Kraftsamling inför framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftsamling inför framtiden"

Transkript

1 Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson (KD) Skånes Nykterhetsförbunds årsmöte. Sidan 19 Nr Det är viktigt att diskussionen om vår människosyn, samhällssyn och våra värdefrågor hålls levande, sade IOGT-NTO:s generalsekreterare Stefan Bergh då han gästade Skånedistriktets årsmöten i Hässleholm. Han uppmanade alla föreningar att delta i de samtal om våra grundsatser och program som startar i år och som ska mynna ut i ett förslag till kongressen Distriktsordförande Aage Kilsand omvaldes och här tackar han Stefan Bergh för hans medverkan. Allt om distriktsårsmötena på sidorna 3 11 I detta nummer Ledare: Slå vakt om folkrörelserna 2 Globen vann Alla kan vi göra något 12 Tävla om miljonlotter 13 Bli en vän i världen 14 Snart Folknykterhetens vecka 15 Otto Lindblad firade 125 år 17 Digitala fastigheter kan bli ett lyft 18 Dags för intern väckelse i rörelserna 20

2 2 LEDARE Demokratin dör utan rörelserna Ställ upp för våra folkrörelser annars dör de ut! Återigen är det dags för denna uppmaning och det är allvarligt menat. Sverige har en stark demokratisk tradition där våra folkrörelser betytt mycket. Nykterhetsrörelsen och sedan arbetarrörelsen hade en stark förankring i det svenska samhället. Det märktes i vår riksdag där många av ledamöterna hade en bakgrund från någon av dessa rörelser långt in i vår tid. I nykterhetsrörelsen skolades man in i föreningsarbetet och lärde sig sköta en klubba eller skriva ett protokoll. Man företrädde också de medlemmar som fanns i dessa grupper. I dag är det stor skillnad på de medlemmar som kommer till oss och som värvas ute på gator och torg. Inget fel i detta, men sen lämnas de utan att någon ser till att de aktiveras. De får med detta inget innehåll i sitt medlemskap. Föreningarna har inga ledarkrafter som kan styra in dem i vårt föreningsarbete. Så är situationen på många håll i vårt land. På andra håll har man ledare som ser till att allt detta fungera. Unga och gamla måste samlas tillsammans och lyssna på varandra, som man gjorde förr. Sen kan man ha en verksamhet som riktar sig till de olika intressen som man har. Men man måste umgås tillsammans både hemma och ute i våra folkrörelser. Annars dör demokratin om alla är liknöjda för hur samhället ska utvecklas. Vi måste få in våra invandrare i organisationerna, ofta är dessa helnyktra. Dom som funnits hos oss i år är svenska medborgare liksom vi och har vandrat färdigt. Dom kom till oss av olika skäl, först som arbetskraft på talet. Sedan som flyktingar som fick fly från krig och oroligheter i sina hemländer. Sverige hade behov av deras insats i våra industriers utveckling. Nu måste ta hand om människor i nöd som flytt och kommit till oss. När talade Du med en invandrare sist? Ställ dig denna fråga - gå sen ut och ta kontakten. Ta även kontakt med grannar och vänner och engagera dem i vår folkrörelse, IOGT-NTO. Bjud in dem till föreningen i något sammanhang, så upptäcker Du att de i stort sett är som vi. Dom har behov av gemenskap, att få berätta om sina liv, liksom vi om våra liv. Hjälp till i detta arbete så vi få behålla våra folkrörelser, de behövs idag på samma sätt, som för hundra år sen Manusstopp Nummer 3 av Skåningen 2009 utkommer den 14 augusti. Sista manusdag är den 27 juli. Skåningen Redaktör och ansvarig utgivare Lars Bergqvist Johan Kocksgatan 53 B TRELLEBORG Tel/fax E-post Redaktör Tommy Johansson Rapsvägen 117, 7 tr ARLÖV Tel Mob E-post Adressändringar sker genom anmälan till IOGT-NTO:s medlemsregister, Icke medlemmar skickar uppgift om ny adress till IOGT-NTO Skåne, se nedan. IOGT-NTO Skåne Distriktskontor IOGT-NTO Kyrkgatan HÄSSLEHOLM Tel Fax Konsulent Carl-Erik Hylander Mob E-post IOGT-NTO Kungsgatan 16A MALMÖ Tel Konsulent Peter Tuvegård Tel E-post Konsulent Siv Börjesson Tel , E-post Hemsidor

3 3 Aulan på Tekniska Gymnasiet i Hässleholm var välfylld av både ombud och andra intresserade när IOGT-NTO-rörelsen i Skåne höll sina distriktsårsmöten. Distriktsordförande Aage Kilsand, generalsekreterare Stefan Bergh och distriktskassör Per Wihlborg på främre raden. Distriktsmöten med framtidstro 2008 var det första året i historien som IOGT-NTO i Skåne gick med förlust. Det tunga beskedet lämnade kassör Per Wihlborg vid distriktsårsmötet i Hässleholm den 28 mars. Drygt kronor blev underskottet, som till stor del beror på att projektpengar som kommit in 2007 använts för projekt under Distriktsråd ets ordförande Åsa Larsson tackar Gunnar Haraldsson för ett väl genomfört arrangemang. Många både nya och gamla medlemmar hade mött upp till Text och foto från distriktsårsmötena Lars Bergqvist Tommy Johansson mötena, som bjöd på både kampvilja och engagemang. Många funktionärer Årsmötena inleddes med en gemensam session. Efter att distriktsrådets ordförande Åsa Larsson hälsat välkommen till förbundsrepresentanterna för IOGT-NTO (Stefan Bergh), UNF (Salam Kaskas) och Junis (Ann-Britt Hagel) samt mötesdeltagarna intogs scenen av en imponerande samling juniorer, IOGT-NTO-are, ledare och juniormammor från Hässleholm. Det var mötesfunktionärerna som presenterades av Gunnar Haraldsson och som under dagen såg till att allt fungerade som det skulle. Flera av dessa fick senare under inledningen ta emot Junis uppmuntran av Juniorförbundets förbundssekreterare Ann-Britt Hagel. Men innan dess delades det ut diplom till såväl UNF-are som IOGT-NTO-are som varit trogna medlemmar i många år. Mer om utmärkelserna på annan plats i Skåningen. Irene Bjärlestam höll parentation över medlemmar som gått bort under året och det hela inramades med musik av Göinge Dragspelsgille. Många frågor från BU Under den gemensamma sessionen diskuterades distriktsrådets verksamhetsberättelse och det ställdes frågor från både beredningsutskottet (BU) och om- Fortsättning nästa sida

4 4 Hur hanterar vi öltesterna? Juniorer får inte diplom för lång och trogen tjänst, men de kan få andra former av belöningar. Det vet Robbie Lindborg och Filip Chen från Hässleholm, som fick både medalj av Ann-Britt Hagel och en liten present för att de varit flitiga deltagare i verksamheten. Vi har många som är flitiga, och det har varit svårt att välja vem som skulle premieras, sade Gunnar Haraldsson, men vi har fastnat för att dessa båda har varit med i någon form av verksamhet varje vecka under flera års tid. De har inte missat en träff om det inte har varit på grund av sjukdom eller resa med familjen. Eller som Filip sade när han fick reda på att han skulle få sitt pris: Jag har ju bara varit med på fredagar, men det har ju varit varje fredag. Fortsättning från föreg sida buden, men rådet kunde ge nöjaktiga svar på både expeditionens öppettider, NSF:s frånvaro i distriktsrådet och kursredovisningen. Någon större diskussion blev det inte heller om rådets förslag till verksamhet under 2009 och I stort sett var det samsyn om det mesta, som att Folknykterhetens dag ska anordnas under Folknykterhetens vecka 18/5-24/5, att det ska bli gemensam höstupptakt den 13 september, att styrelserna för de tre distrikten ska samlas för att diskutera verksamhet och att vi gemensamt ska genomföra Vit Jul och delta i Världens Barn. Vem betalar? BU frågade om vem som ska betala för den utbildning och de arrangemang som föreningarna enligt förslaget ska ordna för nya medlemmar. Svaret blev att föreningarna har ansvaret, men att distriktet alltid är berett att ställa upp och stödja goda idéer. Enda diskussionen blev, liksom förra året, frågan om folkölskontroller. Vart gör man av den köpta ölen? Det kom många förslag. Robert Hjortman talade om att UNF har tre inplanerade inköpstillfällen och att det var upp till den arrangerande föreningen vad man skulle göra. Hälla ut ölen under medial uppmärksamhet var ett av hans tips. Eivor Ellefsson tyckte att man skulle tala om i kassan att försäljningen var olaglig och Therese Johnsson ansåg att man i alla fall skulle gå igenom kassan med ölen, annars hade man inga bevis när man lämnade in anmälan. Och anmälan skulle man lämna in, det var alla överens om. Samla in ölen, kalla in socialen och anmäl var Lars G Niwonghs recept. Mi Olofsson påpekade att de som genomförde kontrollen måste ha fyllt 18 år (men helst se yngre ut) annars begår arrangörerna ett lagbrott. Bertil Andersson efterlyste styrelsens planer för Lunnagården med tanke på att 2008 gått med stor förlust, något som också Lars G Niwongh påpekade. Per Wihlborg sade att gården under en stor del av 2008 varit låst av ett kontrakt, och att uthyrningen för 2009 redan överstiger hela 2008 års siffror. Arvode till revisorerna Ersättningar till styrelser och funktionärer blir desamma som förra året, förutom att revisorerna Fortsättning på nästa sida

5 5 Diplom i massor delades ut under distriktsårsmötena. 60-årsdiplom fick Bertil Andersson, Mi Olofsson, Ulf Hansson, Asta Lindell, Mats Williamsson och Alf Åberg. Diplom för 50 års medlemskap fick Torsten Göransson, Harley Hellman, Kerstin Johansson. 25 årsdiplom fick Desiree Karlsson och Knut Olofsson. Även UNF-are belönades för troget medlemskap. Från vänster David Svensson,Gunnar Holmstedt och Magnus Persson. Motion om återgång till gamla avgiftsperioden Fortsättning från föreg sida får ett arvode på 500 kronor. Anledningen är att revisionsprocessen förändras, revisorernas antal minskas till två, som blir desamma för alla tre distrikten. Distriktets motion om att medlemsavgiften ska betalas per kalenderår i stället för rullande, för att få bukt med det kaos som råder på medlemsregistret, antogs enhälligt, och generalsekreterare Stefan Bergh, som fick stå till svars för problemen, talade om att förbundsstyrelsen kommer att lägga likalydande förslag till kongressen. Även Sösdalas motion om bibehållet verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg bifölls, vilket innebär att distriktet kommer att stå bakom motionen till kongressen att de kronor som drogs in förra året återförs med kompensation för inflationen. Rullande valberedning kvar Bland övriga beslut kan nämnas att systemet med rullande valberedning med inslag från föreningarna kvarstår, att ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå med högst 500 kronor per dag (har inte utnyttjats under 2008), och att Alla kan vi göra något ska fortsätta under Tyngdpunkten i arbetet ska fortfarande ligga på de tre områdena (Alkohol- och narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete). BU hade synpunkter på att ambitionerna i styrelsens förslag hade sänkts jämfört med förra året men styrelsen förklarade att årets nivå är anpassad till verkligheten efter att det blivit en del inkörningsproblem. Slutligen kan vi notera att distriktsrådet fick i uppdrag att bestämma tid och plats för årsmötena 2010.

6 6 Vi är en kraftfull samhällsaktör Hur ska IOGT-NTO vara för att vara intressant för omvärlden om några år? Den frågan ställde IOGT-NTO:s generalsekreterare Stefan Bergh när han medverkade vid årsmötet. Det är viktigt att diskussion om vår människosyn, samhällssyn och våra värdefrågor hålls levande, sade Stefan Bergh. Och om vi behöver förändra något, hur ska det göras? Vi startar i år samtal om grundsatser och program som ska mynna ut i ett förslag till kongressen Och det är viktigt att vi tar upp detta i våra föreningar. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan räcka med en punkt under styrelse- eller föreningsmötena, viktigast är att vi på något vis samtalar om våra grundläggande frågor. Nya verksamhetsformer En viktig fråga är hur vi möter våra medlemmar. Tusentals medlemmar möter oss bara genom förbundstidningen. Vi måste bli bättre på att hitta verksamhetsformer som tilltalar alla nya medlemmar som strömmar in. Problemet med det röriga medlemsregistret, där det är svårt att utläsa vem som har betalat och när ska lösas, lovade Stefan. Vi kommer från Stockholm att ringa alla som gått in som medlemmar under den tid registret har fungerat dåligt och reda ut vilka som tänker betala. Vi kanske förlorar en del medlemmar, men då har vi i alla fall fått ett besked och kan avföra dem som inte vill vara med längre. Stefan Bergh uppmanade också alla medlemmar att delta i EU-valet den 7 juni. I EU avgörs många frågor som är centrala för oss, som införselkvoter och skatter. Enda sättet att påverka dem är att rösta. Han gjorde också jämförelser mellan nykterhetsrörelsen och andra organisationer där han varit verksam: Hängivenhet, patos, engagemang och uthållighet tror jag är unikt för nykterhetsrörelsen. Medlemmarna hör dagligen av sig till kansliet och har uppfattningar om våra kärnfrågor. Det är härligt med medlemmar som brinner för sitt engagemang, för våra frågor är alltid aktuella. Och han poängterade också att det lokala arbetet ute i föreningarna är viktigt: Tänk på att omvärlden förknippar oss med alkoholpolitiskt engagemang. Och här är det lokala arbetet mycket viktigt. Det är på det lokala planet vi kan påverka kommunerna vad det gäller serveringstillstånd och öppettider. Vi betraktas i dag som en kraftfull samhällsaktör, sade Stefan. Vi är en given kontaktyta i alla alkoholpolitiska ärenden, vi får kommentera alla förslag och utspel som gäller detta och det är viktigt att vi arbetar för att detta också ska ske på det lokala planet. Alternativ finansiering Stefan Bergh talade också om ekonomi, vikten av att hitta alternativa finanseringsformer som klarar av svackor i lotteriverksamheten, såsom sponsring, och om hur viktigt det är att ha tillgång till lokaler. På många håll har vi egna fastigheter och då måste vi försöka få in mer verksamhet i dem. På andra håll har vi kanske möjlighet att starta verksamhet men har inga egna lokaler, och då gäller det för oss att hitta lokaler som vi kan disponera.

7 Så här gick valen i IOGT-NTO Styrelse Ordförande Aage Kilsand, omval, 1 år. Sekreterare Åsa Larsson, omval, 2 år. Studieledare Johanna Sörensen, omval, 2 år. Ledamot Bengt Edqvist, omval, och Gabriella Bernardini, nyval, Båda 2 år. Sedan 2008 kvarstår på ytterligare 1 år vice ordförande Ingrid Hallberg, kassör Per Wihlborg samt ledamöterna Gunnar Haraldsson och Rolf Dahl. Distriktsrådet Ledamöter Per Wihlborg och Åsa Larsson, båda omval, 1 år. Ersättare Ingrid Hallberg, omval, 1 år. Samordnare kursredovisning Gunnar Haraldsson, omval, 1 år. Revisorer Revisor Gunnel Bendroth, omval, 2 år. Ersättare Lars Hörbo, nyval, samt Ingvar Nilsson, Åke Gustavsson och Göte Nilsson, omval, samtliga 1 år. Sedan 2008 kvarstår på ytterligare 1 år revisor Gösta Tuvegård. Arkivkommitté Sammankallande Håkan Månsson Ledamöter Peter Tuvegård och Göte Nilsson, samtliga omval, 1 år. Internationell kontaktperson Rolf Dahl, omval, 1 år. Valberedning Sammankallande Jenny Bolting, omval, 1 år. Ledamöter Ingrid Jägerhed, Otto Lindblad, Sösdala, och Inger Elversson, Svedberg, Klappe, båda nyval, 2 år. Sedan 2008 kvarstår på ytterligare 1 år Jörgen Jönsson, 1589 Lund. Till årsmötet 2010 står föreningarna Björkplantan, Tosteberga, och Fred och Endräkt, Hästveda, på tur. Redaktionskommitté för Skåningen Sammankallande Lars Bergqvist Ledamot Tommy Johansson, båda omval, 1 år. Ombud till kongressen i Göteborg Aage Kilsand, Per Wihlborg, Åsa Larsson, Rolf Dahl och Johanna Sörensen. Ersättare Bengt Edqvist, Ingrid Jägerhed, Tommy Johansson, Inger Elversson, Margareta Maxelius och Håkan Månsson. Om behov uppstår utses fler ersättare av distriktsstyrelsen. 7 Har frågesporten blivit en intern angelägenhet för norra Skåne? Det frågade Lars Johansson och uppmanade till större engagemang från föreningarna i Malmö, Lund, Trelleborg och Helsingborg. Upp till kamp. Ju fler vi är desto trevligare blir det. Det är inte svårt att driva en studiecirkel. Det hävdade NBV:s studiekonsulent Cecilia Nyhlén- Andrésen. Man kan egentligen göra alla aktiviteter i form av studiecirklar. Det är bara sport och spel som inte godkänns. Och om det är några tveksamheter så hjälper närmaste NBV-kontor till. Fram för fler studiecirklar!

8 8 Tankar efter årsmötet Nu har vi varit på årsmöte igen Det mesta fungerade bra utom högtalarna. Här möttes unga och gamla som vanligt till först gemensamma överläggningar och sen i enskilda årsmöten. När vi äldre vid 17-tiden avslutat vårt möte, stötte jag ihop med vår UNF konsulent som sade, är ni redan klara med ert. Vilken framtidstro det fanns i denna reflektion man behövde mer tid till debatten kring de olika frågorna innan beslut togs. Från kansliet i Stockholm kom Stefan Bergh som verkligen tog sig tid att lyssna först under hela årsmötet på vuxensidan, Både i möteslokalen och inte minst i samspråk med många av oss under kaffepauserna. Att arbeta tillsammans- att lyssna på varandra - att utveckla nya metoder och ta vara på de idéer som kommer fram i dessa sammanhang. Kongressen i sommar i Göteborg är en sådan möjlighet, menade Stefan i sitt tal på årsmötet. Sen är det ju också så att årsmötet är en möjlighet till att ta och få kontakter med ombud och andra. Man träffa gamla bekanta och få en pratstund över en kopp kaffe och en tårtbit eller som i mitt fall en sockerfri bulle. Numera kan Skåningens båda redaktörer vara på plats och referera till er om allt det som händer på ett årsmöte. Så var det bara att åka hem från detta årsmöte och i bilen hem till Trelleborg, debatterades det naturligtvis om vad som hänt och vilka människor man mött denna gång. Det rådde en framtidstro både på vuxen, UNF- och Junisdistriktens årsmöten och det delades ut kuvert och presenter i avslutningen. Tack för detta årsmöte säger vi som skrev och tog foton. Lars o Tommy Tack för gott samarbete. Det uttalade Skånes Nykterhetsförbunds ordförande Lars G Niwongh. Göinge Dragspelsgille, med konsulent Carl-Erik Hylander i frontlinjen, var flitigt i elden under årsmötet. Först underhöll de medan deltagarna samlades, sedan stod de för musiken under det gemensamma öppnandet och parentationen. Juniorerna bjöd alla hugade på ansiktsmålning. Men det var inte många IOGT-NTOare som tog chansen att få en prydnad. En av de få var Eivor Ellefsson från Staffanstorp, som här får en blomma på kinden av Ann-Britt Hagel.

9 9 En imponerande rad funktionärer hälsade välkommen till årsmötena i Hässleholm. De anställda, Siv Börjesson, Peter Tuvegård, Carl-Erik Hylander och Mona Persson, tackades för sina insatser för IOGT-NTO-rörelsen i Skåne. Konsulent Roberth Hjortman och ett gäng UNF-are jobbade hårt med att få lokalerna färdiga till mötet. Vi tackar de sponsorer som bidragit till våra årsmöten IOGT-NTO, UNF och Junis i Skåne

10 10 Junis ökar. Det glädjande beskedet gav förbundssekreterare Ann-Britt Hagel när hon medverkade vid årsmötet. I Skåne är ökningen 69 juniorer, vilket motsvarar 47 procent. Det värdefulla medlemstillskottet gav också distriktet en gåva på kronor från förbundet, som Ann-Britt Hagel överlämnade till junisstyrelsen kronor till juniorerna Skånes Juniordistrikts årsmöte samlade drygt 25 deltagare vilket var många flera än på länge. I år deltog även ett antal riktiga Juniorer (9-12 år) i mötet som ombud. Aktiva ombud De flesta av de unga ombuden hade varit medlemmnar i flera år och deltagit i många av de aktiviteter som diskuterade: Läger, Vit Jul, Världens Barns insamlingen, Öppet Hus, förutom aktiviteterna i sina egna föreningar. Mötet gästades av Juniorförbundets förbundssekreterare Ann- Britt Hagel från Örebro. Ann-Britt presenterade IOGT- NTO JUN:s ideprogram på ett även för barnen lättförståligt sätt: Drogfrihet, Internationell solidaritet, Mänsklig miljö och Demokrati. JUN-Förbundets loga för demokrati prydde även hela rörelsens första sida i årstrycket. Mötet antog en omfattande aktivitetsplan för distriket med kurser, läger och ledarutbildningar. Förhoppningen är även att flera IOGT-NTO föreningar skall orka med att vara faddrar för en Juniorförening. Bland de planerade arrangemangen kan nämnas ledarkurs 9 maj, städdag på Lunnagården 17 maj, Wild kids-läger på Lunnagården maj, Folknykterhetens dag 21 maj, läger i Göteborg (datum ännu inte bestämt), kongressen i Göteborg 8-12 juli, ledarkurs för nya ledare 5 september, teaterledarkurs 3-4 oktober, innebandyledarkurs 3-4 oktober, innebandyträff 17 oktober, spökläger oktober, ledarsamling 12 december och kurs för nya ledare 13 januari. Till styrelse för 2009 utsågs: Gunnar Haraldsson Hässleholm ordf, Ann-Charlotte Svensson Kristianstad, v ordf, Andreas Olsson Båstad sekr, Mi Olofsson Limhamn kassör, Barbro Jacobsson Trelleborg, utb ledare, Daniel Johansson Hässleholm ledamot, Lise Lotte Hansson Malmö ledamot, Anders Nord Osby ledamot och Paulina Assaf Hässleholm ledamot Rekordung styrelseledamot Paulina är 12 år och därmed rekordung ledamot i D-styrelsen. Hon är vice ordförande i Hässleholms juniorförening samt ordförande i elevrådet på sin skola I ett juniordistriktsårsmöte ingår även nu för tiden, sånger och lekar. I år sjöngs bland annat den nya Junis-sången. Ansiktsmålning och ballonguppblåsning ingick även i programmet före det att födelsedagsfirandet(distriktet har blivit ett år äldre) vidtog och avslutades med tårtkalas.

11 Therese blir ny UNF-ordförande Det är mycket i huvudet när man ska vara med sitt första årsmöte som UNF-are, det är många nya ord och många nya ansikten att lära känna. Allt är nytt och osäkert. Det är vad många har fått uppleva under helgen när IOGT-NTO-rörelsen i Skåne hade årsmöte. Dagen innan årsmötet, den 27 mars, så samlade vi ihop ett gäng UNF-are som ville vara med och dekorera UNF:s förhandlingssal och hjälpa till IOGT-NTO att iordningställa lokalerna för årsmötesförhandlingarna på Tekniska skolan i Hässleholm. Hård marknadsföring Jag med många andra kan nog hålla med om att UNF var det förbund i år som satsade mest på att marknadsföra sig själv under distriktsårsmötet. Jag som konsulent känner mig otroligt hedrad och glad över engagemanget som dessa ungdomar visade dagen innan årsmötet. Detta är ett stor steg för UNF Skåne, vi är på väg uppåt mot att bli stora och starka i Skåne. Här är nya styrelsen Den nya styrelsen består av sammanlagda sju och med två suppleanter. Ordf. Therese Jonsson, Sekr. Joakim Book-Jönsson, Kassör. Christian Ranevi, Övriga ledamöter, Veronika (Viv) Nielsen, Fredrik Nilsson, Niclas Rydhé och David Svensson Suppleanter, Eric Tegnander och Peter Jennerheim. Therese Jonsson från Lund tar över ordförandeskapet i Skånes UNF-distrikt. Under årsmötesdagen så samlade UNF ihop 20 UNFare, en konsulent och Salam Kaskas som är vice förbundsordförande i UNF samt Göte Ragnarsson som är revisor, att besluta UNF Skånes framtid under Alla var engagerade i frågor och beslut. Vilket jag skulle säga var det bästa årsmötet hittills, jag vet, jag sa det förra året. Men som ni märker bli UNF bättre och bättre för varje år. De beslut som tog handlar mycket om utveckling och att kunna stabilisera de befintliga medlemmarna. Mål att öka medlemsantalet Styrelsen ska få ett större föreningsansvar för att avlasta konsulenten som numer är halvtid i Skåne och halvtid i Halland. Målet är att öka medlemsantalet till 406 medlemmar och höja betalningsfrekvensen till 75% för medlemmarna i Skåne. Det kommer jobbas mycket med 11 övergångarna mellan Junis och UNF samt UNF och IOGT-NTO. Det beslutades även om att försöka anordna eller vara med och anordna sju olika kurstillfällen för Skånes medlemmar. UNF Skåne ska jobba för att synas på stora suparhögtider. Det kommer att jobbas en hel del med ölköpskontroller, så det beslutades att göra minst två styckena under året. Det som UNF Skåne kommer jobba mycket med i år också är att uppmuntra föreningarna att påverka politiker, så det kommer arrangeras minst två drogkamper där man kan ställa politiker mot väggen och skapa diskussioner. Världens Barn och Vit jul ska UNF vara med på även i år på ett eller annat vis. UNF Skånes styrelse tackar för ett fantastiskt 2008 och blickar framåt på 2009 med nya möjligheter och många intressanta möten. Roberth Hjortman

12 12 Information från distriktet Globen i Hässleholm gjorde mest Ett stort Grattis till IOGT-NTOföreningen Globen i Hässleholm ör vinsten i Alla kan vi göra något Några exempel på aktiviteter som bidragit till förstaplaceringen är föreningens deltagande i Världens barn-insamlingen och Pumpen-tävlingen samt utplacering av bordsställ med information om vår hjälplinje Ytterligare några exempel som bör omnämnas är att föreningen genomfört Vit jul för barnen, fått in notiser och insändare i pressen samt haft deltagare med på distrikts- och förbundsarrangemang, t ex styrelsesamlingar och metodutbildningar. De 10 IOGT-NTO-föreningar som lyckades bäst under 2008 är: 1. Hässleholm, Globen 59,5 p 2. Sösdala, Otto Lindbladh 28,5 p 3. Malmö 26,0 p 4. Helsingborg 25,5 p 5. Lund 21,5 p 6. Malmö, Kamraterna 12,0 p 7. Klippan, Hoppets Lycka 11,0 p 7. Simrishamn 11,0 p 7. Örkelljunga, Hoppet 11,0 p 10. Ängelholm 10,0 p Inbjudan till dig som sköter medlemslistorna i IOGT-NTO-föreningen Från och med juli 2008 använder IOGT-NTO ett nytt registersystem. I detta system kan föreningar hämta information om medlemssituationen och ta fram rapporter och statistik för eget bruk. För att få tillgång till systemet krävs det att man gått en utbildning och på detta sätt lärt sig hur man använder detta. Man behöver endast en dator Vid årsmötet utdelades priserna till de bästa föreningarna i Alla kan vi göra något under Globen i Hässleholm, Fridens Hem i Malmö och Otto Lindbladh i Sösdala fick varsin datorprojektor för att göra det möjligt att göra ännu bättre verksamhet. Den allra bästa föreningen, Globen, fick dessutom en belöning på kronor. Kampanjen fortsätter under med tillgång till internet för att komma åt registret. Som föreningens ansvariga kan du se uppgifter om din egen förening och medlemmarna i den. Utbildningen genomförs av distriktet. Anmäl ert intresse till Siv Börjesson , iogt.se. Välkommen med din anmälan! 2009 års föreningstävling är nu igång och föreningarna har fått information om denna per post. Ta chansen och var med i distriktets föreningstävling under 2009! Har du frågor så kontakta distriktsexpeditionen i Malmö, eller eller Vi svarar gärna på frågor kring tävlingen och aktiviteterna. IOGT-NTO Skåne

13 Information från distriktet Tävla om lotter med Skåningen I ytterligare några nummer framöver bjuder vi på en liten frågetävling. Tre frågor fem Miljonlotter i varje nummer. Här kommer dagens frågor: 1. I år, 2009, går vi åter till valurnorna för att välja våra företrädare i EU-parlamentet, men vilket datum är valdagen? 2. Hur många sommardanser blir det på Lunnagården i år? 3. IOGT-NTO träffar i olika sammanhang Sveriges äldre- och folkhälsominister vad heter hon? Vi lottar ut varsin Miljonlott till fem vinnare! Svaren skickar du tillsammans med ditt namn och adress till eller IOGT- Sommardanserna fortsätter på Lunnagården Även i sommar arrangerar IOGT-NTO föreningen i Hässleholm Nyktra sommardanser på Lunnagården (IOGT-NTO distriktets kurs och lägergård) Alla IOGT-NTO-are i Skånedistriktet inbjuds. Danserna blir: Måndagen den 25 maj Bugges spelar Måndagen den 29 juni Donald Latila spelar Måndagen den 27 juli Bugges spelar Alla tre gångerna blir det dans mellan kl I pausen kommer kaffe att serveras. De som inte hittar vägen till Lunnagården kan kontakta Gunnar på tel under kvällstid. Välkomna! 13 NTO, Kungsgatan 16 A, MALMÖ senast den 31/5. Och här kommer svaren på tävlingen i förra numret: 1. IOGT-NTO:s kongresstad 2009 är Göteborg 2. IOGT-NTO:s nya projektland är Tanzania, men som flera tävlande har påpekat är Dares-Salaam sedan många år inte längre formell huvudstad, utan Dodoma. 3. Skolmetoden för föräldrar i högstadiet heter Föräldrar tillsammans. Vi säger grattis till följande personer som vunnit varsin Miljonlott: Evert Andersson Hörby Erik Svensson Eslöv Ingrid Jägerhed Sösdala Sören Edlund Malmö Bengt Edqvist Hörby Städdag på Lunnagården Söndag den 17 maj samlas vi på Lunnagården, IOGT-NTO-distriktets kurs och lägergård. Inför sommarsäsongen behöver vi ställa inordning gården. Alla kan göra något, rensa rabatter, klippa buskar, byta glödlampor, städa i i porslinsskåp, med mera. Kl serveras frukost, distrikten bjuder sedan på lunch och eftermiddagskaffe. Anmäl om Du har möjlighet att hjälpa oss dessa dagar, ring Gunnar tel kvällstid eller distriktsexp

14 14 Information från distriktet För 60 kr i månaden gör du skillnad Sextio kronor är inte mycket pengar. Men för Benita, Christine, Ah-Tee och alla andra, som med IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institutets hjälp, kan lämna ett liv med alkohol och droger bakom sig gör det skillnad. Genom att som lokalförening eller privatperson bli medlem i Vänner i Världen hjälper du många människor till ett liv utan alkohol och droger. Ditt stöd är en förutsättning för IOGT-NTOrörelsens Internationella Institutets viktiga arbete mot alkohol och droger, där människor ges möjlighet till ett nytt liv. Ditt stöd gör skillnad. Gå in på www. bistand.iogt.se och se hur dina sextio kronor (eller mer) per månad kommer att arbeta. Eller ring distriktsexpeditionen i Malmö, eller eller så skickar vi en informationsfolder till dig. Filmen Världens Baksmälla Filmen som är 16 minuter finns att låna från IOGT-NTO:s distriktsexpedition i Malmö. Det är ett bra tillfälle att arrangera en filmvisning och/eller en studiecirkel utifrån filmen på din ort. I år är riksinsamlingskulmen för Världens Barn helgen 9-10 oktober. Årets tema är hälsa, utbildning och framtid. Som lokalförening kommer ni i början av hösten att bli inbjudna till ett kommunalt upptaktsmöte för Världens Barn, där alla deltagande organisationer på orten samarbetar. Totalt deltar i år 17 olika organisationer tillsammans med Radiohjälpen i insamlingskampanjen Världens Barn. Färsk information om Världens Barn finner ni på iogt.se. För frågor och mer information om Världens Barn, kontakta Peter Tuvegård, eller Fotografera gärna årets insamlingsaktiviteter och maila in dem till iogt.se! Under 2008 samlades totalt kr in till Världens Barn. Riksinsamlingen, som är en del av den stora insamlingen, samlade in 42,5 miljoner kronor.

15 Information från distriktet IOGT-NTO:s EU-krav inför parlamentsvalet Sänk införselkvoterna inom EU Vid varje resa från ett annat EU-land får varje vuxen ta med sig 230 liter alkohol. Det är dubbelt så mycket som den genomsnittlige svenskens årskonsumtion. Dessa regler är orimliga och försvårar för länderna att driva en egen alkoholpolitik. De bidrar också till olaglig vidareförsäljning. Införselkvoterna inom EU måste sänkas radikalt men när det inte sker borde varje medlemsland själva få bestämma sina kvoter. 2.Inför minimiskatt på vin och höj den befintliga på öl och sprit Höga skatter i andra europeiska länder innebär där lägre konsumtion och därmed färre som skadas och färre barn i missbruksmiljöer. Dessutom sänker det trycket på länder med högre skatt på alkohol. Med detta i åtanke är införandet av minimiskatt på vin och en höjning av densamma på öl och sprit, rätt väg att gå. Just nu pågår en process som skulle kunna leda till en höjning under Sveriges ordförandeskap. 3.Undanta all alkohol från WTO:s olika frihandelsavtal I dagsläget förhandlar EU-kommissionen för alla EU:s medlemsländer. Kommissionen står bakom att andra länder (också utvecklingsländerna) ska liberalisera handeln inom tjänstehandelsområden, såsom handel och marknadsförning av alkohol. Den framgångsrika svenska folkhälsopolitiken står i stark konstrast mot den politik som kommissionen försöker tvinga på fattiga länder. 4.Låt medlemsländerna bestämma om totalförbud av alkoholreklam Reklam för alkohol görs av ett enda syfte, att sälja mer alkohol. Sedan Gourmet- målet avgjordes har EG-domstolen i ett antal domar godkänt nationella ingrepp i marknaden som motiveras av hänsyn till folkhälsan. Ett exempel är den franska lagen, Loi Evin, mot alkoholreklam på TV och bio. Nästan alla länder har minst en reglering av marknadsföring av alkohol. Därför borde också medlemsländerna själva få avgöra om de vill förbjuda alkoholreklam med hänsyn till folkhälsan, utan att riskera ett skadestånd från EG-domstolen. 5.Avskaffa jordbrukssubventioner av vinodlingar Jordbrukssubventionerna av vinodlingar borde avskaffas då vinodlingarna är ett slöseri både med ekonomiska och miljömässiga resurser. Minskat vindrickande och konkurrens från nya vinländer har lett till att unionen fått ett gigantiskt vinöverskott. EU:s medborgare ska inte behöva betala för att Europas vinodlare vill sälja produkter som redan blivit utkonkurrerade på marknadens villkor. 15 Folknykterhetens vecka närmar sig Har din förening planerat någon aktivitet för Folknykterhetens vecka ännu? Nu har ni chansen att vara med. En flygbladsutdelning på stan eller i byn är en viktig aktivitet för att sprida vårt budskap. Temat för årets folknykterhets vecka är återigen Minska alkovåldet. Förra året blev kampanjen mycket uppmärksammad och för att ytterligare införa begreppet alkoholvåld, fortsätter temat I år är det Europaparlamentsval och detta kommer Folknykterhetens vecka att uppmärksamma. Kampanjen Minska alkovåldet kommer alltså att bestå av två sidor: en kommunal och en europeisk inriktning. Parlamentsvalet är den 7 juni och valrörelsen kommer att vara som hetast under Folknykterhetens vecka, som infaller vecka 21 (18-24/5). Givetvis kan ni göra fler flygblandsaktiviteter också under andra delar av året. Vi ordnar flygblad åt er och ni kan låna snygga IOGT- NTO-jackor så att ni syns bra! Kontakta distriktsexpeditionen i Malmö, eller eller för mer information. IOGT-NTO Skåne

16 16 Information från distriktet Mindre än 50 öre per dag IOGT-NTO är en av de riksorganisationer som har lägst medlemsavgift och för de få kronorna bidrar du till att vi tillsammans kan driva viktiga alkohol- och narkotikafrågor i kommuner, landsting och riksdag. Men också i såväl EU som i resten av världen! Detta känner många redan till. Mindre känt är att vi också driver viktiga frågor om folkbildning, demokrati och jämställdhet. Tack vare ditt medlemskap kan IOGT-NTO stödja och stärka tusentals människor i Sverige. Tack vare ditt medlemskap gör vi tillsammans skillnad varje dag. Saknar du ditt inbetalningskort så hör av dig till oss så ordnar vi ett nytt åt dig. Du är också välkommen att höra av dig om du har andra frågor kring ditt medlemskap. Vi nås på , eller NARKOTIKA ÄR FARLIGT FÖR MAMMA SÄGER DET! En endagsutbildning om narkotikapolitik och hur att argumentera emot droger. 29 maj på IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm Känner du att argumenten tryter när du ska diskutera narkotika, eller kanske har du kunskaper som legat på hyllan ett tag och behöver dammas av? Då har du anledning att närvara den 29 maj på IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm, då en hel dag ägnas åt narkotikafrågan. Under dagen kommer föreläsningar att hållas om Sveriges narkotikapolitik, statistik för droganvändning i Sverige och i Europa, vilka skador narkotika ger på samhället och hur att bemöta argument för narkotika. TID & PLATS: och 16.00, 29 maj på IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm KOSTNAD: Kursen kostar enbart 200 kronor. IOGT-NTO står för resor med billigaste färdsätt samt för fika och lunch under dagen ANMÄLAN: Anmäl dig gärna så snart som möjligt och senast den 15 maj. Anmälan gör du direkt via IOGT-NTO:s hemsida: Efter sista anmälningsdagen får du ett bekräftelsebrev på din anmälan. FRÅGOR: Vid frågor kontakta gärna Susanna Odin. Mail: Telefon: ÖVRIGT: Färdbeskrivning Endagsutbildningen genomförs i samarbete med IOGT-NTO:s folkhögskolor Wendelsberg och Tollare. Medlemsavgifter 2009 Huvudmedlem (Accent och Skåningen ingår) 150 kr Familjemedlem (på samma adress utan tidningar) 75 kr Ny medlem (första året) 50 kr IOGT-NTO SKÅNE Nytt medlemsregister nya möjligheter Anmäl din e-postadress till så knappar vi in den i vårt nya medlemsregister. Du har då möjlighet att snabbare få information om nyheter, förmåner och aktiviteter! OBS! Vi saknar många e-postadresser så meddela oss hellre en gång för mycket IOGT-NTO SKÅNE En liten påminnelse till IOGT-NTO-föreningarna Enligt kongressens beslut i Uppsala ska kopior på årsrapport samt årsmötesprotokoll från IOGT-NTO-föreningarnas årsmöten skickas in till distriktet. De föreningar som ännu inte har skickat in dokumenten kan skicka dessa till IOGT-NTO:s distriktsexpedition, Kungsgatan 16 A, MALMÖ. Årsrapporten ska dessutom skickas till förbundet och kretsen. Din förening får dessutom poäng i distriktets föreningstävling för såväl årsrapporten som kopian på årsmötesprotokollet, hela 4 poäng när ni skickat in båda! IOGT-NTO Skåne

17 125 år med Otto Lindblad Söndagen den 22 februari var en snörik dag i Skåne, men trots detta kom det många gäster när IOGT-NTO föreningen Otto Lindblad firade sitt 125-års jubileum, i den egna föreningsgården i Sösdala. För Skånings utsände blev det först buss och tåg och sista biten från Hässleholm tog vänliga medlemmar hand om den sista biten fram till jubileumsfesten och tillbaka. Vi möttes av en fullsatt lokal av egna medlemmar, kommunrepresentant, gäster från andra Sösdalaföreningar och inbjudna. Folk i byn skänkte tomten Ordf. Ingrid Jägerhed hälsade alla välkomna och fortsatte med att på ett intressant sätt berätta om sin förenings historik. Om hur man erhöll tomt för att där bygga den första delen av dagens föreningsgård. I detta arbete deltog också folk från byn som inte var medlemmar i föreningen, inte minst de som skänkte tomten. Det presenterades många intressanta minnesbilder från föreningens 125 år, om hur man växte och fick fler och fler medlemmar och vad föreningen gjort i Sösdala genom åren. Lokalen har varit samlingsplats för många andra föreningar utöver IOGT-NTO. Detta framkom inte minst under talet från Hässleholm kommunstyrelseordförande som i sitt tal lyfte fram den betydelse som föreningen har haft och även idag har för ungdomarna i Sösdala. Er verksamhet har betytt mycket för att många av de unga deltagit i er verksamhet under åren. Ingrid riktade här ett särskilt Distriktets Rolf Dahl tillsammans med Ingrid Hallberg och ordf. Ingrid Jägerhed vid jubileumsfesten i Sösdala. tack till Bertil Andersson som varit den som varit ordf. längst, nämligen i hela 44 år. Det blev en varm applåd till honom från de närvarande dellagarna Lars G Niwongh från Skånes Nykterhetsförbund betonade i sitt tal det goda samarbete man haft med Sösdalaföreningen genom åren. Han framhöll inte minst de politikerträffar och annat man genomfört i dessa lokaler. Lars Bergqvist från NBV Skåne framförde deras tack och tryckte särskilt på det otal cirklar man genomfört där både egna medlemmar men även andra deltagit i. Bidrag till belysningsfond Man har en rad föreningar som har sina sammankomster och möten och företrädare från bl.a. PRO, Föreläsningsföreningen alla med en penninggåva till den belysningsfond som man önskat 17 sig bidrag till. Något som Ingrid passade på att visa i sitt inledande tal. Hit hörde även närliggande IOGT-NTO föreningar som Hässleholm genom Gunnar Haraldsson, Örkelljunga genom Eva o Göte Nilsson, Hästveda där Lars Johansson passade på att säga att man var 2 år äldre alltså 127 år och IOGT-NTO-distriktet genom Rolf Dahl samt TR i Hässleholm. Efter detta bjöds det på landgång och en trevlig musikunderhållning av duon Fredrik och Rolf som med sin lokala anknytning lättade upp stämningen under detta jubileum. Det var ett trevligt sorl runt borden denna eftermiddag och många hade minnen från dessa 125 år, innan man så avslutade med kaffe och tårta. Text o foto Lars Bergqvist

18 18 Digitalisering kan ge föryngring Årsmötet för Våra Gårdar Syd var liksom förra året kombinerat med utbildning. Mötet hölls i IOGT-NTO:s lokal i Ängelholm den 7 mars. Ekonomin är en stötesten för distriktet gav ett överskott på lite över kronor och tillgångarna är kronor. Förra året biföll riksmötet distriktets motion om distriktsavgifter, men det blir bara tillfälligt. Därför beslöt årsmötet att från 2010 införa en avgift från de anslutna medlemmarna direkt till Våra Gårdar Syd. Storleken kommer att bestämmas vid nästa års möte, men man diskuterade en avgift i storleksordningen 300 kronor. Det skulle ge Våra Gårdar Syd ytterligare kronor att röra sig med. Ur arbetsplanen kan nämnas att medlemmarna ska påverkas att vidta energisparande åtgärder och att handikappanpassa lokalerna så fort som möjligt. Ordförande Ulf Hansson, Brösarp, omvaldes liksom ledamöterna Per-Åke Enocsson, Bjärnum, och Ingvar Jönsson, Fjälkinge. Kassör Stig Aronsson, Löddeköpinge, och sekreterare Rolf Ferner, Holmsjö, kvarstår sedan årsmötet Antalet suppleanter minskades till en och på den posten omvaldes Gert-Ulf Johansson, Munka-Ljungby. Till revisorer omvaldes Karl-Åke Olsson och Göte Nilsson liksom suppleanten Gösta Tuvegård. Även valberedningen, Aage Kilsand och Bertil Freed, omvaldes. Tips om redovisning Kassören Stig Aronsson gav en lång rad värdefulla tips när det Styrelsen i Våra Gårdar Syd sitter kvar ett år till. Från vänster Ingvar Jönsson, Per-Åke Enocsson, Ulf Hansson, Rolf Ferner och Stig Aronsson. gällde ekonomisk redovisning. Han rekommenderade att använda ett bokföringsprogram. Då slipper man all manuell räkning. Bara att föra in siffrorna i programmet så sköter uträkningarna sig själva. Undvik kontanthantering var ett annat gott tips. Om alla transaktioner går över giro så har man kontoutdragen att jämföra sin bokföring med och det är lättare att göra avstämningar under året. Likaså betonade han vikten av att göra en budget. Det är bra att då och då under året kunna jämföra hur intäkter och utgifter har fallit ut i förhållande till vad man har tänkt sig i budgeten. Det är lättare att gå in och vidta åtgärder om man ser differenserna tidigt än om de kommer som en överraskning i slutet av året. Digitalisering ger fördelar Digitalisering av våra lokaler kan ge föryngring. Det menade förbundets bygg- och fastighetshandläggare Per-Martin Anderberg, och han gav exempel från verkligheten. Bättre teknisk utrustning gör det lättare att skapa verksamhet för unga. Första steget är att skaffa en videokanon. Det är mer eller mindre ett krav i dag om man vill hyra ut sina lokaler till kurser och kulturarrangemang. Nästa steg är att skaffa parabol och utrustning för att direktsända opera, rockkonserter och sport från hela världen. Det finns ett avtal med Folkets Hus-rörelsen som gör detta möjligt till låga kostnader. Då kan man bland annat sända hemmalagets bortamatcher och allsångsprogram på stor duk. Investeringskostnaden kan bli hög, men sådana arrangemang kan ge stora intäkter. Per-Martin Anderberg tryckte också på medlemmarna att skynda på att göra energideklaration. Då får man tips om vad som behöver göras, hur mycket det kostar och hur mycket energibesparande åtgärder kan minska kostnaderna. Tommy Johansson

19 Trenden hög men nedåtgående Fredagen den 6 mars samlade SNF sina medlemsorganisationer ombud till årsmöte. Denna gång i församlingshemmet i Höör. Ordf. Lars G Niwongh hälsade gäster och ombud välkomna och därefter tog familjen Frostemark över och gjorde så att alla fick delta i några välkända melodier innan Thorvald tog på sig dragspelet och framförde ytterligare ett antal melodier. Riksdagsmannen Lars Gustavsson KD, höll ett tal kring alkoholpolitiken i Sverige. Han inledde med att visa på regeringens utgångspunkter och det gäller bl.a. handlingsplanerna för alkohol och narkotika som ligger fast. Vidare en fortsatt hög prioritet på det förebyggande arbetet. Liksom ett fortsatt fokus på de utsatta barnen och unga vuxna. Men även en fördjupad samverkan med det civila samhället. Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Därefter gjorde han en analys av nuläget och hur kurvorna pekar i nuläget. Valen Ordförande Lars G Niwongh 1 år Styrelse på 2 år Ingrid Jägerhed, Lars Bergqvist, Göran Roos, Anette Holm, Tommy Nilsson. Kvarstår ytterligare 1 år. Göte Ragnarp, Bertil Freed, Lennart Roos, Benny Hansen och Ulla Bengtsson. Revisorer: Rolf Andersson nyval 2 år Kvarstår 1 år Ingrid Hallberg Regeringen har en hög prioritet på det förebyggande arbetet. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson vid SNF:s årsmöte Vi har en hög men nedåtgående trend med en totalkonsumtion på 9,5 liter/person, under 2004 var denna siffra 10,5. Systembolaget har ökat sin försäljning med 3% under 2008 och det är nedgång även på resandeinförseln med 9%, smugglingen med -28% och handeln över internet har minskat med hela 66% från 2007 till år 2008.Narkotikasituationen i landet är relativt stabil trots en ökad tillgång på den svenska marknaden. Tobaksbruket minskar främst bland unga i de övre åldersklasserna. Stora insatser görs från regeringshåll på hela ANT-området. Länsstyrelserna och andra får 260 miljoner årligen fram till Där ingår medel till våra frivilligorganisationer. 19 Liksom på en utbyggnad av länssamordnare i varje län och en förstärkning av samarbetet mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen i dessa frågor. Niwongh sammanfattade och tackade Lars Gustafsson och hans fru för deras medverkan genom att överräcka en bok. Årsmötesförhandlingarna. Därefter vidtog själva årsmötesförhandlingarna som leddes av Thorvald Frostemark som säkert lotsade oss igenom verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning, arvode och inte minst budgeten för innevarande år. Det hela godkändes efter en kortare debatt om vilka färdmedel som skulle gälla inom förbundet. Valen av styrelse klarade av efter en redogörelse från valberedningens ordförande Ann-Margret Svensson och det blev i stort sett omval. Ord. Lars G Niwongh tackade Ann-Margret Svensson, som nu avgick, för de insatser hon gjort under många år och överräckte en bok till henne. Lars Bergqvist Ann-Margret Svensson lämnade valberedningen efter många år och tackades av Lars G Niwongh.

20 20 Dags för intern väckelse Den 25 mars var det så tid för återsamling för gruppen som studerat Oscar Olsson. Det var Lars Svedberg från Tollare Folkhögskola som ledde även denna kväll. Ett 15-tal deltagare från olika organisationer inom NBV fanns på plats för att få ytterligare synpunkter. Bl.a. kring de frågor som ställdes förr om ett medlemskap och hur det görs nu. Inga idrottsföreningar kvar Man kom in på vilka föreningar inom idrottsrörelsen, som tidigare hade namn med anknytning till nykterhetsrörelsen och man kunde konstatera att det inte var någon kvar. Man kunde också konstatera att det återigen var dags för en intern väckelse inom våra folkrörelser. Sedan förra träffen i höstas hade man genomfört en cirkel i bl.a. Sösdala medan man på andra håll haft en diskussion vid något möte. I Bosniska föreningen hade en grupp som varit i Sverige i 15 år diskuterat detta. Ser man på hur Sverige var under sista åren av 1800-talet och sedan i början av 1900-talet så hade vi en stark utvandring. 1 milj. lämnade vårt land för att åka till Amerika, på den tiden hade vi bara en befolkning på ca 4,5 miljoner. Det fanns ett stort intresse för att lära sig och 1902 kom IOGT till landet och 1908 startade Wendelsbergs Folkhögskola, alltså nyss fyllda 100 år. Idag har vi nio studieförbund och 148 folkhögskolor hölls det en förbudsomröstning mot alkohol i vårt land. Lars Svedberg och Rolf Dahl besökte Oscar Olsson-museet under återsamlingen för studiegruppen. Siffrorna blev 51% för och 49% mot. Samhällskostnaderna för detta missbruk är idag ca 150 miljarder kronor. Rasister på väg in i EU Rasismen ökar i vårt land och numera har man ett sådant parti på väg in i riksdagen 2010 och i EU redan i valet i sommar. Man kom även att diskutera orden nöjd, förnöjd och liknöjd. Man konstaterade också att förälskelsen är den känsla som är starkast av dem alla. Svedberg berättade också om utvecklingen bland våra riksdagsledamöter och vad dessa hade sin förankring i samhället från 1901 och till våra dagar. Han belyste också hur viktig mellanvalsdemokratin är för ett samhälle som vårt. Att man håller frågorna igång och debattera viktiga samhällsfrågor ute i samhället, detta är viktigt för demokratin Med detta sammanfattade Lars Svedberg dessa träffar, med att uppmana oss att vi måste starta en folkrörelse som rädda våra svenska folkrörelser. Att detta sista är viktigt vad denna grupp i Malmö helt överens om. Text o foto Lars Bergqvist

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen?

Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser. Gör dig hörd Andra vägar att påverka. Medlemmarna styr. Hur går det till egentligen? E t t m at e r i a l f r å n I O G T- NT O 2012 Medlemmarnas beslut Därför väljer vi styrelser Gör dig hörd Andra vägar att påverka Medlemmarna styr Hur går det till egentligen? Har ni Demokratikoll? Medlemmen

Läs mer

Vuxna måste våga ingripa

Vuxna måste våga ingripa Nr 4 2011 Vuxna måste våga ingripa Föräldrar måste våga vara vuxna och hålla koll på sina barn. Det sade Sylvia Björk från Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö när hon talade på Skånes Nykterhetsförbunds

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Nya ordförande i alla tre distrikten

Nya ordförande i alla tre distrikten Nr 2 2008 Nya ordförande i alla tre distrikten Aage Kilsand blir ny ordförande i IOGT-NTO-distriktet. I UNF tar Anna Euström från Trelleborg över klubban och hos juniorerna heter den nye distriktsordföranden

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping

5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping Kalendarium Dag Tid Januari Lördag 9 16.00 Stinsen Brinner Nyårsrevy på Globenteatern Söndag 10 10-13 Tipspromenad Februari Tisdag 2 18.30 Musikleken, Wavrinskysalen Söndag 7 10-13 Tipspromenad Söndag

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

350 marschaller för döda

350 marschaller för döda Nr 4 2010 350 marschaller för döda IOGT-NTO, UNF, SIMON, Hassela Helpline och SMART Ungdom har hållit en ljusmanifestation i Lund för narkotikans offer. Efter ett långt fackeltåg tändes drygt 350 marschaller

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer