Information. inför val till årskurs 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. inför val till årskurs 2"

Transkript

1 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

2 INDIVIDUELLA VAL Kurser markerade /LK är lokala kurser, övriga är nationella kurser. Kurskoderna (som står i högerkanten) ska anges på valblanketten. Gymnasieförordningen: Som individuellt val skall eleverna erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Önskar tillräckligt många elever en kurs anordnas den. SPRÅK Moderna språk: tyska, franska, spanska, italienska, modern grekiska Kurskoder för tyska steg 2 till 5: TY1302IV2, TY1303IV3, TY1304IV2, TY1305IV3, Kurskoder för franska steg 2 till 5: FR1302IV2, FR1303IV3, FR1304IV2, FR1305IV3, Kurskoder för spanska steg 2 till 5: SP1302IV2, SP1303IV3, SP1304IV2, SP1305IV3, Kurskoder för italienska steg 1 till 3: IT1301IV2/IV3, IT1302 IV2, IT1303IV3 Kurskoder för danska steg 1 till 3: DAN1301IVF, DAN1302IV2, DAN1303IV3 Kurskod för kinesiska steg 1 KI1301IV3 Förkunskaper: Underliggande steg Som individuellt val till åk 2 eller 3 kan du välja steg 2,3,4 och/eller 5 beroende på vad du läst tidigare. De elever som så önskar kan på steg 5 i tyska respektive franska avlägga internationellt gångbara språkdiplom på kommunens bekostnad: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) och Diplôme d'études de langue française (DELF). Du befäster och stärker dina färdigheter i språket. Bl.a. ser vi TV, film, läser tidningar, ägnar oss åt realia, fri skrivning, avancerad översättning. Mindre gruppstorlek ger större möjlighet till individuell handledning och intensiv muntlig och skriftlig språkträning. Interaktiv spanska, Interaktiv tyska och Interaktiv franska SP1504, TY1504, FR1504 Kursens längd: 2 terminer, 50p Förkunskaper: Steg 3 Interaktiv sp/ty/fr är en lokal kurs på 50 poäng. Det är en kommunikativ kurs. Vi sysslar med såväl muntlig kommunikation som skriftlig kommunikation. Engelska C IV2,IV3 EN1203 Kursens längd: 2 terminer, 100p Förkunskaper: Engelska B Under höstterminen läser du engelska med siktet inställt på CAE-tentamen. Denna del av kursen finns även som en lokal 50-poängskurs. Under vårterminen kommer du att få läsa böcker och artiklar, såväl sakprosa och facktexter som skönlitteratur, av författare från den engelsktalande världen - äldre och yngre. Vi läser, diskuterar, analyserar och skriver om böcker och texter från t.ex. Storbritannien, USA, Canada, Australien, Nya Zealand och Afrika. En del av texterna knyts till den studieinriktning du valt. Du får också tillfälle att sätta dig in i områden som politik, samhällsliv, religion, litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land. Engelska CAE/LK IV2ht,IV3ht EN1507 Kursens längd: 1 termin, 50p Förkunskaper: Engelska B Muntlig och skriftlig färdighet i engelska på högre nivå for högskolestudier och yrkesliv. Vid kursens slut är du förberedd för att tentera for CAE, Cambridge Certificate of Advanced English, som är en internationellt accepterad examen. OBS! Välj inte denna kurs om du vill läsa Engelska C eftersom den då ingår i kursen.

3 Latin A IV3 LAS1201 (men goda kunskaper i moderna språk värdefulla) Du får lära dig den grundläggande grammatiken och du får ett centralt ordförråd. Hela tiden gör vi jämförelser med de moderna språken för att se hur latinet har påverkat dessa. Dessutom läser vi mycket om kulturen, historien, religionen och om det dagliga livet i antikens Rom. Vi lär oss även hur de moderna orden är uppbyggda av latinska prefix, basmorfem etc. Ett antal kända latinska citat och sentenser ingår också för allmänbildningens skull. Grekiska A IV2 GRK1201 Vi går igenom de viktigaste delarna av den forngrekiska grammatiken under läsandet av en kursbok på engelska. Hela tiden uppmärksammar vi det grekiskt språkets betydelse för de moderna västerländska språken. Parallellt med språkstudiet gör vi en noggrann studie av den grekiska kulturen, grunden för den västerländska kulturen. SVENSKA OCH MEDIEKUNSKAP Svenska C, Muntlig och skriftlig kommunikation, IVF SV1205 Förkunskaper: Svenska A. Kursen kan endast väljas av N-elever! Du får arbeta självständigt med att utföra mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som väljs med hänsyn till dina intressen, din studieinriktning och dina framtida behov. I studiet av olika typer av texter utvecklas ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Du förbereds för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga prestationer och formella skrivande. Svenska A IV2 SV1201 Kursen riktar sig till elever som läst kursen Svenska som andraspråk A. Här får du möjlighet att utveckla ditt språk i tal och skrift. Författarskola IV2 SV120X Kursens längd: 2 terminer, 150p Du får i denna kurs möjlighet att fördjupa dig i litteratur du är särskilt intresserad av. Vi diskuterar texterna ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv och har läsningen som utgångspunkt för kreativt skrivande. Vi experimenterar med olika genrer, stilar och berättartekniska grepp i fritt litterärt skapande. Författarbesök och gästföreläsningar är spännande och inspirerande inslag i kursen. Din lust och förmåga att uttrycka dig stimuleras och du utvecklas som skribent. Du får betyg i de båda nationella kurserna Litteratur och litteraturvetenskap (50p) och Litterär gestaltning (100p). Retorik/LK IV2ht, IV3ht SV1533 Kursen i retorik syftar till att ge omedelbara resultat och livslånga färdigheter. Att tala väl ger självtillit, självkännedom och säkerhet i allt umgänge. Den egna personligheten som det främsta instrumentet är nyckelordet och när vi lär oss att bedöma och behärska den aktuella talsituationen lägger vi stor vikt vid icke-verbal kommunikation och kroppsspråk, vid presentationsteknik, minnesteknik och metoder för att bli säkrare och mer effektiv.

4 Retorik B/LK IV3vt SV1537 Förkunskaper: Retorik A Kursen bygger vidare på kunskaper från kursen Retorik/LK Filmkunskap/LK IV3 SV1519 Kursen Filmkunskap syftar till att ge grundläggande kunskaper om filmens historia, olika genrer och stilgrepp och olika sätt att analysera film. Vi kommer också att titta på fenomenet amerikansk film, och varför Hollywood är så framgångsrikt. Eftersom amerikansk film är så dominerande blir det naturligt att vi ägnar den en hel del tid. Mediekommunikation A IV3 MDK1201 Kursens längd: 100 p, 2 terminer Få folk dit du vill! Lär dig mer om hur reklam och information fungerar. Du lär dig analysera och förmedla information och utformar kreativa budskap i olika medier. Vi träffar professionella reklamare och informatörer och lär oss en del av deras knep. ESTETISKA ÄMNEN Bild och form 1/LK IV2,IV3 BF1509 Kursen motsvarar de nationella kurserna Bild och Form grundkurs+fördjupning. I kursen utvecklas din förmåga att skapa och förstå bild och form. Du övar dig i att analysera och tolka bilder, två- och tredimensionella. Du får praktiskt pröva olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Din kreativa förmåga utvecklas och ditt intresse och din förståelse för de konstnärliga uttrycksmöjligheterna fördjupas. Bild och form 2/LK IV2,IV3 BF1510 Förkunskaper: Bild och form 1 Kursen bygger på de erfarenheter du fått genom Bild och form l. Du förväntas själv, i samråd med läraren, ansvara for uppläggning av delar av kursen. Du väljer inom vilka områden du vill fördjupa dig. Grafisk design/lk IVM GKO1504 Vi lär oss om Grafisk Design nu och förr. Vi formger bild, text och gör en presentation. Vi analyserar trycksaker och hemsidor. Vi arbetar grundläggande med layout- och ritprogram i datorn. Foto/LK IVM FBL1502 Kursens längd: 2 terminer, 50p Du lär dig grunderna i foto. Till svart/vit fotografering använder vi traditionella systemkameror och till färg digitala kameror. Mörkrumsarbete med framkallning av sv/v film, förstoring och kopiering på fotopapper ingår. Enkla grunder i efterarbete av digitala färgbilder med Photoshop. OBS! Kräver förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar!

5 Sångteknik A /LK IV3 MU1505 Här får du kunskaper om hur man kan använda rösten som uttryck i en vokalgrupp, sångteknik och röstvård. Vi sjunger i stämmor och det ges utrymme för solistiska inslag. Sångteknik B /LK IV3 MU1518 Förkunskapskrav: Sångteknik A Vidareutveckling av de kunskaper i sång och röstvård som du tillhandahållit i A-kursen. Mera Musik/LK IV2 MU1509 Förkunskaper: Se nedan. Här är det bra med vissa förkunskaper eller hög ambitionsnivå och/eller musikalitet eftersom kursen ger kunskaper i mer än grundläggande musikteori och ensemblespel på högre konstnärlig nivå. Här får du stora möjligheter att själv komma vidare i din musikaliska utveckling genom att spela med andra och jobba självständigt med val av låtar inför framträdande på konserter och dylikt. Ett stort intresse för de olika moderna genrerna är en stor fördel. Du får också möjlighet att spela flera olika instrument men ändå lägga tyngdpunkten på ditt huvudinstrument. Specialmusik A IVX MU1525 Förkunskaper: Du måste vara elev i Kulturskolan och ha spelat ett instrument där i några år. Du bör ha en hög ambitionsnivå när det gäller ditt utövande och gärna delta i en eller flera orkestrar. I samråd med din/dina lärare på Kulturskolan och musikläraren på S:t Petri avgörs om du har den ambitionsnivå som krävs för att välja Specialmusik. Du får också stora möjligheter att delta i aktivt i skolans musikliv. Specialmusik B IVX MU1527 Fortsättningskurs till Specialmusik A. Specialmusik C IVX MU1528 Fortsättningskurs till Specialmusik B. IDROTT OCH HÄLSA Idrott och hälsa B IV2vt IDH1202 Förkunskaper: Idrott och hälsa A Kursen bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar kunskaper i ämnet. Bollspel/LK IV3 IDH1519 Fördjupning inom bollspel avseende teknik och regler. Strävan är också att ge eleverna vissa kunskaper i träningsuppläggning samt lagledning.

6 Specialidrott A IVX SC1201 Kursens längd: 4 terminer, 200p Förkunskaper: Klubbrekommendation Kursen ger kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär och samtidigt ges grundläggande kunskap om det ideella ledarskapets betydelse i samhället. Specialidrott B IVX SC1202 Förkunskaper. Specialidrott A Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär på nationell nivå och förståelse för ett samhälleligt engagemang inom idrotten. DATORKUNSKAP Datorkunskap IV2ht, IV3vt DAA1201 Kursen ger kunskap om persondatorer och nätverk samt färdigheter att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter. Webbdesign IV2 DTR1210 Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen Webbdesign skall ge grundläggande kunskaper i multimediala programvaror och kunskap att konstruera och bygga upp en webbsida. Programmering A IV2ht DTR1207 Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen ger kunskaper och färdigheter i programmering och strukturering. Som programmeringsspråk används Visual Basic. Programmering B IV2vt DTR1208 Förkunskaper: Programmering A Kursen skall ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ett strukturerat programmeringsspråk. Kursen skall också ge kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer. Dessutom skall kursen ge färdigheter i algoritmkonstruktion.

7 SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN Religionskunskap B RE1202 Förkunskaper: Religionskunskap A Du fördjupar dig i olika asiatiska och andra icke-europeiska trossystem i historia och nutid liksom olika livsåskådningssystem, t.ex. humanism och dess betydelse för FN. Därtill kommer aktuella trosrörelser i vår egen tid och reflexion och diskussion kring olika etiska frågor. De sistnämnda kan med fördel vara programinriktade. Historia B IVX HI1202 Kursens längd: två terminer, 100p Förkunskaper: Historia A I kursen Historia B arbetar du med historiska problem utifrån korta och/eller långa perspektiv. Du får lära dig hur olika historiesyner påverkar historieskrivningen. Kursen ger dig redskap för att kunna skildra och jämföra händelser och företeelser i dagens värld utifrån ett historiskt perspektiv. Du har också möjlighet att fördjupa dig i olika teman. Historia C HI1203 Förkunskaper: Historia A, riktar sig till både N- och S-elever! Du arbetar källkritiskt, studerar olika typer av historiska framställningar, lär dig identifiera och beskriva olika historiesyner och diskutera trovärdigheten i den mängd historisk information som förekommer i vårt samhälle. Du får också kunskap om olika källsamlingar och arkiv. Filosofi A IV2vt FS1201. Kursen kan endast väljas av N-elever! Grundkurs i filosofi Filosofi B FS1202 Förkunskaper: Filosofi A I Filosofi B presenteras ett par nya ämnesområden, men den innehåller även fördjupningar i vissa av de delar som behandlades i A-kursen. B-kursen är mer praktiskt inriktad på så sätt att man här använder sig av de redskap som man har fått under Filosofi A för att lösa/diskutera samhällsproblem och moraliska frågor som man stöter på i det vardaliga livet. Psykologi A IV3ht,IVF PS1201. Kursen kan endast väljas av N-elever! Kursen avser att vara orienterande i psykologins olika sakområden samt ge kunskap om skilda förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur dessa tillämpas. Psykologi B IV3vt PS1202 Förkunskaper: Psykologi A Kursen syftar till att ge bredare och mer fördjupade kunskaper om psykologins olika sakområden samt kunna möjliggöra jämförelser mellan olika psykologiska perspektiv och förklaringsmodeller.

8 Kultur och idéhistoria Idéer och konst. Samhälle, utövare och konstarter. Kursen tar upp sambanden, ger historik och belyser samspelet. KUHI1202 Geografi A GE1201. Kursen kan endast väljas av N-elever! Kursen handlar om hur människor i vår värld brukar och förändrar jordytan. Den handlar därför om frågor som överlevnad, miljöpåverkan och hushållandet med jordens resurser. Internationella relationer IV3vt SH1204 Kursen behandlar organiserat internationellt samarbete, utrikes- och säkerhetspolitik, konflikters orsak och verkan samt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Model European Parliament/LK IV2ht SH1530 Kursen ska ge en djupare förståelse för den parlamentariska processen genom aktivt deltagande i simuleringsspel. Du får öva debatteknik och den kommunikativa förmågan. Efter genomgången kurs har du möjlighet att delta i uttagningen till Model European Parliament, där elever får möjlighet att delta i simuleringsspel, i Sverige och eventuellt på andra platser ute i Europa. EKONOMI OCH JURIDIK Småföretagande A IV2ht, IV3vt FE1207 Ni får möjlighet att prova en affärsidé genom att planera och starta ett företag i fiktiv form. Ni kan välja att arbetar i grupp eller enskilt. Vi varvar teori med det praktiska arbetet i företaget. Vi går på studiebesök och bjuder in föreläsare från näringslivet. I kursen ingår också besök av representanter från Unga Aktiesparare med möjlighet att deltaga i en tävling. Kursen är en utmärkt grund för den som i åk 3vill arbeta med Ung Företagsamhet i sitt projektarbete. Småföretagande B FE1208 Förkunskaper: Småföretagande A Bygg, på din ursprungliga affärsidé (från Småf. A) eller skapa en helt ny. Vilka lagar gäller? Vilka krav finns på årsredovisning, skatter o dyl? Gör en marknadsundersökning och välj därefter hur din marknadsföring ska se ut. Gör en marknadsplan. Du ska också hinna upprätta och analysera enklare bokslut. Du kan om du vill lära dig detta genom att under ett år, starta,driva och avveckla ett riktigt företag, ett UF-företag Här har du chansen till learning by doing

9 Internationell ekonomi IVM FE1210 Är världens resurser rättvist fördelade? Vilka länder handlar vi med, vilka har vi olika samarbeten med? Varför ska man inte ge en japan ett vitt paket innehållande en kniv av svenskt stål som present vid affärsbesök? Hur påverkar EMU valutahandeln och/eller penningpolitiken? Detta är frågetecken som vi ska försöka räta ut under kursens gång. Rättskunskap IV2vt, IV3ht RK1203 Hur kommer en lag till? Vad är offentlighetsprincipen? Vad är skillnaden på att vara gift eller sambo? Vem får mina pengar när jag dör? Gäller muntliga avtal? Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand när jag ska studera utomlands? Detta och lite till innehåller denna kurs. Turism IV3vt TURI1205 Kursens längd, 1 termin, 50p Turism - där finns framtidens yrken Antalet turister ökar, bl a i Sverige, och här är något som du har möjlighet att arbeta med i framtiden. I kursen finns det möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Vi blandar teori med bl a studiebesök och egna undersökningar. MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP Matematik C IV2,IV3 MA1203 Förkunskaper: Matematik B. Kursen kan endast väljas av S-elever! Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs för att du efter gymnasiet skall komma in på ekonomprogrammet, systemvetarprogrammet eller kunna utbilda dig till arkitekt. Matematik E MA1205 Förkunskaper: Matematik kurs D. Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs om du tänker läsa vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Matematik högskola/lk MA1504 Kursens längd: 2 terminer, 100 p, kan ge 3 högskolepoäng Förkunskaper: Matematik kurs D Detta är högskolekursen Linjär algebra. Du läser den på gymnasiet och tenterar den på Malmö Högskola. Klarar du kursen får du, förutom betyg på gymnasiet, 3 högskolepoäng. Ska du klara av den här kursen bra bör du ha minst betyget VG i matematik D, vara intresserad av matematik och beredd att satsa tid utanför lektionerna på problemlösning. Matematik F/LK IVX Ma1507 Kursens längd: 1 temin, 50p Förkunskaper: Matematik kurs E Denna kurs är en utmärkt förberedelse för linjär algebra, som är en av de första matematikkursen du träffar på när du läser vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning.

10 Matematik diskret IVF MA1207 Förkunskaper: Matematik kurs C I denna kurs får du bla lära dig mängdlära, olika talsystem, mer inom sannolikhetslära, olika typer av talföljder, lära dig använda program i räknaren, skriva egna småprogram till din räknare Mikrobiologi/LK IV2vt BI1501 Förkunskaper: Biologi kurs A. Kursen ska genom många laborativa övningar ge god experimentell vana och grundläggande kunskaper inom mikrobiologins spännande värld. Vi undersöker bl a bakteriehalten i olika livsmedel, mikroskoperar och färgar bakterier samt kontrollerar antibiotika - resistensen hos olika bakteriestammar. Miljöteknik MKU1205 Kursens längd: 1 termin, 50P Förkunskaper: NV-programmet åk 2 Eleven kommer att tillägna sig kunskap om naturliga och störda system i naturen. Arbetet ska bl a bedrivas experimentellt och som fältstudier. Kemi breddning, Läkemedelskemi Förkunskaper: Kemi kurs A och B. Breddningskurs i kemi med laborativt innehåll Fysik breddning, Astronomi Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Breddningskurs i fysik med inriktning mot astronomi. KE1203 FY1203 Fysik breddning, Physics Tournament IVX FY1203b Kursens längd: 2 termin, 50p Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Kursen fokuserar på problemlösning i fysik, och du kommer att arbeta med teori, experiment, tolkning av resultat och modeller. Möjlighet finns att delta i Svenska Mästerskapen i problemlösning, som samtidigt är uttagning till International Young Physicists Tournament i Korea.