Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6"

Transkript

1 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Patrik Norlin Peter Risberg Linda Take Elisabeth Gustavsson Distriktsordförande Övriga deltagare Monika Wikström Protokollsekreterare Allan Jonsson Hedersledamot Lämnat återbud - Sammanträdets öppnande 58 Distriktsordförande Örjan Beckius förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Justering 59 att utse Britt-Marie Lundqvist att jämte mötesordförande Örjan Beckius justera protokollet. Dagordning 60 Styrelsen lägger till ett ärende. att Komplettera under Övriga frågor med Fakturor via mail och att därefter fastställa utsänd dagordning. Föregående mötes protokoll 61 Styrelsen går igenom det senaste mötesprotokollet. När det gäller prisutdelare vid DM blir det några ändringar: Medel DM 13/9 kan inte varken Patrik eller Sören vara prisutdelare. Örjan går in som prisutdelare 13/9 samt någon mer från styrelsen som finns på plats denna dag. Linda och Monika tar 14/9 och Sören ersätter Elisabeth vid Lång DM. Medaljutdelningen ser därför ut enligt nedan: 30/8 Lång DM Kristinehamns OK Sören Sune 5/9 Natt DM OK Mangen Britt-Marie Örjan 13/9 Medel DM OK Hierne Örjan Vakant 14/9 Stafett DM OK Jösse Monika Linda 7/9 V-serien Degerfors OK Örjan 1

2 Örjan har bett Lisa Annersand att ställa frågan om Frykenfonden till IK Frykens styrelse. att därefter lägga protokoll 5/14 till handlingarna. O-Forum/Gala Arbetsgruppen presenterar sina idéer från planeringsmötet i juni. Forum kommer att genomsyras av att Värmland ska arrangerar O- Ringen Temat blir Attityder och Marknadsföring av Värmland att vi ska skapa Vi-känsla. Arbetsgruppben för O-forum/galan har möte igen den 27/8 på Idrottens Hus. att ta bort priset Årets offensiva händelse och att istället införa ett pris Styrelsens pris där styrelsen utser pristagare för något speciellt den/de har gjort under året. Föreningsträffarna Styrelsen diskuterar hur föreningsträffarna ska arrangeras och kommer fram till att erbjuda tre träffar på tre olika platser och datum i Värmland. Klubbarna får välja vilket datum/plats som passar dem bäst (först till kvarn). På så vis får vi inte samma uppdelning som förr om åren. Ännu har ingen klubb hört av sig om förslag på diskussionspunkter, sista datum är 31/8. att Följande datum och platser får väljas av orienteringsklubbarna: 1. Skattkärrs IF klubbstuga den 6 oktober 2. SISU Forshaga SK klubbstuga den 13 oktober och 3. OK Älgens klubbstuga i Grums den 20 oktober att VOF står för träffarnas fika, att Lisa eller Patrik är med på alla träffarna samt att Örjan, Monika och Patrik sätter ihop en inbjudan. Kommittéernas rapportering 64 Tävling a) Sören rapporterar följande deltagarsiffror: 6/6 Säffle OK 239 6/7 Morokulien 442 Tävlingsprogrammet för 2015 har varit ute hos klubbarna på remiss. De flesta klubbar är nöjda med programmet som innehåller 18 tävlingar. Britt-Marie framför att det vore bra om DM-tävlingarna inte krockar med Tjurruset/Kalvruset då det är många orienterare som gärna väljer att springa dessa arrangemang istället för DM. Ungdom b)peter berättar att Värmland kom tvåa på Distriktsmatchens sprintstafett och trea i den individuella fighten. Vid AXA-stafetten i samband med O-Ringen i Kristianstad kom Värmland, lag 1 på en fin åttonde plats. I laget sprang: Lovisa Martinsson, Lukas Olm, Frida Johansson och Andreas Uller. Andralaget kom på en 29 e plats. Just nu planerar UK för USM 19-21/9 som går i Köping med ett förläger 17-19/9. UK hoppas på 13 deltagare från Värmland. Peter berättar också att det tagits bilder på Värmlandsungdomarna som ska användas till tackkort till Skogskarlarna för deras bidrag till ungdomarna. En del av bidragen från både Skogskarlarna och Skogsflickorna kommer att användas som subvention av kostnader i samband med USM. 2

3 Övriga rapporter 65 Ordförande a) Örjan informerar att han fått inbjudan till ett extra förbundsmöte från SOFT. Det kommer att hållas i samband med ordförandekonferensen november. Det extra förbundsmötet kommer att behandla frågan om en ny valberedning, som efter Förbundsmötet i mars, saknas i SOFT. Tom Hollowell kommer att göra en ansökan i VOF s namn. Ansökan ställs till Landstinget i Värmland för Verksamhetsbidrag till länsövergripande frivilligorganisationer år 2015 och gäller för en anställning av en projektledare för Friska Värmland. Ansökan ska godkännas av VOF s styrelse och sedan skickas in innan 29/8. Ekonomi b)sune rapporterar kr på plusgirot. Sune har åtgärdat den stora summan på plusgirot genom att placera kr på ett låst (3 mån) Placeringskonto med ränta kr är placerade på ett annat sparkonto med ränta som inte är låst. Sune provar ett bokföringsprogram via Internet som heter Fortnox. Kansli c)monika informerar om SOFT s hyrbilsavtal med MABI. VOF är nu registrerat i avtalet. Vid bokning uppges Värmlands OF eller vårt organisationsnummer. RF har förhandlat fram nya billigare priser för telefoni. Den fasta anknytningen på VOF s kansli sänks från 493 kr/mån till 360 kr/mån. Monika kollar upp storlekarna på de nya VOFtröjorna som ska beställas till styrelsen. Placering av logga bestäms till vänster bröst. Monika hjälper Ungdomskommittén att ordna boende och resa till Förlägret september innan USM. Monika berättar att en ny Facebookgrupp är bildad som heter Orientering i Värmland. Det kan bli rörigt med info både från denna grupp och Värmlands Orienteringsförbund. Styrelsen enas om att gruppen Orientering i Värmland är orienterarna i Värmlands grupp och Värmlands Orienteringsförbunds sida är mer officiell. Alla kan dock gå in och göra reklam för olika arrangemang på VOF s sida som når en stor grupp med nästan 500 vänner. När det gäller info från VOF s styrelse och kommittéer ska den läggas ut på VOF s Facebooksida. Projektet d) Patrik berättar att flera skattningar är på G. Tillsammans med OK Tyr har Patrik ordnat skolorientering med fasta kontroller som kommer att pågå i fyra veckor under september. Patrik informerar också om att hotell/konferens är preliminärbokad för personer i Arvika inför Utbildningshelgen 21-23/ O-Ringen e)britt-marie berättar att bedömningsgruppen har möte till helgen där de ska utvärdera möjliga arenor inför Ledningsgruppen ska också träffas inom kort och diskutera organisationen. Vid O-Ringen i Kristianstad hölls ett möte som var öppet för alla i Värmland. 57 stycken från många olika klubbar i Värmland lockades till informationsträffen som blev väldigt lyckad. Värmlands Infotält på O- Ringen fungerade bra. Det var inte svårt att få bemanning och många tittade in och var nyfikna på Värmlands arrangemang Britt- Marie meddelar också att chefen för O-Ringenstaden, Petter Nyberg, har hoppat av på grund av familjeskäl. En ny person kommer att rekryteras. VOF s styrelsemästerskap f) Innan dagens styrelsemöte genomfördes 2014 års styrelsemästerskap vid Tyrstugan. Arrangör var Patrik Norlin. Resultat, se bilaga 1. 3

4 Övriga frågor 66 a) Fakturor via mail Sune föreslår att VOF s fakturor skickas via mail och inte via brev. Frågan är delad både i styrelsen och ute bland klubbarna. att vid lämpligt tillfälle fråga klubbarna vilket som föredras och att det därefter bestäms att alla fakturor skickas antingen via brev eller via e-post. Ingen uppdelning med e-post till vissa och brev till andra klubbar. Avslutning 67 Nästa möte är den 24/9. Örjan tackar mötesdeltagarna för visat intresse och Patrik för det fina arrangemanget. Stort tack till Elisabeth som ordnat priser till alla! Därefter avslutas mötet. Vid protokollet Justeras Justeras Monika Wikström Örjan Beckius Britt-Marie Lundqvist Sekreterare Mötesordförande 4

5 Bilaga 1 Protokoll 6/14 Resultat Styrelsemästerskapet 2014 Mästerskapet gick till så att löparna sprang/gick en stjärnorientering där man fick svara på en tipsfråga vid varje kontroll (12 st.). Det fanns också en utslagsfråga. Alla fick ta så många kontroller man orkade, resterande frågor kunde man sen svara på vid ett bord i anslutning till målet. Vann gjorde den som hade flest rätt! Vinnare blev Elisabeth Gustavsson Stort GRATTIS! Nästa års arrangör blir Britt-Marie! Resultat: Placering Namn Antal rätt 1. Elisabeth Gustavsson Peter Risberg 9 Närmare än Sören och Örjan i utslagsfrågan 3. Sören Johansson 9 4. Örjan Beckius 9 5. Sune Andersson 8 6. Monika Wikström 7 7. Linda Take 6 Närmare än B-M och Allan i utslagsfrågan 8. Britt-Marie Lundqvist 6 9. Allan Jonsson 6 5