Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01"

Transkript

1 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen

2 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning Du som är pensionär eller funktionshindrad och vill umgås med andra människor är välkommen att besöka våra träffpunkter. Varje träffpunkt har sitt programblad, som finns på service/äldreomsorgen/dagverksamhet. På Strömkarlsgården finns Seniorernas aktivitetshus, som är en mötesplats för Trollhättans kommuns seniorer. Där finns olika typer av aktiviteter. Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand använda allmänna kommunikationer. Svårigheterna skall ha en varaktighet av minst sex månader. Färdtjänst beviljas enligt lagen om färdtjänst. Lunch serveras i allmänhet klockan Matsedeln finner du i Trollhättans tidning på måndagar. Klockaregården, Kronogården Stavregården, Stavre Landbogården, Åsaka Strömkarlsgården, Centrum Källstorpsgården, Källstorp Rådjuret, Hjortmossen Humlegården, Sylte Nordängen, Sjuntorp Många föreningar och pensionärsorganisationer har olika verksamheter för seniorer och funktionshindrade. Hit kan du som är senior vända dig för att få kontakt med andra eller om du själv vill göra en insats. Bidrag för bostadsanpassning För personer med bestående funktionshinder finns möjlighet att ansöka om bidrag för åtgärder i bostaden, t ex ramper, borttagning av trösklar, bredda dörrar, ändringar i badrum och kök. Till ansökan behövs ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig person om behovet av bostadsanpassning. Om man p.g.a. funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretag och den lokala färdtjänsten, finns möjlighet att få tillstånd till riksfärdtjänst. Ansökan görs senast 14 dagar innan resan (enligt Lagen om riksfärdtjänst). Stöd till anhöriga/närstående Anhörigstöd/närståendestöd är ett samlingsnamn för olika former av stöd och avlösning till anhöriga t ex: Hjälp i hemmet och ledsagning av hemtjänstens personal. Korttidsboende för avlastning, tillfälligt eller som växelboende med planerade tidsintervall

3 Dagverksamhet för personer med demenshandikapp som behöver stimulans och träning och för att avlasta närstående. Närstående som vårdar en demenshandikappad anhörig kan också få stöd t ex i form av att delta i samtalsgrupper, telefonjour mm. Vid Tallbackens demenscentrum finns möjlighet att få rådgivning och kontakt (kommunens växel). Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet innehåller: Serviceinsatser: hjälp med hemmets skötsel, inköp, tvätt, social samvaro mm. Omvårdnadsinsatser: t ex personlig hygien, toalettbestyr, dusch, hårtvätt, nagelklippning, måltider, hjälp att äta och dricka, av- och påklädning, förflyttning inomhus, tillsyn, social kontakt mm. Alla medborgare i Trollhättans kommun som är 75 år och äldre erbjuds möjlighet att ansöka om serviceinsatser upp till åtta timmar i månaden med förenklad biståndsprövning. Om du behöver mer tid än åtta timmar serviceinsatser eller är under 75 år så sker ansökan med traditionell biståndsprövning. För att få omvårdnadsinsatser görs en traditionell biståndsprövning. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa. Avlösarservice i hemmet Avlösning i hemmet innebär att personal kommer till den enskildes bostad och avlöser/avlastar närstående. Ledsagning Ledsagning innebär att man kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera (dock ej för läkarbesök/sjukresa). Trygghetslarm, telefontjänst Trygghetslarm skall ge dig möjlighet att komma i kontakt med personal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov under hela dygnet. Trygghetslarm är en insats för att minska otryggheten i det egna boendet, men det är viktigt att komma ihåg att larmet inte ersätter akutsjukvård. Larmet kan bäras som arm- eller halsband och det kan kopplas till den vanliga telefonen. När man trycker på larmet når man en larmcentral varifrån personal dirigeras till bostaden. Trygghetslarmet ersätter inte telefonnumret 112 vid akuta sjukdomstillstånd. Telefontjänst innebär att personal ringer upp vid överenskomna tidpunkter som en extra trygghet. Dagverksamheter för personer i behov av funktionsbevarande aktiviteter Dagverksamheter finns på olika platser i kommunen. Syftet med dagverksamheten är att möjliggöra social stimulans och aktivitet i gemenskap med andra, att bibehålla och förbättra de funktioner som den enskilde har samt erbjuda stöd och avlösning för anhörig

4 Dagverksamhet för personer med demenshandikapp För dig som börjar bli glömsk och behöver stöd i vardagslivet finns dagverksamhet. Det är en pedagogisk och social verksamhet, där man kan träffas dagligen för att vara tillsammans, känna trygghet och uppleva gemenskap och få stimulans. Dagverksamheten skall också kunna avlasta närstående. För att få dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Korttidsboende Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet. Korttidsboende kan ha flera olika funktioner t ex: växelboende (med vissa bestämda tidsintervall) för att avlasta anhöriga. avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt eller akut. tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende. vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem Korttidsboende består av enkelrum och flerbäddsrum. Dygnet runt finns personal och tillgång till kvalificerad vård. Beslut om korttidsboende fattas av biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen. Bedömning av rehabiliteringsinsatser görs av leg. arbetsterapeut/sjukgymnast Kommunal hemsjukvård Om man har ett hälso- och sjukvårdsbehov så skall man först och främst vända sig till primärvården. För de som behöver en varaktig planerad hälso- och sjukvård i hemmet ansvarar Trollhättans stad för vård upp till sjuksköterskenivå. Vården ges i hemmet för personer som inte själva kan ta sig till lä Karmottagning eller distriktssköterskemottagning. Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal gör då efter en vårdplanering bedömningen att man bör skrivas in i hemsjukvården. Man har då kvar sin läkare i primärvården som vanligt. Du kan ansöka om: Hjälp i hemmet Servicelägenhet, gruppboende Korttidsboende Trygghetslarm, telefontjänst Avlösarservice i hemmet. Dagverksamhet Ledsagning Kontaktperson Färdtjänst, riksfärdtjänst (ej sjukresor). Hjälp med servicetjänster Trollhättans Stad erbjuder hjälp till personer över 67 år, den sk. Lilla hjälpen. Man erbjuder seniorer hjälp med att: byta glödlampor, lufta element, sätta upp tavlor, hänga upp och ta ner gardiner, köra fram soptunnan vid tömning, hämta/bära saker från vinden eller höga skåp, möblera om, smörja lås och gångjärn, fästa sladdar och halksäkra mattor, sanda och salta vi halka. Pensionärer och funktionshindrade har möjlighet att utnyttja Servicelagets tjänster för ett subventionerat timpris. Man kan använda Servicelaget vid något enstaka tillfälle eller regelbundet. Servicelaget erbjuder hjälp med städning, fönsterputs, inköp, gräsklippning, klippa buskar och träd, rensa i rabatter, skotta snö och t ex vindsröjning

5 Så här söker du hjälp Kontakta Trollhättans Stads biståndshandläggare. Här kan du få information om vilka regler som gäller och vilka insatser som finns. Efter hembesök och utredning prövas din ansökan utifrån dina personliga behov. För det mesta kan detta ske inom 1-2 veckor. Därefter får du ett skriftligt beslut. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan. Din ansökan prövas i enlighet med lagstiftningen och under sekretess. Omsorgsförvaltningen, Biståndsenheten, Gärdhemsvägen 9, Box 981, Trollhättan Telefon: E-post: Hemsida: Frivilliga organisationer Det finns olika religiösa samfund i Trollhättan som har aktiviteter för äldre och erbjuder kontakter och social samvaro. I Röda korsets verksamhet ingår också en sådan frivillig verksamhet. Det finns en rad olika pensionärsorganisationer, t ex PRO, SPF, som erbjuder ett omfattande utbud av aktiviteter under hela året som kan passa för alla slags intressen. Du kan delta i aktiviteter eller om du vill kan du göra en insats genom att arbeta på frivillig basis i dessa organisationer. Du betalar bara för dina egna reskostnader när du behöver ledsagning till vårdcentralen, kyrkan, fotvården, hårfrisörskan på promenad mm. Ring: (öppet mån, tis, tors , övrig tid telefonsvarare). Trollhättans Stadsbibliotekets Service Den som har svårt att ta sig till biblioteket, är sjuk eller handikappad, kan ändå låna hem böcker, talböcker och andra medier genom Boken Kommer- servicen. Denna service är kostnadsfri. Hur går det till? Jo efter t ex telefonkontakt med bibliotekets Boken Kommeravdelning, telefon: , kommer personal från biblioteket hem till din bostad med det du vill låna. Bokbyte sker ungefär var 6:e vecka. Du bestämmer själv hur många böcker/talböcker du vill låna. Inga försenings- eller påminnelseavgifter. Du kan låna vanliga böcker, böcker med extra stor stil, böcker och ljudböcker (CD-böcker). Vad kan du låna? Romaner, bygde- och kärleksromaner, historia, romaner, deckare, reseskildringar, memoarer, böcker med matrecept, stickbeskrivningar mm. Välkommen! Med hjälp av Britta Lundqviststiftelsen driver Svenska Kyrkan Projekt Följeslagaren där kan du som är ålderspenionär få en ledsagare som arbetar ideellt. Gärdhemsvägen 9 Box Trollhättan Telefon Fax Bankgiro

6