Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga"

Transkript

1 Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1

2 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig information 5 KURSER I SPRÅK OCH SVENSKA 6 KURSER I HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 13 KURSER I IDROTT OCH HÄLSA 16 KURSER I MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP 18 KURSER I DATA, FILM, OCH MEDIA 19 KURSER I MUSIK OCH DRAMA 20 KURSER I BILD, FORM OCH FOTO 21 Översikt kurser och block 24 Katalogen är tryckt februari Med reservation för ev. tryckfel. 2

3 Innehållsförteckning A-Ö Akvarell 22 Andra Världskriget ifilm och litteratur.13 Bild och form grundkurs Bild och form fördjupning...21 Biologi A Dans och gestaltning A.21 Design Digitalt skapande Engelska C... 6 Engelska C - CPE Diplomkurs... 6 Ensemble A Filmkunskap Filosofi B Formgivning A Fotografisk bild A Fotografisk bild B Fotografisk bild C Franska steg Franska steg Franska steg Franska steg Franska steg Friskvård Företagsekonomi A Genuskunskap A..15 Idrott med inriktning mot bollspel Idrott med inriktning friluftsliv 17 Idrott och hälsa B Instrument och sång, nivå Instrument och sång, nivå Italienska steg Italienska steg Italienska steg Japanska steg Japanska steg Japanska steg Kinesiska steg Kinesiska steg Kinesiska steg Körsång A...20 Latin med allmän språkkunskap A Latin med allmän språkkunskap B Litterär gestaltning Livskunskap Matematik C...18 Matematik D Musik och kommunikation...21 Mångkultur Naturkunskap B...18 Olje- och temperamålning Organisation och ledarskap Psykologi A Psykologi B Relationer och mänskligt växande Retorik A...11 Retorik B...11 Rättskunskap Rörlig bild A Samhällskunskap B Sceniskt musikprojekt A...20 Spanska steg Spanska steg Spanska steg Spanska steg Spanska steg Språklig medvetenhet A...11 Stresshantering och mental träning Teater 21 Tyska steg Tyska steg Tyska steg Tyska steg Tyska steg Ungdomskulturer Webbdesign

4 Information till dig som går ES Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12 Till dig som ska välja inför år 2 Du skall nu välja 100 poäng individuellt val. Till dig som ska välja inför år 3 Du skall nu välja så du får sammanlagt 2500 poäng på din studieplan (se ovan). Din studiehandledare kan hjälpa dig med att se hur många poäng du behöver. Information till dig som går SE Till dig som ska välja inför år 2 Du skall nu välja 100 poäng individuellt val. Du skall även läsa 100 poäng språk, fortsättnings- eller nybörjarspråk. Det valet gör du samtidigt som ditt individuella val. Totalt skall du alltså välja 200 poäng. Till dig som ska välja inför år 3 Du skall nu välja så du får sammanlagt 2500 poäng på din studieplan (se ovan). Din studiehandledare kan hjälpa dig med att se hur många poäng du behöver. Information till dig som går SP Till dig som ska välja inför år 2 Du skall nu välja 100 poäng individuellt val. Du skall även läsa 100 poäng språk, fortsättnings- eller nybörjarspråk. Det valet gör du samtidigt som ditt individuella val. Totalt skall du alltså välja 200 poäng. Du som går språklig inriktning ska välja minst 200 poäng språk, fortsättnings- eller nybörjarspråk. Dessa val gör du samtidigt som ditt individuella val på 100p Totalt väljer du alltså 300p varav 200 är språk. Till dig som ska välja inför år 3 Du skall nu välja så du får sammanlagt 2500 poäng på din studieplan. Din studiehandledare kan hjälpa dig med att se hur många poäng du behöver. Du som går språklig inriktning tänk på att göra val så att du sammanlagt får 600 poäng språk på din studieplan. 4

5 Viktig information Hur får man mer information om kurser och val? Valinformationen ges i god tid inför valet. Lärarna i respektive ämne berättar gärna om innehållet i kurserna. Nationella kurser presenteras på Skolverkets hemsida: Får man de kurser man har valt? Skolan gör vad som är möjligt för att du ska få de kurser du valt, men vi måste ta hänsyn till de organisatoriska möjligheterna som finns. Kurser som inte har tillräckligt många deltagare startar inte. Till kurser med många sökande kan lottning behöva användas. Därför är det viktigt att du anger vilka kurser du önskar i första, andra och tredje hand. Du måste vara beredd på att det kan bli ditt andra- eller tredjehandsval som du blir tilldelad. Kan jag ångra mitt val? Det val du gör är bindande, därför är det viktigt att du noga tänker igenom dina val innan du fyller i dem. Detta gäller även ditt andra- och tredjehandsval. Skulle du av någon anledning behöva ändra ett val skall detta göras skriftligt med hjälp blankett som finns i receptionen och som sedan lämnas i brevlådan utanför receptionen. Dessa val kommer att behandlas i mån av plats. Övrigt att tänka på: Du ser i blocköversikten (se sid 24) i denna katalog vilka kurser du kan välja. Tänk på att kurser i samma block går på samma position på schemat. Enda gången som du kan välja två kurser ur samma block är när det är 50-poängs kurser och den ena går på hösten och den andra på våren. Du gör ditt val på Använd samma inloggningsuppgifter som du brukar för att komma in på Hjärntorget. Klicka på länken som heter Skolplatsen och sedan E-val. Du har möjlighet att fylla i och ändra dina val under perioden 21 februari till och med 7 mars. I sal 110 kommer det att finnas möjlighet att få hjälp sista veckan under valperioden. Se schema utanför sal 110. Vänta inte till sista minuten med att göra ditt val. Om du söker hjälp i datasalen så ska du i förväg ha bestämt vilka kurser du vill ha i första, andra och tredjehandsval. Du kan med fördel fylla i blanketten i slutet av katalogen och ta med den. När får jag veta vilka kurser jag fått? Efter den 30/5 kan du se vilka val du fått på Hjärntorget. 5

6 KURSER I SPRÅK OCH SVENSKA Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12 EN1203 ENGELSKA C 100p Kursen Engelska C innebär att du vidareutvecklar dina språkkunskaper i tal och skrift. Huvudmomenten är textläsning, skriftlig och muntlig framställning, liksom systematisk träning av språkfärdighet. Litteratur: Focus on CAE, skönlitteratur, tidskrifter och tidningstexter. Uppsatser, fördjupningsarbeten, delprov, muntliga presentationer, samt ett nationellt prov utgör grunden för betygssättningen. Kursen förbereder dig även för ett internationellt gångbart certifikat Certificate in Advanced English (CAE). Förkunskapskrav: Engelska B EN1203 ENGELSKA C CPE DIPLOMKURS I ENGELSKA 100p Kursen CPE är en intensivkurs i avancerad engelska. Vid kursens slut har du möjlighet att delta i ett test som anordnas av Folkuniversitetet. Den heter Certificate of Profiency in English och är en examen på universitetsnivå. CPE uppfyller kraven på kunskaper i engelska för studier vid samtliga engelska universitet. Examensbeviset är dessutom gångbart i stora delar av världen. Examenstestet består av ett skriftligt prov i vilket ordförråd, läs- och hörförståelse, samt skriftlig förmåga utvärderas och dessutom ett separat muntligt test. Diplomet utfärdas av University of Cambridge. Den som vill göra testet måste själv erlägga avgift för den, ca 1600 kronor. Sluttest är inte obligatorisk. Svenska betyg enligt mål och betygskriterier för Engelska C. En del av kursen leds av en infödd engelsk lärare. Undervisningsspråk: Engelska Övrigt: Max 25 deltagare. Uttagningsprov under våren. FR1301 FRANSKA, STEG 1 100p Bestämmer du dig för att följa kursen Steg 1,får du lära dig att använda det franska språket i vardagliga situationer. Hur man hälsar på varandra talar i telefon skriver vykort talar om väder,årstider,månader och klockan samtalar om mat,dryck,hem,arbete,skola handlar mat,kläder köper tåg/flygbiljett göra vägbeskrivning dialoger vid besök hos doktorn,på restaurang eller café. (Du lär dig tala en okomlicerad franska med enkel grammatik) Du kommer att kunna läsa och förstå lättare texter och du kan på ett enkelt sätt berätta i muntlig och skriftlig form om för dig välbekanta ämnen. 6

7 När det gäller grammatik,går vi bara igenom grundläggande moment som är viktiga för att du skall kunna använda språket. Du får också bekanta dig med Frankrikes kultur,geografi och historia och dessutom lära dig om landets skiftande traditioner och levnadsätt. FR1302 FRANSKA, STEG 2 100p Fortsättningskurs.I de här kursen förbättrar du din förmåga att tala och skriva franska.vi läser ett mer varierat utbud av texter och det blir en större fördjupning i grammatiken. Vi repeterar grammatiken från steg 1.Kursen innehåller bl.a om hur man Visar vägen Använder transportmedel Beskriver personer Uttrycker känslor Berätta enkelt om ett främmande land Handla i olika affärer Tala om mat Skriva hälsningar från resor Göra intervjuer Du lär dig även mer om de fransktalande ländernas kultur,samhällsliv och historia. FR1303 FRANSKA, STEG 3 100p Bestämmer du dig för att fortsätta med kursen steg 3,får du lära dig att använda det franska språket för att samtal,berätta och skriva om välbekanta områden och vardagliga ämnen. Exempel på teman är arete,kärlek,boende,uteliv,kultur,etc. När det gäller den muntliga framställningen kommer vi delvis att arbeta i halvklass. Du kommer att läsa och förstå instruktioner,berättelser och beskrivningar och hitta fakta i enkla sakprosatexter.du kommer även att få lära dig att söka information från franska web-adresser,för att kunna genomföra arbetsuppgifter,individuellt eller i grupp,som rör vardagsliv,traditioner,historia,m.m. i länder där man använder det franska språket. Du kommer även att kunna skriva enkla texter för att berätta,beskriva och informera. När det gäller dina kunskaper i fransk grammatik,kommer de först att få repetera allt du har lärt dig i steg 1 och steg 2, för att sedan gå vidare med bl.a. den franska verbläran FR1304 FRANSKA, STEG 4 100p Fortsättningskurs. Målet med denna kurs är att förbättra språkförmågan så att du kan kommunicera på franska i tal och skrift, samt läsa enklare tidningsartiklar och lättare 7

8 skönlitteratur. Med hjälp av olika arbetsformer utvecklar du dina kunskaper om Frankrike. Förkunskapskrav: Franska steg 3 FR1305 FRANSKA, STEG 5 100p Fortsättningskurs. Du utvecklar din förmåga att tala och förstå franska i olika situationer, som tex att lyssna på franska nyhetsprogram (TV5) samt utvecklar din skrivförmåga. Vi studerar också fransk litteratur från olika epoker. Vid kursens slut har du möjlighet att delta i ett DELF-test som anordnas i Göteborg. Klarar du testet får du Diplôme d Étude en Langue Française, ett diplom som är känt i alla fransktalande länder. Mer information får du av din lärare. (Obligatorisk för Fransk sektion) Förkunskapskrav: Franska steg 4 IT1301 ITALIENSKA, STEG 1 100p Nybörjarnivå. Här lär du dig grunderna i det italienska språket. Du får bl.a. lära dig att klara enklare vardagssituationer i Italien, t.ex. att presentera dig själv, berätta om dig själv, handla i affärer, köpa biljetter och beställa på restaurang. Du lär dig också grundläggande italiensk geografi och något om vardagslivet i Italien. IT1302 ITALIENSKA, STEG 2 100p I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i italiensk grammatik och du får ett utökat ordförråd. Du lär dig att förstå något svårare texter och att skriva enklare brev, samt kortare uppsatser och att kunna berätta och återberätta vardagliga episoder. I realiakursen studerar vi det italienska samhället och den italienska kulturen. Förkunskapskrav: Italienska steg 1 IT1303 ITALIENSKA, STEG 3 100p I Steg 3 vidareutvecklar du din förmåga att förstå skrivna texter och italienska talad i normaltempo. Vi kommer att läsa såväl italiensk skönlitteratur som faktatexter. Kursen innehåller en mängd tal- och läsförståelseövningar och i konversationen tar vi bl.a. upp tidningsartiklar om aktuella händelser i Italien. I realiakursen studerar vi italiensk kulturhistoria. Förkunskapskrav: Italienska steg 2 JAP1301 JAPANSKA, STEG 1 100p Nybörjarnivå. Undervisningen är förlagd på Hvitfeldtska. 8

9 JAP1302 JAPANSKA, STEG 2 100p Fortsättningskurs. Undervisningen är förlagd på Hvitfeldtska. Förkunskapskrav: Japanska steg 1 JAP1303 JAPANSKA, STEG 3 100p Fortsättningskurs. Undervisningen är förlagd på Hvitfeldtska. Förkunskapskrav: Japanska steg 2 KI1301 KINESISKA, STEG 1 100p Nybörjarnivå. Vi lär oss det kinesiska riksspråket, mandarin. Du får lära dig ett grundläggande ordförråd för vardagliga situationer. Grammatiken är lätt, så du kan sätta ihop meningar redan från början. Du får lära dig hur de kinesiska tecknen fungerar och läsa enkla stycken skrivna med tecken. Du får också lära dig hur man skriver de kinesiska tecknen samt börja öva på att använda ett lexikon. Förkunskapskrav: Inga KI1302 KINESISKA, STEG 2 100p Fortsättningskurs. Ditt ord- och teckenförråd utvidgas till fler vardagliga situationer. Mer om de kinesiska tecknens struktur. Fortsatt träning i att använda ett lexikon. Grundläggande kunskaper om Kinas kultur, historia och nutida förhållanden. Förkunskapskrav: Kinesiska steg 1 KI1303 KINESISKA, STEG 3 100p Fortsättningskurs. Mer systematisk användning av lexikon. Träning i att läsa okända texter med hjälp av lexikon. Mer avancerad konversationsövningar. Fördjupning i grammatiken. Fördjupad kurs i Kinas historia och nutida sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. Mer om den kinesiska kulturen. Förkunskapskrav: Kinesiska steg 2 9

10 LAS1201 LATIN MED ALLMÄN SPRÅKKUNSKAP A 100p Nybörjarnivå. Här får du lära dig att översätta och förstå lätta latinska texter och identifiera latinska lånord i moderna språk. Du lär dig ett antal bevingade ord, kloka saker sagda under antiken (och senare, latinet slutade inte användas när romarriket föll). Vi kommer att läsa romersk historia, romersk mytologi och om vardagslivet i antikens Rom. Förkunskapskrav: Inga LAS1202 LATIN MED ALLMÄN SPRÅKKUNSKAP B 100p Fortsättningskurs. Du lär dig att översätta lättare klassiska och medeltidstexter, prosa och poesi, ytterligare bevingade ord, klassiska lånord (latin och grekiska), arkeologins historia och arkitektur. Vi fördjupar studiet av historia och mytologi. Förkunskapskrav: Latin med allmän språkkunskap A SP1301 SPANSKA, STEG 1 100p Nybörjarnivå. Du får träna in ett enkelt ordförråd i vardagliga situationer. Du lär dig att förstå och använda språket; du studerar kulturen i Spanien och de spanska regionerna. Förkunskapskrav: Inga SP1302 SPANSKA, STEG 2 100p Fortsättningskurs. I den här kursen förbättrar du din förmåga att tala och skriva spanska. Vi läser ett mer varierat utbud av texter och det blir en större fördjupning i grammatiken. Det blir också en introduktion till Latinamerika, dess kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Spanska steg 1 eller två år på grundskolan SP1303 SPANSKA, STEG 3 100p Fortsättningskurs. Vi börjar med att repetera innehållet av det du har lärt dig på högstadiet, samtidigt som den muntliga och skriftliga förmågan tränas. Vi bygger upp ordförrådet med ett varierat utbud av olika texter och annat material. Vi går också vidare i grammatiken med tempusläran. Förkunskapskrav: Spanska steg 2 eller tre-fyra år på grundskolan SP1304 SPANSKA, STEG 4 100p Fortsättningskurs. Målet med denna kurs är att förbättra språkförmågan, så att du kan kommunicera på spanska i tal och skrift, samt kunna läsa enklare skönlitterära texter. Med hjälp av olika arbetsformer utvecklar du dina kunskaper om Spanien. Förkunskapskrav: Spanska steg 3 10

11 SP1305 SPANSKA, STEG 5 100p Fortsättningskurs. Denna kurs är inriktad på Latinamerika. Vi studerar närmare enskilda länder, huvudsakligen med betoning på dagens utveckling i Latinamerika. Vi utgår från samtida latinamerikanska författare. Vidare fördjupar vi oss också i grammatiken, följer händelser genom att läsa tidningsartiklar, ser filmer och analyserar dem. Förkunskapskrav: Spanska steg 4 SV1502 SPRÅKLIG MEDVETENHET A 100p Kursen vänder sig till dig som vill bygga upp ditt ordförråd till en högre nivå och skaffa dig en säker förståelse för det svenska språket genom läsning och analys av ord och texter. Den är främst avsedd med elever med läs- och skrivsvårigheter och tyngdpunkten ligger på ordbildning, ordkunskap och studieteknik. Kursen kan läsas i valfri årskurs och det krävs inga speciella förkunskaper kursen är ej valbar ges endast på rekommendation av lärare. SV1510 RETORIK A 50p I gymnasiekursen i retorik sker undervisningen dels teoretiskt, dels praktiskt. Teoretiskt: Översiktlig information ges om retorikens historia, om de stora riktlinjerna för hur man talar övertygande, hur talängslan motverkas, hur man förbereder tal, hur man argumenterar, hur språket i talet görs effektivt, m.m. Metoder för undervisning: Lärarens presentation vid tavlan och med exempel, information genom undervisande videoprogram och genom diskussioner om inspelade exempel. Praktisk utbildning: Eleverna får praktisera röstvård (efter instruktioner från läraren eller efter inspelade instruktioner från talpedagogen), träna högläsning av text, hålla tal efter kort förberedelse, skriva disposition ( stolpar ) för tal, hålla förberedda tal av olika typer, delta i debatter ( som sker efter vissa regler ), delta i samtal om kamraternas tal eller inspelade exempel, m.m Kursen är i huvudsak inriktad på praktisk retorik. SV1511 RETORIK B 50p Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Kursen går ut på att bredda elevernas kunskaper om språk och kommunikation, främst när det gäller insikt och analys av det talade ordet och dess effekter på mänskligt samspel. Historiska, kulturella, genrer- och könsmässiga jämförelser i ett retoriskt perspektiv görs. Tid avsättes för självständigt arbete, egna tal, debatter, analyser av egna och andras tal, kritiskt tänkande och insikt i betydelse av aktivt lyssnande m.m. Förkunskapskrav: Retorik A SV1204 LITTERÄR GESTALTNING 100p Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande. Du får lära dig att skriva i olika genrer, bearbeta texter och ge respons på andras texter. Övningarna syftar till att utveckla förmågan att gestalta en konflikt, en individ eller ett skeende genom litterära verkningsmedel. 11

12 Varje lektion inleds med tio minuters friskrivning och presentation. Du får lära dig att skriva dialog och skapa manus för film och teater. Författare och förlagsfolk kommer på besök och presenterar sitt arbete. Din text kommer att ingå i en bok som kommer att publiceras. Du bör ha skrivvana och bra motivation för att välja denna kurs. TY1301 TYSKA, STEG 1 100p Nybörjarnivå. Du lär känna språket och kulturen i de tysktalande länderna. Du lär dig förstå och använda språket på ett enkelt och okomplicerat sätt i vardagliga situationer Förkunskapskrav: Inga TY1302 TYSKA, STEG 2 100p Fortsättningskurs. Du förbättrar din förmåga att tala och skriva tyska. Vi läser ett mer varierat utbud av texter. Du lär dig mer om de tysktalande ländernas kultur, samhällsliv och historia. Du lär dig använda hjälpmedel som t.ex. lexikon. Förkunskapskrav: Tyska steg 1 eller två år på grundskolan TY1303 TYSKA, STEG 3 100p Fortsättningskurs. Vi börjar med att repetera innehållet av det du läst i steg 1 och steg 2. Vi bygger upp ordförrådet med ett varierat utbud av olika texter och annat material. Du får möjlighet att arbeta mer självständigt t ex genom att läsa enklare böcker. Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller tre-fyra år på grundskolan TY1304 TYSKA, STEG 4 100p Fortsättningskurs. Du breddar och fördjupar din förmåga att använda tyska genom att läsa skönlitteratur, tidningar, se på TV och filmer m.m. Du utvecklar även dina färdigheter i att tala och skriva tyska. Förkunskapskrav: Tyska steg 3 TY1305 TYSKA, STEG 5 100p Fortsättningskurs. Du kommer att lära dig att använda språket i olika situationer. Du kommer att ges tillfälle att fördjupa dig i inom något område, efter dina egna intressen eller din studieinriktning. Dessutom får du tillfälle till läsning för både lust och glädje, samt för information och kulturkännedom. Förkunskapskrav: Tyska steg 4 12

13 KURSER I HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP FE1202 FÖRETAGSEKONOMI A 50p A-kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Här lär du dig grundläggande begrepp inom privatekonomi, företagsekonomi och samhällsekonomi. Vi behandlar affärsidé, olika juridiska företagsformer och olika typer av företag. Grundläggande ekonomisk terminologi, marknadsföring och inköpsprocesser är moment du får bekanta dig med. Vi går även igenom konsumentlagstiftningens viktigaste lagar. FE1205 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 50p Vi studerar olika former av ledarskap och ledarstilar. Vi behandlar också gruppdynamik, etik och påverkan. Kursen innehåller också praktiska övningar i teambildning och motivationsarbete. Under kursen får du också möjlighet att arbeta praktiskt med självkännedom och utveckling av ditt ledarskap. Vi studerar olika typer av organisationer från myndighets- och företagsnivå till föreningsnivå. Vi gör studiebesök på olika företag och verksamheter som vi sedan analyserar och jämför med varandra. Förkunskapskram: Inga FS1202 FILOSOFI B 50p Kursen Filosofi B erbjuder en breddning, men framför allt en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som du förvärvat i Filosofi A. Modern politisk filosofi och moralfilosofi utvecklar din förmåga att såväl försvara, som kritiskt och eftertänksamt granska dina egna och andras ståndpunkter. Vetenskapsteori och logik skärper din blick för styrkor och begränsningar i de kunskapsanspråk du dagligen möter, såväl i som utanför skolan. I den moderna filosofin möter du skilda sätt att försöka bemästra de frågor som varit om inte människosläktets, så i varje fall filosofernas eviga följeslagare: livet och döden, meningen och meningslösheten, sanningen och falskheten, rättvisan och orättvisan, ledan och lusten. Föreläsningar och seminarier varvas med egna fördjupningsuppgifter kring valda problem. Förkunskapskrav: Filosofi A HI1505 ANDRA VÄRLDSKRIGET I FILM OCH LITTERATUR 50p Du får kunskaper om de omständigheter som låg bakom 2:a världskriget, samt krigets förlopp, dess resultat, samt kriget påverkan på efterkrigstidens ekonomiska och politiska utveckling. Vi lägger tonvikten på de europeiska fronterna. Vi använder lärobok, samt spel- och dokumentärfilmer som läromedel. 13

14 IOS1504 LIVSKUNSKAP 50p Kursen vill ge eleverna möjlighet till bl.a. personlighetsutveckling, förståelse för viktiga livsfrågor och kunskaper för att argumentera och resonera om etiska frågor. Utifrån ett helhetsperspektiv på människan tar vi upp frågor utifrån valda teman som t.ex. identitet och självkänsla, sexualitet, konflikter, jämställdhet, mobbing, droger, sorg och livsresurser. Vi arbetar med metoder som engagerar var och en, som loggbok, dialogsamtal, rollspel, egen fördjupning, samt diskussion av åsikter, skönlitteratur, film och teater. PS1201 PSYKOLOGI A 50p I denna kurs får du studera olika psykologiska perspektiv. Exempel på sådana perspektiv är det psykoanalytiska, det kognitiva och det neuropsykologiska perspektivet. Frågeställningar runt arv och miljö, drömmar, stress, kriser, m.m. tas upp och diskuteras. Du får även kunskap och förståelse av hur människan fungerar som individ i gruppen men även påverkas av gruppens och samhällets attityder. Obligatorisk för SP PS1202 PSYKOLOGI B 50p Du får fördjupa dig i olika psykologiska perspektiv och teorier, samt lära dig att reflektera över sambandet mellan psykologi och samhällsutveckling. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om människans utveckling, samt arvets och miljöns betydelse för utvecklingen och livsvillkoren. Studier över mänskliga kriser, psykiska störningar och olika behandlingsformer ingår också. Man kan dessutom välja eget fördjupningsområde Obligatorisk för SPSP Förkunskapskrav: Psykologi A RK1203 RÄTTSKUNSKAP 50p Kursen ger en grundläggande förståelse för det svenska rättsväsendet. Vi koncentrerar oss på domstolarnas arbete, rättegångsförfarandet samt brott och straff men arbetar även med tex rättshistoria och fastighetsrätt. Elevgruppen har stor möjlighet att påverka vilka områden vi närmare ska behandla. Vi gör rollspel samt besöker Tingsrätten. SH1202 SAMHÄLLSKUNSKAP B 100p I B-kursen får du chans att djupare tränga in i hur samhället formar våra livsvillkor och hur vi kan påverka samhället. Vi diskuterar frågor som rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati i Sverige och övriga världen. 14

15 Du har i kursgruppen stora möjligheter att tillsammans med läraren planera inom vilka områden du vill fördjupa dina studier. Du får också möjligheter att prova olika arbetsformer och lära dig att söka och kritiskt granska information från olika källor. Ej för SPSP eller för ES3Förkunskapskrav: Samhällskunskap A SH1507 RELATIONER OCH MÄNSKLIGT VÄXANDE 100p Denna kurs är till för dig som är intresserad av mänsklig utveckling och mänskliga relationer och vill förstå varför vi människor är så olika. Vi tar upp bl.a. - Hur barns psykiska utveckling går till. - Hur våra livsvillkor formar oss. - Hur samhällets syn på man och kvinna påverkar våra relationer. - Hur vårt sätt att se på omgivningen påverkas av våra närmaste. Vi belyser de olika områdena genom föreläsningar, diskussioner, aktuella artiklar, filmer och skönlitteratur. Du får också arbeta självständigt med fritt valda fördjupningar inom det aktuella områdena. SH1514 MÅNGKULTUR 50p Det lär finnas över hundra definitioner på begreppet kultur. Det säger något om det vida fält ämnet spänner över.. Genom studier av olika teman försöker vi göra oss medvetna om vårt eget kulturarv och kulturella identitet. Det handlar om våra levnadsförhållanden i vardag som i helg. Genom olika teman tar vi upp hur kulturmönster uppstår, hur de förändras eller bibehålles under olika tider och i skilda samhällsklasser. Vidare tar vi upp olika kulturer och etniska minoriteter, samt försöker analysera vad som sker vid kulturmöten, lokalt, nationellt och globalt. Vi ser också på hur man från samhällets sida arbetar med mångkulturen i lagstiftning och i praktiskt arbete. Ämnet ger möjlighet till självständiga studiemetoder. SH1511 GENUSKUNSKAP 50P Detta är en kurs för dig som funderar över varför kvinnor och män är så olika och vill ta reda på vad det beror på, och som tycker att det är naturligt att alla människor är lika viktiga i samhället och därför skall ha samma möjligheter oavsett kön. Kursen skall göra dig medveten om kvinnors och mäns villkor som samhällsvarelser. Den skall också ge dig en handlingsberedskap at påverka dessa villkor. Kursen bygger på eget engagemang och gruppens erfarenheter och intressen tas tillvara genom diskussioner och eget arbete. Vi använder oss bl.a. av skönlitteratur, film, intervjuer och aktuell forskning som fakta och diskussionsunderlag. 15

16 SH1517 UNGDOMSKULTURER 100p Kursen som undersöker och diskuterar ungdomskulturer utifrån dina och andras erfarenheter. När vi tittar närmare på ungdomskulturen fokuserar vi på dess - yttringar - uppkomst och kännetecken - politik och roll i samhälle Vi använder oss av film, musik, serier, litteratur, forskningsmaterial och eget arbete. KURSER I IDROTT OCH HÄLSA IDH1202 IDROTT OCH HÄLSA B 50p Kursen bygger på Idrott och hälsa A. Det innebär att du får fördjupa dina kunskaper och färdigheter i några idrottsaktiviteter, samt planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet på egen hand eller tillsammans med andra. Du får också utforma ett eget träningsprogram, utifrån dina egna intressen vilket sedan dokumenteras i en träningsbok. Vi kommer också att genomföra någon form av friluftsliv, där du får lära dig ta ansvar för naturen, samt utnyttja den för rekreation. Förkunskapskrav: Idrott och hälsa A IDH1502 FRISKVÅRD 50p I den här kursen kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt med friskvård. Du kommer att få en inblick i vilka olika faktorer som påverkar vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Olika hälsoprofilbedömningar och tester som används i dagens friskvårdsarbete presenteras. Vi kommer att gå igenom de vanligaste livsstilssjukdomarna och se vilka åtgärder som är lämpliga för att undvika eller komma tillrätta med dessa besvär. Du kommer att få prova på olika sätt att hantera stress. De metoder vi kommer att arbeta med är fysisk avspänning, mental träning och yoga. Hur gör jag för att få upp konditionen, jag får jobba fram den modell som passar mig bäst. Du får lära dig göra ett enkelt pausgympaprogram till musik. Vi går igenom varför man tränar styrketräning, hur du tränar på bästa sätt för att nå ditt mål. Här kommer vi att arbeta i vår styrketräningsstudio. Du får kunskap om grunderna och de olika greppen i friskvårdsmassage. Målet för dig efter genomgången kurs är att du skall kunna fungera som friskvårdsombud på en skola eller arbetsplats. Kursen avslutas med redovisningen och grupparbeten av olika slag inom hälsoämnet. 16

17 IDH1503 STRESSHANTERING OCH MENTAL TRÄNING 50p I kursen kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att lägga tyngdpunkten på hantering av stressen. Du kommer att få prova på en mängd stresshanteringstekniker för att hitta någon eller några som passar dig. Du kommer att få inblick i kroppens reaktioner på kortvarig, respektive långvarig stress. Hur reagerar kroppen fysiskt och psykiskt när den utsätts för stress? Vilken är skillnaden mellan positiv och negativ stress? Vilka skillnader i reaktionsmönster finns mellan kvinnor och män? Vad innebär begreppet utbrändhet eller utmattningssyndrom? Vi undersöker personlighetstypens betydelse för olika stressreaktioner. Blir du stressad inför skrivningar eller när du ska tala inför en grupp? Har du svårt med koncentrationen och har lätt att skjuta upp saker? Du kommer att få göra en individuell Stressprofil för att analysera och kartlägga dina egna reaktioner på stress. Vi lägger tyngdpunkten på vilka metoder som finns för att bemästra stressen. Vi tränar fysiska och psykiska avslappningstekniker, t.ex. TaiChi-Qigong, Yoga, Massage, Skratt, Meditation, Tankens kraft, mindfulness och TM I den Mentala Träningen jobbar vi i fyra steg. Vi börjar med Muskulär avslappning, Mental avslappning, Självförtroendeträning och avslutar med Målprogrammering. Du kommer att få lägga upp en individuell handlingsplan på hur du vill träna mentalt inför framtiden. Kursen ger dig kunskap om Trigger, Mentala rummet, AMT, IMT, SMAKfaktor, ALFA OCH THETA och verktyg för hur du ska uppnå dina mål. IDH1516 IDROTT MED INRIKTNING MOT BOLLSPEL 50p Kursen omfattar bollspel där samarbetet i lag utgör en central roll. Kursen innehåller också moment som vill visa skillnader och likheter mellan de olika bollspelen vad gäller fysiologiska krav, taktik och teknik. Dessutom ges en möjlighet till träning i idrottsledarskap. De bollspel som framför allt kommer att behandlas är basketboll, fotboll, handboll, innebandy och volleyboll. IDH1500 IDROTT MED INRIKTNING MOT FRILUFTSLIV 50p Kursen läggs, med allemansrätten som utgångspunkt, till stor del upp av kursdeltagarna själva. Vi arbetar med vissa teoretiska moment kopplade till praktiken och har hela tiden naturen som bas för utövandet. Exempel på praktiska moment kan vara paddling, vandring, klättring och övernattning. Vi står för en del av den utrustning som krävs, exempelvis tält och stormkök. 17

18 KURSER I MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP BI1201 BIOLOGI A 100p Kursen handlar om de levande organismernas arvsanlag, utveckling, mångfald och hur de har anpassat sig för att överleva i sin miljö. Vi studerar också ekosystemen, vilka arter som ingår och hur de påverkas av varandra, av olika miljöfaktorer och av människan. i kursen ingår också studier i ärftlighet och genetik. Vi arbetar med lektioner, laborationer och undersökningar i fält. Detta är en kurs för dig som är särskild intresserad av djur, växter och natur eller vill komplettera din naturvetenskapliga behörighet för vidare studier. MA1203 MATEMATIK C 100p Kursen bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. Med hjälp av logaritm- och exponentialfunktioner, samt geometriska talföljder kommer du bla att lära dig praktiskt att räkna räntor och annuiteter inom ämnet ekonomi. Kursen innehåller även differentialkalkyl där du lär dig derivera, optimera dvs ta reda på max- och minvärden och tillämpa detta vid praktiska problem. Observera att om du väljer matematik C som går på hösten läses den över två block (4 lektioner i veckan) och du måste då också välja matematik D som går på våren i samma block. Det finns även grupper i matematik C som går över hela läsåret. Förkunskapskrav: Matematik B MA1204 MATEMATIK D 100p Kursen bygger vidare på Matematik C och innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom främst naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt ämnet ekonomi. Du kommer att lära dig trigonometriska -funktioner, -ekvationer, -satser, -formler, -kurvor och dess derivator samt ett nytt vinkelmått, radianer. Vidare kommer du att lära dig differentialekvationer, primitiva funktioner och integralbegreppet. I kursen ingår också att du självständigt ska genomföra en större uppgift. Förkunskapskrav: Matematik C NK1202 NATURKUNSKAP B 100p I kursen tar vi upp fakta från ett flertal naturvetenskapliga ämnesområden, alltifrån enkel kemi till hur kroppen fungerar. Andra centrala kapitel är genetik och genteknik samt evolution. I kursen ingår också laborationer och studiebesök. Kursen utökar din behörighet bland annat till utbildningar som arkitekt, sjuksköterska, sjukgymnast m.fl. Du kan läsa kursen utan att tidigare ha läst naturkunskap A. Obligatorisk för SP Förkunskapskrav: Inga 18

19 KURSER I DATA, FILM, OCH MEDIA DTR1210 WEBBDESIGN 100p Kursen ger dig grundläggande och goda kunskaper i framställning och publicering av hemsidor på Internet. Du lär dig lägga upp en användarvänlig och interaktiv sida med det mesta webben brukar erbjuda; länkar, grafik, formulär, video, ljud etc. Du inhämtar HTML-språkets viktigaste funktioner, men också mer avancerade tekniker såsom användning av JavaScript och det allra senaste inom CSS. En del av kursen ägnas åt Flash, programmet som låter dig skapa såväl animationer som fullfjädrade multimediaprodukter inom hemsidans ram. EOS1201 DIGITALT SKAPANDE 100p En spännande och rolig kurs som lär dig att utveckla tankar och idéer genom att använda olika digitala verktyg. Kursen ger dig möjligheter att skapa bilder, animationer, musik, samt teckna serier, göra affischer och skapa multimedia presentationer. I kurser kommer du att få arbeta med Photoshop, Flash, Garageband, Imovie, Powerpiont med mera. Du kommer att få lära dig rita digitalt med ritbord, skanna, fotografera digitalt samt överföra och bearbeta bilderna. Förkunskapskrav: Datorkunskap KUHI1201 FILMKUNSKAP 50p Kursen Filmkunskap gör dig medveten om filmens speciella uttrycksmedel bild, klipp, ljud, mis-en-scéne, specialeffekter etc. Dramaturgi och innehållsanalys är andra viktiga moment. Vi ser en del aktuella filmer gemensamt, andra väljer du själv, analyserar och presenterar för gruppen. Vi studerar filmhistoriens utveckling och får samtidigt möjlighet att se klassiker som Metropolis, Citizen Kane, Körkarlen och Det sjunde inseglet. Vi undersöker olika genrer som t.ex., Science fiction och film noir, samt fördjupar oss i de stora regissörerna och deras verk. Obligatorisk för SPKU RBL1201 RÖRLIG BILD A 100p I kursen Rörlig bild kommer du att få : -I lära dig grundläggande berättarteknik och dramaturgi - skriva bildmanus - redigera - göra ett flertal korta videoproduktioner - se och analysera film 19

20 - göra ett individuellt teoretiskt fördjupningsarbete i en filmgenre och/eller om en regissör KURSER I MUSIK OCH DRAMA MU1201 ENSEMBLE A 100p I denna kurs får du vidareutveckla dina instrumentala och vokala färdigheter i ensemblespel. Mycket stor vikt läggs vid samspels- och samarbetsförmåga. Vi spelar och sjunger en varierad repertoar i olika ensembleformer samt lyssnar på och analyserar olika typer av musik. Vi framträder dessutom vid ett antal tillfällen under kursens gång. Förkunskapskrav: Grundläggande vokal eller instrumentell färdighet MU1205 INSTRUMENT OCH SÅNG, NIVÅ 1 50p Vi spelar och sjunger i ensembler med en varierad men enkel repertoar. Vi kommer även att lyssna på och analysera olika typer av musik. Stor vikt läggs vid eget ansvar och samarbetsförmåga. MU1206 INSTRUMENT OCH SÅNG, NIVÅ 2 50p Kursen tar vid där Instrument/sång steg 1 slutar. Vi spelar fortfarande en varierad repertoar men något mer avancerad. Vi lyssnar på, analyserar och plankar låtar tillsammans. Vi prövar på att improvisera solon och stämmor. Stor vikt läggs vid eget Förkunskapskrav: Instrument och sång nivå 1 eller motsvarande MU1208 KÖRSÅNG A 50p I denna kurs ges tillfälle att sjunga både efter noter och på gehör. Vi kommer att sjunga flerstämmig musik från olika genrer. Samklang, intonation, att anpassa sin stämma i en musikalisk enhet, samt sceniskt framträdande ingår också i denna kurs. MU1211 SCENISKT MUSIKPROJEKT A 100p I denna kurs utgår vi från en gemensam idé och jobbar tillsammans fram en musikföreställning som framförs t ex under kulturveckan i slutet av vårterminen. Mycket av arbetet kommer att ske under eget ansvar med riktning mot gruppens gemensamma mål. Flera olika arbetsuppgifter kommer att finnas, t ex musiker, ljudtekniker, sångare, regiassistent mm. Förkunskapskrav: Ett dokumenterat musikintresse 20