MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: 3 Nummer: 4 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. I Redaktion: Nils Bildsten Terapivägen 14c Huddinge Inger Carlbom Arvs 1 indan Gagnef Rolf Lindgren Professors1ingan Stockholm Olle Ljungquist Björnkärrsvägen Täby Klubbens postgiroi: MIKROBITEN DATORKLUBB LÖPSEDEL "SIDEKICK"-PROGRAM TILL MICROBEE NYA BOK-BEE GRANSKAS TVÅ KRAFTFULLA PCG-GENERATORER 60 PUBLIC DOMAIN DISKAR I LAGER MICROBEE INTRODUCERAR PORTABEL PC BILLIG MINNESEXPANSION PÅ MB 32 VALFRI V-MARGINAL VID LISTNING BASIC-LADDARE FÖR MASKINKOD 500:e MEDLEMMEN REGISTRERAD samt som vanligt. mängder av program K L U B B T R A F F A R N A Närmast aktuella i Stockholm: 11 SEPTEMBER och 16 OKTOBER Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, Huddinge Tel (kvällar)

2 I N N E H Å L L * Huvudräkning på ett roligare sätt...4 MB lanserar PC... 5 Rekordbi11iga disketter... 6 Nu kommer Public Domain-diskarna... 6 * "SIDEKICK" nu också till MB... 7 Vi recenserar BokBee Mångsidig skönskrivare till lågt pris * ASSEMBLER: "PRINT" med bara en tangenttryckning.14 "PC-standarden inget hot mot CP/M"...16 * Styr printern från systemnivå * PCG-generator med många finesser...18 Bättre manual till SAUDI-programmet Kåseri: "Ekonomisk back upp" Har Du bråttom? Kör Turbo Pascal!...22 Höstens första klubbträffar "BeeAr t is t ic " recenseras...28 Medlem nr 500 nu registrerad Billigt transportskydd för disketter * Frågespalten (med program)...30 * Skydda Dina hemligheter med ACCESS Microbee Systems Ltd börsintroducerat * Spelprogram lär ur radiostyrning Sänk priset - konfigurera 128-paketet själv!...56 Bättre monitor till Microbee Billig minnesexpansion på MB Massivt "JA" till kopieringsavgift Ännu ett sätt att dumpa filbiblioteket * PCG-generator som är ett helt ritprogram Tyvärr - art om filöverföring IBM-MB32 dröjer...45 * Menyhantering på ännu ett sätt Problem för programmeringsgenier * Generell Basic-laddare för maskinspråk * Diskversion av Labyrint-programmet * Lista med valfri vänstermarginal Fler ONLINE-prenumeranter är välkomna Kollegor i Australien söker kontakt * Jätteprogram för systemtippare (Asterisk (*) markerar program) 2

3 NÖr vi med detta nummer av MIKROBITEN markerar Btarten för en aktiv datorhöst gör vi det i f ö r vi e an inge n om att vara läsare är ordentligt utvilade efter sommarens lättare tempo. Sällan har var telefon varit sa tyst och var brevbärare burit lättare bördor än under de gangna manaderna, da tydligen de allra flesta medlemmarna helt övergav datorerna för andra intressen. Men nu är det hög tid att AtergA till vardagen och med spänning se fram mot en höet, aom kommer att innehalla massor av efterlängtade nyheter pa datorfronten. Ett rikt sortiment av helt nya maskiner kommer att presenteras inom kort och förnämliga möjligheter att uppgradera redan befintliga anläggningar erbjuds ocksa. De manga medlemmar som prenumererar pa ONLINE har redan fatt en grundlig inblick i en del av nyheterna och för resten av medlemmarna kommer vi naturligtvis att ordentligt titta pa maskinerna och utförligt berätta om dem b A fort de kommer till Sverige. NAgot litet har redan sipprat ut om dessa nyheter och dar är kanske den vid manadsekifte t pabörjade lanseringen av en MS-DOS maskin den största nyheten. Att en sadan maste komma förr eller senare var nästan självklart och i avvaktan pa den större GAMMA:n kan denna nyhet kanske locka en del av dem, som av olika anledningar vill lämna CP/M-världen, att fortfarande stanna kvar i Microbee-fa mi1jen. PA tillbehörssidan har det ocksa redan börjat röra pa sig ordentligt genom att ett nytt brett skrivarsortiment ur Saka ta-fa mi 1jen presenterats under sommaren. En mycket glad tilldragelse inträffade häromveckan da Chris Jangelöv i Vaxholm blev var 500:e medlem. Klubben börjar nu bli väl känd ocksa utanför de verkliga entusiasternas inre krets men fortfarande behöver vi er hjälp att hitta alla dem, som ännu sitter helt ensamma med slnå datorer runt om i landet, utan vetskap om var existens. Ett litet smolk i glädjebägaren är dock att det fortfarande finns ett ganska stort antal medlemmar, som ännu inte har betalt AretB medlemsavgift. Har Ni lämnat obs för gott eller är det bara slarv med betalningen? Nu är det inte bara klubben som kan glädja sig At stora framgangar. Folket i Kungsbacka har inte legat pa latsidan under som marmanadema utan härjat vilt i skolorna för att leverera nya undervisningsda torer och kan nu stolt notera att Över 2000 sådana finns installerade i langt över 100 nätverk. Siktet är inställt Pä 200 levererade nätverk före Areskiftet och mälet ligger väl inom räckhäll. Redan i dag är man näst störst pä skolsidan, med ett jättegap till trean, och när de nya maskinerna nu lanseras räknar man med att öppna ytterligare en stor marknad pä högstadiesidan. Som ett pätagligt bevis för att aktiviteterna nu dras i gäng pä en högre växel arrangeras tvä klubbträffar i Stockholm den 11 september och 16 oktober och detta meddelande bör fungera som ett startskott ocksä för lokala evenemang pä olika platser ute i landet. Vid upprepade kontakter under sommaren har flera medlemmar pä olika orter lovat att ta initiativ till sädana enkla sammankomster och Just nu kan vara en lämplig tid att starta denna verksamhet. Till sist ett glädjebud: Det nu har börjat hända saker pä Public Domain-fronten. Vi har just fätt en leverans av ett 60-tal disketter, som vi nu erbjuder medlemmarna att ta del av och vi har ocksä goda förhoppningar om ett vidgat utbud - OH medlemmarnas intresse motiverar den stora ekonomiska satsningen. 3

4 H U V U D R A K B I H C p å e t t r o l i g a r e S Ä T T TV körde i vintras en underhå1lningsserie, "Tänk till tueen" med Ulf Vlckbom b o i programledare, där två personer tävlade om att ur en hög slumpmässigt valda siffror ekapa ett begärt tal. Varför inte låta datorn bjuda på samma underhållning? Ett försök i den vägen följer nedan och kanske kommer så småningom också den andra halvan av TVtävlingen, där det gällde att skapa ord ur slumpvis valda bokstäver DIM A(20),T(20),B(3) /132/ CLS : SD 8 /I 25/ CURS 15 : UNDERLINE : PRINT " H U V U D R Ä K N I N G " : NORMAL /212/ PRINT : PRINT "Jag presenterar en rad siffror och ber Dig samtidigt att skapa" /084/ PRINT "ett angivet värde. Du skall ur den övre sifferraden välja TRE" /238/ PRINT "siffror (i FÖLJD!) som, när Du ADDERAR eller MULTIPLICERAR de" /065/ PRINT "båda första siffrorna och därefter ADDERAR eller SUBTRAHERAR" /093/ PRINT "den tredje siffran, ger det önskade resultatet." /091/ CURS 10,9 : UNDERLINE : PRINT "SKRIV BARA IN DE TRE TALEN UTAN <RETURN>!" : NORMAL /097/ PRINT : PRINT "En räknare mäter Din snabbhet och efter 10 försök meddelas re-" /18 6/ PRINT "eultatet. Du kan avstå från något av talen genom att trycka 'p'" /035/ PRINT "varvid Jag lämnar rätta svaret och noterar ett poängavdrag!" /233/ CURS 25,15 : PRINT "Tryck <RETURN>!"; : INPUT""Q0$ /203/ CLS : PRINT "Om raden eer ut så här: /1 17/ PRINT " "Ö /062/ PRINT "och Jag begär att Du skall skapa värdet 12 väljer Du exempel vis:"ö /170/ PLAY 0,25 : CURS 31 : UNDERLINE : PRINT "2 9 6" : NORMAL /251/ CURS 29,5 : PRINT "2 9 6"Ö /170/ PRINT TAB(15) "eftersom 2 * 9-18 och "Ö /059/ PRINT Du kunde också valt siffrorna som adderade med varandra" /228/ PRINT "ger samma resultat. Det VIKTIGA är att siffrorna står i f ö 1Jd!"Ö /1 19/ PRINT "OBS! Min intelligens är så stor att Du INTE behöver ange några" /027/ PRINT "tecken mellan siffrorna. Jag läser själv Dina tankegångar!!!"ö /040/ CURS 20,15 : PRINT "Tryck <RETURN> så kör vi!"; : INPUT""Q0$ /080/ REM /151/ CLS : SPEED 0 : V-5 : N : CURS 3,1 /070/ REM ---- Konstruera sifferraden /153/ J1-9 /139/ FOR 1-1 TO 20 : A(I)-INT(RND*J1)+1 : PRINT ÄI2 A(I)A ; /193/ T(I)-0 : NEXT I /185/ REM ---- Välj tre siffror /148/ I-INT(RND*17)+1 : J-A(l) : K-A(l+1) : L-A(l+2) /185/ IF RND<.6 THEN LET K2S-" *" : M-J*K ELSE LET K2$- +" : M-J + K /107/ IF RND<.6 AND M>L THEN LET K3J-" -" : M-M-L ELSE LET K3S-" +" : M-M + L /038/ FOR 1-1 TO 20 : IF T(l)-M THEN NEXT*I 400 /241/ IF T(I)-0 THEN LET T(l)-M : NEXT* I 460 ELSE NEXT I /070/ CURS 1,V : PRINT "SKAPA ";ÄI4 MÅ;"! "; /15B/ Forte å sid 52 4

5 5 M I C R O B B B / M I T A C L A B S B R A R P O R T A B E L P C SA gick det inte längre! Att ensam försöka rida spärr mot utvecklingen är inte l ä tt och om nu halva mänskligheten hellre v ill ha MS-DOS än CP/M g ä l l e r det a t t hänga med i svängarna och servera kunderna det de önskar* Ungefär s a m tid ig t med a t t denna tid n in g nar lä s e k re ts e n kommer därför Kungsbacka a tt lansera en 16-bitars, IBM-kompatibel och portabel dator. Maskinen är e t t r e s u l t a t av det n yligen ingångna sa m arbetsa v t a 1et mellan Microbee Systems Ltd och Taivans stö rsta da t o r t i 11 verkare, Mitac Inc., och de samlade resu rsern a har r e s u l t e r a t i en "k om plett produkt, dvs den har redan vid leveransen a ll den utrustning som hos manga av konkurrenterna måste köpas som tillbehör* Grafik, klocka, inbyggt bärhandtag, anslutningar för skrivare, mus och kommunikation, färggrafikadapter med utgång för både kompoeit- och RGB-anslutning och n atu rlig tv is inbyggd diskdrive finns således med redan från början i den 4*6 kg lätta" anläggningen. Datorn levereras med Microsoft MS-DOS 3-1, vilket garanterar större kompabilite t gentemot IBM an den b illig are versionen 2.11 och samtidigt ger möjlighet a tt a n s lu ta d is k d riv a r på 1.2 Mb e l l e r h ård d isk ar på hela 33*5 Mb samt inte minst möjlighet t i l l na tverksinkoppling. Att kompabi1i te ten är hög garanteras också av a tt man använder bästa tänkbara BIOS (Basic Input/ Output System) på marknaden, nämligen Phoeniz BIOS, som u tn y ttja s i a lla de mera kvalificerade kompat ib le ma. Mer an 4000 program har testats och visat sig fungera med detta BIOS. Den nya maskinen är mycket kompakt - bara något större än en skrivmaskin - något som bl a uppnåtts genom *tt högt utnyttjande av CMOS-teknik. Som CPU anvandes en 80c88, vilket är CMOS-versionen av IBM*s egen Som standard levereras datorn med 236 Kb internminne, lä tt expanderbart t i l l 640 K i redan monterade socklar på moderkortet. Den inbyggda diskstationen, dubbelsidig och med dubbel densitet, har en kapacitet på 360 Kb och använder 5*23" disketter, dvs fu llt kompabilitet med IBM PC. Ett extra uttag på maskinens baksida möjliggör direkt inkoppling av en andra 360 Kb-floppy och dessutom finns möjlighet att, via en expansionsbox, expandera med en 20 Mb hårddisk. Boxen, som har eget nätag g reg at, har också p la ts for tre ex tra fu llä n g d s expana io nskort samt an tin g en en f u l l höjds- e lle r två halvhöjds hårddiskar e lle r en hårddisk och en bandstreamer. Tangentbordet s i t t e r fast monterat i datorns framkant och är utrustat med 81 tangenter, varav CAPS och NUM LOCK fö rsetts med lysdioder, som indikerar akt u e l l t mod. T ill sy stem et kommer även a t t erbjudas en mycket kompakt LCDskarm aom pluggas direkt in i maskinen. Denna skarm har n atu rlig tv is " f u llt format, dvs 23 rader om vardera 80 tecken. Den låga vikten på hela systemet (4.6 kg) innebär stor po r tabi li te t, vilken y t t e r l i g a r e u n d e r lä tta s av e t t välkommet till b e h ö r i form av en k r a ftig axelremsväska med fö rstärk ta fack för datorn och LCD-skärmen och med gott om utrymme för kablar och program. S K Ö N S K R I V A R E D W X öqskas hyra/låna e tt par dagar för ordentlig utvärdering inför eget köp. Kontakta Anders Lindström tel (kvällar) e lle r (arb).

6 6 R E K O R D B I L L I G A D I S K E T T E R Med dagens priser pa disketter kan en utbyggnad av programbiblioteket bli en nog sa betungande börda och vi ar därför mycket glada nar vi nu kan presentera ett verkligt kanonerbjudande fran Carl-Erik Ohlsson i Skövde: 10 kvalitetsdisket ter för 130 kr porto Erbjudandet gäller bara för klubbens medlemmar och villkoret är att beloppet gireras pa postgirokonto * 61 17» Carl-Erik Ohlsson» tillsammans med beställningen- (Glöm inte portokostnaden!). De disketter som Carl-Erik erbjuder är inte nagot billigt uddamärke utan av högsta kvalitet, nämligen SKC MD2D, varför vi tryggt kan rekommendera ett köp. N U K 0 M M E R P U B L I C D O M A I N - D I S K E T T E R N K Alla känner väl till liknelsen med ke tchup-flaskan: först kommer ingenting och sedan kommer alltihop! NAgot liknande gäller PD-diskarna, där vi i förra numret kunde konstatera ett minimalt intresse för att hjälpa till med anskaffningen och denna gang kan berätta att vi nu har närmare 60-talet sadana disketter att erbjuda. Bakom denna metamorfos ligger Jan Edellus i Göteborg som utnyttjat sina kontakter runt om 1 Europa för att skaffa fram detta imponerande programpaket. Eftersom det skulle fylla halva MIKROBITEN att berätta om samtliga diskars innehall har sedan Knud Damtoft 1 Angered lagt ner ett fantastiskt arbete på att sammanställa en speciell presentatlonsdi ske 11, upptagande samtliga filer och med utförlig presentation av dessa. FÖr att inte behöva köpa grisen i säcken erbjuder vi nu medlemmarna att ta del av programutbudet genom att beställa denna presen t a t i onsd1ske11 Den kostar 25:-» av vilka 20:- Återbetalas om diskett och emballage returneras 1 oskadat skick och ett postgironummer för Återbetalningen anges. Saknas postgironummer reduceras Återbetalningen med de 3:- som en postanvisning kostar. Naturligtvis gar det ocksa bra att bara behalla disketten eftersom den redan är betald! Som ett litet smakprov pa vad man kan hitta bland dessa disketter kompletteras presentatlonsdisket ten med programmet NEVSVEEP, som torde vara ett av de allra bästa Public Domain-program som existerar och som efter kort tids användning blir helt oundgängligt. Glöm inte att kopiera detta om Du vill returnera disken! Public Domain-program skall distribueras utan vinst - men helst ocksa utan förluster! - och vi har därför satt priset pa programdisketterna till 30 kr per styck» vari ingar porto, emballage, diskettkostnad och en liten amortering pa inköpspriset. När Du saledes har bestämt Dig för en beställning sker denna enklast genom inbetalning till klubbens postgirokonto » Mikrobiten Datorklubb. Ange noga och TYDLIGT pa talongen vilka disketter som önskas samt namn och adress. Det behöver väl knappast särskilt papekas att vi I-B-T-E kan plocka ihop några specialdisketter med Önskade program från OLIKA diskar. Inte heller kan vi ställa upp med rådgivning om de enskilda programmens hantering.

7 S I D E K I C K NU O C K S Å T I L L M I C K O B E E Det finns pi PC-marknaden ett mycket populärt och mycket användbart men ockbå mycket dyrbart program som heter SIDEKICK och som innebär att man inom bara en tangenttrycknings räckhåll har tillgång till ett "anteckningsblock" på bildskärmen, avsett för tillfälliga minnesanteckningar mitt under det att man arbetar med ett helt annat program. Det "riktiga" SIDEKICK-programmet har också en mängd andra möjligheter men Anders Johansson i Karlstad har, när han konstruerade nedanstående program, i första hand tagit fasta på behovet av att plötaligt kunna göra en liten minnesanteckning mitt under det att man håller på med något annat program. Hans förnämliga bidrag är i främsta rummet avsett för MB32 och S3 men det kan naturligtvis också användas på en 128:a, där man dock förlorar en av debs finesser - att alltid finnas tillgängligt - eftersom det på de bägge förstnämnda modellerna ligger skyddat av bat teribackupen. Andera har lämnat följande "bruksanvisning" till sin produkt: "Programmet fungerar på samma sätt som det mera kända SIDEKICK, dvs att det är minnesresident och att det startas genom en tangentnedt ryckning. Programmets funktion är att fungera som ett anteckningsblock om man, under ett annat programs gång eller när man själv sitter och programmerar, vill göra en notering då det bara är att trycka på LP-tangenten för att aktivera rutinen. När man befinner sig 1 anteckningsläge gäller följande tangenter som funktionstangenter: CTRL + V CTRL + Z CTRL A CTRL + S CTRL + L DEL LF cursor upp cursor ner cursor vänster cursor höger rensa skärmen (anteckningsblo eke t) radera texten till vänster om cursorn växlar mellan anteckningsblocket och huvudprogrammet Programmet är huvudsakligen Bkrivet för NB 32:an på grund av att denna har ba11eribackup. På så sätt ligger programmet alltid kvar i minnet. Det går naturligtvis att använda det även på 128:an men på denna försvinner det så snart strömmen bryts." Programmet, som följer här nedan, är helt och hållet skrivet i maskinspråk men artikeln avslutas med en Basic-ladda re för dem som ännu inte behärskar maskinsprfikstekniken. ADDR CODE LINE LABEL MNEM OPERAND FOOO A PROGRAMNAMN : ANTECKNINGSBLOCK STORLEK : 330 BITES ANDERS JOHANSSOR 1986 ORG 6000H ; DEF DATA START ADR DEFS 2 VDU EQU OFOOOH TEXT DEFM '**#* ANTECKNINGAR *** ' ; DEF DATA END 7

8 A DDR CODE LIME L A B E L M N E N O P E R A N D ; I N I T I E R A P R O G R A M M E T INIT LD H L, S T A R T ; Ä N D R A T G B - V E K T O R TILL 601 B 2 2 C LD ( 0 C 2 H ),HL ; P R O G. S T A R T 6 01 E LD H L H ; S K Y D D A P R O G R A M M E T A LD (O A O H ),HL ; I F R Å N B A S I C LD H L, H ; R E N S A M I N N E S A R E A LD D E H ; FÖR TEXT P R O D U C E R A D 6 02A 0 1 F F LD B C ; AV A N T E C K N I N G S B L O C K 6 02 D LD ( H L ), F EDBO LDIR F O LD H L, LD ( A D R ), H L ; S P A R A C U R S - A D R E S S 6037 C RET f 6038 E START PUSH HL 6039 CDE9A CALL OA3E9H ; HÄMTA ( TANGENT) 603C C 2 C JP H Z,BAS ; OM I N G E N T I L L B A K A T I L L BASI 603? FEOA CP C 2 C JP NZ, UT O O F O LD H L, V D U ; S P A R A B A S I C - S C R E E N LD D E, H 604A LD B C, D EDBO LDIR 604F 2 1 OOFO LD H L, V D U ; RENSA ÖVERSTA RADEN FO LD D E, F LD B C, LD ( H L ), A EDBO LDIR 605C LD H L, H ; HÄMTA A N T E C K N I N G S B L O C K E T 605F 1 1 O OFO LD DE, VDU LD B C, EDBO LDIR LD H L, T E X T ; S K R I V UT " T E X T PÅ SKÄRMEN 6 06A F LD D E, D E D B O » LD LDIR BC, A LD H L, ( A D R ) ; HÄMTA C U R S - A D R E S S 6075 CDE9A GETKEY CALL 0A3E9H C D C C A L L CURS 607B 20F JR N Z, GETKEY ; HOPPA TILLS <TANGENT> D FEOA CP F JR Z. S A V E i I SÅ F A L L S P A R A ALLA VÄRDEN 6081 F E O D CP 13 i R E T U R N? 6083 C A E F JP Z, LFT 6086 FE CP 23 ; CTRL + V CA JP Z, U P 6 08B FE1 A CP 26 : CTRL + Z 60BD C A F B JP Z, D O V N 6090 FE7F CP 127 ; DELETE? 6092 CA3D JP Z, DEL 6095 FE CP 19 : CTRL + S 6097 CA JP Z,HG 609A FE CP 1 ; CTRL A 609C CA JP Z,LE F LD (HL),A 6 0 A 0 FEOC CP 12 ; R E N S A S K Ä R M? 60A2 C JP q N Z. H G ---

9 9 A DDR CODE LINE LABEL MMEM OPERAND 60A5 C 3 D D JP CLS P " * 60A S A V E LD ( A D R ), H L ; S P A R A C U R S - A D R E S S 6 OA B F LD H L, V D U ; S P A R A A N T E C K N I N G A R 6 OAE LD D E,7401 H 6 0B LD B C B4 EDBO LDIR 6 OB LD H L H ; S K R I V TILLBAKA B A S I C - S K Ä R M 60B9 1 1OOFO LD DE, VDU 60BC LD B C, OBF EDBO LDIR 6 0C 1 6F UT LD L.A 60C2 A F XOR A ; SATT N O L L F L A G C A 6 OC 3 7D LD A. L 6 0 C 4 El BAS POP HL 60C5 C RET i T I L L B A K A TILL BASIC C6 F CURS PUSH AF 6 OC7 7E LD A, (HL) ; T E C K N E T CURS B E F I N N E R S IG PA 6 OC8 E E XOR 128 i I N V E R T E R A TECKEN 60CA LD (HL),A 6 0CB E E XOR 128 ; Å t e r s t ä l l t i l l n o r m a l a t e c k e n 6 0CD CDD CALL DELAY i VÄNTA ETT TAG... 6 ODO LD (HL),A 6 0 D 1 C D D C A L L D E L A Y 60D4 F POP AF 60D5 C RET 6 0D6 06FF DELAY LD B, KORT FORDRÖJNING 6 0D8 1OFE VA IT 1 DJNZ VA IT 1 60DA 6 ODC 1 OFE C V A I T 2 DJNZ RET VAIT2 T K E Y 6 0 D D F CLS LD H L, ; R E N S A A N T E C K N I N G S B L O C K E T 60E0 E PUSH HL 6 O E F LD D E, E4 0 1 C LD BC,960 6 OE LD ( H L ),32 60E9 E D B O LDIR 60EB El POP HL 60EC C JP G E » 6 OEF LFT LD D E, 64! R U TINEN SIMULERAR 6 OF 2 7D LOOP LD A,L ; <RETURN> FUNKTIONEN 60F3 E63F AND F5 FEOO CP 0 6 OF7 2 B DEC HL 6 OFB 2 OFB JR N Z. L O O P ; H O P P A T ILLS V Ä N S T E R K A N T E N 6 OFA INC HL i ÄR NÅDD 6 OF B C D DO VN CALL N ER ; CHECK OM N E D E R K A N T AV S K Ä R M 6 OFE INC HL 6 OFF C JP G E T K E Y i F UP LD D E, ; UPPAT - CTRL+V LD BC, ED SBC HL, BC 61 OA ED SBC HL, DE 61 OC F JP P,OK 61 OF ADD HL, BC OK A D D H L, D E

10 10 APPK CODE LIKE LABEL MHEM OPERAND C JP GETKEY : HER LD DE,64 ; NEDÅT - CTRL+Z ADD HL,DE C LD A,H FEF CP 0F4H 61 IB 2B DEC HL 61 1C 7E LD A,(HL) 61 1D CO RET HZ 61 1E ED SBC HL,DE INC HL 6121 D POP DE C JP GETKEY ; B LE LD A,L ; VÄNSTER - CTRL+A 6126 E63P AND FEOO CP A CA JP Z,GETKEY 612D 2B DEC HL 61 2E C JP GETKEY ; B HG LD A,L j HÖGER - CTRL+S E63F AND FE3F CP CA JP Z,GETKEY INC HL 61 3A C JP GETKEY ; P 7 P DEL LD A,L ; DELETE RADERAR ÅT VÄNSTER 61 3E E63F AND FEOO CP CA JP Z,GETKEY B DEC HL LD (HL), C JP GETKEY ; END OK NER 6114 LOOP 6 OF 2 VAIT2 60DA WAIT1 60D8 DELAY 60D6 CLS 60DD LE 6125 HG 6131 DEL 61 3D DO VN 60FB UP LFT 60EF SAVE 6 OA0 CURS 60C6 GETKEY 6075 UT 60C1 BAS 60C4 START 6038 INIT TEIT 6002 VDU FOOO ADR 6000 För dem som tycker att allt det där med maakinspråk är något alldeles obegripligt men som ändå gärna vill kunna använda sig av Anders program presenterar vi på nästa aida samma program i en Basic-ve rs lon, vilken kanske är en smula enklare att knappa ln. - 1 st ROM-kort 400:- 1 st Video tei-croa 300:- 1 st Se rlelnte rfac e till skrivare CP :- A111 Sr oanvänt! Erik Källbäck, Räfsnäs, Malmköping, tel

11 ooooe REM...*... /049/ REM * ANTECKNINGSBLOCK, ETT MINNESRESIDENT /050/ REM * PROGRAM. SPARA PROGRAMMET PÅ KASSETT * /051/ REM * INNAN DU KÖR DET (KOM IHÅG MURPHY'S * /052/ REM * LAG : OM DET ÄR NÅGONTING SOM KAN BLI * /053/ REM * FEL, DÅ BLIR DET PEL OCKSÅ! * /054/ REM * * * * * * * * * * * * * * * * «* * * * * * * * * * * * /0 5 5 / REM * * ANDERS JOHANSSON 1986 * /056/ REM * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /057/ CLS /067/ PRINT "LADDAR NU IN MASKINKOD." /228/ PRINT "VAR VÄNLIG VÄNTA..."; /127/ FOR TO /127/ READ D /195/ POKE I, D /01b/ A1 - A1+ FLT( D) /044/ NEXT I /238/ IF AI O : PRINT ÄA5 7Å "CHECKSUMMA FEL!" : END /0 8 9 / U - USR (24600) /065/ PRINTÖ "PROGRAMMET ÄR NU KLART ATT ANVÄNDA." /140/ NEW /083/ DATA 64, 240, 42, 42, DATA 78, 73, 78, 71, 65, 82, DATA 96, 34, 194, 0, 33, 0, DATA 116, 1, 255, 3, 54, 32, DATA 96, 201, , 233, DATA 193, 96, 33, 0, DATA 0, 240, 17, 1, 240, 1. i DATA 116, 17, 0, , 0, DATA 240, 1, 22, 0, 237, DATA 205, , 32, 248, ; DATA 239, 96, , 202, ; DATA 254, 127, 202, 61, 97, ; DATA 202, 37, 97, 119, 254, , 65, 78, 84, 69, 67, 75 /070/, 42, 42, 42, 42, /015/ 34, 160, 0, 33, 1, 116, 17,2 /18W , 33, 64, 240, 34, 0 /091/ 5, 194, 196, 96, 254, 10, 194 /066/, 112, 1, 0, 4, , 33 /I33/ 0, 54, 32, 237, 176, /075/ 737, 176, 33, 2, 96, 17, / 2, 0, 96, 205, 233, 163 /250/, 10, 40, 39, 254, /162/ J7, 254, 26, 202, 251, 96 /1 13/, 19, 202, 49, 97, 254, 1 / I 15/ 194, 49, 97, 195, 221, 96 /183/ DATA 34, 0, 96, 33. 0, 240, 17, 1, 116, 1 /207/ DATA 0, 4, 237, 176, 33, 0, 112, 17, 0, 240, 1, 0, 4, 237 /019/ DATA 176, 111, 175, 125, 225, 201, 245, 126, 238, 128, 119 /002/ DATA 238, 128, 205, 214, 96, 119, 205, , 201 /1 61 / DATA 6, 255, 16, 254, 16, 254, , 229, 17 /1 07/ DATA , 1, 192, 3, 54, 32, 237, 176, 225, 195, 117 /I 14/ DATA 96, 17, 64, 0, 125, 230, 63, 254, 0, 43, 32, 248, 35 /1 05/ DATA 205, 20, 97,, 35, 195, 117, , 1, 64, 0 /1 04/ DATA 237, 66, 237, 82, 242, 16, 97, 9, 25, 195, 117, 96 /0 8 6 / DATA 17, 64, 0, 25, 124, 254, 244, 43, 126, 192, 237, 82 /1 0 6 / DATA 35, 209, 195, 117, 96, 125, 230, 63, , 202 /0 0 7 / DATA 117,, 96, 43, 195, 117, 96, 125, , 254, 63, 202 /2 17/ DATA 117,, 96, 35, 195, 117, 96, 125, 230, 63, 254, 0 /22 6/ DATA 202,, 117, 96, 43, 54, 32, 195, 117, 96 /1 3 9 / V E M V E T V A D S 0 M H Ä N D E R H Ä R??? Kör nsdanstäsnde program snutt och försök fö rk la ra vad som hhndsr! 100 CLS : LORES : PLOT 0,2 3 TO 127, PLOT 0,0 TO 127,0 TO 0,47 TO 127,47 TO 0,0 120 PLAY 0, FOR TO STEP 1 ; POKE 1,21 ; NEXT I 11

12 VI RECENSERAR: N Y V E R S I O N A V B O K B E E F I N G R A N S K A D En förbättrad version av BokBee (bokföringsprogrammet för småföretagarna) utkommer i dagarna och Inför premiären har Inger Carlbom tagit sig en närmare titt på nyheterna* "Ben förbättring som kanske främst märkb är att det nu går mycket bra att själv knappa in också kontonumren* Betta är en en stark förbättring och uppsnabbning mot tidigare då det skulle pekas på först kontogrupp och sedan konto innan beloppen kunde införas* Ytterligare en avsevärd förbättring är att datum och text från föregående verifikation kommer upp som förslag vid nästa verifikation* Betta reducerar en del tryckningar* Hur ofta är det inte fler dagskassor så att säga på raken? Också vid uppläggning av kontoplaner kan man själv slå ln kontonumren direkt utan att först ange kontogrupp och förutom baskontoplanens konton kan man lägga upp egna konton om detta skulle behövas. När "f el t ryckningar inträffar (ex konto som inte finns upplagt) får man ett felmeddelande och pekrutinen kopplas in. En bra detalj är att vid denna rutin kommer konton nära felslaget upp på skärmen först och därifrån börjar rundvandringen. Ännu en stark förbättring är att det nu går att skriva ut konto förändringar per valfritt konto. Be långa, långa utskrifternas tid är alltbå förbi. Inte heller behöver vi nu springa mellan mellan en massa USR-funk t ioner for att kunna lägga upp konton i befintlig kontoplan och enligt uppgift ska till och med backuprutinen komma på menyn från sjalva programmet. Ben nya versionen är uppdelad på tre menyer: Rapportmeny, Registreringsmeny och Initieringsmeny Från Registreringsmenyn registreras verifikat och månadsbyte sker. Från Initieringsmenyn sker: själva initieringen, uppläggning av konton ur basplanen, uppläggning av konton utanför basplanen, ändring av kontorubriker 1 egen kontoplan, radering av konton ur egen kontoplan, utskriftahantering for matrisskrivaren CPA60 och utskriftshantering för skönskrivaren Uchida BVX-305, uppsättning av egen utb krifte hantering och utskrift av baskontoplanen. Två olika format vid utskrift kan användas och man kan själv lägga upp debsa och koppla valfria rapporter till respektive format. Alla rapporter kan skrivas ut för valfria perioder. MomsredoviBningsunderlaget fordrar att föregående period avslutas på ett riktigt sätt. För dem som tidigare inte kommit i kontakt med BokBee kan det berättas att detta är ett rent bokföringsprogram, hittills utan möjligheter till kundoch leverantörsreekontra (detta kommer dock, lovar Olof Göransson på Microbee AB). Från rapportmenyn kan de vanliga rapporterna väljas dvs: dagbok, huvudbok, momeredovisningsunderlag, saldobalanser, resultat- och balansräkning, egen kontoplan samt baskontoplanen. Fina hjälptexter finns hela tiden tillgängliga* Bessa är hela tiden kopplade till den valda funktionen så något letande i manualerna behövs ej. 12

13 13 Om manualen kan f n Ingenting berättas eftersom denna inte fanns med i det exemplar av programmet som vi fått låna för testning. En något irriterande detalj är att fortfarande (åtminstone i testversionen) verifikationsbalanser ibland inte känns av riktigt om inte "B" for Balans tryckts, vilket ur säkerhetssynpunkt inte verkar riktigt bra. Rytmen i registreringen störs också ganska rejält vid denna dumhet. Ben "gamla" versionen av BokBee blev mycket uppskattad, Ja till och med så uppskattad att en massa piratkopieringar förekom trots det låga priset. Nu ar det stopp för privatkopieringar genom att företagsnamnet läggs in från början på originalet. Sedan är det ganska ointressant för andra att använda kopior med felaktigt namn på. För redovisningsbyråer o dyl kan ev en specialöppning göras och i så fall med vänligt bistånd av Olof Göransson. BokBee fungerar ypperligt på 128:or med dubbel floppy. (Programmet fordrar dubbel floppy). Bet bor också gå att använda hårddisk men då bör man ange detta vid beställningen, som sker genom närmaste återförsäljare. Priset kommer att bli ca 1000 kr+moms. För alla som kan det minsta om bokföring är detta program ett mycket prisvärt alternativ då mer avancerad bokföring inte behövs. (Automatkonton och integrering saknas i BokBee). Även om själva konteringen och registreringen inte går så mycket snabbare än vid manuell bokföring, snabbas denna ändå upp rejält med BokBee eftersom alla nedrakningar och avstämningar försvinner. Varje verifikation avstäms nämligen av programmet genom att det helt enkelt inte går att avsluta verifikationen förrän det är balans. Bessutom kan resultat- och balansräkning tas fram hur ofta som helst för att företaget ska kunna följa utvecklingen hela tiden och inte bara vid bokslutsdatum. Inga obehagliga överraskningar som inte går att göra något åt alltså." (Inge r C a rlbom) M Å N G S I D I G S K Ö N S K R I V A R E T I L L L Å G T P R I S Microbee AB breddar nu ytterligare skrivarsortimentet med ett intressant tillskott, nämligen skönskrivaren SEI 15. Denna nar en ovanligt hög precision vid utskrift, bl a beroende på tvångsstyrda teckentyper och en mycket bra mekanik. SEI 15 levereras med SÅVÄL serie- som paralle11interface som standard och den emulerar fullständigt Biablo 630s kodset till både parallell- och serieutgången, något som inte hör till vanligheterna, åtminstone inte i det prisläge som denna skrivare befinner sig. Maskinen har möjlighet att centrera text, skriva med rak högermarginal med FULLSTÄNDIG proportionell justering av texten, grafikläge mm. Bland övriga finesser kan nämnas en utskriftshastighet på 22 tkn/sek, automatisk pappers inläggning, vilket innebär att pappret alltid hamnar exakt rätt, samt att formatet är liggande A4* En speciell finess är att skrivaren kan utrustas med ett separat tangentbord varvid den förvandlas till en högvärdig elektronisk skrivmaskin. Från detta kan man styra understrykning, fetstil, centrering av text, rak eller ojämn högermarginal, proportionell eller linjär text, radavstånd, tabulatorlägen, marginaler med flera finesser. Priset för hela härligheten, som beräknas finnas ute på marknaden när denna tidning når läsarna, är kr inkl moms.(exkl. tangentbord)

14 14 ASSEM BLER Vår flitige leverantör av ama asaemblerprogram, Anders Jobanaeon 1 Karlstad, har ocksa till detta nummer bidragit med ett par trevliga rutiner som dessutom bör studeras som lärorika exempel pa hur man hante rar denna sorts programmering. NedanstAende program gör det möjligt att i MWB-Basic ersätta utskriften av kommandot PRINT med en enda knapptryckning och hur detta gar till later vi Anders själv förklara: "I de flebta BaBic-veraioner gar det att förkorta kommandot PRINT, dock inte i HicroWorld Basic. Detta faktum fick mig att skriva nedanstaende program som ersätter utskriften av kommandot med ett enkelt tryck pa LINE FEED-tangenten. Denna funktion fungerar även i EDIT-mode. När programmet är assemblerat startas det med X3000, varvid det automatiskt kommer att hoppa till Basic. Vid RESET gar dock maskinen tillbaka till Editor/Assembler. POKE 162,23 : POKE 163,133 far datorn att hoppa till Basic i stället för Edasm. OBS! Kom ihag att inte kalla pa rutinen fran Basic utan starta i stället programmet med X3000! Programmet skyddar sig självt genom att flytta Ramtop och sedan lägga sig efter denna. INSTRUKTIONER: Se till att kallstarta maskinen innan du laddar in programmet. Testa dette med /NO-svitchen tills det fungerar utan nagra fel. Allt detta är nödvändig! för att programmet skall lägga sig sa högt som möjligt och... lagra prj grammet flera ganger i följd i fall att... ADDR CODE LINE LABEL MNEM OPERAND ; ; A i PROGRAMMET ÄR SKRIVET FÖR ALLA MICROBEE MODELLER i DET KOMMER AUTOMATISKT ATT LÄGGA SIG SA 'HÖGT' ; SOM MÖJLIGT I MINNET. PROGRAMMET FÖRSVINNER INTE ; FÖRRÄN DU KALLSTARTAR MASKINEN ; j LINE-FEED TANGENTEN ANVÄNDS I STÄLLET FÖR ATT SKRIVA 00009! ORDET 'PRINT'. GIVETVIS GÅR DET LIKA BRA ATT SKRIVA ; 'PRINT' (FÖR DEN SOM ÄR RIKTIGT STÖNIG) ; ; COPYRIGHT A.J : OOAO TOPM EQU OAOH ;PEKARE FÖR MINNESSTORLEK ORG 3000H ;RELOKE RBART AA LD HL,(TOPM)

15 F LD DE,LEN-BEGIN PROCRAN LÄNGD I 'DE' 3006 D FUSH DE LÄGG 'DE' PÅ STACKEN 3007 C POP BC 'BC' - 'DE' 3008 B OR A NOLLSTÄLL CARRY 3009 ED SBC HL,DE BERÄKNA NYTT PGM-SLUT 300B 22A LD (TOPM),HL LAGRA NYTT SLUT 300E INC HL 300F 22C LD (0C2H),HL NY TGB-RUTIN EB EK DE,HL FLYTTA PGM B LD HL,BECIN TILL SLUTET EDBO LDIR AV BASIC-RAM 3018 C JP 802 1H 301 B E BECIN PUSH HL HÄR BÖRJAR SERVICERUTINEN 301 C 3A LD A,(STORE) CHK OM 'PRINT' 301 F FEOO CP 0 ÄR FÄRDIGT E JR NZ,START OM INTE, GÖR FÄRDIGT 3023 CDE9A CALL OA3E9H TGB-RUTIN (ROM) F JR NZ.UT OM INGER TANGENT -> UT 3028 FEOA CP 10 ÄR DET LIRE-FEED 302 A JR NZ.VISA OM INTE, SKRIV UT TECKEN 302 C 3 E1F LD A,31 FLAGGA FÖR 'PRINT' 302E LD (STORE),A LAGRA FLAGGA START LD HL,STORE HÄRIFRÅN T.O.M 3034 CB BIT 0,(HL) TEST 4 KOLLAS JR Z,TEST 1 OM 'PRINT' ÄR KLART E LD A, 'P' 303A CB RES 0,(HL) 303C JR VISA 303E CB4E TEST 1 BIT 1,(HL) JR Z,TEST E LD A,'R' 3044 CB8E RES 1,(HL) C JR VISA 3048 CB EST2 BIT 2. (HL) 304A JR Z.TEST3 304C 3E LD A,'I' 304E C B RES 2,(HL) JR VISA 3052 CB5E TEST3 BIT 3,(HL) JR Z.TEST E4E LD A,'N' 3058 CB9E RES 3, (HL) 305A JR VISA 305C CB TEST4 BIT 4, (HL) 305E JR Z,UT E LD A,'T' 3062 CBA RES 4,(HL) F VISA LD L,A SPARA 'A' TILLFÄLLIGT 3065 AF KOR A SÄTT NOLL-FLAGGA D LD A,L SPARA NYA 'A' 3067 E UT POP HL 3068 C RET ÅTERVÄND TILL BASIC STORE DEFB OOH LAGRINGSSTÄLLE å FLAGGA LED DEFS 0 LÄNGDSLUT PÅ PROGRAMMET END Total errore TEST4 305C TEST TEST TESTI 303E VISA 3064 UT 3067 START 3031 STORE 3069 BEGIN 301 B LEN 306A TOPM OOAO 15

16 P c S T A N D A R D E N Ä R I N C E T H O T H OT C P / H Från Sten Vendel 1 Linköping har vi fatt ett brev vari han funderar litet över datorernaa framtida utveckling och där han bl a instämmer i vart tidigare paataende att ryktet om CP/H-da to rernaa anara död är aveevärt förhabtat. Vi överlämnar ordet till Sten: "1986 lär väl knappast heller bli det Ar då mikrodatorn blir var mana egendom, även om utvecklingen gar At det hållet. Var och varannan har ju nagon form av datakontakt dagligen, vilket medför att intreeeet ökar. Vidare har priserna (framförallt pa PC sidan) drastiskt sjunkit. Vad som var fantasier i gar är mer än realitet idag. Denna utveckling har av somliga spatts vara dödsstöten för 8-bitars datorer. Att detta knappast blir sanning vittnar väl CP/H:s överlevnad om, vars död utbasunerats av och till. Programvaruutveckling kostar lika mycket idag som det gjorde i gar. Dessutom blir kringkre t sarna till CPU:n oftast dyrare ju fler bitar en processor jobbar med. Det är heller inte sant att en mikroprocessor med fler bitars inre arkitektur alltid är bättre och snabbare än en mindre. Det är heller knappast motiverat att använda en Cray till ordbehandlare. De s.k. PC-datorerna har visserligen 16 bitars inre arkitektur, men databussen är i alla fall inte större än 8 bitar (!), vilket gör att de inte är nämnvärt snabbare än en 8-bitars dator (i alla fall inte sa mycket att det stör). Den standard aom används av dessa IBN-kopior är liksom CP/N en fasmal" sådan, vilket medför att en del gamla lösningar behäftar dessa datorer. Själv skulle jag nog tveka inför ett PC-köp, mycket tack vare den dyrare programvaran, men också på grund av att processorkraften bara är infinitessimalt bättre. Skall man dock se sanningen i vitögat lär de flesta persondatorerna i framtiden inte ha en Z80 i sig utan en 68000, vilket för oss ME-användare kanske är litet olyckligt. Bättre vore nog om den omtalade Z800 äntligen fick se dagens ljus, men den processorn får man tydligen titta efter i stjärnorna, tyvärr. Den skulle, förutom att den skulle bli väsentligt snabbare än lillebror, innehålla en spak som förvandlade den till en perfekt Z80-tolk, vilket Bkulle få till följd att man slapp skrota sin gamla programvara pa en gång. En bra lösning vore då kanske att investera i den påtänkta datorn GAMMA, som tydligen dels innehåller två stycken ZBO-processorer, dels en processor ur fami1 Jen (en 68008?) samt en 8086-varian t. DA blir man rätt bra garderad, samtidigt som man da skulle kunna köra" det mesta i programväg. Nästa gång det blir aktuellt med datorköp, finnb det all anledning att titta litet närmare pa datorn GAMMA! Vad man än väljer att köpa i dag är det en sak som är säker och det är att datorn är gammal, även om den är aprillans ny. Utvecklingen gar så otroligt fort, vilket även Mcintosh-användare, som nu avundsjukt sneglar pa Commodorea Amiga fått erfara. E F T E R L Y S N I N G En av våra nya medlemmar, Hana Björneberg, själv ivrig radioamatör, söker kontakt med alla andra klubbmedlemmar som delar hana intresse. Adressen är: Fack 150, Degerhamn och telefonnumret

17 S T Y R P R I N T E R N 17 F H Å N S Y S T E M N I V Å!!! Robert Larsson i Göteborg hör t i l l dem som tröttnat pa att leta efter alla kontrollkoderna t il l sin skrivare var gång han v ill använda denna litet utanför a tandardinatällningene möjligheter och aom inte heller ar aa sarekilt fö rtju st i att behöva na malet genom att fly tta pa printerns manga DIP-svi tchar. Han ville hellre sköta manövreringen direkt pa CM/M-nivÄ och eftersom nagot lämpligt program för detta ändamal inte fanns tillgängligt beslöt han sig för att själv ekapa ett sadant. MAlet är nu uppnatt och resu ltatet har han donerat t i l l klubben, där det finns tillg än g lig t i vart programbi b 11o t ek. For att kunna köras via CP/M maste programmet vara kompilerat och det gar därför ej att publicera. v il Däremot kan vi lista en del av Roberts dokumentation kring programmet, ken följer har nedan: Dokumentation till programmet PRC PRC skrev jag nar jag var trott pa att styra printern med knapparna pa baksidan eller att leta upp kontrollkoder i manualen och skicka ut dem med hjälp av ett B AS IC - pr og r a m. Jag ville i s tä lle t kunna sköta detta fran CP/M:s systemniva med ett enkelt kommando typ: PRC ITALIC STOP, vilket avslutar kursiv stil. SvArare än aa skulle det inte behöva vara. Det här programmet sköter de oftast förekommande uppgifterna sa som ny sida, kursiv s t i l, skönskrift pa/av osv. Version 1.0 av PRC är gjort för Seikosha SP-800, men de flesta av kommandona ska passa även till CPA-80 och antagligen även till Epson-skrivarna (ej testat). Programmet kan förbättras pa manga punkter, men det har ännu inte hunnits med... Skulle nagon v ilja ta Big an det, finns källkoden hos mig. For att köra igang, skriv PRC HELP sa skall en hjälptext med de tillgängliga kommandon komma upp. Kommandot PRC TEST skriver ut en testramsa pa skrivaren, sa att du kan kolla om du fatt den in ställning du ville ha. Ly eka till! A T T S T A R T A T E X T R A D I W - S T A R ME D P U N K T I förra numret berättade vi om ett sätt ätt Btarta en ny textrad i ett Vord- Stardokument med en punkt utan att programmet uppfattade detta tecken som en inledning t ill ett punktkommando. Men det tycks finnas ytterligare en möjlighet att na malet och det är att helt enkelt inleda raden med ett mellanslag och därefter skriva den Önskade punkten. Programmet uppfattar naturligtvis mellanslaget som ett helt normalt tecken och sedan är det saledes fritt fram att Bkriva hur manga punkter som helst pa raden utan att programmet protesterar.

18 18 H Y P C G G E B E R A T 0 R B E D H Å N C A F I N E S S E R VI har aldrig riktigt lyckats förstå varför det kr så omittligt pcpulärt att bygga Just PCG-gene rato rer, nen det hänger kanske samman med att desaa program användes extra flitig t - nigot som dock tyvärr inte alls märks i brevskörden t ill klubben - och man därvid upptäcker en eller annan rutin, som man gärna vill förbättra. En som verkligen har lyckats med detta är Jesper Sjöström i Skutskär vars bidrag följer här nedan. Först en liten bruksanvisning: Sedan programmet startats kan cursorn - "A" - flyttas omkring med tangenterna "V", "A", "S" och "Z". Ett tryck pä "MELLANSLAG" sätter elle r raderar en punkt vid cursorns position. Ett tryck pi "I kommer att invertera den rad som cursorn befinner sig pi. Samma gäller för "R" (Radera) och "F" (Fyll i). För invertering, radering eller ifyllning av flera bokstäver samtidigt tryci CTRL samtidigt med "I", "R" e lle r " F ". LängBt upp t ill höger syns samtliga PCG-tecken. Byt tecken genom att trycka pi "<" (vänster) e lle r ">" (höger). Teckenbytet kan ocksi göras genom et tryck pi "/". Programmet frigar di efter om "Val med CHR$(", "ASCII" el le. "Tangent" akall göras. Väljer Du det första altern ativet skall Du välja en siffra mellan 12B och 255* För andra alternativet gäller en siffra mellan 0 och 127. Tryck pi vald bokstavs tangent vid val av alternativ tre. Ännu en funktion finns, tryck "Ii" - välj sedan INVERSE, UNDERLINE, LORES e l ler NORBAL (eller "Ångra"). Programmet startar sedan pi nytt med PCG Batt i det valda modet. Var dock försiktig med detta kommando eftersom det raderar all tidigare inprogramme ring av PCG. För lagring av PCG pi kassett, tryck "K", Välj 300 elle r 1200 Baud (eller "Ångra"). PCG sparas sedan som ett Basi c-pro gram, som efter radering tv t i digare program kan laddas in i datorn med IN#2 eller IN#3- För övrigt sparas inte hela PCG, utan bara det PCG-tecken som man "gjort" nigot med, t ex satt eller raderat nigon punkt, inverterat, raderat rad osv REM ----PCCgen /145/ REB Program för förenklad generering av PCG-bokstäver /146/ REM Jesper Sjöström, 026 / /147/ POKE 257,1 : POKE 220,16 /078/ CLS : DIM F(2),L(8,16),N(128),V(64),U(64) /199/ K-128 : A-128 : D-1 : E-0 : G-1 /211/ CURS 33,1 : PRINT " P C G - g e n e r a t o r " /080/ FOR 1-0 TO 15 /062/ POKE *64,33 : POKE *64,33 /108/ NEXT I /034/ FOR 1-0 TO 3 /005/ FOR J-0 TO 31 /056/ POKE *64+J,K /188/ K-K+1 /1 96/ NEXT J /031/ NEXT I /031/ GOSUB 480 : REM - Skriv ut PCG-tecken pi skärm - /238/ F(1)-L(D,E) : IF F(l)-0 THEN LET F(2)-5 ELSE LET F(2)-88 /193/ CURS 33,7 : PRINT "Tecken: CHR$(":A;" )" /236/ CURS 33,8 : PRINT "ASCII: ";A-128 /148/ CURS 33,9 : PRINT "Bokstav: " : POKE 61994,A-128 : POKE 61996,A /138/ POKE D*2+E*64,F(G) /155/ Forts sid?/

19 B Ä T T R E M A N U A L T I L L S A U D I P R O C R A M H E T Det har visat sig att den manual aom vi tidigare har bifogat kopiorna av Lars Jakta privatbokföringeprogram föranlett en del frigör och för att lätta pi problemen har Inger Carlbom nu ytterligare förtydligat denna. Eftersom vi inte fört nigot register över alla som fitt programkopiorna och därför inte kan skicka ut den nya manualen till dessa publicerar vi den i stället här nedan. Privatbokföringsprogramme t, konstruerat av Lars Jakt, innehiller filerna: VAL.BAS (menyfil) DAGBOKNY.BAS (Huvudprogrammet, dagbok) KONTO BER.BAS ("Huvudbok") SALDOBER.BAS (Saldo per konto) Under programmets ging läggs följande filer upp: KONTOIN (Inkonstkonton) KONTOUT (Utgiftskonton) (En fil för varje minad) VAL.BAS Filen VAL.BAS är huvudmenyn för priva tbokföringsprogrammet. Om disketten inte är självstartande kan nedanstiende utföras: 1) Se till att INIT.COM finns pi samma diskett som ovanstiende filer 2) Välj ikon 5 (Di ske 11han tering) 3) Välj 5 (Konfigurera) 4) Välj 5 (Shellval) 3) Välj 4 (Fastställa initialkommando) 6) Skriv MBASIC.COM. VAL.BAS, tryck <RETURN> 7) Tryck <RETURN> (itervänd till Konfigurationsomriden) B) Välj 7 (Skriv gällande system till enhet A:...) Frin huvudmenyn (VAL.BAS) väljes sedan önskat program: D dagbokshantering S Baldoberäkning K - konto beräkning V * iterging till systemet DAGBOKNY.BAS Fordrar datafilerna KONTOIN och KONTOUT. Vid första körningen fordras att man lägger in ett utgiftskonto och ett inkomstkonto innan menyn för dagbokshantering kommer upp. OBS!i Kontonamn 4 tkn och därefter miste (likhetstecken) slib eftersom programmet söker pi detta -tecken. Därefter kan man vid frigan KONTO skriva NYTT om man vill föra in nigra fler kon toidenti te te r. (Fortfarande med -tecken!) Markeringsgränserna är för: UTKONTON 33 st INKONTON 15 st Maximeringsgränserna har satts för att alla konton skall kunna viaas samtidigt pi skärmen. OBSERVERA att <R> betyder att <RETURN> gar defaultvärda!» 19

20 MAnadanummer Ar en obligatorisk uppgift. Om månadsfilen inte Sr upplagd lämnas ett meddelande om detta. Är meddelandet riktigt tryck K och manadsfilen lägga upp efter <RETURN>. De minadafiler aom finns pa disketten skriva da ut för kontroll. OBSERVERA! MAnadsfilen läggs i verkligheten upp först när nagon verifikation har knappats in och listkontrollen för manaden befunnits vara OK. DAG^ Vid första verifikationen för manaden MASTE dag anges! TEXTj Skriv in önskad notering eller IN BANK/UT BANK för sådana transaktioner. A används för avslutning endast om felaktig ingang 1 dagbokshanteringen Bkett. Normal avslutning är att svara N pa frågan "Fler poster samma månad", ga igenom VER-kontrollen och VER-kontrollen för manaden hittills och DÄREF TER begära avslutning genom att trycka <RETURN>. KONTOBER.BAS Kontoberäkning kan ske för valfri period och valfritt konto, dock endast för ett kalenderår i taget. Uppgift om månad och Ar är obligatorisk. Kontonamn MASTE skrivas med versaler.? eller / ger en namnlistning på kontona och enbart <RETURN> ger genomgång av samtliga konton. Val kan ske mellan sammanräkning, listnlng, pappersutskrift, varje del för sig eller i valfria kombinationer. Ett villkor är dock att valen sker i stigande ordning, t ez 127, 17, 27 osv. SALDOBER.BAS Observera att sa 1do beräkningen alltid börjar från första hela året, dvs 1 denna version från januari En ändring av första sa 1do beräkningsa re t fordrar ändringar av raderna 270 och 270 i programmet. Månadsnumret är en obligatorisk uppgift liksom årsangive 1 sen. AVSLUTNING Avslutning kan ske från huvudmenyn genom att trycka V för visning av skivans sys tem. (Att använda avs lutningsfunktionen från dagbokbhanteringens TEXT: (A-alternativet) är INTE att rekommendera, eftersom genomgång av nya poster och VERkontroll av manaden da sker varefter man ramlar ur programmet.) Avslutning kan också ske från undermenyn i in matningsruti nen genom att på uppmaningen trycka <R> i stället för att välja någon bokstav. ALLMÄNT OMDÖME Detta program är konstruerat av en amatör, vilket bör beaktas. Programmet är helt öppet för listning, vilket sker genom att skriva LLlst, eftersom det arbetar i MBASIC. Det finns alltså alla möjligheter att själv ändra i programmet efter eget behov. De fina möjligheterna att välja mellan olika valutor känns kanske något onödiga och här kan man gå in och ändra i raderna 680 och 661. En del feltexter raderas inte, men ocksa detta kan med fördel ordnas av dem aom är intresserade. 20

Till assemblersystemet Zuper 80 Assembler krävs en SPECTRAVIDEO 328/318+minst 16K ram extra.

Till assemblersystemet Zuper 80 Assembler krävs en SPECTRAVIDEO 328/318+minst 16K ram extra. ZZZZZ 888 000 A Z 8 8 0 0 A A ZZ 8 8 0 0 A A ZZ u u pppp eee r rrr 888 0 0 AAAAA ZZ u u p p e e rr --- 8 8 0 0 A A ZZ u u p p e ee r 8 8 0 0 A A Z u u p p e r 8 8 0 0 A A ZZZZZ uuuu pppp eeee r 888 000

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

L-Advantage Solutions AB. WinMore Systems Hippo PC & MAC Start

L-Advantage Solutions AB. WinMore Systems Hippo PC & MAC Start L-Advantage Solutions AB WinMore Systems Hippo PC & MAC Start Reducerade trav och galoppsystem Copyright 2011 Introduktion OBSERVERA! Ny manual är på gång, men denna fungerar så länge. Vi vill börja med

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 04-08-10 Tid: 13:30-18:30 Lokal E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK.

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK. Moment 2: Klonspel Instruktioner för deltagare Idag ska du få lära dig om: Kloner - kopior av samma figur (sprajt) Variabler - ett värde, exempelvis antal poäng Slumptal - slå en tärning för att välja

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering

Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering TÄVLINGSREGLER Tävlingen äger rum på ett av skolan bestämt datum under sex timmar effektiv tid. Tävlingen består av sex uppgifter som samtliga ska lösas genom

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Legorobot. Lär dig programmera en legorobot. Teknikåttan 2009. Ola Ringdahl Lena Kallin Westin

Legorobot. Lär dig programmera en legorobot. Teknikåttan 2009. Ola Ringdahl Lena Kallin Westin Legorobot Lär dig programmera en legorobot. Teknikåttan 2009 Ola Ringdahl Lena Kallin Westin Legorobot Sid 2 (6) Legorobot Sid 3 (6) LEGOROBOT Syfte Syftet med denna praktiska uppgift är att man ska få

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Datum: 2011-08-22 Tid: 14-18 Plats: SU-salar i B-huset. Jour: Per-Magnus Olsson, tel 281456 Jourhavande kommer att besöka skrivsalarna ungefär

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-06-01 Skrivtid 9.00-14.00 (5 timmar) Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Exempel 3 på Tentamen

Exempel 3 på Tentamen Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Exempel 3 på Tentamen Grundläggande datorteknik Examinator Kontaktperson under tentamen Tillåtna hjälpmedel Häfte Instruktionslista

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen Sida 1 av 7 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.634761/tips-problem-medwindows-10 Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer