HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor"

Transkript

1 Sida 1/80 FLYGPLAN - L Alpha Aviation Concept Ltd. HR200/120() 672 Kontroll av avkylningsluftens deflektor F Kontroll av rodervajrarnas bultar F E.F.A.602. Utbyte av axelremmar F Kontroll av skevroderpedalerna F Kontroll an nosstället 100h F R Bränsleanläggningens ventilationsöppning F (A) 2638 Kontroll av vingbultarna F R Utbyte av värmeväxlare F R Bromsvätskebehållarens propp 50H/1V F Bränslekranens skydd F Skott i kabinen DCA/R2000/ Modifikation av batteriet DCA/R2000/ Flygtiden på motorfästet 5000H DCA/R2000/ Kontroll av skevrodrens vipparm DCA/R2000/ Kontroll av förgasarens bränsleslang DCA/R2000/ Modifikation av säkerhetsbältenas fästögla DCA/R2000/ Kontroll av vingbalkarna 24KK DCA/2000/37A 5492 Utbyte av oljerör och -slangar DCA/R2000/ Kontroll av luftfiltret DCA/R2000/ Kontroll av magnetapparatens omkopplare DCA/R2000/ Kontroll av luftkopan och -rören DCA/R2000/25A American Champion Aircraft Corp. 7ECA 342 Förstärkning av axel för inluftens reglageklaff 351 Modifiering av bränsleventilens stödbeslag AD Montering av stoppar för pedalrörelsen SAD574A 765 Begränsning av flyghastighet och byte av vingstötta & skyl AD Kontroll av ljuddämpare /1Y AD Kontroll av stol (25H) AD Vingstöttornas beslag (20H) AD Kontroll av vingbalkarna 500H/12KK AD R Kontroll av styrlinorna AD Kontroll av baksätet () AD KCAB 983 Kontroll av ljuddämpare /1Y AD Kontroll av stol (25H) AD Kontroll av övre vigstöttans beslag (250H) AD Vingstöttornas beslag (20H) AD Kontroll av vingbalkarna 500H/12KK AD R Kontroll av styrlinorna AD Kontroll av baksätet () AD CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin) DR Höjdroderlinans fästbult F R1 Bromsvätskebehållarens propp 50H/1V F Byte av oljerör och -slangar mot eldfasta EASA Kontroll av magnetapparatens omkopplare EASA Kontroll av luftkåpan och -rören 110 H EASA

2 Sida 2/80 Cessna Aircraft Company Cessna 140() 15 Förstärkning av vingens framkant AD Höjdroderts balk () AD Flygkroppens bakre spant () AD Höjdstabilisatorns fästbultar 1Y AD Vingens spänningstrådar AD Sidorodrets nedre spant AD Kontroll av fenans balk AD Kontroll av huvudlandställ Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Modifiering av axelremmarna AD Cessna 150() 387 Löstagnin eller modifiering av handskfacket AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Skyddet till propellernaven 571 Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator (25H) AD Skylt för påminnelse om största tillåtna last STC SA572CE Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1391 Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Fästning af batterikabel AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Utbyte av reostat AD Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Kontroll av värmeväxlare (50H) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 170() Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1204 Kontroll av spegel för flyboxering 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Väljventil för bränslet AD

3 Sida 3/ Modifiering av axelremmarna Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD Cessna 172A Q Kontroll av stallvarningsanläggningen Ändring av bränslemängdsmärkningarna Kontroll av flottörinstallationens främre beslag AD AD Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan /50H 502 Montering av skylt för bränsleval AD Kontroll av bakre flygkroppens spant AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av höjdrodersystemet AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1181 Modifiering av styrspakens ledelement x AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Utbyte av reostat AD Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av kartlampans avbrytare 12KK AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 172R Kontroll av styranläggningen Modifikation av dörrkarm Kontroll av motorinställningarna Uppdatering av autopilotens programvara Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontrolll av bränsleröret Kontroll av bränslets returrör Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 172RG Kontroll av höjdrodersystemet AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av landstället AD Kontroll av kartlampans avbrytare 12KK AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 172S Kontroll av motorinställningarna Uppdatering av autopilotens programvara AD AD

4 Sida 4/ Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontrolll av bränsleröret Kontroll av bränslets returrör Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 175() Modifering av elanläggningen AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1204 Kontroll av spegel för flyboxering 1532 Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Motorns fästbeslag (500H) AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 177() 393 Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Vajer för bränsleventil AD Fäste av oljetryckmätarens rör AD Tätning i insugluftens filter AD Kontoll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste () SAD Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Väljventil för bränslet AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 177RG Tätning i insugluftens filter Kontoll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste Kontroll av elektrisk startanordning Bränslefilterns dräneringsventil Kontroll av bränslefiltret Kontroll och reparation av stolar och stolskenor () /12KK AD SAD974 AD AD AD AD Cessna 180() 164 Undersökning av motorfundamentets fäste SAD37A Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD

5 Sida 5/ Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Ventilering av bränsletank AD Utbyte av reostat AD Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 182A...R Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Cessna 182A R 513 Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av höjdstabilisatorns skal AD Kontroll av fästning av nödsändarens antennkabel AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Locket i bränsletankens påfyllningsöppning och skyltmont. 1Y AD Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel () AD Kontroll av slangar AD Kontroll av vingarna AD Kontroll av bränslefiltret AD Modifiering av axelremmarna AD SMA. Kontroll av motorns insugningsluftslangar 50H EASA R Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Utbyte av turbokompressorns slangar EASA R1 Cessna 185() Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Bränsletankarnas dräneringsventiler II AD Utbyte av reostat AD

6 Sida 6/ Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD AD AD AD AD AD AD AD Cessna 195() 242 Röntgenfotografering och förstärkning av främre kroppsba AD Modifiering av frambalkens mittparti AD Modifering av elanläggningen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1541 Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Modifiering av axelremmarna AD Kontroll av skevrodrens gångledsbeslag () AD R Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Cessna 206H 5461 Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna 208() Kontroll av vingklaffarnas vipparm (500L) AD Effektivare förebyggande avisning AD R Flygning i isbildande väder AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll av elkablarna i vingen AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Skevroderlinorna AD Cessna 210() 5331 Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Cessna 310() Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd Modifiering av autopiloten AD Kontroll av slangar (60H) AD R1 Kontroll av ljusen AD R2 Kontroll av nosställanordningen Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Kontroll av slangar AD Tillägg till flyghandboken AD Cessna 401() 414 Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd 1055 Kontroll av slangar (60H) AD R Kontroll av ljusen AD R Kontroll av nosställanordningen Kontroll av turbinkompressorn () AD R Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Förstärkning av passagerarsäten AD Kontroll av slangar AD Kontroll och modifiering av avgasrören M AD Kontroll och modifikation av vingbalkarna SB AD

7 Sida 7/ Radioutrustningens strömbrytare Extra balkens utmattning Tillägg av begränsningar H AD AD AD Cessna 402() 414 Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel AD Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd 791 Modifiering av autopiloten AD Kontroll av stolarnas montering AD Kontroll av slangar (60H) AD R Kontroll av ljusen AD R Modifiering av nosstället AD Kontroll av nosställanordningen Kontroll av turbinkompressorn () AD R Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar AD Kontroll av huvudlandställ 1000H AD Förstärkning av passagerarsäten AD Kontroll av bränsleventiler (200H)/600H AD Kontroll av slangar AD Kontroll av motorfundamentet M AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll och modifiering av avgasrören M AD Kontroll och modifikation av vingbalkarna SB AD Radioutrustningens strömbrytare AD Extra balkens utmattning 10H AD Tillägg av begränsningar AD Cessna A150() 488 Skyddet till propellernaven 571 Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator (25H) AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Fästning af batterikabel AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna 1000H/5V 2388 Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R2 Cessna A Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Kontroll av sidostabilisatorns infästn. AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Kontroll av värmeväxlare (50H) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna 1000H/5V 2388 Kontroll av gränsskiktshinder. AD Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Sidorodrets stoppare 100 TIS AD R2 Cessna A185() Kontroll av flottörernas fäste (25H) AD Kontroll av stallvarningsanläggningen AD Utbyte av gas- och blandningsreglagearm 513 Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör SAD429

8 Sida 8/ Utbyte av rör för insugsluft AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 721 Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J Kontroll av skevrodrens balansvikter AD Kontroll av spegel för flyboxering 1208 Kontroll av skevrodrens gångjärn AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Bränsletankarnas dräneringsventiler II AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Förhindrande av störningar i bränsletillförsel I 1597 Förhindrande av störningar i bränsletillförsel II Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Fäste av roderpedalerna Kontroll av slangar Kontroll av vingarna 2610 Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning 2747 Kontroll av bränslefiltret Modifiering av axelremmarna 5364 Väljarventilen i det statiska reservsystemet 5364 Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD AD AD AD AD AD AD Cessna A188() 400 Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 410 Utbyte av gas- och blandningsreglagearm Kontroll och utbyte av skevroderlinorna 100/500H AD Utbyte av insugluftens rör AD Utbyte av rör för insugsluft AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll tätningen till förgasarboxen AD Modifering av elanläggningen AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna R172() 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Modifering av elanläggningen AD Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer AD Kontroll av höjdrodersystemet AD Ventilationsröret i motorns vävhus AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1181 Modifiering av styrspakens ledelement x AD Kontroll av spegel för flyboxering 1408 Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Utbyte av reostat AD Kontroll av slangar AD

9 Sida 9/ Väljventil för bränslet Kontroll av bränslefiltret Kontroll av kartlampans avbrytare Väljarventilen i det statiska reservsystemet Väljarventilen i det statiska reservsystemet KK AD AD AD AD AD Cessna T188() Bränsletankarnas dräneringsventiler Kontroll av bränsletankar Inspektion av axelremmarnas infästning Kontroll av slangar Kontroll av bränslefiltret (12KK) AD AD CSI/ AD AD Cessna T206H Uppdatering av autopilotens programvara Utbyte av överspänningsskydd Låsnings av sätets ryggstöd Modifikation av framsätena Väljarventilen i det statiska reservsystemet Kontroll av oljetrycksomkopplaren FH AD AD AD AD AD AD Cessna T207(A) Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av kompressor AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna T210() 400 Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Kontroll av landstället 500/1000H AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifiering av autopiloten AD Kontroll och utbyte av bränslemätares givare AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD

10 Sida 10/ Utbyte av kompressor AD Modifiering av vacumpumpen AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Kontroll av magnetapparater AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av elledningar och bränslerör x AD Utbyte av slang AD Bränslemängdens mätningsanläggning 12 KK AD Kontroll av slangar AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Kontroll av vingens huvudbalk AD Cessna TU206() 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Kontroll av avgaskompressor AD Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av kompressor AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Kontroll av avgasrören 50H AD R Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll och utbyte av slangar AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cessna U206() 492 Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet () AD Kontroll av fenans infästning 500/1000H AD

11 Sida 11/ Utbyte av bränsleanläggningens skyltar AD Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd 741 Kontroll av elektrisk startanordning AD Kontroll av bränslekranen AD Modifering av elanläggningen AD Stabilering av bränsleflödet AD Kontroll av alternatorns fästning och jordning AD Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor J 1296 Kontroll och modifiering av bränslekranen AD Kontroll av motorreglagen AD Kontroll av insugluftdosan () AD Kontroll av vingens bakre balk AD Bränsletankarnas dräneringsventiler AD Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen AD Förbättring av bränsletankarnas ventilation AD Kontroll av bränsletankar (12KK) AD Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv AD Inspektion av axelremmarnas infästning CSI/ Kontroll av slangar AD Kontroll av höjdrodret () 2747 Kontroll av bränslefiltret AD Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag AD Modifiering av axelremmarna AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Väljarventilen i det statiska reservsystemet AD Kontroll och reparation av stolar och stolskenor /12KK AD Cirrus Design Coporation SR22-() Installation av dräneringshål Passagerarkabinens dörr AD AD Commander Aircraft Company Kontroll av vingarnas förstärkningsplattor AD Kontroll och utbyte av oljerör AD Modifiering av axelrämmarnas infästning och stolar AD R2 Montering av sidostabilisatorn (100FH) AD Kontroll av vingens främre balk () AD Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l P2002-JF Huvudlandställets muttrar Trimklaffens beslag FH EASA EASA CPAC (ent./f.d. Rockwell) Kontroll av höjdrodrets balk 12KK/150H AD de Havilland Support Ltd Beagle Pup B Huvudlandställshjulen, fälghalvornas förstärkningsplattor 416 Nitning av sidorodrets vinkelarmar Modifiering av noshjulet 439 Fjäder i bränsletankernas bakslagsventil 466 Motorfundamentets skavskador 529 Kontroll av vingklaffens maskskruv /1Y Kontroll av vingklaffarnas armar 400H 684 Kontroll av noshjulets styrmekanism ()

12 Sida 12/ Utbyte av sidoroderarm 749 Nitar i sidoroderpedalernas reglageboxar 753 Kontroll av vingens infästning 200H 870 Kontroll av motorfundament 50H Kontroll och modifiering av vingbalkarna G-2070PRE Fästn. av höjdstabilisatorns främre balk 50H G Säkring av styranordningarnas ändstycken G Kontroll och modifiering av styrsystemet G Kontroll av styrspakens handtag 5/10Y G Största tillåtna totala flygtid JL CAA Kontroll av pedalbromsarnas torsionsrör 600H CAA Höjdrodrets torsionsrör 36KK CAA Kontroll av flygplanet 800H CAA Utbyte av vingfästningens muttrar. CAA Kontroll av pedalernas torsionsrör G DH82() Kontroll av styrspakarnas fäste Kontroll av bult Kontroll av säkerhetsbälten Kontroll och flygbegränsning Kontroll av vingarnas bindstänger V SAD121 CAA CAA CAA G E DHC Max. hastighet med nedfällda vingklaffar Större sidoroder Största tillåten störthastighet Förstärkning av bränslerören Fäste av bränslefiltern i brandskottet Huvans låsmekanism Modifiering av voltreglagens strömkrets Nödutfällning av sidofönstren Nosplåtens fästbeslag Montering av vacuummätare Lagring av höjdrodermekanimen Rodrens jordning Montering av skyltar Belysning vid flygningar under mörker Modifiering av bromsspakens installation Brandskottets hål Bränslekran Vingklaffarna (6KK) Kulledsskarv i gas-och blandingsreglagens skjutstänger Övningar i spin Bruk av planets batterier vid start Kontroll av batterikåpan 50H Bruk av batterier vid avancerad flygning Batterikåpans ventilationsrör Höjdrodrets aktuatorarm Kontroll av kroppspant 200h/1v Kontroll av landstället Kontroll av höjdstabilisatorns stöttor /7V Chipmunk-flygplanens vingklaffanläggning VT/150H Stängerna för gas- och blandningsreglage Chipmunk - obligatoriska modifikationer Höjdstabilisatorns beslag Huvudlandställets fäste M Vingarnas livslängd Höjdstabilisatorns fästbeslag 6KK CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA2807PRE80 R1 G G

13 Sida 13/80 Diamond Aircraft Industries GmbH DA40() 5192 Bränsleventilen (50H) EASA Skevrodrens vipparmar EASA Kontroll av nosstället /200H EASA Den bakre dörrens låsbeslag EASA R Byte av kompressorns slang EASA R Märkningar i hastighetsmätaren EASA Modifikation av vingbalken EASA DA Nosställets manöverenhet EASA DA42NG Huvudlandställets fallstöttor Motorns inluftfilter Modifikation av luftröret EASA EASA EASA EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A. PZL-104 Wilga () 3090 Kontroll av höjdrodrets skjutstång SP A Kontroll av flygkroppen x EASA R1 EADS Socata MS235() 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av vinginstallationen F Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Kontroll och modifiering av avgasrör F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R1 MS880B 237 Framkantsklaffarna 238 Skevrodermekanismen 239 Förstärkning av framkansklaffarnas mekanism 258 Propellerspinnern 259 Bränsleinstrument 260 Avkylningsluftens deflektorer Skev- och girinstrumentets vacuumtryck Nötning ac skevroderstängerna 325 Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd 394 Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Utbyte och kontroll av motorhuvans lås F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste

14 Sida 14/ Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Kontroll och utbyte av höjdstabilistarons främre beslag AD Modifiering av styrspaken AD Fästning av motorfundament i brandskott 1017 Höjdstabilisatorns främre infästning 1105 Korrosionskontroll /6KK F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F MS Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F MS892(A) 324 Nötning ac skevroderstängerna 325 Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd 377 Utbyte av propellrar F Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste 628 Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning 1105 Korrosionskontroll /6KK F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F MS893() Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd Utbyte av propellrar F-68-5

15 Sida 15/ Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Förstoring av noshjulets svängvinkel 430 Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering av oljetryckgivarens fäste 628 Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Kontroll av ventilmekanismens oljerör F Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F MS894() 394 Bränslekran F Förstärkning av nosställets svängaxel Isolering av batterikablarna i batterilådan F Kontroller i motorutrymmet F Modifiering av Richter-termometern F Kontroll av skyddade elledningar 474 Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm F Kontroll av alternatorns fästbeslag 50H Kontroll av bränslemängdsanteckningarna F Kontroll av vinginstallationen F Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekan AD Modifiering av styrspaken AD Fästning av motorfundament i brandskott Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Höjdstabilisatorns främre infästning Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Kontroll av motorfundamentet 50H F Rallye 150() Utbyte av klaff för inluftens förvärmare F Kontroll av noshjulsaxeln 500/2000H F R Kontroll av höjdstabilisator F Kontroll av nosstället F Kontroll av nosstället F R Styrnläggningarnas gaffeländstycken F Utbyte av motorfundamentet F R Kontroll av motorfundamentet 50H F Rallye 235() 2754 Styrnläggningarnas gaffeländstycken F

16 Sida 16/80 TB 10 TB Kontroll av propellerspinnern (10H) F Ändring av det främre tyngdpunktsläget F Kontroll av motorfundamentet (50H) F Spelet i trimsystemet F Utbyte av balansvikt F Kontroll av batterifodralet F Kontroll av höjdrodrets skjutstång () F Installation av bromsrör F Kontroll av höjdstabilisatorns infästning () F R Kontroll av oljekylare F Kontroll av förgasarens inluftdosa (1Y) F Infästningen av höjdrodrets balansvikt F Modifiering av autopilotens avbrytare F kontroll av bränsletankar (50H) F R Kontroll av höjdstabilisatorns balk (50h) F Bränsletankarnas ventilationsrör F R Kontroll av säkerhetsbältenas infästning 12KK F R Förstärkning av framsätena F (A) R Kontroll av vingspantar F Utbyte av nitar i fenans mellersta spant F Kontroll av avgasanläggningen II F R Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II F Kontroll av huvudlandställets stödspantar M F R Kontroll av vingens framfäste M F R Bränslesystemet F Fenans främre infästning (JL) F Rodrets lagerbeslag F Framsätenas låsning F Kontroll va nosstället F Vingarnas fästbultar F Amperemätarens koppling F R Kontroll av styrsystemet 110H/14KK F (A) R Maximiflygtiden på vissa komponenter EASA Kontroll av dörrarnas reglar (110H) EASA Kontroll av höjdrodrets skjutstång () F Installation av bromsrör F Kontroll av höjdstabilisatorns infästning () F R Kontroll av oljekylare F Infästningen av höjdrodrets balansvikt F Modifiering av autopilotens avbrytare F kontroll av bränsletankar (50H) F R Bränsletankarnas ventilationsrör II F R Kontroll av landställets länkarmar (1V/500H) F R Kontroll av brandskott (500H) F R Kontroll av brandskottets förstärkningar (200H/50H) F Kontroll av säkerhetsbältenas infästning 12KK F R Kontroll av rodrets balansvikt F R Förstärkning av framsätena F (A) R Kontroll av vingspantar F Kontroll av huvudlandställets fästbeslag 1500L/1000H F R Kontroll av huvudlandstället F Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II F Ändring av flyghandboken F Sidorodrets balansvikt F R Bränslesystemet F Fenans främre infästning (JL) F Utbyte av propellerns kontrollspak F Rodrets lagerbeslag F

17 Sida 17/ Framsätenas låsning F Vingarnas fästbultar F Amperemätarens koppling F R Modifikation av avgasröret F Cylindrarna i landställsaggregatet F Kontroll av styrsystemet 110H/14KK F (A) R Kontroll av landstället F (A) R Kontroll av vindskärmen 13KK F Kontroll av vingbalken EASA Kontroll av dörrarnas reglar (110H) EASA Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH EA-300() Kontroll av vingens rotspant och sekundärbalk LTA R2 Kontroll av sidoroderpedalernas stoppare 50H/VT LTA Flygkroppens balkar D R1 Brandskottets tätning D Longeronerna SB EASA Fäste av sporrhjulet 50H EASA FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG AS202/18A Inspektion av bränslerör Kontroll av flygkroppens strävor 500H 12KK EASA EASA Gyroflug Ingenieure GmbH SC 01() Utbyte av oljeslangar Utbyte av bränslesystemets kopplingar D D Hawker Beechcraft Corporation Beech C90() Kontroll av vingarnas fästbultar AD R Kontroll av fönster 300H AD Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Modifiering av höjdrodrets trimsystem AD Kontroll av vingarnas fästmuttrar AD Kontroll av skevningsroder AD Kontroll av vingbalkarna (1000/3000H) AD Kontroll av dräneringssystemet AD Kontroll av motorernas infästning AD Kontroll av bränslecell AD Låsning av stolarna AD Pneumatiska rör AD Ändring av flyghandboken AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Kontroll av höjdroderlinorna AD Skavning av styranläggningen AD Skydd av kylfläkten AD Kontroll av landställets saxlänkar (1000H) AD Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar AD Kontroll av tryckskottet AD Reglageaxelns montering AD Noslandställets gaffelstycke (200H) AD Utbyte av bränseslangar AD Sidorodertrimmens dränering AD Beechcraft 35-B Landställets övre låsning AD

18 Sida 18/80 Beechcraft A Åtdragning och säkring av bränslefilterns fästbult 371 Kontroll av bränsle- och oljerör 376 Montering av skyltar och markering trimgränserna 391 Modifiering av parkeringsbromsarna AD Byte av klaffen till förgasarens värmare AD Kontroll av gasvajern och byte av gasarm AD Flexibla rör i motorns inluftanläggning () AD Begränsning av aerobatikmanövrar AD Kontroll av motorns reglagevajrar AD Kontroll av den mellarsta bottenpanelen 710 Montering av listar under skevrodrens stötstänger AD Moifiering av huvudlandställets fäste AD Kontroll av vingens huvudbalk 776 Modifiering av vingklaffens manöverspak AD Kontroll och modifiering av bränslekran () AD Kontroll av vingarnas främre infästning () AD Kontroll av höjdrodrets infästning AD Ändstycken till skevningsrodrens stänger AD Beechcraft A36() Utbyte av adapter i styrratten AD Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder AD Bränslekranens spärr 1248 Kontroll av nödutgången AD Infästningen av friskluftfläktens hölje x AD Kontroll av sidorodret (500H) AD Kontroll av tätning av fördjupningen för dörrens gångjärn AD Insepktion av vingkoppelspantets liv 500H AD Kontroll av dörrhandtaget AD Skavning av styranläggningen AD Kontroll av flygkroppen AD Skydd av kylfläkten AD Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar AD Landställets övre låsning AD Utbyte av överströmsavbrytare AD Kontroll av axelremmarna 100FH AD Beechcraft A Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Tillägg till flyghandboken AD Kontroll av vingarns fästbultar AD Installation av skyltar på dörrarna AD Beechcraft B Montering av begränsare i bränsle- och oljerör 548 Byte av klaffen till förgasarens värmare 560 Kontroll av gasvajern och byte av gasarm Kontroll och utbyte av rörsprint i noshjulets fjäder 500H 578 Flexibla rör i motorns inluftanläggning () 630 Kontroll av motorns reglagevajrar 634 Kontroll av den mellarsta bottenpanelen 710 Montering av listar under skevrodrens stötstänger 718 Moifiering av huvudlandställets fäste Kontroll av vingens huvudbalk 776 Modifiering av vingklaffens manöverspak 803 Kontroll av trimrodrets skjutstång 913 Kontroll och modifiering av bränslekran () 1122 Kontroll av vingarnas främre infästning () 1431 Kontroll av höjdrodrets infästning 1669 Ändstycken till skevningsrodrens stänger AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

19 Sida 19/80 Beechcraft B Kontroll av vingarnas fästbultar 5Y AD Tryckanläggningens säkerhetsventil AD Kontroll av vingarns fästbultar AD Installation av skyltar på dörrarna AD Issoire Aviation CE Kontroll / utbyte av vingklaffarnas växel 12KK EASA WA Utbyte av dörrlåsen F Kontroll av styrsystemet F Kontroll och utbyte av styrratt F Modifiering av flygkroppens förstärkning F Kontroll av bromscylindrar F Kontroll av höjdstabilisatorn (110H/12KK) F R1 Maule Aerospace Technology Corp. Maule M-4-210() Ändring av bränslesystemet AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-5-235C Maule M Modifiering av bränslekranen 5361 Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R Modifiering av bränslekranen 2761 Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-7-235() Modifiering av bränslekranen 2761 Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M-7-180() Styrlinornas Nicopressklämmor AD Oriktigt riggade styrlinor AD Kontroll av vingsträvarna (24KK) AD R1 Maule M Styrlinornas Nicopressklämmor Oriktigt riggade styrlinor AD AD McDonnell Douglas DC3A-() Rökning i DC-3/Convair-plan Flyg- och gångtidsbegränsning Moravan Aviation s.r.o Zlin Förnyande av söndrig spant Kontroll av roderutfallen och styrlinornas spänning 25H Modifiering av oljetankens droppventil Moifiering av sidoroderlinans trisstöd Spoiler

20 Sida 20/ Kontroll av vingens huvudbalk 12KK/ CR2-016/96 Pilatus Aircraft Ltd. PC-12/47(E) Modifikation av elinstallationen Luftvärdighetsbegränsningar EASA EASA PC Kontroll och utbyte av pedalarm () 661 Kontroll och förstärkning av vingklaffspantarna () 1162 Modifiering och utbyte av styrlås HB Kontroll skevrodrens beslag HB Kontroll och utbyte av klaffarnas beslag () HB Fästning av vingklaffsaktuatorn (100)/500H HB Montering av skydd åt sporrhjulet HB Kontr. av höjdstabilisatorns främre balk HB Kontroll av höjdstabilisatorns bakkant HB Kontroll av sidostabilisatorn HB Kontroll/mod. av trimaktuatorns fästbeslag HB Luftvärdighetsbegränsningar EASA Piper Aircarft, Inc. Piper J Fögasarens förvärmare Kontroll av rodrets nitar SAD36 Kontroll av landställstöden JP/ Bensintankens stoppning SAD5 Kontroll av vingsträvorna 500FH/24KK AD R1 Piper J3C-() 69 Fögasarens förvärmare 71 Vingstöttorna AD Kontroll av rodrets nitar SAD Kontroll av landställstöden JP/ 120 Bensintankens stoppning SAD5 121 Kontroll och utbyte av beslag i skevrodrens lagerarmar SAD Kontroll av höjdstabilisatorns fäste SAD499A 471 Installering av säkringsvajer i landstället SAD493A Modifiering av bränsletankens propp AD Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning AD Montering av dräneringsventiler AD Olika tillverkare. Kontroll av vingsträvorna Lue/Se M AD Piper PA-18-() 111 Kontroll av landställstöden JP/ 111 Kontroll av landställstöden JP/ 183 Övervakning av styrlinornas låshylsor AD Kontroll av sidoroderlinans fäste AD R1 463 Kontroll av höjdstabilisatorns fäste SAD499A 471 Installering av säkringsvajer i landstället SAD493A 624 Kontroll av flygkroppsrören 651 Kontroll av vingklaffens vipparm 700 Modifering av bränslekran SAD528A Modifiering av bränsletankens propp AD Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning AD Kontroll och förstärkning av beslag AD Montering av dräneringsventiler AD Kontroll av vingsträvorna Katso/Se T5584 AD Piper PA-18A-() Kontroll av landställstöden Övervakning av styrlinornas låshylsor JP/ AD

ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003

ZENAIR er 601 UL FLYGHANDBOK LN-';:C. Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003 FLYGHANDBOK ZENAIR er 601 UL (' LN-';:C Registreringsnummer: SE-YYZ Serienummer: 6-9445 Tillverkningsår: 2003, Czech Republic Oversiillning lill svenska: Igor Cronsioe Upplaga: SW-2-04 Flyghandboken skall

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21

Suverän schweizare FLYGTEST. pilatus pc-21 FLYGTEST pilatus pc-21 Suverän schweizare På lägsta höjd med 300 knop i en schweizisk dalgång. Kan det bli bättre? Bjällerbehängda kor på gräsbevuxna sluttningar flimrar förbi. Alpväggarna reser sig brant

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer

instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,

instruktionsbok l_- I~ ' ~  AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'7 I' -,., ',I ~. ; :j,: I, -'7 ' -,., ', '.. -- '..,., -.. h:' Publ. nr 2561 Nov. 1971 Pub!. nr 2561 Nov. 1971 r ' /.. 'f. instruktionsbok... 1. \,.i!.., ;,- :\'.,

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78 BIL TILLÅTNA ÄNDRINGAR Tillåtna ändringar Av Gustaf Ulander Max effekt Max kw Hk vridmoment Fabrikat/modell norm DIN Nm Villkor BMC 850 32 DIN 44 BMC Cooper 65 DIN 88 Tabell A BMC Cooper S 93 DIN 126 Detalj

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer