Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsfrämjandeplan 2014-2015 för Ovanåkers kommun"

Transkript

1 OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box EDSBYN Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC, som bekostar böckerna, delar ut presentkort när barnen är ca 5 mån. Böckerna hämtas ut på biblioteken. - Information om språkutvecklingen och betydelsen av läsning, rim och ramsor m.m. till alla föräldragrupper vid träffar på biblioteken. - Broschyren ABC-droppar köps in av biblioteket och delas ut på BVC. Den innehåller boktips och beskriver barnets språkutveckling och finns i fem olika utföranden, för barn i olika åldrar. - Bokdepositioner i väntrum. - På bibliotekswebbens föräldrasida presenteras bl.a. bibliotekets samarbete med BVC. - Språkpiller, ett samarbete mellan BVC, logopeder, barnbibliotekarier och Länsbibliotek Gävleborg. Logopeder och BVC-sköterskor skriver ut språkpiller, d.v.s. recept på böcker som tränar barnets språkstörning. Receptet tas med till biblioteket och boken lånas. Samarbetet har två syften: barnen tränar sin språkstörning tillsammans med en vuxen och det kommer nya grupper till biblioteket. - När föräldrar, som inte har svenska som första språk, hämtar ut gåvoboken så visar vi dem var barnböcker på deras språk finns i biblioteket. Vi talar även om att de, via oss, kan låna böcker från övriga folkbibliotek i länet och Internationella biblioteket. - Informationsbroschyren Välkommen till biblioteket på olika språk delas ut till föräldrar som talar annat språk än svenska. - Månadens barnboksfigur. Varje månad har vi en speciellt utvald barnboksfigur, som vi visar upp särskilt mycket på biblioteket (olika figurer på huvudbiblioteket och filialen). Barnen kan leka, måla, lägga pussel, spela spel och naturligtvis låna böcker med månadens barnboksfigur. Sedan återvinner vi figurerna/dockorna, pusslen, spelen m.m. genom att göra temaväskor att låna ut till förskolorna eller placera ut saker i väntrummen på BVC. Reklam för månadens barnboksfigur och information om vad som händer på biblioteken sätts upp på BVC. Samarbete förskola/folkbibliotek - Biblioteksvisning för förskolebarn på efterfrågan. - Bibliotekarierna bokpratar och informerar på förskolornas föräldramöten på efterfrågan. - Bokkassar på förskolorna. Biblioteket sammanställer färdiga kassar med bilderböcker, som föräldrarna kan låna hem. - Genuslåda på varje bibliotek med bilderböcker med bra genusperspektiv, efter önskemål från förskolan. Nya böcker köps in kontinuerligt. - Vi köper in Bokjurypaket med nya bilderböcker (sex-sju böcker i varje paket) till cirkulation i förskolorna, för att stimulera deltagande i Bokjuryn.

2 - Under barnboksveckan har biblioteken speciella aktiviteter främst för förskolebarnen, t.ex. sagostunder, sagovandringar m.m. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur med mindre barn till förskolornas personal. - Kulturombud på förskolorna. - Information och utbildning kring bibliotek och kultur, media och berättande riktad till förskolepersonal. - Sagostunder i olika former. Dels traditionella sagostunder, och dels olika slags temasagostunder. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. - Äppelhylla finns både på huvudbiblioteket och filialen. I Äppelhyllorna finns olika sorters media anpassade för förskolebarn med olika funktionshinder, som taktila bilderböcker för synskadade, bilderböcker med teckenstöd, bilderböcker berättade på teckenspråk på film eller CD-ROM, böcker att läsa med flera sinnen m.m. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Inköp av bilderböcker på de språk som är representerade i kommunen samt de stora världsspråken. Ovanåker ingår i HelGe-biblioteken, och våra låntagare har därmed tillgång till mediabeståndet i hela Gävleborg. Sedan 2010 har vi flytande bestånd på all utländsk litteratur i HelGe. Vid behov kompletterar vi med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med förskolepersonalen. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titel både på svenska och på andra språk. Förskolan läser den svenska boken och föräldern lånar hem och läser tvillingboken. - Utställningar på biblioteken i samarbete med förskolorna, då barnen visar upp sina egna berättelser, konstverk eller andra arbeten. - En Knacka på-ryggsäck finns till utlåning på biblioteket, både HB och filial. Ryggsäcken innehåller boken Knacka på, en CD-skiva med specialkomponerad musik och diverse rekvisita. Ryggsäcken har tagits fram av Länsbibliotek Gävleborg och Musik Gävleborg i samarbete med bl.a. en förskola i Edsbyn. Ryggsäcken ska inspirera till kreativt arbete med förskolebarnen och stimulera barnens olika uttrycksformer. - Biblioteket lånar ut temaväskor kring olika barnboksfigurer till förskolorna. Väskorna innehåller spel, pussel och dockor/figurer som barnen kan leka med. På bibliotekswebben finns även länkar till appar och webbsidor med anknytning till figurerna. Samarbete skola/folkbibliotek - Förskoleklass. Sexårsvisningar på folkbiblioteken för alla sexårsgrupper i kommunen. Alla barn får egna lånekort + brev till föräldrarna. - År 1-6. De skolor som ligger närmast folkbiblioteken kommer på regelbundna inplanerade besök för att låna böcker. De flesta klasserna kommer varannan vecka. Vid klassbesök har vi alltid en bibliotekarie tillgänglig, som kan tipsa om bra böcker och hjälpa eleverna att hitta det de söker. Vissa klasser, t.ex. i byskolor som är beroende av bussar för att ta sig till folkbiblioteken, kommer bara på enstaka besök. - År 5. Författarbesök hösten 2014 till alla år 5-klasser i kommunen. Folkbiblioteket sköter all administration kring besöken (bokar författare och planerar besöken på skolorna), medan skolan står för kostnaden för författaren. Folkbiblioteket köper in extra exemplar av författarens böcker till både de egna biblioteken och skolornas bibliotek.

3 - År 7. Biblioteksvisning/bibliotekskunskap i samband med skolstarten. - Folkbibliotekets personal köper in och utrustar skolbiblioteksböcker till grundskolorna i kommunen. Skolornas bokbestånd kompletteras vid behov med bokdepositioner från folkbiblioteken. Bibliotekarierna besöker ibland skolorna för att hjälpa till med skolbiblioteken, t.ex. med gallring av böcker och planering av böckernas uppställning i biblioteket. Den dagliga skötseln av skolbiblioteken sköter skolorna själva. - Läsprojekt på skolorna. Om en skola vill satsa på något läsprojekt är folkbiblioteket en resurs med kunskaper om litteratur och författare och ev. föreläsare och hjälper skolan att införskaffa de böcker som behövs. Övrig medverkan av bibliotekarierna (bokprat, boksamtal m.m.) i mån av tid. - Temaläsning av litteratur, klassvis eller årskursvis eller i årskursblandade tvärgrupper, på teman som Andra världskriget, olika länder/världsdelar, olika tidsperioder m.m. Biblioteken sammanställer temalådor som skickas ut till skolan, eller så kommer eleverna till biblioteket och väljer själva med bibliotekspersonalens hjälp. - Läsecirklar. Vissa skolor jobbar med läsecirklar, som kräver gruppuppsättningar av skönlitterära titlar, eller med parläsning. Bibliotekarier och lärare i samverkan väljer ut lämpliga titlar, som passar elevernas läsförmåga och intressen. Vid behov köper vi in fler exemplar av böckerna. Vi har bl.a. några Spänningslådor, med sex olika titlar (flera ex av varje titel) som vi lånar ut till skolorna. Varje titel presenteras också på en bloggsida, som är öppen för kommentarer från eleverna. - Läs en film. Eleverna läser boken och ser filmen, som bygger på boken. För lärarna finns handledningar med konkreta tips på hur de kan arbeta med materialet. Biblioteket förmedlar lån av böckerna och köper in klassuppsättningar vid behov. Samarbete med Mediecentrum/Bollnäs kommun, Astrakan/Sandvikens kommun, Länsbibliotek Gävleborg och Länskultur Gävleborg. - Bokprat. Bibliotekarierna bokpratar för skolklasser i mån av tid. - Många skolklasser är med och röstar i Bokjuryn och vi gör extra bokinköp av populära titlar till både folkbibliotek och skolor. Vi skriver också om bokjuryn på webben, bloggen och Facebook, och gör egna utlottningar av böcker bland de barn/ungdomar som lämnat in röstsedlar på skolorna eller biblioteken. - Kulturombud på skolorna. - Biblioteket köper in metodhandledningar i att arbeta med språk och litteratur till skolornas personal. - Huvudbiblioteket har minst en professionellt producerad utställning per år med barn och ungdomar som främsta målgrupp. Skolklasser bjuds in till visningar av utställningarna. - På bibliotekets webbplats finns en sida för pedagoger, med information och lästips. -Biblioteken köper in olika media, som är anpassade för barn med funktionshinder. För elever med läs- och skrivsvårigheter köper vi in lättlästa böcker, CD-böcker, talböcker och olika kombinationer av multimedia (bok + CD/mp3, bok + DAISY m.m.). Folkbiblioteken och gymnasie-biblioteket har DAISY-spelare att låna ut. På grundskolorna är det oftast specialpedagogerna som har hand om DAISY-spelarna och lånar ut till de elever som behöver dem. Både folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket bränner DAISY-talböcker efter lärarnas önskemål. Vi förmedlar också Legimus (egen talboksnedladdning) till barn/föräldrar. Till Äppelhyllorna köper vi olika media, som passar särskolans elever, t.ex. böcker med teckenstöd, böcker att läsa med flera sinnen, dataspel m.m. Vi köper också in böcker som handlar om barn med olika funktionshinder, som barnen kan identifiera sig med, och böcker som riktar sig till föräldrarna och pedagogerna. För hörselskadade och deras anhöriga finns

4 böcker, dataspel, filmer och språkkurser med teckenspråk. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar för särskolelever, anpassade till elevernas förmåga att ta till sig information, på förfrågan. - Information om Äppelhyllan till särskoleelevernas föräldrar, bl.a. genom en ny broschyr. - Inköp av böcker på förekommande språk, vid behov kompletterat med depositioner från Internationella biblioteket. Behovsinriktade inköp/beställningar görs i samråd med skolpersonalen. - Biblioteksvisningar med tolkhjälp för barn som inte förstår svenska. Broschyren Välkommen till biblioteket på deras eget språk skickas med hem till föräldrarna. - Tvillingböcker, d.v.s. samma titlar både på svenska och på hemspråket, lånas ut till skolorna. Det finns flera olika sätt att jobba med tvillingböckerna på skolan eller i hemmet. - Edsbyns F-6-skola uppmärksammar FN-dagen med en temadag om FN och livet i andra länder, då vuxna elever från SFI deltar och berättar om sina hemländer. Biblioteket medverkar med böcker på andra språk och böcker som handlar om barn i andra länder. - Utställningar på biblioteken i samarbete med skolorna, då elever får visa upp sina egna dikter, berättelser, konstverk och andra arbeten. - Varje år arrangeras skrivartävling för eleverna i år 8 i Edsbyn. Lärarna väljer ut ett femtontal uppsatser, som går vidare till en jurybedömning. Bibliotekspersonalen är jury och väljer ut fyra segrande bidrag. - Biblioteken tar emot prao-elever från skolans alla stadier. - Gymnasieelever på Barn- och fritidsprogrammet medverkar som faddrar i läxverkstan. Folkbibliotekets uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på fritiden - Alla sagostunder och aktiviteter för barn i förskoleåldern är naturligtvis öppna även för hemmabarn och deras anhöriga. Vi försöker variera veckodagar och tider, så att fler får chans att kunna vara med. - Lillbibblan på Edsbyns bibliotek. En förmiddag i månaden (september-maj) är biblioteket öppet bara för barn och medföljande vuxna, med möjlighet att rita, leka och spela spel och med sagostunder och andra aktiviteter, liknande öppen förskola. Information om Lill-bibblan sprids på BVC, kyrkis, simhallen m.fl. platser. - Bokkassar, som barn och föräldrar får låna hem, på nästan alla förskolor och på två kyrkor med barnverksamhet. Syftet med bokkassarna är att uppmuntra till bokläsande på fritiden och stödja barnens språkutveckling. - Barnboksdepositioner från biblioteken i olika väntrum där barn vistas, t.ex. hos folktandvården och hälsocentraler. - Bibliotekens månadstävlingar med frågor kring barnböcker och författare, med olika tävlingar för olika åldrar. Utlottning av bokvinster. - Tävlingar på olika teman vid särskilda tillfällen, med böcker som vinster. - Skollovsaktiviteter på folkbiblioteken. - Samarbete med föreningar och klubbar i kommunen i samband med olika aktiviteter, bl.a. fotbollsskolan och Bamsegympan. Filmade bokprat via Bibblabloggen, högläsning på plats, utlåning av böcker m.m. Fotbollsskolan pågår under fem dagar i juni för barn 6-14 år (3-4 grupper beroende på hur många som anmäler sig). Bamsegympan pågår under hösttermin respektive vårtermin, med en grupp barn 1-3 år och en grupp 3-5 år, en gång per vecka. - Sommarboken. Alla som läser fem böcker på sommarlovet får en premiebok.

