SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE"

Transkript

1 SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS/Södra årsmöte den 15 februari 2015

2 INNEHÅLL 1. DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING REVISORNS BERÄTTELSE VERKSAMHETSPLAN RAMBUDGET VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ÖVRIGA ÄRENDEN BILAGOR BILAGA 1, REVIDERADE STADGAR FÖR LOKALAVDELNINGAR... Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/21

3 1. DAGORDNING Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av styrelsens vice ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av årsmötets ordförande. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Årsmötets öppnande 2. Justering av röstlängd. 3. Val av ordförande för årsmötet. 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera årsmötesprotokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar. 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 14. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget. 15. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 7 i dessa stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 16. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och revisorssuppleant/er enligt 8 i dessa stadgar. 17. Val av valberedning enligt 9 i dessa stadgar. 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 20. Årsmötets avslutning. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/21

4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2.1. SRRS/SKÅNES STYRELSE Vid SRRS/Skånes årsmöte den 2:e februari 2014 valdes följande medlemmar till SRRS/Skånes styrelse: Ordförande: Sören Holmgaard (omval 1 år). Ledamöter: Gisela Lindberg (1 år kvar av mandatperiod), Pia Janols (1 år kvar av mandatperiod), Anneli Jönsson (omval 2 år), Anna Engfelt (omval 2 år). Suppleanter: Helen Adler (första suppleant, omval 1 år) och Cornelia L. Olsson (andre suppleant, nyval 1 år). Som revisor valdes Hans von Homeyer (omval 1 år) och som revisorssuppleant valdes Lars- Gunnar Lantz (omval 1 år) Som valberedning valdes Camilla Holm till sammankallande för en period om 1 år och Lena Nilsson till ledamot för en period om 2 år. Ledamot Lena Weberg har 1 år kvar av sin mandatperiod. SRRS/Skånes styrelse har under verksamhetsåret 2014 haft 11 ordinarie styrelsemöten. Under året har följande lämnat styrelsen: Anneli Jönsson SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE Till SRRS fullmäktigemöte i Jönköping 21/4 skickade SRRS/Skåne 5 delegater: Sören Holmgaard, Gisela Lindberg, Cornelia L. Olsson och Helen Adler från styrelsen samt Camilla Holm som övrig delegat HUNDAKTIVITETER SRRS/Skåne har under året anordnat 2 utställningar: Dels BISS-14 inkl. lydnadstävlingar, som vi övertog ansvaret för efter att SRRS/Västra hade ändrats till vilande, dels vår traditionella cert-utställning i Råå. För BISS-14 var platsen Röstånga Gästgivaregård, Röstånga, som fungerade bra som bas för allt. Det blev ett par trevliga och soliga dagar, med deltagande av 100 hundar i officiella utställningsklasser samt 10 utställningsvalpar och 9 hundar i lydnadsklasserna 1, 2 och 3. Utställningsdomare var Lisa M. Hoffman (USA) och lydnadsdomare var Sten Bengtsson (S). På cert-utställningen i Råå deltog 64 hundar i officiella klasser samt 12 valpar. Domare var Marie Gadolin (S) och ringsekreterare, som för BISS-14, Beatrice Hultfeldt och Kamilla Börjesson. Också här hade vi en trevlig dag och tur med vädret. För bägge utställningar tackar SRRS/Skåne alla medhjälpare, våra sponsorer, samt Röstånga Gästgivaregård och Råådalens Brukshundsklubb. Andra hundaktiviteter under 2014 var: Ringträning med Anneli Jönsson 16/2, 2/3, 28/8, 4/9 och 11/9. Banrace prova på 7/9 och 19/10, bra uppslutning. Agility prova på var planerat 4/6, men ingen kom försökas igen. BPH i Bjuv 10/5 och 25/10. Promenader har genomförts 17/8 i Bokskogen, 26/10 på Söderåsen samt mellandagspromenaden 28/12 i Genarp. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/21

5 2.4. NY LOKALAVDELNINGSORGANISATION SRRS/SKÅNE, ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Med anledning av att SRRS/Västra blev vilande har SRRS/C med accept från alla lokalavdelningar genomfört en ny lokalområdesindelning, så att det nu vid slutet av 2014 finns 4 lokalavdelningar inom SRRS: SRRS/Norra, SRRS/Östra, SRRS/Västra, och SRRS/Södra (f.d. SRRS/Skåne). Detaljer om detta finns på SRRS hemsida. Det nya SRRS/Södra omfattar det tidigare SRRS/Skåne (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län) samt Hallands och Jönköpings län. SRRS/Södra har härefter 344 medlemmar, varav 74 är nya, överfört från fd SRRS/Västra. Parallellt med detta har SRRS/C ändrat SRRS hemsida till att inkludera de 4 lokalavdelningars hemsidor, och därefter har SRRS/Skånes hemsida lagts ner ÖVRIGT Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 kommer att äga rum i Lund, på hotell Scandic Star. Hundutställningen i samband med kongressen anordnas av SRRS/Södra och SRRS/C. Efter besiktning av platserna Lunds BHK, Malmö BHK och Stadsparken i Lund har Stadsparken valts som utställningsplats. Domare blir Ann Woodrow och Liz Cartledge. Årsmötet 2014 framkom med förslag på att anordna en föreläsning om anatomi. En lämplig sådan har inte hittats, men i stället anordnade vi en föreläsning 17/1-15 om BPH med Lasse Alkestam på Röstånga Gästgivaregård. 17 deltagare fick en bra föreläsning med genomgång av alla moment vid BPH. Inköp av Lure-Coursing utrustning godkändes på årsmöte 2014 under förutsättningen, att lämplig mark till ändamålet skulle hittas. Detta har inte hittills varit möjligt, varför inköp av utrustningen uppskjutas till 2015 under samma förutsättning. Samtal pågår med Landskrona Greyhound Park om samarbete/lån av deras anläggning. SRRS/Skånes styrelse har haft ett möte med SRRS/C s styrelse för att genomgå en inte så lyckat kommunikation mellan de 2 styrelser i anslutning till BISS-14. Mötet var bra och gav den nödvändiga förståelsen. Kurs för utställningsansvariga (CUA) har genomförts av 1 person från styrelsen, Sören Holmgaard. 2 personer totalt var planerat och budgeterat för 2014, men fler fick förhinder, så att utbildningen av nästa person nu planeras genomfört i Ett vykort, som hälsar nya medlemmar välkomna, har utfärdats och skickas till nya medlemmar i början av Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/21

6 SRRS/SKÅNE, ÅRSMÖTESHANDLINGAR RESULTATRÄKNING Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/21

7 Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 7/21

8 4. BALANSRÄKNING Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 8/21

9 5. REVISORNS BERÄTTELSE Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 9/21

10 6. VERKSAMHETSPLAN 6.1. MÅLSÄTTNING Eftersom det har tillkommit nya medlemmar i SRRS/Södra efter ändring av lokalavdelningsområden är det nu en viktig uppgift att bjuda in speciellt nya medlemmar till såväl klubbens aktiviteter som arbetet med att genomföra dem. Generellt vill vi i styrelsen genomföra så många olika typer av aktiviteter att det finns något relevant för så många som möjligt. Vi vill inleda året med en medlemsundersökning för att klarlägga vilka aktiviteter medlemmarna prioriterar HUNDPROMENADER Som tidigare vill vi gå promenader på olika platser i vårt lokalområde, med olika aktiviteter. En promenad i juldagarna genomförs också BPH BPH har i år bokats på 2 platser, 23 maj i Örkelljunga och 18 oktober i Lund CERTUTSTÄLLNING 6.5. VILTSPÅR 6.6. HUNDSIM Årets certutställning kommer att äga rum i Råå söndagen 13 september, i anslutning till Sydskånska Kennelklubbens nationella utställning på Sofiero. Domaren är Lisbeth Mach (CH). Viltspårsträning vill vi försöka att anordna, såväl för nybörjare som för fortsättning. Som ny aktivitet vill vi i år försöka med hundsim LURE COURSING 6.8. RINGTRÄNING Ett i 2014 planerat inköp av Lure-Coursing utrustning avvaktar att vi har säkerställt, att vi har en säker plats för denna aktivitet. Förhandling med Landskrona Greyhound Park har inletts, och lyckas vi med att få ett samarbetsavtal där startar vi aktiviteten direkt. Ringträning med Emily Erling är bokat i helgen 9-10/ på Röstånga Gästgivaregård UTBILDNING FÖR TÄVLINGSANSVARIGA CUA utbildning planeras för 1 person i 2015, så att vi i SRRS/Södra råder över 2 CUA er FLER AKTIVITETER Under året planeras löpande så mycket som det går att genomföra av övriga aktiviteter som ringträning, agility, vardagslydnads kurser, personsök och klickerträning, och information kommer att finnas på SRRS/Södra s hemsida på på vår grupphemsida på Facebook, och i vissa fall i Ridgeback-Nytt. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 10/21

11 7. RAMBUDGET SRRS/SÖDRA BUDGET 2015 Intäkter Budget Kommentar Kretsstöd SRRS/C Intäkter Lure coursing *10*100 Certutställning Summa Intäkter Kostnader Avskrivning Lure coursing utrustning /5 år Promenader BPH 900 Certutställning Lokalhyra mm årsmöte 2000 Förbrukningsmaterial 500 Bankkostnader 600 Utbildning CUA person Resekostnader till fullmäktige mm 6500 Vykort 1600 Summa kostnader Budgeterat resultat 785 Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 11/21

12 7.1. CERTUTSTÄLLNING SEPTEMBER 2015 SRRS/SÖDRA BUDGET 2015 CERTUTSTÄLLNING SEPTEMBER 2015 Intäkter Budget Kommentar Officiella klasser, exklusive veteraner *360 Veteraner 600 6*100 Valpar *200 Övriga inofficielle klasser *20 Försäljning av katalog *40 Sponsring, annonser 2400 Servering 4000 Summa Intäkter Kostnader Hyra Tävlingsplats 1000 Arvode extreriördomare 950 Resekostnad exteriördomare 6000 Från Schweiz Boende exteriördomare X1 500 Arvode ringsekreterare 1600 Resekostnad ringsekreterare 1000 Mat till domare, ringsekreterare 800 Tävlingskatalog 3100 Administration, porto mm 200 Rosetter 2500 Priser/ Pokaler 1500 Tävlingsutrustning 350 Stamboksavgifter *35 Internetavgist SKK *30 Servering inköp 2000 Gåvor 600 Övriga kostnader 500 Summa kostnader Budgeterat resultat 7385 Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 12/21

13 8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ORDFÖRANDE a) Sören Holmgaard Omval 1 år Ort: Höllviken Telefon: E-post: LEDAMÖTER b) Gisela Lindberg Omval 2 år Ort: Klågerup Telefon: E-post: c) Pia Janols Omval 2 år Ort: Höganäs Telefon: E-post: d) Cornelia L. Olsson Fyllnadsval 1 år Ort: Eslöv Telefon: E-post: e) Margareta Borglin Fyllnadsval 1 år Ort: Furulund Telefon: E-post: SUPPLEANTER f) Rebecca Johansson Nyval 1 år Ort: Halmstad Telefon: E-post: g) Jeanette Larsson Nyval 1 år Ort: Helsingborg Telefon: E-post: REVISOR/ER h) Hans von Homeyer Omval 1 år Ort: Staffanstorp Telefon: E-post: REVISORSSUPPLEANT/ER i) Lars-Gunnar Lantz Omval 1 år Ort: Sjöbo Telefon: E-post: Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 13/21

14 9. ÖVRIGA ÄRENDEN Vi har inte mottagit några övriga ärende till behandling på årsmötet Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 14/21

15 10. BILAGOR BILAGA BESKRIVNING 1 Reviderade stadgar för lokalavdelningar Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 15/21

16 BILAGA 1, REVIDERADE STADGAR FÖR LOKALAVDELNINGAR Fastställda av SRRS styrelse och gällande från och med INLEDNING Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS). I lokalavdelningarnas namn skall det geografiska området framgå samt inledas med SRRS. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SRRS stadgar och av SKK och SRRS utfärdade regler och riktlinjer. I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SRRS stadgar eller stadgar för SKK ska stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder. Inom SRRS ska de olika lokalavdelningarnas stadgar vara identiska. Lokalavdelningarnas stadgar ska fastställas av SRRS centralstyrelse. 1. MÅL Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SRRS stadgar, regler och riktlinjer bedriva SRRS regionala verksamhet. Den geografiska omfattningen av lokalavdelningens verksamhet beslutas av SRRS centralstyrelse. 2. VERKSAMHET För att nå det uppsatta målet ska lokalavdelningen: Informera och sprida kunskap om SRRS, dess mål, organisation och arbetsformer. Informera om till SRRS hörande ras och dess användningsområde. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SRRS och SKKs regler. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning. Bedriva verksamhet i enlighet med SRRS direktiv. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SRRS eller när annan anledning föreligger. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 3. MEDLEMSKAP Som medlem i SRRS tillhör man den lokalavdelning inom vars geografiska område man är bosatt. SRRS centralstyrelse kan bevilja medlemskap i lokalavdelning för person som inte är bosatt inom lokalavdelningens område. 4. VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD Lokalavdelningens verksamhetsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar: För de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. Person vars medlemskap har upphört i SRRS lokalavdelning kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för densamma. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 16/21

17 5. ORGANISATION Lokalavdelningens angelägenheter handhas av årsmötet och en av årsmötet vald styrelse. 6. ÅRSMÖTE MOMENT 1. INLEDNING Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när revisor/er så begär, eller när minst en fjärdedel av lokalavdelningens medlemmar begär detta för uppgivet ändamål. Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte ska hållas inom sextio dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet genom meddelande i SRRS publikation eller på annat likvärdigt sätt. I kallelsen skall anges var årsmöteshandlingarna finns tillgängliga och från vilket datum. Senast en vecka före ordinarie årsmöte skall nedanstående handlingar finnas tillgängliga för medlem i lokalavdelningen, på av styrelsen fastställd plats. Lokalavdelningens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning. Revisorernas berättelse Styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget Valberedningens förslag Uppgift om ärenden som skall behandlas enligt denna paragraf mom 2 punkt 17. MOMENT 2. DAGORDNING Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av styrelsens vice ordförande. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma: 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 17/21

18 b) Föredragning av styrelsens förslag till rambudget. SRRS/SKÅNE, ÅRSMÖTESHANDLINGAR Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 7 i dessa stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och revisorssuppleant/er enligt 8 i dessa stadgar. 15. Val av valberedning enligt 9 i dessa stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. MOMENT 3. RÖSTNING Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. MOMENT 4. MOTIONER OCH ÄRENDEN Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 7. STYRELSE Förvaltningen av lokalavdelningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. MOMENT 1. STYRELSENS ORGANISATION Styrelsen består av ordförande, två eller fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Vid varje årsmöte ska hälften av ledamöterna väljas för ordinarie mandatperiod. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i lokalavdelningen kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 18/21

19 Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna lokalavdelningens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordföranden. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande. MOMENT 2. STYRELSENS UPPDRAG Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SRRS stadgar och i stadgar för SKK bland annat: Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet. Verkställa årsmötets fattade beslut. Ansvara för lokalavdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens. Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte. Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till lokalavdelningens revisor/er. Upprätta verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsperiod. Avge yttrande över av SRRS till lokalavdelningen hänskjutna ärenden. Följa de anvisningar som lämnas av SRRS. Senast tre veckor efter ordinarie årsmöte lämna SRRS uppgift om styrelsens sammansättning och om viktiga funktioner utanför styrelsen. Utse delegater till SRRS fullmäktigemöte i den ordning som SRRS stadgar föreskriver. Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar. Tillställa SRRS centralstyrelse protokoll från årsmöte och styrelsemöten. I övrigt sköta lokalavdelningens angelägenheter. 8. REVISOR/ER Lokalavdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter ska årligen granskas av vid årsmötet utsedd/a revisor/er. En eller två ordinarie revisor/er och en eller två revisorssuppleant/er väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med nästa ordinarie årsmöte. Lokalavdelningens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte. Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ordinarie revisor/er. Ordinarie revisor/er har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. Ordinarie revisorer har i förening rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas. Om lokalavdelning endast har en ordinarie revisor så har denne, i förening med minst en av SRRS valda revisorer, rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 19/21

20 9. VALBEREDNING Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Om ledamot som har ett år kvar av sin mandatperiod väljs som sammankallande så ska det ske ett fyllnadsval på ett år för ny ledamot. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till sammankallande i valberedningen. 10. PROTOKOLL Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader. 11. DISCIPLINÄRENDEN För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK. 12. FORCE MAJEURE Om lokalavdelningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Lokalavdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Lokalavdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Loklavdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 13. STADGEÄNDRING Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av årsmötet lämnas till SRRS centralstyrelse som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande. Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 20/21

21 För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie. 14. UPPLÖSNING AV LOKALAVDELNING SRRS centralstyrelse fattar beslut om att lokalavdelningen ska upphöra. Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar. Vid upphörande av lokalavdelning skall dess samtliga tillgångar tillfalla SRRS. Lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 21/21

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK)

Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK) Stadgar fö r lökalavdelning inöm Svenska Wachtelhundklubben (SWK) Fastställda av SWKs ordinarie fullmäktigemöte xxxx.xx.xx att gälla från och med xxxx.xx.xx Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben i enlighet med SKK:s Typstadgar Tagna av SBaK:s fullmäktige 2013 och av Öst:s årsmöte 2013-03-10 Inledning Svenska Bassetklubbens

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige (datum) Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningarna

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBENS LOKALKLUBBAR Publicerade 2006-01-01 Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Dreverklubben Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben.

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Versionshistoria Version Ändringar/Kommentarer Referens Datum 1.0 2.1 Fastställda av Svenska Vinthundklubbens fullmäktige Redaktionella ändringar 7.1 Mandattid

Läs mer

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte, att gälla fr o m 2004-07-01. Revidering av 13, 2010-05-22 23 Inledning

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar

Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar 1 (7) Rev. 2003-03-27 Stadgar för Svenska Älghundklubbens lokalklubbar Inledning. Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Älghundklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska

Läs mer

Stadgar för Gotlands Stövarklubb.

Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och SvStk

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN Inledning Rasklubben Svenska Terrier Brasileiroklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Norsk Buhund Ringen

Stadgar för Norsk Buhund Ringen Stadgar för Norsk Buhund Ringen Inledning Rasklubben Norsk Buhund Ringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet att gälla from 2019

Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet att gälla from 2019 Stadgar för Jack Russell Klubben Antagna på årsmötet 2018-02-18 att gälla from 2019 Inledning Rasklubben Jack Russell Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN Rasklubben Svenska Drentsche Patrijshondklubben ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben ska som sådan

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL)

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL) Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Lapphundsklubben (SLK) Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Borzoi-Ringen

Stadgar för Borzoi-Ringen Stadgar för Borzoi-Ringen Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-03-14. Fastställda av Svenska Vinthundklubben vid styrelsemöte 2009-01-21. Inledning Borzoi-Ringen ingår som medlemsorganisation

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 SRRS lokalavdelning Södra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 SRRS lokalavdelning Södra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 SRRS lokalavdelning Södra VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2017 Datum: Söndagen den 19 februari 2017 Tid: 12:00 Plats: Röstånga Gästgivaregård,

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016?????

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016????? Typstadgar för rasklubb inom SKK- organisation Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK 20160207 Gälla från 2016????? Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap 1 Mål Svenska Saarlooswolfhond och Ceskoslovensky Vlcak klubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för raserna genom: väcka intresse för

Läs mer

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG)

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) 1 STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) Antagna av årsmöte 2013-03-17, ersätter stadgar antagna vid RSDGs extra årsmöte 2 maj 2004. Inledning Rasklubben för dansk-svensk gårdshund (RDSG)

Läs mer

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Inledning Rasklubben Svenska ADB Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Schweisshundklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål

Läs mer

Stadgar för Skottefederationen

Stadgar för Skottefederationen Inledning Stadgar för Skottefederationen Gäller från och med 2008-04-01 Rasklubben Skottefederationen ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Klubben skall som sådan arbeta för

Läs mer

Stadgar för Pyrenéersällskapet

Stadgar för Pyrenéersällskapet Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs och Herdehundsklubben) Rasklubben Pyrenéersällskapet ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK). Rasklubben skall

Läs mer

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen (Vinthundsklubben) 1 Mål Rasklubben, Svenska Podengo Portuguese Klubben även förkortad SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna xxxx-xx-xx Fastställda av SKK/FK xxxx-xx-xx Gällande från 2020-01-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN

STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN STADGAR för SVENSKA AGILITYKLUBBEN Dessa stadgar är baserade på typstadgar för klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation. Fastställda 2016-02-15 Antagna och gällande från 2016-03-13 Innehållsförteckning:

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-10-10. Fastställda av SvVK vid styrelsemöte 2008-12-03 och gäller from 2009-10-10. Vid klubbens årsmöte den 27/3 2011 BESLUTADES det att ändra 8 mom1

Läs mer

TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från

TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN Gällande från 2016-01-01. Anvisningar för stadgearbete Inom SKK-organisationen förekommer begreppet rasklubb. En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2016 SRRS lokalavdelning Södra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2016 SRRS lokalavdelning Södra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2016 SRRS lokalavdelning Södra KALLELSE Datum: Söndagen den 7 februari 2016 Tid: 12:00 Plats: Röstångas Gästgivaregård, Marieholmsvägen 2,

Läs mer

Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben

Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben Stadgar för Svenska Norfolkterrierklubben Gällande fr o m 2008-03-24. Antagna vid årsmötet 2006-02-25, reviderade vid årsmötet 2008-02-23 och fastställda av Svenska Terrierklubben 2008-03-24. 1(8) Inledning

Läs mer

Antagna Fastställda av SDHK Gällande från

Antagna Fastställda av SDHK Gällande från Stadgar för Fransk Bulldogg Klubb Sverige (FBK) Antagna 2017-03-10 Fastställda av SDHK 2016-12-13 Gällande från 2017-03-10 Inledning. Rasklubben Fransk Bulldogg Klubb Sverige ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben 041231 Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben Inledning Rasklubben Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bassetklubben (SBaK). Rasklubben

Läs mer

Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK)

Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) Stadgar för Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK) Antagna 2013-03-31 Fastställda 2013-01-13 Gällande från 2013-03-31 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte 1 Svenska Schipperke Ringen - Stadgar 1 Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 2004-01-11 antagna vid SSR's årsmöte 2004-03-13 Inledning Svenska Schipperke

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för Club Berger des Pyrénées

Stadgar för Club Berger des Pyrénées Stadgar för Club Berger des Pyrénées Antagna vid Club Bergers des Pyrénées årsmöte den 10 mars 2013. Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från 2012-01-01. Typstadgar

Läs mer

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK 2013-02-15 Antagna av RACC årsmöte 2013-02-24 Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs-och Herdehundsklubben) Rasklubben Ras och Avelsföreningen

Läs mer

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. STADGAR För rasklubben RfG Rasklubben för Gos d Atura Catalá Antagna av stiftarna vid avelsföreningens årsmöte 2007-01-27 fastställda av Svenska Gårds- och Vallhund Klubben 2007-02-08 Inledning Rasklubben

Läs mer

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Stadgar i WestieAlliansen Antagna på extra Årsmötet 2005-11-26 Gäller från 2006-01-01 Inledning. Rasklubben WestieAlliansen

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier

Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier Stadgar för The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier Stadgarna antagna vid årsmöte den 22 januari 2005 och fastställda av Svenska Terrierklubben 2006-12-14, Prot. 12/2006. Vid årsmöte

Läs mer

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar.

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar. STADGAR 1 MÅL Klubben för American Hairless Terrier i Sverige (KAHTS), som är en ideell förening, har som mål att tillvarata specifika intressen för klubbens raser, American Hairless Terrier samt Rat terrier,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET STADGAR FÖR SVENSKA YORKSHIRETERRIERSÄLLSKAPET Antagna av Svenska Yorkshireterriersällskapets årsmöte 20080223 och 20081018. Fastställda av Svenska Terrierklubben 20111022 Inledning Rasklubben Svenska

Läs mer

Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN

Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN Sida 1 av 7 Stadgar för SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN Antagna vid årsmötet den 5 februari 2011. Reviderade vid årsmötet 9 februari 2013. Inledning Rasklubben Skandinaviska Bedlingtonklubben (SKBK) ingår

Läs mer

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben (Juzjnorusskaya ovcharka, Kavkazskaya ovcharka, Sredneasiatskaya ovcharka) Juzjnorusskaya ovcharka Kavkazskaya ovcharka Sredneasiatskaya ovcharka Antagna av mötet 2008-08-01

Läs mer

Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing

Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing Versionshistoria Version Ändringar/Kommentarer Referens Datum 1.0 2.1 Fastställda av Svenska Vinthundklubbens fullmäktige. 1 & 2 en redaktionell ändring. 3 Begreppet

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Stadga för Distrikt inom Sveriges Hundungdom

Stadga för Distrikt inom Sveriges Hundungdom Stadga för Distrikt inom Sveriges Hundungdom Fastställda och antagna 2017-09-17 1 Stadga för DISTRIKT inom Sveriges Hundungdom Antagna av Representantskapsmötet 2017-09-17 Inledning Svenska Kennelklubben

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Norsk Buhund Ringen

Stadgar för Norsk Buhund Ringen Stadgar för Norsk Buhund Ringen Dessa stadgar har antagits som koncept vid ordinarie årsmöte 2011-04-09 och har efter korrigering och godkännande av SSUK slutgiltigt antagits på årsmöte 2012-04-14, att

Läs mer

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN 1 STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN Antagna vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008 03 15 Fastställda av SSRK Huvudstyrelse 2008 04 12 och 2008 06 28-29 gälla fr o m 2008 07 01 Inledning Rasklubben

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK

STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK STADGAR för Svenska Bostonterrierklubben, SBTK Enhälligt antagna på Svenska Bostonterrierklubbens ordinarie årsmöte 2006-02-11. Gällande från 2006-02-11. Av Svenska Kennelklubben fastställda att gälla

Läs mer