AutoGRAF Programutveckling Styrelsemöte 2007:3 Protokoll. Tid: , kl 09:30 Plats: Sweco, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoGRAF Programutveckling Styrelsemöte 2007:3 Protokoll. Tid: 2007 06 11, kl 09:30 Plats: Sweco, Göteborg"

Transkript

1 AutoGRAF Programutveckling Styrelsemöte 27:3 Protokoll Tid: , kl 9:3 Plats: Sweco, Göteborg Närvarande: Ola Skepp SWECO VBB (HL) Tobias Tyberg Ramböll (TT) Claes Allén CTH (CA) Carina Hultén SGI (CH) Fredrik Nordqvist WSP (FN) Jan Ludvigsson ViaNova GeoSuite AB (JL) Bilagor: Röstandelar i AGEF Budget 7 8 Dagordning: 1. Föregående protokoll Inga synpunkter. 2. Ekonomi och tid Årets resultat går mot ett noll resultat. Kostnaderna för arbetet med Sättning har blivigt stora, dock har andra poster gått bättre. Vissa fakturor har inte kommit in ännu bl.a. saknas faktura från Chalmers. Vissa kostnader väntas från senaste tolkningsmötet (Geosuite Fas 2). AGEF s arbetsgrupp fakturerar föreningen (egeninsats), Ola s arbete skall faktureras projektet i Norge. Budgeten för 7 8 antogs (bifogas protokollet). I god tid till nästa möte skall kravspecifikationer skickas in till JL för bedömning av resursbehov. JL skall också till nästa möte bedömt resursbehov för att åtgärda inkomna förslag och buggar. På nästa möte beslutar AGEF fördelningen av de 4% av VGNS försäljningsomsättning (ca 6 kkr) som AGEF har rätt att fördela. Pengar som satsas inom GeoSuite (Sättning, stabilitet, spont, pålar och presentation) vill AGEF bokföra som egeninsatser inom GeoSuite Fas2. 3. Marknad, föreningsärenden FN skickar ut utvecklingsplanen innan v732. Styrelsens förslag för hantering av företag som vill bli medlemmar är att de skall betala 1 basbelopp för att bli medlemmar och få en röstandel. FN skriver ett detaljerat förslag som skickas ut till styrelsen för synpunkter. Under hösten 7 planeras två halvdagsseminarium angående sättning, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Kostnader och intäkter införs i budgeten. Utskick och info skickas till medlemmarna senast slutet av september. CA tar fram seminarieprogram. TT ansvarar för utskick och anmälningar. TT och FN ordnar lokal i Stockholm, CA ordnar i Göteborg. Preliminära datum: årsmöte AGEF 15/11, seminarium Stockholm 14/11 och Göteborg 7/11. Geosuite projektet förväntar sig att AGEF ställer upp med en egeninsats som är värd ca 1,2 milj för 26 t.o.m. 29. Kontantinsatsen är lika stor. Dessa summor redovisas i i:\27brg\274\12177\styrelsemöten\27\protokoll styrmöte doc sida 1(3)

2 ett avtalsförslag från Geosuiteprojektet. Styrelsen måste ta ställning till detta avtalsförslag. FN skickar ut info till styrelsen. AGEF måste bli bättre på att bokföra egeninsatser. 5% av styrelsemötena bör bokföras som egeninsats. Alla skall rapportera sin egeninsats till CH som bokför dem. OS rapporterade från mötet angående utvecklingen av funktioner för tolkning. Detta var första mötet i arbetet med att ta fram en gemensam kravspecifikation för Geosuite Fas 2 (för Sverige och Norge). OS har möte med norska användare i vecka 725. Kravspecifikationen bör vara klar tidigt i höst. 4. Teknik, utveckling GS Archive Ingen pågående utveckling. GS Presentation Programmering för AutoCAD 27/28 står fn still i avvaktan på testversion av Novapoint. Gäller flera program nedan. Leif och Ove arbetar med grunden för nya tolkningsfunktionerna GS Stability Ingen pågående utveckling. GS Settlement Buggar och mindre önskemål åtgärdas. CA redogjorde pågående provning av programmet. Det finns fortfarande vissa skillnader mellan Settlement och andra program och beräkningar. Geir kontrollerar de funktioner som i vissa fall kan ha problem. JL kontaktar Hans Petter för planering av det kommande arbetet. GS Pilegroup Arbete pågår med att ökar användarvänligheten. GS Supported Excavation Anders arbetar med att färdigställa den första versionen. Släpps förhoppningsvis i höst. Golder är engagerad för att titta på användargränssnitt och beräkningar. Datamodell Arbete pågår med en konceptionell datamodell. JL sitter med i arbetsgruppen. AutoGRAF GIS Utvärdering pågår hos SGI och Tyrens Utvärderingsmodulen Arbete för samordning med Conrad. OL kontaktar SGI. StenoGRAF Se bilaga 2. Styrelsens förslag är att några funktioner skall inarbetas i presentation (seismik, kärnborrhål, hällar). 5. Övrigt Status på styrelseuppgifter från årsmötet (protokoll 27 1), rätt till källkoden mm. Kvarstår. Kommande metoder: Pressometer. Används av WSP. AutoGRAF formatet är tidigare förberett för pressometer. Hur kan man få in rådata i AutoGRAF. FN skickar ut SGF Fältkommite s protokoll till styrelsen. Sonic Drilling. SGF fältkommite flaggar för att metoden kan bli aktuell för Sverige. Standardiseringsarbetet. Standarder SS EN ISO och 2 är inarbetade i ATB Väg (dock utgår den snart). AGEF avvaktar. Ny europastandard finns för dimensionering EN 1997:1 (och EN 1997:2, fält och lab.). IEG arbetar med en svensk anpassning. Det är troligt att spont och pålgruppsprogrammet påverkas av SS EN ISO SS EN ISO kan påverka redovisningen av lab. och provtagning. TT bokar möte med Ove för att lägga upp en budget för omarbetning av hemsidan. Har AGEF något avtal med Geosuite projektet avseende FAS 2? FN kollar. Vägverket planerar att satsa på forskning genom virtuella FUD centum i framtiden. AGEF utreder möjligheten att söka pengar till Geosuite projektet. AGEF bör också söka pengar via Banverket till Geosuite projektet. CA kontrollerar när ansökan bör vara inne. Kopia på protokollet skickas till SGF s Fältkommitté för info. Protokollet skickas till i:\27brg\274\12177\styrelsemöten\27\protokoll styrmöte doc sida 2(3)

3 6. Nästa möte (och andra evenemang) 18/9, kl 9:15, WSP Stockholm 15/1, dag för eventuellt reservmöte 7/11, Seminarium i Göteborg 14/11, Seminarium i Stockholm 15/11, Årsstämma i Stockholm Protokoll fört av: Tobias Tyberg Tobias Tyberg, sekreterare Justerat av: Fredrik Nordqvist Fredrik Nordqvist, ordförande i:\27brg\274\12177\styrelsemöten\27\protokoll styrmöte doc sida 3(3)

4 AutoGRAF Programutveckling Ekonomisk Förening (AGEF) Ägarandelar Företag Ägarandel (%) Banverket 7,8 Bjerking 7,3 BBK 1, GOLDER 8,3 Gatubolaget 5,8 Gator & Grönt 6,3 Swed Power 1, WSP 13,2 NGI 1, Nitro Consult 1, ViaNova GeoSuite AB 1,5 Petro Bloc 1, Ramböll 6,8 SGI 7,3 Skanska 5,8 Carl Bro 8,3 Tyréns 5,8 Sweco VBB 8,3 GF 1, Vägverket 1,5 Summa 1%

5 AG PROGRAMUTVECKLING EK FÖRENING Utkast 7611 MALL FÖR BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET Rörelsens kostnader: 42 GS Presentation 421 GC Archive 425 Datamodell 426 AutoGRAF - GIS 431 GS Stabilitet 433 GS Sättning StenoGRAF GS Spont 46 GS Pålar 47 Utvärdering 472 Geokonst Buggfix 474 Installationsprogram 49 Administration Försäljningsomkostnader 492 Hemsida Kostnad nätverkslås 494 Installation hos kund 496 Avgift MapInfo 415 Kursomkostnader 461 GeoSuite Fas 2 (tolkning) 12 Utlägg för seminarium 7 BUDGET BUDGET Kostnadsplan utveckling VNGS ANMÄRKNINGAR S:a rörelsens kostnader S:a utvecklingkostnad Övr. externa kostnader: 728 Styrelsearvode Styrgrupp Geosuite Utlägg för sammanträden Utlägg Geosuite Datakommunikation Bankkostnader Marknadsföring Redovisningstjänster Representation Försäkring Advokat- och rättegångskostnader 642 Revision Övr kostnader S:a övr externa kostnader S:a kostnader Intäkter: Intäkter från försäljning 31 Intäkter från medlemsavgifter Intäkter från royalty Nätverkslicenser 341 Installationsarvode 345 Fsg av tjänst, ej EU 315 Intäkter från kurser Intäkter fån seminarium 7 S:a intäkter Resultat 6