PwC Academy Utbildningsutbud våren hösten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PwC Academy Utbildningsutbud våren hösten 2016"

Transkript

1 PwC Academy Utbildningsutbud våren hösten 2016 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund

2 Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning PwC:s samlade utbildningserbjudande inom offentlig upphandling 3 Välkommen till Academys utbildningserbjudande för Kommunal Sektor, våren hösten Academys utbildningsadministration och anmälan 5 Förbättra er verksamhet med professionell utveckling 6 Framtidens ledare PwC:s toppledarprogram, Managementprogram för toppledare i offentlig sektor 7 Framtidens ledarskap för framtidens kommuner och regioner 8 Ledning/Styrning och ledarskap 9 Personal 15 Förtroendevalda inklusive revision 17 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 21 Juridik/Administration 27 Vård och omsorg/hälso- och sjukvård 33 Utbildning och lärande 36 Kommunala företag 38 Svenska kyrkan/ideell sektor 40 Snabbaste vägen till viktig kunskap 45

3 Utbildningserbjudanden PwC:s samlade utbildningserbjudande inom offentlig upphandling Utbildning Öppen På begäran Webinar LOU Grundkurs X X Interna kontrakt köp mellan kommunen och dess bolag, vad gäller? X X X EU:s nya upphandlingsdirektiv förändringar inom svensk lagstiftning X X X Direktupphandling När, var, hur? X X X Överprövning När är det möjligt och hur går det till? X X Från anbudsgivare till upphandlingsvinnare X X LOU utbildning för beställare och/eller slutanvändare X X Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling X X Kommunal konkurrens Vad får en kommun göra och inte göra? X X Intern kontroll inom offentlig upphandling Hur, var och när? X X X Grundkurs i offentlig upphandling för förtroendevalda X X 3 Vill du veta mer om programmen? Fredrik Andrén

4 Välkommen till Academys utbildningserbjudande för Kommunal Sektor, våren hösten 2016 Hur möter vi framtiden? I en värld som förändras snabbt behöver vi ständig utveckling. Inom offentlig verksamhet krävs att vi kan våra regelverk, vi kan hantera eventuella risker, vi är effektiva och arbetar med ledning, styrning, förändring och vi har kompetenta medarbetare. Vi har i detta erbjudande försökt att möta dessa behov. Välj utbildningar här eller på vår hemsida. Du kan också kontakta oss eller någon av våra utbildare för att diskutera behoven i just din organisation. Mer information och fler utbildningar finns på vår webbplats: Lisa Åberg Verksamhetsansvarig för utbildning. Är du osäker på vilken utbildning som är mest lämplig? Kontakta gärna oss. Lisa Åberg

5 Välkommen till Academys utbildningsadministration och anmälan Vill du veta mer? På kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika utbildningar som erbjuds. Du anmäler dig enkelt via webbplatsen. Anmälningar Vi tar emot anmälningar och förfrågningar kring våra utbildningar. Vi har årligen cirka nöjda deltagare på våra arrangemang! För din information vill vi meddela att dina personuppgifter enbart används för kursadministrativa ändamål: behandla kurs anmälan, upprätta deltagarförteckning, återsända anmälningsbekräftelse, kursutvärdering samt fakturering. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen 14 dagar innan start. Vi reserverar oss även för eventuella ändringar. Mer information och fler utbildningar finns på vår webbplats: Kontakta gärna oss om du har några frågor om utbildningarna, vill ha hjälp med din anmälan eller om du önskar köpa hem en utbildning till din kommun, landsting, region eller församling. Carina Gustafsson Jeanette Pettersson Ankie Wilhelmsson

6 Förbättra er verksamhet med professionell utveckling Vill du veta mer? På kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika utbildningar som erbjuds. Du anmäler dig enkelt via webbplatsen. Era behov styr vårt utbud Kursutbudet inom Academy återspeglar de behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar bäst. Vårt löfte värdeskapande lärande Academy står för värdeskapande lärande. Detta innebär att investeringen i tid och pengar för dig som deltagare ska ge värde i form av nytta för din verksamhet. Som deltagare på en Academykurs kan du förvänta dig hög kvalitet. Utbildningsledarna är utvalda utifrån kunskap, erfarenhet och pedagogisk förmåga. Skräddarsy utbildningspaket För att maximera nyttan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar anpassade efter just era kompetensbehov. Kontakta oss så berättar vi mer! Mats Wadell, försäljningsansvarig Mats Wadell Försäljningsansvarig

7 Framtidens ledare PwC:s toppledarprogram Managementprogram för toppledare i offentlig sektor Att växa som chef och ledare Toppledarprogrammet startar för femtonde omgången hösten 2016 Målgrupp Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc. Programmet omfattar 12 dagar. Datum september oktober november 8 9 december januari februari 2017 Programmets 12 dagar bygger vi utifrån följande moduler Om omvärld och framtid - dåtid, och framtid i symbios Mitt personliga och kommunikativa ledarskap Ledande ledningsgrupp Samspelet mellan politik och förvaltning, tudelat ledarskap Mitt strategiska utvecklingsansvar i ständig förändring Sammanfattning och reflektion Programansvarig Magnus Hultgren, , Programsekreterare Ankie Wilhelmsson, Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor till oss. Vill du veta mer om programmen? Magnus Hultgren

