VI TROR PÅ KREATIVITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI TROR PÅ KREATIVITET"

Transkript

1

2 VI TROR PÅ KREATIVITET Vårt mål är att hjälpa dig som student att hitta din personliga berättarröst, att utveckla din kreativitet och förmåga att lösa problem. Det du lär dig om dig själv och din omvärld ska du förmedla till andra genom bilder och berättelser. 2 3 KUNSKAP Vi lever i ett informationssamhälle. För att ha något att säga och kunna hävda dig i dagens mångfald av medier är det viktigt att få ett kritiskt perspektiv på dig själv och den kultur du lever i. Att skapa ny kunskap och nya sätt att se på världen förutsätter nyfikenhet, självständigt tänkande och förmåga att ställa oväntade frågor. HANTVERK Tekniken utvecklas, publikvanorna förändras. Film, TV, webben och mobila tillämpningar kopplas samman i allt större grad. För att kunna förmedla dina berättelser måste du känna till tekniken, mediet, hantverket, begränsningarna och möjligheterna med de olika plattformarna. SAMARBETE Film och TV är alltid ett resultat av samarbete. Därför jobbar vi i de flesta kurser i grupper som under studiernas gång utvecklas till professionella film- och TV-team.

3

4 UTBILDNINGSPROGRAMMET I FILM OCH TV STUDIERNA I FILM OCH TV utgörs av en kombination av praktiska kurser och akademiska studier. Inom de praktiska kurserna produceras bl.a. kortfilmer, dokumentärer och flerkameraproduktioner i studio. De akademiska studierna innefattar t. ex. studier i dramaturgi och filmanalys. I slutet av studietiden skriver du ett akademiskt examensarbete. 4 5 Genast i början av studierna inriktar du dig på en viss disciplin inom film och TV. Produkten (filmen, tv-programmet, webbsidan etc.) skapas tillsammans som grupparbete. I gruppen kan du jobba som fotograf, regissör, klippare, ljudplanerare, producent, webbdesigner eller manusförfattare. Vi har fem yrkesinriktningar: online media and art direction filmfotografi och klipp producentskap ljudarbete manus och regi Utbildningsprogrammets omfattning är 240 studiepoäng. Studietiden är 4 år. Du får en yrkeshögskoleexamen och blir medianom (YH). Information om urvalsprovet hittas på

5

6 FILM OCH TV SOM VETENSKAP FILM- OCH TELEVISIONSVETENSKAP studerar och utvecklar kunskap om produktion, innehåll och publik i film och TV. Utöver de praktiskt inriktade kurserna har vi även vetenskapligt inriktade kurser så som t. ex. filmanalys, kulturstudier, kritisk medieanalys och examensseminarium. 6 7 Vetenskapliga forskningsmetoder gör det möjligt att fördjupa analys och kritisk granskning av film och TV, samt även att utveckla nya arbetssätt och koncept inom branschen. Film- och televisionsvetenskap studerar bland annat estetik, berättelseteknik, arbetsprocesser samt publikens användning och tolkning av film och TV i en samhällskontext. Mot slutet av dina studier skriver du ditt examensarbete. Du fördjupar dig i ett delområde inom film och TV, läser in dig, gör en egen undersökning, analyserar och drar slutsatser.

7

8 MANUS OCH REGI REGISSÖRENS uppgift är att omformulera manus till en historia som berättas med hjälp av scener och bilder. Film och TV är i hög grad ett teamarbete, i vilket regissörens roll är central. Av regissören krävs goda ledaregenskaper, social kompetens och kreativitet. 8 9 Regissören planerar programmets audiovisuella utformning, bildval, bildflöden, scenografi m.m. tillsammans med fotograf, ljudplanerare, grafiker och scenograf. Regissören måste kunna motivera och jobba under stress, leda inspelningsteamet och ge personregi i olika typer av program och genrer. Hon har ett övergripande konstnärligt och innehållsmässigt ansvar. MANUSFÖRFATTAREN planerar, strukturerar och skriver manus till alla de typer av produktioner som förekommer inom film och TV. Texten är manusförfattarens verktyg, och rollen kräver kreativitet, människokännedom och en vilja och förmåga att kunna formulera sig i skrift. Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder för kreativt skrivande, research, manusproduktion, adaption, konceptutveckling och studier i dramaturgi och retorik.

9

10 FILMFOTOGRAFI OCH KLIPP FOTOGRAFER och KLIPPARE jobbar med hur publiken ska se och uppleva berättelsen. Fotografernas verktyg är bildkomposition och val av bildvinklar, bildsnitt, kameraåkningar och ljussättning Fotograferna lär sig fotograferingens grunder, redigeringsteknik, optik och färglära samt programvaror för redigering. Fotograferna blir bekanta med olika kameror och deras funktioner och egenskaper. Produktionerna förverkligas med modern kamera- och redigeringsutrustning och studioarbetet är förlagt till den toppmoderna studion i mediacentret Lume i Arabiastranden. Klippet är en kreativ och viktig del av en films tillkomst. I redigeringen växer filmen fram med hjälp av olika bildstorlekar, tidsförkortningar, kameraåkningar m.m. I redigeringen skapar du en stor del av filmens rytm, stil och stämning.

11

12 PRODUCENTSKAP Av en PRODUCENT krävs ledaregenskaper och god organisationsförmåga. Producenten har ett helhetsansvar för produktionsramarna där finansiering och budgetering ingår som centrala uppgifter. Producenten skall även se till att produktionen marknadsförs och distribueras till målgruppen Efter studierna kan producenten fungera som t.ex. produktionsledare, produktionskoordinator, producentens assistent, inspelningsledare (första regiassistent) och produktionssekreterare inom såväl fristående film- och tv-produktion som televisionsbolag. Producentens roll inom film och television förändras under de kommande åren. Det kommer främst att vara de fristående produktionsbolagen som producerar program och som behöver kreativa film- och televisionsproducenter. De kommersiella och statliga televisionsbolagen minskar i snabb takt sin egen produktion och producenterna där får mer rollen som inköpare. Det innebär till stor del att köpa program från de fristående produktionsbolagen.

13

14 LJUDARBETE Målsättningen med LJUDUNDERVISNINGEN för film och TV är att ge praktisk erfarenhet av de vanligaste rutinerna som förekommer i professionell produktion av ljud för TV-program, både i flerkamerastudio och vid fältinspelning med singelkamerateknik I praktiken handlar det om ljudplanering i studio och för OB (Outside Broadcasting), ljudinspelning i TV-studio och på fältet (singelkamera/ob), ljuddramaturgi för TV och film och ljudläggning i postproduktion av video. Vid produktion av TV-program förekommer ofta live musik i studion, därför är det viktigt att du som ljudplanerare känner till hur du mixar musik. Förutom ljudmixning för TV, lär du dig också hur du jobbar i en musikstudio, mikrofonteknik, inspelning och mixning av musik. Mastring, liveljud, musikproducentskap och ljudproduktion för teater är exempel på några specialkurser inom inriktningen för ljud. Målsättningen är att studenten efter avlagd examen skall klara sig på egen hand i en professionell ljudproduktionsmiljö inom public service eller privata mediebolag.

15

16 ONLINE MEDIA AND ART DIRECTION Världen förflyttas online talet dominerades av etermedier så som radio och tv, men i dag producerar, publicerar och delar användarna innehåll överallt och omedelbart. Inom ONLINE MEDIA strävar vi efter att erbjuda verktyg för att förstå denna virtuella värld och delta i den som innehållsproducenter, konceptplanerare och plattformbyggare Målsättningen är att utbilda självständiga experter inom online media som efter sin examen kan arbeta i produktionsteam med grafisk formgivning, konceptutveckling, programmering och t.ex. planering av grafiska användargränssnitt utifrån ett tydligt målgruppstänkande. Du ska ha kunskap om hela produktionsprocessen, men specialisera dig på en eller högst ett par specialuppgifter. Efter utexaminering har du kompetens att arbeta på kommunikationsavdelningar i företag som arbetar med online medieprodukter för information och marknadsföring. Undervisningen ger god grund för fortsatta magisterstudier bl.a. på Media Lab vid Konstindustriella Högskolan. De flesta föreläsningarna sker i ett specialutrustat datalabb med 12 datorer skräddarsydda för utbildningens behov med programvara inom webbskapande, grafisk formgivning, programmering, såväl som online världar och seriösa spel etc. Undervisningen sker på både svenska och engelska.

17

18 Transport (Fiktion 2005) Regi & Manus: Tommi Seitajoki Producent: Anton Lindborg Foto: Fredrik Forssell Ljud: Joonas Hakava < Replica (Fiktion 2008) Regi & Manus: Jan Inberg Producent: Andrea Svanbäck, Mats Wägar, Sam Björklund Foto: Daniel Lindholm Ljud: Joakim Kosk & Robert Wahlman <

19 < Meijän Talo (Dokumentär 2008) Regi: Heidi Herrmann Producent: Sihle Hlophe Foto: Stefan Gustafsson Ljud: Natascha May < A Kosovo Fairytale (Animerad dokumentär 2009) Regi: Anna-Sofia Nylund, Mark Middlewick, Samantha Nell Producent: Tapiwa Chipfupa Animation: Samantha Nell Ljud: Ludvig Allén

20 SAMARBETSPARTNERS I FINLAND JOURNALISTLINJEN PÅ SSKH Utbildningsprogrammet för film och TV samarbetar med journalistlinjen på Soc&Kom. Talkshower och debattprogram produceras med gemensamma krafter i tv-studion Lume. Studerande på Arcada har också möjlighet till 30 studiepoängs breddstudier på Soc&Kom, och vice versa. Skolorna är också partners i samarbetet med Sydafrika inom North South South -programmet. TEATERHÖGSKOLAN Inom fiktion har Arcada samarbetat med bl. a. Teaterhögskolans svenska institution. Ett konkret resultat av samarbetet är den fiktiva filmen Innan det vita i regi av Ulrika Bengts. Den en timme långa filmen hade tv-premiär på Yles kanaler i april KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN Varje år ges fördjupade kurser i flerkamera på masternivå som omfattar mer avancerade projekt. År 2008 producerades t. ex. en sitcom i 12 avsnitt i samarbete med Metropolia och Konstindustriella högskolan. År 2010 producerar Arcada musikteater under namnet Zeitkugeln i samarbete med Sibeliusakademin, Konstindustriella Högskolan, Teaterhögskolan och Metropolia.

21

22 EGIL-GALAN EGIL-GALAN är en av film- och TV-skolans största händelser under läsåret. Det handlar om programmets egen Oscar-gala där studerande har möjlighet att visa upp sina alster. Galan hålls under vårterminen På Egil-galan visas årets bästa produktioner som bedöms av en utomstående proffsjury. Egil-pokaler delas ut till vinnarna och tacktal hålls på 30 sekunder. Show från början till slut. Galan arrangeras av mediastuderande med aktivt stöd av Commedia. Commedia är ämnesföreningen för alla studerande inom film och TV samt medie-teknik. Commedia bevakar alla mediestuderandes intressen och trivsel och ordnar fester och evenemang. Läs mera: commedia.arcada.fi.

23

24 INTERNATIONELLT SAMARBETE Arcada hör som officiell film- och TV -skola till CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision), den internationella föreningen för film- och TV -skolor. Föreningen främjar INTERNATIONELLT SAMARBETE skolorna emellan. NORDISK MASTERCLASS I FOTO Arcada och Dramatiska Institutet i Stockholm samarbetar genom att ordna en årligt återkommande kurs i avancerat ljuskompositions- och kameraarbete. Tio stycken tredje årets studenter från vardera högskola deltar i samarbetet. Den två veckor långa kursen ordnas turvis i Stockholm och Helsingfors. INTERNATIONELLA PARTNERHÖGSKOLOR Studeranden inom film och TV har möjlighet att studera på Arcadas parnerhögskolor som en del av utbytesprogram så som ERASMUS, Nordplus, Ekotek och North South South. Det finns även möjligheter att kontakta andra skolor som en så kallad Freemover. Institute of Technology Tallaght (Irland) University of Jönköping (Sverige) Canterbury Christ Church (UK) University of the Witwatersrand (Sydafrika) Mount Royal College (Canada) University of Johannesburg (Sydafrika) AFDA Johannesburg (Sydafrika) Högskolan i Väst (Sverige) University of Skövde (Sverige) FH Salzburg (Österrike) Middlesex University (UK) University of Iceland (Island) NAFTI Film School (Ghana) AFDA Cape Town (Sydafrika)

25

26 DOKUMENTÄRFILM I SYDAFRIKA Varje år deltar kommande filmskapare från Arcada och journaliststuderanden från SSKH i två filmteam som studerar och producerar DOKUMENTÄRFILM I SYDAFRIKA Arcada har ett mångårigt och intensivt forsknings- och utbytesprogram med fyra afrikanska institutioner, Wits University, University of Johannesburg, AFDA Film School i Sydafrika och Nafti i Ghana. Programmet är en del av undervisningsministeriet North South South -program. Resultaten från samarbetet har visats bl.a. på Yles kanaler och festivalerna Kettupäivät och Docpoint. Utbytesprogram så som North South South ger en unik möjlighet att jobba och studera med kommande proffs i filmbranschen. Deltagarna får uppleva en ny värld och en främmande kultur tillsammans med en tätt sammansvetsad grupp, men de får också nya insikter om sig själva och det finländska samhället. Läs mer om denna mångkulturella satsning på nss.arcada.fi.

27

28 MASTER IN MEDIA MANAGEMENT Arcada erbjuder också möjlighet till fortsatta studier på magisternivå, genom det engelskspråkiga programmet MASTER IN MEDIA MANAGEMENT Do you have work experience from the industry? Would you like to become part of a new generation of managers with innovative and sustainable solutions to the challenges of the media environment? The programme is offered both as full-time and part-time studies. The masters programme in Media Management starts in Media Management consists of 90 credits and is offered in English. General admissions criteria will include a suitable Bachelor s degree and a minimum of 3 years work experience gained after the completion of the Bachelor degree. Since the polytechnic Master s degree studies is an ordinary degree of higher education it is free of charge for the student. Find out more at

29

30 DIN EGEN TV-KANAL DINA är en digital tv-kanal som administreras av Arcada. Sändningsverksamheten inleddes i februari 2006 i huvudstadsregionen i Welhos kabelnätverk. DINA är en icke-kommersiell kanal där studerande och lärare kan provköra olika koncept. Innehållet i kanalen består av produktioner från diverse medieskolor och andra samarbetspartners. PÅ DINA kan du se kortfilmer, musikprogram, dokumentärer, animationer och live-sändningar från olika evenmang. DINA uppmuntrar nya tv-koncept och distributionskanaler. Kanalen erbjuder en unik möjlighet att prova annorlunda idéer och koncept med en verklig publik och att få producera multimediala och alternativa program. DINA:s fördomsfria innehåll ger en möjlighet att uppleva framtidens TV ur en helt ny synvinkel. Läs mera på

31

32 EFTER STUDIERNA Du förbereder dig för arbetslivet genom att under studietiden bygga upp en professionell portfolio. Här är bara några exempel på yrken och uppgifter du kan arbeta med efter utexamineringen: PRODUCENTSKAP Producent Produktionsassistent Skripta Produktionskoordinator ONLINE MEDIA AND ART DIRECTION Webbdesign Grafisk formgivning Projektledning Konceptplanering Programmering FILMFOTOGRAFI OCH KLIPP Fotograf i TV- och filmproduktioner Klippare Skripta LJUDARBETE Ljudplanerare Olika jobb i ljudstudio Ljudplanerare för film Ljudplanerare i tv-team MANUS OCH REGI Regissör Regiassistent Redaktionella uppdrag Skripta Manusskribent inom film, TV och nya medier

33

34 OM ARCADA Yrkeshögskolan Arcada har ca 170 anställda och studerande i Arabiastranden i Helsingfors. Utbildning på svenska och engelska erbjuds inom totalt 16 program vid tre avdelningar: HÄLSA OCH VÄLFÄRD EKONOMI, INFORMATIONSTEKNIK OCH MEDIA (bl. a. film och TV) ENERGI- OCH MATERIALTEKNIK De gemensamma funktionerna för alla program består av bibliotek, IT-central, ekonomibyrå, studiebyrå, internationell byrå, forskning och utveckling, rektorsämbete och förvaltning. Därtill erbjuder Arcada specialiserings- och tilläggsutbildning samt öppen yrkeshögskoleverksamhet inom ramen för Arcada Fortbildning. ARCADA UTBILDAR barnmorskor (YH), ergoterapeuter (YH) (motsvarar i Sverige arbetsterapeut), fysioterapeuter (YH), förstavårdare (YH), geronomer (YH), hälsovårdare (YH), ingenjörer (YH), medianomer (YH), restonomer (YH), sjukskötare (YH), idrottsinstruktörer (YH), socionomer (YH) och tradenomer. Tilläggsinformation: studieguide.arcada.fi/studentservice/studiebyran

35 Broschyrens fotografier: Stefan Gustafsson: s. 25, 27, 33 Valtteri Kantanen s. 3-15, 21, 29 Dan Gustafsson s. 23 Grafisk formgivning: Lamppu Laamanen LampLiteLtd Tryck: Nykypaino Oy

36 Jan Magnus Janssons plats Helsingfors tfn fax