Nu styr köparna. Prisökningarna på villor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu styr köparna. Prisökningarna på villor"

Transkript

1 Nu styr köparna Den glödheta bostadsmarknaden håller på att kylas av. Enligt experterna är säljarens marknad på väg att bli köparens. AV KARIN ARNELL Köpesumma, kr Prisökningarna på villor och bostadsrätter det senaste året ligger på flera håll i landet över 20 procent. Men nu tycks den uppåtgående trenden faktiskt vika av särskilt när det gäller ökningstakten på storstädernas bostadsrätter. Förklaringen är en kombination av räntehöjningar och de tidigare rusande priserna. Även turbulensen på kreditmarknaden, en rörlig börs och osäkerhet om hur konjunkturen ska utvecklas spelar in. En annan faktor som dämpar priset på attraktiva bostadsrätter är den nya fastighetsbeskattningen som ihop med en slopad förmögenhetsskatt gör det billigare att bo kvar i villan. Fastighetsprofessor Stellan Lundström vid KTH tror att bostadsmarknaden kommer att svalkas av ytterligare under det närmaste året. Min bedömning är att inbromsningen fortsätter och att det snarare kommer att vara köparens marknad, säger han. Nya begränsningar av uppskovsrätten, det vill säga rätten att skjuta upp den vinst man gjort på en fastighetsaffär genom att direkt investera i ett nytt boende, kan också komma att hämma prisutvecklingen. När uppskoven räntebeläggs efter årsskiftet får det nog en kraftig effekt på priserna främst på dyrare objekt, säger Stellan Lundström. Även om bostadsmarknaden bromsar in är det troligt att vi får se stigande priser, men i en mer försiktig ökningstakt. För en fortsatt prisuppgång talar tunga faktorer som relativt låga räntor, skattesänkningar, goda löneökningar och att svenskarna är beredda att lägga en allt större del av den disponibla inkomsten på boendet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bostadsmarknader är lokala. Vad som är sanning i en storstad som Stockholm behöver inte gälla på andra mindre orter. Den statliga lånegaranti till förstagångsköpare som är tänkt Portal om boendefrågor Konsumenternas makt över boendefrågor ska stärkas. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att i samråd med Konsumentverket och Fastighetsmäklarnämnden upprätta en informationsportal. Det är inte informationen i sig som är största problemet utan snarare var man hittar den. Information om köp och försäljning av bostad, boende och byggande är i dag spridd på en mängd myndigheter. Regeringen har beslutat att satsa sju miljoner kr under en treårsperiod för att samla all information på ett och samma ställe att införas nästa år innebär att det plötsligt kan dyka upp nya köpare på marknaden vilket också kan påverka priserna uppåt. Om moderaterna inte nyligen backat i frågan om att införa marknadshyror för hyresrätter Bostadsrätter storstockholm hade även det kunnat verka prishöjande då många säkert föredragit att äga sin lägenhet. Peeter Pütsep, VD för Svensk Fastighetsförmedling, tycker att det för tillfället är lite vänteläge på bostadsmarknaden. Köparna avvaktar och säljarna räknar på om de ska låna 38 DECEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 bostadsmarknaden Villor storstockholm Faktorer som talar för uppgång på bostadsmarknaden Stark svensk ekonomi Skattesänkningar Löneökningar Mer pengar läggs på boendet Brist på bostäder Villor övriga landet Bostadsrätter övriga landet KÄLLA: MÄKLARSTATISTIK FOTO: SCANPIX Faktorer som talar för nedgång på bostadsmarknaden Räntehöjningar Striktare kreditgivning Global kreditoro Nya skatteregler Osäkerhet om konjunkturen till skatt eller betala in. Det är knepigt för ett enskilt hushåll att räkna både på den nya fastighetsskatten och vart räntan ska ta vägen, säger han. Höga prishöjningar på procent i årstakt är nog förbi. Mellan 5 och 10 procent i ökningstakt är en rimligare bedömning i en högkonjunktur. När prisutvecklingen mattas av och det inte längre är lika svårt som tidigare att köpa en lägenhet blir marknaden mer diversifierad. Skillnaden i pris mellan mer och minde attraktiva områden blir större. Öresundsområdet med närhet till Köpenhamn är exempel på en region med fortsatt hög attraktionskraft. Detsamma gäller Norrköping, Motala och Mjölby där priserna går upp till följd av närheten till jobb i Linköping, på samma sätt som sker i Eskilstuna och Enköping som ligger nära Stockholm. PRIVATA AFFÄRER DECEMBER

3 Du måste veta om dina rättigheter Bostadsköpet är sannolikt ditt livs största affär och svåraste. Därför är det viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har. Boendefrågor är ett av de största problemområdena i konsumenternas värld, konstaterar bostadsexperten Sverker Thorslund vid Konsumentverket. Enligt Riksrevisionens kartläggning tidigare i år är så många som var femte husköpare och var tionde hussäljare missnöjd med sin mäklare. Ofta saknas papper på vilken information som lämnats mellan husspekulanter och mäklare, och vid tvister står ofta ord mot ord, säger Sverker Thorslund. Ett vanligt problem är att många inte förstår sin undersökningsplikt. Att en köpare är skyldig att undersöka huset själv måste mäklaren informera om, men det är inte alltid det sker, säger Sverker Thorslund som även ingår i den expertgrupp som utreder den nya fastighetsmäklarlag som ska komma nästa år. Information om undersökningsplikten behöver inte ske skriftligt vilket jag kan tycka är en svaghet i lagen eftersom bevisbördan ligger på konsumenten. Lånegaranti till förstagångsköpare Staten erbjuder sig att ställa ut garantier på upp till kronor och under högst tio år till den som köper en bostad. Enligt förslaget är tanken främst att hjälpa förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Från och med första mars ska staten kunna ställa ut garantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till den här köparkategorin. Träder garantin i kraft blir låntagaren återbetalningsskyldig. Om säljaren ska kunna bli ansvarig efter köpet krävs det fel i huset som i lagens mening är att anse som dolt. Tro inte att du kan göra säljaren ansvarig för allt som du inte har förstått eller satt dig in i. Eftersom kraven på besiktning av en fastighet är högt satta för en lekman kan det vara klokt att anlita en professionell besiktningsman. Men kom ihåg att besiktningsmannen inte undersöker allt. Du måste själv kontrollera bland annat vitvaror, el och eldstäder och anlita till exempel sotare och elektriker. Om du måste skriva på ett köpekontrakt innan du får en chans att besiktiga huset bör du se till att det finns ett villkor i avtalet som ger dig rätt att hoppa av affären om du efter besiktningen inte längre är nöjd. Villkoret ska vara en svängdörr, ett rakt återgångsvillkor. Då ska du få tillbaka din handpenning och inte behöva ge en anledning till varför du hoppar av, säger Sverker Thorslund. För dig som köper en bostadsrätt gäller andra regler.

4 Bra saker att känna till För köpare Du har undersökningsplikt vid ett fastighetsköp. Du bör kontrollera bostaden och bostadsrättsföreningen innan du köper en bostadsrätt. Mäklaren utför inte köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska kontrollera vem som äger objektet och vilka rättigheter som belastar objektet. Mäklaren ansvarar normalt inte för att säljarens information om objektet är korrekt. Du kan normalt inte klaga till mäklaren vid eventuella fel på objektet. Besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor ska innehålla tydliga tidsfrister och anvisningar för hur en begäran om återgång ska göras. Handpenningen betalas till säljaren om ni inte avtalat om annat i ett depositionsavtal. För säljare Mäklarens uppdrag är personligt. Kontrollera mäklarens registrering. Det är du som bestämmer över försäljningen. Fråga mäklaren om villkoren och förutsättningarna för förmedlingsuppdraget innan du bestämmer dig. Läs igenom mäklarens uppdragsavtal innan du undertecknar det. Om du har särskilda önskemål som gäller förmedlingen bör dessa antecknas i uppdragsavtalet. Om du en gång anlitat en mäklare kan denne ha rätt till provision om objektet säljs även om uppdraget har sagts upp. Handpenningen betalas till säljaren om ni inte avtalat om annat i ett depositionsavtal. Det är viktigt att mäklaren dokumenterar överenskommelser mellan köpare och säljare. Det finns risker med att ge köparen tillgång till objektet före det egentliga tillträdet. Kan även hjälpa till med underlaget till deklaration och avtala om detta. För spekulanter Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. Du kan själv ange villkor för ditt bud, till exempel en tidsbegränsning. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, till exempel genom att någon spekulant drar sig ur eller nya spekulanter tillkommer. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand. Det inte är en rättighet att få återkomma med ett högre bud. Det är säljaren som bestämmer när och med vem denne vill göra affär. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. Det inte är möjligt att muntligt avtala om köp av fastighet eller bostadsrätt. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktsskrivning kan budgivningen fortsätta. KÄLLA: FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN FOTO: SCANPIX Förutom att du måste undersöka lägenheten bör du också skaffa dig en uppfattning om fastighetens skick. Här finns andra komplikationer. Ett delat ansvar mellan bostadsrättshavare och förening, och svårigheter med nuvarande ordning att ta reda på om bostadsrätten till exempel är pantsatt gör att köparen måste vara ännu mer noggrann. De flesta bostadsaffärer förmedlas av en mäklare, men du

5 32 mäklare hade varnats redan i september kan också välja att sköta försäljningen själv eller anlita en nätmäklare för att kunna spara in tusenlappar på arvodet. Tanken med nätmäklare är att du som privatperson känner till din bostad bäst och med hjälp av rätt verktyg kan göra en del av mäklarens jobb. (Läs mer på sid ) Sverker Thorslund tycker inte att det finns ett generellt svar för vad som är bäst anlita mäklare eller inte utan att det är helt individuellt. Den första frågan är om du behöver mäklare eller inte. Tror du som säljare att mäklaren kan göra ett jobb som är värt pengarna är det motiverat. Inte annars, säger han. Om du anlitar en fastighetsmäklare brukar det finnas en skrivning om ensamrätt i tre månader i avtalet. Det innebär att du får betala arvode enligt avtal även om du skulle sälja bostaden själv. Fejkade budgivningar, lockpriser och skrala objektsbeskrivningar har under året varit brännande frågor på den heta bostadsmarknaden. I slutet av september hade 281 mäklare anmälts till Fastighetsmäklarnämnden av missnöjda kunder, vilket är fler än under hela förra året. Under samma tid varnades 32 mäklare och fyra mäklare fick sina registreringar återkallade. Det är en het marknad med snabba affärer i främst storstäderna. Ju högre priser desto mer misstänksamma blir människor att allt inte har gått rätt till, säger Anna-Lena Järvstrand, ordförande vid Fastighetsmäklarnämnden. Samtidigt har nämnden fått hård kritik av Riksrevisionen som anser att den har varit alldeles för passiv i sin roll som tillsynsmyndighet. Anna-Lena Järvstrand håller inte med om kritiken. Vi undersöker däremot möjligheterna att skärpa tillsynen. Förutsättningen för att kunna utdela en disciplinär påföljd är att det är otvetydigt bevisat att mäklaren brutit mot fastighetsmäklarlagen, vilket inte alltid är så lätt. En annan förklaring till det ökade antalet anmälningar kan vara den osäkerhet som många köpare och säljare kopplar ihop med budgivningen. Det är också en av de vanligaste frågorna till Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn. Det saknas lagregler, branschpraxis eller andra övergripande regler som styr budgivningsprocessen i samband med överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter, konstaterar hon. KARIN ARNELL Regeringen vill ha ägarlägenheter Ägarlägenheter är ytterligare en boendeform som regeringen överväger att införa i Sverige. Den förekommer redan i flera av våra europeiska grannländer och kan sägas vara ett mellanting mellan ägande av småhus och ägande av bostadsrätt. Ett argument som tidigare förts fram är att inflytande för de boende skulle öka, med rätt att till exempel fritt kunna överlåta och hyra ut lägenheten. Också boendekostnaderna anses kunna sjunka med bättre lånevillkor. En risk som nämns är att andrahandsuthyrningen med oprofessionella värdar ökar.

6 Snart får du prospektet via mobilen Svensk Fastighetsförmedling är årets mäklare. Och redan nu hägrar nya mål prospekt i mobilen. Tävlingen Årets mäklare är begränsad till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Huvudsakligen är det stora mäklarfirmor med högst antal försäljningar av fastigheter som slåss om titeln. Efter att omkring bostadssäljare betygsatt sin mäklare på en rad områden står Svensk Fastighetsförmedling som slutlig segrare i år, en hårsmån före Skandiamäklarna. Svensk Fastighetsförmedling är enligt kunderna också den mäklare som har bäst förmåga att behålla kundens förtroende. Vi kommer in tidigare i processen i dag. Det betyder längre tid med kunderna vilket också ger en bättre kvalitet. Vi vill inte vara med bara vid transaktionstillfället utan arbetar också för att behålla kontakten efteråt, till exempel genom att lägga om lån och ge juridisk hjälp, säger Peeter Pütsep, Svensk Fastighetsförmedlings VD, med tidigare erfarenhet från bland annat ITbranschen. Den röda tråden i hans karriär branscher i förändring tycks fortsätta. Svensk Fastighetsförmedling är tillsammans med Fastighetsbyrån, som har Swedbank bakom sig, marknadsledande på den svenska mäklarmarknaden med cirka 20 procent vardera. I somras köptes Svensk Fastighetsförmedling av DnB NOR, Norges största finansiella institution. Det var enligt Peeter Pütsep början till den stora strukturomvandlig som väntar branschen de närmaste åren. Han tror på fler samgåenden och räknar på sikt med mellan fem och sju rikstäckande mäklarkedjor. För Svensk Fastighetsförmedling innebär uppköpet ett finansiellt tillskott och möjlighet att utveckla mäklartjänsten ihop med norrmännen som i dag ligger långt framme på IT-området. Snart kommer det bli möjligt att få prospekt och även planlösningar via mobilen, berättar han entusiastiskt när vi träffas i det högt belägna huvudkontoret med en storslagen utsikt över Årstaviken i Stockholm. Under de fyra år som gått sedan Peeter Pütsep började vid Svensk Fastighetsförmedling tycker han att kunderna har blivit mer pålästa. Samtidigt är allt fler beredda att lägga alltmer pengar på boendet. Ungefär hälften av svenskarna kan tänka sig att lägga upp till 40 procent av den disponibla inkomsten på boendet, vilket är i nivå med övriga Europa. Undersökningen för att kora Årets mäklare 2007, som genomförts av analysföretaget Regi, ger ett generellt gott betyg Årets mäklare, Svensk Fastighetsförmedling med VD Peeter Pütsep, vill förbättra anseendet för hela branschen. till branschen som under senare tid dragits med ett skamfilat rykte. Vilken ser du som den största utmaningen för branschen? Att förbättra anseendet för varumärket fastighetsmäklare vilket kräver att alla aktörer hjälps åt. Trots att bevisligen de allra flesta kunder är nöjda med mäklaren, det visar inte bara denna undersökning utan även våra egna kundundersökningar, är det tyvärr mestadels en negativ bild av branschen som skildras. Svensk Fastighetsförmedling anmälde tidigare i år två av sina egna mäklare till Fastighetsmäklarnämnden för felaktigheter vid budgivning. Mäklarna misstänks för att ha lagt fejkade bud på både villor och bostadsrätter för att få upp priset på objekten. Det är mycket ovanligt att ett företag anmäler två av sina Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling startade 1937 som ett enmansföretag i Linköping. I dag har franchiseorganisationen, som ägs av den norska finanskoncernen DnB NOR, vuxit till cirka 200 lokala bobutiker med drygt anställda. Varje år förmedlar den drygt villor, fritidshus och bostadsrätter till ett värde av cirka 34 miljarder kr. Dessutom finns tilläggstjänster som ekonomisk rådgivning och förmedling av lån och försäkringar. egna mäklare. Vi vill signalera till branschen att det här är oacceptabelt. Det är också vårt ansvar att gå i bräschen. Vilket är ditt bästa råd till den som ska köpa eller sälja bostad i dag? Den osäkra marknaden har gjort det ännu viktigare att göra en boendekalkyl. Det är också viktigt att man i hushållet bestämmer hur stor andel som kan läggas på boendet. KARIN ARNELL FOTO: URBAN JÖRÉN PRIVATA AFFÄRER DECEMBER

7 Uppstickarna på nätet Slipp dyra mäklararvoden genom att själv sälja din bostad. Privata Affärer har plockat fram uppstickarna på marknaden som kan hjälpa dig att spara hundratusentals kronor. Först var det nätbankerna som utmanade de traditionella bankerna för att få ned kostnaderna. Nu är det nätmäklarnas tur. Bostadsmarknaden håller på att förändras och i dag hittar allt fler bostadssäljare till branschens billigare uppstickare. Samtidigt som arvodet är lägre får du i gengäld sköta en stor del av affären själv. Många av de nya aktörerna erbjuder samma typ av tjänster som traditionella mäklare, men skillnaden är att du själv väljer omfattningen av dessa tjänster. Tänk på att erbjudandena skiljer åt och att det lönar sig att jämföra. På nätet ryms allt från registrerade mäklare, med fullt mäklaransvar, till mer utpräglade nätmäklare som låter dig göra en stor del av jobbet själv, och slutligen rena marknadsplatser. Det förklarar också den stora prisvariationen bland uppstickarna. För att komma ut på någon av de största webbplatserna för bostäder Hemnet och Bovision måste en fastighetsmäklare sköta försäljningen. Skillnaden på House4sale, som också räknas till de större webbplatserna, är att vem som helst kan annonsera ut sin bostad. När du säljer bostaden själv är det extra viktigt att vara ordentligt påläst. Din kunskap avgör också vilken typ av aktör du bör välja när du genomför ditt livs kanske största affär. A-mäklarna Adirekta Bostadsagenten Findhome Webbadress: Arvode: kr beroende på typ av tjänst och hur mycket du vill göra själv. *Mäklare registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden har mäklaransvar. Enligt fastighetsmäklarlagens 16 ska fastighetsmäklaren ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Webbadress: Arvode: 1,5 % av köpesumman med ett minimiarvode om kr inkl moms. Övrigt: En oberoende expert utför värderingen, du själv sköter visningen och bolagets mäklare sköter försäljningen på distans. Hjälp med kontraktshandlingar kostar kr. Webbadress: Arvode: kr Övrigt: I priset ingår värdering, hembesök med fotografering, budgivning och avslut. Samma mäklare under hela säljprocessen. Kunder får rabatt på juridiska tjänster. Webbadress: om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Annons kostar 200 kr. Övrigt: Traditionell mäklartjänst med fullt mäklaransvar förutom visningar kostar kr. Annons på Hemnet och Bovision ingår. Visningsvärd, besiktning och homestyling är andra kringtjänster. HemOnline House4sale Hemverket Movers Webbadress: Arvode: kr. Övrigt: Fotografering, juridiska handlingar, uppmätning och rådgivning ingår. Visning med bolagets mäklare kostar ca kr. Webbadress: om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Annons 295 kr (60 dagar). Övrigt: Erbjuder en mäklartjänst i samarbete med Adirekta. Då utgår 1,5 % av köpesumman, dock lägst kr inkl moms. Hjälp med kontraktshandlingar kostar kr. Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: kr Övrigt: Exempel på kringtjänster är areamätning, besiktning och doldafelförsäkring. Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: Normalt 100 kr för två månader inkl annons. Administrationsavgift vid accepterande av bud normalt kr. Just nu gratis. Övrigt: Bostadsrätter i Stockholm. På gång att byggas ut för att kunna användas i övriga landet. 44 DECEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

8 Här väljer du själv Bostart Webbadress: Arvode: Kostnadsfritt Övrigt: Här kan säljaren utvärdera seriösa mäklare och lägga ut sin bostad, mäklarna kan sedan lämna anbud på uppdragen i konkurrens med varandra. Efteråt får säljaren utvärdera affären och betygsätta mäklaren, tillgängligt för alla. Marknadshyror under utredning Kraftiga höjningar är att vänta för miljontals hyresgäster om hyrorna marknadsanpassas. Under våren kommer den statliga utredningen om allmännyttans framtid och dess förslag till nytt hyressättningssystem att presenteras. Bakgrunden är att EU har ifrågasatt den nuvarande svenska ordningen där de privata bolagens hyror automatiskt följer de kommunala bostadsbolagens. Även om EU inte tvingar Sverige att införa marknadshyror är det troligt att utredningen kommer att rekommendera en ökad marknadsanpassning av de svenska hyrorna. Privatmäklaren Webbadress: Annons på Hemnet: Ja, om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Privattjänsten som ger tillgång till guider och avtalsmallar är kostnadsfri medan mäklartjänsten och annons på Hemnet kostar kr. Övrigt: Besiktning och försäkringar är tilläggstjänster. PRIVATA AFFÄRER DECEMBER 2007 Fler tips på olika bostadssajter Bostadsvisning Webbadress: Arvode: Gratis under två månader. Övrigt: Endast bostadsrätter. Boning Webbadress: Arvode: Annons är gratis. Övrigt: Försäljning, byte och uthyrning av allt från villa till bostadsrätt och fritidshus. BjörnsBytare Webbadress: Arvode: Annonsering kostar 30 kr för 30 dagar. Övrigt: Matchar ihop annonser med varandra. Fastighetsförmedlingen Webbadress: Arvode: Gratis annons i tre månader. Övrigt: En köp- och säljmarknad för villor, fritidshus, bostadsrätter samt tomter både i Sverige och utlandet. HemMarknad Webbadress: Arvode: Annons är kostnadsfritt. Övrigt: Bostäder över hela landet. Superbo Webbadress: Arvode: Nätmäklare kostar för bostadsrätt/tomt, för villa/fritidshus. I Stockholmsområdet även traditionell fastighetsmäklare för kr resp kr. Övrigt: Tilläggstjänster: mäklare kr, fotografering kr, visningsvärd kr, ritning kr. Bytbostad Webbadress: Arvode: Egen webbsida med länkar, kamera att fotografera med, samt köpebrev och köpekontrakt kostar kr inkl moms för tre månader. Övrigt: Hjälp med översättning av annonser till andra språk. BoSnabben Webbadress: Arvode: Ännu så länge kostnadsfritt att annonsera. Övrigt: Hyreslägenheter och bostadsrätter i Malmö. ITBostad Webbadress: Arvode: Uthyrning av bostad är kostnadsfri. Den som söker bostad betalar ett medlemspris på 595 kr för två månader. Övrigt: Bostäder i hela Sverige, främst Göteborg. Tilläggstjänsten att söka 1:a handslägenhet kostar 195 kr. Tomt & Bostad Webbadress: Arvode: Annonsera i 60 dagar för 150 kr. Övrigt: Portal för att köpa, sälja, byta, hyra/hyra ut. Som stöd vid försäljning medföljer utan extra kostnad handboken Mäkla själv när du lägger upp din objektannons. Mäklarbrickan Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: Kostnadsfritt Övrigt: Hjälp med visning, utformning av köpeavtal, flyttstädning, homestyling och videovisning finns att köpa. Nätmäklare bäst för mig Cecilia Ehn Björklund anlitade en nätmäklare. Hallå där, Cecilia Ehn Björklund, som sparade minst kr på att sälja sin fyra i Stockholm för 3,9 miljoner kr via en av branschens uppstickare. Varför anlitade du en uppstickare? Jag hade hört att det skulle vara stora prisskillnader och hade ingen lust att betala uppemot kr till en traditionell mäklare. Hur gick du tillväga? Jag letade efter mäklare på nätet och jämförde deras tjänster. Jag fastnade för A-mäklarna som hade ett tydligt erbjudande som tilltalade mig. Jag betalade ett fast pris på och fick samma service som hos en traditionell mäklare. Pengarna jag sparade gick till att renovera familjens nya hus. Är det någon nackdel att sälja via en uppstickare? Jag ser personligen ingen sådan eftersom jag är van att hantera nätet. Möjligen att andra som inte är lika vana upplever det annorlunda. Tror du att en traditionell mäklare hade kunnat ge dig ett högre pris på lägenheten? Nej, en jämförbar lägenhet i samma hus, som till skillnad från vår var helt nyrenoverad, gick för endast kr mer. Vilket är ditt bästa säljråd? Jag kan absolut rekommendera nätmäklare. Kolla bland bekanta för att höra vilka som är bra. KARIN ARNELL FOTO: SUSANNE KRONHOLM 45

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67.5 m² Område Gullviksborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Områdesbeskrivning Vårdcentral och närpolis

Läs mer

Fastighetsförmedling som profession

Fastighetsförmedling som profession Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

T j ö r n - M o s s h o l m e n A m a z o n k a j e n T j ö r n - M o s s h o l m e n K v a r t e r e t A m a z o n S m s : a 9 9 0 5 6 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6

ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Susabäcken / lgh 32, Hummelvägen 6 ÅRE BY Nyrenoverad 2:a nära skidbacke Nyrenoverad skidåkarlägenhet med toppläge, utan insyn och nära backen. Sovrum med 4 bäddar, allrum med ny köksavdelning

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Central 1: i Lund 40 kvm

Central 1: i Lund 40 kvm Objektbeskrivning Central 1: i Lund 40 kvm Flormansgatan 8, Lund Boarea: 40 m 2 Avgift: Utgångspris: 1911 kr inkl värme 855 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 525. Använd länken i annonsen. Ansvarig

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten ligger perfekt i stenstaden mellan Citykärnan och hamnen. Trevlig

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:-

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- Tomt Byggnad Byggnadssätt Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast Bokgången 39 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Kölnans Fritidsby Gatuadress Bokgången 39 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mysig stuga på lugnt läge! På populära Kölnan

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Älgen 5 A Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Älgen 5 A Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor härlig lägenhet med ski in / ski out läge i centrala Björnen och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Fullt utrustade lägenheter

Fullt utrustade lägenheter Fullt utrustade lägenheter Brunkulla i Åre ÅREVÄGEN 146 Brunkulla i Åre pris 1.950.000-3.950.000 kr Avgift 1.991-3.465 kr Antal rum 3 & 5 rum och kök Boarea ca. 50-87 kvm våningsplan 2-5 av 5 Byggår 2003

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235 Visningsmaterial Välskött parhus Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården Boarea: 136 m2 (biarea: 27 m2) Tomtarea: 525 m2 Pris: 1 795 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En välplanerad och ljus lägenhet högst upp i huset! -- Johan Starell,

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Södermalmsgatan 21. Enligt överenskommelse

Södermalmsgatan 21. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 1 rum (1 sovrum) / 47,5 m² Område Södermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 11 Vardagsrum Vardagsrum och sovrum

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Almstagatan 6 Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Norr Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge centralt i Norrköping. Stor gemensam trädgård

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 20

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 20 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 90 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Enplans villa på 90 kvadrat

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2 Objektbeskrivning 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift Boarea: 87,5 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 2 774 kr 849 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Stickelbärsvägen 10 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 46 m² Område Östermalm - Ruddammen. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Stickelbärsvägen 10 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 46 m² Område Östermalm - Ruddammen. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 46 m² Område Östermalm - Ruddammen " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Fräscht och inflyttningsklart i lugnt och ostört läge,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast

24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Norra Dragspelsgatan 24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fräsch bostad i ett mycket lugnt läge nära Frölunda

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett extra plus att bredband om 100/10 Mbit ingår i avgiften. Goda kommunikationer

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel:

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel: Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen JF1011/UF1011 Fastighetsmäklarutbildningen 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari

Läs mer

Län Halland Gatuadress Linimentvägen 17 B Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Linimentvägen 17 B Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Att bostaden ligger på markplan ger en radhuskänsla med direkt utgång till trädgård.

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt naturnära boende men ändå centralt och nära till allt. Härlig utemiljö

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Nobeltorget/ Sorgenfri Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge, helt insynsskyddat. Härlig inglasad balkong i

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Kungshatt Kungsborg 12 Kommun Ekerö Storlek 1 rum / 9 m² Område Kungshatt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Kungshatt Kungsborg 12 Kommun Ekerö Storlek 1 rum / 9 m² Område Kungshatt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Ekerö Storlek 1 rum / 9 m² Område Kungshatt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Sommaridyll på Kungshatt! Ogenerat läge med skogsområde inpå knuten. Trädäckad uteplats

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Östra Vittusgatan 7 A

Östra Vittusgatan 7 A Län Blekinge Gatuadress Kommun Karlskrona Storlek 3.0 rum / 67 m² Område Trossö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin innergård med gemensam uteplats

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

Kilian Zollsgatan 9B. Län Skåne Gatuadress Kilian Zollsgatan 9B Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kilian Zollsgatan 9B. Län Skåne Gatuadress Kilian Zollsgatan 9B Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.0 rum / 28 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Denna fantastiska 1:a på 28 kvm ligger inom gångavstånd till

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning och gott om förvaringsmöjligheter i fasta garderober.

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t K V N O R D V Å G N o r d v å g T y p : V i l l a t o m t, U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r

Läs mer