8 Framtidens ledarskap PwC Framtidens ledarskap för framtidens kommuner och regioner Målgrupp Utvecklingsprogram för kommunstyrelsens ledamöter, ordförande i nämnder och styrelser, kommundirektörer, stf kommundirektörer, stabschefer, förvaltningschefer samt vd i kommunala bolag m.fl. Målsättning Vårt övergripande mål för ledarutvecklingsprogrammet är att ge deltagarna ny energi och inspiration, vidareutveckla ledarskapet samt stärka det gemensamma och strategiska ledarskapet. Ledarutvecklingsprogram en process I våra ledarutvecklingsprogram på hemmaplan med ledande politiker och tjänstemän som målgrupp kombineras ledarutveckling och strategiskt arbete för att vidareutveckla kommunen så att den kan bli en framtidens kommun i alla avseenden. Programmen ser vi som en process som ofta behöver korrigeras och utvecklas under resan beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi försöker alltid vara mycket lyhörda för vad respektive kommun region vill fokusera extra på och vilka fördjupningar man önskar göra. Naturligtvis har vi möjlighet att komplettera vår egen bemanning med externa föreläsare. Vi varvar teoriavsnitt och deltagarnas vardag med övningar och diskussioner. 8 Vill du veta mer om programmen? PO Gunnarsson

9 Ledning/Styrning och ledarskap Vad är god styrning av kommunal verksamhet? Frågor kring ledning och styrning är ständigt aktuella inom kommuner, regioner och landsting. När PwC arbetar med ledning och styrning gör vi gärna en tydlig skillnad på dessa. Med styrning avser vi de system, beslut, policys och rutiner som är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet. Här kan det till exempel gälla kommunens övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering. Inom området ledning fokuserar vi på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål! Vi diskuterar gärna era möjligheter att leda och styra er verksamhet på ett effektivt sätt och hur ni med det goda ledarskapet kan möta framtidens krav. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Micaela Hedin , Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun? Praktisk projektledning! Chefsprogram för operativa ledare personal, verksamhet och ekonomi Det tudelade ledarskapet, NYHET! Strategisk ekonom Ensamkommande barn återsökning av statsbidrag och nya e-tjänsten Analysera mera! FN:s barnkonvention snart svensk lag? Förbered dig och din organisation Mänskliga rättigheter i kommunen hur, vad och varför? Juridik för chefer i kommuner och landsting Osäkra framtider hur arbetar man med scenarioplanering? Statsbidrag inom flyktingmottagandet söker din kommun det man har rätt till? Intern styrning och kontroll Grund Ekonomer & HR-specialister samarbete med synergieffekter Från e-förvaltning till förvaltningsutveckling och medborgarnytta Ledande ledningsgrupp Leda mot e-förvaltning förändringsledning för offentlig sektors högsta chefer Intern styrning och kontroll Fortsättning Medborgardialog ett verktyg för framtiden Värderingsstyrt ledarskap en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre effektivitet! 9

10 Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun? Strategisk ekonom Ensamkommande barn återsökning av statsbidrag och nya e-tjänsten Statsbidrag inom flyktingmottagandet söker din kommun det man har rätt till? Skaffa dig kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun och vilka valmöjligheter kommunen har. Annika Hansson, Stockholm: 11/5 Du arbetar idag som ekonomichef, controller eller ekonom med strategiska frågor på agendan. Din roll kan variera mellan att vara projektledare eller medarbetare i projekt eller i processer. Du vill utveckla din roll för att bli en viktig resurs i kommunens strategiska planering. Christina Olsson, Mottagandet av ensamkommande barn finansieras av statsbidrag. För att kommunen ska få ersättning fullt ut krävs både kunskap och välfungerande rutiner. Ta del av samtliga ersättningar inom kommunens olika verksamheter där ensamkommande barn kan aktualiseras. Lär dig hur utformningen av kommunens avtal med staten påverkar verksamhetens intäkter. Alltfler kommuner väljer placeringsalternativ i en annan kommun vi reder ut ansvarsfördelning och rätten till ersättning. Dagen innehåller ett specialpass om Migrationsverkets nya e-tjänst för ansökan av statsbidrag och platshantering för ensamkommande barn. Det ger kommunen en bättre överblick av aktuella barn, möjlighet att anmäla ledig plats, enklare återsökning m.m. Annica Ring, expert och projektledare berättar om tjänstens fördelar och hur du ansluter dig. Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten. De flesta bidrag kräver en ansökan. Detta berör hela kommunen, inte bara flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldreoch funktionshinderomsorg, skola och överförmyndare. För att kommunen ska få ersättning krävs både kunskap och välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir. Ta del av aktuella målgrupper, ersättningsförordningar och praktiska tips. Göteborg: 11 12/4 Stockholm: 28 29/4 Fredrik Ottosson, Stockholm: 9/3 Malmö: 11/5 Fredrik Ottosson, Stockholm 17/3 Göteborg: 7/4 10

11 Intern styrning och kontroll Grund Intern styrning och kontroll Fortsättning Praktisk projektledning! Analysera mera! Intern kontroll är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Därför är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. Carl-Gustaf Folkeson, Stockholm: 20/4 Växjö: 27/4 I denna fortsättningsutbildning tar vi den interna kontrollen ett steg vidare. Upplever du att arbetet med den interna kontrollen stagnerat? Möts arbetet med intern kontroll av ointresse? Hur skapar vi förutsättningar för att få en dynamisk intern kontroll som gör nytta i verksamheten och ytterst för medborgaren? Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna bidra till att lösa genom denna utbildningsdag. Carl-Gustaf Folkeson, Att förstå projektarbetsformens specifika förutsättningar, framgångsfaktorer och fallgropar är ett sätt att säkra projektets framgång. Ta del av kunskap och konkreta praktiska erfarenheter. Eva Lidmark, Stockholm: 20 21/4 De senaste 5 10 åren har Sveriges kommuner fokuserat på att formulera och konkretisera mål för verksamheten. Nu är det dags att ta nästa steg och utveckla uppföljning och analys av verksamhetens resultat! Vilka krav ställs idag på den analys som ligger till grund för verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen? Vad behöver utvecklas? På vilket sätt kan vi ekonomer, controllers och kvalitetsansvariga bidra i verksamhetens analysarbete? Susanna Collijn, Stockholm: 10/5 Stockholm: 24/3 Stockholm: 26/5 11

12 FN:s barnkonvention snart svensk lag? Förbered dig och din organisation Ekonomer & HR-specialister samarbete med synergieffekter Från e-förvaltning till förvaltningsutveckling och medborgarnytta Medborgardialog ett verktyg för framtiden Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnkonventionen innehåller en rad krav som svenska mydigheter behöver beakta. Hur säkerställer er myndighet att barnkonventionen efterlevs? Utbildningsdagen hjälper dig och din organisation att förstå dagens krav och förbereda er för ny lagstiftning. Tobias Bjöörn, Gabriella Fredriksson, Göteborg: 26/4 Stockholm: 28/4 En organisation får störst nytta av sina ekonom- och HR-funktioner om dessa har ett utvecklat och effektivt samarbete. Ekonomer och HR-specialister fungerar ofta som internkonsulter till chefer med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ett samordnat stöd till cheferna förbättrar väsentligt chefernas beslutsunderlag. Vi hjälper er att utveckla samarbetet för att uppnå bästa ändamålsenlighet. Kristina Hermansson, Carl-Gustaf Folkeson, Hur ska din organisation få en enklare, mer öppen och effektivare förvaltning som skapar mervärde för medborgare och företag? Vilka är drivkrafterna för e-förvaltning? Den nya tekniken utmanar den förvaltningstradition som råder sedan länge och skapar nya förutsättningar och möjligheter för demokrati, delaktighet och tillväxt. Vad innebär sociala medier? Offentliga institutioners varumärken byggs numera av användarna/medborgarna på webben i stor utsträckning. Samtidigt ser vi hur bloggande politiker och tjänstemän ofta saknar kunskap och strategi för hur den sociala webben kan hanteras. Hur klarar ni att navigera i det nya kommunikationslandskapet? Anna Kelly, Demokrati är inte självklar och kommer inte gratis, i samhället ser vi bl.a. ett vikande förtroende för politiker, stora skillnader i valdeltagande utifrån socioekonomisk bakgrund och ett ökat gap mellan förtroendevalda och medborgare. Samtidigt är medborgarna med sina åsikter och kunskap en enorm tillgång och det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som inte kanaliseras på traditionellt vis. För att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste kommuner och landsting ta med medborgarna i styrningsprocessen medborgardialogen är ett verktyg i detta arbete. Gabriella Fredriksson,

13 Chefsprogram för operativa ledare personal, verksamhet och ekonomi Mänskliga rättigheter i kommunen hur, vad och varför? Juridik för chefer i kommuner och landsting Ledande ledningsgrupp Att vara ledare/chef innebär ett ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Som operativ ledare är du expert på ditt verksamhetsområde. Här får du verktyg för att hantera ekonomi- och personalfrågorna. Carl-Gustaf Folkeson, Kristina Hermansson, Sverige har åtagit sig att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas och genomföras. I Sverige innebär vår förvaltningsstruktur att ansvaret för förverkligandet av många av de mänskliga rättigheterna faller på kommuner. Vilka är de mänskliga rättigheterna som berör en kommun? Vad innebär det att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad görs redan i kommunen? Hur kan kommunen arbeta systematiskt med de mänskliga rättigheterna som en del av det redan pågående arbetet? Många problem kan undvikas om de grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar genom åren. Hans Gåsste, Hur bygger du upp en ledningsgrupp på tjänstemannanivå för din kommun eller din förvaltning? Hur utvecklar du gruppens dynamik? Vilken roll ska den ha och hur bör den vara sammansatt? Hur bör ledningsgruppen arbeta? PO Gunnarsson, Magnus Hultgren, Gabriella Fredriksson,

14 Leda mot e-förvaltning förändringsledning för offentlig sektors högsta chefer Värderingsstyrt ledarskap en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre effektivitet! Det tudelade ledarskapet Osäkra framtider hur arbetar man med scenarioplanering? Hur utvecklar ni er e-förvaltning framgångsrikt och kostnadseffektivt? Hur styr du det dagliga arbetet liksom tar fram hållbara strategier för ett kostnadseffektivt införande? Vilken kompetens, organisation och teknik behöver ni ha och hur leder du mot den? Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs tillsammans med chefskollegor i offentlig sektor! Jon Arwidson, Anna Kelly, Behöver du tänka nytt i mötet med nya krav från omvärlden? Vill du möjliggöra ett förbättrat kundvärde? Allt fler har insett värdet av ett värderingsstyrt ledarskap. Det finns många goda exempel på organisationer som framgångsrikt arbetar med sin värdegrund med valda värderingar, till exempel IKEA, Google och Kungsbacka kommun. Alla organisationer styrs av värderingar. Frågan är om det är värderingar som organisationen vill stå för? Är det bemötande, resultat och ansvar som ska vara styrande eller är kreativitet och delaktighet rätt värderingar att fokusera på? Micaela Hedin, Bakgrund: Ett väl fungerande samspel mellan politik och tjänstemän är en avgörande faktor för en väl fungerande kommun/kommunstyrelse/nämnd. Målgrupp: kommunstyrelser, nämnder och ledningsgrupper. En utbildningsinsats med en teoretisk del om ansvar utifrån kommunallagen och erfarenheter om de olika rollerna och en del som en workshop där politiker och tjänstemän arbetar med sina roller. Eventuella gråzoner diskuteras. Pär Sturesson, I den osäkra värld vi lever i är det viktigt för företag och organisationer att veta vilka strategiska osäkerheter som skulle kunna inträffa så att de kan skapa någon form av förberedelse för att bemöta de situationer som uppkommer. Det gör också att en del uppkomna problem mycket snabbare kan lösas eller kanske aldrig ens behöver inträffa. Att arbeta proaktivt med osäkra framtidsförändringar är en av nycklarna till framgång. Att städa akuta problem tar mycket resurser i anspråk och genom att istället förbereda företaget eller organisationen på tänkbara utfall skapar man en mer rustad och robust struktur för att möta framtidens utmaningar. Jessica Carragher Wallner,

15 Personal Den offentliga verksamheten står inför en rad olika utmaningar där den framtida personalförsörjningen utgör en viktig del. För att kunna behålla och återrekrytera medarbetare behövs goda förutsättningar där organisationens varumärke som arbetsgivare utgör en viktig del. I våra utbildningar inom personalområdet erbjuder vi ett antal högaktuella ingångar för att stödja detta arbete. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Medarbetarna utgör den viktigaste resursen i en tjänsteproducerande organisation. En av utmaningarna idag och inför framtiden är att kunna rekrytera nya medarbetare. Samtidigt är det av stor vikt att säkerställa kompetensen inom organisationen. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Den goda arbetsplatsen hur skapar vi förutsättningar för denna? Carl-Gustaf Folkeson , Introduktionsprogram för nyanställda Fungerande individuell lönesättning en framgångsfaktor för organisationen How to Catch the Carrot! om incitamentssystem i offentlig sektor 15

16 Den goda arbetsplatsen hur skapar vi förutsättningar för denna? Introduktionsprogram för nyanställda Fungerande individuell lönesättning en framgångsfaktor för organisationen How to Catch the Carrot! om incitamentssystem i offentlig sektor För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetarna. Den goda arbetsplatsen bidrar till att förstärka och utveckla organisationens varumärke. Carl-Gustaf Folkeson, Adrian Göransson, Hur får man riktigt duktiga medarbetare? Vi hjälper er att introducera era nyaställda i den kommunala världen. Hans Gåsste, Carin Hultgren, Individuell lönesättning har tillämpats under flera år i offentlig verksamhet men det har i praktiken visat sig svårt att uppnå de lönepolitiska ambitionerna. Vad beror detta på? Hur kan vi komma vidare? Carl-Gustaf Folkeson, Hur kan du få dina medarbetare att överträffa kundernas/brukarnas förväntningar? Vad är det som gör att medarbetarna är beredda att ge det lilla extra? Går det att påverka medarbetarna med olika morötter? rätt värderingar att fokusera på? Carl-Gustaf Folkeson,

17 Förtroendevalda inklusive revision Kommunal verksamhet styrs och leds av förtroendevalda. För att kunna genomföra detta omfattande uppdrag, krävs kontinuerlig utveckling och kunskapsinhämtning. Hur kan du som förtroendevald skapa mål och visioner som kommer din region till gagn? Vilken möjlighet har du som förtroendevald att styra och leda arbetet in i framtiden? Vill du ordna en utbildning i din kommun? En utbildning som är anpassad efter din kommuns behov och förutsättningar? Inom PwC hjälper vi kommuners och landstings förtroendevalda och revisorer att utveckla sin kunskap och roll. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Anders Haglund , PwC:s Topprevisorsprogram för förtroendevalda revisorer Utvecklingsdag för fullmäktigepresidier, NYHET! Kommunal ekonomi för politiker Årsredovisningen ett rykande aktuellt ämne Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser Intern styrning och kontroll för förtroendevalda Stärk din roll som förtroendevald styr över ekonomin och verksamheten Delårsrapport till vilken nytta? Anlägg ett barnperspektiv i revisionen 17

18 Programmet innehåller följande moduler: Modul 1 Revisionsuppdraget grundkurs i lag och praxis Modul 2 Kommunal revision i praktiken fördjupningskurs med fallstudier Modul 3 Lekmannarevision i praktiken Modul 4 Ansvarsprövningen fallstudier i de åtta bedömningsgrunderna Vill du veta mer om programmen? Gå in på för att göra en intresseanmälan till utbildningen eller för att få mer information om programmets olika moduler. Lisa Åberg Andreas Jönsson se.pwc.com 18

19 Kommunal ekonomi för politiker Årsredovisningen ett rykande aktuellt ämne Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser Intern styrning och kontroll för förtroendevalda En utbildningsdag som ger dig en introduktion i den kommunala särarten och en bra grund att stå på inför de nya utmaningar som väntar. Du får grundläggande kunskap om hur kommunens ekonomi fungerar och hur du kan påverka den. Med utgångspunkt från kommunens budget och årsredovisning går vi genom aktuell lagstiftning och förklarar olika fackuttryck. Punkter vi tar upp är bland annat: God ekonomisk hushållning Budgetprocessen Analys, uppföljning och utvärdering Årsredovisning Nu är det dags att summera året som gått. Blev det som vi tänkt oss i budgeten? Vad säger lagstiftningen om vad en årsredovisning ska innehålla? Lär dig förstå och använda din kommuns, landstings eller regions årsredovisning på bästa sätt. Inger Andersson, Kristina Hermansson, För att nämndens/styrelsens arbete och sammanträden ska fungera på ett effektivt och korrekt sätt är det viktigt att du som ordförande/vice ordförande känner till de grundläggande reglerna som gäller för ordförandeskapet. Grundläggande kommunalrättsliga regler med utgångspunkt från ett ordförandeperspektiv. Sammansträdesteknik. Beredningsarbetet i nämnden/ styrelsen I rollen som förtroendevald har du ett särskilt ansvar för intern kontroll men vad betyder begreppet egentligen? I denna utbildning kommer vi särskilt ta fasta på att förklara vad intern kontroll betyder och hur den interna kontrollen kan tillföra ett mervärde till organisationen som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Vi kommer även att ge förslag på vad du som förtroendevald bör vara observant på när det gäller intern kontroll och hur du kan bedöma om verksamheten har en god intern kontroll eller inte. Inger Andersson, Christina Olsson, Stockholm: 26/1 Göteborg: 1/2 Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 16 17/3 Carl-Gustaf Folkeson, Stockholm: 21/4 Växjö: 28/4 Stockholm: 21/4 Östersund: 16/5 19

20 NYHET! Utvecklingsdag för fullmäktigepresidier Stärk din roll som förtroendevald styr över ekonomin och verksamheten Delårsrapport till vilken nytta? Anlägg ett barnperspektiv i revisionen Målsättningen med utbildningen är att du som ordförande eller vice ordförande ska stärkas i rollen att leda fullmäktige och få kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget och dess ansvar. Under dagen kommer att finnas stort utrymme för frågeställningar och diskussioner. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 20/4 En tvådagarsutbildning som medför att du som förtroendevald politiker känner dig trygg i din roll som uppdragsbeställare. Vi varvar teori med gruppdiskussioner. Några frågor som du som förtroendevald kanske ställer dig? Hur kan jag bli trygg i min roll som politiker? Vilka är de viktigaste regelverken inom ekonomiområdet? Vad finns det för lämpliga verktyg för framtagandet av såväl finansiella mål som verksamhetsmål? Gränsen mellan förtroendevalda och tjänstemän var går det? Hur styr jag ekonomi och verksamhet? Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt? Inger Andersson, Har delårsrapporten egentligen någon större funktion eller är det bara ytterligare ett dokument som ska fram? Vi visar på vilken fantastiskt nytta du som politiker kan/bör ha av en delårsrapport. Lär dig tolka, analysera samt ställa krav på innehåll och utformning så att delårsrapporten blir ett bra beslutsunderlag. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Barn och unga är medborgare i samhället men de saknar rösträtt och är inte valbara till politiska uppdrag. Därför är det extra viktigt att revisorerna granskar om besluten och tar hänsyn till barns och ungas rättigheter. Utbildningen ger möjlighet att lära om barnkonventionen, hur den tillämpas i kommuner och landsting, samt hur revisionen konkret kan uppmärksamma barnperspektivet i sitt arbete. Tobias Bjöörn, Christina Olsson,

21 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Processer för ekonomiadministration är centrala i alla organisationer, inte minst i kommuner och landsting. Gemensamt är att de ofta omfattar hela organisationen och därför kan vara komplexa. Våra utbildningar har olika inriktningar, från grundläggande kurser till fördjupningar inom specifika områden. Vi vill i våra utbildningar betona att det övergripande syftet med ekonomiadministration är att kunna ge beslutsfattare på olika nivåer, inte minst de förtroende valda, ett relevant och tillförlitligt besluts underlag så att dessa kan utöva sin styrning och kontroll. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Ökad kunskap om den kommunala ekonomin gör arbetet mer förståligt och effektivare. Vi anpassar utbildningen både avseende tidsomfattning, nivå och innehåll till just dina medarbetares behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Strategisk ekonom Controllerutbildning inriktning offentlig sektor Budget, uppföljning och prognos Förbätta den interna kontrollen inom lönehanteringen Nyanställd ekonom del 1 Kommunal ekonomi för ickeekonomer grundläggande ekonomi för enhets- och verksamhetschefer Mervärdesskatten i kommuner och landsting Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt fastigheter, teknisk förvaltning, gata/trafik, exploatering m.m. Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt social omsorg, äldreboenden m.m. Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun? Komponentavskrivningar i kommunal verksamhet FAME! FrAMtidsprogram för Ekonomer Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i landsting och regioner Fakturahantering i kommuner och landsting 21

22 Strategisk ekonom Controllerutbildning inriktning offentlig sektor Budget, uppföljning och prognos Förbättra lönehanteringens processer intern kontroll Du arbetar idag som ekonomichef, controller eller ekonom med strategiska frågor på agendan. Din roll kan variera mellan att vara projektledare eller medarbetare i projekt eller i processer. Du vill utveckla din roll för att bli en viktig resurs i kommunens strategiska planering. Christina Olsson, Göteborg: 11 12/4 Stockholm: 28 29/4 För dig som controller eller ekonom som vill ta nästa kliv i din roll. PwC Academy erbjuder ett utbildningsprogram som ger dig verktygen som krävs för att bli ledningens bollplank och högra hand. Efter vår 2-dagars utbildning kommer du ha verktygen som krävs för att bli verksamhetspartner. Du kommer få både teori och praktik kring handplockade ämnen som gör att du känner dig tryggare, vassare och säkrare i din roll. Carin Hultgren, Trots att du inte är ekonom har du fått ansvar för flera miljoner. Hur ska du bäst kunna budgetera och följa upp din verksamhet och därtill kunna ge tillförlitliga prognoser? Bli trygg i din roll som budgetansvarig. Förstå hur du kan påverka och få bra kontroll över verksamheten. Inger Andersson, Stockholm: 12/5 En god intern styrning och kontroll är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker hantering av löner. I kursen kopplar vi ihop processorientering med riskanalyser och kontrollåtgärder. Under dagen kommer du att få lära dig hur man arbetar med processutveckling (processorientering) som medel för att stärka den interna kontrollen. Vi diskuterar de krav och mål som finns för lönehanteringen samt hur krav och mål kan mätas. Stor vikt kommer att läggas på övningar kring hur risker kan analyseras och hur lönehanteringen kan följas upp. Exempel på hur processbeskrivningar kan upprättas kommer att ges. Datum kommer snart att läggas ut på Göran Persson Lingman, Stockholm: 17/3 22

23 Nyanställd ekonom del 1 Kommunal ekonomi för ickeekonomer grundläggande ekonomi för enhets- och verksamhetschefer Mervärdesskatten i kommuner och landsting Fördjupningsseminarie i fastighetsmoms och moms i samband med med exploaterings m.m. Kom snabbt in i jobbet som ekonom inom den kommunala sfären. Gör rätt saker på rätt sätt bli effektiv. Kunskap och förståelse för den kommunala särarten ger ett sammanhang och de specifika förutsättningarna för att lyckas! Rätt rustad gör du som ekonom inom en kommun, ett landsting, en region eller ett kommunalförbund stor skillnad för samhällsutvecklingen! Du har, efter genomförd utbildning, förståelse för den kommunala särarten. Du är väl förtrogen med den lagstiftning som påverkar den kommunala sektorn. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Stockholm: 26 27/4 Ekonomi och verksamhet måste gå hand i hand om man ska vara framgångsrik i sitt uppdrag som resultatansvarig. Detta är en högaktuell kurs för dig som kan din verksamhet och vill ha mer inblick i den övergripande ekonomiska styrprocessen och vill lära dig mer om hur du kopplar ekonomi till din verksamhet. Under en dag får du lära dig det grundläggande för att få kunskap om hur kommunens ekonomi fungerar och hur du kan påverka den. Med utgångspunkt från kommunens budget och årsredovisning går vi igenom aktuell lagstiftning och förklarar olika fackuttryck. Inger Andersson, Stockholm: 18/4 Östersund: 19/5 23 Nyheter på momsområdet eller varför är det viktigt med en ny momskurs? Att hantera momsredovisningen inom kommuner och landsting förutsätter både goda momskunskaper och goda kunskaper om kommunkontosystemets funktion liksom kontroll över rättsutvecklingen. Under den här utbildningen går vi igenom regelverket och diskuterar årets nyheter, analyserar rättsfall och går igenom ställningstganden från Skatteverket som påverkar momsredovisningen inom kommuner och landsting. Teori varvas med praktiska exempel och du får en bra grund att stå på i ditt arbete med momsfrågor. Christina Grape, Lena Josefsson, Cecilia Rasmusson, Johnny Andersson, Stockholm: 13/4 Göteborg: 14/4 Sundsvall: 19/4 Umeå : 20/4 Välkommen till en heldagsutbildning i fastighetsmoms. Syftet med kursen är att efter en allmän genomgång av de mervärdesskatteregler som gäller för fastigheter närmare diskutera aktuella frågor inom fastighetsområdet i vid bemärkelse. Kursen genomförs som en workshop där stort fokus kommer att läggas på deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp fastighetsbegreppet, frivillig skattskyldighet, exploateringsfrågor och momsfrågor inom gatu/trafikområdet. Jan Svensson, Christina Grape, Henrik Ivarsson, Stockholm: 21/4 Malmö: 26/4

24 Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt social omsorg, äldreboenden m.m. (halvdag ) Vad betyder pensionsåtgandet för din kommun? Komponentavskrivningar i kommunal verksamhet FAME! FrAMtidsprogram för Ekonomer Syftet med kursen är att efter en allmän genomgång av de mervärdesskatteregler som gäller för social omsorg närmare diskutera aktuella frågor inom området social omsorg. Kursen genomförs som en workshop där stort fokus kommer att läggas på deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp ersättning vid upphandling och bidragsgivning inom social omsorg, vilka konsekvenser får införande av LOV, äldreboenden och gruppbostäder (LSS) efter Micasa-domen. Jan Svensson, Christina Grape, Stockholm: 20/4 Skaffa dig kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun och vilka valmöjligheter kommunen har. Efter utbildningen har du kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun vilka valmöjligheter kommunen har konsekvenserna av dessa Annika Hansson, Stockholm: 11/5 I den uppdaterade versitonen RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, som gäller från räkenskapsåret 2014, anges att tillämpning av komponentavskrivning är ett krav vid redovisning av avskrivning för tillgångar som består av betydande komponenter. Vilka tillgångar avses? Hur kommer vi igång? Vilka tillgångar väljer vi först? Hur kan man gå till väga? Vilka konsekvenser får det och vad påverkas? Erfarenhetsutbyte Vi kommer även att delge några erfarenheter från aktiebolagens övergång till K3. Anders Rabb, Allt tuffare ekonomiska krav på kommunernas och landstingens ekonomi ställer allt tuffare krav på deras ekonomer. För att kunna svara upp mot förväntningarna behövs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i ledarskap och omvärldsbevakning. FAME! Är ett väl sammansatt utbildningsprogram för ekonomer. Med inspiration och passion erbjuder utbildningen nycklar för att möta framtida behov inom ekonomsektorn. Kristina Hermansson,

25 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner Vi har effektiviserat och samlat de mest omtyckta delarna från vår fyradagars grundkurs till en tvådagarskurs. Kommunal ekonomi på ett enkelt och lättförståeligt sätt! Förstå din del av helheten i kommunens ekonomiprocess och hur du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Mer kvalificerade arbetsuppgifter ställer större krav på kunskaper i ekonomi och dess koppling till olika verksamheter. Ökade kunskaper i ekonomi stödjer därför dig i din yrkesroll. Inger Andersson, : Stockholm: 19 20/4 Östersund: 17 18/5 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i landsting och regioner På mångas begäran en utbildning specifikt för landsting och regioner. Ekonomi på ett enkelt och lättförståeligt sätt! Förstå din del av helheten i landstingets/ regionens ekonomiprocess och hur du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Mer kvalificerade arbetsuppgifter ställer större krav på kunskaper i ekonomi och dess koppling till olika verksamheter. Ökade kunskaper i ekonomi stödjer därför dig i din yrkesroll. Redovisningens syfte, resultat- och balansräkning Lagstiftning Vikten av rätt kontering Fakturahantering och moms Intern kontroll Inger Andersson, : Stockholm: 10 11/5 25

26 Fakturahantering i kommuner och landsting Kommuners införande av nya rutiner för skanning av fakturor och elektronisk fakturahantering kräver kunskap för allt fler funktioner i kommuner och landsting. Vikten av korrekt kontering betonas. Vad fyller egentligen attest för funktion? Kommuners införande av nya rutiner för skanning av fakturor och elektronisk fakturahantering kräver kunskap för allt fler funktioner i kommuner och landsting. Kursen ger deltagarna förbättrade kunskaper och förståelse för hur den lagstiftning som gäller vid fakturaregistrering ska tolkas i praktiken. Inger Andersson,

27 Juridik/Administration Har du tillräcklig kunskap om vilka regelverk som styr din verksamhet? I den framgångsrika organisationen finns god och aktuell kunskap om juridiken som styr verksamheten. Med ett högt tempo i vardagen är det dock ibland svårt att få tid att fördjupa sig i dessa lagar och regelverk. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål! Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Hans Gåsste Utvecklingsdag för fullmäktigepresidier, NYHET! Rätt val förjupningsutbildning om förändrad vallag Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting Att förebygga korruption och andra oegentligheter LOU och upphandlingsprocessen en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna Grundkurs i offentlighetsprincipen hur ska jag hantera allmänna handlingar? Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser Ny som nämndssekrterare Nämndsadministration och protokollsarbete fördjupningskurs Grundkurs i kommunallagen inklusive genomgång av förslaget till ny kommunallag Juridik för chefer i kommuner och landsting Finans- och värepapperskunskap för överförmyndarmyndigheten Workshop i modern protokollskrivning! Whistleblowing i offentlig sektor Hur utformas effektiva system för att hantera tips om oegentligheter? Rätt val grundläggande utbildning om valnämndens ansvar Dokumenthantering i kommuner och landsting Arkiv i modern förvaltning Medborgardialog i sociala medier och hanteringen med utgångspunkt i offentlighetsprincipen, PuL etc 27

28 NYHET! Utvecklingsdag för fullmäktigepresidier LOU och upphandlingsprocessen en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna Grundkurs i offentlighetsprincipen hur ska jag hantera allmänna handlingar? Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser Målsättningen med utbildningen är att du som ordförande eller vice ordförande ska stärkas i rollen att leda fullmäktige och få kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget och dess ansvar. Under dagen kommer att finnas stort utrymme för frågeställningar och diskussioner. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 20/4 Tillhör du dem som kommer i kontakt med offentlig upphandling i ditt dagliga jobb? Kanske är du förvaltningschef, rektor, omsorgschef eller tjänsteman med ansvar för upphandlingen i den egna förvaltningen eller rent av upphandlingsansvarig i ett kommunalt bolag? Utbildningen kommer att ge dig fördjupad kunskap om regelverket LOU och en ökad förståelse av, och en större kunskap om, upphandlingsprocessen. Allt från behovsanalys till uppföljning av genomförda upphandlingar. Fredrik Andrén, Massmedia och medborgare visar ett allt ökande intresse av att granska och ta del av olika myndigheters verksamheter. Detta görs med stöd av offentlighetsprincipen. Det är därför viktigt att offentliganställda och förtroendevalda hanterar offentlighets- och sekretessreglerna på ett säkert och korrekt sätt. Målet med utbildningen är att utifrån den gällande lagstiftningen, offentlighets- och sekretesslagen, ge deltagarna de grundläggande kunskaperna som krävs för att hantera offentlighets- och sekretessfrågorna på ett säkert sätt. Hans Gåsste, Beredningsprocessen är kanske den viktigaste delen i beslutsfattandet. En välfungerande beredningsprocess ger förutsättningar för en hög kvalitet på besluten. Den här utbildningen ger dig kunskap, metoder och argument för att utveckla beredningsprocessen i din organisation. Deltagarna får en utgångspunkt för att utveckla beredningsprocessen i den egna organisationen. Huvuddelen av dagen används till en detaljerad genomgång av beredningsprocessens olika delar. Denna genomgång kommer att tydliggöra vilka delar och moment i ärendeberedningsprocessen som kan utvecklas och effektiviseras. Malmö: 21/4 Stockholm: 28/4 Göteborg: 10/5 Hans Gåsste, Stockholm: 17/2 Göteborg: 14/4 28

29 Rätt val grundläggande utbildning om valnämndens ansvar Rätt val fördjupningsutbildning om förändrad vallag Under valdagen ställs det höga krav på att valnämnden organiserat valadministrationen på ett ändamålsenligt sätt. Oplanerade händelser behöver hanteras av valnämndens ordförande, ofta under tidspress. Vi går igenom grunderna i vallagen inklusive de förändringar som gäller från och med samt diskuterar tänkbara situationer som kräver rätta och snabba beslut. Sedan har vallagen förändrats. Ett flertal förändringar får en tvingande inverkan på valadministrationen medan andra skapar möjligheter för valnämnden att anpassa valorganisationen. Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppmärksammas på de förändringar som genomförts samt få insikt kring hur förändringarna påverkar den egna organisationen. Fredrik Alm Fredrik Alm Stockholm: 12/5 Stockholm: 26/5 29

30 Ny som nämndssekreterare Ett resultatrikt och effektivt nämndsarbete förutsätter att nämndens ordförande och sekreterare fungerar samspelt samt att det finns praktisk och aktuell kunskap om de regler och lagar som styr och påverkar hela nämndsarbetet. Deltagarna får en juridisk grundkunskap för det nämndsadministrativa arbetet och svar på frågeställningar som man kan ställas inför i olika situationer. Vi går igenom de olika momenten i det praktiska nämndarbetet samt protokollskrivningen. Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen ska känna ökad säkerhet och kunskap i frågor som rör nämndens administration och andra praktiska frågor fördelat inför, under och efter sammanträdet. Hans Gåsste, Stockholm: 9 10/2 Göteborg: 11 12/5 Nämndsadministration och protokollsabete fördjupningskurs Som nämndsekreterare är det viktigt att du har goda kunskaper i såväl juridiken som reglerar den kommunala ärendehanteringen och beslutsprocessen som förmåga att hantera nämndsadministrationens olika delar på ett effektivt sätt. Utbildningen ger bl.a. fördjupade kunskaper i den juridik som reglerar nämndsadministrationen och ger dig verktyg för att utveckla protokollskrivningen. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 18/2 Göteborg: 26/5 Grundkurs i kommunallagen inklusive genomgång av förslaget till ny kommunallag Kommunallagen är det regelverk som beskriver hur kommunen och landstinget ska fungera en sorts handbok. Det är därför viktigt att de förtroendevalda och förvaltningarna har aktuella kunskaper om lagen. Kursen är särskilt lämplig för nyanställda tjänstemän eller nyvalda förtroendevalda. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om innehållet i kommunallagen och vad det innebär för dig i din roll. Vi lägger särskild vikt vid nyheter och förändringar i lagen, bland annat angående kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 3/3 Göteborg: 7/4 Malmö: 18/5 30

31 Dokumenthantering i kommuner och landsting Arkiv i modern förvaltning Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting Juridik för chefer i kommuner och landsting Finans- och värdepapperskunskap för överförmyndarmyndigheten Dokumenthanteringen i kommunerna är idag elektronisk. Trots moderna verktyg kan det vara svårt att få överblick och kontroll över informationsflödet. På vilket sätt kan vi effektivisera dokumenthanteringen och säkerställa en god offentlighetsstruktur nu och för framtiden? Målet med utbildningen är att beskriva förutsättningarna för hantering av kommunal information. Vem tar ansvar för att informationen bevaras korrekt och på vilka grunder får man gallra? Det är viktigt att ansvar för dokumenthanteringen tydliggörs och att arbetsuppgifter fördelas på ett effektivt sätt. En process- eller verksamhetsinriktad arkivredovisning är normalt inte ett krav i kommunerna men det är att rekommendera. Vi går igenom metoden. Eva Lindelöw Sjöö, Stockholm: 7/4 Många problem kan undvikas om de grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar genom åren. Deltagarna ska dels förstå de juridiska sammanhangen, dels få en tydlig genomgång av de lagar som styr kommunernas och landstingens arbete. I utbildningen beskrivs regelverket utifrån praktiska exempel hämtade från verkligheten, ofta upplevda av kursledarna själva, vilket ger en ökad förståelse för vad lagtexten egentligen betyder. Vi lägger stor vikt vid deltagarnas egna frågor. Hans Gåsste, Stockholm: 22 23/3 Många problem kan undvikas om de grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Utbildningen är en av våra populäraste utbildningar genom åren. Deltagarna ska dels förstå de juridiska sammanhangen, dels få en tydlig genomgång av de lagar som styr kommunernas och landstingens arbete. I utbildningen beskrivs regelverket utifrån praktiska exempel hämtade från verkligheten, ofta upplevda av kursledarna själva, vilket ger en ökad förståelse för vad lagtexten egentligen betyder. Vi lägger stor vikt vid deltagarnas egna frågor. Hans Gåsste, I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren ska se till att en enskild persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt. På senare tid har de finansiella marknaderna präglats av stor turbulens och det finansiella landskapet har i många delar ritats om. Större kunskaper erfordras om investeringar och placeringar som förekommer på marknaden samt hur de beter sig. Detta ställer om något ännu större krav på den myndighetsutövning som överförmyndarnämnderna och dess handläggare har som arbetsuppgift. Fredrik Andrén,

PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2015 våren 2016

PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2015 våren 2016 PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2015 våren 2016 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

Utbildningar hösten 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar hösten 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar hösten 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar hösten 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet

Läs mer

Utbildningar våren 2014. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2014. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2014 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2014 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2014 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2016 våren 2017

PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2016 våren 2017 PwC Academy Utbildningsutbud hösten 2016 våren 2017 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud våren 2017

PwC Academy Utbildningsutbud våren 2017 PwC Academy Utbildningsutbud våren 2017 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen till Academys utbildningserbjudande

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer MUC 26 MiLprogrammet för nya chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

dw...från vision till verklighet

dw...från vision till verklighet Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer