Nu styr köparna. Prisökningarna på villor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu styr köparna. Prisökningarna på villor"

Transkript

1 Nu styr köparna Den glödheta bostadsmarknaden håller på att kylas av. Enligt experterna är säljarens marknad på väg att bli köparens. AV KARIN ARNELL Köpesumma, kr Prisökningarna på villor och bostadsrätter det senaste året ligger på flera håll i landet över 20 procent. Men nu tycks den uppåtgående trenden faktiskt vika av särskilt när det gäller ökningstakten på storstädernas bostadsrätter. Förklaringen är en kombination av räntehöjningar och de tidigare rusande priserna. Även turbulensen på kreditmarknaden, en rörlig börs och osäkerhet om hur konjunkturen ska utvecklas spelar in. En annan faktor som dämpar priset på attraktiva bostadsrätter är den nya fastighetsbeskattningen som ihop med en slopad förmögenhetsskatt gör det billigare att bo kvar i villan. Fastighetsprofessor Stellan Lundström vid KTH tror att bostadsmarknaden kommer att svalkas av ytterligare under det närmaste året. Min bedömning är att inbromsningen fortsätter och att det snarare kommer att vara köparens marknad, säger han. Nya begränsningar av uppskovsrätten, det vill säga rätten att skjuta upp den vinst man gjort på en fastighetsaffär genom att direkt investera i ett nytt boende, kan också komma att hämma prisutvecklingen. När uppskoven räntebeläggs efter årsskiftet får det nog en kraftig effekt på priserna främst på dyrare objekt, säger Stellan Lundström. Även om bostadsmarknaden bromsar in är det troligt att vi får se stigande priser, men i en mer försiktig ökningstakt. För en fortsatt prisuppgång talar tunga faktorer som relativt låga räntor, skattesänkningar, goda löneökningar och att svenskarna är beredda att lägga en allt större del av den disponibla inkomsten på boendet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bostadsmarknader är lokala. Vad som är sanning i en storstad som Stockholm behöver inte gälla på andra mindre orter. Den statliga lånegaranti till förstagångsköpare som är tänkt Portal om boendefrågor Konsumenternas makt över boendefrågor ska stärkas. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att i samråd med Konsumentverket och Fastighetsmäklarnämnden upprätta en informationsportal. Det är inte informationen i sig som är största problemet utan snarare var man hittar den. Information om köp och försäljning av bostad, boende och byggande är i dag spridd på en mängd myndigheter. Regeringen har beslutat att satsa sju miljoner kr under en treårsperiod för att samla all information på ett och samma ställe att införas nästa år innebär att det plötsligt kan dyka upp nya köpare på marknaden vilket också kan påverka priserna uppåt. Om moderaterna inte nyligen backat i frågan om att införa marknadshyror för hyresrätter Bostadsrätter storstockholm hade även det kunnat verka prishöjande då många säkert föredragit att äga sin lägenhet. Peeter Pütsep, VD för Svensk Fastighetsförmedling, tycker att det för tillfället är lite vänteläge på bostadsmarknaden. Köparna avvaktar och säljarna räknar på om de ska låna 38 DECEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 bostadsmarknaden Villor storstockholm Faktorer som talar för uppgång på bostadsmarknaden Stark svensk ekonomi Skattesänkningar Löneökningar Mer pengar läggs på boendet Brist på bostäder Villor övriga landet Bostadsrätter övriga landet KÄLLA: MÄKLARSTATISTIK FOTO: SCANPIX Faktorer som talar för nedgång på bostadsmarknaden Räntehöjningar Striktare kreditgivning Global kreditoro Nya skatteregler Osäkerhet om konjunkturen till skatt eller betala in. Det är knepigt för ett enskilt hushåll att räkna både på den nya fastighetsskatten och vart räntan ska ta vägen, säger han. Höga prishöjningar på procent i årstakt är nog förbi. Mellan 5 och 10 procent i ökningstakt är en rimligare bedömning i en högkonjunktur. När prisutvecklingen mattas av och det inte längre är lika svårt som tidigare att köpa en lägenhet blir marknaden mer diversifierad. Skillnaden i pris mellan mer och minde attraktiva områden blir större. Öresundsområdet med närhet till Köpenhamn är exempel på en region med fortsatt hög attraktionskraft. Detsamma gäller Norrköping, Motala och Mjölby där priserna går upp till följd av närheten till jobb i Linköping, på samma sätt som sker i Eskilstuna och Enköping som ligger nära Stockholm. PRIVATA AFFÄRER DECEMBER

3 Du måste veta om dina rättigheter Bostadsköpet är sannolikt ditt livs största affär och svåraste. Därför är det viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har. Boendefrågor är ett av de största problemområdena i konsumenternas värld, konstaterar bostadsexperten Sverker Thorslund vid Konsumentverket. Enligt Riksrevisionens kartläggning tidigare i år är så många som var femte husköpare och var tionde hussäljare missnöjd med sin mäklare. Ofta saknas papper på vilken information som lämnats mellan husspekulanter och mäklare, och vid tvister står ofta ord mot ord, säger Sverker Thorslund. Ett vanligt problem är att många inte förstår sin undersökningsplikt. Att en köpare är skyldig att undersöka huset själv måste mäklaren informera om, men det är inte alltid det sker, säger Sverker Thorslund som även ingår i den expertgrupp som utreder den nya fastighetsmäklarlag som ska komma nästa år. Information om undersökningsplikten behöver inte ske skriftligt vilket jag kan tycka är en svaghet i lagen eftersom bevisbördan ligger på konsumenten. Lånegaranti till förstagångsköpare Staten erbjuder sig att ställa ut garantier på upp till kronor och under högst tio år till den som köper en bostad. Enligt förslaget är tanken främst att hjälpa förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Från och med första mars ska staten kunna ställa ut garantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till den här köparkategorin. Träder garantin i kraft blir låntagaren återbetalningsskyldig. Om säljaren ska kunna bli ansvarig efter köpet krävs det fel i huset som i lagens mening är att anse som dolt. Tro inte att du kan göra säljaren ansvarig för allt som du inte har förstått eller satt dig in i. Eftersom kraven på besiktning av en fastighet är högt satta för en lekman kan det vara klokt att anlita en professionell besiktningsman. Men kom ihåg att besiktningsmannen inte undersöker allt. Du måste själv kontrollera bland annat vitvaror, el och eldstäder och anlita till exempel sotare och elektriker. Om du måste skriva på ett köpekontrakt innan du får en chans att besiktiga huset bör du se till att det finns ett villkor i avtalet som ger dig rätt att hoppa av affären om du efter besiktningen inte längre är nöjd. Villkoret ska vara en svängdörr, ett rakt återgångsvillkor. Då ska du få tillbaka din handpenning och inte behöva ge en anledning till varför du hoppar av, säger Sverker Thorslund. För dig som köper en bostadsrätt gäller andra regler.

4 Bra saker att känna till För köpare Du har undersökningsplikt vid ett fastighetsköp. Du bör kontrollera bostaden och bostadsrättsföreningen innan du köper en bostadsrätt. Mäklaren utför inte köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska kontrollera vem som äger objektet och vilka rättigheter som belastar objektet. Mäklaren ansvarar normalt inte för att säljarens information om objektet är korrekt. Du kan normalt inte klaga till mäklaren vid eventuella fel på objektet. Besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor ska innehålla tydliga tidsfrister och anvisningar för hur en begäran om återgång ska göras. Handpenningen betalas till säljaren om ni inte avtalat om annat i ett depositionsavtal. För säljare Mäklarens uppdrag är personligt. Kontrollera mäklarens registrering. Det är du som bestämmer över försäljningen. Fråga mäklaren om villkoren och förutsättningarna för förmedlingsuppdraget innan du bestämmer dig. Läs igenom mäklarens uppdragsavtal innan du undertecknar det. Om du har särskilda önskemål som gäller förmedlingen bör dessa antecknas i uppdragsavtalet. Om du en gång anlitat en mäklare kan denne ha rätt till provision om objektet säljs även om uppdraget har sagts upp. Handpenningen betalas till säljaren om ni inte avtalat om annat i ett depositionsavtal. Det är viktigt att mäklaren dokumenterar överenskommelser mellan köpare och säljare. Det finns risker med att ge köparen tillgång till objektet före det egentliga tillträdet. Kan även hjälpa till med underlaget till deklaration och avtala om detta. För spekulanter Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. Du kan själv ange villkor för ditt bud, till exempel en tidsbegränsning. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, till exempel genom att någon spekulant drar sig ur eller nya spekulanter tillkommer. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand. Det inte är en rättighet att få återkomma med ett högre bud. Det är säljaren som bestämmer när och med vem denne vill göra affär. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. Det inte är möjligt att muntligt avtala om köp av fastighet eller bostadsrätt. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktsskrivning kan budgivningen fortsätta. KÄLLA: FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN FOTO: SCANPIX Förutom att du måste undersöka lägenheten bör du också skaffa dig en uppfattning om fastighetens skick. Här finns andra komplikationer. Ett delat ansvar mellan bostadsrättshavare och förening, och svårigheter med nuvarande ordning att ta reda på om bostadsrätten till exempel är pantsatt gör att köparen måste vara ännu mer noggrann. De flesta bostadsaffärer förmedlas av en mäklare, men du

5 32 mäklare hade varnats redan i september kan också välja att sköta försäljningen själv eller anlita en nätmäklare för att kunna spara in tusenlappar på arvodet. Tanken med nätmäklare är att du som privatperson känner till din bostad bäst och med hjälp av rätt verktyg kan göra en del av mäklarens jobb. (Läs mer på sid ) Sverker Thorslund tycker inte att det finns ett generellt svar för vad som är bäst anlita mäklare eller inte utan att det är helt individuellt. Den första frågan är om du behöver mäklare eller inte. Tror du som säljare att mäklaren kan göra ett jobb som är värt pengarna är det motiverat. Inte annars, säger han. Om du anlitar en fastighetsmäklare brukar det finnas en skrivning om ensamrätt i tre månader i avtalet. Det innebär att du får betala arvode enligt avtal även om du skulle sälja bostaden själv. Fejkade budgivningar, lockpriser och skrala objektsbeskrivningar har under året varit brännande frågor på den heta bostadsmarknaden. I slutet av september hade 281 mäklare anmälts till Fastighetsmäklarnämnden av missnöjda kunder, vilket är fler än under hela förra året. Under samma tid varnades 32 mäklare och fyra mäklare fick sina registreringar återkallade. Det är en het marknad med snabba affärer i främst storstäderna. Ju högre priser desto mer misstänksamma blir människor att allt inte har gått rätt till, säger Anna-Lena Järvstrand, ordförande vid Fastighetsmäklarnämnden. Samtidigt har nämnden fått hård kritik av Riksrevisionen som anser att den har varit alldeles för passiv i sin roll som tillsynsmyndighet. Anna-Lena Järvstrand håller inte med om kritiken. Vi undersöker däremot möjligheterna att skärpa tillsynen. Förutsättningen för att kunna utdela en disciplinär påföljd är att det är otvetydigt bevisat att mäklaren brutit mot fastighetsmäklarlagen, vilket inte alltid är så lätt. En annan förklaring till det ökade antalet anmälningar kan vara den osäkerhet som många köpare och säljare kopplar ihop med budgivningen. Det är också en av de vanligaste frågorna till Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn. Det saknas lagregler, branschpraxis eller andra övergripande regler som styr budgivningsprocessen i samband med överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter, konstaterar hon. KARIN ARNELL Regeringen vill ha ägarlägenheter Ägarlägenheter är ytterligare en boendeform som regeringen överväger att införa i Sverige. Den förekommer redan i flera av våra europeiska grannländer och kan sägas vara ett mellanting mellan ägande av småhus och ägande av bostadsrätt. Ett argument som tidigare förts fram är att inflytande för de boende skulle öka, med rätt att till exempel fritt kunna överlåta och hyra ut lägenheten. Också boendekostnaderna anses kunna sjunka med bättre lånevillkor. En risk som nämns är att andrahandsuthyrningen med oprofessionella värdar ökar.

6 Snart får du prospektet via mobilen Svensk Fastighetsförmedling är årets mäklare. Och redan nu hägrar nya mål prospekt i mobilen. Tävlingen Årets mäklare är begränsad till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Huvudsakligen är det stora mäklarfirmor med högst antal försäljningar av fastigheter som slåss om titeln. Efter att omkring bostadssäljare betygsatt sin mäklare på en rad områden står Svensk Fastighetsförmedling som slutlig segrare i år, en hårsmån före Skandiamäklarna. Svensk Fastighetsförmedling är enligt kunderna också den mäklare som har bäst förmåga att behålla kundens förtroende. Vi kommer in tidigare i processen i dag. Det betyder längre tid med kunderna vilket också ger en bättre kvalitet. Vi vill inte vara med bara vid transaktionstillfället utan arbetar också för att behålla kontakten efteråt, till exempel genom att lägga om lån och ge juridisk hjälp, säger Peeter Pütsep, Svensk Fastighetsförmedlings VD, med tidigare erfarenhet från bland annat ITbranschen. Den röda tråden i hans karriär branscher i förändring tycks fortsätta. Svensk Fastighetsförmedling är tillsammans med Fastighetsbyrån, som har Swedbank bakom sig, marknadsledande på den svenska mäklarmarknaden med cirka 20 procent vardera. I somras köptes Svensk Fastighetsförmedling av DnB NOR, Norges största finansiella institution. Det var enligt Peeter Pütsep början till den stora strukturomvandlig som väntar branschen de närmaste åren. Han tror på fler samgåenden och räknar på sikt med mellan fem och sju rikstäckande mäklarkedjor. För Svensk Fastighetsförmedling innebär uppköpet ett finansiellt tillskott och möjlighet att utveckla mäklartjänsten ihop med norrmännen som i dag ligger långt framme på IT-området. Snart kommer det bli möjligt att få prospekt och även planlösningar via mobilen, berättar han entusiastiskt när vi träffas i det högt belägna huvudkontoret med en storslagen utsikt över Årstaviken i Stockholm. Under de fyra år som gått sedan Peeter Pütsep började vid Svensk Fastighetsförmedling tycker han att kunderna har blivit mer pålästa. Samtidigt är allt fler beredda att lägga alltmer pengar på boendet. Ungefär hälften av svenskarna kan tänka sig att lägga upp till 40 procent av den disponibla inkomsten på boendet, vilket är i nivå med övriga Europa. Undersökningen för att kora Årets mäklare 2007, som genomförts av analysföretaget Regi, ger ett generellt gott betyg Årets mäklare, Svensk Fastighetsförmedling med VD Peeter Pütsep, vill förbättra anseendet för hela branschen. till branschen som under senare tid dragits med ett skamfilat rykte. Vilken ser du som den största utmaningen för branschen? Att förbättra anseendet för varumärket fastighetsmäklare vilket kräver att alla aktörer hjälps åt. Trots att bevisligen de allra flesta kunder är nöjda med mäklaren, det visar inte bara denna undersökning utan även våra egna kundundersökningar, är det tyvärr mestadels en negativ bild av branschen som skildras. Svensk Fastighetsförmedling anmälde tidigare i år två av sina egna mäklare till Fastighetsmäklarnämnden för felaktigheter vid budgivning. Mäklarna misstänks för att ha lagt fejkade bud på både villor och bostadsrätter för att få upp priset på objekten. Det är mycket ovanligt att ett företag anmäler två av sina Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling startade 1937 som ett enmansföretag i Linköping. I dag har franchiseorganisationen, som ägs av den norska finanskoncernen DnB NOR, vuxit till cirka 200 lokala bobutiker med drygt anställda. Varje år förmedlar den drygt villor, fritidshus och bostadsrätter till ett värde av cirka 34 miljarder kr. Dessutom finns tilläggstjänster som ekonomisk rådgivning och förmedling av lån och försäkringar. egna mäklare. Vi vill signalera till branschen att det här är oacceptabelt. Det är också vårt ansvar att gå i bräschen. Vilket är ditt bästa råd till den som ska köpa eller sälja bostad i dag? Den osäkra marknaden har gjort det ännu viktigare att göra en boendekalkyl. Det är också viktigt att man i hushållet bestämmer hur stor andel som kan läggas på boendet. KARIN ARNELL FOTO: URBAN JÖRÉN PRIVATA AFFÄRER DECEMBER

7 Uppstickarna på nätet Slipp dyra mäklararvoden genom att själv sälja din bostad. Privata Affärer har plockat fram uppstickarna på marknaden som kan hjälpa dig att spara hundratusentals kronor. Först var det nätbankerna som utmanade de traditionella bankerna för att få ned kostnaderna. Nu är det nätmäklarnas tur. Bostadsmarknaden håller på att förändras och i dag hittar allt fler bostadssäljare till branschens billigare uppstickare. Samtidigt som arvodet är lägre får du i gengäld sköta en stor del av affären själv. Många av de nya aktörerna erbjuder samma typ av tjänster som traditionella mäklare, men skillnaden är att du själv väljer omfattningen av dessa tjänster. Tänk på att erbjudandena skiljer åt och att det lönar sig att jämföra. På nätet ryms allt från registrerade mäklare, med fullt mäklaransvar, till mer utpräglade nätmäklare som låter dig göra en stor del av jobbet själv, och slutligen rena marknadsplatser. Det förklarar också den stora prisvariationen bland uppstickarna. För att komma ut på någon av de största webbplatserna för bostäder Hemnet och Bovision måste en fastighetsmäklare sköta försäljningen. Skillnaden på House4sale, som också räknas till de större webbplatserna, är att vem som helst kan annonsera ut sin bostad. När du säljer bostaden själv är det extra viktigt att vara ordentligt påläst. Din kunskap avgör också vilken typ av aktör du bör välja när du genomför ditt livs kanske största affär. A-mäklarna Adirekta Bostadsagenten Findhome Webbadress: Arvode: kr beroende på typ av tjänst och hur mycket du vill göra själv. *Mäklare registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden har mäklaransvar. Enligt fastighetsmäklarlagens 16 ska fastighetsmäklaren ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Webbadress: Arvode: 1,5 % av köpesumman med ett minimiarvode om kr inkl moms. Övrigt: En oberoende expert utför värderingen, du själv sköter visningen och bolagets mäklare sköter försäljningen på distans. Hjälp med kontraktshandlingar kostar kr. Webbadress: Arvode: kr Övrigt: I priset ingår värdering, hembesök med fotografering, budgivning och avslut. Samma mäklare under hela säljprocessen. Kunder får rabatt på juridiska tjänster. Webbadress: om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Annons kostar 200 kr. Övrigt: Traditionell mäklartjänst med fullt mäklaransvar förutom visningar kostar kr. Annons på Hemnet och Bovision ingår. Visningsvärd, besiktning och homestyling är andra kringtjänster. HemOnline House4sale Hemverket Movers Webbadress: Arvode: kr. Övrigt: Fotografering, juridiska handlingar, uppmätning och rådgivning ingår. Visning med bolagets mäklare kostar ca kr. Webbadress: om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Annons 295 kr (60 dagar). Övrigt: Erbjuder en mäklartjänst i samarbete med Adirekta. Då utgår 1,5 % av köpesumman, dock lägst kr inkl moms. Hjälp med kontraktshandlingar kostar kr. Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: kr Övrigt: Exempel på kringtjänster är areamätning, besiktning och doldafelförsäkring. Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: Normalt 100 kr för två månader inkl annons. Administrationsavgift vid accepterande av bud normalt kr. Just nu gratis. Övrigt: Bostadsrätter i Stockholm. På gång att byggas ut för att kunna användas i övriga landet. 44 DECEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

8 Här väljer du själv Bostart Webbadress: Arvode: Kostnadsfritt Övrigt: Här kan säljaren utvärdera seriösa mäklare och lägga ut sin bostad, mäklarna kan sedan lämna anbud på uppdragen i konkurrens med varandra. Efteråt får säljaren utvärdera affären och betygsätta mäklaren, tillgängligt för alla. Marknadshyror under utredning Kraftiga höjningar är att vänta för miljontals hyresgäster om hyrorna marknadsanpassas. Under våren kommer den statliga utredningen om allmännyttans framtid och dess förslag till nytt hyressättningssystem att presenteras. Bakgrunden är att EU har ifrågasatt den nuvarande svenska ordningen där de privata bolagens hyror automatiskt följer de kommunala bostadsbolagens. Även om EU inte tvingar Sverige att införa marknadshyror är det troligt att utredningen kommer att rekommendera en ökad marknadsanpassning av de svenska hyrorna. Privatmäklaren Webbadress: Annons på Hemnet: Ja, om du väljer mäklartjänsten. Arvode: Privattjänsten som ger tillgång till guider och avtalsmallar är kostnadsfri medan mäklartjänsten och annons på Hemnet kostar kr. Övrigt: Besiktning och försäkringar är tilläggstjänster. PRIVATA AFFÄRER DECEMBER 2007 Fler tips på olika bostadssajter Bostadsvisning Webbadress: Arvode: Gratis under två månader. Övrigt: Endast bostadsrätter. Boning Webbadress: Arvode: Annons är gratis. Övrigt: Försäljning, byte och uthyrning av allt från villa till bostadsrätt och fritidshus. BjörnsBytare Webbadress: Arvode: Annonsering kostar 30 kr för 30 dagar. Övrigt: Matchar ihop annonser med varandra. Fastighetsförmedlingen Webbadress: Arvode: Gratis annons i tre månader. Övrigt: En köp- och säljmarknad för villor, fritidshus, bostadsrätter samt tomter både i Sverige och utlandet. HemMarknad Webbadress: Arvode: Annons är kostnadsfritt. Övrigt: Bostäder över hela landet. Superbo Webbadress: Arvode: Nätmäklare kostar för bostadsrätt/tomt, för villa/fritidshus. I Stockholmsområdet även traditionell fastighetsmäklare för kr resp kr. Övrigt: Tilläggstjänster: mäklare kr, fotografering kr, visningsvärd kr, ritning kr. Bytbostad Webbadress: Arvode: Egen webbsida med länkar, kamera att fotografera med, samt köpebrev och köpekontrakt kostar kr inkl moms för tre månader. Övrigt: Hjälp med översättning av annonser till andra språk. BoSnabben Webbadress: Arvode: Ännu så länge kostnadsfritt att annonsera. Övrigt: Hyreslägenheter och bostadsrätter i Malmö. ITBostad Webbadress: Arvode: Uthyrning av bostad är kostnadsfri. Den som söker bostad betalar ett medlemspris på 595 kr för två månader. Övrigt: Bostäder i hela Sverige, främst Göteborg. Tilläggstjänsten att söka 1:a handslägenhet kostar 195 kr. Tomt & Bostad Webbadress: Arvode: Annonsera i 60 dagar för 150 kr. Övrigt: Portal för att köpa, sälja, byta, hyra/hyra ut. Som stöd vid försäljning medföljer utan extra kostnad handboken Mäkla själv när du lägger upp din objektannons. Mäklarbrickan Webbadress: Fullt mäklaransvar*: Nej Arvode: Kostnadsfritt Övrigt: Hjälp med visning, utformning av köpeavtal, flyttstädning, homestyling och videovisning finns att köpa. Nätmäklare bäst för mig Cecilia Ehn Björklund anlitade en nätmäklare. Hallå där, Cecilia Ehn Björklund, som sparade minst kr på att sälja sin fyra i Stockholm för 3,9 miljoner kr via en av branschens uppstickare. Varför anlitade du en uppstickare? Jag hade hört att det skulle vara stora prisskillnader och hade ingen lust att betala uppemot kr till en traditionell mäklare. Hur gick du tillväga? Jag letade efter mäklare på nätet och jämförde deras tjänster. Jag fastnade för A-mäklarna som hade ett tydligt erbjudande som tilltalade mig. Jag betalade ett fast pris på och fick samma service som hos en traditionell mäklare. Pengarna jag sparade gick till att renovera familjens nya hus. Är det någon nackdel att sälja via en uppstickare? Jag ser personligen ingen sådan eftersom jag är van att hantera nätet. Möjligen att andra som inte är lika vana upplever det annorlunda. Tror du att en traditionell mäklare hade kunnat ge dig ett högre pris på lägenheten? Nej, en jämförbar lägenhet i samma hus, som till skillnad från vår var helt nyrenoverad, gick för endast kr mer. Vilket är ditt bästa säljråd? Jag kan absolut rekommendera nätmäklare. Kolla bland bekanta för att höra vilka som är bra. KARIN ARNELL FOTO: SUSANNE KRONHOLM 45

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN VÄLKOMMEN TILL OSS Vi tar hand om hela affären Vi är ett stolt, fristående familjeföretag med över 70 år som marknadsledare i Båstad

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ Fastighet Fastigheten Tidaholm Bäck 13:2 Adress Jord och skog mellan Falköping -Tidaholm Belägen i Tidaholm kommun och Valstad

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM

AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM AFFÄRS/KONTORSFASTIGHET/LOKAL - FALKÖPING - CENTRUM Fastighet Fastigheten Falköping Smeden 13 Adress Beskrivning Tomt Trädgårdsgatan 27, 521 46 Falköping. Belägen i Falköping kommun och Falköping församling.

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och villor,

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ.

SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ. SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ. Fastighet Äganderätt Tidaholm Otterstorp 2:5, 7:2, 2:11, 2:12 Bäck 10:4 Adress Skogsmark Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Otterstorp Storemon,

Läs mer

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Gymnasistgatan 13 C. Gymnasistgatan 13 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 67.5 m² Område Gullviksborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Områdesbeskrivning Vårdcentral och närpolis

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

GÅRD - VARA - PRIS: KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE.

GÅRD - VARA - PRIS: KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE. GÅRD - VARA - PRIS: 3 100 000 KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE. Fastighet Fastigheten Vara Naum 2:12, Naums-Lunnagården 1:1 Adress Gård söder om Vara Arealer Belägen i Vara kommun och Ryda församling. Skattesats

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, anbudsförteckning och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att tillhandhålla

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Folksångsgatan 181

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Folksångsgatan 181 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 133 m² Område Almvik Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till ett stort, fräscht radhus med

Läs mer

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJU

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJU MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: 950 000 KR ELLER HÖGSTBJU Fastighet Fastigheten Tidaholm Otterstorp 2:4 Adress Mindre gård mellan Falköping och Tidaholm Otterstorp Skultagården, 522 92

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Klövervägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Kobjer Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag hade två krav när jag skulle köpa lägenhet, att det var fräscht renoverat

Läs mer

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD Fastighet Fastigheten Ulricehamn Kyrkoskogen 1:1 Adress Mindre gård i Hällstad Arealer Kyrkoskogen 101, 523 99 Hökerum. Belägen i Ulricehamn kommun

Läs mer

Skolgatan 9. Län. Västra Gatuadress Skolgatan 9. Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Skolgatan 9. Län. Västra Gatuadress Skolgatan 9. Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3.0 rum / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenhet som är perfekt för den som vill skapa

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Central 1: i Lund 40 kvm

Central 1: i Lund 40 kvm Objektbeskrivning Central 1: i Lund 40 kvm Flormansgatan 8, Lund Boarea: 40 m 2 Avgift: Utgångspris: 1911 kr inkl värme 855 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 525. Använd länken i annonsen. Ansvarig

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv respektive avyttring av fem bostadsrätter

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:-

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- Tomt Byggnad Byggnadssätt Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Kyrkogatan 4 Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 1 rum / 23 m² Område Stenstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten ligger perfekt i stenstaden mellan Citykärnan och hamnen. Trevlig

Läs mer

1:a på Boda BODAGATAN 47, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK

1:a på Boda BODAGATAN 47, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 1:a på Boda BODAGATAN 47, BORÅS MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Bodagatan 47! Välkommen att bli en del av denna välskötta HSB-förening på Boda. Lägenheten består av 1 rok med badrum

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 1.0 rum / 42 m² Område Degerhamn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten ligger i ett 200 år gammalt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Granhäcksvägen 3c. Län. Granhäcksvägen 3c Götaland Kommun Ale Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Ale Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Granhäcksvägen 3c. Län. Granhäcksvägen 3c Götaland Kommun Ale Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Ale Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Ale Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Vardagsrum Stort och ljust vardagsrum med

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 5 OKTOBER 2017 DNR 36/17 SIDA 1 AV 7 Anmälare Makarna NN Motpart Mäklaren Saken Nedsättning av provision BESLUT Makarna NN har inte rätt till ersättning. YRKANDEN M.M. Makarna NN har yrkat att

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ingå ett skriftligt uppdragsavtal

Läs mer

Björbovägen. Län Stockholm Gatuadress Björbovägen Kommun Norrtälje Storlek 2000 m² Område Björhövda - Vätösund. Enligt överenskommelse

Björbovägen. Län Stockholm Gatuadress Björbovägen Kommun Norrtälje Storlek 2000 m² Område Björhövda - Vätösund. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 2000 m² Område Björhövda - Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 7 Sjönära tomt med utsikt mot Vätösund. Nyttjanderätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Majorna Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Majorna Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Område Majorna Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En trevlig bostad med egen ingång. Charmig innergård och närhet

Läs mer

Fastighetsförmedling som profession

Fastighetsförmedling som profession Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Trendbrott under 2011

Trendbrott under 2011 Stockholm den 17 januari 2012 Trendbrott under 2011 Efter flera år av prisuppgångar på bostäder i Sverige skedde under 2011 ett trendbrott med nedåtgående priser. Sett till de senaste fyra åren har prisuppgångarna

Läs mer

Åldermannens gata 110

Åldermannens gata 110 Län Skåne Gatuadress Kommun Vellinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Skanör Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Alldeles invid den fantastiskt vackra

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast

24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Norra Dragspelsgatan 24 Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fräsch bostad i ett mycket lugnt läge nära Frölunda

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Publicerad 2015-10-07 20 år som myndighet Pressmeddelande den 7 oktober 2015 Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Myndigheten startade sin verksamhet den 1 oktober 1995 och har nu uppnått 20 år som myndighet.

Läs mer

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket.

Hallsbergsgatan 22. Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas, säljare. Hallsbergsgatan 22. www.hemverket. Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Hagsätra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten erbjuder hög standard och fri utsikt! -- Nikolaos Tzikas,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Älgen 5 A Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Älgen 5 A Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Åre Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Område Björnen Åre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor härlig lägenhet med ski in / ski out läge i centrala Björnen och

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ Fastighet Fastigheten Skövde Tåstorp 1:14, 1:53, 1:55 Adress Tåstorp Åsebacken, 541 93 Skövde. Belägen i Skövde kommun och Skultorp församling.

Läs mer

Gruvvägen 21 A. Län Norrbotten Gatuadress Gruvvägen 21 A Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gruvvägen 21 A. Län Norrbotten Gatuadress Gruvvägen 21 A Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Norrbotten Gatuadress Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag gillar att lägenheten är ljus och öppen. Den har ett bra läge nära centrum och fin

Läs mer

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En ljus och välplanerad

Läs mer

Västra Gatuadress Motettvägen 2 Götaland Kommun Uddevalla Storlek 3 rum (2 sovrum) / 64.5 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Motettvägen 2 Götaland Kommun Uddevalla Storlek 3 rum (2 sovrum) / 64.5 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Uddevalla Storlek 3 rum (2 sovrum) / 64.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Totalrenoverad lägenhet med modern planlösning. En lägenhet klar att flytta

Läs mer

Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En nyrenoverad lägenhet, centralt belägen och med fantastisk utsikt över staden och havet.

Läs mer