Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson , Jonathan Rosengren , Alexander Gustafsson , Christian Amundin , Andreas Rydberg , Albin Söderberg

2 Sammanfattning Vi har fått i uppgift att analysera ett valfritt företag och dess bransch med hjälp av det vi lärt oss i kursen marknadsföring. Företaget vi valt att analysera är Skeppargatans Revision AB som bedriver revision och andra ekonomitjänster inom Stockholms- och Linköpingsområdet. Vi har använt oss av kurslitteraturen samt intervjuer från Revisionsbyråerna Skeppargatans revisionsbyrå AB och BDO AB, och även nyckeltal för dessa och från en annan mindre revisionsbyrå vid namn Revisorspoolen Matsson & Co. AB. Företaget vänder sig i huvudsak till mindre och medelstora företag. På senare tid har det även tillkommit föreningar och stiftelser(stefan Gustafsson, 2012). Företaget har ett fördelaktigt pris gentemot de stora byråerna, samtidigt som de har ett lite högre pris än övriga mindre byråer. Skeppargatans revision differentierar sig gentemot sina konkurrenter med hjälp av sin erfarna personal och service, och det är också det som är deras primära styrka. En svaghet företaget har är att det är en liten revisionsbyrå och många större företag vågar inte välja Skeppargatan då de upplever att en mindre revisionsbyrå inte har de resurser som krävs för att hantera den mängd arbete som behövs för ett större företag. I och med den slopade revisionsplikten för mindre företag har marknaden för tilläggstjänster som ekonomisk rådgivning blivit extra viktigt och något som företaget bör ta vara på för fortsätt framgång inom branschen. Vi hävdar att Skeppargatan är ett stabilt företag och vi har kommit fram till att företaget bör fortsätta med sitt koncept att enbart använda sig av kvalificerad personal och låta de större byråerna lära upp nyexaminerade. Då företaget är aktiva i både Linköping och Stockholm, och revisionsyrket är ett yrke som kräver få kundbesök, finns det plats för en geografisk expansion i städer som ligger mellan dessa två. Vi tänker då främst på Norrköping, Nyköping och Södertälje. Företagsnamnet är missvisande då firman inte längre ligger på Skeppargatan och vi anser att ett namnbyte vore på sin plats. Detta kommer inte påverka firman negativt då kundkretsen till största del består av återkommande kunder och är passande för expansionen. 2

3 Innehållsförteckning 1 METOD BUSINESS MISSION OM SKEPPARGATAN REVISION AB STRATEGI NYCKELTAL Skeppargatans Revision AB Revisorspoolen Matsson & Co AB BDO AB STP- ANALYS SEGMENTERING URVAL POSITIONERING P PRODUKT PRIS PLATS PÅVERKAN PERSONAL SWOT- ANALYS STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT PEST-ANALYS POLITISKA FAKTORER EKONOMISKA FAKTORER SOCIALA FAKTORER TEKNOLOGISKA FAKTORER FÖRETAGETS MÅL (FÖRSÄLJNINGSMÅL, LÖNSAMHET, MARKNADSANDEL) ANSOFF-MATRIS ÅTGÄRDSPLAN BRAND MANAGEMENT MARKNADSMIX 5 P Produkt Pris Plats Påverkan Personal REKOMMENDATIONER OCH UPPFÖLJNING KÄLLFÖRTECKNING LITTERATUR INTERNET MUNTLIGA KÄLLOR

4 1 Metod Genom intervjuer med en av delägarna på Skeppargatan Revision AB, Stefan Gustafsson har vi tagit reda på detaljer om hur verksamheten bedrivs men även vilka faktorer som styr trenderna inom branschen. Vi har under tiden haft regelbunden telefonkontakt med Stefan som hjälpt oss när det har dykt upp problem eller frågetecken. Intervjuer har även gjorts med en större revisionsbyrå, BDO, där vi har kommit i kontakt med Jörgen Lövgren, auktoriserad revisor, i syfte att få en djupare inblick i hur konkurrensen påverkar marknaden i stort men också för att vi skulle lära oss så mycket som möjligt om hur revisionsbyråer arbetar. 2 Business mission Det som gör Skeppargatans Revision så speciellt är att vi besitter den stora byråns kunskaper samtidigt som vår organisation präglas av flexibilitet och kundanpassning. Vi har en unik bredd inom revision och andra ekonomitjänster. Vi har erfarenheten, flexibiliteten och förmågan att kunna hantera både små och medelstora kunder. (skeppargatansrevision.se, 2012) Man visar klart och tydligt att man med sin affärsidé vill sticka ut med sin kompetens, erfarenhet och flexibilitet, detta för att kunna nå ut en stor kundgrupp. 3 Om Skeppargatan Revision AB Skeppargatans Revision AB är ett redovisnings och konsultföretag som utför ekonomitjänster som exempelvis revision, ekonomirådgivning och konsultationer, deklarationer etc. åt små till medelstora företag i Stockholm och Linköping. Företaget startades 2006 och drivs idag av tre delägare, där alla tidigare arbetat på Ernst & Young, en större revisionsbyrå belägen i centrala Stockholm. Alla tre har mångårig erfarenhet från branschen, fast inom olika kompetensområden. (Gustafsson, 2012) 3.1 Strategi Skeppargatans revision differentierar sig gentemot sina konkurrenter med hjälp av sin personal och service. Skeppargatans revision är ensam om att enbart använda kvalificerade revisorer till varje enskilt uppdrag (Gustafsson, 2012). Genom att erbjuda kunderna ett 4

5 kostnadseffektivt arbete med hög kvalitet anser sig Skeppargatan kunna konkurrera med såväl små som stora revisionsbyråer. 3.2 Nyckeltal Skeppargatans Revision AB BOKSLUT & NYCKELTAL Antal anställda Omsättning (TKR) Res. e. finansnetto (TKR) Årets resultat (TKR) Summa tillgångar (TKR) Vinstmarginal 26,66 % 14,49 % 11,03 % Kassalikviditet 270,52 % 171,21 % 181,07 % Soliditet 58,56 % 41,72 % 44,99 % (allabolag.se, 2012) Företagets vinstmarginal år 2011 uppgår till 26,66% vilket är relativt högt om man jämför med en större byrå som exempelvis BDO(nyckeltal på nästa sida), och även en ökning från föregående år, detta i kombination med att omsättningen ökat per anställd och färre anställda visar på att det går bra för företaget. Företagets soliditet ligger på 58,56% vilket är stabilt och bra då man har bra långsiktig betalningsförmåga. Detta är framförallt bra om företaget skulle behöva ta upp ett lån då banker tittar mycket på företags soliditet vid nyupplåning(eriksson och Johansson, 2010). Kassalikviditeten ligger på 270,52% vilket kan vara bra då man relativt snabbt, beroende på hur mycket kundfordringar man har, kan betala av sina kortfristiga skulder Kassalikviditet= (kassamedel + kundfordringar)/kortfristiga skulder (Eriksson och Johansson, 2010)En intressant observation är att firman lyckats få ett förbättrat resultat trotts nedskärningar i arbetsstyrkan. Detta bör beaktas när beslut om framtida expansion tas, dvs. om det verkligen är värt att expandera då firman klarar sig bra, om inte bättre, när storleken på arbetsstyrkan hålls nere. Med expansion menar vi här i form av utökad arbetsstyrka. 5

6 Nedan följer två konkurrenters bokslut och nyckeltal: Revisorspoolen Matsson & Co AB BOKSLUT & NYCKELTAL Antal anställda Omsättning (TKR) Res. e. finansnetto (TKR) Årets resultat (TKR) Summa tillgångar (TKR) Vinstmarginal 20,49 % 24,64 % 20,64 % Kassalikviditet 194,08 % 198,21 % 190,49 % Soliditet 51,57 % 54,48 % 51,95 % (allabolag.se, 2012) BDO AB BOKSLUT & NYCKELTAL Antal anställda Omsättning (TKR) Res. e. finansnetto (TKR) Årets resultat (TKR) Summa tillgångar (TKR) Vinstmarginal 14,95 % 15,30 % 12,10 % Kassalikviditet 165,21 % 164,29 % 165,59 % Soliditet 26,26 % 25,83 % 31,08 % (allabolag.se, 2012) Om man jämför Skeppargatans Revision med ovanstående konkurrenter kan man konstatera att företagets nyckeltal de senaste tre boksluten har förändrats mycket i förhållande till dem. Detta anser vi beror mycket på att Skeppargatan dragit ner på sin arbetskraft. Vilket har, som tidigare nämnts, förbättrat företagets nyckeltal väsentligt. En annan intressant observation är 6

7 att en större revisionsbyrå som ovanstående BDO, inte har lika bra nyckeltal som de mindre byråerna. Vi anser att detta beror på flera orsaker bl.a. att personalkostnaderna för en stor byrå är större då man satsar mycket på att lära upp nyutexaminerade revisorer/ekonomer. Detta leder till att de rörliga kostnaderna blir högre, men framförallt den rörliga kostnaden per styck, i detta fall uppdrag, vilket är det som är det intressanta. Vi anser att det är priset man får betala för att kunna behålla en större marknadsandel och nå ut till en större målgrupp. Det som utmärker Skeppargatans revisionsbyrå mest i denna jämförelse är deras extremt höga kassalikviditet. Som vi nämnt tidigare kan det vara fördelaktigt eftersom man relativt snabbt kan betala av sina kortfristiga skulder. Det finns dock en risk med en hög kassalikviditet vilket är om kassalikviditeten är hög pga. mycket kundfordringar. Då kan det, vid en lågkonjunktur, slå hårt mot företaget om vissa kunder skulle gå i konkurs och företaget inte får betalt för hela kundfordran. Detta är en extra stor risk för Skeppargatans Revision då många av deras kunder är småföretag, alltså företag som tar störst skada vid en lågkonjunktur.(eriksson & Johansson, 2010) 4 STP- Analys 4.1 Segmentering Skeppargatans Revision vänder sig i huvudsak till mindre och medelstora företag. På senare tid har det även tillkommit föreningar och stiftelser. Företaget har ett förhållandevis brett utbud av tjänster för att kunna möta olika kundgruppers behov. Majoriteten av de privatägda bolagen som anlitar Skeppargatans Revision efterfrågar deras revisionstjänster. De tjänster som företaget erbjuder faller under flera olika kundgruppers behov. Det är svårt att se tydliga mönster bland Skeppargatans samtliga kunder och hur man skulle kunna dela in dessa i tydligt avskilda segment.(gustafsson, 2012) 4.2 Urval Företaget har en odifferentierad marknadsmix gentemot marknaden då de har olika produkter till alla kunders förfogande och har inget specifikt segment. En kund som vill ha revisionstjänster kan även få hjälp med ekonomisk rådgivning. They will discuss face-to-face with each customer their requirements, and tailor their services accordingly. (Fahy & Jobber, 2012 s.125) De väljer alltså att skräddarsy sina produkter till kundens behov och krav. Med detta synsätt på kundanpassade produkter vill man skapa en god kundrelation med nöjda återkommande 7

8 kunder. Den här strategin är speciellt kostnadseffektiv inom branschen då många revisionsbyråer anser att det är mer lönsamt att ha återkommande kunder än nya.(fahy & Jobber, 2012) 4.3 Positionering (Fahy & Jobber, s.128, 2012),(Gustafsson, Lövgren, 2012) Diagrammet ovan beskriver en prispositionering för byrån. Skeppargatans revision AB har vi positionerat som en liten byrå med sina tre anställda. Byrån ligger i diagrammet lite högre i pris än övriga små byråer eftersom den håller hög kvalitét med välutbildade godkända och auktoriserade revisorer. Ernst & Young och BDO är två stora och välrenommerade revisionsbyråer med starka varumärken. De har kapacitet att ta betydligt större företag som kunder och kan därmed också ta ut en högre kostnad för kunden än vad mindre byråer kan göra med sina kunder. 8

9 5 5P 5.1 Produkt Skeppargatans revision AB erbjuder ett väl genomarbetat produktspann. Hos bolaget kan man inte bara få hjälp med revision, utan de kan med deras portfolio stå till tjänst genom 10 olika tjänster som kan komma bra tillhanda för deras kunder som består av oftast små till medelstora privatägda bolag. Det framgår även att de har kompetens utöver deras portfolio, då de informerar om att i de fall kunden söker hjälp utöver deras vanliga produktspann, så kan man garanterat komma fram till en fördelaktig lösning. Nedan listar vi deras tjänster: Revision Ekonomikonsultationer Bokslut Årsredovisningar Deklarationer Skatterådgivning Koncernredovisning IFRS, USGAAP Intern kontroll/intern revision Bolagsbildning (skeppargatansrevision.se, 2012) 5.2 Pris Skeppargatans Revision erbjuder en annan prisplan än vad övriga byråer gör. Man har ett betydligt fördelaktigt pris ur kundperspektiv gentemot de stora byråerna, samtidigt som man ligger lite högre i pris än vad övriga små byråer gör. I priset ingår även väl kvalificerade revisorer för att kunden aldrig ska tvivla över kvalitén på tjänsten de betalar för. Vi är väldigt kostnadseffektiva gentemot andra byråer. Många större kunder är glada att slippa studenter och nyanställda som ofta får sköta det mesta arbetet. En stor revisionsbyrå träffar ofta bara kunden 1h om året. Kunderna får ofta utbilda personalen i början då de saknar kompetens. Skeppargatan är ensam med att enbart använda kvalificerade revisorer till varje uppdrag. (Gustafsson, 2012) 9

10 5.3 Plats Skeppargatan Revision AB har två kontor, ett i Stockholm på Vanadisvägen och ett i Stefan Gustafssons bostad i Linköping. Man träffar sina kunder ett fåtal gånger om året och i de allra flesta fall kommer arbetet levererat. I vissa fall behöver man åka ut till kund, detta gäller primärt de stora kunderna. Att åka ut till kund inbringar inte problem för byrån, då deras position i Stockholm är mycket central. 5.4 Påverkan På byrån arbetar man vanligtvis med återkommande kunder, men för att få ett utökat kundspann har man börjat marknadsföra sig. Detta innefattar exempelvis att man stödjer Linköpings innebandy samt att man finns med på Hitta, Google och Eniro. Nytt för byrån är att man på senare tid börjat använda sig av mötesbokarna, ett bolag som hjälper kunder att hitta till Skeppargatans Revision AB och stämmer möten med dem. Eftersom mötesbokarna fortfarande ses som något nytt har man för tillfället inga planer på att utöka sin marknadsföring ytterligare den närmsta tiden. 5.5 Personal Vi är ett team som fungerar bra tillsammans och således uppfyller varandras krav på personliga egenskaper. Eftersom vi känner varandra väl så sätter vi inte lika stor press på varandra, vilket skulle vara annorlunda om vi arbetade i ett större företag. (Gustafsson, 2012) Med de tre nyexaminerade studenterna som man tidigare hade var man tvungna att lägga ned mycket tid på att utbilda och hjälpa dem utöver det vanliga arbetet. Därför beslutade de sig att göra sig av med den nya personalen. Merkostnaden blev för hög i förhållande till avkastningen.(gustafsson, 2012) Som ett revisionsbolag har man vissa krav på sig. Deras anställda revisorer bör ha genomgått viss revisionsutbildning och blivit antingen godkända eller auktoriserade revisorer utav revisionsnämnden för att bli anpassade för arbetslivet samt för att de ska kunna de lagar och förordningar som är väsentliga för deras revisionsuppdrag. För att bli godkänd revisor krävs att man har en högskoleexamen i företagsekonomi samt ha minst 3 års arbete på revisionsbyrå under svensk handledning samt avlagt en revisorsexamen med ett godkänt prov hos Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisor krävs ytterligare ett prov, Högre revisorsexamen. 10

11 De ska även kunna erbjuda säkerhet gentemot kunden samt erbjuda god revisionssed enligt dessa två paragrafer: Revisorslag (2001:883) God revisionssed 19 En revisor skall iaktta god revisionssed. Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisionssed. (lagen.nu, 2012) Revisorns opartiskhet och självständighet 20 En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. (lagen.nu, 2012) 6 SWOT- Analys Interna faktorer Styrkor SWOT Endast kvalificerade revisorer Inga studenter/nyanställda Liten revisionsbyrå- Korta beslutsled Tillgänglighet Centralt placerad Expandering- Sammanslagning med Sonorarevision Svagheter Liten revisionsbyrå Missvisande namn Dyrare Möjligheter Hot Externa faktorer Föråldrad revisionskår Slopad revisionsplikt som ger omvänd effekt Konjunktur- Behövs mer arbete och granskning hos kunderna i sämre tider då dem behöver mer hjälp Slopad revisionsplikt Utökad slopning av revisionsplikt Konjunktur 11

12 6.1 Styrkor Som tidigare nämnts så drivs Skeppargatans Revision AB av tre stycken delägare där alla har lång erfarenhet inom branschen. Genom att undvika anställning av studenter och revisorer med liten erfarenhet, kan man sticka ut från övrig marknad och erbjuda sina kunder effektivitet och erfarenhet. En revisor som jobbat länge gör färdigt arbetena både snabbare och bättre (Gustafsson, 2012). Det som göra denna revisionsbyrå unik är att man är ensamma med att erbjuda sina kunder kvalificerade revisorer till varje uppdrag. Till skillnad från större byråer, där kunden inte alltid kommer i direkt kontakt med företagets kvalificerade revisorer, får man på Skeppargatans Revision AB ett direkt bemötande i form av professionalism och erfarenhet vilket ger ett annat sorts förtroende från kunden. Eftersom man är en mindre byrå kan man vara väldigt flexibla och anpassningsbara. Med ett centralt beläget kontor har man även ett bra geografiskt utgångsläge då de flesta företag således ligger centralt. Man har planer på att expandera i form av en hopslagning med Sonora Revision AB. Detta skulle öppna upp möjligheter för en större arbetsmarknad och man skulle även kunna nå ut till fler mellanstora/stora företag som annars tror att man inte har tillräckligt med personal och resurser för att vara up-to-date med allt. ( Gustafsson, 2012) 6.2 Svagheter Skeppargatans Revision AB är ett litet företag vilket leder till att större företag (kunder) allt som oftast väljer en större revisionsbyrå. Kunderna upplever att en mindre revisionsbyrå inte har de resurser som krävs för att hantera den mängd arbete som ett större företag kräver. Skeppargatans prissättning ligger något högre än vad konkurrenter av samma storlek gör, men man är betydligt billigare än de stora aktörerna på marknaden. Detta till följd av att Skeppargatans Revision AB är ensamma om att alla medarbetarna inom företaget är kvalificerade revisorer. Trots kompetens i klass med de stora företagen samtidigt som man innehar flexibiliteten av de små företagen så lyckas man inte fullt nå ut till de stora aktörernas kundgrupp. På samma sätt som vi kan se en eventuell sammanslagning med Sonera Revision som en styrka så finns det även svagheter. Sonera Revision är ett företag med drygt 20 anställda varav nio auktoriserade revisorer och tre godkända revisorer. Problemet är att detta inte stämmer 12

13 överens med Skeppargatans profilering, dvs., att alla medarbetarna har samma kompetensnivå. Ackoff definierar affärsidén som: a broadly defined, enduring statement of purpose that distinguishes a business from others of its type. (Fahy & Jobber, 2012 s. 312). Affärsidén och målet med verksamheten måste vara tydligt formulerat och helt klart är att Skeppargatans Revision och Sonora inte kan behålla sina nuvarande verksamhetsmål utan att konflikter uppstår. Skeppargatan Revision kommer inte att kunna behålla sin nisch om att enbart ha medarbetare med överlägsen kompetens på marknaden. 6.3 Möjligheter Framtidsmarknaden för Skeppargatan Revision AB ser ljus ut. Generellt sätt så är hela revisorskåren väldigt föråldrad och många väntas gå i pension. Detta borde resultera i att man kan ta över många kunder. Samtidigt som revisionsplikten slopades så sjönk antalet små kunder då det inte längre var ett krav på att han en revisor. Detta har medfört att 72 % av alla aktiebolag i Sverige inte längre behöver anlita en revisor enligt lag (svensktnaringsliv.se, 2010). Gustafsson tror däremot att det flesta kommer att vilja ha en revisor då tiden och det extra arbetet som behövs läggas ned är en merkostnad som företag kommer välja att lägga på kvalificerade revisorer istället. Dock så tror man att revisionsbyråer i högre utsträckning kommer att erbjuda andra typer av tjänster som exempelvis konsultation och ekonomisk rådgivning. Lågkonjunkturen skulle kunna öppna dörrar för Skeppargatan Revision AB då företag i ett sämre ekonomiskt läge generellt behöver ytterligare hjälp, dvs. mer konsultation eller rådgivning, vilket leder till mer arbete. 6.4 Hot Det verkliga hotet är inte den slopade revisionsplikten, utan om det skulle ske en utökning av den. Då skulle exempelvis även medelstora företag med en högre omsättning kunna välja att inte anlita en revisor. Ett annat hot som vi kan se är risken att mindre nya företag bildas till följd av den rådande konjunkturtrenden. Ett sämre ekonomiskt klimat kan då medföra att Skeppargatans Revision skulle se ett minskat inflöde av nya kunder. 13

14 7 PEST-analys 7.1 Politiska faktorer 2010 slopades revisionsplikten för småföretag. Organisationer med högst tre anställda, en nettoomsättning på under 3 miljoner och en balansomslutning p 1,5 miljoner kan välja att inte anlita en revisor. (svensktnaringsliv.se, 2010). Fördelarna med detta skulle vara att mindre företag nu kan fördela sina resurser på ett sätt som är mera gynnsamt för verksamhetens utveckling och välmående. Huruvida effekterna av slopandet har varit gynnsamma för marknaden i helhet är omdiskuterat. Klart är dock att de verksamheter som nu väljer att inte anlita en revisor kan istället disponera sina tillgångar mer fritt, när man inte enligt lag behöver anlita en revisor. Ett problem som man då kan se är att själva fördelen med att ha en godkänd revisor uteblir, då man inte längre har kvalificerad hjälp att kunna dokumentera sin resurshantering och ekonomiska ställning. Intressenter till ett företag vill gärna ha dessa uppgifter som en säkerhet på att verksamheten bedrivs på ett korrekt och seriöst sätt. De tjänster som en revisor utför åt företag kan jämföras med en kvalitetsstämpel som nu vissa företag inte har. Stefan Gustafsson på Skeppargatans revision kan efter slopandet av revisionsplikten se att en del mindre företag istället anlitar revisoner för ekonomisk rådgivning och konsulttjänster istället för revisorns traditionella uppgifter. Det råder, enligt Stefan Gustafsson, trender inom branschen där revisionsbyråer i större utsträckning väljer att erbjuda företag ekonomisk rådgivning. Efterfrågan på dessa typer av tjänster har ökat sedan lagen trädde i kraft Ekonomiska faktorer Revisionsbranschens arbete är ofta väldigt säsongsindelad, inte minst för Skeppargatan. Cirka 70 % av Skeppargatans omsättning inarbetas under de två första kvartalen(gustafsson, 2012). Att därför erbjuda flera olika tjänster utöver revision är lösningen på problemet för att få en jämnare arbetsfördelning under året. Både Skeppargatans Revision och BDO är överens om att konjunkturen inte har någon större påverkan på deras bransch. Företag har en benägenhet att hålla i pengarna vid svårare tider vilket gör det svårare att sälja tilläggstjänster(lövgren, 2012). Gustafsson tror att företagen behövs granskas mer vilket resulterar i en högre faktureringsgrad per kund. 14

15 7.3 Sociala faktorer Skeppargatans Revision AB har inga fysiska produkter som i sin mening sätter sin prägel till köparen. Därför är det svårt att beskriva vad köparen vill uppnå med köpet av produkterna i termer av sociala faktorer. Eftersom den vanliga kunden är ett företag kan sociala faktorer delvis eller till och med helt uteslutas då målet med produktköpet är gemensamt för företagen, dvs. att vid revision ge en rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska förutsättningar och vid ekonomisk rådgivning optimera sin egen ekonomi. 7.4 Teknologiska faktorer Det är viktigt för revisionsbyråer att hänga med i den teknologiska utvecklingen som lett till att bokföring blivit mer, om inte helt, digitaliserat. Teknologiska faktorer som påverkar revisionsbranschen är exempelvis bokföringsprogram och olika versioner av bokföringsprogram. Vi menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa. Andra teknologiska faktorer är faktumet att man behöver skriva ut väldigt mycket papper vilket betyder att en bra och effektiv skrivare kan vara en smart investering även om det kostar väsentligt mycket mer än en standardskrivare. Eftersom revisionsyrket är ett tjänsteyrke är det väldigt viktigt att företagen inom branschen, för att vara framgångsrika, är effektiva i sitt arbete. Här blir de teknologiska faktorerna viktiga. 8 Företagets Mål (försäljningsmål, lönsamhet, marknadsandel) Enligt Skeppargatan så arbetar man inte efter mål på samma sätt som större byråer. Vi har inte samma behov av mål då vi har en väldigt nära kontakt med våra kunder och kan ofta förutse svagheter i god tid. (Stefan Gustafsson, Skeppargatans Revision AB). Företaget använder sig av budgetar inför varje år som ofta stämmer in väldigt exakt då man har en god kontroll på vilka kunder som kommer att återkomma. Man använder även mål för hur mycket olika reklamprojekt ska generera, dock skiljer de sig väldigt mycket från fall till fall. Stefan Gustafsson förklarar även att ett självklart mål är att täcka företagets kostnader. 15

16 8.1 Ansoff- Matris Existerande produkter Nya produkter Marknadspenetrering Produktutveckling Existerande marknader Gå ihop med Sonora AB Marknadsutveckling Differentiering Nya marknader Utöka verksamhetsområdet (Fahy & Jobber, 2012 s. 321) När det gäller marknaden som Skeppargatan Revision AB är verksam inom så handlar det om att behålla sin produkt i den existerande marknaden. Då man har tankar på att gå ihop med den något större revisionsbyrån Sonora Revision AB öppnas bra expansionsmöjligheter upp. Man skulle då kunna nå en större marknad. Ett problem vi nämnt tidigare med att gå ihop med Sonora AB är att man tvingas lämna sin affärsidé och det man just nu sticker ut med på marknaden, dvs. att enbart erbjuda kvalificerade revisorer. Skulle man däremot kunna få Sonora att ställa samma krav på sina anställda och sedan göra en sammanslagning skulle man 16

17 kunna använda styrkan av att ha en djup kompetens samtidigt som man med en större arbetspool kan nå ut till fler och större företag och på så sett penetrera marknaden. Ett nästa steg skulle kunna vara marknadsutveckling, vilket innebär att ge sig in på nya marknader med sin nuvarande produkt. Eftersom man är verksam i framförallt Stockholm men även i Linköping, skulle man kunna försöka nå ut till kunder i mellanliggande städer. Platser som Södertälje, Nyköping och Norrköping är alla städer som ligger inom ens verksamhetsområde. Eftersom revision är en bransch där få avstämningar och kundmöten krävs så tror vi att detta skulle kunna vara något för Skeppargatan Revision AB att satsa på. 9 Åtgärdsplan 9.1 Brand Management Skeppargatans Revision AB är idag verksamma på adressen Vanadisvägen 24 i centrala Stockholm. Detta kan uppfattas som förvirrande för nya kunder. De har från början tillbringat tre år på adressen Skeppargatan och ungefär tre år på nya adressen på Vanadisvägen. För att ett företag skall nå ut till kunder så krävs ett namn som är kort, lätt att uttala och att komma ihåg samt distinkt. (Fahy & Jobber 2012) För att förhindra förvirring hos kunder anser vi att man bör byta namn på företaget. Man skulle kunna byta till ett kortare namn som dessutom är lättare att komma ihåg, men viktigast av allt byta bort namnet Skeppargatans för att inte ha ett missvisande namn. Att ha ett namn som är förknippat med en särskild adress ger intryck av att företagets verksamhet är avskild från övriga landet. I och med att Skeppargatans Revision AB är verksam i två städer vore det lämpligt att ha ett namn på företaget som inte associeras till en geografisk plats. Att byta namn för ett bolag hos bolagsverket medför en avgift på 1000kr, utöver det får man ha i åtanke vad det kan kosta att informera sina nuvarande kunder och hur man marknadsför det nya namnet på bästa sätt. Nuvarande kunder kommer inte att påverkas nämnvärt av ett namnbyte då de flesta är återkommande och företagets tjänster är oförändrade. 17

18 9.2 Marknadsmix 5 P Produkt Den slopade revisionsplikten har medfört att efterfrågan på ekonomisk rådgivning och konsulttjänster har ökat. Detta är någonting som Skeppargatans Revision AB måste ta fasta på och öka sin profilering mot rådgivning och konsultering, då själva revisionsarbetet kommer minska för samtliga revisionsbyråer. Verksamheten riktar in sig på kundanpassad marknadsföring i syfte att värna om de existerande kunderna. Med stort förtroende och tillit bland kunderna så finns det en stor möjlighet att även nå ut med övriga ekonomitjänster, särskilt när majoriteten av revisionsarbetet sker under årets första kvartal. En tydlig uppdelning av de tjänster verksamheten erbjuder kan locka existerande samt nya kunder att i större utsträckning anlita Skeppargatans Revision för konsultuppdrag. Att enbart ha en lång lista av tjänster på sin hemsida anser vi inte vara tillräckligt för att i stor utsträckning få kunderna att utnyttja företagets övriga tjänster. Skeppargatans Revision borde omformulera sina verksamhetsmål på hemsidan och även medarbetarnas titlar. All denna kompetens finns redan inom verksamheten men det är fortfarande revisionsdelen som står som huvudsysselsättning, när man istället borde marknadsföra konsultuppdrag i samma utsträckning för att inte tappa marknadsandelar till konkurrenter Pris Vi ser för tillfället inga åtgärder på priset då man ligger bra till i förhållande till sina konkurrenter Plats Den geografiska expanderingsaspekten är något som vi tror skulle kunna gagna Skeppargatans Revision AB i framtiden. Eftersom man är verksamma i Stockholm men även i Linköping, samtidigt som jobbet i sig är väldigt flexibelt, med relativt få kundbesök och uppföljningsmöten, tror vi att ett alternativ för företagets utveckling skulle vara att bli mer verksamma över ett större geografiskt område. Sträckan mellan Stockholm och Linköping lämpar sig därför väldigt bra för detta. Nyköping, Södertälje och Norrköping är alla tre städer inom detta område som har flera små och mellanstora företag som skulle kunna bli potentiella kunder för Skeppargatans Revision AB Påverkan Hemsidan bör utvecklas så att man som kund kan bli erbjuden information direkt av Skeppargatans medarbetare. Vi har noterat att vissa företag har kontaktformulär, där man kan välja vilken typ av tjänst man är intresserad av för att sedan bli kontaktad, med bland annat 18

19 prisuppgifter av en medarbetare. En likande tjänst skulle Skeppargatan gynnas av, främst i syfte att locka nya kunder. Vi ser denna åtgärd som en metod att nå ut med övriga ekonomitjänster, exempelvis rådgivning om bolagsbildning eller konsultuppdrag. För att utöka verksamheten ytterligare skulle man kunna utnyttja tjänsteförmedlaren Servicefinder. Servicefinder hjälper företag att nå ut till deras kunder genom att kunden, i ett första steg, på Servicefinders hemsida anmäler ett intresse för en specifik tjänst eller produkt. I steg två tittar Servicefinder upp lämpliga företag som är registrerade på Servicefinder och kan tillgodose kundens behov och ger dessa företag möjlighet att lämna kunden en offert. På det här sättet tror vi att man kan nå ut till fler småföretag. Kostnadskalkyl för Servicefinder Kostnad per revisionsuppdrag Kostnad för bokföring/ekonomisk rådgivnings 300 kr 150 kr (Andersson, 2012) Personal Väljer man att slå ihop sin verksamhet med en annan revisionsbyrå tror vi det är viktigt att företagens visioner och affärsidéer går ihop. För tillfället väljer man att rikta och nischa sin försäljning av tjänster med sitt kompetensverktyg, att sticka ut från marknaden och endast erbjuda kvalificerade revisorer. Skulle man välja att gå ihop med en byrå som inte erbjuder samma standard, skulle det kunna medföra att man förlorar kunder och riskerar att inte vinna nya potentiella kunder. Därför tror vi att det är viktigt att byråerna tillsammans tar fram tydliga mål för att kunna sticka ut från marknaden. Detta för att med sin storlek och expertis, kunna ta så stora marknadsandelar som möjligt. Tidigare så har man haft mindre kvalificerade anställda som hanterade enkla revisionsuppgifter. Detta slutade man med och gjorde sig av med de anställda då man, till skillnad mot övriga konkurrenter, riktade sig in mot att enbart ha kvalificerade revisorer inom verksamheten. Detta medförde att även de enklaste arbetsuppgifterna nu måste skötas av revisorerna. 19

20 Vi har upptäckt att man lägger stor vikt vid att behålla tidigare kunder mer än att söka efter nya kunder. Detta kan också bero på att man inte riktigt kan marknadsföra en specifik produkt, utan måste synas med hela företaget. Företaget är litet och mer jobb skulle innebära att de tre ägarna skulle behöva arbeta mer. Mer arbete skulle innebära fler deadlines och därför mer stress, därför kan kvaliteten på företagets tjänster bli sämre. Att marknadsföra sig skulle därför kunna ha en negativ effekt på företaget mer än vad den skulle göra positivt eftersom kunderna endast återkommer om de känner sig tillfredsställda av byrån. Ett åtgärdsförslag som vi anser skulle förbättra verksamhetens effektivitet, och möjliggöra expansionen, är att anställa en ekonomiassistent. Syftet med det skulle vara att avlasta revisorerna från de arbetsuppgifter som inte kräver en auktoriserad revisors kompetens. Medarbetarna på Skeppargatans Revision spenderar i dagsläget mycket tid åt till att fysiskt hantera ärenden, vilket bland annat innefattar kopiering och arkivering. Ekonomiassistenten skulle inte arbeta med kundkontakt och handläggning, utan enbart de tidkrävande uppgifterna som inte kräver formell utbildning. Det huvudsakliga arbetet sköts således fortfarande enbart av revisorerna. Kostnadskalkyl för en ekonomiassistents månadskostnad Nettolön kr Personalskatt (32 % av bruttolön) kr Bruttolön Pensionsavsättning (12 % av bruttolön) Arbetsgivaravgift (33 % av bruttolön) Semesterlön (12 % av bruttolön) Arbetsgivaravgift sem. Lön (33 % av semesterlön) kr kr kr kr 871 kr Total personalkostnad per månad kr (Eriksson och Johansson, 2010), (Gustafsson, 2012). Att anställa en assistent på heltid, dvs. 160 timmar/mån., skulle kosta företaget ca kr/mån. Samtidigt som anställningen skulle kosta företaget skulle man frigöra 160 timmar per månad som kan läggas på mer avancerade uppgifter. Exempelvis kan de nuvarande anställda 20

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2012

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2012 REVISORSEXAMEN Del I Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 22 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisorslag; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:883 Utkom från trycket den 7 december 2001 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

- En företagspresentation. Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan 2002-01-24

- En företagspresentation. Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan 2002-01-24 - En företagspresentation Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan 2002-01-24 Innehållsförteckning Syfte. Sid. 2 Metod... Sid. 2 Inledning. Sid. 3 Ernst & Young över hela världen.. Sid. 3 Tjänsterna...

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Av: Linus Rosdal, David Henriksen, Elias Uhlin, Martin Holm Antal ord: 4525 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Genomförande... 4 Affärsidé...

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer