Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Erik Hedberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Dagordning 1. Formalia... 3 Verksamhetsplansärenden Diskussion: Central alkoholpolicy Diskussion: Flexibelt Sverok Beslut: Olas projekt Beslut: Styrdokument Utbildningsgruppen Beslut: Intygspolicy Beslut: Projektdirektiv Internetbaserad organisering Måldokumentsärenden Beslut: Ett enhetligt system för styrning och dokumentation Beslut: Förarbete till policysamling Beslut: Betala för arbete Diskussion: Spel för alla Beslut: Avlastningsutskott Beslut: Resepolicy Beslut: Ersättningspolicy Hållbar ekonomi-ärenden Förvaltningsärenden Beslut: Ändringar i styrdokument för förbundssekreterare Beslut: Ratificering av särskilda bidrag beslutade per capsulam Beslut: Motion om ombudsvalssekretess Diskussion: Riksmötet Beslut: Anta nya föreningar Beslut: Antagande av utredning av ekonomihanteringsstöd till distrikten Beslut: Riksmöte på hösten Beslut: Personaldirektiv Mediebevakning Beslut: Styrdokument Forumgruppen Rapporter Rapport: Ekonomi Rapport: Ekonomiteamets uppdrag Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundssekreterare Rapport: Föreningsstatistik Rapport: Hyperions Landsting Rapport: Juridiskt stöd Rapport: Rapport: LSU:s utskottsgrupper Rapport: Midasprojektet Rapport: Ordförande Rapport: Politik och påverkan Rapport: Samarbete med kommersiella aktörer Rapport: Specialbidragen Rapport: Spelfest Rapport: Vykortsförsöket Rapport: Äventyr på bibliotek Övriga ärenden Diskussion: Sverok Drift och Förbundsstyrelsen Diskussion: Marknadsföring Diskussion: Målgruppsplan Diskussion: Långsiktighet

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande. Christoffer Fogelström, ledamot Daniel Andersson, ledamot David Karlsson, ledamot Erik Hedberg, ledamot (förbundssekreterare) Jesper Berglund, ledamot Maria Rodén, ledamot Frånvarande Tobias Lehto, ledamot Dan Sivnert, ledamot (vice ordförande)

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Erik Hedberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär. Lars Molle Johansson gäst: Diskussion: Flexibelt Sverok, sakkunnig: Beslut: Förarbete till policysamling, sakkunnig: Beslut: Ett enhetligt system, gäst: Diskussion: Spel för alla, föredragande: Beslut: Personaldirektiv Mediebevakning, sakkunnig: Diskussion: Långsiktighet, sakkunnig: Beslut: Styrdokument: Utbildningsgruppen, sakkunnig: Beslut: Projektdirektiv: Internetbaserad organisering, gäst: Diskussion: Olas projekt. gäst: Beslut: Betala för arbete gäst: Beslut: Avlastningsutskottet gäst: Beslut: Resepolicy sakkunnig: Diskussion: Riksmötet gäst: Beslut: Ändringar i styrdokument för förbundssekreterare Niklas Flax Kärrstrand, gäst. Jon Nilsson, gäst. Ola Ekegren, gäst sakkunnig: Diskussion: Riksmöte, sakkunnig: Diskussion: Sverok Drift och Förbundsstyrelsen Jenny Petersson, gäst lördag Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Verksamhetsplansärenden

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 2. Diskussion: Central alkoholpolicy Av Jesper Berglund Frågan om alkohol är något som tas upp då och då, såväl på riksmöten som vid andra tillställningar. Sverok har idag en policy för alkohol vid slag men i övrigt bara kring det ekonomiska runt alkohol. Även om vi inom Sverok diskuterar huruvida vi är ett ungdomsförbund eller något annat så ses vi, i mångt och mycket, på som ett ungdomsförbund. Ett förbund för ungdomar. För att vi ska slippa få upp frågan på bordet hela tiden kan det vara vettigt att vi antar en central alkoholpolicy, formulerad på ett sätt att den kan hålla i flera år utan att behöva ändras. Detta som ett led i arbetet att skapa ett Sverok där alla kan känna sig trygga som det står om i verksamhetsplanen. Detta diskussionsunderlag är till för att vi ska diskutera om vi vill anta en central alkoholpolicy och vad som i så fall ska stå i den. Om vi vill ha en så kommer själva antagandet att ske på ett senare möte eller på riksmöte i form av motion om vi beslutar det. Den behöver dock oavsett behandlas av FS. Tre linjer Som jag ser det finns det i huvudsak tre linjer vi kan välja om vi vill ha en alkoholpolicy. Givetvis finns det gråskalor mellan dem. 1. Nolltolerans. Den här punkten utgår från att alkohol alltid är dåligt och aldrig ska nyttjas på något sätt i sammanhang knutet till Sverok. Väljs detta alternativ bör policyn innehålla skrivningar som rättfärdigar den rigida hållningen som statistisk kring barn till missbrukare, trygghet och rätten att inte behöva utsättas för alkoholpåverkade människor. 2. Fritt fram. Den här punkten utgår från att alkohol i stort sett aldrig är ett problem och att alla medlemmar klarar av att hantera alkohol. Punkt 2 säger uttryckligen att inga regler, varken nedskrivna eller sociala, ska finnas för alkohol i Sverok-sammanhang annat än vad som gäller enligt lag. Om den här hållningen är den FS vill gå på bör policyn innehålla massor av alkoholromantiserande skrivningar om uppsläpphet, social samvaro och om vikten av att unga får ett vettigt förhållningssätt till alkohol. 3. Skydd av underårig. Trean kan sammanfattas med att Sverok tar en policy som innebär att inte på tillställning där det finns folk under 18 (eller 20 om vi väljer det) får drickas alkohol. Detta utifrån att unga inte ska socialiseras in i ett sammanhang där alkohol ses som nödvändigt för att vara social. Även många punkter från linje 1 kan användas för att argumentera för denna hållning. Nackdel med linje 2 är främst att den framstår som väldigt oansvarsfull gentemot myndigheter och mot föräldrar som redan idag tvekar att skicka sina barn till hemska rollspelare. Det kan också göra att de som har problem med alkohol, antingen för egen del eller för andras, väljer att inte vara delaktiga i några aktiviteter. Nackdel med både ettan och trean är främst att de som idag inte kan tänka sig att vara utan alkohol under en helg väljer att inte deltaga i aktiviteter. Det såväl på riksmöten som slag och andra aktiviteter. Det finns också en möjlighet att arbetsgruppsledare försvårar för folk under 18 att deltaga i arbetsgrupperna om det finns en tradition inom arbetsgruppen att konsumera alkohol vid samvaro inom gruppen. Exemplet är hypotetiskt och ingen nuvarande arbetsgrupp fanns i tankarna vid tillfället för skrivandet. Jag vill att styrelsen kort diskuterar: Vill vi ha en central alkoholpolicy? Vilken linje vill vi i så fall driva i policyn? Hur ska policyn antas?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 3. Diskussion: Flexibelt Sverok Av: Aimée Kreuger På förra mötet antog vi ett dokument som sa att styrelsen inte ska vara den som utför det praktiska arbetet. Vi har en tanke på hur det ska utföras, t.ex. med arbetsgrupper och kansli, men vi kan fundera mer över hur vi i större utsträckning blir en organisation som är lätt att engagera sig i. De aktiva ideella - ninjorna Tittar man på det ideella engagemanget idag så fungerar det på många olika sätt, men bland våra aktivt engagerade är den vanligaste typen av engagemang ett som snabbt blossar upp och lika snabbt dör. Det är inget fel i den typen av engagemang, utan helt naturligt att en ideell anpassar sig efter vad den tycker är kul för stunden. Sen är det upp till organisationen att anpassa sig så att det finns utrymme för ninjande. Ett undantag är såklart om man tagit på sig ett längre uppdrag, oavsett om det är att sitta i en styrelse eller utföra en specifik långsiktig uppgift. Då har man tagit på sig ett ansvar gentemot organisationen som går utöver vad man brinner för för stunden, och att göra det engagemanget attraktivt är en annan diskussion. Spelarna - experterna En annan typ av engagemang är det som vi i nuläget har svårt att stödja och använda oss av, och då tänker jag på det som finns hos de aktiva spelarna. För att en så stor organisation som Sverok ska fungera behövs det aktiva som är intresserade av själva organisationen, och vara en del av kulturen där. Det man då missar är den aktiva kopplingen till spelandet och spelarkulturen. Även om man fortfarande spelar så har de flesta inte kapacitet att vara insatta i två sammanhang samtidigt, och det är i sig inte ett problem. Här är det snarare, precis som med ninjaengagemanget, viktigt att det finns utrymme för de aktiva spelarna att använda Sverok som verktyg för att realisera sina visioner kring sin spelkultur. Utrymme för ninjor och experter Vår uppgift är varken att vara ninjor eller experter, utan att vara strateger, och en del av det är att skapa utrymme för de två typerna av engagemang jag beskriver ovan. Hur tycker vi att utrymmet ser ut idag? Hur skulle vi vilja att det såg ut? Vad är lättast att fixa så att vi tar ett snabbt steg i riktning mot målet?

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 4. Beslut: Olas projekt Mötet beslutade att 1...anta projektdirektivet med kravet att det inkommer en kompletterande plan som utvecklar efterarbetet och övriga frågetecken som framkommit under styrelsens diskussioner. 2...kansliet får i uppdrag att erbjuda projektet hjälp med att ansöka om bidrag. 3...Sverok finansierar en projektanställning på 25 % från 15 november till 15 januari, med Sverok som arbetsgivare, i väntan på den kompletterande planen. 4...projektplanen inte antas om inte annan part än Sverok blir projektets huvudman. 5...Sveroks stöd till projektet ska regleras i ett avtal med projektets huvudman. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Olas Projekt Expedieras Klara Johansson, Internationella arbetsgruppen. Förbundskansliet.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Diskussionsunderlag: Olas Projekt Klara Johansson, Projektplan Vad? En arbetsgrupp på tio personer, inklusive spelledare från Sverok, utomstående tolkar, och projektansvariga kommer under hösten 2008 tillsammans med flyktingbarn boende i flyktinglägren utanför Tindouf, Algeriet att utföra ett rollspelsprojekt. En grupp på sex stycken spelledare från Sverok, kommer tillsammans med barn i åldrarna åtta till tretton, att i flyktinglägren planera, bearbeta och genomföra rollspel. Som förberedelser för detta projekt kommer den tillsatta arbetsgruppen att besöka svenska skolor, och planera, skriva och genomföra rollspel med barn i samma åldrar. Hur? Projektansvariga kommer att tillsätta en arbetsgrupp på sammanlagt tio personer som kommer att arbeta med detta projekt. Gruppen kommer att bestå av sex stycken spelledare från Sverok samt tre stycken tolkar och en projektledare. Så snart arbetsgruppen är tillsatt kommer dess medlemmar att börja samarbeta och förbereda sig för projektet och resan till Algeriet i form av att spela rollspel och att öva sig på att skriva manus för rollspel tillsammans. Arbetsgruppen kommer sedan att besöka svenska skolor och arbeta på samma sätt med barn i åldrarna åtta till tretton. Projektansvariga kommer också att förbereda resan till flyktinglägren i form av seminarium och en kortare utbildning av arbetsgruppen i flyktinglägrens nuvarande situation, den historiska bakgrunden, levnadsförhållanden i lägren och kulturella skillnader. Under vistelsen i flyktinglägren kommer deltagare från Sverok samt medföljande tolkar att delas in i mindre grupper som kommer att jobba med barngrupper på ca fem barn i varje. Fem barn i varje grupp, gör arbetet behändigt och lättvindigt för spelledarna, och det ger barnen plats att få den uppmärksamhet och utrymme som krävs. Varje grupp kommer också att bestå av två spelledare och en tolk. Totalt kommer tio personer att åka till flyktinglägren. Det innebär alltså sex spelledare, tre tolkar och en projektansvarig. Vi kommer att stanna i lägren i två veckor. Man kommer alltså att jobba med tre barngrupper i taget, med ett rullande schema. Spelledare från Sverok kommer att genom diskussion och interaktion med barnen i flyktinglägren komma fram till deras intressen och erfarenheter som kan användas i rollspelssammanhang. Därefter kommer barnen tillsammans med spelledarna att skriva manus för rollspelen. Språket som talas i lägren är Hassania som är en lokal dialekt av Arabiska, samt Spanska. Detta innebär att tolkar kommer att behövas under resan. I budgetplaneringen såväl som i planeringen av arbetet på plats har tolkarnas roll räknats in. Redan i planeringsstadiet har vi fått erbjudandet om att använda oss av vuxna boende i flyktinglägren som tolkar, vilket är ett mycket bra erbjudande. Det är inte alls omöjligt att vi kommer att behöva ta hjälp av vuxna i lägret, men i nuläget kommer vi att utgå från att vi börjar jobba med spansktalande tolkar i Sverige, som sedan kommer att följa med oss till lägren. Detta på grund av att vi vill ha med tolkarna i ett så tidigt stadium som möjligt i planeringsarbetet. Vi vill att de ska kunna träffa arbetsgruppen och jobba tillsammans med denna ett antal gånger innan vi åker ned. Det är också viktigt att introducera tolkarna i hur rollspel fungerar och hur vi kommer att jobba med rollspel på plats, eftersom de i allra högsta grad kommer att vara en aktiv del av arbetsgruppen i utförandet av rollspelen. Ansökan om finansiering för projektet kommer att skickas till ett flertal olika organisationer och bidragsgivare. Projektet kommer att finansiera en projektanställning på 50 %. Sverok kommer under anställningen vara ansvariga för att betala ut en lön till projektanställd. Denna utgift kommer sedan att täckas i projektets totala budget. Sverok kommer alltså att få tillbaka utbetalda pengar. Den totala budgeten kommer att ansökas om externt, men Sverok kommer att bli ansvariga för projektanställningen under det förberedande arbetet samt under projekttiden. Vilka? En grupp på tio personer kommer att åka till Tindouf. Denna grupp består av spelledare från Sverok, tolkar, samt projektansvariga. En lista på kontakter kommer i slutet av denna projektbeskrivning. Målgrupp Målgruppen kommer att vara flyktingbarn i åldrarna åtta till tretton. Ingen övre åldersgräns är satt då alla som vill engagera sig och lära sig rollspel naturligtvis är mycket välkomna in i någon grupp. Vi ser en risk med att barn som är under åtta år, kan uppleva det svårt att lära sig alla steg i att spela rollspel och väljer därför att sätta en lägre gräns vid åtta års ålder.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Att målgruppen kommer att vara barn mellan åtta och tretton beror på att vi bedömer att denna åldersgrupp är den som kommer att kunna tillgodogöra sig mest av projektet, och att vi genom att jobba med denna åldersgrupp har störst chans att uppfylla projektets syfte. Syfte Projektets syfte är att barnen ska kunna lära sig, förstå, och sedan själva kunna använda sig av rollspel som ett sätt att underhålla sig själva och sin omgivning. Att spela rollspel ska kunna fungera som ett sätt att få utlopp för sitt lek och spelbehov som barn, samt ett sätt att få använda och utveckla sin fantasi. Syftet med att jobba med barn i flyktingläger är att Sveroks medlemmar ska kunna visa och dela med sig av glädjen i att spela rollspel till barn som lever i flyktingläger med mycket knappa resurser. Eftersom syftet med detta projekt är att det ska fungera som en glädjespridare för barnen i flyktinglägret är det mycket viktigt att det sker på deras villkor. Det är viktigt att spelledare från Sverok som kommer att vara med och genomföra detta projekt samarbetar med barnen. En stor vikt ligger på att barnen är med från början, och skriver manuset tillsammans med spelledarna. På detta sätt kommer vi att kunna tillgodose barnens behov, och att kunna använda oss av deras intressen. Barnen kommer då också att känna att de är med på projektet från början, och att de inte känner att vi lägger ett ansvar på dem som de måste leva upp till. Meningen är naturligtvis att barnen ska ha roligt när vi genomför projektet. Tillvägagångssättet är därför ett mål i sig. När? Den totala projekttiden kommer att vara mellan 1: e november 2007 och 15:e december Nedan följer en tidsberäkning för den totala tid som projektet kommer att ta: Projektet startar efter att Sveroks styrelse har fattat ett beslut om att genomföra projektet. Beslut om projektets genomförande kommer att tas upp på Sveroks styrelsemöte den 10:e - 11:e November. Projektanställd (a) kommer därefter att börja sammanställa ansökningar om finansiella bidrag och börjar skicka ut dessa så snart som möjligt. Ansökningar om pengar kommer att pågå under hela projekttiden tills den totala budgeten är uppnådd. Kontinuerliga rapporter kommer att lämnas från projektansvariga till Sveroks styrelse angående arbetet med att söka bidrag. Projektanställd (a) kommer att jobba med att sammanställa den arbetsgrupp som kommer att åka till flyktinglägret from 1: e januari. Detta kommer att innebära resor till olika konvent och mötesplatser för Sveroks medlemmar, samt annonsering och information om projektet på Sveroks forum, hemsida samt tidning, och bland Sveroks föreningar. Sammansättningen av en arbetsgrupp bör vara färdig den 30: e mars, då förberedelsearbetet för denna grupp kommer att börja. Därefter kommer denna arbetsgrupp att träffas tillsammans med projektansvariga och ansvariga för rollspelen och noggrant gå igenom projektbeskrivningen. Under samma tid kommer projektanställd (a) att arbeta med att hitta och rekrytera tolkar, som är villiga att ställa upp i projektarbetet. De kommer att kontaktas genom olika intresseföreningar, förbund och självklart kommer också tolkar letas inom Sverok. Projektanställd(a) kommer i Januari att översätta projektbeskrivningen till engelska och skicka denna till vår västsahariska kontakt i Sverige, Lamine Yahoui, som sedan kommer att skicka denna vidare till skolor i lägren. Projektanställd (a) kommer därefter att vänta på respons från skolans ansvariga, och anpassa projektbeskrivningen efter denna. Under våren kommer projektansvariga att ha en kontinuerlig kontakt med skolans ansvariga, där man tydligt beskriver projektets syften och mål. Det är viktigt att dessa framgår tydligt och att skolans ansvariga är positiva till projektets genomförande. Arbetsgruppen kommer under Maj, juni, juli, augusti och september att träffas kontinuerligt och spela rollspel tillsammans. Tid kommer också att läggas på förberedande arbete i form av att denna arbetsgrupp träffar mindre grupper med barn i åldrarna 8-13 och praktiserar att skriva manus och spela rollspel med dem, samt att medföljande tolkar är med och spelar rollspel med spelledarna. Projektanställd(a) kommer att ta kontakter med skolor i Sverige, och anordna besök i skolor under augusti månad. Ett tvådagars seminarium med utbildning i de aktuella flyktinglägrens situation för arbetsgruppen kommer att hållas innan resan sker, förslagsvis under augusti månad. Där kommer en kunnig föreläsare att kortfattat gå igenom Västsaharas och flyktingarnas historia och nuvarande situation, praktiska kunskaper om lägren, samt kulturella och religiösa skillnader. Efter att projektet är avslutat och arbetsgruppen är tillbaka i Sverige, är det viktigt att projektet utvärderas. Detta kommer att ske i tre steg under oktober till december 2008, men börja redan innan vi har lämnat lägren. Då vi avslutar projektet på plats kommer vi att ha en utvärdering tillsammans med barnen där vi diskuterar och samtalar med dem om vad de har tyckt om att spela rollspel. Eftersom vi inte vill lägga detta som någon press på barnen kommer den att bestå av enkla och konkreta frågor som är lätta för dem att svara på. När vi sedan är hemma är det viktigt att vi gör en intern utvärdering inom arbetsgruppen. Vi kommer då att använda oss av

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) barnens kommentarer och åsikter, och sedan kommer vi att gå igenom denna projektplanering och det tänkta syftet för att bilda oss en uppfattning om vi har lyckats genomföra projektets syfte. I samband med detta kommer vi också att göra en utvärdering av arbetsgruppens egna upplevelser av vistelsen i lägret. I utvärderingen kommer vi att gå igenom målen och syftet punkt för punkt och analysera vårt arbete med detta. Resultat kommer sedan att redovisas för Sveroks styrelse såväl som för våra bidragsgivare. Budget Den totala budgeten, inklusive anställningskostnader är på SEK. Av dessa pengar kommer Sveroks självfinansiering att uppgå till Resekostnader; SEK i resekostnader. Detta inkluderar kostnader för ned och hemresa för samtliga involverade i projektet; d.v.s. spelledare, tolkar och projektansvariga. Vi beräknar att denna summa kommer att täcka flygbiljetter och transportkostnader för tio personer. I denna summa är också kostnaden för visum medräknade. Visumen kommer att kosta 1500 SEK, alltså 150 SEK per person. Försäkringskostnader; SEK i försäkringskostnader Kostnader för reseförsäkringar för resande medlemmar. Tolkar och ansvarig för rollspelen; SEK i ersättning till tolkar En ersättning som vi kommer att erbjuda de tolkar som medföljer. Vi beräknar att vi kommer att behöva totalt 3 tolkar, som kommer att få en ersättning på SEK per tolk. Denna ersättning kommer att utbetalas som en engångssumma till tolkarna då projektet är avslutat. Vad gäller ansvarig för rollspelen, och pedagogisk ledare för arbetsgruppen, så bör en engångssumma avsättas till denne som kommer att utbetalas då projektet är avslutat. Projektet kräver att rollspelsansvarig utför förberedande arbete motsvarande 20 % fram tills dess att projektet startar på plats i oktober 2008, samt är med på plats under hela vistelsen i lägren. Vi vet i nuläget inte om denna 20 % tjänst kommer att delas mellan flera personer, eller om en person ensam kommer att bli ansvarig. Summan kan alltså komma att delas mellan ett flertal personer. Ersättningen för 20 % arbete under denna tid, blir SEK. Mat och boende; SEK för mat och boende för arbetsgruppen under vistelsen i lägren. Vi kommer att vara i behov av att ta med oss mat, då resurserna på plats är mycket knappa. Vi kommer at ta med oss grundläggande förnödenheter, som ska räcka till oss själva under hela vår vistelse i lägren och som också bör räcka till de vi samarbetar med på plats; d.v.s. barnen i skolorna, skolans ansvariga, och boende i lägren som eventuellt kommer att hjälpa till som tolkar. Vad gäller boende är det troligt att medlemmarna i projektgruppen kommer att behöva ta med sig egna tält och övrig utrustning för att sova i. Materialkostnader; 5000 SEK för symbolisk rekvisita för projektet. Material som kommer att behövas för planeringen och genomförandet av rollspelen. Gåva; för en gåva till skolan vi kommer att arbeta med, förslagsvis förbrukningsmaterial som man kan använda sig av när man spelar rollspel eller förbrukningsmaterial till skolan i form av pennor, böcker o.dyl. Projektanställning; i kostnader för en projektanställning inklusive sociala avgifter.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Projektet kräver en halvtids projektanställning under perioden från det att beslutet har fattats från styrelsen att genomdriva projektet tills dess att projektet är avslutat i december Det finns också en möjlighet att inom ramen för denna budget dela på ersättningen mellan fler projektanställda, som tillsammans utgör en tjänst på 50 %. Övrigt; i kostnader för kommunikationskostnader, resekostnader innan projektet genomförs på plats, dvs. kostnader för arbetsgruppens resor inom Sverige i förberedande syfte, samt oförutsedda utgifter. Praktiska detaljer Vi kommer att besöka ett flyktingläger i Sahara, med mycket knappa resurser och utan några som helst ekonomiska tillgångar. Människorna i lägren är helt beroende av bidrag utifrån, och lägren är uppbyggda enbart genom bistånd. Detta innebär att vi under vår vistelse där måste vara beredda på att sköta oss själva, i fråga om mat och boende. Vi kommer att behöva ta med oss mat och vatten som räcker för hela perioden vi är där, och vi bör också kunna dela med oss av denna till barnen vi arbetar med. I oktober kommer klimatet i lägren inte vara outhärdligt varmt, men klimatet kommer ändå att vara påfrestande för dem som reser ned. Temperaturen skiftar kraftigt mellan natt och dag, och det gör att nedresande måste förbereda sig på att det kan vara jobbigt, och det är viktigt att man förutser sådana här saker i förväg. Lägren är belägna i en del av Sahara som då och då drabbas av sandstormar och vi bör vara förberedda på att det kan komma väderförhållanden som kan påverka projektet. För att undvika detta så mycket som möjligt har vi valt att åka ned i oktober månad, då förutsättningarna är som bäst. Risker och riskhantering? Sveroks resurser består av en mångfald av duktiga och kunniga rollspelare i varierande åldrar, samt en tydlig organisationsstruktur. Detta innebär att Sverok som organisation har goda möjligheter att lyckas genomföra projektet, men ett projekt av dessa mått innebär alltid risker, och detta gör att planeringen också bör innefatta en bedömning av dessa, samt en hantering av eventuella risker. De främsta risker som detta projekt står inför är: Att vårt besök inte uppskattas av de boende i lägren, utan snarare skapar missförstånd och besvikelse. Orsaker till detta kan vara att syftet med vårat projekt och vårat besök i lägret inte tydligt har framgått. Detta är en risk då det finns svårigheter att ha kontakt med lägren, samt att det finns språkbarriärer mellan oss och barn och vuxna i flyktinglägren. Internet finns inte i lägren och telefonerna fungerar dåligt. Därför är det mycket viktigt att vi tar tillvara på våran västsahariska kontakt i Sverige, som kommer att vara den som hjälper oss med all kommunikation med lägren. Det är viktigt att vara tydliga med vårt syfte och mål, vad vi tänker göra i lägren och hur länge vi kommer att stanna. För att förhindra att missuppfattningar uppstår, bör vi kontinuerligt skicka information om hur processen med projektplaneringen ser ut till Lamine, som är vår västsahariska kontakt. Det är också av stor vikt att vi är tydliga med att presentera vårt syfte och mål, och vad vi kommer att göra inför barnen och ansvariga i skolorna när vi väl är på plats. Vi vill absolut inte orsaka att någon i lägren, varken barn eller vuxna, känner sig besvikna, eller trampade på tårna av vårt besök. Väderförhållanden i lägren. Eftersom vi kommer att besöka Saharas öken, är väderförhållanden en utmaning som också kan bli till ett problem. Under sommar halvåret är det väldigt varmt i lägren, och det är också stora temperaturskillnader mellan natt och dag, och då och då drabbas lägren av sandstormar. För att hantera detta på bästa sätt, är resan förlagd till oktober då det finns bäst förutsättningar för vädret, och då det är minst chans att väderförhållanden skulle hindra att projektet kan genomföras. Om stora svårigheter med vädret skulle uppstå bör vi vara beredda på att få stanna i lägren längre än väntat. Vi bör också vara beredda på att vi kan komma att behöva skjuta på nedresan ytterligare om något oförutsett händer med vädret. Det är också viktigt att de medlemmar som reser ner är förberedda på att klimatet kommer att vara annorlunda än hemma och tar med sig utrustning för detta. Att vi inte lyckas få ihop den totala budgeten genom de ansökningar som kommer att göras. En risk som innebär att planeringen av projektet kan påverkas, och i värsta fall att vi inte kommer att klara alla utgifter som projektet innebär. Projektanställd (a) kommer att ansöka om den totala budgeten från SIDA, Forum Syd, LSU, samt från olika EU fonder som inriktar sig på att skänka bidrag till barn och ungdomsprojekt. Pengar kommer alltså att sökas från ett flertal olika fonder och bidragsgivare. Denna projektplanering kommer att användas när ansökningarna görs. Bidragsgivare kan ha åsikter om att finansiera projektet tillsammans med andra finansiärer. Av denna anledning är det viktigt att vi söker bidrag från ett flertal olika bidragsgivare, men också att vi är tydliga och öppna med hur vi kommer att använda pengarna och om finansiärerna ber om en kontinuerlig redovisning av hur pengarna används så är vi naturligtvis redo att ställa upp med det. Man bör också vara beredd på att finansiärer ställer krav på hur projektet ska genomföras och för att klara ekonomin kan det hända att vi måste ändra några saker i projektplaneringen och eventuellt i genomförandet av projektet, utan att detta går ut över själva syftet med projektet. Viktigast av allt är att projektet uppfyller sitt syfte.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Kontakter. Lamine Yahiaoui Västsaharas representant i Sverige, som kommer att hjälpa till med inresetillstånd till Algeriet samt med kontakter i lägren. Vår viktigaste länk till lägren Patrik Balint Rollspelsansvarig och pedagogisk ledare för arbetsgruppen. Kratsbodavägen 51 3 tr Bromma Klara Johansson Projektledare Sofiagatan 52E Göteborg

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 5. Beslut: Styrdokument Utbildningsgruppen Mötet beslutade att 1...anta Styrdokument: Utbildningsgruppen Handlingar i ärendet Styrdokument: Utbildningsgruppen Expedieras Karoline Jonasson

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Styrdokument: Utbildningsgruppen Av: Karolin Jonasson Detta styrdokument gäller tills förbundsstyrelsen fattar ett nytt beslut. Syfte och uppgift Mål Anordna två konferenser per år för engagerade i Sverok Aktivt söka existerande utbildningar som passar i de flesta led; Förbundsstyrelse, Distrikt, Arbetsgrupp och Förenig. Vara ett stöd för att starta olika former av nätverk inom förbundet Konferenser Konferensernas huvuduppgift är att vara ett forum för att utveckla förbundet och distrikten genom olika former av diskussioner, workshops och liknade. Det är även viktigt att ge tid för deltagarna att kunna knyta kontakter på ett mer personligt plan. Utbildningar Utbildningarna ska inte anordnas av gruppen, gruppen ska fungera som en sambandscentral när behov finns. Vid utbildningar riktade mot föreningar är det gruppens uppgift att gå ut med den information som behövs, föreningarna själva står för kostnader för t.ex. resor. Det är därför viktigt att försöka hitta likvärdiga utbildningar i hela landet. Gruppen bör i största mån samarbeta med Studiefrämjandet. Gruppen skall aktivt söka riktade utbildningar för t.ex. sekreterare. Vid dessa utbildningar förs diskussioner angående olika kostnader från fall till fall, Förbundsstyrelsen beslutar i dessa frågor. Nätverk Gruppen skall vara en hjälpande instans för att starta nätverk om behov finns. Gruppen skall inte på något sätt styra träffarna, endast hjälpa till att anordna där behov finns. Arbetsgrupp Gruppen bör bestå av mellan 3-5 personer. Det är viktigt att gruppen har en geografisk spridning. Budget Kostnaderna inom arbetet går under resultatenhet 82: Distriktsstöd, 83: Distriktskonferenser.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 6. Beslut: Intygspolicy Mötet beslutade att 1...avslå föreslagen intygspolicy. 2...föreslagen intygsmall antas efter grafisk behandling av Jesper. 3...kansliet ges i uppdrag att förvalta intyget samt publicera det på lämpligt sätt via sverok.se 4...förbundsordföranden ges i uppdrag att fördela ansvaret på ansvariga inom Sverok att sprida informationen om intyget till sina medhjälpare. Handlingar i ärendet Rapport: Intygspolicy Policy: Intyg Expedieras Förbundskansliet.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Rapport: Intygspolicy Av Tobias Lehto Jag har arbetat fram ett förslag på en arbetsordning för intygen, samt färdigställt en intygsmall. Här nedan finns både förslaget på intyg samt policyn.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Policy: Intyg Denna intygspolicy omfattar Sverok som centralorganisation, dess arbetsgrupper, förbundsstyrelse, distrikt och kansli. Policyn gäller från och med 2007-XX-XX, och tills en förändring av policyn genomförs. Förändringar kan endast genomföras genom beslut av förbundsstyrelsen. Vem är berättigad till ett intyg. Detta avgörs av den person som är berättigad att ansöka om intyg för personen. Vem har rätt att ansöka om intyg. För arbetsgruppsmedlemmar ansöker endast arbetsgruppledaren. För distriktsaktiva ansöker endast distriktsordföranden. För förbundsstyrelseledamöter ansöker endast förbundssekreteraren. För arbetsgruppledare samt förbunds och distriktsordförande ansöker endast förbundsordföranden. För kanslianställda och kansliet underställda personer ansöker endast kanslichefen. Hur ansöker man om intyg. Personen som skall få intyget skickar sin ansökan till den person som är berättigad att ansöka om intyg för den kategori till vilken personen hör. Begärs intyg från fler än en kategori skall en separat ansökan skickas till varje ansvarig. Den ansvariga personen beviljar eller avslår därefter ansökan om intyget och vid en beviljan skickar denna person in en komplett ansökan till Sveroks kansli som handhar det praktiska kring intyget. Avslås ansökan bör den ansvarige motivera detta. Övrigt. Ansökan om intyg skall innehålla samtliga uppgifter som anges nedan, saknas någon av uppgifterna räknas ansökan som automatiskt avslagen. Intyg skall utfärdas på därför avsedd blankett, övriga intyg är icke giltiga som officiella intyg och deras trovärdighet är därmed icke garanterad av Sverok som organisation. Ansökan skall innehålla. Fullständigt namn på personen som skall få intyget Fullständigt personnummer på personen som skall få intyget Grupptillhörighet för personen som skall få intyget Adress dit intyget skall skickas

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 1(128) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-02-29---03-02

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Malin

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Kongress vartannat år?

Kongress vartannat år? Kongress vartannat år? Helén Wallman & Anders Dahlstedt Distrikt och rasklubbar Antal röster Ja nej ej svar Distrikt 203 78 56 69 Rasklubbar 44 23 11 10 Totalt 247 101 67 79 Procent ja nej ej svar Distrikt

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Beslutssammanfattning RÅM 2016

Beslutssammanfattning RÅM 2016 Beslutssammanfattning RÅM 2016 Följande sammanfattning bygger på protokollet från s Riksårsmöte 2016. OBS! Eftersom protokollet ännu inte har granskats av justerare kan ändringar komma att ske. Protokollet

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Närvarande: Johan Robertson, Anders Dahlén, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson 1-15 Frånvarande: John Hall och Suzan

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer