KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande My Bratbakken Lundvall förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar Jan-Olle Malm och Karin Dammer. 4. Fastställande av dagordning Mötet godkände dagordningen. 5. Närvarande Alisa Rizvanovic, Ida Kleinau Andersson, Max Hammarfjord, Erik Bergman, Elin Nordahl, Emma Persson, Oskar Hansson, Petter Starlander, My Bratbakken Lundvall och Louise Beckius. 6. Frånvarande - 7. Val av tvenne justerare Emma Persson och Petter Starlander. 8. Föregående protokoll (bilaga 1 & 2) My Bratbakken Lundvall föredrog protokollen för Styrelsemöte nr 3 samt nr 4. Mötet godkände dessa och lade de till handlingarna enligt bilaga 1 respektive Avsägelser Christoffer Moffe Nilsson avsade sig posten som Vice IKG-Ordförande och Dag Bengtsson avsade sig posten som IKG-kvinna. Mötet godkände avsägelserna i klump. 10. Fyllnadsval Dag Bengtsson valdes till Vice IKG-Ordförande och Martina Jostrup valdes till Huvudphadder 11. Godkännande av utlägg/inköp Emma Persson informerade att hon gick över sin attesträtt med 237 kronor vecka 12 då Phøsskiftet hölls. Hon gick också över sin attesträtt med 9560 kronor vecka 14 då betalning för frackar gjordes. Vecka 15 gick Emma Persson över sin attesträtt med 1967 kronor då det var Kallesexa och vecka 17 gick hon över sin attesträtt med 8613 kronor då Phadderfesten samt Phadderdagen hölls. Max Hammarfjord informerade att han gick gick över sin attesträtt med 30 kronor för mat inför Karriärskvällen. Mötet godkände dessa utlägg/inlägg i klump. My Bratbakken Lundvall uppmanade att betänka sin attesträtt och se till att inte går över den, samt om man gått

2 över den att man bör se till att få det godkänt i efterhand. 12. Ekonomirapport - Föredragande: Elin Nordahl a. Styrelsen (bilaga 3.1.1) Inför mötet lämnade alla utskottsordföranden in en ekonomirappor. Elin Nordahl informerade att hon tillsammans med Petter Starlander och Daniel Sahlin infört ett nytt system för ekonomirapporter som fungerar bra. Hon informerade också att ekonomirapporterna som skall gås igenom på dagens möte är från 12 april. Elin Nordahl informerade dessutom att om någon glömmer att lämna in ett kvitto påverkar detta övriga bokföringar också då hon bokför i kronologisk ordning. Därav kan en del av summorna skilja sig från varandra då budgetsammaställningar jämförs med ekonomirapporter. Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för Styrelsen enligt bilaga 3.1. Hon informerade att posten Styrelsen disponibelt ska vara 4175 kronor istället för 1848 kronor. b. InfU (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för InfU enligt bilaga Alisa Rizvanovic föredrog ekonomirapporten för InfU enligt bilaga Hon informerade att ekonomirapporten innehåller tillägg av utgifter för Kempen. c. 6M (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för 6M enligt bilaga Ida Kleinau Andersson föredrog ekonomirapporten för 6M enligt bilaga d. IKG (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för IKG enligt bilaga Hon informerade att KULA gick mer plus än förväntat vilket är positivt. Louise Beckius föredrog ekonomirapporten för IKG enligt bilaga Då hon inte hade ansvaret för KULA är det svårt för henne att veta exakt hur ekonomin för eventet såg ut. Därav är summan för KULA i ekonomirapporten ej samma som den i budgetsammanställningen. e. Phøs (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för Phøset enligt bilaga Louise Beckius lämnade mötet klockan Emma Persson föredrog ekonomirapporten för Phøset enligt bilaga Hon informerade att utgifterna för Kallesexan ökade då fler medlemmar deltog på eventet. f. KG (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för KG enligt bilaga Louise Beckius återvände till mötet klockan Oskar Hansson föredrog ekonomirapporten för KG enligt bilaga

3 g. IdrU (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för IdrU enligt bilaga Oskar Hansson föredrog ekonomirapporten för IdrU enligt bilaga Summan för Hallhyra i ekonomirapporten skiljer sig från den i budgetsammanställningen. Anledningen till detta är att Oskar Hansson inte haft ansvaret för hyrningen och därför vet han inte exakt hur stor denna summa varit. h. KU (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för KU enligt bilaga Oskar Hansson föredrog ekonomirapporten för KU enligt bilaga Då det ej kommer mycket folk till filmvisningar bör KU se över ifall det är värt att lägga pengar på detta. i. KM (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för KM enligt bilaga Hon har upptäckt ett redaktionellt fel i denna budget, se diskussion under 20. Elin Nordahl informerade att som det ser ut hittills har KM gått back mer än beräknat men då alla kvitton ännu inte har bokförts är detta inte helt säkert. Mötet ansåg att KM bör inventera för att se hur mycket inköpta varor är värda och jämföra dessa värden med budgeten. Erik Bergman föredrog ekonomirapporten för KM enligt bilaga Då beslut på Vårterminsmötet togs att lyfta pengar ut Teknologgrumsfonden för inköp av kylskåp stämmer ej posten för Inköp till TR då Erik Bergman lagt inköpet för kylskåpet under denna post. j. SrBK (bilaga ) Elin Nordahl föredrog budgetsammanställningen för SrBK enligt bilaga Max Hammarfjord föredrog ekonomirapporten för SrBK enligt bilaga Han informerade att vissa fakturor ej skickats in till Elin Nordahl men att dessa ändå finns med i ekonomirapporten. k. AU (bilaga ) Elin Nordahl informerade att kvitton ej kommit in, därav budgetsammanställningen enligt bilaga Oskar Hansson föredrog ekonomirapporten för AU enligt bilaga l. Övrigt (bilaga ) Elin Nordahl informerade hur sektionens fonder, skulder och fodringar såg ut enligt bilaga Hon informerade att summan för alla skulder och fodringar är höga och bör betalas in respektive ut, därav kommer mail att skickas ut till berörda. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta en bensträckare. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Oskar Hansson gav Elin Nordahl en klapp på axeln för det bra arbete hon gjort.

4 13. Inköp av ljussystem till Gallien (bilaga 4) Styrelsen fortsatte diskussionen från Styrelsemöte nr 3 angående inköp av ljussystem till Gallien, se bilaga 4. Mötet ansåg att ett nytt ljussystem skulle ge Gallien ett lyft. Det nya ljuset skulle framförallt gynna event så som KG:s pubar och KU:s buggaftnar samt förhöja stämningen på dessa. Petter Starlander informerade att ledkannorna är lätta att flytta runt och kan därför tas med på exempelvis Skifteshelg eller event på Lophtet. Mötet ansåg att vid uthyrning av Gallien bör sektionen ta extra betalt om ljussystemet också ska användas. Mötet ansåg också att fötter bör byggas till ledkannorna för att förbättra deras stabilitet och effekt samt för att undvika skadegörelse som kan uppstå om ledkannorna står på golvet. Mötet diskuterade även nackdelar med ljussystemet och tog bland annat upp förvaringsmöjligheter. Då case:t är relativt stort är det inte säkert att det får plats i förrådet. Erik Bergman informerade att på lördag (18 maj) kommer det att hållas en städdag och att man efter denna kommer att veta exakt vilka förvaringsmöjligheter som finns tillgängliga för ljussystemet. Mötet ansåg också att sektionen ej bör köpa in teknisk utrustning som kommer att bli stående, som exempelvis basarna, och därför är det viktigt att någon ansvarar för utrustningen. Erik Bergman yrkade på att hoppa till 19.m och fortsätta med denna diskussion vid ett senare tillfälle. Mötet godkände detta yrkande. Mötet fortsatte att diskutera 19.m (se diskussion nedan). Mötet återupptog denna punkt 21 maj. Mötet ansåg att ett nytt ljussystem bör köpas in då detta kommer att gynna sektionen. Efter att förrådet städats finns det nu också utrymme för basarna. För att finansiera detta inköp ansåg mötet att man bör lyfta pengar ur fond. Mötet fortsatte att diskutera 16 (se diskussion nedan) Petter Starlander yrkade på att lyfta pengar ur Maskinparksfonden för att köpa in ett ljussystem bestående av 8 stycken ledkannor med case, med ett tak på 5000 kronor. Mötet godkände Petter Starlanders yrkande. 14. Utredning av basar - Föredragande: Max Hammarfjord och Petter Starlander Petter Starlander och Max Hammarfjord informerade att de pratat med Akademiska hus om uppsättning av basar och att de kan hjälpa sektionen med detta under sommaren. Petter Starlander och Max Hammarfjord informerade också om att fästen bör köpas in. Oskar Hansson yrkade på att uppdra Erik Bergman och Max Hammarfjord att ansvara för uppsättning av basarna och sätta upp dessa

5 Karin Dammer lämnade mötet klockan senast 20 augusti. My Bratbakken Lundvall tilläggsyrkade på att lägga till Petter Starlander i denna arbetsgrupp. Mötet godkände Oskar Hanssons yrkande med My Bratbakken Lundvalls tilläggsyrkande. 15. Phadderåterbjudning - Föredragande: Max Hammarfjord Max Hammarfjord informerade att han tycker att Phadderåterbjudningar och liknande sittningar spårat ur på senaste tiden och att sektionen ej bör stå bakom detta. Max Hammarfjord informerade också att han anser att Gallien ej bör hyras ut till sådana evenemang och att annonser till dessa event ej bör gå ut via sektionen. Alisa Rizvanovic svarade att inbjudningar till Phadderåterbjudningar ej skickas ut via sektionen utan att detta tidigare gjorts via Facebook och personliga inbjudningar. Emma Persson informerade att Phøset diskuterat detta ämne tidigare och anser, precis som Max Hammarfjord, att något bör göras åt problemet. Om ett förbud ska sättas, måste det göras snyggt då risken annars finns att Phadderåterbjudningar får stämpeln att dessa fester är spårade. Jan-Olle Malm informerade att problemet med spårade Phadderåterbjudningar har funnits länge. Phaddrarnas agerande påverkar Nollorna, därav ansåg han att stöten bör läggas in där. Han ansåg också att det går att dämpa sådana sittningar med närvaro av Styrelsemedlemmar men att det är svårt att hejda en sittning när den väl spårat. Mötet ansåg att det är viktigt att få sektionens medlemmar att ändra sin attityd om Phadderåterbjudningar och att det måste göras innan Nollningen. Då Nollorna ser upp till sina Phaddrar är det viktigt att informera Phaddrarna om toleransnivån. Ett sätt att få Phaddrarna att tänka till är att be de fylla i en enkät med frågor om deras Phadderåterbjudningar samt förväntningar inför detta event. Ett annat sätt att förhindra spårade sittningar kan vara att redan från början, under Phaddermiddagen, tydligt visa hur en sittning bör gå till. Detta kan ske med hjälp av en checklista som kan delas ut till Phaddrarna där det står hur en sittning går till på K-sektionen. Mötet ansåg att en lösning på spårade Phadderåterbjudningar i Gallien kan vara att ha två Styrelsemedlemmar närvarande under sittningen samt att hyra ut lokalen gratis till Nollorna med villkoret att om sittningen spårar så kommer de att få betala för uthyrningen. Detta kommer förhoppningsvis göra att sittningen ej spårar då Phaddrarna ej vill att deras Nollor ska få ta skit för en spårad sittning Mötet ansåg att denna diskussion om spårade Phadderåterbjudningar och liknade sittningar är viktigt och bör därför återupptas vid ett senare tillfälle. Därav lades

6 fortsatt diskussion om detta ämne till beslutsuppföljningen. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs tisdagen den 21 maj klockan Närvarande: My Bratbakken Lundvall, Oskar Hansson, Elin Nordahl, Petter Starlander, Emma Persson, Erik Bergman, Louise Beckius, Max Hammarfjord och Alisa Rizvanovic. Mötet fortsatte att diskutera 13 (se diskussion ovan) 16. Studiecirklar - Föredragande: Max Hammarfjord Max Hammarfjord informerade att många av sektionens utskott har studiecirklar under just sektionens namn. Han tog upp frågan; vad får dessa pengar från studiecirklar gå till? Är det okej att ta ut pengar i sektionens namn till exempelvis privatpersoners kläder som ska användas till sektionsengagemang? Max Hammarfjord ansåg att de inköp som är kvittensberättigade från Folkuniversitetet också bör vara det från sektionen. 17. Motioner Ida Kleinau Andersson anslöt till mötet klockan Enligt Reglemente 9:9 Studiecirkelsfond kan pengar fås för inköp av material som tar studiecirkelns syfte i hänseende och är kvittensberättigade från Folkuniversitetet. Innan dessa äskande betalas ut måste dock Styrelsen godkänna utlägget. Mötet ansåg precis som Max Hammarfjord att Styrelsen bör gå efter riktlinjen att de utlägg som är kvittensberättigade av Folkuniversitetet också bör vara det från sektionen. Ytterliggare en frågeställning som togs upp var: vad händer med de pengar som ej tas ut från studiecirklarna och istället ackumuleras? Elin Nordahl informerade att i nuläget är detta ej ett problem då statusen på Studiecirkelsfonden är 0 kronor. Mötet diskuterade att då det är sektionens Styrelse som beslutar om godkännande av utbetalning vid äskande av pengar för studiecirklar, kan eventuella ackumulerade pengar portioneras ut så att de olika studiecirklarna får en del av de insamlade pengarna. Mötet diskuterade dessutom hur sektionen ska få in så mycket pengar som möjligt till Studiecirkelsfonden och ansåg att alla kvitton, även sådana som exempelvis rör privatpersoners kläder som ska användas i sektionsengagemang, bör lämnas in. Därefter är det upp till Folkuniversitetet samt Styrelsen att besluta om godkända utbetalningar. Detta bekräftades av nedanstående yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att så många kvitton som möjligt ska lämnas in. Mötet godkände detta yrkande. a. Motion angående äskande av pengar till replokal (bilaga 5) - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson föredrog motionen angående äskande av pengar till replokal enligt bilaga 5. Mötet ansåg att bandet är bäst och för att uppmuntra bandet att fortsätta i samma takt ansåg mötet att sektionen

7 bör hjälpa till att betala en del av hyran för replokalen. Oskar Hansson yrkade på att ur Styrelsens budgetpost Verksamhetsutvecklande projekt lyfta 1600 kronor för att betala kostnaden för hyra av replokal. Mötet godkände Oskar Hanssons yrkande med uppmaningen att leta efter billigare alternativ då sektionen i det långa loppet inte kan ställa upp med dessa summor. b. Motion angående ändring av riktlinjer för uthyrning av Gallien (bilaga ) - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson föredrog motion angående ändring av riktlinjer för uthyrning av Gallien enligt bilaga För att förtydliga detta dokument med riktlinjer bör en del ändringar göras. Mötet godkände yrkandena i motionen i klump. Mötet beslutade också att göra följande ändringar i kontraktet: stryka Erik Bergman, ersätta årtal efter Källarmästare med på Kemi- och Biotekniksektionen samt byta ut uthyrning till utlåning, se bilaga 6.3. c. Motion angående verksamhetsutvecklande projekt - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson informerade att KU kommer att ordna en chokladprovning för sektionens medlemmar. Han ansåg att sektionen borde uppmuntra icke-alkohol relaterade event genom att finansiera en del av biljettpriserna för event som detta. Då han inte tidigare visste hur många sektionsmedlemmar som var intresserade av chokladprovningen var det svårt att skriva en korrekt motion med yrkande om att lyfta pengar ur budgetposten Verksamhetsutvecklande projekt, därav ingen inkommen motion. Oskar Hansson informerade att biljettförsäljningen som nu hållits resulterade i 12 sålda biljetter. Han ansåg att biljettpriset bör reduceras med 50 kr per person vilket resulterade i nedanstående yrkande. Oskar Hansson yrkade på att lyfta 600 kr från budgetposten Verksamhetsutvecklande projekt och finansiera en del av biljettpriserna för chokladprovningen. Mötet godkände detta yrkande. 18. Kortbetalning Styrelsen ansåg att det är viktigt att de ekonomiska rutinerna fortsätter att följas. Ett alternativ att förbättra de ekonomiska rutinerna ytterliggare är att försöka minska kontanthanteringen på sektionen genom ett inköp av ett kortbetalningssystem. På så sätt minskar också risken för att pengar försvinner, speciellt under Nollningen då biljetter till event säljs flera gånger under veckan och mycket pengar är i omlopp. Mötet ansåg dessutom att ett kortbetalningssystem har flera andra fördelar och gynnar biljettförsäljningen. Under

8 Louise Beckius yrkade på att ta toalettpaus. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan exempelvis Nollningen tar pengarna i automaterna på Campus ofta slut vilket gör att har man inte kontanter går det inte att köpa biljetter till event. Dessutom är det inte alltid säkert att man har kontanter i plånboken eller tid att gå till en bankomat och ta ut pengar, vilket också gör att man missar event. Petter Starlander informerade att han pratat med Kårens Generalsekreterare Tobias Mörtlund om kortbetalningssystemet izettle som innebär att en kortläsare kopplas till en ipad eller iphone. Denna tjänst är relativt enkel att hantera och dessutom har flera av Styrelsemedlemmarna en ipad som kan användas. Vid varje kortköp via izettle tas en avgift på 2,75 % av beloppet. Mötet ansåg att denna avgift går att jämföra med den avgift banken tar för att räkna pengar som ska sättas in. Mötet ansåg därför att det är värt att betala avgiften då izettle används eftersom fördelarna väger över nackdelarna, Skattmästaren slipper åka till banken flera gånger om året och kontanthanteringen minskar. Mötet diskuterade också alternativet Swish som är en app dit bankkortet kopplas. Betalning sker via SMS som skickas. Ett annat alternativ är Quickster. Detta betalningsalternativ baseras på att ens handavtryck är kopplat till bankkortet. Betalning sker genom att personen i fråga lämnar sitt handavtryck på en platta Mötet ansåg att dessa två alternativ är mer komplicerade då man måste ha kopplat sitt bankkort till antingen sin telefon eller handavtryck för att tjänsterna ska fungera. Med ett hederligt kortsystem är det bara att trycka in kortet i kortläsaren och trycka in sin kod, vilket de flesta kan hantera. My Bratbakken Lundvall yrkade på att köpa in en izettle med ett tak på 400 kronor, inklusive frakt, och uppdra det åt Elin Nordahl och Ida Kleinau Andersson. Mötet godkände detta yrkande. 19. Rapport från a. KM Erik Bergman informerade att KM har haft cafévecka med finkaffe och kakor. Det var najs. Han har i och med detta tänkt över möjligheten att ha lugn musik i Gallien en lunch i veckan. Förhoppningsvis ska detta inte väcka dåliga känslor som Schtektorsdag gjorde för ett par år sedan. KM har också börjat sälja glass och även en ny storlek på kaffekopparna. Ninnie Wybrands och Erik Bergman har sett över budgeten och insett att KM:s vinstmarginal är alldeles för liten. De ska se över hur detta kan lösas inför nästa termin. Erik Bergman har märkt att KMmedlemmarna inte är fullt lika motiverade som förr när det gäller uppgifter som står utanför deras postbeskrivning. Detta har lett till att han har fått göra ganska mycket grovjobb själv såsom att ta emot leveranser, panta och göra

9 extrainköp. b. InfU Alisa Rizvanovic informerade att Orbitalen skickats ut. Hon har tillsammans med Crabborna Dag Bengtsson och Marianne Koliana uppdaterat hemsidan. Nu är den fräschare än någonsin! Alisa Rizvanovic har tillsammans med Journalister och Redaktör satt ihop Kempen nr 2 samt haft release av tidningen där de bjöd på godis och delade ut tidningar. Utskottet har också haft möte och diskuterat framtida projekt! Alisa Rizvanovic har förberett inför Vårterminsmötet, skrivit om vissa motioner och anslagit handlingar. Hon har också skrivit protokollet för Vårterminsmötet. Trots hjälp från Petter Starlander var det svårt och klurigt. Alisa Rizvanovic har dessutom skrivit klart protokollet för Styrelsemöte nr 4 samt förberett inför Styrelsemöte nr 5. Hon har också varit på möte med InfoKollegiet. c. 6M Sedan senaste Styrelsemötet har Ida Kleinau Andersson och 6M anordnat Kalibreringsfesten i Bosjökloster. Det blev mycket lyckat och uppskattat. Dessutom har valborgsfrukost i Stadsparken anordnats. Förutom lite random folk som klängde på BigBoss förflöt allt smärtfritt! Imorgon (8 maj) är det premiär för den nya sittningen Sommarsex. 6M har sålt många biljetter och peppen är enorm. Utöver det har Ida Kleinau Andersson på allvar tagit itu med lite samarbetsproblem i 6M samt bokföringen och budgeten. Hon har också justerat protokoll från Styrelsemöte nr 4 och varit på Vårterminsmötet. d. IKG IKG har förberett inför kommande företagsevent i maj. Louise Beckius fick ett samtal från AAK som ville komma och hålla ett lunchföredrag om deras traineetjänster vilket kom som ett glatt besked då det har varit svårt att få hit företag till hösten. Kul att ha något annorlunda föredrag också tycker IKG. Nu är det alltså tre event som sker nu i maj. Dag Bengtsson har varit en hejare på att bara leverera schyssta affischer, så det är guld värt! Louise Beckius har diskuterat samarbetet med Akzo Nobel och fått andra besked än vad IKG 2012 fick innan julen, så intresset eller förutsättningarna från deras sida verkar ha förändrats. Två nya förslag på samarbeten har skickats efter dessa diskussioner varpå inget svar har erhållits. Louise Beckius planerar att höra av sig till andra företag för att se om någon är intresserad av ett huvudsamarbete. En grillkväll med hela gänget anordnades 6/5 som funkisglädjen användes till, mycket trevligt! En dag med gemensamt mailande och ringande är även inbokad, för att stämma av intresset inför hösten för de företag som visat det tidigare samt för att försöka boka in datum redan nu. e. SrBK Max Hammarfjord har fixat så att elaggregatet Agge mår bra inför Valborg! Har varit med och fixat en Karriärskväll som var riktigt rolig och uppskattad. Max Hammarfjord har också haft protokollmöte med studierådet. f. Skattmästare Elin Nordahl har fortsatt med det löpande arbetet. Hon har också haft möte med några av utskotten om hur olika evenemang gått, bokat möte med sektionens företagskontakt på banken och utvecklat ett nytt system för att göra budgetuppföljning tillsammans med Petter

10 Starlander och Daniel Sahlin samt jobbat med rapporten till Styrelsemöte nr 5. g. Vice ordf/int sekr Sen senaste mötet har Petter Starlander varit på möte med Kårens Alumnikollegie och diskuterat Kårens och sektionernas alumniverksamhet. Det har även varit ett möte med det nybildade VOK (Vice Ordförande Kollegiet). Där diskuterades bland annat valberedning, sektionsmöten och hur de olika posterna skiljer sig från varandra. Det börjar också dra ihop sig för sittningen med 5:orna som tar examen till våren. Allt verkar vara lugnt där. Angående sittningen med K98:orna har Petter Starlander kollat på alkoholtillstånd och det verkar vara lite krångel med det. De får se om de är beredda att ta den kostnaden eller om de får komma fram till en annan lösning. Har också försökt hjälpa Alisa Rizvanovic och Elin Nordahl med deras arbetsuppgifter med bland annat Vårtermins-protokoll och det nya bokföringssystemet. h. Phøset Phøset har varit med och hållit i Phadderutbildning med företaget Self Leaders för alla Phaddrar på LTH. Haft möte med ØPK och SexmästarKollegiet om gemensamma aktiviteter och sittningar under nollningen. De har också suttit med Jakob Lundh Rafstedt och fixat med deras temasläppsfilm. Phøset hade en heldag med aktivitetsplanering och planering för Phadderdag. De har planerat och haft Phadderphest! De har också haft Phadderdagen där de gick igenom information och även schema för läsvecka 0 som nu är näst intill spikat och hade lite aktiviteter och diskussioner för att få ihop grupperna. Emma Persson har även vart på skifte med ØPK och hon, Ida Kleinau Andersson och Emma Persson (B11) har träffats och diskuterat samarbetet mellan 6M och Phøset både nu och inför i höst. i. AktO KU KU har varit på Spegatspexet som funkisglädje, något som var mycket trevligt! De har haft en Kulturtorsdag med filmkväll och en Buggafton. Oskar Hansson planerar inför chokladprovningen, förhoppningsvis hinner det bli något bra av det. Kanske ska KU hjälpa till under Schlagerpuben, bandet ska i alla fall spela. IdrU Oskar Hansson informerade att det blev ingen beachvolley då det var fullspäckat den helgen det skulle ha varit. IdrU har bestämt datum som de ska spela Laserdome. Oskar Hansson har pratat med tandemgeneralerna om tandem och Bigboss men tandem klarar sig själv ganska bra. Det blev heller ingen kvalborg då det regnade/blåste bort. Jättetrist. KG KG planerar för fullt inför avslutningspuben. De har lite problem med jobbare och lokal men det ska nog lösa sig. KG har bestämt att de ska äta picknick vid Dalby stenbrott som funkisglädje, kommer nog bli asmysigt! De har funderat lite på förrådsförvaring. AU Har fixat fanbärare till examenshögtiden och Elisabeth Bettan Ax till Vårterminsmötet.

11 Övrigt Oskar Hansson har skrivit lite motioner och liknande, justerat protokoll och det har varit mycket Phaddergruppsaktiviteter senaste tiden. Han informerade också att chokladprovningsgrejen tar en del tid. j. Ordförande My Bratbakken Lundvall har hjälpt till att förbereda Vårterminsmötet, skrivit motionssvar och sammanfattningar till motioner för andra läsningen. Hon fick prova på att vara Talman på mötet, gick sådär. I övrigt tycker hon att Vårterminsmötet gick bra, men det var tyvärr väldigt lite folk. Nästa gång bör man promota det mer, framför allt i utskotten. My Bratbakken Lundvall är glad att alla i Styrelsen var så engagerade i att diskutera motioner på Styrelsemötet inför Vårterminsmötet, vilket resulterade i att svaren verkligen speglade hela Styrelsens åsikter. My Bratbakken Lundvall informerad att Styrelsen har haft Styrelsemys, det var jättekul att bara umgås tillsammans utan att behöva göra eller bestämma något. Hon tycker Styrelsen har en riktigt härlig grupp som bara blir bättre och bättre. My Bratbakken Lundvall, Erik Bergman och Petter Starlander höll tal och överlämnade present till M på deras jubileumsbal. De fick en walkietalkie! My Bratbakken Lundvall har tillsammans med Phøset förberett ett möte med alla Phaddrar där värdegrund ska diskuteras. Tyvärr finns tecken på att vissa sektionsmedlemmar beter och yttrar sig på ett sätt som inte accepteras, och de gör sitt bästa för att markera att de inte står bakom detta. My Bratbakken Lundvall och Phøset hoppas att detta inte ska ske under den kommande nollningen eller någonsin i framtiden, och tror att det är viktigt att sektionen jobbar aktivt för att förhindra ojämställdhet och kränkningar. k. BTD Projektgruppen för BTD har spånat på ett schema för första dagen och kommit på lekar. Första sponsringen är fixad (äppelbitar till mellanmål), 3 av 4 föreläsare har spikats och hemsidan har uppdaterats. En grillkväll har hållits med större delen av gruppen. BUS-Styrelsen har planerat inför Vårterminsmötet och Ludvig Nilsson har gjort en ny logga till BUS. Två representanter från KTH har äntligen hittats så nu finns det representanter ur varje lärosäte. l. Inspector Ingen rapport. m. Kåren Karin Dammer informerade att det var Tandem i helgen och att det gick bra. Hon informerade också att Kårrepresentanterna har deltagit på sektionernas sektionsmöten. Karin Dammer informerade att 5 av 6 heltidare valts in och att en Pedell förhoppningsvis skall väljas in på onsdag. En ny Kårstyrelse har valts in och bland annat har K:aren Rickard Möller valts in. Mötet fortsatte att diskutera 14 (se diskussion ovan). 20. Övriga frågor Då ett redaktionellt fel upptäckts i KM:s budget ansåg mötet att denna bör ändras om. Mötet beslutade att ändra posten Mat till kronor i KM:s budget samt posten Inköp till Gallien till kronor, se bilaga 3.9.3

12 21. Beslutsuppföljning (bilaga 7) 1. Då Styrelsen tagit beslut om inköpt av nytt ljussystem godkändes punkten.2. Lathunden för BigBoss är nästintill klar. Mötet beslutade att lathunden ska vara helt klar till 20 augusti. 3. Då Max Hammarfjord och Petter Starlander kommit med förslag om uppsättning av basar godkändes punkten. En ny punkt angående när basarna ska sättas upp lades till. 4. Emma Persson och Oskar Hansson har ordnat med källarförvaring till KG, därav godkändes punkten. 5. My Bratbakken Lundvall har ordnat med access till KM och 6M, därav godkändes punkten. 6. Mötet ansåg att en förseningsavgift på faktura ej är aktuell i nuläget och beslöt därför att stryka punkten. 22. Meddelande Erik Bergman informerade att Styrelsen suttit halva sin mandatperiod. Max Hammarfjord informerade att det i veckan är SMIL för en tia. Oskar Hansson informerade att det är chokladprovning på torsdag och att det kommer bli riktigt mycket fett!. Emma Persson informerade att Phøset kommer att samla in böcker för att sälja till Nollorna, mer info kommer! Ida Kleinau Andersson informerade att sittningen Sommarsex var jättelyckad och att 6M nu planerar och taggar inför Nollningen. Petter Starlander informerade att 5orna kommer att ha en avslutningssittning på Lophtet den 1 juni och att det kommer att hållas ett eftersläpp. Han informerade också att han kommer att stå bakom baren. Oskar Hansson informerade att Schlagerpuben i lördags var nice: bandet var asgrymma, lätt mycket bättre än ESC och deras Euphoria tolkning. 23. Nästa Styrelsemöte Mötet kommer att ske under lv 2 nästa termin. Håll ögonen öppna för kallelse. 24. OFMA Ordförande My Bratbakken Lundvall förklarade mötet avslutat klockan My Bratbakken Lundvall Ordförande Petter Starlander Vice Ordförande/Internationell Sekreterare Alisa Rizvanovic Sekreterare Emma Persson Øverphøs

13 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tredje Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan söndagen den 17:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande My Bratbakken Lundvall förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar - 4. Fastställande av dagordning Mötet godkände dagordningen. 5. Närvarande Petter Starlander, Emma Persson, Elin Nordahl, Alisa Rizvanovic, My Bratbakken Lundvall, Erik Bergman, Oskar Hansson, Ida Kleinau Andersson, Max Hammarfjord och Louise Beckius. 6. Frånvarande - 7. Val av tvenne justerare Emma Persson och Max Hammarfjord. 8. Föregående protokoll My Bratbakken Lundvall föredrog protokollet för Styrelsemöte nr 1. Mötet godkände detta protokoll och lade det till handlingarna. 9. Avsägelser Inga avsägelser. 10. Fyllnadsval Inga fyllnadsval. 11. Godkännande av utlägg/inköp Emma Persson informerade om att hon överskridit sin attesträtt med 553,00 kronor då Phøset köpt tyg till frackar. Hon kommer dessutom att gå över sin attesträtt med kr inför Tvåphøs. Oskar har överskridit sin attesträtt med 8 201,92 kr då inköp till KG:s pub gjorts. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta matpaus i 45 minuter. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Mötet godkände dessa utlägg/inköp i klump. Omar Chaudhry anslöt till mötet klockan Mötet godkände adjungeringen.

14 My Bratbakken Lundvall yrkade på att hoppa till punkt 13. Mötet godkände detta. Mötet fortsatte att diskutera 13. (se diskussion nedan). 12. Inköp a. Ljussystem (bilaga 1) - Föredragande: Omar Chaudhry Omar Chaudhry föredrog inköp av ljussystem enligt bilaga 1. Han ansåg att det nuvarande ljussystemet i Gallien bör förbättras och då genom inköp av ledkannor eller/och ledbars. Dessa ger ett bättre ljus och går att användas som mysbelysning, för att mixa färger och liknande. Ledkannorna och ledbarsen går att montera av/på inför varje event eller ha stationärt monterade. Mötet ansåg att ledkannor är en bra investering då det skulle ge Gallien ett lyft. Dessutom ansåg mötet att till dessa bör ett case köpas till förvaring. Under Styrelsemöte nr 2 diskuterades det att inköp av en mixer ej är aktuell då en sådan går att hyra ifrån Kåren. Elin Nordahl lämnade mötet klockan Elin Nordahl återvände klockan Mötet diskuterade när inköpet eventuellt bör göras. Då sektionen har ett fungerande ljussystem ansåg mötet att inköp av ett nytt ljussystem inte är brådskande. Istället bör det läggas fokus på att sätta upp basarna. My Bratbakken Lundvall yrkade på att bordlägga beslutet för inköp av ljussystem till PM5. Mötet godkände detta yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta 5 minuters paus. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades för paus klockan Mötet återupptogs klockan Mötet fortsatte att diskutera 14. (se diskussion nedan). 13. Budget a. SrBK (bilaga 2) - Föredragande: Max Hammarfjord Max Hammarfjord föredrog SrBK:s budget enligt bilaga 2.1. Då SrBK ännu ej fått klara besked från PLED angående sponsring är det svårt att exakt veta hur budgeten kommer att se ut. SrBK har därför gjort två stycken budgetförslag. Mötet ansåg att budgetförslaget längst till vänster i bilaga 2.1 är det lämpligaste, dock med ändringen att byta ut PLED under intäkter till Studiekvällar. Detta på grund av att SrBK kommer att få in intäkter för Studiekvällar, antingen från PLED eller från deltagare på Studiekvällen då SrBK diskuterat att eventuellt ta självkostnadspris för maten. Mötet godkände SrBK:s budget med ändringen att byta ut PLED mot Studiekvällar under intäkter, se bilaga 2.2.

15 Mötet fortsatte att diskutera 12. (se diskussion ovan). 14. Motion a. Attesträtt för AktO (bilaga 3) - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson föredrog motionen angående attesträtt för AktO, se bilaga 3. Han ansåg att den tidigare beslutade attesträtten, kr per evenemangstillfälle, är för låg eftersom inköpen inför KG:s pubar kostar mer. Oskar Hansson ansåg därför att attesträtten för AktO bör ändras till per evenemangstillfälle. Mötet godkände motionen. 15. Ekonomirapport (bilaga 4) - Föredragande: Elin Nordahl Elin Nordahl föredrog ekonomirapporterna enligt bilaga som hon sammanställt. Elin Nordahl informerade att målet nu är att bli av med fodringar och skulder. Mötet ansåg att Elin Nordahl gjort ett mycket bra arbete! 16. Riktlinjer (bilaga 5) a. Priser vid uthyrning av Gallien - Föredragande: Erik Bergman Erik Bergman föredrog riktlinjer för priser vid uthyrning av Gallien enligt bilaga 5.1. Mötet diskuterade Gallienvärdar och ansåg att det krävs kunskap om Gallien och huset för att få vara Gallienvärd. Därav bör Gallienvärden genomgå någon form av utbildning. Det är dessutom fortfarande otydligt vad en Gallienvärd har för uppgifter. För att undvika missförstånd och komplikationer bör ett förslag inkluderande allt som hör till uthyrning av Gallien tas fram istället för flera småförslag. I detta bör det tydligt stå vad Gallienvärden har för uppgift, vem som får vara Gallienvärd, vem som får hyra Gallien och så vidare. Dessutom bör en manual för hur utrustningen i Gallien fungerar tas fram. Oskar Hansson yrkade på att återremittera dessa riktlinjer och uppdra Erik Bergman och honom själv att ta fram ett nytt förslag om allt som rör uthyrning av Gallien till PM4. Mötet godkände detta yrkande. b. Avgift för uthyrning av Gallien - Föredragande: Erik Bergman Erik Bergman föredrog riktlinjer för avgift för uthyrning av Gallien enligt bilaga 5.2. My Bratbakken Lundvall yrkade på att återemittera dessa riktlinjer (se föregående diskussion) och uppdra Oskar Hansson och Erik Bergman att ta fram ett nytt dokument innehållandes allt som rör uthyrning av Gallien till PM4. Mötet godkände detta yrkande. 17. Rapporter a. KM KM har avslutat sin omröstning för val av mellanmål i sortimentet och ska förhoppningsvis ha ett mer långsiktigt utbud av mellanmål framöver. Erik Bergman och Nina Bjurman har börjat diskutera val av aktivitet för

16 funktionärsglädje i vår. Just nu lutar det mot att bara äta middag och ha trevligt tillsammans. Erik Bergman har dessutom fått feedback på sitt jobb som Källarmästare och insett att han kanske har uppfattningen av att de flesta av rutinerna i KM är självklara, vilket inte alltid är fallet. Han ska därför jobba på att sätta ihop en ordentlig prislista och att skriva lathundar gällande varuautomaten, städning, ljudanläggningen, pengaräkning osv. Förhoppningsvis ska dessa kunna gälla flera år framöver. b. InfU InfU har haft möte och planerat inför första releasen av Kempen som är preliminärt bokad till 21 mars. Tanken är att utskottet kommer att bjuda på fika på lunchen i Gallien. En nedräkning är igång på hemsidan inför releasen! När detta läses upp, har förhoppningsvis Kempen satts ihop. Utöver detta har Alisa Rizvanovic renskrivit protokollet från Styrelsemöte nr 1 och nr 2 samt förberett inför Styrelsemöte nr 3. c. 6M 6M har i huvudsak ägnat de senaste två veckorna till att förbereda Kalibreringsfesten. En eftermiddag åkte fyra medlemmar från 6M och Troubadixen iväg och kikade på stället vi ska vara på och postrar har satts upp. Anmodningarna är postade och biljetter har börjat säljas. I skrivande stund har vi redan över 50 sålda, halvvägs till målet om 100 sålda biljetter! Kul! I övrigt taggar 6M inför sin första brunch på söndag som folk i allmänhet verkar se fram emot. Skoj!! De kommande veckorna ska de börja planera valborgsfrukosten samt en storstädning av sexförrådet. d. IKG Sedan förra rapporten har event-gruppen träffats och ringt/mailat företag. Det har varit svårare att få tag på rätt personer på företagen än IKG trott men flera företag har visat visst intresse. De hoppas på att kunna få till minst två events under våren men företagen verkar vilja ha lång framförhållning. Louise Beckius har haft kontakt med Kemivärlden Biotech angående ett samarbete kring KULA. De vill vara vår mediapartner och har redan skickat ett förslag på avtal men behöver nog förhandla lite så att vi får ut mer av det. Nu när tentorna är gjorda ska Louise Beckius höra av sig till Jonatan på Akzo Nobel igen, hoppas verkligen på att avtalet ska gå igenom. Hon har också mailat programplaneraren angående att kunna anpassa schemat för olika årskurser så att studenterna får ledigt i omgångar under KULA-dagen 6:e februari KULA-gruppen ska börja kontakta företag för att se om intresse för KULA finns. De ska även börja titta på layout till KULA-katalog och liknande marknadsföring. e. SRBK Sedan sist har Max Hammarfjord haft möte med UNC, där de har diskuterat HSV-utvärderingen. SrBK har haft SMIL och det kom en hel del folk. Max Hammarfjord skall ha möte med Kristofer Modig angående det nya upplägget i grundutbildningen. Vi i SrBK har haft lunchmöte och där även beslutat årets lärare och

17 övningsledare som är noga utvalda utifrån nomineringarna. f. Skattmästare Elin Nordahl har fortsatt att bokföra samt att lägga in alla händelser i de olika utskottens budgetar. Hon har betalt de räkningar som kommit in och betalat ut för det som funktionärer lagt. Hon har också varit på banken och satt in pengar tillsammans med My Bratbakken Lundvall. g. Vice ordf/int sekr Sen senaste mötet har Petter Starlander hållit individuella samtal med halva Styrelsen och det har gått bra. Det verkar som om alla han pratat med får ut något av att hålla dessa möten som börjat få lite den form han vill med både dialog och ger möjlighet att både ge/få feedback. Annars så har Petter Starlander jobbat lite med avslutningssittningen för K/B08. Har även tagit del av ett mail som skickat till sektionen angående att hålla en sittning för K98 som i år firar 10 års jubileum någon gång i höst. Det kan bli ett trevligt event som inte behöver vara så svårt att få till. Det första mötet angående Kårens Aumniförening är också i antågande. Förutom detta försöker Petter Starlander mest vara behjälplig där han kan. h. Phøset Emma Persson har haft möte om lokalbokningar inför nollningen, så inga sektioners lokaler krockar. Phøset kämpade för att få ha Nollegasquen i Gasquesalen, detta blev dock inte så då K är enda sektionen som får plats i annan lokal. Phøset har också intervjuat alla som sökt till Phaddergruppsphadder, högt söktryck och riktigt många bra svar vilket var kul! K-sek kommer få grymma Phaddrar i år! Har varit och lämnat tyg hos hon som syr frackarna. På fredag/i fredags skall resten av våren planeras, när saker skall vara klara osv. skall även spåna ideér om tis-ons i lv0. Phøset har också haft ett riktigt bra möte med SVL och planerat för lv0, sammarbetet där fungerar bara bättre och bättre. i. AktO IdrU: Verksamheten har rullat på utan att något nämnvärt har hänt. Aktiviteterna till nästa läsperiod ska IdrU ta tag i nu, förhoppningsvis blir det någon större aktivitet, förutom fredagarna. KU Har haft vår första Kulturtorsdag med kör och film. Oskar Hansson var inte där själv men det ska ha gått bra! Nu ska nästa kulturtorsdag planeras. Bandet övar inför puben och ska spela på Kalle. KG KG gick 17,68 kr plus på första puben!!! Annars planeras det för fullt inför läsvecka 1 då påsken firas, bl.a. med en ny pub. Puben kommer äga fett men det kan bli krångligt med Tour de Styrelse samtidigt. AU Har inte tagit tag i att maila till alla, det är faktiskt tentavecka... Men nu närmar sig Flickor på Teknis och VT så Oskar Hansson ska höra av sig till dessa och se hur dem känner sig.

18 Övrigt Har haft mycket kontakt med Mats på folkuniversitetet angående studiecirklar och kulturarrangemang så nu har Oskar Hansson kläm på det. Han har dessutom planerat inför Tour de Styrelse och vår buggafton. Det verkar bli bra drag på buggen! Om detta och puben har han skrivit i Kårnytt. j. Ordförande Sedan det senaste protokollmötet har My Bratbakken Lundvall tentapluggat mest, men även sett till att accessen är rätt på extrakorten och bokat sal till Tour de Styrelse. k. BTD BUS-styrelsen har sen senaste PM haft två möten. Vårmötet kommer att hållas 8/5 från Lindköping och mötet kommer att sändas ut via Skype till alla medlemssektioner. Mötet kommer att pågå mellan till ca 17. Ett nyhetsbrev kommer att sändas ut snarast där mer information om mötet och Styrelsen kommer att komma ut. Ett förslag ligger framme till vårmötet och det är ett förslag på namn byte. P.g.a problem med det nuvarande namnet är förslaget att organisationen ska byta namn till BTS: BioTeknik studenterna. l. Inspector Ingen rapport. m. Kåren Ingen rapport. Projektgruppen för BTD har börjat fastlägga schemat. Boende har sökts flitigt utan något resultat och företags gruppen har inlett förhandlingarna med huvudsponsorerna och läget ser väldigt positivt ut. KG har kontaktats och en pub kommer möjligen att hållas av dem under BTD. 18. Övriga frågor Ida Kleinau Andersson har fått klagomål från 6M om att de inte kommer in i Gallien under helgen då de håller i event. Mötet diskuterade accesser i huset. Accesser har dragits in vilket gjort att alla studenter inte kommer in i Gallien efter en viss tid. Detta för att man ska kunna hålla koll på vem som kommer in och ut. Mötet ansåg att accessen till Gallien bör förlängas samt att studenter borde kunna komma in i Gallien under helger då många sitter och studerar där, speciellt under tentaveckorna. Mötet ansåg också att 6M bör ha access till Gallien för att underlätta deras arbete. Max Hammarfjord lämnade mötet klockan Max Hammarfjord återvände klockan Mötet beslutade att uppdra My Bratbakken Lundvall att undersöka access till Gallien och prata med Husstyrelsen. Erik Bergman frågade hur mycket pengar sektionen har i fonder just nu. Han uppmanade att ha dessa i åtanke inför framtiden. Mötet ansåg att fonderna är bra att ha som buffert och att pengar inte bör slösas i onödan. Dock är det viktigt att uppmuntra sektionens medlemmar att komma med idéer och visa att det finns möjligheter. Ida Kleinau Andersson informerade att 6M ska rensa i sitt förråd men att det ligger massa saker där som inte borde

19 ligga där. Hon undrade vad 6M ska göra med saker som de inte vet vems det är. Mötet ansåg att 6M bör samla ihop dessa och lägga i en låda i Styrelserummet för att se om någon känner igen sakerna. Om ej, bör dessa slängas alternativt skänkas till sektionen. 19. Beslutsuppföljning (bilaga 6) 1. SrBK har tagit fram en budget som godkänts, därav godkändes punkten. 2. Alisa Rizvanovic, My Bratbakken Lundvall och Elin Nordahl ska handla målarfärg och andra saker som behövs till förändringen av Styrelserummet på tisdag. Deras förslag är att måla och göra om i Styrelserummet den 7:e april. Mötet ansåg att det var ett bra förslag och bordlade därför denna punkt. 3. Petter Starlander har ännu inte tagit fram något förslag till inköpet av ny skrivare. Han hoppas på att få denna klar till lunchmötet på tisdag. Mötet bordlade därför denna punkt. 4. Mötet diskuterade inköp av ljussystem tidigare under mötet och beslutade att bordlägga detta till PM5. 5. Erik Bergman har ordnat en gratis dropbox avsedd för Styrelsedokument. Därav godkändes punkten. 6. Max Hammarfjord och Erik Bergman har ännu inte tagit fram någon lathund till BigBoss. Därav bordlades punkten. 7. Max Hammarfjord och Petter Starlander ska ta fram ett förslag om uppsättning av basar till PM4. 8. Mötet uppdrog Emma Persson och Oskar Hansson att se över utrymmet i källarförrådet samt se om det finns förvaringsmöjligheter för KG. 9. My Bratbakken Lundvall har ännu inte ordnat med access till de två extra korten. Därav bordlades punkten. 10. Alisa Rizvanovic och Ida Kleinau Andersson har inte tagit fram något förslag om uppstrukturering av anslagstavlorna. Därav bordlade mötet punkten. 11. Oskar Hansson och Erik Bergman ska ta fram riktlinjer för uthyrning av Gallien till PM Meddelande Erik Bergman informerade att han ser fram emot att Max Hammarfjord och Petter Starlander kommer att naila sin tenta. Oskar Hansson informerade att imorgon är det buggafton från klockan 5, på onsdag är det påskpub. Han informerade också attlandskrona fyller 600 år på onsdag. Kungen kommer dit. Emma Persson informerade att det är Tvåphøs på torsdag. Alisa Rizvanovic informerade att årets första Kempen släpps på torsdag. My Bratbakken Lundvall informerade att VT är den 24 april. Ida Kleinau Andersson informerade att Kalibreringsfesten är snart, den 13:e april! 21. Nästa Styrelsemöte Nästa Styrelsemöte kommer att hållas den 16 april. 22. OFMA Ordförande My Bratbakken Lundvall förklarade mötet avslutat klockan

20 My Bratbakken Lundvall Ordförande Emma Persson Øverphøs Alisa Rizvanovic Sekreterare Max Hammarfjord SrBK-ordförande

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) TLTH, K-sektionen STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) Protokollmöte 2 2015-02-23 SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i Marie- Curierummet

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte S03/16

Protokoll för styrelsemöte S03/16 Protokoll för styrelsemöte S03/16 Närvarande Ordinarie Ordförande Fredrik Peterson E14 Kontaktor Erik Månsson E14 Förvaltningschef Anders Nilsson E13 Närvarande under 7-18 Cafémästare Stephanie Mirsky

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Tid: Tisdag, 19 maj, 2015, 12.11 Plats: KC:M, KC Närvarande:, Jorunn Cardell,, Ludvig Carlman Bydén, Marie Bergengren, Marika Mourujärvi, Lisa Sandblom, Tom Allen,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Närvaro: Elin Sakurai Ordförande Emma Asklund Vice Ordförande från 3 Lisa Claesson Sekreterare Therese Magnusson Informationsansvarig Sofia Siljeholm

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används.

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används. Styrelsemöte 20140221 1. OFMÖ Klockan 12:10 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Lukas Annermarken 4. Eventuella adjungeringar Tobias Lundkvist

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 22 februari 2016 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 Tid: Måndagen den 15:e december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 9(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 onsdagen den 25 februari 2015 i konferensrummet Marie Curie

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-02-13 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 28/år 2015 Datum: 20/10 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 28/år 2015 Datum: 20/10 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös, t.o.m 14 Mikael Rudner Industrimästare Albin Rosberg

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-10-02 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-20 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Linnéa Hjelte Sekr. Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-14 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte S01

Kallelse till styrelsemöte S01 ORDFÖRANDE Kallelse till styrelsemöte S01 Tid och plats Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan 17.15 Plats: RåsenbaD, idét Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen 9 februari 2016, kl. 17:15 Stigbygeln, Örat Närvarande: Hanna Landberg, Sofia André, Lars Östman, Nathalie Vilhelmsson, Klara Nilsson, Sarah Fransson, Lovisa Sundqvist,

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Christoffer

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Dea Ternström Karolina Lundh Eleonora Grönlund Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel

Läs mer

Styrelsen den

Styrelsen den KALLELSE Härmed kallas styrelsen till möte: Den: 5 februari Plats: Helsingborgen Ärende till mötet anmälas senast den 4 februari klockan 23:00. I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen Martin Grandelius

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Biblioteket, grupprum 10 Datum: 26 september 2012 Tid: Kl. 17:30-19:55 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Elin Malmgren (SNO), Malin Berger(Clubwästeriet), Josefin Wiking (NLG), Joakim

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid:18:18 Plats: A3101a

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid:18:18 Plats: A3101a Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 januari 2016 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 Tid: Mån den 26 januari 2016 klockan 17.15 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer