Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*"

Transkript

1 Dagordning Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö 1 Årsmötet öppnas 2 Fråga om mötets behöriga (stadgeenliga) utlysning 3 Dagordningen fastställs 4 Val av a) mötesordförande b) protokollförare c) justerare, tillika rösträknare 5 Närvarolista upprättas 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens ekonomiska rapport 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av klubbavgift Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* 11 Fastställande av arvoden till styrelsen Styrelsens förslag är oförändrat kr a-skatt per timma utanför mötesid,100 kr a-skatt per mötestimma och ingen karens. Styrelsen har en matbudget per person på 100 SEK per möte. Som vanligt ingår ej dryck i matbudget. 12 Verksamhetsplan för

2 13 Förslag till budget för Val av klubbordförande 15 Val av styrelseledamöter 16 Val av revisor och suppleant 17 Val av ombud till Frilans Riks årsmöte, fem ordinarie och fem suppleanter valda i nummerordning 18 Val av valberedning 19 Motioner till Frilans Riks årsmöte 20 Övriga frågor 21 Mötet avslutas * FYI: Utöver klubbavgiften betalar du medlemsavgift till distriktet (Frilans Riks) 25 kr samt avgifter till SJF och Servicebolaget. De två sistnämnda är inkomstbaserade. 2

3 Budgetförslag för Frilans Syd Intäkter Medlemsavgifter beräknat på 245 medlemmar Projektbidrag Summa Kostnader Rekryteringsarbete Årsmöte och julfest Medlemsarrangemang (frukostmöten, klubbkvällar) Datakommunikation (hemsida, domänavgift) 400 Bokföringsprogram Kontorsmateriel Styrelsearvoden Sociala avgifter Frilans Riks Övriga styrelsekostnader, reseersättning Övriga styrelsekostnader, mat Arvoden föreläsare Arvodesguiden Övriga kostnader 530 Summa

4 Verksamhetsplan Frilans Syd Klubben har till uppgift att stödja och aktivera frilansjournalister som är verksamma i Skåne och Blekinge. Områden som klubben arbetar med är framför allt arvoden, rekrytering, upphovsrätt, vidareutbildning och social gemenskap i yrket. Genom sociala träffar, inspirationsmöten, debatter och kurser får medlemmarna ett varierat utbud att välja ur. Möten hålls både på dag- och kvällstid för att så många som möjligt ska hitta något som passar. Som ett led i rekryteringsarbetet bjuder vi också in icke-medlemmar inte minst journaliststuderande - till många av våra arrangemang. Frukostmötena, som hålls en gång i månaden, är populära och kommer att fortsätta även under Mötena hålls oftast första måndagen i varje månad med uppehåll under sommarmånaderna samt uppehåll december och januari. Dock har vi valt att variera oss under Vi har därför inte haft några frukostmöten ännu, utan arrangerar under våren guidade turer och mer saker under kvällar och eftermiddagar. Antalet frilansjournalister antas växa och en viktig uppgift för klubben är att nå ut till nya frilansar. Detta ska vi göra genom att i möjligaste mån låta styrelseledamöter informera om facket och frilansfrågor på journalistutbildningarna i Lund och Skurup. Vi ska också vara aktiva i sociala medier, till exempel genom att sprida våra arrangemang utanför vanliga informationskanaler. Vi vill också hitta nya sätt för oss att rekrytera medlemmar. Vi har efter beslut i höstas haft för avsikt att få med studenter även i rekryteringsarbete. Vi ämnar helt enkelt öka samarbetet med Lund och Skurup, och se om vi kan engagera studenterna att själva rekrytera andra studenter. Detta efter inspiration från Finland som kom fram under Nordic Freelance. Arbetet är fortfarande bara i kontaktstadium mellan skola och styrelse. Om vi upptäcker behovet, vilket vi tror finns, håller vi ytterligare en kurs för nyblivna och blivande frilansar, särskilt riktad till studenter och före detta anställda. Klubben följer med i vad som händer inom frilansområdet inom vår region. Solidaritetsarbetet, som innebär kontakt med arbetsplatsklubbarna så att dessa bevakar frilansens rättigheter, är en viktig uppgift. Arbetet för att stoppa så kallade fulavtal eller ensidiga avtal från mediabolag där uppdragsgivaren gör orimliga anspråk på 4

5 upphovsrätten kommer att fortsätta. Under december, januari och februari har vi haft ytterst god kontakt med SDS arbetsplatsklubb som har stöttat oss i SDS/HD-problemet, där SDS tänker dubbelpublicera material utan ersättning. Vårt nätverksbyggande för medlemmar som jobbar gentemot SR fortsätter under Ökad samverkan är viktig för att vi ska kunna verka för bra arvoden och mot fulavtal. En viktig uppgift för styrelsen är att skapa medlemsnytta, det vill säga se till att medlemmarna känner att de får något för medlemsavgiften. Det gör vi genom att arbeta med ovanstående men också genom att bistå med råd och hjälp, samt arrangera festliga saker, som stärker gemenskap och yrkesidentitet. Styrelsens verksamhet är i stort sett helt Malmöbaserad. Det vill vi bryta upp. Vi har försökt förr, men ska göra det igen, det vill säga hålla arrangemang även utanför Malmö. Vi i styrelsen är också lyhörda för önskemål från medlemmarna. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag och försöker så långt det går att tillmötesgå våra medlemmars önskemål. Malmö För styrelsen: Torbjörn Hallgren, ordförande 5

6 Verksamhetsberättelse för Frilans Syd år Frilans Syds styrelse har under 2014 bestått av: Torbjörn Hallgren, ordförande, Lotta Gyllensten, vide ordförande, Paul Frigyes, sekreterare, Michael Lindholm, kassör, ledamöterna Emilia Olofsson, Natacha Lopez, Andrea Kollmann. Styrelsen har haft nio möten under året. Klubbarrangemang sammanfattning Frilans Syd har under 2014 och fram till årsmötet arrangerat frukostmöten, julfest, guidat besök hos Malmö Museer, ABC-kurs. Styrelsen planerar just nu en guidad tur på Malmö Stadsarkiv och ett föredrag av en syrisk journalist som kommit till Sverige som flykting, samt en undervisningskurs i frilanskalkylatorn. Frukostmöten Under det senaste verksamhetsåret har vi arrangerat fem frukostmöten. De har varit välbesökta. Vi har testat en ny lokal, Barnens Scen i Folkets Park. De frukostmöten som har hållits har varit: Hur man hittar sitt case den 7 april. Frilansjournalisten och experten Hanna Welin delade med sig av sina erfarenheter. EU, journalister och en parlamentariker den 13 maj. Inför EU-valet bjöd vi in parlamentariker Olle Schmidt att berätta inifrån om hur EU fungerar. Även två representanter från Region Skåne var med, och förklarade bland annat varför Region Skåne har ett kontor i Bryssel. Dags att byta bransch Den 1 september. Frilans Syd i samarbete med Skånskans arbetsplatsklubb och Södra distriktet. Ett möte om möjligheterna och förutsättningarna, bra som dåliga, för journalister att byta bransch i tider av nedläggningar och hopslagningar. Gäster: Frida Leander, tillförordnad presschef för Malmö stad, Lennart Günther och Martin Söderberg från Arbetsförmedlingen Kultur 6

7 Kommentar: Detta var vårt mest besökta frukostmöte någonsin. Det har också varit det mest omtalade, folk har gett oss både ris och ros, och konceptet har kopierats av Mälardalen. Hur står det till med offentlighetsprincipen den 6 oktober. Journalisten och experten Per Lindelöw guidade oss i offentlighetsprincipen. Hur ska vi bevaka Region Skåne den 10 november. Landstinget pressavdelning gav oss information om hur landstinget fungerar, samt bjöd in fyra föredragare att berätta om olika områden regionen jobbade inom. Skedde på plats i landstingets lokaler. Annan typ av arrangemang Vårmingel med brännboll den 11 juni. Frilans Syds medlemmar utmanade PFKs medlemmar. Ställdes in på grund av regn. Förhandsvisning av kommande utställning på Malmö Museum: Välkommen till Sverige 27 februari. En utställning om den flyktingvåg som nådde Sverige för 70 år sedan efter andra världskriget. Lunds Universitet information och rekrytering Frilans Syd har under en timmes möte informerat Lunds elever om facket. Detta arvoderades av SJF centralt. SDS/HD-affären SDS har köpt HD. Köpet innebär att bolaget tänker dubbelpublicera frilansmaterial utan att ersätta frilansen, varken för publicering eller i form av höjt arvode. Frilans Syd tycker det är fel. Förbundet centralt tycker det är fel. Den lokala arbetsplatsklubben tycker det är fel. Frilans Syds ordförande har tagit på sig rollen som samordnare, och han har lagt ned åtskilliga timmar för att bidra med att organisera frilansarna. Det arbetet har gått bra. Som en del av detta har Frilans Syd arrangerat två stormöten där vi kallat alla frilansar. Drygt frilansar har dykt upp varje möte, och första möten var även Olle Wilöf med på. Under båda mötena var SDS-klubben närvarande. Vi har kommit fram till olika strategier och de är i skrivande stund just nu igång. 7

8 Radiomöten Under 2014/2015 har vi haft tre stycken radiomöten mellan frilansar inom SR, för att bättre tillsammans rusta oss i frågor som rör radio. Många av frilansarna från Malmö deltog i seminariet som Sveriges Radio och SR klubben anordnade i december i Stockholm. Julfest Frilans Syds styrelse har under 2014 ordnat julfest hemma hos ordförande Torbjörn Hallgren, i samarbete med hans sambo Åsa Ohlsson. Vi bjöd på maten, ett fullt sillabord, och hade dessutom underhållning i form av Paul Frigyes imitationer. Vi höll julfesten hemma i privatbostad av tre skäl: 1) Trivsel 2) Mys 3) Ekonomi lokalen var helt gratis. Att döma av det beröm vi fick efter festen, bland annat via mail, var julfesten uppskattad. Drygt trettio gäster kom. Frilanskalkylatorn Frilans Syd planerar att ha en ny crash course i frilanskalkylatorn efter att medlemmar har önskat detta på Frilans Riks facebooksida. Möten med andra klubbar Frilans Syds ordförande har ätit lunch med Pia Röding, dåvarande ordförande i SDS klubben. Frilans Syds ordförande har efter detta, och mycket tack vare ett möte på samma båt seminariet januari 2014, haft mycket bra kontakt med andra styrelsemedlemmar hos SDS klubben. Samarbetet med SDS klubben varit utomordentligt, inte minst i samband med att bolaget Sydsvenskan och dess ledning har bestlutat sig för att dubbelpublicera utan ersättning. Frilans Syd har medverkat under en förhandling med ledning ihop med SDS klubben. 8

9 Servicebolaget Under 2014 har Servicebolaget anordnat kurser i Malmö, bland annat en kurs om webb tv som vi jobbat länge för att få till. Vi har också uppmanat Servicebolaget att anordna kursen skrivarkurs för fotografer. Kommunikation Frilans Syd lägger ut all viktig information klubbarrangemang, efterlysningar kring fulkontrakt, kurser med mera och alla kommande arrangemang på sin hemsida frilanssyd.se. Vi skickar också ut viktiga uppgifter via e post direkt till medlemmar Vi använder oss även av Facebook (åå tre platser: Frilans Syd, Frilans Riks, Frilansjournalisterna) för att förmedla information. Facebooksidan Frilans Syd är öppen, även för de som inte är en del av Facebook. Via främst e post men också via Facebook försöker vi snabbt svara medlemmarna i alla möjliga frågor, samt tar emot anmälningar för olika arrangemang. Medlemsantal I februari 2015 var antalet medlemmar i klubben 242 I februari 2014 var antalet medlemmar i klubben 243. I februari 2013 var antalet medlemmar i klubben 250. Vid årsskiftet 2011/2012 hade klubben 237 medlemmar. 9

10 Motion till Frilans Syds årsmöte Det har blivit lätt som en plätt och är billigt dessutom att producera e böcker. Jag föreslår därför att Frilans Syd sammanställer en e boksamling med journalistiska artiklar och även foton producerade av medlemmarna i Frilans Syd för att presentera både frilansjournalisterna här nere och Frilans Syd som organisation, dokumentera frilansjournalistiken för framtiden (e böcker ska numera precis som fysiska böcker skicka till KB m fl som pliktexemplar) och kanhända inspirera andra frilansdistrikt att göra något liknande. Eller kanske nästa blir en e bok före hela Frilans Riks? Föreslås härmed. Bengt Eriksson Svar från Frilans Syd: Vi gillar idén. Vi tillsätter inom styrelsen en förstudie av detta, för att bedöma antalet timmar som uppgiften kräver. Visar förstudien att det är ekonomiskt gångbart och vi har intresse från flera frilansar att medverka till boken så genomför vi detta under 2015.

11 Motion om sociala aktiviteter I senaste protokollet från Frilans Riks står att läsa följande om klubbstöd: "Vi prioriterar ansökningar som inte gäller rent sociala aktiviteter." Vi vill att styrelsen för Frilans Riks tänker om, och inte alls nedprioriterar sociala aktiviteter. Det är genom sådana som själva kittet till klubbgemenskap föds. Sociala aktiviteter har många fördelar: Valberedningen kan hitta kandidater bland dem som dyker upp på arrangemangen, styrelsen träffar medlemmar och kan ta till sig deras synpunkter, nätverk och kontakter skapas samt klubbar kan genom sociala aktiviteter lättare överleva och slipper lägga ned sin verksamhet. Vi föreslår: Att Frilans Riks ser på sociala aktiviteter utan att nedprioritera dem när det kommer till klubbstöd eller andra former av bidrag.

12 Presentation valberedningens förslag till Frilans Syds styrelse 2015/2016 Förslag ordförande: Torbjörn Hallgren (omval) Har varit med i Frilans Syds styrelse i fem år, varav två tidigare år som ordförande Är en idébaserad frilansjournalist som skriver mycket om skola och musik, och riktar sig mest till bransch- och fackliga tidskrifter. Jag jobbar för effektivare och nya sätt att rekrytera på, skäliga arvoden, respekt för upphovsrätten och intressanta och aktuella arrangemang för Frilans Syds medlemmar. Förslag: ledamöter (sex stycken) Emilia Olofsson Arnér (omval) Sitter i Frilans Syd styrelse sedan fyra tillbaka och har varit frilansjournalistoch fotograf sedan Jobbar mest åt dagstidningar och bildbyråer, men har också varit med och startat och drivit det lokala Malmömagasin ihyllie. Jag brinner mest för företagarfrågor och skyddsnät när det kommer till pensionsförsäkringar och sjukförsäkringar. Utöver det är jag mest inriktad på fortbildning och kurser för frilansare. Paul Frigyes (omval) Två år i styrelsen Journalist som senaste åren framför allt arbetat med radioproduktion, men denna vår skriver en bok om yttrandefrihet i ett afrikanskt land. Slutför i år också sin fil kand. i statsvetenskap i Lund. Viktigaste fackliga frågorna är försäkringsskyddet och arvoden som kan respekteras i praktiken Lotta Gyllensten (omval) Ett år i styrelsen Frilansande fotograf, skribent och filmare bosatt i Malmö. Det bästa med journalistiken, att få träffa alla dessa olika människor och ta del av deras historier. Lottas viktigaste fackliga frågor är arbetet mot ful-avtal och ökad solidaritet mellan frilansare. Nu när det är tuffa tider så behövs verkligen solidariteten men tyvärr är många istället glada att få betalt överhuvudtaget. Charlotte Ågren (nyval) Baserad i Helsingborg. Skriver om jordbruk, bostäder, mat och konsumentfrågor för månads- och veckopress. Har även enstaka uppdrag som copy, inom storytelling. Hjälper också privatpersoner att skriva ner minnen,

13 via intervjuer. Har varit reporter, nöjeschef och krönikör på Helsingborgs Dagblad. Dessförinnan lokalreporter på Sveriges Radio. Jag har haft eget företag i snart två år och tycker så här långt att det är en mycket bra arbetsform, men att vi måste kämpa för att få upp arvodesnivåerna. Sara Assarsson (nyval) Malmöfrilans med inriktning på utrikesbevakning. Har under flera år haft Afrika som bevakningsområde. Arbetar för dags- och veckopress, radio och facktidningar, både i Sverige och utomlands. Inom Frilans Syd vill jag driva frågor som rör utlandsbevakning, framför allt arvoden. Extraarbete och -utgifter i samband med resor reflekteras sällan i arvodet och därför bör SJF:s frilansrekommendation ha ett utlandstillägg. SJF/Frilans Riks har också en viktig uppgift i att informera om skäliga arvoden och om de kostnader det faktiskt innebär att åka på reportageresa. Utöver detta är jag också mycket intresserad av att diskutera de etiska frågor som uppstår när man rapporterar om utsatta människors situation, både i Sverige och utomlands. Lars Mogensson (nyval) Frilansjournalist. Arbetar bl a som programledare och reporter för SR och driver produktionsbolaget Lokatt Media tillsammans med kollegor. Jobbar också en del som moderator för universitet mm. Är engagerad i frågor som rör betydelsen av en hygglig journalistik i en fungerande demokrati och vad som sker mer det offentliga samtalet när medierna krisar. Revisor: Andrea Kollmann (nyval) Tidigare styrelseledamot i Frilans Syd i ett år, även varit revisorssuppleant här. Frilansjournalist- uppdragsgivare bl.a. olika seglings- och båttidningar. Har varit kassör i olika föreningar och har även ett förflutet som utbildningsproducent på Folkuniversitetet. Revisorsuppleant: Shora Esmailian (nyval) Författare och journalist, främst för Sydsvenskan, Dagens Arena och Dagens ETC. Varit medlem i SJF sedan 2010 och även frilansat sedan dess. Innan dess bl.a. redaktionssekreterare på tidningen Arbetaren och var fackligt aktiv i Stockholms LS av SAC.

14 Förslag på ombud till Frilans Riks årsmöte (5 st): Torbjörn Hallgren, Lotta Gyllensten, Emilia Olofsson Arnér, Sara Assarsson, Charlotte Ågren Suppleanter i turordning: 1) Paul Frigyes, 2) Michael Lindholm 3) Daniel Ekbladh 4) Carolina Söderholm.