EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD. 25 projekt inom programmet. Ett Europa för medborgarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD. 25 projekt inom programmet. Ett Europa för medborgarna"

Transkript

1 EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD 25 projekt inom programmet Ett Europa för medborgarna Ett Europa för medborgarna

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte nummer eller avgiftsbelägger dem. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa servern (http://europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2012 ISBN doi: /18106 Europeiska unionen, 2012 Kopiering tillåten med angivande av källan.

3 FÖRORD Vår identitet som EU medborgare formas varje dag. EU och EU medborgarskapet är inte någon abstrakt idé utan ett konkret resultat av européernas engagemang i samhällslivet och av en lång rad projekt som de har satsat på, både känslomässigt och intellektuellt. Bara genom samarbete mellan människor från alla medlemsländer och deras företrädare vid EU institutionerna kan vi på bästa sätt utnyttja den potential som ett enat Europa erbjuder och tillsammans möta den moderna världens utmaningar. Därför är det viktigt att visa hur EU bidrar positivt till européernas liv och framhålla de viktiga värderingar som unionen står för yttrandefrihet, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, tolerans, rättsstatsprincipen, solidaritet och kamp mot rasism och främlingsfientlighet. EU är ett demokratiskt projekt som bygger på att EU medborgarna deltar i den politiska processen och ges möjlighet att utöva sina rättigheter och försvara sina värderingar. Som ett led i EU institutionernas satsning för att ge européerna en större roll har 2013 utropats till Europaåret för medborgarna. Det kommer att öka medvetenheten om hur européerna i praktiken gynnas av de rättigheter som EU ger dem, och även om strategier och program för att hjälpa människor att utöva de rättigheterna. Det kommer att främja och stärka européernas medborgerliga och demokratiska deltagande, särskilt i medborgarforum om EU politik och i val till Europaparlamentet. Jag är därför glad över att kunna presentera några av de projekt som fått stöd genom programmet Ett Europa för medborgarna ett program som ger konkret mening åt Europatanken. Sedan starten 2007 har programmet gett människor i Europa oräkneliga möjligheter att engagera sig i hundratals projekt. Över personer har hittills deltagit i de projekt som finansierats genom programmet. Ett Europa för medborgarna står öppet för alla, t.ex. icke statliga organisationer och lokala myndigheter som vill föra fram det europeiska medborgarskapet. De bästa metoder som beskrivs i den här broschyren säger något om en del av arbetet så här långt. De vittnar om det dynamiska civila samhället i EU och om européernas engagemang för den europeiska integrationen och det lovar gott inför framtiden. Viviane Reding Vice ordförande för EU kommissionen Kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap 3

4

5 INLEDNING The citizen s effect 25 features about the Europe for Citizens programme Offentliga forum och gemensamma platser där allmänheten kan debattera och diskutera har alltid varit viktiga inslag i ett demokratiskt samhälle. Programmet Ett Europa för medborgarna fungerar i dag som en Europe for Citizens modern europeisk mötesplats. Programmet startade 2007 och stöder initiativ som för människor närmare varandra genom internationellt och interkulturellt utbyte. Varje år har omkring organisationer från de 30 deltagarländerna (de 27 EU länderna samt Kroatien, Makedonien och Albanien) fått bidrag för sin verksamhet och sina projekt. Eftersom så många olika typer av sökande kan få bidrag icke statliga organisationer, utbildningsinstitutioner, nätverk för frivilligarbete och många fler sprids budskapet om ett aktivt medborgarskap till människor i alla samhällsskikt. De projekt som får stöd ser också mycket olika ut. Vänortsprojekt och vänortsnätverk har visat sig vara mycket effektiva för att sammanföra européer från olika länder och bidra till tolerans och ömsesidig förståelse. Det kan röra sig om en festival, en demokratikonferens eller en undersökning om äldres välbefinnande på den europeiska landsbygden varje projekt ger möjlighet till interkulturell dialog och erfarenhetsutbyte. Det civila samhällets organisationer och tankesmedjor spelar också en viktig roll för att främja europeiska värderingar och stimulera till handling, debatt och reflexion kring europeisk identitet. Aktivt ihågkommande är ett annat tema för projekt som syftar till att hålla minnet av offren för nazismen och stalinismen levande. Med kreativa och tilltalande metoder som bygger på interaktion och informationsspridning teater, rollspel, skrivande och filminslag har de finansierade projekten lyckats engagera europeiska ungdomar och dra till sig allmänhetens uppmärksamhet. Ett Europa för medborgarna kommer nu till en viktig milstolpe. Perioden närmar sig sitt slut, och ett nytt sjuårigt program ska starta Eftersom man hittills nått goda resultat kommer programmet att fortsätta men anpassas till ändrade omständigheter. Större tonvikt kommer att läggas på initiativ som stimulerar debatt, reflexion och samarbete som ökar allmänhetens förståelse för EU. Syftet är att främja EU medborgarskap och uppmuntra medborgardeltagande på EU nivå. I den här broschyren berättar vi om 25 utvalda projekt som visar vad EU medborgarskapet på 2000-talet i grunden handlar om. 5

6 INNEHÅLL EUROPÉERNA HAR ORDET VÄNORTSMÖTEN Europe en Scène 10 Wicklow Town Council, Ireland Twin Towns European Volunteering conference 12 staden Trogir, Kroatien Active citizens in the European integration 14 Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Spanien VÄNORTSNÄTVERK Madrid en Red 18 Fundación Voluntarios por Madrid, Spanien Charter of European Rural Communities 20 Haarens kommun, Nederländerna European network on forward policies and actions for the seniors in Europe 22 Skövde, Sverige Comprehensive integration of disabled and differently abled people 24 staden Varpalota, Ungern STÖDÅTGÄRDER: PEER TO PEER -AKTIVITETER Quels jumelages pour quelle Europe 28 Conseil des Communes et des Régions d Europe, Frankrike Facing the challenges of the implementation of Networks of twinned Towns 30 Sweden Emilia MEDBORGARPROJEKT Micronomics 34 VZW City Mine, Belgien Euromed in Culture 36 Association pour le Développement culturel européen et international, Frankrike Stories of a possible Europe 38 Università popolare di Roma, Italien Grassroots Europe for Local Wellbeing Open Society Institute, Ungern 40 6

7 AKTIVT CIVILT SAMHÄLLE Waves of legality, waves of citizenship 44 Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Italien Generation rumänska kulturinstitutet, Rumänien City Lab 48 Associazione Ilaria Alpi, Italien Active Citizens in the driving seat: leaders for 21st century Europe 50 EUCLID, Storbritannien Travelling Social Cuisine 52 nationella institutet för social integration, Litauen Lights on the Rights Bus Tour 54 OBESSU Organising Bureau of European School Student Unions, Belgien Women and Europe & Citizens Initiative 56 Fondation Robert Schuman, Frankrike IHÅGKOMMANDE Le Convoi 60 MEDIEL, Belgien The righteous against the forms of totalitarism 62 Comitato per la foresta mondiale dei Giusti, Italien Crocus project 64 Holocaust Educational Trust (HETI), Irland Futurama 66 OPONA o.p.s., Tjeckien Sense of our history activates responsibility of Europeans 68 SAVES Pazinimo ir realizavimo studija, Litauen 7

8

9 EUROPEAN EUROPÉERNA CITIZENS TAKE HAR THE ORDET FLOOR VÄNORTSMÖTEN

10 EUROPA ÄR SCENEN, DET ÄR VI SOM AGERAR Vänorter delar med sig av sitt kulturarv genom en årlig mångkulturell festival County Wicklow är känt som Irlands trädgård. Med sina magnifika berg, långa sandstränder, floder och sjöar är det ett av landets mest natursköna områden. Men den här delen av Irland kan inte bara erbjuda vacker natur. Tack vare sitt engagemang i ett mycket aktivt vänortsnätverk har staden Wicklow blivit ett centrum för mångkulturella evenemang. I juli 2001 utsågs staden till värd för festivalen Europe en Scène. Europe en Scène är ett projekt som drivs gemensamt av åtta städer som vill dela med sig av sitt kulturarv och knyta band mellan européer med olika bakgrund. Wicklow, Fakta och siffror: Europe en Scène 2011 Projektansvarig: Wicklow Town Council (Irland) Partnerländer: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Rumänien, Italien Varaktighet: 1 juni mars 2012 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: euro Montigny le Brettoneux (Frankrike), Tirgu Mures (Rumänien), Kierspe (Tyskland), Denton (Storbritannien), Marostica (Italien), San Fernando (Spanien) och Eichenzell (Tyskland) ville visa att alla människor, oavsett födelseort, har liknande idéer, värderingar, problem och mål. Under den varma julisolen välkomnade Wicklow en mängd livfulla, ivriga ungdomar till evenemanget. Ortsbor i alla åldrar bjöds också in, och många familjer välkomnade deltagare i sina egna hem. Det gav evenemanget en varm och personlig prägel. Många av ortsborna erbjöd sig att anordna sightseeingturer och utflykter, och lokala musiker, konstnärer och idrottsmän underhöll genom att visa sina talanger. De workshoppar i musik, dans och drama som hölls varje dag blev verkliga kulturella smältdeglar. De individuella och gemensamma pjäser som producerades fick sin konstnärliga prägel från alla deltagande regioner. I slutet av den veckolånga festivalen återvände deltagarna hem med en tanke i huvudet: det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss åt. En tanke och ett leende som dröjer sig kvar. 10

11 Evenemanget var en fantastisk möjlighet att engagera alla ortsbor i olika åldrar i frivilligarbete. Man anordnade sightseeingturer, utflykter och uppvisningar av lokala musiker, konstnärer och idrottsmän. Evenemanget var en enorm framgång. Vi fick alla större förståelse för värdlandets kulturarv och för Europas kulturella mångfald. Vi insåg att frivilligarbete kan ha stor betydelse för lokalsamhället. Tack vare Europe en Scène fick jag träffa nya människor från hela världen. Det var roligt att besöka kulturella platser, få nya vänner och delta i workshopparna. Deltagare berättar Effekter Festivalen visar att kulturinitiativ och stort lokalt engagemang kan underlätta dialog mellan grupper som geografiskt sett befinner sig långt ifrån varandra. Genom Europe en Scène får besökarna lära sig mer om värdstadens historia, kultur och omgivande natur, och lokal turism uppmuntras. Dessutom ger evenemanget en ny syn på vad europeisk integration i själva verket handlar om och en tydligare förståelse för hur EU påverkar våra liv. 11

12 FRIVILLIGARBETE FÖR EUROPA Åtta vänorter gör en insats Den berömda konstnären Marjorie Moore har sagt att frivilligarbete är den yttersta övningen i demokrati. Man röstar i val en gång om året, men när man frivilligarbetar väljer man varje dag vilket slags samhälle man vill leva i. Europaåret för frivilligarbete 2011 var ett utmärkt tillfälle att fokusera på effekterna både på ett personligt plan och ur ett samhällsperspektiv. I slutet av maj 2011 anordnades en vänortskonferens om frivilligarbete (Twin towns European Volunteering Conference eller EUR Vol) i Trogir i Kroatien. I konferensen deltog delegater från partnerstäderna Hajduboszormeny Projektets titel: Twin Towns European Volunteering conference- EUR VOL Projektansvarig: staden Trogir (Kroatien) Partnerländer: Ungern, Tyskland, Italien, Tjeckien, Polen Varaktighet: maj 2011 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: euro (Ungern), Veterstetten (Tyskland), Porto San Elpidio (Italien), Prag (Tjeckien), Budapest (Ungern), Montesilvano (Italien) och Slupca (Polen). Målet för det fyra dagar långa evenemanget om värdet av frivilliga insatser var att hitta sätt att öka allmänhetens medvetenhet och engagemang och förståelsen för frivilligorganisationernas bidrag till samhället. Under ett antal seminarier, föreläsningar och presentationer kunde deltagarna diskutera viktiga frågor om organisation och ledning av frivilliga initiativ. Man kom fram till att de problem som projektledarna oftast mötte var fördomar, dålig informationsspridning och ansvarsflykt. Det blev deltagarnas utgångspunkt, och sedan försökte man hitta lösningar på problemen. Konferensen banade vägen för nya samarbetsnätverk och planering av kommande gemensamma insatser: språkläger för skolelever med frivilligarbetande lärare, miljöprojekt, konstutställningar, gemensamma online forum, idrotts-, musik- och konstläger. Dessutom diskuterade man praktiska aspekter på ledning av projekt för frivilligarbete, och deltagarna fick chansen att dela med sig av sina erfarenheter och öka sina kunskaper om frågorna. Projektet bidrog till ett klimat som gynnar frivilliga insatser i EU, inflytande för frivilligorganisationer och bättre kvalitet på de tjänster det handlar om. 12

13 Utan stödet från Ett Europa för medborgarna hade det inte gått att genomföra det här projektet så framgångsrikt. Initiativet har varit en värdefull erfarenhet och stärkte viljan hos de deltagande städerna att samarbeta kring frivilligarbete. Jag och min organisation (en ideell frivilligorganisation som arbetar med utsatta människor) har uppskattat att delta i det här projektet. Alla aktiviteter inom projektet genomfördes framgångsrikt och gav oss möjlighet att utbyta erfarenhet och metoder på frivilligarbetets område med andra städer. Vi har också fått kontakt med andra städer och organisationer på området, och det är mycket värdefullt för oss. Deltagare berättar Effekter Genom EUR Vol konferensen uppmuntrades över 250 deltagare, däribland personer med funktionsnedsättning och arbetslösa, att göra en insats för sig själva och för samhället. Konferensen avslutades med att företrädare för de deltagande städerna undertecknade officiella samarbetsavtal. Var och en av städerna upprättade ett informationskontor som en förbindelsepunkt mellan lokala frivilligorganisationer. Informationskontoren kommer att fungera som ett nätverk för utbyte av bra metoder för och erfarenheter av frivilligarbete samt för interkulturellt samarbete mellan de deltagande städerna och européerna i stort. trogirportal.info/trogir/hrvatska/european volunteering conference u trogiru krajem svibnja 13

14 ALLA I EUROPA RÄKNAS Små städer träffas för att tala om stora frågor och hylla mångfald Invandring ett ord som får många européer att rynka pannan, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet. De bidrag som människor från andra länder och kulturer kan ge i form av nya idéer, andra perspektiv på problemlösning och en rikare kultur avfärdas snabbt, och hela företeelsen ses ofta som något negativt. Men varför är det så? I projektet Active Citizens in the European Integration, som startades av den spanska kommunen San Fernando de Henares tillsammans med de två rumänska Projektets titel: Active citizens in the European integration Projektansvarig: Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Spanien) Partnerland: Rumänien Varaktighet: 1 februari juli 2011 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: euro vänkommunerna Vaslui och Campia Turzii, ställde man sig den frågan. Dessutom diskuterades andra frågor om invandring, social välfärd, kvinnors rättigheter och rollerna för både unga och äldre i samhället. Rumänerna är i dag en av de största invandrargrupperna i Spanien drygt 14 % av alla invandrare i landet är rumäner. I den gruppen ingår också många spanskfödda rumäner, som ibland har svårt att integreras i lokalsamhället utan att känna sig diskriminerade. Projektet syftar till att underlätta integrationen av och kunskaperna hos den här gruppen, och invandrare i allmänhet, så att de kan bli mer aktiva medlemmar av det spanska samhället. Ett första steg i den riktningen togs genom en rad möten med ett stort antal personer och institutioner, för att få ett så brett åsiktsutbyte som möjligt. Tanken var att skapa ett öppet klimat där känslan att tillhöra EU uppmuntrade deltagarna att tala om frågor av gemensamt intresse för alla i samhället. Genom forum på Internet kunde allmänheten diskutera hur klyftan mellan kommunala institutioner och folket kan minska, och på Europadagen den 9 maj hölls en internationell konferens i San Fernando de Henares. De rekommendationer som samlades in presenterades för vänorternas kommunstyrelser. Initiativet uppmuntrade allmänheten att aktivt delta i byggandet av ett enat Europa som grundas på demokrati och mänskliga rättigheter, är öppet för omvärlden och berikas av kulturell mångfald. De frågor som togs upp är fortfarande aktuella, och projektet kan inspirera andra institutioner som bekämpar diskriminering i Europa och hela världen. 14

15 Det här initiativet var en fortsättning på projektet Todos Europeos (Vi är alla européer). Målet var att få bättre kunskaper om den demografiska verkligheten, där olika nationaliteter lever tillsammans. Genom det här projektet inom Ett Europa för medborgarna kunde vi bidra ännu mer till att bygga upp en gemensam identitet den europeiska. Vårt arbete grundades både på gemensamma nämnare och på respekten för kulturell mångfald. Olika insatser har gjorts för att engagera de mest utsatta grupperna i samhället. På så sätt har de fått veta mer om EU politik som kan bidra till att lindra deras sociala svårigheter. Genom att delta i det här projektet inom Ett Europa för medborgarna fick jag vara med om en mycket intressant debatt. Utbytet av personliga erfarenheter på områden av gemensamt intresse har vidgat min syn på kulturell mångfald. Deltagare berättar Effekter Folkets direkta medverkan och den öppna dialogen med institutionerna bidrog effektivt till att stärka integrationen i det demokratiska samhället och främja kulturell och språklig mångfald. Den virtuella plats som skapades (Todos europeos), med bl.a. ett online forum, gav deltagarna och allmänheten en plattform för gränsöverskridande debatt om allt som rör integration och EU. Projektet fick ökad synlighet och uppmärksamhet genom ett antal foldrar och broschyrer. sanfernando.com/ 15

16

17 VÄNORTSNÄTVERK

18 VAD BETYDER FRIVILLIGARBETE FÖR EUROPÉERNA? Utbyta erfarenheter av frivilligverksamhet i olika länder Allt är inte mörkt och dystert i ekonomiskt besvärliga tider, även om det kanske känns så. Ofta kan vi ana ett positivt ljus i mörkret. Ett exempel på det är människor som plötsligt fått mycket fritid och använder den för att hjälpa dem som har det svårt det brukar kallas frivilligarbete. Men frivilligarbete handlar inte bara om sådana insatser. För en britt kan det röra sig om att hjälpa till i en välgörenhetsbutik ett par timmar i veckan, och för en spanjor om att anordna en konferens med en nationell icke statlig organisation. Oavsett vilket är de som deltar engagerade personer som avstår från sin fritid för andras skull. Projektets titel: Madrid en red Projektansvarig: Fundación Voluntarios por Madrid (Spanien) Partnerländer: Portugal, Storbritannien, Tyskland Varaktighet: 1 mars februari 2013 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: ,60 euro (pågående) Inom projektet Madrid en Red samlas kommuner och organisationer i Spanien, Portugal, Tyskland och Storbritannien för att utbyta erfarenheter av frivilligarbete och stärka sina förbindelser sinsemellan. Fyra evenemang anordnades i tre länder. Vid vart och ett av dem behandlades ett särskilt tema från den ekonomiska krisens inverkan på frivilligarbete till vikten av sociala nätverk för att sprida budskapet om frivilligverksamhet. I evenemangen deltog också över 100 företrädare för icke statliga organisationer och över 500 frivilligarbetare och studerande från hela Europa. Alla medverkande tyckte att det var mycket värdefullt att få möjlighet att träffa människor från olika europeiska länder med intresse för frågor om EU medborgarskap. 18

19 Det är första gången vi deltar i ett europeiskt projekt, och vi är väldigt glada över den här möjligheten. Vi kan direkt utbyta erfarenheter av vad som händer på området för frivilligarbete i tre europeiska länder. På det sättet fick vi reda på att det civila samhället i Europa har en mycket stark infrastruktur i många länder. Det var utmärkt att studenter och personal var med på mötena, så att tankar och erfarenheter kan spridas på olika sätt. Det har varit en ära att få delta i Madrid en Red. Debatterna berikades av alla erfarenheter och idéer från frivilligarbetare på många olika områden. Deltagare berättar Effekter Över 500 deltagare har fått större förståelse för hur deras europeiska partner ser på frivilligarbete. De har också fått möjlighet att träffas och utbyta åsikter om många fler frågor. De här aktiviteterna har lett till att det bildats nya nätverk för frivilligarbetare och till att samarbetet och den ömsesidiga förståelsen mellan de nätverk som fanns tidigare stärkts. Medietäckningen gav projektet ännu större genomslag och bidrog till att sprida slutsatserna och tankarna till en bred publik. Organisationen Fundación Voluntarios por Madrid, som ansvarade för projektet, arbetade målmedvetet med att få ut information om sin verksamhet till allmänheten, och det sågs som en av de största framgångarna med projektet. De nätverk av frivilligarbetare som bildades genom projektet fortsätter att bidra till varandras arbete genom en blogg och en webbplats. seccion=215&idioma=es_es&id= &activo=12.do 19

20 VÄLKOMMEN TILL DEN GLOBALA EU BYN! 27 samhällen bildar ett färgstarkt nätverk av europeiska byar Vänskap byggs vid köksbordet. Inga högtidliga förklaringar, officiella åtaganden eller formella möten kan åstadkomma lika mycket som den enkla ritualen att välkomna någon i sitt hem. Det är en av de grundläggande principer som förenar de 27 byar som samarbetar inom Charter of European Rural Communities (stadgan för europeiska landsbygdskommuner). Sedan 1989 har invånare i små byar en i varje EU land samlats till årliga möten. Medlemsbyarna turas om att anordna de olika kulturella och sociala evenemangen. Varje gång inkvarterar ortsborna gästerna i sina hem, så att man blir en stor internationell familj. Projektets titel: Charter of European Rural Communities (Stadgan för europeiska landsbygdskommuner) Projektansvarig: Haarens kommun (Nederländerna) Partnerländer: de 26 övriga EU länderna Varaktighet: 1 december november 2010 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: ,29 euro Under 2009 och 2010 hölls en rad olika sociala sammankomster på temat boendekvalitet i europeiska landsbygdssamhällen. Varje by, från Grekland till Finland och från Irland till Rumänien, bidrog genom att sätta sin lokala prägel på de interkulturella utbytena, stärka banden mellan samhällena och utveckla nya aktiviteter tillsammans. Våren 2009 startades särskilda workshoppar för unga. Ungdomar fick möjlighet att diskutera framtiden för samarbetet och för EU och dess värderingar. Under sommaren hölls medborgarmöten, där unga diskuterade utbildning och hur människor med funktionsnedsättning kunde bli delaktiga i bylivet. Under hösten och vintern fokuserade man på välfärd för äldre på landsbygden och på demokratibegreppet. Mötena bildade en idealisk grogrund för idéer och projektplaner. De stimulerade till mångsidig dialog och erfarenhetsutbyte över kulturella och geografiska gränser. 20

21 Programmet Ett Europa för medborgarna var ett stort stöd i arbetet mot våra mål: att främja ömsesidig förståelse mellan invånarna i våra byar på alla tänkbara områden och föra Europa närmare folket. På det sättet hoppas vi att samarbetet, på sin egen nivå, ska bidra till att ena Europa. Att möta människor och kulturer från hela Europa, ha roligt tillsammans, diskutera viktiga frågor och få en massa nya vänner det är styrkan med Charter of European Rural Communities! Deltagare berättar Effekter De tio större evenemang som anordnades 2009 och 2010 fick ett entusiastiskt mottagande av de 27 byar som deltog. Diskussionerna gällde ämnen av stor betydelse för europeiska landsbygdssamhällen och gav konkreta resultat publikationer, riktlinjer, rekommendationer osv. som sedan utnyttjades av alla byarna. Ett hållbart samarbete mellan medlemmarna har säkrats för många fler år, eftersom grunderna för flera kommande projekt redan har lagts. 21

22 JAG ÄR 70 ÅR UNG! Hjälpa äldre att fortsätta leva ett oberoende och aktivt liv De européer som föds i dag kan räkna med att leva ungefär tio år längre än sina landsmän som föddes för 50 år sedan. Bättre levnadsstandard och förbättringar av vårdsystemen runtom i Europa gör att den förväntade livslängden hela tiden ökar. En av fem européer har redan fyllt 60, så vi kanske måste ompröva vår syn på hög ålder. Det är just vad man gör i projektet European network on forward policies and actions for the seniors in Europe. Projektet, som leds och samordnas i Skövde i Sverige, Projektets titel: European network on forward policies and actions for the seniors in Europe Projektansvarig: Skövde kommun (Sverige) Partnerländer: Tyskland, Frankrike, Italien Varaktighet: 15 september december 2011 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: ,95 euro syftar till att skapa hållbara gränsöverskridande samarbetsnätverk, så att frågan om nya strategier och tjänster för äldre kan tas upp och debatteras i partnerländerna Tyskland, Frankrike och Italien. Inflytande och aktivt medborgarskap, bostäder, tjänster och IKT lösningar, fritid och socialt engagemang var några av de huvudämnen som diskuterades under de sex evenemang som hölls ett för varje deltagande kommun. Deltagarna både äldre och andra kunde utbyta erfarenheter och kunskap på viktiga områden där en ny politik behövs. Ett grundläggande begrepp som omdefinierades under projektets gång var aktiva äldre. Deltagarna enades om att det inte bara borde gälla förmågan att vara fysiskt aktiv utan även avse fortsatt engagemang i sociala, ekonomiska, kulturella, andliga och medborgerliga frågor. Man framhöll att kommande politiska förslag som syftar till att ta itu med de äldres behov bör inriktas på att ge dem ökat inflytande över och ansvar för beslutsprocesser som påverkar deras vardag. Ett annat mål med initiativet var att anpassa offentliga och privata tjänster (och produkter) för äldre, så att de kan delta i fler aktiviteter. Varje steg som tas i den riktningen gör att den gamla världen känner sig yngre än någonsin! 22

23 Tack vare finansieringen kunde vi engagera människor som arbetar med frågorna inom både förvaltningen, den sociala sektorn och icke-statliga organisationer, och även de äldre själva. Förutom att vi byggde upp ett värdefullt europeiskt nätverk kunde vi alltså även förbättra samarbetet lokalt, upprätta nya förbindelser och bilda ett regionalt nätverk. Deltagare berättar Projektet påverkar mitt arbete och verksamheten i Norrköpings kommun på alla möjliga sätt ny kunskap, erfarenhetsutbyte, stöd till riktmärkning av innovationer, bildande av nya allianser för nya projekt eller tillämpningar. Deltagandet har dessutom visat att vi måste få veta mer om många andra ämnen med koppling till personer över 60 och att det är viktigt att samverka med europeiska partner framöver. Projektet gav en ny syn på äldrefrågan tack vare jämförelserna mellan olika europeiska erfarenheter. Det var till stor nytta i mitt dagliga arbete med äldre och framför allt med hemtjänstleverantörer. Effekter Tack vare projektet kunde de deltagande kommunerna skapa en välbehövlig gemensam plattform och bana vägen för utveckling av en systematisk strategi en långsiktig europeisk ram för samarbete. Den ramen påskyndar i sin tur utbytet av bra metoder och kunskap om lokala och nationella strategier på det här området. En lång rad olika aktörer medverkade (t.ex. universitet, icke statliga organisationer, ekonomiska aktörer och allmänhet). Projektet fick stor synlighet på Internet och god täckning i lokala medier. 23

24 FÄRRE HINDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hitta innovativa sätt att förbättra vardagen för personer med funktionsnedsättning Uppskattningsvis 40 miljoner människor (omkring 11 % av EU:s befolkning) har någon form av funktionsnedsättning. I dagens Europa ska inte en funktionsnedsättning medföra marginalisering. Det är tanken bakom projekt som Comprehensive integration of disabled and differently abled people. Målet har varit att visa hur funktionshindrade kan hitta sysselsättning och på så sätt bli mer delaktiga i samhället. Projektet drevs under Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 av den ungerska Projektets titel: Comprehensive integration of disabled and differently ambled people Projektansvarig: staden Varpalota (Ungern) Partnerländer: Österrike, Italien, Rumänien Varaktighet: 1 mars februari 2011 Finansiering från Ett Europa för medborgarna: ,47 euro staden Varpalota, tillsammans med tre kommuner i Rumänien, Österrike och Italien. Syftet var att minska antalet människor som är beroende av socialbidrag, att minska känslan hos många personer med funktionsnedsättning av att vara överflödiga och stå utanför samhället och att underlätta för dem att leva och arbeta självständigt. Projektet bidrog till ökad medvetenhet på nationell nivå om människor med varierande arbetsförmåga och deras svårigheter i vardagen. Under den konferens som anordnades presenterade deltagarländerna sina individuella modeller, som tog hänsyn till både lokala arbetsmarknadsförhållanden och rättsliga aspekter. De presenterade också sätt att hjälpa personer med funktionsnedsättning att utnyttja sin kompetens och ta plats på arbetsmarknaden. Deltagarna kom med förslag på projekt för social delaktighet, t.ex. sociala jordbruk, där personer med funktionsnedsättning integreras i arbetslivet med hjälp av jordbruksverksamhet. De diskuterade också vikten av att ta itu med frågor som gäller rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning genom att tänka på nya sätt kring byggnadsinfrastruktur. Projektet uppmuntrade praktiska utbyten och ömsesidig hjälp. En deltagande organisation erbjöd logi för en grupp personer med funktionsnedsättning från Varpalota. De italienska och österrikiska partnerna ordnade studieresor för de ungerska och rumänska experterna. Städerna Wolfsberg och Varpalota gav donationer till välgörenhetsorganisationer i Petrosani. Genom aktiviteterna bidrog projektet till att hitta lösningar som ger personer med funktionsnedsättning i Europa bättre livskvalitet. 24

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer