Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN"

Transkript

1 Affärsplan 2012/2013 Studio RMN UF Studio RMN

2 Att göra mindre företag mer konkurranskraftiga Affärsidé, vision & mission Vi är Studio RMN Om oss Våra fundament Bakgrund, mål, värderingar och affärsmodell Morgondagens kreativitet Milstolpar & produkt Marknaden Kunder & konkurrenter Marknadsföring Analys av Studio RMN SWOT-analys Våra finanser Ekonomi Framtid Sammanfattning Framtid & underskrifter

3 Vår affärsidé lyder: Studio RMN gör mindre företag mer konkurrenskraftiga på sin marknad genom att erbjuda professionell grafisk design till ett lägre pris inom tre strategiska områden: branding, print och webbdesign. med andra ord erbjuder vi morgondagens kreativitet för en vackrare framtid Vi ska göra Studio RMN till det företag som kan leverera bäst design till lägst pris på marknaden, något som ska göra det självklart för mindre företag med intressanta och unika idéer att välja oss för framtagning av deras marknadskommunikation. för att bevara mångfalden på marknaden Genom att göra professionell grafisk design tillgänglig även för mindre företag bidrar vi till en större mångfald på marknaden. Vår mission är att ge mindre företag möjligheten att effektivt konkurrera om morgondagens konsument.

4 Vi är Studio RMN Anton Nilsson Ekonomichef & Webbdesigner Melker Mossberg VD & Försäljningschef Alexander Raubo Art Director, Marknadschef & Vice VD Anton har sommarjobbat på PEAB Sveriges ekonomiavdelning, insikterna och kunskaperna därifrån har sedan kunnat appliceras som ekonomichef i Studio RMN. Hans öga för funktion och struktur har även hjälpt honom i arbetet med webbdesign. Melker har bakgrund inom försäljning och ledarskap. Tidigare har Melker initierat och organiserat flera projekt som vice ordförande i ProCivitas Elevkår. Han har fått erfarenhet som säljare för FixIt UF och gått Raul Wallenberg Academy s ledarskapsutbildning. Alexanders expertis inom grafisk design som han ackumulerat under sin tid som frilansdesigner samt hans entreprenöriella ådra och organisatioriska kunskaper gör honom perfekt för positionen som art director.

5 Vår story I dag översvämmas vi av enormt många säljbudskap varje dag, från reklamskyltar och webbsidor till popupfönster och produktplacering i filmer, ja till och med från våra kläder. Det krävs kompetens och kreativa lösningar för att synas på dagens marknad. Men tjänster som erbjuder sådana professionella lösningar är reserverade för större företag med stora marknadsföringsbudgetar. Mångfalden och den friska konkurrensen på marknaden blir kraftigt lidande när mindre företag inte har tillgång till effektiv marknadskommunikation enbart på grund av ekonomiska barriärer. Det är ett stort gap i marknaden som idag fylls av mindre aktörer med tjänster av bristande kvalitet och det är det gapet som Studio RMN kommer att fylla med sin tjänst. Mål Kortsiktiga mål Långsiktiga mål Inleda långvariga flera samarbeten med klienter. Kontinuerligt utvärdera och följa upp utförda arbeten Exponera Studio RMN till en stor publik genom hemsida och blogg. Inrikta oss på att utföra mer omfattande brandingprojekt. Standardisera arbetsprocesserna Nå en omsättning på kr per år. Expandera genom anställning. Våra värderingar: Leverera lösningar som är relevanta både idag och imorgon. Bra design ska vara tillgänglig för alla. Hög kvalitet till lågt pris Vår affärsmodell Affärsmodellen bygger på att vi ska kunna erbjuda mindre företag högkvalitativ grafisk design till ett lägre pris än vad de betalar hos våra konkurrenter. För att möjliggöra denna kombination har vi valt bort att ha utgifter för lokal, personal och transport till fördel för tillgängligheten av vår produkt. Genom att jobba i projektform kan vi distribuera våra begränsade resurser på ett effektivt sätt. Det ger även klienten en fördelaktig överskådlighet över arbetsprocessen som både gynnar slutresultatet och kundrelationen. Att vara en mindre organisation ger oss mer flexibilitet än större företag för att genomföra förändringar och ta snabba beslut. Därför vill vi förbli små men tänka stort och ta på oss mer omfattande brandingprojekt där kunden ger oss frihet till att bygga det visuella varumärket från grunden.

6 Några milstolpar & projekt: 15 Juli 2012 GoToMauritius Webbsida 3 Augusti 2012 Inis produktbranding 25 Juni 2012 Barista Konceptbranding 13 Juni 2012 Studio RMN grundas 11 September 2012 Noa:s Inredia kampanj Morgondagens kreativitet Vår produkt Vår produkt är en tjänst med huvudmål att öka klientens konkurrenskraft genom att skapa och utveckla stark visuell kommunikation. Den erbjuds inom tre områden; branding, print och webbdesign där branding innebär en komplett varumärkesframtagning, print framtagning av material för tryck och webbdesign framtagning av webbsidor. Tjänsten utförs med tydliga tidsplaner, mål och riktlinjer för varje projekt. Vi initierar varje arbete med att identifiera kärnan i klientens verksamhet för att hitta ett relevant budskap som vi bygger upp slutprodukten kring. Arbetsprocessen sker på ett överskådligt vis med insyn och kontinuerlig feedback från klienten. Vår kompetens inom området och klientens kompetens inom sin verksamhet utväxlas frekvent för att åstadkomma ett resultat som är relevant, intressant och hållbart inom sitt användningsområde. I vårt arbete strävar vi alltid emot att skapa unik design som förmedlar personlighet vilket förstärker slutproduktens budskap. Vi tror på att den bästa lösningen är den enklaste och att ett starkt koncept med ett relevant budskap är det viktigaste för en lyckad design. Produktutveckling Vi jobbar hårt för att ständigt förbättra vår produkt genom att utöka våra teoretiska och praktiska kunskaper genom interna utbildningar. Vårt mål är också att standardisera stora delar av våra arbetsprocesser för att effektivisera våra arbetstimmar och ytterligare kvalitetssäkra slutprodukten. I takt med att vår verksamhet expanderar hoppas vi kunna attrahera utomstående kompetens och utöka vårt team med unga talanger för att fortsätta leverera morgondagens kreativitet även i framtiden. Vi strävar också emot att inrikta oss till att enbart erbjuda brandinglösningar för att anpassa vår produkt till framtida förutsättningar för vår verksamhet.

7 Kunder Vår målgrupp är mindre företag i nordvästra Skåne med begränsade resurser att spendera på tjänster inom marknadsföring. Idealet är en nystartad verksamhet med en intressant affärsidé driven av kreativa entreprenörer som har stora ambitioner uppbackat av goda affärskunskaper. Vår målgrupps verksamhet har en stark lokal förankring och en projicerad omsättning på upp till 10 miljoner kronor per år. Konkurrenter Enligt statistik från vår marknadsundersökning (t.h.) och vår erfarenhet från tidigare genomförda projekt så ersätter vår produkt i många fall en intern framtagning av material samt i något mindre utsträckning tjänster utförda av frilansdesigners. Dessa konkurrerande tjänster används i stor utsträckning av prismedvetna klienter för projekt med mindre budget och kortare tidsramar. I många fall utförs arbetet av amatörer inom området när det gäller intern framtagning eller, i fallet med frilansdesigners, så erbjuds klienten bristande insikter i projektets utförande och ett begränsat kommunikationsflöde. I några fall så identifierade vi etablerade reklambyråer som en anmärkningsvärd konkurrent om mer kvalitetsorienterade klienter. Genom att nischa oss för att vara fullt anpassade till vårt kundsegment kan vi effektivt konkurrera med andra byråer med en bredare kundgrupp om mindre företagskunder. 20% Reklambyrå 10% Brandingbyrå 40% Internt 30% Frilans 85% svarade att de främst använde sig utav intern och frilansframtagning på grund av kostnadsskäl.

8 Marknadsföring Vår kundgrupp, dvs. mindre företag i regionen, rör sig ofta inom olika lokala näringslivsorganisationer och har ofta utbredda kontaktnät med lokal förankring. Genom att utföra arbeten, närvara på events och mässor och knyta kontakter inom dessa kretsar kan vi effektivt sprida uppmärksamhet och information om vår produkt. En sådan One-to-one marknadsföring gör det också enkelt för oss att anpassa vår kommunikation till varje potentiell klient. Med små resurser kan vi knyta kontakter med potentiella kunder som sedan genom Word-of-mouth sprider vidare vårt budskap till sitt nätverk. Vår webbsida är en annan viktig del i vår marknadsföring som används för att kommunicera vårt varumärke och informera om vår verksamhet. Det är hit potentiella kunder kommer efter att en initiala kontakten och det är här kunden ska bli övertygad till att anlita oss. Detta leder sedan till ett kundmöte där affären fastställs. Efter ett avslutat projekt fortsätter kontakten med målet att bygga upp långvariga kundrelationer.

9 Analys av Studio RMN Strengths Vi är unga, ambitiösa & drivna. Förståelse för marknadsföring. Kunniga inom våra områden. Produkt har ett konkurrenskraftigt pris. Affärsidé nyttjar sammhället. Flexibla i hänseende till bland annat tid plats och administrativa ramar. Weaknesses Vi är Oerfarna. Beroende av att vår kund kommunicerar. Opportunities Marknaden har låga förväntningar. Det finns ett omättat behov på marknaden av bra design till lägre priser. Mer ung kompetens finns som inte utnyttjas. Threaths Lågkonjunktur - få som vill/kan investera i branding. Marknaden har låga förväntningar på Studio RMN. Marknaden har stor tilltro i våra etablerade konkurrenter. Hur ska vi motarbeta våra svagheter? Hur kan vi motverka hoten? 1. Utmana oss själva genom att ta på oss större jobb som kräver mer ansvar, effektivitet och planering. 2. Uppmuntra kunden till att delge sina önskemål om hur slutresultatet ska se ut så att det skapas ett intresse för resten av arbetsprocessen. Vi kan även avstämma med kunden initialt hur de helst kommunicerar och presenteras med vårt arbete. 1. Informera om fördelarna av tex en websida, presentera de ekonomiska möjligheterna samt att vi kan erbjuda tjänsten billigast på hela marknaden. 2. Att fortsätta arbeta med att få Studio RMN att framstå som den professionella aktören vi faktiskt är. Vi får nu även chansen att överträffa marknadens förväntningar vilket kan bli en marknadsmässig fördel för oss. 3. Genom att bemöta kunder på ett professionellt och trovärdigt sätt och endast ta på oss intressanta passande projekt ska vi öka trovärdigheten för Studio RMN.

10 Våra finanser Vi har en budgeterad omsättning på kronor under räkenskapsåret vilket ger ett resultat på kr och en vinstmarginal på 43 % som kommer stiga proportionellt med en ökad försäljning då inga rörliga kostnader finns. Det genererar ett break even redan vid 102 debiterade timmar eller kronor och en säkerhetsmarginal på kr eller 78 timmar. Allt detta har genomförts utan att äventyra vår 100 procentiga soliditet. Detta innebär att vi lyckas vara enormt konkurrenskraftiga med ett lönsamt och skuldfritt koncept. Likviditetsbudget För perioden 1/ / Alla siffror redovisas i svensk valuta, sek, och i hela krontal. Konto Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj IB Inbetalningar 3010 Försäljning S:a Inbetalningar Utbetalningar 2013 Eget uttag Stockphoto Hyra av utrustning Resor Kost och logi Vepa Tryckmaterial Mässavgifter Monter Webbplats Kontorsmaterial Arbete av tredje part Dropbox Övriga kostnader Registrering Arbetsgivaravgift S:a utbetalningar Utgående moms Ingående moms Moms inbetalning UB

11 Resultatbudget För perioden 1/ / Alla siffror redovisas i svensk valuta, sek, och i hela krontal. Konto Intäkter 3010 Försäljning S:a Intäkter Kostnader 4010 Stockphoto Hyra av utrustning Resor Kost och logi Vepa Tryckmaterial Mässavgifter Monter Webbplats Kontorsmaterial Arbete av tredjepart Dropbox Övriga kostnader Registrering Arbetsgivaravgift S:a Kostnader Årets resultat Noter till budgetarna 1. Vi estimerar en försäljning på , baserat på en försäljningsvolym på 180 timmar till ett pris av 300 kr/ timme. 2. Eftersom vi ej innehar F-skattsedel måste vi stå för arbetsgivaravgift när vi tar in utomstående arbete. Eftersom vi förväntas anställa ungdomar uppgår denna till 10% av 2000 SEK. 3. Momsinbetalningen ligger två månader efter avsedd månad pga att inbetalning görs den 12:e två månader senare. Moms inbetalningen i maj avser även inbetalningen för juni och juli. Summan för de tre månaderna förs över till skattekontot i maj innan avvecklingen av Studio RMN UF. Pengarna dras sedan de nästkommande två månaderna när momsredovisning görs. 4. Alla inbetalningar sker en månad efter att projektet slutförts. På grund utav vår avveckling så sker inbetalningen för slutförda men ej betalda projekt i maj månad därav inbetalningen på kronor. 5. Under avvecklingen töms bankkontot på all likviditet. Framtid För att Studio RMN ska lyckas måste dessa nyckelfaktorer stressas. Etablering & Positionering Fotfäste på marknaden är essentiellt för att vi ska kunna bygga upp en medvetenhet om vårt varumärke. Detta kommer att förverkligas genom en stor lansering, en expanderande portfolio och utnyttjandet av nyckelkontakter i näringslivet. Expansion & Fokus När vi växer som organisation kommer vi att anställa fler designers för att hantera de projekt som vi tar på oss. Vi behöver vara tydliga med att vi är selektiva och väljer större, mer omfattande projekt före mindre som tar mindre tid att genomföra. På så sätt kan vi växa strategiskt och skapa större förtroende för vad vi gör. Långvariga kundrelationer I takt med att Studio RMN växer fram ska långvariga kundrelationer initieras. Vi måste jobba emot att alltid överträffa kundens förväntningar och därigenom skapa ett intresse och förtroende för vår produkt. Att produkten håller hög klass och att vi fortsätter leverera hållbara koncept ska ligga till grunden för våra framtida kundrelationer. Utveckla vår Produkt De som utgör organisationen Studio RMN ska kontinuerligt bli effektivare och mer tekniskt skickliga genom utbildningar samt anställning av ny kompetens för att driva företaget framåt. Detta är en del av vår prisstrategi vars slutmål är att kunna ta ett högre pris utan att riskera våra kundrelationer. I framtiden kommer vårt fokus att ligga mer på brandingprojekt än på ströjobb.

12 , Helsingborg Melker Mossberg VD & Försäljningschef Anton Nilsson Ekonomichef & Webbdesigner Alexander Raubo Art Director, Marknadschef & Vice VD Tack till Isaac Nilsson, Chris Hansson, Fredrik Mossberg & Roger Dean Oldén för all er rådgivning Studio RMN UF Ardennervägen Helsingborg Studio RMN