5 - I samarbete med övriga verksamheter inom kulturavdelningen, utvecklingsavdelningen och olika föreningar och företag i kommunen anordnas Alla barns dag den 22/7, en dag då alla aktiviteter är gratis. Biblioteket är bl.a. med och delar ut pixiböcker i en fiskdamm. - Läxverkstan på biblioteket i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning, socialförvaltning och barn- och skolförvaltning. Läxläsningsstöd och kulturella aktiviteter för barn 8-12 år. Gymnasieelever medverkar som faddrar till de yngre eleverna. - Föräldrarna är en viktig länk om man vill nå barn på deras fritid. På föräldrasidan på bibliotekets webbplats informerar vi om sagostunder, Äppelhyllan, nybörjarböcker m.m. Även Facebook är ett bra sätt att nå ut till föräldrar med information om vad som händer. - Biblioteket har även samarbete med andra organisationer, som Rädda Barnens lokalförening, studieförbund och kommunala föräldrastödsprojekt, för att på så sätt nå ut till föräldrarna. Det anordnas olika föreläsningar på biblioteket, både för föräldrar och för pedagoger. - Äppelhyllorna. En ny informationssida på HelGewebben är på gång. - Samarbete med FUB och kommunens fritidsavdelning. Två gånger per termin medverkar biblioteket i Onsdagsklubben på fritidsgården, en fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna med psykiskt funktionshinder. - För att tillgodose behovet av litteratur hos invandrargrupper och barn i tvåspråkiga familjer köper vi in barn- och ungdomsböcker på olika språk. Samarbete med bl.a. integrationsenheten för att nå ut till barnen och deras föräldrar. - Olika skapande aktiviteter på biblioteken, som scrapbooking, mangateckning m.m. Alla aktiviteter kopplas till litteratur (fack/skön) genom boktips eller högläsning. - Retoy på biblioteket. Bytesdagar där barn kan lämna in leksaker, böcker, filmer och spel, och sedan leka sig fram till nya favoriter som de kan byta till sig och ta med hem. Innehåller även olika aktiviteter där barnen får lära sig om barnkonventionen och sina rättigheter. - Vi försöker uppmärksamma och uppmuntra ungdomar med specialintressen och särskilda talanger/kunskaper och erbjuder dem att medverka på biblioteken. - Biblioteken tar emot böcker/filmer/cd-skivor, som barn och ungdomar gjort själva, och lägger in för utlåning i biblioteksdatasystemet. - Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en berättarryggsäck om Lim-Johan, kombinerat med skattletning genom geocaching, i projektet Svarta stjärnor en skattjakt i Lim-Johans rike. - Biblioteket har en barn- och ungdomsblogg på blogspot, där barn och ungdomar kan skriva egna inlägg och tankar. De som är intresserade kan få bli gästbloggare på bloggen. - HelGe-biblioteken har en sida för barn och unga på den gemensamma bibliotekswebben. En ungdomssida är under utveckling. - Kultur och bibliotek i Ovanåkers kommun har en egen Facebooksida, där vi kan interagera med ungdomarna. - Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket har ett gemensamt Instagramkonto, där vi riktar oss till ungdomar i åldern år och uppmanar dem att lägga in egna boktips. - Digitala aktiviteter riktade mot barn och ungdomar på Get Online Week. Sammanställt av Inga-Lill Embretsen

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Läsfrämjandeplan 2016-2017 för Ovanåkers kommun Kommunens huvudbibliotek, Edsbyns bibliotek, är under 2016 placerat i tillfälliga lokaler, medan ordinarie biblioteksbyggnad byggs om för att göra plats

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan för Ovanåkers kommun Läsfrämjandeplan 2017-2018 för Ovanåkers kommun Kommunens huvudbibliotek, Edsbyns bibliotek, har nu flyttat tillbaka till den ordinarie biblioteksbyggnaden, som byggts om för att göra plats för museum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Läsfrämjande insatser 2014-2015

Läsfrämjande insatser 2014-2015 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

G Ä V L E B I B L I O T E K

G Ä V L E B I B L I O T E K Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2012/13 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Strategi för ökat läsande bland barn och unga

Strategi för ökat läsande bland barn och unga Strategi för ökat läsande bland barn och unga Sundbybergs stad Kultur- och fritidsförvaltningen Titel: Strategi för ökat läsande bland barn och unga Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunstyrelsen 109,

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunstyrelsen 109, Biblioteksplan för Ovanåkers kommun 2016-2018 Antaget av kommunstyrelsen 109, 2016-09-06 Enligt bibliotekslagen 17 ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-19 86 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kommunens struktur... 2 3. Verksamhetsområden... 3 Allmänt... 3... 3... 3 Folkbibliotekets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Lena Adem 2017-11-01 Innehåll Om undersökningen... 5 Resultat... 6 Vilka får gåvoböcker i Örebro

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ANSÖKAN OM BIDRAG 2009 Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 1/6 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Läsfrämjande insatser för barn och ungdomar i Ljusdals kommun 2013

Läsfrämjande insatser för barn och ungdomar i Ljusdals kommun 2013 Bilaga till ansökan Kulturrådet 2013 Sida 1 av 10 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum Ljusdals kommunbibliotek 2013-03-26 Läsfrämjande insatser för barn och ungdomar i Ljusdals kommun 2013 Ljusdals

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3

Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3 Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3 Vad är Eskilstuna kommuns Lässatsning? Eskilstuna kommuns Lässatsning har som syfte att öka flickors och pojkars lust att läsa. Målet är att barn

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige. Inledning Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21

Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Nätverksträff - barnverksamhet 2010-09-21 Närvarande: Emelia Sundblad, Johan Sundlöf, Marianne Lindberg, Erika Horvat, Clara Nyström, Åsa Hedström, Lovisa Sundin, Anette Lundgren, Gudrun Sandström, Anna

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2016-2017 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2012-2014 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 3 Biblioteksplan för folkbiblioteket 4 Biblioteksplan

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

KS.2016.145 2018-12-31

KS.2016.145 2018-12-31 Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Plan 2016-06-20 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn. Agenda 2030, , Kerstin Olsson

Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn. Agenda 2030, , Kerstin Olsson Bokstart familjestöd för språkutveckling hos barn Agenda 2030, 2017-10-30, Kerstin Olsson 2 Vad är bokstart? Bokstart vänder sig till alla familjer och innebär att ett bokpaket lämnas till familjen redan

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun Biblioteksplan för Norsjö kommun 2016-2019 Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Plan Kultur & Kommunfullmäktige 2019-12-31 fritidsavdelningen Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Läs och lek, lyssna och berätta. En rapport om vad som har hänt de första 8 månaderna

Läs och lek, lyssna och berätta. En rapport om vad som har hänt de första 8 månaderna Läs och lek, lyssna och berätta En rapport om vad som har hänt de första 8 månaderna Projektet startade i maj 2003 då en projektledare anställdes. Projektpengarna täcker en tjänst på halvtid under ett

Läs mer

Höstlov = Läslov, motion

Höstlov = Läslov, motion KF 24:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 24:2 Barn- och utbildningsnämnden BUN 55 2016-04-26 1/2 Dnr BUN/2015:529-032 Höstlov = Läslov, motion Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. avslå motionen

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer