Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av"

Transkript

1 B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23 Bilaga 7 Interpellation...30 Bilaga 8A-C Motion M6: Kursplaneråd...31 Bilaga 9A-I Proposition P16: Stipendier, priser och fonder...34 Bilaga 10A-B Proposition P18: Ny sektion, Corax...43 Bilaga 11 Proposition P19: Försäljning av kårbilen...54 Bilaga 12A-C Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning...55 Bilaga 13A-C Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår...75 Bilaga 14A-C Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig...81 Bilaga 15A-B Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/ Bilaga 16A-C Proposition P24: Budget 2010/ Bilaga 17 Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken Bilaga 18 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond Bilaga 19 Proposition P27: ÖS Stipendiefond Bilaga 20A-B Proposition P28: Fullmäktiges arbetstider Bilaga 21A-B Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy...114

2 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 1A Rapport från Joakim Nilsson, Ordföranden Rapporten gäller tiden till april privat Insyns råds utbildning (privat nationellt uppdrag). 18 april synas på campus Jag och Johanna var i Prisma huset och delade ut kalendrar och information om studentkåren. 3 maj Drivhusets styrelse Drivhuset går väldigt bra och noteras som det drivhus i Sverige som genomfört sin verksamhet bäst under det gångna året. Drivhuset kommer expandera från två anställda till 4 anställd om sökta projektmedel beviljas. Under den gångna perioden har ett intensivt arbete med budget och verksamhetsplan genomförts vilket tagit större delen av arbetstiden i förfogande.

3 Rapport från Sofia Eriksson, Vice S Från senaste FUM-rapport ( ) och fram till idag ( ) så har jag arbetat med följande: Budget och verksamhetsplan för 10/11 Sedan förra rapporten har vi alla jobbat med verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsår. Bland annat har vi arbetat två heldagar på HG med detta. Svenskt Näringsliv Vi har i samtal med Svenskt Näringsliv beslutat hålla en gemensam workshop den 24/5 med temat Släpp in framtiden.. Bomöte Vi har haft bomöte med flera av fastighetsägarna där vi bland annat diskuterat läkarutbildningen, valborg och framtida studentkullar. City Örebro Jag har deltagit på deras medlemsmöte för diskutera studentraber, dels permanenta men även specifika för Örebrodagen. Hur det blir återstår se. Arbetsmiljöutbildning Den 27/4 var jag och studerandeskyddsombuden på utbildning. Vi lärde oss om arbetsrätten, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur vi ska hantera ärenden. Omställning ÖS Vi har jobbat med hitta samarbetsformer och stöd med/från universitetet. Vi har regelbundna möten med universitetets planeringschef Stig Forneng och arbetet går framåt. Just nu väntar vi på ett avtalsförslag från universitetet. Serveringstillstånd Vi arbetar med hitta lösningar för nerikes nation och andra föreningar ska kunna få serveringstillstånd. Jag har tillsammans med Universitetsdirektören, studentlivskoordinatorn och Owe Flodin varit på möte med tillståndsenheten i Örebro. Vi tittar dock på andra lösningar i samband med detta. Bussar Bussarna går inte riktigt som vi vill men efter möte med Bo Fredriksson har det framkommit det troligen kommer sättas in extrabussar på särskilt trafikerad tid. Även onsdagsbussarna kan komma

4 återinföras.

5 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 1C Rapport från Erik Wretling, Vice U Från senaste rapporten och fram till idag ( ) har jag förutom de ordinarie arbetsuppgifterna så har jag under perioden arbetat särskilt med: SFS FUM Som politisk delegationsledare har jag tillsammans med den praktisk delegationsledaren lett delegationens arbete fram till SFS FUM. SFS FUM har ännu inte infunnit sig när dessa rader skrivs, men vi är övertygade om det kommer gå bra. Fokus på kunskap och En akademi i tiden Två av de stora propositionerna som regeringen har haft för avsikt släppa under mandatperioden har kommit denna period. Dels kvalitetspropositionen och dels autonomi propositionen. Jag har varit inblandad i efterprocessen på universitetet och deltagit på diskussioner om vad dessa propositioner innebär. Kvalitetsarbetsgruppen Inom den fakultet som jag har min representation inom, Hälsa och medicin, har ett projekt ss igång under dekanen för upprätthålla kvaliteten på utbildningarna, jag deltar i denna grupp vilket har inneburit en del jobb. Svensk Näringsliv Jag var med och initierade ett samarbete mellan Svensk Näringsliv och Örebro studentkår, som har inneburit vi nu ska ha ett seminarium med dem. Detta känns väldigt givande och blir förstås något för nya styrelsen arbeta vidare med. kårobligatoriets avskaffande Kårstyrelsen har tillsammans med universitetet haft samtal om hur situationen ska se ut efter kårobligatoriets avskaffande. Här har också nya styrelsen varit med inom.

6 Rapport från Johanna Bergman Laurila, Vice I Från senaste FUM-rapport ( ) och fram till idag ( ) så har jag förutom mina ordinarie arbetsuppgifter arbetat med följande: SFSFUM Arbetet inför SFSFUM 2010 i Uppsala fortlöper. Projekt: Synas på Campus Torsdagen den besökte jag, tillsammans med Joakim Nilsson, Prismahuset, för utdelning av kalendrar och information om studentkåren. Vi fick möjlighet träffa många studenter och informationen mottogs gladeligen. Dialogkväll, tema: medlemsrekrytering Samma dag som ovan genomförde vi en första dialogkväll med temat medlemsrekrytering. Många bra synpunkter och idéer inkom, men vikten av en forts dialog poängterades. Svenskt Näringsliv Under perioden har vi i kårstyrelsen forts vår dialog med Svenskt Näringsliv och vi kommer tillsammans med dem anordna ett seminarium om framtidens arbetskraft. Seminariet kommer äga rum den Arbetsmiljöutbildning Tisdagen den var jag, tillsammans med studerandeskyddsombuden, på arbetsmiljöutbildning i Universitetets regi. Denna utbildning behandlade flertalet saker som är nyttiga för personen som besitter posten som vice ordförande med internt ansvar och jag anser det vore bra om min efterträdare får möjlighet delta på den som universitetet har utlovat anordna i höst.

7 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Meddelanden Datum Tid Plats Möte Vem :00 18:00 HG Budgetarbete Styrelsen :00 14:00 Studentärende ViceS :00 HG Budgetarbete Styrelsen :00 16:00 Stockholm Insynsrådsutbildning Ordf :00 23:00 Privat ViceS :00 12:00 Studentcentum Studentärende StudOmb :00 21:00 FUM StudOmb :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 16:00 Ledningen Akademiråd ViceU :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 Ledningen HPUFF ViceU :00 12:00 Köpmannagatan ÖS - Svensk Näringsliv ViceU :00 15:45 Korridoren Bomöte ViceI,ViceS :00 10:00 L1116 Sissy ViceU :00 23:00 Korridoren KS-möte Styrelsen,Korr idoren :00 15:00 Entréhuset Jämställdhetsråd ViceI,ViceS :00 17:00 E3217 HM Kvalitet ViceU :00 17:00 Arbetsmiljöutbildning ViceI,ViceS :00 16:00 Ledningen Fakultetsnämnd HM ViceU :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 11:00 Ledningen Kvalitetsgrupp HM ViceU :30 12:00 E3217 PBL ViceU Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen :00 Studentavdelningen och S. Styrelsen Forneng :00 16:00 Falun Penta Plus Ordf,ViceI :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 11:30 Bibloteket Möte med Per Ahlin Ordf :00 16:30 Campus Alfred Nobel Styrgruppen för Campus Ordf Alfred Nobel :00 23:00 T137 ÖS Fullmäktige Styrelsen

8 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA :00 IT-avdelningen och S. Forneng. Styrelsen,Info Ansv :00 19:00 Framtidens arbetsmarknad Styrelsen :00 Korridoren Möte med S. Forneng Styrelsen :00 Halmstad Sektionsnämnden för teknik Ordf :00 Halmstad Sektionsnämnden för teknik Ordf :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 Akademia Eductus Styrelsen

9 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 3A Tidsrapport för tjänstemän

10 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 3B Tidsrapport för arvoderade

11 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A Beslutsuppföljning Dnr:0910:I.A (Punkt 1) Mötets öppnande Mötet öppnades kl 18: (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande anse mötet stadgeenligt utlyst. 112 (Punkt 3) Val av justerare tillika rösträknare välja Ann-Christine Alsbjer och Johan Hyllengren till justerare tillika rösträknare. 113 (Punkt 4) Protokolljustering fastställa protokolljusteringen till klockan (Punkt 5) Justering av röstlängd anse röstlängden justerad 115 (Punkt 6) Eventuella adjungeringar adjungera Albina Hoti med närvaro- och yttranderätt under verksamhetsåret 09/ (Punkt 7) Fastställande av föredragningslistan arbeta efter den föreslagna föredragningslistan 117 (Punkt 8) Rapporter godkänna de föreslagna rapporterna, i enlighet med bilaga 1A-D lägga ny bilaga 1A till protokollet. 118 (Punkt 9) Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 2 i ÖS Fullmäktiges handlingar. 119 (Punkt 10) Tidsrapport Tjänstemännens samt de arvoderades tidsrapporter finns som bilaga 3A-B 120 (Punkt 11) Beslutsuppföljning lägga Dnr: 0910:I.A.2.4, i enlighet med bilaga 4, till handlingarna.

12 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A (Punkt 12) Anmälan av kårstyrelsebeslut godkänna kårstyrelsens beslut i enlighet med bilaga (Punkt 13) Anmälan av Lösnummerbeslut justera in Filip Klarsten och justera ut Markus Enock p.g.a. uppsatsskrivande från punkt 13. godkänna Lösnummers protokoll från möten den 15 december -09, 8 februari -10 och 9 februari -10. inte godkänna Lösnummers protokoll från mötet den 16 februari (Punkt 14) Fyllnadsval och entlediganden välja Johanna Bergman-Laurila till Vice ordförande med internt ansvar för perioden direktjustera beslutet 124 (Punkt 15) Proposition P13: Föreningen Elsa göra ett undantag från Örebro studentkårs riktlinjer för studentföreningar och utnämna ELSA ( ) till studentförening 125 (Punkt 16) Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande godkänna proposition P14 i enlighet med bilaga 9B behålla den gamla formuleringen under 1:2 ändamål i bilaga 9B i ändringsförslaget under 2:4, bilaga 9B medlemskap ersätta tredje stycket om stödmedlemskap med: Stödmedlemskap i ÖS kan lösas av: Personer som inte bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid Örebro universitet i bilaga 9B under 2:4 medlemsskap stryka stycke 5 och 6 rörande organisationsmedlemskap. ta bort all text i bilaga 9B som rör organisationsmedlemskap som en konsekvensändring av borttagningen av organisationsmedlemskap. i bilaga 9B behålla 2:5 Medlemsavgift i dess ursprungliga form med undantag av tredje stycket. Samt konsekvent ta bort inskrivnings- och försenings avgift godkänna det framvaskade förslaget 126 (Punkt 17) Proposition P15: ÖS styrgrupp återremittera proposition P15: ÖS styrgrupp till Kårstyrelsen för ytterligare beredning diskussionen på Fullmäktige utgör underlag för den nya skrivelsen avslå yrkandet om tidsramen sätts till sista ÖS Fullmäktiges verksamhetsår 2010/ (Punkt 18) Proposition P16: Stipendier, priser och fonder återremittera proposition P16: Stipendier, priser och fonder till kårstyrelsen

13 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A (Punkt 19) Proposition P17: Arbetsbeskrivningar för kårstyrelsen 10/11 bifalla proposition P17: Arbetsbeskrivningar för kårstyrelsen 10/11 i enlighet med bilaga 12A 129 (Punkt 20) Informationspunkt Information från valnämnden 130 (Punkt 21) Övriga frågor Sammanslagning av Samvetet, Kulinfo och Lupp 131 (Punkt 22) Nästa möte hålla nästa ÖS Fullmäktigemöte kl 17:00 i T (Punkt 23) Mötets avslutade Mötet avslutades kl 22:51

14 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B Beslutsuppföljning Dnr:0910:I.A (Punkt 1) Mötets öppnande Mötet öppnades kl 17: (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande anse mötet stadgeenligt utlyst 135 (Punkt 3) Val av justerare tillika rösträknare välja Alexander Dahlström och Annie Jonasson till justerare tillika rösträknare. 136 (Punkt 4) Protokolljustering utjustera Mirza Karamehmedovic kl utjustera Martina Turbic från ca klockan fastställa protokolljusteringen till klockan (Punkt 5) Justering av röstlängd anse röstlängden justerad 138 (Punkt 6) Eventuella adjungeringar inadjungera Lisa Malm på ÖS fullmäktigemöten verksamhetsåret 09/ (Punkt 7) Fastställande av föredragningslistan tillåta frinominering i punkt 21 och 23 arbeta efter den föreslagna föredragningslistan 140 (Punkt 8) Rapporter godkänna de föreslagna rapporterna, i enlighet med bilaga 1A-D 141 (Punkt 9) Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 2 i ÖS Fullmäktiges handlingar. 142 (Punkt 10) Tidsrapport Tjänstemännens samt de arvoderades tidsrapporter finns som bilaga 3A-B

15 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B (Punkt 11) Beslutsuppföljning inte godkänna DNR 09/10: I.A.2.5, i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 144 (Punkt 12) Anmälan av kårstyrelsebeslut godkänna kårstyrelsens beslut i enlighet med bilaga 5A-B 145 (Punkt 13) Anmälan av Lösnummerbeslut inte godkänna lösnummers beslut i enlighet med bilaga (Punkt 14) Fyllnadsval och entlediganden entlediga Madeleine Sidoli som ÖS Vice talperson verksamhetsåret 09/ (Punkt 15) Motion M4: Revidering av Lösnummers stadgar avslå Motion M4: Revidering av Lösnummers stadgar i enlighet med bilaga 7A 148 (Punkt 16) Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar godkänna Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar med undantag för ändringarna i 4.11 och (Punkt 17) Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande bifalla Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande i enlighet med bilaga 9A. 150 (Punkt 18) Proposition P18: Ny sektion, Corax bifalla Proposition P18: Ny sektion, Corax i enlighet med bilaga 10A. avslå yrkande 12 i sin helhet bifalla yrkandet om under 2:3 Medlemskap efter Stödmedlemskap löses... och dess organ lägga till Stödmedlemskap kan enbart lösas av medlemmar i Örebro studentkår avslå yrkande 14 i sin helhet avslå yrkande 15 i sin helhet låta Corax göra redaktionella ändringar i stadgan ändra alla skall till ska i Corax stadga använda stor begynnelsebokstav (versal) på Fullmäktige i Corax stadga i propositionstextens första -sats stryka omfande sektionerna SAMVETET, LUPP och KulInfo godkänna det framvaskade förslaget till stadga. 151 (Punkt 19) Val av ordförande 10/11 välja Erik Pedersen till ordförande (President of the student union) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011

16 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 152 (Punkt 20) Val av vice ordförande med internt ansvar 10/11 välja Fredrik Jonsson till vice ordförande med internt ansvar (Vice-President for Internal Affairs) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 153 (Punkt 21) Val av vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar 10/11 nominera Carl-Mikael Bergström till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar nominera Patrick Böttiger till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i ÖS verksamhetsår 10/11 välja Carl-Mikael Bergström till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (Vice- President for Educational Policy) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 154 (Punkt 22) Val av vice ordförande med studiesocialt ansvar 10/11 välja Leo Jonason till vice ordförande med studiesocialt ansvar (Vice-President for Student Welfare) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 155 (Punkt 23) Val av ledamöter 10/11 nominera Ann-Christine Alsbjer som ledamot i Örebro studentkårs styrelse verksamhetsåret 10/11 nominera Madeleine Sidoli till ledamot för Örebro studentkårs styrelse verksamhetsåret 2010/2011 välja Arvid Vikman, Ann-Christine Alsbjer och Madeleine Sidoli till ledamot (Non-sabbatical officers) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 156 (Punkt 24) Val av redaktör för Lösnummer välja Emma Axelsson till redaktör för lösnummer för verksamhetsåren 2010/2011 och 2011/2012. Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 157 (Punkt 25) Informationspunkt Inga informationspunkter aktualiserades

17 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B (Punkt 26) Diskussionspunkt Inga diskussionspunkter aktualiserades 159 (Punkt 27) Övriga frågor Kontaktpersoner för Fullmäktige från respektive sektion 160 (Punkt 28) Nästa möte hålla nästa ÖS Fullmäktigemöte kl 17:00 i T (Punkt 29) Mötets avslutade Mötet avslutades kl 00:12

18 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5A Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Joakim Nilsson (Ordförande), Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Marie Södergren (Ledamot), Patrick Böttiger (Ledamot, Freddy Becker (Ledamot) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 510 Presidiebeslut och skrivelser stadfästa presidiebeslut Dnr: 09/10: I.A Presidiebeslut angående Proposition P18: Stadgar för ny sektion, Corax, i enlighet med Bilaga 3A stadfästa presidiebeslut Dnr: 09/10: I.A Presidiebeslut angående Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar, i enlighet med Bilaga 3B 511 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.3.19 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 513 Fyllnadsval och entlediganden Lämna punkten utan åtgärd. 514 Skrivelser till SFS uppdra åt Erik Wretling skriva en skrivelse, angående sommarkurser till SFS uppdra åt Erik Wretling skriva en skrivelse, angående nationell fallärendedatabas, till SFS 515 Avregistreringar uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva en skrivelse angående registreringshanteringen till universitetet uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva en insändare angående registreringshanteringen för publicering i NA och Lösnummer 516 Nyhetsbrev sälja annonser på ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt) kostnaden för annons fastställs i riktlinjerna för ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt) uppdra åt Sofia Eriksson ta fram riktlinjer för ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt)

19 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5B Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Erik Wretling (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar), Patrick Böttiger (Ledamot), Freddy Becker (Ledamot), Fredrik Jonsson (Kårstyrelse 2010/2011), Carl Mikael Bergström (Kårstyrelse 2010/2011), Leo Jonasson (Kårstyrelse 2010/2011), Arvid Vikman (Kårstyrelse 2010/2011), Jennie Jensen (Kanslist), Andreas Lundgren (Informationsansvarig) (Från och med 528), Albina Hoti (Studentombud) (Till och med 536) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 527 Eventuella adjungeringar adjungera in Erik Pedersen, Fredrik Jonsson, Carl Mikael Bergström, Leo Jonasson, Ann- Christine Alsbjer, Jennie Jensen, Arvid Vikman, Madelene Sidoli med närvaro- och yttranderätt under KS-mötet Tidsrapport godkänna tidsrapporterna enligt bilaga 2A i handlingarna samt bilaga 1 i protokollet 532 Presidiebeslut och skrivelser bordlägga frågan 533 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.4.20 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 534 Pågående fallärenden Studentombudet Albina Hoti informerar om pågående och avslutade student- och doktorandärenden. flytta punkt 20. Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig till efter punkt 13. Pågående fallärenden 535 Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig lägga proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig 536 Fyllnadsval och entlediganden entlediga Nadia Moberg från SFS FUM delegationen 7-9 maj i Uppsala entlediga Emelie Åsberg från SFS FUM delegationen 7-9 maj i Uppsala 537 Interpellation under Fullmäktigemötet den svara på den interpellation som inkommit från Ann- Christine Alsbjer, ordförande GIH och Josefine Nordling, ledamot GIH 538 Firmatecknare entlediga Magnus Ahlin som firmatecknare för Örebro studentkår (Orgnr: ) Joakim Nilsson och Johanna Bergman Laurila har båda var och en för sig rätt teckna firma för Örebro studentkår (Orgnr: )

20 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5B Proposition P19: Försäljning av kårbilen lägga proposition P19: Försäljning av kårbilen till ÖS Fullmäktige den uppdra till Joakim Nilsson skriva propositionstext till proposition P19: Försäljning av kårbilen uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P19: Försäljning av kårbilen 540 Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning lägga Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning 541 Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår lägga proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Erik Wretling skriva propositionstext till Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår uppdra åt Erik Wretling i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P21: Medlemskap I Örebro studentkår 542 Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 lägga Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Sofia Eriksson skriva propositionstext till Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 uppdra åt Sofia Eriksson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande proposition P23: Verksamhetsplan 2010/ Proposition P24: Budget 2010/2011 lägga Proposition P24: Budget 2010/2011 till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Joakim Nilsson skriva propositionstext till Proposition P24: Budget 2010/2011 uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P24: Budget 2010/ Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken lägga proposition P25: ÖS Förtjänsttecken till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken 545 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond lägga proposition P26: ÖS Jubileumsfond till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Joakim Nilsson skriva propositionstext till Proposition P26: ÖS Jubileumsfond uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P26: ÖS Jubileumsfond 546 Proposition P27: ÖS Stipendiefond lägga Proposition P27: ÖS stipendiefond till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Sofia Eriksson skriva propositionstext till Proposition P27: ÖS Stipendiefond uppdra åt Sofia Eriksson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P27: ÖS Stipendiefond

21 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5C Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Joakim Nilsson (Ordförande), Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Erik Wretling (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar), Patrick Böttiger (Ledamot), Freddy Becker (Ledamot), Erik Pedersen (Kårstyrelse 2010/2011), Fredrik Jonsson (Kårstyrelse 2010/2011), Carl Mikael Bergström (Kårstyrelse 2010/2011)(Ej under ), Leo Jonasson (Kårstyrelse 2010/2011), Arvid Vikman (Kårstyrelse 2010/2011), Ann-Christine Alsbjer (Kårstyrelse 2010/2011), Lisa Malm (Ekonom), Albina Hoti (Studentombud) (Mellan ) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 557 Eventuella adjungeringar adjungera in Erik Pedersen, Fredrik Jonsson, Carl Mikael Bergström, Leo Jonasson, Ann- Christine Alsbjer, Jennie Jensen, Arvid Vikman, Madelene Sidoli med närvaro- och yttranderätt under resterande av verksamhetsåret 2009/ Fastställande av föredragningslistan 559 Anmälningsärende 560 Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 1 i KS handlingar. 561 Tidsrapport godkänna tidsrapporterna, i enlighet med bilaga 2A -B 562 Presidiebeslut och skrivelser Inga presidiebeslut eller skrivelser har gjorts under perioden 563 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.4.21 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 564 Pågående fallärenden Eftersom det är ett extrains styrelsemöte så tas inga fallärenden upp 565 Fyllnadsval och entlediganden Inga fyllnadsval och entlediganden togs upp. 566 Proposition P19: Försäljning av kårbilen föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P19 göra ändringar i P19: Försäljning av kårbilen enligt diskussion på KS möte uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 567 Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P20 göra ändringar i P20: Fullmäktiges arbetsordning enligt diskussion på KS möte 29/ uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 568 Proposition P21: Medlemskap i Örebro Studentkår föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P21 göra ändringar i Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår enligt diskussion på KS

22 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5C den uppdra åt Erik Wretling genomföra sagda ändringar 569 Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P22 göra ändringar i P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 570 Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P23 göra ändringar i Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 enligt diskussion på KS den uppdra åt Sofia Eriksson genomföra sagda ändringar 571 Proposition P24: Budget 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P24 göra ändringar i P24: Budget 2010/2011 enligt diskussion på KS uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 572 Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P25 göra ändringar i P25: ÖS Förtjänsttecken enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 573 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P26 göra ändringar i P26: ÖS Jubileumsfond enligt diskussion på KS den uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 574 Proposition P27: ÖS Stipendiefond föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P Proposition P28: Fullmäktiges mötestider 2010/2011 till ÖS Fullmäktige lägga Proposition P28: Fullmäktiges mötestider 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P28 uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext angående P28 Johanna Bergman Laurila i första hand för kårstyrelsens talan under Fullmäktige angående P28 göra ändringar i P28: Fullmäktiges mötestider enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 576 Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy till ÖS Fullmäktige lägga Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P29 uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext angående P29 Johanna Bergman Laurila i första hand för kårstyrelsens talan under Fullmäktige angående P29

23 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Anmälan av Lösnummerbeslut Protokoll fört vid Redaktionsmöte Tid :8 februari 2010, kl Plats : Stora konferensrummet Närvarande: Lösnummers redaktion 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av Lösnummers biträdande redaktör Emma Axelsson. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Axelsson valdes till mötesordförande. 2.2 Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar. 2.3 Val av sekreterare Ida Leveby Andersson valdes till mötets sekreterare. 2.4 Val av justerare tillika rösträknare Olof Westman valdes till protokollets justerare. 3. Val av styrelseledmot Gunilla Säwenmyr har entledigats från sitt uppdrag som webbansvarig. Intresseanmälan inkom från Veronica Svensson. Lösnummers redaktion beslutar : Välja in Veronica Svensson i Lösnummers styrelse på posten som webbansvarig. 4. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Axelsson Vid protokollet Ida Leveby Andersson, sekreterare Protokollet justerat Emma Axelsson, ordförande

24 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Olof Westman, justerare

25 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Lösnummer - Styrelsemöte Mötets öppnades Formella frågor 2.1. Val av mötesordförande Ida Leveby Andersson Adjungeringar Mias Fredriksson inadjungerades. Val av sekreterare, Hanna Qvarnström Val av justerare tillika rösträknare, Olof Westman Utvärdering av nummer 3-10 Under Tävlingen finns en bild på Henrik Schyffert. Han nämns dock inte i texten utan istället handlar tävlingsfrågan om Johan Rheborg. Upplevs förvirrande av styrelsen. Diskussionspunkt Metro Student Magazine Karlstad studentkårs tidning kommer bli en del av Metro Student Magazine. De har även tillfrågat Lösnummer om vi är intresserade av ett samarbete. Styrelsen beslutar ett samarbete liknande Karlstads studentkårs tidning inte är aktuellt i nuläget. Budget 10/11 Styrelsen beslutar anta budget Arbetsbeskrivningarna Styrelsen beslutar anta arbetsbeskrivningarna med några finjusteringar. Övrigt Emma Axelsson informerar om en volleybollturnering som kommer hållas under hösten 2010 och redaktionen beslutat Lösnummer ska medverka. Styrelsen samtycker. Gällande Örebrodagen som hålls under hösten 2010 är det ej klart huruvida Lösnummer kommer få medverka. Ida Leveby Andersson gav dock på förslag Lösnummer ändå kan finnas på plats under Örebrodagen och synas. Olof Westman kom med idén Lösnummer kan hålla i en egen station under Örebrodagen, då förslagsvis ordjakten. Emma tar reda på om detta är möjligt. Emma Axelsson berättar Lösnummer ska ha ett eget stopp under Kolla in dagen som hålls den 24 juli. Förslag trycka upp informationsfoldrar tillsammans med Kåren framkom. Olof Westman tog upp det faktum Lösnummer tvingas tacka nej till skrivintresserade studenter på grund av det höga antalet redaktionsmedlemmar. Trots detta är det ibland svårt få ihop skribenter till tidningsartiklarna. Styrelsen diskuterade detta och även om kraven borde öka på redaktionen. Emma Axelsson förklarade hon avser lägga till ett stycke med förhållningssätt i informationsfoldern som ges till nya redaktionsmedlemmar. Ett exempel på ett förhållningssätt är man alltid hör av sig om man inte har möjlighet närvara på möten och så vidare. Datum för avslutningsmiddagen diskuterades, likaså vart middagen ska hållas.

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.15-21:12 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Filippa Göthner Niklas Norberg LOG Elin Jacobsson Johanna Forsberg Larsson Erika Svensson SSK-N Ej närvarande

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Protokoll 13/14-5. Consensus fullmäktigesammanträde 1(9) Datum: Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US

Protokoll 13/14-5. Consensus fullmäktigesammanträde 1(9) Datum: Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US Protokoll 13/14-5 Consensus fullmäktigesammanträde Datum: 2014-03-03 Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US Närvarande: SG Linnéa Högberg Niklas Norberg John Lemchen AT Ej närvarande LOG Maria Jönsson

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 10 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande fr.o.m 13 Viktor Andersson

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson Protokoll 13/14-1 Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 13:00-16:05 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Linnéa Högberg Frida Gustafson Niklas Norberg AT Shilan Jaderi Moa Westerlund LOG Maria

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer