VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID NUMMER 12003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003"

Transkript

1 NUMMER VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA? Sid 15 NYA BOSTÄDER I GAMLA OMRÅDEN Sid 18

2 Låt oss ta ett gemensamt ansvar för att skapa nya bostäder! KARIN BLOMSTRAND, TF VD Telefon: Antalet invånare i Göteborg fortsatte även förra året att öka. Det innebär att efterfrågan på lägenheter bara tilltar och vi befinner oss nära en bristsituation. I Familjebostäders uppdrag från vår ägare Göteborgs kommun framgår bland annat att vi skall bidra till att öka attraktiviteten för Göteborg. Att kunna erbjuda boende är då en mycket viktig del. Förra året färdigställde vi 87 lägenheter på Norra Älvstranden. Det räcker dock inte på långa vägar för att möta efterfrågan. Vi arbetar därför aktivt med att se om vi dels kan förtäta i våra befintliga områden både i form av vindslägenheter samt även nyproduktion. Att bygga där befintlig infrastruktur, det vill säga vägar, kommunikationer, butiker med mera redan finns, är självklart det bästa. Tyvärr möter vi ofta protester från redan boende i dessa områden. Vi måste dock ta ett gemensamt ansvar i denna fråga för att ge bland annat ungdomar och nyinflyttande en chans att skaffa eget boende. Vi för även diskussioner med fastighetskontoret om möjligheten att köpa ny mark i Göteborg. Du kan läsa mer om detta i artikeln om nybyggnation och förtätning på sidan 18. Det är en ovanligt kall vinter i Göteborg. Snön har legat i flera veckor och temperaturen har fallit snabbt och dessutom mycket emellanåt. Detta har inneburit att det tyvärr blivit kallare i vissa av våra lägenheter. Som boende har man inte möjlighet att reglera temperaturen själv i sin lägenhet, utan det sker per fastighet. Det optimala hade självfallet varit att var och en kunde reglera värmen utifrån sina önskemål. Denna teknik finns idag inte i våra befintliga hus, men när vi bygger nytt installerar vi individuell temperaturstyrning. Du kan läsa vidare kring denna problematik på sidan 19. Under april månad kommer vår årliga kundundersökning att skickas ut till drygt hälften av er hyresgäster. Resultatet av era svar är en viktig pusselbit i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi hoppas därför att ni verkligen tar er tid och besvarar frågorna. Karin Blomstrand 2 VÄRDSNYHETER

3 ÅSA MOHLIN, MARKNADSCHEF Telefon: Telefax: Innehåll: Tack för det Televerket! Jag tillhör kategorin nyttosurfare. Jag använder internet för att betala räkningar. Och bland mina favoriter hittar man Apoteksbolaget, SVT, SR, Aftonbladet, Posten etc. Jag chattar inte, dejtar inte och går inte in på sidor med lättklädda killar. Däremot händer det att jag kollar Rolling Stones turneplan, lyssnar på nya plattor eller söker efter bra och prisvärda hotell och restauranger på tilltänkta semestermål. Döm därför om min förvåning när jag på min senaste telefonräkning fann två mobilsamtal till Förenade Arabemiraten uppringda från mitt hemnummer! Och förvåningen blev inte mindre av att de var ringda den 21 och 22 november under dagtid när jag bevisligen befunnit mig på jobbet. Hur kunde detta vara möjligt? Efter att förkastat tanken på svårartad personlighetsklyvning ringde jag upp Telias kundtjänst och fick där tala med en mycket tillmötesgående kvinna. Jag redogjorde för problemet och hon verkade inte det minsta förvånad. Det är tyvärr allt för ofta sådana här saker händer, sa hon. Vår policy är att vi ger kunden rätt vid förstagångsklagomål. Vi tar bort de här samtalen och reducerar nästa faktura med de 563 kronor som samtalen kostade. Jag, som hade förberett mig på en rejäl argumentation med krav på bevisföring, stammade fram ett tafatt Tusen tack! Hur detta med mobilsamtalen tekniskt sett kunde inträffa är inte jag rätt person att utreda så jag tog hjälp av Susanne på vår IT avdelning. Hennes förklaring kan ni läsa längre fram i tidningen. Själv drar jag numera ur jacket varje gång jag använt datorn. PÅ STADSVANDRING I TYNNERED Familjebostäders bebyggelseantikvarie Ulrika Palmblad tar oss med till Tynnered och berättar om områdets arkitektoniska historia. 4 ELDSJÄLAR - FINNS DE? Erne Ahlman är mannen som envist tror på Gärdsås. Han ser få hinder, men desto fler möjligheter. 10 DÄRFÖR SKA SVALEN VARA REN Brevbärare är trötta på att snubbla, städare kan inte utföra sitt jobb och sist men inte minst - hur kommer man ut vid eventuell brand? 13 TILL VAD GÅR HYRAN? Till en hel del. Läs mer om årets hyreshöjning och fördelning av de kostnader som betalas av din hyra på sid 14 PLANERING AV NYA BOSTÄDER I miljöer där allt redan finns i form av kommunikationer och annan service planerar vi att bygga nya bostäder. 18 LIKA TEMPERATUR FÖR ALLA Årets vinter har varit kall. En del hyresgäster har hört av sig med önskan om att höja temperaturen i sin lägenhet. Läs om hur vårt system fungerar. 19 Surfesset Åsa VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION Utkommer med fyra nummer per år Ansvarig utgivare: Helena Åberg Redaktör; text och foto där inget annat anges: Katrin Amgarth Carlberg Formgivning: Propaganda Reklambyrå Omslagsfoto: Eva Stööp VD foto: Mats Bengtsson Besöksadress: Södra vägen 12 Postadress: Box 5151, Göteborg Telefon vx: Tryck: Palmeblads Tryckeri Värdsnyheter trycks på svanenmärkt papper Manus till nummer 2/2003 skall vara insänt senast den 28/ VÄRDSNYHETER

4 Från gammal gård till ny Grevegården Följ med på våra stadsvandringar i årets nummer av Värdsnyheter. Vår bebyggelseantikvarie Ulrika Palmblad börjar med en vandring i både historia och nutid i vårt område i Tynnered. Ett område som kontrast till bostadhusen runt Frölunda Torg byggdes med färre antal våningar, men fler antal gårdar. För att förstå varför ett område ser ut som det gör idag är det bästa att se på dess historia. Tynnered har mycket gamla anor. Det finns många fornfynd och byn var uppdelad redan på 1500-talet i tre gårdar. Dessa var Grevegården, Skattegården och Frälsegården. Det fanns också ett båtmanstorp som kallades Fiskarns. TVINGADES ATT SÄLJA SIN MARK På gammal lantbruksmark ligger Nya Grevegården. De markägare som på 60 talet inte ville sälja, tvingade man, allt för att råda bot på akut bostadskris. Området var ända fram till 1960-talet en jordbruksbygd. Men eftersom Göteborg växte kraftigt efter andra världskriget och det var ont om bostäder behövdes mark att bygga på. De markägare som inte ville sälja tvingade man. Runt det kommande Frölunda Torg byggdes stora och höga hus med ganska säregna former invigdes Frölunda Torg av dåvarande statsministern Olof Palme. Det var på den tiden norra Europas modernaste och största köpcentrum. 4 VÄRDSNYHETER

5 INTE SÅ HÖGT SOM I FRÖLUNDA Som motvikt till de kompakta höghusområdena kring Frölunda Torg satsade man i mitten av talet vid byggnation av Tynnered på tre- till fyravåningshus kring gårdar och gångstråk. Kvarteren blev ändå ganska storskaliga och rätlinjiga eftersom bostadsföretagens planering nu var mer anpassad till byggproduktionens effektivitetskrav. Den så kallade kranbane-arkitekturen satte sin prägel även på Tynnered. HYRESHUS I ÖSTER I stadsdelen ligger flerbostadshusen i Tynnereds östra halva, medan småhusen finns i den västra delen. Terrängen är kuperad och vissa höjder är obebyggda naturområden. Mellan bostadsområdena breder grönområden ut sig. Det stora parkområdet öster om Familjebostäders bostadshus är tidstypiskt funktionsuppdelat. Det omfattar från norr till söder flera fotbollsplaner, Vättnedalsskolan, Smaragdgatans daghem/förskola, ytterligare bollplaner, en öppen förskola med småbarnslekplats, en före detta djurgård och ett kulturhus med bokcafé och kommunal musikskola. Parkområdet avslutas i söder av ett torg Opaltorget där 7:ans och 8:ans spårvagnslinje har sin ändhållplats. NÄSTAN 1000 BILAR I GARAGET Familjebostäder, som då var en stiftelse, erbjöds 1965 att förvärva kvarteren Bronsylen och Brandgropen (Opalgatan etc) i stadsdelen Önnered av privata byggnadsföretag. I komplexet inrymdes Husen i Opalområdet har fasader i rött tegel och blå balkonger. 15 hus, ritade mellan 1965 och 1966, omger Opaltorget. Fortsättning på nästa sida VÄRDSNYHETER

6 landets största garage med 776 garageplatser och en sammanlagd lokalyta av cirka kvm. Husen ritades av Johan Tuvert på Ragndal och Tuvert arkitektkontor. Husen består av 15 lamellhus på ömse sidor om Opaltorget. Byggnaderna har tre till fyra våningar och fasaderna är i rött tegel, med blå balkonger och dörrar. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 rum och kokskåp till 4 rum och kök. Vid nybyggnaden var 12 lägenheter speciellt inredda för handikappade. OMBYGGNAD AV NYA GREVEGÅRDEN Familjebostäder tog 1990 över det område som vi numera kallar Nya Grevegården av Bostads AB Poseidon. Husen ritades 1966 av arkitekten John Snis och byggdes senare om av Liljewall arkitekter. Ursprungligen var fasaderna släta med indragna balkonger bakom betongelement med dansk sjösten. Taken var flacka utan markerad takfot. Entréerna till området gick via parkeringsdäck mellan gårdarna, där de boende tog sig upp till sina lägenheter via källarentréer. Detta var något som upplevdes otryggt. Ombyggnaden av de 800 lägenheterna i Grevegården skedde i nära samverkan med de boende. Lägenhetsstorlekarna anpassades till aktuella önskemål från de bostadssökande och hyresgästerna kunde även påverka inredning och utrustning i lägenheten. NÄSTAN HELT NYTT OMRÅDE Vid ombyggnaden av Grevegården förändrades både exteriören och interiören drastiskt. Man byggde burspråk, förstorade balkonger, varierade fasadmaterialen och byggde sadeltak på taken med kraftigt markerade takfötter. Entréerna till gårdarna förändrades. Parkeringsdäcken revs. Markparkeringar tillkom istället och monumentala entréer mot Grevegårdsvägen skapades. Nya fristående sophus och tvättstugor uppfördes på gårdarna. Samtidigt tillkom nya lekplatser, sittgrupper, markbeläggning och planteringar för att skapa en större upplevelsemässig variation på gårdarna än tidigare. Mot parkområdet i öster byggdes staket och grindar. Interiört byggde man om och förän- Opaltorget är det lilla nära torget med diverse småbutiker. Ombyggnaden av 800 lägenheter i Grevegården skedde i nära samverkan med de boende. Med nytt fasadmaterial och ändrade tak gavs husen en ny karaktär. drade lägenhetsstorlekarna. På hösten 1992 började de första hyresgästerna flytta in i de ombyggda husen. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett rum och kök till fem rum och kök. Text: Ulrika Palmblad, bebyggelseantikvarie Foto: Katrin Amgarth Carlberg KÄLLOR: Stad på landet När Jordbruksbygden Västra Frölunda blev modern storstad, Hansson Einar Utdrag ur Kulturmiljövårdens bebyggelseregister texter om Grevegården och Tynnered, Östman Lisa, Göteborgs Stadsmuseum Årsredovisningar 6 VÄRDSNYHETER

7 Befolkning: Befolkningsantalet i Tynnered är drygt invånare, varav en stor andel är yngre än 25 år. Service: I Tynnered finns tre fritidsgårdar, ett kulturhus med bl a bokkafé, 10 kommunala skolor, en friskola, flera särskilda boenden för äldre och personer med funktionshinder. Två vårdcentraler, två barnavårdscentraler och en mödravårdscentral finns också i Tynnered. Vid ombyggnaden av Grevegården för ca 10 år sedan förändrades både exteriören och interiören drastiskt. Tryggt och fint i Tynnered För att göra Göteborg mer trivsam pågår ett projekt som kallas Trygg och vacker stad. Tynnered blir den första stadsdelen som får ta del av avsatta projektetmedel för att bland annat förbättra belysning och gångtunnlar. Under 2003 påbörjas upprustning av framförallt sex gångstråk. Eftersom Familjebostäder prioriterar trygghetsfrågorna fortsätter vi att arbeta för att Tynneredsborna ska få en tryggare och vackrare stadsdel, dels genom deltagande i ovan nämnda projekt, dels genom vårt långsiktiga arbete i bostadsområdet. Patric Hultskär, boendekonsulent VÄRDSNYHETER

8 Välj det ena eller andra för internet Som hyresgäst hos Familjebostäder har du möjlighet att ansluta dig till internet antingen via tv-nätet eller via telefonnätet. Familjebostäder har avtal med två operatörer. Båda erbjuder abonnemang som täcker fritt surfande. com hem - Internet cable Uppkopplingen mot Internet sker via kabel-tv-nätet istället för telenätet. Detta innebär att du kan prata i telefon och surfa samtidigt. Kapacitet Ned-/uppströms: 512/128 Kbits/s. Startavgiften är kr (inklusive modem), därtill kommer en månadsavgift på 295 kr. Beställning på telefon eller på com hems hemsida: Telia Telia ADSL-bredband. Anslutningen sker genom ett ADSLmodem på telefonledningen. Detta innebär att du kan prata i telefon och surfa samtidigt. Kapacitet Ned-/uppströms: 512/400 Kbit/s. Boende hos Familjebostäder får Telia Gruppanslutning Bredband för 195 kr i engångsavgift för tjänsten (ordinarie pris 695 kr) för den som har eget ADSL-modem. Startavgift för Familjebostäders hyresgäst som vill köpa modem av Telia: 975 kr + 97 kr postförskott. Modemet kan köpas via Telia Kundservice Bredband, Telias butiker eller någon annan valfri leverantör. Modemet kostar från ca 700 kr och uppåt. Månadsavgift: 275 kr (ordinarie 375 kr) Beställning på telefon , eller Teliabutik, eller på Meddela Telia gruppavtalsnumret: GA33660 OBS priserna ovan gäller per februari Respektive operatör har aktuella Respektera avskiljarväggen Vi har haft några mycket tråkiga vattenläckor på grund av att hyresgäster använt utrymmet innanför avskiljaren under diskbänken som förvaringsutrymme. I köksskåpen finns en avskiljare längst bak under diskbänken. Innanför den ligger avloppsledningar och andra rör. Avskiljningsväggen är till för att skydda dessa rör. Det är inte tillåtet att använda utrymmet innanför avskiljaren som förvaringsutrymme. I det aktuella fallet har hyresgästen ställt blomsterkrukor på rören innanför avskiljaren. Rören som krukorna stått på, mynnar i en rörslits. Genom att rören ruckas när de tyngts ner, har de slutligen lossat ur rörslitsen. Eftersom rörslitsen är inbyggd, upptäcktes läckan inte förrän den blivit omfattande. Gör hyresgästerna uppmärksamma på att de skall respektera avskiljningsväggen! Helena Åberg, informatör Helena Åberg, informatör Kortedala 50 år I år fyller stadsdelen Kortedala 50 år! Det kommer att firas med många aktiviteter under året och den största, en stadsdelsfest, kommer att äga rum på Kortedala torg den juni. Familjebostäder kommer att fira detta med lite olika egna aktiviteter för våra hyresgäster. Mer information om detta kommer i vår. Bild: Eva Stööp Ny hemsida Familjebostäders hemsida har över besökare per dag. Därför är det viktigt för oss att utnyttja hemsidan som en av våra viktigaste informationsspridare. Vår nya hemsida är mer lättmanövrerad än den gamla genom att den har fått en ny layout. Den går snabbare att ladda eftersom vi bland annat har dragit ned på stora bilder och stora rubriker. Däremot har vi lagt till en mängd ny information och nya funktioner. Vår ambition är att oftare uppdatera den med allt nytt som händer. För att ha koll på all ny information som läggs ut kan man prenumerera på mejl som indikerar aktuella förändringar. Helena Åberg, informatör 8 VÄRDSNYHETER

9 INSÄNDARE Redaktionen tar sig friheten att korta insändare om det behövs. OBEHÖRIG PÅ P-PLATS Vem kan jag vända mig till när jag vill lappa någon obehörig som har ställt sig på min P- plats? SVAR: Under kontorstid går det bra att ringa till Parkeringsbolaget. Då ska man uppge registreringsnummer, fabrikat och platsnummer. Det är bra om man kan vara hemma och peka ut bilen för Parkeringsbolagets personal och visa giltigt hyreskontrakt. Efter kontorstid går det bra att ringa jouren, dvs Securitas eller Falck och begära lappning. Efter tre böter blir bilen rödlappad och kan då forslas bort. Åsa Mohlin, marknadschef KATTER OCH KATTSKIT! Hur kan det få förekomma att katter skiter i barnens sandlådor på Kennedygatan 7-9?! Passade mitt barnbarn på gården. I sandlådan där lekställningarna står och barnbarnet ville klättra upp i fann jag fem kattskithögar liggande helt öppet. Ansvaret är ju i första hand kattägarna men det verkar som dom inte bryr sig och då är det ju Familjebostäder som får gå in och ställa samtliga kattägare till svars. Då de flesta vet vilka sjukdomar som kan drabba barn av avföring från katter, vädjar jag att sanden byts ut till våren. Då även ytterdörrar ställs öppna för att katterna skall gå in och ut undrar jag i vintertid vem betalar för värmen tro?? Jag vädjar än en gång, ställ samtliga kattägare till svars. Antingen innekatt eller katt i koppel om den skall vara ute. Med vänliga hälsningar från en barnsköterska SVAR: Bovärden har dokumenterat kattbajset i sandlådan, delat ut information om vad som gäller enligt ordningsstadgan samt satt upp Göteborgs Djurskyddsförenings information i trapphusen. I rådande klimat är det svårt att hacka rent bland isen i sandlådan men så fort vädret medger kommer detta att ske. Det planeras även ett byte av sanden lagom till sandkakesäsongen hälsar bovärden Erik Wallmon. Åsa Mohlin, marknadschef LIKA STOR RÄTT FÖR SAMBO Om jag inte kan skriva in min flickvän i kontraktet blir hon rättslös och utan bostad vid en eventuell separation, eller? SVAR: Nej, så är inte fallet. Din sambo har samma skydd som du även om hon inte skrivs in i kontraktet. Det faktum att ni är sammanboende under äktenskapsliknande former och att hon är skriven på adressen ger henne lika stor rätt till bostaden som du ifall ni skulle separera. Problemet just nu är väl snarare att bristen på lägenheter gör det svårt för hyresvärden att erbjuda en ny lägenhet till en av parterna vid separation. Åsa Mohlin, marknadschef VARFÖR SÅ TJOCKT PAPPER? Varför trycks Värdsnyheter på så tjockt papper? Det är väl onödigt? Anita SVAR: Vi kommer i år se att se över Värdsnyheters form och utseende, vi tar då din synpunkt i beaktande. Katrin Amgarth, redaktör Ny bovärdsexpedition i Centrum På Vadmansgatan 7 har bovärdarna i centrum flyttat in i en ny lokal. Det är Roger Malmquist (tel ) och Lennart Slättberg (tel ) som har telefon- och expeditionstid kl och Dennis Johansson (tel ) och Jan Gustafsson (tel ) som har telefon- och expeditionstid kl Se upp för modemkidnappning! Modemkidnappning kan drabba den som använder modem för Internetuppkoppling. Vid besök på en webbplats laddas ett program ned till datorn. Med normala säkerhetsinställningar i webbläsaren visas en dialogruta som begär tillstånd att ladda ner och installera programmet. Texten är otydligt formulerad och det är därför lätt att av misstag acceptera installationen. När programmet är installerat ringer det upp ett dyrt betal- eller utlandsnummer. Samtalet faktureras sedan abonnenten eller kommer på telefonräkningen. För att skydda sig mot dessa kidnappningar skall man se till att ha installerat en brandvägg till sitt datorsystem till en del modem finns även så kallat modemlås. Susanne Wolk, IT-utvecklare VÄRDSNYHETER

10 Möt mannen bakom Galaxen i Gärdsås Det finns människor som aldrig ger sig. Som vägrar att ta ett nej för ett nej. Erne Ahlman är en sådan där möjlighetsmänniska. Han ser möjligheter istället för hinder. I Göteborg finns ingen bättre stadsdel än Bergsjön hävdar Erne Ahlman. Vi träffas en snöig februaridag på Galaxens fritidsgård i Gärdsås. Han hejar och byter några ord med flera som passerar oss när vi är på väg in. Han pratar speciellt med en äldre man angående bekymret med hala gator. Väghållningen har inte varit den bästa, veckan innan bröt en kvinna benet, i en av områdets branta backar. Inne på fritidsgården luktar det nybryggt kaffe och nybakat bröd. Trivsamt så klart. Så som Galaxen är. Och pappa till allt är Erne. En man i femtioårsåldern som sedan 1975 tillsammans med sin fru har varit Gärdsås trogen. I upp- och nedgångar. Här är så fint. Om jag skulle flytta skulle det inte bli till någon annan stadsdel i Göteborg. Det finns ingen bättre än Bergsjön. Nära till stan, bra kommunikationer, underbar natur och fina lägenheter till hyfsad hyra. Fast här blänger Erne lite på mig med tanke på årets höjning av hyran i området. Han fortsätter med att konstatera om det skulle bli någon flytt, då skulle det bli ut på landet. 10 VÄRDSNYHETER

11 Till Galaxen, den populära fritidsgården i form av lantgård, kommer mängder av besökare för att titta på och ta hand om alla djuren. Bland annat gör alla de flickor som tar hand om hästarna, ett fantastiskt jobb, säger Erne Ahlman. ORDFÖRANDE I 25 ÅR 1975 fanns en parklek där Galaxen ligger idag. Behovet av en samlingslokal för de boende i alla åldrar var stort. Parklekens personal satte en dag upp en inbjudan till ett möte för de boende för att hitta ett sätt, en plats att mötas. Ett trettiotal personer kom på det där första mötet, då vi bildade föreningen Galaxen. Ett bra namn tyckte vi med tanke på alla gator som har namn med rymdanknytning. Erne valdes till ordförande och har så varit fram till i år. Jag är engagerad som lokalpolitiker och kände att det var dags att andra får komma fram. 25 år kan få räcka, säger han med ett skratt. ansökningar om bidrag till kommun, Familjebostäder, staten tillsammans med kreativa idéer och stort engagemang från många aktiva medlemmar har gett Galaxen den status den har idag. Den är välskött och hela tiden på väg att utvecklas. Den mest lyckosamma idén var nog att skapa en lantgård mitt bland den gråa betongen. Ja, det har blivit bra. Gården är oerhört viktig för många här. Flickor som kommer hit och tar hand om hästarna, daghem och klasser som kommer på besök och får se hur det går till och själva pröva att ta hand om djuren. Det är en samlingsplats för både unga och gamla. Kaféverksamheten är mycket uppskattad. Personalen gör så goda saker att de allt oftare får beställningar på smörgåsar och bakverk till olika arbetsplatser och privata tillställningar. KANSKE ETT STÖRRE HUS? GENIALISK IDÉ MED DJUR Turerna kring hur Galaxen har vuxit fram är många. Från att ha börjat i en blygsam skala, med aktiviteter som temakvällar med t ex matlagning från olika länder till den omfattande verksamhet som man bedriver idag. Många timmars slit med Erne brinner för sitt Bergsjön. Och han blir ledsen och arg när området framställs på ett felaktigt sätt i media. Visst har det hänt tråkiga saker här, men det har det väl gjort på många andra håll i stan också. Av någon Jag blir arg och ledsen när Gärdsås framställs på felaktigt sätt i media. Det blir alltför ofta alldeles för svarta rubriker. VÄRDSNYHETER

12 anledning blir rubrikerna väldigt feta när det handlar om vårt område. Känns inte rättvist. På väg ut från Galaxen berättar Erne så där i förbigående om en gång han var i Danmark. Där fanns ett hus som jag inte kan glömma. Ett perfekt föreningshus. En stor samlingslokal i mitten med ett kafé och runt denna en mängd mindre kontorsrum där stadsdelens alla föreningar hade sitt eget lilla kontor. Tänk så mycket nytta de hade av varandra. Så skulle jag vilja ha det här. Här finns så många föreningar, invandrarföreningar, olika intresseföreningar som sitter ensamma på sina kammare, säger Erne Ahlman. Som sagt, vissa ser hela tiden nya möjligheter och utmaningar. Vilket vi andra kan vara tacksamma för. Text Katrin Amgarth Carlberg Bild Eva Stööp TV-utbudet hos Familjebostäder Med några få undantag (på grund av tekniska omständigheter) är alla Familjebostäders fastigheter anslutna till kabel-tv-nätet. Detta innebär att våra hyresgäster har tillgång till ett brett tv-utbud samt datatjänster och interaktiva tv-tjänster. Kontrollera att tv-uttaget i din lägenhet har tre hål. Dessa tre hål är utgångar för tv, radio och data. KABEL-TV För att se kabel-tv behöver du bara göra kanalsökning på din tv. De analoga kanaler som du når genom com hem kabel-tv finns på DIGITAL-TV För att se digital-tv som innebär ett vidare utbud av kanaler och interaktiva tjänster behöver du en digital-box och ett digital-tv abonnemang. För att beställa digital-tv: kontakta com hem, telefon KANALER FÖR ALLA Här följer en lista på de större tv-kanalerna som är gratis i kabel-tvutbudet: SVT 1-Dokumentärer, serier, nyheter och underhållning. SVT 2 - Dokumentärer, serier, nyheter och underhållning. Kanal 4 -Underhållning, sport, faktaprogram och serier. VISAT3 - Underhållningskanal med film, serier och sport. Kanal 5 - Svensk kanal som sänder underhållning, serier och film. VIZAT - Ungdomlig kanal med inriktning på musik och underhållning. GÄRDSÅS En knapp mil utanför centrala Göteborg, strax öster om Kortedala ligger Gärdsås. Området ligger så högt att många som bor här har en imponerande utsikt även om de bor på första våningen. Närheten till fantastisk natur, skolor, fritidshem och daghem har lockat många barnfamiljer till Gärdsås. Granne med bostadsområdet ligger dessutom Galaxen, en fritidsgård och en hel liten djurpark dit alla barn är välkomna att umgås med får och höns, katter och grisar, hästar och kor. MTV - TV-kanalen som spelar den senaste musiken från topplistorna. Euro Sport olika sporter och 2000 timmars direktsändningar inom fotboll, tennis, vintersport. motorsport med mera. Discovery Mix- Discovery Mix är en kanal för com hem-kunder som visar utvalda delar från Discoverys 5 tv-kanaler. com hem - Iinformationskanalen tv9 har bytt namn till com hemkanalen. Där finner du information om com hem:s kanaler och tjänster. Utöver ovanstående finns lokala tv-kanaler Helena Åberg, informatör 12 VÄRDSNYHETER

13 Trapphusen ska vara rena! För första gången på väldigt länge börjar det bli rent i trapphusen. Detta säger Kent Voldstedlund, en av de bovärdar i Majorna som har ställt hårdare krav än någonsin på sina hyresgäster att hålla rent i svalen. Med braskande rubriker i pressen framställdes Familjebostäder för en tid sedan som ett hårt och oresonligt bostadsbolag som vräkte hyresgäster utan pardon. BARA TREVLIGT MED LITE SAKER Är det inte lite välkomnande och charmigt att ha saker utanför dörren. Även svalen får vara hemtrevlig. Huset lever. Jo, men det är faktiskt ganska många som inte vill trilla över grannens skor. Eller brevbäraren som har bråttom och halkar på någons dörrmatta. För att inte tala om räddningspersonal som har svårt att ta sig fram. Det är detta det handlar om. Att inte tänka på sig själv utan på alla andra i huset, att ta hänsyn, säger Raymond Johansson, bovärd i Kungsladugård. KOPIA TILL SOCIALTJÄNSTEN Sedan 1970-talet har Familjebostäder på olika sätt försökt få bukt med detta problem. Man har haft möten, skickat ut lappar, satt upp anslag, till ingen nytta. Även denna gång reagerade många på samma sätt som tidigare. Man tog in sina saker vid första anmaning i lokalbladet Värdsnyheter Nära, för att ett par veckor senare flytta ut dem igen. När så nästa brev dyker upp, som inte är personligt ställt utan riktat till samtliga i ett kvarter, tar de flesta del bort sakerna igen. Till de hyresgäster som fortfarande inte städat lämnas nu personligt ställda brev. Dessa klargör tydligt att om inte hyresgästen utan dröjsmål tar in sina saker kommer Familjebostäder att skicka en varning om uppsägning. Kopia på denna varning skickas till socialtjänsten. BREVEN VÄCKER STARKA KÄNSLOR När varningen kommer till dem som fortfarande inte har plockat undan sina saker reagerar en del väldigt starkt. De ringer och är oroliga över vad som kan ske. De tror att de kanske hamnar i socialtjänstens register, eller risker att bli vräkta, säger Göran Åhman, trygghetskonsulent. Jag tror att de som har reagerat starkast inte kunde tänka sig att vi agerar så här konsekvent. De tycker väl också att vi överdriver. Att det inte är hela världen om en dörrmatta ligger där, eller om soppåsen står utanför dörren en stund. Men var ska gränsen gå? Ska det vara rent, så ska det vara det. SMYGFOTANDE BOVÄRD Arbetet i det första kvarteret började strax före förra sommaren. Under hösten har kvarter efter kvarter bearbetats. I det stora hela har det gått väldigt bra. Vi har fått förståelse för att vi med krafttag försöker att få bukt med detta problem. Vi har också varit väldigt noggranna med vår dokumentation. Det är oerhört viktigt att vi är rätt ute. Att vi inte skickar varningsbrev till någon som vi bara tror är ägare till saker i svalen. Vi måste veta. Vi vill ju inte vara hårda mot någon som kanske först av alla gjorde som vi ville. För att inte ta fel har vi ibland valt att fotografera. Det är klart att en del vill komma undan, säger att vi har fel, att sakerna bara stod i svalen när vi var där, att det inte är deras och så vidare. Då är det också bra att kunna visa en bild, avslutar Göran Åhman. Katrin Amgarh Carlberg Så här vill vi inte att det ser ut utanför dörren i svalen. VÄRDSNYHETER

14 VÄRDS Därför behöver vi höja hyran I början av februari fick du meddelande i ditt trapphus om att hyran i år höjs, från och med mars månad, med 1,6 procent, för hela vårt bestånd, Bergsjön som undantag. I Bergsjön blir höjningen större, detta för att vi där under flera år har haft relativt låga hyror i förhållande till standard. I Gärdsås höjs hyran med 5,1 procent i år och ytterligare 3,5 procent nästa år. På Merkuriusgatan vid Bergsjön Centrum höjs hyran 3,1 procent i år och ytterligare 1,5 procent nästa år. HYRAN VÅR ENDA INTÄKT I förra numret av Värdsnyheter tog vi upp frågan om Familjebostäder är ett allmännyttigt bolag eller inte. Och visst är vi det. Vi ägs av kommunen och ingår i Framtidenkoncernen. Detta ställer särskilda krav på oss. Vi ska såväl i vår verksamhet som genom vår vinst, bidra till utvecklingen av Göteborg som bostadsort. I övrigt fungerar vi som vilket annat fastighetsbolag som helst. Vi har ingen kommunal borgen, våra lånevillkor är desamma som för privata fastighetsbolag, likaså nivån på fastighetsskatten. När vi ska göra större ombyggnader eller bygga nytt måste vi låna på den öppna marknaden med aktuell ränta. Våra enda intäkter är hyrorna. Magnus Berg, administrativ chef, är en av de personer som förhandlade fram hyran tillsammans med Hyresgästföreningen. Varför behövde vi höja hyran? Familjebostäder hade yrkat en höjning på 2,8 procent för att klara de ökade kostnaderna för framförallt värme, el och sophantering. Vi behöver också hålla jämna steg med inflationen. När nu förhandlingen resulterade i 1,6 procent, är det ännu mer angeläget att vi kan ta fullt betalt för de standardhöjande åtgärder vi gör i våra lägenheter så att inte resurserna för framtida underhåll äventyras i bolaget. För 2002 redovisar vi 88 miljoner i vinst. Varför kan vi inte använda dessa pengar till de ökade driftkostnaderna och kostnader vid större ombyggnader? Ett resultat på denna nivå krävs av våra finansiärer för att Familjebostäder även i fortsättningen skall kunna låna pengar med bästa villkor och lägsta räntan. Familjebostäder lånar drygt 3 miljarder och räntan är den största kostnaden i hyran varför en fortsatt effektiv finansiering är bästa garantin för ett fortsatt låg hyra. Bolagets vinst går till vårt moderbolag, Framtidenkoncernen. Styrelsen för denna beslutar om hur dessa medel skall disponeras på bästa sätt med kommunens bästa för ögonen. ÖKA DITT BOINFLYTANDE! Vi kom också överens om hur boinflytandemedel ska hanteras under detta år. Pengar till boinflytande ingår i hyran, 96 kronor per lägenhet och år. Denna summa är oförändrad. Det nya är att 40 procent av dessa pengar är avsatta till lokala projekt. Boinflytandekommittén med representanter från både Familjebostäder och Hyresgästföreningen beslutar om hur medlen skall disponeras. Hos boinflytandekommittén kan både hyresgäster, Hyresgästföreningen och Familjebostäder ansöka om bidrag. En policy håller som bäst på att arbetas fram, men vi kan redan nu ge några riktlinjer för vilka typ av projekt som kommer att prioriteras från Familjebostäders sida. För det första ska de vara lokalt förankrade, och 14 VÄRDSNYHETER

15 inte mindre än att samtliga boende i en fastighet ska engageras eller ha utbyte. De prioriterade områden projekten kan handla om är miljö, samverkan (t ex grannsamverkan), trygghet, utbildning i boinflytande och integration. Ansökningsblanketter kommer att finnas hos Mats Olsson, samordnare av boendekonsulenter, tel SÅ FÖRDELAS DIN HYRA Nedan kan du se vad din hyra används till. Hur stor del som går till vad. UTREDNING OM ILU Under våren kommer en partssammansatt grupp från Familjebostäder och Hyresgästföreningen att arbeta med det Inre lägenhetsunderhållet (ILU). Vi återkommer med information från detta arbete i kommande nummer. Katrin Amgarth Carlberg 1. Räntekostnader för lån 2. Reparationer avser akuta åtgärder. Regelbundet underhåll avser t ex fasadmålning och takbyten 3. En kostnad som motsvar fastigheternas årliga slitage. 4. Resultatkrav från ägare och finansiärer för att säkerställa framtida finansiering och räntevillkor 5. Uppvärmning av bostäderna sker med fjärrvärme till nästan 100 % 6. Elkostnad för gemensamma utrymmen, VA tvättstugor och lägenheter, sophantering 7. Kostnaden för våra distriktskontor, uthyrningsverksamhet och övrig administration 8. Skötsel, städning och tillsyn av Familjebostäders fastigheter 9. Skatt på fastigheternas taxeringsvärde 10. Kostnader för hyresgästmedel, försäkringar, kundförluster, kabel-tv med mera AKTUELLA UPPGIFTER Familjebostäders årsredovisning är nu klar. Årsredovisningen finns som pdf på hemsidan. Några inressanta siffror: Familjebostäders resultat ökade från 99 Mkr till 119 Mkr. Den synliga soliditeten sjönk från 22,5 % till 21,9 %. Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar cirka lägenheter, parkeringsplatser och kvm lokalyta runt om i Göteborg. Omsättningen är ca 950 Mkr och antalet anställda 250. VÄRDSNYHETER

16 Bostadsläget fortsatt kärvt För den som söker lägenhet eller vill byta är läget kärvt. I december hade ca personer anmält sitt intresse för omflyttning. Av dessa fick endast 72 möjlighet att byta. Än värre är det för alla dem som inte har förstahandskontrakt, som inget hellre vill än att ha en egen bostad. Det desperata läget är tydligt för vår personal som dagligen har kontakt med förtvivlade människor. En besvärlig situation för alla. Inga vore gladare än vi om det fanns en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Därför är det väldigt tråkigt när man får höra att det bara är de med kontakter som får lägenhet. Och det är ännu tråkigare när bostadssökande med lock och pock och de mest fantastiska historier försöker skaffa sig fördelar. För att inte tala om de som med löften om tårtor, bakelser, vin och blommor försöker muta vår personal för att få den lägenhet de sökt. Det går inte, vi är omutbara. Effekten blir tyvärr den motsatta för den sökande vid mutningsförsök. Man försitter sina möjligheter och får inte något erbjudande. Något som är värt att tänka på. LEDIGA TILL BOPLATS GÖTEBORG En annan sak som också kan vara av intresse att känna till är att vi har utökat vårt samarbete med Boplats Göteborg. Nu lämnas alla lediga lägenheter även dit. Tanken är att förenkla och utöka servicen för bostadssökande. Hos Boplats Göteborg samlas lediga lägenheter från de flesta hyresvärdar i Göteborg; både privata och kommunala. Man kan söka antingen via deras hemsida (www.boplatsgbg.se) eller via personligt besök i deras lokal på Kungsportplatsen nummer ett. FLERA SÄTT ATT SÖKA Fortfarande går det bra att söka hos oss också, antingen via vår hemsida, via personligt besök eller via telefon med hjälp av det talsvarsnummer som finns, Av de sökande prioriterar vi personer som till exempel saknar permanent boende, nyinflyttade som fått arbete eller skall studera i Göteborg. Normalt sett brukar en ledig lägenhet kunna sökas under en veckas tid. Därefter gås ansökningarna igenom för att resultera i ett erbjudande. En hel vecka har man alltså på sig att söka och man kan bara ha tre intresseanmälningar inlämnade samtidigt. Katrin Amgarth Carlberg/Åsa Mohlin Geometriska former à la 50-tal i trapphus på Spannlandsgatan. Ommålning av Spannlandsgatan Spannlandsgatan är ett putsat åttavåningshus i Högsbo som är byggt Arkitekt var den i Göteborg kände Nernst Hansson. Han har ritat många av landshövdingehusen i Kungsladugård, men även bostadshus i Biskopsgården och Kortedala samt Spannlandsgatan 4-8 och trevåningshusen på Skiljemyntsgatan i Högsbo. ORIGINALKULÖR PÅ FASAD OCH FÖNSTER Under hösten byttes fönstren och fasaden målades i originalkulören. I samband med detta målades även trappuppgångarna om. I Familjebostäders strävan att måla trappuppgångar och fasader på ett mer tidstypiskt sätt, togs den nya färgsättningen fram. FONDVÄGGAR I ROPET IGEN Färgsättningen är inte original, men den är tidstypisk. På och 1960-talet användes ofta fondväggar och geometriska former. I entréerna finns ursprunglig kakelsättning i gula, blå och grå kulörer på väggarna, dessa har inspirerat till färgsättningen på det geometriska mönstret. Ulrika Palmblad, bebyggnadsantikvarie Boplats Göteborg ligger vid Kungsportsplatsen 16 VÄRDSNYHETER

17 Årets planer för ombyggnation JOHANNEBERG: Pontus Wiknersgatan 10, Stambyte, renovering av kök och badrum KORTEDALA: Kalendervägen, Stambyte, renovering av kök och badrum. Vi börjar med nr 34, fortsätter sedan med nr 32, 30 och 28. Vi kommer även påbörja renovering av låghusen på Kalendervägen nr 83 till 91 samt nr 105. MAJORNA PATERNOSTERGATAN 24-30: Stambyte, renovering av kök och badrum. Fastigheten på Axel Dahlströms torg 2, är en av många där stammar behöver bytas. MAJORNA KLAREBORGSGATAN: Stambyte, renovering av kök och badrum. MAJORNA DAHLSTRÖMSGATAN: Stambyte, renovering av kök och badrum. MAJORNA KVARTERET HORISONTEN: Kompassgatan, Eldaregatan och Sjömansgatan ingår i det projekt vi kallar Landshövdingehusen - Göteborgs hjärta. Utredning avseende omfattning av ombyggnad pågår. KORTTIDSKONTRAKT INFÖR OMBYGGNAD När en lägenhet blir ledig i en fastighet som ingår i vår ombyggnadsplan, hyr vi endast ut den med korttidsavtal. Det kan också handla om evakueringsbehov när en närliggande fastighet ska byggas om. När man hyr en lägenhet med korttidsavtal har man inte besittningsskydd eftersom uthyrningen gäller under en begränsad tid. Någon ersättningslägenhet erbjuds inte och uppsägningstiden är kort, 14 dagar. HÖGSBO AXEL DAHLSTRÖMSTORG 2: Stambyte, renovering av kök och badrum, viss förändring av antal lägenheter. HÖGSBO SKILJEMYNTSGATAN: Stambyte, renovering av kök och badrum KUNGSLADUGÅRD KVARTERET JORDREVAN; Stjernsköldsgatan, Godhemsgatan och Slottsskogsgatan ingår även detta i projektet Landshövdingehusen - Göteborgs hjärta. Utredning avseende omfattning av ombyggnad pågår. KUNGSLADUGÅRD ÖCKERÖGATAN: Stambyte, renovering av kök och badrum KUNGSLADUGÅRD 3 NYA GÅRDSTVÄTTSTUGOR: Vi undersöker möjligheten att inreda postens gamla lokal på Godhemsgatan i Kungsladugård till tvättstuga av större format samt samlingslokal. Vi planerar även att bygga en gårdstvättstuga för de boende i kvarteret Sårläkan i Kungsladugård och kvarteret Kärret i Majorna. Katrin Amgarth Carlberg INTE BARA ATT SÄTTA IGÅNG OCH BYGGA OM... I samband med byte av stammar ser vi över fastighetens och lägenheternas behov av renovering. Detta kommunicerar vi med de boende, oftast i form av ett stormöte. Varje enskild hyresgäst får därefter ta ställning till om man anser våra planer vara skäliga och behövliga. Formellt gör man detta genom att fylla i en medgivandeblankett. Blanketten består av detaljerad information om vilka åtgärder som avses utföras, beräknad hyreshöjning och eventuell rabatt på denna. Slutlig hyra bestäms i en förhandling mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen. Om samtliga berörda hyresgäster ger sitt medgivande tar projektering och byggande vid, samt eventuell evakuering under byggtiden. Får vi inte medgivande från samtliga drar projektet ut på tiden. Nytt möte, nytt medgivandeförfarande, ny hyresförhandling. Eller så kan vi vända oss till Hyresnämnden för att få vår sak prövad. Detta som förklaring till varför det ibland drar ut på tiden innan vi kan starta vissa ombyggnadsprojekt. VÄRDSNYHETER

18 Nya lägenheter i gamla områden Behovet av fler lägenheter är för tillfället stort. Det känner väl de flesta till. Av olika skäl är det inte helt lätt att bygga nytt i den omfattning som skulle behövas. Men vår ambition är att utöka vårt bestånd på flera ställen. På Svanebäcksgatan bygger vi om en lokal till stor lägenhet. Familjebostäder har ett bra koncept för kostnadseffektivitet i byggprocessen som leder till bra och prisvärda lägenheter. Men innan vi kan sätta spaden i jorden är det ett långt och bitvis tungt samrådsförfarande med myndigheter och sakägare som skall ske. Detta är bra för det skall säkra kvalitet i såväl byggande som gestaltning för många år framöver. Tyvärr medför det ändå alltför ofta att kringboende säger nej till alla planer som berör deras närmaste omgivning, samtidigt som man ropar på fler bostäder. Någonstans måste man kompromissa. Vi planerar nya projekt i lägen som redan har det väl försörjt med service och kommunikationer och där tillskottet på nya lägenheter också kan medföra ökad tillgänglighet för äldre och större lägenheter för barnfamiljer. Även om vi försöker bygga så billigt som möjligt är naturligtvis hyran i en nyproducerad lägenhet högre än för den i redan befintligt bestånd. Med den stora efterfrågan som råder hoppas vi att tillskottet skall innebära att små och billiga lägenheter frigörs för de grupper som är nya på bostadsmarknaden och som inte har så välfylld plånbok. 40 NYA VINDSLÄGENHETER Planering pågår för igångsättande av byggnation av 40 nya lägenheter med adresser i sex olika kvarter i Kungsladugård. Detta är det första steget, vi planerar att inreda vindar på flera olika håll även i Majorna, ca 200 nya lägenheter. LOKALER BLIR LÄGENHETER I dessa två stadsdelar arbetar vi också med att bygga om lokaler till lägenheter, några är redan klara, andra kommer att bli det under året. På detta sätt skapas 12 nya lägenheter. Två av dessa är avsedda för stora barnfamiljer. NYA HUS I GAMLA KVARTER Vi har också tittat på möjligheten att bygga nya hus i befintliga områden som i t ex Kortedala och Högsbo. Detta på markbitar där det idag finns gamla parkeringsytor eller P- däck som upplevs som otrygga och inte längre efterfrågas. Vi kommer tillsammans med stadsbyggnadskontoret att arbeta vidare med dessa planer och noga gå igenom varje läges föroch nackdelar. Förhoppningsvis kommer vi att kunna skapa cirka 500 nya lägenheter de närmaste åren. Åsa Mohlin, marknadschef 18 VÄRDSNYHETER

19 Lika varmt för alla Vi har haft en kall vinter i år. Kallare än vad vi kanske är vana vid här i Göteborg. Några av våra hyresgäster har hört av sig med synpunkter på temperaturen i lägenheten. Möjligheten att individuellt styra nivån på värmen i sin lägenhet är begränsad, säger Åke Lindqvist, ansvarig för värmesystemet på Familjebostäder. Vi har ett datastyrt system som reglerar värmen. Det är inprogrammerat till 20 grader inne i lägenheten för hela beståndet. För att kunna individanpassa temperaturen krävs ett helt annat system, vilket i sin tur innebär en stor ekonomisk investering, cirka kronor per lägenhet, säger Åke Lindqvist. OM ALLA VILL HA VARMARE Han fortsätter med att berätta att det är lättare att vid nybyggnation installera ett individanpassat system, vilket vi har på Maskinkajen i Eriksberg. När det gäller vårt gamla bestånd finns dock möjligheten att fastighetsvis öka temperaturen. Förutsättningen är att samtliga boende är överens om detta och är villiga att betala den ökade kostnad justeringen innebär, avslutar Åke Lindqvist. Katrin Amgarth Carlberg Håll utkik efter vår miljöbilaga som följer med detta nummer I den kan du läsa om vad du själv kan göra för att bidra till bättre miljö, vad som har hänt under de senaste 25 åren. Avslutningsvis kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna som vi får angående miljön; sortering, insamling av kläder med mera. Apropå källsortering diskuterades för en tid sedan i olika medier nyttan av den. Att det var lika bra att bränna det mesta, både av ekonomiska skäl och av miljöhänsyn. Läs några kloka ord från vår miljöprojektledare Lena Karlsson. Så ser vi på sponsring och verksamhetsstöd Debattens vågor gick höga före jul när sponsring av elitklubbar och rättvisa var ämnet för dagen. Låt oss därför göra klart att Familjebostäder inte sponsrar några elitklubbar överhuvudtaget. Däremot har vi en, om än blygsam, peng avsatt till verksamhetsstöd i våra bostadsområden. Det ska då handla om verksamhet där våra hyresgäster eller deras barn medverkar och den ska vara öppen för alla. Dessutom ska verksamheten innehålla ett ömsesidigt utbyte för hyresgästerna och Familjebostäder samt vara av den kvalitén att den ligger i linje med de mål som vår ägare beskrivit i sitt ägardirektiv, nämligen att De boende skall ges ett långtgående inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning Genom ett fördjupat engagemang i och ansvar för sitt boende skall de boende utveckla sin egen välfärd Vilka projekt som beviljas stöd avgörs i distriktsorganisationen. Det är boendekonsulenterna som handlägger dessa frågor. DE FLESTA AV OSS VET ATT: 1. Ingenting försvinner (vi har samma atomer på jorden nu som när den bildades). Inget (atomerna) går att förinta, bara omvandla! 2. Allting sprids (man kan t ex uppmäta halter av miljögifter hos isbjörnar, vilka inte ens lever i närheten av det industrialiserade samhället). Därför bör vi källsortera och använda materialen så många gånger som möjligt och inte omvandla användbara material till rök och aska. Dessutom skulle det vara förödande för jorden om vi alltid skulle ta ut nya råämnen för framställning av nytt material. Framför allt ur energisynpunkt. Enligt min mening är kretsloppsanpassning livsavgörande för människan. Källsortera mera! Lena Karlsson, miljöprojektledare Åsa Mohlin, marknadschef VÄRDSNYHETER

20 Familjekrysset Vinnare i förra numrets Familjekryss blev: Anna Abrahamsson Hjällbogärdet 54; Ulla Wiik Sikelgatan 2; Bo Leo Grevegårdsvägen 178; Birgit Nylén Kalendervägen 48; Stina Nilsson Standargatan 15 A. GRATTIS! Vi skickar en trisslott på posten. Lösningen till detta korsord vill vi ha senast den 28 maj. Adressen är Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg. Namn: Adress och postadress:

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information 217: Information Vi har gjort om vårt infoblad och det delas som alltid ut en gång per kvartal med hyresavierna. Andra nya infobladet delades ut samtidigt med hyresgästenkäten. 2 % har inte ens sett det

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Svetsarvägen 11 Kommun Järfälla Storlek 1 rum / 39.2 m² Område Kallhäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Svetsarvägen 11 Kommun Järfälla Storlek 1 rum / 39.2 m² Område Kallhäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Järfälla Storlek 1 rum / 39.2 m² Område Kallhäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mälarnära läge med vidsträckt utsikt! Stor inglasad balkong om ca 6 kvm som

Läs mer

Sicklingsvägen 9, 2tr

Sicklingsvägen 9, 2tr Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 68 m² Område Gubbängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gubbängens finaste 3:a? Lägenheten är i absolut toppskick! Lugnt

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll AKTUELLT FRÅN DIN VÄRD 2015-2016 VD HAR ORDET Utvecklingen pekar åt rätt håll Laxå växer. Framtidstron spirar i kommunen. Företag söker sig hit. Allt detta sammantaget gör att det ser positivt ut även

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Hitta din hyresrätt i Södertälje

Hitta din hyresrätt i Södertälje Hitta din hyresrätt i Södertälje 2 Plats för nöjda hyresgäster Söker du nytt boende? Vill du bo större eller mindre? Eller kanske mer centralt? Hos oss finns alternativen, oavsett om du letar efter din

Läs mer

Poseidon tillämpar kvalitetshyror

Poseidon tillämpar kvalitetshyror FEBRUARI MARS 2007 MED BOSTADS AB POSEIDON I ANGERED Upptäck nya hemsidan! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram på telefon. Våra husvärdar

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET FULLMAKT FÖR ATT HÄMTA NYCKLAR I MITT STÄLLE. Jag ger följande person tillstånd att hämta ut mina lägenhetsnycklar i mitt ställe: För- och efternamn GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET Produktnummer på kontraktet

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Bostads AB Poseidon (Poseidon) Org.nr. 556120-3398 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 B omagasinet 1/2015 Sid 4-5 Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6 Rekordvinsten 2014 är viktig inför nybyggnationen. Sid 7 VD har ordet Vi lämnar ett framgångsrikt

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 3.0 rum / 123 m² Område Ulleberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 3.0 rum / 123 m² Område Ulleberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 3.0 rum / 123 m² Område Ulleberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett exklusivt boende med det lilla

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1 Fordringsägare i Axelsberg En liten idyll nära stan 1 Bo granne med Mälaren Axelsberg tillhör stadsdelen Hägersten och Familjebostäders tre nybyggda hus ligger i områdets sydöstra del. Axelsberg började

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 44 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en trivsam lägenhet med en härlig känsla. Den är dessutom väldigt

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar

Rev 2013-05-02. Frågor & Svar Frågor & Svar Fråga: Vad är ett Trygghetsboende? Svar: Trygghetsboende är ett eget normalt boende för äldre där det finns utrymmen för samvaro. Trygghetsboendet har en värdinna under viss del av vardagarna.

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer