Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Falk förklarade mötet öppnat 17:48. 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater Erik Lindström presenterade sig och ställde upp i valet till sektionsordförande. Andreas Tarandi presenterade sig och ställde upp i valet till sektionsordförande. Andreas Johansson presenterade sig och ställde upp i valet till vice sektionsordförande. 3 Formalia 1. Val av mötesordförande Andreas Falk valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Frida Jansson valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Peter Nycander och Petter Djupfeldt valdes till justerare tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt Ordförande klädde på sig. 6. Eventuella adjungeringar Ludvig Jansson, Christoffer Rödöö och Mikael Muszinski adjungerades med närvaro- och rösträtt. 7. Anmälan av övriga frågor Andreas Falk anmälde ARMADA i META som en övrig fråga. Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

2 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) 8. Fastställande av föredragningslistan Andreas Falk yrkade för att flytta punkt 6.6 Val av näringslivsansvarig till efter punkt 4 Rapporter. Michael Hjortholt yrkade för att flytta punkt 6.10 Val av Storasyskon till innan punkt 6.5 Val av Konglig Öfverdrif. 9. Tidigare mötens protokoll Protokoll från Budget-SM lades till handlingarna. 4 Rapporter Rapporter från funktionärer samlades in i förväg, se bilaga. Endast poster som det saknades rapport från rapporterade på sittande SM samt frågor ställdes. 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) DIU (b) DKM Martin Frost undrade när Djulmiddagen är, Simon Ström svarade 10 december. (c) Fanbärare Alexander Solsmed rapporterade att han bar fanan i stadshuset i lördags på promovering och diplomering. Vi fick beröm av arrangörerna i stadhuset. (d) Fenixorden Simon Ström rapporterade att han har kollat upp medaljleverantörer. (e) Ior (f) Jämlikhetsnämnden (g) KF-ledamöter (h) KÖN (i) METAdorerna Petter Salminen undrade varför det luktar konstigt i mötesrummen. Therese Askling svarade att det är för att det har legat en rutten banan i mikron. (j) Mottagningen (k) Näringslivsgruppen Emma Angermund undrade när mottagningen får reda på när de får pengar från Netlight. Andreas Falk svarade att NLG ska maila Netlight igen. (l) Programansvarig student Alexander Solsmed rapporterade att studievägledningen ska flytta till Fylkehuset, det är huset där ahlgrens bilar står utanför ingången. (m) Prylmånglaren Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

3 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) (n) QN (o) Redaqtionen Thomas Sjöholm rapporterade att han har tjatat på chefredaqteuren om att få ut en d-buggen innan SM, men det har det inte blivit gjort. (p) Revisorer (q) SIL (r) Sektionshistoriker Christian Avemark rapporterade att han har i princip börjat med alla grejer som står i verksamhetsplanen. (s) Spexdireqteur (t) Spexmästeriet (u) Studienämnden (v) Valberedningens ordförande 3. Kåren Ej närvarande. 4. Projekt (a) dåre2012 Ludvig Jonsson rapporterade att de har bokat boende. Det har varit strul med att hitta en lokal till pre-skin. Det kommer förmodligen bli en pre-ski efter dåre istället. Det går bra men flera av de som är anmälda har inte betalat. Petter Djupfeldt undrade när man får välja vilka man får bo med. Ludvig svarade att det blir när de fått lista på stugorna. (b) Jubileumsprojektet Jubileumsmarskalker väljs på detta SM. (c) METAspexet David Karlbom undrade hur det går. Alexander Solsmed svarade att manus är klart, alla auditions är klara och de har skrivit kontrakt med teatern. (d) studs2012 (e) Vårbalen Sektionen för Medieteknik Ej närvarande. 6 Valärenden 6. Val av Näringslivsansvarig Mattias Folke presenterade sig. att välja Mattias Folke till Näringslivsansvarig. 5 Utövande av SM:s befogenheter 1. Frakt av kassaskåp Tidigare under hösten beslutade D-rektoratet att köpa in ett kassaskåp billigt från Netlight för 500 kr, som för närvarande står i förrådet. Eftersom kassaskåpet är tungt och otympligt var vi tvungna att betala för att frakta det till META och hann inte vänta till ett SM. D-rektoratet Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

4 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) beslutade att lägga 5625 kr för frakt av kassaskåp plus frakt av ett bord och bokhylla. I slutändan kostade det lite mer, 7500 kr. att godkänna beslutet att utöva SM:s befogenheter. 6 Valärenden 1. Val av Chefredaqteur Thomas Sjöholm presenterade sig. att välja Thomas Sjöholm till Chefredaqteur. 2. Val av Internationella Utskottets ordförande Petter Salminen presenterade sig. David Karlbom presenterade sig. att välja Petter Salminen till Internationella Utskottets ordförande. Frida Jansson yrkade för att återuppta punkt 3.8 Fastställande av fördragningslistan. att återuppta punkt 3.8 Fastställande av fördragningslistan. Frida Jansson yrkade för att flytta punkt 6.3 Val av jubileumsmarsalk till efter punkt 6.11 Presentation av resultatet i urnvalet. att flytta punkt 6.3 Val av jubileumsmarsalk till efter punkt 6.11 Presentation av resultatet i urnvalet. 4. Val av Kassör Victor Koronen presenterade sig. att välja Victor Koronen till Kassör. 10. Val av Storasyskon Johan Stjernberg presenterade sig. att välja Johan Stjernberg till Storasyskon. 5. Val av Konglig Öfverdrif Jakob Håkansson presenterade sig. Mattias Knutsson presenterade sig. att välja Jakob Håkansson till Konglig Öfverdrif. 7. Val av Prylmånglaren David Karlbom presenterade sig. Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

5 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) att välja David Karlbom till Prylmånglaren. 8. Val av Revisor Ludvig Stenström presenterade sig. Gustaf Forsman presenterade sig. att välja Ludvig Stenström och Gustaf Forsman till Revisorer. 9. Val av Sekreterare Sandra Grosz presenterade sig. att välja Sandra Grosz till Sekreterare. Andreas Falk yrkade för att återuppta punkt 3.8 Fastställande av föredragningslistan. att återuppta punkt 3.8 Fastställande av föredragningslistan. Andreas Falk yrkade för att flytta punkt 6.11 Presentation av resultatet i urnvalet till efter punkt 10 Övriga frågor. att flytta punkt 6.11 Presentation av resultatet i urnvalet till efter punkt 10 Övriga frågor. 3. Val av Jubileumsmarskalk 2013 Charlie Lindviken presenterade sig. Nils Dahlbom presenterade sig. att välja Charlie Lindviken och Nils Dahlbom till Jubileumsmarskalker Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för hösten 2010 Frida Jansson yrkade för att behandla de tre punkterna 7.1, 7.2 och 7.3 i klump och att bordlägga alla tre. att bordlägga punkt 7.1 Verksamhetsberättelse för hösten 2010, punkt 7.2 Resultatrapport för hösten 2010 och punkt 7.3 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten Resultatrapport för hösten 2010 Se punkt Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten 2010 Se punkt 7.1. Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

6 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) 8 Propositioner 1. Proposition angående formalia kring Fenixordern Marie Alexander föredrog propositionen. Simon Ström lämnade ett yrkande att stryka trollmästaren ur propositionen. D-rektoratet jämkade sig med Simon Ströms yrkande. Nils Dahlbom och Charlie Lindviken lämnade ett yrkande att ordförande för Fenixorden är det stora kukhuvudet. att avslå Nils Dahlbom och Charlie Lindvikens yrkande. att bifalla propositionen jämkad med Simon Ströms yrkande. 2. Proposition angående förändring av kontaktpersoner för sektionsprojekt Marie Alexander föredrog propositionen. att bifalla propositionen. 3. Proposition angående funktionärers rättigheter Frida Jansson föredrog propositionen. att avslå propositionen. 9 Motioner 1. Motion angående inköp av RAM till server Martin Frost föredrog motionen och ändringsyrkandet. Petter Djupfeldt föredrog motionssvaret. Andreas Falk lämnade ett yrkande att sektionen centralt i andra att-satsen ändras till sektionens resultat. Martin Frost jämkade sig med Andreas Falks yrkande. att bifalla motionen med Martin Frosts ändringsyrkande. 2. Motion angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen Thomas Sjöholm föredrog motionen. Marie Alexander föredrog motionssvaret. Thomas Sjöholm jämkade sig med motionssvaret. att bifalla motionssvaret. 3. Motion angående studiebevakningsluncher Rakiv Ahmed föredrog motionen. Max Nordlund föredrog motionssvaret. Rakiv Ahmed jämkade sig med motionssvaret. Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

7 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) att bifalla motionssvaret. 4. Motion angående budget till Vårbalen 2012 Charlie Lindviken föredrog motionen. Niclas Nilsson föredrog motionssvaret. att bifalla motionen. 10 Övriga frågor 1. ARMADA i META Andreas Falk förklarade att under förra veckan lånade ARMADA vår sektionslokal från måndag eftermiddag till onsdag kväll. Han har hört en del missnöje kring detta och ville därför gå igenom varför D-rektoratet beslutade att lånade ut META. ARMADA är väldigt stort inom kåren. Datasektionen har många egna saker men många andra sektioner lutar sig väldigt mycket mot kåren. Det är inte så viktigt för oss men för Media var det väldigt viktigt att samarbeta med kåren. THS är vår moderorganisation och vi står i tjänst till dem. Simon Ström tyckte inte att det var dåligt att vi lånade ut det men det var dåligt av dem att inte hålla det de hade sagt innan. DKM hade fått besked att vi skulle få låna Bax för onsdagspuben och det fick vi inte, istället fick de lägga tid på att hitta annan lokal. När de kom till lokalen saknades det soppåsar och sopskyffeln var borta. De fick inte heller komma tidigare för att bära ner öl till kylen. Peter Boström sa att anledningen till att vi tar upp den här frågan är att vi i styrelsen vill veta hur vi ska göra i framtiden, om det var bra att vi gick med på detta eller om vi ska tacka nej nästa gång för att de inte skötte det så bra. Christian Avemark tyckte att detta kan tas upp i KF. Charlie Lindviken tyckte att D-rektoratet skulle gått ut med information om detta längre i förväg till sektionsmedlemmarna för att undvika irritation. Nästa års projektgrupp kan sköta det bättre så att vi ska inte dra oss för att tacka nej utan istället säga till dem vad de ska bättra sig på. Jakob Håkansson tyckte att man ska vara mer försiktig med såna här frågor i framtiden. 6 Valärenden 11. Presentation av resultatet i urnvalet Martin Frost presenterade resultatet i urnvalet. Andreas Tarandi valdes till Sektionsordförande med 65 röster av 99 giltiga röster. Andreas Johansson valdes till Vice sektionsordförande med 42 röster av 59 giltiga röster. 11 Nästa möte Beslutas senare. 12 Mötets högtidliga avslutande Andreas Falk förklarade mötet avslutat 22:15. Peter Nycander Petter Djupfeldt Andreas Falk

8 Konglig Datasektionen Glögg-SM (8) Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Rapporter 4. Rapport från Kårfullmäktige 5. Rapport från PAS 6. Proposition angående formalia kring Fenixordern 7. Yrkande av Simon Ström angående punkt Yrkande av Charlie Lindviken och Nils Dahlbom angående punkt Proposition angående förändring av kontaktpersoner för sektionsprojekt 10. Proposition angående funktionärers rättigheter 11. Motion angående inköp av RAM till server 12. Motionssvar angående inköp av RAM till server 13. Ändringsyrkande gällande Motion om inköp av RAM till server av Martin Frost 14. Yrkande av Andreas Falk angående punkt Motion angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen 16. Motionssvar angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen 17. Motion angående studiebevakningsluncher 18. Motionssvar angående studiebevakningsluncher 19. Motion angående budget till Vårbalen Vårbalen MMXII Budget 21. Motionssvar angående budget till Vårbalen 2012 Frida Jansson, mötessekreterare Andreas Falk, mötesordförande Peter Nycander, justeringsperson Petter Djupfeldt, justeringsperson

9

10

11

12

13

14

15 Rapporter Glögg-SM D-rektoratet (a) Presidiet Andreas Falk rapporterade att: Vi har genomfört regelbundna lunch och arbetsmöten. Vi har även haft mer eller mindre regelbundna möten med medias ordförande för att öka samarbetet med dem. Vi har representerat på SSCO. Vi har haft lunchmöte med Patrik Gärdenäs som är chef över administrationen på CSC. Vi har hållit i DM. Vi har varit presidie kandidaterna behjälpliga i sitt beslut att ställa upp. (b) Kassör Max Nordlund rapporterade att det kommer bli ett bokslut i år. Vi har kommit ikapp centralt men allt ligger inte inne i MAGE (bokföringsprogram) än. Mottagningen ligger inne i MAGE så mycket som går. Har pratat med banken om att få transaktioner på fil. (c) Sekreterare Frida Jansson rapporterade att hon har skrivit klart och fått justerat protokollen från förra DM och Budget-SM, det blev 85 (!) sidor om någon vill veta. Har förberett Glögg-SM genom att få ut kallelsen, skriva propositioner, ta emot motioner och rapporter och satt ihop handlingarna. Har uppdaterat stadgarna och reglementet efter Budget-SM. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström rapporterade att han har skrivit brev till kungen med en förfrågan om vi kan få bli Kungliga Datasektionen. Har gjort löpande arbete. Har flyttat över dreks gamla todo-lista till teambox. Har mailat med några studenter från Finland som ska komma hit och hälsa på som han ska visa runt på KTH. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson rapporterade att det kommer vara länkmöten snart mellan kursansvariga elever och lärare. Det har varit ett utbildningsråd som han missade. Har bokfört. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt rapporterade att: Jag har inte själv gjort så mycket sedan Budget-SM utöver d-reks löpande arbete, men det har varit två möten med THS Studiemiljögrupp. Första var mest information om vad gruppen är till för, och andra lite information om vad som händer i studiemiljöväg. Det är tal om att sätta ihop en större miljögrupp, med representanter från alla skolor, och då vill THS att vi ska pusha för att få med studentrepresentanter också. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Petter Salminen rapporterade att: DIU har som vanligt inte gjort någonting superspeciellt. Vi har haft IR möte på Kåren angående planering av aktiviteter inför VT 2012 s mottagning där vi satte upp ny struktur för hur vi ska organisera oss och hur vi ska fördela arbete. Vi har även bastufest för internationella studenter idag (SM-dagen 21 November). Annars har jag på DIU inget mer att rapportera.

16 (b) DKM Simon Ström rapporterade att: DKM arbetar på som vanligt. Vi har onsdagspubbar VARJE onsdag. Det finns alltid mat. Vi har även haft tentapub som gick helt episkt bra. Det var sjukt najs. Fullt mellan 8.30 till 3, och dessutom kö hela tiden. Trance Revival 75: Hyrde in DJ, extra ljud och ljus. Det var ganska lite folk, men jag hade svinroligt. Fester: VI har festat jätte mycket. Lärt våra nya hur man beter sig på Marsalksittningar. Bokföring: Vi jobbar på det men det går jälvigt segt ;/ Leverantörer: Vi har fått nya leverantörer av alkohol. Vi har Brill & co som har väldigt stort utbud av intressant och speciell öl. Vi arbetar haft mötet med Spendrups för att få billigare öl. Kontraktet med Carlsberg ska omförhandlas eller skrotas och fixa nytt. Möten med Carlsberg och Åbro är även de inplannerade. Vi arbetar med medias klubbmästeri, men även andra t ex Handelsfestverksamhet, Samhällsbyggnad, Juridiska föreningen på SU, KTH Haninge. Sammarbetet ger oss större möjligheter att förhandla ner priserna. Vi går från att ha exponering mot ca 800 studenter, till flera tusen. Vi har haft två möten med Klubbmästarrådet där olika policys har diskuterats. (c) Fanbärare Rapport saknas. (d) Fenixorden Rapport saknas. (e) Ior Martin Frost rapporterade att: Ior har sedan förra SM haft hackerkvällar på torsdagar och byggt vidare på sektionens IT-system. Vi har även plockat upp ett par nya medlemmar och börjat lära dem ruby. Jag tänker dra ihop ett lite större Ior-möte snart, för att förklara lite närmare för de nya vad Ior gör, och vad som behöver göras den närmsta tiden. Alexander Solsmed rapporterade för den grafiska biten att de håller på med undersökningen för ledord, kommer att skjuta på tröjtävlingen tills i vår, och tänker hålla en workshop i december. (f) Jämlikhetsnämnden Johanna Ohlsson rapporterade att: Jämlikhetsnämnden står för tillfället still då jag av personliga själ har tagit en studiepaus och inte har möjlighet att driva nämnden. Jag uppmuntrar därför till att intresserade engagerar sig i nämnden på egen hand. Självklart går det att maila mig och ställa frågor vid intresse. Som representant för jämlikhetsnämnden har jag träffats med CSC:s JML-grupp och diskuterat vad för jämlikhetsarbete som kan ske på skolan. Gruppen visade intresse av att få större insikt i studentkulturen på sektionen. Även här söker jag en ersättare som kan sitta med i JML-gruppens möten (c:a 2 per termin) och det finns inget krav på att den personen ska komma från jämlikhetsnämnden. (g) KF-ledamöter Se bilaga. (h) KÖN Åsa Sproge rapporterade att sen Budget-SM så har KÖN haft en tjejmiddag samt börjat planera inför Tjejgasquen! (i) METAdorerna Therese Askling rapporterade att: METAdorerna har målat och börjat med nollestäden. Jag har varit på möte med KTH om vad sektionerna har för ansvar för lokalerna nu när kårobligatoriet är

17 borttaget. Den glada nyheten är att dom kommer att börja städa toaletterna åt oss efter årsskiftet. Media byter lokalansvarig på SM. (j) Mottagningen Emma Angermund rapporterade att: Mottagningen har sen senaste SM inte gjort så mycket aktivt, utan det har varit arbete med att avsluta årets mottagning och förbereda inför nästa. Det som gjort är att en utvärdering av mottagningen har gått ut till ettan, bokföringen har kommit igång och ska vara klara innan årsskiftet. Vi har även planerat att gå igenom STÖn för att kunna få till några förbättringar till nästa år. Det som ligger närmast på agendan är återlämningspub för årets mottagning (om det inte redan varit) samt överlämning till nästa års titel. (k) Näringslivsgruppen Andreas Falk rapporterade att: Vi har ordnat D-Dagen och fakturerat för den så pengarna borde börja rulla in om någon vecka. De flesta företag var väldigt nöjda, ett par företag var lite missnöjda med antalet studenter och sin plats. Vi har även haft en pub med ÅF som blev väldigt lyckad. (l) Programansvarig student Alexander Solsmed rapporterade att: Det har hänt en hel del på PAS-fronten! Sammanfattningsvis: MVK är fixad, men det kommer inte att synas på ett tag Dataprogrammet får ett helt nytt upplägg (igen), det ser väldigt bra ut, bland annat startar en ny kurs i hållbar utveckling THS tar i med hårdare tag på flera fronter genom riktade insatser, matteinstitutionen beware! SN organiserar sig ftw SVL flyttar till Teknikringen 14 Se bilaga för fullständig rapport. (m) Prylmånglaren David Karlbom rapporterade att: Prylis har köpt in märken och haft försäljning + Sjöslaget det är ungefär vad jag gjort. Dessutom tittat på lite nya märken och fixa fram de sista ovvarna till folk som behöver de. Pärmar behävs snarast köpas in och pratar med emre om det. (n) QN Matilda Valleryd rapporterade att: Vi har haft vidare film- och spelkvällar. Vi planerar ett LAN till början av december och en danskurs till dagen innan ettans fest. Vi har ett fortsatt gott samarbete med media. Vi har tagit in nya medlemmar och börjat spåna på aktiviteter till nästa termin. (o) Redaqtionen Rapport saknas. (p) Revisorer Erik Lindström rapporterade att: Som revisor är det för tillfället lugnt. Jag fortsätter det löpande övervakande arbetet, vilket rullar på efter förväntningar, det har uppstått ett mindre antal märkligheter i samband med lokalfrågor, dessa kommer att behandlas på kommande SM. Vi ligger även på kassören att få klarhet i de på Budget-SM nämna försvunna fond-pengarna, vilket förhoppningsvis kommer att kunna vara klart till SM. Max Roth rapporterade att: Har deltagit på DM och SM för att se att inte helt konstiga beslut å sektionens vägar tas men om så fallet yttra mig. Har också haft ett öga på bokföringen så att det går framåt, vilket det verkar göra med implementationen av MAGE. Usual revisor stuff.

18 (q) SIL Rapport saknas. (r) Sektionshistoriker Rapport saknas. (s) Spexdireqteur David Goldea rapporterade att: I våras: Jag och spexmästaren hade möten och planerade nästa uppsättning av Dataspelet. Vi kom fram till en del mål. Sedan träffade vi andra spexs directioner för att få tips och råd. Det var mycket givande, vi fick även en del material från dem. I slutet av våren träffade vi directionen för vad idag heter Metaspelet. De hade bra moment och var väldigt engagerade och därför bestämde jag mig för att avvakta. Jag tyckte det var bättre om de körde vidare och genomförde Metaspelet och jag erbjöd mig endast att vara stöd/bollplanck om de behövde. Det verkar gått bra för dem och jag ser fram emot premiären. Framöver: Jag ska planera in ett möte metaspelets direction för att prata om hur det gått och om framtiden. Efter detta så får vi se hur det blir framöver; om vi tror på att det blir ett till Metaspel eller Dataspel nästa år. Om det ska bli ett Dataspel nästa år så planerar jag att ha en synopsistävlan och påbörja manus under våren och sommaren. Annars får vi helt enkelt se. (t) Spexmästeriet Jesper Bratt rapporterade att: Sedan senaste SM har Spexmästare Bratzie gjort följande: Lagt upp intresseanmälan samt preliminärt anmält sektionen till sångartäfvlan. Vi ska tävla med Cerise Siren, har bara 1 intresserad än så länge :P Gycklat. Arbetat med METAspexet och tagit posten som QlubbMEsTAre i QBX. Har även en skara som jobbar med mig när det behövs. (u) Studienämnden Rakiv Ahmed rapporterade att: Då SNO/PAS har samarbetat väldigt mycket ihop så och PAS redan beskrev mycket av SN aktivitet i sin fina bilaga så har jag inte mycket att tillägga. Det som glömdes att ta med är vi äntligen fått igång Länkmöten med CSC och kommer att diskutera alla aktuella kurser för respektive år 1,2 och 3, redan nästa vecka! (v) Valberedningens ordförande Erik Lindström rapporterade att: För valberedningen är det full rulle, det är kandidatpresentation på måndag lunch, och efter det ska urnvalet börja. Just nu håller jag på att se till att vi har ett röstningsystem uppe tills dess, samt att detta sker på ett säkert sätt. Detta är lite bökigare då jag dessutom är kandidat, men med övervakning och god distans tror jag att det går att genomföra utan tvivelaktigheter. Valberedningen har inför valet gjort en tung förberedande studie på kandidater och sedan nominerat ett mängd lämpliga kandidater, och sedan drivit och underhållit valet sedan dess. 3. Kåren Rapport saknas. 4. Projekt (a) dåre2012 Rapport saknas. (b) Jubileumsprojektet Rapport saknas.

19 (c) METAspexet Alexander Solsmed rapporterade att: METAspexet går starkt framåt och sedan förra SM har vi... Blivit varmt välkomnade i spexcommunityn på campus och fått gå på fysiks, kemis och kårens spex. Tillsatt alla chefer och grupper och de har börjat jobba allihopa Skrivit klart första utkastet till manus Haft auditions för skådespelare, dans och musik (under veckan före SM) Skrivit kontrakt med scenen Spikat alla stora datum Sökt bidrag hos Kulturförvaltningen och Allmänna arvsfonden, men ännu inte fått svar (det får vi efter årsskiftet) Budgetmässigt ligger back 16 tusen just nu, men spons och bidrag är inte inräknat. Vi håller dessutom på att ta fram en lista på kulturfonder och -stiftelser som vi kan söka pengar ur. Hos dem söker vi i december senast. Vi kommer inte att synas ordentligt förrän i början av våren, men var lugna det kokar på bra under locket :) (d) studs2012 Rapport saknas. (e) Vårbalen 2012 Rapport saknas. 5. Sektionen för Medieteknik Rapport saknas.

20 Glögg-SM Rapport från Kårfullmäktige Datasektionen har även denna höst varit fulltaliga på samtliga sammanträden i KF som varit hittills! THS reviderade budget har klubbats, vi har valt studentrepresentanter till viktiga KTHorgan såsom universitetsstyrelsen, disciplinnämnden och fakultetsrådet. Dessutom har vi tillsatt en grupp som ska utreda THS eventuella medlemsskap i SFS eller motsvarande organisation för politisk påverkan, vilket bland annat blivit aktuellt i CSN- och läsårsfrågan. Saker som diskuterats utan att några beslut tagits är bland annat de höga cateringpriserna i Nymble (som orsakat problem för Mottagningen de senaste två åren och i år även Näringslivsgruppen på D-dagen) samt hur vi som THS-medlemmar ska få mer insikt i Quarnevalen och övriga kulturföreningars ekonomi (som idag är väldigt sluten). Vi har även lämnat in en motion till KF2 där vi ville förändra valproceduren till KF, så att man får rösta på lika många personer som sektionen har mandat i KF (istället för att bara få rösta på en person). Det blev en väldigt intressant debatt och till slut kom vi fram till att vår lösning inte var så perfekt som vi trodde, vi planerar att skriva en ny motion till ett senare KF. För mer detaljer om vad som hänt se Jacobs lättsmälta rapport från KF1 på datasektionen.se/nyheter/1810 och THS sammanfattning av KF2 på /sammanfattning-kf2/ KF3 är den 24/11 i L1 och alla THS-medlemmar har närvarorätt! KF-delegationen genom Johan Stjernberg Kårfullmäktige är THS högst beslutande organ och samtliga sektioner finns representerade där. Vi som blivit valda till Datasektionens ledamöter har rösträtt, men alla THS-medlemmar har rätt att närvara på mötena samt lämna in motioner. Prata gärna med oss i Datas KF-delegation om du vill ändra något på central nivå!

21 PAS-rapport till Glögg-SM , Alexander Solsmed, D09 Dataprogrammets nya upplägg för HT12/VT13 (gäller fr.o.m. D12) ingen obligatorisk flervarre ingen fysik, ny kurs i hållbar utveckling för dataloger ersätter den inda får parallellprogrammering (ges även som egen kurs DD1396 3hp i period 4) MDI flyttad till Åk 1, inget samarbete med databas längre Ingen uppsats i diskmatte (från och med nästa år) Datasäkerheten flyttas till helt på hösten i Åk 3 MVK och kexjobbet separeras, MVK på hösten och kexjobb på våren. Det är stora och bra förändringar, men i allt omstuvande är första året mjukare än någonsin och vi i SN fortsätter att jobba på att göra det mer till vad nya dataloger väntar sig läsa som nyantagna. Hållbar utveckling Jag har gett feedback på kursplanen för den nya kursen i hållbar utveckling. Feedbacken handlade om att kursen borde fokusera mer på social och ekonomisk hållbar utveckling än miljömässig sådan, eftersom dataloger kommer att jobba med system som berör dessa områden snarare än miljö. Vi i SN vill flytta upp den så högt upp i årskurserna som möjligt eftersom vi tror att man bör vara mognare än färsk från gymnasiet för att ta till sig innehållet i en sådan kurs. Av ekonomiska skäl måste den dock starta nu och ligga i Åk 1. THS riktade insatser Jag har tagit initiativ till att studenter bör få insyn i matteinstitutionens processer så att de inte kan komma undan med rävspel längre. THSs utbildningsråd har gjort detta till en av sina riktade insatser, där jag är med. Andra riktade insatser är att: Visualisera skolornas organisationer och processer för t.ex. beslutsfattning och kursutveckling. Det här behöver vi för att kompensera för vår största nackdel just nu, nämigen att vi byter ut folk ofta och att väldigt lite kunskap och erfarenhet stannar kvar i organisationen. Studiebevaka masterutbildningarna Skapa ett meritsystem för engagemang på THS/sektionerna. Väldigt luddigt än så länge, men visionen är att engagemang ska ge någon form av fina badges/diplom som man kan lägga i sitt CV. MVK Ändringar kommer, se nya programupplägget. Tyvärr dröjer det innan dessa ändringar syns i praktiken. Vi i SN fortsätter att jobba med att förnya innehållet i kursen. Studienämnden Vi jobbar på att organisera studienämnden och har börjat med Åkreppar som ska vara våra mer permanenta representanter i resp. årskurs. Samtidigt, och invävt i deras roll, jobbar vi med att varje kurs ska ha kursansvariga studenter, KASar. Allt det här gör att vi kan få fungerande studiebevakning även utanför våra ordinarie möten. SVL flyttar Hela CSCs SVL flyttar till Teknikringen 14 i årskskiftet (huset bakom Ahlgrens uppblåsa aluminumbilar)

22 Proposition angående formalia kring Fenixordern Glögg-SM Bakgrund Till er kära åhörande, Av all info i detta lilla framförande så är det inget som egentligen är epokgörande Orden existerar, detta är bara ett genomförande det som lär vara mest emotionellt upprörande är tid för ordf.val och hur vi titulerar vederbörande en nämnd utan existensberättigande är inget livsavgörande så antagonister, lägg er energi där den är mer hemmahörande? det handlar bara om att rösta igenom formaliteternas införande Puss och Kram, er Vice Ordförande Bakgrund version seriös Fenixorden röstades igenom under föregående SM men saknar delar av sin formalia i reglementet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att ett stycke 2.14 läggs till i sektionens reglemente med följande lydelse: Eventualitet Då det ligger i fenixordens natur att ibland upplösas gäller övriga paragrafer endast då Konglig Fenixorden är instiftad av sektionsmötet Ändamål Att en gång varje år försöka uppnå upplösning av nämnden, och att därefter verka för nämndes samtidiga återinstiftande Organisation Ordförande för Fenixorden är Trollmästaren, som väljs på Revisions SM. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet Fenixorden ska under varje verksamhetsperiod verka för att det vid ett passande högtidligt tillfälle delas ut en medalj Fenixorden till en förtjänt sektionsmedlem. att Fenixorden läggs till kontaktansvar under Ledamot för sociala frågor och relationer i reglementet. D-rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2011-11-21 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2011-11-21 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 2011-11-21 1(4) Dagordning 2011-11-21 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av mötesordförande 2.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2007-12-11 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2007-12-11, 17:18 22:30 Plats K1, KTH Närvarande Sektionsordförande Simon Habtemikael, D-04 1 Mötets

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2009-11-03 1(8) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-11-03, 17.17 21.43 Plats Närvarande K2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Joel

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 17/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:10. 1.2 Närvaro Närvarande vid dagens

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 13 oktober 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer