MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN"

Transkript

1 MIKROBITEN Årgång: 3 Nummer: 4 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. I Redaktion: Nils Bildsten Terapivägen 14c Huddinge Inger Carlbom Arvs 1 indan Gagnef Rolf Lindgren Professors1ingan Stockholm Olle Ljungquist Björnkärrsvägen Täby Klubbens postgiroi: MIKROBITEN DATORKLUBB LÖPSEDEL "SIDEKICK"-PROGRAM TILL MICROBEE NYA BOK-BEE GRANSKAS TVÅ KRAFTFULLA PCG-GENERATORER 60 PUBLIC DOMAIN DISKAR I LAGER MICROBEE INTRODUCERAR PORTABEL PC BILLIG MINNESEXPANSION PÅ MB 32 VALFRI V-MARGINAL VID LISTNING BASIC-LADDARE FÖR MASKINKOD 500:e MEDLEMMEN REGISTRERAD samt som vanligt. mängder av program K L U B B T R A F F A R N A Närmast aktuella i Stockholm: 11 SEPTEMBER och 16 OKTOBER Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, Huddinge Tel (kvällar)

2 I N N E H Å L L * Huvudräkning på ett roligare sätt...4 MB lanserar PC... 5 Rekordbi11iga disketter... 6 Nu kommer Public Domain-diskarna... 6 * "SIDEKICK" nu också till MB... 7 Vi recenserar BokBee Mångsidig skönskrivare till lågt pris * ASSEMBLER: "PRINT" med bara en tangenttryckning.14 "PC-standarden inget hot mot CP/M"...16 * Styr printern från systemnivå * PCG-generator med många finesser...18 Bättre manual till SAUDI-programmet Kåseri: "Ekonomisk back upp" Har Du bråttom? Kör Turbo Pascal!...22 Höstens första klubbträffar "BeeAr t is t ic " recenseras...28 Medlem nr 500 nu registrerad Billigt transportskydd för disketter * Frågespalten (med program)...30 * Skydda Dina hemligheter med ACCESS Microbee Systems Ltd börsintroducerat * Spelprogram lär ur radiostyrning Sänk priset - konfigurera 128-paketet själv!...56 Bättre monitor till Microbee Billig minnesexpansion på MB Massivt "JA" till kopieringsavgift Ännu ett sätt att dumpa filbiblioteket * PCG-generator som är ett helt ritprogram Tyvärr - art om filöverföring IBM-MB32 dröjer...45 * Menyhantering på ännu ett sätt Problem för programmeringsgenier * Generell Basic-laddare för maskinspråk * Diskversion av Labyrint-programmet * Lista med valfri vänstermarginal Fler ONLINE-prenumeranter är välkomna Kollegor i Australien söker kontakt * Jätteprogram för systemtippare (Asterisk (*) markerar program) 2

3 NÖr vi med detta nummer av MIKROBITEN markerar Btarten för en aktiv datorhöst gör vi det i f ö r vi e an inge n om att vara läsare är ordentligt utvilade efter sommarens lättare tempo. Sällan har var telefon varit sa tyst och var brevbärare burit lättare bördor än under de gangna manaderna, da tydligen de allra flesta medlemmarna helt övergav datorerna för andra intressen. Men nu är det hög tid att AtergA till vardagen och med spänning se fram mot en höet, aom kommer att innehalla massor av efterlängtade nyheter pa datorfronten. Ett rikt sortiment av helt nya maskiner kommer att presenteras inom kort och förnämliga möjligheter att uppgradera redan befintliga anläggningar erbjuds ocksa. De manga medlemmar som prenumererar pa ONLINE har redan fatt en grundlig inblick i en del av nyheterna och för resten av medlemmarna kommer vi naturligtvis att ordentligt titta pa maskinerna och utförligt berätta om dem b A fort de kommer till Sverige. NAgot litet har redan sipprat ut om dessa nyheter och dar är kanske den vid manadsekifte t pabörjade lanseringen av en MS-DOS maskin den största nyheten. Att en sadan maste komma förr eller senare var nästan självklart och i avvaktan pa den större GAMMA:n kan denna nyhet kanske locka en del av dem, som av olika anledningar vill lämna CP/M-världen, att fortfarande stanna kvar i Microbee-fa mi1jen. PA tillbehörssidan har det ocksa redan börjat röra pa sig ordentligt genom att ett nytt brett skrivarsortiment ur Saka ta-fa mi 1jen presenterats under sommaren. En mycket glad tilldragelse inträffade häromveckan da Chris Jangelöv i Vaxholm blev var 500:e medlem. Klubben börjar nu bli väl känd ocksa utanför de verkliga entusiasternas inre krets men fortfarande behöver vi er hjälp att hitta alla dem, som ännu sitter helt ensamma med slnå datorer runt om i landet, utan vetskap om var existens. Ett litet smolk i glädjebägaren är dock att det fortfarande finns ett ganska stort antal medlemmar, som ännu inte har betalt AretB medlemsavgift. Har Ni lämnat obs för gott eller är det bara slarv med betalningen? Nu är det inte bara klubben som kan glädja sig At stora framgangar. Folket i Kungsbacka har inte legat pa latsidan under som marmanadema utan härjat vilt i skolorna för att leverera nya undervisningsda torer och kan nu stolt notera att Över 2000 sådana finns installerade i langt över 100 nätverk. Siktet är inställt Pä 200 levererade nätverk före Areskiftet och mälet ligger väl inom räckhäll. Redan i dag är man näst störst pä skolsidan, med ett jättegap till trean, och när de nya maskinerna nu lanseras räknar man med att öppna ytterligare en stor marknad pä högstadiesidan. Som ett pätagligt bevis för att aktiviteterna nu dras i gäng pä en högre växel arrangeras tvä klubbträffar i Stockholm den 11 september och 16 oktober och detta meddelande bör fungera som ett startskott ocksä för lokala evenemang pä olika platser ute i landet. Vid upprepade kontakter under sommaren har flera medlemmar pä olika orter lovat att ta initiativ till sädana enkla sammankomster och Just nu kan vara en lämplig tid att starta denna verksamhet. Till sist ett glädjebud: Det nu har börjat hända saker pä Public Domain-fronten. Vi har just fätt en leverans av ett 60-tal disketter, som vi nu erbjuder medlemmarna att ta del av och vi har ocksä goda förhoppningar om ett vidgat utbud - OH medlemmarnas intresse motiverar den stora ekonomiska satsningen. 3

4 H U V U D R A K B I H C p å e t t r o l i g a r e S Ä T T TV körde i vintras en underhå1lningsserie, "Tänk till tueen" med Ulf Vlckbom b o i programledare, där två personer tävlade om att ur en hög slumpmässigt valda siffror ekapa ett begärt tal. Varför inte låta datorn bjuda på samma underhållning? Ett försök i den vägen följer nedan och kanske kommer så småningom också den andra halvan av TVtävlingen, där det gällde att skapa ord ur slumpvis valda bokstäver DIM A(20),T(20),B(3) /132/ CLS : SD 8 /I 25/ CURS 15 : UNDERLINE : PRINT " H U V U D R Ä K N I N G " : NORMAL /212/ PRINT : PRINT "Jag presenterar en rad siffror och ber Dig samtidigt att skapa" /084/ PRINT "ett angivet värde. Du skall ur den övre sifferraden välja TRE" /238/ PRINT "siffror (i FÖLJD!) som, när Du ADDERAR eller MULTIPLICERAR de" /065/ PRINT "båda första siffrorna och därefter ADDERAR eller SUBTRAHERAR" /093/ PRINT "den tredje siffran, ger det önskade resultatet." /091/ CURS 10,9 : UNDERLINE : PRINT "SKRIV BARA IN DE TRE TALEN UTAN <RETURN>!" : NORMAL /097/ PRINT : PRINT "En räknare mäter Din snabbhet och efter 10 försök meddelas re-" /18 6/ PRINT "eultatet. Du kan avstå från något av talen genom att trycka 'p'" /035/ PRINT "varvid Jag lämnar rätta svaret och noterar ett poängavdrag!" /233/ CURS 25,15 : PRINT "Tryck <RETURN>!"; : INPUT""Q0$ /203/ CLS : PRINT "Om raden eer ut så här: /1 17/ PRINT " "Ö /062/ PRINT "och Jag begär att Du skall skapa värdet 12 väljer Du exempel vis:"ö /170/ PLAY 0,25 : CURS 31 : UNDERLINE : PRINT "2 9 6" : NORMAL /251/ CURS 29,5 : PRINT "2 9 6"Ö /170/ PRINT TAB(15) "eftersom 2 * 9-18 och "Ö /059/ PRINT Du kunde också valt siffrorna som adderade med varandra" /228/ PRINT "ger samma resultat. Det VIKTIGA är att siffrorna står i f ö 1Jd!"Ö /1 19/ PRINT "OBS! Min intelligens är så stor att Du INTE behöver ange några" /027/ PRINT "tecken mellan siffrorna. Jag läser själv Dina tankegångar!!!"ö /040/ CURS 20,15 : PRINT "Tryck <RETURN> så kör vi!"; : INPUT""Q0$ /080/ REM /151/ CLS : SPEED 0 : V-5 : N : CURS 3,1 /070/ REM ---- Konstruera sifferraden /153/ J1-9 /139/ FOR 1-1 TO 20 : A(I)-INT(RND*J1)+1 : PRINT ÄI2 A(I)A ; /193/ T(I)-0 : NEXT I /185/ REM ---- Välj tre siffror /148/ I-INT(RND*17)+1 : J-A(l) : K-A(l+1) : L-A(l+2) /185/ IF RND<.6 THEN LET K2S-" *" : M-J*K ELSE LET K2$- +" : M-J + K /107/ IF RND<.6 AND M>L THEN LET K3J-" -" : M-M-L ELSE LET K3S-" +" : M-M + L /038/ FOR 1-1 TO 20 : IF T(l)-M THEN NEXT*I 400 /241/ IF T(I)-0 THEN LET T(l)-M : NEXT* I 460 ELSE NEXT I /070/ CURS 1,V : PRINT "SKAPA ";ÄI4 MÅ;"! "; /15B/ Forte å sid 52 4

5 5 M I C R O B B B / M I T A C L A B S B R A R P O R T A B E L P C SA gick det inte längre! Att ensam försöka rida spärr mot utvecklingen är inte l ä tt och om nu halva mänskligheten hellre v ill ha MS-DOS än CP/M g ä l l e r det a t t hänga med i svängarna och servera kunderna det de önskar* Ungefär s a m tid ig t med a t t denna tid n in g nar lä s e k re ts e n kommer därför Kungsbacka a tt lansera en 16-bitars, IBM-kompatibel och portabel dator. Maskinen är e t t r e s u l t a t av det n yligen ingångna sa m arbetsa v t a 1et mellan Microbee Systems Ltd och Taivans stö rsta da t o r t i 11 verkare, Mitac Inc., och de samlade resu rsern a har r e s u l t e r a t i en "k om plett produkt, dvs den har redan vid leveransen a ll den utrustning som hos manga av konkurrenterna måste köpas som tillbehör* Grafik, klocka, inbyggt bärhandtag, anslutningar för skrivare, mus och kommunikation, färggrafikadapter med utgång för både kompoeit- och RGB-anslutning och n atu rlig tv is inbyggd diskdrive finns således med redan från början i den 4*6 kg lätta" anläggningen. Datorn levereras med Microsoft MS-DOS 3-1, vilket garanterar större kompabilite t gentemot IBM an den b illig are versionen 2.11 och samtidigt ger möjlighet a tt a n s lu ta d is k d riv a r på 1.2 Mb e l l e r h ård d isk ar på hela 33*5 Mb samt inte minst möjlighet t i l l na tverksinkoppling. Att kompabi1i te ten är hög garanteras också av a tt man använder bästa tänkbara BIOS (Basic Input/ Output System) på marknaden, nämligen Phoeniz BIOS, som u tn y ttja s i a lla de mera kvalificerade kompat ib le ma. Mer an 4000 program har testats och visat sig fungera med detta BIOS. Den nya maskinen är mycket kompakt - bara något större än en skrivmaskin - något som bl a uppnåtts genom *tt högt utnyttjande av CMOS-teknik. Som CPU anvandes en 80c88, vilket är CMOS-versionen av IBM*s egen Som standard levereras datorn med 236 Kb internminne, lä tt expanderbart t i l l 640 K i redan monterade socklar på moderkortet. Den inbyggda diskstationen, dubbelsidig och med dubbel densitet, har en kapacitet på 360 Kb och använder 5*23" disketter, dvs fu llt kompabilitet med IBM PC. Ett extra uttag på maskinens baksida möjliggör direkt inkoppling av en andra 360 Kb-floppy och dessutom finns möjlighet att, via en expansionsbox, expandera med en 20 Mb hårddisk. Boxen, som har eget nätag g reg at, har också p la ts for tre ex tra fu llä n g d s expana io nskort samt an tin g en en f u l l höjds- e lle r två halvhöjds hårddiskar e lle r en hårddisk och en bandstreamer. Tangentbordet s i t t e r fast monterat i datorns framkant och är utrustat med 81 tangenter, varav CAPS och NUM LOCK fö rsetts med lysdioder, som indikerar akt u e l l t mod. T ill sy stem et kommer även a t t erbjudas en mycket kompakt LCDskarm aom pluggas direkt in i maskinen. Denna skarm har n atu rlig tv is " f u llt format, dvs 23 rader om vardera 80 tecken. Den låga vikten på hela systemet (4.6 kg) innebär stor po r tabi li te t, vilken y t t e r l i g a r e u n d e r lä tta s av e t t välkommet till b e h ö r i form av en k r a ftig axelremsväska med fö rstärk ta fack för datorn och LCD-skärmen och med gott om utrymme för kablar och program. S K Ö N S K R I V A R E D W X öqskas hyra/låna e tt par dagar för ordentlig utvärdering inför eget köp. Kontakta Anders Lindström tel (kvällar) e lle r (arb).

6 6 R E K O R D B I L L I G A D I S K E T T E R Med dagens priser pa disketter kan en utbyggnad av programbiblioteket bli en nog sa betungande börda och vi ar därför mycket glada nar vi nu kan presentera ett verkligt kanonerbjudande fran Carl-Erik Ohlsson i Skövde: 10 kvalitetsdisket ter för 130 kr porto Erbjudandet gäller bara för klubbens medlemmar och villkoret är att beloppet gireras pa postgirokonto * 61 17» Carl-Erik Ohlsson» tillsammans med beställningen- (Glöm inte portokostnaden!). De disketter som Carl-Erik erbjuder är inte nagot billigt uddamärke utan av högsta kvalitet, nämligen SKC MD2D, varför vi tryggt kan rekommendera ett köp. N U K 0 M M E R P U B L I C D O M A I N - D I S K E T T E R N K Alla känner väl till liknelsen med ke tchup-flaskan: först kommer ingenting och sedan kommer alltihop! NAgot liknande gäller PD-diskarna, där vi i förra numret kunde konstatera ett minimalt intresse för att hjälpa till med anskaffningen och denna gang kan berätta att vi nu har närmare 60-talet sadana disketter att erbjuda. Bakom denna metamorfos ligger Jan Edellus i Göteborg som utnyttjat sina kontakter runt om 1 Europa för att skaffa fram detta imponerande programpaket. Eftersom det skulle fylla halva MIKROBITEN att berätta om samtliga diskars innehall har sedan Knud Damtoft 1 Angered lagt ner ett fantastiskt arbete på att sammanställa en speciell presentatlonsdi ske 11, upptagande samtliga filer och med utförlig presentation av dessa. FÖr att inte behöva köpa grisen i säcken erbjuder vi nu medlemmarna att ta del av programutbudet genom att beställa denna presen t a t i onsd1ske11 Den kostar 25:-» av vilka 20:- Återbetalas om diskett och emballage returneras 1 oskadat skick och ett postgironummer för Återbetalningen anges. Saknas postgironummer reduceras Återbetalningen med de 3:- som en postanvisning kostar. Naturligtvis gar det ocksa bra att bara behalla disketten eftersom den redan är betald! Som ett litet smakprov pa vad man kan hitta bland dessa disketter kompletteras presentatlonsdisket ten med programmet NEVSVEEP, som torde vara ett av de allra bästa Public Domain-program som existerar och som efter kort tids användning blir helt oundgängligt. Glöm inte att kopiera detta om Du vill returnera disken! Public Domain-program skall distribueras utan vinst - men helst ocksa utan förluster! - och vi har därför satt priset pa programdisketterna till 30 kr per styck» vari ingar porto, emballage, diskettkostnad och en liten amortering pa inköpspriset. När Du saledes har bestämt Dig för en beställning sker denna enklast genom inbetalning till klubbens postgirokonto » Mikrobiten Datorklubb. Ange noga och TYDLIGT pa talongen vilka disketter som önskas samt namn och adress. Det behöver väl knappast särskilt papekas att vi I-B-T-E kan plocka ihop några specialdisketter med Önskade program från OLIKA diskar. Inte heller kan vi ställa upp med rådgivning om de enskilda programmens hantering.

7 S I D E K I C K NU O C K S Å T I L L M I C K O B E E Det finns pi PC-marknaden ett mycket populärt och mycket användbart men ockbå mycket dyrbart program som heter SIDEKICK och som innebär att man inom bara en tangenttrycknings räckhåll har tillgång till ett "anteckningsblock" på bildskärmen, avsett för tillfälliga minnesanteckningar mitt under det att man arbetar med ett helt annat program. Det "riktiga" SIDEKICK-programmet har också en mängd andra möjligheter men Anders Johansson i Karlstad har, när han konstruerade nedanstående program, i första hand tagit fasta på behovet av att plötaligt kunna göra en liten minnesanteckning mitt under det att man håller på med något annat program. Hans förnämliga bidrag är i främsta rummet avsett för MB32 och S3 men det kan naturligtvis också användas på en 128:a, där man dock förlorar en av debs finesser - att alltid finnas tillgängligt - eftersom det på de bägge förstnämnda modellerna ligger skyddat av bat teribackupen. Andera har lämnat följande "bruksanvisning" till sin produkt: "Programmet fungerar på samma sätt som det mera kända SIDEKICK, dvs att det är minnesresident och att det startas genom en tangentnedt ryckning. Programmets funktion är att fungera som ett anteckningsblock om man, under ett annat programs gång eller när man själv sitter och programmerar, vill göra en notering då det bara är att trycka på LP-tangenten för att aktivera rutinen. När man befinner sig 1 anteckningsläge gäller följande tangenter som funktionstangenter: CTRL + V CTRL + Z CTRL A CTRL + S CTRL + L DEL LF cursor upp cursor ner cursor vänster cursor höger rensa skärmen (anteckningsblo eke t) radera texten till vänster om cursorn växlar mellan anteckningsblocket och huvudprogrammet Programmet är huvudsakligen Bkrivet för NB 32:an på grund av att denna har ba11eribackup. På så sätt ligger programmet alltid kvar i minnet. Det går naturligtvis att använda det även på 128:an men på denna försvinner det så snart strömmen bryts." Programmet, som följer här nedan, är helt och hållet skrivet i maskinspråk men artikeln avslutas med en Basic-ladda re för dem som ännu inte behärskar maskinsprfikstekniken. ADDR CODE LINE LABEL MNEM OPERAND FOOO A PROGRAMNAMN : ANTECKNINGSBLOCK STORLEK : 330 BITES ANDERS JOHANSSOR 1986 ORG 6000H ; DEF DATA START ADR DEFS 2 VDU EQU OFOOOH TEXT DEFM '**#* ANTECKNINGAR *** ' ; DEF DATA END 7

8 A DDR CODE LIME L A B E L M N E N O P E R A N D ; I N I T I E R A P R O G R A M M E T INIT LD H L, S T A R T ; Ä N D R A T G B - V E K T O R TILL 601 B 2 2 C LD ( 0 C 2 H ),HL ; P R O G. S T A R T 6 01 E LD H L H ; S K Y D D A P R O G R A M M E T A LD (O A O H ),HL ; I F R Å N B A S I C LD H L, H ; R E N S A M I N N E S A R E A LD D E H ; FÖR TEXT P R O D U C E R A D 6 02A 0 1 F F LD B C ; AV A N T E C K N I N G S B L O C K 6 02 D LD ( H L ), F EDBO LDIR F O LD H L, LD ( A D R ), H L ; S P A R A C U R S - A D R E S S 6037 C RET f 6038 E START PUSH HL 6039 CDE9A CALL OA3E9H ; HÄMTA ( TANGENT) 603C C 2 C JP H Z,BAS ; OM I N G E N T I L L B A K A T I L L BASI 603? FEOA CP C 2 C JP NZ, UT O O F O LD H L, V D U ; S P A R A B A S I C - S C R E E N LD D E, H 604A LD B C, D EDBO LDIR 604F 2 1 OOFO LD H L, V D U ; RENSA ÖVERSTA RADEN FO LD D E, F LD B C, LD ( H L ), A EDBO LDIR 605C LD H L, H ; HÄMTA A N T E C K N I N G S B L O C K E T 605F 1 1 O OFO LD DE, VDU LD B C, EDBO LDIR LD H L, T E X T ; S K R I V UT " T E X T PÅ SKÄRMEN 6 06A F LD D E, D E D B O » LD LDIR BC, A LD H L, ( A D R ) ; HÄMTA C U R S - A D R E S S 6075 CDE9A GETKEY CALL 0A3E9H C D C C A L L CURS 607B 20F JR N Z, GETKEY ; HOPPA TILLS <TANGENT> D FEOA CP F JR Z. S A V E i I SÅ F A L L S P A R A ALLA VÄRDEN 6081 F E O D CP 13 i R E T U R N? 6083 C A E F JP Z, LFT 6086 FE CP 23 ; CTRL + V CA JP Z, U P 6 08B FE1 A CP 26 : CTRL + Z 60BD C A F B JP Z, D O V N 6090 FE7F CP 127 ; DELETE? 6092 CA3D JP Z, DEL 6095 FE CP 19 : CTRL + S 6097 CA JP Z,HG 609A FE CP 1 ; CTRL A 609C CA JP Z,LE F LD (HL),A 6 0 A 0 FEOC CP 12 ; R E N S A S K Ä R M? 60A2 C JP q N Z. H G ---

9 9 A DDR CODE LINE LABEL MMEM OPERAND 60A5 C 3 D D JP CLS P " * 60A S A V E LD ( A D R ), H L ; S P A R A C U R S - A D R E S S 6 OA B F LD H L, V D U ; S P A R A A N T E C K N I N G A R 6 OAE LD D E,7401 H 6 0B LD B C B4 EDBO LDIR 6 OB LD H L H ; S K R I V TILLBAKA B A S I C - S K Ä R M 60B9 1 1OOFO LD DE, VDU 60BC LD B C, OBF EDBO LDIR 6 0C 1 6F UT LD L.A 60C2 A F XOR A ; SATT N O L L F L A G C A 6 OC 3 7D LD A. L 6 0 C 4 El BAS POP HL 60C5 C RET i T I L L B A K A TILL BASIC C6 F CURS PUSH AF 6 OC7 7E LD A, (HL) ; T E C K N E T CURS B E F I N N E R S IG PA 6 OC8 E E XOR 128 i I N V E R T E R A TECKEN 60CA LD (HL),A 6 0CB E E XOR 128 ; Å t e r s t ä l l t i l l n o r m a l a t e c k e n 6 0CD CDD CALL DELAY i VÄNTA ETT TAG... 6 ODO LD (HL),A 6 0 D 1 C D D C A L L D E L A Y 60D4 F POP AF 60D5 C RET 6 0D6 06FF DELAY LD B, KORT FORDRÖJNING 6 0D8 1OFE VA IT 1 DJNZ VA IT 1 60DA 6 ODC 1 OFE C V A I T 2 DJNZ RET VAIT2 T K E Y 6 0 D D F CLS LD H L, ; R E N S A A N T E C K N I N G S B L O C K E T 60E0 E PUSH HL 6 O E F LD D E, E4 0 1 C LD BC,960 6 OE LD ( H L ),32 60E9 E D B O LDIR 60EB El POP HL 60EC C JP G E » 6 OEF LFT LD D E, 64! R U TINEN SIMULERAR 6 OF 2 7D LOOP LD A,L ; <RETURN> FUNKTIONEN 60F3 E63F AND F5 FEOO CP 0 6 OF7 2 B DEC HL 6 OFB 2 OFB JR N Z. L O O P ; H O P P A T ILLS V Ä N S T E R K A N T E N 6 OFA INC HL i ÄR NÅDD 6 OF B C D DO VN CALL N ER ; CHECK OM N E D E R K A N T AV S K Ä R M 6 OFE INC HL 6 OFF C JP G E T K E Y i F UP LD D E, ; UPPAT - CTRL+V LD BC, ED SBC HL, BC 61 OA ED SBC HL, DE 61 OC F JP P,OK 61 OF ADD HL, BC OK A D D H L, D E

10 10 APPK CODE LIKE LABEL MHEM OPERAND C JP GETKEY : HER LD DE,64 ; NEDÅT - CTRL+Z ADD HL,DE C LD A,H FEF CP 0F4H 61 IB 2B DEC HL 61 1C 7E LD A,(HL) 61 1D CO RET HZ 61 1E ED SBC HL,DE INC HL 6121 D POP DE C JP GETKEY ; B LE LD A,L ; VÄNSTER - CTRL+A 6126 E63P AND FEOO CP A CA JP Z,GETKEY 612D 2B DEC HL 61 2E C JP GETKEY ; B HG LD A,L j HÖGER - CTRL+S E63F AND FE3F CP CA JP Z,GETKEY INC HL 61 3A C JP GETKEY ; P 7 P DEL LD A,L ; DELETE RADERAR ÅT VÄNSTER 61 3E E63F AND FEOO CP CA JP Z,GETKEY B DEC HL LD (HL), C JP GETKEY ; END OK NER 6114 LOOP 6 OF 2 VAIT2 60DA WAIT1 60D8 DELAY 60D6 CLS 60DD LE 6125 HG 6131 DEL 61 3D DO VN 60FB UP LFT 60EF SAVE 6 OA0 CURS 60C6 GETKEY 6075 UT 60C1 BAS 60C4 START 6038 INIT TEIT 6002 VDU FOOO ADR 6000 För dem som tycker att allt det där med maakinspråk är något alldeles obegripligt men som ändå gärna vill kunna använda sig av Anders program presenterar vi på nästa aida samma program i en Basic-ve rs lon, vilken kanske är en smula enklare att knappa ln. - 1 st ROM-kort 400:- 1 st Video tei-croa 300:- 1 st Se rlelnte rfac e till skrivare CP :- A111 Sr oanvänt! Erik Källbäck, Räfsnäs, Malmköping, tel

11 ooooe REM...*... /049/ REM * ANTECKNINGSBLOCK, ETT MINNESRESIDENT /050/ REM * PROGRAM. SPARA PROGRAMMET PÅ KASSETT * /051/ REM * INNAN DU KÖR DET (KOM IHÅG MURPHY'S * /052/ REM * LAG : OM DET ÄR NÅGONTING SOM KAN BLI * /053/ REM * FEL, DÅ BLIR DET PEL OCKSÅ! * /054/ REM * * * * * * * * * * * * * * * * «* * * * * * * * * * * * /0 5 5 / REM * * ANDERS JOHANSSON 1986 * /056/ REM * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /057/ CLS /067/ PRINT "LADDAR NU IN MASKINKOD." /228/ PRINT "VAR VÄNLIG VÄNTA..."; /127/ FOR TO /127/ READ D /195/ POKE I, D /01b/ A1 - A1+ FLT( D) /044/ NEXT I /238/ IF AI O : PRINT ÄA5 7Å "CHECKSUMMA FEL!" : END /0 8 9 / U - USR (24600) /065/ PRINTÖ "PROGRAMMET ÄR NU KLART ATT ANVÄNDA." /140/ NEW /083/ DATA 64, 240, 42, 42, DATA 78, 73, 78, 71, 65, 82, DATA 96, 34, 194, 0, 33, 0, DATA 116, 1, 255, 3, 54, 32, DATA 96, 201, , 233, DATA 193, 96, 33, 0, DATA 0, 240, 17, 1, 240, 1. i DATA 116, 17, 0, , 0, DATA 240, 1, 22, 0, 237, DATA 205, , 32, 248, ; DATA 239, 96, , 202, ; DATA 254, 127, 202, 61, 97, ; DATA 202, 37, 97, 119, 254, , 65, 78, 84, 69, 67, 75 /070/, 42, 42, 42, 42, /015/ 34, 160, 0, 33, 1, 116, 17,2 /18W , 33, 64, 240, 34, 0 /091/ 5, 194, 196, 96, 254, 10, 194 /066/, 112, 1, 0, 4, , 33 /I33/ 0, 54, 32, 237, 176, /075/ 737, 176, 33, 2, 96, 17, / 2, 0, 96, 205, 233, 163 /250/, 10, 40, 39, 254, /162/ J7, 254, 26, 202, 251, 96 /1 13/, 19, 202, 49, 97, 254, 1 / I 15/ 194, 49, 97, 195, 221, 96 /183/ DATA 34, 0, 96, 33. 0, 240, 17, 1, 116, 1 /207/ DATA 0, 4, 237, 176, 33, 0, 112, 17, 0, 240, 1, 0, 4, 237 /019/ DATA 176, 111, 175, 125, 225, 201, 245, 126, 238, 128, 119 /002/ DATA 238, 128, 205, 214, 96, 119, 205, , 201 /1 61 / DATA 6, 255, 16, 254, 16, 254, , 229, 17 /1 07/ DATA , 1, 192, 3, 54, 32, 237, 176, 225, 195, 117 /I 14/ DATA 96, 17, 64, 0, 125, 230, 63, 254, 0, 43, 32, 248, 35 /1 05/ DATA 205, 20, 97,, 35, 195, 117, , 1, 64, 0 /1 04/ DATA 237, 66, 237, 82, 242, 16, 97, 9, 25, 195, 117, 96 /0 8 6 / DATA 17, 64, 0, 25, 124, 254, 244, 43, 126, 192, 237, 82 /1 0 6 / DATA 35, 209, 195, 117, 96, 125, 230, 63, , 202 /0 0 7 / DATA 117,, 96, 43, 195, 117, 96, 125, , 254, 63, 202 /2 17/ DATA 117,, 96, 35, 195, 117, 96, 125, 230, 63, 254, 0 /22 6/ DATA 202,, 117, 96, 43, 54, 32, 195, 117, 96 /1 3 9 / V E M V E T V A D S 0 M H Ä N D E R H Ä R??? Kör nsdanstäsnde program snutt och försök fö rk la ra vad som hhndsr! 100 CLS : LORES : PLOT 0,2 3 TO 127, PLOT 0,0 TO 127,0 TO 0,47 TO 127,47 TO 0,0 120 PLAY 0, FOR TO STEP 1 ; POKE 1,21 ; NEXT I 11

12 VI RECENSERAR: N Y V E R S I O N A V B O K B E E F I N G R A N S K A D En förbättrad version av BokBee (bokföringsprogrammet för småföretagarna) utkommer i dagarna och Inför premiären har Inger Carlbom tagit sig en närmare titt på nyheterna* "Ben förbättring som kanske främst märkb är att det nu går mycket bra att själv knappa in också kontonumren* Betta är en en stark förbättring och uppsnabbning mot tidigare då det skulle pekas på först kontogrupp och sedan konto innan beloppen kunde införas* Ytterligare en avsevärd förbättring är att datum och text från föregående verifikation kommer upp som förslag vid nästa verifikation* Betta reducerar en del tryckningar* Hur ofta är det inte fler dagskassor så att säga på raken? Också vid uppläggning av kontoplaner kan man själv slå ln kontonumren direkt utan att först ange kontogrupp och förutom baskontoplanens konton kan man lägga upp egna konton om detta skulle behövas. När "f el t ryckningar inträffar (ex konto som inte finns upplagt) får man ett felmeddelande och pekrutinen kopplas in. En bra detalj är att vid denna rutin kommer konton nära felslaget upp på skärmen först och därifrån börjar rundvandringen. Ännu en stark förbättring är att det nu går att skriva ut konto förändringar per valfritt konto. Be långa, långa utskrifternas tid är alltbå förbi. Inte heller behöver vi nu springa mellan mellan en massa USR-funk t ioner for att kunna lägga upp konton i befintlig kontoplan och enligt uppgift ska till och med backuprutinen komma på menyn från sjalva programmet. Ben nya versionen är uppdelad på tre menyer: Rapportmeny, Registreringsmeny och Initieringsmeny Från Registreringsmenyn registreras verifikat och månadsbyte sker. Från Initieringsmenyn sker: själva initieringen, uppläggning av konton ur basplanen, uppläggning av konton utanför basplanen, ändring av kontorubriker 1 egen kontoplan, radering av konton ur egen kontoplan, utskriftahantering for matrisskrivaren CPA60 och utskriftshantering för skönskrivaren Uchida BVX-305, uppsättning av egen utb krifte hantering och utskrift av baskontoplanen. Två olika format vid utskrift kan användas och man kan själv lägga upp debsa och koppla valfria rapporter till respektive format. Alla rapporter kan skrivas ut för valfria perioder. MomsredoviBningsunderlaget fordrar att föregående period avslutas på ett riktigt sätt. För dem som tidigare inte kommit i kontakt med BokBee kan det berättas att detta är ett rent bokföringsprogram, hittills utan möjligheter till kundoch leverantörsreekontra (detta kommer dock, lovar Olof Göransson på Microbee AB). Från rapportmenyn kan de vanliga rapporterna väljas dvs: dagbok, huvudbok, momeredovisningsunderlag, saldobalanser, resultat- och balansräkning, egen kontoplan samt baskontoplanen. Fina hjälptexter finns hela tiden tillgängliga* Bessa är hela tiden kopplade till den valda funktionen så något letande i manualerna behövs ej. 12