskapad idyll Idag betraktas Gunnebo som ett av Sveriges mest stilrena exempel på nyklassisk byggnadskonst. Sedan 1949 ägs Gunnebo av Mölndals stad. Ungefär tvåhundra av Carlbergs originalritningar till anläggningen finns bevarade och dessa har givit oss en unik möjlighet att återskapa de delar som förstörts eller försvunnit under årens lopp. Alla arbeten bygger på högklassigt hantverk. Just nu rekonstrueras det påkostade och rikt dekorerade orangeriet i södra stilträdgården. När byggnationen är klar, kommer orangeriet ha samma funktion som på familjen Halls tid; vinterförvaring av exotiska krukväxter och för sociala tillställningar som konserter och middagar. 12 Ekologisk anläggning Idag bedrivs alla verksamheter med en ekologisk inriktning. Gunnebo Kaffehus och Krog använder grönsaker och kryddor som odlas i de egna KRAV-certifierade köksträdgårdarna. Serveringen har öppet varje dag för lunch-, kafé- och konferensgäster. Kvällstid finns möjlighet att anordna fester, bröllop och middagar. Regionens första kulturreservat Gunnebo utsågs för några år sedan till Västra Götalandsregionens första kulturreservat. Detta innebär att de natursköna områdena kring slottsanläggningen vårdas och bevaras för framtida generationer. Evenemang hela året I Gunnebo unika miljö arrangeras olika publika evenemang året om. Höjdpunkten på sommaren är midsommarfirandet och den traditionella utomhusteatern som spelas 1 juli till 9 augusti Årets föreställning heter Charley s tant och på scenen ser vi bland annat Claes Malmberg, Jan Malmsjö och Marianne Mörck. Varje höst arrangeras den ekologiska marknaden Jordens Mat och innan jul är det julmarknad i våra stämningsfulla lokaler. Gunnebo Slott och Trädgårdar Slottets salar kan ses vid guidad visning, som martid dagligen, vintertid söndagar. Trädgårdarna Stilpark, köksträdgård och landskapspark är öppna varje dag och har fri entré. Gunnebo Kaffehus och Krog 2 januari - 18 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 19 juni kl juni - 16 augusti Öppet dagligen kl augusti - 1 december Öppet dagligen kl december - 20 december Serveras julbord mot bordsreservation 21 december - 30 december Öppet kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen. Förändrade öppettider kan förekomma vid större evenemang samt högtider. Information och bokning Telefon: E-post: Gunnebo Butik och Mölndals Turistbyrå 2 januari - 18 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 19 juni kl juni - 16 augusti Öppet dagligen kl augusti - 30 december Öppet dagligen kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Höjdpunkter 2015 Familjens frödag 19 april Ekologi, odling och kretslopp för hela familjen. Midsommarafton 19 juni. Traditionsenligt midsommarfirande. Charley s tant 1 juli till 9 augusti Utomhusteater med bland andra Claes Malmberg och Jan Malmsjö. Jordens Mat 5-6 september Ekologisk marknad i skördetid. Jul på Gunnebo Traditionsenlig julmarknad med klassiskt hantverk och ekologisk mat. Luciakonserter i södra flygeln och julbord i Gunnebo Kaffehus och Krog.

13 Foto: tinablick photo och Camilla Eliasson. Mölndals stadsmuseum Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum som ligger intill forsen i det gamla industriområdet Kvarnbyn, bara en kvarts promenad från Mölndals centrum. Vi vill få dig att reflektera över din egen och andras historia. I våra utställningar sätter vi människan och vardagsföremål i fokus. Det är dina minnen och berättelser som fyller våra samlingar med liv. 80-tal Dunkande musik, stickade mohairtröjor, Tjernobylolyckan, mordet på Olof Palme I utställningen 80-tal skildras en tid av starka kontraster. Svarta tidningsrubriker blandas med glammiga kändisposters, sorg med glädje. Pågår till och med 4 oktober. Öppna magasinet Öppna magasinet är både en utställning och ett magasin. Bland mer än föremål hittar du allt från gamla kakburkar och papiljotter till en blå Puch Dakota och lokalt industrihistoriskt material. Här får du titta, känna, lyssna, lukta och pröva på! Lyx från Lindome Från 1700-talets början och fram till 1900-talets mitt var Lindome, Mölndals sydligaste del, ett betydande centrum för möbeltillverkning. Traktens hantverksskickliga bönder levererade moderna stolar och andra möbler till förmögna kunder i Göteborg. Låt dig inspireras av de vackra möblerna i museets samling. Lär dig mer om historiken, tillverkningen och materialen. 45 kubikmeter möjligheter 45 kubik är en liten men flexibel utställningsyta där innehållet skapas av allt från skolklasser till enskilda konstnärer. Här kan vad som helst hända! Museibutik och café I museets lokaler, som en gång var strumpfabrik, finns även butik och café. Museibutiken har ett prisvärt och omsorgsfullt utvalt sortiment med en miljömedveten profil. I Forscaféet serveras lunch och fika i det som förr var fabrikens kök, eller på uteserveringen rakt ovanför forsen. Välkommen! Mölndals stadsmuseum Kvarnbygatan 12, Mölndal Öppet: tisdag söndag, kl , Fri entré! Fri parkering vid Grevedämmets skola Forscaféet Kvarnbygatan 12, Mölndal Öppet: tisdag fredag, kl , lördag söndag kl Balansen är din hälsodisk i Mölndal Genom ett brett utbud av olika aktiviteter vill Balansen inspirera till bättre hälsa hos invånarna i Mölndal. Varje vår och höst presenteras ett nytt program där du kan ta del av föreläsningar, kurser och olika träningsformer såsom, dans, yoga och rosenrörelser. Håll utkik efter aktuellt program antingen på hemsidan eller platser som bibliotek, vårdcentraler och Aktiviteten. I vårt nätverk ingår bland annat studieförbund, församlingar och bibliotek. Balansen drivs genom ett samarbete mellan Mölndals stad och Västra Götalandsregionen. Balansens kontor: Välkommen att delta i Balansens aktiviteter! Gilla Balansen på Facebook och ta del av hela vårt utbud av aktiviteter! 13

14 Kultur året om för alla Evenemang att se fram emot Familjefest i Stadshusparken 5 juni Den årliga städkampanjen Ett skräp om dagen firas med en stor familjefest den 5 juni. Kända artister uppträder på stora scenen, Mölndals egen PelleKan delar ut priser. Det händer mycket i parken hela kvällen, tivoli, dansbana, aktiviteter, hoppborg och grillar för egen picknick finns på plats. Fri entré. Foto: tinablick photo Nationaldagsfirande 6 juni Välkommen att fira nationaldagen traditionsenligt i Stadshusparken i Mölndal. Högtiden inramas av musik, dans och sång av ensembler från Mölndals Kulturskola. Familjeteater Familjeteater, som även passar de allra yngsta, spelas av medlemmar från Teaterhuset i Byxorna i Gunneboskogen. En garanterat spännande upplevelse för hela familjen. Mer information finns på Sommarteater på Gunnebo Sommarens utomhusteater på Gunnebo är Charley s tant. Claes Malmberg gör paradrollen i en ny sommarlätt version fylld med skratt, sång, musik och dans. Tillsammans med Jan Malmsjö och Marianne Mörck och en stor ensemble önskar han dig välkommen till sommarens skrattfest. Regi Anders Aldgård. Gunnebo sommarteater spelas på ängen framför Gunnebo slott. Speltid 1 juli - 9 augusti. Biljetter: Musik på Vattnet vid Rådasjön 29 augusti Det är en mångårig tradition att samlas till sensommarkonsert vid Rådasjöns södra strand. Publiken kommer i stora skaror med filt och picknick-korg för att njuta av musik och fyrverkeri. Mölndals Kulturskolas Storband svarar för musiken tillsammans med en inbjuden gästartist. Mölndals Roddklubb visar upp sina tävlingsbåtar som ett inslag i programmet. Fri entré. Kulturnatt i Kvarnbyn 4 september Välkommen till en magisk kväll i en annorlunda miljö. Kulturnatt i Kvarnbyn bjuder på ett brett program med musik, konst, teater, gatuartister, mat och dryck. Under kulturnatten har flera av Kvarnbyns ateljéer och andra verksamheter öppet. Här finns det någonting att delta i, uppleva och se för besökare i alla åldrar. Vi börjar kl 18 och håller på till midnatt. Fri entré. Idrottens dag 6 september På idrottens dag kan du prova olika sporter och träffa idrottare och ledare. Kanske får du också möjlighet att prata med lokala idrottsstjärnor. Plats: Åby fritidscentrum kl tal på Mölndals stadsmuseum Dunkande musik, stickade mohairtröjor, Tjernobylolyckan, mordet på Olof Palme I utställningen 80-tal skildras en tid av starka kontraster. Kopplat till utställningen arrangeras ett antal spännande och nostalgiframkallande programpunkter. Utställningen pågår till 4 oktober Mycket för barn och ungdomar Kul för dig som är ung På fritiden och på loven arrangerar vi program för dig som är ung. Det kan vara kurser, lovbio, workshops, cirkusskola och mycket annat. Vår och höst erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen också Barnprogram i Mölndal på olika platser i staden. Då kan hela familjen till exempel gå på teater, se en film eller vara med på en workshop. Programmet i mobilen Alla program hittar du i din mobil eller på datorn. Gå in på eller och se vad som finns. Där kan du också anmäla dig till program som kräver föranmälan. Du som går i skolan får en flyer så att du vet när det är dags att ta en extra titt. Kulturprogram i förskola och skola Förskolan och skolan har ett stort utbud av kulturaktiviteter under terminerna inom områdena litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygd och kulturminnesvård. Det är KULF/Skolkulturrådet som gör det möjligt för staden att ordna kulturprogram för barn och unga. Foto: Sonja Skäär Mer information om alla evenemangen hittar du på om inte annat anges. 14

15 Foto: Mölndals stadsbibliotek, Sofia Larsson Välkommen till biblioteken i Mölndal Är du nyfiken? Vill du träffa andra och utbyta idéer och kunskaper? Är du kreativ och vill inspireras tillsammans med andra eller lära dig mer om den digitala världen? Eller låna en bok? Då är du välkommen till Biblioteken i Mölndal! På biblioteken får du fritt använda alla medier och datorer. Vi har studieplatser, fri tillgång till information, trådlöst nätverk, släktforskning, tv-spel och mycket mera. Du kan låna eller lämna tillbaka på vilket bibliotek i Mölndal som du vill. Via webbplatsens katalog kan du söka och reservera eller ladda ner e-böcker. Varje år ordnar vi över 700 aktiviteter på våra bibliotek. Allt från författarbesök, skaparverkstad, bokfika till internethjälp, hur man laddar ner e-böcker med mera. Besök oss här på webben, i Kulturhuset Möllan, Kållereds centrum, Almåsskolan i Lindome, Balltorpsskolan i Balltorp eller på någon av bokbussens 40 hållplatser. Vi planerar för att ett nytt stadsbibliotek i Mölndals innerstad ska stå färdigt Berätta gärna för oss om du saknar något, vill samarbeta med oss eller har synpunkter på vår verksamhet. Varmt välkommen till ditt bibliotek! Mölndals stadsbibliotek Göteborgsvägen 21, Mölndal Måndag-torsdag kl 10-20, fredag kl 10-19, lördag kl Balltorps bibliotek Gundefjällsgatan 299, Mölndal Tisdag kl 10-19, onsdag kl 13-16, torsdag kl Kållereds bibliotek Hagabäcksleden 9, Kållered Måndag-torsdag kl 11-19, fredag kl 11-15, lördag kl Lindome bibliotek Box 141, Almåsgången 5, Lindome Måndag-torsdag kl 9-19, fredag kl 9-17, lördag kl Bokbussen eller Tider och hållplatser: Mer information finns på 15

16 Upplev ÅbyTravet med tävlingar och events I Mölndal finns en av Europas modernaste travanläggningar med en mingelterrass med bästa utsikt över banan, och en unik insyn i stallarna genom en glasfasad. Det finns 23 exklusiva loger och en toppmodern tävlingspaddock för de aktiva. Du kan uppleva nya Åby riktigt nära genom en guidning på den nya stallbacken, njuta av mat och dryck i restaurang Pegasus eller stå vid staketet och lyssna till hovklapper och kuskarnas rop. Ring för bordsbokning och mer information. Foto: ÅbyTravet Höjdpunkter på ÅbyTravet 2015 Torsdag 19 mars - Tjejkväll på Åbytravet. En helkväll för alla tjejer med välkomstbubbel, minimässa, middag med underhållning och spännande travtävlingar. Lördag 25 april - Olympiatravets final. Vårens första och största lopp i Sverige. Våra välkända Olympier finns på plats. Lördag 16 maj - V75 med finaler i Pokalloppen och Coop Forums familjedag. Torsdag 25 juni - Mölndalskvällen- en travkväll för hela familjen där ÅbyTravet, Mölndals företag och föreningar visar upp sig från sin bästa sida. Torsdag 30 juli - Grillnatta med rykande grillar och dans till liveband. Lördag 15 augusti - Åby Stora Pris med duellen. Några av Europas bästa sprinters gör upp. Lördag 10 oktober - V75-tävlingar med Svenskt Mästerskap, Sto-SM, Lärlings-SM och Monté-SM. Torsdag 12 november - Tjejkväll på Åbytravet. En helkväll för alla tjejer med välkomstbubbel, minimässa, middag med underhållning och spännande travtävlingar. Lördag 12 december - V75 med julmarknad. Vi är ditt lokala Energibolag Mölndal Energi täcker hela behovskedjan för dig som kund när det gäller energi. Vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk Riskullaverket producerar både fjärrvärme och elkraft. Vi distribuerar elen i egna och väl fungerande nät inom en stor del av Mölndals stad. Alla privatkunder får miljömärkt el från förnybara energikällor. När inte den egenproducerade elen räcker till så kompletterar vi med inköpt vattenkraft. Dessutom är Mölndal Energi ditt eget energibolag. Som kommunalt bolag lägger vi inte våra vinster på hög överskottet delas ut till dig och de andra mölndalsborna i form av bättre vård, skola och omsorg. Kontakta vår kundservice för förmånligt avtal tfn eller läs mer på vår hemsida Harris Musik Ormåsgatan 4. Mölndals övre MÖLNDAL Tel/fax Öppettider: mån fre 13 18, lör Var med och påverka Mölndals framtid! E Välkommen som medlem i Socialdemokraterna. Tel Aminogatan 21 Gåvotelefon

17 Foto: Sonja Skäär Det gröna Mölndal I Mölndal och dess omgivning är det ovanligt grönt med flera kommunala badplatser, generösa fiskevatten och friluftsområden med goda möjligheter till motion och avkoppling. Du ser var de olika platserna ligger genom att hitta siffran inom parantes på kartan. Badplatser Färås tjärn (1) Horsikan (2) Kikås långvatten (3) Rådasjön (4), här finns sluttande badbrygga och ledstång Sisjön (5) Stensjön John Halls väg (6) Stensjön, strandpromenaden (7) Södra Barnsjön (8), här finns sluttande badbrygga och ledstång Tulebosjön (9) Västra Ingsjön (10) Naturreservat, friluftsområden, golf Gunnebo friluftsområde/kulturreservat/ Herkulesgården (11) Hassellund Peppareds naturreservat (12) Lindome friluftsområde (13) Mölndals golfklubb (14) Rådasjöns naturreservat (15) Safjällets naturreservat (16) Sandsjöbacka naturreservat (17) Torrekulla friluftsgård/torrekulla golfklubb (18) Änggårdsbergens naturreservat (19) Bohusleden Bohusleden är riksled 1 och Sveriges längsta led. Den börjar i Lindome och går förbi Tulebo och Gunnebo i Mölndal. Därefter fortsätter den genom Bohuslän till Strömstad, vilket ger möjlighet till totalt 36 mil vandring. Ridstigar Av kommunens 15 mil leder och stigar är 20 km ridspår inom: Gunnebo friluftsområde Änggårdsbergen Lindome friluftsområde Tulebo Elljusspår På dessa platser finns elljusspår. Gunnebo Herkules friluftsområde: från Herkulesgården 3 km Isaks mosse Lindome: 1 km i naturområdet mellan Odonvägen och Valåsdalen Lindome friluftsområde: från Bunketorp 2,5 km Safjällets naturreservat: från Krokslättsvallen, 2,5 och 1,5 km Torrekulla friluftsområde: från Torrekulla turiststation 2,5 km Peppareds närströvområde: Balltorp 2 km Fiske Sportfiskarnas gula kort gäller i: Gravsjön Mölndalsån i centrum (samt i Göteborg) Nordsjön Rådasjön Sisjön Stensjön Östersjön Sportfiskarnas blå kort gäller i: Norra Långevattnet Lokala fiskekort krävs i: Hassungaredsjöarna Ingsjöarna Lindomeån Norra Barnsjön Södra Långevattnet Lekplatser I Mölndals stad finns 60 allmänna lekplatser, nio av dem är anpassade för funktionshindrade. Det finns även näridrottsplatser i Broslätt i Mölndal och i Kållered och Lindome. Det är tekniska förvaltningen som förvaltar och sköter om stadens lekplatser och näridrottsplatser. Mer information om lekplatserna finns på molndal.se Sevärdheter Gunnebo slott och Trädgårdar (11) Mölndals stadsmuseum och Mölndals Kvarnby (20) Börjesgården (21) Långåker (22) Fritt fiske: Hårssjön Södra Barnsjön Tulebosjön PelleKan städar hela stan är Mölndals egen kampanj för att minska nedskräpningen. Hjälp till att hålla en skräpfri stad Vill du veta mera om parker, friluftsområden, fiske, lekplatser, badplatser och ridstigar kontakta: Teknisk kundservice vardagar 8 12 och Gunnebo Butik och Mölndals Turistbyrå Gunnebo Slott och Trädgårdar Öppet 2 januari - 18 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 19 juni kl juni - 16 augusti Öppet dagligen kl HÄR KAN DU KÖPA KARTOR OCH FISKEKORT 17 augusti - 30 december Öppet dagligen kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Telefon: E-post: Mölndals informationscentral Stadshuset, Göteborgsvägen Öppet: måndag-torsdag kl , fredag kl 8 16 Sommartider 2015: måndag-fredag 22 juni - 7 augusti kl 8-16 Lunchstängt sommartid kl Telefon: E-post: Gilla oss på facebook! 17

18 Avfall en resurs För att skapa en hållbar stad behöver vi din hjälp att ta hand om våra resurser. Vi ber dig att återvinna, återanvända och framför allt minimera ditt avfall. Det bästa avfallet är det som aldrig blir till. Återvinning Kläder, textilier, små batterier, tidningar samt förpackningar av glas, plast, papper och metall lämnar du till en återvinningsstation i ditt närområde. Har du flerfackskärl i ditt renhållningsabonnemang lämnar du förpackningar och matavfall i respektive fack i kärlet. Många flerbostadshus har egna miljöhus för källsortering. Kikås och Lindome återvinningscentraler är bemannade och tar emot: Grovavfall sorterat som brännbart och obrännbart Farligt avfall färg, lim- och lackrester, spillolja, kemikalier, kvicksilvertermometrar Glödlampor, lysrör, lågenergilampor Fallfrukt (augusti oktober) Bilbatterier, bildäck med eller utan fälg (endast Kikås, max åtta per tillfälle) Farligt avfall kan du även lämna i matbutiker eller bensinstationer utrustade med Samlare eller miljöskåp: Hemköp Brogatan och Pinnharvsgatan, Coop Kållered, Ica Lyan Rävekärr, Netto Katrinebergsgatan, Statoil Nedanvägsgatan, OKQ8 Ekenleden och Preem Lindome. Läs mer om avfallssortering och Mölndals nya avfallssystem med flerfackskärl på molndal.se Läkemedel Överblivna mediciner och kanyler lämnar du in på ett apotek. Konsumera smart Köp inte mer än du behöver, planera din matlagning Räkna till tio innan du tar ett köpbeslut, så slipper du köpa något som bara blir liggande Drick kranvatten, billigt och gott Reparera istället för att slänga och köpa nytt Vatten är liv Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Från 15 meters djup i Rådasjön till kranen hemma hos dig. I Mölndal får du dricksvatten av hög kvalitet. Mölndals vattenverk försörjer större delen av staden med vatten. I Mölndal använder vi ungefär 5,2 miljoner kubikmeter vatten per år. Sjöar och vattendrag hålls också rena och friska. Kemikalier eller andra föroreningar hör inte hemma i vårt grundvatten. Vi har alla ansvar att skydda våra sjöar och vattendrag. Avloppsvett Det enda som ska ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper. Allt annat som slängs i toan kan orsaka stopp. Det du spolar ner i avloppet försvinner inte. Fett eller olja får inte spolas ner i avloppet. Stelnade fettavlagringar orsakar årligen flera avloppsstopp med stora kostnader som följd. Mjukt vatten Visste du att vi har ett mjukt vatten i Mölndal? Du kan därför vara sparsam med tvättmedel. Läs mer om vatten på molndal.se. Välkommen till Johanneskyrkan i Lindome Välkommen till kyrkorna i Mölndal Miljön i fokus - Vi på miljöförvaltningen arbetar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö! Välkommen att fråga oss om miljö, hälsa och livsmedel! Vi finns i stadshuset, men du kan även kontakta oss via vår servicetelefon (vardagar mellan 08:30-10:30) Annestorpsvägen 29, Lindome alt Gudstjänst söndagar kl Våra ledord är: Gemenskap, Öppenhet och Lärjungaskap Pingstkyrkan i Mölndal Baazgatan 9, MÖLNDAL Tel: Gudstjänst söndagar kl Ring för mer information på ovanstående nummer. Det är en naturlig rättighet: Att kunna dricka rent vatten. Stöd Svenska Naturskyddsföreningens arbete med att försvara våra naturliga rättigheter. Bli Företagsfadder! För mer information ring eller besök 18

19 Information från tekniska förvaltningen Teknisk kundservice Vår kundservice hjälper dig med frågor och felanmälan om bland annat renhållning, abonnemang, vatten och avlopp, gatuunderhåll, gatubelysning, träd och planteringar, lekplatser, parker och friluftsområden Vardagar kl och Tidsbokning gäller för alla besök till kundservice förutom vid hämtning av åvc-kort. Avfall och återvinning Källsortera din framtid! På våra bemannade återvinningscentraler i Kikås och Lindome kan du slänga grovavfall, farligt avfall och elavfall. Glöm inte att ta med ditt återvinningscentralkort, ÅVC-kort. Öppettider ÅVC Kikås Lindome Måndag Tisdag - onsdag Torsdag - fredag Lördag Söndag 09-14* Stängt *Söndagsöppet 1/4-31/10. Juli stängt. Obs! ÅVC:erna har stängt helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Återvinningscentralerna stänger kl. 16 dag före dessa dagar. Beställa ÅVC-kort ÅVC-kort beställer du som är fastighetsägare på eller genom att ringa teknisk kundservice. Du som är hyresgäst vänder dig till din hyresvärd. Bor du i lägenhet har du 6 fria besök per kalenderår. Bor du i hus har du 12 fria besök. Besök utöver de fria kostar 100 kr. Kortet är gratis men skulle du tappa bort eller förstöra ditt kort kostar ett nytt 125 kronor. Vitvaror I Mölndal hämtar vi vitvaror hos villor kostnadsfritt. Vitvaror innehåller freoner som skadar ozonlagret. Därför är det viktigt att produkterna tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Ring vår kundservice och beställ kostnadsfri hämtning. Tänk efter - innan du slänger eller köper nytt Stanna upp och räkna till tio, innan du köper eller slänger något. Köp inte 3 när du behöver 1. Second hand-butiker välkomnar dina saker och säljer dem vidare. På internet kan du själv sälja dina saker eller köpa begagnat. molndal.se Ditt ansvar som fastighetsägare Vinter Du som äger en fastighet ansvarar för snöröjningen av gångytorna runt fastigheten: gångbanor, trappor och trottoarer. Det är särskilt viktigt att du snöröjer utrymmningsvägarna. Under snöröjningen kan det bildas vallar framför infarter till privata fastigheter. Du är ansvarig för att ta bort dem. För att sophämtningen och slamtömning ska kunna fungera ska du ordna en snöröjd väg fram till fastigheten, minst en meter bred. Se också till att locket till slamtanken inte är täckt av snö eller fastfruset. Det ska kunna lyftas av en person. Sommar Du ska städa på gångytorna i omedelbar närhet till din fastighet: plocka upp skräp, sopa upp löv och rensa ogräs. Höga häckar ger skymd sikt och kan leda till trafikolyckor. Se till att häckarna runt din fastighet är klippta. Till exempel vid utfarten från din tomt får inte växtligheten vara högre än 80 cm i den så kallade sikttriangeln. För mer detaljerad information, se Mölndals stads webbplats. I MÖLNDAL FINNS 11 MIL CYKELVÄGAR! VILKEN BLIR DIN FAVORIT? ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT CYKLA I MÖLNDAL FINNS PÅ MOLNDAL.SE/ CYKLING! CYKELSMART I M Ö L N D A L Återvinn, återanvänd, minimera - för en bättre miljö! 19

20 Vi är på väg För att skapa en bättre livsmiljö i Mölndals stad med renare luft, bättre hälsa och mindre trängsel arbetar vi för att underlätta flexiblare resvanor och klokare transportval. Cykelsmart visst är du det Det snabbaste och billigaste sättet att ta dig fram på korta sträckor är oftast att cykla eller gå. En 20 minuters cykeltur tar dig nästan överallt i staden. Det finns 11 mil gång- och cykelvägar. Cykelreseplaneraren hittar du på goteborg.trafiken.nu. Cykelkarta finns att hämta gratis på biblioteken, turistbyrå och informationscentral i stadshuset. Mer information se molndal.se. Så här åker du kollektivt I Mölndal finns tåg, spårvagn och buss. Pendeltåget mellan Göteborg och Kungsbacka stannar i Mölndal, Kållered och Lindome. Flera busslinjer binder ihop Mölndal med centrala Göteborg, Västra Frölunda och Mölnlycke. Planera din resa, hämta tidtabeller och hitta pendelparkeringar på vasttrafik.se. Ska du åka tåg kan du planera din resa på sj.se. Fria resor för 65+ Är du 65 år eller äldre kan du få ett seniorkort som ger fria resor under lågtrafik. Inför din 65 årsdag får du ett brev från Västtrafik med information om hur du beställer kortet. Mer information finns på molndal.se och hos Västtrafik. Om du kör bil För vissa resor är bilen det bästa alternativet. Kör då sparsamt eller välj en miljöbil om du kan. Läs mer på miljofordon.se eller trafikverket.se. Var med i en bilpool Vill du ha tillgång till en bil men inte äga den? I centrala Mölndal finns bilpool på flera ställen. Läs mer på sunfleet.com eller moveabout.se. Nya vägvanor På nyavagvanor.se kan du läsa mer om hur du kan bidra till mindre trängsel och bättre miljö genom att välja alternativ till bilen. Västsvenska paketet Just nu genomförs flera stora infrastruktursatsningar i regionen som ska bidra till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. På vastsvenskapaketet.se kan du läsa mer om Foto: Sonja Skäär utbyggnad av kollektivtrafiken, trängselskatt med mera. För dig som behöver färdtjänst Du som har svårt att åka med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan ansöka om färdtjänst. Riksfärdtjänst finns till för dig som vill åka tåg till en kommun utanför färdtjänstområdet och inte kan åka på egen hand. För att ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta Mölndals stads färdtjänsthandläggare på (växel) vardagar kl 8-9, kl 10-12, kl Ansökan finns även på molndal.se. Bli Guldkund spara 1000-lappar HUR VILL DU BO I FRAMTIDEN? När du samlar mer hos oss får du mer tillbaka. Som Guld- och ditt boende. Det hänger liksom ihop. Kom in till oss på Askims Verkstadsväg 17 eller ring så berättar vi mer. Läs mer om oss på webben: eller kontakta oss på HSB där möjligheterna bor lansforsakringar.se * Upptäck. Upplev. Utforska. Storslagen natur. Smultronställen. Livet runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår natur och miljö för framtida generationer. Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen eller stöd vårt arbete med en gåva. För privatpersoner finns flera olika stödformer och som företag kan ni bli Företagsfadder. Läs mer på * Vajande sädesfält 20

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP)

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP) ditt & mitt MÖLNDAL Information från Mölndals stad www. December 2014 2:a versionen Ledare Håkan Ahlström Stadsdirektör Byggkranar i staden är ett gott tecken Våren 2014 gjorde Mölndals stad en marknadsundersökning.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det:

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det: Vår vision för år 2022 Mölndal är en stad där alla ska kunna lyckas. Med mod och fantasi gör vi Västsverige starkare. Vi ska spara på det vi har så att staden kan finnas kvar länge. Så här vill vi ha det:

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer