Bilaga till Dnr: VoO (9) Anna Netterheim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim"

Transkript

1 Bilaga till Dnr: VoO (9) Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att införa hjälpmedelsabonnemang. Syftet är att få en mer rättvis kostnadsfördelning, incitament till att återlämna lånade hjälpmedel samt att avgiften inte ska påverka patienten till att välja bort insatser kopplat till hjälpmedel. Grunden i denna taxekonstruktion är solidaritetsprincipen där de med mindre behov betalar mer av de faktiska kostnaderna, medan de med större behov och/eller mindre betalningsförmåga, betalar en mindre andel. Avgiften för hjälpmedelsabonnemang ingår i maxtaxan. Svårigheter med nuvarande avgiftsmodell En svårighet med nuvarande avgiftsmodell är att brukare tackar nej till insats relaterat till att det genererar en kostnad. För arbetsterapeuten uppstår en svårighet i ansvarsfrågan när brukaren berättar att hjälpmedelet inte fungerar optimalt, men arbetsterapeuten inte får komma och justera/kontrollera eftersom brukaren inte anser sig ha möjlighet att betala. Om hjälpmedelet blir servat av tekniker betalar brukaren ingenting, men om en legitimerad personal hanterar enklare inställningar debiteras timpris enligt kommunens taxa. Kommunen betalar 603 kr för tekniker och timpriset för arbetsterapeuten är 367 kr. Brukarna ser hjälpmedlen som sina egna, och ibland är det svårt att få tillbaka dem. Eftersom en del av hjälpmedlen återanvänds är det en kostnad för verksamheten att inte få tillbaka hjälpmedel. Nuläge Förskrivning av hjälpmedel är en insats inom den kommunala hälso- och sjukvården. I befintligt avgiftssystem betalas 367 kr per tillfälle eller 593 kr för max tre besök i månaden enligt antal besök som ingår i nivå 1. För personer som betalar från nivå 2 ingår utprovningen av hjälpmedlet i månadsavgiften. Själva lånet av hjälpmedlet är i Eslöv kostnadsfritt. Förskrivningen är en process som brukar delas in i fem steg. Beroende på ärendets art kan ibland flera steg göras på en gång och ibland kräver ett steg flera besök hos brukaren. Nuvarande avgiftsmodell stimulerar förskrivaren till lösningar med så få hembesök som möjligt, för att undvika att det blir kostsamt för brukaren. Detta sker ibland på bekostnad av kvalité och noggrannhet. Att förskriva hjälpmedel är en

2 2 (9) bland andra hälso- och sjukvårdsåtgärder. Det är viktigt att avgiftsmodellen inte stimulerar till att välja hjälpmedel på bekostnad av andra effektivare insatser. Senaste förändringen av dessa avgifter var när den separata hälso- och sjukvårdtaxan togs bort och med den, även den separata maxgränsen för hälso- och sjukvård. Detta gav en påtaglig skillnad för brukare som har hjälpmedel med inga eller få insatser i övrigt. Utredningens förslag Bedömning av alla sorters hälso- och sjukvårdsbehov och för alla åtgärder och uppföljningar, undantaget processen hjälpmedelsförskrivning, som bekostas av hjälpmedelsabonnemang, debiteras enligt gällande avgift för insatser enligt Hälsooch sjukvårdslagen. Hjälpmedelsabonnemang Om en legitimerad personal, efter en bedömning, beslutar att en åtgärd är en hjälpmedelsförskrivning betalar medborgaren en månadsavgift från den kalendermånad hjälpmedlet levereras till medborgaren. Storleken på avgiften föreslås vara 60 kr per månad och denna debiteras kvartalsvis om inga andra insatser finns för att undvika fakturor på så låga belopp vilket kan skapa onödig administration. Följande ingår i hjälpmedelsabonnemanget: - utprovning - instruktioner om användning - vid behov träning i att använda hjälpmedlet - vid behov anpassning av hjälpmedlet - uppföljningar - teknisk service* - tekniska kontroller - hämtning av vissa stora hjälpmedel* Abonnemanget gäller tom den kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat. I abonnemanget ingår inte - vissa förbrukningsvaror som medborgaren själv står för (se fotnot 1) - hämtning av hjälpmedel (undantag finns se fotnot 2) - flytt av hjälpmedel under användningsperioden Abonnemanget gäller oavsett hur många hjälpmedel som medborgaren har via Eslövs kommun. Abonnemanget gäller endast hjälpmedel som är ett kommunalt ansvar och som förskrivare i Eslövs kommun har rätt att förskriva enligt gällande rutiner.

3 3 (9) Vid förkommet eller förstört hjälpmedel tar Eslövs kommun ut en avgift motsvarande restvärdet av produkten. Abonnemanget räknas i hop med övriga avgifter i maxtaxan. Fotnot 1: - däck, slang och batterier Fotnot 2: Hjälpmedel som hämtas där hämtningen ingår i abonnemanget eftersom dessa hjälpmedel samägs av flera olika kommuner och återanvänds i en gemensam pool. - Vårdsäng - Skummadrass till vårdsäng - Duschbrits/duschvagn - Manuell rullstol - Mobil golvlyft - Taklyft (inkl. nermontering) - Lyftselar - Ståstödsstol - Arbetsstol (manuell såväl som elektrisk) - Elektriskt sängryggstöd - Sängbyglar/uppresningsstöd - Expanderstång

4 4 (9) Konsekvens kostnad för brukaren Exempel Aktuellt avgiftsystem Utredningsförslag Hans Sitter sedan 15 år tillbaka i rullstol, efter en arbetsplatsolycka. Arbetar nu heltid. Har förutom sin rullstol, även förflyttningshjälpmedel (glidbräda), handtag på toaletten och en specialanpassad duschstol. Han tycker nu att hans rullstol börjar bli sliten. Efter kontakt med arbetsterapeut bestäms hembesök i januari 367 kr, de kommer överens om att han ska ha en ny rullstol och denna beställs. Den levereras efter 3 veckor i februari, utprovning sker vid ett hembesök. Det visar sig att det var fel drivringar, nya beställs och kommer efter tre veckor. Arbetsterapeuten gör hembesök efter som det fortfarande är februari, får han betala 593 får båda februaribesöken. Efter ytterligare två veckor (mars) kontaktar Hans arbetsterapeuten för att rullstolen är svårkörd ute. Hembesök och korrigering med andra länkhjul debiteras med 367 kr. Efter tre månader, i juni, vill arbetsterapeuten göra en uppföljning för att se att allt fungerar bra. Detta görs på telefon, ingen kostnad. Hans har redan ett hjälpmedelsabonnemang och betalar 60 kr per månad. Hans behov har inte förändrats då det är rullstolen som är sliten. Han betalar därför inte för en ny behovsbedömning. I hjälpmedelsabonnemanget ingår utprovningen av ny rullstol, besöken för de felaktiga drivringarna och bytet av länkhjulen. Det finns även en möjlighet om arbetsterapeuten och Hans tycker det är viktigt, att arbetsterapeuten gör ett uppföljande hembesök. Om han nästa år behöver hjälp med sin specialanpassade duschstol ingår det också. Behöver Hans däremot en ny bedömning, kanske för en lyft, kommer han betala HSL-taxa för bedömningen av hälso- och sjukvårdsbehovet. Skulle det vissa sig att han är berättigad till ett ytterligare hjälpmedel ingår detta i hans hjälpmedelsabonnemang = kr 2015 = 720 kr

5 5 (9) Gun Ska om en månad operera sin andra höft på grund av förslitningar. Hon vill låna en rullstol, en rollator, en griptång, en förhöjningsdyna samt en duschpall. Efter tre månader återlämnar hon allt. Vera Klarar sig med hjälp av anhöriga och grannar. Hennes barnbarn går och handlar med henne varje vecka och besöker även kyrkan på söndagar. Vera orkar nu inte gå ute och efterfrågar en transportrullstol. Arbetsterapeuten gör ett hembesök och har med sig de hjälpmedel Gun har efterfrågat. Det visar sig att Gun inte har rätt att få låna en rullstol utifrån sina behov. Gun blir lite upprörd då hon vet att arbetsterapeuten har en rullstol. Det visar sig även att den rollatorn arbetsterapeuten har med inte passar bra i Guns miljö. Gun får låna griptången, förhöljningsdynan och duschpallen. Arbetsterapeuten kommet tillbaka näst kommande vecka med en rollator som passar. Hon betalar nivå 1, avgift för de två besöken. 2015= 593 kr Arbetsterapeuten gör ett hembesök med Vera och barnbarnet. De går tillsammans igenom det beslutstöd som enligt rutin ska göras för att få låna en transportrullstol. Hembesöket kostar 367 kr. Vera är berättigad till en transportrullstol. De kommer överens om att rullstolen ska levereras till kommunens förråd, då Vera inte vill släppa in okända människor i sitt Betalar HSL-taxa för bedömningen av hennes behov. 367 kr. Där efter betalar hon 60 kr i månaden för ett hjälpmedelsabonnemang under de 4 månader hon har hjälpmedel från Eslövs kommun = 607 kr Betalar HSL-taxa för bedömningen av hennes behov. 367 kr. Där efter betalar hon 60 kr i månaden för ett hjälpmedelsabonnemang.

6 6 (9) Otto Är gammal och har många sjukdomar. Otto har insatser av hemtjänsten flera gånger om dagen. Otto har rullstol, överflyttningsplattform och en mobiltoalettstol. Personalen upplever nu att Otto behöver hjälp med sin personliga vård liggandes och efterfrågar vårdsäng. hem. När rullstolen kommer gör arbetsterapeuten ett hembesök och ställer in rullstolen, instruerar barnbarnet i användingen. Detta är tre veckor efter första besöket och i en ny månad. Vera betalar 367 kr. Efter sex månader ska arbetsterapeuten komma och göra en uppföljning för att se att Veras behov fortfarende motsvarar kraven för att få låna en transportrullstol. Det kommer kosta ytterligare 367 kr =1 101 kr Eftersom Otto har dagliga insatser från hemtjänsten ingår förskrivning av hjälpmedel samt besök av arbetsterapeuten i hans maxtaxa. Han får alla kontroller och uppföljningar inom maxtaxan = 0kr 2015 beräknat på 12 månader = kr Bedömningen om Ottos behov av vårdsäng ingår i Ottos maxtaxa. Även hjälpmedelsabonnemanget ingår i hans maxtaxa = 0 kr

7 7 (9) Klara Har nyligen kommit hem från sjukhuset (januari) efter en större hjärtoperation. Hon är trött och medtagen. Hon behöver en rollator, en griptång, en förhöjningsdyna samt en duschpall. Hon beviljas Trygg hemgång i tre veckor för att pröva vad hon klarar i sitt hem. Efter tre veckor känner hon sig så pass stark att hon väljer att inte fortsätta med hemtjänsten, men behöver behålla sina hjälpmedel. Krister Har personlig assitans. Han har en stor hjärnskada och behöver hjälp med det mesta. Han har rullstol, vårdsäng, lyft, lyftselar, ramper och en mobil toalettstol. Lyften ska besiktigas varje år. Även att förflyttningen med lyften utförs säkert och att lyftselarna är säkra ska kontrolleras. Hans assistenter kontaktar arbetsterapeuterna då de upplever att rullstolen drar snett. Klara får samma hjälpmedel som Gun. En rollator, en griptång, en förhöjningsdyna och en duschpall. Efter som hon har Trygghemgång som SOL insats denna månad och betalar maxtaxa, betalar hon inget extra för förskrivningen av hjälpmedel = 0 kr Besiktningen av lyften utförs av tekniker vilket inte kostar Krister någonting. Hembesök för uppföljning av förflyttningssituationen kostar 367 kr. Hembesök för kontroll av vad som kan vara fel på rullstolen ytterligare 367 kr om dessa besök inte kan samordnas = 734 kr Kostnaden för Klaras tre veckor med trygg hemgång når upp till maxtaxan. Där med går bedömningen av hennes behov in i den maxtaxa hon betalar. Hjälpmedelsabonnemanget inkluderas i maxtaxan den första månaden. Resterande tid hon har sina hjälpmedel betalar hon 60 kr/månaden 2015, beräknat på 11 månader = 660 kr. Uppföljning av förflyttningssituationen samt problemen med rullstolen går inom Kristers hjälpmedelsabonnemang. 2015, beräknat på 12 månader = 720 kr.

8 8 (9) Åsa Har svårt att gå, hon önskar en rollator Hembesök och utprovning 367 kr. Efter tre månader berättar hon att hon har svårt att komma över trottoarkanterna. Arbetsterapeuten föreslår ett tillbehör som gör rollatorn lättare att lyfta. Åsa tackar nej på grund av kostnaden. Hon har ingen annan kontakt med kommunen = 367 kr Bedömning av behov görs under ett hembesök och debiteras enligt HSL taxa med 367 kr. Därefter hjälpmedelsabonnemang 60 kr/månad. När Åsa efter tre månader tar ny kontakt, får hon sin rollator justerad inom hjälpmedelsabonnemanget 2015 beräknat på 12 månader = kr Konsekvenser för den enskilde Det nya hjälpmedelsabonnemanget innebär att alla som har hjälpmedel hemma kommer få börja betala för dessa. Det kommer att märkas för dem som inte har maxtaxa i dag. Det rör sig om uppskattningsvis personer. Det blir dyrare för dem som inte behöver hjälp med någonting under tiden de använder hjälpmedlet. För en person som får en rollator förskriven och sen inte har mer kontakt med Eslövs kommun, är det på fyra års sikt mer lönsamt att köpa en egen rollator (beräknat på ett pris i handeln på kr), behöver de dock andra hjälpmedel under den perioden ingår de i abonnemanget. Abonnemanget blir billigare för dem som har mycket kontakter kring sina hjälpmedel, men få kontakter i övrigt med Eslövs kommun. Konsekvenser på kvalitén Hjälpmedelsabonnemang underlättar för förskrivaren att göra ett noggrant arbete och inte frestas att hoppa över steg i processen för att det kostar brukaren pengar. Bedömning är att det kommer blir bättre förskrivningar. Bedömningen är att problematiken med att bli nekade att göra uppföljningar försvinner.

9 9 (9) Konsekvenser för verksamheten Det kommer inte göra någon skillnad för brukaren om det är en tekniker eller en legitimerad personal som kommer och justerar vissa saker på hjälpmedlet. För verksamheten är det mer kostnadseffektivt att låta den egna personalen utföra de moment de behärskar, än att betala tekniker. Det kan dock öka belastningen på den egna personalen. Ett abonnemang kan till viss del stimulera till återlämning av hjälpmedel som inte används. Det kan bli en ökad efterfrågan på uppföljning och kontroller då de ingår, mot nuvarande avgiftsmodell där dessa kostar 367 kr. Det kan i enstaka fall bli gränsdragningsdiskussioner. Att ta in avgift för ett hjälpmedelsabonnemang för de c:a personer som i dag har hjälpmedel hemma men inte någon annan insats från Eslövs kommun innebär en intäkt på 720 kkr per år. I övrigt är det svårt att beräkna inkomstbortfallet från de besök som görs i dag och debiteras som enstaka besök och som skulle ingå i hjälpmedelsabonnemanget. Det kan bli svårigheter i gränsdragningen när det är ett nytt behov som ska bedömas och när det kan anses gå i en pågående process. För att underlätta är det viktigt att all berörd personal är väl förtrogen med processen och kan förklara för brukare var i denna process deras behov för tillfället befinner sig. Inringade delar i nedanstående process ingår i hjälpmedelsabonnemanget. Anna Netterheim Enhetschef rehabilitering/medicinskt ansvarig för rehabilitering