HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor"

Transkript

1 Sida 1/80 FLYGPLAN - L Alpha Aviation Concept Ltd. HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor F Kontroll av rodervajrarnas bultar F E.F.A.602. Utbyte av axelremmar F Kontroll av skevroderpedalerna F Kontroll an nosstället 100h F R Bränsleanläggningens ventilationsöppning F (A) 2638 Kontroll av vingbultarna F R Utbyte av värmeväxlare F R Bromsvätskebehållarens propp 50H/1V F Bränslekranens skydd F Skott i kabinen DCA/R2000/ Modifikation av batteriet DCA/R2000/ Flygtiden på motorfästet 5000H DCA/R2000/ Kontroll av skevrodrens vipparm DCA/R2000/ Kontroll av förgasarens bränsleslang DCA/R2000/ Modifikation av säkerhetsbältenas fästögla DCA/R2000/ Kontroll av vingbalkarna 24KK DCA/2000/37A 5492 Utbyte av oljerör och -slangar DCA/R2000/ Kontroll av luftfiltret DCA/R2000/ Kontroll av magnetapparatens omkopplare DCA/R2000/ Kontroll av luftkopan och -rören DCA/R2000/25A American Champion Aircraft Corp. 7ECA 342 Förstärkning av axel för inluftens reglageklaff 351 Modifiering av bränsleventilens stödbeslag AD Montering av stoppar för pedalrörelsen SAD574A 765 Begränsning av flyghastighet och byte av vingstötta & skyl AD Kontroll av ljuddämpare /1Y AD Kontroll av stol (25H) AD Vingstöttornas beslag (20H) AD Kontroll av vingbalkarna 500H/12KK AD R Kontroll av styrlinorna AD Kontroll av baksätet () AD KCAB 983 Kontroll av ljuddämpare /1Y AD Kontroll av stol (25H) AD Kontroll av övre vigstöttans beslag (250H) AD Vingstöttornas beslag (20H) AD Kontroll av vingbalkarna 500H/12KK AD R Kontroll av styrlinorna AD Kontroll av baksätet () AD CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin) DR Höjdroderlinans fästbult F R1 Bromsvätskebehållarens propp 50H/1V F Byte av oljerör och -slangar mot eldfasta EASA Kontroll av magnetapparatens omkopplare EASA Kontroll av luftkåpan och -rören 110 H EASA

2 Sida 2/80 Cessna Aircraft Company Cessna 140() 15 Förstärkning av vingens framkant AD Höjdroderts balk () AD Flygkroppens bakre spant () AD Höjdstabilisatorns fästbultar 1Y AD Vingens spänningstrådar AD Sidorodrets nedre spant AD Kontroll av fenans balk AD Kontroll av huvudlandställ Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Modifiering av axelremmarna AD Cessna 150() 387 Löstagnin eller modifiering av handskfacket AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Skyddet till propellernaven 571 Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator (25H) AD Skylt för påminnelse om största tillåtna last STC SA572CE Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1391 Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Fästning af batterikabel AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Utbyte av reostat AD Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Kontroll av värmeväxlare (50H) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 170() Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1204 Kontroll av spegel för flyboxering 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Väljventil för bränslet AD

3 Sida 3/ Modifiering av axelremmarna Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD Cessna 172A Q Kontroll av stallvarningsanläggningen Ändring av bränslemängdsmärkningarna Kontroll av flottörinstallationens främre beslag AD AD Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan /50H 502 Montering av skylt för bränsleval AD Kontroll av bakre flygkroppens spant AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av höjdrodersystemet AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1181 Modifiering av styrspakens ledelement x AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Utbyte av reostat AD Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av kartlampans avbrytare 12KK AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 172R Kontroll av styranläggningen Modifikation av dörrkarm Kontroll av motorinställningarna Uppdatering av autopilotens programvara Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontrolll av bränsleröret Kontroll av bränslets returrör Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 172RG Kontroll av höjdrodersystemet AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av landstället AD Kontroll av kartlampans avbrytare 12KK AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 172S Kontroll av motorinställningarna Uppdatering av autopilotens programvara AD AD

4 Sida 4/ Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontrolll av bränsleröret Kontroll av bränslets returrör Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 175() Modifering av elanläggningen AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1204 Kontroll av spegel för flyboxering 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Motorns fästbeslag (500H) AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 177() 393 Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Vajer för bränsleventil AD Fäste av oljetryckmätarens rör AD Tätning i insugluftens filter AD Kontoll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste () SAD Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 177RG Tätning i insugluftens filter Kontoll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste Kontroll av elektrisk startanordning Bränslefilterns dräneringsventil Kontroll av bränslefiltret Kontroll och reparation av stolar och stolskenor () /12KK AD SAD974 AD AD AD AD Cessna 180() 164 Undersökning av motorfundamentets fäste SAD37A Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD

5 Sida 5/ Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Ventilering av bränsletank AD Utbyte av reostat AD Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 182A...R Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Cessna 182A R 513 Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av höjdstabilisatorns skal AD Kontroll av fästning av nödsändarens antennkabel AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Locket i bränsletankens påfyllningsöppning och skyltmont. 1Y AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Kontroll av slangar AD Kontroll av vingarna AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD SMA. Kontroll av motorns insugningsluftslangar 50H EASA R Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Utbyte av turbokompressorns slangar EASA R1 Cessna 185() Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Bränsletankarnas dräneringsventiler II AD Utbyte av reostat AD

6 Sida 6/ Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 195() 242 Röntgenfotografering och förstärkning av främre kroppsba AD Modifiering av frambalkens mittparti AD Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1541 Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Modifiering av axelremmarna AD Kontroll av skevrodrens gångledsbeslag () AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Cessna 206H 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 208() Kontroll av vingklaffarnas vipparm (500L) AD Effektivare förebyggande avisning AD R Flygning i isbildande väder AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll av elkablarna i vingen AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Skevroderlinorna AD Cessna 210() 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Cessna 310() Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd Modifiering av autopiloten AD Kontroll av slangar (60H) AD R1 Kontroll av ljusen AD R2 Kontroll av nosställanordningen Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Kontroll av slangar AD Tillägg till flyghandboken AD Cessna 401() 414 Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd 1055 Kontroll av slangar (60H) AD R Kontroll av ljusen AD R Kontroll av nosställanordningen Kontroll av turbinkompressorn () AD R Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Förstärkning av passagerarsäten AD Kontroll av slangar AD Kontroll och modifiering av avgasrören M AD Kontroll och modifikation av vingbalkarna SB AD

7 Sida 7/ Radioutrustningens strömbrytare Extra balkens utmattning Tillägg av begränsningar H AD AD AD Cessna 402() 414 Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd 791 Modifiering av autopiloten AD Kontroll av stolarnas montering AD Kontroll av slangar (60H) AD R Kontroll av ljusen AD R Modifiering av nosstället AD Kontroll av nosställanordningen Kontroll av turbinkompressorn () AD R Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Förstärkning av passagerarsäten AD Kontroll av bränsleventiler (200H)/600H AD Kontroll av slangar AD Kontroll av motorfundamentet M AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll och modifiering av avgasrören M AD Kontroll och modifikation av vingbalkarna SB AD Radioutrustningens strömbrytare AD Extra balkens utmattning 10H AD Tillägg av begränsningar AD Cessna A150() 488 Skyddet till propellernaven 571 Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator (25H) AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Fästning af batterikabel AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna 1000H/5V 2388 Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R2 Cessna A Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Kontroll av värmeväxlare (50H) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna 1000H/5V 2388 Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R2 Cessna A185() Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Utbyte av gas- och blandningsreglagearm 513 Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD429

8 Sida 8/ Utbyte av rör för insugsluft AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Bränsletankarnas dräneringsventiler II AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Förhindrande av störningar i bränsletillförsel I 1597 Förhindrande av störningar i bränsletillförsel II Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5364 Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5364 Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD AD AD AD AD AD AD Cessna A188() 400 Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 410 Utbyte av gas- och blandningsreglagearm Kontroll och utbyte av skevroderlinorna 100/500H AD Utbyte av insugluftens rör AD Utbyte av rör för insugsluft AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna R172() 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av höjdrodersystemet AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1181 Modifiering av styrspakens ledelement x AD Kontroll av spegel för flyboxering 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Utbyte av reostat AD Kontroll av slangar AD

9 Sida 9/ Väljventil för bränslet Kontroll av bränslefiltret Kontroll av kartlampans avbrytare Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet KK AD AD AD AD AD Cessna T188() Bränsletankarnas dräneringsventiler Kontroll av bränsletankar Inspektion av axelremmarnas infästning Kontroll av slangar Kontroll av bränslefiltret (12KK) AD AD CSI/ AD AD Cessna T206H Uppdatering av autopilotens programvara Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD Cessna T207(A) Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av kompressor AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna T210() 400 Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Kontroll av landstället 500/1000H AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifiering av autopiloten AD Kontroll och utbyte av bränslemätares givare AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD

10 Sida 10/ Utbyte av kompressor AD Modifiering av vacumpumpen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Kontroll av magnetapparater AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av elledningar och bränslerör x AD Utbyte av slang AD Bränslemängdens mätningsanläggning 12 KK AD Kontroll av slangar AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Kontroll av vingens huvudbalk AD Cessna TU206() 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av kompressor AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna U206() 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD

11 Sida 11/ Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av insugluftdosan () AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cirrus Design Coporation SR22-() Installation av dräneringshål Passagerarkabinens dörr AD AD Commander Aircraft Company Kontroll av vingarnas förstärkningsplattor AD Kontroll och utbyte av oljerör AD Modifiering av axelrämmarnas infästning och stolar AD R2 Montering av sidostabilisatorn (100FH) AD Kontroll av vingens främre balk () AD Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l P2002-JF Huvudlandställets muttrar Trimklaffens beslag FH EASA EASA CPAC (ent./f.d. Rockwell) Kontroll av höjdrodrets balk 12KK/150H AD de Havilland Support Ltd Beagle Pup B Huvudlandställshjulen, fälghalvornas förstärkningsplattor 416 Nitning av sidorodrets vinkelarmar Modifiering av noshjulet 439 Fjäder i bränsletankernas bakslagsventil 466 Motorfundamentets skavskador 529 Kontroll av vingklaffens maskskruv /1Y Kontroll av vingklaffarnas armar 400H 684 Kontroll av noshjulets styrmekanism ()

12 Sida 12/ Utbyte av sidoroderarm 749 Nitar i sidoroderpedalernas reglageboxar 753 Kontroll av vingens infästning 200H 870 Kontroll av motorfundament 50H Kontroll och modifiering av vingbalkarna G-2070PRE Fästn. av höjdstabilisatorns främre balk 50H G Säkring av styranordningarnas ändstycken G Kontroll och modifiering av styrsystemet G Kontroll av styrspakens handtag 5/10Y G Största tillåtna totala flygtid JL CAA Kontroll av pedalbromsarnas torsionsrör 600H CAA Höjdrodrets torsionsrör 36KK CAA Kontroll av flygplanet 800H CAA Utbyte av vingfästningens muttrar. CAA Kontroll av pedalernas torsionsrör G DH82() Kontroll av styrspakarnas fäste Kontroll av bult Kontroll av säkerhetsbälten Kontroll och flygbegränsning Kontroll av vingarnas bindstänger V SAD121 CAA CAA CAA G E DHC Max. hastighet med nedfällda vingklaffar Större sidoroder Största tillåten störthastighet Förstärkning av bränslerören Fäste av bränslefiltern i brandskottet Huvans låsmekanism Modifiering av voltreglagens strömkrets Nödutfällning av sidofönstren Nosplåtens fästbeslag Montering av vacuummätare Lagring av höjdrodermekanimen Rodrens jordning Montering av skyltar Belysning vid flygningar under mörker Modifiering av bromsspakens installation Brandskottets hål Bränslekran Vingklaffarna (6KK) Kulledsskarv i gas-och blandingsreglagens skjutstänger Övningar i spin Bruk av planets batterier vid start Kontroll av batterikåpan 50H Bruk av batterier vid avancerad flygning Batterikåpans ventilationsrör Höjdrodrets aktuatorarm Kontroll av kroppspant 200h/1v Kontroll av landstället Kontroll av höjdstabilisatorns stöttor /7V Chipmunk-flygplanens vingklaffanläggning VT/150H Stängerna för gas- och blandningsreglage Chipmunk - obligatoriska modifikationer Höjdstabilisatorns beslag Huvudlandställets fäste M Vingarnas livslängd Höjdstabilisatorns fästbeslag 6KK CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA2807PRE80 R1 G G

13 Sida 13/80 Diamond Aircraft Industries GmbH DA40() 5192 Bränsleventilen (50H) EASA Skevrodrens vipparmar EASA Kontroll av nosstället /200H EASA Den bakre dörrens låsbeslag EASA R Byte av kompressorns slang EASA R Märkningar i hastighetsmätaren EASA Modifikation av vingbalken EASA DA Nosställets manöverenhet EASA DA42NG Huvudlandställets fallstöttor Motorns inluftfilter Modifikation av luftröret EASA EASA EASA EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A. PZL-104 Wilga () 3090 Kontroll av höjdrodrets skjutstång SP A Kontroll av flygkroppen x EASA R1 EADS Socata MS235() 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av vinginstallationen F Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Kontroll och modifiering av avgasrör F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R1 MS880B 237 Framkantsklaffarna 238 Skevrodermekanismen 239 Förstärkning av framkansklaffarnas mekanism 258 Propellerspinnern 259 Bränsleinstrument 260 Avkylningsluftens deflektorer Skev- och girinstrumentets vacuumtryck Nötning ac skevroderstängerna 325 Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd 394 Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Utbyte och kontroll av motorhuvans lås F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste

14 Sida 14/ Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Kontroll och utbyte av höjdstabilistarons främre beslag AD Modifiering av styrspaken AD Fästning av motorfundament i brandskott 1017 Höjdstabilisatorns främre infästning 1105 Korrosionskontroll /6KK F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F MS Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F MS892(A) 324 Nötning ac skevroderstängerna 325 Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd 377 Utbyte av propellrar F Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste 628 Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning 1105 Korrosionskontroll /6KK F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F MS893() Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd Utbyte av propellrar F-68-5

15 Sida 15/ Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste 628 Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F MS894() 394 Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av alternatorns fästbeslag 50H Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Kontroll av motorfundamentet 50H F Rallye 150() Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F Rallye 235() 2754 Styrnläggningarnas gaffeländstycken F

16 Sida 16/80 TB 10 TB Kontroll av propellerspinnern (10H) F Ändring av det främre tyngdpunktsläget F Kontroll av motorfundamentet (50H) F Spelet i trimsystemet F Utbyte av balansvikt F Kontroll av batterifodralet F Kontroll av höjdrodrets skjutstång () F Installation av bromsrör F Kontroll av höjdstabilisatorns infästning () F R Kontroll av oljekylare F Kontroll av förgasarens inluftdosa (1Y) F Infästningen av höjdrodrets balansvikt F Modifiering av autopilotens avbrytare F kontroll av bränsletankar (50H) F R Kontroll av höjdstabilisatorns balk (50h) F Bränsletankarnas ventilationsrör F R Kontroll av säkerhetsbältenas infästning 12KK F R Förstärkning av framsätena F (A) R Kontroll av vingspantar F Utbyte av nitar i fenans mellersta spant F Kontroll av avgasanläggningen II F R Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II F Kontroll av huvudlandställets stödspantar M F R Kontroll av vingens framfäste M F R Bränslesystemet F Fenans främre infästning (JL) F Rodrets lagerbeslag F Framsätenas låsning F Kontroll va nosstället F Vingarnas fästbultar F Amperemätarens koppling F R Kontroll av styrsystemet 110H/14KK F (A) R Maximiflygtiden på vissa komponenter EASA Kontroll av dörrarnas reglar (110H) EASA Kontroll av höjdrodrets skjutstång () F Installation av bromsrör F Kontroll av höjdstabilisatorns infästning () F R Kontroll av oljekylare F Infästningen av höjdrodrets balansvikt F Modifiering av autopilotens avbrytare F kontroll av bränsletankar (50H) F R Bränsletankarnas ventilationsrör II F R Kontroll av landställets länkarmar (1V/500H) F R Kontroll av brandskott (500H) F R Kontroll av brandskottets förstärkningar (200H/50H) F Kontroll av säkerhetsbältenas infästning 12KK F R Kontroll av rodrets balansvikt F R Förstärkning av framsätena F (A) R Kontroll av vingspantar F Kontroll av huvudlandställets fästbeslag 1500L/1000H F R Kontroll av huvudlandstället F Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II F Ändring av flyghandboken F Sidorodrets balansvikt F R Bränslesystemet F Fenans främre infästning (JL) F Utbyte av propellerns kontrollspak F Rodrets lagerbeslag F

17 Sida 17/ Framsätenas låsning F Vingarnas fästbultar F Amperemätarens koppling F R Modifikation av avgasröret F Cylindrarna i landställsaggregatet F Kontroll av styrsystemet 110H/14KK F (A) R Kontroll av landstället F (A) R Kontroll av vindskärmen 13KK F Kontroll av vingbalken EASA Kontroll av dörrarnas reglar (110H) EASA Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH EA-300() Kontroll av vingens rotspant och sekundärbalk LTA R2 Kontroll av sidoroderpedalernas stoppare 50H/VT LTA Flygkroppens balkar D R1 Brandskottets tätning D Longeronerna SB EASA Fäste av sporrhjulet 50H EASA FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG AS202/18A Inspektion av bränslerör Kontroll av flygkroppens strävor 500H 12KK EASA EASA Gyroflug Ingenieure GmbH SC 01() Utbyte av oljeslangar Utbyte av bränslesystemets kopplingar D D Hawker Beechcraft Corporation Beech C90() Kontroll av vingarnas fästbultar AD R Kontroll av fönster 300H AD Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Modifiering av höjdrodrets trimsystem AD Kontroll av vingarnas fästmuttrar AD Kontroll av skevningsroder AD Kontroll av vingbalkarna (1000/3000H) AD Kontroll av dräneringssystemet AD Kontroll av motorernas infästning AD Kontroll av bränslecell AD Låsning av stolarna AD Pneumatiska rör AD Ändring av flyghandboken AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Kontroll av höjdroderlinorna AD Skavning av styranläggningen AD Skydd av kylfläkten AD Kontroll av landställets saxlänkar (1000H) AD Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar AD Kontroll av tryckskottet AD Reglageaxelns montering AD Noslandställets gaffelstycke (200H) AD Utbyte av bränseslangar AD Sidorodertrimmens dränering AD Beechcraft 35-B Landställets övre låsning AD

18 Sida 18/80 Beechcraft A Åtdragning och säkring av bränslefilterns fästbult 371 Kontroll av bränsle- och oljerör 376 Montering av skyltar och markering trimgränserna 391 Modifiering av parkeringsbromsarna AD Byte av klaffen till förgasarens värmare AD Kontroll av gasvajern och byte av gasarm AD Flexibla rör i motorns inluftanläggning () AD Begränsning av aerobatikmanövrar AD Kontroll av motorns reglagevajrar AD Kontroll av den mellarsta bottenpanelen 710 Montering av listar under skevrodrens stötstänger AD Moifiering av huvudlandställets fäste AD Kontroll av vingens huvudbalk 776 Modifiering av vingklaffens manöverspak AD Kontroll och modifiering av bränslekran () AD Kontroll av vingarnas främre infästning () AD Kontroll av höjdrodrets infästning AD Ändstycken till skevningsrodrens stänger AD Beechcraft A36() Utbyte av adapter i styrratten AD Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder AD Bränslekranens spärr 1248 Kontroll av nödutgången AD Infästningen av friskluftfläktens hölje x AD Kontroll av sidorodret (500H) AD Kontroll av tätning av fördjupningen för dörrens gångjärn AD Insepktion av vingkoppelspantets liv 500H AD Kontroll av dörrhandtaget AD Skavning av styranläggningen AD Kontroll av flygkroppen AD Skydd av kylfläkten AD Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar AD Landställets övre låsning AD Utbyte av överströmsavbrytare AD Kontroll av axelremmarna 100FH AD Beechcraft A Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll av vingarns fästbultar AD Installation av skyltar på dörrarna AD Beechcraft B Montering av begränsare i bränsle- och oljerör 548 Byte av klaffen till förgasarens värmare 560 Kontroll av gasvajern och byte av gasarm Kontroll och utbyte av rörsprint i noshjulets fjäder 500H 578 Flexibla rör i motorns inluftanläggning () 630 Kontroll av motorns reglagevajrar 634 Kontroll av den mellarsta bottenpanelen 710 Montering av listar under skevrodrens stötstänger 718 Moifiering av huvudlandställets fäste Kontroll av vingens huvudbalk 776 Modifiering av vingklaffens manöverspak 803 Kontroll av trimrodrets skjutstång 913 Kontroll och modifiering av bränslekran () 1122 Kontroll av vingarnas främre infästning () 1431 Kontroll av höjdrodrets infästning 1669 Ändstycken till skevningsrodrens stänger AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

19 Sida 19/80 Beechcraft B Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Kontroll av vingarns fästbultar AD Installation av skyltar på dörrarna AD Issoire Aviation CE Kontroll / utbyte av vingklaffarnas växel 12KK EASA WA Utbyte av dörrlåsen F Kontroll av styrsystemet F Kontroll och utbyte av styrratt F Modifiering av flygkroppens förstärkning F Kontroll av bromscylindrar F Kontroll av höjdstabilisatorn (110H/12KK) F R1 Maule Aerospace Technology Corp. Maule M-4-210() Ändring av bränslesystemet AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-5-235C Maule M Modifiering av bränslekranen 5361 Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R Modifiering av bränslekranen 2761 Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-7-235() Modifiering av bränslekranen 2761 Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-7-180() Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M Styrlinornas Nicopressklämmor Oriktigt riggade styrlinor AD AD McDonnell Douglas DC3A-() Rökning i DC-3/Convair-plan Flyg- och gångtidsbegränsning Moravan Aviation s.r.o Zlin Förnyande av söndrig spant Kontroll av roderutfallen och styrlinornas spänning 25H Modifiering av oljetankens droppventil Moifiering av sidoroderlinans trisstöd Spoiler

20 Sida 20/ Kontroll av vingens huvudbalk 12KK/ CR2-016/96 Pilatus Aircraft Ltd. PC-12/47(E) Modifikation av elinstallationen Luftvärdighetsbegränsningar EASA EASA PC Kontroll och utbyte av pedalarm () 661 Kontroll och förstärkning av vingklaffspantarna () 1162 Modifiering och utbyte av styrlås HB Kontroll skevrodrens beslag HB Kontroll och utbyte av klaffarnas beslag () HB Fästning av vingklaffsaktuatorn (100)/500H HB Montering av skydd åt sporrhjulet HB Kontr. av höjdstabilisatorns främre balk HB Kontroll av höjdstabilisatorns bakkant HB Kontroll av sidostabilisatorn HB Kontroll/mod. av trimaktuatorns fästbeslag HB Luftvärdighetsbegränsningar EASA Piper Aircarft, Inc. Piper J Fögasarens förvärmare Kontroll av rodrets nitar SAD36 Kontroll av landställstöden JP/ Bensintankens stoppning SAD5 Kontroll av vingsträvorna 500FH/24KK AD R1 Piper J3C-() 69 Fögasarens förvärmare 71 Vingstöttorna AD Kontroll av rodrets nitar SAD Kontroll av landställstöden JP/ 120 Bensintankens stoppning SAD5 121 Kontroll och utbyte av beslag i skevrodrens lagerarmar SAD Kontroll av höjdstabilisatorns fäste SAD499A 471 Installering av säkringsvajer i landstället SAD493A Modifiering av bränsletankens propp AD Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning AD Montering av dräneringsventiler AD Olika tillverkare. Kontroll av vingsträvorna Lue/Se M AD Piper PA-18-() 111 Kontroll av landställstöden JP/ 111 Kontroll av landställstöden JP/ 183 Övervakning av styrlinornas låshylsor AD Kontroll av sidoroderlinans fäste AD R1 463 Kontroll av höjdstabilisatorns fäste SAD499A 471 Installering av säkringsvajer i landstället SAD493A 624 Kontroll av flygkroppsrören 651 Kontroll av vingklaffens vipparm 700 Modifering av bränslekran SAD528A Modifiering av bränsletankens propp AD Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning AD Kontroll och förstärkning av beslag AD Montering av dräneringsventiler AD Kontroll av vingsträvorna Katso/Se T5584 AD Piper PA-18A-() Kontroll av landställstöden Övervakning av styrlinornas låshylsor JP/ AD

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper Ivan Hedin m F a Newton: F = m x a Bernoulli Bernoulli forts. Lyftkraft Newton: Kraft: F = m x a För varje kraft som verkar på en kropp, bildas en lika stor

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

Svängprestanda & styrning

Svängprestanda & styrning Svängprestanda & styrning Svängprestanda Hur påverkas flygplanet vid sväng? Begrepp: lastfaktor, vingbelastning Styrning av flygplan Flygplanets sex frihetsgrader Styrning av flygplan Olika metoder för

Läs mer

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet.

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet. 1 2 Lydi var från börjad utrustad med en Perkings 432 motor på 85 Hk. Maskinen hade enligt drifttidmätaren 3600 h. Den hade under årens lopp diverse små uppdateringar. Det allmänna intrycket var dock att

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bygg Viggen i skala 1:12

Bygg Viggen i skala 1:12 Bygg Viggen i skala 1:12 Vi fortsätter vi byggandet av MBS-RC-Models JA37 Viggen. I denna andra del av tre färdigställer vi modellen och lägger till detaljer. Text & bild: Marcus von Elling Bygg Viggen

Läs mer

Riggning och upptagning

Riggning och upptagning Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Innehållsförteckning Sida Adapter Amputationsstöd 3 Armstödsplatta 4 Batteribyte 5 Benstöd 6 Benstöd EL 7 Benstöd EL vinkel

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

2.4 GHz. 01.31295 vol. 1

2.4 GHz. 01.31295 vol. 1 2.4 GHz 01.31295 vol. 1 Inledning Vi gratulerar dig för att du valt Kyoshos Inferno Neo. Läs instruktionerna noggrant före du tar produkten i bruk. Observera speciellt alla varningar som ges i denna instruktionsbok.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems

Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning. Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Framtidens sportflygplan. En studie av möjliga koncept med grön framdrivning Patrick Berry Fluid and Mechatronic Systems Inledning Nästa generations sportflygplan kommer att behöva en radikal förändring

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Tekniskt regelverk STCC 2013

Tekniskt regelverk STCC 2013 Det är underförstått att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument, är förbjudet. Tekniskt regelverk STCC 2013 1. Tillåtna bilar. Bilar enligt Solution F homologering TC12 samt med TCTA

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Instruktionsbok Kidzone Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Framåtvänd med bilens bälte 15-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE 3-FASMOTORER Busck IE2 ALLMÄNT elmotor typ ME & WE är en robust och flexibel motor med höga prestanda tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

HKP 10A i 1/72. Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se

HKP 10A i 1/72. Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se HKP 10A i 1/72 Av: Niklas Knutzén 2009-12-17 Mail: niklas.knutzen@spray.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Val av byggsats 3. Delar från respektive byggsats 4. Kabininredning 5. Cockpitinredning 6.

Läs mer

OSQAVIA-CANOPY CLOSED AND LOCKED. DEL 4: Huven och kroppens färdigställande

OSQAVIA-CANOPY CLOSED AND LOCKED. DEL 4: Huven och kroppens färdigställande OSQAVIA-CANOPY CLOSED AND LOCKED DEL 4: Huven och kroppens färdigställande Stora delar av kroppens uppbyggnad bygger på konstruktionsmanualen till Lancair 235. Orsaken till detta är att det är svårt att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L Vårdsystem FM M7782-40022 Sida av 8 AL LGM LogMa MS 369:5FMV48-8: MVSCHG RÄBIL BAS 205-05-20, utg. 2 RÄDDNINGSBIL BAS 6000L MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Läs mer

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i MTD

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH

RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH Vårdsystem FM M7782-022101 Sida 1 av 6 RADIOCONTAINER 10 FOT MED TBH MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN/EGENKONTROLL Detta materielvårdsschema gäller för materiel: Förrådsbeteckning Förrådsbenämning M5584-130611

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Innehåll AXELAVSTÅNDSÄNDRINGAR... 2 Förlängning av axelavstånd... 3 Förkortning av axelavstånd... 3 Kapning av chassiram... 3 Placering av tvärbalkar... 4 PLACERING AV RAMSKARV... 5 Skarvbalkar... 5 AXELAVSTÅNDSÄNDRING

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Saab 9-5 B205, B235, B308

Saab 9-5 B205, B235, B308 SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Motor-/kupévärmare MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

ALLFA BESTÄLLNING FAKTURA ADRESS: LEVERANSADRESS: KUND ID: REFERENSPERSON: REF ID/ KOSTNADSSTÄLLE: TELEFONNUMMER: DATUM: NAMN/FÖRETAG: GATUADRESS:

ALLFA BESTÄLLNING FAKTURA ADRESS: LEVERANSADRESS: KUND ID: REFERENSPERSON: REF ID/ KOSTNADSSTÄLLE: TELEFONNUMMER: DATUM: NAMN/FÖRETAG: GATUADRESS: ALLFABESTÄLLNING KUNDID: REFERENSPERSON: REFID/KOSTNADSSTÄLLE: TELEFONNUMMER: DATUM: FAKTURAADRESS: NAMN/FÖRETAG: GATUADRESS: AVDELNING: REF/KOSTNADSTÄLLE: POSTNUMMER: STAD: LEVERANSADRESS: NAMN/FÖRETAG:

Läs mer

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C SV Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C 1206 ALLMÄNT OCH INLEDNING Där vänster och höger anges utgår man alltid från att porten betraktas inifrån garaget. I dessa anvisningar visas delarna på höger

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt Allmänt Allmänt Certifiering utförs för att uppfylla lagkrav angående trafiksäkerhet, miljöpåverkan etc. Om Scaniacertifierade komponenter modifieras eller nya komponenter tillförs kan certifikaten bli

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Tekniska dörrar Alltid den rätta ingången

Tekniska dörrar Alltid den rätta ingången Tekniska dörrar Alltid den rätta ingången För alla användningsområden Landskapsdesign Egendomsskydd Översvämningssäker Trycktät HUBERs dörrar i rostfritt stål Den rätta lösningen för alla användningsområden

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:03. Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:03. Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:03 Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007 Dnr L-13/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451371 Sida 1 av 8 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHG TANKBIL21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-4537 Sida av 8 AK Log MS 562:0FMV6439-46: MVSCHG TANKBIL2 20-0-04 TANKBIL 2 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår innehållet innan du börjar använda maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår innehållet innan du börjar använda maskinen. Bruksanvisning CZE 488 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår innehållet innan du börjar använda maskinen. Svenska Gratulerar till köpet av en HUSQVARNA gräsklippare. Den har designats,

Läs mer

Sax ly' P- 30 ANAB AB. Innehåll. Manual. Distributör/återförsäljare C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN. WWW.ANABINT.

Sax ly' P- 30 ANAB AB. Innehåll. Manual. Distributör/återförsäljare C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN. WWW.ANABINT. Sax ly' P- 30 Manual Distributör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.com Innehåll Förpackning, Transport och förvaring Förpackning 3 Säkerhet

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

1 01399791462 SCHABLON 3 07119903703 *S/S LAMPA H11 5 4 07119905358 LAMPA 3W 2 07119905408 SKRUV 2 07119906199 SKRUV 6 07119919620 SKRUV 1

1 01399791462 SCHABLON 3 07119903703 *S/S LAMPA H11 5 4 07119905358 LAMPA 3W 2 07119905408 SKRUV 2 07119906199 SKRUV 6 07119919620 SKRUV 1 Art Ben 1 01399791462 SCHABLON 3 07119903703 *S/S LAMPA H11 5 4 07119905358 LAMPA 3W 2 07119905408 SKRUV 2 07119906199 SKRUV 6 07119919620 SKRUV 1 07119934755 LÅSRING 2 07129906196 MUTTER 1 07136801149

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Demontera motor. Ford Explorer 1997-2001. Demontera minuspolen på batteriet. Ta upp bilen på lyften, demontera båda framhjulen.

Demontera motor. Ford Explorer 1997-2001. Demontera minuspolen på batteriet. Ta upp bilen på lyften, demontera båda framhjulen. 1 Demontera minuspolen på batteriet. 2 Ta upp bilen på lyften, demontera båda framhjulen. Sid 1 3 Tag loss stänkskydden på innerskärmarna. 4 Skruva loss 4 bultar som håller avgasrören på grenrören. ½ -fattning!

Läs mer

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR

KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR Kapitel 0 Uppställning av Handbok KAPITEL 0 UPPSTÄLLNING AV HANDBOK INNEHÅLL 0.1 INNEHÅLL 0.2 KAPITELINDELNING 0.3 ANMÄRKNINGAR 0.4 KONTROLLISTA 0.5 ÄNDRINGAR Datum 2002-01-09 Sid 0.1 1 Kapitel 0 Uppställning

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO508

INSTALLATIONSANVISNING MO508 INSTALLATIONSANVISNING MO508 Korskopplingsbox KB 112 KORSKOPPLINGSBOX KB 112 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. KB 112 är framtagen för att kunna användas som enkelbox,

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer